VÝSLEDKY APLIKACE PREPARÁTU MULTI ACIDOPHILUS V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY APLIKACE PREPARÁTU MULTI ACIDOPHILUS V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXI"

Transkript

1 L É K A Ř S K Á S T U D I E MUDr.Vovsová Rut,Ing. Hušková Jana, Voves J. privátní gynekologická praxe, Praha 5 VÝSLEDKY APLIKACE PREPARÁTU V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXI GYNEKOLOGICKÉ INDIKACE PREPARÁTU Preparát (směs acidofilních mléčných bakterií, 7 kmenů, 4 miliardy buněk v 1 kapsli) vytváří nepříznivé prostředí pro patogenní a hnilobné mikroby nejenom v intestinálním traktu, ale lze jej užívat i vaginálně. Je používán k prevenci a terapii kolpitidy. Kolpitida patří k nejčastějším příčinám obtíží u pacientek v gynekologické ordinaci. Jedná se zejména o vulvovaginální kandidózu, bakteriální vaginózu (charakterizovanou částečným nebo úplným vymizením laktobacilů s mnohonásobným pomnožením aerobních a anaerobních mikrobů, zvýšeným množstvím páchnoucího mléčného až šedobílého poševního fluoru bez zjevné zánětlivé reakce) a trichomoniázu. Ve fertilním věku má přes 7% žen alespoň jednou v průběhu života kandidózu, z toho až polovina žen opakovaně. Zřídka se vyskytuje v období před menarche a po menopauze. Asymptomatická kolonizace pochvy kandidou se nachází u 1-5% klinicky zdravých žen. Podle některých autorů jsou kvasinky v pochvě komenzály, jiní považují i asymptotmatickou přítomnost kvasinek za latentní nákazu [3]. Léčba kolpitid je možná lokálně, ale i perorální formou podle etiologického infekčního agens. Přesto však u pacientek s rekurentní mykózou zůstává léčba závažným problémem. Výskyt rekurentní mykózy se v poslední době spíše zvyšuje. U mykotických zánětů ani nejnovější antimykotika nedokáží vždy spolehlivě zabránit opakování tohoto onemocnění. ÚSPĚŠNOST LÉČBY REKURENTNÍ VULVO- VAGINITIS OVLIVŇUJÍ PREDISPOZIČNÍ A RIZIKOVÉ FAKTORY: Alterace imunitního systému - zejména porucha lokální slizniční imunity. Důležitou úlohu hraje buněčná imunita a souhra mezi buněčnou a humorální složkou. Sekreční IgA je důležitým faktorem v lokální imunitě. Po navázání IgA na buněčnou stěnu kandid brání jejich adherenci a invazi. Ženy s recidivující kandidózou mají méně T-lymfocytů,pomocných buněk, B-lymfocytů a NK buněk než zdravé ženy. Polysacharidy z C. albicans oslabují obranyschopnost i tím, že stimulují zrání suprimujících T-lymfocytů. Podle rozdílů v patogeneze lze dělit chronickou recidivující formu z imunologického hlediska na dva typy: - CMK chronická mukokutánní kandidóza souvisí s deficitem T-buněčné imunity. Jedná se o přetrvávající infekci kůže, nehtů a sliznic často s přidruženými autoimunními onemocněními (autoprotilátky proti štítné žláze, Langerhansovým ostrůvkům, ). Často se vyskytují též bakteriální pyogenní infekce, herpetické infekce a.j. - RVK - rekurentní vulvovaginální kandidóza je na rozdíl od CMK častější. Hlavní úlohu hraje alergická reakce I. typu. Může jít o přecitlivělost na různé druhy mikroorganizmů, složky antikoncepce, lokální alergie na latex, ejakulát atd. Ve vaginálním sekretu jsou zvýšené hladiny protikandidového IgE, deficit makrofágů, nerovnováha mezi laktobacily a candidami ve vaginální sliznici, deficit zinku. Iatrogenní příčiny - antibiotická léčba může porušit ekologickou rovnováhu v pochvě. - cytostatická, radiační, imunosupresivní léčba a léčba glukokortikoidy často způsobuje pokles hladiny leukocytů a ulehčuje tak invazi kandid z intestinálního traktu. - hormonální antikoncepce Gravidita - má diabetogenní účinek. Zvyšuje se glykémie, ale i obsah glykogenu v epitelových buňkách. Další nemoci a stavy - Diabetes, obezita, poruchy menstruačního cyklu z důvodů deficitu gestagenů, AIDS Nesprávné hygienické návyky - těsné oblečení, pohlavní aktivita a různé sexuální praktiky (oro-rekto-vaginální styk) stres aj.

