VÝSLEDKY APLIKACE PREPARÁTU MULTI ACIDOPHILUS V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY APLIKACE PREPARÁTU MULTI ACIDOPHILUS V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXI"

Transkript

1 L É K A Ř S K Á S T U D I E MUDr.Vovsová Rut,Ing. Hušková Jana, Voves J. privátní gynekologická praxe, Praha 5 VÝSLEDKY APLIKACE PREPARÁTU V AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXI GYNEKOLOGICKÉ INDIKACE PREPARÁTU Preparát (směs acidofilních mléčných bakterií, 7 kmenů, 4 miliardy buněk v 1 kapsli) vytváří nepříznivé prostředí pro patogenní a hnilobné mikroby nejenom v intestinálním traktu, ale lze jej užívat i vaginálně. Je používán k prevenci a terapii kolpitidy. Kolpitida patří k nejčastějším příčinám obtíží u pacientek v gynekologické ordinaci. Jedná se zejména o vulvovaginální kandidózu, bakteriální vaginózu (charakterizovanou částečným nebo úplným vymizením laktobacilů s mnohonásobným pomnožením aerobních a anaerobních mikrobů, zvýšeným množstvím páchnoucího mléčného až šedobílého poševního fluoru bez zjevné zánětlivé reakce) a trichomoniázu. Ve fertilním věku má přes 7% žen alespoň jednou v průběhu života kandidózu, z toho až polovina žen opakovaně. Zřídka se vyskytuje v období před menarche a po menopauze. Asymptomatická kolonizace pochvy kandidou se nachází u 1-5% klinicky zdravých žen. Podle některých autorů jsou kvasinky v pochvě komenzály, jiní považují i asymptotmatickou přítomnost kvasinek za latentní nákazu [3]. Léčba kolpitid je možná lokálně, ale i perorální formou podle etiologického infekčního agens. Přesto však u pacientek s rekurentní mykózou zůstává léčba závažným problémem. Výskyt rekurentní mykózy se v poslední době spíše zvyšuje. U mykotických zánětů ani nejnovější antimykotika nedokáží vždy spolehlivě zabránit opakování tohoto onemocnění. ÚSPĚŠNOST LÉČBY REKURENTNÍ VULVO- VAGINITIS OVLIVŇUJÍ PREDISPOZIČNÍ A RIZIKOVÉ FAKTORY: Alterace imunitního systému - zejména porucha lokální slizniční imunity. Důležitou úlohu hraje buněčná imunita a souhra mezi buněčnou a humorální složkou. Sekreční IgA je důležitým faktorem v lokální imunitě. Po navázání IgA na buněčnou stěnu kandid brání jejich adherenci a invazi. Ženy s recidivující kandidózou mají méně T-lymfocytů,pomocných buněk, B-lymfocytů a NK buněk než zdravé ženy. Polysacharidy z C. albicans oslabují obranyschopnost i tím, že stimulují zrání suprimujících T-lymfocytů. Podle rozdílů v patogeneze lze dělit chronickou recidivující formu z imunologického hlediska na dva typy: - CMK chronická mukokutánní kandidóza souvisí s deficitem T-buněčné imunity. Jedná se o přetrvávající infekci kůže, nehtů a sliznic často s přidruženými autoimunními onemocněními (autoprotilátky proti štítné žláze, Langerhansovým ostrůvkům, ). Často se vyskytují též bakteriální pyogenní infekce, herpetické infekce a.j. - RVK - rekurentní vulvovaginální kandidóza je na rozdíl od CMK častější. Hlavní úlohu hraje alergická reakce I. typu. Může jít o přecitlivělost na různé druhy mikroorganizmů, složky antikoncepce, lokální alergie na latex, ejakulát atd. Ve vaginálním sekretu jsou zvýšené hladiny protikandidového IgE, deficit makrofágů, nerovnováha mezi laktobacily a candidami ve vaginální sliznici, deficit zinku. Iatrogenní příčiny - antibiotická léčba může porušit ekologickou rovnováhu v pochvě. - cytostatická, radiační, imunosupresivní léčba a léčba glukokortikoidy často způsobuje pokles hladiny leukocytů a ulehčuje tak invazi kandid z intestinálního traktu. - hormonální antikoncepce Gravidita - má diabetogenní účinek. Zvyšuje se glykémie, ale i obsah glykogenu v epitelových buňkách. Další nemoci a stavy - Diabetes, obezita, poruchy menstruačního cyklu z důvodů deficitu gestagenů, AIDS Nesprávné hygienické návyky - těsné oblečení, pohlavní aktivita a různé sexuální praktiky (oro-rekto-vaginální styk) stres aj.

