Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE"

Transkript

1 Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Úvod Co je Speedwire? Produkty s technologií Speedwire Kvalifikace odborných pracovníků Bezpečnostní upozornění Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Podmínky pro využívání technologie Speedwire Požadavky na kvalifikované síťové komponenty Vlastnosti technologie Speedwire Rychlost přenosu dat Maximální délka vedení (end-to-end link) Používané komunikační protokoly Adresování a zaznamenávání přístrojů Kabeláž v sítích Speedwire Požadavek na kabely Všeobecné informace Kategorie kabelů Stínění kabelu Uzemnění Plášť kabelu Princip kabeláže Doporučení ohledně kabelů Síťové připojení Všeobecné informace Obsazení připojení u síťových konektorů LED diody na síťovém portu Barevná schémata obsazení připojení Připojení síťového konektoru Technické informace Speedwire-TI-cs-10 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire Volba topologie Lineární topologie Hvězdicová topologie Stromová topologie Informace k pokládce síťových kabelů Všeobecné Informace k potlačování rušení Mechanická ochrana síťových kabelů Kontrola Speedwire kabeláže Uvedení do provozu a provoz FV systému s technologií Speedwire Časté dotazy Glosář Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky, kteří chtějí projektovat nebo instalovat FV systém s přístroji SMA s technologií Speedwire (viz kapitola 2.3 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 9). Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Názvosloví Plné označení Průmyslová sběrnice SMA Speedwire Fotovoltaický systém SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back Datový modul SMA Speedwire/Webconnect Datový modul SMA Speedwire Sunny Island Funkce SMA Webconnect Střídač SMA SMA Cluster Controller Označení v tomto dokumentu Speedwire FV systém Speedwire/Webconnect Piggy-Back datový modul Speedwire/Webconnect datový modul Speedwire SI funkce Webconnect střídač Cluster Controller Technické informace Speedwire-TI-cs-10 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení AC Alternating Current střídavý proud AWG American Wire Gauge americké označení pro průměr drátu DC Direct Current stejnosměrný proud DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro dynamické přidělování konfigurace IP adres ESS Electronic Solar Switch odpínač Electronic Solar Switch tvoří spolu s DC konektory zařízení k odpínání DC zátěže FV fotovoltaika IP Internet Protocol internetový protokol LAN Local Area Network místní síť LED Light-Emitting Diode dioda emitující světlo OV optické vlákno WAN Wide Area Network síť pokrývající celý stát nebo celý svět 6 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

7 SMA Solar Technology AG 2 Úvod 2 Úvod 2.1 Co je Speedwire? Speedwire je kabelová průmyslová sběrnice na bázi Ethernetu, která slouží k realizaci výkonných komunikačních sítí v decentrálních velkých FV systémech. Technologie Speedwire využívá mezinárodně etablovaný standard Ethernet, na něm fungující IP protokol a komunikační protokol SMA Data2+ optimalizovaný pro FV systémy. To umožňuje nepřerušovaný 10/100Mbit přenos dat až ke střídači a spolehlivý monitoring, řízení a regulaci FV systému. Síť využívající technologii Speedwire lze podle vlastní volby vybudovat s jednou z následujících topologií: lineární topologie (viz kapitola 4.1.1, strana 23) hvězdicová topologie (viz kapitola 4.1.2, strana 24) stromová topologie (viz kapitola 4.1.3, strana 25) Průmyslová sběrnice Speedwire se skládá z následujících prvků: kvalifikované síťové komponenty, jako např. přepínače či síťové kabely (viz kapitola 3.2 Požadavky na kvalifikované síťové komponenty, strana 10 a kapitola Požadavek na kabely, strana 13) systémové komponenty Speedwire od společnosti SMA Solar Technology AG, jako např. Cluster Controller, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter a střídače s rozhraním Speedwire (viz kapitola 2.2 Produkty s technologií Speedwire, strana 8) Technické informace Speedwire-TI-cs-10 7

