ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník s rozšířenou výukou jazyků) Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: fax: web: Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení od Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy: školní družina (kapacita k žáků) školní jídelna (nejvyšší počet stravovaných k ) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň stupeň ,13 17,16 8,91 Školní družina ,21 35,6 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna x 426 x x x jiné x x x x x Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla založena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací program školy školní rok vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace platný od Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala v anglickém a německém jazyce a výuka předmětu etická výchova probíhala v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT č.j.mšmt 7967/ Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2012/13 vyučovalo anglický jazyk seminář německý jazyk seminář francouzský jazyk seminář španělský jazyk seminář ruský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický kroužek dramatický kroužek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce ruský jazyk cizojazyčné kluby Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzic. osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 30,8893 Externí pracovníci x x 3

4 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 12,625 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. čís. Pracovní zařazení, funkce úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 učetní 0,875 SŠ - ekonomie 2 mzd. účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 3 provozář, pož. preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 uklízečka 1 požadované 5 uklízečka 1 požadované 6 uklízečka 1 požadované 7 uklízečka 0,75 požadované 8 vedoucí školní jídelny 1 SŠ - zemědělská 9 hlavní kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 10 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 11 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12 pomocná kuchařka 1 SŠ - ekonomie 13 pomocná kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12,625 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped.praxe 1 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, M - IT 6 3 učitelka 1 K, VŠ, AJ 12 4 učitelka 1 K, VŠ, vychov., bezp. tech. 0,9071 K, SŠ 13 6 učitel 1 K, VŠ, Z - TV 8 7 vychovatelka 0,7500 K, SŠ 1 8 učitelka 0,9545 K, VŠ, ŠJ, AJ 9 9 učitelka 1 K, VŠ, ČJ, D učitelka 1 K, VŠ, AJ 9 11 učitelka 1 Prob. VŠ učitelka 1 K, VŠ, NJ 9 4

5 13 D učitelka 0,2727 K, VŠ, NJ zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M - ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ - D učitelka 1 K, VŠ, TV - PŘ 8 17 učitelka 1 K, VŠ, VV - HV 2 18 učitelka 0,0455 K, VŠ, RJ vychovatelka 0,7178 K, VŠ, vychovatelka 0,8939 K, SŠ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ - ČJ učitel 1 K, VŠ, M - PŘ učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 0,5296 K, SŠ 2 25 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,8182 K, VŠ, ČJ - FJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, F - CH 6 34 učitelka 1 K, VŠ, FJ - Z 6 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagogických pracovníků je 42,5 let. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Andrlová Petra 8. listopad 2012 Motivační setkání učitelů AJ Zlín 15. listopad 2012 Moodle a e-learningové učení v AJ Olomouc 11. leden 2013 Einstein English Zlín 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Cibulková Ivana Škola matematických dovedností Jihlava 5

6 Fancová Jana 15. listopad 2012 Moodle a e-learningové učení v AJ Olomouc Soft Skills Brno 11. prosinec 2012 Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Zlín Gurecká Michala Letní škola s didaktikou matematiky Uherské Hradiště 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Heneš Lubomír Hiblerová Nikola 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Hlavňovská Kateřina 8. listopad 2012 Motivační setkání učitelů AJ Zlín 10. prosinec 2012 Učíme společně anglicky Zlín 11. duben 2013 Seminář pro učitele ŠJ Zlín Hýlová Dagmar Holocaust ve vzdělávání - II. stupeň Terezín 29. duben 2013 Naši nebo cizí Zlín 17. červen 2013 Prevence rizikového chování a výuka holocaustu Praha Mezinárodní škola holocaustu Jad Vashem (Izrael) Kozmíková Hana 10. prosinec 2012 Učíme společně anglicky Zlín 19. únor 2013 Inovativní přístup k výuce angličtiny Zlín Kratinová Daniela 7. listopad 2012 Motivační setkání učitelů NJ Zlín Krajčová Zdeňka 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Krejčová Dagmar 6