2 LÉKAŘSKÁ STUDIE Potenciálním a velmi pravděpodobným faktorem, podílejícím se na recidivách může být aktivace rezervoárů kvasinek v gastrointestinálním traktu a v hlubších vrstvách vaginální tkáně, která následuje po vymizení fyziologické mikroflóry kolonizující tlusté střevo i vagínu. PROBIOTIKA A PREBIOTIKA NOVÉ MOŽNOSTI PREVENCE - PREPARÁT Vzhledem k tomu, že léčebné výsledky vaginálních infekčních zánětů jsou často neuspokojivé, hledají se nové léčebné možnosti k zabránění nebo alespoň ke snižování rekurencí těchto onemocnění. V posledních 1-15 letech se pozornost zaměřuje i na tzv. probiotika a prebiotika, mikrobní potravinové doplňky, které mají příznivý účinek na složení a aktivitu střevní mikroflóry, která fyziologicky kolonizuje tlusté střevo, a tím brání usazení a přemnožení patogenních mikroorganismů a vzniku některých střevních i vaginálních infekcí. Probiotika jsou chápána buď jako mikrobní potravinové doplňky, které po požití mají mít především příznivý účinek na trávicí trakt, nebo jsou chápány v širším smyslu jako živé bakteriální kultury, které jsou podány pacientovi proto, aby odvrátily nebo pomohly léčit infekci patogenními kmeny bakterií. I tato definice je již dnes rozšířena o další cíle: např. snižování cholesterolu nebo snížení rizika nádorového bujení. Nejznámější probiotické bakterie jsou laktobacily a bifidobakterie. Podstatný význam má výběr kmenů laktobacilů pro tyto ochranné účely. Jen některé mají probiotický efekt. Reid [6] zdůrazňuje, že předností probiotických laktobacilů je jejich regulační působení, které udržuje kandidy v roli přirozeného, nepatogenního osídlení. Lze je přijímat buď jako potravinové doplňky v jogurtu nebo i v jiných potravinách (zejména v zakysaných mléčných výrobcích), nebo jako živé lyofilizované bakteriální kultury. Lyofilizace je speciální metoda přípravy kapslí, která zaručuje při dodržení podmínek skladování v chladu vysokou kvalitu a účinnost přípravku. Možnosti využití probiotik (ale i prebiotik) jsou i v jiných klinických oblastech - v prevenci rakoviny, zejména karcinomu tlustého střeva (především cestou ovlivnění střevní flóry a inhibicí bakteriálních enzymů, podporujících aktivaci kancerogenů z jejich prekurzorů), dále v prevenci endotoxemie, v redukci uroinfekcí (zaviněných patogeny především ze zdrojů z gastrointestinálního traktu), při hypercholesterolémii, při jaterní encefalopatii. Prebiotika jsou nestravitelné potravinové doplňky, selektivně stimulující růst a životní aktivitu laktobacilů a bifidobakterií v tlustém střevě. Tím obnovují normální funkci střeva a zdravotní stav organismu. U nás je k dispozici laktulóza - syntetický disacharid, složený z molekuly fruktózy a molekuly galaktózy. Po perorální aplikaci prochází gastrointestinálním traktem intaktní až do tlustého střeva, kde je hydrolyzována střevní mikroflórou na kyselinu mléčnou a octovou, dochází ke snížení ph, ke změnám ve složení střevní mikroflóry, ke snížení tvorby a vstřebávání amoniaku a nitrátů a k řadě fyziologických změn, které jsou posléze zodpovědné za léčebný efekt tohoto preparátu při zácpě, jaterní encefalopatii a i jiných indikacích (salmonela a bacilonosičství). Uvažuje se i o jiných potencionálních možnostech využití laktulózy v jiných klinických oblastech: antimykotický účinek laktulózy ve střevě, při vaginální mykóze, při infekcích močových cest zejména u starších pacientů, při prevenci karcinomu tlustého střeva a i jiných onemocněních. Léčba ovlivněním složení a aktivity střevní mikroflóry probiotiky a prebiotiky u gynekologických infekcí, ale i v jiných klinických oblastech, nabízí dostupnou prevenci a podpůrnou terapii infekčních onemocnění a zároveň i její zlevnění. Zvláštní a důležitý význam pro zachování a udržování vaginální i střevní flóry a její ochranu před invazí patogenů se přikládá přítomnosti laktobacilů, které mají nezastupitelné místo v udržování fyziologického prostředí v těchto lokalitách. Laktobacily (obr. 1) představují rozsáhlou heterogenní skupinu gram pozitivních mikroorganismů (přibližně asi 6 typů). Ve zdravém vaginálním ekosystému převládají některé druhy rodu Lactobacillus, mající důležitý vliv na vaginální mikrobiologii. Některé druhy potlačují růst endogenní vaginální mikroflóry produkcí organických kyselin jako je kyselina mléčná, peroxidu vodíku (H 2O 2) a bakteriocinů či laktocinů. Produkce organických kyselin udržuje ph vaginálního prostředí <4,5 a takto vytváří nepříznivé podmínky pro růst většiny endogenních patogenních bakterií. Laktobacily zvyšují oxido-redukční potenciál vaginálního prostředí, což inhibuje růst obligátních anaerobů. Obr. 1 Laktobacily 96 % kmenů laktobacilů izolovaných ze zdravého vaginálního ekosystému produkuje H2O2, zatímco tak činí pouze 6 % izolovaných z žen s bakteriální vaginózou (BV). H2O2 je letální pro gardnerely, některé bakteroidy a E.coli. Proto kolonizace vaginy laktobacily produkujícími H2O2 je sdružena s nižším výskytem BV.

