Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele"

Transkript

1 Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele

2 ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Bankovní soustava v ČR je 2stupňová centrální banka (ČNB) a komerční banky Česká národní banka (ČNB): centrální banka ČR zřízena vládou ČR se sídlem v Praze, v čele stojí guvernér. Úkolem ČNB je: řídit měnovou politiku státu (ovlivňovat množství peněz v ekonomice prostřednictvím úrokových sazeb, tedy zákl. úrokové míry, za kterou poskytuje ČNB prostředky komerčním bankám, tvorbou rezerv, operacemi s cennými papíry, stanovením max. nebo min. úrokových sazeb pro komerční banky apod.) provádět emise (vydávání/stahování) peněz na trhu vč. jejich ochranných znaků, vzhledu, materiálu apod. vykonávat bankovní dohled nad komerčními bankami nebo spořitelními družstvy řídit peněžní oběh a zúčtování bank stanovovat zásady peněžního styku a peněžních nástrojů vyhlašovat kurz české koruny k ostatním měnám Prostřednictvím ČNB dochází ke styku se zahraničními centrálními bankami a nadnárodními bankovními organizacemi. Komerční banka: zpravidla akciová společnost se sídlem v ČR se zahraničním nebo tuzemským vlastníkem, která má udělenou bankovní licenci od ČNB pro působení na území ČR. Bankovní činnosti komerčních bank jsou příjem vkladů, poskytování úvěrů, bankovních garancí, finanční pronájmy, platební styk a zúčtování, zakládání účtů a plnění platebních příkazů klienta, směnárenská činnost, vydávání šeků, pronájem bezpečnostních schránek, obstarávání inkasa, otevírání akreditivů aj. Přímé bankovnictví: dálková komunikace s bankou, klient získává informace pomocí elektronických kanálů (internet, telefon apod.). Běžný účet: základní bankovní produkt pro klienty. Vzniká na základě písemné smlouvy mezi bankou a klientem. Banka na tento účet přijímá vklady (hotovostně, bezhotovostně) a uskutečňuje z něj platby (hotovostně na přepážce banky, z bankomatů, bezhotovostně dle příkazů klienta převody peněz na jiné účty). Účet je veden v českých korunách nebo v dohodnuté zahraniční měně. Na běžný účet mohou banky navázat své další služby a produkty. K běžnému účtu náleží zpravidla debetní karta. K běžnému účtu může náležet i tzv. kontokorent možnost přečerpat zůstatek na účtu do sjednaného minusu. Jedná se o jednoduchý typ úvěru, úrokové sazby jsou ale vyšší, pokud klient nevypořádá tento minus do sjednané doby (zpravidla max dnů od data dosažení minusu). Vkladový účet (termínované vklady): slouží k ukládání volných peněžních prostředků na předem stanovenou dobu za účelem zhodnocení finančních prostředků o úrokový výnos sjednaný mezi klientem a bankou (ochrana volných peněz před znehodnocením o inflaci). Klient banky na předem sjednanou dobu musí své finance přenechat bance (nelze je před termínem vybrat, popř. je dřívější výběr penalizován a současně klient nemá v takovém případě zpravidla nárok na sjednaný úrok). Úroková sazba je často fixně stanovena předem. Zvláštním druhem termínovaného vkladu jsou např. stavební spoření, termínované vkladní knížky apod. Spořicí účet (netermínované vklady): na rozdíl od termínovaného vkladu zde obvykle není výpovědní lhůta, finance lze zpravidla vybrat kdykoli. Úroková sazba na spořicím účtu je vyšší než na účtu běžném, ale často menší než na termínovaném účtu. Platební karty: jsou produkty bezhotovostního platebního styku. Slouží k výběru peněz v bankomatech, platbě za zboží a služby u obchodníků, k informativním účelům zjištění stavu peněz na účtu. Rozlišujeme tyto platební karty: 2

