CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY"

Transkript

1 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

2

3 MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006

4 CDK 2006 ISBN X

5 STRUČNÝ OBSAH PŘEDMLUVA PRVNÍ MĚSÍCE ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII (KVĚTEN SRPEN 2004) ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR-BŘEZEN BŘEZEN-DUBEN DUBEN-KVĚTEN KVĚTEN-ČERVEN ČERVEN-ČERVENEC ČERVENEC-ZÁŘÍ ZÁŘÍ-ŘÍJEN ŘÍJEN-LISTOPAD LISTOPAD-PROSINEC Slovníček Schéma spolurozhodovací procedury Seznam použitých zkratek Profily autorů Podrobný obsah

6

7 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou kniha Monitoring evropské legislativy , kterou vydalo brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). Jedná se o dílo svým charakterem v českém prostředí ojedinělé a velmi aktuální. Jako jeho iniciátor bych rád uvedl několik poznámek k tomu, jak a proč vzniklo a komu má sloužit. Po vstupu České republiky do Evropské unie (EU) 1. května 2004 nastala v české politice nová etapa. Česká republika si začala budovat plnohodnotné zastoupení ve všech strukturách Evropské unie. Jednou z nich byl a je rovněž Evropský parlament. Do něj se konaly volby v celé rozšířené Evropské unii v červnu Česká republika získala právo vyslat do Evropského parlamentu čtyřiadvacet svých poslanců. Po devadesáti letech tak naše země opět získala zástupce, kteří zasedají v parlamentu mimo území České republiky. Tehdy to byli čeští a moravští poslanci ve vídeňské Říšské radě a nyní jsou to poslanci Evropského parlamentu. Jedním z nově zvolených europoslanců jsem se na kandidátce Občanské demokratické strany (ODS) stal i já. Od samého počátku svého působení v Evropském parlamentu jsem přemýšlel o tom, jak dostat k občanům České republiky co nejvíce aktuálních informací o dění v Evropské unii a zvláště v evropském legislativním procesu. To dalo vzniknout myšlence na vydávání pravidelného internetového měsíčního monitoringu politických a legislativních událostí v EU. Věděl jsem, že tvořit takový produkt není v silách žádného poslance Evropského parlamentu. Na druhé straně jsem však získal stejně jako ostatní europoslanci možnost čerpat velmi rozsáhlé finanční prostředky pro svou činnost. Využil jsem proto dobrých zkušeností ze spolupráce s CDK v Brně, kde na základě smlouvy vzniklo analytické pracoviště tvořené dvěma mladými analytiky evropské legislativy. Oba měli pro tuto práci výborné předpoklady. Mají za sebou náročné studium evropských studií a mezinárodních vztahů a navíc prošli rovněž velmi obtížným konkurzem v samotném CDK. Moje zadání bylo poměrně jednoduché: dodat v každé polovině měsíce monitoring nejdůležitějších událostí v EU za předchozí měsíc v rozsahu nejméně stran. Požadoval jsem rovněž rozdělení textu do dvou přesně definovaných částí. První částí je tzv. executive summary, která je zhuštěnou verzí nejdůležitějších událostí. Druhá část potom podrobně popisuje vývoj legislativního a politického procesu v jednotlivých evropských institucích. Později autoři k tomuto základnímu členění přidali ještě tabulku s klíčovými hlasováními klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu, slovníček nejdůležitějších pojmů a schéma rozhodovacího procesu v Evropské unii. Monitoring tak stále obsahově rostl. Dnes má běžně rozsah 30 stran textu. První vydání monitoringu bylo zveřejněno na mé webové stránce v polovině září 2004, tj. tři měsíce po volbách do Evropského parlamentu. Potom již následovala pravidelná vydání každý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Krátce po vzniku tohoto produktu vznikla rovněž myšlenka na přímou distribuci tohoto materiálu předem vytipovanému okruhu zájemců z řad parlamentních, regionálních a komunálních politiků a z řad zainteresované veřejnosti včetně různých zájmových sdružení. Počet adres tak postupně rostl a dnes se již začíná blížit k tisícovce. Autoři věnovali všem vydáním monitoringu mimořádnou pozornost. Kvalita jejich práce nemá v českém prostředí dle mého soudu žádnou relevantní konkurenci. Odvažuji se tvrdit, že je lepší než 7

8 Monitoring evropské legislativy zpravodajství české unijní diplomacie. Každopádně tak vznikl mimořádně kvalitní a přístupný zdroj informací o Evropské unii. To také na sklonku roku 2005 dalo podnět k myšlence uspořádat dosud vytvořený materiál do podoby ucelené knižní publikace. Tato myšlenka se setkala s pochopením autorů i CDK, a proto nyní čtenáři dostávají do rukou kompletní přehled evropského dění od parlamentních voleb 2004 do konce roku Věřím, že se tato publikace setká s dobrým přijetím a nebude chybět v žádné odborné knihovně ani v knihovnách lidí, kteří se zabývají evropskou problematikou. Příjemné studium přeje Hynek Fajmon poslanec Evropského parlamentu za ODS 8