3 četnost LÉKAŘSKÁ STUDIE Třetí složkou tohoto systému je produkce bakteriocinu či laktocinu, bílkovin s baktericidní aktivitou. Tyto látky mají různě široké spektrum účinku - od úzkého, inhibujícího růst některých příbuzných druhů laktobacilů až po široké, potlačující různé skupiny bakterií včetně gardnerel. Některé práce poukazují na fakt, že nízké ph zvyšuje aktivitu bakteriocinu laktobacilů a stabilitu H2O2. Důležitou podmínkou pro udržení zdravého ekosystému je nejen produkce kyseliny mléčné (a kyseliny octové - synergistický účinek), ale i dostatečná růstová rychlost přítomných laktobacilů. Snížení tohoto růstu vede ke zvýšení ph a k přerůstání endogenní vaginální mikroflórou. Gardnerely rostou nejlépe při ph , anaeroby Nerostou při ph Různý stupeň citlivosti gardnerel k bakteriocinům laktobacilů může být zodpovědný za rezistentní případy BV a možná klíč k pochopení vývinu BV. Inhibiční látky produkované laktobacily (organické kyseliny, H2O2 a bakteriociny) jsou tedy základní podmínkou pro udržení zdravého vaginálního ekosystému. Lactobacilus a bifidobacterie také produkují B vitaminy včetně niacinu a kyseliny listové. 1-2 miliardy živých bakterií jsou minimimálním množstvím potřebným pro udržení zdravého intestinálního a vaginálního prostředí. V naší ordinaci používáme preparát MULTI ACIDOPHI- LUS. Každá kapsle obsahuje 4 miliardy kulturních kmenů aktivních buněk probiotických bakterií. Jedná se o směs acidofilních mléčných bakterií ve složení: Lactobacillus rhamnosus 35%, Streptococcus faecium 2%, Bifidobacterium longum 13,3% Streptococcus thermophilus 13%, Lactobacillus acidophilus 1%, Lactobacillus thamnosus 6,7%, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 2%. V jedné kapsli je dále 2 mg fruktooligosacharidů (FOS) - přírodně se vyskytujících komplexů molekul fruktózy z kořene čekanky. Preparát neobsahuje žádné umělé konzervační látky, barviva, kukuřici, soju, cukr, škrob ani kvasinky. POZOROVÁNÍ VLIVU PREPARÁTU Hodnotili jsme soubor 123 pacientek v průběhu cca. 1 roku. Soubor tvořily dvě skupiny žen: 1. skupinu tvořilo 27 žen, které byly v průběhu sledovaného období těhotné. 2. skupinu tvořilo 96 ostatních žen. Věkové složení souboru je znázorněno na histogramu (obr.2). Z histogramu vyplývá, že jsme doporučovali preparát zejména ženám ve fertilním období. Pouze ve výjimečných případech byl preparát indikován u uživatelek HRT, vzhledem k obsahu glykogenu v buňkách vaginální sliznice. Preferovali jsme užití vaginální, a to v dávkování 2x týdně. V některých případech jsme doporučovali i perorální užití k sanaci gastrointestinálního traktu. Věkové rozložení uživatelek přípravku Multi acidophilus stáří Obr.2 Věkové složení pozorovaného souboru pacientek

