Ponorné čerpadlo odpadních vod, typ ABS AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ponorné čerpadlo odpadních vod, typ ABS AS 0530-0841"

Transkript

1 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS CS (02/2015) CS Pokyny pro instalai a provoz

2 2 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS: Obsah 1 Oblasti použití Shválení Shválení pro výbušná prostředí Bezpečnost Zvláštní poznáky týkajíí se používání čerpadel s ohranou proti explozi ve výbušnýh zónáh Speiální podínky pro bezpečné používání otorů typu S s ohranou proti explozi Tehniké údaje Výrobní štítek Přeprava Nastavení a instalae Výtlačné potrubí Příklad instalae, betonová kalová jíka Elektriké připojení Shéata zapojení Kontrola sěru otáčení Zěna sěru otáčení Uvedení do provozu Údržba a servis Obené rady pro údržbu Koentář o údržbě čerpaíh stani v souladu s norou EN Doplňování a výěna oleje Čištění Odvzdušnění spirálního tělesa Společnost Sulzer si vyhrazuje právo ěnit speifikae vzhlede k tehnikéu vývoji

3 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 3 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Oblasti použití Ponorná kalová čerpadla společnosti Sulzer řady AS jsou zkonstruována pro ekonoiké a spolehlivé čerpání hospodářskýh, průyslovýh a kounálníh splašků a jsou určena pro suhou nebo okrou instalai. Jsou vhodná pro čerpání těhto kapalin: čisté a odpadní vody, pro odpadní vody obsahujíí pevné částie a vlákninu fekální látky Řada AS je vhodná pro oderní systéy odpadníh instalaí. Maxiální přípustná teplota čerpaného édia je 40 C. 1.1 Shválení Elektriká bezpečnost řady AS odpovídá norá CSA a CSA(U). 1.2 Shválení pro výbušná prostředí Elektrootory řady AS ají ertifikai pro výbušné prostředí v souladu s norou F M pro třídu 1 divize 1 skupiny C a D (60 Hz, US), ATEX 94/9/EC, II 2G k Ex d IIB T4. 2 Bezpečnost Všeobené a zvláštní pokyny k ohraně zdraví a bezpečnosti práe najdete ve zvláštní brožuře Bezpečnostní pokyny pro výrobky Sulzer, typ ABS. Pokud vá bude okoli nejasné nebo budete ít jakékoli dotazy, obraťte se prosí na společnost Sulzer. Tuto jednotku ohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženou tělesnou, senzorikou nebo entální shopností, či nedostatke zkušeností a znalostí, pokud je ji poskytnuto vedení nebo instruke ohledně bezpečného používání zařízení, a pokud rozuí riziků, která jsou s tí spojena. S přístroje si nesějí hrát děti. Děti by neěly provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru. 2.1 Zvláštní poznáky týkajíí se používání čerpadel s ohranou proti explozi ve výbušnýh zónáh. 1. Ponorná čerpadla s ohranou proti explozi sí být provozována pouze s připojený systée tepelného sníání. 2. Jsou-li použity kuličkové plovákové spínače, usí být připojeny na elektriký obvod pro ztížené provozní podínky Typ ohrany EX (i) v souladu s norou VDE Deontáž a opravy ponornýh elektrootorů pro výbušná prostředí sí provádět pouze shválený personál ve speiálně shválenýh dílnáh. 2.2 Speiální podínky pro bezpečné používání otorů typu S s ohranou proti explozi. 1. Zabudovaný napájeí kabel usí být vhodně hráněný před ehaniký poškození a zakončený v příslušné zakončovaí zařízení. 2. Elektrootory čerpadla určené pro použití se sinusovýi napájeíi zdroji o kitočtu 50/60 Hz usí ít zařízení na tepelnou ohranu připojená takový způsobe, aby byl stroj izolován od napájení v případě, že stator dosáhne teploty 130 C. 3. Elektrootory čerpadla určené pro použití s napájeíi zdroji s proěnný kitočte nebo nesinusovýi napájeíi zdroji usí ít zařízení na tepelnou ohranu připojená takový způsobe, aby byl stroj izolován od napájení v případě, že stator dosáhne teploty 100 C u strojů klasifikovanýh pro třídu T4 nebo 160 C u strojů klasifikovanýh pro třídu T3. 4. Tyto otoriké jednotky nejsou určeny na servis nebo opravy uživatele; jakákoli činnost, která ůže ovlivnit harakteristiky ohrany proti explozi by ěla být svěřena výrobi. Maxiální povolené spáry esty plaenu jsou těsnější než spáry uvedené v norě EN

