38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a Praha Předkládá: Ing. Martin Starec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec"

Transkript

1 38. SJEZD Praha Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření

2 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou pro hospodaření. POZNÁMKY: 2

3 38. SJEZD Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych vám předložil písemnou Zprávu o hospodaření v letech 2013 a 2014 (dále jen Zpráva ), určenou pro delegáty 38. sjezdu, který se bude konat ve dnech 13. a 14. března letošního roku. Zpráva obsahuje vedle základních informací ekonomického a hospodářského charakteru i tabulkové přílohy a dále stručné shrnutí činnosti místopředsedy pro hospodaření (dále jen místopředseda ) za období od minulého sjezdu v březnu roku 2013 do počátku ledna roku 2015, kdy byla uzávěrka textu této zprávy. Zpráva bude doplněna ústním vystoupením předkladatele přímo na sjezdovém jednání, zaměřeným především na aktuální informace o hospodaření koncem roku 2014, resp. počátkem roku Úvodem Považuji za užitečné připomenout základní informace o výsledcích hospodaření strany v letech 2010 až 2012, což vytvořilo základní východiska pro hospodaření v letech 2013 a 2014 a které nezbytně ovlivní hospodaření strany i v letech 2015 až Informace k hospodaření v roce 2010 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 103,61 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 106,39 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2010 se nepodařilo splnit základní plánované parametry rozpočtu a vysoký záporný výsledek hospodaření potvrdil negativní trend vývoje hospodaření strany. Auditor tehdy upozornil vedení strany, i přes výrok bez výhrad, na riziko, že nepříznivý vývoj hospodaření vede k ohrožení schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti. Vlastní zdroje se tehdy během dvou let (roky 2009 a 2010) snížily o 40 %, tj. o 224 mil. Kč, a prohloubila se zadluženost vůči společnosti Cíl, akciová společnost v Praze (dále jen Cíl ), tj. půjčky 325 mil. Kč (sama si ale musela půjčovat). Záporný hospodářský výsledek hospodaření strany v letech 2006 až 2010 pak dosáhl celkové výše tis. Kč Informace k hospodaření v roce 2011 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 98,61 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 91,53 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Ekonomická situace počátkem roku 2011 nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala tehdy bezpodmínečné přijetí zásadních opatření k její stabilizaci, 3

4 38. SJEZD vč. toho nejdůležitějšího, tj. prosazení změny přístupu všech členů, zaměstnanců, funkcionářů a orgánů strany k problematice hospodaření vůbec. V této oblasti činnosti strany se ukazovaly velké rezervy, bylo nutné bezodkladně mobilizovat všechny zdroje a trvat na důsledném prosazování rozpočtové kázně na všech úrovních řízení strany. Rok 2011 byl v oblasti hospodaření jedním z nejúspěšnějších v naší novodobé historii. Dosáhli jsme kladného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč, a to bez výrazných sponzorských darů, především díky programu úsporných opatření v provozní oblasti. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření překročen Informace k hospodaření v roce 2012 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 106,68 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 101,28 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2012 rozšířila audit svého hospodaření na pravidelné čtvrtletní audity, dále pololetní audity finančních darů a výběrové audity vybraných složek strany, čímž byla posílena transparentnost hospodaření strany a celkově se potvrdil pozitivní trend vývoje hospodaření strany po roce Rozpočet byl splněn a plánovaný záporný výsledek hospodaření výrazně snížen. Dlouhotrvající spor s p. Altnerem bohužel dosud neskončil. Tento úkol je dlouhodobý a jeho řešení bude velmi náročné, s výsledkem, který dnes nelze přesně předvídat. 2. Informace k hospodaření v roce 2013 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 98,42 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 89,71 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2013 dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku, především odpovědnou rozpočtovou politikou a důslednou realizací dlouhodobého programu úsporných opatření. Dodržovala zásady transparentnosti, prováděla průběžný audit svého hospodaření a dále snižovala dluhovou službu. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření výrazně překročen (Tabulka č. 1). Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: tis. Kč, plnění 81,83 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční nárůst. Opatření trvale směřovala k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: tis. Kč, plnění 96,92 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční pokles. Dary přijaté: tis. Kč, plnění 72,59 % odpovídá stávajícím možnostem, výrazný meziroční pokles, položka již neobsahuje žádný zápočet ve vztahu ke společnosti Cíl. Členské příspěvky: tis. Kč, plnění 99,17 % vcelku uspokojivé, výraznější meziroční pokles souvisí mj. i s poklesem počtu členů. Dotace ze SR: tis. Kč, plnění 100,00 %. Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost za 4

