PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce Jan Vydrář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář"

Transkript

1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1

2 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní techniky Název absolventské práce: Návrh databázového systému pro správu kontaktů firmy Školní rok: 2004/2005 Vypracoval: Jan Vydrář Vedoucí absolventské práce: Ing. Pavel Enderle 2

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Návrh databázového systému pro správu kontaktů firmy vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne

4 Obsah: Úvod Popis společnosti Základní údaje Rozdělení na divize Postavení SUN divize na trhu Podmínky řešení Požadavky ze strany SUN divize Požadavky na funkčnost Rozšiřitelnost systému Požadavky na ovládání a vzhled Autentizace Omezující podmínky HW podmínky Nástin možných řešení Nákup hotového řešení Vytvoření vlastního systému Výběr řešení Vlastní aplikace Struktura dat Popis vazeb mezi datovými entitami Popis tabulek Tabulka firma: Tabulka sidlo: Tabulka lide: Tabulka pracuje: Tabulka zamereni: Tabulka telefon: Tabulka poznamka: Tabulka uzivatele: Tabulka logy: Integrita dat Popis zdrojového kódu Popis adresářové struktury aplikace Vzhled a ovládání aplikace Okno přihlášení Základní obrazovka - Administrátor Základní obrazovka uživatel Základní uživatelská obrazovka Výběr z firem Základní uživatelská obrazovka Výběr z kontaktů Základní uživatelská obrazovka Nová firma Základní uživatelská obrazovka Nová pobočka Základní uživatelská obrazovka Nový kontakt Práce s detailem firmy Práce s detailem pobočky Práce s detailem kontaktu

5 Vkládání poznámek Používání odkazu Zpět Odhlášení z aplikace Informační a varovná hlášení...41 Závěr...42 Resume...43 Použité zdroje...44 Literatura...44 Internetové zdroje...44 Seznam tabulek a vyobrazení...45 Seznam tabulek...45 Seznam obrázků...45 Přílohy

6 Úvod Cílem této práce je vytvořit databázi pro správu kontaktů, pro firmu Avnet s.r.o., ve které jsem v současné době zaměstnán. Díky dobré znalosti prostředí jsem schopen analyzovat a zpracovat přesně to, co firma potřebuje. Důvodem, proč jsem si tuto práci vybral, je skutečnost, že databázový systém pro správu kontaktů v této firmě citelně chybí. Takovýto systém by zcela jistě přinesl zjednodušení a zrychlení práce identifikačními údaji o partnerech. V dnešní době, kdy neexistuje centralizovaný systém a každý zaměstnanec má databázi svých kontaktů. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a přináší zbytečné dodatečné náklady. Komerční systémy, které jsou v současné době nabízeny na trhu, nejsou bohužel vyhovující. Většinou nevyhovují z hlediska nedostatečných funkcí, rozšiřitelnosti, možnosti provozu na více operačních systémech nebo z hlediska nákladů na tento systém. V dobách, kdy ještě neexistovaly počítače, se všechny evidence vedly v sešitech nebo knihách. Každý sešit sloužil pro evidenci různých druhů událostí, subjektů či objektů. Takto byly vedeny i údaje o kontaktech a to jak soukromých tak obchodních. Jeden řádek zápisu představoval jeden kontakt, popř. aktualizaci již evidovaných kontaktů. Sloupce sešitu označovaly atributy těchto kontaktů. Z výše uvedeného vyplývá, že řádky zápisů v sešitech se z principu nedají nijak přeskupovat - třídit (jsou na papíře). Informace zjišťujeme tak, že různými sešity listujeme a děláme si výpisky. V těchto sešitech vidíme předchůdce dnešních databází. V minulosti byla v každé firmě kartotéka dodavatelů a odběratelů a také osoba, případně celé oddělení, které se o tuto databázi staralo. Největším problémem byla aktualizace dat, která byla časově náročná, občas až nemožná. V mnoha větších firmách mělo podobnou kartotéku dokonce každé oddělení zvlášť a vznikala velká redundance dat, případně ne všechna data byla dostupná ve všech kartotékách. Výsledkem byla situace, kdy při přejímce zboží do skladu nemělo finanční oddělení informace, na jakou adresu má poslat fakturu. Náklady na takovouto správu kontaktů dosahovaly astronomických výšek. Do úvahy je nutno brát personální náklady (mzdové náklady, náklady na vybavení pracovního místa, apod.), náklady na vybavení kartotéky, zabezpečení proti živelným pohromám, atd. Data udržována v kartotéce je téměř nemožné zálohovat, takže při ztrátě kartotéčního záznamu, nebylo možné tyto záznamy znovu bez větších dodatečných nákladů obnovit. Vysoké náklady představovaly i reklamace, protože díky špatné aktualizaci dat vznikalo mnoho chyb, které firma musela 6