4 4 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Tehniké údaje Podrobné tehniké inforae jsou dostupné v tehniké datové listu společnosti Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS , který si lze stáhnout ze stránek > Produts & Servies > Pups and Systes. Maxiální hlučnost 70 db. Za jistýh okolností ůže být překročena. 3.1 Výrobní štítek Doporučujee, abyste si zapsali údaje ze standardního štítku uístěného na čerpadle do níže uvedeného příslušného foruláře a uhovali si jej jako referenční zdroj inforaí pro objednání náhradníh dílů, opakované objednávky a obené dotazys. Při veškeré kounikai vždy uvádějte typ, č. položky a výrobní číslo čerpadla. Obr 1: Verze Ex Obr 2: Standardní verze Legenda Typ Popis P1 Jenovitý příkon kw Nr Č. položky P2 Jenovitý výkon kw Sn Výrobní č. n Otáčky r/in xx/xxxx Datu výroby (týden/rok) Qax Max. průtok 3 /h Un Jenovité napětí V Hax Max. dopravní výška In Jenovitý proud A Hin Min. dopravní výška Cos φ Koefiient výkonu pf Ø Ip. Průěr oběžného kola Ph Počet fází DN Výstupní průěr Hz Frekvene Hz

5 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 5 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Přeprava Běhe přepravy by jednotka neěla být upuštěna ani shozena. Jednotka nesí být nikdy zvedána ani spouštěna za napájeí kabel. Jednotka je vybavena zvedaí zařízení, ke kteréu lze za účele přepravy připojit řetěz a závěsné oko. Každý použitý zvedák usí být přiěřeně dienzovaný na hotnost jednotky. Musí být splněny všehny příslušné bezpečnostní předpisy, jakož i obené dobré tehniké postupy. 5 Nastavení a instalae Kabelovod Zvláštní Musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy vztahujíí se k instalaí pro čerpání splašků a ta, kde je to ožné, nevýbušný instalaí. k ovládaíu panelu by ěl být po položení napájeíh kabelů a kabelů řídiího obvodu proveden plynotěsný vyplnění pěnovou hotou. pozornost usí být věnována bezpečnostní předpisů zahrnujíí praovní činnost v uzavřenýh prostoráh v čistiíh zařízeníh jakož i dobrý obený tehniký postupů. 5.1 Výtlačné potrubí Výtlačné potrubí usí být nainstalováno v souladu s příslušnýi předpisy. Nora DIN 1986/100 a EN se zejéna vztahuje na následujíí: Výtlačné potrubí by ělo být osazeno proplahovaí okruhe (koleno 180 ) uístěný nad úrovní proplahování a dále by ělo spadat pooí gravitae do sběrné kanalizae nebo kanálu odpadníh vod. Výtlačné potrubí by neělo být napojené na spádové potrubí. K touto výtlačnéu potrubí nesí být připojena žádná jiná přívodní vedení ani výtlačná potrubí. Výtlačné potrubí by ělo být položeno tak, aby nebylo ovlivňováno raze. 5.2 Příklad instalae, betonová kalová jíka Legenda 1 Kryt kalové jíky 2 Odvzdušňovaí trubie 3 Kryt kalové jíky 4 Průhodka pro ohranný kabelovod k ovládaíu panelu 5 Řetěz 6 Přívodní vedení 7 Kuličkový plovákový spínač 8 Ponorné čerpadlo 9 Betonová kalová jíka 10 Podezdívka 11 Vodií trubka 12 Výtlačné potrubí 13 Zpětný ventil 14 Šoupátko 15 Napájeí kabel elektrootoru Obr 5: Příklad instalae, betonová kalová jíka