7 Křečková Věra 7. listopad únor května 2013 Setkání výchovných poradců k přijímacímu řízení na SŠ Výukový program GeoGebra ve výuce matematiky Změny a realizace ve výuce - ŠVP - úpravy platné od Zlín Zlín Zlín Kubicová Miroslava 2. listopad 2012 Zážitek v literatuře Zlín 26. listopad 2012 Soudobé dějiny a výuka Zlín 29. duben 2013 Naši nebo cizí Zlín 17. červen 2013 Prevence rizikového chování a výuka holocaustu Praha Mezinárodní škola holocaustu Jad Vashem (Izrael) Lukovicsová Hana 22. listopad 2012 Krajská konference EVVO Uherské Hradiště Hauserová Petra 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Novosadová Irena 4. listopad 2012 Korálkovací technika Brno 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Nevečeřalová Jitka 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Plachá Eva 23. říjen 2012 Regionální seminář - Diskuze k doporučení OECD v oblasti monitoringu a evaluace Zlín 11. prosinec 2012 Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Zlín 27. únor duben května 2013 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Změny a realizace ve výuce - ŠVP - úpravy platné od Zlín Valašské Meziříčí Zlín Polínek Radim 3. říjen 2012 Krajský veletrh programů a aktivit ZOO Lešná Zlín 8. únor 2013 Výukový program GeoGebra ve výuce matematiky Zlín 7. květen 2013 Seminář o odpadech Zlín 7

8 Přílučíková Libuše Konference Muzeum a škola Zlín 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Trčalová Ester 23. říjen 2012 Regionální seminář - Diskuze k doporučení OECD v oblasti monitoringu a evaluace Uhrová Dana 23. duben 2013 Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů 14. květen 2013 Splývavé čtení Prostějov 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Vaculíková Karla 14. květen 2013 Splývavé čtení Prostějov 20. červen 2013 Splývavé čtení Brno 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Valiánová Michaela Soft Skills Brno 10. prosinec 2012 Učíme společně anglicky Zlín 11. prosinec 2012 Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Zlín 19. únor 2013 Inovativní přístup k výuce angličtiny Zlín 11. duben 2013 Schůzka k projektu Valašské Meziříčí Vořechovská Pavla 1. listopad 2011 Čeština nemusí být nuda Zlín 30. duben 2013 Jak učit dějepisné učivo na I. stupni Zlín 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Zapletalová Marie 23. říjen 2012 Regionální seminář - Diskuze k doporučení OECD v oblasti monitoringu a evaluace 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Zlín Zlín Zlín Zemanová Michaela 20. březen 2013 Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních částich Brno Zuzaníková Gabriela 7. listopad 2012 Motivační setkání učitelů FJ Zlín 8

9 3. prosinec březen 2013 Les comptines et les chansons en classe de FLE Globální mapa světa a význam regionů, práce s mapou, zdroji a jejich analýza Praha Brno Letní geografická škola Brno Moreau Kateřina 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Pazderková Jana 14. květen 2013 Splývavé čtení Prostějov 20. červen 2013 Splývavé čtení Brno 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Trčková Vendulka Matušincová Tereza Zákrevská Vladimíra Kaplanová Sylva Barnášová Jana Nepedagogičtí pracovníci Miklová Jarmila Školení uživatelů mzdového systému PERM Školení uživatelů mzdového systému PERM Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění Rybníčková Lenka Účetnictví a účtování r Školení softwarového programu Compex Školení uživatelů účetního programu FIS200 9

10 Cíchová Renata Nové trendy v moderním vaření Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve školních jídelnách Novinky v legislativě a spotřební koš v praxi Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování Cíchová Renata, Janušková Lenka, Císařová Jitka, Jirušová Věra, Miklová Marie Školení pracovníků stravovacích služeb Finanční náklady na DVPP 200,-Kč (z prostředků rozpočtu KÚ Zlínského kraje) ,-Kč (z prostředků EU peníze školám) ,-Kč (z prostředků MŠMT ČR projekt prevence rizikového chování) Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků 8.478,-Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola, činnostní učení Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví Vedení pedagogické praxe Termín Jméno studenta Vysoká škola, vzd. instituce Aprobace Vedoucí praxe Tereza Kocmanová Pedaogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno AJ - NJ D. Kratinová M. Fancová Šárka Melichárková Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno NJ D. Krejčová Jitka Vrbová Univerzita Tomáše Bati Zlín CH M. Zemanová 10