3 Debetní karta: platební karta, která je spojena se zůstatkem na běžném účtu. Majitel karty tedy může kartou platit pouze do výše zůstatku na běžném účtu. V případě kontokorentního účtu lze jít i do předem dohodnutého minusu. Kreditní karta: je spojena s možností čerpání úvěru od banky do smluvně určené výše. Tento úvěr vzniká při každé platbě kartou a musí být v určené době klientem splacen (bezúročné období zpravidla max dní - netýká se hotovostních výběrů, pouze plateb za zboží, služby). Pokud není úvěr v tomto bezúročném období plně splacen, či jen z části, je čerpání navýšeno o úrok ve výši sjednané mezi klientem a bankou. Obdobně je mezi klientem a bankou sjednána min. výše splátky z čerpání úvěru. Zpravidla jedna z nejdražších forem (nejvyšší úrok) v případě nesplacení úvěru klientem v bezúročném období, vysoké sankce v případě nesplacení ani min. výše. Embosovaná platební karta: má kromě magnetického proužku nebo čipu i reliéfní písmo, které umožňuje platbu pomocí mechanické čtečky. Bezkontaktní platební karta: slouží k placení zboží a služeb na bezkontaktním terminálu. Výhodou je, že se karta nedává z ruky. Limit pro placení kartou bezkontaktně je zpravidla 500 Kč, při částce vyšší se karta používá stejně jako ostatní platební karty. Úrok: peněžitá odměna za půjčení peněz. Tato odměna je placena klientem, kterému banka půjčila peníze, nebo institucí klientovi za to, že si u ní peníze uložil. Úroková míra (sazba): procentuelní vyjádření, jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit. Používané zkratky u úrokových měr jsou: p.a. (roční), p.s. (pololetní), p.q. (čtvrtletní), p.m. (měsíční). RPSN (roční procentní sazba nákladů): procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru (poplatek za uzavření smlouvy, správa úvěru aj.). Vyjadřuje se jako procentní podíl z dlužné částky za období jednoho roku. U spotřebitelského úvěru je zákonem nařízeno RPSN uvádět (kromě úvěrů zajištěných nemovitostmi, úvěrů menších než Kč a větších než Kč). Rozdíl mezi úrokovou mírou a RPSN na jednoduchém příkladu. Zadání: půjčka Kč na 1 rok, 12 měsíčních splátek po Kč, poplatek za vedení účtu 300 Kč, jednorázový poplatek při uzavření úvěru Kč. Úroková sazba = (12 x 2 500)/ = 0,2 - > úroková sazba je 20 %, úrok zaplacený navíc oproti půjčené částce je Kč. RPSN = (12 x )/ = 0,272 - > RPSN je 27,2 %, veškeré náklady (úrok a poplatky) celkem jsou Kč. Anuita: pevně stanovené, shodné platby (splátky úvěru = jistiny a úroku) od počátku zahájení splácení úvěru (= jistiny) a příslušenství (= úroků) do doby celkového splacení úvěru a úroků ve stanovených intervalech. Na začátku období je v anuitní splátce vyšší úrok a nižší jistina, na konci opačně. Spotřebitelský úvěr: úvěr poskytnutý soukromé osobě nebo domácnosti za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb atd. Předmět, který byl za tuto půjčku pořízen, se nestává zdrojem příjmů pro splácení úvěru. Novela zákona od r nařizuje věřitelům poskytnout úvěr pouze poté, co s odbornou péčí posoudí finanční situaci spotřebitele, dále už není možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru směnku nebo šek. Pohledávky spotřebitelského úvěru není nově možné zajišťovat tak, 3

