Základní údaje o škole:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole:"

Transkript

1 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Straškov - Vodochody Sídlo školy: Straškov Vodochody 67, 4 84 Straškov Vodochody Charakteristika školy: Základní škola je od roku 00 příspěvkovou organizací. Budova je ve vlastnictví obce Straškov Vodochody. Areál školy se nachází v centru obce, uprostřed udržovaného lesoparku. Škola má tříd, tělocvičnu, posluchárnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, školní dílnu a zrekonstruovanou počítačovou učebnu. V roce 00 byla při škole zřízena speciální škola se dvěma třídami. Tyto třídy jsou určeny pro žáky s diagnostikovaným lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. V těchto třídách pracují ve školním roce 0 0 dvě třídní učitelky se dvěma asistenty. Zřizovatel školy: Obec Straškov - Vodochody Údaje o vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Alena Machová Zástupce ředitele: Mgr. Alena Zázvorková Adresa pro dálkový přístup: Telefon: ( škola), (školní jídelna) machova. zs. cz www. stránky: www. zs-straskov.wz.cz

2 Údaje o zřízené nové školské radě: Školská rada byla ustavena k Členové: Ing. Jana Kubrichtová Věra Svobodová Mgr. Jiřina Vaisharová Lenka Kodrlová Miroslava Kocourková Jaroslava Smetanová Doplňující údaje IČO: IZO škola: Ve školním roce 0/ bylo na škole celkem tříd. Z toho na I. stupni na II. stupni SPC 5 4 Školní družina: oddělení Školní klub oddělení Vedení školy ředitelka školy zástupce ředitelky školy Mgr. Alena Machová Mgr. Alena Zázvorková

3 Pedagogičtí pracovníci školy s třídnictvím TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PaedDr. Hana Šebková Lenka Kodrlová a asistent pedagoga Jitka Kapitánová Michaela Fidlerová Ing. Jana Kubínková, Marie Krombholzová Mgr. Michaela Chládková Mgr. Jiřina Vaisharová Mgr. Olga Růžičková Milan Houdek Ing. Zdeňka Michovská Pedagogičtí pracovníci školy bez třídnictví Mgr. Renata Hyšmanová Martin Šámal Pedagogičtí pracovníci ve speciální škole TŘÍDA SP A SP B TŘÍDNÍ UČITEL Monika Nápravníková Klára Chamrádová ASISTENT Petra Pospíchalová Veronika Kuntová Školní družina a klub : pracoval ve čtyřech odděleních, podle věku žáků. ODDĚLENÍ... Školní klub VYCHOVATELKA Baudisová Dana Mrázková Zdeňka Točinová Eva (Kapitánová Jitka) Eva Matuščínová

4 Zaměstnanci školní jídelny Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka kuchařka Pomocná kuchařka Pavel Svoboda Marie Nováková Pavlína Mrkvičková Jana Křenková Správní zaměstnanci školník uklízečka uklízečka uklízečka Karel Pokorný Dana Kloubová Alena Duchoslavová Iva Michálková Na škole dále pracují Výchovný poradce: Dyslektická poradna: Logopedický asistent: Metodik drogové prevence: Redaktorka školního časopisu Mgr. Alena Machová Mgr. Alena Machová Mgr. Alena Zázvorková Eva Matuščínová Eva Točinová ( Veronika Kuntová ) Škola nabídla žákům v letošním školním tyto zájmové útvary Název zájmového útvaru Aerobic Hudebně- dramatický Flétna Míčové hry Florbal Ruční práce vedoucí Dana Baudisová Dana Baudisová Dana Baudisová Eva Matuščínová Eva Matuščínová Eva Matuščínová

