VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období Okamžik sestavení výroční zprávy Nadace Veronica Panská 9 Brno IČO Datum vzniku Nadaci Veronica zřídili fyzické osoby doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil. a byla zaregistrována v Brně. Zapsaná dne v Nadačním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně oddíl N, vložka88. Nadace byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů v souladu s 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni práva, povinnosti a závazky Nadace Veronica zaregistrované dne pod č.j. 37/92/NA u Magistrátu města Brna

3 OBSAH: SPOLEČNĚ S VÁMI PRO DOBROU VĚC I. O NADACI VERONICA» Poslání a cíle Nadace Veronica» Stručná historie Nadace Veronica» Lidé Nadace Veronica II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2007 A. GRANTOVÁ ČINNOST UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A.1. Nadační příspěvky udělené z prostředků NIF A.2. Nadační příspěvky udělené z výnosu benefičních akcí v roce 2006 A.3. Nadační příspěvky z ostatních fondů A.4. Návratné nadační příspěvky B. VLASTNÍ ČINNOST NADACE» EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři» Den Země v Pouzdřanech» Moštárna v Hostětíně» Podpora pozemkových spolků» Benefiční aukce výtvarných děl III. MEDIÁLNÍ ODEZVA NAŠICH AKTIVIT IV. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA» Zpráva nezávislého auditora» Finanční zpráva za rok 2007» Zpráva dozorčí rady za rok 2007» Příloha k účetní závěrce komentář k významným položkám hospodaření V. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY Z NIF VI. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A PŘÁTELŮM

4 SPOLEČNĚ S VÁMI PRO DOBROU VĚC Šestnáctý rok práce i bilancování za námi Koncem roku uspořádala nadace již pátou předvánoční benefiční aukci výtvarných děl, do které se zapojilo přes 150 výtvarníků a fotografů. Zprovozněn byl internetový elektronický katalog, který přispěl k tomu, že částka získaná loňskou aukcí byla rekordních téměř 300 tisíc korun. Peníze byly začátkem roku 2008 formou nadačního příspěvku odeslány Kosence z Bílých Karpat na výkup pozemků a spojení rezervací Javorůvky - Dobšená. Malými granty nadace v loňském roce podpořila celkem 65 projektů 56 organizací v celkové výši korun, což je téměř o 500 tisíc korun více než v loňském roce. Dohromady to představuje dobudování řady školních zahrad, vysázení mnoha nových stromů a keřů, řadu brigád v přírodovědně cenných územích nebo v okolí rekreačních nádrží, vyčištění studánek i vodních toků, uspořádání řady výstav a dalších rozmanitých akcí pro děti i dospělé. Seznam podpořených projektů najdete na dalších stranách. V loňském roce nadace navíc udělila dva návratné nadační příspěvky, čímž se celková vyplacená částka vyšplhala na rekordní korun. Je pro nás vždy velkým závazkem vybírat z Vašich žádostí projekty, které si zaslouží podporu. A radostí je pak pro nás Vaše odezva i řada pozvání, které přichází na slavnostní otevření tu nové školní zahrady, tu na některou námi podpořenou akci. Velkou radost nám v loňském roce způsobil projekt Vraťme dětem přírodu, který byl koncipován jako pobídkový. Školy, které se do něj zapojily, měly samy na své projekty získat část prostředků, ať již vlastními aktivitami, nebo oslovením svých dárců, sponzorů nebo zřizovatelů. V paměti mi utkvěl zážitek s paní učitelkou, která volala po přijetí do programu a říkala: Opravdu jste nás vybrali? My jsme ještě nikdy nikde žádné peníze nedostali. Vysvětlovala jsem jí, že vybráni byli, podmínkou získání grantu ale je, že část peněz získá škola sama - oslovením rodičů a ve svém okolí. Volala za nějaký čas: Tak peníze máme, jak teď máme postupovat? A víte, kolik se nám podařilo získat? 75 tisíc korun nám rodiče na zahradu věnovali! Všechno jsme jim nakreslili, vysvětlili, co chceme vybudovat a takto nám pomohli! Měla jsem velkou radost, spolu s paní učitelkou a dalšími, kteří měli tento pozitivní zážitek. A chci vyzvednout práci této paní ředitelky, která věnovala čas navíc, aby mohla naplánovat, nakreslit, vysvětlit rodičům i ostatních ředitelů a také rodičů. Pokud my všichni se zapojíme do dění kolem sebe, pokud budeme podporovat dobré věci vznikající v našem okolí, bude se nám nejen žít lépe, ale budeme mít i lepší pocit ze života. Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim dárcům, kteří v nás vložili svou důvěru a podpořili větším či menším darem naši činnost. Bez jejich podpory by naše práce nebyla možná. Děkujeme a doufáme, že zůstanete nadále s námi. Mgr. Jasna Flamiková ředitelka Nadace Veronica 1

