Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison of building savings and mortgage credits Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Dobroslava Stejskalová Chlum, březen 2007

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Dobroslava Stejskalová Název bakalářské práce: Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Název v angličtině: Loans and credits in the field of housing-comparison of building savings and mortgage credits Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Pánek Rok obhajoby: 2007 Anotace Tato bakalářská práce má za cíl srovnání půjček a úvěrů v oblasti bydlení se zaměřením na srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů. V první části se zaměřuji na trh stavebního spoření, jeho fungování a principy, úvěry a meziúvěry. Druhá část se zabývá úvěry poskytovanými hypotečními bankami a jejich charakteristikami. V třetí části srovnávám úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry, popisuji jejich společné rysy i rozdíly. Závěr této práce je věnován zhodnocení obou typů úvěrů a přístupu jednotlivých peněžních ústavů. Annotation The aim of my thesis is to compare loans with credits in the field of housing concentrating on the comparison of building savings and mortgage credits.in the first part I focus on the market with building savings,its principles and functions,credits and semicredits. The second part is concerned with credits provided by mortgage banks and their characteristics. In the third part I compare credits made from building savivings and mortgage credits,i describe their similarities and differences. The summary is dedicated to the assesment of both of the types of the credits and the access of each financial centre. Klíčová slova stavební spoření, úvěr, meziúvěr, hypoteční banka, úroková sazba, bonita, dlužník, zajištění Keywords building saving, loan, interim loan, mortgage bank, interest rate, credit score, debtor, collateral 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 31. března 2007 vlastnoruční podpis autora Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Daliborovi Pánkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále pak i za jeho trpělivost a ochotu. 5

6 0BSAH Úvod Stavební spoření principy a fungování Obecná pravidla poskytování úvěrů a meziúvěrů Porovnání nabídky úvěrů a meziúvěrů jednotlivých stavebních spořitelen Poplatková politika stavebních spořitelen Dílčí závěr srovnání stavebních spořitelen Charakteristika hypotečního úvěrování Hypoteční zástavní listy Porovnání nabídky jednotlivých hypotečních bank Poplatková politika hypotečních bank Dílčí závěr srovnání hypotečních bank Porovnání úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů praktický příklad 30 Závěr.33 Seznam použité literatury.36 Seznam příloh.39 6

7 ÚVOD Mnoho lidí je dnes postaveno před otázku jak financovat vlastní bydlení. První otázkou je, jak si vlastní bydlení sami představují. Druhou otázkou, a to velmi zásadní, je kolik to bude stát a především kde si peníze obstarají. Ti kdo půjčují v České republice na bydlení jsou stavební spořitelny, hypoteční banky a různými prostředky podporuje bydlení stát. Dále existuje mnoho dalších půjček, u kterých je libovolný způsob použití. Tyto půjčky jsou na rozdíl od těch, co mají daný účel na bydlení velmi drahé. Proto se budu v této práce zabývat především srovnáním hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, tedy tzv. účelovými půjčkami na bydlení. Mým cílem je zanalyzovat trh institucí, které poskytují půjčky na bydlení. Tato analýza se bude týkat již zmíněných hypotečních bank a stavebních spořitelen. Na druhé straně trhu se nachází klienti, kteří projevují o půjčky zájem. Jejich cílem je, aby tyto půjčky byly pro ně co nejvýhodnější, tzn. nízký úrok, požadovaná nízká bonita a nízké zajištění. Proto se na nabídky jednotlivých finančních institucí budu dívat též z pohledu klienta a srovnám dostupnost, přehlednost i jednoduchost získávání informací. Informace zde uvedené jsou získané z webových stránek jednotlivých institucí, z konzultace na jejich poradenských místech, dotazováním klientům a v neposlední řadě i z vlastních zkušeností získaných jak při více než desetileté práci v pozici finančního poradce, tak i při vyřizování vlastních úvěrů na bydlení. Další důležitou otázkou je čas. Nabídky se mění a přizpůsobují se poptávce na trhu tak rychle, že po zpracování této práce nebudou již některé aktuální. Informace obsažené v mé práci jsou převážně z března