7 zaplatit např. náklady na poštovné v případě vrácení zásilky, telefonování na špatné číslo a následné zjišťování čísla správného. Vyhledání jednoho záznamu bylo časově náročné a bylo k němu potřeba zvlášť vyškoleného pracovníka specialistu. I když v kartotéce existoval systém řazení podle relativně stálých faktorů (např. IČO), nebo podle jiných znaků, nebyla zde možnost setřídit záznamy podle jiných kritérií. Toto mělo za výsledek velmi složité vyhledávání podle jiných parametrů než byl primární klíč. Po čase s přibývajícími obchodními partnery narůstala kartotéka do rozměrů, které již nebylo možné tolerovat. I samotné vyhledávání v těchto kontaktech bylo problematické. Spolu s vývojem výpočetní techniky prošla vývojem i správa kontaktů. V současné době se setkáme většinou s elektronickou podobou sešitů - databázemi. To souvisí se vzrůstajícím počtem obchodních vztahů, rozvojem informačních technologií a se změnou přístupu k partnerovi. Všechny tyto skutečnosti zapříčinily rozvoj směrem k centrální správě kontaktů. K relevantním informacím má zaměstnanec přístup v reálném čase a odkudkoli. Zároveň tento zaměstnanec nepotřebuje k vyhledání potřebných údajů žádné zvláštní znalosti a dovednosti. Dnes již není možné shromažďovat ve firmě údaje o partnerech v podobě adresy a telefonního čísla, ale o úspěchu firmy rozhoduje mnoho dalších faktorů. Kromě vyhledání obchodního partnera a uložení základních údajů o něm, je daleko důležitější jeho udržení a výchova k loajalitě vůči naší firmě, které nedosáhneme bez znalosti podrobných údajů například o jeho dřívějších nákupech nebo o našich nabídkách, které jsme mu v historii předložili. Partnera je třeba poznat a zjistit, co přesně potřebuje, aby byl na trhu úspěšný. Potřebujeme porozumět jeho potřebám a musíme o něm shromažďovat údaje, které využijeme ve svém kontaktu s ním při nabídce dalších souvisejících služeb. Tyto údaje jsou také velice důležité pro tvorbu motivačního programu pro obchodní partnery tak, aby byly motivováni prodat co nejvíce našeho zboží a na základě toho získali různé slevy a bonusy. Bez vhodného informačního systému není firma schopna toto nabídnout. Přístup údajům musí být rychlý, efektivní (náklady na zjištění údajů nesmí překročit přínosy) a objektivní (v databázi najdu přesně ty údaje, které potřebuji a které jsou aktuální). Stranou nezůstává ani otázka bezpečnosti uložených dat a to jak bezpečnosti vzhledem ke zničení či narušení konzistence dat, zničení hardwarového systému, tak k možnosti odcizení důvěrných informací, ke kterým seznam kontaktů firmy patří. 7

8 1 Popis společnosti 1.1 Základní údaje Společnost Avnet Partner Solutions Česká republika je dceřinou společností americké korporace Avnet Inc., která je jedním z největších světových distributorů pasivních polovodičů, elektromechanických komponent, počítačů a jejich příslušenství. Nadnárodní společnost Avnet Inc., založená v roce 1953, patří dnes v USA k podnikům Fortune TOP 500. Své zastoupení má v USA, Kanadě, Mexiku, Evropě, Austrálii, Jižní Africe, Asii a na Novém Zélandu. V fiskálním roce /2004 dosáhla firma obratu téměř mil. USD, což představuje nárůst o 13,2% oproti předchozímu roku. Čistý příjem byl 72.9 mil. USD. V současné době zaměstnává více než 9900 pracovníků. Avnet Inc. dodává hlavně průmyslovým zákazníkům a VARům (řešení pro prodejce s přidanou hodnotou). Organizační struktura Avnet Inc.: Obrázek 1 - organizační struktura Avnet Inc. Avnet CM, k níž patří také Avnet Partner Solutions, nabízí celé spektrum služeb souvisejících s distribucí hardware. Cílem firmy je stát se nejúspěšnějším technickým 1 Fiskální rok končí v červnu 8