5 1. pololetí činil tis. Kč a za 2. pololetí pak tis. Kč, výrazný meziroční pokles, a dále příspěvek za volební hlasy činil tis. Kč. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši tis. Kč, tj. 98,42 % vcelku uspokojivý. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha 38. SJEZD Spotřeba energie: tis. Kč, plnění 103,67 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst vzhledem ke zvýšení cen většiny dodávaných energií. Repre, dary: tis. Kč, plnění 104,34 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst. Počátkem předchozího roku se uskutečnily prezidentské volby, při kterých podpořila svého kandidáta finančním darem ve výši tis. Kč (celkový příspěvek v letech 2012 a 2013 pak činil tis. Kč.). Akce propagace: tis. Kč, plnění 104,94 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční pokles, důraz kladen především na akce a propagaci strany v rámci jednotlivých volebních kampaní. Nájem: tis. Kč, plnění 106,00 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční nárůst. Ubytování: tis. Kč, plnění 101,51 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst souvisí s více akcemi spojenými s požadavkem na ubytování účastníků. Výpočetní technika softwa.: 427 tis. Kč, plnění 135,56 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziroční nárůst souvisí mj. i s obnovou vybavení sekretariátů strany. Právní služby: tis. Kč, plnění 182,45 % reálné, odpovídá zvýšeným nárokům na právní služby (péče o nemovitosti, soudní spory, Lannův palác apod.), meziroční nárůst. Zasedání: tis. Kč, plnění 103,20 % odpovídá plánovaným záměrům, uskutečnilo se více centrálních akcí, celkově meziroční pokles. Volby (volební fond): tis. Kč, plnění 97,05 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční pokles. odsouhlasila strop svých finančních nákladů na volby do Poslanecké sněmovny PČR ve výši tis. Kč, skutečnost byla nižší a celkové náklady činily tis. Kč. V závěru roku v rámci doplňovacích voleb do Senátu PČR byla čerpána částka 786 tis. Kč z centrálního transparentního účtu Senát. Volební fond nebyl překročen. Mzdové náklady: tis. Kč, plnění 99,72 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční pokles. V prosinci minulého roku byla vyplacena, po dohodě s odborovou organizací, záloha na roční odměny zaměstnancům strany, v dubnu roku 2014 pak byl vyplacen doplatek. Finanční nák. (úroky ap.): tis. Kč, plnění 103,40 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč, plnění 104,64 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši tis. Kč, tj. 89,71 %, velmi uspokojivý. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, plnění 102,71 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stav finančních prostředků na OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, tj. 94,59 % ve srovnání s Velmi dobrý stav. Kontokorentní účet: závazek k ve výši tis. Kč, meziroční snížení o tis. Kč, což umožnilo vytvořit dostatečnou finanční rezervu na předpokládané záporné saldo hospodaření v následujícím volebním roce. Cíl: závazek k ve výši tis. Kč; meziroční snížení o tis. Kč. Cíl: výsledek hospodaření k je záporný ve výši tis. Kč; jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 byla projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu 2014 (informace jsou veřejně dostupné). 3. Informace k hospodaření v roce 2014 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 100,07 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 116,90 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 0 tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. 5

