VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období Okamžik sestavení výroční zprávy Nadace Veronica Panská 9 Brno IČO Datum vzniku Nadaci Veronica zřídili fyzické osoby doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil. a byla zaregistrována v Brně. Zapsaná dne v Nadačním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně oddíl N, vložka88. Nadace byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů v souladu s 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni práva, povinnosti a závazky Nadace Veronica zaregistrované dne pod č.j. 37/92/NA u Magistrátu města Brna

3 OBSAH: SPOLEČNĚ S VÁMI PRO DOBROU VĚC I. O NADACI VERONICA» Poslání a cíle Nadace Veronica» Stručná historie Nadace Veronica» Lidé Nadace Veronica II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2007 A. GRANTOVÁ ČINNOST UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A.1. Nadační příspěvky udělené z prostředků NIF A.2. Nadační příspěvky udělené z výnosu benefičních akcí v roce 2006 A.3. Nadační příspěvky z ostatních fondů A.4. Návratné nadační příspěvky B. VLASTNÍ ČINNOST NADACE» EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři» Den Země v Pouzdřanech» Moštárna v Hostětíně» Podpora pozemkových spolků» Benefiční aukce výtvarných děl III. MEDIÁLNÍ ODEZVA NAŠICH AKTIVIT IV. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA» Zpráva nezávislého auditora» Finanční zpráva za rok 2007» Zpráva dozorčí rady za rok 2007» Příloha k účetní závěrce komentář k významným položkám hospodaření V. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY Z NIF VI. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A PŘÁTELŮM

4 SPOLEČNĚ S VÁMI PRO DOBROU VĚC Šestnáctý rok práce i bilancování za námi Koncem roku uspořádala nadace již pátou předvánoční benefiční aukci výtvarných děl, do které se zapojilo přes 150 výtvarníků a fotografů. Zprovozněn byl internetový elektronický katalog, který přispěl k tomu, že částka získaná loňskou aukcí byla rekordních téměř 300 tisíc korun. Peníze byly začátkem roku 2008 formou nadačního příspěvku odeslány Kosence z Bílých Karpat na výkup pozemků a spojení rezervací Javorůvky - Dobšená. Malými granty nadace v loňském roce podpořila celkem 65 projektů 56 organizací v celkové výši korun, což je téměř o 500 tisíc korun více než v loňském roce. Dohromady to představuje dobudování řady školních zahrad, vysázení mnoha nových stromů a keřů, řadu brigád v přírodovědně cenných územích nebo v okolí rekreačních nádrží, vyčištění studánek i vodních toků, uspořádání řady výstav a dalších rozmanitých akcí pro děti i dospělé. Seznam podpořených projektů najdete na dalších stranách. V loňském roce nadace navíc udělila dva návratné nadační příspěvky, čímž se celková vyplacená částka vyšplhala na rekordní korun. Je pro nás vždy velkým závazkem vybírat z Vašich žádostí projekty, které si zaslouží podporu. A radostí je pak pro nás Vaše odezva i řada pozvání, které přichází na slavnostní otevření tu nové školní zahrady, tu na některou námi podpořenou akci. Velkou radost nám v loňském roce způsobil projekt Vraťme dětem přírodu, který byl koncipován jako pobídkový. Školy, které se do něj zapojily, měly samy na své projekty získat část prostředků, ať již vlastními aktivitami, nebo oslovením svých dárců, sponzorů nebo zřizovatelů. V paměti mi utkvěl zážitek s paní učitelkou, která volala po přijetí do programu a říkala: Opravdu jste nás vybrali? My jsme ještě nikdy nikde žádné peníze nedostali. Vysvětlovala jsem jí, že vybráni byli, podmínkou získání grantu ale je, že část peněz získá škola sama - oslovením rodičů a ve svém okolí. Volala za nějaký čas: Tak peníze máme, jak teď máme postupovat? A víte, kolik se nám podařilo získat? 75 tisíc korun nám rodiče na zahradu věnovali! Všechno jsme jim nakreslili, vysvětlili, co chceme vybudovat a takto nám pomohli! Měla jsem velkou radost, spolu s paní učitelkou a dalšími, kteří měli tento pozitivní zážitek. A chci vyzvednout práci této paní ředitelky, která věnovala čas navíc, aby mohla naplánovat, nakreslit, vysvětlit rodičům i ostatních ředitelů a také rodičů. Pokud my všichni se zapojíme do dění kolem sebe, pokud budeme podporovat dobré věci vznikající v našem okolí, bude se nám nejen žít lépe, ale budeme mít i lepší pocit ze života. Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim dárcům, kteří v nás vložili svou důvěru a podpořili větším či menším darem naši činnost. Bez jejich podpory by naše práce nebyla možná. Děkujeme a doufáme, že zůstanete nadále s námi. Mgr. Jasna Flamiková ředitelka Nadace Veronica 1

