Základní údaje o škole:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole:"

Transkript

1 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Straškov - Vodochody Sídlo školy: Straškov Vodochody 67, 4 84 Straškov Vodochody Charakteristika školy: Základní škola je od roku 00 příspěvkovou organizací. Budova je ve vlastnictví obce Straškov Vodochody. Areál školy se nachází v centru obce, uprostřed udržovaného lesoparku. Škola má tříd, tělocvičnu, posluchárnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, školní dílnu a zrekonstruovanou počítačovou učebnu. V roce 00 byla při škole zřízena speciální škola se dvěma třídami. Tyto třídy jsou určeny pro žáky s diagnostikovaným lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. V těchto třídách pracují ve školním roce 0 0 dvě třídní učitelky se dvěma asistenty. Zřizovatel školy: Obec Straškov - Vodochody Údaje o vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Alena Machová Zástupce ředitele: Mgr. Alena Zázvorková Adresa pro dálkový přístup: Telefon: ( škola), (školní jídelna) machova. zs. cz www. stránky: www. zs-straskov.wz.cz

2 Údaje o zřízené nové školské radě: Školská rada byla ustavena k Členové: Ing. Jana Kubrichtová Věra Svobodová Mgr. Jiřina Vaisharová Lenka Kodrlová Miroslava Kocourková Jaroslava Smetanová Doplňující údaje IČO: IZO škola: Ve školním roce 0/ bylo na škole celkem tříd. Z toho na I. stupni na II. stupni SPC 5 4 Školní družina: oddělení Školní klub oddělení Vedení školy ředitelka školy zástupce ředitelky školy Mgr. Alena Machová Mgr. Alena Zázvorková

3 Pedagogičtí pracovníci školy s třídnictvím TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PaedDr. Hana Šebková Lenka Kodrlová a asistent pedagoga Jitka Kapitánová Michaela Fidlerová Ing. Jana Kubínková, Marie Krombholzová Mgr. Michaela Chládková Mgr. Jiřina Vaisharová Mgr. Olga Růžičková Milan Houdek Ing. Zdeňka Michovská Pedagogičtí pracovníci školy bez třídnictví Mgr. Renata Hyšmanová Martin Šámal Pedagogičtí pracovníci ve speciální škole TŘÍDA SP A SP B TŘÍDNÍ UČITEL Monika Nápravníková Klára Chamrádová ASISTENT Petra Pospíchalová Veronika Kuntová Školní družina a klub : pracoval ve čtyřech odděleních, podle věku žáků. ODDĚLENÍ... Školní klub VYCHOVATELKA Baudisová Dana Mrázková Zdeňka Točinová Eva (Kapitánová Jitka) Eva Matuščínová

4 Zaměstnanci školní jídelny Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka kuchařka Pomocná kuchařka Pavel Svoboda Marie Nováková Pavlína Mrkvičková Jana Křenková Správní zaměstnanci školník uklízečka uklízečka uklízečka Karel Pokorný Dana Kloubová Alena Duchoslavová Iva Michálková Na škole dále pracují Výchovný poradce: Dyslektická poradna: Logopedický asistent: Metodik drogové prevence: Redaktorka školního časopisu Mgr. Alena Machová Mgr. Alena Machová Mgr. Alena Zázvorková Eva Matuščínová Eva Točinová ( Veronika Kuntová ) Škola nabídla žákům v letošním školním tyto zájmové útvary Název zájmového útvaru Aerobic Hudebně- dramatický Flétna Míčové hry Florbal Ruční práce vedoucí Dana Baudisová Dana Baudisová Dana Baudisová Eva Matuščínová Eva Matuščínová Eva Matuščínová

