38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a Praha Předkládá: Ing. Martin Starec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec"

Transkript

1 38. SJEZD Praha Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření

2 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou pro hospodaření. POZNÁMKY: 2

3 38. SJEZD Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych vám předložil písemnou Zprávu o hospodaření v letech 2013 a 2014 (dále jen Zpráva ), určenou pro delegáty 38. sjezdu, který se bude konat ve dnech 13. a 14. března letošního roku. Zpráva obsahuje vedle základních informací ekonomického a hospodářského charakteru i tabulkové přílohy a dále stručné shrnutí činnosti místopředsedy pro hospodaření (dále jen místopředseda ) za období od minulého sjezdu v březnu roku 2013 do počátku ledna roku 2015, kdy byla uzávěrka textu této zprávy. Zpráva bude doplněna ústním vystoupením předkladatele přímo na sjezdovém jednání, zaměřeným především na aktuální informace o hospodaření koncem roku 2014, resp. počátkem roku Úvodem Považuji za užitečné připomenout základní informace o výsledcích hospodaření strany v letech 2010 až 2012, což vytvořilo základní východiska pro hospodaření v letech 2013 a 2014 a které nezbytně ovlivní hospodaření strany i v letech 2015 až Informace k hospodaření v roce 2010 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 103,61 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 106,39 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2010 se nepodařilo splnit základní plánované parametry rozpočtu a vysoký záporný výsledek hospodaření potvrdil negativní trend vývoje hospodaření strany. Auditor tehdy upozornil vedení strany, i přes výrok bez výhrad, na riziko, že nepříznivý vývoj hospodaření vede k ohrožení schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti. Vlastní zdroje se tehdy během dvou let (roky 2009 a 2010) snížily o 40 %, tj. o 224 mil. Kč, a prohloubila se zadluženost vůči společnosti Cíl, akciová společnost v Praze (dále jen Cíl ), tj. půjčky 325 mil. Kč (sama si ale musela půjčovat). Záporný hospodářský výsledek hospodaření strany v letech 2006 až 2010 pak dosáhl celkové výše tis. Kč Informace k hospodaření v roce 2011 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 98,61 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 91,53 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Ekonomická situace počátkem roku 2011 nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala tehdy bezpodmínečné přijetí zásadních opatření k její stabilizaci, 3

4 38. SJEZD vč. toho nejdůležitějšího, tj. prosazení změny přístupu všech členů, zaměstnanců, funkcionářů a orgánů strany k problematice hospodaření vůbec. V této oblasti činnosti strany se ukazovaly velké rezervy, bylo nutné bezodkladně mobilizovat všechny zdroje a trvat na důsledném prosazování rozpočtové kázně na všech úrovních řízení strany. Rok 2011 byl v oblasti hospodaření jedním z nejúspěšnějších v naší novodobé historii. Dosáhli jsme kladného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč, a to bez výrazných sponzorských darů, především díky programu úsporných opatření v provozní oblasti. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření překročen Informace k hospodaření v roce 2012 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 106,68 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 101,28 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2012 rozšířila audit svého hospodaření na pravidelné čtvrtletní audity, dále pololetní audity finančních darů a výběrové audity vybraných složek strany, čímž byla posílena transparentnost hospodaření strany a celkově se potvrdil pozitivní trend vývoje hospodaření strany po roce Rozpočet byl splněn a plánovaný záporný výsledek hospodaření výrazně snížen. Dlouhotrvající spor s p. Altnerem bohužel dosud neskončil. Tento úkol je dlouhodobý a jeho řešení bude velmi náročné, s výsledkem, který dnes nelze přesně předvídat. 2. Informace k hospodaření v roce 2013 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 98,42 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 89,71 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2013 dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku, především odpovědnou rozpočtovou politikou a důslednou realizací dlouhodobého programu úsporných opatření. Dodržovala zásady transparentnosti, prováděla průběžný audit svého hospodaření a dále snižovala dluhovou službu. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření výrazně překročen (Tabulka č. 1). Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: tis. Kč, plnění 81,83 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční nárůst. Opatření trvale směřovala k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: tis. Kč, plnění 96,92 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční pokles. Dary přijaté: tis. Kč, plnění 72,59 % odpovídá stávajícím možnostem, výrazný meziroční pokles, položka již neobsahuje žádný zápočet ve vztahu ke společnosti Cíl. Členské příspěvky: tis. Kč, plnění 99,17 % vcelku uspokojivé, výraznější meziroční pokles souvisí mj. i s poklesem počtu členů. Dotace ze SR: tis. Kč, plnění 100,00 %. Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost za 4