9 PRVNÍ MĚSÍCE ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII (KVĚTEN SRPEN 2004) ČR vstoupila do EU spolu s dalšími devíti státy 1. května Tentýž den nabyla účinnosti Smlouva o přistoupení definující podmínky členství ČR v EU. Na základě tohoto dokumentu ČR obsadila všechny vyhrazené posty v evropských institucích, dosavadní pozorovatelé se stali plnoprávnými členy jednotlivých orgánů EU. Mnohými kritizovaná Smlouva z Nice, primárněprávní text upravující základní parametry existence a fungování EU, se nakonec při dosud největším rozšíření Unie osvědčila. EU je do značné míry schopna fungovat i s tímto provizorním řešením. Volby do Evropského parlamentu V návaznosti na vstup se v ČR konaly i historicky první volby do EP. Aktivní i pasivní volební právo do EP se zde poprvé uplatnilo ve dnech června Na základě Smlouvy o přistoupení se v ČR volilo 24 z celkových 732 evropských poslanců. (Každá členská země má právo použít vlastní volební systém.) Volby podobně jako v dalších členských státech (jako už tradičně) neprovázel ze strany voličů velký zájem. V ČR dosáhla volební účast pouze 28,32 %, zdaleka však nebyla ve srovnání s jinými státy nejnižší. Voleb se zúčastnilo 31 volebních subjektů, pouze šest z nich ale překročilo potřebné 5% kvórum: Občanská demokratická strana (30,04 % hlasů), Komunistická strana Čech a Moravy (20,26 %), Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté (11,02 %), Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová (9,57 %), Česká strana sociálně demokratická (8,78 %) a Nezávislí (8,18 %). Mandáty pak byly rozděleny následovně: ODS (9 mandátů), KSČM (6), SNK-ED (3), KDU-ČSL (2), ČSSD (2), NEZ (2). Vzhledem k tomu, že poslanci EP se sdružují nikoliv podle národní, ale dle politické příslušnosti, stali se i čeští zástupci členy existujících nadnárodních poslaneckých klubů (frakcí). Zástupci ODS, SNK-ED a KDU-ČSL se připojili k nejsilnější frakci Evropské lidové strany Evropských demokratů (EPP-ED). Poslanci KSČM přistoupili k frakci Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) a ČSSD k frakci Strany evropských socialistů (PES). Ustavení Evropského parlamentu Ustavující schůze EP se konala ve dnech července Vedle standardních poslaneckých mandátů obsadili Češi v EP i několik dalších funkcí. Kromě členství ve výborech a delegacích je potřeba zmínit především post místopředsedy EP, který na dva a půl roku získal Miroslav Ouzký (ODS). První plenární zasedání EP se však věnovalo i jiným než vnitroparlamentním personálním otázkám. Mezi ty zásadní patří hodnocení končícího irského předsednictví EU a nastupujícího předsednictví nizozemského a především volba nového předsedy Komise. José Barroso byl zvolen poměrem hlasů 413:251 (při 47 absencích) a byl vyzván k sestavení svého budoucího týmu. EP také podle čl. 203 jednacího řádu převzal zbytkovou agendu předchozího tělesa. Mezi otázky, jimiž se měl EP zabývat znovu, byla zařazena většina těch, které se později ukázaly jako vysoce kontroverzní: tzv. nutriční směrnice, směrnice na ochranu podzemních vod, otázka REACH, evropské řidičské průkazy, liberalizace služeb atd. Meritorní činnost všech institucí rozšířené EU byla po ustavení EP zahájena až v září Nutno však přiznat, že nové členské státy včetně ČR byly s realitou EU plně konfrontovány prakticky hned po svém vstupu do Unie. Mezi květnem a srpnem 2004 se odehrála celá řada zásadních událostí, které dříve nebo později ovlivnily jak je, tak samotnou EU. 9

10 Monitoring evropské legislativy Nejdůležitější položky projednávané v období květen srpen 2004 Strukturální politika a Česká republika 11. května byl schválen český plán rozvoje venkova na roky a ČR bylo přislíbeno 542,8 mil. coby kofinancování z fondu EAGGF. ČR byla vyzvána podílet se 135,7 mil. a zároveň jí bylo přiznáno i 250 mil. na tytéž aktivity ze strukturálních fondů. ČR plán předložila spolu s Kyprem jako první země z nově přistoupivších. 23. června pak Komise schválila strukturální programy pro financování dalších projektů v ČR ve výši 2,6 mld.. V tomtéž měsíci EIB poskytla ČR dvě půjčky na podporu malého a středního podnikání. První z nich ve výši 50 mil. získala Česká spořitelna, druhou (40 mil. ) pak společnost VB Leasing. 17. července EIB oznámila, že Praze půjčí 200 mil. na dobudování městského okruhu, který propojí dálnici D 5 s dálnicí D 1. Volný pohyb pracovních sil Organizace ECAS se hned 19. května postavila za co nejrychlejší zrušení přechodného období na volný pohyb pracovních sil z nových členských států (nejpozději do roku 2006). Zároveň požádala státy EU-15, aby zajistily integraci nový členů do schengenského systému do roku 2007 obé za účelem okamžitého zajištění rovných práv nových členů v EU. Reforma cukerního pořádku V průběhu května unikly z Komise první informace o parametrech připravované reformy. K oficiálnímu představení plánu na radikální snížení dotací, produkce i ceny cukru došlo 14. července. Členské státy se shodly, že reforma je potřebná, nicméně nedospěly k dohodě stran způsobu jejího provedení. V srpnu WTO obvinila EU z vysokého dumpingu při exportu cukru a z toho, že jej vyváží až čtyřikrát více, než je jí dovoleno. Směrnice o pracovní době Komise v květnu vyzvala sociální partnery, aby se vyjádřili k plánované revizi směrnice o pracovní době, která by měla sjednotit délku pracovní doby ve všech státech EU bez výjimek a měla by posílit pozici sociálních partnerů. Přestože zástupci zaměstnavatelů a odborů k žádnému společnému prohlášení nedospěli, Komise přislíbila, že návrh předloží na konci října. Televize bez hranic V květnu byla neformálně zahájena jednání o revizi směrnice o televizi bez hranic. Ministři v Radě však nedospěli k žádné shodě a otázku odložili na později. Výbor regionů vyzval ke zrušení kvót na vysílání evropských pořadů a k zavedení efektivní podpory jejich výroby a distribuce. Řízení s Českou republikou V návaznosti na únik tří kubických metrů radioaktivní vody z primárního okruhu jaderné elektrárny Temelín 6. června 2004 vyslala Komise o dva dny později do elektrárny vlastní inspekci. Ta však žádná pochybení ani úniky vody mimo areál elektrárny neodhalila. V červnu bylo s ČR zahájeno i řízení na snížení nadměrného deficitu veřejných financí (podobný postup byl zvolen i vůči dalším státům Visegrádské čtyřky). Český konvergenční program byl přitom označen za málo ambiciózní. 14. července zahájila Komise formální vyšetřování českých kroků v letech v souvislosti s pomocí Agrobance a s převzetím tohoto ústavu bankou GE Capital. Naopak se odmítla věnovat otázce IPB a ČSOB z toho důvodu, že to nespadá do její kompetence. Finanční perspektiva Projekt financování EU v letech byl irským předsednictvím za přítomnosti zástupců Komise v červnu představen nejen členským státům, ale i novým komisařům včetně českého. Ministři k návrhu podali první připomínky týkající se vlastních příjmů, stropu rozpočtu, struktury a dalších parametrů. Největší kontroverze vyvolal návrh na všeobecný korekční mechanismus, rušící exkluzivitu tzv. britského rabatu a zavádějící blíže nespecifikovanou evropskou daň. Rovněž došlo k prvním sporům stran systému vlastních příjmů založených na příspěvcích členských států. V Coreperu se střetli zastánci dvou úrovní rozpočtových stropů: 1 % (tzv. gang šesti, čistí plátci) a 1,24 % HND EU (čistí příjemci). Rada 26. července oznámila, že se návrhem finanční perspektivy bude zabývat až po prázdninách, 13. září. 10