9 distributorem a to nejen v Evropě, ale po celém světě. Ve střední a výhodní Evropě působí společnost na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v České republice. Společnost Avnet Partner Solutions v České republice vznikla již v roce 1996 a od té doby se velmi rychle rozvíjí. V roce 2003 se firma Avnet Partner Solutions. umístila na sedmnáctém místě v žebříčku TOP 100 IT firem v České republice s obratem převyšujícím 1,2 mld. Kč. Firma v současné době zaměstnává cca 25 zaměstnanců. Avnet s.r.o Počet zaměstnanců Obrat (v mil. Kč) Tabulka 1 - vývoj obratu a počtu zaměstnanců Avnet s.r.o. Jediným společníkem Avnet Partner Solutions (společnost s ručením omezeným) je Avnet Holding Germany GmbH s vkladem Kč. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Avnet Partner Solutions se zabývá spolupráci mezi výrobci a svými partnery, kteří pak zboží nebo služby prodávají koncovým zákazníkům. Hlavní činnost spočívá v prodeji a ve službách s přidanou hodnotou. Mezi tyto služby patří logistika, distribuce, marketing, zajištění finančních prostředků a technická podpora. Na českém trhu působí také firma Avnet Applied Computing s.r.o., která je součástí Avnet Inc., ale je od společnosti Partner Solutions oddělená. 1.2 Rozdělení na divize Společnost Avnet Partner Solutions respektuje divizní organizační strukturu společnosti Avnet Inc. a dále se v České republice dělí na dvě základní divize podle zaměření na divizi SUN a divizi IBM: Obrázek 2 - rozdělení na divize 9

10 Divize IBM se specializuje na produkty firmy IBM a to jak z hardwarového tak softwarového hlediska. Divize SUN mimo prodeje hardwarových a softwarových produktů firmy Sun Microsystems provozuje také Partner iforce Ready centrum, které slouží pro podporu řešení náročných úloh v oblasti návrhu a implementace projektů. Společnost Avnet Partner Solutions má divizionální organizační strukturu uspořádanou na základě nabízených produktů, která má tu výhodu, že přibližuje péči přímo zákazníkovi. Tzn. že pokud má zákazník zájem pouze o produkty společnosti SUN, bude přímo kontaktovat odpovědnou osobu v divizi SUN, kde jsou odborníci, kteří mu dokáží pomoci. Na druhou stranu divizní organizační struktura má i své nevýhody jako je neefektivní využívání zdrojů či upřednostňování zájmů divize (SUN a IBM jsou velkými konkurenty na trhu) před zájmy celé společnosti, což může být v konfliktu. 1.3 Postavení SUN divize na trhu Sun Microsystems zaujímá pozici celosvětového lídra na trhu UNIXových serverů z hlediska tržeb ale i počtu prodaných kusů. Například za rok 2003 tvořily servery SUN 52% dodaných serverů, tzn. že každý druhý dodaný UNIXový server na světě je od SUNu. Tato pozice na trhu poskytuje obchodním partnerům SUNu vysokou podporu a zajišťuje jak garanci nejvyšší kvality tak i silného partnera v zádech. 10

