ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník s rozšířenou výukou jazyků) Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: fax: web: Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení od Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy: školní družina (kapacita k žáků) školní jídelna (nejvyšší počet stravovaných k ) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň stupeň ,13 17,16 8,91 Školní družina ,21 35,6 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna x 426 x x x jiné x x x x x Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla založena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací program školy školní rok vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace platný od Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala v anglickém a německém jazyce a výuka předmětu etická výchova probíhala v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT č.j.mšmt 7967/ Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2012/13 vyučovalo anglický jazyk seminář německý jazyk seminář francouzský jazyk seminář španělský jazyk seminář ruský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický kroužek dramatický kroužek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce ruský jazyk cizojazyčné kluby Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzic. osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 30,8893 Externí pracovníci x x 3

4 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 12,625 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. čís. Pracovní zařazení, funkce úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 učetní 0,875 SŠ - ekonomie 2 mzd. účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 3 provozář, pož. preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 uklízečka 1 požadované 5 uklízečka 1 požadované 6 uklízečka 1 požadované 7 uklízečka 0,75 požadované 8 vedoucí školní jídelny 1 SŠ - zemědělská 9 hlavní kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 10 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 11 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12 pomocná kuchařka 1 SŠ - ekonomie 13 pomocná kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12,625 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped.praxe 1 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, M - IT 6 3 učitelka 1 K, VŠ, AJ 12 4 učitelka 1 K, VŠ, vychov., bezp. tech. 0,9071 K, SŠ 13 6 učitel 1 K, VŠ, Z - TV 8 7 vychovatelka 0,7500 K, SŠ 1 8 učitelka 0,9545 K, VŠ, ŠJ, AJ 9 9 učitelka 1 K, VŠ, ČJ, D učitelka 1 K, VŠ, AJ 9 11 učitelka 1 Prob. VŠ učitelka 1 K, VŠ, NJ 9 4

5 13 D učitelka 0,2727 K, VŠ, NJ zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M - ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ - D učitelka 1 K, VŠ, TV - PŘ 8 17 učitelka 1 K, VŠ, VV - HV 2 18 učitelka 0,0455 K, VŠ, RJ vychovatelka 0,7178 K, VŠ, vychovatelka 0,8939 K, SŠ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ - ČJ učitel 1 K, VŠ, M - PŘ učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 0,5296 K, SŠ 2 25 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,8182 K, VŠ, ČJ - FJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, F - CH 6 34 učitelka 1 K, VŠ, FJ - Z 6 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagogických pracovníků je 42,5 let. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Andrlová Petra 8. listopad 2012 Motivační setkání učitelů AJ Zlín 15. listopad 2012 Moodle a e-learningové učení v AJ Olomouc 11. leden 2013 Einstein English Zlín 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Cibulková Ivana Škola matematických dovedností Jihlava 5

6 Fancová Jana 15. listopad 2012 Moodle a e-learningové učení v AJ Olomouc Soft Skills Brno 11. prosinec 2012 Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Zlín Gurecká Michala Letní škola s didaktikou matematiky Uherské Hradiště 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Heneš Lubomír Hiblerová Nikola 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Hlavňovská Kateřina 8. listopad 2012 Motivační setkání učitelů AJ Zlín 10. prosinec 2012 Učíme společně anglicky Zlín 11. duben 2013 Seminář pro učitele ŠJ Zlín Hýlová Dagmar Holocaust ve vzdělávání - II. stupeň Terezín 29. duben 2013 Naši nebo cizí Zlín 17. červen 2013 Prevence rizikového chování a výuka holocaustu Praha Mezinárodní škola holocaustu Jad Vashem (Izrael) Kozmíková Hana 10. prosinec 2012 Učíme společně anglicky Zlín 19. únor 2013 Inovativní přístup k výuce angličtiny Zlín Kratinová Daniela 7. listopad 2012 Motivační setkání učitelů NJ Zlín Krajčová Zdeňka 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Krejčová Dagmar 6