8 2 Úvod SMA Solar Technology AG 2.2 Produkty s technologií Speedwire Rozhraní SMA Speedwire Existují různá rozhraní Speedwire pro střídače SMA: integrovaná technologie Speedwire nainstalováno již z výroby v závislosti na střídači: střídač disponuje 1 síťovým portem (možnost stromové nebo hvězdicové topologie) střídač disponuje 2 síťovými porty (možnost lineární, stromové nebo hvězdicové topologie) připojení pomocí technologie Plug & Play datový modul Speedwire/Webconnect k dispozici jako sada doplňkové výbavy nebo předmontovaný ve střídači disponuje 2 síťovými porty (možnost lineární, stromové nebo hvězdicové topologie) připojení pomocí technologie Plug & Play Speedwire/Webconnect Piggy-Back k dispozici jako sada doplňkové výbavy disponuje 1 síťovým portem (možnost stromové nebo hvězdicové topologie) připojení síťovým kabelem datový modul Speedwire Sunny Island k dispozici jako sada doplňkové výbavy střídač disponuje 1 síťovým portem (možnost pouze hvězdicové topologie) připojení pomocí technologie Plug & Play Produkty SMA podporující technologii Speedwire Střídače Všechny střídače s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Speedwire. Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Speedwire nebo zda lze rozhraní Speedwire doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Komunikační produkty (přístroje a software) Informace o tom, zda určitý komunikační produkt podporuje technologii Speedwire, najdete na produktové stránce příslušného komunikačního produktu na webu 8 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

9 SMA Solar Technology AG 2 Úvod 2.3 Kvalifikace odborných pracovníků Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musí mít následující kvalifikaci: vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu znalost zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů a zařízení znalost principu fungování a provozu střídače znalost příslušných norem a směrnic, jako např. EN , EN , EN , ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2 znalosti o ethernetové síťové technice znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění 2.4 Bezpečnostní upozornění Pro připojení síťových kabelů k rozhraním Speedwire ve střídačích je nutné střídače otevřít. Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených v návodu k instalaci příslušného střídače a následujících bezpečnostních upozornění pro bezpečné provádění prací na střídačích. Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při otevření střídače Na součástech střídače, které vedou napětí, jsou přítomny vysoké hodnoty napětí. Kontakt se součástmi, které vedou napětí, vede k usmrcení nebo k těžkým poraněním. Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač vždy odpojte na AC i DC straně od napětí (viz návod k instalaci střídače). Dodržte při tom dobu čekání nutnou pro vybití kondenzátorů. Nebezpečí popálení horkými částmi krytu střídače Části krytu střídače se mohou během provozu zahřívat. Kontakt s těmito částmi krytu střídače může vést k popálení. Během provozu se dotýkejte pouze spodního víka krytu střídače. Poškození střídače vlivem elektrostatického výboje Elektrostatický výboj může způsobit neopravitelné poškození vnitřních součástek střídače. Než se dotknete jakékoliv součástky střídače, uzemněte se. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 9

10 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire 3.1 Podmínky pro využívání technologie Speedwire Abyste mohli využívat technologii Speedwire, potřebujete následující komponenty: minimálně 1 střídač vybavený rozhraním Speedwire (viz kapitola 2.2 Produkty s technologií Speedwire, strana 8) 1 komunikační produkt podporující technologii Speedwire (viz kapitola 2.2 Produkty s technologií Speedwire, strana 8) 1 počítač Síťové kabely FV systému musejí být zapojené podle požadavků popsaných v tomto dokumentu (viz kapitola 3.4, strana 13). 3.2 Požadavky na kvalifikované síťové komponenty Pro technologii Speedwire můžete používat standardní síťové komponenty. Musejí však být splněny následující minimální požadavky. Požadavky: rychlost přenosu dat Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) nebo Gigabit Ethernet (1000BASE-T)* podpora autonegociace** podpora autocrossingu podpora plného duplexu jako způsobu přenosu dat síťová připojovací technika RJ45 s připojením stínění minimálně 2 síťové porty pro vytvoření lineární topologie; pro koncová zařízení lineární topologie stačí 1 síťový port, resp. 1 připojení síťového kabelu Paměť pro ukládání MAC adres v používaných přepínačích musí být dostačující pro plánovanou velikost FV systému a musí vždy pojmout minimálně 512 MAC adres. Směrovače či přepínače, které se používají ve venkovních prostorech, musejí mít stupeň krytí IP65. * Každé rozhraní Gigabit zahrnuje 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, a je tedy kompatibilní směrem dolů s technologií Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). ** Autonegociace (také autosensing ): automatické nastavení nejvyšší možné rychlosti, kterou podporují obě propojená zařízení. 10 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

