Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Materiálně technické podmínky školy 1.6. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Učební plán 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4. Pedagogičtí pracovníci dle věkové skladby 3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. Údaje o zameškaných hodinách 5.3. Údaje o integrovaných žácích 5.4. Údaje o testování žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), ostatních pracovníků školy a o projektech 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a soutěžích 7.1. Údaje o mimoškolních aktivitách 7.2. Údaje o soutěžích 7.3. Přehled zájmových kroužků vedených učiteli školy 8. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8.1. Spolupráce s odborovými organizacemi 8.2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 8.3. Spolupráce s dalšími partnery Příloha č.1 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.3 Rozvaha organizačních složek státu Příloha č.4 Příloha účetní závěrky

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO Identifikátor školy vedení školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, Smiřice příspěvková organizace ředitel: Mgr. Petr Rohlena zást. ředitele 1. st.: Mgr. Lenka Řehůřková zást. ředitele 2. st.: Mgr. Tomáš Hlaváček kontakt tel.: www: Zřizovatel název zřizovatele Město Smiřice adresa zřizovatele Palackého 106, Smiřice kontakt tel.: fax: Součásti školy kapacita Základní škola 670 žáků Školní družina 100 žáků Školní jídelna 800 jídel 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ , stupeň ZŠ ,14 11,75 Školní družina ,00 41,95 Školní jídelna ZŠ x 255 x x Komentář: Školní jídelna využívá své volné kapacity k vaření obědů pro studenty SŠP, zaměstnance škol a školských zařízení, další cizí strávníky a důchodce. V průměru se jednalo o 253 obědů denně.

4 1.5. Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 29 učeben Fyziky, přírodopisu, chemie, dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebna, učebna cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, rodinné výchovy V atriu školy je areál pro činnost školní družiny. Z důvodů nedostatku finančních prostředků na opravu jsou některé prvky mimo provoz. Tělocvična a víceúčelové hřiště s umělými povrchy. Započato s rekonstrukcí tělocvičny. Školní dílna, keramická dílna a školní pozemek Všechny učebny jsou vybaveny vhodným nábytkem. Na 1. st. výškově nastavitelným. Na průměrné úrovni, dle finančních možností je průběžně obměňováno. Všichni žáci jsou vybaveni potřebnými, ale značně opotřebovanými učebnicemi. Státní příspěvek na obnovu v žádném případě nestačí, každoročně se snižuje. Na průměrné úrovni. Dle finančních možností probíhá modernizace. 60 PC, 15 dataprojektorů, interaktivní tabule, CD, DVD a video přehrávače, tiskárny, kopírky, scaner Komentář: Modernizace během roku: - v přízemí 1. stupně byly šatní kóje nahrazeny šatními skříňkami - ve třech třídách 1. stupně bylo vyměněno PVC a třídy vymalovány - ve školní cvičné kuchyni bylo vyměněno PVC a čtyři kuchyňské linky - v tělocvičně byly zmodernizovány šatny a vybudováno WC dívky - učebna cizích jazyků byla vybavena dataprojektorem a PC - učebna chemie byla vybavena interaktivní tabulí 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola (ŠVP) nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP pro základní vzdělávání Otevřená škola čj. 2125/ Učební plán ročník ŠVP předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člov. a SP /Pr. Čin Tělesná výchova Informatika Týdenní dotace roč. ŠVP předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk 4, Cizí jazyk Matematika 4, Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Informatika Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem/ 36 / 32,985 Počet přepočtených pracovníků Počet učitelů ZŠ 22 / 22,00 Počet vychovatelů ŠD 3 / 2,36 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 / 5,125 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 / 3, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků ped. Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci praxe vzdělání Aprobace Rohlena P. ředitel 1,0 31 VŠ F - CH Řehůřková L. zástupce 1.st. 1,0 24 VŠ 1. stupeň - Hv Hlaváček T. zástupce 2. st. 1,0 21 VŠ Př Pg Čermáková L. učitelka 1,0 27 VŠ Nj Hv - Rj Dürrerová J. učitelka 1,0 27 VŠ Př CH Hendrychová H. učitelka 1,0 31 VŠ 1. stupeň Hronešová K. učitelka 1,0 22 VŠ M CH Krtková Z. učitelka 1,0 19 VŠ 1. stupeň Marek M. učitel 1,0 17 VŠ CH Pv Marešová M. učitelka 1,0 26 VŠ 1. stupeň Michálková E. učitelka 1,0 27 VŠ Nj D Spd - Rj Novotná D. učitelka 1,0 23 VŠ 1. stupeň Novotný J. učitel 1,0 36 VŠ 1. stupeň Pozanová A. učitelka 1,0 27 VŠ D Rj Rohlenová V. učitelka 1,0 31 VŚ Nj D - Rj Špryňarová I. učitelka 1,0 29 VŠ 1. stupeň Štréglová H. učitelka 1,0 36 VŠ Čj D Šupíková E. učitelka 1,0 15 VŠ M - Př Pomezná B. vychovatelka 0,78 7 SŠ vychovatelství Voženílková R. učitelka 1,0 32 VŠ Čj Ov Zapadlová J. vedoucí vych. 1,0 27 SŠ vychovatelství Zemek K. učitel 1,0 28 VŠ 1. stupeň Zemková M. vychovatelka 0,58 25 SŠ vychovatelství Zubrová V. učitelka 1,0 32 VŠ 1. stupeň Komentář:.