4 aby zástava byla ve zjevném nepoměru k hodnotě pohledávky. Poskytovatelé úvěru jej také nemohou nabízet prostřednictvím linek se zvýšeným cenovým tarifem. Hypoteční úvěr (hypotéka): úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné). Je poskytován na koupi, výstavbu, opravu nemovitosti nebo i na splácení dříve poskytnutých úvěrů, které byly použity k investici do nemovitosti. Americká hypotéka: peníze z úvěru mohou být použity i na jiné investice než jen nemovitosti, ale zajištění úvěru je nemovitostí de facto se tak může jednat o formu spotřebitelského úvěru. LTV (Loan to value ratio): poměr mezi půjčovanou částkou a cenou nemovitosti. (Např. 80% LTV při celkové hodnotě nemovitosti 2 miliony Kč znamená, že Kč jde z prostředků žadatele o hypotéku a Kč půjčuje banka.) Čím nižší LTV, tím se zvyšuje možnost získání nižší úrokové sazby. Bonita: ohodnocení klienta věřitelem v oblasti schopnosti klienta splácet závazky. Důležitá informace pro poskytovatele úvěrů. Fixace: smluvně stanovená doba, po kterou je garantována neměnná úroková sazba. Čím delší fixace, tím zpravidla vyšší úrok. Zástava: nemovitost, kterou se ručí (kupovaná, vlastněná, vlastněná 3. osobou). Nelze zastavit nemovitost, která je již zastavena. Pokud by se tak stalo, jedná se pak o v pořadí 2., 3. apod. zástavního věřitele (výjimečně možné u firem, kde jsou tzv. křížové zástavy a více financujících komerčních bank). Refinancování hypotéky: sjednání nové hypotéky u jiné banky, kterou se předchozí hypotéka novou bankou jednorázově splatí, a s novou bankou se uzavře nová hypoteční smlouva. Za předčasné splacení hypotéky ale mohou být účtovány vysoké poplatky. Musí se předem spočítat výhodnost refinancování. Zpravidla přichází v úvahu v době konsolidace i jiných půjček do jednoho bankovního domu, významných rozdílů v sazbách úroků jednotlivých bank, uzavření nevýhodných fixací v porovnání s následným vývojem situace na trhu atd. Float hypotéka: nemá garantovanou fixní úrokovou sazbu (float = plovoucí). Sazba se mění na základě rozhodnutí ČNB (České národní banky). Vhodné sjednávat v případě očekávání dlouhodobějšího snižování úrokové sazby. Stavební spoření: speciální forma spoření spojená s právem na poskytnutí úvěru při splnění smluvně sjednaných podmínek. Sjednává se nejméně na 6 let, má zpravidla vyšší úrokovou míru než jiné spořicí účty (ještě vyšší úroky než úroky ze stavebního spoření poskytují zpravidla spořitelní družstva rizikovější sektor než komerční banky, příp. některé komerční banky, kde je však zpravidla podmínka vyšších úložek nebo delší doby spoření). Stát navíc přispívá od roku 2013 ke každé ukládané částce 10 % z této částky (ročně maximálně Kč), úrokové výnosy jsou nově zdaněny 15% sazbou, stejně jako úroky v bance, zdanění provádí přímo stavební spořitelna, klient se o to nemusí starat. Po 6 letech lze naspořenou částku využít aktuálně k libovolným účelům. Poskytovatelem mohou být aktuálně jen stavební spořitelny. Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru. Řádný úvěr: lze o něj zažádat nejdříve po 2 letech spoření. Ostatní podmínky si stavební spořitelny stanovují individuálně jsou to např. nutnost mít naspořeno 40 % z cílové částky (může se lišit), dosažení určitého hodnotícího čísla (jak často a jak velká částka je ukládána, délka smlouvy ), předložení důkazů o bonitě. Zaplacené úroky z úvěru lze uplatnit do odpočtu zdaňovacího základu až do výše Kč/rok (v souhrnu za všechny poplatníky žijící spolu v 1 domácnosti). V případě 4