5 Anglický jazyk Výtvarné hraní a tvoření Korálkování Počítačové hry Keramika Školní časopis Eva Matuščínová Zdeňka Mrázková Zdeňka Mrázková Zdeňka Mrázková Romana Zelenková Eva Točinová Školní rok 0 0 nastoupilo do školy celkem 89 žáků, do první třídy 8 žáků. Opět se nepodařilo otevřít dvě první třídy. Výuka probíhala ve všech třídách. Nejzajímavější výuka probíhá ve druhém patře, v posluchárně chemie a fyziky, kde je již zcela funkční interaktivní tabule s novými výukovými programy. Všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni o práci na této tabuli. V prvním patře zůstává jedno oddělení školní družiny, které se střídá s výukou SPB. V prvním patře je také umístěno druhé oddělení školní družiny, počítačová učebna a školní kuchyňka. Ve školní družině bylo v září 0 zapsáno 0 žáků, což byl nejvyšší počet žáků.postupem času se někteří žáci odhlásili a počet se ustálil napočtu 98 žáků. Velký ohlas vzbudily u dětí zájmové kroužky. Jako nový a velmi úspěšný se ujal kroužek keramiky, pod vedením paní Romany Zelenkové. Během. čtvrtletí odešla na rizikové těhotenství Eva Točinová, která vedla Školní časopis. Jeho vedení přebrala asistentka Veronika Kuntová, která pracuje ve třídě SPA s žákem, u kterého je diagnostikovaný Downův syndrom. Při škole pracuje redakční rada ( vždy dva žáci z každé třídy), která dodává veškeré materiály pro vydávání tohoto měsíčníku. Žáci se zapojili s velkou vervou a redakční rada musí tyto příspěvky korigovat a rozhodovat o nejhodnějších příspěvcích. V měsíci říjnu naši školu navštívila Česká školní inspekce. Následně předělali časovou dotaci některých předmětů a úvazky pedagogům. Dále do aktualizovali ŠVP Škola pro všechny a jeho přílohu pro s LMP. Také jsme dokončovali a upravovali některé dokumenty, týkající se ve speciální škole. jsme jsme žáky žáků Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojili do aktualizace ŠVP, diskutovali, radili se a tvořili ucelený soubor dokumentu, podle kterého bude výuka probíhat od září 0.

6 Pedagogové také zpracovali nové tematické plány, vycházející z nového ŠVP. Všem pedagogům patří velký dík. Ve speciální škole, ve dvou třídách, bylo od září 0 celkem 6 žáků. Někteří byli zařazeni do školy speciální, někteří do školy praktické. Od září byl také přijat žák s Downovým syndromem. Jeho diagnóza je velmi vážná, proto musí mít stálého asistenta. Na jeho místě zpočátku pracovala matka chlapce, později byla na místo asistenta přijata Veronika Kuntová. Změna v asistentovi také nastala ve. třídě u žáka s Aspergerovým syndromem. Asistentka Točinová odešla na rizikové těhotenství a na její místo nastoupila matka chlapce. Ta také přebrala oddělení školní družiny. Zpočátku mělo vedení školy obavy z těžké úlohy matky, jako asistentky. Paní Kapitánová se však velmi osvědčila. Její spolupráce s třídní učitelkou byla perfektní. Velmi dobře se zapojila i jako vychovatelka školní družiny. Během školního roku si velmi ochotně doplnila vzdělání týkající se práce asistentky, v kurzu pro asistenty pedagoga. Během školního roku také došlo k výměně třídní učitelky ve čtvrté třídě, kdy paní učitelka Jana Kubínková také odešla na rizikové těhotenství. Na její místo nastoupila paní Marie Krombholzová, která jako kvalifikovaný pedagog důchodce byla ochotna třídu dovést až do konce školního roku.

7 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy UČEBNÍ PLÁN. stupeň vzdělávací obory vzdělávací oblast jazyk a jazyková Český jazyk Komunikace Anglický jazyk Matematika a Matematika.. ročník (4) ( 4) () 4 ( ) 4 5 celkem její aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho prvouka Svět přírodověda vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Umění a Kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce celkem ( ) 7 ( ) ( 4) UČEBNÍ PLÁN. stupeň vzdělávací vzdělávací obory ročník celkem