11 2 Podmínky řešení 2.1 Požadavky ze strany SUN divize Systém pro správu kontaktů bude aplikace určená pro potřeby divize SUN společnosti Avnet Partner Solutions Požadavky na funkčnost SUN divize očekává, že tato správa kontaktů jim poskytne aktuální a dokonalý přehled v kontaktech na dodavatele a odběratele. Samozřejmostí je vedení veškerých kontaktních údajů o těchto osobách a možnost jejich aktualizace. V aplikaci by mělo být zabráněno vytváření duplicitních informací o kontaktech. Vzhledem k množství partnerů je nutná i možnost vyhledávání podle zvolených parametrů. Aplikace by měla umožnit: Zakládat, vést a aktualizovat údaje kontaktních osob a firem Zakládat, vést a aktualizovat veškeré fakturační údaje o partnerech a dodavatelích Práce v reálném čase Přístup ke kontaktům 24 hodin denně Přístup ke kontaktům odkudkoli ze sítě Internet Současný přístup více osob do aplikace najednou Vyhledávání podle parametrů a fulltextové vyhledání Možnost tisku jednoduchých sestav kontaktů Nezávislost na platformě, systém musí být schopen fungovat jak pod MS Windows tak pod Linuxem, Mac OS a Solarisem Doplňkové funkce aplikace: Možnost podívat se zpět do historie kontaktů. Příjemné uživatelské rozhraní 11

12 2.1.2 Rozšiřitelnost systému Správa kontaktů by měla jít rozšířit o další pole a to co nejjednodušším způsobem. Program by měl obsahovat funkce, pomocí kterých se budou ovládat databázové vstupy a výstupy, tj měl by být nezávislý na databázovém systému, který zpracovává vlastní data. Tato podmínka je zde především proto, aby bylo možno operativně přejít na jiný databázový systém pokud by stávající již nebyl dále vyvíjen, nebo pokud by obsahoval bezpečnostní chyby, které by ohrozily chod systému. Samotná databáze by měla být nekonečně rozšiřitelná, protože počet záznamů bude neustále růst a nesmí se stát, že bude databáze zcela zaplněna a nebude možné do ní doplňovat další údaje. Toto všechno je nutné uvážit také z hlediska diskového prostoru, který bude databáze zabírat Požadavky na ovládání a vzhled Ovládání by mělo být dostatečně intuitivní a jednoduché především pomocí grafických tlačítek, formulářů nebo odkazů. GUI by mělo být přiměřené, jednoduché bez zbytečných rozptylujících prvků Autentizace Autentizace je ověření identity uživatele, tedy jeho totožnosti. Metod autentizace existuje několik, ale pro naší aplikaci jsou aktuální: použití hesla použití certifikátů veřejných klíčů. Autentizace heslem Mnoho bezpečnostních incidentů v síti je způsobeno nedostatky při autentizaci heslem. Často se stává, že systémoví administrátoři nekonfigurují systém tak, aby: vyžadoval pravidelnou změnu hesla uživatele heslo muselo obsahovat kombinaci alfanumerických znaků heslo nebylo možné opakovaně použít Další oblastí, kde jsou mezery, je kázeň uživatelů, kteří si musí zvyknout na pravidla pro práci s přihlašovacím heslem. To znamená, že by neměli volit snadno odhalitelná hesla, 12

13 neměli by sdělovat své heslo dalším osobám, nechávat je zapsané na svém pracovišti a v žádném případě nesmějí opustit své pracoviště pokud jsou přihlášeni do systému. Autentizace pomocí veřejných klíčů Příkladem použití certifikátů veřejných klíčů je doporučení X.509, které definuje poskytování autentizačních služeb v rámci adresářových služeb X.500. Certifikáty jsou jakési potvrzení o platnosti veřejných klíčů. Tato platnost je stvrzena podpisem důvěryhodné certifikační autority na každém certifikátu. Certifikáty jsou uloženy ve veřejném adresáři, ke kterému mají přístup všichni. Požadavky na aplikaci Aplikace musí bezpodmínečně mít zabezpečenou autentizaci a umožnit tak omezení přístupu jednotlivých osob pouze k potřebnému fragmentu dat. Je nutné vytvořit minimálně 2 stupně oprávnění pro přístup k datům. Administrátorský administrátor má přístup ke všem uživatelským oprávněním, která může sám upravovat, dále má možnost zasahovat do již uložených dat, Uživatelský přístup k datům pro čtení i zápis, ale nemožnost data odstraňovat, pouze měnit jednotlivé položky, toto nastavení je vhodné například pro obchodní zástupce, kteří do databáze mohou zakládat nové kontakty, který získají Ostatní - neautorizovaní uživatelé nesmějí mít k datům žádný přístup, k datům nesmí mít přístup nikdo neoprávněný. čtení zápis nastavení Administrátor X X X Uživatel X X Ostatní Tabulka 2 - Stupně oprávnění Je nutné zajistit šifrovaný přenos informací a to v obou směrech, jak směrem od serveru k přihlášenému uživateli, tak ve směru opačném, aby nebylo možné komunikaci a přenos citlivých údajů jakkoli odchytit, případně dešifrovat. Dalším bodem ochrany je zajištění vnitřní sítě a informačního systému proti útokům či neoprávněným zásahům zvenčí z prostředí internetu. Prvním krokem bude úvodní přihlašovací stránka pro přístup do vnitřního systému. Pro přístup bude povolen pouze port 13