11 Jana Šidlíková Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno FJ G. Zuzaníková Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. tříd 2012 Přijatí do 1. tříd 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012 Zapsaní do 1. tříd 2013 Přijatí do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 5. 1 Zrakové postižení x x S vadami řeči x x Zdravotní postižení x x S kombinací postižení x x S vývojovými poruchami učení 2.; 3.;4.; 5.; 6.; 7. 9 Se sociálním znevýhodněním x x Autismus x x Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň

12 Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přijatí přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2012/13 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 třídní učitel(ka) za účast ve sportovních soutěžích 37 třídní učitel(ka) za účast ve vědomostních soutěžích 1 třídní učitel(ka) za čestné jednání při nálezu cenné věci 119 třídní učitel(ka) za výborný prospěch 41 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a chování 3 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a práci pro třídu 54 třídní učitel(ka) za zpracování projektů 10 třídní učitel(ka) za patronát nad žáky první třídy 18 třídní učitel(ka) za asistenci při Dni otevřených dveří nebo Dni Země 2 třídní učitel(ka) za účast na kulturních akcích 18 třídní učitel(ka) za práci pro třídu 4 třídní učitel(ka) za úspěch ve vědomostní soutěži 25 třídní učitel(ka) za úspěšné složení zkoušky z cizího jazyka 2 třídní učitel(ka) za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací 337 třídní učitel celkem 12

13 Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 ředitelka školy za čestné jednání při nálezu cenné věci 14 ředitelka školy za úspěch ve sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje a celostátní 2 ředitelka školy za účast ve sportovních soutěžích 22 ředitelka školy za úspěch ve vědomostních soutěžích na úrovni okresu, kraje a celostátní 1 ředitelka školy za účast na kulturních akcích 1 ředitelka školy za patronát nad řáky první třídy 32 ředitelka školy za asistenci při výběrovém zápisu do první třídy 1 ředitelka školy za účast ve vědomostní soutěži 3 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost 4 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost 83 ředitelka školy celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2012/13 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 třídní učitel(ka) za nevhodné chování ke spolužákům 65 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 18 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 17 třídní učitel(ka) za vyrušování ve vyučování 103 třídní učitel celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 4 třídní učitel(ka) za nevhodné chování ke spolužákům, dospělým 10 třídní učitel(ka) za porušování školního řádu 11 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a nevhodné chování 10 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 1 třídní učitel(ka) za krádež 1 třídní učitel(ka) za podvod 37 třídní učitel celkem 13

14 Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 5 ředitelka školy 1 ředitelka školy za závažné porušení školního řádu - porušení zákazu kouření za porušování školního řádu a nevhodné chování ke spolužačce 2 ředitelka školy za porušování školního řádu 3 ředitelka školy za neomluvenou absenci 3 ředitelka školy za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 14 ředitelka celkem Snížené stupně z chování Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 2 uspokojivé ,310% 3 neuspokojivé 0 3 0,690% Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 1 0,005% 2. pololetí 2 0,009% za školní rok 3 0,007% Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/13 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okresním (oblastním) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole Matematická olympiáda 5. ročník Matematická olympiáda 6. ročník Matematická olympiáda 7. ročník Matematická olympiáda 8. ročník Matematická olympiáda 9. ročník Pythagoriáda 6. ročník není není Pythagoriáda 7. ročník 36 4 není není Pythagoriáda 8. ročník 30 3 není není Matematický Klokan