6 6 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Elektriké připojení Před uvedení do provozu by ěl odborník zkontrolovat, zda je k dispozii jedno z nezbytnýh elektrikýh ohrannýh zařízení. Uzenění, nulování, ohranné jističe atd. usí splňovat předpisy ístního úřadu pro zásobování elektřinou a oprávněná osoba by ěla zkontrolovat, zda jsou v perfektní pořádku. Napájeí systé v provozu usí splňovat předpisy VDE nebo jiné ístní předpisy s ohlede na plohu průřezu a axiální pokles napětí. Napětí uvedené na výrobní štítku čerpadla usí odpovídat napětí elektriké sítě. Napájeí kabel usí být hráněn vhodně dienzovanou poalou pojistkou odpovídajíí jenovitéu příkonu čerpadla. Vstupní napájeí zdroj i saotné připojení čerpadla na svorky na ovládaí panelu usí být v souladu se shéate zapojení ovládaího panelu i shéaty připojení elektrootoru a usí být provedeny kvalifikovaný praovníke. Musí být splněny všehny příslušné bezpečnostní předpisy, jakož i obené dobré tehniké postupy. V případě venkovního použití platí následujíí předpisy VDE: Ponorná čerpadla používaná venku usí být osazena napájeí kabele délky nejéně 10. V různýh zeíh ohou platit další předpisy. U čerpadel určenýh k použití ve venkovníh fontánáh, zahradníh jezírkáh a na podobnýh ísteh, usí být čerpadlo napájeno prostřednitví proudového hrániče (RCD), jehož jenovitý zbytkový praovní proud nepřesahuje 30 A. Třífázové: Riziko úrazu elektriký proude. Neodstraňujte kabel a neodlehčujte a k čerpadlu nepřipojujte elektroinstalační trubku. Čerpadlo není vybaveno přípojkou k napájení, proto usí dodavatel poskytnout jeden z následujííh prostředků: (1) Pro připojení k napájeí větvi usí být dodán vhodně dienzovaný připojovaí kolík uzeňovaího typu nebo (2) pro přípojku napájení usí dodavatel dodat sériově vyráběnou přípojnou krabii, rozvodnou skříň nebo elektroinstalační kabinu a jejih příslušné aratury. Toto vybavení usí snížit pravděpodobnost vniku vody běhe dočasného, oezeného zaplavení. Čerpadlo sí instalovat pouze kvalifikovaní praovníi. Jednofázové: Riziko úrazu elektriký proude. Toto čerpadlo je dodáváno s uzeňovaí vodiče a připojovaí kolíke uzeňovaího typu. Abyste snížili riziko úrazu elektriký proude, ujistěte se, že je připojeno pouze ke správně uzeněné, uzeňujíí zásuve a že je elektrootor tepelně hráněný. Pro snížení rizika úrazu elektriký proude před servise tohoto čerpadla vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto čerpadlo nebylo ověřeno pro použití v plavekýh bazéneh. Poraďte se s elektrikáře.

7 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 7 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Shéata zapojení Obr 6: Třífázové zapojení Obr 9: Jednofázové zapojení Obr 7: Třífázové zapojení s oezovače teploty Obr 10: Jednofázové zapojení s oezovače teploty Obr 8: Třífázové zapojení s oezovače teploty a DI Obr 11: Jednofázové zapojení s oezovače teploty a DI Tři fáze AS 50 Hz: Jedna fáze AS 50 Hz: S12/2 D, S13/4 D, S17/2 D, S22/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S10/4 W, S12/2 W AS 60 Hz: S10/4 D, S16/2 D, S13/4 D, S16/4 D, S17/2 D S18/2 D, S22/4 D, S25/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S35/2 D AS 60 Hz: S10/4 W, S16/2 W, S18/2 W : : USA U, V, W = praovní vodič Di = onitor izolae U, V, W = T1, T2, T3 PE = ohr. uzenění F1/F0 = tepelné čidlo F1 = 1 gr/yel = zeleno-žlutý R = napájeí F0 = 2 blk = černý C = neutrální (společný) Di = 3 gry = šedý S = spouštěí br = hnědý Čerpadla s ohranou proti explozi sí být používána ve výbušnýh zónáh pouze s osazenýi tepelnýi čidly (Vodiče: FO, F1). U jednofázovýh čerpadel je důležité použít správné kondenzátory; použití nevhodnýh kondenzátorů povede ke spálení izolae vinutí elektrootoru.

