Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo"

Transkript

1 PhDr. Alena Longauerová, PhD. Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Životné prostredie ako dôležitý faktor prevencie úrazov u seniorov. 2. Pohyb v kontexte zdravia seniorov. 3. Kompetencie sestier v prevencii onkologických ochorení. 4. Predchádzanie zvýšenej psychickej pracovnej záťaži sestier. 5. Chronické ochorenie dieťaťa a jeho vplyv na funkčnosť rodiny. 6. Rodina v kontexte zdravia a choroby.

2 PhDr. Nadežda Peřinová,PhD. 1. Etický prístup sestry k rodine zomierajúceho dieťaťa. 2. Pomoc ošetrovateľstva na zmenu životného štýlu ľudí s nadmernou hmotnosťou. 3. Práva pacientov v zdravotníckych zariadeniach. 4. Zmena životného štýlu, pohybových a stravovacích návykov v prevencii a liečbe obezity. 5. Zabezpečovanie kvality ošetrovateľskou starostlivosťou v prevencii onkogynekologických ochorení. 6. Súčinnosť poskytovania starostlivosti sestry a sociálneho pracovníka v psychiatrii. 7 Etické aspekty a názory zdravotníckych pracovníkov na multiorgánový odber. 8. Postavenie a úlohy sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti. 9. Úloha ošetrovateľskej starostlivosti v informovanosti žien o prevencii osteoporózy. 10. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so sclerosis multiplex. 11. Význam a úloha fyzioterapeutických postupov v ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov. 12. Úloha ošetrovateľstva pri podpore a upevňovaní zdravia. 13. Starí ľudia a rizika hospitalizácie. 14. Význam a úloha komunikácie sestry v ambulanciách prvého kontaktu. 15. Zdravotná dokumentácia nevyhnutná súčasť ošetrovateľskej starostlivosti. Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Vplyv ošetrovateľstva na kvalitu života u pacienta po infarkte myokardu. 2. Podpora zdravia a úloha sestry pri prevencii chorôb 3. Úloha ošetrovateľstva pri využívaní nových trendov v ošetrovaní dekubitov 4. Etické aspekty v ošetrovateľstve pri zomierajúcom pacientovi 5. Kontrola kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľských štandardov. 6. Etický a právny prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientovi počas hospitalizácie. 7. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s urolitiázou 8. Ošetrovateľský proces u pacienta s karcinómom žalúdka

3 9. Význam a úloha ošetrovateľskej dokumentácie u hospitalizovaného pacienta. 10.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s nádorovým ochorením kože.

4 MUDr. Ján Kovaľ, PhD. Témy bakalárskych a magisterských prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1) Postavenie sestry v spoločnosti včera a dnes. 2) Úlohy sestry v prevencii úrazov v detskom veku. 3) Motivačné a demotivačné faktory v práci sestry. /v štátnom zariadení, v súkromnom sektore/ 4) Dysfunkčné rodiny úloha sestry o zdravie detí. 5) Vplyv médií na zdravie detí. 6) Sestra ako faktor násilia zo strany pacienta. 7) Úlohy sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti aj jej vplyv na životný štýl adolescenta. 8) Kvalita života detí a ich rodín s DM I. typu. 9) Psychická záťaž v práci sestry 10) Rodina - kde mama je profesionálnou sestrou. 11) Edukácia rodičov v prevencii intoxikácií v detskom veku. 12) Zdravá výživa od narodenia správny štart do života. 13) Úlohy ošetrovateľstva v probléme keď deti rodia deti. 14) Edukácia rodičov dieťa s diagnózou vrodená metabolická choroba. 15) Efektívna komunikácia zdravotníckych pracovníkov a jej vplyv na proces liečenia u dieťaťa a rodičov. 16) Školská sestra minulosť či budúcnosť na Slovensku? 17) Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s diagnózou TBC. 18) Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s onkologickým ochorením. 19) Postoj mladých ľudí k problematike eutanázie, interrupcie. 20) Motivácia a jej vplyv na prácu sestry. 21) Úlohy sestry v prevencii obezity v detskom veku.