5 I. O NADACI VERONICA Poslání a cíle Nadace Veronica Posláním Nadace Veronica je podporovat šetrný vztah k přírodě, především na Moravě a Slezsku. Prostřednictvím finančních příspěvků grantů třetím osobám, převážně občanským sdružením a školám, podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny a ekologickou výchovu. Tím, že pomáhá místním osobnostem, chce nadace zdůrazňovat význam malých lidských činů v úsilí ctít a ochraňovat přírodu a životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím. Dlouhodobým cílem nadace je shromáždit nadační kapitál, jehož výnosy by umožnily trvale naplňovat její poslání. Stručná historie Nadace Veronica Nadace Veronica byla založena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých brněnských ekologických a kulturních kruhů. V letech nadace investovala značné prostředky do zřízení první bio moštárny v České republice v Bílých Karpatech. Svým zaměřením na produkci moštu v bio kvalitě i nadačními příspěvky ze zisků moštárny nadace podporuje rozšiřování ekologického ovocnářství ve zdejší oblasti. V roce 2002 Nadace Veronica získala značné prostředky z Nadačního investičního fondu a z těchto výnosů začala od roku 2003 rozdělovat malé granty na projekty občanských sdružení a škol. V tomto roce se zároveň činnost nadace začala profesionalizovat. V roce 2003 jsme uspořádali první předvánoční benefiční aukce výtvarných děl, která se od té doby stala největší benefiční aukcí výtvarných děl ve prospěch ochrany přírody. Díky ní se již podařilo zachránit a vykoupit řadu vzácných lokalit, např. původní stoletý jedlobukový les v Bílých Karpatech. V roce 2005 jsme společně s Ochranou fauny ČR Votice uspořádali osvětovou kampaň Právo na krajinu, do které se zapojila řada osobností České republiky a přes 5 tisíc lidí. Od roku 2006 začala nadace společně s Hnutím Duha pořádat festival EkoBiograf, který do Brna přináší nejnovější filmové snímky z této oblasti. Součástí je vždy i řada besed s předními osobnostmi a promítání pro základní i střední školy. V roce 2007 byl založen dárcovský fond Společně pro Brno, jehož cílem je prostřednictvím malých grantů podpořit aktivitu žáků, studentů a občanů v městě Brně, posilování komunitních vztahů, odstraňování anonymity, zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, zvyšování kvality života a podpory trvale udržitelného rozvoje 2

6 Lidé Nadace Veronica Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená. Správní rada Předseda: RNDr. Miroslav Kundrata Místopředseda: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog Členové: Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf PhDr. Jitka Vitásková, kurátorka Domu umění města Brna a zástupkyně ředitele Ing. Aleš Máchal, ekopedagog Rostislav Pospíšil, výtvarník Dozorčí rada Předseda: Ing. JUDr. Martin Flora, Dr., právník Členové: PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagogický pracovník Ing. Martin Nemrava, MBA, ředitel divize Normagroup (na začátku roku 2007 paní Spurná rezignovala a na její místo nastoupil Martin Nemrava) Management nadace Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková Účetní a grantová asistentka: Ing. Jana Tomaníčková do července 2007 Veronika Strejčková od října 2007 Dobrovolníci: nadaci v její práci pomáhá především s rozesílkou zásilek a s organizačním zajištěním větších akcí asi 20 dobrovolníků. 3

7 II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2007: Činnost nadace se skládá z těchto směrů:» menšími finančními částkami podporujeme aktivity třetích osob (především občanských sdružení a škol)» realizujeme vlastní programy, především EkoBiograf a Předvánoční benefiční aukci výtvarných děl» část naší kapacity věnujeme rovněž oslovování nových dárců a získávání dalších finančních prostředků ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.» podpora a realizace projektů v Hostětíně zaměřených na podporu ekologického ovocnářství a podporu udržitelných zdrojů pro venkov. A. GRANTOVÁ ČINNOST UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY : Nadační příspěvky udělené v roce 2007 v Kč z NIF ,- z výnosu benefiční aukce ,- z ostatních fondů ,- návratné nadační příspěvky ,- Celkem ,- A.1. Nadační příspěvky z výnosů NIF: Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl Nadační investiční fond (NIF). Celkem bylo z výnosů prostředků NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole Kč. A. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku (nadační příspěvky do Kč) Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka Brno Ochrana hnízdění výra velkého na Tišnovsku Populace výra velkého je na Tišnovsku ohrožena ničením hnízd a vybíráním mláďat. Pilotní projekt řeší ochranu hnízdění výra velkého pomocí elektronického monitoringu - sledování hnízda on-line v reálném čase ,- 4