8 1. STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRINCIPY A FUNGOVÁNÍ Stavební spořitelny jsou specializované banky, které působí na základě zákona o stavebním spoření a státní podpoře č. 96/1993 Sb. a pozdější novele č. 292/1995 ze dne 16. června Na českém trhu působí šest stavebních spořitelen, které vznikly v letech Ty se řídí jak zákonem o stavebním spoření a státní podpoře tak i všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto podmínky si vytvářejí jednotlivé stavební spořitelny sami a musí být schváleny ministerstvem financí v dohodě s Českou národní bankou. Stavební spořitelny přijímají vklady a poskytují úvěry klientům. Vklady jsou zhodnoceny jednak úrokem (který je dle par. 4/1s zákona 586/1992 Sb. o dani z přijmu je osvobozen od zdanění). A dále na základě výše jmenovaného zákona o stavebním spoření je poskytována záloha státní podpory 15% z ročně, maximálně však z částky ,-- Kč. Z přijatých vkladů klientů poskytují stavební spořitelny půjčky. Tyto půjčky jsou určeny na bytové potřeby dle par. 6 zákona o stavebním spoření, přičemž bytové potřeby účastníka se musí nacházet na území České republiky. Půjčky na bydlení ze stavebního spoření jsou vhodné pro všechny, kdo chtějí realizovat bytovou potřebu. Jsou tedy vhodné pro nízké i vysoké finanční investice do bydlení. Dle výše nezajištěné částky vyžadují stavební spořitelny různé zajištění. Pro ty kdo potřebují menší půjčku, případně delší dobu spoří mají nárok na půjčky bez ručitele (tzn. bez zajištění), přes půjčky zajištěné ručiteli až po zajištění nemovitostí. Tuto problematiku řeší jednotlivé stavební spořitelny individuálně a budou popsány podrobněji v další části mé práce. Stavební spoření je dnes v České republice velmi populární způsob pro řešení bytových potřeb i pro zhodnocení financí. 8

9 Vznik stavebního spoření Myšlenka stavebního spoření vznikla již v 18. stolení v Anglii z často neúspěšné snahy zařídit si samostatně vlastní střechu nad hlavou. Když si šetřil na svůj dům jeden člověk, trvalo mu dlouhou dobu, než naspořil alespoň na začátek stavby. Další práce pak pokračovali podle toho, zda finanční prostředky zrovna měl nebo neměl. A tak se jednou spojilo více lidí, kteří si chtěli postavit vlastní dům a začali spořit společně. Poté byla naspořená částka dána k dispozici tomu jedinci, který potřeboval postavit dům co nejrychleji. Ten dále nespořil, ale platil splátky. Celá situace se opakovala tak dlouho, až byly uspokojeny potřeby všech. Spoří-li dostatečný počet lidí, má každý z nich jistotu, že pokud bude potřebovat finanční prostředky, získá je dříve, než kdyby spořil sám. Stavební spoření, v podobě lokálního bankovního produktu, vzniklo v Německu. Tento systém se osvědčil a začali ho používat i další skupiny občanů. V 90. letech minulého stolení se začaly zakládat stavební spořitelny i u nás a dnes je na trhu šest těchto finančních institucí. Zákonná úprava Dle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře je stavební spoření účelové spoření spočívající: v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, v poskytování příspěvku (státní podpory) fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření Účelovost smluv o úvěru ze stavebního spoření - výstavba domu, bytu - koupě stavebního pozemku - koupě staršího domu, bytu - údržba, změna a modernizace - koupě nového domu, bytu - vypořádání majetku dle 6, odst. 1g) 9

10 - koupě rozestavěného domu, bytu - dražba dle 6, odst. 1 i) - úhrada za převod členských práv a pov. - změna stavby - splacení podílu bytovému družstvu - splacení úvěru - úhrada závazků spojených s bydlením - připojení k sítím Účastníci stavebního spoření Účastníkem stavebního spoření může být občan České republiky či Evropské unie, bez rozdílu věku, s trvalým pobytem na území tohoto státu a přiděleným rodným číslem. Ukládání peněz probíhá podle běžných bankovních pravidel a vklady jsou obvykle úročeny 1% až 3%. Kromě úroků je dalším výnosem střadatele státní podpora. Ta je vlastně odměnou za dlouhodobé ukládání a činí 15% z ročně naspořené částky (maximálně však 3.000,--Kč ročně). Dále je účastníkům stavebního spoření, kteří splnili kritéria, tj. především naspoření předem dohodnuté částky a dobu střádání, nabídnuta možnost čerpání úvěru. Stavební spoření je ve své podstatě uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu s neměnnými úrokovými sazbami a pevně stanovenou výší státní podpory. Za čtrnáct let existence stavebních spořitelen v České republice se jasně ukazuje, že díky zahraničním zkušenostem, kvalitní legislativě, která upravuje jejich podnikání, atraktivním produktům, speciálním programům, zvláštním nabídkám a především solidnosti těchto specializovaných bankovních domů patří sektor stavební spoření k jednoznačně nejstabilnějším. Vznik stavebních spořitelen v České republice Všechny stavební spořitelny vznikaly jako akciové společnosti, jejichž akcie vlastnily a vlastní zahraniční banky většinou stavební spořitelny. Vzhledem k tomu, že v Evropě funguje systém stavebního spoření více než osmdesát let, zahraniční banky dodaly know-how a české přidaly znalost zdejšího trhu. A tak se od roku 10