5 1. pololetí činil tis. Kč a za 2. pololetí pak tis. Kč, výrazný meziroční pokles, a dále příspěvek za volební hlasy činil tis. Kč. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši tis. Kč, tj. 98,42 % vcelku uspokojivý. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha 38. SJEZD Spotřeba energie: tis. Kč, plnění 103,67 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst vzhledem ke zvýšení cen většiny dodávaných energií. Repre, dary: tis. Kč, plnění 104,34 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst. Počátkem předchozího roku se uskutečnily prezidentské volby, při kterých podpořila svého kandidáta finančním darem ve výši tis. Kč (celkový příspěvek v letech 2012 a 2013 pak činil tis. Kč.). Akce propagace: tis. Kč, plnění 104,94 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční pokles, důraz kladen především na akce a propagaci strany v rámci jednotlivých volebních kampaní. Nájem: tis. Kč, plnění 106,00 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční nárůst. Ubytování: tis. Kč, plnění 101,51 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst souvisí s více akcemi spojenými s požadavkem na ubytování účastníků. Výpočetní technika softwa.: 427 tis. Kč, plnění 135,56 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziroční nárůst souvisí mj. i s obnovou vybavení sekretariátů strany. Právní služby: tis. Kč, plnění 182,45 % reálné, odpovídá zvýšeným nárokům na právní služby (péče o nemovitosti, soudní spory, Lannův palác apod.), meziroční nárůst. Zasedání: tis. Kč, plnění 103,20 % odpovídá plánovaným záměrům, uskutečnilo se více centrálních akcí, celkově meziroční pokles. Volby (volební fond): tis. Kč, plnění 97,05 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční pokles. odsouhlasila strop svých finančních nákladů na volby do Poslanecké sněmovny PČR ve výši tis. Kč, skutečnost byla nižší a celkové náklady činily tis. Kč. V závěru roku v rámci doplňovacích voleb do Senátu PČR byla čerpána částka 786 tis. Kč z centrálního transparentního účtu Senát. Volební fond nebyl překročen. Mzdové náklady: tis. Kč, plnění 99,72 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční pokles. V prosinci minulého roku byla vyplacena, po dohodě s odborovou organizací, záloha na roční odměny zaměstnancům strany, v dubnu roku 2014 pak byl vyplacen doplatek. Finanční nák. (úroky ap.): tis. Kč, plnění 103,40 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč, plnění 104,64 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši tis. Kč, tj. 89,71 %, velmi uspokojivý. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, plnění 102,71 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stav finančních prostředků na OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, tj. 94,59 % ve srovnání s Velmi dobrý stav. Kontokorentní účet: závazek k ve výši tis. Kč, meziroční snížení o tis. Kč, což umožnilo vytvořit dostatečnou finanční rezervu na předpokládané záporné saldo hospodaření v následujícím volebním roce. Cíl: závazek k ve výši tis. Kč; meziroční snížení o tis. Kč. Cíl: výsledek hospodaření k je záporný ve výši tis. Kč; jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 byla projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu 2014 (informace jsou veřejně dostupné). 3. Informace k hospodaření v roce 2014 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 100,07 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 116,90 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 0 tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. 5