2 LÉKAŘSKÁ STUDIE Potenciálním a velmi pravděpodobným faktorem, podílejícím se na recidivách může být aktivace rezervoárů kvasinek v gastrointestinálním traktu a v hlubších vrstvách vaginální tkáně, která následuje po vymizení fyziologické mikroflóry kolonizující tlusté střevo i vagínu. PROBIOTIKA A PREBIOTIKA NOVÉ MOŽNOSTI PREVENCE - PREPARÁT Vzhledem k tomu, že léčebné výsledky vaginálních infekčních zánětů jsou často neuspokojivé, hledají se nové léčebné možnosti k zabránění nebo alespoň ke snižování rekurencí těchto onemocnění. V posledních 1-15 letech se pozornost zaměřuje i na tzv. probiotika a prebiotika, mikrobní potravinové doplňky, které mají příznivý účinek na složení a aktivitu střevní mikroflóry, která fyziologicky kolonizuje tlusté střevo, a tím brání usazení a přemnožení patogenních mikroorganismů a vzniku některých střevních i vaginálních infekcí. Probiotika jsou chápána buď jako mikrobní potravinové doplňky, které po požití mají mít především příznivý účinek na trávicí trakt, nebo jsou chápány v širším smyslu jako živé bakteriální kultury, které jsou podány pacientovi proto, aby odvrátily nebo pomohly léčit infekci patogenními kmeny bakterií. I tato definice je již dnes rozšířena o další cíle: např. snižování cholesterolu nebo snížení rizika nádorového bujení. Nejznámější probiotické bakterie jsou laktobacily a bifidobakterie. Podstatný význam má výběr kmenů laktobacilů pro tyto ochranné účely. Jen některé mají probiotický efekt. Reid [6] zdůrazňuje, že předností probiotických laktobacilů je jejich regulační působení, které udržuje kandidy v roli přirozeného, nepatogenního osídlení. Lze je přijímat buď jako potravinové doplňky v jogurtu nebo i v jiných potravinách (zejména v zakysaných mléčných výrobcích), nebo jako živé lyofilizované bakteriální kultury. Lyofilizace je speciální metoda přípravy kapslí, která zaručuje při dodržení podmínek skladování v chladu vysokou kvalitu a účinnost přípravku. Možnosti využití probiotik (ale i prebiotik) jsou i v jiných klinických oblastech - v prevenci rakoviny, zejména karcinomu tlustého střeva (především cestou ovlivnění střevní flóry a inhibicí bakteriálních enzymů, podporujících aktivaci kancerogenů z jejich prekurzorů), dále v prevenci endotoxemie, v redukci uroinfekcí (zaviněných patogeny především ze zdrojů z gastrointestinálního traktu), při hypercholesterolémii, při jaterní encefalopatii. Prebiotika jsou nestravitelné potravinové doplňky, selektivně stimulující růst a životní aktivitu laktobacilů a bifidobakterií v tlustém střevě. Tím obnovují normální funkci střeva a zdravotní stav organismu. U nás je k dispozici laktulóza - syntetický disacharid, složený z molekuly fruktózy a molekuly galaktózy. Po perorální aplikaci prochází gastrointestinálním traktem intaktní až do tlustého střeva, kde je hydrolyzována střevní mikroflórou na kyselinu mléčnou a octovou, dochází ke snížení ph, ke změnám ve složení střevní mikroflóry, ke snížení tvorby a vstřebávání amoniaku a nitrátů a k řadě fyziologických změn, které jsou posléze zodpovědné za léčebný efekt tohoto preparátu při zácpě, jaterní encefalopatii a i jiných indikacích (salmonela a bacilonosičství). Uvažuje se i o jiných potencionálních možnostech využití laktulózy v jiných klinických oblastech: antimykotický účinek laktulózy ve střevě, při vaginální mykóze, při infekcích močových cest zejména u starších pacientů, při prevenci karcinomu tlustého střeva a i jiných onemocněních. Léčba ovlivněním složení a aktivity střevní mikroflóry probiotiky a prebiotiky u gynekologických infekcí, ale i v jiných klinických oblastech, nabízí dostupnou prevenci a podpůrnou terapii infekčních onemocnění a zároveň i její zlevnění. Zvláštní a důležitý význam pro zachování a udržování vaginální i střevní flóry a její ochranu před invazí patogenů se přikládá přítomnosti laktobacilů, které mají nezastupitelné místo v udržování fyziologického prostředí v těchto lokalitách. Laktobacily (obr. 1) představují rozsáhlou heterogenní skupinu gram pozitivních mikroorganismů (přibližně asi 6 typů). Ve zdravém vaginálním ekosystému převládají některé druhy rodu Lactobacillus, mající důležitý vliv na vaginální mikrobiologii. Některé druhy potlačují růst endogenní vaginální mikroflóry produkcí organických kyselin jako je kyselina mléčná, peroxidu vodíku (H 2O 2) a bakteriocinů či laktocinů. Produkce organických kyselin udržuje ph vaginálního prostředí <4,5 a takto vytváří nepříznivé podmínky pro růst většiny endogenních patogenních bakterií. Laktobacily zvyšují oxido-redukční potenciál vaginálního prostředí, což inhibuje růst obligátních anaerobů. Obr. 1 Laktobacily 96 % kmenů laktobacilů izolovaných ze zdravého vaginálního ekosystému produkuje H2O2, zatímco tak činí pouze 6 % izolovaných z žen s bakteriální vaginózou (BV). H2O2 je letální pro gardnerely, některé bakteroidy a E.coli. Proto kolonizace vaginy laktobacily produkujícími H2O2 je sdružena s nižším výskytem BV.