7 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 92,9 Učitelé 2. stupně 96 Učitelé 2. stupně 73,0 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář : Aprobovanost zásadním způsobem snižuje neaprobovaná výuka anglického jazyka, zeměpisu a výtvarné výchovy. Dále se neaprobovaně učí několik hodin F, Ov, Tv, Vp, Pč Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku V důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Vorlová P. ekonomka 1,0 SŠ Kvapil J. školník 1,0 SOU Krausová L. ved. školní jídelny 1,0 SŠ Hažová I. vedoucí kuchařka 1,0 SOU Pleyerová J. kuchařka 1,0 SOU Darjaninová J. pomocná kuchařka 0,25 ZŠ Vantolová M. pomocná kuchařka 0,25 ZŠ Hofmanová A. uklízečka 0,6875 ZŠ Kroutilová L. uklízečka 0,75 SOU Švecová J. uklízečka 1,0 SOU Šrůtová B. uklízečka 0,6875 SOU

8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 4 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední odb. celkem akademie školy školy školy učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 13 1 e) přímo do pracovního poměru neodešel žádný žák f) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 37 1

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo žáků s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo žáků s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s žáků vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem

10 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A I.B II.A III.A III.B 21 5 IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

11 5.2. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,3 54 0,29 2. stupeň , ,02 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 8. 1 Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Komentář: Z tohoto počtu je 11 dívek, 20 žáků vyžaduje zvýšené výdaje a je zařazeno do individuální dyslektické péče (z toho 8 dívek). 10 žáků navštěvovalo nepovinný předmět logopedie (3 dívky a 7 chlapců).

12 5.4. Údaje o testování žáků Testy SCIO a) 9. ročník listopad testy Čj, M, obecně studijní předpoklady třída předmět prům.percentil 9.A studijní předpoklady 53 9.B 9.A český jazyk B 9.A matematika B 50 Průměrný percentil všech žáků v ČR byl 48. Žáci, kteří dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku (15 % nejlepších): Andrlová Michaela Čj, M Peterová Adéla SP, Čj, M Hájek Josef Čj, M Brom Adam Čj Jánský Jaroslav M Jaborník Martin SP, M Kadlec Adam M Morávek Jan SP, M Konrád Petr M Sondová Lucie SP, Čj Kroutilová Veronika M Zmítko Václav SP, M Kunc Vojtěch M Zmítková Michaela Čj b) 8. ročník květen testy Čj, M, obecně studijní předpoklady Testy byly vyhodnoceny individuálně pro každého žáka. Testování 5. a 9. ročníku Od do proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání na úrovní 5. a 9. ročníku základních škol. Výsledky testování ročník předmět průměrná úspěšnost žáků v % známka 5. český jazyk A 5.B 5. matematika A 5.B 5. anglický jazyk A 5.B 9. český jazyk A 9.B 9. matematika A 9.B 9. anglický jazyk A 9.B