5 MUDr. Pavol Dubinský, PhD. 1. Radiačná mukozitída a jej ošetrovanie 2. Kožné radiačné reakcie a ich ošetrenie 3. Validizované dotazníky o kvalite života pacientov s nádormi hlavy a krku 4. Radiačná enteritída a možnosti jej zmiernenia Témy magisterských prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Intervencie na zlepšenie stavu výživy pacientov s nádormi hlavy a krku 2. Užívanie liekov v posledných dňoch života onkologických pacientov 3. Vypracovanie slovenskej verzie validizovaného dotazníka o kvalite života pacientok s karcinómom krčka maternice (predpokladá základnú znalosť anglického jazyka) doc. MUDr. Marián Babčák, PhD. Témy magisterských prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Ošetrovateľský prístup u pacienta s diabetickou nohou 2. Management operačných sál z pohľadu sestry 3. Jazykové baríery pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 4. Hypoglykémia - ošetrovateľský prístup 5. Šport, telesná aktivita a komplikácie cukrovky z pohľadu ošetrovateľstva 6. Predoperačná príprava diabetika z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti 7. Edukácia diabetika školského veku 8. Transplantácia kostnej drene, ošetrovateľský prístup ku pacientovi 9. Telesná aktivita u hemodialyzovaných pacientov 10. Hospicová starostlivosť v Prešovskom kraji

6 prof. PhDr. Mária Kiliková, PhD. 1. Uspokojovanie vybraných potrieb pacientov analýza stavu spokojnosti 2. Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v 21. storočí 3. Programy zdravia rozbor stavu a realizácie u ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 4. Monitoring znalostí sestier o legislatívnych normách v ošetrovateľstve na Slovensku 5. Spokojnosť sestier s aktivitami profesných združení porovnávacia štúdia 6. Vedenie v povolaní sestry manažérky na jednotlivých stupňoch riadenia 7. Manažment zmeny sebareflexia sestier v implementácii zmeny v klinickej praxi 8. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo a stav jej implementácie na Slovensku 9. Implementácia vybraného koncepčného modelu starostlivosti v ošetrovateľskej praxi 10. Rola sestry ochrankyne zdravia pri práci Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Rozhodovanie v roly sestry manažérky výskum 2. Sústavné vzdelávanie sestier stav spokojnosti sestier s realizáciou systému vzdelávania 3. Výskum realizácie vybraných manažérskych funkcií v manažérskej praxi 4. Metodiky minimálnych personálnych normatív a možnosti ich implementácie v praxi 5. Monitoring znalostí sestier o legislatívnych normách v ošetrovateľstve vo vybraných krajinách EÚ 6. Teória motivačného procesu výskum implementácie vybranej teórie 7. Rozsah činnosti sestry manažérky projekt 8. Metódy a metodiky vedeckej práce študentov študijného programu ošetrovateľstvo. 9. Harmonizácia študijných programov ošetrovateľstva v kontexte európskej legislatívy a spokojnosť študentov 10. Časový manažment v povolaní sestra manažérka

7 MUDr. Karol Kyslan, PhD. 1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s AKS 2. Akútne krvácania s pažerákových varixov, ošetrovateľské postupy 3. Dezinfekcia gastroenterologického inštrumentária na chirurgii 4. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s MRSA 5. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so Stemi IM 6. Ošetrovateľská starostlivosť o onkologickéhopacienta 7. SSI infekcia operačnej rany, VAC 8. Akútne krvácania s pažerákových varixov sklerotizácia 9. Stómia súčasné trendy v ošetrovaní 10. VAC ošetrovateľské postupy 11. Ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s ascitom 12. Ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s ikterom na chirurgii 13. Ošetrovateľská starostlivosť u pacienta po KPR 14. ERAS a ošetrovateľstvo Témy magisterskýchprác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Akútny koronárny syndróm na ambulancii 2. Nealkoholová steatoróza pečene 3. AKS ošetrovateľská starostlivosť 4. Kolorektálny karcinóm na Slovensku 5. Akútna respiračná insuff. Na ambulancii všeobecného lekára z pohľadu sestry 6. Laparoskopická splenektómia ošetrovateľské štandardy 7. Súčasné trendy v ošetrovateľskej starostlivosti o diabetika ana inzulíne 8. ERCP z pohľadu chirurgickej sestry