5 I. O NADACI VERONICA Poslání a cíle Nadace Veronica Posláním Nadace Veronica je podporovat šetrný vztah k přírodě, především na Moravě a Slezsku. Prostřednictvím finančních příspěvků grantů třetím osobám, převážně občanským sdružením a školám, podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny a ekologickou výchovu. Tím, že pomáhá místním osobnostem, chce nadace zdůrazňovat význam malých lidských činů v úsilí ctít a ochraňovat přírodu a životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím. Dlouhodobým cílem nadace je shromáždit nadační kapitál, jehož výnosy by umožnily trvale naplňovat její poslání. Stručná historie Nadace Veronica Nadace Veronica byla založena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých brněnských ekologických a kulturních kruhů. V letech nadace investovala značné prostředky do zřízení první bio moštárny v České republice v Bílých Karpatech. Svým zaměřením na produkci moštu v bio kvalitě i nadačními příspěvky ze zisků moštárny nadace podporuje rozšiřování ekologického ovocnářství ve zdejší oblasti. V roce 2002 Nadace Veronica získala značné prostředky z Nadačního investičního fondu a z těchto výnosů začala od roku 2003 rozdělovat malé granty na projekty občanských sdružení a škol. V tomto roce se zároveň činnost nadace začala profesionalizovat. V roce 2003 jsme uspořádali první předvánoční benefiční aukce výtvarných děl, která se od té doby stala největší benefiční aukcí výtvarných děl ve prospěch ochrany přírody. Díky ní se již podařilo zachránit a vykoupit řadu vzácných lokalit, např. původní stoletý jedlobukový les v Bílých Karpatech. V roce 2005 jsme společně s Ochranou fauny ČR Votice uspořádali osvětovou kampaň Právo na krajinu, do které se zapojila řada osobností České republiky a přes 5 tisíc lidí. Od roku 2006 začala nadace společně s Hnutím Duha pořádat festival EkoBiograf, který do Brna přináší nejnovější filmové snímky z této oblasti. Součástí je vždy i řada besed s předními osobnostmi a promítání pro základní i střední školy. V roce 2007 byl založen dárcovský fond Společně pro Brno, jehož cílem je prostřednictvím malých grantů podpořit aktivitu žáků, studentů a občanů v městě Brně, posilování komunitních vztahů, odstraňování anonymity, zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, zvyšování kvality života a podpory trvale udržitelného rozvoje 2

6 Lidé Nadace Veronica Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená. Správní rada Předseda: RNDr. Miroslav Kundrata Místopředseda: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog Členové: Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf PhDr. Jitka Vitásková, kurátorka Domu umění města Brna a zástupkyně ředitele Ing. Aleš Máchal, ekopedagog Rostislav Pospíšil, výtvarník Dozorčí rada Předseda: Ing. JUDr. Martin Flora, Dr., právník Členové: PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagogický pracovník Ing. Martin Nemrava, MBA, ředitel divize Normagroup (na začátku roku 2007 paní Spurná rezignovala a na její místo nastoupil Martin Nemrava) Management nadace Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková Účetní a grantová asistentka: Ing. Jana Tomaníčková do července 2007 Veronika Strejčková od října 2007 Dobrovolníci: nadaci v její práci pomáhá především s rozesílkou zásilek a s organizačním zajištěním větších akcí asi 20 dobrovolníků. 3

7 II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2007: Činnost nadace se skládá z těchto směrů:» menšími finančními částkami podporujeme aktivity třetích osob (především občanských sdružení a škol)» realizujeme vlastní programy, především EkoBiograf a Předvánoční benefiční aukci výtvarných děl» část naší kapacity věnujeme rovněž oslovování nových dárců a získávání dalších finančních prostředků ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.» podpora a realizace projektů v Hostětíně zaměřených na podporu ekologického ovocnářství a podporu udržitelných zdrojů pro venkov. A. GRANTOVÁ ČINNOST UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY : Nadační příspěvky udělené v roce 2007 v Kč z NIF ,- z výnosu benefiční aukce ,- z ostatních fondů ,- návratné nadační příspěvky ,- Celkem ,- A.1. Nadační příspěvky z výnosů NIF: Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl Nadační investiční fond (NIF). Celkem bylo z výnosů prostředků NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole Kč. A. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku (nadační příspěvky do Kč) Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka Brno Ochrana hnízdění výra velkého na Tišnovsku Populace výra velkého je na Tišnovsku ohrožena ničením hnízd a vybíráním mláďat. Pilotní projekt řeší ochranu hnízdění výra velkého pomocí elektronického monitoringu - sledování hnízda on-line v reálném čase ,- 4