5 placení úroků z úvěru ze stavebního spoření jen po část roku se alikvotně snižuje tato částka o 1/12 za každý měsíc, kdy úroky nejsou placeny. Překlenovací úvěr: lze použít při nesplnění některých podmínek pro přidělení řádného úvěru. Zažádat o úvěr může klient prakticky ihned po založení spoření a slouží k překlenutí doby do přidělení řádného úvěru. Klient splácí úrok z celé cílové částky (ne jen z půjčeného obnosu) do doby, než se překlenovací úvěr přetransformuje do úvěru řádného. Zároveň se splácením úroku řádně spoří. Po dosažení nároku na řádný úvěr je řádný úvěr přidělen a je jím splácen předchozí úvěr překlenovací. Oba tyto úvěry mohou být dle současné legislativy použity pouze na bytové potřeby (viz paragraf 6 zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., posl. novelizace platná od ledna 2013). Pojištění: ochrana před finanční ztrátou v případě určité události, poskytovaná pojišťovnami. Je nutné se informovat o všech podmínkách pojištění a tzv. výlukách z pojištění. Výlukou jsou události, jež pojišťovna vyjímá z pojištění tzn. nejsou kryty v případě jejich vzniku plněním pojišťovny (tzv. nejsou pojistně likvidní). Leasing: forma financování pořízení nákupu. Slouží k pořízení movitého i nemovitého majetku. Existují 3 druhy leasingu operativní, finanční, back leasing. U operativního leasingu vlastnictví nikdy nepřechází na jiného majitele tzn. po celou dobu trvání smlouvy se nemění vlastník, jímž je leasingová společnost, a to ani po splacení předmětu leasingu (využíván zpravidla u firem např. firemní vozidla). U finančního leasingu se po splacení celé leasingové smlouvy mění vlastník a to z leasingové společnosti na kupujícího (ten, jenž platil leasingové splátky) za zpravidla symbolickou cenu (100 Kč, Kč apod.). Back leasing je zpětný odkup prodávaného majetku od leasingové společnosti formou finančního pronájmu (např. stroje většinou využití u firem). Leasingový koeficient: o kolik je zaplaceno více, než je prodejní cena (vyjadřuje se v procentech). Inflace: znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase, projevující se v růstu cen zboží, služeb, výrobků. V určitém časovém období postupně peníze ztrácí svou hodnotu za více peněz pořídím méně zboží. Deflace: opačná situace než inflace. Pokles cen v ekonomice. Posílení reálné hodnoty peněz. Portfolio: množina investičních produktů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu (např. investování Kč s rozložením 1/3 do akcií, 1/3 do státních dluhopisů, 1/3 do spořicích účtů). Dokumentární akreditiv: platební instrument využívaný zejména v mezinárodním obchodě. Je to písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta (odběratele), že poskytne třetí osobě (dodavateli) určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky. Hlavní výhodou je, že zajišťuje prodávajícímu zaplacení zboží, splní-li všechny předepsané podmínky, a kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění podmínek předepsaných akreditivem. Nevýhodou je, že kupujícímu váže předem finanční prostředky, a způsobuje mu tak výlohy spojené s obstaráním úvěru a náklady (akreditivní odměny a výlohy). 5

6 Styk se zahraniční měnou Valuta: zahraniční měna v hotovosti Deviza: zahraniční měna v bezhotovostní formě Měnový kurz: cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. Přímá kotace počet jednotek domácí měny, které jsou potřeba ke koupi 1 jednotky měny zahraniční (27,850 CZK / 1 EUR). Nepřímá kotace počet jednotek zahraniční měny, které jsou potřeba ke koupi 1 jednotky měny domácí (0,035 EUR / 1 CZK). Cenné papíry Cenný papír (CP): nositel právního nároku majitele cenného papíru vůči tomu, kdo je v něm zavázán. Subjekt vydávající CP je emitent. Cenný papír na jméno: na cenném papíru je uvedeno jméno oprávněného majitele, převod se uskutečňuje cesí je nutné uvědomit o skutečnosti a případně získat souhlas emitenta. Cenný papír na majitele: jméno majitele není na cenném papíru uvedeno a změna majitele může být provedena pouhým předáním cenného papíru. Akcie: cenný papír, jehož vlastník (akcionář) má právo podílet se na řízení akciové společnosti, na jejím zisku (formou dividend) a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Dividenda: část zisku akciových společností, který se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi akcionáře. Dluhopis (obligace): cenný papír, jehož majitel má právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité (nominální) hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu. Směnka: cenný papír, který obsahuje zákonem vymezené náležitosti, jejichž nedodržení znamená neplatnost směnky. Směnka vyjadřuje závazek či příkaz výstavce zaplatit dohodnutou finanční částku v určité době, místě. Směnka zajišťuje majiteli právo vyžadovat plné plnění od toho, kdo je výstavcem směnky (směnky na vlastní řad), popř. kdo směnku avaloval (zjednodušeně ručitel). Šek: cenný papír, který obsahuje přímý příkaz vystavovatelovi šeku (banka), aby zaplatil za šek částku na něm uvedenou předkladateli šeku. Důchodové spoření Pojistné na sociální zabezpečení se skládá ze 3 částí z pojistného na nemocenské pojištění, na důchodové pojištění a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. I. pilíř: Hlavní úlohou prvního pilíře je zajistit výplatu důchodu státem na základní životní potřeby pro 6