13 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), ostatních pracovníků školy a o projektech Program vzdělávání vedoucích pracovníků Rámcový vzdělávací program Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Program vzdělávání specializované programy 1. st. Vlastivěda pro 5. třídu aneb Děti si hrají s dějinami 1. st. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků 1. stupně 1. st. Jaro to nejsou jen Velikonoce 2. st. Aj Everydays English III 2. st. Př Laboratorní cvičení - zoologie 2. st. Př Od přírody k welfare Celkem pracovníci navštívili 6 vzdělávacích akcí, na které bylo vynaloženo 2 600,- Kč. Státní dotace na DVPP má stále klesající charakter, proto pedagogové navštívili ještě méně vzdělávacích akcí než v minulém školním roce. Programy pro nepedagogické pracovníky Účetnictví PO vybrané metodické problémy Spisová služba a archivnictví v praxi Závěr roku v účetnictví PO Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní programy MŠMT odsouhlasilo od 1. května 2011 ZŠ Smiřice projekt v rámci projektu EU peníze školám. Získali jsme tak částku ,- Kč, která byla věnována na nákup interaktivních pomůcek, další vzdělávání učitelů v anglickém jazyce a výpočetní technice, nákup pomůcek a část byla použita na odměny učitelů za tvorbu digitálních učebních materiálů. Všechny monitorovací zprávy byly zatím bez připomínek odsouhlaseny a projekt bude ukončen v říjnu 2013.

14 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a soutěžích 7.1. Údaje o mimoškolních aktivitách ZÁŘÍ - Plavání bazén Dobruška ročník - Galerie antického umění Hostinné exkurze 7. ročníku - Chování v krizových situacích PČR Preventivní centrum 9.B - Divadelta prožitkový divadelní program z oblasti prevence 4.A, 8.B - Nejhezčí místo, které jsem navštívil výtvarná soutěž - To zas byly prázdniny literární soutěž - Třídní schůzka 1., 2. a 6. tříd - Sběr starého papíru, léčivých bylin, pomerančové kůry ŘÍJEN - Plavání bazén Dobruška ročník - Zdravé zuby zahájení projektu 1. stupeň - Jablíčkový den projektové vyučování s ekologickým zaměřením 1.A, 2. ročník - Den stromů tematický den 1.A, 2. ročník - SŠ veterinární exkurze 9.A - Radúz a Mahulena Národní divadlo Praha ročník - Hvězdárna Hradec Králové exkurze 5.AB - Amadeus Východočeské divadlo Pardubice 9.B - PČR Informační centrum 9.A - Drakiáda - Ekomládě přírodovědná soutěž - Hořice - Mluvnický miniboj soutěž - Netradiční disciplíny zahájení 5. ročník - Matematická olympiáda školní kolo ročník - Požární zbrojnice exkurze ŠD - Drakiáda na sídlišti ŠD - Podzimáček soutěž ŠD - Sběr starého papíru, kaštanů, pomerančové kůry LISTOPAD - Plavání bazén Dobruška ročník - Bezpečně do školy zahájení projektu ročník - Netradiční disciplíny v tělocvičně 5. ročník - Les vypráví divadelní představení ročník - Každý jsme jiný etnika preventivní program 6. a 8. ročník - Memento protidrogový preventivní program ročník - Kyberšikana, facebook preventivní program PČR HK 8. ročník - Petrolejové lampy Klicperovo divadlo 9. ročník - Barokní hudba koncert MěKS Dvorana ročník - Slavnostní předání Slabikářů v Erbovním sále - Rytmy kolem nás 9. ročník - Vánoční adventní výstava prodej žákovských výrobků ve prospěch indické dívky Moniky v projektu Adopce na dálku - Pečeme perníčky - ŠD - Mluvnický miniboj školní soutěž ročník - Testy SCIO 9. ročník