8 Sdružení Krajina, Počítky Kosíme s Krajinou Sdružení Krajina (> 100 ha) je největší pozemkový spolek v ČR. V roce 2006 zajistilo péči o 126 ha luk (kosení, vyřezávky). Cílem je zakoupením sekačky zvýšit technickou a tím i ekonomickou soběstačnost. ZO ČSOP KOSENKA, Valašské Klobouky Komplexní program 27. Kosení bělokarpartských luk Z projektu budou hrazeny náklady na organizační zajištění 27. mezinárodního kosení bělokarpatských luk, příspěvek na zajištění školy kosení, odborný a společenský doprovodný program. ZO ČSOP Veronica, Brno Připomenutí díla Jaromíra Tomečka Peníze jsou určeny na vydání zvláštního čísla časopisu Veronica na připomenutí díla Jaromíra Tomečka, od jehož narození uběhlo v roce let a v roce 2007 uplynulo 10 let od jeho úmrtí. ZO ČSOP Veronica, Brno Pořádání výstav v Domě ochránců přírody Peníze jsou určeny na uspořádání pěti výstav v roce 2007 čtyři v Domě ochránců přírody a jedné v Pouzdřanech v galerii U Klimešů u příležitosti Dne Země. Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Brno České lesní hospodaření Časopis Sedmá generace chce zmapovat stav českých lesů a stávající lesní hospodaření, včetně legislativy, pravidel dotací a dalších ekonomických aspektů. Bude analyzovat diskusi s nástinem možných řešení. Děti Země, Brno Ropák roku 2006 aneb ochrana ŽP a přírody pod veřejnou kontrolou Cílem je představit veřejnosti hříšníky roku 2006 v oblasti antiekologický čin a výrok a prezentovat je na společenském večeru spolu s udělenými Výročními cenami Nadace Veronica , , , , , ,- 5

9 Rezekvítek, Brno Toulavý autobus po přírodních učebnách a školních zahradách V. Cílem projektu Toulavý autobus je zmapovat zachovalé a fungující školní zahrady a poté je s učiteli navštívit. Tyto cesty jsou inspirací a příležitostí k výměně zkušeností pro učitele. Hnutí Brontosaurus, Brno Zasaď si svůj strom Projekt bude propagovat les a jeho nezastupitelný význam pro životní prostředí a kvalitu lidského života. Propagační a informační kampaň je doplněna výsadbou nových stromů dobrovolníky ve vybraných lokalitách ČR. Příspěvek byl udělen na sazenice stromů. Hnutí Brontosaurus, Brno Ekoporadna na cestách Cílem projektu je šíření informací o ochraně ŽP se zaměřením na ekoporadenství mezi veřejností, zvláště mládeží, v různých regionech ČR v rámci různých festivalů 12 za rok (Týká se to také Tebe, Regiontour Brno, Den Země apod.). Arnika, program Ochrana přírody, Praha Chceme živé řeky v Moravskoslezském kraji Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o přírodě blízkých vodních tocích Moravskoslezského kraje. Aktivity: beseda, promítání filmu o vodě a krajině, výstavy o řekách, vydání publikace o revitalizacích. Zároveň budou zpracovány a zveřejněny připomínky k plánovacím dokumentům povodí. Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc Obnova starých sadů na střední Moravě Cílem je zajistit vhodnou péči v pěti starých, zanedbaných sadech s původními krajovými odrůdami ovocných dřevin a obnovení cenné fauny a flóry vázané na extenzivní sady v lokalitách Malý Kosíř, Kašpárovec, Dolní vinohrádky. Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc Propagace soustavy Natura 2000 Cílem projektu je připravit, navrhnout, graficky zpracovat a vytisknout ks celobarevné výpravné mapy s problematikou Natura 2000 v Olomouckém kraji a dotisk mapy Natura 2000 v ČR , , , , , ,- 6