11 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire 3.3 Vlastnosti technologie Speedwire Rychlost přenosu dat Technologie Speedwire je jako průmyslová sběrnice dimenzována na rychlost přenosu dat 100 Mbit/s. Tuto rychlost přenosu dat podporují také síťové komponenty s označením 10/100Mbit/s. Všechny přístroje s technologií Speedwire používají dva přenosové standardy: 10BASE-T (10 Mbit/s) 100BASE-TX (100 Mbit/s) Rychlost přenosu dat nastaví všechny přístroje s technologií Speedwire automaticky. Jako standard se volí 100 Mbit/s s plným duplexem Maximální délka vedení (end-to-end link) Maximální délka vedení mezi dvěma síťovými zařízeními se rovněž označuje jako end-to-end link. Maximální délka end-to-end linku závisí na používaném typu kabelů: při používání instalačních kabelů (např. kabelů Profinet) a max. 2 přechodových bodů* : max. 100 m při používání propojovacích (patch) kabelů: max. 50 m Maximální celková délka průmyslové sběrnice závisí na end-to-end linku a na maximálním povoleném počtu přístrojů na každý komunikační produkt. Příklad: maximální celková délka u FV systémů s přístrojem Cluster Controller Přístroj Cluster Controller může spravovat maximálně 75 střídačů. End-to-end link mezi síťovými zařízeními (Cluster Controller, střídač) činí vždy 100 m m = 7500 m Maximální celková délka tak činí 7500 m Používané komunikační protokoly Jako síťový protokol (OSI vrstva č. 3) se používá internetový protokol v4 (IPv4). Jako transportní protokol (OSI vrstva č. 4) se používá User Datagram Protocol (UDP). Telegramy SMA Data 2+ se přenášejí v datovém rámci UDP/IP. Obrázek 1: struktura komunikačního protokolu Speedwire * Přechodovým bodem může být spojka nebo síťový port. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 11

12 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Adresování a zaznamenávání přístrojů Adresování přístrojů Pro používání internetového protokolu je zapotřebí, aby každé síťové zařízení obdrželo IP adresu, která bude v dané dílčí síti jednoznačná. K přidělování IP adres může docházet různými způsoby: Pokud se v síti Speedwire nenachází žádný DHCP server, jsou IP adresy síťovým zařízením automaticky přidělovány pomocí protokolu IPv4LL. Pokud se v síti Speedwire nachází DHCP server (např. Cluster Controller nebo směrovač), může všechny IP adresy přidělovat DHCP server. V případě potřeby můžete IP adresy přidělovat také staticky, například pomocí aplikace SMA Connection Assist* nebo prostřednictvím příslušného komunikačního přístroje (např. Cluster Controller). Zaznamenávání přístrojů V závislosti na používaných produktech SMA může k zaznamenávání přístrojů docházet buď automaticky prostřednictvím komunikačního produktu (např. Cluster Controller), nebo prostřednictvím softwaru (Sunny Explorer nebo SMA Connection Assist) (viz návod k příslušnému produktu SMA). * Aplikace Sunny Explorer a SMA Connection Assist získáte zdarma v části se soubory ke stažení na webu 12 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

13 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire 3.4 Kabeláž v sítích Speedwire Požadavky na kabely Všeobecné informace Pokládání síťových kabelů ve vnitřních a venkovních prostorech Při pokládání uvnitř budov a mimo ně vždy používejte pouze síťové kabely, které byly schváleny pro daný způsob použití. To platí zejména pro pokládku do země. U kabeláže mezi síťovými přístrojů jsou běžné následující pojmy: pro propojovací (patch) kabely: síťové kabely, ohebné pro pevně položené kabely: instalační kabely kabely Profinet síťové kabely, pevné Permanent Link Pro technologii Speedwire jsou povolené síťové kabely s osmi žílami, které jsou uspořádané do čtyř dvojic po dvou žílách. Každá dvojice žil představuje kroucenou dvojlinku (angl.: twisted pair). Povolené jsou také kabely, které mají jen čtyři žíly (minimální požadavek) uspořádané buď do dvou kroucených dvojlinek, nebo do hvězdicové čtyřky (čtyři žíly zkroucené současně). Vedle čistě měděných kabelů existují také kabely s měděným kašírováním, které mají stejné přenosové vlastnosti. Kabely s měděným kašírováním jsou označovány zkratkou CCA (angl.: copper-clad aluminum). Pro průřezy kabelů se používá mezinárodně platné kódovací označení AWGxx/y. V kódu AWGxx/y označuje xx příslušný průřez žíly a y pak počet jednotlivých drátů na každou žílu. Příklady hodnot y pevný instalační kabel: AWGxx/1: 1 jednotlivý drát ohebný kabel, lanko (např. propojovací (patch) kabel): AWGxx/7: 7 jednotlivých drátů na každou žílu ohebný kabel, lanko (např. propojovací (patch) kabel): AWGxx/19: 19 jednotlivých drátů na každou žílu Technické informace Speedwire-TI-cs-10 13

