Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE"

Transkript

1 Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Úvod Co je Speedwire? Produkty s technologií Speedwire Kvalifikace odborných pracovníků Bezpečnostní upozornění Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Podmínky pro využívání technologie Speedwire Požadavky na kvalifikované síťové komponenty Vlastnosti technologie Speedwire Rychlost přenosu dat Maximální délka vedení (end-to-end link) Používané komunikační protokoly Adresování a zaznamenávání přístrojů Kabeláž v sítích Speedwire Požadavek na kabely Všeobecné informace Kategorie kabelů Stínění kabelu Uzemnění Plášť kabelu Princip kabeláže Doporučení ohledně kabelů Síťové připojení Všeobecné informace Obsazení připojení u síťových konektorů LED diody na síťovém portu Barevná schémata obsazení připojení Připojení síťového konektoru Technické informace Speedwire-TI-cs-10 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire Volba topologie Lineární topologie Hvězdicová topologie Stromová topologie Informace k pokládce síťových kabelů Všeobecné Informace k potlačování rušení Mechanická ochrana síťových kabelů Kontrola Speedwire kabeláže Uvedení do provozu a provoz FV systému s technologií Speedwire Časté dotazy Glosář Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky, kteří chtějí projektovat nebo instalovat FV systém s přístroji SMA s technologií Speedwire (viz kapitola 2.3 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 9). Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Názvosloví Plné označení Průmyslová sběrnice SMA Speedwire Fotovoltaický systém SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back Datový modul SMA Speedwire/Webconnect Datový modul SMA Speedwire Sunny Island Funkce SMA Webconnect Střídač SMA SMA Cluster Controller Označení v tomto dokumentu Speedwire FV systém Speedwire/Webconnect Piggy-Back datový modul Speedwire/Webconnect datový modul Speedwire SI funkce Webconnect střídač Cluster Controller Technické informace Speedwire-TI-cs-10 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení AC Alternating Current střídavý proud AWG American Wire Gauge americké označení pro průměr drátu DC Direct Current stejnosměrný proud DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro dynamické přidělování konfigurace IP adres ESS Electronic Solar Switch odpínač Electronic Solar Switch tvoří spolu s DC konektory zařízení k odpínání DC zátěže FV fotovoltaika IP Internet Protocol internetový protokol LAN Local Area Network místní síť LED Light-Emitting Diode dioda emitující světlo OV optické vlákno WAN Wide Area Network síť pokrývající celý stát nebo celý svět 6 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

7 SMA Solar Technology AG 2 Úvod 2 Úvod 2.1 Co je Speedwire? Speedwire je kabelová průmyslová sběrnice na bázi Ethernetu, která slouží k realizaci výkonných komunikačních sítí v decentrálních velkých FV systémech. Technologie Speedwire využívá mezinárodně etablovaný standard Ethernet, na něm fungující IP protokol a komunikační protokol SMA Data2+ optimalizovaný pro FV systémy. To umožňuje nepřerušovaný 10/100Mbit přenos dat až ke střídači a spolehlivý monitoring, řízení a regulaci FV systému. Síť využívající technologii Speedwire lze podle vlastní volby vybudovat s jednou z následujících topologií: lineární topologie (viz kapitola 4.1.1, strana 23) hvězdicová topologie (viz kapitola 4.1.2, strana 24) stromová topologie (viz kapitola 4.1.3, strana 25) Průmyslová sběrnice Speedwire se skládá z následujících prvků: kvalifikované síťové komponenty, jako např. přepínače či síťové kabely (viz kapitola 3.2 Požadavky na kvalifikované síťové komponenty, strana 10 a kapitola Požadavek na kabely, strana 13) systémové komponenty Speedwire od společnosti SMA Solar Technology AG, jako např. Cluster Controller, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter a střídače s rozhraním Speedwire (viz kapitola 2.2 Produkty s technologií Speedwire, strana 8) Technické informace Speedwire-TI-cs-10 7

