38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a Praha Předkládá: Ing. Martin Starec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec"

Transkript

1 38. SJEZD Praha Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření

2 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou pro hospodaření. POZNÁMKY: 2

3 38. SJEZD Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych vám předložil písemnou Zprávu o hospodaření v letech 2013 a 2014 (dále jen Zpráva ), určenou pro delegáty 38. sjezdu, který se bude konat ve dnech 13. a 14. března letošního roku. Zpráva obsahuje vedle základních informací ekonomického a hospodářského charakteru i tabulkové přílohy a dále stručné shrnutí činnosti místopředsedy pro hospodaření (dále jen místopředseda ) za období od minulého sjezdu v březnu roku 2013 do počátku ledna roku 2015, kdy byla uzávěrka textu této zprávy. Zpráva bude doplněna ústním vystoupením předkladatele přímo na sjezdovém jednání, zaměřeným především na aktuální informace o hospodaření koncem roku 2014, resp. počátkem roku Úvodem Považuji za užitečné připomenout základní informace o výsledcích hospodaření strany v letech 2010 až 2012, což vytvořilo základní východiska pro hospodaření v letech 2013 a 2014 a které nezbytně ovlivní hospodaření strany i v letech 2015 až Informace k hospodaření v roce 2010 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 103,61 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 106,39 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2010 se nepodařilo splnit základní plánované parametry rozpočtu a vysoký záporný výsledek hospodaření potvrdil negativní trend vývoje hospodaření strany. Auditor tehdy upozornil vedení strany, i přes výrok bez výhrad, na riziko, že nepříznivý vývoj hospodaření vede k ohrožení schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti. Vlastní zdroje se tehdy během dvou let (roky 2009 a 2010) snížily o 40 %, tj. o 224 mil. Kč, a prohloubila se zadluženost vůči společnosti Cíl, akciová společnost v Praze (dále jen Cíl ), tj. půjčky 325 mil. Kč (sama si ale musela půjčovat). Záporný hospodářský výsledek hospodaření strany v letech 2006 až 2010 pak dosáhl celkové výše tis. Kč Informace k hospodaření v roce 2011 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 98,61 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 91,53 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Ekonomická situace počátkem roku 2011 nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala tehdy bezpodmínečné přijetí zásadních opatření k její stabilizaci, 3

4 38. SJEZD vč. toho nejdůležitějšího, tj. prosazení změny přístupu všech členů, zaměstnanců, funkcionářů a orgánů strany k problematice hospodaření vůbec. V této oblasti činnosti strany se ukazovaly velké rezervy, bylo nutné bezodkladně mobilizovat všechny zdroje a trvat na důsledném prosazování rozpočtové kázně na všech úrovních řízení strany. Rok 2011 byl v oblasti hospodaření jedním z nejúspěšnějších v naší novodobé historii. Dosáhli jsme kladného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč, a to bez výrazných sponzorských darů, především díky programu úsporných opatření v provozní oblasti. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření překročen Informace k hospodaření v roce 2012 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 106,68 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 101,28 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2012 rozšířila audit svého hospodaření na pravidelné čtvrtletní audity, dále pololetní audity finančních darů a výběrové audity vybraných složek strany, čímž byla posílena transparentnost hospodaření strany a celkově se potvrdil pozitivní trend vývoje hospodaření strany po roce Rozpočet byl splněn a plánovaný záporný výsledek hospodaření výrazně snížen. Dlouhotrvající spor s p. Altnerem bohužel dosud neskončil. Tento úkol je dlouhodobý a jeho řešení bude velmi náročné, s výsledkem, který dnes nelze přesně předvídat. 2. Informace k hospodaření v roce 2013 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 98,42 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 89,71 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. V roce 2013 dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku, především odpovědnou rozpočtovou politikou a důslednou realizací dlouhodobého programu úsporných opatření. Dodržovala zásady transparentnosti, prováděla průběžný audit svého hospodaření a dále snižovala dluhovou službu. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření výrazně překročen (Tabulka č. 1). Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: tis. Kč, plnění 81,83 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční nárůst. Opatření trvale směřovala k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: tis. Kč, plnění 96,92 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční pokles. Dary přijaté: tis. Kč, plnění 72,59 % odpovídá stávajícím možnostem, výrazný meziroční pokles, položka již neobsahuje žádný zápočet ve vztahu ke společnosti Cíl. Členské příspěvky: tis. Kč, plnění 99,17 % vcelku uspokojivé, výraznější meziroční pokles souvisí mj. i s poklesem počtu členů. Dotace ze SR: tis. Kč, plnění 100,00 %. Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost za 4