10 Petr Baran, Brno Videodokument Černovický hájek, též zvaný Paradajs Příspěvek je žádán na pokrytí zbylé části nákladů spojených s výrobou filmu 3.000,- B. Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se ekologické výchově (výše příspěvků do ,-) Základní škola, Mariánské nám., Uherský Brod Bílá místa na mapě České republiky - Civilizace mramoru a žuly Nejdříve je vykonána práce pro životní prostředí v obci (úklid příměstských lesů a výsadba asi 50 stromů), poté je pro děti zorganizován environmentální program v terénu, tentokrát v Žulovské pahorkatině (javornický výběžek Slezska). Základní škola, U Lesa, Karviná-Ráj Člověk a jeho vztah k přírodě Projekt je zaměřen na žáky ZŠ, na dva třídenní výjezdy s úklidem přírody, sázením stromků a soutěžemi, a na činnost průběžnou, třídění odpadů apod. Ing. Silvie Siblíková HAWKEYE Cílem projektu je prohloubit u dětí v kroužcích sounáležitost s přírodou. Peníze jsou žádány na publikace, odborné přednášky, cestovní náklady a materiál. ZO ČSOP Veronica, Brno Ochrana netopýrů v lokalitě Stříbrnice Cílem projektu je provést revizi zabezpečení vletových otvorů na zimovišti netopýrů Stříbrnice ,- Klub přátel Boskovic, Boskovice Opravy a obnova informačních panelů na Naučných stezkách zdraví v Boskovicích Klub vybudoval informační panely na naučných stezkách, které je nutné průběžně opravovat , , , ,- 7

11 Eko-infocentrum Ostrava Škola skutečně v přírodě 2007 Pro školu v přírodě pro žáky 5. tříd bude zajištěn ekologicky orientovaný program. Příspěvek je žádán na materiál na rukodělné činnosti. Ekocentrum Brno Podzimní příměstský tábor pro děti Cílem je zrealizovat v čase podzimních prázdnin pro děti 6-15 let příměstský tábor s ekologickým zaměřením, např. návštěva biofarmy, poznávání přírody v okolí Brna, seznámení se základními pravidly třídění odpadů a úspor energie apod. Montessori Morava, o.s., Brno Environmentální vzdělávání dětí Na základě pilotního projektu se uskuteční 20 hodin environmentální výchovy, pravděpodobně v ZŠ Pramínek. Navazuje projekt vzdělávání pedagogů na stejné téma. Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín Den Země 2007 Na uskutečnění Dne Země v Kolíně a pokrytí části nákladů. V loňském roce akci navštívilo cca 200 lidí, výtěžek byl věnován stanici pro handicapované živočichy. Základní škola Herčíkova, Brno Postupné zavádění třídění komunálního odpadu na základní škole Postupné zavádění třídění PET odpadu na ZŠ Herčíkova.Teoretická příprava žáků na třídění již proběhla v rámci některých předmětů a programů. Projekt vede žáky k základním návykům při třídění odpadu. SOŠ a SOU - Masarykova škola práce, Letovice Dejte zelenou odpadům Cílem je zavést třídění papíru a plastů pro celou školu. Peníze poslouží na zakoupení sběrných barevných nádob. Současně budou pro studenty uspořádány exkurze do sběrných středisek odpadů , , , , , ,- 8

12 Ekocentrum, Brno Tematická akce ke Dni bez aut pro žáky základní školy Cílem je v průběhu Evropského týdne mobility ( ) zrealizovat pro žáky vybrané ZŠ tematickou akci formou výtvarných a soutěžních aktivit, pro učitele vydat informační brožuru s materiály k tématu. Městský dům dětí a mládeže, Kojetín Oslava dnů významných z hlediska ochrany přírody Žádost o podporu oslavy dnů významných z hlediska ochrany přírody. Den stromů - pro děti 3.a 4. tříd ZŠ, výsadba stromů před ZŠ, soutěže. Základní škola Uherský Brod Děti z Uherského Brodu pomáhají Národnímu parku České Švýcarsko, 2.ročník Každý rok na podzim se zapojí děti z Uh.Brodu do úklidu odpadků. Letos ve spolupráci s organizací České Švýcarsko,o.p.s. a ČSOP Tilia, Krásný Buk budou uklízet turistické stezky a budovat zátarasy proti přechodu obojživelníků přes vozovku. Příspěvek pokryje vlakovou dopravu 30 žáků. Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě Ekologický informační systém Zprostředkování aktuálních informací s ekologickou tematikou pro studenty formou školního časopisu Ekolist (měsíčníku) a umístění informačních panelů s prezentací významných dní Den Země, Den stromů, vody apod., oznamy o brigádách a seminářích. Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí Propagace ekologické výchovy a ochrany přírody Škola v průběhu let vytvořila množství panelů s prezentací projektů. Má však nedostatek rámů, do kterých umisťuje výsledky prací. Cílem je pořízení 30 ks cliprámů s plexisklem. ZČ Hnutí Brontosaurus Zvonek, Želešice Zvonci a zvonečci II. I. ročník tábora pro rodiče s dětmi v roce 2006 zaměřený na ekologickou výchovu měl kladný ohlas. Tábor je dobrou příležitostí pro zapojení bývalých členů Hnutí Brontosaurus do práce v ochraně přírody spolu s rodinami 4.000, , , , , ,- 9