8 Sdružení Krajina, Počítky Kosíme s Krajinou Sdružení Krajina (> 100 ha) je největší pozemkový spolek v ČR. V roce 2006 zajistilo péči o 126 ha luk (kosení, vyřezávky). Cílem je zakoupením sekačky zvýšit technickou a tím i ekonomickou soběstačnost. ZO ČSOP KOSENKA, Valašské Klobouky Komplexní program 27. Kosení bělokarpartských luk Z projektu budou hrazeny náklady na organizační zajištění 27. mezinárodního kosení bělokarpatských luk, příspěvek na zajištění školy kosení, odborný a společenský doprovodný program. ZO ČSOP Veronica, Brno Připomenutí díla Jaromíra Tomečka Peníze jsou určeny na vydání zvláštního čísla časopisu Veronica na připomenutí díla Jaromíra Tomečka, od jehož narození uběhlo v roce let a v roce 2007 uplynulo 10 let od jeho úmrtí. ZO ČSOP Veronica, Brno Pořádání výstav v Domě ochránců přírody Peníze jsou určeny na uspořádání pěti výstav v roce 2007 čtyři v Domě ochránců přírody a jedné v Pouzdřanech v galerii U Klimešů u příležitosti Dne Země. Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Brno České lesní hospodaření Časopis Sedmá generace chce zmapovat stav českých lesů a stávající lesní hospodaření, včetně legislativy, pravidel dotací a dalších ekonomických aspektů. Bude analyzovat diskusi s nástinem možných řešení. Děti Země, Brno Ropák roku 2006 aneb ochrana ŽP a přírody pod veřejnou kontrolou Cílem je představit veřejnosti hříšníky roku 2006 v oblasti antiekologický čin a výrok a prezentovat je na společenském večeru spolu s udělenými Výročními cenami Nadace Veronica , , , , , ,- 5

9 Rezekvítek, Brno Toulavý autobus po přírodních učebnách a školních zahradách V. Cílem projektu Toulavý autobus je zmapovat zachovalé a fungující školní zahrady a poté je s učiteli navštívit. Tyto cesty jsou inspirací a příležitostí k výměně zkušeností pro učitele. Hnutí Brontosaurus, Brno Zasaď si svůj strom Projekt bude propagovat les a jeho nezastupitelný význam pro životní prostředí a kvalitu lidského života. Propagační a informační kampaň je doplněna výsadbou nových stromů dobrovolníky ve vybraných lokalitách ČR. Příspěvek byl udělen na sazenice stromů. Hnutí Brontosaurus, Brno Ekoporadna na cestách Cílem projektu je šíření informací o ochraně ŽP se zaměřením na ekoporadenství mezi veřejností, zvláště mládeží, v různých regionech ČR v rámci různých festivalů 12 za rok (Týká se to také Tebe, Regiontour Brno, Den Země apod.). Arnika, program Ochrana přírody, Praha Chceme živé řeky v Moravskoslezském kraji Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o přírodě blízkých vodních tocích Moravskoslezského kraje. Aktivity: beseda, promítání filmu o vodě a krajině, výstavy o řekách, vydání publikace o revitalizacích. Zároveň budou zpracovány a zveřejněny připomínky k plánovacím dokumentům povodí. Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc Obnova starých sadů na střední Moravě Cílem je zajistit vhodnou péči v pěti starých, zanedbaných sadech s původními krajovými odrůdami ovocných dřevin a obnovení cenné fauny a flóry vázané na extenzivní sady v lokalitách Malý Kosíř, Kašpárovec, Dolní vinohrádky. Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc Propagace soustavy Natura 2000 Cílem projektu je připravit, navrhnout, graficky zpracovat a vytisknout ks celobarevné výpravné mapy s problematikou Natura 2000 v Olomouckém kraji a dotisk mapy Natura 2000 v ČR , , , , , ,- 6