3 četnost LÉKAŘSKÁ STUDIE Třetí složkou tohoto systému je produkce bakteriocinu či laktocinu, bílkovin s baktericidní aktivitou. Tyto látky mají různě široké spektrum účinku - od úzkého, inhibujícího růst některých příbuzných druhů laktobacilů až po široké, potlačující různé skupiny bakterií včetně gardnerel. Některé práce poukazují na fakt, že nízké ph zvyšuje aktivitu bakteriocinu laktobacilů a stabilitu H2O2. Důležitou podmínkou pro udržení zdravého ekosystému je nejen produkce kyseliny mléčné (a kyseliny octové - synergistický účinek), ale i dostatečná růstová rychlost přítomných laktobacilů. Snížení tohoto růstu vede ke zvýšení ph a k přerůstání endogenní vaginální mikroflórou. Gardnerely rostou nejlépe při ph , anaeroby Nerostou při ph Různý stupeň citlivosti gardnerel k bakteriocinům laktobacilů může být zodpovědný za rezistentní případy BV a možná klíč k pochopení vývinu BV. Inhibiční látky produkované laktobacily (organické kyseliny, H2O2 a bakteriociny) jsou tedy základní podmínkou pro udržení zdravého vaginálního ekosystému. Lactobacilus a bifidobacterie také produkují B vitaminy včetně niacinu a kyseliny listové. 1-2 miliardy živých bakterií jsou minimimálním množstvím potřebným pro udržení zdravého intestinálního a vaginálního prostředí. V naší ordinaci používáme preparát MULTI ACIDOPHI- LUS. Každá kapsle obsahuje 4 miliardy kulturních kmenů aktivních buněk probiotických bakterií. Jedná se o směs acidofilních mléčných bakterií ve složení: Lactobacillus rhamnosus 35%, Streptococcus faecium 2%, Bifidobacterium longum 13,3% Streptococcus thermophilus 13%, Lactobacillus acidophilus 1%, Lactobacillus thamnosus 6,7%, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 2%. V jedné kapsli je dále 2 mg fruktooligosacharidů (FOS) - přírodně se vyskytujících komplexů molekul fruktózy z kořene čekanky. Preparát neobsahuje žádné umělé konzervační látky, barviva, kukuřici, soju, cukr, škrob ani kvasinky. POZOROVÁNÍ VLIVU PREPARÁTU Hodnotili jsme soubor 123 pacientek v průběhu cca. 1 roku. Soubor tvořily dvě skupiny žen: 1. skupinu tvořilo 27 žen, které byly v průběhu sledovaného období těhotné. 2. skupinu tvořilo 96 ostatních žen. Věkové složení souboru je znázorněno na histogramu (obr.2). Z histogramu vyplývá, že jsme doporučovali preparát zejména ženám ve fertilním období. Pouze ve výjimečných případech byl preparát indikován u uživatelek HRT, vzhledem k obsahu glykogenu v buňkách vaginální sliznice. Preferovali jsme užití vaginální, a to v dávkování 2x týdně. V některých případech jsme doporučovali i perorální užití k sanaci gastrointestinálního traktu. Věkové rozložení uživatelek přípravku Multi acidophilus stáří Obr.2 Věkové složení pozorovaného souboru pacientek