15 - Olympiáda v Čj školní kolo - Setkání s bývalými kolegy - Třídní schůzky - Informativní schůzka k volbě povolání za účasti zástupců středních škol - Sběr starého papíru PROSINEC - Mikuláš a čerti ve škole - Advent projekt - Vánoce s rolničkou hudební pořad pro ročník - Láska ano, děti ještě ne program pro 8. ročník - Každý jsme jiný etnika 9.B - Trestní odpovědnost po dosažení 15 let 9.AB - Amadeus VČD Pardubice 8.AB, 9.A - Betlémy Vánoce v EU 9.B - Muzikály hudební pořad pro ročník - Vánoční výstava SŠ potravinářská Smiřice - Vánoční besídky - Mluvnický miniboj - školní soutěž ročník - Numerik matematická soutěž 6. ročník - Matikos matematická soutěž - 8. ročník - Přijímací zkoušky nanečisto z Čj a M - Sběr starého papíru LEDEN - Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách a ŠD - Lyžařský výcvikový zájezd Harrachov 2. stupeň - Svobodný vězeň hudebně dramatický pořad o závislosti 8. ročník - Kam po ZŠ? Úřad práce HK 9. ročník - Mluvnický miniboj - soutěž - Slované Faber ročník - Kaple Zjevení Páně exkurze 8.B - Sběr starého papíru ÚNOR - Pomerančový den projekt 2. ročníku - Pythagoriáda ročník školní kolo - Olympiáda v Čj okresní kolo - Čas proměn beseda - 6. ročník - Forest Gump koncert ročník - Zápis žáků do 1. ročníku - Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň - Mluvnický miniboj soutěž - Zkoušky nanečisto 9. ročník - Karneval ve ŠD - Sběr starého papíru BŘEZEN - Městská knihovna Smiřice exkurze 2. ročník - Předškoláček zahájení kurzu pro budoucí prvňáčky

16 - Petrolejové lampy divadelní představení v HK 8. ročník - Sněhurka a sedm trpaslíků 1. stupeň - Přijímací zkoušky nanečisto - Recitační soutěž okresní kolo - Den otevřených dveří 1.AB, 3.AB - Muzeum Hradec Králové exkurze 4.B - Matematický Klokan a Cvrček soutěž pro 1. a 2. stupeň - Matboj soutěž na Gymnáziu J.K.Tyla 9. ročník - Mluvnický miniboj soutěž - Velikonoční dílna ročník - Sběr starého papíru DUBEN - Předškoláček ukončení kurzu pro budoucí prvňáčky - Městská knihovna exkurze 4.A - Planeta 3000 Madagaskar ročník - Beseda se spisovatelkou J.Vítovou ročník - Divadlo v anglickém jazyce ročník - Renesanční vojenství Pernštejni ročník - Archeopark Všestary 6. ročník - Šumava Pasov Linec Lipno - Temelín poznávací zájezd 2. stupeň - Soutěž v anglickém jazyce školní kolo ročník - Přijímací zkoušky nanečisto z Čj a M - Mluvnický miniboj soutěž - Matematická olympiáda okresní kolo ročník - Třídní schůzky - Sběr starého papíru, pomerančové kůry KVĚTEN - Bezpečně do školy projekt ročníku - Poznávání živočichů školní kolo soutěže 2. stupeň - Poznávání rostlin školní kolo soutěže 2. stupeň - Pythagoriáda okresní kolo - Den matek besídka žáků 1.A, 3.A - Mluvnický miniboj soutěž - Smiřický slavík školní kolo pěvecké soutěže - Testy SCIO 8. ročník - Olešnice škola v přírodě 1.A, 2. a 3.B - Hradec Králové krajské město exkurze 4.A - Josefovské louky exkurze žáků 2. stupně - Ostaš školní výlet 6.ročníku - ZOO Dvůr Králové exkurze 7. ročníku - Litice, Potštejn školní výlet 7. ročníku - Český kras, Praha školní výlet 8. ročníku - Český ráj Sedmihorky školní výlet 9. ročníku - Sběr starého papíru, pomerančové kůry ČERVEN - Program pro klienty Danety žáci 7. a 8. ročníku - Koncert žáků ZUŠ ročník