7 Křečková Věra 7. listopad únor května 2013 Setkání výchovných poradců k přijímacímu řízení na SŠ Výukový program GeoGebra ve výuce matematiky Změny a realizace ve výuce - ŠVP - úpravy platné od Zlín Zlín Zlín Kubicová Miroslava 2. listopad 2012 Zážitek v literatuře Zlín 26. listopad 2012 Soudobé dějiny a výuka Zlín 29. duben 2013 Naši nebo cizí Zlín 17. červen 2013 Prevence rizikového chování a výuka holocaustu Praha Mezinárodní škola holocaustu Jad Vashem (Izrael) Lukovicsová Hana 22. listopad 2012 Krajská konference EVVO Uherské Hradiště Hauserová Petra 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Novosadová Irena 4. listopad 2012 Korálkovací technika Brno 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Nevečeřalová Jitka 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Plachá Eva 23. říjen 2012 Regionální seminář - Diskuze k doporučení OECD v oblasti monitoringu a evaluace Zlín 11. prosinec 2012 Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Zlín 27. únor duben května 2013 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Změny a realizace ve výuce - ŠVP - úpravy platné od Zlín Valašské Meziříčí Zlín Polínek Radim 3. říjen 2012 Krajský veletrh programů a aktivit ZOO Lešná Zlín 8. únor 2013 Výukový program GeoGebra ve výuce matematiky Zlín 7. květen 2013 Seminář o odpadech Zlín 7

8 Přílučíková Libuše Konference Muzeum a škola Zlín 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Trčalová Ester 23. říjen 2012 Regionální seminář - Diskuze k doporučení OECD v oblasti monitoringu a evaluace Uhrová Dana 23. duben 2013 Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů 14. květen 2013 Splývavé čtení Prostějov 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Vaculíková Karla 14. květen 2013 Splývavé čtení Prostějov 20. červen 2013 Splývavé čtení Brno 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Valiánová Michaela Soft Skills Brno 10. prosinec 2012 Učíme společně anglicky Zlín 11. prosinec 2012 Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji Zlín 19. únor 2013 Inovativní přístup k výuce angličtiny Zlín 11. duben 2013 Schůzka k projektu Valašské Meziříčí Vořechovská Pavla 1. listopad 2011 Čeština nemusí být nuda Zlín 30. duben 2013 Jak učit dějepisné učivo na I. stupni Zlín 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Zapletalová Marie 23. říjen 2012 Regionální seminář - Diskuze k doporučení OECD v oblasti monitoringu a evaluace 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Zlín Zlín Zlín Zemanová Michaela 20. březen 2013 Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních částich Brno Zuzaníková Gabriela 7. listopad 2012 Motivační setkání učitelů FJ Zlín 8

9 3. prosinec březen 2013 Les comptines et les chansons en classe de FLE Globální mapa světa a význam regionů, práce s mapou, zdroji a jejich analýza Praha Brno Letní geografická škola Brno Moreau Kateřina 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Pazderková Jana 14. květen 2013 Splývavé čtení Prostějov 20. červen 2013 Splývavé čtení Brno 27. srpen 2013 Šikana není fér II Zlín Trčková Vendulka Matušincová Tereza Zákrevská Vladimíra Kaplanová Sylva Barnášová Jana Nepedagogičtí pracovníci Miklová Jarmila Školení uživatelů mzdového systému PERM Školení uživatelů mzdového systému PERM Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění Rybníčková Lenka Účetnictví a účtování r Školení softwarového programu Compex Školení uživatelů účetního programu FIS200 9

10 Cíchová Renata Nové trendy v moderním vaření Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve školních jídelnách Novinky v legislativě a spotřební koš v praxi Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování Cíchová Renata, Janušková Lenka, Císařová Jitka, Jirušová Věra, Miklová Marie Školení pracovníků stravovacích služeb Finanční náklady na DVPP 200,-Kč (z prostředků rozpočtu KÚ Zlínského kraje) ,-Kč (z prostředků EU peníze školám) ,-Kč (z prostředků MŠMT ČR projekt prevence rizikového chování) Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků 8.478,-Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola, činnostní učení Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví Vedení pedagogické praxe Termín Jméno studenta Vysoká škola, vzd. instituce Aprobace Vedoucí praxe Tereza Kocmanová Pedaogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno AJ - NJ D. Kratinová M. Fancová Šárka Melichárková Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno NJ D. Krejčová Jitka Vrbová Univerzita Tomáše Bati Zlín CH M. Zemanová 10