5 Anglický jazyk Výtvarné hraní a tvoření Korálkování Počítačové hry Keramika Školní časopis Eva Matuščínová Zdeňka Mrázková Zdeňka Mrázková Zdeňka Mrázková Romana Zelenková Eva Točinová Školní rok 0 0 nastoupilo do školy celkem 89 žáků, do první třídy 8 žáků. Opět se nepodařilo otevřít dvě první třídy. Výuka probíhala ve všech třídách. Nejzajímavější výuka probíhá ve druhém patře, v posluchárně chemie a fyziky, kde je již zcela funkční interaktivní tabule s novými výukovými programy. Všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni o práci na této tabuli. V prvním patře zůstává jedno oddělení školní družiny, které se střídá s výukou SPB. V prvním patře je také umístěno druhé oddělení školní družiny, počítačová učebna a školní kuchyňka. Ve školní družině bylo v září 0 zapsáno 0 žáků, což byl nejvyšší počet žáků.postupem času se někteří žáci odhlásili a počet se ustálil napočtu 98 žáků. Velký ohlas vzbudily u dětí zájmové kroužky. Jako nový a velmi úspěšný se ujal kroužek keramiky, pod vedením paní Romany Zelenkové. Během. čtvrtletí odešla na rizikové těhotenství Eva Točinová, která vedla Školní časopis. Jeho vedení přebrala asistentka Veronika Kuntová, která pracuje ve třídě SPA s žákem, u kterého je diagnostikovaný Downův syndrom. Při škole pracuje redakční rada ( vždy dva žáci z každé třídy), která dodává veškeré materiály pro vydávání tohoto měsíčníku. Žáci se zapojili s velkou vervou a redakční rada musí tyto příspěvky korigovat a rozhodovat o nejhodnějších příspěvcích. V měsíci říjnu naši školu navštívila Česká školní inspekce. Následně předělali časovou dotaci některých předmětů a úvazky pedagogům. Dále do aktualizovali ŠVP Škola pro všechny a jeho přílohu pro s LMP. Také jsme dokončovali a upravovali některé dokumenty, týkající se ve speciální škole. jsme jsme žáky žáků Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojili do aktualizace ŠVP, diskutovali, radili se a tvořili ucelený soubor dokumentu, podle kterého bude výuka probíhat od září 0.

6 Pedagogové také zpracovali nové tematické plány, vycházející z nového ŠVP. Všem pedagogům patří velký dík. Ve speciální škole, ve dvou třídách, bylo od září 0 celkem 6 žáků. Někteří byli zařazeni do školy speciální, někteří do školy praktické. Od září byl také přijat žák s Downovým syndromem. Jeho diagnóza je velmi vážná, proto musí mít stálého asistenta. Na jeho místě zpočátku pracovala matka chlapce, později byla na místo asistenta přijata Veronika Kuntová. Změna v asistentovi také nastala ve. třídě u žáka s Aspergerovým syndromem. Asistentka Točinová odešla na rizikové těhotenství a na její místo nastoupila matka chlapce. Ta také přebrala oddělení školní družiny. Zpočátku mělo vedení školy obavy z těžké úlohy matky, jako asistentky. Paní Kapitánová se však velmi osvědčila. Její spolupráce s třídní učitelkou byla perfektní. Velmi dobře se zapojila i jako vychovatelka školní družiny. Během školního roku si velmi ochotně doplnila vzdělání týkající se práce asistentky, v kurzu pro asistenty pedagoga. Během školního roku také došlo k výměně třídní učitelky ve čtvrté třídě, kdy paní učitelka Jana Kubínková také odešla na rizikové těhotenství. Na její místo nastoupila paní Marie Krombholzová, která jako kvalifikovaný pedagog důchodce byla ochotna třídu dovést až do konce školního roku.

7 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy UČEBNÍ PLÁN. stupeň vzdělávací obory vzdělávací oblast jazyk a jazyková Český jazyk Komunikace Anglický jazyk Matematika a Matematika.. ročník (4) ( 4) () 4 ( ) 4 5 celkem její aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho prvouka Svět přírodověda vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Umění a Kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce celkem ( ) 7 ( ) ( 4) UČEBNÍ PLÁN. stupeň vzdělávací vzdělávací obory ročník celkem