5 1. pololetí činil tis. Kč a za 2. pololetí pak tis. Kč, výrazný meziroční pokles, a dále příspěvek za volební hlasy činil tis. Kč. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši tis. Kč, tj. 98,42 % vcelku uspokojivý. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha 38. SJEZD Spotřeba energie: tis. Kč, plnění 103,67 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst vzhledem ke zvýšení cen většiny dodávaných energií. Repre, dary: tis. Kč, plnění 104,34 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst. Počátkem předchozího roku se uskutečnily prezidentské volby, při kterých podpořila svého kandidáta finančním darem ve výši tis. Kč (celkový příspěvek v letech 2012 a 2013 pak činil tis. Kč.). Akce propagace: tis. Kč, plnění 104,94 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční pokles, důraz kladen především na akce a propagaci strany v rámci jednotlivých volebních kampaní. Nájem: tis. Kč, plnění 106,00 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční nárůst. Ubytování: tis. Kč, plnění 101,51 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst souvisí s více akcemi spojenými s požadavkem na ubytování účastníků. Výpočetní technika softwa.: 427 tis. Kč, plnění 135,56 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziroční nárůst souvisí mj. i s obnovou vybavení sekretariátů strany. Právní služby: tis. Kč, plnění 182,45 % reálné, odpovídá zvýšeným nárokům na právní služby (péče o nemovitosti, soudní spory, Lannův palác apod.), meziroční nárůst. Zasedání: tis. Kč, plnění 103,20 % odpovídá plánovaným záměrům, uskutečnilo se více centrálních akcí, celkově meziroční pokles. Volby (volební fond): tis. Kč, plnění 97,05 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční pokles. odsouhlasila strop svých finančních nákladů na volby do Poslanecké sněmovny PČR ve výši tis. Kč, skutečnost byla nižší a celkové náklady činily tis. Kč. V závěru roku v rámci doplňovacích voleb do Senátu PČR byla čerpána částka 786 tis. Kč z centrálního transparentního účtu Senát. Volební fond nebyl překročen. Mzdové náklady: tis. Kč, plnění 99,72 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční pokles. V prosinci minulého roku byla vyplacena, po dohodě s odborovou organizací, záloha na roční odměny zaměstnancům strany, v dubnu roku 2014 pak byl vyplacen doplatek. Finanční nák. (úroky ap.): tis. Kč, plnění 103,40 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč, plnění 104,64 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši tis. Kč, tj. 89,71 %, velmi uspokojivý. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, plnění 102,71 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stav finančních prostředků na OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, tj. 94,59 % ve srovnání s Velmi dobrý stav. Kontokorentní účet: závazek k ve výši tis. Kč, meziroční snížení o tis. Kč, což umožnilo vytvořit dostatečnou finanční rezervu na předpokládané záporné saldo hospodaření v následujícím volebním roce. Cíl: závazek k ve výši tis. Kč; meziroční snížení o tis. Kč. Cíl: výsledek hospodaření k je záporný ve výši tis. Kč; jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 byla projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu 2014 (informace jsou veřejně dostupné). 3. Informace k hospodaření v roce 2014 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. Plnění: 100,07 %. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč, vč. odpisů tis. Kč. Plnění: 116,90 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 0 tis. Kč. Skutečnost: tis. Kč. 5

6 38. SJEZD Rozpočet na rok 2014 a jeho průběžné čerpání představujeme na základě dílčí závěrky k s tím, že některé další informace novějšího data jsou do této zprávy již také zapracovány (Tabulka č. 2). Rozpočet bude překročen a záporný výsledek hospodaření byl překročen ve prospěch plnění volebních fondů. Kompletní Výroční finanční zpráva za rok 2014 bude předložena koncem března t. r. k projednání orgánům strany a následně pak PSP ČR. Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: tis. Kč, plnění 81,58 % je vcelku uspokojivé. Opatření trvale směřují k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany, meziměsíčně nižší nárůst. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: tis. Kč, plnění 72,36 % je vcelku uspokojivé, v běžném roce nerovnoměrně rozložený příjem, meziměsíčně vyšší nárůst. Dary přijaté: tis. Kč, plnění 233,58 % je velmi uspokojivé, odpovídá stávajícím možnostem, meziměsíčně vyšší nárůst. Členské příspěvky: tis. Kč, plnění 93,31 % je vcelku uspokojivé, meziměsíčně nižší nárůst. Dotace ze SR: tis. Kč., plnění 96,38 %, nižší příjem za hlasy ve volbách do EP, konečný stav. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši tis. Kč, tj. 100,07 %, je vcelku uspokojivý, nad předpokládanou výší příjmů k listopadu. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha Repre, dary: tis. Kč, plnění 143,44 % odpovídá plánovaným záměrům, větší část darů je vždy poukázána příjemcům na počátku roku, meziměsíčně vyšší nárůst. Poštovné: tis. Kč, plnění 227,33 % odpovídá zvýšeným záměrům mj. vzhledem k vnitrostranickému referendu, meziměsíčně nižší nárůst. Položka je sledována. Akce, propagace: tis. Kč, plnění 167,36 % odpovídá plánovaným záměrům, především akce KVV/OVV, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Nájem: tis. Kč, plnění 106,52 % odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Výpočetní technika softwa.: 849 tis. Kč, plnění 242,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Právní služby: tis. Kč, plnění 309,60 % odpovídá zvýšeným nárokům (nemovitosti, soudní spory, investiční akce), meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Volby (volební fond): tis. Kč, plnění 191,73 %, odpovídá zvýšeným záměrům a výraznému posílení volebního fondu strany (dále jen VF ) v roce 2014 na všech úrovních řízení. VF byl výrazně rozšířen o akce na podporu značky, o vyšší podporu kandidátů do Senátu, mj. v roce 2014 proběhly volby ve 29 volebních obvodech (27 + 2), a především o velké převody finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů; položka dále zahrnuje volby do Evropského parlamentu v květnu a volby do obcí, měst a ZHMP v září a říjnu 2014, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Mzdové náklady: tis. Kč, plnění 82,91 %, odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně nižší nárůst. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč, plnění 113,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, nerovnoměrné čerpání, meziměsíčně nulový nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši tis. Kč, tj. 116,90 %, je vcelku uspokojivý i při započtení předpokládaných odpisů. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: tis. Kč, plnění 101,48 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stavy na BÚ a v pokladnách KVV/OVV: tis. Kč, ve srovnání s počátkem roku , tj. 64,95 %, dobrý stav vzhledem k velmi velkým převodům finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů pro volby do obcí, měst a ZHMP. Kontokorentní účet: závazek k ve výši tis. Kč, meziroční zvýšení o tis. Kč, záporný výsledek hospodaření je celý kryt přebytkem hospodaření v předchozím roce, konečný stav. Cíl: závazek k ve výši tis. Kč; meziroční snížení o tis. Kč, konečný stav. Cíl: výsledek hospodaření k není ve zprávě prezentován, jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 bude projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu t. r. (informace budou veřejně dostupné). 6