15 Konverzační soutěž v NJ Dějepisná olympiáda Olympiáda v ČJ Recitační soutěž třída Mezinárodní soutěž ČESKÉ POŠTY Biologická olympiáda Konverzační soutěž ve FJ 7 není 2 2 Konverzační soutěž v AJ Trnavský vrch není 7 není není Zeměpisná olympiáda Florbal není 11 není není Kvítková CUP není 6 není není Atletický čtyřboj není 4 není není Halová kopaná Luhačovice není 10 není není Běh Olympijského dne není 2 není není Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Matematická olympiáda školní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Eva Svobodová 5.B Michael Brabec 5.A okresní kolo kategorie Z 5: účast: Eva Svobodová 5.B školní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 9. B okresní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 9. B krajské kolo kategorie Z 9: účast: Anna Šopíková 9. B Matík Pythagoriáda školní kolo: úspěšný řešitel: Oliver Dočkal 5.B Anna Lorencová 5.B školní kolo 5. ročník: úspěšný řešitel: Plšek Adam Kalová Sabina 5. B Čech David Gajdošíková Tereza Hanák Ondřej Ponížilová Zuzana Tomančáková Nathalie Svobodová Eva 5. B Kudlová Anna Baselová Tereza 5. B Lehký Filip Shánělová Dominika Staněk Vít Šámalová Sofie 15

16 Šedová Adéla Trinh Anh Tu Žbel Matěj Červenka Stanislav Gerychová Klára Müllerová Michaela Novosadová Pavla Krajcová Kamila 5. B Lorencová Anna Brabec Michael Korvasová Adéla Phan Ngoc Phu Zuzaníková Tereza Čech Jakub 5. B Hutěčka Michal 5. B Polášková Kristýna 5. B Kubík Vít Zavadilová Aneta Bartík Michal 5. B okresní kolo 5. ročník úspěšný řešitel: Anna Lorencová 5. B Eva Svobodová 5. B Tereza Baselová 5. B David Čech Vít Staněk Anna Kudlová Sofie Šámalová Ondřej Hanák školní kolo 6. ročník úspěšný řešitel: Martin Látal 6. B Kateřina Příhodová 6. B Marek Lukášík 6. B Filip Blažek 6. A Noor Iman Mostefa 6. A Michael Fahian 6. B okresní kolo 6. ročník úspěšný řešitel: Filip Blažek 6. A Martin Látal 6. B Marek Lukášík 6. B školní kolo 7. ročník úspěšný řešitel: Jakub Turňa 7. A Vojtěch Blahušek 7. A Tereza Fikeisová 7. A školní kolo 8. ročník úspěšný řešitel: Ondřej Zeman Sebastián Janků Filip Jašek Matematický Klokan nejlepší výsledky v kategoriích: Kadet Jan Vysloužil 9. B Ondřej Zeman Tereza Vinklárková 9. B Benjamín Jakub Turňa 7. A 16

17 Filip Blažek 6. A Lenka Krejčí 7. B Klokánek Adéla Šedová Anna Kudlová Nathalie Anna Tomančáková Cvrček Jan Jaroščák 3. A Oliver Los Chovanec 3. A Adam Kutálek 3. B Konverzační soutěž v NJ školní kolo Kategorie II. A 1. místo Lea Macíková 9. B Martin Souček 9. B 2. místo Patrik Pivoda 3. místo kategorie I. A 1. místo Jana Vaculíková 6. B 2. místo Adéla Kneifelová 7. A 3. místo Anna Kováříková 6. B kategorie 8. tříd (2. jazyk) 1. místo Klára Kocmanová 2. místo Věra Košařová 3. místo Judita Knotková okresní kolo Kategorie II. A 1. místo Martin Souček 9. B 2. místo Lea Macíková 9. B krajské kolo Kategorie II. A 1. místo Martin Souček 9. B 3. místo Lea Macíková 9. B Německý certifikát Fit in Deutsch 2: Barbora Babčáková Martin Balajka Jan Burk Dominika Fialová Vojtěch Gargulák Ondřej Holík Petr Kašpárek Judita Knotková Klára Kocmanová Anežka Kosková Věra Košařová Daniel Kratina Zdeněk Marčík Patrik Pivoda Adam Rajnoch Tomáš Vítek 17