13 C. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou, např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod., (výše příspěvku do ,-) Základní škola Brno, Tuháčkova, příspěvková organizace Chovná stanice v biologické učebně Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám na školním pozemku bude zřízena malá chovná stanice v učebně přírodopisu, na jejímž vytváření i péči o zvířata se budou žáci sami podílet. Cílem je i odbourat zažitý mýtus o ohavnosti hmyzu. Junior- dům dětí a mládeže, Brno Dědečkův dvoreček - Přírodovědná stanice Kamenačky Úprava vyhrazené části zahrady, její oplocení a zabezpečení, zřízení přístřešku a celoročního ustájení pro malá hospodářská zvířata. Základní škola a mateřská škola Stará Ves Příroda na dlani - školní zahrada jako učebna pro žáky školy i veřejnost obce Cílem je vytvoření zázemí pro environmentální výchovu dětí i dospělých na školní zahradě, která je otevřena i pro veřejnost, častými návštěvníky jsou především matky s dětmi. 67/10 ZO ČSOP Ryžoviště Obnova kamenné studánky se zázračnou vodou v obci Ryžoviště Vyčištění studánky, oprava rozpadlých kamenů po obvodu studánky asi do hloubky 1 m a upravení prostranství okolo studánky a kapličky. Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová zeleň kolem budovy SZŠ Hranice, úprava prostředí Cílem projektu je obnova a vylepšení zeleného prostranství okolo školy a zahrady školy. Odstranění starých keřů, úprava pozemku, doplnění vhodné zeminy, vysázení keřů a stromů , , , , ,- Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, Praha Vybudování výběhu pro králíky a prostoru pro přikrmování zvířat ve výbězích Zlepšení podmínek pro zvířata i možností pro pozorování zvířat v přirozeném prostředí ,- 10

14 ZŠ a MŠ Boleradice Školní přírodní zahrada s učebnou v přírodě - terénní úpravy Ošetření velkých energetických úniků vlhnutím zdiva (vybudování drenáže) na základě ekologického auditu, úprava terénu a zahrady školy. Škola je zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. VAVÁKY - Společnost pro oživení venkova, Těchonice Šance pro draha Projekt je zaměřen na záchranu přírodního a kulturního fenoménu, jakým jsou bývalé obecní pastviny Těchonická draha. Cílem je zpřístupnění dalších ploch pro pastvu, zvětšení pasené plochy, rozšíření stáda ovcí o další domácí plemeno. Projekt již od NV získal malé prostředky, oceněn byl v loňském roce cenou Nadace Partnerství. ZŠ Dětský domov, Zábřeh Dřeviny, koření a léčivé byliny našich babiček Cílem projektu je zabezpečit žákům se sociálním a zdravotním handicapem místo pro relaxaci a ergoterapii vybudováním koutku živé přírody vycházejícím z tradic , ,- Občanské sdružení Smrk, Brno Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání Projekt dlouhodobě řeší ochranu, udržení a využití ekologicky hodnotného místa ve městě ,- Klub rodičů ZŠ Ostravice Nová školní zahrada Cílem projektu je vytvořit návrh školní zahrady dětmi, který bude dál zpracován odborným architektem do realizované podoby ,- Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě Minizoo Záměrem je vybudování minizoo v prostorách gymnázia , ,- 11