7 4. Činnost místopředsedy pro hospodaření PG pověřilo místopředsedu několika okruhy kompetencí. Základní kompetence zahrnuje zodpovědnost za hospodaření strany a správu jejího majetku, podíl na organizaci vzdělávání zaměstnanců, resp. členů strany a na vnitřním chodu strany, dále podíl na spolupráci se členy zahraničního regionu a (v polovině mandátu) pak na koordinaci vnitrostranického vzdělávání s dalšími subjekty. Dílčí průběžná aktivita se týkala spolupráce s historickou komisí, např. v oblasti dokumentace památných míst sociální demokracie a podílu na přípravě oslav 25. výročí obnovení činnosti v naší zemi. Součástí náplně práce je i každodenní komunikace s pracovníky společnosti Cíl při zajišťování výroby a distribuce materiálů, vyúčtování volebních kampaní a ostatních veřejných i stranických akcí, při vedení ekonomické agendy a koordinaci společných aktivit. 38. SJEZD Z běžné činnosti místopředsedy je třeba připomenout průběžné řešení nezbytných prostorových a materiálových požadavků členů vedení strany a vedoucích sekcí ÚS, dále zajištění pracovních úkolů vyplývajících z rozhodnutí PG, P a ÚVV a běžné činnosti Ekonomické a Hospodářské sekce (dále jen ES a HS ) při přípravě zasedání a činnosti orgánů strany, vč. příslušné dokumentace a vedení Komise pro Stanovy. S výše uvedeným úzce souvisí průběžná realizace návrhů krátkodobých provozních úsporných opatření v provozu strany, autoprovozu, oblasti mobilní komunikace, kopírovacích služeb, mzdového fondu a skladového hospodářství, dále obnově kancelářské techniky a vybavení, zpřesnění a zprůhlednění toku objednávek, faktur a smluv, vč. stanovení odpovídajících kompetencí a zodpovědnosti příslušných pracovníků, dále střednědobých opatření v realizaci oprav, údržby a investic do nemovitostí, novelizaci krátkodobých smluvních vztahů, obnově počítačové techniky a také dlouhodobých opatření v zásadní novelizaci dlouhodobých smluvních vztahů, řešení dluhové služby, zajištění trvalého posilování příjmů a snižování výdajů, zvýšení výběru členských příspěvků, zavádění nového typu běžných účtů bez poplatků pro jednotlivé organizační složky strany. Nedílnou součástí tohoto procesu je průběžná aktualizace vnitrostranických ekonomických a hospodářských předpisů. Intenzivně se připravuje akreditace a následně i praktické zprovoznění nově vybudovaných prostor archivu strany v Hradci Králové. Usnesením ÚVV byly k vytvořeny základní předpoklady pro průběžnou tvorbu volebního fondu strany v letech 2015 až Bylo schváleno, aby přeplatek roku 2014 (ve výši tis. Kč), vyplacený v lednu t. r., byl prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Z usnesení vyplývá, že tato rozpočtová položka bude průběžně vytvářena a čerpána v rámci jednotlivých schválených volebních kampaní v daném období. Podrobná pravidla tvorby a čerpání volebních fondů budou vždy včas před volbami schválena příslušnými orgány strany. Pokud nebudou v roce 2015 žádné volby, nesmí být tato položka čerpána. Budouli volby, bude čerpána. V oblasti personální politiky je zajištěno pravidelné vstupní vzdělávání nových zaměstnanců strany. Důležitou součástí práce místopředsedy je i každodenní osobní i písemná komunikace se zaměstnanci, krajskými a okresními tajemníky a správci nemovitostí a s tím související pravidelná metodická jednání na sekretariátech KVV a OVV k aktualizaci čerpání rozpočtů na provoz, činnost, volby a nemovitosti a dále na hospodaření nemovitostí, řízení a kontrolu výkonu funkcí správců a řešení běžných problémů, havarijních situací, oprav či pravidelné údržby, dále průběžná jednání (a účast na akcích) se zástupci MSD, SDŽ, KS, MDA, SDTJČ, Oranžového klubu, Zvonečníku a dalších, se zaměřením na hospodaření. Samostatným okruhem pak jsou pravidelná setkávání se členy strany a jejími příznivci na desítkách akcí místních, okresních a krajských organizací strany a Akademie sociální demokracie, dále komunikace na diskusním fóru Intranetu a především aktivní účast na volebních kampaních a dalších akcích; k dnešnímu dni jich bylo více než 550. Pravidelně byly svolávány porady místopředsedy a ústředního tajemníka s vedoucími oddělení a sekcí ÚS. Úkoly a informace z nich jsou doloženy více než 50 zápisy a mnoha dalšími dokumenty. V obou sekcích podřízených místopředsedovi, hospodářské i ekonomické, se uskutečnily změny v personálním složení sekcí a také ve skupině správců nemovitostí, což vedlo k výraznému posunu ve výkonu práce jednotlivých sekcí a k úsporám v oblasti mzdové a provozní. Intenzivní komunikace s vedením odborové organizace zaměstnanců přispěla k rychlé dohodě o nové Kolektivní smlouvě a mzdových předpisech platných od července Jejich součástí je i výplata roční odměny zaměstnancům za rok 2013 (byla vyplacena dne ) a rok 2014 (bude vyplacena dne ). Postupně se zlepšilo využívání společného Fondu zaměstnavatele, což umožnilo odborové organizaci a zaměstnavateli přispět na kulturní a sportovní aktivity a především řešit sociální otázky zaměstnanců, kteří se ocitnou v nenadálé tíživé životní situaci. Spolupráce s odborovou organizací je velmi dobrá a korektní, odbory i zaměstnavatel vnímají nutnost i nadále prohlubovat motivační prvky v odměňování zaměstnanců. Dobré výsledky hospodaření strany, které přímo ovlivňují svojí 7