8 2 Úvod SMA Solar Technology AG 2.2 Produkty s technologií Speedwire Rozhraní SMA Speedwire Existují různá rozhraní Speedwire pro střídače SMA: integrovaná technologie Speedwire nainstalováno již z výroby v závislosti na střídači: střídač disponuje 1 síťovým portem (možnost stromové nebo hvězdicové topologie) střídač disponuje 2 síťovými porty (možnost lineární, stromové nebo hvězdicové topologie) připojení pomocí technologie Plug & Play datový modul Speedwire/Webconnect k dispozici jako sada doplňkové výbavy nebo předmontovaný ve střídači disponuje 2 síťovými porty (možnost lineární, stromové nebo hvězdicové topologie) připojení pomocí technologie Plug & Play Speedwire/Webconnect Piggy-Back k dispozici jako sada doplňkové výbavy disponuje 1 síťovým portem (možnost stromové nebo hvězdicové topologie) připojení síťovým kabelem datový modul Speedwire Sunny Island k dispozici jako sada doplňkové výbavy střídač disponuje 1 síťovým portem (možnost pouze hvězdicové topologie) připojení pomocí technologie Plug & Play Produkty SMA podporující technologii Speedwire Střídače Všechny střídače s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Speedwire. Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Speedwire nebo zda lze rozhraní Speedwire doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Komunikační produkty (přístroje a software) Informace o tom, zda určitý komunikační produkt podporuje technologii Speedwire, najdete na produktové stránce příslušného komunikačního produktu na webu 8 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

9 SMA Solar Technology AG 2 Úvod 2.3 Kvalifikace odborných pracovníků Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musí mít následující kvalifikaci: vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu znalost zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů a zařízení znalost principu fungování a provozu střídače znalost příslušných norem a směrnic, jako např. EN , EN , EN , ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2 znalosti o ethernetové síťové technice znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění 2.4 Bezpečnostní upozornění Pro připojení síťových kabelů k rozhraním Speedwire ve střídačích je nutné střídače otevřít. Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených v návodu k instalaci příslušného střídače a následujících bezpečnostních upozornění pro bezpečné provádění prací na střídačích. Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při otevření střídače Na součástech střídače, které vedou napětí, jsou přítomny vysoké hodnoty napětí. Kontakt se součástmi, které vedou napětí, vede k usmrcení nebo k těžkým poraněním. Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač vždy odpojte na AC i DC straně od napětí (viz návod k instalaci střídače). Dodržte při tom dobu čekání nutnou pro vybití kondenzátorů. Nebezpečí popálení horkými částmi krytu střídače Části krytu střídače se mohou během provozu zahřívat. Kontakt s těmito částmi krytu střídače může vést k popálení. Během provozu se dotýkejte pouze spodního víka krytu střídače. Poškození střídače vlivem elektrostatického výboje Elektrostatický výboj může způsobit neopravitelné poškození vnitřních součástek střídače. Než se dotknete jakékoliv součástky střídače, uzemněte se. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 9

10 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire 3.1 Podmínky pro využívání technologie Speedwire Abyste mohli využívat technologii Speedwire, potřebujete následující komponenty: minimálně 1 střídač vybavený rozhraním Speedwire (viz kapitola 2.2 Produkty s technologií Speedwire, strana 8) 1 komunikační produkt podporující technologii Speedwire (viz kapitola 2.2 Produkty s technologií Speedwire, strana 8) 1 počítač Síťové kabely FV systému musejí být zapojené podle požadavků popsaných v tomto dokumentu (viz kapitola 3.4, strana 13). 3.2 Požadavky na kvalifikované síťové komponenty Pro technologii Speedwire můžete používat standardní síťové komponenty. Musejí však být splněny následující minimální požadavky. Požadavky: rychlost přenosu dat Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) nebo Gigabit Ethernet (1000BASE-T)* podpora autonegociace** podpora autocrossingu podpora plného duplexu jako způsobu přenosu dat síťová připojovací technika RJ45 s připojením stínění minimálně 2 síťové porty pro vytvoření lineární topologie; pro koncová zařízení lineární topologie stačí 1 síťový port, resp. 1 připojení síťového kabelu Paměť pro ukládání MAC adres v používaných přepínačích musí být dostačující pro plánovanou velikost FV systému a musí vždy pojmout minimálně 512 MAC adres. Směrovače či přepínače, které se používají ve venkovních prostorech, musejí mít stupeň krytí IP65. * Každé rozhraní Gigabit zahrnuje 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, a je tedy kompatibilní směrem dolů s technologií Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). ** Autonegociace (také autosensing ): automatické nastavení nejvyšší možné rychlosti, kterou podporují obě propojená zařízení. 10 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