15 Středisko volného času Lužánky, Brno Revitalizace dvora CVČ Lány Cílem je ze stávajícího prašného dvora bývalé ZŠ vytvořit zelenou plochu sloužící ke sportování i relaxaci účastníků kroužků, dětí, rodičů i prarodičů. Prostor může sloužit i jako venkovní čítárna a zelená oáza pro návštěvníky knihovny. S realizací a údržbou pomůžou i někteří obyvatelé Bohunic. ZŠ Náměšť nad Oslavou Pozemek jako prostředek k bezprostřednímu kontaktu s přírodou (školní zahrada) Část školního pozemku je připravena k přeměně školní zahrady na přírodní učebnu. Z příspěvku se uhradí výroba (nákup) venkovních laviček a stolů, které budou na školním pozemku k dispozici pro práci a zpracování poznatků o rostlinách a živočiších. Švehlova střední škola, Prostějov Výuka v přírodě (ekologická výchova) Cílem je zřídit přírodní učebnu nejen pro předměty ekologie, základy přírodních věd, biologie, ale i jako prostor pro relaxaci a odpočinek. Příspěvek je žádán na nákup 6 ks souprav (stůl a dvě lavice). ZŠ Jedovnice Provozování a rozšíření zookoutku V roce 2005 byl na škole zbudován zookoutek, součástí kterého je i venkovní prostor, kde je umístěn altánek. V jeho okolí je naplánováno vysazení okrasných dřevin, na jejichž nákup má sloužit příspěvek. Základní škola Kobylí Rekonstrukce školní zahrady Cílem projektu je přebudování bývalé školní zahrady, určené dříve k výuce prací na pozemku a pěstování užitkových rostlin, na venkovní učebnu s pergolou a arboretum s méně známými druhy rostlin typickými pro jižní Moravu. Příspěvek je žádán na část nákladů výsadby stromů a keřů. ZŠ Český Krumlov Letní učebna na dendrologické stezce V minulých dvou letech byla v areálu školy zřízena dendrologická stezka (označeno 45 druhů dřevin). Cílem projektu je postavení jednoduché dřevěné stavby se sedlovou střechou v hlavní části naučné stezky , , , , , ,- 12

16 A.2. Nadační příspěvky z výnosu benefiční aukce výtvarných děl na obnovu školních přírodních zahrad Program Vraťme dětem přírodu Podle sociologických výzkumů posledních let se stává smutným a alarmujícím trendem i u nás postupné odcizování dětí přírodě. Děti jsou přepečovávané a pohybují se pouze v interiérech. I do školy je rodiče vozí autem. Řada dětí z měst se tak do kontaktu s přírodou dostává již jen výjimečně a příroda se pro ně stává něčím cizím a neznámým. Ukazuje se, že rušení školních zahrad (často bohužel bez možnosti návratu na ztracené pozemky) bylo chybou a řada učitelů a škol se ke svým zahradám zase vrací. Nikoliv ovšem k zahradám produkčním a pěstitelským, ale k zahradám přírodním, kde je zastoupena řada rostlinných a živočišných druhů. K zahradám, které umožňují dětem nejen strávit část vyučování v přírodní učebně, ale rozvíjí i jejich vnímání. Nadační příspěvky z aukce byly školám nabídnuty jako pobídkové, tzn, že školy, pokud chtěly získat tyto prostředky, musely jejich část získat vlastní aktivitou (například sběrem papíru, benefiční akcí apod.) nebo od vlastních dárců, sponzorů, obce. Jimi získané finanční prostředky potom Nadace Veronica navýšila. Myšlenka pobídkových nadačních příspěvků vychází z přesvědčení, že žadatel má možnost a příležitost získat část peněz ve svém okolí, od lidí, které zajímá jeho práce, nebo těch, kteří výsledky této práce využívají. Nadace Veronica navýšila částku, kterou škola získala do výše Kč o 100%. Zvláštní prémie byly určeny školám za kreativitu při získávání peněz, za největší částku získanou na žáka i za nejvyšší získanou částku. Věříme, že i žáci, kteří se na některých školách do získávání peněz zapojili, nebo kteří se později podíleli na budování a úpravách svých školních zahrad, budou mít a mají k těmto zahradám úplně jiný vztah než žáci, kteří tzv. přijdou k hotovému. Na školní zahrady bylo nakonec využito korun, z toho částku korun dokázaly školy získat na své projekty vlastními silami ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov Vraťme dětem přírodu Pokračování v projektu - podpora od obce. Vybudování pergoly učebny v přírodě, pořízení tabulí k naučné stezce, pořízení laviček a stolů do pergoly a laviček k ohništi, dosázení dřevin. Do projektu věnovali výtěžek z představení dramatického kroužku a kroužku ručních prací. ZŠ Hrotovice, F.B. Zvěřiny Letní třída - prostor pro výuku, hru, fantazii a poznávání přírody Projekt napsali sami žáci. Záměr vybudovat altán - letní třídu. Uspořádali koncert pěveckého sboru Podhoráček, sběr starého papíru , ,- Gymnázium, Brno-Řečkovice Obnova a ekologizace školní zahrady Zahrada je v současnosti zanedbaná, podle plánků žáků vznikne přírodní zahrada s pergolou, jezírkem, naučnou stezkou, místem pro kompost ,- 13