11 1993 začalo stavebně spořit i v České republice. První půjčky byly poskytnuty již v roce Vznik jednotlivých stavebních spořitelen: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s Českomoravská stavební spořitelna, a.s Wüstenrot stavební spořitelna, a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s ČS stavební spořitelna, a.s Hypo stavební spořitelna, a.s. Asociace českých stavebních spořitelen Asociaci českých stavebních spořitelen v České republice tvoří šest stavebních spořitelen. Byla založena 29. června 2000 za účelem podpory společných zájmů stavebních spořitelen působících v České republice. Navázala tak na dlouholetou úspěšnou neformální spolupráci všech stavebních spořitelen. Důraz je kladen především na spolupráci vedoucí k podpoře a rozvoji produktu stavebního spoření a nabídek finančních instrumentů vytvářejících příznivé podmínky pro řešení bytových potřeb občanů. V souvislosti s poskytováním státní podpory účastníkům stavebního spoření je rozvíjena spolupráce s orgány státní správy. Členové asociace se pravidelně střídají v předsednictví dle stanoveného pořadí. 1.1 OBECNÁ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A MEZIÚVĚRU Stavební spořitelny poskytují dva základní druhy úvěrů: a) úvěry překlenovací, tzv. meziúvěry b) úvěry ze stavebního spoření, tzv. řádné úvěry Zásady poskytování překlenovacích úvěrů (tzv. meziúvěrů): 1. uzavření smlouvy o stavebním spoření 2. splnění stanovených podmínek pro poskytnutí překlenovacího úvěru 11

12 předložení písemné žádosti o poskytnutí překlenovacího úvěru 3. prokázání úvěruschopnosti (bonity) žadatele o překlenovací úvěr 4. zajištění překlenovacího úvěru 5. doložení účelového použití poskytnutí překlenovacího úvěru 6. uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru Na poskytnutí překlenovacího úvěru není právní nárok. Překlenovací úvěr může být poskytnut až do výše cílové částky sjednané ve smlouvě o stavebním spoření a je určen k financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření vymezených v 6 zákona č. 96/1993 Sb., v platném znění. K jedné smlouvě o stavebním spoření může být uzavřena zpravidla pouze jedna smlouva o poskytnutí meziúvěru. Zůstatek na účtu stavebního spoření pro poskytnutí překlenovacího úvěru musí být roven procentní výši cílové částky stanovené stavební spořitelnou v procentech z CČ 0 40% (dle podmínek jednotlivých stavebních spořitelen). Překlenovací úvěr je uvolňován podle potřeb klienta (zálohově, jednorázově, postupně). Do poskytnutí úvěru ze stavebního spoření platí klient pouze úroky z vyčerpaného překlenovacího úvěru. Překlenovací úvěr je splacen ke dni přidělení cílové částky. Po uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru není přípustné rozdělení, zvýšení ani snížení cílové částky, změna varianty ani výpověď smlouvy o stavebním spoření. Podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření: Dle zákona o stavebním spoření činí minimální doba spoření do uzavření úvěrové smlouvy 2 roky, tuto podmínku musí dodržet všechny stavební spořitelny. Další podmínkou stavebních spořitelen je procento naspoření vlastních prostředků. Dnes již všechny stavební spořitelny nabízejí možnost tzv. 40:60, kdy stačí naspořit 40% vlastních prostředků a 60% si lze půjčit od stavební spořitelny. Další podmínkou, kterou si spořitelny kladou, je určitá 12