14 443/TCP pro protokol https, a port 22/TCP pro vzdálený šifrovaný přístup přes SSH, všechny ostatní porty budou zablokovány z obou směrů. Toto bude mít na starost firewall, který bude předřazen před serverem na kterém poběží systém pro správu kontaktů. Neméně důležitou stránkou bezpečnosti systému je ochrana a archivace dat proti případným přímým, fyzickým poškozením serveru, proto data budou pravidelně zálohována. Je také nutné zrcadlení datových pevných disků pro případ selhání jednoho z nich. Systém musí disponovat možností záznamu informací a to jak informací o přihlášení uživatele, tak o změnách které daný uživatel provedl. 2.2 Omezující podmínky HW podmínky Ze strany Sun divize firmy Avnet s.r.o. bude pro účely systému pro správu kontaktů vyhrazen jeden server značky Sun typ LX50. Vnitřní konfigurace bude následující: CPU Intel Pentium III 1.4 GHz, 1GB RAM ECC, 2x HDD 36 GB, možnost HW raidu, 1x Lan 10/100. Firma disponuje dostatečně rychlým připojením k internetu (1Mbit/1Mbit). Server bude připojen za firemním firewallem a je možné aby měl přidělenu veřejnou IP adresu. Pro zálohování bude možné využít některého z dalších zařízení firmy. Obrázek 3 - struktura připojení serveru do internetu 14

15 3 Nástin možných řešení 3.1 Nákup hotového řešení Na dnešním softwarovém trhu je k dispozici mnoho produktů, které řeší správu kontaktů. Tato řešení jsou většinou součástí větších softwarových balíků například CRM řešení. Většina softwarových firem si je vědoma zájmu podniků o tyto programy a proto vytvářejí nové a nové, stále dokonalejší a větší softwarové balíky. Výrobci tohoto softwaru většinou myslí i na to, že většina firem nepotřebuje všechny funkce jejich balíku. Některé funkce jsou proto dodávány ve formě přídavných modulů, které je možné dokoupit, ale i tak je základní software drahý a obsahuje velké množství funkcí které firma nepotřebuje. Nákup hotového řešení zahrnuje i možnost naprogramování zcela nové aplikace externí firmou. Toto řešení bývá časově náročné a nákladné. 3.2 Vytvoření vlastního systému Naprogramování vlastního řešení přinese při kvalitní výchozí analýze nejvyšší užitek. Pokud zaměstnanec ve firmě již pracuje, zná detailně firemní potřeby. Výhodou by měla být i snazší správa aplikace, protože ten kdo aplikaci vytvoří bude přesně vědět jak funguje. 3.3 Výběr řešení Firmou Avnet bylo zvoleno řešení pomocí vytvoření vlastního systému kontaktů. Jde o nejvhodnější způsob realizace systému pro správu kontaktů, protože bude vytvořena zaměstnancem, který firmu dobře zná. Tím odpadne dlouhodobá fáze analýzy, která by externímu subjektu trvala delší dobu a výsledek by nebyl tak jistý. Zároveň firma zavrhla nákup hotového řešení, protože na trhu momentálně není systém, který by přesně splňoval požadavky firmy Avnet. 15