14 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Pro ethernetovou a Speedwire kabeláž se obvykle používají následující průřezy žil (xx): masivní vodič: AWGxx/1; AWG26 až AWG22 (AWG26 až AWG22 odpovídá průřezu žíly od 0,13 mm 2 do 0,32 mm 2 ) ohebný kabel, lanko (např. propojovací (patch) kabel): AWGxx/7; AWG26 až AWG22 (AWG26 až AWG22 odpovídá průřezu žíly od 0,13 mm 2 do 0,32 mm 2 ) příklad standardního propojovacího (patch) kabelu: AWG26/7 (7 jednotlivých drátů o průřezu žíly 0,13 mm 2 ) U řady síťových kabelů se používá také označení xxawg. U instalačních kabelů se používá také označení AWG24 pevný (odpovídá AWG24/1) Kategorie kabelů Pro technologii Speedwire lze vedle osmižilových standardních síťových kabelů používat také kabely typu Profinet. V evropských standardech se kabely kategorizují také podle tříd, běžné je však uvádění v kategoriích (angl.: Cat = category ). Kategorie určuje, jaké maximální rychlosti přenosu dat lze u příslušného síťového kabelu dosáhnout. Následující tabulka ukazuje, jakou kategorie musejí mít síťové kabely v případě technologie Speedwire. Vlastnosti/ Kategorie charakteristiky Cat3 Cat5, Cat5e Cat6, Cat6a Cat7 Třída C D E F Schváleno pro Speedwire Rychlost přenosu dat až 10 Mbit/s až 10/100 Mbit a Gigabit až 1 Gbit a 10 Gbit až 10 Gbit použité značky: = schváleno, = neschváleno 14 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

15 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Stínění kabelu Aby bylo dosaženo co možná nejlepších přenosových vlastností, měli byste pro technologii Speedwire používat pouze následující varianty stínění kabelů: Označení Označení podle Popis staré normy SF/UTP S-FTP celkové stínicí pletivo a celková stínicí fólie s nestíněnými jednotlivými dvojicemi žil S/UTP celkové stínicí pletivo s nestíněnými jednotlivými dvojicemi žil SF/FTP celkové stínicí pletivo a celková stínicí fólie s jednotlivými dvojicemi žil stíněnými fólií S/FTP S-STP celkové stínicí pletivo s jednotlivými dvojicemi žil stíněnými fólií Na trhu jsou nejvíce rozšířené kabely typů SF/UTP a S/FTP. Obrázek 2: stínění kabelu podle normy ISO/IEC Položka A B C D E Označení vnější plášť pletivové stínění fóliové stínění vnitřní plášť měděná žíla Technické informace Speedwire-TI-cs-10 15