4 LÉKAŘSKÁ STUDIE Četnost indikací MOP před a po aplikaci přípravku Multi acidophilus četnost indikací měsíce od aplikace Obr. 3 Výsledky v celém souboru Četnost indikací MOP před a po aplikaci přípravku Multi acidophilus,8,7 relativní četnost indikací,6,5,4,3,2 těhotné ostatní, měsíce od aplikace Obr. 4 Výsledky v podsouborech těhotných a ostatních žen Soubor tvořily převážně pacientky s RMV (CMV se vyskytovala spíše ojediněle), u nichž se v minulosti opakovaly velmi četné ataky klinických obtíží i přes opakovanou léčbu lokálními i systémovými antibiotiky. Pacientky byly současně poučeny o vhodné hygieně. Pro hodnocení vlivu preparátu jsme použili objektivní a subjektivní kritéria. Za objektivní kritérium sloužilo porovnání četnosti indikace k vyšetření MOP, resp. kultivace z pochvy či nativního preparátu v období před a po aplikaci přípravku Multi acidophilus. Četnost návštěv s vyšetřením MOP úzce souvisí s intenzitou obtíží spojených s RMV. Počty indikací k vyšetření MOP byly sumarizovány v jednotlivých měsících se stejnou relativní vzdáleností od měsíce, ve kterém byla zahájena aplikace přípravku Multi acidophilus. Výsledky sumarizované pro celý soubor jsou uvedeny na obr. 3. Z průběhu grafu před a po aplikaci je možné stanovit, že se četnost indikací po aplikaci přípravku Multi acidophilus prokazatelně snížila o 3-4% zejména 4 a více měsíců po první aplikaci. Maximum ve 3. a měsíci odpovídá intervalům kontrolních odečtů. Na obr. 4 jsou zobrazeny relativní četnosti indikací normované na 1 pacientku zvlášť pro subsoubor těhotných a subsoubor ostatních žen v kratším časovém intervalu jednoho roku. Kromě obecně vyšší relativní četnosti indikací MOP u těhotných žen je u nich možné pozorovat výraznější relativní pokles cca 3 měsíce po první aplikaci přípravku Multi acidophilus než u ostatních žen.