8 38. SJEZD prací všichni zaměstnanci, jsou určující nejen pro dobrý vývoj strany, ale i pro výši ohodnocení zaměstnanců v dalším období. V prosinci minulého roku, v rámci jednání konference Odborové organizace zaměstnanců, bylo konstatováno průběžné (čtyřleté) plnění Kolektivní smlouvy. Přítomní byli podrobně seznámeni s výhledem hospodaření strany na léta 2015 až 2017 a s úsilím vedení strany o udržení stávajících zaměstnaneckých výhod, mj. stravenek, mobilních telefonů, referentských vozů, volné pracovní doby, pravidelných ročních odměn a sociálního programu. Zásadní a přínosná je činnost Hospodářské rady (dále jen HR ), tvořené zástupci 14 krajských organizací, 2 zástupci P, předsedou a ústředním tajemníkem ; místopředseda vykonává funkci tajemníka Rady. Na jednání jsou dle potřeby zváni i zástupci ES a HS, společnosti Cíl, právních kanceláří a pravidelně i zástupce ÚKK a odborů. Jednání byla většinou usnášení schopná, a pokud nebyla, přijala HR doporučení, která byla hlasována na následujícím usnášení schopném jednání. Postupně se uskutečnilo 7 jednání HR v Praze a i v Olomouci. Místopředseda je členem i Škodní komise. Celkem se uskutečnilo 14 jednání s cca 40 případy, z nichž naprostá většina měla dopad do hospodaření strany. Nejčastěji se jednalo o havárie s následnou škodou či o posouzení návrhů na vyřazení majetku strany na doporučení inventarizační komise, vždy ve spolupráci s právníky a auditorem. Místopředseda je předsedou Inventarizační a likvidační komise. Povinnost inventarizovat majetek ukládá zákon o účetnictví a Metodické pokyny k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku. Komise, ve složení místopředseda, ústřední tajemník a členové M. Škorvánková (vedoucí ES), J. Metelcová (vedoucí HS), M. Plívová (zástupce vedoucí HS) a J. Maléřová, zpracovala celkem 15 zápisů a přijala cca 350 souborů rozhodnutí. Péče o majetek strany a jeho evidenci je na požadované úrovni, veškerý nadbytečný materiál a vybavení byly vždy přednostně bezúplatně nabízeny organizačním složkám strany k využití. Právní případy, mající ekonomický dopad na hospodaření strany řešíme ve spolupráci s příslušnými právními kancelářemi a auditorem. Jejich přehled v aktuální podobě vždy uvádí výroční finanční zpráva. Informace o hospodaření jsou pravidelně zveřejňovány v rámci stranické struktury a jsou k dispozici nejširší veřejnosti. Transparentnosti finančních toků přikládá sociální demokracie zásadní význam. Od roku 2011 jsou na webových stránkách k dispozici Výroční finanční zprávy za roky 2011, 2012 a Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 byl poprvé zřízen centrální transparentní účet (CTÚ), následně i pro volby do Evropského parlamentu a Senátu v roce 2014, vedený u Fio banky, a.s. Účet je v příslušné době on-line lehce dosažitelný na webových stránkách strany a informace o něm je vždy široce publikována. K účtu je zřízena i transparentní pokladna, vedená na ÚS, a výpis z ní je v týdenních intervalech zveřejňován na webových stránkách. Účty a pokladny zahrnují veškeré finanční operace příslušné volební kampaně a řídí se vnitřními pravidly strany pro vedení ekonomické agendy. Za vedení účtů odpovídá místopředseda a vedoucí ES. Transparentní účty a pokladny se jednoznačně osvědčily. Financování volebních kampaní je zajištěno především z vlastních prostředků strany a kontokorentního účtu. Spolupráce s ÚKK byla zaměřena především na zpracování podkladů pro jednání komise a průběžnou kontrolou a analýzu finanční situace strany. Pro komisi byl na počátku roku 2014, resp zpracován podrobný jmenovitý přehled nezaplacených členských příspěvků za předchozí rok s požadavkem na šetření v této věci. Náročným úkolem je pověření ÚVV k vedení Komise pro Stanovy. Místopředseda zpracoval základní materiál Návrh úprav Stanov, shrnující návrhy zaslané jak zástupci jednotlivých krajských organizací, tak i členy. Výsledek práce Komise bude předložen ÚVV k projednání dne a rozhodnutí, v jaké podobě a rozsahu bude soubor návrhů úprav stanov předložen k projednání sjezdu. Návrh bude předložen tak, aby bylo možno jej schválit v několika souborech hlasování. Na základě požadavků členů strany a veřejnosti, dle možností ÚS, jsou uskutečňovány organizované prohlídky Lidového domu v Praze s výkladem. Akce se vždy setkají s velkým zájmem. 5. Významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí v letech 2013 a 2014 V dalším textu jsou uvedeny významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí ve vlastnictví, které byly rozpracovány či byly dokončeny v letech 2013 a 2014, resp. počátkem roku