10 Petr Baran, Brno Videodokument Černovický hájek, též zvaný Paradajs Příspěvek je žádán na pokrytí zbylé části nákladů spojených s výrobou filmu 3.000,- B. Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se ekologické výchově (výše příspěvků do ,-) Základní škola, Mariánské nám., Uherský Brod Bílá místa na mapě České republiky - Civilizace mramoru a žuly Nejdříve je vykonána práce pro životní prostředí v obci (úklid příměstských lesů a výsadba asi 50 stromů), poté je pro děti zorganizován environmentální program v terénu, tentokrát v Žulovské pahorkatině (javornický výběžek Slezska). Základní škola, U Lesa, Karviná-Ráj Člověk a jeho vztah k přírodě Projekt je zaměřen na žáky ZŠ, na dva třídenní výjezdy s úklidem přírody, sázením stromků a soutěžemi, a na činnost průběžnou, třídění odpadů apod. Ing. Silvie Siblíková HAWKEYE Cílem projektu je prohloubit u dětí v kroužcích sounáležitost s přírodou. Peníze jsou žádány na publikace, odborné přednášky, cestovní náklady a materiál. ZO ČSOP Veronica, Brno Ochrana netopýrů v lokalitě Stříbrnice Cílem projektu je provést revizi zabezpečení vletových otvorů na zimovišti netopýrů Stříbrnice ,- Klub přátel Boskovic, Boskovice Opravy a obnova informačních panelů na Naučných stezkách zdraví v Boskovicích Klub vybudoval informační panely na naučných stezkách, které je nutné průběžně opravovat , , , ,- 7

11 Eko-infocentrum Ostrava Škola skutečně v přírodě 2007 Pro školu v přírodě pro žáky 5. tříd bude zajištěn ekologicky orientovaný program. Příspěvek je žádán na materiál na rukodělné činnosti. Ekocentrum Brno Podzimní příměstský tábor pro děti Cílem je zrealizovat v čase podzimních prázdnin pro děti 6-15 let příměstský tábor s ekologickým zaměřením, např. návštěva biofarmy, poznávání přírody v okolí Brna, seznámení se základními pravidly třídění odpadů a úspor energie apod. Montessori Morava, o.s., Brno Environmentální vzdělávání dětí Na základě pilotního projektu se uskuteční 20 hodin environmentální výchovy, pravděpodobně v ZŠ Pramínek. Navazuje projekt vzdělávání pedagogů na stejné téma. Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín Den Země 2007 Na uskutečnění Dne Země v Kolíně a pokrytí části nákladů. V loňském roce akci navštívilo cca 200 lidí, výtěžek byl věnován stanici pro handicapované živočichy. Základní škola Herčíkova, Brno Postupné zavádění třídění komunálního odpadu na základní škole Postupné zavádění třídění PET odpadu na ZŠ Herčíkova.Teoretická příprava žáků na třídění již proběhla v rámci některých předmětů a programů. Projekt vede žáky k základním návykům při třídění odpadu. SOŠ a SOU - Masarykova škola práce, Letovice Dejte zelenou odpadům Cílem je zavést třídění papíru a plastů pro celou školu. Peníze poslouží na zakoupení sběrných barevných nádob. Současně budou pro studenty uspořádány exkurze do sběrných středisek odpadů , , , , , ,- 8

12 Ekocentrum, Brno Tematická akce ke Dni bez aut pro žáky základní školy Cílem je v průběhu Evropského týdne mobility ( ) zrealizovat pro žáky vybrané ZŠ tematickou akci formou výtvarných a soutěžních aktivit, pro učitele vydat informační brožuru s materiály k tématu. Městský dům dětí a mládeže, Kojetín Oslava dnů významných z hlediska ochrany přírody Žádost o podporu oslavy dnů významných z hlediska ochrany přírody. Den stromů - pro děti 3.a 4. tříd ZŠ, výsadba stromů před ZŠ, soutěže. Základní škola Uherský Brod Děti z Uherského Brodu pomáhají Národnímu parku České Švýcarsko, 2.ročník Každý rok na podzim se zapojí děti z Uh.Brodu do úklidu odpadků. Letos ve spolupráci s organizací České Švýcarsko,o.p.s. a ČSOP Tilia, Krásný Buk budou uklízet turistické stezky a budovat zátarasy proti přechodu obojživelníků přes vozovku. Příspěvek pokryje vlakovou dopravu 30 žáků. Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě Ekologický informační systém Zprostředkování aktuálních informací s ekologickou tematikou pro studenty formou školního časopisu Ekolist (měsíčníku) a umístění informačních panelů s prezentací významných dní Den Země, Den stromů, vody apod., oznamy o brigádách a seminářích. Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí Propagace ekologické výchovy a ochrany přírody Škola v průběhu let vytvořila množství panelů s prezentací projektů. Má však nedostatek rámů, do kterých umisťuje výsledky prací. Cílem je pořízení 30 ks cliprámů s plexisklem. ZČ Hnutí Brontosaurus Zvonek, Želešice Zvonci a zvonečci II. I. ročník tábora pro rodiče s dětmi v roce 2006 zaměřený na ekologickou výchovu měl kladný ohlas. Tábor je dobrou příležitostí pro zapojení bývalých členů Hnutí Brontosaurus do práce v ochraně přírody spolu s rodinami 4.000, , , , , ,- 9