1. Motivačné faktory v povolaní sestra v súčasnej ošetrovateľskej praxi

1. Motivačné faktory v povolaní sestra v súčasnej ošetrovateľskej praxi Témy Bc. prác doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. 1. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so schizofréniou a kvalita jeho života 2. Poruchy spánku u seniorov 3. Zneužívanie alkoholu vo vekovej skupine

Více

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť...

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť... OBSAH Zoznam skratiek... 10 Úvod... 15 I Základné pojmy... 17 1 Gerontológia a geriatria... 17 1.1 Ciele geriatrie... 17 1.2 Vek a jeho delenie... 18 1.3 Starnutie organizmu... 18 1.3.1 Biologické starnutie...

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. Geriatrická péče o seniory - zařízení a služby pro seniory. Paliativní péče v České republice. Prevence zubního kazu v regionu. Systém zdravotnictví ve vybrané zemi - srovnání

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov 1. rok štúdia 1. Realizácia povinnej odbornej praxe na oddelení klinickej biochémie 3 mesiace 2. Realizácia

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie 2.SAVEZ Konferencia s medzinárodnou účasťou 21.-22. 09. 2006 Košice Podpora zdravia Štefková, G., Katreniaková, Z. Sociálne determinanty zdravia Sociálne

Více

Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku

Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku Tlačová beseda pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine 2009 Darina Sedláková Kancelária WHO na Slovensku dse@euro.who.int Fakty

Více

EDUKÁCIA PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

EDUKÁCIA PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI EDUKÁCIA PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Radka Šerfelová, Martina Lepiešová Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona Ústav ošetrovateľstva JLF UK v Martine

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Anestéziológia a intenzívna medicína 1. kurz 7. 9. 11. 9. 2015 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Dĺžka trvania: 5 rokov Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi ǀ ǀ Vyžádané přednášky Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi Meze a možnosti výuky diagnostiky a klinického managementu v psychiatrii

Více

Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti. RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie

Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti. RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie Ambulantná starostlivosť Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia 1. Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované použitie. Možnosti a druhy

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru

Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru Agresivita žiakov Agresivita žiakov - Úloha učiteľa pri riešení agresívneho správania Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru Alkohol v rodine Alkoholizmus - Alkohol, alkoholizmus

Více

Súčasný stav a perspektívy očkovania na Slovensku Zuzana Krištúfková

Súčasný stav a perspektívy očkovania na Slovensku Zuzana Krištúfková Súčasný stav a perspektívy očkovania na Slovensku Zuzana Krištúfková Slovenská zdravotnícka univerzita 24. Pečenkove dni České Budějovice, 15.-17.9.2010 Národný imunizačný ný program SR od roku 1986 Vychádza

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích PROGRAM. odborné konference. Komunitní ošetřovatelství v procesu změn

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích PROGRAM. odborné konference. Komunitní ošetřovatelství v procesu změn Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích PROGRAM odborné konference Komunitní ošetřovatelství v procesu změn 11.11. 2010 České Budějovice Vědecký výbor konference: prof. MUDr.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka Kód kvalifikácie U3222000-00602 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 3222000 Pôrodná ambulantná asistentka SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO

Více

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Ústav ošetrovateľstva Jesseniova lekárska fakulta v Martine 20.10. 2015 HISTORICKÉ

Více

Kontrola tabaku a alkoholu vo verejnom zdravotníctve. Ivan Rovný Úrad verejného zdravotníctva SR