8 8 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Kontrola sěru otáčení Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! Při první uvedení třífázovýh jednotek do provozu a také při použití na nové ístě usí být kvalifikovaný praovníke pečlivě zkontrolován sěr otáčení. Při kontrole sěru otáčení usí být jednotka zabezpečena takový způsobe, aby rotujíí oběžné kolo čerpadla nebo výsledné proudění vzduhu nepředstavovalo žádné nebezpečí pro praovníky. Nevkládejte rue do hydraulikého systéu! Sěr Při otáčení sí být upraven pouze kvalifikovaný praovníke. provádění kontroly sěru otáčení i při spouštění jednotky dávejte pozor na INICIACI. Ta ůže být veli silná. Sěr rotae je správný, pokud se oběžné kolo/vrtulové oběžné kolo otáčí doprava při pohledu z uístěné jednotky shora dolů Iniiae probíhá proti sěru hodinovýh ručiček. Obr 12: Otáčení rotoru Pokud je k jednou ovládaíu panelu připojeno víe čerpadel, usí být každá jednotka zkontrolována individuálně. Síťové napájení ovládaího panelu by ělo ít pravotočivý sěr otáčení. Pokud jsou vodiče zapojeny v souladu se shéate zapojení a určení vodičů, sěr otáčení bude správný Zěna sěru otáčení Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! Sěr otáčení sí být upraven pouze kvalifikovaný praovníke. Je-li sěr otáčení nesprávný, lze jej upravit prohození dvou fází napájeího kabelu v ovládaí panelu. Sěr otáčení se usí následně překontrolovat. Sěr otáčení ěřiího zařízení sleduje sěr otáčení elektriké sítě nebo nouzového generátoru.

9 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 9 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Uvedení do provozu Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! g V explozivníh zónáh se usí dávat pozor, aby běhe zapínání a provozu čerpadel byla seke čerpadla vyplněná vodou (běh na suho) nebo aby bylo případně ponořené pod vodou (okrá instalae). Ujistěte se, že v toto případě je dodrženo iniální ponoření uvedené v datové listu. Jiné typy provozu tj. srkání nebo běh na suho nejsou povoleny. Před uvedení do provozu by ěla být jednotka zkontrolována a ěla by být vykonána funkční zkouška. Zvláštní pozornost by ěla být věnována následujííu: Jsou elektriká připojení provedena v souladu s předpisy? Jsou tepelná čidla připojena? Je zařízení na onitorování izolae (ta, kde je osazené) správně nainstalované? Je správně nastavený nadproudový vypínač elektrootoru? Jsou kabely napájeího a řídíího obvodu správně osazeny? Byla kalová jíka vyčištěná? Jsou vtok a výtoky čerpaí stanie vyčištěné a zkontrolované? Je sěr otáčení správný - i při běhu přes nouzový generátor? Funguje správně regulae hladiny? Jsou požadovaná šoupátka (ta, kde jsou osazená) otevřená? Fungují zpětné ventily (ta, kde jsou osazené) bez potíží? Byl v případě čerpadel pro suhou instalai odvzdušněn systé hydrauliky? 7 Údržba a servis Pokud je poškozený napájeí kabel, usí jej výrobe, jeho servisní tehnik, nebo podobně kvalifikovaná osoba vyěnit, aby se zaezilo riziků. Před zahájení jakékoli údržby by ěla být jednotka zela odpojena kvalifikovaný praovníke od napájeí sítě a ělo by být uskutečněno opatření, aby neohla být nedopatření opět zapnuta. Servis sí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při provádění oprav nebo běžné údržby by ěly být dodržovány bezpečnostní předpisy zahrnujíí praovní činnost v uzavřenýh prostoráh v čistiíh zařízeníh jakož i dobré obené tehniké postupy. Rady pro údržbu zde uvedené nejsou určeny pro opravy typu udělej si sá, jelikož jsou vyžadovány speiální tehniké znalosti. Slouva na údržbu s naší servisní oddělení vá zaručí nejlepší tehniký servis za všeh okolností.