11 Jana Šidlíková Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno FJ G. Zuzaníková Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. tříd 2012 Přijatí do 1. tříd 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012 Zapsaní do 1. tříd 2013 Přijatí do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 5. 1 Zrakové postižení x x S vadami řeči x x Zdravotní postižení x x S kombinací postižení x x S vývojovými poruchami učení 2.; 3.;4.; 5.; 6.; 7. 9 Se sociálním znevýhodněním x x Autismus x x Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň

12 Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přijatí přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2012/13 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 třídní učitel(ka) za účast ve sportovních soutěžích 37 třídní učitel(ka) za účast ve vědomostních soutěžích 1 třídní učitel(ka) za čestné jednání při nálezu cenné věci 119 třídní učitel(ka) za výborný prospěch 41 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a chování 3 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a práci pro třídu 54 třídní učitel(ka) za zpracování projektů 10 třídní učitel(ka) za patronát nad žáky první třídy 18 třídní učitel(ka) za asistenci při Dni otevřených dveří nebo Dni Země 2 třídní učitel(ka) za účast na kulturních akcích 18 třídní učitel(ka) za práci pro třídu 4 třídní učitel(ka) za úspěch ve vědomostní soutěži 25 třídní učitel(ka) za úspěšné složení zkoušky z cizího jazyka 2 třídní učitel(ka) za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací 337 třídní učitel celkem 12

13 Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 ředitelka školy za čestné jednání při nálezu cenné věci 14 ředitelka školy za úspěch ve sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje a celostátní 2 ředitelka školy za účast ve sportovních soutěžích 22 ředitelka školy za úspěch ve vědomostních soutěžích na úrovni okresu, kraje a celostátní 1 ředitelka školy za účast na kulturních akcích 1 ředitelka školy za patronát nad řáky první třídy 32 ředitelka školy za asistenci při výběrovém zápisu do první třídy 1 ředitelka školy za účast ve vědomostní soutěži 3 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost 4 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost 83 ředitelka školy celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2012/13 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 třídní učitel(ka) za nevhodné chování ke spolužákům 65 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 18 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 17 třídní učitel(ka) za vyrušování ve vyučování 103 třídní učitel celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 4 třídní učitel(ka) za nevhodné chování ke spolužákům, dospělým 10 třídní učitel(ka) za porušování školního řádu 11 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a nevhodné chování 10 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 1 třídní učitel(ka) za krádež 1 třídní učitel(ka) za podvod 37 třídní učitel celkem 13

14 Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 5 ředitelka školy 1 ředitelka školy za závažné porušení školního řádu - porušení zákazu kouření za porušování školního řádu a nevhodné chování ke spolužačce 2 ředitelka školy za porušování školního řádu 3 ředitelka školy za neomluvenou absenci 3 ředitelka školy za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 14 ředitelka celkem Snížené stupně z chování Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 2 uspokojivé ,310% 3 neuspokojivé 0 3 0,690% Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 1 0,005% 2. pololetí 2 0,009% za školní rok 3 0,007% Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/13 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okresním (oblastním) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole Matematická olympiáda 5. ročník Matematická olympiáda 6. ročník Matematická olympiáda 7. ročník Matematická olympiáda 8. ročník Matematická olympiáda 9. ročník Pythagoriáda 6. ročník není není Pythagoriáda 7. ročník 36 4 není není Pythagoriáda 8. ročník 30 3 není není Matematický Klokan

15 Konverzační soutěž v NJ Dějepisná olympiáda Olympiáda v ČJ Recitační soutěž třída Mezinárodní soutěž ČESKÉ POŠTY Biologická olympiáda Konverzační soutěž ve FJ 7 není 2 2 Konverzační soutěž v AJ Trnavský vrch není 7 není není Zeměpisná olympiáda Florbal není 11 není není Kvítková CUP není 6 není není Atletický čtyřboj není 4 není není Halová kopaná Luhačovice není 10 není není Běh Olympijského dne není 2 není není Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Matematická olympiáda školní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Eva Svobodová 5.B Michael Brabec 5.A okresní kolo kategorie Z 5: účast: Eva Svobodová 5.B školní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 9. B okresní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 9. B krajské kolo kategorie Z 9: účast: Anna Šopíková 9. B Matík Pythagoriáda školní kolo: úspěšný řešitel: Oliver Dočkal 5.B Anna Lorencová 5.B školní kolo 5. ročník: úspěšný řešitel: Plšek Adam Kalová Sabina 5. B Čech David Gajdošíková Tereza Hanák Ondřej Ponížilová Zuzana Tomančáková Nathalie Svobodová Eva 5. B Kudlová Anna Baselová Tereza 5. B Lehký Filip Shánělová Dominika Staněk Vít Šámalová Sofie 15