8 oblast jazyk a jazyková Český jazyk ( ) komunikace Anglický jazyk 8 ( 6 ) 5 Nemecký jazyk Matematika a Matematika Informatika 9 ( 4 ) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Administrativa 5(4) Dějepis Občanská výchova Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Ekologie Umění a Hudební výchova kultura Člověk a zdraví Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 0 Člověk a Pracovní výchova ( ) 8 ( 7) 0 0 svět práce celkem 9 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy speciálních tříd programu pomocná škola Rámcový učební plán. stupeň ( 4)

9 vzdělávací obory Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace I. stupeň ročník () () () () 0().. Čtení Psaní Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Časová dotace () 4() 4() 4() Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace celkem Rámcový učební plán. stupeň Vzdělávací oblasti vzdělávací obory II. stupeň ročník

10 Jazyk a jazyková komunikace Čtení Psaní Řečová výchova () () () () () Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova () () () () Umění a kultura Člověk a zdraví 5() 5() 6 6 Časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Člověk a svět práce celkem 4 Výchovné poradenství Výchovné poradenství a DAP vede od září paní ředitelka Alena Machová. V roce 0 vycházelo z devátých ročníků žáků. Jedna žákyně vychází z ročníku osmého. Žáci podávali celkem dvě přihlášky na střední školy. Opět obdrželi

11 zápisový lístek, třídní učitelka Zdeňka Michovská na všechny žáky vypracovávala hodnocení. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 0 0 Zápis proběhl 6. února 0. Bylo zapsáno 5 žáků, byl navržen odklad školní docházky, který poté potvrdila PPP a také pediatr. Rodiče souhlasili. Přehled akcí, které proběhly v jednotlivých měsících školního roku 0-0 Září 0 Žáci navštívili Krajskou soutěž profesionálních hasičů v Litoměřicích. Seznámili se s technikou a prací hasičů, mohli si osahat techniku a klást profesionálům zvídavé otázky. Skvělé představení v podání skupiny PERNŠTEJNI nás zavedlo do doby Lucemburků. Opět nás nezklamali, vše dětem humornou formou přiblížili. Již tradiční výlet žáků naší školy směřoval v měsíci září na Zahradu Čech. Další akcí naší školy byly Hry III. tisíciletí na kanále v Račicích. Heslo letošního roku bylo Pohybem se bavím. Žáci okusili brusle, plavání, trenažéry na veslování, bowling a jiné netradiční disciplíny. Nechyběly ani dračí lodě. Říjen 0 Žáci. a. třídy navštívili divadlo v Mostě. Děti měly možnost shlédnout pohádku Dva střevíčky pro Popelku. Divadlo v Mostě nás provázelo během celého roku. Již tradiční akcí, tentokráte již čtvrtou v řadě bylo DÝŇOVÁNÍ. Ve dnech děti své výtvory vystavovaly v prostorách školy. Celá akce byla ukončena Slavnostní vyhlášení těch nejlepších bylo ukončeno lampiónovým průvodem a rautem v hotelu Amálka. Děkujeme všem z hotelu Amálka, kteří pomáhali s přípravou této akce. Není nic lepšího než pohled na spokojené a veselé děti. DĚKUJEME.

