V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka ze Židenic. Stejně jako loni jsme jí přišli osobně popřát k tak významnému životnímu jubileu. Dle mého názoru se paní Ludmila Váňová od poslední návštěvy vůbec nezměnila, vypadá stále skvěle, i v tak vysokém věku se stále zajímá o dění kolem sebe a velmi ráda čte. Na jubilantce bylo vidět, že je obklopena láskou a péčí svých nejbližších, kteří jí její celoživotní starost o ně rádi vrací. V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Významnou osobností městské části Brno-Židenice. Na letošní olympiádě v Londýně vybojovala pro Českou republiku zlatou medaili ve veslování. K obrovskému úspěchu, který v její sbírce medailí ještě chyběl jsem této skromné mladé sportovkyni ze srdce poblahopřál i já. Záměrem farmářských tržišť je obnovení tradice zemědělských tržnic a zároveň podpora českých zemědělců a chovatelů. Dosavadní vývoj ukazuje, že zájem o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je obrovský, a proto se začínají prosazovat farmářská tržiště na nejrůznějších místech České republiky. Značka farmářských trhů či tzv. BIO-produktů se stává stále populárnější a při snižující se kvalitě nejrůznějších potravin i potřebnější. Proto i Rada městské části na svém zasedání dne doporučila ke schválení Radě města Brna aktualizaci přílohy nařízení statutárního města Brna č.1/2002, kterým se vydává Tržní řád. Tržní řád je určující i pro naši městskou část a mj. určuje i nové tržní místa, kde by se v budoucnu mohly konat židenické Farmářské trhy na Zelném rynku Ing. Roman Vašina, starosta Farmářské trhy v Židenicích farmářské trhy. Na základě zhodnocení možných vhodných lokalit pro tuto aktivitu byly v příloze této aktualizace doporučeny tři místa jednak na parkovišti před Dělnickým domem na rohu ulic Vančurova a Jamborova, poté na Juliánovském náměstí, ale také ve stále volném prostoru při ulici Koperníkova/Lazaretní (bývalé stavebniny). Rada města Brna tuto aktualizaci bude schvalovat na podzim, tedy od jara 2013 bychom již mohli jednu z těchto míst na farmářské trhy vyzkoušet. Farmářské trhy získávají na popularitě i v brněnských městských částech. Byli bychom proto rádi, aby tato tradice podpory českým a moravským zemědělcům se zabydlela i u nás v Židenicích. K fungování dobrého tržiště patří kromě plánu trhů i šikovný organizátor, který má kontakty na lokální zemědělce a producenty. Proto bychom využili tuto formu a zeptali se pomocí našeho Zpravodaje všech občanů či sdružení mající k našim zemědělcům blízko, zda by měli zájem spolupracovat na organizaci těchto farmářských trhů. V případě zájmu prosím napište na či kontaktujte sekretariát ÚMČ. Pro podrobnější informace k farmářským trhů, zkušenosti z jejich provozu či seznam provozovaných tržišť v ČR naleznete na specializovaných internetových stránkách jako jsou např. Snad od příštího roku si budeme moci koupit kvalitní ovoce a zeleninu i na nových farmářských trzích i v Židenicích. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 10/2012 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 44. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : navrhuje Radě města Brna změny a doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro městskou část Brno-Židenice. Návrh změn a doplnění je přílohou č. 1 originálu zápisu. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit rozpočtové opatření č. 20. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2012 závazný ukazatel neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta ČR o 20 tis. Kč, doplňuje závazný ukazatel odvod z výherních hracích automatů ve výši tis. Kč tis. Kč, snižuje závazný ukazatel poplatek za provozovaný výherní hrací automat o tis. Kč a doplňuje, upřesňuje a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 20 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. ukládá příspěvkové organizaci Základní škole, Brno, Gajdošova 3 odvod z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování vybudování venkovního hřiště ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a stanovit lhůtu pro zaplacení odvodu do nesouhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 8146/5, ostatní plocha a p. č. 8400/8, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Židenice, při ul. Stará osada pro realizaci stavby: Adaptace novinového stánku na prodejní stánek pečiva Brno-Židenice, parc. č. 8397/10, k. ú. Židenice v rozsahu technické dokumentace a dle přiložené situace stavby. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou štítovou zeď domu Stará Osada 20 v Brně o výměře 34,56 m2 společnosti BRAVIS REALITY s. r.o. doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna přeřadit svěřené obecní domy Václavkova č. p. 2867, č. or. 4, na pozemku p. č. 1211, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, zahrada p. č o výměře 205 m2 a Václavkova č. p. 733, č. or. 6, na pozemku p. č. 1209, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2, zahrada p. č o výměře 349 m2 vše v k. ú. Židenice ze Seznamu domů doporučených k prodeji do Seznamu domů nedoporučených k prodeji. 45. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : schvaluje rozpočtové opatření č. 20. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2012 závazný ukazatel neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta ČR o 20 tis. Kč, doplňuje závazný ukazatel odvod z výherních hracích automatů ve výši tis. Kč tis. Kč, snižuje závazný ukazatel poplatek za provozovaný výherní hrací automat o tis. Kč a doplňuje, upřesňuje a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej bytového domu Kuldova č. pop. 765, č. or. 17, včetně pozemku p. č. 1320, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m2 v k. ú. Zábrdovice. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna přeřadit svěřené obecní domy Václavkova č. pop. 2867, č. or. 4, na pozemku p. č. 1211, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2 a zahradu p. č o výměře 205 m2 a Václavkova č. pop. 733, č. or. 6, na pozemku p. č. 1209, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2 a zahradu p. č o výměře 349 m2 vše v k. ú. Židenice ze Seznamu domů doporučených k prodeji do Seznamu domů nedoporučených k prodeji. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Plán akcí klubu seniorů na IV. čvrtletí 2012 Přednášky se konají každé úterý od 14 hod v Dělnickém domě Argentina p. Lněnička Na skok do Laosu p. Kolejka Cvičení paměti Z Brestu do Minska p. Vavroš Sedm hlavních měst Bílé Rusi p. Vavroš Německo p. Lněnička Cvičení paměti Bajkal svaté moře p. Kolejka V deltě Volhy p. Kolejka Běloruskem křížem krážem p. Vavroš Cvičení paměti Setkání se starostou Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal Co děláme? DOMOV JE DOMA V týdnu bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě rané péči. Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0-7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením. Jak to děláme? Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý do Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od do otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta: /0300. Děkujeme. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Společenské centrum Karas na rohu Vojanovy a Vymazalovy ulice Milí obyvatelé Židenic, je mi nesmírným potěšením informovat Vás o nově zbudovaném kulturním centru na Karáskově náměstí, které vzniklo z iniciativy MČ Židenice pod záštitou místostarosty Bc. Karla Bernáška, předsedy sociální komise Dr. Petra Nováčka a předsedy klubu Seniorů Židenice Bc. Ladislava Koukala a přináší tak od nynějška společenskou podporu nejen našim starším spoluobčanům, ale od listopadu rovněž těm nejmladším. Jak všichni víme, právě tyto dvě skupiny obyvatel patří k těm nejkřehčím článkům naší společnosti, často nedoceněným svým významem. Staří jako pokladnice vědění a zkušenosti, nositelé tradic a kultury; mladí jako poselství naděje, nezkažené vlaštovky rozdávající radost a štěstí. I když se někomu může zdát, že tyto dvě generace si nemohou v dnešní době rozumět a tudíž jejich zábava nemůže probíhat na stejném místě, myslím, že jde jen o úhel pohledu. Vnímáme-li totiž generace jako věkové skupiny naskládané na úsečce času vedle sebe, pak ano, komunikace mezi nejmladšími INFORMACE AKTUÁLNĚ Společenské centrum Karas a nejstaršími je vyloučena. Jestliže však vnímáme věkové skupiny jako několik vzájemně propojených kruhů, chápeme, že jedna bez druhé nemůže existovat a že toto spojení přináší mnohem vyšší stabilitu a odolnost společnosti jako celku. Proto bych tímto vyjádřila podporu tohoto nápadu a doufám, že fungování centra bude přinášet radost a potěšení co největšímu počtu lidí. Jaký přínos bude mít KC Karásek pro děti a jejich rodiče? Hlavním účelem je poskytnout útočiště těm nejmenším (dětem do 3 let), kteří ještě dostatečně nevyužijí venkovní hřiště a jejich rodiče se potýkají s neustálým problémy jako: kde (kromě domova) dítě nakrmit, přebalit a nechat si hrát s ostatními dětmi stejného věku. Takový prostor v Židenicích doposud skutečně není a tak doufám, že ho rodiče v nadcházejícím podzimním a zimním období, dostatečně ocení a podpoří. K dispozici je mikrovlná trouba na ohřev jídla, varná konvice, přebalovací pult, plně vybavené bezbariérové sociální zařízení, místo na kojení a hernička pro děti s kobercem a hračkami. Provoz herny začne od včetně, s pravidelnou otevírací dobou každé úterý a čtvrtek od 13 do 18 hodin a ve středu od 9 do 13 hodin. Otevírací doba je zkušební, přičemž záleží na zájmu veřejnosti, zda se otevírací dny a hodiny rozšíří či nikoliv. Vstup do herny je zdarma. Aby centrum splnilo naše i vaše očekávání, je potřeba, abyste se i vy podíleli na jeho vzniku a trvání. Chtěla bych Vás tímto povzbudit, abyste poskytli Židenický Zpravodaj 10/2012 zpětnou vazbu a podělili se o konkrétní názory či připomínky a pomohli nám na dětskou hernu navázat další služby, jako např. zájmové kroužky pro děti, hlídání dětí nebo kurzy pro maminky. Můžete tak učinit prostřednictvím u: Ráda bych vás také pozvala na následující plánované akce: Dne od 15 do 18 hod proběhne sběr hraček (pouze čisté a funkční). Máte doma odrostlé děti nebo nevíte, co si počít s přebytečnými hračkami? Podpořte nově vznikající herničku Karásek a věnujte je dětem! Budeme rádi za hračky a hry podporující psychomotorický vývoj dětí - skládačky, stavebnice, vozíčky, kostky, motorky...atd. Plyšáky přijmeme pouze v omezeném množství. Rovněž uvítáme kojící polštář a časopisy či literaturu pro maminky! Čaj, káva a drobné pečivo zdarma! Dále proběhne Podzimní bazárek s dětským oblečením, hračkami a pomůckami pro kojení a těhotenským oblečením. Dne od 10 do 15 hod můžete prodávat nebo nakupovat:-) Zájemci o prodej, hlaste se prosím na kde nám sdělte svoje jméno a příjmení a my Vám obratem zašleme číslo prodejního místa. Těšíme se na Vás! Markéta Heislerová a Karel Bernášek KAPSÁŘ : Jak správně větrat a topit Jak větrat? Větrat je potřeba krátce, ale intenzivně. Zpravidla postačí na dobu 5 až 10 minut třikrát až pětkrát denně, podle toho, jak dlouho jste doma. Za tu dobu se vymění vzduch, ale zároveň nestačí vychladnout stěny. Když okno zavřete, vzduch se ohřívá nejen od radiátoru, ale i od zdí. Proto není třeba ani o moc více topit. V průběhu dne by neměla relativní vlhkost v bytě překračovat 50%. Dobrým pomocníkem, který vám pomůže ohlídat, kdy je potřeba intenzivně vyvětrat tedy může být teploměr s vlhkoměrem, který je možné pořídit za několik stovek korun. Jak topit? Významným žroutem energie je v každé domácnosti vytápění. Kdo by se rád doma klepal ve třech svetrech a teplých ponožkách? Vyhovující teplota je pro člověka jedním ze základních předpokladů vnitřní pohody v bytě. Celkem překvapujících úspor lze dosáhnout už při ztlumení topení o 1 C. Podle propočtů tak můžete ušetřit 5 až 10 % rodinných nákladů na energii. Takže Československá obec legionářská Jednota Brno 2 pod patronací starosty MČ Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny Vás srdečně zve na tradiční vzpomínku na průběh první světové války, ve které legionáři vybojovali samostnou Českou republiku. Za legionáře ruské, francouzské i italské promluví jejich potomci. Vzpomínka se bude konat v sobotu 27. října 2012 v hodin ve velkém sále Dělnického domu v Židenicích, Jamborova 65. V neděli 11. listopadu 2012 na den veteránů se pak sejdeme se zástupci obce u pomníku padlých v parčíku na rohu ulic Bubeníčkova a Rokycanova v 11 hodin a 11 minut. Všechny Vás srdečně zvou Bohuslav Páral, předseda předseda jednoty ČsOL Brno-2 Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice vida, místo 22 C snižte teplotu na 21 C a hned máte několik stovek v kapse. Dobou, kdy není třeba tolik vytápět, je noc. Výrazněji ztlumit můžete topení v klidu před spaním, nejenže ušetříte energii, navíc se ve studenějším pokoji většině z nás lépe spí a je to i zdravější pro organismus. Nezapomínejte také zavírat dveře do místností, které nevytápíte nebo v nich udržujete nižší teplotu. Drahocenné teplo by vám takto zbytečně unikalo. Topná tělesa je doporučeno mít umístěné pokud možno přímo pod okny, teplo totiž stoupá vzhůru a mísí se se studeným