Vzorový manuál pro vytvoření vlastní skladby střechy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový manuál pro vytvoření vlastní skladby střechy."

Transkript

1 Vzorový manuál pro vytvoření vlastní skladby střechy. Dietrich s' AG - 3D-CAD/CAM software Postfach * Mníchov, Nemecko Tel. (089) * Fax (089)

2 Popis manuálu Tento manuál ukazuje na jednoduchém příkladě postup při zadání vlastní skladby střechy v programu Dietrich s. Bude zadána skladba s vrstvou krokví, kontralatí, latí a krytiny. Bod 1. Spusťte program Dietrich s poklikáním na příslušnou ikonu. Bod 2. Zaloţte si nový projekt a novou poloţku projektu. Vlastní skladbu střechy budeme vytvářet v modulu Rozbor střechy Strana 2 z 18

3 Bod 3. Pod záloţkou Zadání střechy zvolte Konstrukce střešních ploch Strana 3 z 18

4 Bod 4. V nově otevřeném okně klikněte na modrou výběrovou šipku a zvolte Ţádné nastavení viz. obrázek níţe. Bod 5. Nyní se zobrazí prázdné zadávací okno, ve kterém uděláme následující nastavení. V poli IdentČíslo vybíráme z databáze stavebních prvků typ prvku pro vytvoření textury v 3D vizualizaci. V poli Obsazení později nastavíme krytinu a laťování. V poli s písmeny Z S I F K PL určujeme, zda a které výstupy mají být následně zohledněny a vypočteny. V poli Tloušťka určujeme tloušťku příslušné vrstvy v skladbě střechy. Pole Čs nám ukazuje, v jaké vrstvě střechy se právě nacházíme. Viz také popis přímo v zadávacím okně. Strana 4 z 18

5 Bod 6. Z následujícího obrázku lze vyčíst, ţe jsme pro vrstvu Čs 0 zvolili tloušťku 0,2m a z databáze zvolili texturu Vrstva krokví nepohledová, této vrstvě jsme poté přiřadili atributy I a K. To znamená, ţe bude pro tuto vrstvu vytvořena vrstva izolace (mezikrokevní izolace) a dobíhající stěny (pouze s modulem na stěny) vytvoří funkční detail stěna x střecha a prořeţou se právě po tuto vrstvu. Dále lze vyčíst, ţe jsme vrstvě s číslem -4 přiřadili texturu kontralatí a tloušťku 0,06m. Stejně tak i pro vrstvu latí. Pro vrstvu Čs -6 jsme zvolili tloušťku 0,06m, texturu Vrstva krytiny červená a atributy jsme tentokrát posadili u písmen PL pro vytvoření desky ve vizualizaci OpenGL a u Z pro tuto vrstvu vytvořit krytinu. Program automaticky rozpozná vrstvy pod touto vrstvou. Vrstvu s číslem -1,-2 a -3 jsme vynechali pro případné doplnění dalších vrstev např. fólie apod. Program prázdné vrstvy nezohlední a my můţeme kdykoliv v budoucnu prázdné vrstvy doplnit a velmi rychle tak vytvořit skladbu další. Strana 5 z 18

6 Bod 7. Pozornost by měla být věnována také jednotlivým detailům. Na obrázku níţe je například ukázáno nastavení linie vrstvy -6, (tedy vrstvy krytiny) pro přesný výpočet. Vrstva krytiny je o 7 cm přetaţena do okapu a ukončení je kolmo k rovině střechy. Strana 6 z 18

7 Bod 8. Nyní se zaměříme na zadání krytiny a latí. Pod záloţkou Obsazení vyberte pomocí modré šipky Nové nastavení a pojmenujeme si ho např. Bramac vlastní nastavení. Strana 7 z 18

8 Bod 9.. Nyní se jiţ nacházíme v nastavení krytiny. V tomto zadávacím okně určujeme veškeré parametry krytiny výrobce, model krytiny, popřípadě vybíráme krytinu vlastní, kterou jsme si do databáze uloţili pomocí manuálu Manuál nová krytina. Zvolíme si také jednotlivé odstupy tašek od nároţí, úţlabí. Nastavujeme, zda má program pouţít tašky poloviční apod. Nastavení se nyní nachází v kulatých závorkách to vţdy signalizuje, ţe byl některý z parametrů změněn. Strana 8 z 18