6 38. SJEZD Rozpočet na rok 2014 a jeho průběžné čerpání představujeme na základě dílčí závěrky k s tím, že některé další informace novějšího data jsou do této zprávy již také zapracovány (Tabulka č. 2). Rozpočet bude překročen a záporný výsledek hospodaření byl překročen ve prospěch plnění volebních fondů. Kompletní Výroční finanční zpráva za rok 2014 bude předložena koncem března t. r. k projednání orgánům strany a následně pak PSP ČR. Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: tis. Kč, plnění 81,58 % je vcelku uspokojivé. Opatření trvale směřují k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany, meziměsíčně nižší nárůst. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: tis. Kč, plnění 72,36 % je vcelku uspokojivé, v běžném roce nerovnoměrně rozložený příjem, meziměsíčně vyšší nárůst. Dary přijaté: tis. Kč, plnění 233,58 % je velmi uspokojivé, odpovídá stávajícím možnostem, meziměsíčně vyšší nárůst. Členské příspěvky: tis. Kč, plnění 93,31 % je vcelku uspokojivé, meziměsíčně nižší nárůst. Dotace ze SR: tis. Kč., plnění 96,38 %, nižší příjem za hlasy ve volbách do EP, konečný stav. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši tis. Kč, tj. 100,07 %, je vcelku uspokojivý, nad předpokládanou výší příjmů k listopadu. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha Repre, dary: tis. Kč, plnění 143,44 % odpovídá plánovaným záměrům, větší část darů je vždy poukázána příjemcům na počátku roku, meziměsíčně vyšší nárůst. Poštovné: tis. Kč, plnění 227,33 % odpovídá zvýšeným záměrům mj. vzhledem k vnitrostranickému referendu, meziměsíčně nižší nárůst. Položka je sledována. Akce, propagace: tis. Kč, plnění 167,36 % odpovídá plánovaným záměrům, především akce KVV/OVV, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Nájem: tis. Kč, plnění 106,52 % odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Výpočetní technika softwa.: 849 tis. Kč, plnění 242,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Právní služby: tis. Kč, plnění 309,60 % odpovídá zvýšeným nárokům (nemovitosti, soudní spory, investiční akce), meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Volby (volební fond): tis. Kč, plnění 191,73 %, odpovídá zvýšeným záměrům a výraznému posílení volebního fondu strany (dále jen VF ) v roce 2014 na všech úrovních řízení. VF byl výrazně rozšířen o akce na podporu značky, o vyšší podporu kandidátů do Senátu, mj. v roce 2014 proběhly volby ve 29 volebních obvodech (27 + 2), a především o velké převody finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů; položka dále zahrnuje volby do Evropského parlamentu v květnu a volby do obcí, měst a ZHMP v září a říjnu 2014, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Mzdové náklady: tis. Kč, plnění 82,91 %, odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně nižší nárůst. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč, plnění 113,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, nerovnoměrné čerpání, meziměsíčně nulový nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši tis. Kč, tj. 116,90 %, je vcelku uspokojivý i při započtení předpokládaných odpisů. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, plnění 101,48 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stavy na BÚ a v pokladnách KVV/OVV: tis. Kč, ve srovnání s počátkem roku , tj. 64,95 %, dobrý stav vzhledem k velmi velkým převodům finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů pro volby do obcí, měst a ZHMP. Kontokorentní účet: závazek k ve výši tis. Kč, meziroční zvýšení o tis. Kč, záporný výsledek hospodaření je celý kryt přebytkem hospodaření v předchozím roce, konečný stav. Cíl: závazek k ve výši tis. Kč; meziroční snížení o tis. Kč, konečný stav. Cíl: výsledek hospodaření k není ve zprávě prezentován, jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 bude projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu t. r. (informace budou veřejně dostupné). 6