vzduchem, který sálá od okna. Radiátory v době topení nepřekrývejte závěsy - teplo odchází oknem a ne do místnosti. Pro volbu optimální teploty v místnosti používejte pokojové termostaty. Nepřetápějte místnosti a pokud nepobýváte v bytě delší dobu, snižte teplotu topného systému o několik stupňů. Topnou soustavu však nikdy úplně nevypínejte - byt vychladne a následný tepelný náběh po příchodu domů trvá déle a zbytečně zvyšuje spotřebu. Zdroj: připravil Bc. Karel Bernášek Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 INFORMACE Židenický Zpravodaj 10/2012 Kdo koho zastupuje? Otevřená redakce Židenického zpravodaje doporučila k otištění do tohoto čísla článek pana Ing. Kunce a Ing. Kocmánka z TOP 09 s názvem RUD či BLUD, kde autoři propagují ve fóru před volbami svoji politickou stranu odkazem na svůj stranický web a ironizují politiky z jiných stran s odlišným názorem. Je správné, aby občané znali názor židenických zástupců TOP 09 na daňovou problematiku samosprávy, ale v článku se objevuje množství nepodložených informací. Pomineme-li neznalost autorů např. o počtu obyvatel Židenic, své další výpočty nemají doloženy platnou legislativou a trpí silnou neznalostí rozpočtu naší obce, když přitom erudovaně informují o zlepšení rozpočtu v Tišnově či Rudici. Dle našeho názoru a naší práce má Židenický zpravodaj sloužit především k informování a podpoře zájmů Židenic a jejich občanů. Vedení ÚMČ Brno-Židenice SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO Možná se Vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní zvonek a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren anebo zaměstnancem sociálního odboru. A Vy váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí důvěru starších lidí a pod záminkou nutné činnosti nájemníky připraví třeba i o celoživotní úspory. Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly je přitom celá řada. Od viditelných pomůcek, jimiž jsou například domovní řetízky, až po takové, které nevyžadují žádné pořizovací náklady. Jednou z možností, kterou už před několika lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle jsou strážníci každý pracovní den (po-čt , pá ) připraveni podat občanům informace o tzv. neobjednaných službách. To jsou přesně ty případy, kdy u dveří zvoní neznámý člověk. Praxe ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci. Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte linku , kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně velmi rychle opustí. Pokud se tak stane, oznamte prosím veškeré Vám známé údaje k jeho osobě na tísňovou linku 156. Je lépe vyloučit nedorozumění než riskovat, že se obětí případného podvodníka stane někdo jiný. Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: , EkoRozhledna Zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze v EkoCentru Brno na Ponávce , hodin Dobré rady našich babiček zážitková dílna , hodin Ze starého nové - zážitková dílna , hodin Šetrná kuchyně - praktický seminář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 RUD či BLUD Tímto bych si dovolil polemizovat s panem místostarostou Nesibou nad jeho článkem "Vládní politika nevlídná Brnu, který vyšel v minulém Zpravodaji. Návrh zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), tak jak jej prosadila TOP 09 a STAN, zajišťuje prakticky všem obcím v celé ČR více peněz do obecních rozpočtů. Protože malým obcím a městům náklady neustále rostou, bylo cílem tohoto návrhu, navýšit tyto rozpočty a umožnit jim nejen pokrýt vyšší náklady, ale zejména investovat. Kolik každá obec či město dostane navíc, najdete na např. Tišnov (8662 obyvatel) dostane navíc 18mil Kč, obec Rudice (909 obyvatel) získá o 1,938 mil Kč více. Ta významnější část peněz pro obce jde ze státního rozpočtu, zbývající částka jde z rozpočtů statutárních měst (Praha, Brno ), kterým se rozpočty FÓRUM o něco sníží. Myslím, že města s mnohamiliardovými rozpočty dokáží ušetřit cca 3%. Je naprosto nezodpovědné, když současné vedení obce nebo města Brna vytváří atmosféru rozpočtového kolapsu, hovoří o nutnosti zastavit investice, přestat opravovat dětská hřiště, školy nebo snižuje dotace kultuře. Ne, to není nutné, to je jen politický alibismus. Rozpočet města Brna před RUD činil 6,673 miliard Kč, po změně rozpočtového určení daní činí rozpočet města 6,468 miliard Kč. Myslíte, že Brno hospodaří se svými prostředky tak dobře, že není schopno tuto částku ušetřit? Že vedení města nemá rezervy v systému přidělování a správě zakázek? Jen namátkou, za nefunkční systém správy financí zaplatilo přes 300mil. Kč, informační stánek na České stál deset miliónů, za takovou částku by nejedna obec opravila hřiště sokolovnu, otevřela mateřskou školku či mohla zachovat základní školu ve své obci. Podívejme se na příklad Židenic, nyní dostávají Židenice 63,696 mil. Kč (celkem vč. VHČ 177mil) na obyvatel, po schválení RUD Židenický Zpravodaj 10/2012 dostanou o 2.11 mil méně. Opravdu díky tomu nebude mít obec peníze na opravu dětských hřišť a na revitalizaci domů? Ale kdeže. Tuto částku lze ušetřit víc než snadno, vzpomeňme, že minulé volební období měla radnice 3 plně placené politické funkce. Nyní jich má velká koalice 5. Jen toto navýšení počtu dobře placených radních stojí obec více než 2 milióny ročně. A to nemluvím o navýšení počtu sekretářů a výdajů na přebujelý radniční aparát. Ne, nemusíte přestat opravovat domy a hřiště, stačí, když se uskromníte. Ne občan, ale vedení radnice včele s velkou koalicí má jít příkladem a má výdaje snižovat, nikoliv je navyšovat zbytečným zvyšováním počtů placených politiků a úředníků. Vždyť je to tak snadné, nemyslíte? Solidarita bohatých velkých měst s těmi malými a chudšími, to by nemělo být něco cizího pro politika, natož pro politika sociální demokracie. Ing. Petr Kunc a Ing. Jan Kocmánek TOP 09 Židenice Poznámka redakce: Redakce neodpovídá za pravdivost údajů v článku, které nejsou autory podložené skutečným stavem, dle vyjádření Odboru rozpočtu a financování MMB platí tyto údaje: Židenice nedostávají v roce 2012 z Brna částku 63,696 mil. Kč (to jsou jen tzv. neinvestiční transfery z rozpočtu města Brna, které nejsou vázány na RUD!), ale je to ZMB schválená částka 77, 137 mil Kč. Rozpočet města Brna není 6,673 miliard Kč (to jsou jen tzv. sdílené daňové příjmy) ale 11,202 mld Kč. Částka 2, 11 mil Kč, o které mají dle autorů přijít Židenice díky RUDu, není částka RMB ani ZMB schválená. Výběr VHČ za rok 2012 nelze určit, protože hospodářský výsledek tohoto roku bude znám až v roce Počet obyvatel není autory uváděné číslo obyvatel, ale v Židenících