6 38. SJEZD Rozpočet na rok 2014 a jeho průběžné čerpání představujeme na základě dílčí závěrky k s tím, že některé další informace novějšího data jsou do této zprávy již také zapracovány (Tabulka č. 2). Rozpočet bude překročen a záporný výsledek hospodaření byl překročen ve prospěch plnění volebních fondů. Kompletní Výroční finanční zpráva za rok 2014 bude předložena koncem března t. r. k projednání orgánům strany a následně pak PSP ČR. Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: tis. Kč, plnění 81,58 % je vcelku uspokojivé. Opatření trvale směřují k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany, meziměsíčně nižší nárůst. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: tis. Kč, plnění 72,36 % je vcelku uspokojivé, v běžném roce nerovnoměrně rozložený příjem, meziměsíčně vyšší nárůst. Dary přijaté: tis. Kč, plnění 233,58 % je velmi uspokojivé, odpovídá stávajícím možnostem, meziměsíčně vyšší nárůst. Členské příspěvky: tis. Kč, plnění 93,31 % je vcelku uspokojivé, meziměsíčně nižší nárůst. Dotace ze SR: tis. Kč., plnění 96,38 %, nižší příjem za hlasy ve volbách do EP, konečný stav. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši tis. Kč, tj. 100,07 %, je vcelku uspokojivý, nad předpokládanou výší příjmů k listopadu. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha Repre, dary: tis. Kč, plnění 143,44 % odpovídá plánovaným záměrům, větší část darů je vždy poukázána příjemcům na počátku roku, meziměsíčně vyšší nárůst. Poštovné: tis. Kč, plnění 227,33 % odpovídá zvýšeným záměrům mj. vzhledem k vnitrostranickému referendu, meziměsíčně nižší nárůst. Položka je sledována. Akce, propagace: tis. Kč, plnění 167,36 % odpovídá plánovaným záměrům, především akce KVV/OVV, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Nájem: tis. Kč, plnění 106,52 % odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Výpočetní technika softwa.: 849 tis. Kč, plnění 242,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Právní služby: tis. Kč, plnění 309,60 % odpovídá zvýšeným nárokům (nemovitosti, soudní spory, investiční akce), meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Volby (volební fond): tis. Kč, plnění 191,73 %, odpovídá zvýšeným záměrům a výraznému posílení volebního fondu strany (dále jen VF ) v roce 2014 na všech úrovních řízení. VF byl výrazně rozšířen o akce na podporu značky, o vyšší podporu kandidátů do Senátu, mj. v roce 2014 proběhly volby ve 29 volebních obvodech (27 + 2), a především o velké převody finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů; položka dále zahrnuje volby do Evropského parlamentu v květnu a volby do obcí, měst a ZHMP v září a říjnu 2014, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Mzdové náklady: tis. Kč, plnění 82,91 %, odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně nižší nárůst. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč, plnění 113,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, nerovnoměrné čerpání, meziměsíčně nulový nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši tis. Kč, tj. 116,90 %, je vcelku uspokojivý i při započtení předpokládaných odpisů. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, plnění 101,48 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stavy na BÚ a v pokladnách KVV/OVV: tis. Kč, ve srovnání s počátkem roku , tj. 64,95 %, dobrý stav vzhledem k velmi velkým převodům finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů pro volby do obcí, měst a ZHMP. Kontokorentní účet: závazek k ve výši tis. Kč, meziroční zvýšení o tis. Kč, záporný výsledek hospodaření je celý kryt přebytkem hospodaření v předchozím roce, konečný stav. Cíl: závazek k ve výši tis. Kč; meziroční snížení o tis. Kč, konečný stav. Cíl: výsledek hospodaření k není ve zprávě prezentován, jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 bude projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu t. r. (informace budou veřejně dostupné). 6