13 C. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou, např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod., (výše příspěvku do ,-) Základní škola Brno, Tuháčkova, příspěvková organizace Chovná stanice v biologické učebně Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám na školním pozemku bude zřízena malá chovná stanice v učebně přírodopisu, na jejímž vytváření i péči o zvířata se budou žáci sami podílet. Cílem je i odbourat zažitý mýtus o ohavnosti hmyzu. Junior- dům dětí a mládeže, Brno Dědečkův dvoreček - Přírodovědná stanice Kamenačky Úprava vyhrazené části zahrady, její oplocení a zabezpečení, zřízení přístřešku a celoročního ustájení pro malá hospodářská zvířata. Základní škola a mateřská škola Stará Ves Příroda na dlani - školní zahrada jako učebna pro žáky školy i veřejnost obce Cílem je vytvoření zázemí pro environmentální výchovu dětí i dospělých na školní zahradě, která je otevřena i pro veřejnost, častými návštěvníky jsou především matky s dětmi. 67/10 ZO ČSOP Ryžoviště Obnova kamenné studánky se zázračnou vodou v obci Ryžoviště Vyčištění studánky, oprava rozpadlých kamenů po obvodu studánky asi do hloubky 1 m a upravení prostranství okolo studánky a kapličky. Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová zeleň kolem budovy SZŠ Hranice, úprava prostředí Cílem projektu je obnova a vylepšení zeleného prostranství okolo školy a zahrady školy. Odstranění starých keřů, úprava pozemku, doplnění vhodné zeminy, vysázení keřů a stromů , , , , ,- Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, Praha Vybudování výběhu pro králíky a prostoru pro přikrmování zvířat ve výbězích Zlepšení podmínek pro zvířata i možností pro pozorování zvířat v přirozeném prostředí ,- 10

14 ZŠ a MŠ Boleradice Školní přírodní zahrada s učebnou v přírodě - terénní úpravy Ošetření velkých energetických úniků vlhnutím zdiva (vybudování drenáže) na základě ekologického auditu, úprava terénu a zahrady školy. Škola je zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. VAVÁKY - Společnost pro oživení venkova, Těchonice Šance pro draha Projekt je zaměřen na záchranu přírodního a kulturního fenoménu, jakým jsou bývalé obecní pastviny Těchonická draha. Cílem je zpřístupnění dalších ploch pro pastvu, zvětšení pasené plochy, rozšíření stáda ovcí o další domácí plemeno. Projekt již od NV získal malé prostředky, oceněn byl v loňském roce cenou Nadace Partnerství. ZŠ Dětský domov, Zábřeh Dřeviny, koření a léčivé byliny našich babiček Cílem projektu je zabezpečit žákům se sociálním a zdravotním handicapem místo pro relaxaci a ergoterapii vybudováním koutku živé přírody vycházejícím z tradic , ,- Občanské sdružení Smrk, Brno Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání Projekt dlouhodobě řeší ochranu, udržení a využití ekologicky hodnotného místa ve městě ,- Klub rodičů ZŠ Ostravice Nová školní zahrada Cílem projektu je vytvořit návrh školní zahrady dětmi, který bude dál zpracován odborným architektem do realizované podoby ,- Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě Minizoo Záměrem je vybudování minizoo v prostorách gymnázia , ,- 11