9 Lannův palác (součást Lidového domu Praha) V červenci roku 2014 ukončila jednání se zástupci skupiny FINEP o dlouhodobém pronájmu Lannova paláce (dále jen LP ), který je součástí areálu Lidového domu. Objekt, který se nachází na rohu ulice Hybernské a Havlíčkovy v Praze 1, nebyl dlouhou dobu využíván. V září roku 2005 po předchozí nedokončené rekonstrukci z let 2000 až 2002 a následných komplikovaných soudních sporech v letech 2002 až 2005 byly v září roku 2005 uzavřeny dohody o narovnání mezi tehdejšími nájemcem LP, generálním dodavatelem rekonstrukce a. V letech 2011 až 2014 došlo k intenzivním jednáním s cílem najít nájemce, který by dokončil rekonstrukci objektu a zajistil jeho využití. Výsledkem je uzavření smlouvy o nájmu LP s nájemcem společností Pensum a.s. (náležející do skupiny FINEP HOLDING a.s.) na dobu 25 let počínaje , která předpokládá dokončení kompletní rekonstrukce a zahájení užívání nemovitosti nájemcem ke kancelářským a komerčním účelům v horizontu konce roku 2015, samozřejmě při respektování architektonického a historického významu a charakteru budovy. Předmět nájmu byl nájemci předán dne SJEZD LD Praha Vymalování a opravy části exteriéru a interiéru hlavní budovy, dokončeno. Telefonní ústředna, výměna, dokončeno. Termostatické regulační ventily (otopný systém, na etapy), částečně dokončeno. Místnost serverů, výměna klimatizace, dokončeno. Připojení internetu, posílení a rozšíření provozu, dokončeno. Kašna na nádvoří, generální oprava technologie (velká akce), částečně dokončeno. Fasáda vnitřní nádvoří, částečná oprava, dokončeno. Průjezd na nádvoří, obnova dřevěné špalíkové dlažby, doplnění okrasnými květináči, dokončeno. Úprava osvětlení schodiště hlavní budovy, dokončeno. Sál Baroko, dovybavení, vymalování, nová podlahová krytina, dveře, dokončeno. Napojení kanceláří v 1. a 3. patře na novou kotelnu, dokončeno. Zadní budova, 2. patro, instalace bojlerů na teplou vodu, dokončeno. Zadní budova, 1. patro, oprava klimatizace, dokončeno. Steinerův sál a 2. patro, sociální zařízení, částečná oprava, dokončeno. Malování sekretariátu MSD, dokončeno. Malování a drobné opravy průjezdu do nádvoří, dokončeno. Nové vybavení poslanecké kanceláře, malování, nátěry oken, dveří, nové vybavení, dokončeno. Malování poslanecké kanceláře, dokončeno. Mytí oken v celém objektu LD, dokončeno. Úprava části uzávěru stoupaček, dle technických možností v nemovitosti, dokončeno. Obnovení informační desky na vstupu do objektu, dokončeno. Úprava vstupního prostoru recepce a informačního centra, úprava interiéru, položení nového koberce, doplnění prostoru o výstavní vitríny s prodejem propagačních předmětů, dokončeno. Úprava kamerového systému v objektu, doplnění nové kamery, výměna monitoru, dokončeno. Položení nového koberce v celém prostoru KS, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, protipožární vstupní dveře ve 2. patře, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, přízemí vstup z nádvoří, únikový východ, dokončeno. Komplexní technologická výměna WC u Horákova sálu, včetně nové instalace, dokončeno. Kamerový systém v objektu (a dalších nemovitostech ), registrace na ÚOOÚ, dokončeno. Částečná výměna EPS, prostory restaurace Hybernia, dokončeno. Doplnění radiátorů topení, prostory Surtec, dokončeno. DD Břeclav Elektrorozvaděče, oprava, dokončeno. Rekonstrukce a přeložka části kanalizace (velká akce), dokončeno. Omítka vnější zahradní zdi, dokončeno. Oprava střechy, dokončeno. Vyklizení půdních prostor, dokončeno. Oprava, kotle, dokončeno. Údržba parket, dokončeno. Zateplení štítové zdi, dokončeno. LD Rakovník Dveře do sklepa, výměna, dokončeno. DD Kladno Posílení stropní konstrukce pod velkým sálem, vč. souvisejících oprav (velká akce), dokončeno. Vybavení velkého sálu nábytkem, víceúčelová zasedací místnost, dokončeno. Oprava střechy nad velkým sálem, dokončeno. Oprava křídlových dveří po vloupání, dokončeno. Výměna vertikálních žaluzií v kanceláři nového nájemce, dokončeno. Oprava okapů, dokončeno. 9