9 Bod 10. Máme-li vše nastaveno podle svých poţadavkům klikneme na obrázek diskety a uloţíme nastavení. Strana 9 z 18

10 Bod 11. Stejným způsobem nastavíme i latě, kontralatě, hřebenové, nároţní a latě ostatní. Bod 12. Opět vybereme pomocí modré šipky Nové nastavení, pojmenujeme ho např. Latě nové nastavení a klikneme na OK. Strana 10 z 18

11 Bod 13. Zobrazí se nám zadávací okno pro latě a ostatní latě. Zde postupujeme obdobným způsobem jako při výběru identifikačního čísla pro jednotlivé vrstvy (tlačítko znázorňující stromový adresář). Strana 11 z 18

12 Zvolíme ještě Označení do kusovníku. Šířka a výška latí je automaticky převzata z databáze. Stejným způsobem jako latě nastavíme i ostatní latě. Máme-li vše nastaveno, klikneme na Uloţit Strana 12 z 18

13 V Obsazení nyní můţeme vybrat nastavení pro latě a kontralatě. Vše nakonec uloţíme pomocí ikony - modrá disketa. Bod 14. Nyní máme jiţ vlastní skladbu hotovou a můţeme přejít ke kreslení. Nakreslíme obrys domu a jednotlivým stranám domu přiřadíme nově nastavenou skladbu a ostatní potřebné parametry jako je sklon střechy, přesah a výška okapu. Strana 13 z 18

14 Bod 15. Nyní přejdeme k pokrytí zvolenou krytinou a latěmi. V menu Krytina/Části střechy zvolíme Přiřadit. Zvolíme nyní ze skladby plochy střechy abychom převzali všechna naše nastavení a klikneme na Všechny plochy. Strana 14 z 18

15 Program nám nyní nabídne souhrnné informace a kontrolu odstupů latí. Zde můţeme ještě provádět změny v nastavení. Většinou se však nechává toto nastavení beze změn. Program si také ohlídá rozdělení krytiny od okapu k okapu a od okapu ke hřebeni. V případě, ţe toto rozdělení nevychází, nabídne program změnu některého z parametrů (sklon, přesah apod.) Strana 15 z 18

16 Nyní jsou jiţ latě a krytina na svém místě. Kontrolu můţete provést např v OpenGL. Strana 16 z 18

17 Dbejte prosím i na správná nastavení v zobrazení. Nezapomeňte vţdy Vaši práci uloţit. Strana 17 z 18

18 Na tomto vzorovém příkladě byla ukázána skladba od krokví směrem ven, stejným způsobem mohou být do skladby doplněny i vrstvy od krokví směrem dovnitř jako např. OSB, sádrokarton apod. V případě nejasností nebo dotazů pište na: nebo volejte na: Strana 18 z 18

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů) Vektorizace digitalizace prostorových dat Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Nový projekt vytvoříme volbou New Project Wizard: Introduction z menu File, po které se objeví úvodní okno (obr. 1).

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Všechny novinky ze SEMA extra V10.5

Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 1/7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Přehled novinek V10.5 optimalizovaný pro tisk si můžete stáhnout v PDF-Formátu a následně vytisknout. Tato Release Historie obsahuje

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Ukázkový příklad v programu ReBytCalc

Ukázkový příklad v programu ReBytCalc Příloha metodiky č. 3 Ukázkový příklad v programu ReBytCalc Zpracováno v rámci projektu: TAČR TD020040 Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení Zpracováno pro: Metodiku objektivizace rozpočtů

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Tvorba a zpracování multimédií

Tvorba a zpracování multimédií Tvorba a zpracování multimédií Orientace v textu Z důvodu, abyste mohli snadno nalézt informace, které Vás zajímají, jsou v materiálech k tomuto kurzu použity grafické symboly (piktogramy nebo též ikony).

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze leden 2008 Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze Vážení uživatelé programu VABANK, dostáváte do rukou CD s instalací nové verze 4.81. Můžete ji instalovat pouze v případě, že jste uživateli verze

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více