7 4. Činnost místopředsedy pro hospodaření PG pověřilo místopředsedu několika okruhy kompetencí. Základní kompetence zahrnuje zodpovědnost za hospodaření strany a správu jejího majetku, podíl na organizaci vzdělávání zaměstnanců, resp. členů strany a na vnitřním chodu strany, dále podíl na spolupráci se členy zahraničního regionu a (v polovině mandátu) pak na koordinaci vnitrostranického vzdělávání s dalšími subjekty. Dílčí průběžná aktivita se týkala spolupráce s historickou komisí, např. v oblasti dokumentace památných míst sociální demokracie a podílu na přípravě oslav 25. výročí obnovení činnosti v naší zemi. Součástí náplně práce je i každodenní komunikace s pracovníky společnosti Cíl při zajišťování výroby a distribuce materiálů, vyúčtování volebních kampaní a ostatních veřejných i stranických akcí, při vedení ekonomické agendy a koordinaci společných aktivit. 38. SJEZD Z běžné činnosti místopředsedy je třeba připomenout průběžné řešení nezbytných prostorových a materiálových požadavků členů vedení strany a vedoucích sekcí ÚS, dále zajištění pracovních úkolů vyplývajících z rozhodnutí PG, P a ÚVV a běžné činnosti Ekonomické a Hospodářské sekce (dále jen ES a HS ) při přípravě zasedání a činnosti orgánů strany, vč. příslušné dokumentace a vedení Komise pro Stanovy. S výše uvedeným úzce souvisí průběžná realizace návrhů krátkodobých provozních úsporných opatření v provozu strany, autoprovozu, oblasti mobilní komunikace, kopírovacích služeb, mzdového fondu a skladového hospodářství, dále obnově kancelářské techniky a vybavení, zpřesnění a zprůhlednění toku objednávek, faktur a smluv, vč. stanovení odpovídajících kompetencí a zodpovědnosti příslušných pracovníků, dále střednědobých opatření v realizaci oprav, údržby a investic do nemovitostí, novelizaci krátkodobých smluvních vztahů, obnově počítačové techniky a také dlouhodobých opatření v zásadní novelizaci dlouhodobých smluvních vztahů, řešení dluhové služby, zajištění trvalého posilování příjmů a snižování výdajů, zvýšení výběru členských příspěvků, zavádění nového typu běžných účtů bez poplatků pro jednotlivé organizační složky strany. Nedílnou součástí tohoto procesu je průběžná aktualizace vnitrostranických ekonomických a hospodářských předpisů. Intenzivně se připravuje akreditace a následně i praktické zprovoznění nově vybudovaných prostor archivu strany v Hradci Králové. Usnesením ÚVV byly k vytvořeny základní předpoklady pro průběžnou tvorbu volebního fondu strany v letech 2015 až Bylo schváleno, aby přeplatek roku 2014 (ve výši tis. Kč), vyplacený v lednu t. r., byl prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Z usnesení vyplývá, že tato rozpočtová položka bude průběžně vytvářena a čerpána v rámci jednotlivých schválených volebních kampaní v daném období. Podrobná pravidla tvorby a čerpání volebních fondů budou vždy včas před volbami schválena příslušnými orgány strany. Pokud nebudou v roce 2015 žádné volby, nesmí být tato položka čerpána. Budouli volby, bude čerpána. V oblasti personální politiky je zajištěno pravidelné vstupní vzdělávání nových zaměstnanců strany. Důležitou součástí práce místopředsedy je i každodenní osobní i písemná komunikace se zaměstnanci, krajskými a okresními tajemníky a správci nemovitostí a s tím související pravidelná metodická jednání na sekretariátech KVV a OVV k aktualizaci čerpání rozpočtů na provoz, činnost, volby a nemovitosti a dále na hospodaření nemovitostí, řízení a kontrolu výkonu funkcí správců a řešení běžných problémů, havarijních situací, oprav či pravidelné údržby, dále průběžná jednání (a účast na akcích) se zástupci MSD, SDŽ, KS, MDA, SDTJČ, Oranžového klubu, Zvonečníku a dalších, se zaměřením na hospodaření. Samostatným okruhem pak jsou pravidelná setkávání se členy strany a jejími příznivci na desítkách akcí místních, okresních a krajských organizací strany a Akademie sociální demokracie, dále komunikace na diskusním fóru Intranetu a především aktivní účast na volebních kampaních a dalších akcích; k dnešnímu dni jich bylo více než 550. Pravidelně byly svolávány porady místopředsedy a ústředního tajemníka s vedoucími oddělení a sekcí ÚS. Úkoly a informace z nich jsou doloženy více než 50 zápisy a mnoha dalšími dokumenty. V obou sekcích podřízených místopředsedovi, hospodářské i ekonomické, se uskutečnily změny v personálním složení sekcí a také ve skupině správců nemovitostí, což vedlo k výraznému posunu ve výkonu práce jednotlivých sekcí a k úsporám v oblasti mzdové a provozní. Intenzivní komunikace s vedením odborové organizace zaměstnanců přispěla k rychlé dohodě o nové Kolektivní smlouvě a mzdových předpisech platných od července Jejich součástí je i výplata roční odměny zaměstnancům za rok 2013 (byla vyplacena dne ) a rok 2014 (bude vyplacena dne ). Postupně se zlepšilo využívání společného Fondu zaměstnavatele, což umožnilo odborové organizaci a zaměstnavateli přispět na kulturní a sportovní aktivity a především řešit sociální otázky zaměstnanců, kteří se ocitnou v nenadálé tíživé životní situaci. Spolupráce s odborovou organizací je velmi dobrá a korektní, odbory i zaměstnavatel vnímají nutnost i nadále prohlubovat motivační prvky v odměňování zaměstnanců. Dobré výsledky hospodaření strany, které přímo ovlivňují svojí 7