10 10 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Obené rady pro údržbu Ponorná čerpadla Sulzer jsou spolehlivé kvalitní výrobky, přičež každý z nih je podroben důkladné výstupní kontrole. Doživotně naazaná kuličková ložiska spolu s onitorovaíi zařízeníi zajišťují optiální spolehlivost čerpadla za předpokladu, že čerpadlo je připojeno a provozováno v souladu s provozníi pokyny. Kdyby však došlo k poruše, neiprovizujte a ísto toho požádejte o poo oddělení pro služby zákazníků společnosti Sulzer. To platí zejéna v případě, kdy je čerpadlo neustále vypínáno nadproude v ovládaí panelu, tepelnýi čidly systéu teroregulae nebo systée onitorování izolae (DI). Doporučuje se provádět pravidelné kontroly a údržbu, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Servisní organizae společnosti Sulzer vá s potěšení poradí s jakýkoli použití, které plánujete a poůže s vyřešení probléů s čerpání. Záruční podínky společnosti Sulzer jsou platné pouze za předpokladu, že veškeré opravy byly provedeny v provozovně shválené společností Sulzer s použití originálníh náhradníh dílů Sulzer. Při provádění oprav by ěly být použity pouze originální náhradní díly dodané výrobe. 7.2 Koentář o údržbě čerpaíh stani v souladu s norou EN Doporučuje se, aby jedenkrát za ěsí byla prohlédnuta čerpaí stanie a zkontrolována její funkčnost. V souladu s předpisy EN by čerpaí stanie ěla být udržována kvalifikovanýi praovníky v následujííh časovýh intervaleh: v obhodníh zařízeníh - každé tři ěsíe. v bytovýh doeh - každýh šest ěsíů. v saostatné rodinné doě - jedenkrát ročně. Naví doporučujee uzavření slouvy o údržbě s kvalifikovanou společností.

11 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 11 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Doplňování a výěna oleje Nádržka na olej ezi elektrootore a hydraulikou částí byla při výrobě naplněna lubrikační oleje. Množství olejové náplně řady AS - nádržka na olej AS 50 Hz AS 60 Hz Typ čerpadla Obje (l) Typ čerpadla Obje (l) AS 0530 S12/ AS 0530 S16/ AS 0530 S17/ AS 0530 S18/ AS 0530 S26/ AS 0530 S30/ AS 0630 S10/ AS 0630 S10/ AS 0630 S13/ AS 0630 S16/ AS 0630 S22/ AS 0630 S25/ AS 0631 S12/ AS 0631 S16/ AS 0631 S17/ AS 0631 S18/ AS 0631 S30/ AS 0631 S35/ AS 0641 S30/ AS 0641 S35/ AS 0830 S10/ AS 0830 S10/ AS 0830 S13/ AS 0830 S16/ AS 0830 S22/ AS 0830 S25/ AS 0831 S22/ AS 0831 S25/ AS 0840 S12/ AS 0840 S16/ AS 0840 S17/ AS 0840 S18/ AS 0840 S26/ AS 0840 S30/ AS 0841 S13/ AS 0841 S16/ AS 0841 S22/ AS 0841 S25/ Výěna oleje je nezbytná pouze v případě vzniku závady. Zásahy do agregátů hráněnýh proti explozi sí provádět pouze k tou zoněné dílny/osoby s používání originálníh dílů výrobe. V opačné případě zaniká osvědčení Ex!. Podrobné návody, pokyny a rozěrové výkresy pro servis a opravu čerpadel shválenýh pro prostředí ohrožená výbuhe jsou v příruče AS Workshop a usí být dodržovány. 7.4 Čištění Pokud je čerpadlo využíváno k obilní účelů, ělo by být po každé použití vyčištěno čerpání čisté vody, aby se zabránilo usazování špíny a vzniku povlaku. V případě pevnýh instalaí doporučujee, aby byla pravidelně kontrolována funke systéu autoatiké regulae hladiny. Zapnutí spínače výběru (nastavení spínače HAND (ručně)) se vyprázdní kalová jíka. Jsou-li na lopatkáh viditelné usazeniny špíny, ěly by být vyčištěny. Po čištění se čerpadlo usí vypláhnout čistou vodou a nehat provést nožství autoatikýh čerpaíh yklů. 7.5 Odvzdušnění spirálního tělesa Po spuštění čerpadla do kalové jíky plné vody ůže ve spirální tělese vzniknout vzduhová bublina a způsobit probléy s čerpání. V takové případě pozvedněte čerpadlo v édiu a pak jej znovu spusťte. Je-li to nutné, opakujte tento proes odvzdušnění.