nás je k Měl bych návrh k opravám vozovek i chodníků a obrubníků, etc. Vzhledem k tomu, že jak se zdá, zastupitelství ať už Židenic nebo Brna není schopno zajistit už ani to, aby nějaký člověk prošel či projel ulice a podíval se kde jsou jaké závady, bylo by asi vhodné, aby závady hlásili občané a to na JEDNO konkrétní místo ( , telefon) a to BEZ OHLEDU NA TO zda ta vozovka či chodník patří městu, Židenicím nebo někomu jinému. Zastupitelství tu máme ale mít na to, aby zastupovalo občany a ne jim psalo, kam jinam se mají obrátit nebo ještě líp: aby jim psalo, že si sami mají najít kam se s takovým problémem mají obrátit a žádalo po nich aby vypisovali "úřední podání" a podobné nesmysly! (Totéž se týká "úklidu") Jinak totiž nevím, proč se dotyčná instituce jmenuje "zastupitelství" a koho či i spíš proti komu zastupuje?! Závady je ovšem nutno řešit operativně, a ne že "to uděláme za dva měsíce" (např: jak dlouho byla uprostřed vozovky pod sjezdem z Krásného ta díra na které myslím dodnes stojí dopravní značka?). Jinou věcí je i to, že v době kdy se má šetřit se rozhazují peníze na všechny strany (asi i ty politické, že) a každá věc se dělá na několikrát! Jaký by mělo smysl vyměnit na ulici Na lukách obrubníky když vozovka je jak houpačka a pod ní je kanalizace neopravená od roku asi 1985? Ten, že za tři roky se to vykope znovu kvůli té kanalizaci? Firmy a politici se napakují, my tu budeme mít ob rok staveniště a zvednou nám akorát daně a krevní tlak, že. Občané ovšem obyčejně nikam nevolají ani nepíšou protože to (také obyčejně) k ničemu za dané situace nevede! Bylo by tedy záhodno, aby to u nás nebylo jako v TV seriálu "Ulice" na Nově, a s různými "Hložánky" už někdo vyběhl nejen v Židenicích ale i na městských a krajských úřadech (o parlamentu, senátu a vládě ani nemluvím). Aby bylo jasno: tohle není předvolební prohlášení, ale popis současného děsivého stavu. Nota bene a padá to na všechny politické strany bez výjímky. Někdy mám pocit (teda spíš pořád..) že jedinou cestou jak něco nechat opravit je pozvat tam televizi nebo raděj hned dvě či případně zvolit do zastupitelství (čehokoliv...) někoho kdo na takové ulici bydlí. Ona totiž pak během jeho volebního období bývá poměrně rychle opravena: na rozdíl od těch ostatních. A navíc kvalita a rychlost oprav lineárně klesá se vzdáleností od zastupitelství a nebo bydliště zastupitelů. (Někdy i po strmější křivce) Podobná situace je ovšem i se zajištěním bezpečnosti občanů. Mívám pocit, že do určitých míst má snad i městská policie zakázáno chodit, aby se jim něco nestalo, protože jak je rok dlouhý, nikdy je tam neuvidíte. A rozhodně né večer nebo v noci! Pokud jde o opravy chodníků: je zde řada míst, co se opravovat nutně hned nemusí ale řada jiných, co se měly opravit už před deseti lety a dodnes na ně nikdo nesáhl. Zastupitel nebo politik to ovšem neví, protože nechodí pěšky. Má auto. Ostatní mají linku 64 co jezdí jednou za půl hodiny nebo 82 co jezdí jednou za dvě. (Hodiny, né minuty!! To i bus do Prahy jezdí častěji...) A nebo mohou jít pěšky. Otázkou je ale jak a kudy? Jeden chodník se opraví a udělají se nájezdy pro postižné nebo kočárky, ale o pět metrů vedle se to nechá jak to bylo. Se schodem výšky 10, ale i 17cm! Přitom by na takových místech stačilo aspoň upravit ten obrubník! A ostatně i třeba chodník od Lázní k Vojenské nemocnici za chvíli bude spíš jako tankodrom zásluhou různých stružek a hrbů. Politik to neví, neb tam nechodí, že. On "jezdí"! Takže nechá spíš opravit parkoviště... třeba u zastupitelství a firmou co zná jen on: "Hložánek"!. A oprava chodníku navíc ostatně ani "není v plánu" a dlouho nebude. Bylo by tedy na čase aby zastupitelství občany opravdu zastupovalo a ne je někam odkazovalo a věci řešilo a nepsalo jim dopisy v úřednickém "newspeaku". Stejně jde pak většinou pouze o zdůvodnění proč to či ono "nejde". Pokud možno doporučeně (asi nikdo neumí napsat ?) aby pro to každý "za trest" musel ještě na poštu a opět se zvýšily náklady na státní správu. J. Sedlář Poznámka redakce: Redakční rada výjimečně rozhodla otisknout tento článek v plném rozsahu bez úprav, i když přesahuje povolený počet znaků, z důvodu zachování jeho smyslu. Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrky příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 11/ čtvrtek ve 23:59 hod. ŽZ číslo 12/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 FÓRUM Židenický Zpravodaj 10/2012 Je rozhodování zastupitelstva naší městské části uvážlivé a vychází z propracovaných podkladů? Podle mého názoru ne, aspoň ne vždy. Dovolím si to dokumentovat na následujícím případu. Dne 20.června 2012 se konalo 12. veřejné zasedání zastupitelstva městské části Brno-Židenice, na kterém se mimo jiné projednávalo stanovení výše nájemného z bytů pro rok V rámci diskuse jsem připomněl názor, který zveřejnil pan místostarosta Nesiba ve svém článku Nájmy v obecních bytech, kde hovoří o debatě o celkové koncepci správy bytového fondu, jejíž součástí by měla být debata o možném zvýšení nájmů. Protože jsem se této debaty nedočkal, položil jsem přímou otázku, zda tato koncepce existuje. Po trapném tichu jsem se odpovědi nedočkal. Nevím, zda se tak děje normálně, ale tento přístup mně trochu překvapil. A přesto bez této debaty byly předkládány návrhy jednotlivých subjektů. Nejvíc mně zaujaly hraniční návrhy v rámci koalice: ČSSD ponechat současný stav, tedy 72,28 Kč/ m² Zelení pro Židenice - maximální navýšení, tedy 100,08 Kč/m² Kupodivu k ČSSD se nepřidali ani komunisté a lidovci, kteří tak rádi propagují sociální politiku. Naopak TOP 09 byla také pro maximální navýšení. Možná, že jednotliví navrhovatelé měli své návrhy opodstatněny. Nevím sice na základě čeho, když koncepce správy bytového fondu podle mlčení neexistuje. Jak jsem se později z jiného zdroje dozvěděl, koncepce bytového fondu je zpracovaná z úrovně magistrátu města Brna, v Židenicích se tato koncepce dopracovává s ohledem na potřeby specifického židenického bytového fondu, mj. v otázkách budoucích investic a možného odprodeje části bytů nájemníkům v domech, kde to ekonomická situace dovolí. Jde o aktualizaci stavu bytového fondu s ohledem na novou legislativu.nicméně veřejná zasedání jsou od toho, aby předkladatelé své návrhy zdůvodnili před námi voliči. Ve zdůvodnění jsem očekával dlouhodobý ekonomický rozbor na straně jedné a také přihlédnutí ke stáří domů, které svou koncepcí a technickým vybavením neodpovídají požadavkům současné doby a přesto podle některých bychom za ně měli platit maximální nájem. Ing. Michal Josef POPRÁZDNINOVÝ MINIKVÍZ Vážení spoluobčané Židenic a Juliánova! Věřím, že je nejvhodnější čas po pravděpodobně spokojeném prožití léta a dovolených abych se s drobnou dávkou recese pokusil o oživení Vašich vzpomínek a znalostí z toulek naší přírodou a pamětihodnostmi... S laskavým svolením redakce Židenického Zpravodaje bych Vám rád předložil dva snímky s výraznou dominantou nepřehlédnutelné architektury (mimochodem jejich vzdálenost přes nespornou příbuznost je vzdušnou čarou cca 150 km!) a vyzval Vás, abyste se pokusili tipovat kde se objekty nacházejí a čemu slouží (-ily). Věřím, že úspěšnost bude nezanedbatelná, nicméně pro všechny případy bude redakce znát správné vyluštění... Ing. Vladimír Valda, Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: Buzkova Bonifác Buzek ( ), český obrozenecký pracovník, osvícený kněz a nadšený vlastenec. Rozluštění: Obr. 1: Stovky metrů dlouhá mohutná kamenná zeď kolem úzkorozchodné tratě Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, která v minulosti chránila projíždějící vlaky před zbloudilými projektily z vojenské střelnice, situované vlevo za zdí Obr. 2: Je asi natolik důvěrně známý našim občanům, že z taktických důvodů netřeba komentáře..? Havlíčkova (Havlíčekgassee) Buzkova (Buzekgasse) Buzekgasse Buzkova Buzkova Šimon Ryšavý knihkupec a nakladatel Exkurze do centrální kompostárny v Brně Po jarní exkurzi do spalovny se v úterý půjdeme společně podívat také do centrální kompostárny v Brně. Nahlídneme do provozu, který slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu z Brna i jeho okolí a nabízí tak možnost vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Začátek exkurze je stanoven na 16:30. Sraz účastníků bude 15 minut před začátkem u vstupu do areálu kompostárny na Vinohradské ulici v Brně-Černovicích. Pro podrobnější informace či přihlášení se na exkurzi kontaktujte Terezu Žižkovou na nebo telefon Občanské sdružení Křesťanské společenství "Živá voda" Vás srdečně zve na pravidelnou Bohoslužbu den: neděle, čas: v 10 hod., adresa: Bubeníčkova 5, Brno Vstup pro každého! Jsme zde pro Vás! Těšíme se na Vás! kontakt: tel.č: , ks.ziva.voda.cz Církev čs. husitská v Brně Židenicích srdečně zve na Podzimní koncert Účinkuje: HELFERTOVO ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ BRNO Program: hudba starých mistrů Koná se : 21. října 2012 v 17 hod. v chrámu Spasitele na Karáskově nám. v Brně Židenicích. Doporučené vstupné: 50,-Kč strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 KULTURA Židenický Zpravodaj 10/2012 Program DĚLŇÁKU na Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Divadlo na dlani A. P. Čechov * Jubileum PREMIÉRA Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Československá obec legionářská Koncert pro Josefa Prudila Koncert skupiny uber! Hodová zábava Taneční škola Dynamic Divadlo na dlani A. P. Čechov * Jubileum Královopolka odpoledne s dechovkou Setkání stréců a tetin Sešlost (nejen věkem) večer písní (nejen k ohňům) koncert kytarových virtuózů Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Na listopad 2012 připravujeme: listopad středy 1800 Taneční podvečery s orchestrem MR Swing listopad Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) listopad Divoké kočky - show listopad Koncert legendy moderní trampské písně Mikiho Ryvoly a kapely Nezmaři listopad Královopolka odpoledne s dechovkou Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice, Klub SUTERÉN Suterénní prostory pod Chráme Spasitele na Karáskově nám.10, Brno-Židenice, Tel.: , Kroužky a akce ve školním roce Miniklub pro maminky s dětmi (1-4 roky): úterý v 10:00 hod. Hodinka hraní, zpívání a výtvarničení s maňáskem Káťou a medvídkem Míšou, kteří nám prozradí, co vše krásného pro nás Pán Bůh stvořil. Poslouží, kromě jiného, k rozvoji sociálních a motorických dovedností dětí. Dramaticko-filmařský kroužek (8-14 let): pátek v 17:00 hod. Páteční relax při hereckých hrách, soutěžích a improvizacích spojených filmovým a divadelním zpracováním nejen biblických příběhů. Klubík Jonáš (věk 4-11 let není podmínkou): čtvrtek 16-17:30 hod. Pro kluky a holky, kteří nechtějí sedět sami doma. V klubíku si kromě výtvarného tvoření můžete zahrát ping pong, zaskákat na trampolíně, vyzkoušet různé hry, poslouchat příběhy a taky si trochu zacvičit při hudbě. Rodiče či příbuzní si mohou přijít zatvořit také! S sebou pouze přezůvky! Vstupné zdarma! Dobrovolné příspěvky na provoz jsou vítány! Karásek Choir let: neděle 18:15 hod. Pěvecká skupina Karásek choir má za sebou první rok svého působení a uvítá nové členy. Vstup není omezen věkem ani vyznáním, ale schopností a ochotou zpívat gospelové, jazzové či rockové písně a melodie v kostele i mimo něj. Letošní výročí nedožitých 80.narozenin Waldemara Matušky oslavilo Společenské centrum Dělnického domu na Jamborové hned dvěma vzpomínkovými pořady. Červnový Večer s písněmi Waldemara Matušky se totiž setkal s takovým posluchačským ohlasem a vlídným přijetím publika, že v rámci již tradičního recitálu Šujanoviny na balkoně Neznámého písničkáře Víta Šujana(NpVŠ) a jeho přátel nezbývalo protagonistům, než urychleně připravit zářijovou reprízu. Vedle písní, které bylo možno vyslechnout (i si společně zazpívat!) začátkem léta, zaznělo tentokrát nově také něco z mnoha filmových hitů a došlo dokonce na autorské písně tohoto charismatického protagonisty populární hudby, zpěváka nádherného hlasu i hráče na několik hudebních nástrojů. Z ohlasu publika bylo zřejmé, že se podobný typ pořadu líbí, a že připravovaný recitál Velký muž Grossmann (Jiří) se může dočkat podobné divácké odezvy. Lucie Kobzová Zveme Vás na představení Divadlo Na Dlani zve srdečně na premiéru ruské jednoaktové veselohry Jubileum z dílny Antona Pavloviče Čechova, světoznámého ruského dramatika a prozaika. Inscenace pojednává o přípravě oslavy pátých narozenin malé provinční banky, v jejímž čele stojí samolibý Andrej Šipučin. Chirin, jeden z jeho nejbližších úředníků, mu v průběhu děje píše přednášku, kterou má Šipučin vyslovit, až mu přijde blahopřát deputace členů banky. Vše se ale poněkud zamotá, když do děje vstoupí dvě ženy, manželka Šipučina Taťjana a postarší dáma Merčutkinová. Stejně jako v Námluvách, které jsme hráli v minulém roce, jde i v tomto jevištním žertu od Čechova o humornou společenskou kritiku. Premiéra se uskuteční v pátek 5.října 2012 v hodin v sále Dělnického domu. Rovněž zveme i na reprízu úspěšné komedie C.Goldoniho - Poprask na laguně, kterou odehrajeme 20.