18 Biologická olympiáda školní kolo: kategorie C 1. místo Jakub Gallas 9. B 2. místo Adam Rajnoch 3. místo Jan Vysloužil 9. B kategorie D 1. místo Nela Rajnochová 7. B 2. místo Lenka Krejčí 7. B 3. místo Vojtěch Janoš 7. A okresní kolo: kategorie C 11. místo Jakub Gallas 9. B 20. místo Adam Rajnoch kategorie D 11. místo Nela Rajnochová 7. B 29. místo Lenka Krejčí 7. B Olympiáda v ČJ školní kolo: 1. místo Lea Macíková 9. B 2. místo Barbora Lednická 9. A okresní kolo: 2. místo Lea Macíková 9. B krajské kolo: místo Lea Macíková 9. B ZUČ - recitační soutěž školní kolo: 1. místo - kategorie třídy Pavel Chmelík 6. A 1. místo - kategorie třídy Věra Košařová 2. místo - kategorie třídy Tereza Cedidlová okrskové kolo: účast Pavel Chmelík 6. A Věra Košařová Tereza Cedidlová Mezinárodní soutěž v psaní dopisů účast Barbora Žabková Lucie Netočná Patrik Pivoda Barbora Babčáková Filip Jašek Petr Kašpárek Jiří Gavenda Adam Kúřil Vojtěch Gargulák Lucie Polomíková Pavlína Maňasová Eliška Syrová 18

19 Judita Knotková Markéta Neudeková Konverzační soutěž ve FJ školní kolo: Kategorie A1 1.místo Samia Fatima Mosefa 8.A 2.místo Ondřej Zeman 8.A 3.místo Jia Mei Zhanová 8.A Kategorie A2 1. místo Tereza Vinklárková 9.B 2. místo Theodor Pištěk 8.B 3. místo Filip Jašek 8.B krajské kolo: Kategorie A1 1. místo Samia Fatima Mostefa 8.A Kategorie A2 1. místo Tereza Vinklárková 9.B celostátní kolo: Kategorie A1 6.místo Samia Fatima Mostefa 8.A Kategorie A2 10. místo Tereza Vinklárková 9. B Francouzský certifikát DELF A1: Francouzský certifikát DELF A2: Jiří Gavenda 8.B Adam Holík 8.B Filip Jašek 8.B Sebastián Janků 8.B Adam Kúřil Theodor Pištěk Barbora Žabková Michala Nejedlá Eva Atcheson Jakub Gallas Kateřina Družbová Martin Habrovanský Natálie Seitlová Václav Staněk Tereza Vinklárková Atletický čtyřboj okresní kolo Strohbach Adam 9.B zúčastnili se: 4 starší žáci Staněk Václav 9.B 5. místo Marčík Zdeněk 8.A Gavenda Jiří 8.B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B Kvítková CUP - tenis místo: Kúřil Adam 1. místo: Hrabalová Zuzana 7. A 3. místo: Kašpárek Petr 2. místo: Popova Eliška 7. B 2. místo: Kocmanová Klára 3. místo: Jánoš Vojtěch 7. A 19

20 Běh Olympijského dne okresní kolo 1. místo Vítek Staněk (1000 m) 1. místo Václav Staněk (1 500 m) 9. B Trnavský vrch okresní kolo Lednická Barbora 9.B Mňačko Jakub 6.A Staněk Vít 5.A Čihánek Martin 6.A Hájek Filip 6.A Marčík Zdeněk 8.A Strohbach Adam 9.B Halová kopaná Luhačovice okresní kolo Strohbach Adam 9.B místo Šalena Martin 9.B Holásek Erik 9.B Hrubý David 9.B Marčík Zdeněk 8.A Gallas Jakub 9.B Gavenda Jiří 8.B Čihánek Martin 6.A Staněk Vít 5.A Hájek Filip 6.A Okresní a krajské finále v plavání místo štafeta 3 x 25 PZ 1. místo štafeta 6 x 50 VZ 1. místo 50 m Z Adéla Kneifelová 7. A 5. místo 50 m Z Zuzana Lukovicsová 4. místo 50 m P Anita Fancová 7. A 5. místo 50 m P Anna Lorencová 5. B 1. místo 50 m K Eva Svobodová 5. B 3. místo 50 m K Karolína Janská 7. B Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo: Ondřej Zeman 2. místo: Lukáš Hasík 9. A 3. místo: Tomáš Vítek okresní kolo: místo Ondřej Zeman Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie A: 1. místo Matyáš Holub 6. B 2. místo Adam Martinec 6. B školní kolo kategorie B: 20