5 LÉKAŘSKÁ STUDIE Subjektivní hodnocení efektu aplikace Multi acidophilu výrazné zlepšení 26% zhoršení 1% částečné zlepšení 45% beze změny 28% Fermalac vaginal je naopak určen k vaginální aplikaci Obsahuje asi 2 miliardy živých mléčných bakterií (Lactobacillus acidophilus 85 %, Lactobacillus bulgaricus 5 % a Streptococcus thermophilus 1 %). Konzumací kyseliny mléčné potravou (např. kvašené zelí, kvašené okurky či jiná zelenina připravená cestou mléčného kvašení) nebo užíváním přípravků s jejím obsahem (Hylac) je možné podpořit populaci mléčných kultur ve střevech. Pro vaginální použití jsou známé přípravky s kyselinou mléčnou : Gyntima vag. čípky, event. Gyntima intimní pěna, Lactacyd, Femisan vag. gel obsahuje kromě kyseliny mléčné také Tea Tree Oil a další. Domníváme se však, že použití přípravků s obsahem živých laktobacilů účinněji nastoluje ekologickou rovnováhu poševního prostředí. Obr. 5 Výsledky subjektivního hodnocení pacientkami Jako subjektivní kritérium bylo použito hodnocení tendence obtíží spojených s RMV pacientkami ve čtyřstupňové škále (-,,+,++) po skončení tříměsíční aplikace přípravku Multi acidophilus. Procentuální výsledky jsou uvedeny na obr.5. Z našich výsledků vyplývá prokazatelný vliv aplikace přípravku Multi acidophilus. Lepších výsledků bylo dosaženo u těhotných, což by mohlo souviset s vyšším obsahem glykogenu v poševním epitelu. Subjektivní hodnocení vlivu aplikace přípravku Multi acidophilus svědčilo pro ještě větší efekt než námi zvolené objektivní kritérium. Ve shodě s literárními údaji a vědeckými studiemi se domníváme, že v budoucnu by bylo možno zlepšit výsledky i současným perorálním užíváním přípravku. POROVNÁNÍ MULTI ACIDOPHILU S OBDOBNÝMI PREPARÁTY Živé jogurtové kultury byly používány jako lidové prostředky již před stoletími, ne-li před tisíciletími. V současnosti jsou na trhu k dispozici i probiotické preparáty: Monokomponentní Laktobacillus acidophilus 2B firmy ProFitness, Yogurt firmy Institut Rosell Inc. obsahující L. acidophilus (L. rhamnosus), L. bifidus (L. rhamnosus B), L. Bulgaricus a S. thermophilus v perorálních kapslích, Lactomax obsahující 2 miliardy bakterií mléčného kvašení (L-acidophilus, L-bifidus, L-bulgaricus, L- caucasicus, L-rhamnosus) doplněný komplexem vitamínů skupiny B (niacin, vitamín B6, riboflavin, thiamin). Vícekomponentní je také přípravek Laktobacily 5 firmy Swiss herbal remedies, obsahující L. rhamnosus 55 %, Bifidobacterium adolescentis 2%, L. acidophilus 5%, Bifidobacterium longum 5%, Enterococcus faecium 15%. Všechny tyto přípravky se užívají perorálně. Závěrem lze říci, že výhodou přípravku je jeho vysoký obsah živých baktérií v 1 kapsli (4 miliardy), multikomponentnost výrobku, možnost obou způsobů užití a relativně nízká cena ve srovnání s obdobným vaginálním přípravkem. Aplikace přípravku Multi acidophilus k prevenci a terapii kolpitidy je logicky opodstatněná a v naší praxi se osvědčila. Literatura: [1] Čepický, P.: Vulvovaginitis. Mod. gynekologie a porodnictví, vol. 1, (21) č. 3, str [2] Hatala, M., Pokorný, P.: Klinické hodnocení přípravku Fermalac v prevenci a léčbě bakteriálních vaginóz. Gynekolog, 1999, č. 1, str. 46 [3] Kliment, M. et al:etiológia, patogenéza a diagnostika akútnej a recidivujúcej vulvovaginálnej kandidózy. Praktická gynekológia, 5, (1998), č.1, s. 1-7 [4] Adams, M.,R. et al: On the safety of lactic acid bacteria from food. Int. J. Food Microbiol. (1995) [5] Donchine, D.,C.: Safety of probiotic bacteria. S. Asia Pacific J. Clin. Nutr. (1996) 5: [6] Reid, G.: Is there a role for lactobacilli in the prevention of urogenital and intestinal infections? Clin. Microbiol. Review (199) 3, [7] Hilton, E. et al: Ingestion of yoghurt containing lactobacillus acidophillus as prophylaxis for candidal vaginitis. Ann. Int. Medicine (1992) 116, [8] Aroutcheva A., Gariti D., Simon M., Shott S., Faro J., Simoes J.A., Gurguis A., Faro S.: Defense factors of vaginal lactobacilli. Am J Obstet Gynecol 21;185:375-9

