V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka ze Židenic. Stejně jako loni jsme jí přišli osobně popřát k tak významnému životnímu jubileu. Dle mého názoru se paní Ludmila Váňová od poslední návštěvy vůbec nezměnila, vypadá stále skvěle, i v tak vysokém věku se stále zajímá o dění kolem sebe a velmi ráda čte. Na jubilantce bylo vidět, že je obklopena láskou a péčí svých nejbližších, kteří jí její celoživotní starost o ně rádi vrací. V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Významnou osobností městské části Brno-Židenice. Na letošní olympiádě v Londýně vybojovala pro Českou republiku zlatou medaili ve veslování. K obrovskému úspěchu, který v její sbírce medailí ještě chyběl jsem této skromné mladé sportovkyni ze srdce poblahopřál i já. Záměrem farmářských tržišť je obnovení tradice zemědělských tržnic a zároveň podpora českých zemědělců a chovatelů. Dosavadní vývoj ukazuje, že zájem o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je obrovský, a proto se začínají prosazovat farmářská tržiště na nejrůznějších místech České republiky. Značka farmářských trhů či tzv. BIO-produktů se stává stále populárnější a při snižující se kvalitě nejrůznějších potravin i potřebnější. Proto i Rada městské části na svém zasedání dne doporučila ke schválení Radě města Brna aktualizaci přílohy nařízení statutárního města Brna č.1/2002, kterým se vydává Tržní řád. Tržní řád je určující i pro naši městskou část a mj. určuje i nové tržní místa, kde by se v budoucnu mohly konat židenické Farmářské trhy na Zelném rynku Ing. Roman Vašina, starosta Farmářské trhy v Židenicích farmářské trhy. Na základě zhodnocení možných vhodných lokalit pro tuto aktivitu byly v příloze této aktualizace doporučeny tři místa jednak na parkovišti před Dělnickým domem na rohu ulic Vančurova a Jamborova, poté na Juliánovském náměstí, ale také ve stále volném prostoru při ulici Koperníkova/Lazaretní (bývalé stavebniny). Rada města Brna tuto aktualizaci bude schvalovat na podzim, tedy od jara 2013 bychom již mohli jednu z těchto míst na farmářské trhy vyzkoušet. Farmářské trhy získávají na popularitě i v brněnských městských částech. Byli bychom proto rádi, aby tato tradice podpory českým a moravským zemědělcům se zabydlela i u nás v Židenicích. K fungování dobrého tržiště patří kromě plánu trhů i šikovný organizátor, který má kontakty na lokální zemědělce a producenty. Proto bychom využili tuto formu a zeptali se pomocí našeho Zpravodaje všech občanů či sdružení mající k našim zemědělcům blízko, zda by měli zájem spolupracovat na organizaci těchto farmářských trhů. V případě zájmu prosím napište na či kontaktujte sekretariát ÚMČ. Pro podrobnější informace k farmářským trhů, zkušenosti z jejich provozu či seznam provozovaných tržišť v ČR naleznete na specializovaných internetových stránkách jako jsou např. Snad od příštího roku si budeme moci koupit kvalitní ovoce a zeleninu i na nových farmářských trzích i v Židenicích. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 10/2012 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 44. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : navrhuje Radě města Brna změny a doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro městskou část Brno-Židenice. Návrh změn a doplnění je přílohou č. 1 originálu zápisu. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit rozpočtové opatření č. 20. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2012 závazný ukazatel neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta ČR o 20 tis. Kč, doplňuje závazný ukazatel odvod z výherních hracích automatů ve výši tis. Kč tis. Kč, snižuje závazný ukazatel poplatek za provozovaný výherní hrací automat o tis. Kč a doplňuje, upřesňuje a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 20 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. ukládá příspěvkové organizaci Základní škole, Brno, Gajdošova 3 odvod z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování vybudování venkovního hřiště ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a stanovit lhůtu pro zaplacení odvodu do nesouhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 8146/5, ostatní plocha a p. č. 8400/8, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Židenice, při ul. Stará osada pro realizaci stavby: Adaptace novinového stánku na prodejní stánek pečiva Brno-Židenice, parc. č. 8397/10, k. ú. Židenice v rozsahu technické dokumentace a dle přiložené situace stavby. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou štítovou zeď domu Stará Osada 20 v Brně o výměře 34,56 m2 společnosti BRAVIS REALITY s. r.o. doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna přeřadit svěřené obecní domy Václavkova č. p. 2867, č. or. 4, na pozemku p. č. 1211, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, zahrada p. č o výměře 205 m2 a Václavkova č. p. 733, č. or. 6, na pozemku p. č. 1209, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2, zahrada p. č o výměře 349 m2 vše v k. ú. Židenice ze Seznamu domů doporučených k prodeji do Seznamu domů nedoporučených k prodeji. 45. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : schvaluje rozpočtové opatření č. 20. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2012 závazný ukazatel neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta ČR o 20 tis. Kč, doplňuje závazný ukazatel odvod z výherních hracích automatů ve výši tis. Kč tis. Kč, snižuje závazný ukazatel poplatek za provozovaný výherní hrací automat o tis. Kč a doplňuje, upřesňuje a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej bytového domu Kuldova č. pop. 765, č. or. 17, včetně pozemku p. č. 1320, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m2 v k. ú. Zábrdovice. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna přeřadit svěřené obecní domy Václavkova č. pop. 2867, č. or. 4, na pozemku p. č. 1211, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2 a zahradu p. č o výměře 205 m2 a Václavkova č. pop. 733, č. or. 6, na pozemku p. č. 1209, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2 a zahradu p. č o výměře 349 m2 vše v k. ú. Židenice ze Seznamu domů doporučených k prodeji do Seznamu domů nedoporučených k prodeji. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Plán akcí klubu seniorů na IV. čvrtletí 2012 Přednášky se konají každé úterý od 14 hod v Dělnickém domě Argentina p. Lněnička Na skok do Laosu p. Kolejka Cvičení paměti Z Brestu do Minska p. Vavroš Sedm hlavních měst Bílé Rusi p. Vavroš Německo p. Lněnička Cvičení paměti Bajkal svaté moře p. Kolejka V deltě Volhy p. Kolejka Běloruskem křížem krážem p. Vavroš Cvičení paměti Setkání se starostou Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal Co děláme? DOMOV JE DOMA V týdnu bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě rané péči. Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0-7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením. Jak to děláme? Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý do Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od do otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta: /0300. Děkujeme. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Společenské centrum Karas na rohu Vojanovy a Vymazalovy ulice Milí obyvatelé Židenic, je mi nesmírným potěšením informovat Vás o nově zbudovaném kulturním centru na Karáskově náměstí, které vzniklo z iniciativy MČ Židenice pod záštitou místostarosty Bc. Karla Bernáška, předsedy sociální komise Dr. Petra Nováčka a předsedy klubu Seniorů Židenice Bc. Ladislava Koukala a přináší tak od nynějška společenskou podporu nejen našim starším spoluobčanům, ale od listopadu rovněž těm nejmladším. Jak všichni víme, právě tyto dvě skupiny obyvatel patří k těm nejkřehčím článkům naší společnosti, často nedoceněným svým významem. Staří jako pokladnice vědění a zkušenosti, nositelé tradic a kultury; mladí jako poselství naděje, nezkažené vlaštovky rozdávající radost a štěstí. I když se někomu může zdát, že tyto dvě generace si nemohou v dnešní době rozumět a tudíž jejich zábava nemůže probíhat na stejném místě, myslím, že jde jen o úhel pohledu. Vnímáme-li totiž generace jako věkové skupiny naskládané na úsečce času vedle sebe, pak ano, komunikace mezi nejmladšími INFORMACE AKTUÁLNĚ Společenské centrum Karas a nejstaršími je vyloučena. Jestliže však vnímáme věkové skupiny jako několik vzájemně propojených kruhů, chápeme, že jedna bez druhé nemůže existovat a že toto spojení přináší mnohem vyšší stabilitu a odolnost společnosti jako celku. Proto bych tímto vyjádřila podporu tohoto nápadu a doufám, že fungování centra bude přinášet radost a potěšení co největšímu počtu lidí. Jaký přínos bude mít KC Karásek pro děti a jejich rodiče? Hlavním účelem je poskytnout útočiště těm nejmenším (dětem do 3 let), kteří ještě dostatečně nevyužijí venkovní hřiště a jejich rodiče se potýkají s neustálým problémy jako: kde (kromě domova) dítě nakrmit, přebalit a nechat si hrát s ostatními dětmi stejného věku. Takový prostor v Židenicích doposud skutečně není a tak doufám, že ho rodiče v nadcházejícím podzimním a zimním období, dostatečně ocení a podpoří. K dispozici je mikrovlná trouba na ohřev jídla, varná konvice, přebalovací pult, plně vybavené bezbariérové sociální zařízení, místo na kojení a hernička pro děti s kobercem a hračkami. Provoz herny začne od včetně, s pravidelnou otevírací dobou každé úterý a čtvrtek od 13 do 18 hodin a ve středu od 9 do 13 hodin. Otevírací doba je zkušební, přičemž záleží na zájmu veřejnosti, zda se otevírací dny a hodiny rozšíří či nikoliv. Vstup do herny je zdarma. Aby centrum splnilo naše i vaše očekávání, je potřeba, abyste se i vy podíleli na jeho vzniku a trvání. Chtěla bych Vás tímto povzbudit, abyste poskytli Židenický Zpravodaj 10/2012 zpětnou vazbu a podělili se o konkrétní názory či připomínky a pomohli nám na dětskou hernu navázat další služby, jako např. zájmové kroužky pro děti, hlídání dětí nebo kurzy pro maminky. Můžete tak učinit prostřednictvím u: Ráda bych vás také pozvala na následující plánované akce: Dne od 15 do 18 hod proběhne sběr hraček (pouze čisté a funkční). Máte doma odrostlé děti nebo nevíte, co si počít s přebytečnými hračkami? Podpořte nově vznikající herničku Karásek a věnujte je dětem! Budeme rádi za hračky a hry podporující psychomotorický vývoj dětí - skládačky, stavebnice, vozíčky, kostky, motorky...atd. Plyšáky přijmeme pouze v omezeném množství. Rovněž uvítáme kojící polštář a časopisy či literaturu pro maminky! Čaj, káva a drobné pečivo zdarma! Dále proběhne Podzimní bazárek s dětským oblečením, hračkami a pomůckami pro kojení a těhotenským oblečením. Dne od 10 do 15 hod můžete prodávat nebo nakupovat:-) Zájemci o prodej, hlaste se prosím na kde nám sdělte svoje jméno a příjmení a my Vám obratem zašleme číslo prodejního místa. Těšíme se na Vás! Markéta Heislerová a Karel Bernášek KAPSÁŘ : Jak správně větrat a topit Jak větrat? Větrat je potřeba krátce, ale intenzivně. Zpravidla postačí na dobu 5 až 10 minut třikrát až pětkrát denně, podle toho, jak dlouho jste doma. Za tu dobu se vymění vzduch, ale zároveň nestačí vychladnout stěny. Když okno zavřete, vzduch se ohřívá nejen od radiátoru, ale i od zdí. Proto není třeba ani o moc více topit. V průběhu dne by neměla relativní vlhkost v bytě překračovat 50%. Dobrým pomocníkem, který vám pomůže ohlídat, kdy je potřeba intenzivně vyvětrat tedy může být teploměr s vlhkoměrem, který je možné pořídit za několik stovek korun. Jak topit? Významným žroutem energie je v každé domácnosti vytápění. Kdo by se rád doma klepal ve třech svetrech a teplých ponožkách? Vyhovující teplota je pro člověka jedním ze základních předpokladů vnitřní pohody v bytě. Celkem překvapujících úspor lze dosáhnout už při ztlumení topení o 1 C. Podle propočtů tak můžete ušetřit 5 až 10 % rodinných nákladů na energii. Takže Československá obec legionářská Jednota Brno 2 pod patronací starosty MČ Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny Vás srdečně zve na tradiční vzpomínku na průběh první světové války, ve které legionáři vybojovali samostnou Českou republiku. Za legionáře ruské, francouzské i italské promluví jejich potomci. Vzpomínka se bude konat v sobotu 27. října 2012 v hodin ve velkém sále Dělnického domu v Židenicích, Jamborova 65. V neděli 11. listopadu 2012 na den veteránů se pak sejdeme se zástupci obce u pomníku padlých v parčíku na rohu ulic Bubeníčkova a Rokycanova v 11 hodin a 11 minut. Všechny Vás srdečně zvou Bohuslav Páral, předseda předseda jednoty ČsOL Brno-2 Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice vida, místo 22 C snižte teplotu na 21 C a hned máte několik stovek v kapse. Dobou, kdy není třeba tolik vytápět, je noc. Výrazněji ztlumit můžete topení v klidu před spaním, nejenže ušetříte energii, navíc se ve studenějším pokoji většině z nás lépe spí a je to i zdravější pro organismus. Nezapomínejte také zavírat dveře do místností, které nevytápíte nebo v nich udržujete nižší teplotu. Drahocenné teplo by vám takto zbytečně unikalo. Topná tělesa je doporučeno mít umístěné pokud možno přímo pod okny, teplo totiž stoupá vzhůru a mísí se se studeným