16 Šedová Adéla Trinh Anh Tu Žbel Matěj Červenka Stanislav Gerychová Klára Müllerová Michaela Novosadová Pavla Krajcová Kamila 5. B Lorencová Anna Brabec Michael Korvasová Adéla Phan Ngoc Phu Zuzaníková Tereza Čech Jakub 5. B Hutěčka Michal 5. B Polášková Kristýna 5. B Kubík Vít Zavadilová Aneta Bartík Michal 5. B okresní kolo 5. ročník úspěšný řešitel: Anna Lorencová 5. B Eva Svobodová 5. B Tereza Baselová 5. B David Čech Vít Staněk Anna Kudlová Sofie Šámalová Ondřej Hanák školní kolo 6. ročník úspěšný řešitel: Martin Látal 6. B Kateřina Příhodová 6. B Marek Lukášík 6. B Filip Blažek 6. A Noor Iman Mostefa 6. A Michael Fahian 6. B okresní kolo 6. ročník úspěšný řešitel: Filip Blažek 6. A Martin Látal 6. B Marek Lukášík 6. B školní kolo 7. ročník úspěšný řešitel: Jakub Turňa 7. A Vojtěch Blahušek 7. A Tereza Fikeisová 7. A školní kolo 8. ročník úspěšný řešitel: Ondřej Zeman Sebastián Janků Filip Jašek Matematický Klokan nejlepší výsledky v kategoriích: Kadet Jan Vysloužil 9. B Ondřej Zeman Tereza Vinklárková 9. B Benjamín Jakub Turňa 7. A 16

17 Filip Blažek 6. A Lenka Krejčí 7. B Klokánek Adéla Šedová Anna Kudlová Nathalie Anna Tomančáková Cvrček Jan Jaroščák 3. A Oliver Los Chovanec 3. A Adam Kutálek 3. B Konverzační soutěž v NJ školní kolo Kategorie II. A 1. místo Lea Macíková 9. B Martin Souček 9. B 2. místo Patrik Pivoda 3. místo kategorie I. A 1. místo Jana Vaculíková 6. B 2. místo Adéla Kneifelová 7. A 3. místo Anna Kováříková 6. B kategorie 8. tříd (2. jazyk) 1. místo Klára Kocmanová 2. místo Věra Košařová 3. místo Judita Knotková okresní kolo Kategorie II. A 1. místo Martin Souček 9. B 2. místo Lea Macíková 9. B krajské kolo Kategorie II. A 1. místo Martin Souček 9. B 3. místo Lea Macíková 9. B Německý certifikát Fit in Deutsch 2: Barbora Babčáková Martin Balajka Jan Burk Dominika Fialová Vojtěch Gargulák Ondřej Holík Petr Kašpárek Judita Knotková Klára Kocmanová Anežka Kosková Věra Košařová Daniel Kratina Zdeněk Marčík Patrik Pivoda Adam Rajnoch Tomáš Vítek 17