10 38. SJEZD Oprava kotle, dokončeno. Údržbářské, instalatérské a elektrikářské práce, dokončeno. Poslanecká kancelář, rekonstrukce a vybavení, dokončeno. Označení budovy a tabule nájemců, dokončeno. Údržba zeleně v atriu (zahrada restaurace), dokončeno. Oprava chodeb, částečná před celkovou rekonstrukcí (velká akce), příprava. Výstavba nového sociálního zařízení u velkého sálu (velká akce), příprava. LD Rychnov nad Kněžnou 2. etapa renovace oken, vymalování schodiště v 1. podlaží a poslanecké kanceláři, dokončeno. Renovace vstupních dveří do objektu, dokončeno. Dílčí úpravy v kanceláři sekretariátu a zařízení WC, dokončeno. Výměna znaku na budově, bezdrátový zvonek, označení nájemců, dokončeno. Realizace schodiště na půdu a s tím spojená rekonstrukce kuchyňky, příprava. Renovace branky u zahrady, příprava. Renovace lina na schodišti, mezipatře a kuchyňce OVV, příprava. LD Znojmo Okapy hlavní budova, oprava a čištění, dokončeno. Hlavní sál, dílčí oprava omítek a vymalování, dokončeno. Úprava zeleně v areálu, dokončeno. Oprava hřebenu střechy nad posilovnou (věžička), dokončeno. Poslanecká kancelář a zasedací místnost, malování, dokončeno. Oprava kotle, dokončeno. Podlaha v hlavním sále (velká akce), příprava. Úprava přísálí velkého sálu na posilovnu (velká akce), příprava. Oprava uvolněných tašek a čištění okapů přístavek, příprava. LD České Budějovice Vymalování a vnitřní opravy, dokončeno. Průřez náletů na pozemku a oprava krytiny stříšky, příprava, dokončeno. Dílčí oprava a vyzdění přední části spodní fasády, odizolování, příprava, dokončeno. Výměna dveří a oken v zadní části budovy, dokončeno. Zadní zahrada, vyřezání náletů, výsadba dřevin, dokončeno. Přední zahrada, výsadba dřevin, dokončeno. Opěrné zdi zadní zahrady, oprava, dokončeno. Oprava části plynového rozvodu, příprava. Podezdívky plotu, oprava, příprava. LD Jihlava Izolace terasy a úprava povrchu (odstranění zatékání do stropní desky), dokončeno. Zděné oplocení pozemku, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapových svodů, dokončeno. Nájemce, malování, drobné opravy, žaluzie, výměna zámku, rozšíření zabezpečení, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Geodetické vyměření pozemku, dokončeno. Drátěné oplocení pozemku dokončeno. Rekonstrukce elektroinstalace ve sklepních prostorách, dokončeno. Oprava rozvodů vody ve sklepních prostorách, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Dílčí opravy a nátěr střechy, dokončeno. Sklepní prostory, ošetření proti vlhkosti, dokončeno. Nákup vybavení kanceláře a zahradní techniky, příprava. Oprava kouřovodu od plynových kotlů, příprava. Rozvody internetu po objektu, zapojení, optická síť, příprava. LD Karlovy Vary Elektrický bojler, výměna, dokončeno. Oprava kamerového systému, dokončeno. Poslanecká kancelář, stavební úprava, vybavení, dokončeno. Bezpečnostní vložky, zámky, klíče, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Výstavba vodovodní přípojky, vč. přístupových a parkovacích prostor (velká akce), příprava. Komín u plynového kotle, příprava. LD Olomouc Vymalování celého objektu, dokončeno. Opravy zdiva, příprava. 10