17 ZŠ a MŠ Mutěnice Vraťme dětem přírodu - Přírodní učebna Zatím byla celá zahrada používaná na výuku pěstitelských prací. Z části zahrady vznikne přírodní zahrada s učebnou - pergola. Uspořádali sběr papíru a železa, benefiční akci ke Dni Země ,- ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. Vraťme dětem přírodu Z projektu pořídí okrasné keře, ptačí budky, velké dřevěné truhlíky, kompostéry. Peníze získali například aukcí výrobků z keramiky. ZŠ Brno, Novolíšeňská Vraťme dětem přírodu V rámci projektu zřídí přirozené hnízdiště ptáků, ohniště s posezením, učebnu v zahradě - lavice, stoly příp. minipodium a pergola, zbudování venkovních deskových her. ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí Školní park Za Alejí Záměrem je nevyužívaný pozemek proměnit na přírodní školní zahradu, upravit chodníky, terén, vysadit zeleň. ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Víceúčelová školní zahrada Škola s titulem Ekoškola. Zbudování venkovní učebny, naučné stezky, rozšíření bylinkové i okrasné části zahrady, výsadba zeleně ,- ZŠ Brno, Pavlovská Vraťme dětem přírodu Sídlištní aktivní škola. Vybudování venkovní třídy s pergolou a lavicemi. Vznik naučné stezky, prostor pro pěstování ze semínek. Zřízení rybníčku , , , ,- 14

18 ZŠ Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Školní zahrada dětem Pokračování v záměru úprav školní zahrady, v pozemkových úpravách, výsadbě zeleně, nákup nářadí pro žáky a vybudování skladu na nářadí. A.3. Nadační příspěvky udělené z ostatních fondů Výtěžek z aukce kuriozit, konané při příležitosti ekologického osvětového divadelního představení Certifikátor autora a režiséra Mojmíra Vlašína v divadle Barka, z fondu Šorm na zkvalitnění veřejné dopravy, z fondu pro netopýry a z divadelního fondu Sdružení Krajina, Počítky, Žďár nad Sázavou Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků, o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje. Hnutí Duha, Brno , ,- Podpora zkvalitnění systému veřejné dopravy v Brně ,- Bc, Martin Krče, Letovice Dopravní uzel Letovice Iniciace společenské a odborné debaty nad podobou dopravního uzlu v Letovicích ,- ZO ČSOP Veronica, Brno Ochrana netopýrů v lokalitě Stříbrnice Cílem projektu je provést revizi zabezpečení vletových otvorů zimoviště netopýrů Stříbrnice ,- Mojmír Vlašín Divadelní představení s ekologickou tématikou Inspektor Colleno Osvětové divadelní představení z prostředí Inspekce životního prostředí ,- 15

19 A.4. Návratné nadační příspěvky TBK, s.r.o. Podpora ekologického ovocnářství vybavení nové lisovny moštárny na biomošt technologickým zařízením ,- Regionální sdružení ČSOP Rekonstrukce Domu ochránců přírody ,- Nadační příspěvky z nájmu za moštárnu v Hostětíně Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Z důvodu kumulace prostředků na větší projekt nebyl v tomto roce žádný nadační příspěvek udělen. B. VLASTNÍ AKTIVITY NADACE VERONICA» EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři V dubnu jsme společně s Hnutím Duha připravili ke Dni Země v Brně festival ekologických filmů EkoBiograf. Dopolední programy pro školy, které zajišťovala nadace, navštívilo v sále Břetislava Bakaly cca žáků a studentů, večerní programy v kině Art cca 700 dospělých. Zcela vyprodán byl už dopředu blok s filmem Nepříjemná pravda a besedou Jaká je politická pravda o klimatu? s hosty - ministrem a místopředsedou vlády Martinem Bursíkem a Lubomírem Zaorálkem. Dalšími hosty festivalu byl i režisér filmu Prapodivný svět přírody Steve Lichtag, který v loňském roce posbíral řadu cen na našich i zahraničních filmových festivalech, a koordinátor kampaně Po Brně bezpečně Miloš Hotař. V roce 2007 jsme jako novinku uspořádali pro studenty středních škol promítání filmu Nepříjemná pravda, po kterém následovala diskuse s přizvanými hosty. Besed se zúčastnili například např. bývalý ministr ŽP ČR a poslanec RNDr. Libor Ambrozek, vedoucí odboru ŽP JMK paní Hubáčková, zastupitel JMK a města Brna RNDr. Mojmír Vlašín, Milan Šálek z Hydrometerologického ústavu, náměstek primátora a bývalý ředitel Hnutí Duha Mgr. Martin Ander Ph.D., vedoucí výzkumného ústavu Recetox přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., ale například i člen naší dozorčí rady Martin Nemrava.» Den Země v Pouzdřanech V roce 1995 podpořila Nadace Veronica rekonstrukci části historické památky renesančního domu v Pouzdřanech na Břeclavsku a vznik galerie U Klimešů. Pravidelně se zde na jaře u příležitosti Dne Země konají výstavy fotografů a výtvarníků. Výstavy přispívají k propojování lidí z oblasti ochrany přírody s kulturními osobnostmi a širokou veřejností. V rámci oslav Dne Země proběhla 28. dubna procházka na Pouzdřanskou step a k řece. Odpoledne proběhla vernisáž výstavy, vystoupení skupiny historického šermu a taneční skupiny Kamarád z Popic. Vycházek do okolní přírody i odpoledního programu se zúčastnilo několik set lidí. 16