13 výše hodnotícího čísla, či parametr ohodnocení, bodové hodnocení, ohodnocovací číslo. Je to parametr, který si spořitelny stanovují ve svých všeobecných obchodních podmínkách a vypočítá se z připsaných úroků na účet klienta stavebního spoření, z výše naspořené částky vůči částce cílové a ze zvolené tarifní varianty spoření. Tyto varianty se jmenují různě, ale v podstatě jde o to, jak rychle v dané variantě roste parametr ohodnocení. Čím rychleji narůstá, tím dříve má klient nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr se musí rychleji, tzn. větší částkou splácet (cca 7 8%o z cílové částky). Faktem zůstává, že výše splátky ovlivňuje finanční náklady na celou půjčku. Čím větší splátka, tím kratší doba splácení a tím nižší finanční náklady a naopak. Rozhodný den je to den, kdy jednotlivé stavební spořitelny přiznávají klientům nárok na úvěr. Jinými slovy řečeno klient splní na svém stavebním spoření podmínky pro poskytnutí úvěru (2 roky spoření, naspořeno min. 40% z cílové částky, parametr ohodnocení) a stavební spořitelna mu tento nárok přizná a oznámí. 1.2 POROVNÁNÍ NABÍDKY ÚVĚRU A MEZIÚVĚRU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN K V této části práce se budu zabývat porovnáním nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. Nejprve ve fázi úvěru ze stavebního spoření. Dále pak se budu zabývat nabídkou jednotlivých stavebních spořitelen ve fázi překlenovacího úvěru ze stavebního spoření. Porovnání nabídky úvěrů ze stavebního spoření Název banky Úrok z úvěru ČMSS Invest 4,8% Atraktiv 3,7% Perspektiv 4,8% Podmínky poskytnuí úvěru (přidělení) Min. doba spoření 2 roky Min. zůstatek na účtu: 40% CČ Invest 38% CČ Atraktiv 35% CČ Perspektiv Hodntící číslo 64 Přijetí přidělení CČ Max. výše poskytnutého úvěru 60%CČ Invest 62% CČ Atraktiv 65% CČ Perspektiv Zajištění Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: do 400 tis. 1 ručitel do 500 tis. 2 ručitelé nad 500 tis. nemovitost 13

14 StS ČS 4,75% Šampion 4,99% MPSS Kredit 5: 4 a 3% RAIFFEISEN 4,9% - S041 3,5% - S061 WÜSTENROT 3,7% (vklady1%) 4,8% (vklady2,1%) HYPO 3,9% (vklady 1%) 4,7% (vklady 2%) 4,9% (vklady 2% Smart) Min. doba spoření 2 roky Min. zůstatek na účtu 40% CČ Bodobé hodnocení 220 Přijetí přidělení CČ Min. doba spoření 2 roky Min. zůstatek na účtu 40% CČ Parametr ohodnocení 55 Min. doba spoření 24 měsíců min. zůstatek na účtu 40% CČ ukazatel zhodnocení 64 přijetí přidělení CČ Min. doba spoření 21 měsíců Min. zůstatek na účtu: 40% CČ OF 50% CČ ON, OS 30% CČ OK Ohodnocovací číslo 600 Přijetí přidělení CČ Min. doba spoření 2 roky Min. zůst. Na účtu 40% CČ Hodnotící číslo 6,5 Přijetí úvěru (možné přidělení volbou po 18 měsících bez dosažení HĆ 60%CČ 95% Šampion Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: tis. ručitel nad 500 tis. nemovitost 60% CČ Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: tis. 1 ručitel tis. 2 ručitelé nad 600 tis. nemovitost 60% CČ Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: tis. 1 ručitel tis. 2 ručitelé nad 500 tis. nemovitost 50% CČ ON,OS 60% CČ OF 70% CČ OK Bez zaj.: Do 400 tis. 1 dlužník v závazku musí mít ručitele Se zajišt.: tis. 1 ručitel tis. 2 ručitelé nad 600 tis. nemovitost 60% CČ Bez zaj.: Do 100 tis. známý klient až 150 tis. Se zajišt.: do 150 tis. 1 ručitel známý klient až 300 tis. do 500 tis. 2 ručitelé nad 500 tis. 14