16 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Uzemnění Stínění kabelu se u přístrojů s technologií Speedwire uzemňuje zpravidla prostřednictvím příslušných síťových portů. K tomu je třeba, aby stínění kabelu bylo neustále přiložené na síťovém konektoru. Nejsou zapotřebí žádná další opatření pro uzemnění. Pouze u modulu Speedwire/Webconnect Piggy-Back se uzemnění stínění kabelu zajišťuje tak, že se připojí ke svorce stínění ve střídači (viz návod k instalaci modulu Speedwire/Webconnect Piggy-Back) Plášť kabelu Místo pokládky kabelu určuje materiál vnějšího pláště kabelu. Jsou k dispozici síťové kabely pro následující prostředí: pokládka ve vnitřních prostorech pokládka ve venkovních prostorech pokládka do země Pro každé prostředí jsou k dispozici síťové kabely s odpovídajícími vlastnostmi. Pro identifikaci síťového kabelu jsou jeho nejdůležitější vlastnosti natištěné na jeho plášti. Příklad: potisk na plášti kabelu a vlastnosti kabelu Potisk Vlastnosti kabelu SFTP 300 CAT.5E 26AWGX4P PATCH S/FTP, pletivové stínění, kategorie CAT5e ISO/IEC11801 & EN50173 verified kabel AWG26 se 4 kroucenými dvojlinkami jako propojovací (patch) kabel testováno podle norem ISO/IEC a EN propojovací (patch) kabel, pouze na krátké trasy Cat5e SF/UTP Patch Cable kabel vhodný pro Fast Ethernet Cat5e celkové pletivové stínění a celkové fóliové stíánení pro všechny dvojice žil SF/UTP propojovací (patch) kabel, pouze na krátké trasy S-FTP 4x2xAWG 24/1 CAT5e celkové pletivové stínění pro všechny dvojice žil a fóliové stínění pro jednotlivé dvojice žil S/FTP instalační kabel pro Permanent Link, kabel pevný 4 dvojice žil 16 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

17 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Princip kabeláže Technologie Speedwire je založena na propojení od přístroje k přístroji, z bodu do bodu. Nejsou povolené odbočky, pahýlová vedení a paralelní využívání. Přístroje s technologií Speedwire lze propojit dvěma způsoby: strukturovaná kabeláž pro domácí a kancelářské instalace univerzální systémová kabeláž pro průmyslově využívaná místa Přímé propojení bez přechodového bodu se 2 síťovými konektory Obrázek 3: princip přímého propojení Přímé propojení je výhodné, když se síťový kabel pokládá přímo a je upraven na délku end-to-end linku. Propojení s přechodovými body Obrázek 4: propojení se 2 přechodovými body podle principu strukturované kabeláže (příklad) Pro strukturovanou kabeláž je zapotřebí instalační kabel o maximální délce 90 m. Pro propojení s přístroji s technologií Speedwire prostřednictvím přechodových bodů jsou na obou stranách určeny propojovací (patch) kabely o délce až 5 m. V end-to-end linku o celkové délce 100 m se smějí používat maximálně dva přechodové body. Aby se však předešlo existenci dalších zdrojů rušení, mělo by se používat co nejméně přechodových bodů. Je-li zapotřebí více přechodových bodů, snižuje se tím maximální délka end-to-end linku. Na každý další přechodový bod, kterým dojde k překročení maximálního počtu dvou přechodových bodů na 100 m, se musí celková délka síťového kabelu zkrátit o cca 4 m. Vliv vysokých teplot okolí na maximální délku kabelů Při vysokých teplotách okolí se musí maximální délka kabelů snížit v souladu s normami pro strukturovanou kabeláž. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 17

18 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Používání optických vláken (OV) Využívají-li se v sítích Speedwire vedle měděných kabelů také optická vlákna, musejí se používat odpovídající konvertory médií. Obrázek 5: použití konvertorů médií při využívání optických vláken Další informace o specifikách při používání optických vláken najdete v odpovídajících normách (viz kapitola 2.3 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 9) Doporučení ohledně kabelů Společnost SMA Solar Technology AG doporučuje pro Speedwire kabeláž používat k pokládce ve venkovních prostorech kabely typu SMA COMCAB-OUT a k pokládce ve vnitřních prostorech kabely typu SMA COMCAB-IN. Kabely SMA COMCAB jsou kabely Profinet typu B pro flexibilní pokládku a jsou k dispozici v délkách 100 m, 200 m, 500 m a 1000 m Síťové připojení Všeobecné informace K síťovému připojení se používá RJ45 (síťový port RJ45 a síťový konektor RJ45). RJ45 je u ethernetových sítí nejrozšířenější technologie připojení. Technologie Speedwire vyžaduje minimálně dvě dvojice vedení, tj. čtyři žíly síťového kabelu. Všechny porty Speedwire podporují funkci Auto MDI/MDIX, rovněž zvanou autocrossing. To znamená, že do všech přístrojů s technologií Speedwire je integrováno přepínání mezi vysílačem a přijímačem. U kabeláže tak není zapotřebí rozlišovat mezi kříženými (crossover) síťovými kabely a nekříženými síťovými kabely. 18 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