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Funkční potraviny na bázi mléka včeské republice

Funkční potraviny na bázi mléka včeské republice Funkční potraviny na bázi mléka včeské republice Petr ROUBAL Výzkumný ústav mlékárenský Praha s.r.o. Seminář Funkční potraviny VÚCHS Rapotín, 8. 10. 2008 1 Funkční potraviny - přinášejí benefity k základní

Více

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Jak zabránit kolonizaci kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Wael Abdelrahman Odborný konzultant pro probiotika u drůbeže Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat Obrázek 1. Campylobacter

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY?

TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY? TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY? Zatočte s nimi! Poševní mykózy jsou velmi častým onemocněním žen, ale trápí také malá děvčátka. Příčina může být různá, příznaky bývají velmi podobné. Nejčastěji se projevují

Více

Pojem funkční potravina:

Pojem funkční potravina: Funkční potraviny Pojem funkční potravina: - výživová hodnota + příznivý vliv na zdraví konzumenta - vyrobena z přirozeně se vyskytujících složek - měla by být součástí každodenní stravy Tvoří přechod

Více

Probiotika z pohledu gynekologa

Probiotika z pohledu gynekologa 354 Probiotika z pohledu gynekologa doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Gynekologická ambulance Gynartis, s. r. o., Vřesina Vaginální ekosystém představuje složitý komplex, který zajišťuje přirozenou ochranu

Více

ŽENSKÉ ZÁNĚTY. Soutěž uvnitř l 05. Test vaginálních potíží l 07. Dovolenou si užívejte bez starostí l 10. vydání č. 1 l www.zenskezanety.

ŽENSKÉ ZÁNĚTY. Soutěž uvnitř l 05. Test vaginálních potíží l 07. Dovolenou si užívejte bez starostí l 10. vydání č. 1 l www.zenskezanety. Vaše zdraví v dobrých rukou www.angelini.cz vydání č. 1 l www.zenskezanety.cz ŽENSKÉ ZÁNĚTY Soutěž uvnitř l 05 Test vaginálních potíží l 07 Dovolenou si užívejte bez starostí l 10 02 Co je to normální

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTKY

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTKY sp.zn.: sukls158390/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTKY FERMALAC VAGINAL 2 miliardy CFU tvrdé vaginální tobolky Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus a Lactobacillus

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích Při průjmech a střevních potížích TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 3. 2008 Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR manager. E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361. : při průjmech a střevních

Více

ŽENSKÉ ZÁNĚTY. Soutěž o atraktivní ceny uvnitř l 05. Test vaginálních potíží l 07. Dovolenou si užívejte bez starostí l 10

ŽENSKÉ ZÁNĚTY. Soutěž o atraktivní ceny uvnitř l 05. Test vaginálních potíží l 07. Dovolenou si užívejte bez starostí l 10 Vaše zdraví v dobrých rukou www.angelini.cz vydání č. 1 l www.zenskezanety.cz ŽENSKÉ ZÁNĚTY Soutěž o atraktivní ceny uvnitř l 05 Test vaginálních potíží l 07 Dovolenou si užívejte bez starostí l 10 RosalginEASY_newsletter_final_02.indd

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

Probiotika v mléčných výrobcích Bakalářská práce

Probiotika v mléčných výrobcích Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Probiotika v mléčných výrobcích Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Adherence bakterií mléčného kvašení na vlákninu. Bc. Karolína Večeřová

Adherence bakterií mléčného kvašení na vlákninu. Bc. Karolína Večeřová Adherence bakterií mléčného kvašení na vlákninu Bc. Karolína Večeřová Diplomová práce 2010 4 5 6 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé diplomové práce MVDr. Ivanu Holkovi, PhD. za odborné vedení,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp. zn.sukls81194/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naxyl 10 mg vaginální tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10

Více

Probiotika a jejich vliv na zdraví člověka

Probiotika a jejich vliv na zdraví člověka Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Probiotika a jejich vliv na zdraví člověka Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Bakteriální vaginóza MUDr. Juraj Minárik

Bakteriální vaginóza MUDr. Juraj Minárik Bakteriální vaginóza MUDr. Juraj Minárik Vaginální výtok Opakované vaginální záněty Poruchy vaginálního prostředí Vaginální mikroflóra a její význam pro zdraví ženy V pochvě každé ženy žije mnoho různých

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Proč nemáme vakcínu proti HIV-1?