4 LÉKAŘSKÁ STUDIE Četnost indikací MOP před a po aplikaci přípravku Multi acidophilus četnost indikací měsíce od aplikace Obr. 3 Výsledky v celém souboru Četnost indikací MOP před a po aplikaci přípravku Multi acidophilus,8,7 relativní četnost indikací,6,5,4,3,2 těhotné ostatní, měsíce od aplikace Obr. 4 Výsledky v podsouborech těhotných a ostatních žen Soubor tvořily převážně pacientky s RMV (CMV se vyskytovala spíše ojediněle), u nichž se v minulosti opakovaly velmi četné ataky klinických obtíží i přes opakovanou léčbu lokálními i systémovými antibiotiky. Pacientky byly současně poučeny o vhodné hygieně. Pro hodnocení vlivu preparátu jsme použili objektivní a subjektivní kritéria. Za objektivní kritérium sloužilo porovnání četnosti indikace k vyšetření MOP, resp. kultivace z pochvy či nativního preparátu v období před a po aplikaci přípravku Multi acidophilus. Četnost návštěv s vyšetřením MOP úzce souvisí s intenzitou obtíží spojených s RMV. Počty indikací k vyšetření MOP byly sumarizovány v jednotlivých měsících se stejnou relativní vzdáleností od měsíce, ve kterém byla zahájena aplikace přípravku Multi acidophilus. Výsledky sumarizované pro celý soubor jsou uvedeny na obr. 3. Z průběhu grafu před a po aplikaci je možné stanovit, že se četnost indikací po aplikaci přípravku Multi acidophilus prokazatelně snížila o 3-4% zejména 4 a více měsíců po první aplikaci. Maximum ve 3. a měsíci odpovídá intervalům kontrolních odečtů. Na obr. 4 jsou zobrazeny relativní četnosti indikací normované na 1 pacientku zvlášť pro subsoubor těhotných a subsoubor ostatních žen v kratším časovém intervalu jednoho roku. Kromě obecně vyšší relativní četnosti indikací MOP u těhotných žen je u nich možné pozorovat výraznější relativní pokles cca 3 měsíce po první aplikaci přípravku Multi acidophilus než u ostatních žen.