8 38. SJEZD prací všichni zaměstnanci, jsou určující nejen pro dobrý vývoj strany, ale i pro výši ohodnocení zaměstnanců v dalším období. V prosinci minulého roku, v rámci jednání konference Odborové organizace zaměstnanců, bylo konstatováno průběžné (čtyřleté) plnění Kolektivní smlouvy. Přítomní byli podrobně seznámeni s výhledem hospodaření strany na léta 2015 až 2017 a s úsilím vedení strany o udržení stávajících zaměstnaneckých výhod, mj. stravenek, mobilních telefonů, referentských vozů, volné pracovní doby, pravidelných ročních odměn a sociálního programu. Zásadní a přínosná je činnost Hospodářské rady (dále jen HR ), tvořené zástupci 14 krajských organizací, 2 zástupci P, předsedou a ústředním tajemníkem ; místopředseda vykonává funkci tajemníka Rady. Na jednání jsou dle potřeby zváni i zástupci ES a HS, společnosti Cíl, právních kanceláří a pravidelně i zástupce ÚKK a odborů. Jednání byla většinou usnášení schopná, a pokud nebyla, přijala HR doporučení, která byla hlasována na následujícím usnášení schopném jednání. Postupně se uskutečnilo 7 jednání HR v Praze a i v Olomouci. Místopředseda je členem i Škodní komise. Celkem se uskutečnilo 14 jednání s cca 40 případy, z nichž naprostá většina měla dopad do hospodaření strany. Nejčastěji se jednalo o havárie s následnou škodou či o posouzení návrhů na vyřazení majetku strany na doporučení inventarizační komise, vždy ve spolupráci s právníky a auditorem. Místopředseda je předsedou Inventarizační a likvidační komise. Povinnost inventarizovat majetek ukládá zákon o účetnictví a Metodické pokyny k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku. Komise, ve složení místopředseda, ústřední tajemník a členové M. Škorvánková (vedoucí ES), J. Metelcová (vedoucí HS), M. Plívová (zástupce vedoucí HS) a J. Maléřová, zpracovala celkem 15 zápisů a přijala cca 350 souborů rozhodnutí. Péče o majetek strany a jeho evidenci je na požadované úrovni, veškerý nadbytečný materiál a vybavení byly vždy přednostně bezúplatně nabízeny organizačním složkám strany k využití. Právní případy, mající ekonomický dopad na hospodaření strany řešíme ve spolupráci s příslušnými právními kancelářemi a auditorem. Jejich přehled v aktuální podobě vždy uvádí výroční finanční zpráva. Informace o hospodaření jsou pravidelně zveřejňovány v rámci stranické struktury a jsou k dispozici nejširší veřejnosti. Transparentnosti finančních toků přikládá sociální demokracie zásadní význam. Od roku 2011 jsou na webových stránkách k dispozici Výroční finanční zprávy za roky 2011, 2012 a Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 byl poprvé zřízen centrální transparentní účet (CTÚ), následně i pro volby do Evropského parlamentu a Senátu v roce 2014, vedený u Fio banky, a.s. Účet je v příslušné době on-line lehce dosažitelný na webových stránkách strany a informace o něm je vždy široce publikována. K účtu je zřízena i transparentní pokladna, vedená na ÚS, a výpis z ní je v týdenních intervalech zveřejňován na webových stránkách. Účty a pokladny zahrnují veškeré finanční operace příslušné volební kampaně a řídí se vnitřními pravidly strany pro vedení ekonomické agendy. Za vedení účtů odpovídá místopředseda a vedoucí ES. Transparentní účty a pokladny se jednoznačně osvědčily. Financování volebních kampaní je zajištěno především z vlastních prostředků strany a kontokorentního účtu. Spolupráce s ÚKK byla zaměřena především na zpracování podkladů pro jednání komise a průběžnou kontrolou a analýzu finanční situace strany. Pro komisi byl na počátku roku 2014, resp zpracován podrobný jmenovitý přehled nezaplacených členských příspěvků za předchozí rok s požadavkem na šetření v této věci. Náročným úkolem je pověření ÚVV k vedení Komise pro Stanovy. Místopředseda zpracoval základní materiál Návrh úprav Stanov, shrnující návrhy zaslané jak zástupci jednotlivých krajských organizací, tak i členy. Výsledek práce Komise bude předložen ÚVV k projednání dne a rozhodnutí, v jaké podobě a rozsahu bude soubor návrhů úprav stanov předložen k projednání sjezdu. Návrh bude předložen tak, aby bylo možno jej schválit v několika souborech hlasování. Na základě požadavků členů strany a veřejnosti, dle možností ÚS, jsou uskutečňovány organizované prohlídky Lidového domu v Praze s výkladem. Akce se vždy setkají s velkým zájmem. 5. Významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí v letech 2013 a 2014 V dalším textu jsou uvedeny významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí ve vlastnictví, které byly rozpracovány či byly dokončeny v letech 2013 a 2014, resp. počátkem roku