Proč nemáme vakcínu proti HIV-1? UAB THE UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM UAB Proč nemáme vakcínu proti HIV-1? Jiří Městecký Department of Microbiology University of Alabama at Birmingham USA Pandemie HIV/AIDS 1983 2004 2010 2020 Popsání

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M. BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Der perfekte Türöffner! NWA vlastní jogurty. Think BIGGER.Think NWA.

Der perfekte Türöffner! NWA vlastní jogurty. Think BIGGER.Think NWA. Der perfekte Türöffner! NWA vlastní jogurty Der perfekte Türöffner! OBSAH PREZENTACE 1. Vysv tlení základních pojm : 1.1. jogurt 1.2. st evní mikroflóra 1.3. probiotika a prebiotika 2. Kvalita sou asných

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu fakultativně heterofermentativní

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

VÁNOČNÍ AKCE ENERGY DETOX VITALITY. vánoční balíčky od Avity. ... a k nim překvapení pro každého, kdo chce zlepšit svůj život!

VÁNOČNÍ AKCE ENERGY DETOX VITALITY. vánoční balíčky od Avity. ... a k nim překvapení pro každého, kdo chce zlepšit svůj život! VÁNOČNÍ AKCE 3 ENERGY DETOX VITALITY vánoční balíčky od Avity... a k nim překvapení pro každého, kdo chce zlepšit svůj život! 1. Balíček ENERGY pro celou rodinu na podporu srdečně-cévního systému STIM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ FACULTY OF CHEMISTRY ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY PROBIOTIKA A PREBIOTIKA

Více

izolovaných z hemokultur

izolovaných z hemokultur Identifikace mléčných bakterií izolovaných z hemokultur P. Švec 1, A. Ševčíková 2, M. Vancanneyt 3, I. Sedláček 1 1 Česká sbírka mikroorganismů, PřF MU, Brno 2 Fakultní nemocnice Brno 3 BCCM/LMG Bacteria

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Perfektní ústní hygiena

Perfektní ústní hygiena SupraShine zubní pasta Terminator ústní voda 2 Obvyklé zubní pasty obsahují problematické složky Methyl-a/nebo butyl parabeny - konzervační látky - jsou to látky, u kterých je podezření, že jsou karcinogenní

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Fermentované mléčné výrobky. Jitka Veselá

Fermentované mléčné výrobky. Jitka Veselá Fermentované mléčné výrobky Jitka Veselá Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce popisuje technologii výroby fermentovaných mléčných výrobků, jejich charakteristiku, druhy a vlastnosti.

Více

Probiotika Prebiotika Symbiotika

Probiotika Prebiotika Symbiotika Probiotika Prebiotika Symbiotika Gastrointestinální mikroflóra Trávicí trakt Zdravé střevo vliv prebiotik, probiotik a synbiotik na střevní mikroflóru 2 Trávicí (gastrointestinální) trakt Žaludek + střeva

Více

KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE

KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra biologických a lékařských věd PREDISPOZIČNÍ FAKTORY REKURENTNÍHO VULVOVAGINÁLNÍHO DYSKOMFORTU I. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Probiotické tampóny ellen

Probiotické tampóny ellen Příbalová informace Probiotické tampóny ellen Zdravá vaginální mikroflóra Bakterie z rodu Lactobacillus produkující kyselinu mléčnou jsou u zdravých žen převládající složkou vaginální mikroflóry. Tyto

Více

Valochol Rapid Přímý zásah na žlučník

Valochol Rapid Přímý zásah na žlučník Přímý zásah na žlučník TISKOVÁ ZPRÁVA Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR manager. E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361. Valochol Rapid: Přímý zásah na žlučník! Nejen

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKÝCH AGENS V OCHRANĚ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ČLOVĚKA

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKÝCH AGENS V OCHRANĚ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ČLOVĚKA Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více