7 4. Činnost místopředsedy pro hospodaření PG pověřilo místopředsedu několika okruhy kompetencí. Základní kompetence zahrnuje zodpovědnost za hospodaření strany a správu jejího majetku, podíl na organizaci vzdělávání zaměstnanců, resp. členů strany a na vnitřním chodu strany, dále podíl na spolupráci se členy zahraničního regionu a (v polovině mandátu) pak na koordinaci vnitrostranického vzdělávání s dalšími subjekty. Dílčí průběžná aktivita se týkala spolupráce s historickou komisí, např. v oblasti dokumentace památných míst sociální demokracie a podílu na přípravě oslav 25. výročí obnovení činnosti v naší zemi. Součástí náplně práce je i každodenní komunikace s pracovníky společnosti Cíl při zajišťování výroby a distribuce materiálů, vyúčtování volebních kampaní a ostatních veřejných i stranických akcí, při vedení ekonomické agendy a koordinaci společných aktivit. 38. SJEZD Z běžné činnosti místopředsedy je třeba připomenout průběžné řešení nezbytných prostorových a materiálových požadavků členů vedení strany a vedoucích sekcí ÚS, dále zajištění pracovních úkolů vyplývajících z rozhodnutí PG, P a ÚVV a běžné činnosti Ekonomické a Hospodářské sekce (dále jen ES a HS ) při přípravě zasedání a činnosti orgánů strany, vč. příslušné dokumentace a vedení Komise pro Stanovy. S výše uvedeným úzce souvisí průběžná realizace návrhů krátkodobých provozních úsporných opatření v provozu strany, autoprovozu, oblasti mobilní komunikace, kopírovacích služeb, mzdového fondu a skladového hospodářství, dále obnově kancelářské techniky a vybavení, zpřesnění a zprůhlednění toku objednávek, faktur a smluv, vč. stanovení odpovídajících kompetencí a zodpovědnosti příslušných pracovníků, dále střednědobých opatření v realizaci oprav, údržby a investic do nemovitostí, novelizaci krátkodobých smluvních vztahů, obnově počítačové techniky a také dlouhodobých opatření v zásadní novelizaci dlouhodobých smluvních vztahů, řešení dluhové služby, zajištění trvalého posilování příjmů a snižování výdajů, zvýšení výběru členských příspěvků, zavádění nového typu běžných účtů bez poplatků pro jednotlivé organizační složky strany. Nedílnou součástí tohoto procesu je průběžná aktualizace vnitrostranických ekonomických a hospodářských předpisů. Intenzivně se připravuje akreditace a následně i praktické zprovoznění nově vybudovaných prostor archivu strany v Hradci Králové. Usnesením ÚVV byly k vytvořeny základní předpoklady pro průběžnou tvorbu volebního fondu strany v letech 2015 až Bylo schváleno, aby přeplatek roku 2014 (ve výši tis. Kč), vyplacený v lednu t. r., byl prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Z usnesení vyplývá, že tato rozpočtová položka bude průběžně vytvářena a čerpána v rámci jednotlivých schválených volebních kampaní v daném období. Podrobná pravidla tvorby a čerpání volebních fondů budou vždy včas před volbami schválena příslušnými orgány strany. Pokud nebudou v roce 2015 žádné volby, nesmí být tato položka čerpána. Budouli volby, bude čerpána. V oblasti personální politiky je zajištěno pravidelné vstupní vzdělávání nových zaměstnanců strany. Důležitou součástí práce místopředsedy je i každodenní osobní i písemná komunikace se zaměstnanci, krajskými a okresními tajemníky a správci nemovitostí a s tím související pravidelná metodická jednání na sekretariátech KVV a OVV k aktualizaci čerpání rozpočtů na provoz, činnost, volby a nemovitosti a dále na hospodaření nemovitostí, řízení a kontrolu výkonu funkcí správců a řešení běžných problémů, havarijních situací, oprav či pravidelné údržby, dále průběžná jednání (a účast na akcích) se zástupci MSD, SDŽ, KS, MDA, SDTJČ, Oranžového klubu, Zvonečníku a dalších, se zaměřením na hospodaření. Samostatným okruhem pak jsou pravidelná setkávání se členy strany a jejími příznivci na desítkách akcí místních, okresních a krajských organizací strany a Akademie sociální demokracie, dále komunikace na diskusním fóru Intranetu a především aktivní účast na volebních kampaních a dalších akcích; k dnešnímu dni jich bylo více než 550. Pravidelně byly svolávány porady místopředsedy a ústředního tajemníka s vedoucími oddělení a sekcí ÚS. Úkoly a informace z nich jsou doloženy více než 50 zápisy a mnoha dalšími dokumenty. V obou sekcích podřízených místopředsedovi, hospodářské i ekonomické, se uskutečnily změny v personálním složení sekcí a také ve skupině správců nemovitostí, což vedlo k výraznému posunu ve výkonu práce jednotlivých sekcí a k úsporám v oblasti mzdové a provozní. Intenzivní komunikace s vedením odborové organizace zaměstnanců přispěla k rychlé dohodě o nové Kolektivní smlouvě a mzdových předpisech platných od července Jejich součástí je i výplata roční odměny zaměstnancům za rok 2013 (byla vyplacena dne ) a rok 2014 (bude vyplacena dne ). Postupně se zlepšilo využívání společného Fondu zaměstnavatele, což umožnilo odborové organizaci a zaměstnavateli přispět na kulturní a sportovní aktivity a především řešit sociální otázky zaměstnanců, kteří se ocitnou v nenadálé tíživé životní situaci. Spolupráce s odborovou organizací je velmi dobrá a korektní, odbory i zaměstnavatel vnímají nutnost i nadále prohlubovat motivační prvky v odměňování zaměstnanců. Dobré výsledky hospodaření strany, které přímo ovlivňují svojí 7