7 všechny, kdo splnili podmínky na přiznání starobního důchodu (odpracovaná léta, hrazení pojistného na sociální pojištění). I. pilíř je solidární mezi důchody nejsou velké rozdíly, i když rozdíly v příjmech v průběhu pracovní kariéry byly třeba několikanásobné. I. pilíř tak na jedné straně poskytuje jistotu, že ve stáří bude mít člověk příjem, na druhé straně, že bude příjmem jen na základní životní potřeby. Je hrazen z důchodového pojištění, jež je součástí pojistného na sociální zabezpečení, které odvádí povinně každý zaměstnanec, zaměstnavatel i podnikatel (OSVČ) do společného státního důchodového účtu. V případě OSVČ je to 29,2 % z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, v případě zaměstnanců je to 28 % hrubé mzdy (6,5 % odvede zaměstnanec a 21,5 % zaměstnavatel z hrubé mzdy, resp. vyměřovacího základu, popř. zaměstnanci 3,5 %, zaměstnavatelé 21,5 % z hrubé mzdy, resp. vyměřovacího základu, pokud zaměstnanec vstoupil do II. pilíře). Tyto prostředky ale jdou přímo na vyplácení současných důchodů tento systém je nazýván jako průběžný. II. pilíř: Vstup do II. pilíře je dle aktuální legislativy dobrovolné, avšak nevratné rozhodnutí. Do II. pilíře mohou vstoupit pouze lidé do věku 35 let (lidé starší tak mohli učinit do ). Účastník II. pilíře odvádí do průběžného systému část důchodového pojištění ve výši 3,5 % hrubé mzdy (vyměřovacího základu), které odvede zaměstnanec, a 21,5 %, které odvede zaměstnavatel, u OSVČ 26,2 % z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zbylá část ve výši 3 % se vyvede na individuální účet (opt-out), zároveň k nim ale musí povinně zaměstnanec přidat další 2 % z hrubé mzdy (vyměřovacího základu). Výsledných 5 % tak spoří účastník u zvolené penzijní společnosti na vlastní účet. Takto naspořené prostředky může v budoucnu použít na vlastní spotřebu v penzi nebo se stanou předmětem dědictví. 7

8 Finance jsou penzijní společností investovány podle klientovy vůle (zvolené investiční strategie) do spořicích programů, které jsou různě rizikové (může dojít i ke zhodnocování investic tzn. dosažení záporného stavu = nižší stav prostředků v porovnání s vloženými, ale i ke znehodnocení = vyšší stav prostředků v porovnání s vloženými). Nevýhodou II. pilíře podle současných podmínek je, že během spoření nelze vystoupit. Jakmile se jednou klient rozhodne vstoupit do II. pilíře, není už cesta zpět. I když se mu po čase nebudou účastnické fondy líbit, bude do nich muset až do důchodu spořit, resp. po dobu, kdy je výdělečně činný (má příjmy ze zaměstnání, podnikání ). Zároveň nemá možnost z fondů prostředky jakýmkoliv způsobem vybrat před přiznáním výplaty důchodu. Výsledný důchod je tvořen součtem prostředků od státu (průběžného systému), které jsou poměrově menší, a naspořenými prostředky ve II. pilíři. III. pilíř: Tzv. doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění). Účastník III. pilíře si může měsíčně spořit částku dle vlastního uvážení. Státní příspěvek je (při měsíčním vkladu v rozmezí Kč) 90 Kč plus 20 % z částky přesahující 300 Kč. Na rozdíl od předchozího penzijního připojištění jsou spořené finance stejně jako ve II. pilíři investovány a můžou být zhodnocovány, ale i znehodnocovány (investiční strategie je volena stejně jako u II. pilíře). Vlastní měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek 100 Kč Kč Kč 90 Kč 400 Kč 110 Kč 500 Kč 130 Kč 600 Kč 150 Kč 700 Kč 170 Kč 800 Kč 190 Kč 900 Kč 210 Kč Kč 230 Kč Maximální státní příspěvek za rok Kč 8