11 květen srpen 2004 Směrnice o službách Instituce i další aktéři si v období od května do srpna 2004 vyjasňovali pozice k návrhu směrnice o službách. Obecně převládal odpor. Federace německých právníků se postavila proti principu originality, hlavnímu liberalizačnímu opatření návrhu. Evropská strojírenská federace (FIEC) kritizovala návrh z důvodu očekávaného posilování tzv. sociálních dumpingu. Evropská federace odborů ve veřejných službách (EPSU) se postavila proti návrhu náhrad za poskytnutí zdravotní péče v jiném členském státě. Rada v květnu odmítla o návrhu směrnice jednat z důvodu nepřipravenosti. Naopak v rámci Hospodářského a sociálního výboru debata proběhla, návrh však byl podroben tvrdé kritice. Do diskuse byla nepřímo zainteresována i ČR prostřednictvím článku Pozor: Nebezpečí práce v Belgii za české mzdy, který vyšel v socialistickém periodiku a upozorňoval na údajné nedostatky návrhu. Komise pak 25. června vyjasnila některé sporné parametry svého návrhu; nijak neomezila jeho liberalizační potenciál, pouze zpřesnila část sporných ustanovení (např. předmět směrnice). Evropská rada První summit hlav států a vlád rozšířené EU se konal ve dnech června. Projednávaly se zásadní položky: výběr nového předsedy Komise, ukončení mezivládní konference, představení finální verze evropské ústavy a návrh první verze finanční perspektivy na roky Vedle toho se řešila otázka boje proti terorismu, další rozšiřování EU či Lisabonská strategie. Summit nedosáhl konsenzu ohledně nového předsedy Komise. ČR se do jednání plně zapojila především tím, že vedla skupinu států nesouhlasících s navrženým kompromisem o ustavení hlasování tzv. dvojí většinou v evropské ústavě a postavila se za větší soulad kritéria počtu států a kritéria populačního. Evropská ústava Konvent v červnu představil výsledný návrh evropské ústavy. Odborové centrály se postavily za více sociální Evropy v ústavě, resp. za přijetí Charty základních práv coby právně závazného textu. Nakonec však text podpořily. Naopak Velká Británie se vyjádřila proti. Komise José Barrosa Vzhledem k tomu, že Evropská rada ve dnech června nedospěla ke shodě na jménu nového předsedy Komise, konalo se 29. června její zvláštní zasedání. Předsedou byl nakonec jmenován kompromisní portugalský premiér J. Barroso, jenž byl po dvou dnech grilování 22. července přijat i EP. Designovaný předseda pak 12. srpna oznámil, jaká portfolia přidělí jednotlivým komisařům. Zároveň řekl, že hlavním cílem jeho Komise bude nastartovat evropskou ekonomiku. Barroso podle vlastních slov vytvořil silný a vyvážený tým. Nizozemské předsednictví Nizozemské předsednictví definovalo své priority na druhou polovinu roku Zařadilo mezi ně Lisabonskou strategii (přesněji pracovní mobilitu, celoživotní vzdělávání, produktivitu práce a propojení ochrany životního prostředí a konkurenceschopnosti), justici a vnitro a otázku dalšího rozšíření EU o Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Nizozemští představitelé nicméně upozornili na to, že jejich země bude Unii předsedat v obtížném přechodném období, kdy bude docházet k (faktickému) ustavování EP i Komise. Vedle zmíněných témat se Nizozemí zavázalo zabývat i novou finanční perspektivou a komunikací Evropy jejím občanům. Naopak k otázce možné reformy Paktu stability a růstu se Nizozemci vyjádřili skepticky. Celoevropské mýtné Zahájení neformální debaty doprovázely neshody mezi ministry, jak naložit s vybranými prostředky, která vozidla zpoplatnit a odkdy. Podobné kontroverze se projevily i při projednávání otázky víkendových zákazů jízdy pro kamiony. ČR se zapojila do blokační menšiny vůči oběma návrhům. Ustavování Evropského parlamentu V průběhu prázdnin pokračovalo ustavování EP. Dvě nejsilnější frakce, EPP-ED a PES, uzavřely technickou dohodu o rozdělení moci. Bylo dojednáno, že prvním předsedou EP se na dva a půl roku stane socialista J. Borrel, jehož do konce volebního období vystřídá H.-G. Poettering. Socialisté se zavázali podpořit nového předsedu Komise výměnou za podporu lidovců při rozhodování o budoucím ministru zahraničí EU (J. Solana). Dohoda umožnila i rozdělení předsedů výborů mezi obě frakce. 11