vzduchem, který sálá od okna. Radiátory v době topení nepřekrývejte závěsy - teplo odchází oknem a ne do místnosti. Pro volbu optimální teploty v místnosti používejte pokojové termostaty. Nepřetápějte místnosti a pokud nepobýváte v bytě delší dobu, snižte teplotu topného systému o několik stupňů. Topnou soustavu však nikdy úplně nevypínejte - byt vychladne a následný tepelný náběh po příchodu domů trvá déle a zbytečně zvyšuje spotřebu. Zdroj: připravil Bc. Karel Bernášek Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 INFORMACE Židenický Zpravodaj 10/2012 Kdo koho zastupuje? Otevřená redakce Židenického zpravodaje doporučila k otištění do tohoto čísla článek pana Ing. Kunce a Ing. Kocmánka z TOP 09 s názvem RUD či BLUD, kde autoři propagují ve fóru před volbami svoji politickou stranu odkazem na svůj stranický web a ironizují politiky z jiných stran s odlišným názorem. Je správné, aby občané znali názor židenických zástupců TOP 09 na daňovou problematiku samosprávy, ale v článku se objevuje množství nepodložených informací. Pomineme-li neznalost autorů např. o počtu obyvatel Židenic, své další výpočty nemají doloženy platnou legislativou a trpí silnou neznalostí rozpočtu naší obce, když přitom erudovaně informují o zlepšení rozpočtu v Tišnově či Rudici. Dle našeho názoru a naší práce má Židenický zpravodaj sloužit především k informování a podpoře zájmů Židenic a jejich občanů. Vedení ÚMČ Brno-Židenice SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO Možná se Vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní zvonek a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren anebo zaměstnancem sociálního odboru. A Vy váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí důvěru starších lidí a pod záminkou nutné činnosti nájemníky připraví třeba i o celoživotní úspory. Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly je přitom celá řada. Od viditelných pomůcek, jimiž jsou například domovní řetízky, až po takové, které nevyžadují žádné pořizovací náklady. Jednou z možností, kterou už před několika lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle jsou strážníci každý pracovní den (po-čt , pá ) připraveni podat občanům informace o tzv. neobjednaných službách. To jsou přesně ty případy, kdy u dveří zvoní neznámý člověk. Praxe ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci. Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte linku , kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně velmi rychle opustí. Pokud se tak stane, oznamte prosím veškeré Vám známé údaje k jeho osobě na tísňovou linku 156. Je lépe vyloučit nedorozumění než riskovat, že se obětí případného podvodníka stane někdo jiný. Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: , EkoRozhledna Zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze v EkoCentru Brno na Ponávce , hodin Dobré rady našich babiček zážitková dílna , hodin Ze starého nové - zážitková dílna , hodin Šetrná kuchyně - praktický seminář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 RUD či BLUD Tímto bych si dovolil polemizovat s panem místostarostou Nesibou nad jeho článkem "Vládní politika nevlídná Brnu, který vyšel v minulém Zpravodaji. Návrh zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), tak jak jej prosadila TOP 09 a STAN, zajišťuje prakticky všem obcím v celé ČR více peněz do obecních rozpočtů. Protože malým obcím a městům náklady neustále rostou, bylo cílem tohoto návrhu, navýšit tyto rozpočty a umožnit jim nejen pokrýt vyšší náklady, ale zejména investovat. Kolik každá obec či město dostane navíc, najdete na např. Tišnov (8662 obyvatel) dostane navíc 18mil Kč, obec Rudice (909 obyvatel) získá o 1,938 mil Kč více. Ta významnější část peněz pro obce jde ze státního rozpočtu, zbývající částka jde z rozpočtů statutárních měst (Praha, Brno ), kterým se rozpočty FÓRUM o něco sníží. Myslím, že města s mnohamiliardovými rozpočty dokáží ušetřit cca 3%. Je naprosto nezodpovědné, když současné vedení obce nebo města Brna vytváří atmosféru rozpočtového kolapsu, hovoří o nutnosti zastavit investice, přestat opravovat dětská hřiště, školy nebo snižuje dotace kultuře. Ne, to není nutné, to je jen politický alibismus. Rozpočet města Brna před RUD činil 6,673 miliard Kč, po změně rozpočtového určení daní činí rozpočet města 6,468 miliard Kč. Myslíte, že Brno hospodaří se svými prostředky tak dobře, že není schopno tuto částku ušetřit? Že vedení města nemá rezervy v systému přidělování a správě zakázek? Jen namátkou, za nefunkční systém správy financí zaplatilo přes 300mil. Kč, informační stánek na České stál deset miliónů, za takovou částku by nejedna obec opravila hřiště sokolovnu, otevřela mateřskou školku či mohla zachovat základní školu ve své obci. Podívejme se na příklad Židenic, nyní dostávají Židenice 63,696 mil. Kč (celkem vč. VHČ 177mil) na obyvatel, po schválení RUD Židenický Zpravodaj 10/2012 dostanou o 2.11 mil méně. Opravdu díky tomu nebude mít obec peníze na opravu dětských hřišť a na revitalizaci domů? Ale kdeže. Tuto částku lze ušetřit víc než snadno, vzpomeňme, že minulé volební období měla radnice 3 plně placené politické funkce. Nyní jich má velká koalice 5. Jen toto navýšení počtu dobře placených radních stojí obec více než 2 milióny ročně. A to nemluvím o navýšení počtu sekretářů a výdajů na přebujelý radniční aparát. Ne, nemusíte přestat opravovat domy a hřiště, stačí, když se uskromníte. Ne občan, ale vedení radnice včele s velkou koalicí má jít příkladem a má výdaje snižovat, nikoliv je navyšovat zbytečným zvyšováním počtů placených politiků a úředníků. Vždyť je to tak snadné, nemyslíte? Solidarita bohatých velkých měst s těmi malými a chudšími, to by nemělo být něco cizího pro politika, natož pro politika sociální demokracie. Ing. Petr Kunc a Ing. Jan Kocmánek TOP 09 Židenice Poznámka redakce: Redakce neodpovídá za pravdivost údajů v článku, které nejsou autory podložené skutečným stavem, dle vyjádření Odboru rozpočtu a financování MMB platí tyto údaje: Židenice nedostávají v roce 2012 z Brna částku 63,696 mil. Kč (to jsou jen tzv. neinvestiční transfery z rozpočtu města Brna, které nejsou vázány na RUD!), ale je to ZMB schválená částka 77, 137 mil Kč. Rozpočet města Brna není 6,673 miliard Kč (to jsou jen tzv. sdílené daňové příjmy) ale 11,202 mld Kč. Částka 2, 11 mil Kč, o které mají dle autorů přijít Židenice díky RUDu, není částka RMB ani ZMB schválená. Výběr VHČ za rok 2012 nelze určit, protože hospodářský výsledek tohoto roku bude znám až v roce Počet obyvatel není autory uváděné číslo obyvatel, ale v Židenících nás je k Měl