října 2012 v hodin v sále Dělnického domu. Divadlo Na Dlani Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 10/2012 Organizace školního roku 2012/2013 v základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích Začátek školního roku 2012/2013 pondělí Konec prvního pololetí čtvrtek Konec druhého pololetí pátek Podzimní prázdniny čtvrtek pátek Vánoční prázdniny sobota středa Začátek vyučování v novém roce 2013 čtvrtek Jednodenní pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny pro Brno-město Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek Hlavní prázdniny sobota neděle Začátek školního roku 2013/2014 pondělí Ing.Monika Horká, referentka školství TZŠ Kuldova Kuldova slaví! Prázdniny ještě ani neskončily a na TZŠ Kuldova se začaly dít věci! Na nástěnkách, chodbách, dveřích se objevovaly různé číslice, zejména osmičky a nuly. Nejlépe obojí dohromady. Ale kde se vzaly? Osmička a nula dávají dohromady osmdesát. Co zajímavého se stalo před osmdesáti lety (tedy v roce 1932)? Prezidentem ČSR byl T. G. Masaryk. Narodili se režisér Miloš Forman, herci S. Zindulka, J. Zíma a L. Trojan; pražský kardinál Miloslav Vlk; herec a zpěvák Waldemar Matuška; spisovatelé V. Páral, M. Švandrlík, J. Brukner; italský spisovatel a filozof Umberto Eco; americký politik Edward Kennedy; americká herečka Elizabeth Taylor. Zemřel český podnikatel Tomáš Baťa a americký podnikatel King Camp Gillette. Proběhla Mostecká stávka. Byla sjednocena Saúdská Arábie. V Amsterdamu se sešel Světový protiválečný kongres. Byl objeven pozitron a neutron. Na Tyršově pokusné škole obecné začal první školní rok 1932/1933. Tehdy měla škola jen pět tříd, zato však po čtyřiceti žácích. Během osmdesáti let byl název změněn na Tyršovu základní školu. I přes rozšíření na druhý stupeň, zůstal duch školy rodinný. Žáci a učitelé se tu navzájem znají a pěstují mezi sebou přátelské vztahy. V letošním školním roce nás tedy bude provázet magická osmdesátka. Celá škola se odívá do slavnostního hávu, plánují se speciální akce, čekají nás velké oslavy zkrátka máme se na co těšit! Tak nemeškejte a slavte s námi! Více na Anna Ferdinandová ZŠ Kamenačky Opět na startu aneb zahájení školního roku na MZŠ Kamenačky Prázdniny utekly jako voda a je tu opět čas školních povinností. V novém školním roce usedlo do našich školních lavic přes 300 žáků, z toho 45 našich nejmladších prvňáčků, kteří se na svůj první školní den těšili snad nejvíce. Jejich velký den, kdy je poprvé přivítala opravdová škola, s nimi měli možnost prožít i jejich nejbližší. Po setkání dětí s třídními učitelkami a učiteli ve třídách jsme se všichni sešli na školním dvoře, kde byl každý prvňáček ostužkován svým osmákem či deváťákem. Deváťáci tak předali pomyslnou štafetu a převzali patronát nad prvňáčky, jak je již na naší škole dobrým zvykem. Nově pasované žáky prvních ročníků přišli kromě pedagogů, spolužáků a rodičů přivítat i pan ředitel Mgr. Jiří Šebela, paní zástupkyně Mgr. Jindřiška Überhuberová, pan starosta Ing. Roman Vašina a člen rady Městské části Brno Židenice pan Marek Svitavský, který je předsedou naší Školské rady. O všechny žáky budou po celý školní rok pečovat zkušení učitelé, kteří dětem vytvářejí rodinné prostředí, pestrý učební program a zabezpečují všestranné využití volného času. Před námi je rok plný práce, nejrůznějších aktivit, ale také radostí a úsměvů. Přáním nás všech je, ať se dílo zdaří. Mgr. Ivana Nekudová, MZŠ Kamenačky strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Židenický Zpravodaj 10/2012 ZŠ Gajdošova Ve třídě Montessori na Gajdošce začali poprvé v historii školy pracovat šesťác Zahájení výuky metodou Marie Montessori na Základní škole Gajdošova v Brně - Židenicích se datuje rokem Zvyšující se obliba tohoto prostředí u dětí, jejich rodičů, bohaté a velmi pozitivní zkušenosti proto posunuly tuto alternativní výuku o krok dále. Tím krokem je zřízení 6. třídy Montessori. Od pondělí se tedy ve třídě, která voní novotou, pustilo do práce 5 děvčat a 14 kluků. Budou pokračovat ve výuce formou projektových činností napříč všemi předměty. Učitelé šestičlenného týmu (Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Jitka Hrnčířová, Mgr. Marcela Rožcová, Mgr. Vítězslav Herosch) s pilotní učitelkou Mgr. Pavlou Vantuchovou a asistentkou Mgr. Veronikou Sochorovou se na tuto práci důkladně připravovali a těšili. O nové zkušenosti a zážitky se v dalších měsících jistě podělí. ŠKOLSTVÍ Přejeme jim i žákům báječný školní rok, hodně úspěchů a krásných zážitků. Za pedagogy PaedDr.Dagmar Bulová, vyučující v 2.C Montessori Pohádková škola na ZŠ Gajdošova Vážení rodiče, milé děti, také letos se těšíme na přivítání nových malých předškoláčků v naší škole. Pohádková škola je projekt určený pro všechny děti, které se chtějí seznámit s budoucími spolužáky, prostorami školy a paní učitelkou. Společně si budeme hrát, zpívat, kreslit, tvořit a plnit spoustu různých úkolů. Dětem tím usnadníme přechod z mateřské školy. Poprvé se sejdeme dne od 16:00 ve třídě 5.B. Více informací pak můžete průběžně získat na v sekci Pohádková škola. Těší se na Vás Mgr. Bronislava Spurná a Mgr. Pavla Pulkrábková Školní psycholožka na ZŠ Gajdošova Základní škola Gajdošova rozšířila řady škol zapojených do projektu RAMPS VIP III., který je zaměřen na zkvalitňování poradenských služeb ve školách. Na začátku roku 2012 se tak tým našeho školního poradenského pracoviště rozrostl o školní psycholožku. Se začátkem nového školního roku bych Vám ráda představila některé konkrétní aktivity, které jsou a budou na naší škole realizovány. V první řadě jsem k dispozici dětem, rodičům i učitelům v náhlých problémových situacích, ale stejně tak je možné obracet se na mě s žádostmi dlouhodobějšího charakteru. Na škole působím jako koordinátor aktivit poradenského pracoviště, nezávislý odborník přinášející pohledy z jiné strany a usnadňující komunikaci mezi všemi školními i mimoškolními subjekty. Můžu být také první možností, kde se poradit, domluvit na spolupráci při řešení výukových, výchovných i osobních problémů nebo požádat o doporučení na další odborníky. Svými aktivitami se rovněž snažím podporovat příznivé klima školy, tříd a sborovny. Realizuji na míru vytvořené programy ve třídách preventivního i intervenčního charakteru. Tyto programy vychází z potřeb žáků a třídních učitelů a jsou přizpůsobovány aktuálním možnostem školy. Zúčastním se také adaptačních kurzů žáků šestých tříd s cílem poznat žáky a jejich vztahy a nastartovat tak případnou další práci s kolektivem. Současně připravuji projekt, který bude mít za cíl ještě více rozšiřovat preventivní aktivity školy, přispívat ke zvyšování tolerance a úcty mezi žáky a naplňovat koncepci otevřené