12 Monitoring evropské legislativy Důsledky vstupu ČR do EU a přechodná období Nejdůležitější praktickou změnou, kterou vstup ČR do EU přinesl, bylo převzetí svébytného komplexního právního řádu EU acquis communautaire. Ten se ČR vstupem zavázala přijmout v celé své šíři, pouze s několika výjimkami v podobě tzv. přechodných období, která požadovala jak česká strana, tak i EU. Ze srovnání s jinými přistoupivšími státy plyne, že ČR si vyjednala svá přechodná období prakticky nejhůře, a to jak co do množství, tak i z hlediska kvality. Většinu přechodných období požadovala po ČR Unie (nikoli naopak), navíc velká část z nich byla nastavena v porovnání s tím, co si nakonec ČR vyjednala pro sebe, poměrně restriktivně. Nejznámějším přechodným obdobím, které EU (nejen) po ČR požadovala, je restrikce na volný pohyb pracovních sil ve formátu (v Německu a Rakousku s doplněním o konkrétní profese). Přispívá k tomu i fakt, že se ukazuje, že revize tohoto opatření v letech 2006 a 2009 bude nejspíše jen formální a restrikce přetrvají ve většině starých členských států (s výjimkou Velké Británie, Irska a Švédska) až do roku 2011, kdy mají podle Smlouvy o přistoupení vypršet automaticky. V zemědělství se nejčastěji hovoří o postupném navyšování tzv. přímých plateb z 25 % toho, co získávají farmáři ve starých členských státech, na 100 % této sumy v roce Nutno přitom dodat, že čeští zemědělci se vstupem do EU jinak stali plnohodnotnou součástí společné zemědělské politiky, resp. vnitřního trhu se zemědělskými komoditami, na němž jsou vystaveni (bez ohledu na výši přímých plateb) standardnímu (v rámci CAP možnému) konkurenčnímu prostředí. Dalším důležitým dočasným opatřením, požadovaným Unií, je zákaz tzv. kabotáže (provozování speditérských služeb ve starých členských státech firmami ze států nových) ve formátu 2+2+1, byť je ze strany ČR možné přistoupit k recipročnímu opatření. Do kategorie přechodných období, o která před vstupem usilovala ČR, spadá sice relativně více položek, nicméně většina z nich byla objektivně nutná z důvodu vysoké finanční náročnosti zavedení některých opatření acquis do praxe. Jde např. o instalaci čističek odpadních vod ve všech obcích nad 2000 obyvatel do konce roku 2010 či o odložené uplatnění veterinárních předpisů v některých potravinářských podnicích. Mediálně známá otázka nabývání zemědělské půdy a lesů fyzickými a právnickými osobami jiných členských států po dobu sedmi let od přistoupení (či stejné opatření týkající se nabývání objektů vedlejšího bydlení po dobu pěti let) jsou v tomto kontextu spíše marginální. Podstatnější je spíše fakt, že na konci roku 2007 vyprší lhůta, během níž ČR může uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na dodávky tepla a teplé vody domácnostem a malým podnikatelům a na dodávky stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení. Po tomto datu dojde k přesunu těchto položek do základní (vyšší) sazby DPH. Vedle acquis communautaire a přechodných období patří mezi podstatné důsledky vstupu ČR do EU i možnost plně se podílet na čerpání finančních prostředků z tzv. strukturálních fondů EU. Byť se často hovoří o zaručeném množství peněz, které ČR Unie nabízí (a které je v porovnání s předvstupními nástroji PHARE, ISPA a SAPARD výrazně vyšší), realita je poněkud odlišná. Podle ujednání z Kodaně v prosinci 2002, kde se hlavy států a vlád EU mj. zabývaly i finančními otázkami souvisejícími s plánovaným rozšířením, sice platí, že ČR by se v letech neměla stát tzv. čistým plátcem do rozpočtu EU, nicméně pouze za předpokladu, že se jí podaří plně vyčerpat přislíbené množství finančních prostředků. Jinak řečeno, kodaňský summit ČR (ale i dalším přistupujícím státům) vzkázal, že nebude ve třech letech po rozšíření čistým plátcem v případě, že připraví dostatečné množství kvalitních projektů, které budou shledány vhodnými pro spolufinancování ze strany Unie. (EU financuje projekty ze 100 % pouze ve velmi výjimečných případech.) Tento korektiv má v praxi zásadní důsledky: přestože se obecně tvrdí, že absorpční kapacita ČR je stále ještě velká (v HDP na hlavu dosahuje ČR přibližně parametrů Portugalska, jednoho z nejchudších států bývalé EU-15), je pouze na jejích schopnostech, jak dokáže s nabídnutými prostředky naložit (resp. zda a jak je získá). Navíc se sluší připomenout, že s rozšířením EU o další (chudší) státy ČR statisticky zbohatne a její oprávnění čerpat prostředky ze strukturálních fondů pravděpodobně relativně brzy skončí, resp. se výrazně omezí. Samozřejmě za předpokladu, že nebudou zásadně pozměněna pravidla pro fungování strukturální politiky EU ve smyslu jejich uvolnění. Při současné konstelaci, kdy se v EU zvyšuje počet zemí, které jsou čistými plátci, to však realisticky očekávat nelze. Ostatně není bez zajímavosti, že podle některých propočtů patří mezi tyto země už i ČR. Jde však o problém použité metody výpočtu. Pro výpočet pozice čistého plátce/příjemce se standardně používá rozdíl mezi odvody do rozpočtu EU a jeho příjmy z něj. Finanční vztah členského státu a EU 12

13 květen srpen 2004 se však neomezuje pouze na rozpočtové transfery, je širší. Především v prvních letech členství jsou náklady konkrétní země navyšovány o relativně vysoké platby do různých agentur EU či o poměrné navyšování kapitálu Evropské investiční banky. Ve výsledku pak může dojít k situaci, kdy se členská země stane čistým plátcem navzdory tomu, že má od EU explicitně zajištěnu po nějakou dobu pozici čistého příjemce. Což je údajně i případ ČR, která adekvátně nečerpá přislíbené finance ze strukturálních fondů EU a odvádí do EU nejen standardní rozpočtové platby, ale i prostředky další (nepočítaje v to prakticky nevyčíslitelné, nicméně značné náklady na implementaci acquis communautaire). Posledním důležitým důsledkem přistoupení ČR k EU je možnost přímo se podílet na procesu vytváření politik Unie. Zástupci ČR zastoupení v unijních institucích mohou spolu s reprezentanty dalších států nezprostředkovaně přijímat legislativní akty přímo zavazující subjekty v jednotlivých zemích EU. V době před přistoupením k EU byla ČR v pozici, kdy usilovala o členství a přejímala/harmonizovala příslušné legislativní normy, aniž měla jistotu, že bude nakonec přijata, a aniž se mohla na jejich vytváření jakkoli podílet. Odborníci v tomto směru upozorňovali na hrozbu tzv. druhé, externě podmíněné (politické a ekonomické) transformace, jež může být občany považována s ohledem na převládající historickou zkušenost státu střední Evropy za nelegitimní a ve výsledku kontraproduktivní. Vstup ČR do EU proto znamenal zásadní změnu. Členství ČR v EU umožňuje v zásadě dvojí způsob, jak efektivně prosazovat vlastní zájmy. Vedle přímého zastoupení v institucích EU je ideálním nástrojem lobbing v nejširším slova smyslu (tj. jak lobbing soukromých aktérů, jenž je nejčastější, tak i lobbing státních orgánů a agentur a zástupců samosprávy). Se zvyšujícím se počtem členských států a změnami rozhodovacích pravidel je však zároveň podstatná schopnost konkrétních reprezentantů/aktérů vytvářet fungující ad hoc koalice sdružující se okolo konkrétních problémů/návrhů. Vzhledem k tomu, že legislativu v EU iniciuje pouze Komise, je vhodné zaměřit se při prosazování zájmů především na ni. Je důležité znát její záměry prezentované nejčastěji v tzv. zelených nebo bílých knihách či akčních programech. Post komisaře (ať už jakýkoli) je pro prosazení zájmů konkrétního státu nezastupitelný; komisař (navzdory své formální nezávislosti) představuje pro zainteresované subjekty podstatný informační kanál. Až v dalších instancích se obvykle přistupuje k ovlivňování Rady a Evropského parlamentu. V obou případech je už legislativní návrh předmětem rozhodovacího procesu, což znamená, že v něm mohou být provedeny už jen spíše dílčí změny (pokud Komise sama návrh nestáhne). Ostatní instituce pak hrají v rozhodovacím procesu spíše marginální roli. Ve všech uvedených případech je nezbytné disponovat adekvátní informační bází a znalostí kontextu, v němž se rozhodovací proces EU odehrává. Předkládaný monitoring legislativy a dění na úrovni EU usiluje o konfúzi obého tak, aby ve stručnosti a čtivou formou pravidelně upozorňoval na zásadní problémy, které se na unijní úrovni řeší a mají potenciál bezprostředně nebo zprostředkovaně ovlivnit životy občanů v ČR. 13