9 Lannův palác (součást Lidového domu Praha) V červenci roku 2014 ukončila jednání se zástupci skupiny FINEP o dlouhodobém pronájmu Lannova paláce (dále jen LP ), který je součástí areálu Lidového domu. Objekt, který se nachází na rohu ulice Hybernské a Havlíčkovy v Praze 1, nebyl dlouhou dobu využíván. V září roku 2005 po předchozí nedokončené rekonstrukci z let 2000 až 2002 a následných komplikovaných soudních sporech v letech 2002 až 2005 byly v září roku 2005 uzavřeny dohody o narovnání mezi tehdejšími nájemcem LP, generálním dodavatelem rekonstrukce a. V letech 2011 až 2014 došlo k intenzivním jednáním s cílem najít nájemce, který by dokončil rekonstrukci objektu a zajistil jeho využití. Výsledkem je uzavření smlouvy o nájmu LP s nájemcem společností Pensum a.s. (náležející do skupiny FINEP HOLDING a.s.) na dobu 25 let počínaje , která předpokládá dokončení kompletní rekonstrukce a zahájení užívání nemovitosti nájemcem ke kancelářským a komerčním účelům v horizontu konce roku 2015, samozřejmě při respektování architektonického a historického významu a charakteru budovy. Předmět nájmu byl nájemci předán dne SJEZD LD Praha Vymalování a opravy části exteriéru a interiéru hlavní budovy, dokončeno. Telefonní ústředna, výměna, dokončeno. Termostatické regulační ventily (otopný systém, na etapy), částečně dokončeno. Místnost serverů, výměna klimatizace, dokončeno. Připojení internetu, posílení a rozšíření provozu, dokončeno. Kašna na nádvoří, generální oprava technologie (velká akce), částečně dokončeno. Fasáda vnitřní nádvoří, částečná oprava, dokončeno. Průjezd na nádvoří, obnova dřevěné špalíkové dlažby, doplnění okrasnými květináči, dokončeno. Úprava osvětlení schodiště hlavní budovy, dokončeno. Sál Baroko, dovybavení, vymalování, nová podlahová krytina, dveře, dokončeno. Napojení kanceláří v 1. a 3. patře na novou kotelnu, dokončeno. Zadní budova, 2. patro, instalace bojlerů na teplou vodu, dokončeno. Zadní budova, 1. patro, oprava klimatizace, dokončeno. Steinerův sál a 2. patro, sociální zařízení, částečná oprava, dokončeno. Malování sekretariátu MSD, dokončeno. Malování a drobné opravy průjezdu do nádvoří, dokončeno. Nové vybavení poslanecké kanceláře, malování, nátěry oken, dveří, nové vybavení, dokončeno. Malování poslanecké kanceláře, dokončeno. Mytí oken v celém objektu LD, dokončeno. Úprava části uzávěru stoupaček, dle technických možností v nemovitosti, dokončeno. Obnovení informační desky na vstupu do objektu, dokončeno. Úprava vstupního prostoru recepce a informačního centra, úprava interiéru, položení nového koberce, doplnění prostoru o výstavní vitríny s prodejem propagačních předmětů, dokončeno. Úprava kamerového systému v objektu, doplnění nové kamery, výměna monitoru, dokončeno. Položení nového koberce v celém prostoru KS, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, protipožární vstupní dveře ve 2. patře, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, přízemí vstup z nádvoří, únikový východ, dokončeno. Komplexní technologická výměna WC u Horákova sálu, včetně nové instalace, dokončeno. Kamerový systém v objektu (a dalších nemovitostech ), registrace na ÚOOÚ, dokončeno. Částečná výměna EPS, prostory restaurace Hybernia, dokončeno. Doplnění radiátorů topení, prostory Surtec, dokončeno. DD Břeclav Elektrorozvaděče, oprava, dokončeno. Rekonstrukce a přeložka části kanalizace (velká akce), dokončeno. Omítka vnější zahradní zdi, dokončeno. Oprava střechy, dokončeno. Vyklizení půdních prostor, dokončeno. Oprava, kotle, dokončeno. Údržba parket, dokončeno. Zateplení štítové zdi, dokončeno. LD Rakovník Dveře do sklepa, výměna, dokončeno. DD Kladno Posílení stropní konstrukce pod velkým sálem, vč. souvisejících oprav (velká akce), dokončeno. Vybavení velkého sálu nábytkem, víceúčelová zasedací místnost, dokončeno. Oprava střechy nad velkým sálem, dokončeno. Oprava křídlových dveří po vloupání, dokončeno. Výměna vertikálních žaluzií v kanceláři nového nájemce, dokončeno. Oprava okapů, dokončeno. 9

10 38. SJEZD Oprava kotle, dokončeno. Údržbářské, instalatérské a elektrikářské práce, dokončeno. Poslanecká kancelář, rekonstrukce a vybavení, dokončeno. Označení budovy a tabule nájemců, dokončeno. Údržba zeleně v atriu (zahrada restaurace), dokončeno. Oprava chodeb, částečná před celkovou rekonstrukcí (velká akce), příprava. Výstavba nového sociálního zařízení u velkého sálu (velká akce), příprava. LD Rychnov nad Kněžnou 2. etapa renovace oken, vymalování schodiště v 1. podlaží a poslanecké kanceláři, dokončeno. Renovace vstupních dveří do objektu, dokončeno. Dílčí úpravy v kanceláři sekretariátu a zařízení WC, dokončeno. Výměna znaku na budově, bezdrátový zvonek, označení nájemců, dokončeno. Realizace schodiště na půdu a s tím spojená rekonstrukce kuchyňky, příprava. Renovace branky u zahrady, příprava. Renovace lina na schodišti, mezipatře a kuchyňce OVV, příprava. LD Znojmo Okapy hlavní budova, oprava a čištění, dokončeno. Hlavní sál, dílčí oprava omítek a vymalování, dokončeno. Úprava zeleně v areálu, dokončeno. Oprava hřebenu střechy nad posilovnou (věžička), dokončeno. Poslanecká kancelář a zasedací místnost, malování, dokončeno. Oprava kotle, dokončeno. Podlaha v hlavním sále (velká akce), příprava. Úprava přísálí velkého sálu na posilovnu (velká akce), příprava. Oprava uvolněných tašek a čištění okapů přístavek, příprava. LD České Budějovice Vymalování a vnitřní opravy, dokončeno. Průřez náletů na pozemku a oprava krytiny stříšky, příprava, dokončeno. Dílčí oprava a vyzdění přední části spodní fasády, odizolování, příprava, dokončeno. Výměna dveří a oken v zadní části budovy, dokončeno. Zadní zahrada, vyřezání náletů, výsadba dřevin, dokončeno. Přední zahrada, výsadba dřevin, dokončeno. Opěrné zdi zadní zahrady, oprava, dokončeno. Oprava části plynového rozvodu, příprava. Podezdívky plotu, oprava, příprava. LD Jihlava Izolace terasy a úprava povrchu (odstranění zatékání do stropní desky), dokončeno. Zděné oplocení pozemku, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapových svodů, dokončeno. Nájemce, malování, drobné opravy, žaluzie, výměna zámku, rozšíření zabezpečení, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Geodetické vyměření pozemku, dokončeno. Drátěné oplocení pozemku dokončeno. Rekonstrukce elektroinstalace ve sklepních prostorách, dokončeno. Oprava rozvodů vody ve sklepních prostorách, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Dílčí opravy a nátěr střechy, dokončeno. Sklepní prostory, ošetření proti vlhkosti, dokončeno. Nákup vybavení kanceláře a zahradní techniky, příprava. Oprava kouřovodu od plynových kotlů, příprava. Rozvody internetu po objektu, zapojení, optická síť, příprava. LD Karlovy Vary Elektrický bojler, výměna, dokončeno. Oprava kamerového systému, dokončeno. Poslanecká kancelář, stavební úprava, vybavení, dokončeno. Bezpečnostní vložky, zámky, klíče, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Výstavba vodovodní přípojky, vč. přístupových a parkovacích prostor (velká akce), příprava. Komín u plynového kotle, příprava. LD Olomouc Vymalování celého objektu, dokončeno. Opravy zdiva, příprava. 10