15 nemovitost u důchodců nutné rizikové poj. úv. nebo přistoupení k závazku třetí osobou. U úvěru nad 200 tis. nutné životní poj. Vysvětlení pojmů: CČ cílová částka OF optimální finanční (Wüstenrot) ON optimální normální (Wüstenrot) OS optimální speciální (Wüstenrot) OK optimální kreditní (Wüstenrot) známý klient naspořeno dle tarifu více než 40 45% CČ a hodnotící číslo min. 3 (Hypo) Porovnání nabídky překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření Název banky ČMSS Úr. sazby a podmínky Kredit Standard 2,7% splatnost < 12 měměs. 3,5% splatnost < 24 měs. 4,0% splatnost < 36 měs. 5,3% splatnost > 36 měs. Kredit 90 4,5% splatnost < 36 měs 5,0% splatnost < 60 měs. 5,5% splatnost < 96 měs. 6,5% splatnost > 96 měs. Topkredit Plus 3,9% splatnost < 36 měs. 4,3% splatnost < 96 měs. 4,4% splatnost > 96 měs. Tophypo 4,3% splatnost < 36 měs. 4,5% splatnost < 72 měs. 4,7% splatnost > 72 měs. min. výše nezajš. částky Zvláštní nabídka úvěrů PRIVATIZACE úr. max. 6,3% akontace 10% pro všechna HČ Zajištění Bez zajištění: I.skupina do 300 tis. Kč II.skupina do 200 tis. Kč III.skupina do 100 tis. Kč Se zajištěním: 1 ručitel I./II./III. Skupina do / / Kč 2 ručitelé do / / Kč nemovitost nad / / Kč TOPKREDIT nemovitost TOPKREDIT PLUS nemovitost 15

16 StS ČS MPSS 300 tis. Kč, zást. nem., v tarifu PERSPEKTIV úr. sazby neměnné 6 let TREND 6,45%, akontace od 0% TREND PLUS 2,95%, akontace 30%, spoření min. 3 roky, klient s řádnou úv. historiíí u StS ČS min. 12 měsíců HYPO TREND 4,15%, fix 3 roky, ak. 0%, celk. splatnost 28 let ŠAMPION 4,99%, akontace od 0%, konst. Splátka, celk. splatnost 25 let, od 250 tis. zajištění nemovitostí Úr. sazby neměnné 6 let 3,7% bonusovým smlouvám, bez zajištění a bonity REKONSTRUKCE akont. 0-35% CČ 6,9% 6,8% s ručitelem 5,9% zajištění nemovitostí akontace od 35% - 6,7% 6,4% s ručitelem 5,7% zajištění nemovitostí BYDLENÍ akontace 0-35% - 6,8% 6,4% s ručitelem 5,1% zajištění nemovitostí akontace od 35% - 6,5% 6,1% s ručitelem 4,7% zajištění nemovitostí HYPOÚVĚR CČ min. 300 tis. Kč, dospořování 0,2% CČ BYDLENÍ akontace 0-35% - 4,29% akontace nad 35% - 3,99% REKONSTRUKCE akontace 0-35% - 4,7% akontace nad 35% - 4,4% HYPOÚVĚR 100 EXPRES ÚVĚR Úvěry od 150 tis. jsou schvalovány do 2 prac. dne. Bez příplatku. MAXITREND pro podnikatele PRÁVNICKÉ OS. 6,15%-8,5%, akontace 30% KOMERČNÍ PUJČKY Úr. individ. 6,2-10% PROGRAM OBNOVA 5,75% akont. 0% 4,75% akont. 30% VIP úvěr max. 200 tis. bez zajištění při úv. historii min. 12 měsíců POHOTOVOSTNÍ ÚVĚR příprava úv. smlouv v předstihu PRÁVNICKÉ OSOBY 6,9-8,9%, akont. 0-40% CČ KOMERČNÍ ÚVĚR 6,2-7,9% bez ak. RENOÚVĚR Multi bez akontace 5,75% zaj. nem. 6,9% bez zaj. TOPHYPO nemovitost Bez zajištění: 300 tis. Kč při době spoření min. 1 rok a akontaci min. 10% 150 tis. pro akontaci min. 10% Se zajištěním: 300 až 500 tis. Kč ručitel nad 500 tis. nemovitost Šampion nemovitost Bez zajištění: neposkytuje Se zajištěním: do Kč 1 ručitel do Kč 2 ručitelé od nemovitost do 1 mil. Kč 3 ručitelé pro koupi družstevního bytu úvěrem BYDLENÍ ak. 0-35% CČ 16