16 Obrázek 4 - Skript na straně serveru Nejvhodnější je provedení ve formě webové aplikace, která bude vhodná pro snadný provoz v prostředí internetu/intranetu. Pro výhody, které poskytuje jsem pro realizaci vybral skriptovací jazyk PHP verze 4.3. Server zpracovává zdrojové kódy (tzv. PHP skripty) a klientovi zasílá výstup formou HTML dat. Proto lze na klientské straně použít libovolný (i starší) prohlížeč webových stránek a není třeba pořizovat samostatný program. PHP řadíme do skupiny skriptovacích jazyků, které pracují na straně serveru. Jazyk PHP podporuje spolupráci s velikým množstvím databází, ke kterým programátor přistupuje přes unifikované příkazy. Odstiňuje tak programátora od specifikací jednotlivých databázových systémů a aplikaci lze v případě potřeby poměrně snadno upravit pro spolupráci s jinou databází. Jako systém řízení báze dat (SŘBD) jsem si vybral databázový systém MySQL. Aplikace je v současné době provozována na serveru webového hostingu Klenot (http://www.klenot.cz), kde je nainstalován databázový server MySQL. Se stejným nastavením se počítá při nasazení ve firmě Avnet. Výhody tohoto řešení jsou zřejmé. Zpracování všech požadavků probíhá na straně serveru a ke klientovi jsou přenášena pouze výsledná data ve snadno srozumitelné formě HTML dokumentů. Takové řešení neklade vysoké nároky na koncovou stanici, kde lze použít běžný počítač vhodný pro připojení k síti Internet vybavený programem pro zobrazování WWW stránek. Zásadní výhodou je ovšem cena systému pro provoz aplikace. Veškeré programové prostředky lze získat bezplatně a v rámci tzv. Open Source software. Na straně serveru je to operační systém Unixového typu (např. Linux), dále HTTP server Apache podporující jazyk PHP i databázový server MySQL. Na straně klienta je to kromě operačního systému už jen webový prohlížeč. 16

17 4 Vlastní aplikace 4.1 Struktura dat Popis vazeb mezi datovými entitami Data jsou uložena v databázi MySQL ve formě několika tabulek, mezi kterými jsou vztahy 1:N s cizím klíčem. Při návrhu datové struktury jsem vycházel z následujícího konceptuálního schématu. Obrázek 5 - ERD diagram 17

18 4.2 Popis tabulek Tabulka firma: Tato tabulka v sobě uchovává informace o firmě. Jedná se o údaje základní a to název, IČO, DIČ, webovou adresu pro komunikaci a firemní globální . Protože každá firma může mít více poboček, jsou adresy a další údaje vázané na jednotlivé pobočky odděleny v tabulce sidlo. Sloupec Typ Nulový Popis id int(10) auto_increment ne Primární klíč nazev varchar(255) ne Název firmy ico varchar(32) ano IČO firmy dic varchar(32) ano DIČ firmy web varchar(255) ano Webová adresa varchar(255) ano Tabulka 3 - firmy Tabulka sidlo: Tabulka sidlo obsahuje údaje o jednotlivých pobočkách firmy. Vazba na tabulku firma je zprostředkována pomocí sloupce firma_id, který obsahuje odkaz na primární klíč tabulky firma. Sloupec Typ Nulový Popis id int(11) auto_increment ne Primární klíč firma_id int(11) ne ID firmy z tabulky firma adresa varchar(255) ano První řádek adresy mesto varchar(128) ne Druhý řádek adresy psc varchar(8) ano Poštovní směrovací číslo stat varchar(128) ano Stát ve kterém je pobočka varchar(255) ano na pobočku Tabulka 4 - sidlo 18

19 4.2.3 Tabulka lide: Tabulka lide obsahuje detailní informace o jednotlivých kontaktech, jedná se zejména o Jméno, příjmení a ovou adresu. Kontakty jsou spojeny s danou pobočkou (pod kterou spadají) pomocí tabulky pracuje. U každého kontaktu je také položka zaměření, která je odkazem na primární klíč do tabulky zamereni. Zabráníme tak redundanci dat a navíc sjednotíme dostupná zaměření do jednoho seznamu. Sloupec Typ Nulový Popis id int(10) auto_increment ne Primární klíč jmeno varchar(25) ano Jméno prijmeni varchar(25) ne Příjmení zamereni int(11) ano ID z tabulky zamereni web varchar(255) ano webová adresa varchar(255) ano ová adresa titulpred varchar(16) ano Titul před jménem titulza varchar(16) ano Titul za jménem Tabulka pracuje: Tabulka pracuje je spojovacím článkem mezi tabulkou lide a sidlo. Její funkce spočívá v přiřazení lidí k pobočkám ve kterých pracují. Obsah tabulky je tvořen příslušnými primárními klíči z tabulek lide a sidlo. Sloupec Typ Nulový Popis id int(11) auto_increment ne Primární klíč lide_id int(11) ne ID člověka z tabulky lide sidlo_id int(11) ne ID sídla z tabulky sidlo Tabulka 5 - pracuje 19