11 LD Pardubice Oplocení pozemku, dokončeno. Objekt, celková rekonstrukce (velká akce), v září předáno staveniště, akce skončí v lednu KD L. Pika Plzeň Výstavba osobního výtahu (velká akce), dokončeno. Výstavba zídky v prostoru dvora, dokončeno. Betonový povrch dvora, dokončeno. Střecha a lávky, dokončeno. Půda a oprava vybraných prvků, dokončeno. Plynový kotel, výměna, nájemce, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Vstupní vrata, oprava, dokončeno. Telefonní ústředna, zabezpečovací systém, pevná linka, příprava. 38. SJEZD DK Střelnice Hradec Králové Hlavní vchod (velká akce), rekonstrukce, kolaudační řízení, dokončeno. 3. patro, rekonstrukce pro Archiv (velká akce), kolaudační řízení, dokončeno. Bývalé kino (velká akce), rekonstrukce na obchodní prostory, dokončeno. Termostatické ventily (otopný systém), dokončeno. Rozvodná skříň (elektroinstalace), výměna, dokončeno. Hydraulická zvedací plošina, oprava, dokončeno. Střecha u vzduchotechniky, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapů, dokončeno. Oprava tří reklamních skříní, dokončeno. Oprava plynového kotle, dokončeno. Výměna internetové přípojky, dokončeno. Malování jeviště ve Velkém sále a kanceláří, dokončeno. Garážová vrata, oprava, nátěr, dokončeno. Prádelna, celková rekonstrukce, dokončeno. Velký sál, výměna svítidel, dokončeno. Kuchyňský kout pro KVV, dokončeno. Kalové čerpadlo vč. připojení, nové, dokončeno. Komunikátor GSM do EPS, aktualizace, dokončeno. Schodišťové rohy, dílčí oprava, dokončeno. Zahrada, údržba a kácení stromů, částečně splněno, akce skončí v prosinci Dřevěný pavilon Estráda, ukončení provozu v lednu 2015, příprava. Oprava rolovací mříže, dokončeno. LD Ústí nad Labem Sanace sklepních prostor po povodni, dokončeno. Elektroinstalace, opravy a odstranění závad, dokončeno. Komíny, opravy a odstranění závad, dokončeno. Vodovodní rozvod, oprava, dokončeno. Nové označení objektu, dokončeno. Skleněná výplň nad výlohou, oprava, dokončeno. Výloha u nájemce, oprava, dokončeno. Venkovní podezdívka objektu, příprava. Malování v 1. patře, příprava. 6. Informace k hospodaření a rozpočet v roce 2015 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč, vč. předpokládaných odpisů ve výši cca tis. Kč. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: vyrovnaný, tj. 0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2015 byl po diskusi v příslušných orgánech strany schválen ÚVV dne Vychází z dostupných informací o průběžném výsledku hospodaření v roce 2014, z adresné dotační (tj. na provoz, činnost, volby a nemovitosti) a dárcovské politiky, dále posílení vlastních příjmů strany a snižování provozních výdajů, vč. zachování bezpečné úrovně dluhové služby a jejího postupného snižování do roku Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, nepředpokládá žádnou volební kampaň v roce 2015 a disponuje dostatečnou rezervou na dluhovou službu (Tabulka č. 3). 11