8 oblast jazyk a jazyková Český jazyk ( ) komunikace Anglický jazyk 8 ( 6 ) 5 Nemecký jazyk Matematika a Matematika Informatika 9 ( 4 ) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Administrativa 5(4) Dějepis Občanská výchova Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Ekologie Umění a Hudební výchova kultura Člověk a zdraví Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 0 Člověk a Pracovní výchova ( ) 8 ( 7) 0 0 svět práce celkem 9 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy speciálních tříd programu pomocná škola Rámcový učební plán. stupeň ( 4)

9 vzdělávací obory Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace I. stupeň ročník () () () () 0().. Čtení Psaní Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Časová dotace () 4() 4() 4() Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace celkem Rámcový učební plán. stupeň Vzdělávací oblasti vzdělávací obory II. stupeň ročník

10 Jazyk a jazyková komunikace Čtení Psaní Řečová výchova () () () () () Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova () () () () Umění a kultura Člověk a zdraví 5() 5() 6 6 Časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Člověk a svět práce celkem 4 Výchovné poradenství Výchovné poradenství a DAP vede od září paní ředitelka Alena Machová. V roce 0 vycházelo z devátých ročníků žáků. Jedna žákyně vychází z ročníku osmého. Žáci podávali celkem dvě přihlášky na střední školy. Opět obdrželi

11 zápisový lístek, třídní učitelka Zdeňka Michovská na všechny žáky vypracovávala hodnocení. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 0 0 Zápis proběhl 6. února 0. Bylo zapsáno 5 žáků, byl navržen odklad školní docházky, který poté potvrdila PPP a také pediatr. Rodiče souhlasili. Přehled akcí, které proběhly v jednotlivých měsících školního roku 0-0 Září 0 Žáci navštívili Krajskou soutěž profesionálních hasičů v Litoměřicích. Seznámili se s technikou a prací hasičů, mohli si osahat techniku a klást profesionálům zvídavé otázky. Skvělé představení v podání skupiny PERNŠTEJNI nás zavedlo do doby Lucemburků. Opět nás nezklamali, vše dětem humornou formou přiblížili. Již tradiční výlet žáků naší školy směřoval v měsíci září na Zahradu Čech. Další akcí naší školy byly Hry III. tisíciletí na kanále v Račicích. Heslo letošního roku bylo Pohybem se bavím. Žáci okusili brusle, plavání, trenažéry na veslování, bowling a jiné netradiční disciplíny. Nechyběly ani dračí lodě. Říjen 0 Žáci. a. třídy navštívili divadlo v Mostě. Děti měly možnost shlédnout pohádku Dva střevíčky pro Popelku. Divadlo v Mostě nás provázelo během celého roku. Již tradiční akcí, tentokráte již čtvrtou v řadě bylo DÝŇOVÁNÍ. Ve dnech děti své výtvory vystavovaly v prostorách školy. Celá akce byla ukončena Slavnostní vyhlášení těch nejlepších bylo ukončeno lampiónovým průvodem a rautem v hotelu Amálka. Děkujeme všem z hotelu Amálka, kteří pomáhali s přípravou této akce. Není nic lepšího než pohled na spokojené a veselé děti. DĚKUJEME.