bych návrh k opravám vozovek i chodníků a obrubníků, etc. Vzhledem k tomu, že jak se zdá, zastupitelství ať už Židenic nebo Brna není schopno zajistit už ani to, aby nějaký člověk prošel či projel ulice a podíval se kde jsou jaké závady, bylo by asi vhodné, aby závady hlásili občané a to na JEDNO konkrétní místo ( , telefon) a to BEZ OHLEDU NA TO zda ta vozovka či chodník patří městu, Židenicím nebo někomu jinému. Zastupitelství tu máme ale mít na to, aby zastupovalo občany a ne jim psalo, kam jinam se mají obrátit nebo ještě líp: aby jim psalo, že si sami mají najít kam se s takovým problémem mají obrátit a žádalo po nich aby vypisovali "úřední podání" a podobné nesmysly! (Totéž se týká "úklidu") Jinak totiž nevím, proč se dotyčná instituce jmenuje "zastupitelství" a koho či i spíš proti komu zastupuje?! Závady je ovšem nutno řešit operativně, a ne že "to uděláme za dva měsíce" (např: jak dlouho byla uprostřed vozovky pod sjezdem z Krásného ta díra na které myslím dodnes stojí dopravní značka?). Jinou věcí je i to, že v době kdy se má šetřit se rozhazují peníze na všechny strany (asi i ty politické, že) a každá věc se dělá na několikrát! Jaký by mělo smysl vyměnit na ulici Na lukách obrubníky když vozovka je jak houpačka a pod ní je kanalizace neopravená od roku asi 1985? Ten, že za tři roky se to vykope znovu kvůli té kanalizaci? Firmy a politici se napakují, my tu budeme mít ob rok staveniště a zvednou nám akorát daně a krevní tlak, že. Občané ovšem obyčejně nikam nevolají ani nepíšou protože to (také obyčejně) k ničemu za dané situace nevede! Bylo by tedy záhodno, aby to u nás nebylo jako v TV seriálu "Ulice" na Nově, a s různými "Hložánky" už někdo vyběhl nejen v Židenicích ale i na městských a krajských úřadech (o parlamentu, senátu a vládě ani nemluvím). Aby bylo jasno: tohle není předvolební prohlášení, ale popis současného děsivého stavu. Nota bene a padá to na všechny politické strany bez výjímky. Někdy mám pocit (teda spíš pořád..) že jedinou cestou jak něco nechat opravit je pozvat tam televizi nebo raděj hned dvě či případně zvolit do zastupitelství (čehokoliv...) někoho kdo na takové ulici bydlí. Ona totiž pak během jeho volebního období bývá poměrně rychle opravena: na rozdíl od těch ostatních. A navíc kvalita a rychlost oprav lineárně klesá se vzdáleností od zastupitelství a nebo bydliště zastupitelů. (Někdy i po strmější křivce) Podobná situace je ovšem i se zajištěním bezpečnosti občanů. Mívám pocit, že do určitých míst má snad i městská policie zakázáno chodit, aby se jim něco nestalo, protože jak je rok dlouhý, nikdy je tam neuvidíte. A rozhodně né večer nebo v noci! Pokud jde o opravy chodníků: je zde řada míst, co se opravovat nutně hned nemusí ale řada jiných, co se měly opravit už před deseti lety a dodnes na ně nikdo nesáhl. Zastupitel nebo politik to ovšem neví, protože nechodí pěšky. Má auto. Ostatní mají linku 64 co jezdí jednou za půl hodiny nebo 82 co jezdí jednou za dvě. (Hodiny, né minuty!! To i bus do Prahy jezdí častěji...) A nebo mohou jít pěšky. Otázkou je ale jak a kudy? Jeden chodník se opraví a udělají se nájezdy pro postižné nebo kočárky, ale o pět metrů vedle se to nechá jak to bylo. Se schodem výšky 10, ale i 17cm! Přitom by na takových místech stačilo aspoň upravit ten obrubník! A ostatně i třeba chodník od Lázní k Vojenské nemocnici za chvíli bude spíš jako tankodrom zásluhou různých stružek a hrbů. Politik to neví, neb tam nechodí, že. On "jezdí"! Takže nechá spíš opravit parkoviště... třeba u zastupitelství a firmou co zná jen on: "Hložánek"!. A oprava chodníku navíc ostatně ani "není v plánu" a dlouho nebude. Bylo by tedy na čase aby zastupitelství občany opravdu zastupovalo a ne je někam odkazovalo a věci řešilo a nepsalo jim dopisy v úřednickém "newspeaku". Stejně jde pak většinou pouze o zdůvodnění proč to či ono "nejde". Pokud možno doporučeně (asi nikdo neumí napsat ?) aby pro to každý "za trest" musel ještě na poštu a opět se zvýšily náklady na státní správu. J. Sedlář Poznámka redakce: Redakční rada výjimečně rozhodla otisknout tento článek v plném rozsahu bez úprav, i když přesahuje povolený počet znaků, z důvodu zachování jeho smyslu. Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrky příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 11/ čtvrtek ve 23:59 hod. ŽZ číslo 12/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 FÓRUM Židenický Zpravodaj 10/2012 Je rozhodování zastupitelstva naší městské části uvážlivé a vychází z propracovaných podkladů? Podle mého názoru ne, aspoň ne vždy. Dovolím si to dokumentovat na následujícím případu. Dne 20.června 2012 se konalo 12. veřejné zasedání zastupitelstva městské části Brno-Židenice, na kterém se mimo jiné projednávalo stanovení výše nájemného z bytů pro rok V rámci diskuse jsem připomněl názor, který zveřejnil pan místostarosta Nesiba ve svém článku Nájmy v obecních bytech, kde hovoří o debatě o celkové koncepci správy bytového fondu, jejíž součástí by měla být debata o možném zvýšení nájmů. Protože jsem se této debaty nedočkal, položil jsem přímou otázku, zda tato koncepce existuje. Po trapném tichu jsem se odpovědi nedočkal. Nevím, zda se tak děje normálně, ale tento přístup mně trochu překvapil. A přesto bez této debaty byly předkládány návrhy jednotlivých subjektů. Nejvíc mně zaujaly hraniční návrhy v rámci koalice: ČSSD ponechat současný stav, tedy 72,28 Kč/ m² Zelení pro Židenice - maximální navýšení, tedy 100,08 Kč/m² Kupodivu k ČSSD se nepřidali ani komunisté a lidovci, kteří tak rádi propagují sociální politiku. Naopak TOP 09 byla také pro maximální navýšení. Možná, že jednotliví navrhovatelé měli své návrhy opodstatněny. Nevím sice na základě čeho, když koncepce správy bytového fondu podle mlčení neexistuje. Jak jsem se později z jiného zdroje dozvěděl, koncepce bytového fondu je zpracovaná z úrovně magistrátu města Brna, v Židenicích se tato koncepce dopracovává s ohledem na potřeby specifického židenického bytového fondu, mj. v otázkách budoucích investic a možného odprodeje části bytů nájemníkům v domech, kde to ekonomická situace dovolí. Jde o aktualizaci stavu bytového fondu s ohledem na novou legislativu.nicméně veřejná zasedání jsou od toho, aby předkladatelé své návrhy zdůvodnili před námi voliči. Ve zdůvodnění jsem očekával dlouhodobý ekonomický rozbor na straně jedné a také přihlédnutí ke stáří domů, které svou koncepcí a technickým vybavením neodpovídají požadavkům současné doby a přesto podle některých bychom za ně měli platit maximální nájem. Ing. Michal Josef POPRÁZDNINOVÝ MINIKVÍZ Vážení spoluobčané