5 LÉKAŘSKÁ STUDIE Subjektivní hodnocení efektu aplikace Multi acidophilu výrazné zlepšení 26% zhoršení 1% částečné zlepšení 45% beze změny 28% Fermalac vaginal je naopak určen k vaginální aplikaci Obsahuje asi 2 miliardy živých mléčných bakterií (Lactobacillus acidophilus 85 %, Lactobacillus bulgaricus 5 % a Streptococcus thermophilus 1 %). Konzumací kyseliny mléčné potravou (např. kvašené zelí, kvašené okurky či jiná zelenina připravená cestou mléčného kvašení) nebo užíváním přípravků s jejím obsahem (Hylac) je možné podpořit populaci mléčných kultur ve střevech. Pro vaginální použití jsou známé přípravky s kyselinou mléčnou : Gyntima vag. čípky, event. Gyntima intimní pěna, Lactacyd, Femisan vag. gel obsahuje kromě kyseliny mléčné také Tea Tree Oil a další. Domníváme se však, že použití přípravků s obsahem živých laktobacilů účinněji nastoluje ekologickou rovnováhu poševního prostředí. Obr. 5 Výsledky subjektivního hodnocení pacientkami Jako subjektivní kritérium bylo použito hodnocení tendence obtíží spojených s RMV pacientkami ve čtyřstupňové škále (-,,+,++) po skončení tříměsíční aplikace přípravku Multi acidophilus. Procentuální výsledky jsou uvedeny na obr.5. Z našich výsledků vyplývá prokazatelný vliv aplikace přípravku Multi acidophilus. Lepších výsledků bylo dosaženo u těhotných, což by mohlo souviset s vyšším obsahem glykogenu v poševním epitelu. Subjektivní hodnocení vlivu aplikace přípravku Multi acidophilus svědčilo pro ještě větší efekt než námi zvolené objektivní kritérium. Ve shodě s literárními údaji a vědeckými studiemi se domníváme, že v budoucnu by bylo možno zlepšit výsledky i současným perorálním užíváním přípravku. POROVNÁNÍ MULTI ACIDOPHILU S OBDOBNÝMI PREPARÁTY Živé jogurtové kultury byly používány jako lidové prostředky již před stoletími, ne-li před tisíciletími. V současnosti jsou na trhu k dispozici i probiotické preparáty: Monokomponentní Laktobacillus acidophilus 2B firmy ProFitness, Yogurt firmy Institut Rosell Inc. obsahující L. acidophilus (L. rhamnosus), L. bifidus (L. rhamnosus B), L. Bulgaricus a S. thermophilus v perorálních kapslích, Lactomax obsahující 2 miliardy bakterií mléčného kvašení (L-acidophilus, L-bifidus, L-bulgaricus, L- caucasicus, L-rhamnosus) doplněný komplexem vitamínů skupiny B (niacin, vitamín B6, riboflavin, thiamin). Vícekomponentní je také přípravek Laktobacily 5 firmy Swiss herbal remedies, obsahující L. rhamnosus 55 %, Bifidobacterium adolescentis 2%, L. acidophilus 5%, Bifidobacterium longum 5%, Enterococcus faecium 15%. Všechny tyto přípravky se užívají perorálně. Závěrem lze říci, že výhodou přípravku je jeho vysoký obsah živých baktérií v 1 kapsli (4 miliardy), multikomponentnost výrobku, možnost obou způsobů užití a relativně nízká cena ve srovnání s obdobným vaginálním přípravkem. Aplikace přípravku Multi acidophilus k prevenci a terapii kolpitidy je logicky opodstatněná a v naší praxi se osvědčila. Literatura: [1] Čepický, P.: Vulvovaginitis. Mod. gynekologie a porodnictví, vol. 1, (21) č. 3, str [2] Hatala, M., Pokorný, P.: Klinické hodnocení přípravku Fermalac v prevenci a léčbě bakteriálních vaginóz. Gynekolog, 1999, č. 1, str. 46 [3] Kliment, M. et al:etiológia, patogenéza a diagnostika akútnej a recidivujúcej vulvovaginálnej kandidózy. Praktická gynekológia, 5, (1998), č.1, s. 1-7 [4] Adams, M.,R. et al: On the safety of lactic acid bacteria from food. Int. J. Food Microbiol. (1995) [5] Donchine, D.,C.: Safety of probiotic bacteria. S. Asia Pacific J. Clin. Nutr. (1996) 5: [6] Reid, G.: Is there a role for lactobacilli in the prevention of urogenital and intestinal infections? Clin. Microbiol. Review (199) 3, [7] Hilton, E. et al: Ingestion of yoghurt containing lactobacillus acidophillus as prophylaxis for candidal vaginitis. Ann. Int. Medicine (1992) 116, [8] Aroutcheva A., Gariti D., Simon M., Shott S., Faro J., Simoes J.A., Gurguis A., Faro S.: Defense factors of vaginal lactobacilli. Am J Obstet Gynecol 21;185:375-9

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY?

TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY? TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY? Zatočte s nimi! Poševní mykózy jsou velmi častým onemocněním žen, ale trápí také malá děvčátka. Příčina může být různá, příznaky bývají velmi podobné. Nejčastěji se projevují

Více

ŽENSKÉ ZÁNĚTY. Soutěž uvnitř l 05. Test vaginálních potíží l 07. Dovolenou si užívejte bez starostí l 10. vydání č. 1 l www.zenskezanety.