18 Biologická olympiáda školní kolo: kategorie C 1. místo Jakub Gallas 9. B 2. místo Adam Rajnoch 3. místo Jan Vysloužil 9. B kategorie D 1. místo Nela Rajnochová 7. B 2. místo Lenka Krejčí 7. B 3. místo Vojtěch Janoš 7. A okresní kolo: kategorie C 11. místo Jakub Gallas 9. B 20. místo Adam Rajnoch kategorie D 11. místo Nela Rajnochová 7. B 29. místo Lenka Krejčí 7. B Olympiáda v ČJ školní kolo: 1. místo Lea Macíková 9. B 2. místo Barbora Lednická 9. A okresní kolo: 2. místo Lea Macíková 9. B krajské kolo: místo Lea Macíková 9. B ZUČ - recitační soutěž školní kolo: 1. místo - kategorie třídy Pavel Chmelík 6. A 1. místo - kategorie třídy Věra Košařová 2. místo - kategorie třídy Tereza Cedidlová okrskové kolo: účast Pavel Chmelík 6. A Věra Košařová Tereza Cedidlová Mezinárodní soutěž v psaní dopisů účast Barbora Žabková Lucie Netočná Patrik Pivoda Barbora Babčáková Filip Jašek Petr Kašpárek Jiří Gavenda Adam Kúřil Vojtěch Gargulák Lucie Polomíková Pavlína Maňasová Eliška Syrová 18

19 Judita Knotková Markéta Neudeková Konverzační soutěž ve FJ školní kolo: Kategorie A1 1.místo Samia Fatima Mosefa 8.A 2.místo Ondřej Zeman 8.A 3.místo Jia Mei Zhanová 8.A Kategorie A2 1. místo Tereza Vinklárková 9.B 2. místo Theodor Pištěk 8.B 3. místo Filip Jašek 8.B krajské kolo: Kategorie A1 1. místo Samia Fatima Mostefa 8.A Kategorie A2 1. místo Tereza Vinklárková 9.B celostátní kolo: Kategorie A1 6.místo Samia Fatima Mostefa 8.A Kategorie A2 10. místo Tereza Vinklárková 9. B Francouzský certifikát DELF A1: Francouzský certifikát DELF A2: Jiří Gavenda 8.B Adam Holík 8.B Filip Jašek 8.B Sebastián Janků 8.B Adam Kúřil Theodor Pištěk Barbora Žabková Michala Nejedlá Eva Atcheson Jakub Gallas Kateřina Družbová Martin Habrovanský Natálie Seitlová Václav Staněk Tereza Vinklárková Atletický čtyřboj okresní kolo Strohbach Adam 9.B zúčastnili se: 4 starší žáci Staněk Václav 9.B 5. místo Marčík Zdeněk 8.A Gavenda Jiří 8.B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B Kvítková CUP - tenis místo: Kúřil Adam 1. místo: Hrabalová Zuzana 7. A 3. místo: Kašpárek Petr 2. místo: Popova Eliška 7. B 2. místo: Kocmanová Klára 3. místo: Jánoš Vojtěch 7. A 19

20 Běh Olympijského dne okresní kolo 1. místo Vítek Staněk (1000 m) 1. místo Václav Staněk (1 500 m) 9. B Trnavský vrch okresní kolo Lednická Barbora 9.B Mňačko Jakub 6.A Staněk Vít 5.A Čihánek Martin 6.A Hájek Filip 6.A Marčík Zdeněk 8.A Strohbach Adam 9.B Halová kopaná Luhačovice okresní kolo Strohbach Adam 9.B místo Šalena Martin 9.B Holásek Erik 9.B Hrubý David 9.B Marčík Zdeněk 8.A Gallas Jakub 9.B Gavenda Jiří 8.B Čihánek Martin 6.A Staněk Vít 5.A Hájek Filip 6.A Okresní a krajské finále v plavání místo štafeta 3 x 25 PZ 1. místo štafeta 6 x 50 VZ 1. místo 50 m Z Adéla Kneifelová 7. A 5. místo 50 m Z Zuzana Lukovicsová 4. místo 50 m P Anita Fancová 7. A 5. místo 50 m P Anna Lorencová 5. B 1. místo 50 m K Eva Svobodová 5. B 3. místo 50 m K Karolína Janská 7. B Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo: Ondřej Zeman 2. místo: Lukáš Hasík 9. A 3. místo: Tomáš Vítek okresní kolo: místo Ondřej Zeman Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie A: 1. místo Matyáš Holub 6. B 2. místo Adam Martinec 6. B školní kolo kategorie B: 20