12 Listopad 0 Během celého prvního pololetí se žákům 9. ročníku dostávalo mnoho příležitostí k návštěvě různých středních škol. Tradičně navštěvujeme SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem. 5.. žáci odjeli do Charvátec na akci Já jsem řezník, kdo je víc?. Exkurzi vedla paní ředitelka. Další akce pro žáky pro naše deváťáky bylo Šikovné ruce mají budoucnost. Žáci měly možnost vytvořit květinové vazby podle vlastního uvážení, protože tento workshop byl zaměřen na zahradnictví a floristiku. Eva Matuščínová připravila pro žáky z kroužku ročních prací výlet do Roudnice n akci Medový den. Děti tvarovaly perník, zdobily ho, vyzkoušely si výrobu svíček z včelího vosku. Dozvěděly se spoustu informací o medu a jeho výrobě, o chovu včel a s tím spojených dalších činností. Opět divadlo v Mostě, tentokráte představení Robinson Crusoe. Návštěvníky byli žáci tříd. V měsíci říjnu nechyběl ani sport. Tentokráte floorball pro žáky tříd. Z okrskového kola žáci nepostoupili, ale jejich nasazení pro hru bylo maximální. Prosinec 0 Předvánoční čas začal návštěvou muzea v Přerově nad Labem. Žáci. A. třídy poznali zvyky a tradice byla pro děti velkým lákadlem. Tradičně se celá škola zapojila do vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Akce nalákala i řadu obyvatel z obce Straškov Vodochody. Také jsme rozsvítili vánoční stromeček. Při této příležitosti jsme vyhlásili nejlepší účastníky soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Letošní podmínky byly takové, že to bude hvězda v barvě zlaté. Předvánoční čas také zpříjemnilo vystoupení Kde se vzaly Vánoce, pro žáky z prvního stupně. Pro děti starší byl připraven pořad Historie českého filmu. Zpívání na schodech kostela ve Straškově Vodochodech se účastnili žákyně třídy, mimo jiné vystoupil i pěvecký sbor gymnazia Roudnice nad Labem. Samozřejmě nechyběly ani Vánoční turnaje v tělocvičně školy. Sportovní setkání všech žáků školy bylo ukončeno vyhlášením těch nejlepších a speciálním

13 turnajem ve florbalu Old Stars versus 9. třída. Tento turnaj byl opravdu zážitkem nejen pro diváky, ale i pro členy obou týmů. Vůni a atmosféru drážďanských předvánočních trhů okusili žáci spolu s panem učitelem Houdkem a paní učitelkou Růžičkovou, Hyšmanovou a Vaisharovou. Prošli se městem, navštívili Drážďanskou galerii výtvarného umění. S rodiči a širokou veřejností jsme se setkali na tradiční Vánoční besídce v sokolovně obce. Letošní téma bylo Pohádkové Vánoce. Touto akcí jsme se rozloučili před blížícími Vánocemi, popřáli si zdraví a štěstí v novém roce. Leden 0 Žáci naší školy odjeli do Roudnice nad Labem, kde se účastnili největšího vzdělávacího projektu PLANETA ZEMĚ. Tentokráte na téma Čína- říše mocného draka. Projekce byla velice zajímavá a žáci se těší na další pokračování. Únor 0 Sokolnický dvůr Falker k nám po čase opět zavítal s představením o sovách a dravcích. Vyprávění a ukázka živých zvířat opravdu žáky zaujala. Zvláště zajímavý byl přelet výra velkého přes tělocvičnu nad hlavami dětí. V únoru jsme pro změnu odjeli do litoměřického divadla. Žáci. a 5. třídy shlédli představení Velká školní taškařice. Zajímavá je také spolupráce s DD Matýsek z Roudnice. Tentokráte přijeli za dětmi.. třídy a za dětmi MŠ ve Straškově s pohádkou zaměřenou na třídění odpadu. Březen 0 Žáci 8. tříd a dívky ze 7. třídy pokračovali ve workshopu Řemeslo má zlaté dno Pod vedením drogové preventistky Evy Matučšínové žáci ročníku a starší žáci SP B třídy odjeli do Mostu na představení Droga. Velmi působivé představení o vzniku, nebezpečí děti velmi oslovilo.