21 1. místo Michael Šenovský 7. B 2. místo Pavel Zezulka 7. B 3. místo Alex Khalil 7. B školní kolo kategorie C 1. místo Ondřej Zeman 2. místo Tereza Cedidlová okresní kolo kategorie A: 4. místo Matyáš Holub 6. B okresní kolo kategorie B: 4. místo Michael Šenovský 7. B okresní kolo kategorie C: 5. místo Ondřej Zeman ZUČ - recitační soutěž školní kolo: místo Filip Dráb 4.B 1. místo Klára Hanáková 2.B 2. místo Ema Lorencová 2.A 3. místo Jakub Papežík 2.B 3. místo Sarah Zimmermannová 5.B okrskové kolo: 1. místo Klára Hanáková 2.B 2. místo Filip Dráb 4.B 3. místo Sarah Zimmermannová 5.B okresní kolo: místo Klára Hanáková 2.B účast Sarah Zimmermannová 5.B krajské kolo: účast Klára Hanáková 2.B McDonald s Cup okrskové kolo: Filip Hlavinka 4.B místo Jiří Klouda 4.B Matěj Oškera 4.B Daniel Mravec 4.B Matyáš Hartman 4.A Filip Lehký 5.A Matěj Žbel 5.A Stanislav Červenka 5.A Michael Brabec 5.A Vít Staněk 5.A 3. místo Adam Sukup 2.A David Gistr 2.A David Eichner 2.A Jakub Papežík 3.A Jakub Kojecký 2.B Bartoloměj Stojar 2.B Lukáš Heš 2.B okresní kolo: 3. místo Filip Hlavinka 4.B Jiří Klouda 4.B Matěj Oškera 4.B 21

22 Daniel Mravec 4.B Matyáš Hartman 4.A Filip Lehký 5.A Matěj Žbel 5.A Stanislav Červenka 5.A Michael Brabec 5.A Vít Staněk 5.A Běh Olympijského dne okresní kolo 1. místo Vítek Staněk ( 1000 m) 1. místo Václav Staněk(1 500 m) 9. B Konverzační soutěž v AJ školní kolo: Kategorie I. A 1. místo Anita Fancová 7. A 2. místo Michael Fahian 6. B 3. místo Martin Látal 6. B Kategorie II. A 1. místo Dominik Lipovský 9. A 2. místo Martin Habrovanský 9. B 3. místo Marek Šiška 9. A okresní kolo: Kategorie I. A 2. místo Michael Fahian 6. B Kategorie II. A 4. místo Dominik Lipovský 9. A Cambridge English Exams - PET Martin Dufek 9. A (Mezinárodní zkoušky z AJ) Martin Habrovanský 9. B Výchovně vzdělávací aktivity školy Martin Henčl Zuzana Urbancová Jana Vítková 9. B 9. B 9. B B Vlastivědná exkurze - Modrá u Velehradu , B Cyklistický kurz - lokalita Spytihněv A, B Vlastivědná exkurze - Praha 3. B Beseda v knihovně - Neplechy a rošťárny v knihách A. Lindgrenové A Beseda v knihovně - Neplechy a rošťárny v knihách A. Lindgrenové 6. A Beseda v muzeu - Když se řekne muzeum , B Beseda v muzeu - Škola hrou - J. A. Komenský A, B Výukový program v ZOO Lešná - Obojživelníci A Beseda v knihovně - Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla A, B projekt Přišel podzim A Exkurze - DD Astra - Hadi, ještěrky a plazi 22

23 , B Přednáška - Vlci, medvědi a rysi B Exkurze - DD Astra - Hadi, ještěrky a plazi 4. A Beseda v knihovně - Literární kufr 7. A, B Beseda - Než užiješ alkohol, užij svůj mozek B Vlastivědná exkurze - lovci mamutů a ornitologická stanice - Předmostí u Přerova 3. A, B Podzimní vycházka na Kocandu B Beseda v muzeu - Když se řekne muzeum A, B Turistický a adaptační kurz - Revika Vizovice A, B; 4. A, B Divadelní představení Rákosníček a jeho rybník B Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky 1. B, 2. B Týden zdraví - beseda s dvojnásobnou mistryní světa v aerobiku v juniorské kategorii A Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín 1. A Drakiáda - Kocanda B Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín, B Exkurze do Vlastivědného muzea - Brno 1. A, 2. A Týden zdraví - beseda s dvojnásobnou mistryní světa v aerobiku v juniorské kategorii A Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky A, B Vycházka - Den stromů - park Svobody A, B Prezentace projektu Global Classroom - Baťova vila - Zlín A Projekt Den podzimních plodů B Projekt Den podzimních plodů ; 9. B Beseda - Gamblerství A Vystoupení v Zelenáčově šopě A Exkurze - DD Astra - Hlodavci B Exkurze - DD Astra - Hlodavci ; 9. A Beseda - Gamblerství 6. A, B Beseda - Dospívání A, B Dopravní výchova - dopravní hřiště - Malenovice B Preventivní program - T - Klub - Zlín Preventivní program - T - Klub - Zlín B Výstupy projektu Cesta do pravěku A, B Koncert - Symfonická báseň v české hudbě - Kongresové centrum A, B Projekt Hasík A Exkurze - DD Astra - Hadi, želvy, krokodýli A, B Projekt Hasík, 9. A Matematika je hra - projekt Věda do škol - UP Olomouc 7. B Exkurze - DD Astra - Hadi, želvy, krokodýli A, B Divadelní představení Bořík a spol , B; 9. A, B Divadelní představení - Legenda C + W A, B; 9. A, B Diashow Afrika A, B Projekt Hasík třídy Koncert - Nultá hodina tanečních - Ziggy Horváth Přednáška - Porod a šestinedělí 9. A Přednáška - Antikoncepce A, B Projekt Hasík, B Přednáška - Dítě na cestě k dospělosti A Vánoční dílna v Domě seniorů Naděje - Zlín B Jak spolu mluvíme 23

24 vybraní žáci 9. A, B Den otevřených laboratoří - SPŠ Otrokovice, B Výstava - Umění 19. století B Vystoupení v Klubu důchodů na Kvítkové 9. A, B Exkurze do vodní elektrárny Dalešice B Vánoční besídka B Beseda v knihovně - Ladovská zima B Exkurze - Vídeň - Předvánoční Vídeň a Přírodovědné muzeum 9. B Přednáška - Antikocepce Přednáška - Porod a šestinedělí 1. B Vánoční besídka A, B Vánoční dílna 2. A Vánoční besídka třídy Beseda - Green Life A, B Integrovaná praktická tělesná výchova - projekt Věda do škol - UP Olomouc 3. A Beseda v knihovně - Ladovská zima A Beseda v knihovně - Ladovská zima 1. A Vánoční besídka v Domě seniorů Naděje - Zlín 1. B Beseda - Vánoce v Německu A, Vánoce na Hájence 1. B Beseda v knihovně - Ladovská zima 1. A Vánoční besídka A, B; 2. A, B; 4. A, B Divadelní představení Ferda Mravenec Vánoční zpívání před školou , B Beseda v knihovně - Nejen paní Láry Fáry A, B Beseda o úrazech B Beseda v knihovně - Historie písma a knihtisku 9. A Výuka první pomoci B Výuka první pomoci B Beseda v knihovně - Ladovská zima A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 2. A, B Program - DD Astra - Masopust třídy Program Dental Alarm třída Program Dental Alarm , B Program Dental Alarm A Beseda v knihovně - Podivuhodný svět J. Verna 9. A, B Koncert - Drum In A, B Lyžařský výcvikový zájezd - Malá Morávka ŠD 1. A Exkurze - DD Astra - Malá ZOO třídy Tajemný svět Ekvádoru a Galapág 6. A, B Projekt Hasík - Návštěva HZS Zl. Kraje A, B Dopravní výchova ŠD 2. A Exkurze - DD Astra - Malá ZOO B Beseda v knihovně - Podivuhodný svět J. Verna A Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky A, B Lyžování na umělém svahu ve Zlíně 7. A, B Koncert - Od klasiky k jazzu Beseda o škodlivosti kouření A Beseda v knihovně - Cyril a Metoděj v historii Moravy 6. A, B Tajemství rudého kontinentu - Austrálie A, B Beseda - Stravovací návyky u mladistvých B Beseda o škodlivosti kouření 24

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více