12 Listopad 0 Během celého prvního pololetí se žákům 9. ročníku dostávalo mnoho příležitostí k návštěvě různých středních škol. Tradičně navštěvujeme SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem. 5.. žáci odjeli do Charvátec na akci Já jsem řezník, kdo je víc?. Exkurzi vedla paní ředitelka. Další akce pro žáky pro naše deváťáky bylo Šikovné ruce mají budoucnost. Žáci měly možnost vytvořit květinové vazby podle vlastního uvážení, protože tento workshop byl zaměřen na zahradnictví a floristiku. Eva Matuščínová připravila pro žáky z kroužku ročních prací výlet do Roudnice n akci Medový den. Děti tvarovaly perník, zdobily ho, vyzkoušely si výrobu svíček z včelího vosku. Dozvěděly se spoustu informací o medu a jeho výrobě, o chovu včel a s tím spojených dalších činností. Opět divadlo v Mostě, tentokráte představení Robinson Crusoe. Návštěvníky byli žáci tříd. V měsíci říjnu nechyběl ani sport. Tentokráte floorball pro žáky tříd. Z okrskového kola žáci nepostoupili, ale jejich nasazení pro hru bylo maximální. Prosinec 0 Předvánoční čas začal návštěvou muzea v Přerově nad Labem. Žáci. A. třídy poznali zvyky a tradice byla pro děti velkým lákadlem. Tradičně se celá škola zapojila do vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Akce nalákala i řadu obyvatel z obce Straškov Vodochody. Také jsme rozsvítili vánoční stromeček. Při této příležitosti jsme vyhlásili nejlepší účastníky soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Letošní podmínky byly takové, že to bude hvězda v barvě zlaté. Předvánoční čas také zpříjemnilo vystoupení Kde se vzaly Vánoce, pro žáky z prvního stupně. Pro děti starší byl připraven pořad Historie českého filmu. Zpívání na schodech kostela ve Straškově Vodochodech se účastnili žákyně třídy, mimo jiné vystoupil i pěvecký sbor gymnazia Roudnice nad Labem. Samozřejmě nechyběly ani Vánoční turnaje v tělocvičně školy. Sportovní setkání všech žáků školy bylo ukončeno vyhlášením těch nejlepších a speciálním

13 turnajem ve florbalu Old Stars versus 9. třída. Tento turnaj byl opravdu zážitkem nejen pro diváky, ale i pro členy obou týmů. Vůni a atmosféru drážďanských předvánočních trhů okusili žáci spolu s panem učitelem Houdkem a paní učitelkou Růžičkovou, Hyšmanovou a Vaisharovou. Prošli se městem, navštívili Drážďanskou galerii výtvarného umění. S rodiči a širokou veřejností jsme se setkali na tradiční Vánoční besídce v sokolovně obce. Letošní téma bylo Pohádkové Vánoce. Touto akcí jsme se rozloučili před blížícími Vánocemi, popřáli si zdraví a štěstí v novém roce. Leden 0 Žáci naší školy odjeli do Roudnice nad Labem, kde se účastnili největšího vzdělávacího projektu PLANETA ZEMĚ. Tentokráte na téma Čína- říše mocného draka. Projekce byla velice zajímavá a žáci se těší na další pokračování. Únor 0 Sokolnický dvůr Falker k nám po čase opět zavítal s představením o sovách a dravcích. Vyprávění a ukázka živých zvířat opravdu žáky zaujala. Zvláště zajímavý byl přelet výra velkého přes tělocvičnu nad hlavami dětí. V únoru jsme pro změnu odjeli do litoměřického divadla. Žáci. a 5. třídy shlédli představení Velká školní taškařice. Zajímavá je také spolupráce s DD Matýsek z Roudnice. Tentokráte přijeli za dětmi.. třídy a za dětmi MŠ ve Straškově s pohádkou zaměřenou na třídění odpadu. Březen 0 Žáci 8. tříd a dívky ze 7. třídy pokračovali ve workshopu Řemeslo má zlaté dno Pod vedením drogové preventistky Evy Matučšínové žáci ročníku a starší žáci SP B třídy odjeli do Mostu na představení Droga. Velmi působivé představení o vzniku, nebezpečí děti velmi oslovilo.