15 Středisko volného času Lužánky, Brno Revitalizace dvora CVČ Lány Cílem je ze stávajícího prašného dvora bývalé ZŠ vytvořit zelenou plochu sloužící ke sportování i relaxaci účastníků kroužků, dětí, rodičů i prarodičů. Prostor může sloužit i jako venkovní čítárna a zelená oáza pro návštěvníky knihovny. S realizací a údržbou pomůžou i někteří obyvatelé Bohunic. ZŠ Náměšť nad Oslavou Pozemek jako prostředek k bezprostřednímu kontaktu s přírodou (školní zahrada) Část školního pozemku je připravena k přeměně školní zahrady na přírodní učebnu. Z příspěvku se uhradí výroba (nákup) venkovních laviček a stolů, které budou na školním pozemku k dispozici pro práci a zpracování poznatků o rostlinách a živočiších. Švehlova střední škola, Prostějov Výuka v přírodě (ekologická výchova) Cílem je zřídit přírodní učebnu nejen pro předměty ekologie, základy přírodních věd, biologie, ale i jako prostor pro relaxaci a odpočinek. Příspěvek je žádán na nákup 6 ks souprav (stůl a dvě lavice). ZŠ Jedovnice Provozování a rozšíření zookoutku V roce 2005 byl na škole zbudován zookoutek, součástí kterého je i venkovní prostor, kde je umístěn altánek. V jeho okolí je naplánováno vysazení okrasných dřevin, na jejichž nákup má sloužit příspěvek. Základní škola Kobylí Rekonstrukce školní zahrady Cílem projektu je přebudování bývalé školní zahrady, určené dříve k výuce prací na pozemku a pěstování užitkových rostlin, na venkovní učebnu s pergolou a arboretum s méně známými druhy rostlin typickými pro jižní Moravu. Příspěvek je žádán na část nákladů výsadby stromů a keřů. ZŠ Český Krumlov Letní učebna na dendrologické stezce V minulých dvou letech byla v areálu školy zřízena dendrologická stezka (označeno 45 druhů dřevin). Cílem projektu je postavení jednoduché dřevěné stavby se sedlovou střechou v hlavní části naučné stezky , , , , , ,- 12

16 A.2. Nadační příspěvky z výnosu benefiční aukce výtvarných děl na obnovu školních přírodních zahrad Program Vraťme dětem přírodu Podle sociologických výzkumů posledních let se stává smutným a alarmujícím trendem i u nás postupné odcizování dětí přírodě. Děti jsou přepečovávané a pohybují se pouze v interiérech. I do školy je rodiče vozí autem. Řada dětí z měst se tak do kontaktu s přírodou dostává již jen výjimečně a příroda se pro ně stává něčím cizím a neznámým. Ukazuje se, že rušení školních zahrad (často bohužel bez možnosti návratu na ztracené pozemky) bylo chybou a řada učitelů a škol se ke svým zahradám zase vrací. Nikoliv ovšem k zahradám produkčním a pěstitelským, ale k zahradám přírodním, kde je zastoupena řada rostlinných a živočišných druhů. K zahradám, které umožňují dětem nejen strávit část vyučování v přírodní učebně, ale rozvíjí i jejich vnímání. Nadační příspěvky z aukce byly školám nabídnuty jako pobídkové, tzn, že školy, pokud chtěly získat tyto prostředky, musely jejich část získat vlastní aktivitou (například sběrem papíru, benefiční akcí apod.) nebo od vlastních dárců, sponzorů, obce. Jimi získané finanční prostředky potom Nadace Veronica navýšila. Myšlenka pobídkových nadačních příspěvků vychází z přesvědčení, že žadatel má možnost a příležitost získat část peněz ve svém okolí, od lidí, které zajímá jeho práce, nebo těch, kteří výsledky této práce využívají. Nadace Veronica navýšila částku, kterou škola získala do výše Kč o 100%. Zvláštní prémie byly určeny školám za kreativitu při získávání peněz, za největší částku získanou na žáka i za nejvyšší získanou částku. Věříme, že i žáci, kteří se na některých školách do získávání peněz zapojili, nebo kteří se později podíleli na budování a úpravách svých školních zahrad, budou mít a mají k těmto zahradám úplně jiný vztah než žáci, kteří tzv. přijdou k hotovému. Na školní zahrady bylo nakonec využito korun, z toho částku korun dokázaly školy získat na své projekty vlastními silami ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov Vraťme dětem přírodu Pokračování v projektu - podpora od obce. Vybudování pergoly učebny v přírodě, pořízení tabulí k naučné stezce, pořízení laviček a stolů do pergoly a laviček k ohništi, dosázení dřevin. Do projektu věnovali výtěžek z představení dramatického kroužku a kroužku ručních prací. ZŠ Hrotovice, F.B. Zvěřiny Letní třída - prostor pro výuku, hru, fantazii a poznávání přírody Projekt napsali sami žáci. Záměr vybudovat altán - letní třídu. Uspořádali koncert pěveckého sboru Podhoráček, sběr starého papíru , ,- Gymnázium, Brno-Řečkovice Obnova a ekologizace školní zahrady Zahrada je v současnosti zanedbaná, podle plánků žáků vznikne přírodní zahrada s pergolou, jezírkem, naučnou stezkou, místem pro kompost ,- 13