12 38. SJEZD Výnosy (příjmy): Nájmy, služby: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Úroky, kurzové zisky, jiné finanční výnosy: 3 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Postupný přechod na nové BÚ bez poplatků. Ostatní výnosy, pojistné náhrady apod.: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Prodej HIM, NIM, materiálu: 480 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Průběžná obnova vozového parku, technického a technologického vybavení organizačních složek strany. Dary přijaté: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Členské příspěvky: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Stejná výše členských příspěvků jako v roce 2014 (viz usnesení ÚVV ze dne ). Dotace ze SR: tis. Kč. Snížení oproti předchozímu roku. Nižší počet mandátů v PČR a ZHMP. Náklady (výdaje): Spotřeba materiálu: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Spotřeba energie: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Opravy a údržba: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Předpokládané investice (a opravy, údržba atd.) jsou vedeny samostatně (samostatné účty), akce budou uskutečněny dle vydaných stavebních povolení (větší akce především v nemovitostech v Hradci Králové, Pardubicích, Praze a Kladně). Cestovné: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Repre, dary: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Položka obsahuje jen nezbytné finanční dary na činnost MDA ve výši tis. Kč a činnost MSD ve výši tis. Kč a dále finanční dary na vybrané sportovní, charitativní, poradenské, kulturní a vzdělávací aktivity tradičně podporované. Telefony: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Realizace nového smluvního vztahu. Poštovné: 600 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Akce propagace: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Nájem: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Ubytování: 100 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Školení: 50 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Výzkumy veřejného mínění: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Výpočetní technika: 350 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Právní služby: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Ostatní: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Internet, intranet: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Zasedání: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Sjezd strany v březnu v Praze. Inzerce: 500 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Volby (volební fond): Bude postupně připraven výhled na roky 2015 až Přeplatek roku (3 289 tis. Kč), vyplacený v lednu 2015, je prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Mzdové náklady: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Další vývoj položky ovlivní v průběhu roku 2015 závěry kolektivního vyjednávání s odborovou organizací zaměstnanců strany, navýšení tarifních mezd a snížení počtu zaměstnanců. Daně a ostatní poplatky: 500 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Finanční náklady (úroky ap.): tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Splátky úroků. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vyšší platby do zahraničí. DPPO/REZERVA/splátky dluhu: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Rezerva a dluhová služba. Rok 2015 musí být výrazně úsporný, v rozsahu obvyklé činnosti strany při výrazném snížení dluhové služby. Odpisy: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vypořádání Lannova paláce v Praze. Dotace z ÚS: na dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV bude v roce 2015 vyčleněno až tis. Kč (tj tis. Kč základ + 50 tis. Kč rezerva; stejně jako v roce 2014), dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb). Dotace budou opět průběžně poukazovány adresně na OVV/KVV v obvyklých čtvrtletních termínech, vždy zálohově, s ročním vyúčtováním, dle rozpočtových pravidel roku Činnost SDŽ a KS: v rámci rozpočtu ÚS bude v roce 2015 vyčleněno až tis. Kč na činnost SDŽ a KS, dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb), tj. SDŽ až tis. Kč a KS až tis. Kč (z toho vždy á 517,5 tis. Kč centrála a á 682,5 tis. Kč okresy, kde hnutí existují a konají činnost). Kontokorentní účet: předpokládaný závazek k ve výši tis. Kč, předpokládané meziroční snížení o tis. Kč. 12

13 Cíl: předpokládaný závazek k ve výši tis. Kč; předpokládané meziroční snížení o tis. Kč. Cíl: hospodaření společnosti je nutné směřovat k trvale vyrovnanému hospodaření a postupnému vytvoření dostatečných finančních rezerv. 7. Rámcový výhled na roky 2016 a SJEZD Koncem roku 2014 byl zpracován výhled hospodaření strany v letech 2016 a 2017 s cílem zajistit bezproblémové a účelné hospodaření na všech úrovních řízení strany s prioritou zajištění snížení dluhové služby a tvorby volebního fondu strany. Vážení přátelé, dovolte, abych závěrem zprávy poděkoval všem svým spolupracovníkům z ÚS, KVV, OVV a nemovitostí strany za jejich pomoc při nelehké práci v posledních letech. V Praze dne Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření Přílohy: 1) Rozpočet k Tabulka č. 1. 2) Rozpočet k Tabulka č. 2. 3) Rozpočet na rok 2015 Tabulka č

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 POZNÁMKY: 20

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

1 Vymezení základních pojmů ( 4)

1 Vymezení základních pojmů ( 4) Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po 1. 1. 2008, podle právního stavu k 15. 2. 2009 1 Vymezení základních pojmů ( 4)... 1 2 Sazby

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 30. 04. 2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více