11 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire 3.3 Vlastnosti technologie Speedwire Rychlost přenosu dat Technologie Speedwire je jako průmyslová sběrnice dimenzována na rychlost přenosu dat 100 Mbit/s. Tuto rychlost přenosu dat podporují také síťové komponenty s označením 10/100Mbit/s. Všechny přístroje s technologií Speedwire používají dva přenosové standardy: 10BASE-T (10 Mbit/s) 100BASE-TX (100 Mbit/s) Rychlost přenosu dat nastaví všechny přístroje s technologií Speedwire automaticky. Jako standard se volí 100 Mbit/s s plným duplexem Maximální délka vedení (end-to-end link) Maximální délka vedení mezi dvěma síťovými zařízeními se rovněž označuje jako end-to-end link. Maximální délka end-to-end linku závisí na používaném typu kabelů: při používání instalačních kabelů (např. kabelů Profinet) a max. 2 přechodových bodů* : max. 100 m při používání propojovacích (patch) kabelů: max. 50 m Maximální celková délka průmyslové sběrnice závisí na end-to-end linku a na maximálním povoleném počtu přístrojů na každý komunikační produkt. Příklad: maximální celková délka u FV systémů s přístrojem Cluster Controller Přístroj Cluster Controller může spravovat maximálně 75 střídačů. End-to-end link mezi síťovými zařízeními (Cluster Controller, střídač) činí vždy 100 m m = 7500 m Maximální celková délka tak činí 7500 m Používané komunikační protokoly Jako síťový protokol (OSI vrstva č. 3) se používá internetový protokol v4 (IPv4). Jako transportní protokol (OSI vrstva č. 4) se používá User Datagram Protocol (UDP). Telegramy SMA Data 2+ se přenášejí v datovém rámci UDP/IP. Obrázek 1: struktura komunikačního protokolu Speedwire * Přechodovým bodem může být spojka nebo síťový port. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 11

12 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Adresování a zaznamenávání přístrojů Adresování přístrojů Pro používání internetového protokolu je zapotřebí, aby každé síťové zařízení obdrželo IP adresu, která bude v dané dílčí síti jednoznačná. K přidělování IP adres může docházet různými způsoby: Pokud se v síti Speedwire nenachází žádný DHCP server, jsou IP adresy síťovým zařízením automaticky přidělovány pomocí protokolu IPv4LL. Pokud se v síti Speedwire nachází DHCP server (např. Cluster Controller nebo směrovač), může všechny IP adresy přidělovat DHCP server. V případě potřeby můžete IP adresy přidělovat také staticky, například pomocí aplikace SMA Connection Assist* nebo prostřednictvím příslušného komunikačního přístroje (např. Cluster Controller). Zaznamenávání přístrojů V závislosti na používaných produktech SMA může k zaznamenávání přístrojů docházet buď automaticky prostřednictvím komunikačního produktu (např. Cluster Controller), nebo prostřednictvím softwaru (Sunny Explorer nebo SMA Connection Assist) (viz návod k příslušnému produktu SMA). * Aplikace Sunny Explorer a SMA Connection Assist získáte zdarma v části se soubory ke stažení na webu 12 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