17 ZŠ a MŠ Mutěnice Vraťme dětem přírodu - Přírodní učebna Zatím byla celá zahrada používaná na výuku pěstitelských prací. Z části zahrady vznikne přírodní zahrada s učebnou - pergola. Uspořádali sběr papíru a železa, benefiční akci ke Dni Země ,- ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. Vraťme dětem přírodu Z projektu pořídí okrasné keře, ptačí budky, velké dřevěné truhlíky, kompostéry. Peníze získali například aukcí výrobků z keramiky. ZŠ Brno, Novolíšeňská Vraťme dětem přírodu V rámci projektu zřídí přirozené hnízdiště ptáků, ohniště s posezením, učebnu v zahradě - lavice, stoly příp. minipodium a pergola, zbudování venkovních deskových her. ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí Školní park Za Alejí Záměrem je nevyužívaný pozemek proměnit na přírodní školní zahradu, upravit chodníky, terén, vysadit zeleň. ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Víceúčelová školní zahrada Škola s titulem Ekoškola. Zbudování venkovní učebny, naučné stezky, rozšíření bylinkové i okrasné části zahrady, výsadba zeleně ,- ZŠ Brno, Pavlovská Vraťme dětem přírodu Sídlištní aktivní škola. Vybudování venkovní třídy s pergolou a lavicemi. Vznik naučné stezky, prostor pro pěstování ze semínek. Zřízení rybníčku , , , ,- 14

18 ZŠ Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Školní zahrada dětem Pokračování v záměru úprav školní zahrady, v pozemkových úpravách, výsadbě zeleně, nákup nářadí pro žáky a vybudování skladu na nářadí. A.3. Nadační příspěvky udělené z ostatních fondů Výtěžek z aukce kuriozit, konané při příležitosti ekologického osvětového divadelního představení Certifikátor autora a režiséra Mojmíra Vlašína v divadle Barka, z fondu Šorm na zkvalitnění veřejné dopravy, z fondu pro netopýry a z divadelního fondu Sdružení Krajina, Počítky, Žďár nad Sázavou Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků, o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje. Hnutí Duha, Brno , ,- Podpora zkvalitnění systému veřejné dopravy v Brně ,- Bc, Martin Krče, Letovice Dopravní uzel Letovice Iniciace společenské a odborné debaty nad podobou dopravního uzlu v Letovicích ,- ZO ČSOP Veronica, Brno Ochrana netopýrů v lokalitě Stříbrnice Cílem projektu je provést revizi zabezpečení vletových otvorů zimoviště netopýrů Stříbrnice ,- Mojmír Vlašín Divadelní představení s ekologickou tématikou Inspektor Colleno Osvětové divadelní představení z prostředí Inspekce životního prostředí ,- 15

19 A.4. Návratné nadační příspěvky TBK, s.r.o. Podpora ekologického ovocnářství vybavení nové lisovny moštárny na biomošt technologickým zařízením ,- Regionální sdružení ČSOP Rekonstrukce Domu ochránců přírody ,- Nadační příspěvky z nájmu za moštárnu v Hostětíně Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Z důvodu kumulace prostředků na větší projekt nebyl v tomto roce žádný nadační příspěvek udělen. B. VLASTNÍ AKTIVITY NADACE VERONICA» EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři V dubnu jsme společně s Hnutím Duha připravili ke Dni Země v Brně festival ekologických filmů EkoBiograf. Dopolední programy pro školy, které zajišťovala nadace, navštívilo v sále Břetislava Bakaly cca žáků a studentů, večerní programy v kině Art cca 700 dospělých. Zcela vyprodán byl už dopředu blok s filmem Nepříjemná pravda a besedou Jaká je politická pravda o klimatu? s hosty - ministrem a místopředsedou vlády Martinem Bursíkem a Lubomírem Zaorálkem. Dalšími hosty festivalu byl i režisér filmu Prapodivný svět přírody Steve Lichtag, který v loňském roce posbíral řadu cen na našich i zahraničních filmových festivalech, a koordinátor kampaně Po Brně bezpečně Miloš Hotař. V roce 2007 jsme jako novinku uspořádali pro studenty středních škol promítání filmu Nepříjemná pravda, po kterém následovala diskuse s přizvanými hosty. Besed se zúčastnili například např. bývalý ministr ŽP ČR a poslanec RNDr. Libor Ambrozek, vedoucí odboru ŽP JMK paní Hubáčková, zastupitel JMK a města Brna RNDr. Mojmír Vlašín, Milan Šálek z Hydrometerologického ústavu, náměstek primátora a bývalý ředitel Hnutí Duha Mgr. Martin Ander Ph.D., vedoucí výzkumného ústavu Recetox přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., ale například i člen naší dozorčí rady Martin Nemrava.» Den Země v Pouzdřanech V roce 1995 podpořila Nadace Veronica rekonstrukci části historické památky renesančního domu v Pouzdřanech na Břeclavsku a vznik galerie U Klimešů. Pravidelně se zde na jaře u příležitosti Dne Země konají výstavy fotografů a výtvarníků. Výstavy přispívají k propojování lidí z oblasti ochrany přírody s kulturními osobnostmi a širokou veřejností. V rámci oslav Dne Země proběhla 28. dubna procházka na Pouzdřanskou step a k řece. Odpoledne proběhla vernisáž výstavy, vystoupení skupiny historického šermu a taneční skupiny Kamarád z Popic. Vycházek do okolní přírody i odpoledního programu se zúčastnilo několik set lidí. 16