8 38. SJEZD prací všichni zaměstnanci, jsou určující nejen pro dobrý vývoj strany, ale i pro výši ohodnocení zaměstnanců v dalším období. V prosinci minulého roku, v rámci jednání konference Odborové organizace zaměstnanců, bylo konstatováno průběžné (čtyřleté) plnění Kolektivní smlouvy. Přítomní byli podrobně seznámeni s výhledem hospodaření strany na léta 2015 až 2017 a s úsilím vedení strany o udržení stávajících zaměstnaneckých výhod, mj. stravenek, mobilních telefonů, referentských vozů, volné pracovní doby, pravidelných ročních odměn a sociálního programu. Zásadní a přínosná je činnost Hospodářské rady (dále jen HR ), tvořené zástupci 14 krajských organizací, 2 zástupci P, předsedou a ústředním tajemníkem ; místopředseda vykonává funkci tajemníka Rady. Na jednání jsou dle potřeby zváni i zástupci ES a HS, společnosti Cíl, právních kanceláří a pravidelně i zástupce ÚKK a odborů. Jednání byla většinou usnášení schopná, a pokud nebyla, přijala HR doporučení, která byla hlasována na následujícím usnášení schopném jednání. Postupně se uskutečnilo 7 jednání HR v Praze a i v Olomouci. Místopředseda je členem i Škodní komise. Celkem se uskutečnilo 14 jednání s cca 40 případy, z nichž naprostá většina měla dopad do hospodaření strany. Nejčastěji se jednalo o havárie s následnou škodou či o posouzení návrhů na vyřazení majetku strany na doporučení inventarizační komise, vždy ve spolupráci s právníky a auditorem. Místopředseda je předsedou Inventarizační a likvidační komise. Povinnost inventarizovat majetek ukládá zákon o účetnictví a Metodické pokyny k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku. Komise, ve složení místopředseda, ústřední tajemník a členové M. Škorvánková (vedoucí ES), J. Metelcová (vedoucí HS), M. Plívová (zástupce vedoucí HS) a J. Maléřová, zpracovala celkem 15 zápisů a přijala cca 350 souborů rozhodnutí. Péče o majetek strany a jeho evidenci je na požadované úrovni, veškerý nadbytečný materiál a vybavení byly vždy přednostně bezúplatně nabízeny organizačním složkám strany k využití. Právní případy, mající ekonomický dopad na hospodaření strany řešíme ve spolupráci s příslušnými právními kancelářemi a auditorem. Jejich přehled v aktuální podobě vždy uvádí výroční finanční zpráva. Informace o hospodaření jsou pravidelně zveřejňovány v rámci stranické struktury a jsou k dispozici nejširší veřejnosti. Transparentnosti finančních toků přikládá sociální demokracie zásadní význam. Od roku 2011 jsou na webových stránkách k dispozici Výroční finanční zprávy za roky 2011, 2012 a Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 byl poprvé zřízen centrální transparentní účet (CTÚ), následně i pro volby do Evropského parlamentu a Senátu v roce 2014, vedený u Fio banky, a.s. Účet je v příslušné době on-line lehce dosažitelný na webových stránkách strany a informace o něm je vždy široce publikována. K účtu je zřízena i transparentní pokladna, vedená na ÚS, a výpis z ní je v týdenních intervalech zveřejňován na webových stránkách. Účty a pokladny zahrnují veškeré finanční operace příslušné volební kampaně a řídí se vnitřními pravidly strany pro vedení ekonomické agendy. Za vedení účtů odpovídá místopředseda a vedoucí ES. Transparentní účty a pokladny se jednoznačně osvědčily. Financování volebních kampaní je zajištěno především z vlastních prostředků strany a kontokorentního účtu. Spolupráce s ÚKK byla zaměřena především na zpracování podkladů pro jednání komise a průběžnou kontrolou a analýzu finanční situace strany. Pro komisi byl na počátku roku 2014, resp zpracován podrobný jmenovitý přehled nezaplacených členských příspěvků za předchozí rok s požadavkem na šetření v této věci. Náročným úkolem je pověření ÚVV k vedení Komise pro Stanovy. Místopředseda zpracoval základní materiál Návrh úprav Stanov, shrnující návrhy zaslané jak zástupci jednotlivých krajských organizací, tak i členy. Výsledek práce Komise bude předložen ÚVV k projednání dne a rozhodnutí, v jaké podobě a rozsahu bude soubor návrhů úprav stanov předložen k projednání sjezdu. Návrh bude předložen tak, aby bylo možno jej schválit v několika souborech hlasování. Na základě požadavků členů strany a veřejnosti, dle možností ÚS, jsou uskutečňovány organizované prohlídky Lidového domu v Praze s výkladem. Akce se vždy setkají s velkým zájmem. 5. Významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí v letech 2013 a 2014 V dalším textu jsou uvedeny významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí ve vlastnictví, které byly rozpracovány či byly dokončeny v letech 2013 a 2014, resp. počátkem roku