21 1. místo Michael Šenovský 7. B 2. místo Pavel Zezulka 7. B 3. místo Alex Khalil 7. B školní kolo kategorie C 1. místo Ondřej Zeman 2. místo Tereza Cedidlová okresní kolo kategorie A: 4. místo Matyáš Holub 6. B okresní kolo kategorie B: 4. místo Michael Šenovský 7. B okresní kolo kategorie C: 5. místo Ondřej Zeman ZUČ - recitační soutěž školní kolo: místo Filip Dráb 4.B 1. místo Klára Hanáková 2.B 2. místo Ema Lorencová 2.A 3. místo Jakub Papežík 2.B 3. místo Sarah Zimmermannová 5.B okrskové kolo: 1. místo Klára Hanáková 2.B 2. místo Filip Dráb 4.B 3. místo Sarah Zimmermannová 5.B okresní kolo: místo Klára Hanáková 2.B účast Sarah Zimmermannová 5.B krajské kolo: účast Klára Hanáková 2.B McDonald s Cup okrskové kolo: Filip Hlavinka 4.B místo Jiří Klouda 4.B Matěj Oškera 4.B Daniel Mravec 4.B Matyáš Hartman 4.A Filip Lehký 5.A Matěj Žbel 5.A Stanislav Červenka 5.A Michael Brabec 5.A Vít Staněk 5.A 3. místo Adam Sukup 2.A David Gistr 2.A David Eichner 2.A Jakub Papežík 3.A Jakub Kojecký 2.B Bartoloměj Stojar 2.B Lukáš Heš 2.B okresní kolo: 3. místo Filip Hlavinka 4.B Jiří Klouda 4.B Matěj Oškera 4.B 21

22 Daniel Mravec 4.B Matyáš Hartman 4.A Filip Lehký 5.A Matěj Žbel 5.A Stanislav Červenka 5.A Michael Brabec 5.A Vít Staněk 5.A Běh Olympijského dne okresní kolo 1. místo Vítek Staněk ( 1000 m) 1. místo Václav Staněk(1 500 m) 9. B Konverzační soutěž v AJ školní kolo: Kategorie I. A 1. místo Anita Fancová 7. A 2. místo Michael Fahian 6. B 3. místo Martin Látal 6. B Kategorie II. A 1. místo Dominik Lipovský 9. A 2. místo Martin Habrovanský 9. B 3. místo Marek Šiška 9. A okresní kolo: Kategorie I. A 2. místo Michael Fahian 6. B Kategorie II. A 4. místo Dominik Lipovský 9. A Cambridge English Exams - PET Martin Dufek 9. A (Mezinárodní zkoušky z AJ) Martin Habrovanský 9. B Výchovně vzdělávací aktivity školy Martin Henčl Zuzana Urbancová Jana Vítková 9. B 9. B 9. B B Vlastivědná exkurze - Modrá u Velehradu , B Cyklistický kurz - lokalita Spytihněv A, B Vlastivědná exkurze - Praha 3. B Beseda v knihovně - Neplechy a rošťárny v knihách A. Lindgrenové A Beseda v knihovně - Neplechy a rošťárny v knihách A. Lindgrenové 6. A Beseda v muzeu - Když se řekne muzeum , B Beseda v muzeu - Škola hrou - J. A. Komenský A, B Výukový program v ZOO Lešná - Obojživelníci A Beseda v knihovně - Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla A, B projekt Přišel podzim A Exkurze - DD Astra - Hadi, ještěrky a plazi 22