14 Monitoring evropské legislativy PŘEHLED KLÍČOVÝCH HLASOVÁNÍ EP A HLASOVÁNÍ SKUPINY ODS V EP Plenární zasedání ve dnech července Ve sledovaném období se nekonalo žádné plenární zasedání, kde by se hlasovalo po jménech. 14

15 ZÁŘÍ 2004 EXECUTIVE SUMMARY I. Projednávaná legislativa (vybrané oblasti) K důležitým bodům zářijové legislativní aktivity evropských institucí, které v sobě mohou nést potenciální významný vliv buďto na legislativní prostředí v rámci EU jako takové v partikulárních oblastech, případně mohou přinášet zvláštní právní, politické či ekonomické dopady přímo na ČR, náleží: 1.1 Komise na poli jednotného trhu projednávání změn směrnice o ochraně průmyslových vzorů a designů, kontroverzní repair clause, která by měla odstraňovat monopol náležející výrobcům aut na design vozidel a náhradních dílů určených k jejich opravě, liberalizovat trh s náhradními díly a harmonizovat v tomto smyslu legislativu v rámci EU; tzv. nový pohled EU na oblast nukleární energetiky obsahuje dvě směrnice pro harmonizaci principů nukleární bezpečnosti a nakládání s jaderným odpadem v rámci EU; kontroverzní legislativní program se však přímo dotýká práva jednotlivých členských států na zachování odpovědnosti za svá jaderná zařízení a někteří členové EU již proti němu vyslovili protest. 1.2 Rada Rada EcoFin ke konkrétním diskutovaným legislativním návrhům náležel projekt jednotné registrace, evaluace a autorizace chemikálií REACH projekt byl kritizován po zveřejnění expertní studie odhalující negativní vliv na volnou soutěž v oblasti chemického průmyslu (řadě chemických společností, především menší a střední velikosti, by způsobil pokles produkce a zisku). Rada pro volnou soutěž měl být projednáván návrh směrnice o strojních zařízeních, mající zajistit volný pohyb strojních zařízení s cílem podpořit přeshraniční obchod ve prospěch malých a středních podniků. Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele má dle předběžné agendy projednávat: změny směrnice o organizaci pracovní doby má omezit využívání výjimek z maximální týdenní délky pracovní doby; důležitá je otázka dopadu takové regulace na malé a střední zaměstnavatele; směrnice o pracovních podmínkách sezónních pracovníků má sjednotit jejich pracovní podmínky v zájmu zamezení jejich diskriminace, Rada se však na charakteru jejich ochrany nemůže shodnout; sociální služby obecného zájmu směrnice vychází ze Zelené knihy o sociálních službách obecného zájmu, upravuje však jen služby obecného ekonomického zájmu; problematický soulad s principy proporcionality a subsidiarity. Rada pro životní prostředí bude projednávat návrhy Komise na: novou směrnici o odpadech z těžebního průmyslu snaha reflektovat východní rozšíření, sjednotit legislativu v partikulárním odvětví průmyslových odpadů, řešit otázku divokých skládek a opuštěných těžebních prostor a jejich negativní dopad na životní prostředí a zdraví obyvatelstva přesunem finanční odpovědnosti za uskladnění a nakládání s odpadem na znečišťovatele; EP opatřil směrnici pozměňovacími návrhy s ohledem na problematickou ekonomickou situaci v odvětví těžebního průmyslu a na finanční možnosti nových členských zemí a jejich producentů; směrnici o fluoridizovaných skleníkových plynech snaha reflektovat závazky Kjótského protokolu a negativní údaje o oteplování klimatu v Evropě, snaha monitorovat množství výrobků produkovaných i dovážených do EU, které obsahují tyto plyny; členské státy by měly motivovat výrobce 15

16 Monitoring evropské legislativy k nahrazování těchto plynů při výrobě méně škodlivými substancemi, např. prostřednictvím daňových úlev; EP odmítl v původní podobě návrhu Komise restriktivní systém výrobních kvót na produkty obsahující tyto plyny; sdělení Komise o společné strategii v oblasti krizového managementu pro případ povodní snaha o harmonizaci předpisů v oblasti protipovodňové ochrany, vytváření společné strategie krizového řízení a mechanismu včasného varování; je třeba sledovat, aby se v rámci této harmonizace neotvíraly příležitosti pro zasahování do politiky územního plánování a regulace povodňového rizika na vodních tocích v rámci jednotlivých členských států Rada pro dopravu a energetiku se má zabývat: změnou směrnice o zpoplatnění využití některých infrastruktur vozidly, která převážejí těžké náklady opatření má potenciál zasáhnout podnikatelské obce členských zemí; hovoří pouze o vybraných komunikacích (transevropských sítích) a obsahuje byrokratizační prvky; debatami o obecném přístupu k návrhu směrnice sjednocující způsob certifikace posádek vlaků, jež využívají sítě Společenství - za obhajitelnou ji lze označit ve smyslu zajištění interoperability na transevropských sítích, přináší však řadu regulativních požadavků a může mít negativní dopady na podnikatelské subjekty v oblasti železniční dopravy; obecným přístupem k návrhu směrnice o řidičských průkazech - mj. předpokládá vytvoření jednotného vzoru evropského řidičského průkazu či nutnost pravidelně obnovovat platnost řidičských průkazů; politickou dohodou o společném postoji k navrhované legislativě mající sjednotit tzv. víkendové zákazy jízdy (weekend bans) pro kamionovou dopravu ve všech zemích EU. II. Aktuální problémy Pokud jde o dlouhodobé legislativní programy a širší problémové oblasti, které budou tvořit významnou část agendy jednání evropských institucí a v jejichž rámci lze očekávat legislativní aktivitu (zejména v podobě zcela nových návrhů a reforem) i v příštích měsících, jedná se především o: 2.1 Zemědělství Pokračování a především implementace reformy CAP pod vlivem závěrů jednání WTO - očekávají se další diskuse o reformách tržního řádu cukru; na pořadu podzimního jednání Rady pro zemědělství jde i o dílčí změny nařízení týkajícího se tržního sektoru vína, ty by se však neměly výrazným způsobem dotknout ČR. Významnou kapitolu legislativní aktivity v rámci zemědělství tvoří zacházení s geneticky modifikovanými potravinami - Komisí již přijatý kontroverzní návrh směrnice upravující přijatelné procento obsahu geneticky modifikovaných semen v zemědělské výsadbě, diskuse o GMO ovoci a zelenině. Představy nizozemského předsednictví o uplatnění svých priorit v sektoru zemědělství důraz na jasnější vymezení odpovědnosti, pokud jde o implementaci norem souvisejících s reformou CAP, a to jak mezi nadnárodní úrovní a úrovní členských států, tak mezi soukromým a státním sektorem. 2.2 Justice a vnitro Důležitým legislativním návrhem, který by měl být v průběhu podzimu projednáván na půdě Komise, je návrh rámcového rozhodnutí ohledně shromažďování a kontroly osobních dat šířených v rámci jejich telekomunikačního přenosu. Během podzimu je naplánováno několik setkání Rady pro justici a vnitřní záležitosti (neformální setkání 29. září 1. října 2004 a poté oficiální jednání v Lucemburku října). Očekává se zahájení debaty o imigraci do zemí EU motivované ekonomickými důvody a projednávání návrhů na vytvoření společné vízové databáze v rámci druhé generace Schengenského informačního systému. Klíčové body dlouhodobého programu zahrnují vedle vízového informačního systému též dvě důležité směrnice - o dlouhodobém pobytu osob se statusem uprchlíka a minimálních standardech pro proceduru vyhošťování a navracení ilegálních přistěhovalců. Legislativní iniciativy v souvislosti s kontroverzní přípravou harmonizace některých oblastí trestního práva. 16