17 RAIFFEISEN WÜSTENROT CČ min. 300 tis. Kč, dosp. 0,5% CČ, akontace od 0%, úrok 4,99% Úr. sazby neměnné 5 let SPEKTRUM zahrnuta sleva -0,1% za životní pojištění 4,8%-ukazatel zh. nad 50 6,6%-ukazatel zh.<6 6,4%-ukazatel zh.>6 BEZ ČEKÁNÍ 15 měs. před přid. CČ 2,99% 3,49% při odpuštění poplatku za vyřízení PÚ 5,4% prodlení > 3 plateb VZÁJEMNÁ DUVĚRA zahrnuta sleva -0,1% za živ.poj. 5,2% akontace 0-20% CČ, zástava nemovitostí 4,7% akontace min. 4% CČ, trvání sml. min. 1 rok, záastava nemovitostí DOBRÝ ZNÁMÝ 4,7%, zahrnuta sleva - 0,1% za živ. poj. akontace 0-20%, ve výši předchozího splaceného úvěru Financování 100% hodnoty nemovitosti +0,5% HORIZONT PLUS akont. od 0-20%, min. výše nezaj. částky 100 tis., zahrnuta sleva -0,1% za živ.poj. 4,8%, 4,6% se zástavou nem. NÍZKÁ HYPOSPLÁTKA zahrnuta sleva -0,1% za živ.poj. 4,5% se zást. nemovitostí 4,7% bez zástavy nem. akontace 0-20% CČ, tarif 1/3/5% PARTNER akontace 0% 6,6% CČ do 200 tis. Kč PANEL KREDIT 5,0-6,5% na opravy domů ve vazbě na stát. progr. s dotací úroků PRÁVNICKÉ OS. od 6,4 do 8,4% dle akontace KOMERČNÍ ÚVĚRY prokázat 20% vlastních zdrojů KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ Kombinace Bez zajištění: do Kč do Kč BEZ ČEKÁNÍ do Kč DOBRÝ ZNÁMÝ Se zajištěním: do Kč 1 ručitel do Kč do Kč DOBRÝ ZNÁMÝ 2 ručitelé nad Kč nemovitost U úvěrů nad Kč nezaj. částky nutné pojštění zbývající části úvěrového dluhu uzavřené pouze u pojišťovny Uniqa Bez zajištění: Nový klient 50 tis. Kč Stávající klient: 17

18 4,9% CČ nad 200 tis. Kč PRVNÍ BYT doplňkový pro půjčky od SFRB 3,9%, akontace od 0%, min. doba spoř. v rodině 12 měsíců u jakékoli st.sp. SUPERÚVĚR Min. doba spoř. v rodině 12 u jakékoli st.sp. 2,5% max. 6 měsíců do přidělení 4,5% naspoření pro přid. 4,8% akontace 0-10% 6,3% družstevní bydlení, akontace 0% 2,5% družstevní bydlení, akontace 50% HYPO Akontace 0-15% 4,4% nad 300 tis., nemovitost 4,5% tis., nemovit. 5,2% do 400 tis., 2 ručit. Akontace 15-40% 4,4% nemovitost 5,0% ručitel 5,2% do 100 tis. bez zaj. Akontace nad 40% 4,2% nemovitost 4,8% ručitel 5,1% do 100 tis. bez zaj. s hypotékou a pojištěním nem. REVIT Pro majitele panel. domů, úrok 4,5-5,9%, akont. 0-30%, vazba na stát. program s dotací úr. REKOFOND Vinkulace vkladů pro úvěr na opravu společných částí domů Bez zvláštní nabídky sám v závazku 200 tis. Kč více v závazku 300 tis. Kč Se zajištěním: sám v závazku tis. Kč - 1 ručitel nad 300 tis. Kč 2 ručitelé nad 400 tis. Kč nemovitost nad 100 tis. Kč vždy nutné ŽP Viz úr. sazby 1 ručitel max. 150 tis. Kč 2 ručitelé max. 400 tis.kč Nemovitost dle akontace od 50 tis., od 300 tis. Kč 1.3 POPLATKOVÁ POLITIKA STAVEBNÍCH SPOŘITELEN K Poplatky účet stavebního spoření Název banky Výše úhrady za uzavřní smlouvy o stavebním spoření Úhrada za vedení vkladového účtu ročně Zaslání výpisu z účtu ČMSS 1 % CČ 290,- Kč zdarma StS ČS 1%CČ, max ,- 285,- Kč zdarma 0% s úv. Šampion první rok zdarma 18