9 Lannův palác (součást Lidového domu Praha) V červenci roku 2014 ukončila jednání se zástupci skupiny FINEP o dlouhodobém pronájmu Lannova paláce (dále jen LP ), který je součástí areálu Lidového domu. Objekt, který se nachází na rohu ulice Hybernské a Havlíčkovy v Praze 1, nebyl dlouhou dobu využíván. V září roku 2005 po předchozí nedokončené rekonstrukci z let 2000 až 2002 a následných komplikovaných soudních sporech v letech 2002 až 2005 byly v září roku 2005 uzavřeny dohody o narovnání mezi tehdejšími nájemcem LP, generálním dodavatelem rekonstrukce a. V letech 2011 až 2014 došlo k intenzivním jednáním s cílem najít nájemce, který by dokončil rekonstrukci objektu a zajistil jeho využití. Výsledkem je uzavření smlouvy o nájmu LP s nájemcem společností Pensum a.s. (náležející do skupiny FINEP HOLDING a.s.) na dobu 25 let počínaje , která předpokládá dokončení kompletní rekonstrukce a zahájení užívání nemovitosti nájemcem ke kancelářským a komerčním účelům v horizontu konce roku 2015, samozřejmě při respektování architektonického a historického významu a charakteru budovy. Předmět nájmu byl nájemci předán dne SJEZD LD Praha Vymalování a opravy části exteriéru a interiéru hlavní budovy, dokončeno. Telefonní ústředna, výměna, dokončeno. Termostatické regulační ventily (otopný systém, na etapy), částečně dokončeno. Místnost serverů, výměna klimatizace, dokončeno. Připojení internetu, posílení a rozšíření provozu, dokončeno. Kašna na nádvoří, generální oprava technologie (velká akce), částečně dokončeno. Fasáda vnitřní nádvoří, částečná oprava, dokončeno. Průjezd na nádvoří, obnova dřevěné špalíkové dlažby, doplnění okrasnými květináči, dokončeno. Úprava osvětlení schodiště hlavní budovy, dokončeno. Sál Baroko, dovybavení, vymalování, nová podlahová krytina, dveře, dokončeno. Napojení kanceláří v 1. a 3. patře na novou kotelnu, dokončeno. Zadní budova, 2. patro, instalace bojlerů na teplou vodu, dokončeno. Zadní budova, 1. patro, oprava klimatizace, dokončeno. Steinerův sál a 2. patro, sociální zařízení, částečná oprava, dokončeno. Malování sekretariátu MSD, dokončeno. Malování a drobné opravy průjezdu do nádvoří, dokončeno. Nové vybavení poslanecké kanceláře, malování, nátěry oken, dveří, nové vybavení, dokončeno. Malování poslanecké kanceláře, dokončeno. Mytí oken v celém objektu LD, dokončeno. Úprava části uzávěru stoupaček, dle technických možností v nemovitosti, dokončeno. Obnovení informační desky na vstupu do objektu, dokončeno. Úprava vstupního prostoru recepce a informačního centra, úprava interiéru, položení nového koberce, doplnění prostoru o výstavní vitríny s prodejem propagačních předmětů, dokončeno. Úprava kamerového systému v objektu, doplnění nové kamery, výměna monitoru, dokončeno. Položení nového koberce v celém prostoru KS, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, protipožární vstupní dveře ve 2. patře, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, přízemí vstup z nádvoří, únikový východ, dokončeno. Komplexní technologická výměna WC u Horákova sálu, včetně nové instalace, dokončeno. Kamerový systém v objektu (a dalších nemovitostech ), registrace na ÚOOÚ, dokončeno. Částečná výměna EPS, prostory restaurace Hybernia, dokončeno. Doplnění radiátorů topení, prostory Surtec, dokončeno. DD Břeclav Elektrorozvaděče, oprava, dokončeno. Rekonstrukce a přeložka části kanalizace (velká akce), dokončeno. Omítka vnější zahradní zdi, dokončeno. Oprava střechy, dokončeno. Vyklizení půdních prostor, dokončeno. Oprava, kotle, dokončeno. Údržba parket, dokončeno. Zateplení štítové zdi, dokončeno. LD Rakovník Dveře do sklepa, výměna, dokončeno. DD Kladno Posílení stropní konstrukce pod velkým sálem, vč. souvisejících oprav (velká akce), dokončeno. Vybavení velkého sálu nábytkem, víceúčelová zasedací místnost, dokončeno. Oprava střechy nad velkým sálem, dokončeno. Oprava křídlových dveří po vloupání, dokončeno. Výměna vertikálních žaluzií v kanceláři nového nájemce, dokončeno. Oprava okapů, dokončeno. 9