20 » Moštárna v Hostětíně: V roce 1997 bylo rozhodnuto o nákupu venkovské nemovitosti s polnostmi a lesem (CHKO Bílé Karpaty Biosférická rezervace UNESCO obec Hostětín) s cílem ukázat na praktickém příkladu, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může zároveň ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost v poměrně odlehlých oblastech. Proto nadace investovala v letech značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v Hostětíně a do výstavby moštárny na zpracování moštu v kvalitě bio. Tato moštárna se spolu se zakoupenými pozemky stala součástí nadačního jmění a v roce 2000 byl úspěšně zahájen její provoz. Spolu s dalšími partnery (ZO ČSOP Veronica, obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Zdeněk Ševčík ze Slavičína, Středisko pro rozvoj Moravských kopanic) založila Nadace Veronica občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (dále TBK) a později jeho prostřednictvím i stejnojmennou s. r. o., která moštárnu v současnosti provozuje. Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně zahrnuje kromě moštárny se slunečními kolektory práci kořenové čistírny odpadních vod, výtopnu na biomasu, rekonstruovanou sušírnu ovoce a další projekty okolních obcí a neziskových organizací. V roce 2006 ZO ČSOP Veronica dokončila v Hostětíně dlouholetý pilotní projekt nízkoenergetické architektury Centrum Veronica Hostětín. Jedná se o první veřejnou budovu v České republice, vystavěnou v pasivním standardu tedy s minimální spotřebou energie. V roce 2007 se pokračovalo v rozšiřování a zkvalitňování práce moštárny. Nadace v tomto roce zafinancovala postavení budovy na nový lis pro lisování ovoce, která byla na podzim slavnostně otevřena.» Podpora pozemkových spolků Nadace Veronica podpořila v minulých letech výtěžkem z benefičních aukcí výkup přírodně cenných pozemků pro zajištění jejich péče pozemkovými spolky Kosenka v Bílých Karpatech a Sdružení Krajina na Vysočině. Tyto spolky kupují nebo si pronajímají přírodně cenné plochy a ve spolupráci s vlastníky se snaží o jejich šetrné obhospodařování. Myšlenka pozemkových spolků, které jsou nejčastější formou ochrany přírody především ve Velké Británii, USA nebo v Holandsku, vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná péče vlastníků půdy. Svou činností navazují naše pozemkové spolky na tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se staraly o uchování cenného přírodního a kulturního dědictví naší vlasti. V Bílých Karpatech projekt odstartovala snaha zachránit stoletý bělokarpatský jedlobukový les před vykácením. Tento nádherný les je jedním z posledních zbytků původní karpatské krajiny. Zastoupeny jsou zde převážně jedle a buky, mezi nimiž jsou stromy mimořádných rozměrů. Tuto část lesa se podařilo díky celonárodní sbírce ČSOP i díky benefiční aukci nadace Veronica zachránit. Ochránci přírody zde pokračují v jeho rozšiřování dokupováním dalších pozemků. Na pomoc tomuto území byl znovu určený i výtěžek z benefiční aukce nadace z podzimu 2007, viz dále. Podmáčené květnaté louky na Vysočině dotvářely po staletí její krajinu. Vznikaly na místech, kde je vysoká hladina podzemní vody. Výjimečné jsou stálou vlhkostí, která umožňuje růst rašeliníku. Jejich schopnost zadržet přívalové deště oslabuje následky povodní. Mokřiny čistí protékající vodu a zlepšují její kvalitu. Pozemkový spolek Sdružení Krajina je nájemcem řady podmáčených luk a snaží se je postupně vykupovat. Zajišťuje jejich pravidelné ruční kosení. Trvalá péče o tyto lokality však není s jistotou zaručena, pokud se nestane jejich vlastníkem. Nadaci Veronica se podařilo výtěžkem z aukce zajistit významnou část prostředků na výkup lokalit na Havrance, pod Sobíňovem a pod Jeníkovem. Černovický hájek - poslední část lužního lesa v Brně. V loňském roce nadace vykoupila další pozemky v této oblasti a jedná s dalšími majiteli. 17

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více