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel Fax

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250 Odvodňovaí čerpadlo, typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287CS (04/2015) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.om 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu) Odvodňovaí čerpadlo, typ

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU PROFESIONÁLNÍSTAEBNÍRÁTKY ŠIKMÉASISLÉŽEBŘÍKOÉÝTAHY SISLÝNÁKLADNÍÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOÝOZÍKDOTERÉNU KATALOGACENÍK208/9 MINOR - profesionální stavební vrátky Nosnost

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky:

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky: Provozní pokyny Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem SMP 450/1-S NIRO Obj.-č. : 41.703.30 I.-č.: 01024 Než začnete čerpat, věnujte pozornost následující informaci! Toto čerpadle lze zapojit do jakékoliv

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

BUD: Ventil trojcestný přírubový, PN 6

BUD: Ventil trojcestný přírubový, PN 6 56.111/1 BUD: trojestný přírubový, PN 6 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetiké účinnosti Přesná regulae doplněná vysokou spolehlivostí to je efektivita. Oblasti použití Pro spojitou regulai studené

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Čelní nakladače ZL & ZX

Čelní nakladače ZL & ZX Čelní nakladače ZL & ZX Společnost ZETOR TRACTORS ve spolupráci s Alo AB uvádí na trh čelní nakladače pod označení Zetor Syste. Nabízeny jsou dvě odelové řady základní ZL a préiová ZX Čelní nakladače ZL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

OBSAH... STRANA Vyobrazení přístroje/popis dílů... 3 Montážní schémata... 4/5 Bezpečnostní pokyny... 6 Montáž přístroje... 7 Suché vysávání...

OBSAH... STRANA Vyobrazení přístroje/popis dílů... 3 Montážní schémata... 4/5 Bezpečnostní pokyny... 6 Montáž přístroje... 7 Suché vysávání... V y s a v a č J e t & Wa s h N á v o d k p o u ž i t í OBSAH............................................ STRANA Vyobrazení přístroje/popis dílů.................................................. 3 Montážní

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ

METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ Ing. Mečislav Hudeczek,Ph.D. Stonavská 87 75 4 Albrechtice Abstrakt Přednáška pojednává o vlivu nesyetrie elektroagnetického pole elektrootoru

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

www.2helpu.com Záruka a servis Nahlédněte prosím do aktuálních podmínek, které jsou uvedeny pro Váš trh. VÁŠ SERVISNÍ TECHNIK DEWALT:

www.2helpu.com Záruka a servis Nahlédněte prosím do aktuálních podmínek, které jsou uvedeny pro Váš trh. VÁŠ SERVISNÍ TECHNIK DEWALT: AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ ZÁSTUPCE Záruka a servis POKYNY K ZÁRUCNÍM OPRAVÁM Nahlédněte prosím do aktuálních podmínek, které jsou uvedeny pro Váš trh. VÁŠ SERVISNÍ TECHNIK DEWALT: www.2helpu.com BAND SERVIS

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více