10 38. SJEZD Oprava kotle, dokončeno. Údržbářské, instalatérské a elektrikářské práce, dokončeno. Poslanecká kancelář, rekonstrukce a vybavení, dokončeno. Označení budovy a tabule nájemců, dokončeno. Údržba zeleně v atriu (zahrada restaurace), dokončeno. Oprava chodeb, částečná před celkovou rekonstrukcí (velká akce), příprava. Výstavba nového sociálního zařízení u velkého sálu (velká akce), příprava. LD Rychnov nad Kněžnou 2. etapa renovace oken, vymalování schodiště v 1. podlaží a poslanecké kanceláři, dokončeno. Renovace vstupních dveří do objektu, dokončeno. Dílčí úpravy v kanceláři sekretariátu a zařízení WC, dokončeno. Výměna znaku na budově, bezdrátový zvonek, označení nájemců, dokončeno. Realizace schodiště na půdu a s tím spojená rekonstrukce kuchyňky, příprava. Renovace branky u zahrady, příprava. Renovace lina na schodišti, mezipatře a kuchyňce OVV, příprava. LD Znojmo Okapy hlavní budova, oprava a čištění, dokončeno. Hlavní sál, dílčí oprava omítek a vymalování, dokončeno. Úprava zeleně v areálu, dokončeno. Oprava hřebenu střechy nad posilovnou (věžička), dokončeno. Poslanecká kancelář a zasedací místnost, malování, dokončeno. Oprava kotle, dokončeno. Podlaha v hlavním sále (velká akce), příprava. Úprava přísálí velkého sálu na posilovnu (velká akce), příprava. Oprava uvolněných tašek a čištění okapů přístavek, příprava. LD České Budějovice Vymalování a vnitřní opravy, dokončeno. Průřez náletů na pozemku a oprava krytiny stříšky, příprava, dokončeno. Dílčí oprava a vyzdění přední části spodní fasády, odizolování, příprava, dokončeno. Výměna dveří a oken v zadní části budovy, dokončeno. Zadní zahrada, vyřezání náletů, výsadba dřevin, dokončeno. Přední zahrada, výsadba dřevin, dokončeno. Opěrné zdi zadní zahrady, oprava, dokončeno. Oprava části plynového rozvodu, příprava. Podezdívky plotu, oprava, příprava. LD Jihlava Izolace terasy a úprava povrchu (odstranění zatékání do stropní desky), dokončeno. Zděné oplocení pozemku, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapových svodů, dokončeno. Nájemce, malování, drobné opravy, žaluzie, výměna zámku, rozšíření zabezpečení, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Geodetické vyměření pozemku, dokončeno. Drátěné oplocení pozemku dokončeno. Rekonstrukce elektroinstalace ve sklepních prostorách, dokončeno. Oprava rozvodů vody ve sklepních prostorách, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Dílčí opravy a nátěr střechy, dokončeno. Sklepní prostory, ošetření proti vlhkosti, dokončeno. Nákup vybavení kanceláře a zahradní techniky, příprava. Oprava kouřovodu od plynových kotlů, příprava. Rozvody internetu po objektu, zapojení, optická síť, příprava. LD Karlovy Vary Elektrický bojler, výměna, dokončeno. Oprava kamerového systému, dokončeno. Poslanecká kancelář, stavební úprava, vybavení, dokončeno. Bezpečnostní vložky, zámky, klíče, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Výstavba vodovodní přípojky, vč. přístupových a parkovacích prostor (velká akce), příprava. Komín u plynového kotle, příprava. LD Olomouc Vymalování celého objektu, dokončeno. Opravy zdiva, příprava. 10

11 LD Pardubice Oplocení pozemku, dokončeno. Objekt, celková rekonstrukce (velká akce), v září předáno staveniště, akce skončí v lednu KD L. Pika Plzeň Výstavba osobního výtahu (velká akce), dokončeno. Výstavba zídky v prostoru dvora, dokončeno. Betonový povrch dvora, dokončeno. Střecha a lávky, dokončeno. Půda a oprava vybraných prvků, dokončeno. Plynový kotel, výměna, nájemce, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Vstupní vrata, oprava, dokončeno. Telefonní ústředna, zabezpečovací systém, pevná linka, příprava. 38. SJEZD DK Střelnice Hradec Králové Hlavní vchod (velká akce), rekonstrukce, kolaudační řízení, dokončeno. 3. patro, rekonstrukce pro Archiv (velká akce), kolaudační řízení, dokončeno. Bývalé kino (velká akce), rekonstrukce na obchodní prostory, dokončeno. Termostatické ventily (otopný systém), dokončeno. Rozvodná skříň (elektroinstalace), výměna, dokončeno. Hydraulická zvedací plošina, oprava, dokončeno. Střecha u vzduchotechniky, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapů, dokončeno. Oprava tří reklamních skříní, dokončeno. Oprava plynového kotle, dokončeno. Výměna internetové přípojky, dokončeno. Malování jeviště ve Velkém sále a kanceláří, dokončeno. Garážová vrata, oprava, nátěr, dokončeno. Prádelna, celková rekonstrukce, dokončeno. Velký sál, výměna svítidel, dokončeno. Kuchyňský kout pro KVV, dokončeno. Kalové čerpadlo vč. připojení, nové, dokončeno. Komunikátor GSM do EPS, aktualizace, dokončeno. Schodišťové rohy, dílčí oprava, dokončeno. Zahrada, údržba a kácení stromů, částečně splněno, akce skončí v prosinci Dřevěný pavilon Estráda, ukončení provozu v lednu 2015, příprava. Oprava rolovací mříže, dokončeno. LD Ústí nad Labem Sanace sklepních prostor po povodni, dokončeno. Elektroinstalace, opravy a odstranění závad, dokončeno. Komíny, opravy a odstranění závad, dokončeno. Vodovodní rozvod, oprava, dokončeno. Nové označení objektu, dokončeno. Skleněná výplň nad výlohou, oprava, dokončeno. Výloha u nájemce, oprava, dokončeno. Venkovní podezdívka objektu, příprava. Malování v 1. patře, příprava. 6. Informace k hospodaření a rozpočet v roce 2015 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč, vč. předpokládaných odpisů ve výši cca tis. Kč. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: vyrovnaný, tj. 0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2015 byl po diskusi v příslušných orgánech strany schválen ÚVV dne Vychází z dostupných informací o průběžném výsledku hospodaření v roce 2014, z adresné dotační (tj. na provoz, činnost, volby a nemovitosti) a dárcovské politiky, dále posílení vlastních příjmů strany a snižování provozních výdajů, vč. zachování bezpečné úrovně dluhové služby a jejího postupného snižování do roku Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, nepředpokládá žádnou volební kampaň v roce 2015 a disponuje dostatečnou rezervou na dluhovou službu (Tabulka č. 3). 11