17 září Regionální politika Pět druhů směrnic představených Komisí v červnu obecná směrnice, tři směrnice, z nichž každá se týká jednoho strukturálního fondu (ERDF, ESF, Kohezní fond), nový nástroj pro příhraniční regiony. Konzultace francouzských návrhů během září na poli Komise a EP na propojení kohezní politiky (otázky přidělování a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů) a daňové politiky vůči podnikům působícím v jednotlivých členských zemích. Komise jako celek návrhy explicitně namířené proti novým členským státům prozatím odmítla, i když se s myšlenkami na znevýhodňování států, v jejichž rámci jsou podniky podrobeny nižšímu zdanění při čerpání prostředků ze strukturálních fondů, částečně ztotožňoval francouzský komisař pro regionální politiku Barrot. Další francouzské požadavky na reformu regionální politiky - návrh na zavedení speciální kategorie ultraperiferiálního regionu, dotýkající se přerozdělování prostředků v rámci strukturálních fondů. Přesouvání některých kompetencí z evropské úrovně na úroveň členských států v rámci navrhovaného programu nové regionální politiky a zavedení mechanismu finančního odměňování regionů. 2.4 Pakt stability a růstu Sdělení Komise o Reformě Paktu stability a růstu: Zaměřeno především na uvedení do souvislosti otázek ekonomického růstu a možného přínosu rozpočtové politiky vychází vstříc členským zemím, které mají z důvodů ekonomických potíží problém se striktním dodržováním jeho pravidel. Nedostatek konsenzu jednotlivých členských států na obsahu i rozsahu reformy. Nizozemské předsednictví považuje ve finančních otázkách za svou prioritu směry podporující liberalizaci a uvolňující regulační zátěž v EU. Oscilační charakter reformy Paktu snaha udržet kompromis mezi záchranou eura a ústupky státům, které nejsou schopny dodržet rozpočtový deficit a ochotny k reformám svých sociálních systémů relativizuje jeho možnou úspěšnost a udržitelnost. 2.5 Rozpočet 2005 Napětí mezi Radou a Komisí kvůli autonomnímu chování Rady, pokud jde o rozpočtový návrh pro rok 2005, se na měsíc říjen přesouvá na půdu EP, kde bude rozpočtový návrh projednáván. V rámci neformálního setkání EcoFin září 2004 současná předsednická země navrhla vytvořit alternativu k existujícímu návrhu Prodiho Komise důležité oblasti finanční perspektivy s potenciálem stát se zdrojem napětí mezi Radou a Komisí jsou financování CAP, regionální a kohezní politika a návrhy na změnu meziinstitucionální dohody. Problematika plánovaného navyšování rozpočtu a jeho příjmových složek (zejména percentuálního podílu HDP jednotlivých zemí, odevzdávaného do evropské pokladny jako tzv. třetí, dodatkový zdroj) a jeho souvislost s financováním regionální a kohezní politiky a poskytováním prostředků ze strukturálních fondů po rozšíření. 17