20 » Moštárna v Hostětíně: V roce 1997 bylo rozhodnuto o nákupu venkovské nemovitosti s polnostmi a lesem (CHKO Bílé Karpaty Biosférická rezervace UNESCO obec Hostětín) s cílem ukázat na praktickém příkladu, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může zároveň ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost v poměrně odlehlých oblastech. Proto nadace investovala v letech značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v Hostětíně a do výstavby moštárny na zpracování moštu v kvalitě bio. Tato moštárna se spolu se zakoupenými pozemky stala součástí nadačního jmění a v roce 2000 byl úspěšně zahájen její provoz. Spolu s dalšími partnery (ZO ČSOP Veronica, obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Zdeněk Ševčík ze Slavičína, Středisko pro rozvoj Moravských kopanic) založila Nadace Veronica občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (dále TBK) a později jeho prostřednictvím i stejnojmennou s. r. o., která moštárnu v současnosti provozuje. Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně zahrnuje kromě moštárny se slunečními kolektory práci kořenové čistírny odpadních vod, výtopnu na biomasu, rekonstruovanou sušírnu ovoce a další projekty okolních obcí a neziskových organizací. V roce 2006 ZO ČSOP Veronica dokončila v Hostětíně dlouholetý pilotní projekt nízkoenergetické architektury Centrum Veronica Hostětín. Jedná se o první veřejnou budovu v České republice, vystavěnou v pasivním standardu tedy s minimální spotřebou energie. V roce 2007 se pokračovalo v rozšiřování a zkvalitňování práce moštárny. Nadace v tomto roce zafinancovala postavení budovy na nový lis pro lisování ovoce, která byla na podzim slavnostně otevřena.» Podpora pozemkových spolků Nadace Veronica podpořila v minulých letech výtěžkem z benefičních aukcí výkup přírodně cenných pozemků pro zajištění jejich péče pozemkovými spolky Kosenka v Bílých Karpatech a Sdružení Krajina na Vysočině. Tyto spolky kupují nebo si pronajímají přírodně cenné plochy a ve spolupráci s vlastníky se snaží o jejich šetrné obhospodařování. Myšlenka pozemkových spolků, které jsou nejčastější formou ochrany přírody především ve Velké Británii, USA nebo v Holandsku, vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná péče vlastníků půdy. Svou činností navazují naše pozemkové spolky na tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se staraly o uchování cenného přírodního a kulturního dědictví naší vlasti. V Bílých Karpatech projekt odstartovala snaha zachránit stoletý bělokarpatský jedlobukový les před vykácením. Tento nádherný les je jedním z posledních zbytků původní karpatské krajiny. Zastoupeny jsou zde převážně jedle a buky, mezi nimiž jsou stromy mimořádných rozměrů. Tuto část lesa se podařilo díky celonárodní sbírce ČSOP i díky benefiční aukci nadace Veronica zachránit. Ochránci přírody zde pokračují v jeho rozšiřování dokupováním dalších pozemků. Na pomoc tomuto území byl znovu určený i výtěžek z benefiční aukce nadace z podzimu 2007, viz dále. Podmáčené květnaté louky na Vysočině dotvářely po staletí její krajinu. Vznikaly na místech, kde je vysoká hladina podzemní vody. Výjimečné jsou stálou vlhkostí, která umožňuje růst rašeliníku. Jejich schopnost zadržet přívalové deště oslabuje následky povodní. Mokřiny čistí protékající vodu a zlepšují její kvalitu. Pozemkový spolek Sdružení Krajina je nájemcem řady podmáčených luk a snaží se je postupně vykupovat. Zajišťuje jejich pravidelné ruční kosení. Trvalá péče o tyto lokality však není s jistotou zaručena, pokud se nestane jejich vlastníkem. Nadaci Veronica se podařilo výtěžkem z aukce zajistit významnou část prostředků na výkup lokalit na Havrance, pod Sobíňovem a pod Jeníkovem. Černovický hájek - poslední část lužního lesa v Brně. V loňském roce nadace vykoupila další pozemky v této oblasti a jedná s dalšími majiteli. 17

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více