ŽENSKÉ ZÁNĚTY. Soutěž uvnitř l 05. Test vaginálních potíží l 07. Dovolenou si užívejte bez starostí l 10. vydání č. 1 l www.zenskezanety. Vaše zdraví v dobrých rukou www.angelini.cz vydání č. 1 l www.zenskezanety.cz ŽENSKÉ ZÁNĚTY Soutěž uvnitř l 05 Test vaginálních potíží l 07 Dovolenou si užívejte bez starostí l 10 02 Co je to normální

Více

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích Při průjmech a střevních potížích TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 3. 2008 Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR manager. E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361. : při průjmech a střevních

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Brusinky a probiotika prevence a adjuvantní léčba recidivujících uroinfekcí Souhrn Klíčová slova Summary Key words Úvod

Brusinky a probiotika prevence a adjuvantní léčba recidivujících uroinfekcí Souhrn Klíčová slova Summary Key words Úvod Brusinky a probiotika prevence a adjuvantní léčba recidivujících uroinfekcí MUDr. Marta Nováčková, MUDr. Roman Chmel, Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Souhrn Přehledový článek

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls175187/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac 667 g/l, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: lactulosum 667 g v 1000 ml perorálního roztoku

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Mléčná výživa novorozenců, kojenců a dětí

Mléčná výživa novorozenců, kojenců a dětí pediatrie Mléčná výživa novorozenců, kojenců a dětí Kojení Úloha mateřského mléka v počátečním období života dítěte (do konce 6. měsíce) je tak významná, že je možno mateřské mléko nazvat nejen potravou,

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Senior BIOTIC Pro lepší trávení a aktivní život po 50

Senior BIOTIC Pro lepší trávení a aktivní život po 50 Pro lepší trávení a aktivní život po 50 TISKOVÝ MATERIÁL Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR Manager. E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361. Obsah: I. TISKOVÁ ZPRÁVA

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 5/6. Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě.

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 5/6. Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě. JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 2014 5/6 Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Rizika a vliv sacharidů na infekce Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě. Tisíce žen už to

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Glukany. 1. Biochemie účinné látky

Glukany. 1. Biochemie účinné látky 1. Biochemie účinné látky Glukan je poly-beta-1,3-d-glukopyróza s vysokou molekulovou hmotností. Rozvětvený polymer b-1,3-d-glukanu je přírodní polysacharid, který se nachází v buněčných stěnách kvasinek

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Oligosacharidy základní (bio)chemikálie

Oligosacharidy základní (bio)chemikálie Fruktooligosacharidy význam ve výřivě. Pig Nutr., 5/3 Oligosacharidy základní (bio)chemikálie Definice a vymezení Sacharidy se mohou vyskytovat jako samostatné cukry (monosacharidy) nebo jako stavební

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 4 2009. Zimní sporty a cestovní pojištění Záněty pochvy

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 4 2009. Zimní sporty a cestovní pojištění Záněty pochvy Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 4 2009 Zimní sporty a cestovní pojištění Záněty pochvy 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním bonusem) Osobní automobil

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA GLUKAN» výrazně zvyšuje imunitu» účinně chrání před virovými a bakteriálními nemocemi» pomáhá organizmu ve stresu a při pocitu vyčerpání» chrání organizmus proti záření z mobilních

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Mikrobiální obrazy poševní

Mikrobiální obrazy poševní Mikrobiální obrazy poševní V. Holec Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě vladislav.holec@zu.cz Čepický P. a kol.: Doporučení k diagnostice a terapii vulvovaginitidy, Čes.Gynek.70, 2005, 465-468 Klasické

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

POUŽITÍ PREPARÁTU ENTEROZOO V INTENZIVNÍ TERAPII PSŮ S AKUTNÍ GASTROENTEROKOLITIDOU

POUŽITÍ PREPARÁTU ENTEROZOO V INTENZIVNÍ TERAPII PSŮ S AKUTNÍ GASTROENTEROKOLITIDOU UDK 619:616. 5:636.7 POUŽITÍ PREPARÁTU ENTEROZOO V INTENZIVNÍ TERAPII PSŮ S AKUTNÍ GASTROENTEROKOLITIDOU A.V.Diduch Žitomirská národní agroekologická univerzita Článek přináší zkušenosti s použitím enterosorbentu

Více

Možnosti konzervativní léčby IBD. Michal Konečný

Možnosti konzervativní léčby IBD. Michal Konečný Možnosti konzervativní léčby IBD Michal Konečný Etiopatogeneze IBD Genetické faktory Faktory prostředí Mikrobiální faktory Léčba IBD Konzervativní - režimová opatření - medikamentózní Miniinvazivní - endoskopie

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více