18 Monitoring evropské legislativy I. PROJEDNÁVANÁ LEGISLATIVA (VYBRANÉ OBLASTI) 1.1 KOMISE Návrh změny směrnice 98/71, týkající se právní ochrany průmyslových designů a vzorů 14. září se na pořad jednání Komise dostala klauzule, která by měla odstraňovat veškerý monopol náležející výrobcům aut na design vozidel a náhradních dílů určených k jejich opravě. Konkrétně se jedná o legislativní návrh pozměňující směrnici týkající se průmyslových designů a modelů, který je znám pod názvem Klauzule o opravách (Repair clause). Tato oblast ještě nebyla v rámci EU předmětem harmonizace, takže každá členská země v ní disponuje vlastními pravidly. Legislativní iniciativa Komise v této oblasti byla poprvé zveřejněna v červnu 2004, ale Komise její představení pozdržela po představení vlastních návrhů ze strany výrobců motorových vozidel. Během dosavadních diskusí o změnách této směrnice EP a Rada nebyly původně schopny dospět ke konsenzu. Komise byla proto požádána o zmapování důsledků, které by změny směrnice o průmyslových designech měly mít na průmyslový sektor v jednotlivých členských státech, zejména na nejohroženější odvětví v rámci automobilového průmyslu, ale také na výrobce specifických náhradních dílů, na spotřebitele, na fungování a volnou soutěž v rámci jednotného trhu v této oblasti. Na základě těchto analýz pak bylo úkolem Komise vypracovat novou legislativu. Dosud platná směrnice 98/71 poskytuje průmyslovým vzorům ochranu na 5 25 let, takže dává výrobci (navrhovateli designu) exkluzivní práva zamezit třetí straně v užití jejích průmyslových vzorů; směrnice pozměňující tuto dosavadní normu, kterou Komise představila právě na zářijovém jednání, by měla otevřít trh s náhradními díly mnohem větší konkurenci. Platná směrnice 98/71 obsahuje také pravidla pro neplatnost průmyslového vzoru a především dovoluje členským státům stanovit svá vlastní pravidla pro výrobu náhradních dílů. Omezuje je pouze v jednom smyslu každá nová pravidla či normy přijaté v této oblasti by měly směřovat k větší liberalizaci a nikoli protekcionismu. Nová směrnice by naopak měla ve svém důsledku (jak doufá Komise a zastánci této nové normy) otevřít trh s automobily konkurenci, povzbudit přeshraniční obchod s náhradními díly do automobilů, a to nejen v rámci EU-25, ale i v obchodu s třetími zeměmi, a napomoci aplikovat v úplnosti nařízení Car Block Exemption (1400/2002). Pro spotřebitele by se aplikace měla projevit ve snížení cen náhradních dílů do automobilů. Vstup menších a středních výrobců těchto náhradních dílů, doposud neautorizovaných z důvodu monopolního postavení velkých výrobců aut, chráněných prostřednictvím práva na ochranu průmyslových vzorů a designů v šestnácti zemích EU-25, vnese do tohoto odvětví výraznější konkurenci. Podle Komise vyvolává status quo nejistotu a fragmentaci trhu a uměle udržuje vysoké ceny náhradních dílů. Realizace návrhu by tak mohla znamenat snížení cen v sektoru o 6% 10%. Komise odmítá argument výrobců vozidel, že realizace návrhu bude znamenat ztrátu až pracovních míst a předpovídá naopak nárůst jejich počtu. Kontroverzní směrnice se stala předmětem sporu několika vlivných skupin reprezentujících v rámci EU organizované zájmy, a to na jedné straně zástupců automobilových gigantů a vlivných odborů a na druhé straně zástupců malého a středního podnikání. Proti rozhodnutí ihned protestovala ACEA, zastřešující organizace výrobních gigantů typu BMW, Volkswagen, Renault a Volvo. Asociace automobilových výrobců obvinila Komisi, že dospěla ke svému rozhodnutí bez náležité konzultace a zhodnocení dopadů této legislativy a že její rozhodnutí povede ke ztrátě zisků i pracovních míst. Argumentují tím, že výsledkem bude přesun pracovních míst z EU do zemí, kde mohou být výrobky produkovány levněji kvůli nižším nákladům na pracovní sílu. Pozitivní vliv bude mít podle nich přijetí tohoto návrhu pouze na výrobce kopií evropských produktů vně EU, např. z jihovýchodní Asie. Negativním vlivem na spotřebitele má být naopak to, že se otevře možnost pro instalaci méně 18

19 září 2004 bezpečných a kvalitních součástek do vozů. ACEA hodlá předložit své argumenty Radě ministrů a EP. Na druhé straně ECAR (European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) Repair Clause, přivítala jako rozhodnutí pozitivní z právního, ekonomického i sociálního hlediska, které naopak pomůže ochránit 1,2 mil. osob pracujících v rámci malých a středních výrobců automobilů a náhradních dílů a v rámci nezávislého autoopravárenského sektoru, který se právě z důvodu existující regulace chránící monopol velkých výrobců v šestnácti členských státech EU-25, podílí na trhu s náhradními díly dosud jen asi z 15 %. Směrnici proto podpořila také UEAPME, podle níž současný systém napomáhá monopolizaci daného odvětví a fixaci vysokých cen. Stav, v němž se v současnosti nachází legislativní návrh v rámci rozhodovacího procesu v EU je takový, že se na něm dohodlo kolegium Komise 14. září; spolurozhodování Rady a EP má teprve následovat. Návrh již přivítali britští konzervativci v rámci EP, přestože jejich zástupce Malcolm Harbour poukázal na to, že je nutné vybavit návrh pojistkami, které by zaručily zachování bezpečnostních charakteristik původního vozu. Trh s náhradními díly automobilů je již liberalizován právě ve Velké Británii, ale také v Irsku, zemích Beneluxu, Španělsku, Itálii, Maďarsku a Lotyšsku. Naproti tomu ve Francii či Německu je dovoleno, aby výrobci motorových vozidel diktovali, kdo může vyrábět náhradní díly pro jejich automobily. Pokud jde o očekávané dopady aplikace normy na ČR, je nutno brát v úvahu na jedné straně přítomnost velkého automobilového výrobce v zemi, na druhé straně významné možnosti, které by směrnice otvírala malým a středním výrobcům v rámci strojírenství. Liberalizace tohoto výrobního odvětví v ČR dosud zavedena nebyla, spotřebitelé mohou nakupovat náhradní díly pouze u autorizovaných výrobců automobilů. Očekává se tedy určitý dopad případného přijetí směrnice na tento sektor. Velké automobilové producenty přitom v zemi reprezentuje Škoda Auto, jejíž vlastník Volkswagen se již přihlásil k velkým firmám protestujícím proti směrnici. Jde tedy o to, jaké možnosti by směrnice otvírala pro české malé a střední výrobce a zda by její přijetí mělo pozitivní dopady na spotřebitelský sektor, a to nejen pokud jde o trh s náhradními díly, ale též o trh s automobily. Navrhovaná norma má své kritiky nejen v řadách producentských gigantů, je totiž na poměry EU velmi liberalizující a přináší nepříliš obvyklou kombinaci právní harmonizace ve jménu větší liberalizace v praxi. Dle kritiků je přitom klauzule v přímém rozporu s celkovou politikou EU v oblasti práv duševního vlastnictví, která směřuje v posledních návrzích (např. otázka softwarových patentů či projektu REACH viz níže) spíše k přísnější a výlučnější ochraně a k napomáhání aplikace této ochrany v globálním měřítku, tedy ve vztahu k této směrnici k pravému opaku. Jedná se tedy v podstatě o podobný spor příznivců liberalizace trhu a regulace v zájmu spotřebitelů, jejichž zastánci často pocházejí z řad mocných lobby, jako v případě projektu REACH, pouze s tím rozdílem, že v tomto případě znamená legislativní návrh harmonizaci v zájmu větší liberalizace. Tzv. nový pohled EU na oblast nukleární energetiky Komisařka pro energetiku Loyola de Palaciová představila na jednání Komise 8. září nová pravidla pro harmonizaci principů nukleární bezpečnosti a nakládání s jaderným odpadem v rámci EU, jejichž obsahem je harmonizace norem v této oblasti v rámci celé EU-25. Komise měla prezentovat nový balík opatření v oblasti energetiky již v červenci, v této době byl však Radou ministrů odmítnut, protest vyjádřily především Velká Británie, Finsko, Švédsko a Německo. Nový program se přímo odvolává na fakt existence 20 jaderných zařízení sovětské konstrukce v rámci nových členských států, východní rozšíření tedy jako motivace stojí za těmito novými plány přístupu k politice jaderné bezpečnosti. Podstatou programu komisařky de Palaciové, který se stal předmětem kritiky některých členských států, ale i ekologických organizací, by měly být dvě směrnice, z nichž první má zavádět jednotný systém aplikace principů týkajících se jaderné bezpečnosti, který by nahrazoval bezpečnostní předpisy jednotlivých členských států; druhá se má zabývat nakládáním s jaderným odpadem. Součástí první směrnice má být ovšem též zavedení kontroverzního systému, podle nějž by inspektoři z jednotlivých členských zemí mohli v rámci ustanoveného regulačního výboru, řízeného Komisí, stanovovat standardy jaderné bezpečnosti zařízení v celé EU a hlídat jejich dodržování (i pomocí inspekcí) v rámci jednotlivých členských států. Přitom se má jednat o opatření, které má již oslabovat roli nadnárodní Komise v implementaci principů nové legislativy; její role se totiž v předchozích návrzích zdála některým členským státům příliš velká. Přesouvá tak sice zdánlivě odpovědnost na členské státy, nejde však jen o odpovědnost za jejich vlastní jaderná zařízení, což je poněkud kontroverzní řešení. Navrhovaný systém 19