9 Přesahuje-li roční naspořená částka klienta Kč, představují prostředky zaplacené nad tuto částku položku odečitatelnou ze základu daně z příjmu fyzické osoby. Maximálně však do výše Kč ročně. Prakticky to znamená, že při ročním spoření Kč získá klient na prvních Kč státní příspěvek (2 760 Kč) a na dalších Kč daňovou úlevu. Pro plné využití všech výhod doplňkového penzijního spoření je tedy třeba spořit měsíčně částku Kč, resp. ročně Kč. Co lze odečítat z daňového základu Pozn.: V závislosti na ustanovení nové vlády lze očekávat změny v celkovém daňovém balíčku, pravděpodobně nikoliv s účinností dříve než od r. 2015, nicméně dřívější účinnost (v průběhu r. 2014) nelze vyloučit. Uplatnění položek snižujících daňový základ (tzn. ne daň, ale hodnotu, z níž se daň počítá) se provádí 1x ročně v rámci daňového přiznání (zpravidla u OSVČ) nebo ročního zúčtování daně z příjmu provedeného zaměstnavatelem zaměstnanci na základě předložených dokladů potvrzujících nárok na přísl. odpočet z daňového základu. Zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření do výše Kč (od snížení na Kč). Zaplacené příspěvky účastníka penzijního připojištění vztahuje se jen na příspěvky nad Kč/rok. Maximální výše odpočtu dosahuje Kč/rok (tzn. z celkových zaplacených příspěvků Kč/rok). Zaplacené platby účastníka životního pojištění maximální výše odpočtu dosahuje Kč/rok při splnění následujících podmínek: ve smlouvě zakotveno, že výplata může nastat ne dříve než k dožití 60 let věku účastníka, současně nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a naplnění minimální pojistné částky (u smluv s pojistnou dobou 5 15 let = 40 tis. Kč, u smluv s pojistnou dobou nad 15 let = 70 tis. Kč). Zaplacené úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání v praxi se jedná zejména o absolvování kurzů nebo školení. Maximální výše daňového odpočtu na vzdělávání dosahuje Kč/rok. U lidí se zdravotním postižením Kč/rok a u těžce postižených Kč/rok. Podmínkou je, že daňový odpočet na vzdělávání je využit jen v případě, že jej nehradí zaměstnavatel a v případě OSVČ jej tento živnostník neuplatňuje v nákladech (výdajích). Dary neziskovým organizacím (taxativní výčet 15, odst. 1, ZDP), pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň Kč, popř. na odstraňování živelných pohrom pak limit na odpočet 10 % ze základu daně (od zvýšení limitu na 15 %). Bezpříspěvkový odběr krve každé darování krve může snížit daňový základ o Kč, muž může darovat krev 4x během jednoho roku, žena 3x. Zaplacené příspěvky odborové organizaci členem této organizace do výše 1,5 % zdanitelného příjmu, maximálně Kč/rok. Výdaje na výuku, výzkum zaměstnance 30 % výdajů na výuku žáků, 100 % výdajů na výzkum a vývoj ( 34 ZDP). Ztráta z podnikání, která vznikla v předešlých 5 letech. 9

10 Co jsou to slevy na dani Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně tzn. přímo snižují vypočtenou daňovou povinnost do její konečné výše. Lze je uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů (typické pro OSVČ) nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele (typické pro zaměstnanecký poměr) na základě prokázání existence této skutečnosti (vyjma základní slevy na poplatníka). Některé položky lze uplatnit i u zaměstnance pouze ročně např. sleva na dani na vyživovanou manželku/manžela Slevy na dani 2014 Roční slevy na dani Sleva na dani v roce: Na poplatníka Kč Kč Kč Kč Na poplatníka - pracujícího Kč Kč 0 Kč 0 Kč starobního důchodce Na dítě Kč Kč Kč Kč Na dítě - držitele průkazu ZTP/P Kč Kč Kč Kč Na vyživovanou manželku/manžela Kč Kč Kč Kč Na vyživovanou manželku/manžela Kč Kč Kč Kč držitele průkazu ZTP/P Invalidita I. a II. stupně Kč Kč Kč Kč Invalidita III. stupně Kč Kč Kč Kč Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) Kč Kč Kč Kč Student Kč Kč Kč Kč Příjem manželky/manžela nesmí ročně přesáhnout Kč. Zásadní změny v oblasti daní z příjmu od : Zvýšení max. limitu pro dary na veřejně prospěšné účely odečitatelné od daňového základu fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 % (dříve limit jen pro dary vybraným subjektům). Od daně z příjmů osvobozeny fyzické osoby, u kterých nepřesáhnou tzv. příjmy z příležitostných činností nebo pronájmu hranici 30 tis. Kč za rok. Do konce r platilo, že se tyto příjmy od daně osvobozují do Kč za rok. Patří sem například jednorázový výdělek z prodeje přebytků ze zahrádky nebo příležitostný pronájem movitých věcí apod. Zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce z 5 000, Kč na , Kč. Zavedení osvobození od daně z příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze 6 měsíců na 3 roky z této podmínky vyjmuty cenné papíry nabyté do konce roku 2013 u nich zachována původní lhůta pro osvobození. Aby byli ze zdanění vyňati drobní investoři, dochází k zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. 10