11 LD Pardubice Oplocení pozemku, dokončeno. Objekt, celková rekonstrukce (velká akce), v září předáno staveniště, akce skončí v lednu KD L. Pika Plzeň Výstavba osobního výtahu (velká akce), dokončeno. Výstavba zídky v prostoru dvora, dokončeno. Betonový povrch dvora, dokončeno. Střecha a lávky, dokončeno. Půda a oprava vybraných prvků, dokončeno. Plynový kotel, výměna, nájemce, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Vstupní vrata, oprava, dokončeno. Telefonní ústředna, zabezpečovací systém, pevná linka, příprava. 38. SJEZD DK Střelnice Hradec Králové Hlavní vchod (velká akce), rekonstrukce, kolaudační řízení, dokončeno. 3. patro, rekonstrukce pro Archiv (velká akce), kolaudační řízení, dokončeno. Bývalé kino (velká akce), rekonstrukce na obchodní prostory, dokončeno. Termostatické ventily (otopný systém), dokončeno. Rozvodná skříň (elektroinstalace), výměna, dokončeno. Hydraulická zvedací plošina, oprava, dokončeno. Střecha u vzduchotechniky, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapů, dokončeno. Oprava tří reklamních skříní, dokončeno. Oprava plynového kotle, dokončeno. Výměna internetové přípojky, dokončeno. Malování jeviště ve Velkém sále a kanceláří, dokončeno. Garážová vrata, oprava, nátěr, dokončeno. Prádelna, celková rekonstrukce, dokončeno. Velký sál, výměna svítidel, dokončeno. Kuchyňský kout pro KVV, dokončeno. Kalové čerpadlo vč. připojení, nové, dokončeno. Komunikátor GSM do EPS, aktualizace, dokončeno. Schodišťové rohy, dílčí oprava, dokončeno. Zahrada, údržba a kácení stromů, částečně splněno, akce skončí v prosinci Dřevěný pavilon Estráda, ukončení provozu v lednu 2015, příprava. Oprava rolovací mříže, dokončeno. LD Ústí nad Labem Sanace sklepních prostor po povodni, dokončeno. Elektroinstalace, opravy a odstranění závad, dokončeno. Komíny, opravy a odstranění závad, dokončeno. Vodovodní rozvod, oprava, dokončeno. Nové označení objektu, dokončeno. Skleněná výplň nad výlohou, oprava, dokončeno. Výloha u nájemce, oprava, dokončeno. Venkovní podezdívka objektu, příprava. Malování v 1. patře, příprava. 6. Informace k hospodaření a rozpočet v roce 2015 Výnosy (příjmy): Plán: tis. Kč. Náklady (výdaje): Plán: tis. Kč, vč. předpokládaných odpisů ve výši cca tis. Kč. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: vyrovnaný, tj. 0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2015 byl po diskusi v příslušných orgánech strany schválen ÚVV dne Vychází z dostupných informací o průběžném výsledku hospodaření v roce 2014, z adresné dotační (tj. na provoz, činnost, volby a nemovitosti) a dárcovské politiky, dále posílení vlastních příjmů strany a snižování provozních výdajů, vč. zachování bezpečné úrovně dluhové služby a jejího postupného snižování do roku Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, nepředpokládá žádnou volební kampaň v roce 2015 a disponuje dostatečnou rezervou na dluhovou službu (Tabulka č. 3). 11