Židenic a Juliánova! Věřím, že je nejvhodnější čas po pravděpodobně spokojeném prožití léta a dovolených abych se s drobnou dávkou recese pokusil o oživení Vašich vzpomínek a znalostí z toulek naší přírodou a pamětihodnostmi... S laskavým svolením redakce Židenického Zpravodaje bych Vám rád předložil dva snímky s výraznou dominantou nepřehlédnutelné architektury (mimochodem jejich vzdálenost přes nespornou příbuznost je vzdušnou čarou cca 150 km!) a vyzval Vás, abyste se pokusili tipovat kde se objekty nacházejí a čemu slouží (-ily). Věřím, že úspěšnost bude nezanedbatelná, nicméně pro všechny případy bude redakce znát správné vyluštění... Ing. Vladimír Valda, Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: Buzkova Bonifác Buzek ( ), český obrozenecký pracovník, osvícený kněz a nadšený vlastenec. Rozluštění: Obr. 1: Stovky metrů dlouhá mohutná kamenná zeď kolem úzkorozchodné tratě Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, která v minulosti chránila projíždějící vlaky před zbloudilými projektily z vojenské střelnice, situované vlevo za zdí Obr. 2: Je asi natolik důvěrně známý našim občanům, že z taktických důvodů netřeba komentáře..? Havlíčkova (Havlíčekgassee) Buzkova (Buzekgasse) Buzekgasse Buzkova Buzkova Šimon Ryšavý knihkupec a nakladatel Exkurze do centrální kompostárny v Brně Po jarní exkurzi do spalovny se v úterý půjdeme společně podívat také do centrální kompostárny v Brně. Nahlídneme do provozu, který slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu z Brna i jeho okolí a nabízí tak možnost vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Začátek exkurze je stanoven na 16:30. Sraz účastníků bude 15 minut před začátkem u vstupu do areálu kompostárny na Vinohradské ulici v Brně-Černovicích. Pro podrobnější informace či přihlášení se na exkurzi kontaktujte Terezu Žižkovou na nebo telefon Občanské sdružení Křesťanské společenství "Živá voda" Vás srdečně zve na pravidelnou Bohoslužbu den: neděle, čas: v 10 hod., adresa: Bubeníčkova 5, Brno Vstup pro každého! Jsme zde pro Vás! Těšíme se na Vás! kontakt: tel.č: , ks.ziva.voda.cz Církev čs. husitská v Brně Židenicích srdečně zve na Podzimní koncert Účinkuje: HELFERTOVO ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ BRNO Program: hudba starých mistrů Koná se : 21. října 2012 v 17 hod. v chrámu Spasitele na Karáskově nám. v Brně Židenicích. Doporučené vstupné: 50,-Kč strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 KULTURA Židenický Zpravodaj 10/2012 Program DĚLŇÁKU na Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Divadlo na dlani A. P. Čechov * Jubileum PREMIÉRA Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Československá obec legionářská Koncert pro Josefa Prudila Koncert skupiny uber! Hodová zábava Taneční škola Dynamic Divadlo na dlani A. P. Čechov * Jubileum Královopolka odpoledne s dechovkou Setkání stréců a tetin Sešlost (nejen věkem) večer písní (nejen k ohňům) koncert kytarových virtuózů Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Na listopad 2012 připravujeme: listopad středy 1800 Taneční podvečery s orchestrem MR Swing listopad Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) listopad Divoké kočky - show listopad Koncert legendy moderní trampské písně Mikiho Ryvoly a kapely Nezmaři listopad Královopolka odpoledne s dechovkou Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice, Klub SUTERÉN Suterénní prostory pod Chráme Spasitele na Karáskově nám.10, Brno-Židenice, Tel.: , Kroužky a akce ve školním roce Miniklub pro maminky s dětmi (1-4 roky): úterý v 10:00 hod. Hodinka hraní, zpívání a výtvarničení s maňáskem Káťou a medvídkem Míšou, kteří nám prozradí, co vše krásného pro nás Pán Bůh stvořil. Poslouží, kromě jiného, k rozvoji sociálních a motorických dovedností dětí. Dramaticko-filmařský kroužek (8-14 let): pátek v 17:00 hod. Páteční relax při hereckých hrách, soutěžích a improvizacích spojených filmovým a divadelním zpracováním nejen biblických příběhů. Klubík Jonáš (věk 4-11 let není podmínkou): čtvrtek 16-17:30 hod. Pro kluky a holky, kteří nechtějí sedět sami doma. V klubíku si kromě výtvarného tvoření můžete zahrát ping pong, zaskákat na trampolíně, vyzkoušet různé hry, poslouchat příběhy a taky si trochu zacvičit při hudbě. Rodiče či příbuzní si mohou přijít zatvořit také! S sebou pouze přezůvky! Vstupné zdarma! Dobrovolné příspěvky na provoz jsou vítány! Karásek Choir let: neděle 18:15 hod. Pěvecká skupina Karásek choir má za sebou první rok svého působení a uvítá nové členy. Vstup není omezen věkem ani vyznáním, ale schopností a ochotou zpívat gospelové, jazzové či rockové písně a melodie v kostele i mimo něj. Letošní výročí nedožitých 80.narozenin Waldemara Matušky oslavilo Společenské centrum Dělnického domu na Jamborové hned dvěma vzpomínkovými pořady. Červnový Večer s písněmi Waldemara Matušky se totiž setkal s takovým posluchačským ohlasem a vlídným přijetím publika, že v rámci již tradičního recitálu Šujanoviny na balkoně Neznámého písničkáře Víta Šujana(NpVŠ) a jeho přátel nezbývalo protagonistům, než urychleně připravit zářijovou reprízu. Vedle písní, které bylo možno vyslechnout (i si společně zazpívat!) začátkem léta, zaznělo tentokrát nově také něco z mnoha filmových hitů a došlo dokonce na autorské písně tohoto charismatického protagonisty populární hudby, zpěváka nádherného hlasu i hráče na několik hudebních nástrojů. Z ohlasu publika bylo zřejmé, že se podobný typ pořadu líbí, a že připravovaný recitál Velký muž Grossmann (Jiří) se může dočkat podobné divácké odezvy. Lucie Kobzová Zveme Vás na představení Divadlo Na Dlani zve srdečně na premiéru ruské jednoaktové veselohry Jubileum z dílny Antona Pavloviče Čechova, světoznámého ruského dramatika a prozaika. Inscenace pojednává o přípravě oslavy pátých narozenin malé provinční banky, v jejímž čele stojí samolibý Andrej Šipučin. Chirin, jeden z jeho nejbližších úředníků, mu v průběhu děje píše přednášku, kterou má Šipučin vyslovit, až mu přijde blahopřát deputace členů banky. Vše se ale poněkud zamotá, když do děje vstoupí dvě ženy, manželka Šipučina Taťjana a postarší dáma Merčutkinová. Stejně jako v Námluvách, které jsme hráli v minulém roce, jde i v tomto jevištním žertu od Čechova o humornou společenskou kritiku. Premiéra se uskuteční v pátek 5.října 2012 v hodin v sále Dělnického domu. Rovněž zveme i na reprízu úspěšné komedie C.Goldoniho - Poprask na laguně, kterou odehrajeme 20.