19 MPSS 1%CČ, max.7.500,- 300,- Kč zdarma RAIFFEISEN 1 % CČ 0% s úv. DOBRÝ 288,- Kč + 90,- Kč evidence úr. 23,- Kč ZNÁMÝ zvýhodnění WÜSTENROT 1%CČ, max. 30 tis. Kč 250,- Kč 30,- Kč START pro nezletilé zdarma HYPO dle tarifu 0,9%, 1,2% nebo 1,8% z CČ 360,- Kč zdarma Poplatky úvěrový účet Název banky Úhrada za uzavření úvěrové smlouvy (poskytnutí úvěru) Úhrada za vedení úvěrového účtu ročně Zaslání výpisu z účtu ČMSS Zdarma 290,- Kč zdarma StS ČS Zdarma 285,- Kč zdarma MPSS zdarma, 0,5% z úvěru za vystavení záruční listin (max ,- Kč 300,- Kč zdarma RAIFFEISEN Zdarma 300,- Kč 23,- Kč WÜSTENROT Zdarma 250,- Kč 30,- Kč HYPO Zdarma 360,- Kč zdarma Poplatky meziúvěrový účet Název banky ČMSS StS ČS MPSS RAIFFEISEN Úhrada za uzavření smlouvy z výše úvěru 0 % Kredit Standard 1 % Kredit 90 0,5 % Topkredit, Topkredit plus, Tophypo, max ,- Kč 1 % z úvěru (max ,- Kč Šampion 5.000,- Kč 1 % CČ max ,- Kč 1 % CČ 0 % s úvěrem DOBRÝ ZNÁMÝ Úhrada za vedení meziúvěrového účtu ročně Zaslání výpisu z účtu 290,- Kč zdarma 285,- Kč zdarma 300,- Kč zdarma 300,- Kč 23,- Kč 19

20 WÜSTENROT HYPO 1 % CČ min. 900,- Kč, max ,- Kč 0,9 % z úvěru min. 500,- Kč 250,- Kč zdarma 360,- Kč zdarma 1.4 DÍLČÍ ZÁVĚR SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH SPOŘITELEN Dílčí závěr - srovnání nabídky úvěrů Nejvyšší částka, kterou poskytnou stavební spořitelny bez zajištění nemovitostí je ,- Kč. Do této výše poskytuje bez zajištění nemovitostí pouze Wüstenrot. Ostatní stavební spořitelny poskytnou bez zajištění nemovitosti maximální úvěr ,- Kč. Nejvyšší částka, kterou může klient získat bez ručitele je ,- Kč a to u ČMSS, StS ČS, MPSS a Raiffeisen. Pokud o úvěru ze stavebního spoření uvažuje méně bonitní klient, je dle celkového pohledu nejmírnější Českomoravská stavební spořitelna a to jak na bonitu klienta, tak na bonitu ručitele. ČMSS poskytuje úvěru až do výše ,- Kč a vyžaduje pouze údaje o příjmu v žádosti, zpracovává tzv. zjednodušenou kontrolu bonity. Sts ČS, MPSS poskytují úvěry u kterých se neprověřuje bonita pouze do ,-. Dílčí závěr -.srovnání nabídky překlenovacích úvěrů neboli meziúvěrů Nabídka jednotlivých překlenovacích úvěrů (PÚ) od stavebních spořitelen je velmi široká a klient se dle mého názoru bez rady finančního poradce obejde jen s těží. Všechny stavební spořitelny již nabízejí PÚ s 0% akontací, ani výše úrokových sazeb se příliš neliší. To je důkaz, že bankovní produkty jsou velmi snadno okopírovatelné ostatními bankovními domy a jestliže jedna ze stavebních spořitelen přijde s exkluzivní nabídkou PÚ, tak ostatní její obdobu zahrnou také do své nabídky. 20