12 38. SJEZD Výnosy (příjmy): Nájmy, služby: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Úroky, kurzové zisky, jiné finanční výnosy: 3 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Postupný přechod na nové BÚ bez poplatků. Ostatní výnosy, pojistné náhrady apod.: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Prodej HIM, NIM, materiálu: 480 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Průběžná obnova vozového parku, technického a technologického vybavení organizačních složek strany. Dary přijaté: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Členské příspěvky: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Stejná výše členských příspěvků jako v roce 2014 (viz usnesení ÚVV ze dne ). Dotace ze SR: tis. Kč. Snížení oproti předchozímu roku. Nižší počet mandátů v PČR a ZHMP. Náklady (výdaje): Spotřeba materiálu: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Spotřeba energie: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Opravy a údržba: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Předpokládané investice (a opravy, údržba atd.) jsou vedeny samostatně (samostatné účty), akce budou uskutečněny dle vydaných stavebních povolení (větší akce především v nemovitostech v Hradci Králové, Pardubicích, Praze a Kladně). Cestovné: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Repre, dary: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Položka obsahuje jen nezbytné finanční dary na činnost MDA ve výši tis. Kč a činnost MSD ve výši tis. Kč a dále finanční dary na vybrané sportovní, charitativní, poradenské, kulturní a vzdělávací aktivity tradičně podporované. Telefony: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Realizace nového smluvního vztahu. Poštovné: 600 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Akce propagace: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Nájem: tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Ubytování: 100 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Školení: 50 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Výzkumy veřejného mínění: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Výpočetní technika: 350 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Právní služby: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Ostatní: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Internet, intranet: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Zasedání: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Sjezd strany v březnu v Praze. Inzerce: 500 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Volby (volební fond): Bude postupně připraven výhled na roky 2015 až Přeplatek roku (3 289 tis. Kč), vyplacený v lednu 2015, je prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Mzdové náklady: tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Další vývoj položky ovlivní v průběhu roku 2015 závěry kolektivního vyjednávání s odborovou organizací zaměstnanců strany, navýšení tarifních mezd a snížení počtu zaměstnanců. Daně a ostatní poplatky: 500 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Finanční náklady (úroky ap.): tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Splátky úroků. Příspěvky poskytnuté: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vyšší platby do zahraničí. DPPO/REZERVA/splátky dluhu: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Rezerva a dluhová služba. Rok 2015 musí být výrazně úsporný, v rozsahu obvyklé činnosti strany při výrazném snížení dluhové služby. Odpisy: tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vypořádání Lannova paláce v Praze. Dotace z ÚS: na dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV bude v roce 2015 vyčleněno až tis. Kč (tj tis. Kč základ + 50 tis. Kč rezerva; stejně jako v roce 2014), dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb). Dotace budou opět průběžně poukazovány adresně na OVV/KVV v obvyklých čtvrtletních termínech, vždy zálohově, s ročním vyúčtováním, dle rozpočtových pravidel roku Činnost SDŽ a KS: v rámci rozpočtu ÚS bude v roce 2015 vyčleněno až tis. Kč na činnost SDŽ a KS, dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb), tj. SDŽ až tis. Kč a KS až tis. Kč (z toho vždy á 517,5 tis. Kč centrála a á 682,5 tis. Kč okresy, kde hnutí existují a konají činnost). Kontokorentní účet: předpokládaný závazek k ve výši tis. Kč, předpokládané meziroční snížení o tis. Kč. 12

13 Cíl: předpokládaný závazek k ve výši tis. Kč; předpokládané meziroční snížení o tis. Kč. Cíl: hospodaření společnosti je nutné směřovat k trvale vyrovnanému hospodaření a postupnému vytvoření dostatečných finančních rezerv. 7. Rámcový výhled na roky 2016 a SJEZD Koncem roku 2014 byl zpracován výhled hospodaření strany v letech 2016 a 2017 s cílem zajistit bezproblémové a účelné hospodaření na všech úrovních řízení strany s prioritou zajištění snížení dluhové služby a tvorby volebního fondu strany. Vážení přátelé, dovolte, abych závěrem zprávy poděkoval všem svým spolupracovníkům z ÚS, KVV, OVV a nemovitostí strany za jejich pomoc při nelehké práci v posledních letech. V Praze dne Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření Přílohy: 1) Rozpočet k Tabulka č. 1. 2) Rozpočet k Tabulka č. 2. 3) Rozpočet na rok 2015 Tabulka č

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 POZNÁMKY: 20

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava.

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. Důvodová zpráva: Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. V roce 2012 byly Městskému obvodu poskytnuty tyto transfery: Neinvestiční přijaté

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP rok 2008 1 1. Čerpání dotace MŠMT na FF celkem (bez vlivu příjmů) tis. Kč plán. počet zaměstnanců skutečný počet zaměstnanců % rozpočet FF k 31. 12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 1 1. Rozpočet na rok 2014 Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014. Samotný rozpočet byl schválen dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané

Více

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014 Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 V Miroslavi, dne 22. května 2015 Předkládá: Volf Roman předseda svazku Zpracovala:

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2013 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍJMY ČRK 2 491 VÝDAJE ČRK 4 606 ROZDÍL -2 115 PŘÍJMY ČRK 2 480 VÝDAJE ČRK 365 ROZDÍL 2 115 HLAVNÍ ČINNOST -2 115 EKONOMICKÁ ČINNOST 2 115 ROZDÍL 0

PŘÍJMY ČRK 2 491 VÝDAJE ČRK 4 606 ROZDÍL -2 115 PŘÍJMY ČRK 2 480 VÝDAJE ČRK 365 ROZDÍL 2 115 HLAVNÍ ČINNOST -2 115 EKONOMICKÁ ČINNOST 2 115 ROZDÍL 0 PŘÍJMY ČRK 2 491 HLAVNÍ ČINNOST Z HLAVNÍ ČINNOSTI ČRK 1 100 Z DOTACÍ MŠMT A KRAJŮ 261 Z PŘÍSPĚVKŮ SAZKY, a.s. 900 OSTATNÍ PŘÍJMY 230 VÝDAJE ČRK 4 606 NA SEKRETARIÁT A RADU ČRK 1 205 NA QSL SLUŽBU 1 016

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s.

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. vznik, zakladatelé, poslání Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více