14 V březnu žáci 4. třídy odjeli do knihovny do Roudnice nad Labem. V dětském oddělení si prohlédli knihy, pobesedovali s pracovnicemi knihovny. Výlet byl spojený i s procházkou po památkách Roudnice. Pan Kubec k nám do školy zavítal s představením Svět muzikálů. Lyžařský zájezd je nedílnou součástí školního roku. Láká stále větší počet lyžařů a žáků, kteří si chtějí tento sport osvojit. Odjeli jsme opět do penzionu U Kostela v Příchovicích. Týden plný lyžování, slunečních paprsků, zábavy a legrace jsme si opravdu užili. Recitační soutěže se účastnil za naši školu Jan Vaishar, ze 4. třídy. Soutěžil s básní Zdeňka Kriebla Ptám se, ptám se pampeliško. Konec března 0 byl ve znamení již 4. ŠKOLNÍHO PLESU. Duben 0 V měsíci dubnu jsme opět soutěžili. Tentokrát o nejkrásnější věneček zdobený kraslicemi a vajíčky. V tělocvičně na příchozí čekalo mnoho akcí spojených s Velikonocemi. Zdobení perníků, zdobení vajec apod. Projektový den Den vzdělanosti byl inspirován Pevností Boyard. Děti na jednotlivých stanovištích sbíraly klíče. Hádaly heslo, dostaly samozřejmě i odměny. Všem se tato akce líbila. Další díl workshopu Řemeslo má zlaté dno, tentokráte s kadeřníkem Fridolínem Moučkou, který vede známý pražský salon. Šikovné ruce mají budoucnost, gastro workshop v Litoměřicích se účastnilo 8 žáků naší školy pod vedením paní ředitelky. Květen 0 Dalším projektem je První pomoc Hlášený výpadek elektřiny jsme využili na akci, která proběhla v okolí školy. Žáci si procvičili zásady poskytování první pomoci prakticky, ale i formou testů. V rámci školního výletu žáci z 9. třídy navštívili v Praze výstavu Human Body. Také si nenechali ujít výstavu Slovanské epopeje.

15 Ozdravný pobyt starších žáků probíhal v areálu chaty Bližné v Plané na Šumavě. I když počasí nepřálo, byl pobyt plný zábavy a her a poznávání míst v České republice. Mladší žáci odjeli do Varvažova. Týdenní pobyt v okolí hradu Zvíkova se vydařil také. Škola pomohla organizátorům Festivalu mažoretek. Spolu s nadačním fondem Kalich, si na školním hřišti daly sraz desítky mažoretek. Účastnice byly ve věku od čtyř do 8 let. Organizátorky mohou byt spokojené. Školní družina uspořádala výlet do Prahy na představení S+H. Představení se jmenovalo Hurvínek mezi osly. Úžasné představení, při kterém byly děti nadšené. Je jasné, že Skupův hrdina nikdy nezklame. Červen 0 Den dětí jsme oslavili s neobjeveným detektivem Straškusem. Žáci skupinkách plnili rozličné úkoly na předem vyznačené trase. ve Školní výlet do Ploskovic uspořádala paní učitelka Šebková a Kodrlová. DD Matýsek podruhé. Tentokráte pro děti z MŠ a žáky. 4. třídy. Po ekologii následovala dopravní výchova. Žáci dostali pracovní listy a plnili rozličné úkoly. Obecní knihovna ve Straškově uspořádala Pasování na čtenáře pro žáky. třídy. Lepší forma jak povzbudit děti ke čtení snad není. Velký význam pro naše žáky byl výlet do Lidic. Žáci si prohlédli památník, základy školy, a ostatní prostory památníku. Díky projektu Šikovné ruce mají budoucnost byli naši žáci pozvání do Dětenic, do středověké krčmy na chutný oběd. Vše bylo podtrženo středověkou mluvou a koncepcí celé restaurace. Mladý záchranář 0 proběhl na vojenském cvičišti v Litoměřicích. Čtyřčlenná družstva bojovala v disciplínách na ochranu člověka za mimořádných situacích. Soutěžící obešli 9 stanovišť. Pamětní listy byly opravdu zasloužené.

16 Závěr školního roku patřil Školní akademii. Tentokráte převažovaly taneční kreace. Návštěvnost byla opravdu značná. Každá třída se snažila pochlubit tím nejlepším. Opravdu zdařilý konec školního roku. Fotodokumentace Lyžařský zájezd Příchovice

17

18 Bližná ozdravný pobyt žáků. stupně

19 Coca Cola školský pohár Dětenice

20

21 Řemeslo má zlaté dno

22 Vánoční besídka

23 Rozsvícení vánočního stromečku

24 Balónky Ježíškovi

25 Mikulášská Eko- recyklohraní, práce žáků

26 Dýňování

27 Český Krumlov Hry III. tisíciletí

28

29 Drážďany

30

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 739 53 Hnojník 120 www.zshnojnik.cz 1. Základní údaje o škole Masarykova Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více