17 - Za B.Němcovou Česká Skalice, Ratibořice exkurze 8.B - Božena Němcová projekt 8. ročníku - Škola v přírodě Pecka 5. ročník - Návštěva školy budoucích prvňáků z MŠ Holohlavy - Klicperovo divadlo 9.B - Zdravá Pětka výukový program 3. ročník - Státní vědecká knihovna HK exkurze 8. ročníku - Galerie Hradec Králové 9.A - Městská knihovna exkurze 3. ročník - ZOO Dvůr Králové exkurze 9. ročník - Kunětická hora školní výlet 1.B, 3.A, 4.AB - Hradec Králové exkurze 1.B - Dopravní hřiště 4.B - Mluvnický miniboj soutěž - Sportovní dny a vyhodnocení soutěže Atlet roku - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - Fotografování třídních kolektivů - Sběr starého papíru Žáci školy se zapojili do humanitárních programů: - Adopce na dálku - již šestým rokem přispívají žáci 5 000,- Kč indické dívce na školné, školní pomůcky, školní uniformu a obědy Moji drazí sponzoři, jak se máte? Já se mám dobře. Denně se modlím za Vaše štěstí a dobré zdraví. Učím se pilně, abych měla dobré známky. Mám sestru. Tatínek pracuje jako malíř a maminka je v domácnosti. Můj oblíbený předmět je kreslení. Ve škole jsme měli několik oslav a sportovní den. Nyní je u nás velmi horko. Děkuji za Vaši podporu, abych mohla chodit do školy. 16. prosince jsme slavili Vánoce a 26. ledna státní svátek nezávislosti. V dubnu jsem byla 12 dní na letním táboře. Tématem byly vztahy mezi dětmi a rodiči. Účastnili jsme se různých her. Děkuji za Vaši pomoc Vaše milující Monika

18 7.2. Údaje o soutěžích Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 4. ročník 6. ročník 1. Cejnarová Alena 1. Šimurdová Tereza 2. Jermann Ondřej 2. Felixová Noemi 3. Pluhařová Lucie 3. Mráz Tomáš 5. ročník 7. ročník 1. Černá Alena 1. Malinová Apolena 2. Malinovská Tereza, Jakubský Filip 2. Charvátová Kateřina 3. Haužvicová Pavla 3. Šupíková Veronika Olympiáda v českém jazyce - školní kolo 8. ročník 1. Ryšavá Veronika 2. Javůrek Dominik 3. Kočka Jakub 8. ročník 9. ročník 1. Paulus Jakub Jaborník Martin 2. Ryšavá Veronika Peterová Adéla 3. Andrlová Michaela Martin Jaborník obsadil v okresním kole 7. místo. Mluvnický miniboj celoroční soutěž v českém jazyce 7. ročník 8.A 9.A 1. Malinová Apolena Holohlavská Iva Peterová Adéla 2. Charvátová Kateřina Javůrek Dominik Andrlová Michaela 3. Drabik Lukáš Křížová Kateřina Jermann Filip Recitační soutěž - školní kolo 1. ročník 2. ročník 1. Janečková Sabina Radil Lukáš 2. Kadlečková Lucie, Kněžík Štěpán Moníková Melanie 3. Jirka Josef Ševčíková Hana 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. Kopecká Tereza Spurný Tomáš Hlaváčková Natálie 2. Bednářová Tereza Cejnarová Alena Malinovská Tereza 3. Lorincová Kateřina Veverková Lucie Matematický Klokan kategorie Cvrček ( ročník) kategorie Klokánek ( ročník) 1. Černý Jaroslav 1. Jakubský Filip 2. Jakubská Beata, Roubalová Anna 2. Malinovská Tereza 3. Palma Michal 3. Baborák Lukáš