Kontrola tabaku a alkoholu vo verejnom zdravotníctve. Ivan Rovný Úrad verejného zdravotníctva SR Kontrola tabaku a alkoholu vo verejnom zdravotníctve Ivan Rovný Úrad verejného zdravotníctva SR Pitia piva v dospelej populácii SR Pitie piva v súbore dospelej populácie SR (údaje v %) rok denne 2 3 krát

Více

Harmonogram aktivít publicity v roku 2011

Harmonogram aktivít publicity v roku 2011 ITMS kód : cieľ Konvergencia 26120130002, / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 26140230002 Návrh harmonogramu aktivít publicity národného Profesijný a kariérový rast pedagogických

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Svetový deň cukrovky 2009

Svetový deň cukrovky 2009 Svetový deň cukrovky 2009 Medzinárodná federácia diabetu Svetová zdravotnícka organizácia Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky Prečo práve 14. november 14. novembra 1891 sa

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch. OŠETROVATEĽSTVO Výberová bibliografia

Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch. OŠETROVATEĽSTVO Výberová bibliografia Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch OŠETROVATEĽSTVO Výberová bibliografia Jún 2012 Ošetrovateľstvo sa v posledných rokoch stalo disciplínou, ktorá je v strede záujmu. Hlavne po vstupe Slovenska do Európskej

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

Sociální farmacie multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů

Sociální farmacie multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů Sociální farmacie multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů J. Kolář, J. Kotlářová, J. Babica Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Hradec Králové 05. 02. 2014

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Pracovná náplň VZOR 1. Metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie obezity. 2. Tvorba školského výživového

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Tematické okruhy bakalářských prací

Tematické okruhy bakalářských prací Tematické okruhy bakalářských prací prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 1. Myelinizace v obraze MR. 2. Posttraumatická transdurální herniace míchy - kazuistika. 3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Elektronická identifikačná karta projekt realizovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Elektronická identifikačná karta projekt realizovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti Elektronická identifikačná karta projekt realizovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prečo OP ako elektronická ID karta Snaha o integráciu a unifikáciu dokladov Potreba nielen

Více

VZDELÁVANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

VZDELÁVANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH VZDELÁVANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH HARTMANN RICO a.s. HARTMANN akadémia Košice 2.10.2013 Mgr. Karin Galeštoková Kto sme? Naši zákazníci Naplňovanie zákonného vzdelávania Vzdelávanie v sociálnych službách

Více

Cenník všetkých zdravotných výkonov. I. Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých poskytovateľ vyberá úhradu

Cenník všetkých zdravotných výkonov. I. Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých poskytovateľ vyberá úhradu Ambulancia FBLR Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie č. 57, Bratislava, pracovisko Denný rehabilitačný stacionár pre deti, Donnerova č. 1, Bratislava MUDr. Mária Martinková Cenník všetkých zdravotných

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

NsP Sv. Jakuba,, n.o., Bardejov a Humanita n.o.

NsP Sv. Jakuba,, n.o., Bardejov a Humanita n.o. NsP Sv. Jakuba,, n.o., Bardejov a Humanita n.o. 1 Transformácia nemocníc a jej vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Prešov 2005 2 Typy nemocníc v SR Štátne príspevkové organizácie /fakultné

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

Podpora zdravia ústnej dutiny

Podpora zdravia ústnej dutiny Podpora zdravia ústnej dutiny Projekt pre Škôlky podporujúce zdravie PhDr. Alena Gregušov ová Ani jedn považova jedného človeka nemožno no ovať za zdravého, ak sa v jeho ústnej dutine vyskytuje aktívne

Více

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Bezpečnosť Stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov Spôsob ako je dosahovaná

Více

Lieková Politika (LP)

Lieková Politika (LP) Lieková Politika (LP) LP: Je súbor opatrení, zákony, nariadenia, smernice, vyhlášky, kt. obsah sa týka problematiky liečiv vo všetkých sférach sp.činnosti. LP sa týka: zdr. výskumu zdr. výroby zdr. veľkodistribúcie