11 Za věc movitou je nově považován i obchodní podíl, a proto je dosavadní úprava osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje movitých věcí přeformulována (osvobozeny od jsou příjmy z prodeje nemovitých věcí i movitých věcí hmotných). Zrušení zaměstnaneckého paušálu Kč ročně, jež mělo kompenzovat zrušení daňového osvobození stravenek na pracovišti. Zvýhodnění stravenek platí i nadále a zaměstnanecký paušál je zrušen. Zvýšení limitu příjmů autorů podle autorského práva zdaňovaného srážkovou daní ze Kč/ měs. na hodnotu Kč /měs. od jednoho plátce. Úprava vymezení některých daňových pojmů např. náhrada pojmu dividenda za pojem podíl na zisku, půjčka za nový pojem zápůjčka, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění za pojem pojistné na veřejné zdravotní pojištění, samostatné vymezení finančního leasingu za finanční leasing se již nebude považovat vztah, pokud by bylo sjednáno pouze právo odkupu převod do vlastnictví po skončení nájemního a obdobného vztahu bude muset být sjednán předem atd. Ostatní zásadní daňové změny od v oblasti daně z převodu nemovitostí, daně dědické a darovací: Od je zrušen dosavadní zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Daň dědická a darovací zahrnuty v dani z příjmů při rozšíření osvobození bezúplatného nabytí. Pokud nově bezplatné nabytí majetku bude podléhat dani, bude se jednat o daň z příjmů, která bude tyto příjmy danit svojí sazbou daně (15% u fyzických osob, v případě právnických osob pak 19%). Daň z nabytí nemovitosti nahrazuje současnou daň z převodu nemovitostí poplatníkem daně je prodávající, kupující zůstává ručitelem. Smluvní strany se však mohou dohodnout, aby byl poplatníkem daně kupující prodávající v tomto případě ručitelem nebude. Od základu daně odečíst náklady na pořízení znaleckého posudku pokud se poplatník rozhodne, že si nechce nechat vyhotovit znalecký posudek, vypočítá se základ daně tak, že se sjednaná cena porovná s výší 75 % tzv. směrné hodnoty. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. V případě, že poplatník znalecký posudek předloží, bude se porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 % zjištěné ceny ve znaleckém posudku. Povinnost existence znaleckého posudku se netýká staveb pro bydlení a rekreaci základem daně je sjednaná cena, pokud není o více jak 1/3 nižší než směrná cena obvyklá v daném místě ke dni nabytí nemovitosti. Jinak je daň vyměřena ze znaleckého posudku, pokud ho nedodáte, stanoví se daň z 3/4 ceny, která je na daném místě obvyklá (= směrná cena). Sazba daně je zachována ve výši 4%. Většina změn souvisí s novou právní úpravou nemovitostí především soukromoprávně budou stavby (až na výjimky) považovány za součást pozemku, ale pro účely daně budou posuzovány samostatně. Průvodce pražského podnikatele Průvodce pro začínající podnikatele na území hlavního města Prahy Základy finanční gramotnosti, finanční pojmy květen, 2014 Verze: 1.5 Mediálním partnerem projektu Akcelerace je Právní výhrada Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek. 11

12 Rozvojové projekty Praha, a.s. Opletalova 929/ Praha 1

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více