října 2012 v hodin v sále Dělnického domu. Divadlo Na Dlani Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 10/2012 Organizace školního roku 2012/2013 v základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích Začátek školního roku 2012/2013 pondělí Konec prvního pololetí čtvrtek Konec druhého pololetí pátek Podzimní prázdniny čtvrtek pátek Vánoční prázdniny sobota středa Začátek vyučování v novém roce 2013 čtvrtek Jednodenní pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny pro Brno-město Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek Hlavní prázdniny sobota neděle Začátek školního roku 2013/2014 pondělí Ing.Monika Horká, referentka školství TZŠ Kuldova Kuldova slaví! Prázdniny ještě ani neskončily a na TZŠ Kuldova se začaly dít věci! Na nástěnkách, chodbách, dveřích se objevovaly různé číslice, zejména osmičky a nuly. Nejlépe obojí dohromady. Ale kde se vzaly? Osmička a nula dávají dohromady osmdesát. Co zajímavého se stalo před osmdesáti lety (tedy v roce 1932)? Prezidentem ČSR byl T. G. Masaryk. Narodili se režisér Miloš Forman, herci S. Zindulka, J. Zíma a L. Trojan; pražský kardinál Miloslav Vlk; herec a zpěvák Waldemar Matuška; spisovatelé V. Páral, M. Švandrlík, J. Brukner; italský spisovatel a filozof Umberto Eco; americký politik Edward Kennedy; americká herečka Elizabeth Taylor. Zemřel český podnikatel Tomáš Baťa a americký podnikatel King Camp Gillette. Proběhla Mostecká stávka. Byla sjednocena Saúdská Arábie. V Amsterdamu se sešel Světový protiválečný kongres. Byl objeven pozitron a neutron. Na Tyršově pokusné škole obecné začal první školní rok 1932/1933. Tehdy měla škola jen pět tříd, zato však po čtyřiceti žácích. Během osmdesáti let byl název změněn na Tyršovu základní školu. I přes rozšíření na druhý stupeň, zůstal duch školy rodinný. Žáci a učitelé se tu navzájem znají a pěstují mezi sebou přátelské vztahy. V letošním školním roce nás tedy bude provázet magická osmdesátka. Celá škola se odívá do slavnostního hávu, plánují se speciální akce, čekají nás velké oslavy zkrátka máme se na co těšit! Tak nemeškejte a slavte s námi! Více na Anna Ferdinandová ZŠ Kamenačky Opět na startu aneb zahájení školního roku na MZŠ Kamenačky Prázdniny utekly jako voda a je tu opět čas školních povinností. V novém školním roce usedlo do našich školních lavic přes 300 žáků, z toho 45 našich nejmladších prvňáčků, kteří se na svůj první školní den těšili snad nejvíce. Jejich velký den, kdy je poprvé přivítala opravdová škola, s nimi měli možnost prožít i jejich nejbližší. Po setkání dětí s třídními učitelkami a učiteli ve třídách jsme se všichni sešli na školním dvoře, kde byl každý prvňáček ostužkován svým osmákem či deváťákem. Deváťáci tak předali pomyslnou štafetu a převzali patronát nad prvňáčky, jak je již na naší škole dobrým zvykem. Nově pasované žáky prvních ročníků přišli kromě pedagogů, spolužáků a rodičů přivítat i pan ředitel Mgr. Jiří Šebela, paní zástupkyně Mgr. Jindřiška Überhuberová, pan starosta Ing. Roman Vašina a člen rady Městské části Brno Židenice pan Marek Svitavský, který je předsedou naší Školské rady. O všechny žáky budou po celý školní rok pečovat zkušení učitelé, kteří dětem vytvářejí rodinné prostředí, pestrý učební program a zabezpečují všestranné využití volného času. Před námi je rok plný práce, nejrůznějších aktivit, ale také radostí a úsměvů. Přáním nás všech je, ať se dílo zdaří. Mgr. Ivana Nekudová, MZŠ Kamenačky strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Židenický Zpravodaj 10/2012 ZŠ Gajdošova Ve třídě Montessori na Gajdošce začali poprvé v historii školy pracovat šesťác Zahájení výuky metodou Marie Montessori na Základní škole Gajdošova v Brně - Židenicích se datuje rokem Zvyšující se obliba tohoto prostředí u dětí, jejich rodičů, bohaté a velmi pozitivní zkušenosti proto posunuly tuto alternativní výuku o krok dále. Tím krokem je zřízení 6. třídy Montessori. Od pondělí se tedy ve třídě, která voní novotou, pustilo do práce 5 děvčat a 14 kluků. Budou pokračovat ve výuce formou projektových činností napříč všemi předměty. Učitelé šestičlenného týmu (Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Jitka Hrnčířová, Mgr. Marcela Rožcová, Mgr. Vítězslav Herosch) s pilotní učitelkou Mgr. Pavlou Vantuchovou a asistentkou Mgr. Veronikou Sochorovou se na tuto práci důkladně připravovali a těšili. O nové zkušenosti a zážitky se v dalších měsících jistě podělí. ŠKOLSTVÍ Přejeme jim i žákům báječný školní rok, hodně úspěchů a krásných zážitků. Za pedagogy PaedDr.Dagmar Bulová, vyučující v 2.C Montessori Pohádková škola na ZŠ Gajdošova Vážení rodiče, milé děti, také letos se těšíme na přivítání nových malých předškoláčků v naší škole. Pohádková škola je projekt určený pro všechny děti, které se chtějí seznámit s budoucími spolužáky, prostorami školy a paní učitelkou. Společně si budeme hrát, zpívat, kreslit, tvořit a plnit spoustu různých úkolů. Dětem tím usnadníme přechod z mateřské školy. Poprvé se sejdeme dne od 16:00 ve třídě 5.B. Více informací pak můžete průběžně získat na v sekci Pohádková škola. Těší se na Vás Mgr. Bronislava Spurná a Mgr. Pavla Pulkrábková Školní psycholožka na ZŠ Gajdošova Základní škola Gajdošova rozšířila řady škol zapojených do projektu RAMPS VIP III., který je zaměřen na zkvalitňování poradenských služeb ve školách. Na začátku roku 2012 se tak tým našeho školního poradenského pracoviště rozrostl o školní psycholožku. Se začátkem nového školního roku bych Vám ráda představila některé konkrétní aktivity, které jsou a budou na naší škole realizovány. V první řadě jsem k dispozici dětem, rodičům i učitelům v náhlých problémových situacích, ale stejně tak je možné obracet se na mě s žádostmi dlouhodobějšího charakteru. Na škole působím jako koordinátor aktivit poradenského pracoviště, nezávislý odborník přinášející pohledy z jiné strany a usnadňující komunikaci mezi všemi školními i mimoškolními subjekty. Můžu být také první možností, kde se poradit, domluvit na spolupráci při řešení výukových, výchovných i osobních problémů nebo požádat o doporučení na další odborníky. Svými aktivitami se rovněž snažím podporovat příznivé klima školy, tříd a sborovny. Realizuji na míru vytvořené programy ve třídách preventivního i intervenčního charakteru. Tyto programy vychází z potřeb žáků a třídních učitelů a jsou přizpůsobovány aktuálním možnostem školy. Zúčastním se také adaptačních kurzů žáků šestých tříd s cílem poznat žáky a jejich vztahy a nastartovat tak případnou další práci s kolektivem. Současně připravuji projekt, který bude mít za cíl ještě více rozšiřovat preventivní aktivity školy, přispívat ke zvyšování tolerance a úcty mezi žáky a naplňovat koncepci otevřené školy. K dalším chystaným aktivitám