školy. K dalším chystaným aktivitám patří testování rizik vzniku poruch čtení a psaní u žáků prvních tříd a kroužky rozvoje kognitivních a sociálních dovedností. Všechny tyto aktivity mají mít charakter včasného zachycení možných problémů ve vzdělávání a jejich řešení na půdě školy. A to vše s vizí nabízet žákům podporu, aby v co nejmenší míře docházelo k jejich selhávání. Jako školní psycholožka nejsem chytrým rádcem, zavřeným v nejzapadlejší místnosti. Mojí snahou je naopak být ve středu dění, otevřená všem a k dispozici, kdy je třeba. Proto bylo dost psaní a hurá do víru dění! S úsměvem do nového školního roku! Mgr. Petra Knapovská, školní psycholožka ZŠ Krásného 2012/2013 na Krásného Příjemné ráno, spoustu úsměvů a dobré nálady...to byl začátek školního roku na naší škole. Již tradičně po slavnostním zahájení a proslovu paní ředitelky a letos pana místostarosty Bc. Karla Bernáška odvedli naši deváťáci špalírem ostatních žáků a rodičů do tříd naše nejmenší, žáky 1.tříd. Hned následující den prováděli deváťáci prvňáčky po škole, měli pro ně nachystané hry a soutěže. Od středy 5.9. jsme se již vrhli do učení naplno. Všichni jsou plni elánu a nápadů. Kam letos na výlet, jaký výukový program zvolit, co nového dětem nabídnout...nejčastěji pokládané otázky. Co vše pro děti chystáme, co je v daném měsíci aktuální najdete na našich webových stránkách. Už máme za sebou focení prvňáčků do MF Dnes, adaptační programy některých tříd na 2.stupni, soustředění pěveckého sboru Petrklíček v Roštíně. Věříme, že vše naplánované se uskuteční a bude přesně takovým přínosem pro děti, jaký si přejeme, aby byl. S přáním úspěšného školního roku všem Mgr.Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky Výstava Barvy podzimu Zveme Vás na výstavu podzimních výrobků dětí z Mateřské školy Šaumannova 20 Brno. Výstava se koná od 15. do v prostorách MŠ od 8,00 do 16,00 hodin. kolektiv MŠ MŠ FAMILY po rekonstrukci! V době letních prázdnin prošla naše MŠ ve 3 patrech rozsáhlou rekonstrukcí umýváren, toalet, kuchyní, včetně hlavní kuchyně, v suterénu došlo i k výměně oken a dveří. Zázemí pro děti i dospělé je nyní moderní, barevné a splňuje hygienické požadavky. Budova má v posledních 10ti letech za sebou GO elektriky, plynu, nová okna, nástavbu nového patra a jako jedna z mála škol v Brně i elektronicky řízené topení. Opravu vody a kanalizace si již zasloužila, byla původní z r Jsem velmi ráda, že se tato akce podařila a OCEŇUJI velmi dobrou a průběžnou spolupráci a kooperaci všech zúčastněných stran po celé dva měsíce - vedení MČ Brno Židenice - p. starostovi a místostarostovi, vedoucímu odboru školství, projektantovi, vedení MŠ a hlavně firmě Protechstav s.r.o. a jejím subdodavatelům. Rozsah prací byl obrovský, řešilo se spoustu technických problémů, detailů či situací. I přesto byl dodržen termín ukončení prací. Děti i dospělí, kteří po prázdninách vstoupili do školky, vlastně na první pohled nic nepoznali, neboť škola vypadala téměř jako na konci školního roku. A pohled druhý na vnitřní zázemí? Ten je skutečné krásný a příjemný, navíc je v jednotném barevném stylu s odlišením v detailech. Podepsala se na něm energie lidí, kteří na této akci pracovali. Děkuji také rodičům, kteří přišli škole v posledním srpnovém týdnu pomoci s úklidem. Co si víc pracovně přát, než když se věci daří! Ještě jednou DĚKUJI všem! Vlčková Eva, MŠ FAMILY, Mazourova 2, Brno-Juliánov Poděkování MŠ FAMILY Vážená paní ředitelko, dnes jsme se synem prožili jeho první školní den a kolem Vaší mateřské školy už jenom prošli, ale chtěli bychom Vám i celému kolektivu ještě jednou poděkovat. Štěpánek a my s ním jsme v MŠ Family strávili více než 3 roky a uvědomili si, že za celou dobu jsme nezaznamenali jediný problém, cokoli jsme řešili nebo potřebovali, vždy jsme se setkali s profesionalitou, vstřícností a pochopením. Vaše školka má nejenom koncepci, řád a odborné vedení, ale především rodinnou atmosféru a sympatický a vstřícný tým od paní učitelek přes pomocnice až po paní kuchařky. Těm všem touto cestou také děkujeme! S vděčností Děkujeme paní učitelce Andree, paní učitelce Janě a paní Věrce ze třídy Koťátek vytvářely ve třídě milou a příjemnou atmosféru, poradily a pomohly, kde bylo třeba. Velmi rádi budeme vzpomínat i na všechny školní akce besídky, setkání i letní slavnosti v Dělnickém domě které určitě nejdou dělat bez nadšení a nasazení všech zúčastněných. Štěpánek má na školku krásné vzpomínky, které mu zůstanou celý život a věříme, že je to ten nejlepší start. Přejeme Vám všem do dalších let hodně zdraví, sil a neutuchajícího elánu k Vaší práci a v neposlední řadě také samé spokojené a šťastné děti. Náš syn u Vás spokojený opravdu byl. Děkujeme! Mlčochovi, bývalá třída Koťátek Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 ŠPATNĚ SLYŠÍTE? ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELEFONU? ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? POTŘEBUJETE KOUPIT BATERIE DO VAŠEHO SLUCHADLA? CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Poradenského středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP poskytuje bezplatné sociální a odborné poradenství zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro pro všechny sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek, které si u nás může každý vyzkoušet, popř. zapůjčit INFORMACE Židenický Zpravodaj 10/2012 Poradenské středisko pro nedoslýchavé HELP na Běhounské 22 v Brně nabízí bezplatnou pomoc osobám se sluchovým postižením a seniorům k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání zajistíme instalaci a předvedení potřebné pomůcky v bydlišti nebo v pobytovém zařízení, pomůžeme s vyřízením žádosti na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťujeme jejich servis a údržbu, nabízíme kompletní sortiment baterií do sluchadel. VŠECHNY SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Poradnu najdete v centru Brna na adrese: Poradenské středisko ČKNH Běhounská 22 (pasáž TYPOS, informační tabule na levé straně, 3. patro -výtah), Brno, tel.: mail: PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Těšíme se na Vaši návštěvu! Za poradenské středisko ČKNH Brno Mgr. Lucie Marousková Obecná úskalí nazouvací obuvi typu CROCS z pohledu fyzioterapeuta V posledních letech se stala trendem nazouvací obuv CROCS. Postupně se trh zaplnil Čínskými a Tureckými kopiemi, což vedlo k postupnému rozšíření i mezi dětskou populaci. Obuv je lehká, odolná a levná. Stálo by však za zmínku zhodnotit její vliv na správný vývoj chodidla a případný dopad na vývoj u malých dětí. U chodidel s tendencí k