19 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Obsazení připojení u síťových konektorů Obrázek 6: obsazení kolíků u síťového konektoru Kolík síťového konektoru (RJ45) Obsazení Fast Ethernet MDI Obsazení Fast Ethernet MDI-X 1 TX+ RX+ 2 TX RX 3 RX+ TX+ 4 neobsazeno neobsazeno 5 neobsazeno neobsazeno 6 RX TX 7 neobsazeno neobsazeno 8 neobsazeno neobsazeno Připojení stínění stínění kabelu stínění kabelu Technické informace Speedwire-TI-cs-10 19

20 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG LED diody na síťovém portu Barvy a funkce LED diod na síťovém portu nejsou normované. Barvy a funkce LED diod na síťovém portu nejsou stanovené jednotnou normou. Společnost SMA Solar Technology AG používá zelenou barvu pro LED diodu Link/Activity a žlutou barvu pro LED diodu Speed a s tím související funkce. Barvy a funkce u jiných výrobců se mohou lišit. Obrázek 7: LED diody na síťovém portu LED dioda Stav Vysvětlení A Link/Activity (zelená) zhasnuto Není navázáno síťové připojení. bliká Je navázáno síťové připojení. Odesílají nebo přijímají se data. svítí Je navázáno síťové připojení. B Speed (žlutá) zhasnuto Je navázáno síťové připojení. Režim 10 Mbit/s. Rychlost přenosu dat činí až 10 Mbit/s. svítí Je navázáno síťové připojení. Režim 100 Mbit/s. Rychlost přenosu dat činí až 100 Mbit/s. 20 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

21 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Barevná schémata obsazení připojení Obsazení připojení se u síťových kabelů řídí normou ANSI/TIA-568-A nebo ANSI/TIA-568-B. Pokud se používá kabel Profinet, jako např. SMA COMCAB, řídí se připojení barevným schématem standardu Profinet. Technologie Speedwire vyžaduje minimálně dvě dvojice vedení, tj. čtyři žíly. V následující tabulce je uvedeno obsazení připojení a odpovídající barevné schéma. Kolík síťového konektoru (RJ45) Obsazení připojení Fast Ethernet Barevné schéma pro 8žilové kabely podle ANSI/TIA-568-A Barevné schéma pro 8žilové kabely podle ANSI/TIA-568-B Barevné schéma pro 4žilové kabely, Profinet 1 TX+ bílá/zelená bílá/oranžová žlutá 2 TX zelená oranžová oranžová 3 RX+ bílá/oranžová bílá/zelená bílá 4 neobsazeno modrá modrá 5 neobsazeno bílá/modrá bílá/modrá 6 RX oranžová zelená modrá 7 neobsazeno bílá/hnědá bílá/hnědá 8 neobsazeno hnědá hnědá Připojení stínění stínění kabelu stínění kabelu stínění kabelu stínění kabelu Pro čtyřžilové kabely jsou u technologie Speedwire povolena obsazení síťových konektorů podle norem ANSI/TIA-568-A a ANSI/TIA-568-B. Důležité je, aby oba konce jednoho kabelu byly zapojené podle téhož standardu. U čtyřžilového kabelu Profinet je třeba dbát obsazení podle specifikace standardu Profinet. To platí i pro předpřipravené kabely. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 21

22 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Připojení síťového konektoru Pro technologii Speedwire lze používat síťové konektory kategorií Cat5, Cat5e, Cat6 a Cat6a (angl.: Cat = category ). Kategorie určuje, jaké maximální rychlosti přenosu dat lze u příslušného síťového konektoru dosáhnout. Síťové konektory Cat7 (označované rovněž jako GG-45 ) nejsou povolené, jelikož nejsou kompatibilní směrem dolů a používají jiné obsazení kolíků. U připojení RJ45 připojte všechny žíly. Aby se předešlo poruchám v komunikaci, musejí se při připojování síťových konektorů připojit všechny žíly, tedy i nepotřebné žíly. Vlastnosti/ charakteristiky Schváleno pro Speedwire Kategorie Cat5, Cat5e Cat6, Cat6a Cat7 (GG-45) Rychlost přenosu dat až 10/100 Mbit a Gigabit až 1 Gbit a 10 Gbit až 10 Gbit použité značky: = schváleno, = neschváleno Nepoužívejte konektory ISDN a RJ11. Síťové porty dokážou fyzicky pojmout také konektory ISDN a RJ11. Vlivem napájení na ISDN kabelech se však připojený přístroj může neopravitelně poškodit. Nikdy nepoužívejte síťové porty ve spojení s konektory ISDN a RJ11. Pro připojení síťových konektorů platí: Stínění síťového kabelu musí být vždy propojené s připojením stínění síťového konektoru. Další informace k připojení síťového konektoru najdete v dokumentaci k příslušnému síťovému konektoru. 22 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