12 38. SJEZD Výnosy (příjmy): Nájmy, služby: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Úroky, kurzové zisky, jiné finanční výnosy: 3 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Postupný přechod na nové BÚ bez poplatků. Ostatní výnosy, pojistné náhrady apod.: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Prodej HIM, NIM, materiálu: 480 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Průběžná obnova vozového parku, technického a technologického vybavení organizačních složek strany. Dary přijaté: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Členské příspěvky: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Stejná výše členských příspěvků jako v roce 2014 (viz usnesení ÚVV ze dne ). Dotace ze SR: tis. Kč. Snížení oproti předchozímu roku. Nižší počet mandátů v PČR a ZHMP. Náklady (výdaje): Spotřeba materiálu: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Spotřeba energie: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Opravy a údržba: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Předpokládané investice (a opravy, údržba atd.) jsou vedeny samostatně (samostatné účty), akce budou uskutečněny dle vydaných stavebních povolení (větší akce především v nemovitostech v Hradci Králové, Pardubicích, Praze a Kladně). Cestovné: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Repre, dary: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Položka obsahuje jen nezbytné finanční dary na činnost MDA ve výši tis. Kč a činnost MSD ve výši tis. Kč a dále finanční dary na vybrané sportovní, charitativní, poradenské, kulturní a vzdělávací aktivity tradičně podporované. Telefony: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Realizace nového smluvního vztahu. Poštovné: 600 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Akce propagace: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Nájem: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Ubytování: 100 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Školení: 50 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Výzkumy veřejného mínění: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Výpočetní technika: 350 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Právní služby: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Ostatní: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Internet, intranet: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Zasedání: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Sjezd strany v březnu v Praze. Inzerce: 500 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Volby (volební fond): Bude postupně připraven výhled na roky 2015 až Přeplatek roku (3 289 tis. Kč), vyplacený v lednu 2015, je prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Mzdové náklady: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Další vývoj položky ovlivní v průběhu roku 2015 závěry kolektivního vyjednávání s odborovou organizací zaměstnanců strany, navýšení tarifních mezd a snížení počtu zaměstnanců. Daně a ostatní poplatky: 500 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Finanční náklady (úroky ap.): tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Splátky úroků. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vyšší platby do zahraničí. DPPO/REZERVA/splátky dluhu: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Rezerva a dluhová služba. Rok 2015 musí být výrazně úsporný, v rozsahu obvyklé činnosti strany při výrazném snížení dluhové služby. Odpisy: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vypořádání Lannova paláce v Praze. Dotace z ÚS: na dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV bude v roce 2015 vyčleněno až tis. Kč (tj tis. Kč základ + 50 tis. Kč rezerva; stejně jako v roce 2014), dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb). Dotace budou opět průběžně poukazovány adresně na OVV/KVV v obvyklých čtvrtletních termínech, vždy zálohově, s ročním vyúčtováním, dle rozpočtových pravidel roku Činnost SDŽ a KS: v rámci rozpočtu ÚS bude v roce 2015 vyčleněno až tis. Kč na činnost SDŽ a KS, dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb), tj. SDŽ až tis. Kč a KS až tis. Kč (z toho vždy á 517,5 tis. Kč centrála a á 682,5 tis. Kč okresy, kde hnutí existují a konají činnost). Kontokorentní účet: předpokládaný závazek k ve výši tis. Kč, předpokládané meziroční snížení o tis. Kč. 12

13 Cíl: předpokládaný závazek k ve výši tis. Kč; předpokládané meziroční snížení o tis. Kč. Cíl: hospodaření společnosti je nutné směřovat k trvale vyrovnanému hospodaření a postupnému vytvoření dostatečných finančních rezerv. 7. Rámcový výhled na roky 2016 a SJEZD Koncem roku 2014 byl zpracován výhled hospodaření strany v letech 2016 a 2017 s cílem zajistit bezproblémové a účelné hospodaření na všech úrovních řízení strany s prioritou zajištění snížení dluhové služby a tvorby volebního fondu strany. Vážení přátelé, dovolte, abych závěrem zprávy poděkoval všem svým spolupracovníkům z ÚS, KVV, OVV a nemovitostí strany za jejich pomoc při nelehké práci v posledních letech. V Praze dne Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření Přílohy: 1) Rozpočet k Tabulka č. 1. 2) Rozpočet k Tabulka č. 2. 3) Rozpočet na rok 2015 Tabulka č

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 POZNÁMKY: 20

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více