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

OBSAH LEKCIÍ. vzdelávacieho programu. Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

OBSAH LEKCIÍ. vzdelávacieho programu. Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju OBSAH LEKCIÍ vzdelávacieho programu Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju Vzdelávací program pozostáva z 12 tematických oblastí lekcií, rozdelených na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre

Více

KAZUISTIKA POLYMORBÍDNY PACIENT NA DIALÝZE. NEFRODIALYZAČNÉ CENTRUM MARTIN, s.r.o. Miroslava Gavenčiaková Jana Frkáňová Monika Frolová

KAZUISTIKA POLYMORBÍDNY PACIENT NA DIALÝZE. NEFRODIALYZAČNÉ CENTRUM MARTIN, s.r.o. Miroslava Gavenčiaková Jana Frkáňová Monika Frolová POLYMORBÍDNY PACIENT NA DIALÝZE NEFRODIALYZAČNÉ CENTRUM MARTIN, s.r.o. Miroslava Gavenčiaková Jana Frkáňová Monika Frolová Anamnéza Polymorbídna pacientka vo veku 68 rokov Hlavné dg.: CHRI (5 štádium)-

Více

História vzniku a činnosti Univerzity Komenského. História a súčasnosť JLF UK Martin.

História vzniku a činnosti Univerzity Komenského. História a súčasnosť JLF UK Martin. I. ročník - všeobecná medicína Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Zanovitová, PhD. 11.10. Otvorenie. Organizácia štúdia. Práca s digitálnymi informáciami.

Více

Kolorektálny karcinóm na Slovensku: fakty a čísla

Kolorektálny karcinóm na Slovensku: fakty a čísla XXXV. konferencia SSVPL Starý Smokovec. 16. 10. 2014 Kolorektálny karcinóm na Slovensku: fakty a čísla MUDr. Martina Jandzíková Všeobecný lekár pre dospelých Päť najčastejších úmrtí na malignitu na 100

Více

Odborná stáž pre študentov VŠ

Odborná stáž pre študentov VŠ Odborná stáž pre študentov VŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára program odborných stáží pre študentov vysokých škôl, ktorí chápu vzdelanie ako kľúčovú hodnotu v

Více

4 Organizačná schéma NsP MY

4 Organizačná schéma NsP MY Nemocnica s poliklinikou Myjava je príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od 1. januára 2003. Jej predmetom činnosti,

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz,

Více

2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ

2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 1 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Priateľstva 2 neverejný IČO: 35613441 Zástupkyňa: Mgr. Mária Múčková Mgr. Iveta Šoókiová Telefón: 035/7702594 e-mail: Ďalšie

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. Materiál obsahuje: 1. Návrhy uznesení.

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vyhláška č. 364 / 2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe

Vyhláška č. 364 / 2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe Vyhláška č. 364 / 2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Postupy pri aplikácii pandemickej vakcíny

Postupy pri aplikácii pandemickej vakcíny Postupy pri aplikácii pandemickej vakcíny Praktická realizácia očkovacieho výkonu v ambulantnej praxi lekára patrí k štandardným výkonom v rámci poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti. Dôležité

Více

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI Česká asociace sester, Sekce pedagogická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín

Více

¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV NA SLOVENSKU ¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Pri príležitosti medzinárodného roku starších ľudí OSN v roku 1991 rezolúciu,

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

OTÁZKY NA TEORETICKÚ SKÚŠKU Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA I.

OTÁZKY NA TEORETICKÚ SKÚŠKU Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA I. 1. VÝZNAM VODY PRE ŽIVOT: Voda ako súčasť: - životného prostredia (kolobeh vody v prírode) - pracovného prostredia (použitie v pracovnom procese - odpadové vody) - potravinového reťazca: pitná voda = norma

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky

Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012-2014 Na základe Plánu hlavných úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2011 vyplynula úloha pripraviť návrh Národného akčného plánu

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více