20 4.2.5 Tabulka zamereni: Data z tabulky zamereni slouží pouze k načítání jednotlivých popisů zaměření kontaktů. Pomocí této tabulky odstraňuji redundanci dat a zároveň připravuji data pro možnost hledání podle zaměření. Sloupec Typ Nulový Popis id int(10) auto_increment ne Primární klíč zamereni varchar(32) ne Zaměření Tabulka 6 - zamereni Tabulka telefon: Tabulka telefon obsahuje telefonní čísla a to jak na pobočky firem, tak i na jednotlivé kontakty. Díky zavedení zvláštní tabulky na telefonní čísla je možné přidat libovolný počet těchto čísel ke každému z kontaktů. Datový typ telefonního čísla byl úmyslně zvolen jako znakový, protože je pak možné zapsat znaménko plus např Sloupec Typ Nulový Popis id int(11) auto_increment ne Primární klíč sidlo_id int(10) ano ID sídla z tabulky sidlo lide_id int(10) ano ID člověka z tabulky lide cislo varchar(32) ne Telefonní číslo Tabulka 7 - telefon Tabulka poznamka: Tabulka poznamka obsahuje poznámky a to jak poznámky k jednotlivým kontaktům, tak i poznámky k firmám a jejich pobočkám. U poznámky je vždy datum a čas a v sloupci uzivatel_id je uveden jednoznačný identifikátor který určuje uživatele systému, který poznámku vložil. 20

21 Sloupec Typ Nulový Popis id int(11) auto_increment ne Primární klíč datum datetime ne Datum a čas poznamka text ne Text poznámky firma_id int(11) ano ID firmy lide_id int(11) ano ID člověka sidlo_id int(11) ano ID sídla uzivatel_id int(11) ne ID uživatele který poznámku zapsal Tabulka 8 - poznamka Tabulka uzivatele: V tabulce uzivatele jsou uloženy informace o uživatelích samotného systému pro správu kontaktů. Ve sloupci login jsou přihlašovací jména, ve sloupci heslo je pak uloženo zašifrované heslo. Položka lide_id je odkazem na primární klíč do tabulky lide, tj uživatel systému musí být nejprve založen jako kontakt a pak je teprve možné založit jeho účet pro přístup. Sloupec admin slouží k odlišení mezi uživatelem a administrátorem, který má přístup ke správě uživatelských účtů a k záznamům o činnosti jednotlivých uživatelů v databázi. Sloupec Typ Nulový Popis id int(10) auto_increment ne Primární klíč login varchar(25) ne Přihlašovací jméno heslo varchar(128) ne Heslo lide_id int(10) ne ID z tabulky lide admin enum(y/n) ne Administrátor ano/ne Tabulka 9 - uzivatele Tabulka logy: Tabulka logy slouží pro sledování celé aplikace. Jsou zde ukládány záznamy o všech důležitých akcích. Podle údajů z této tabulky lze dohledat všechny akce počínaje přihlášením do systému, přes zakládání firem, kontaktů, přidávání poznámek až po úpravy dat v databázi. 21

22 Sloupec Typ Nulový Popis id bigint(20) auto_increment ne Primární klíč uzivatel_id int(10) ne ID uživatele cas datetime ne Čas zapsání poznámky akce text ne Popis vykonané akce Tabulka 10 - logy Integrita dat Databázový systém MySQL neumožňuje komplexní řešení integrity dat, většina integritních omezení tedy musí být zajišťována programátorem při psaní PHP skriptů. V tomto konkrétním případě je na úrovni databáze hlídána pouze neprázdnost dat (NOT NULL) a jedinečnost primárních klíčů příkazem AUTO INCREMENT. Všechna ostatní omezení, jako například správná délka řetězců, datový typ vkládaných informací a podobně je zajištěna na úrovni programové. V kódu skriptů je však navíc kontrolována i neprázdnost dat, takže databázový server řídí pouze unikátnost přidělovaných primárních klíčů. Také referenční integrita je řešena na programové úrovni. Při změně záznamů program změní příslušné záznamy ve všech dotčených tabulkách. 22