14 V březnu žáci 4. třídy odjeli do knihovny do Roudnice nad Labem. V dětském oddělení si prohlédli knihy, pobesedovali s pracovnicemi knihovny. Výlet byl spojený i s procházkou po památkách Roudnice. Pan Kubec k nám do školy zavítal s představením Svět muzikálů. Lyžařský zájezd je nedílnou součástí školního roku. Láká stále větší počet lyžařů a žáků, kteří si chtějí tento sport osvojit. Odjeli jsme opět do penzionu U Kostela v Příchovicích. Týden plný lyžování, slunečních paprsků, zábavy a legrace jsme si opravdu užili. Recitační soutěže se účastnil za naši školu Jan Vaishar, ze 4. třídy. Soutěžil s básní Zdeňka Kriebla Ptám se, ptám se pampeliško. Konec března 0 byl ve znamení již 4. ŠKOLNÍHO PLESU. Duben 0 V měsíci dubnu jsme opět soutěžili. Tentokrát o nejkrásnější věneček zdobený kraslicemi a vajíčky. V tělocvičně na příchozí čekalo mnoho akcí spojených s Velikonocemi. Zdobení perníků, zdobení vajec apod. Projektový den Den vzdělanosti byl inspirován Pevností Boyard. Děti na jednotlivých stanovištích sbíraly klíče. Hádaly heslo, dostaly samozřejmě i odměny. Všem se tato akce líbila. Další díl workshopu Řemeslo má zlaté dno, tentokráte s kadeřníkem Fridolínem Moučkou, který vede známý pražský salon. Šikovné ruce mají budoucnost, gastro workshop v Litoměřicích se účastnilo 8 žáků naší školy pod vedením paní ředitelky. Květen 0 Dalším projektem je První pomoc Hlášený výpadek elektřiny jsme využili na akci, která proběhla v okolí školy. Žáci si procvičili zásady poskytování první pomoci prakticky, ale i formou testů. V rámci školního výletu žáci z 9. třídy navštívili v Praze výstavu Human Body. Také si nenechali ujít výstavu Slovanské epopeje.

15 Ozdravný pobyt starších žáků probíhal v areálu chaty Bližné v Plané na Šumavě. I když počasí nepřálo, byl pobyt plný zábavy a her a poznávání míst v České republice. Mladší žáci odjeli do Varvažova. Týdenní pobyt v okolí hradu Zvíkova se vydařil také. Škola pomohla organizátorům Festivalu mažoretek. Spolu s nadačním fondem Kalich, si na školním hřišti daly sraz desítky mažoretek. Účastnice byly ve věku od čtyř do 8 let. Organizátorky mohou byt spokojené. Školní družina uspořádala výlet do Prahy na představení S+H. Představení se jmenovalo Hurvínek mezi osly. Úžasné představení, při kterém byly děti nadšené. Je jasné, že Skupův hrdina nikdy nezklame. Červen 0 Den dětí jsme oslavili s neobjeveným detektivem Straškusem. Žáci skupinkách plnili rozličné úkoly na předem vyznačené trase. ve Školní výlet do Ploskovic uspořádala paní učitelka Šebková a Kodrlová. DD Matýsek podruhé. Tentokráte pro děti z MŠ a žáky. 4. třídy. Po ekologii následovala dopravní výchova. Žáci dostali pracovní listy a plnili rozličné úkoly. Obecní knihovna ve Straškově uspořádala Pasování na čtenáře pro žáky. třídy. Lepší forma jak povzbudit děti ke čtení snad není. Velký význam pro naše žáky byl výlet do Lidic. Žáci si prohlédli památník, základy školy, a ostatní prostory památníku. Díky projektu Šikovné ruce mají budoucnost byli naši žáci pozvání do Dětenic, do středověké krčmy na chutný oběd. Vše bylo podtrženo středověkou mluvou a koncepcí celé restaurace. Mladý záchranář 0 proběhl na vojenském cvičišti v Litoměřicích. Čtyřčlenná družstva bojovala v disciplínách na ochranu člověka za mimořádných situacích. Soutěžící obešli 9 stanovišť. Pamětní listy byly opravdu zasloužené.

16 Závěr školního roku patřil Školní akademii. Tentokráte převažovaly taneční kreace. Návštěvnost byla opravdu značná. Každá třída se snažila pochlubit tím nejlepším. Opravdu zdařilý konec školního roku. Fotodokumentace Lyžařský zájezd Příchovice

17

18 Bližná ozdravný pobyt žáků. stupně

19 Coca Cola školský pohár Dětenice

20

21 Řemeslo má zlaté dno

22 Vánoční besídka

23 Rozsvícení vánočního stromečku

24 Balónky Ježíškovi

25 Mikulášská Eko- recyklohraní, práce žáků

26 Dýňování

27 Český Krumlov Hry III. tisíciletí

28

29 Drážďany

30

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název školy, adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŽATČANY 20 664 53 IČ: 75023482 Sídlo

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více