19 kategorie Benjamin ( ročník) kategorie Kadet ( ročník) 1. Charvátová Kateřina 1. Makovská Adéla 2. Suchánek Jan 2. Zmítko Václav 3. Drabik Lukáš 3. Morávek Jan, Hájek Josef Matematická olympiáda 7. ročník okresní kolo Charvátová Kateřina obsadila 3. místo. Pythagoriáda školní kolo 6. ročník 7. ročník 8. ročník 1. Svatoň Vojtěch Charvátová Kateřina Javůrek Dominik 2. Skalová Martina Rousková Barbora Makovská Adéla 3. Kočka Michal Malinová Apolena Kočka Jakub Pythagoriáda okresní kolo V kategorii 6. ročníku se stal Svatoň Vojtěch úspěšným řešitelem a v kategorii 7. ročníku Apolena Malinová obsadila 10. místo. Numerik školní soutěž - 6. ročník 1. Suchánek Jan 2. Kočka Michal, Svatoň Vojtěch, Viková Viktorie 3. Císař Viktor, Uždil Filip MATBOJ 2013 matematická soutěž družstev na Gymnáziu J.K.Tyla Družstvo žáků ve složení Andrlová Michaela, Havlíček Jan a Kadlec Adam obsadilo 9. místo. Einsteinův dárek 7. ročník 1. Charvátová Kateřina 2. Malinová Apolena 3. Müller Martin Matikos matematická soutěž 8. ročník 1. Javůrek Dominik, Paulus Jakub 2. Tran Anna, Votrubec Daniel 3. Makovská Adéla, Čtvrtečka Karel, Růžička Václav Koumes matematická soutěž 6. ročník 7. ročník 1. Tichý Lukáš Charvátová Kateřina 2. Skalová Martina Malinová Apolena 3. Viková Viktorie Bednářová Adéla Poznávání živočichů školní kolo 1. Peterová Adéla 2. Charvátová Kateřina 3. Malinová Apolena

20 Poznávání rostlin školní kolo 1. Charvátová Kateřina 2. Andrlová Michaela 3. Peterová Adéla Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo kategorie ročník Charvátová Kateřina obsadila 2. místo, Malinová Apolena 8. místo. Poznávání rostlin a živočichů krajské kolo kategorie ročník Charvátová Kateřina se umístila na 10. místě. Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo kategorie ročník Ryšavá Veronika skončila na 19. místě a Makovská Adéla na 20. místě. Ekomládě 2012 okresní kolo Družstvo ve složení Kroutilová Veronika, Peterová Adéla, Štefková Eliška a Tázlerová Kristýna obsadilo 9. místo. Smiřický slavík školní kolo pěvecké soutěže 1. ročník ročník 1. Dukayová Helena 1. Jakubská Beáta 2. Šárková Claudie 2. Svoboda Adrian 3. Hubková Daniela 3. Moníková Melánie Křínková Sára 4. ročník 5. ročník 1. Kolman Petr 1. Veverková Lucie 2. Dospělová Lucie 2.Čtvrtečková Monika 3. Spurný Tomáš 3. Malinovská Tereza Výtvarné soutěže 1.A 1.B 1. Hroch Pavel Křížová Michaela 2. Davidová Veronika Kvapil Lukáš 3. Antonínová Anna Ševčíková Hana 2.A 3.A 1. Pavlusová Gabriela Kašparová Lucie 2. Formánková Tereza Kubcová Petra 3. Kundrt Max Suchánek Lukáš Drakiáda O nejhezčího draka Nejvyšší let 1. Matuška Petr Pluhařová Lucie 2. Jakubec Martin Haužvicová Daniela 3. Nebeský Lukáš Cihlo Saša