21 Českomoravská stavební spořitelna však jako jediná zavedla systém rizikových skupin, kde zvýhodňuje déle spořící klienty a dává jim výhodnější podmínky jako co se týče dokládání příjmů tak i co se týká požadavků na zajištění PÚ. Obdobný program zvýhodnění známých klientů poskytuje i Raiffeisen stavební spořitelna. Nejvyšší částka překlenovacího úvěru, kterou poskytují stavební spořitelny bez zajištění nemovitosti je ,- Kč, jsou to ČMSS, StS CS, MPSS, Raiffeisen. Nejvyšší částka překlenovacího úvěru, kterou poskytují stavební spořitelny bez zajištění je ,- Kč, jsou to ČMSS, StS ČS, Raiffeisen a Wüstenrot. Nabídka jednotlivých stavebních spořitelen je opravdu srovnatelná, ale jednoznačně se dá říci, že Hypo stavební spořitelna jen s těží ostatním konkuruje a její nabídka je nejmenší a vzhledem např. k zajištění je i nejpřísnější. Dílčí závěr srovnání poplatkové politiky stavebních spořitelen Všechny stavební spořitelny si účtují poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření, stejně tak i úhradu za uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru. Tyto i poplatky za vedení vkladového, úvěrového a účtu překlenovacího úvěru jsou prakticky stejné, příliš se neliší. Pouze Hypo stavební spořitelna má poměrně vysoké poplatky za vedení vkladového, úvěrového a účtu překlenovacího úvěru a to 360,- Kč. Též si účtuje nejvyšší poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření až to až do výše 1,8% CČ. Na závěr shrnutí nabídek jednotlivých stavebních spořitelen nelze jednoznačně říct, že některá ze stavebních spořitelen je nejlepší. Všechny se snaží dát svým i potenciálním klientům co nejvýhodnější nabídku úvěrů v rámci svých ekonomických sil. 21

22 2. CHARAKTERISTIKA HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ Hypoteční banky jsou banky, které se orientují na poskytování hypotečních úvěrů. Tyto banky musejí pro svoji činnost získat nejen povolení působit jako banka podle zákona o bankách, ale také povolení vydávat hypoteční zástavní listy podle zákona o dluhopisech. Pro hypoteční bankovnictví jsou typické dvě charakteristiky: 1) investice do nemovitosti 2) dlouhodobost Hypoteční banky získávají úvěrové zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů především vydáváním hypotečních zástavních listů (HZL). Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr poskytovaný na investice do nemovitosti. Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční úvěr lze použít: na koupi nemovitosti na výstavbu nemovitosti, dostavbu, přístavbu na rekonstrukci, modernizaci, opravy (údržba) nemovitosti vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti koupi spoluvlastnického podílu k nemovitosti splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelně použity na investici do nemovitostí Za nemovitost se považuje to, co je zapsáno v katastru nemovitostí, tj.: rodinný dům byt(y) ve vlastnictví (osobním) bytový (činžovní) dům pozemek (na koupi stavebního pozemku může být poskytnut hypoteční úvěr pouze v případě, že součástí investičního záměru je výstavba nemovitosti na tomto pozemku) chaty, chalupy nebytové prostory Příklady členění hypotečních úvěrů: - dle možnosti kombinace se: - stavebním spořením - životním pojištěním - hypotečními zástavními listy (HZL) V tomto případě klient splácí hypoteční bance pouze úroky, poté jednorázově nebo částečně splatí hypotéku ze stavebního spoření, životního pojištění či HZL. 22

23 - dle způsobu splácení: - anuitní (klient po celou dobu splácení úvěru platí stejnou výši měsíční splátky). - progresivní (klient na začátku platí nižší splátky, které se mu v průběhu let zvyšují). - degresivní (klient platí z počátku vyšší měsíční splátky, které se mu postupně snižují). Další způsoby rozlišení hypotečních úvěrů: dle toho pro koho jsou určeny, dle způsobu čerpání (jednorázové, postupné, před zápisem zástavního práva), dle doby splatnosti nebo dle doby fixace úrokové sazby. Podpora hypotečních úvěrů: Úrokové dotace: podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. žadateli o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partnerovi) nesmí v roce žádosti dovršit 36 let. podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5%, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, max. však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, max. však po dobu deseti let. úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tis. Kč a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Úrokové dotace se v současné době neposkytují. 23

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření A/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Dále uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené v HYPO stavební spořitelně a.s. bez rozdílu účinnosti : 1. Lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně 1 Pojištění vkladů Není možné, aby všichni klienti banky měli stejný přístup k informacím o bance. Nemohou proto kvalifikovaně posoudit aktuální situaci banky. Aby byli alespoň částečně kryti před nekalými

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE FINANCING OF HOUSING IN THE CZECH REPUBLIC

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE FINANCING OF HOUSING IN THE CZECH REPUBLIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE FINANCING

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 16. 1. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ SUGGESTION

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 6

Bankovnictví a pojišťovnictví 6 Bankovnictví a pojišťovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Bankovnictví a pojšťovnictví 6

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Jana Havránková Bankovní management Vedoucí

Více