20 Monitoring evropské legislativy ochrany jaderných zařízení kritizovali již i zástupci některých ekologických organizací, kteří v celém návrhu prezentovaném komisařkou de Palaciovou nespatřují žádný významný a nový příspěvek k bezpečnosti jaderných zařízení v Evropě. Druhá směrnice se má zabývat nakládáním s jaderným odpadem. Navrhovaný program však nestanovuje oproti očekáváním žádné pevné časové termíny pro předložení plánů pro nakládání s jaderným odpadem ze strany členských států, jak bylo obsaženo v prvním návrhu. Plán jako celek, který obsahuje i zmíněný návrh systému monitorování jaderných zařízení v rámci členských států ze strany vytvořeného výboru jejich zástupců, je tak hodnocen jako neuspokojující a neefektivní i z čistě ekologického hlediska. Navrhovaný program představuje v současnosti jednu z nejkontroverznějších legislativních aktivit v rámci EU, dotýká se totiž přímo požadavku na zachování odpovědnosti jednotlivých členských států za svá jaderná zařízení. Někteří členové EU již proti němu vyslovili protest, jiní jsou mu naopak nakloněni, což sehrává svoji roli v plánech Komise na průběh rozhodovacího procesu. V rámci Rady vyslovilo protest a ostrý nesouhlas s novým programem jaderné bezpečnosti osm zemí včetně Velké Británie, Německa a ČR. Tyto státy zdůrazňují důležitost zachování odpovědnosti za tato nařízení na úrovni členských zemí a odmítají její přesouvání na úroveň nadnárodní, včetně té možnosti, že by mohla být jaderná zařízení jednoho státu podrobována inspekcím, které pocházejí ze státu jiného. Návrh komisařky de Palaciové má být přitom nyní postoupen k projednávání ve výborech EP a v pracovních skupinách Rady. Komise by ráda stihla jeho projednávání v Radě v době nastávajícího lucemburského předsednictví. Lucembursko je totiž přijetí směrnic v této podobě nakloněno. 1.2 RADA Rada pro hospodářskou soutěž Návrh směrnice o strojních zařízeních, pozměňující směrnici 95/16 Na zasedání Rady 24. září 2004 se fakticky poprvé dostala problematika strojních zařízení. Původní návrh směrnice COM(2000)899 byl Komisí přijat v lednu ESC přijal stanovisko v září téhož roku a EP opatřil při svém projednávání v červenci 2002 text návrhu doplňky. Komise po jejich posouzení předložila nový návrh (COM(2003)48) v únoru Problematika strojních zařízení je v současnosti upravena směrnicí 98/37, která je výsledkem konsolidace několika předcházejících směrnic. O návrhu nové směrnice se očekávala politická shoda. Komise svým návrhem ovšem neusilovala o doplnění stávající normy, ale o vytvoření zcela nové směrnice s odůvodněním, že pouhá revize by byla na úkor jednoduchosti a aplikovatelnosti normy; cílem nového návrhu by pak mělo být zajištění volného pohybu strojních zařízení a vysokého stupně ochrany zdraví a spotřebitele. Návrh lépe definuje rozsah (scope) normy 98/37, posiluje opatření vztahující se k dohledu trhu a zavádí proceduru k plnému ujištění o kvalitě (full quality assurance procedure) pro určité kategorie strojních zařízení. Jinak řečeno, navrhovaná směrnice přináší (vzhledem k platné směrnici 98/37) v některých oblastech přísnější regulaci. Na druhé straně je pravda, že srovnávací tabulka současné a navrhované směrnice hovoří ve prospěch druhé z nich. Tedy: navrhovaná směrnice je minimálně s ohledem na strukturu jednodušší než norma stávající. Projednávání návrhu směrnice o strojních zařízeních je nicméně potřeba věnovat pozornost. Je totiž možné, že pod záminkou zjednodušení a/nebo zpřesnění aktuálně platné směrnice dojde ve výsledku k přísnější regulaci ze strany EU. Pozměněný návrh nařízení dotýkajícího se podpory prodeje na vnitřním trhu Cílem navrhovaného nařízení je mj. podpořit přeshraniční obchod, který je podle Komise zvláště významný pro malé a střední podniky, jež významně napomáhají trvalému růstu, který byl definován v tzv. Lisabonské agendě. Původní návrh Komise COM(2001)546 byl předložen Radě a EP už v říjnu Dosud proběhlo projednávání v Radě, ESC vydal své stanovisko a EP projednal návrh v prvním čtení. Poté Komise s ohledem na změny navržené v EP svůj návrh pozměnila a 25. října 2002 jej vydala pod označením COM(2002)585. Od té doby o pozměněném návrhu jednala Rada už dvakrát, ale dosud nedosáhla shody. V obou těchto případech byla daná položka označena písmenem B. V současnosti není daná problematika nijak upravena a v národních úpravách jsou podle Komise četné rozdíly, které zabraňují volnému pohybu zboží využívajícího podpory prodeje (např. zvláštní nabídky, dárky ap.). Je otázkou, nakolik může mít připravované nařízení předpokládaný efekt, tj. nakolik např. podpoří přeshraniční obchod, proto není zcela jasné, zda je tohoto nařízení vůbec potřeba. 20

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Ochrana klimatu Neformální seminář: Ve dnech 18.-20. ledna v Praze proběhl Neformální seminář EU ke změně klimatu;

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více