21 Výsledky závodů na LVZ Slalom dívky Slalom chlapci Snowboard 1. Reuterová Lenka Javůrek Dominik Kociánová Anna 2. Bromová Kateřina Hroch Michal Kadlec Adam 3. Chládková Eliška Zmítko Václav Košťálová Lucie Orion Florbal Cup třída chlapci 5. místo Orion Florbal Cup třída chlapci 5. místo Halová kopaná třída Základní kolo Okresní finále 2. místo 6. místo Okresní finále ve stolním tenise třída Dívky 2. místo Chlapci 3. místo Okresní finále v nohejbalu třída 4. místo Minikopaná Základní kolo třída 2. místo Základní kolo třída 1. místo Okresní finále třída 3. místo Krajské finále třída 1. místo Basketbal třída chlapci Okresní finále Krajské finále Basketbal třída chlapci Okresní finále Krajské finále 1. místo 2. místo 2. místo 4. místo Soutěž hlídek mladých zdravotníků Okresní kolo třída 3. místo Dopravní soutěž Okresní kolo třída 6. místo Okresní kolo třída 6. místo Liga hradeckých škol v orientačním běhu Družstvo obsadilo v celkové klasifikaci 9. místo. V kategorii chlapců zvítězil Michal Palma. Liga hradeckých škol ve stolním tenise Družstvo obsadilo v celkové klasifikaci 2. místo. V kategorii chlapců zvítězil Michal Kočka.

22 Coca-cola školský pohár 1. kolo 1. místo 2. kolo 4. místo Vánoční turnaj ve vybíjené: Vítězné kolektivy: 1.A, bývalá 2.B, 3.B, 4.A, 5.A Atlet roku jarní soutěž dívky ročník dívky ročník 1. Kociánová Anna 1. Křížová Kateřina 2. Malinová Apolena 2. Růžková Veronika 3. Dostálová Simona 3. Holohlavská Iva chlapci ročník chlapci ročník 1. Vávro Peter 1. Konrád Petr 2. Miller Adam 2. Prokop Roman 3. Krčmář Lukáš, Svatoň Vojtěch 3. Havlíček Jan Sportovní třída roku Putovní pohár školy získala třída 7.A Sportovní dny Míčové hry - zvítězily třídní kolektivy: Kopaná 6.A a 9.A Vybíjená 1.B, 2. ročník - Hrošíci, 3.A, 4.B, 5.B Přehazovaná 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5. All stars team Přehazovaná (dívky ročník) 7.B Přehazovaná (dívky ročník) 9.B Škola prezentuje pravidelně svoji činnost na webových stránkách a ve Zpravodaji Smiřic a Holohlav.

23 7.3. Přehled zájmových kroužků vedených učiteli základní školy kroužek Přírodovědný kroužek ANAX Šikulka a minivařeníčko Kondiční cvičení dívky I Kondiční cvičení chlapci Malá kopaná Víš si rady s češtinou? Zdokonalujeme se v angličtině I Matematika pro chytré hlavy - 9.r. Matematika pro chytré hlavy - 8.r. Ruský jazyk pro dospělé Psaní všemi deseti Hry stokrát jinak Počítače a internet vedoucí p.zást. Hlaváček p.uč. Špryňarová p.uč. Rohlenová p.uč. Zemek p.uč. Zemek p.uč. Štréglová p.uč. Pozanová p.uč. Hronešová p.uč. Šupíková p.uč. Čermáková p.uč. Pozanová p.vych. Zapadlová p.uč. Marek 8. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8.1 Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s odborovou organizací probíhá formou společných schůzek jednou za dva měsíce. Hlavní témata projednávání byla: Kolektivní smlouva, informace o vývoji platů Rozvojové programy MŠMT, systém hodnocení zaměstnanců, personální výhled, zlepšování pracovního prostředí, kulturní programy, zdravotní péče, společná prověrka BOZP na pracovišti. 8.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Nebyla realizována. 8.3 Spolupráce s dalšími partnery Školská rada, DDM Smiřice, MěK Smiřice, MěKS Smiřice, ČSOP Jaro Jaroměř, DDM Jaroměř, ČSOP Hradec Králové ornitologové, PPP Hradec Králové, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu HK, Univerzita Hradec Králové, Asociace školních sportovních klubů, Asociace sportu pro všechny, Diakonie ČCE - Milíčův dům, CPIV Hradec Králové, Napos s.r.o, KRNAP, mlékárna Kunín, SEVER Horní Maršov, Léčivé byliny J. Bedrník Výroční zpráva byla projednaná a schválena Školskou radou dne

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Základní škola a mateřská

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2005/2006 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více