valgoznímu postavení hlezna (kotníku) je podélná nožní klenba propadlá a vnitřní kotníky se sklání k podložce. Optimální držení nohy při stoji či chůzi dítěte je v kotníkové obuvi s pevným opatkem, který drží hlezno ve správném postavení. Kotníková obuv není limitována ročním obdobím. Může být uzavřená, zimní, celoroční nebo pásková, ale vždy se zvýšenou patou, aby zajistila optimální držení chodidla pro jeho správný vývoj. Chůze a stoj zcela bez obuvi jsou méně vhodné vyjma členité povrchy dráždící plosku nohy a působící propriocepčně na stabilizující svaly nohy (koberec, tráva, kamínky, ). Zdravotně nezávadná dětská obuv je vyrobena z prodyšných avšak pevných zdravotně nezávadných materiálů. Opatek je zpevněný a často i vyztužený. Podešev bývá pevná, ale zároveň optimálně pružná a ohebná v oblasti přednoží. Vnitřní stélka je dostatečně měkká a do doby začátku vývoje nožní klenby s její lehce naznačenou podporou. Nazouvací obuv typu CROCS je ve všech případech (originál, Čína, Turecko, ) zhotovena z jednoho kusu homogenní pěny, která se vyznačuje velmi nízkou hmotností a optimální tvrdostí. Je odolná a poddajná v tlaku i ohybu, vodoodpudivá. V oblasti paty je širší než fyziologická šířka dětského chodidla a má nízký okraj. Vzhledem ke své tuhosti vytváří mezi chodidlem a podložkou měkkou vrstvu, která umožňuje zvýšený rozsah pohybu do valgozního postavení i v momentě, kdy je pohyb chodidla vyčerpán vymezením tukovým polštářem chodidla a měkkými tkáněmi nohy, které zajišťují správné postavení kostí nohy před jejich svalovým a vazivovým zpevněním. Dle dostupných zobrazovacích metod je patrné, že k osifikaci (vápenatění) kostí nohou dochází v průběhu prvních 4 let věku dítěte. Do té doby je nezbytně nutné a zásadní zajistit jejich správné postavení dobrou prevencí a naopak v případě vrozených polohových vad vhodnou, intenzivní a včasnou rehabilitací! V případě zanedbání rehabilitace u polohových vrozených vad (equinovarus, ) nebo nesprávného obouvání dětí v prvních 5 letech dochází k zafixování polohy kostí v nesprávném postavení, oslabení svalů a vazů nohy a tím k nevratným nebo obtížně následně řešitelným strukturálním změnám! Doporučuji proto zvážit nutnost vybavení dítěte neoptimální obuví typu CRO- CS. V opačném případě doporučuji dodržet níže uvedené zásady, kdy je a kdy naopak není možné tuto obuv použít. Vlastnosti obuvi stejně jako stav chodidla vašeho dítěte můžete vždy konzultovat v rehabilitační ambulanci nebo s vaším fyzioterapeutem. Kdy ano: - na dovolené (u moře, ochrana před horkým pískem, kameny na pláži, ) - na veřejných koupalištích a v lázních (termální lázně, ) - u jedinců s dokončeným a zároveň optimálním svalovým zajištěním postavení hlezna (dospělí..) Kdy ne!: - jako jedinou domácí obuv - jako hlavní volnočasovou obuv pro letní období - jako vycházkovou obuv - v žádných případech u dětí s tendencí k valgoznímu postavení nohou Martin Vala, DiS. - Terapeut Vojtovy metody INZERCE BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšeň ulice Svánovského PO-PÁ , SO 8-12 hod. naproti supermarketu Albert druh: IMPALA, DALI, MARABEL - velmi kvalitní žlutomasé brambory ROSARA - červené brambory v prodeji také - cibule na uskladnění, zelí na krouhání prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy Dovoz zdarma!!! Informace a objednávky: , strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 10/2012 INZERCE RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Hodinový manžel: nabízím řemeslnické práce všeho typu v bytě, domě, kolem domu i na zahradě. Cena 230 Kč/h bez příplatku o víkendu i ve večerních hodinách. Neúčtuji příjezd v lokalitě Vinohrady, Líšeň, Židenice. Tel: PEDIKURA + KOSMETIKA (formování, barvení obočí a řas), zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), MHD č. 8, 55, 58, 78, tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Klempířství, pokrývačství, střechy na klíč, tel.: JOGA pro jednotlivce i skupiny u Vás tel.: Hodina konzultace feng shui zdarma základní posouzení funkčnosti Vašeho prostoru. Tel.: , KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel: Zn.: Brno i okraj. Příjem inzerce: tel.: Uzávěrky: ŽZ číslo 11/ čtvrtek ŽZ číslo 12/ čtvrtek Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. AUTOVRAKY - odtah, výkup, ekolog. likvidace, tel.: , AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál. zamyk., dálk.ovl., el. okna, denní svícení, taž. zař., HF sady, park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el. Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance Mám. Tel: KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel: KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, tel: Instruktorka Radka Vás zve na pravidelné cvičení: ZŠ Kamenačky Pondělí 20:00 ZUMBA ZŠ Gajdošova Středa 16:30 POWERJOGA Více na nebo ŠKODA Fabia Champion za polovinu! Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia Champion: 5,2 5,9 l/100 km, g/km Fotografie vozu je ilustrační. Druhá půlka až za rok a bez navýšení. Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 % z celkové ceny vozidla, což je pouhých Kč. Zbylou částku doplatíte po roce, a to zcela bez navýšení. K doplacení mužete využít úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Vzorová kalkulace Fabia Champion Easy za Kč Splátka předem: Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: Kč, výše úvěru: Kč Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: PORSCHE BRNO Řipská 13a, Brno-Slatina Tel.: Fabia_Champion_D2_CZ_DYN_c0fe53fee8874f31baf1ea8d62bec6bf_indd 1 9/4/2012 1:22:42 AM Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 10/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016 Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad 2016 Aktivity projektu Mateřství není handicap 2016 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

ZÁPIS ze 145. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 15. října 1998 ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 145. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 15. října 1998 ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 145. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 15. října 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Hodnoty a postoje v životě rodiny

Hodnoty a postoje v životě rodiny Hodnoty a postoje v životě rodiny PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. 1 www.nadacesirius.cz Hodnoty a postoje k rodinnému životu Vědci si od výzkumu rodičovských postojů slibovali vhled do rodinného prostředí,

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více