23 SMA Solar Technology AG 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire 4.1 Volba topologie Výraznou předností technologie Speedwire je flexibilní struktura sítě. Výběr optimální topologie se řídí zvolenými přístroji s technologií Speedwire a jejich prostorovým uspořádáním v rámci FV systému. Nesmějí se při tom překročit maximální povolené délky vedení mezi přístroji s technologií Speedwire (viz kapitola Maximální délka vedení (end-to-end link), strana 11). Pokud dojde k překročení maximálních délek vedení, musejí se použít konvertory médií na optická vlákna (viz kapitola Stromová topologie, strana 25). Síť Speedwire lze podle vlastní volby vybudovat s jednou z následujících topologií: lineární topologie (viz kapitola 4.1.1, strana 23) hvězdicová topologie (viz kapitola 4.1.2, strana 24) stromová topologie (viz kapitola 4.1.3, strana 25) Lineární topologie Podmínka: Střídače musejí být vybavené rozhraními Speedwire po dvou síťových portech. Pro koncová zařízení v lineární topologii stačí jeden síťový port. Obrázek 8: lineární topologie s přístrojem Cluster Controller (příklad) Technické informace Speedwire-TI-cs-10 23

24 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire SMA Solar Technology AG Hvězdicová topologie Obrázek 9: hvězdicová topologie (příklad) 24 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

25 SMA Solar Technology AG 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire Stromová topologie Obrázek 10: stromová topologie s přístrojem Cluster Controller (příklad) Technické informace Speedwire-TI-cs-10 25

26 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire SMA Solar Technology AG 4.2 Informace k pokládce síťových kabelů Všeobecné Aby byl zajištěn optimální provoz FV systému s technologií Speedwire, je třeba dbát mimo jiné následujících normativních požadavků na pokládku síťových kabelů: EN :2000 Informační technika Instalace kabelových rozvodů, část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách EN :2003 Informační technika Instalace kabelových rozvodů, část 3: Plánování instalace a praktického provedení vně budov Dbejte národních norem a směrnic. Vedle zde uvedených mezinárodních norem mohou ve vaší zemi existovat další, národní bezpečnostní směrnice a směrnice pro pokládku silových a datových kabelů. Dbejte při pokládce síťových kabelů vedle mezinárodních norem také národních bezpečnostních směrnic a směrnic pro pokládku silových a datových kabelů, které platí ve vaší zemi Informace k potlačování rušení Dbejte požadavků na síťové kabely (viz kapitola 3.4.1, strana 13). Při pokládání síťových kabelů zachovávejte co největší vzdálenost od ostatních kabelů a dodržuje následující minimální vzdálenosti: síťový kabel a nestíněný silový kabel bez oddělovacího můstku: min. 200 mm síťový kabel a nestíněný silový kabel s oddělovacím můstkem z hliníku: min. 100 mm síťový kabel a nestíněný silový kabel s oddělovacím můstkem z oceli: min. 50 mm síťový kabel a stíněný silový kabel: 0 mm síťový kabel a síťový kabel: 0 mm Omezte paralelní vedení síťových a jiných kabelů na minimum. V případě křízení kabelů různých kategorií realizujte křížení pod pravým úhlem. Zavádíte-li kabely do střídačů nebo skříňových rozvaděčů, vždy používejte vhodné kabelové průchodky. V případě pokládky ve venkovních prostorech síťové kabely vždy pokládejte na dobře vodivé kovové žlaby. Kabelové žlaby na sebe musejí navazovat velkou plochou a s dobrou vodivostí. Spojení musí být vyrobeno ze stejného materiálů jako samotný kabelový žlab. Uzemněte kovové vodivé kabelové žlaby. 26 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více