patří testování rizik vzniku poruch čtení a psaní u žáků prvních tříd a kroužky rozvoje kognitivních a sociálních dovedností. Všechny tyto aktivity mají mít charakter včasného zachycení možných problémů ve vzdělávání a jejich řešení na půdě školy. A to vše s vizí nabízet žákům podporu, aby v co nejmenší míře docházelo k jejich selhávání. Jako školní psycholožka nejsem chytrým rádcem, zavřeným v nejzapadlejší místnosti. Mojí snahou je naopak být ve středu dění, otevřená všem a k dispozici, kdy je třeba. Proto bylo dost psaní a hurá do víru dění! S úsměvem do nového školního roku! Mgr. Petra Knapovská, školní psycholožka ZŠ Krásného 2012/2013 na Krásného Příjemné ráno, spoustu úsměvů a dobré nálady...to byl začátek školního roku na naší škole. Již tradičně po slavnostním zahájení a proslovu paní ředitelky a letos pana místostarosty Bc. Karla Bernáška odvedli naši deváťáci špalírem ostatních žáků a rodičů do tříd naše nejmenší, žáky 1.tříd. Hned následující den prováděli deváťáci prvňáčky po škole, měli pro ně nachystané hry a soutěže. Od středy 5.9. jsme se již vrhli do učení naplno. Všichni jsou plni elánu a nápadů. Kam letos na výlet, jaký výukový program zvolit, co nového dětem nabídnout...nejčastěji pokládané otázky. Co vše pro děti chystáme, co je v daném měsíci aktuální najdete na našich webových stránkách. Už máme za sebou focení prvňáčků do MF Dnes, adaptační programy některých tříd na 2.stupni, soustředění pěveckého sboru Petrklíček v Roštíně. Věříme, že vše naplánované se uskuteční a bude přesně takovým přínosem pro děti, jaký si přejeme, aby byl. S přáním úspěšného školního roku všem Mgr.Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky Výstava Barvy podzimu Zveme Vás na výstavu podzimních výrobků dětí z Mateřské školy Šaumannova 20 Brno. Výstava se koná od 15. do v prostorách MŠ od 8,00 do 16,00 hodin. kolektiv MŠ MŠ FAMILY po rekonstrukci! V době letních prázdnin prošla naše MŠ ve 3 patrech rozsáhlou rekonstrukcí umýváren, toalet, kuchyní, včetně hlavní kuchyně, v suterénu došlo i k výměně oken a dveří. Zázemí pro děti i dospělé je nyní moderní, barevné a splňuje hygienické požadavky. Budova má v posledních 10ti letech za sebou GO elektriky, plynu, nová okna, nástavbu nového patra a jako jedna z mála škol v Brně i elektronicky řízené topení. Opravu vody a kanalizace si již zasloužila, byla původní z r Jsem velmi ráda, že se tato akce podařila a OCEŇUJI velmi dobrou a průběžnou spolupráci a kooperaci všech zúčastněných stran po celé dva měsíce - vedení MČ Brno Židenice - p. starostovi a místostarostovi, vedoucímu odboru školství, projektantovi, vedení MŠ a hlavně firmě Protechstav s.r.o. a jejím subdodavatelům. Rozsah prací byl obrovský, řešilo se spoustu technických problémů, detailů či situací. I přesto byl dodržen termín ukončení prací. Děti i dospělí, kteří po prázdninách vstoupili do školky, vlastně na první pohled nic nepoznali, neboť škola vypadala téměř jako na konci školního roku. A pohled druhý na vnitřní zázemí? Ten je skutečné krásný a příjemný, navíc je v jednotném barevném stylu s odlišením v detailech. Podepsala se na něm energie lidí, kteří na této akci pracovali. Děkuji také rodičům, kteří přišli škole v posledním srpnovém týdnu pomoci s úklidem. Co si víc pracovně přát, než když se věci daří! Ještě jednou DĚKUJI všem! Vlčková Eva, MŠ FAMILY, Mazourova 2, Brno-Juliánov Poděkování MŠ FAMILY Vážená paní ředitelko, dnes jsme se synem prožili jeho první školní den a kolem Vaší mateřské školy už jenom prošli, ale chtěli bychom Vám i celému kolektivu ještě jednou poděkovat. Štěpánek a my s ním jsme v MŠ Family strávili více než 3 roky a uvědomili si, že za celou dobu jsme nezaznamenali jediný problém, cokoli jsme řešili nebo potřebovali, vždy jsme se setkali s profesionalitou, vstřícností a pochopením. Vaše školka má nejenom koncepci, řád a odborné vedení, ale především rodinnou atmosféru a sympatický a vstřícný tým od paní učitelek přes pomocnice až po paní kuchařky. Těm všem touto cestou také děkujeme! S vděčností Děkujeme paní učitelce Andree, paní učitelce Janě a paní Věrce ze třídy Koťátek vytvářely ve třídě milou a příjemnou atmosféru, poradily a pomohly, kde bylo třeba. Velmi rádi budeme vzpomínat i na všechny školní akce besídky, setkání i letní slavnosti v Dělnickém domě které určitě nejdou dělat bez nadšení a nasazení všech zúčastněných. Štěpánek má na školku krásné vzpomínky, které mu zůstanou celý život a věříme, že je to ten nejlepší start. Přejeme Vám všem do dalších let hodně zdraví, sil a neutuchajícího elánu k Vaší práci a v neposlední řadě také samé spokojené a šťastné děti. Náš syn u Vás spokojený opravdu byl. Děkujeme! Mlčochovi, bývalá třída Koťátek Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 ŠPATNĚ SLYŠÍTE? ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELEFONU? ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? POTŘEBUJETE KOUPIT BATERIE DO VAŠEHO SLUCHADLA? CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Poradenského středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP poskytuje bezplatné sociální a odborné poradenství zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro pro všechny sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek, které si u nás může každý vyzkoušet, popř. zapůjčit INFORMACE Židenický Zpravodaj 10/2012 Poradenské středisko pro nedoslýchavé HELP na Běhounské 22 v Brně nabízí bezplatnou pomoc osobám se sluchovým postižením a seniorům k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání zajistíme instalaci a předvedení potřebné pomůcky v bydlišti nebo v pobytovém zařízení, pomůžeme s vyřízením žádosti na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťujeme jejich servis a údržbu, nabízíme kompletní sortiment baterií do sluchadel. VŠECHNY SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Poradnu najdete v centru Brna na adrese: Poradenské středisko ČKNH Běhounská 22 (pasáž TYPOS, informační tabule na levé straně, 3. patro -výtah), Brno, tel.: mail: PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Těšíme se na Vaši návštěvu! Za poradenské středisko ČKNH Brno Mgr. Lucie Marousková Obecná úskalí nazouvací obuvi typu CROCS z pohledu fyzioterapeuta V posledních letech se stala trendem nazouvací obuv CROCS. Postupně se trh zaplnil Čínskými a Tureckými kopiemi, což vedlo k postupnému rozšíření i mezi dětskou populaci. Obuv je lehká, odolná a levná. Stálo by však za zmínku zhodnotit její vliv na správný vývoj chodidla a případný dopad na vývoj u malých dětí. U chodidel s tendencí k valgoznímu postavení hlezna (kotníku) je podélná nožní klenba propadlá a vnitřní kotníky se sklání k podložce. Optimální držení nohy při stoji či chůzi dítěte je v kotníkové obuvi s pevným opatkem, který drží hlezno ve správném postavení. Kotníková obuv není limitována ročním obdobím. Může být uzavřená, zimní, celoroční nebo pásková, ale vždy se zvýšenou patou, aby zajistila optimální držení chodidla pro jeho správný vývoj. Chůze a stoj zcela bez obuvi jsou méně vhodné vyjma členité povrchy dráždící plosku nohy a působící propriocepčně na stabilizující svaly nohy (koberec, tráva, kamínky, ). Zdravotně nezávadná dětská obuv je vyrobena z prodyšných avšak pevných zdravotně nezávadných materiálů. Opatek je zpevněný a často i vyztužený. Podešev bývá pevná, ale zároveň optimálně pružná a ohebná v oblasti přednoží. Vnitřní stélka je dostatečně měkká a do doby začátku vývoje nožní klenby s její lehce naznačenou podporou. Nazouvací obuv typu CROCS je ve všech případech (originál, Čína, Turecko, ) zhotovena z jednoho kusu homogenní pěny, která se vyznačuje velmi nízkou hmotností a optimální tvrdostí. Je odolná a poddajná v tlaku i ohybu, vodoodpudivá. V oblasti paty je širší než fyziologická šířka dětského chodidla a má nízký okraj. Vzhledem ke své tuhosti vytváří mezi chodidlem a podložkou měkkou vrstvu, která umožňuje zvýšený rozsah pohybu do valgozního postavení i v momentě, kdy je pohyb chodidla vyčerpán vymezením tukovým polštářem chodidla a měkkými tkáněmi nohy, které zajišťují správné postavení kostí nohy před jejich svalovým a vazivovým zpevněním. Dle dostupných zobrazovacích metod je patrné, že k osifikaci (vápenatění) kostí nohou dochází v průběhu prvních 4 let věku dítěte. Do té doby je nezbytně nutné a zásadní zajistit jejich správné postavení dobrou prevencí a naopak v případě vrozených polohových vad vhodnou, intenzivní a včasnou rehabilitací! V případě zanedbání rehabilitace u polohových vrozených vad (equinovarus, ) nebo nesprávného obouvání dětí v prvních 5 letech dochází k zafixování polohy kostí v nesprávném postavení, oslabení svalů a vazů nohy a tím k nevratným nebo obtížně následně řešitelným strukturálním změnám! Doporučuji proto zvážit nutnost vybavení dítěte neoptimální obuví typu CRO- CS. V opačném případě doporučuji dodržet níže uvedené zásady, kdy je a kdy naopak není možné tuto obuv použít. Vlastnosti obuvi stejně jako stav chodidla vašeho dítěte můžete vždy konzultovat v rehabilitační ambulanci nebo s vaším fyzioterapeutem. Kdy ano: - na dovolené (u moře, ochrana před horkým pískem, kameny na pláži, ) - na veřejných koupalištích a v lázních (termální lázně, ) - u jedinců s dokončeným a zároveň optimálním svalovým zajištěním postavení hlezna (dospělí..) Kdy ne!: - jako jedinou domácí obuv - jako hlavní volnočasovou obuv pro letní období - jako vycházkovou obuv - v žádných případech u dětí s tendencí k valgoznímu postavení nohou Martin Vala, DiS. - Terapeut Vojtovy metody INZERCE BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšeň ulice Svánovského PO-PÁ , SO 8-12 hod. naproti supermarketu Albert druh: IMPALA, DALI, MARABEL - velmi kvalitní žlutomasé brambory ROSARA - červené brambory v prodeji také - cibule na uskladnění, zelí na krouhání prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy Dovoz zdarma!!! Informace a objednávky: , strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 10/2012 INZERCE RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Hodinový manžel: nabízím řemeslnické práce všeho typu v bytě, domě, kolem domu i na zahradě. Cena 230 Kč/h bez příplatku o víkendu i ve večerních hodinách. Neúčtuji příjezd v lokalitě Vinohrady, Líšeň, Židenice. Tel: PEDIKURA + KOSMETIKA (formování, barvení obočí a řas), zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), MHD č. 8, 55, 58, 78, tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Klempířství, pokrývačství, střechy na klíč, tel.: JOGA pro jednotlivce i skupiny u Vás tel.: Hodina konzultace feng shui zdarma základní posouzení funkčnosti Vašeho prostoru. Tel.: , KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel: Zn.: Brno i okraj. Příjem inzerce: tel.: Uzávěrky: ŽZ číslo 11/ čtvrtek ŽZ číslo 12/ čtvrtek Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. AUTOVRAKY - odtah, výkup, ekolog. likvidace, tel.: , AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál. zamyk., dálk.ovl., el. okna, denní svícení, taž. zař., HF sady, park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el. Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance Mám. Tel: KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel: KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, tel: Instruktorka Radka Vás zve na pravidelné cvičení: ZŠ Kamenačky Pondělí 20:00 ZUMBA ZŠ Gajdošova Středa 16:30 POWERJOGA Více na nebo ŠKODA Fabia Champion za polovinu! Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia Champion: 5,2 5,9 l/100 km, g/km Fotografie vozu je ilustrační. Druhá půlka až za rok a bez navýšení. Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 % z celkové ceny vozidla, což je pouhých Kč. Zbylou částku doplatíte po roce, a to zcela bez navýšení. K doplacení mužete využít úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Vzorová kalkulace Fabia Champion Easy za Kč Splátka předem: Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: Kč, výše úvěru: Kč Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: PORSCHE BRNO Řipská 13a, Brno-Slatina Tel.: Fabia_Champion_D2_CZ_DYN_c0fe53fee8874f31baf1ea8d62bec6bf_indd 1 9/4/2012 1:22:42 AM Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 10/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více

KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku

KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku Zveme všechny na 12. ročník festivalu TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2015 Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha 11 / 30. Června 2015 / zdarma

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Suchdolská škola slaví 80 let!

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Suchdolská škola slaví 80 let! SUCHDO L SKÉ 42011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Hřiště a lavičky pro seniory str. 4 Exekuce a exekutoři str. 7 Na kávu s Davidem Markem str. 16 stojí za zapsání

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří!

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014 Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ze společnosti Masopust opět po roce prošel centrem města Ze

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více