23 , B Přednáška - Vlci, medvědi a rysi B Exkurze - DD Astra - Hadi, ještěrky a plazi 4. A Beseda v knihovně - Literární kufr 7. A, B Beseda - Než užiješ alkohol, užij svůj mozek B Vlastivědná exkurze - lovci mamutů a ornitologická stanice - Předmostí u Přerova 3. A, B Podzimní vycházka na Kocandu B Beseda v muzeu - Když se řekne muzeum A, B Turistický a adaptační kurz - Revika Vizovice A, B; 4. A, B Divadelní představení Rákosníček a jeho rybník B Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky 1. B, 2. B Týden zdraví - beseda s dvojnásobnou mistryní světa v aerobiku v juniorské kategorii A Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín 1. A Drakiáda - Kocanda B Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín, B Exkurze do Vlastivědného muzea - Brno 1. A, 2. A Týden zdraví - beseda s dvojnásobnou mistryní světa v aerobiku v juniorské kategorii A Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky A, B Vycházka - Den stromů - park Svobody A, B Prezentace projektu Global Classroom - Baťova vila - Zlín A Projekt Den podzimních plodů B Projekt Den podzimních plodů ; 9. B Beseda - Gamblerství A Vystoupení v Zelenáčově šopě A Exkurze - DD Astra - Hlodavci B Exkurze - DD Astra - Hlodavci ; 9. A Beseda - Gamblerství 6. A, B Beseda - Dospívání A, B Dopravní výchova - dopravní hřiště - Malenovice B Preventivní program - T - Klub - Zlín Preventivní program - T - Klub - Zlín B Výstupy projektu Cesta do pravěku A, B Koncert - Symfonická báseň v české hudbě - Kongresové centrum A, B Projekt Hasík A Exkurze - DD Astra - Hadi, želvy, krokodýli A, B Projekt Hasík, 9. A Matematika je hra - projekt Věda do škol - UP Olomouc 7. B Exkurze - DD Astra - Hadi, želvy, krokodýli A, B Divadelní představení Bořík a spol , B; 9. A, B Divadelní představení - Legenda C + W A, B; 9. A, B Diashow Afrika A, B Projekt Hasík třídy Koncert - Nultá hodina tanečních - Ziggy Horváth Přednáška - Porod a šestinedělí 9. A Přednáška - Antikoncepce A, B Projekt Hasík, B Přednáška - Dítě na cestě k dospělosti A Vánoční dílna v Domě seniorů Naděje - Zlín B Jak spolu mluvíme 23

24 vybraní žáci 9. A, B Den otevřených laboratoří - SPŠ Otrokovice, B Výstava - Umění 19. století B Vystoupení v Klubu důchodů na Kvítkové 9. A, B Exkurze do vodní elektrárny Dalešice B Vánoční besídka B Beseda v knihovně - Ladovská zima B Exkurze - Vídeň - Předvánoční Vídeň a Přírodovědné muzeum 9. B Přednáška - Antikocepce Přednáška - Porod a šestinedělí 1. B Vánoční besídka A, B Vánoční dílna 2. A Vánoční besídka třídy Beseda - Green Life A, B Integrovaná praktická tělesná výchova - projekt Věda do škol - UP Olomouc 3. A Beseda v knihovně - Ladovská zima A Beseda v knihovně - Ladovská zima 1. A Vánoční besídka v Domě seniorů Naděje - Zlín 1. B Beseda - Vánoce v Německu A, Vánoce na Hájence 1. B Beseda v knihovně - Ladovská zima 1. A Vánoční besídka A, B; 2. A, B; 4. A, B Divadelní představení Ferda Mravenec Vánoční zpívání před školou , B Beseda v knihovně - Nejen paní Láry Fáry A, B Beseda o úrazech B Beseda v knihovně - Historie písma a knihtisku 9. A Výuka první pomoci B Výuka první pomoci B Beseda v knihovně - Ladovská zima A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 2. A, B Program - DD Astra - Masopust třídy Program Dental Alarm třída Program Dental Alarm , B Program Dental Alarm A Beseda v knihovně - Podivuhodný svět J. Verna 9. A, B Koncert - Drum In A, B Lyžařský výcvikový zájezd - Malá Morávka ŠD 1. A Exkurze - DD Astra - Malá ZOO třídy Tajemný svět Ekvádoru a Galapág 6. A, B Projekt Hasík - Návštěva HZS Zl. Kraje A, B Dopravní výchova ŠD 2. A Exkurze - DD Astra - Malá ZOO B Beseda v knihovně - Podivuhodný svět J. Verna A Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky A, B Lyžování na umělém svahu ve Zlíně 7. A, B Koncert - Od klasiky k jazzu Beseda o škodlivosti kouření A Beseda v knihovně - Cyril a Metoděj v historii Moravy 6. A, B Tajemství rudého kontinentu - Austrálie A, B Beseda - Stravovací návyky u mladistvých B Beseda o škodlivosti kouření 24

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, 760 01 Zlín

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, 760 01 Zlín Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2008/ 2009 1) Úvod 2) Uskutečněné přednášky a besedy pro děti 3) Uskutečněné pobyty pro žáky 4) Řešené problémy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více