23 4.3 Popis zdrojového kódu Celá aplikace je naprogramována v jazyku PHP v kombinaci s HTML. Pro uchovávání proměnných jsou použity session proměnné. Životnost těchto proměnných je nastavena pomocí PHP na 20 minut, tj po 20ti minutách nečinnosti bude vyžadováno nové přihlášení uživatele. Hesla uživatelů jsou uchovávána v zašifrovaném stavu, tak aby je nebylo možné zjistit ani při zjištění obsahu tabulky ve které jsou tato hesla uložena. Pro šifrování hesel je použita hashovací funkce MD5 (Message Digest 5). Při přihlášení uživatele do systému se porovnává otisk uložený v databázi s otiskem, který je vypočítán z uživatelem zadaného hesla. Každý hashovací algoritmus generuje otisk o určité délce v případě MD5 je otisk dlouhý 128 bitů (32 znaků). Tato délka je pevná, takže nezávisí na vstupním textu, ze kterého se hash počítá. Z hlediska bezpečnosti se v současnosti doporučuje používat hashovací algoritmy, které mají výstup 160 a více bitů. Používání hashovacích funkcí v PHP má určitou nevýhodu oproti využití v ostatních jazycích. PHP skript je totiž interpretován až na serveru, takže po internetu putují hesla v otevřené podobě. Aby nešlo heslo odchytit, je nutné komunikaci mezi počítačem a serverem zabezpečit - například využitím https. Chybová hlášení jsou vždy volána přes funkce, tak aby nemohl nikdo zjistit přímá data z tabulek a mít dostatek informací pro útok na aplikaci. Celá aplikace je rozdělena do několika adresářů. Důvodem pro toto rozdělení je bezpečnost. Pro uživatele je viditelný pouze adresář htdocs, ve kterém jsou obsaženy pouze výkonné kódy. Nastavení, vkládané funkce a šablony vzhledu jsou odděleny v dalších adresářích, takže k nim uživatel nemá přístup. Vzhledem k objemu zdrojových kódů aplikace není smysluplné je tu všechny vypisovat. Kompletní zdrojové kódy aplikace jsou na přiloženém CD Popis adresářové struktury aplikace Adresář config slouží k uložení konfiguračních souborů. Jsou zde uloženy základní soubory database.php a server.php. Soubor database.php definuje přístup k databázi, soubor server.php nastavuje kódování HTML, titulek okna a také diskovou cestu k šablonám vzhledu. 23

24 Adresář htdocs obsahuje soubory s výkonným kódem aplikace. Soubor je většinou rozdělen na dvě logické části. V první části se nejdříve vykoná kód, pak se přesměruje na šablonu Druhá přijme zpět odeslaný formulář z šablony a vykoná opět kód pro zpracování přijatých dat. V adresáři include jsou soubory s funkcemi, které se vkládají do php kódu. V souboru functions.php jsou hlavní funkce, které aplikace používá. V podadresářích auth a dtb jsou umístěny soubory, které obsahují funkce pro ověřování uživatelů proti údajům z databáze a také funkce pro práci s databází. Adresář i18n obsahuje soubor s jazykovou mutací aplikace. V konfiguračním souboru aplikace lze jazyk zvolit. Výchozí jazyk je čeština. Posledním adresářem je adresář template. Ten v podadresářích obsahuje šablony vzhledu, které jsou použity při vykreslování stránky. Jako výchozí je zde připravena šablona default. Pro definici vzhledu aplikace používá kaskádové styly. 24

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka Zakládání poukázek Uživatelská př ír učka Leoš Krejčí Strana 1 15.08.2007 Obsah I. Úvod 3 II. Import certifikátů do Vašeho internetového prohlížeče 4 1) Certifikát certifikační autority 2) Certifikát www

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Obecná příručka IS o ISVS

Obecná příručka IS o ISVS Obecná příručka IS o ISVS Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 11. 2016, verze 1.01 Obecná příručka IS

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více