13 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire 3.4 Kabeláž v sítích Speedwire Požadavky na kabely Všeobecné informace Pokládání síťových kabelů ve vnitřních a venkovních prostorech Při pokládání uvnitř budov a mimo ně vždy používejte pouze síťové kabely, které byly schváleny pro daný způsob použití. To platí zejména pro pokládku do země. U kabeláže mezi síťovými přístrojů jsou běžné následující pojmy: pro propojovací (patch) kabely: síťové kabely, ohebné pro pevně položené kabely: instalační kabely kabely Profinet síťové kabely, pevné Permanent Link Pro technologii Speedwire jsou povolené síťové kabely s osmi žílami, které jsou uspořádané do čtyř dvojic po dvou žílách. Každá dvojice žil představuje kroucenou dvojlinku (angl.: twisted pair). Povolené jsou také kabely, které mají jen čtyři žíly (minimální požadavek) uspořádané buď do dvou kroucených dvojlinek, nebo do hvězdicové čtyřky (čtyři žíly zkroucené současně). Vedle čistě měděných kabelů existují také kabely s měděným kašírováním, které mají stejné přenosové vlastnosti. Kabely s měděným kašírováním jsou označovány zkratkou CCA (angl.: copper-clad aluminum). Pro průřezy kabelů se používá mezinárodně platné kódovací označení AWGxx/y. V kódu AWGxx/y označuje xx příslušný průřez žíly a y pak počet jednotlivých drátů na každou žílu. Příklady hodnot y pevný instalační kabel: AWGxx/1: 1 jednotlivý drát ohebný kabel, lanko (např. propojovací (patch) kabel): AWGxx/7: 7 jednotlivých drátů na každou žílu ohebný kabel, lanko (např. propojovací (patch) kabel): AWGxx/19: 19 jednotlivých drátů na každou žílu Technické informace Speedwire-TI-cs-10 13

14 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Pro ethernetovou a Speedwire kabeláž se obvykle používají následující průřezy žil (xx): masivní vodič: AWGxx/1; AWG26 až AWG22 (AWG26 až AWG22 odpovídá průřezu žíly od 0,13 mm 2 do 0,32 mm 2 ) ohebný kabel, lanko (např. propojovací (patch) kabel): AWGxx/7; AWG26 až AWG22 (AWG26 až AWG22 odpovídá průřezu žíly od 0,13 mm 2 do 0,32 mm 2 ) příklad standardního propojovacího (patch) kabelu: AWG26/7 (7 jednotlivých drátů o průřezu žíly 0,13 mm 2 ) U řady síťových kabelů se používá také označení xxawg. U instalačních kabelů se používá také označení AWG24 pevný (odpovídá AWG24/1) Kategorie kabelů Pro technologii Speedwire lze vedle osmižilových standardních síťových kabelů používat také kabely typu Profinet. V evropských standardech se kabely kategorizují také podle tříd, běžné je však uvádění v kategoriích (angl.: Cat = category ). Kategorie určuje, jaké maximální rychlosti přenosu dat lze u příslušného síťového kabelu dosáhnout. Následující tabulka ukazuje, jakou kategorie musejí mít síťové kabely v případě technologie Speedwire. Vlastnosti/ Kategorie charakteristiky Cat3 Cat5, Cat5e Cat6, Cat6a Cat7 Třída C D E F Schváleno pro Speedwire Rychlost přenosu dat až 10 Mbit/s až 10/100 Mbit a Gigabit až 1 Gbit a 10 Gbit až 10 Gbit použité značky: = schváleno, = neschváleno 14 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

15 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Stínění kabelu Aby bylo dosaženo co možná nejlepších přenosových vlastností, měli byste pro technologii Speedwire používat pouze následující varianty stínění kabelů: Označení Označení podle Popis staré normy SF/UTP S-FTP celkové stínicí pletivo a celková stínicí fólie s nestíněnými jednotlivými dvojicemi žil S/UTP celkové stínicí pletivo s nestíněnými jednotlivými dvojicemi žil SF/FTP celkové stínicí pletivo a celková stínicí fólie s jednotlivými dvojicemi žil stíněnými fólií S/FTP S-STP celkové stínicí pletivo s jednotlivými dvojicemi žil stíněnými fólií Na trhu jsou nejvíce rozšířené kabely typů SF/UTP a S/FTP. Obrázek 2: stínění kabelu podle normy ISO/IEC Položka A B C D E Označení vnější plášť pletivové stínění fóliové stínění vnitřní plášť měděná žíla Technické informace Speedwire-TI-cs-10 15

16 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Uzemnění Stínění kabelu se u přístrojů s technologií Speedwire uzemňuje zpravidla prostřednictvím příslušných síťových portů. K tomu je třeba, aby stínění kabelu bylo neustále přiložené na síťovém konektoru. Nejsou zapotřebí žádná další opatření pro uzemnění. Pouze u modulu Speedwire/Webconnect Piggy-Back se uzemnění stínění kabelu zajišťuje tak, že se připojí ke svorce stínění ve střídači (viz návod k instalaci modulu Speedwire/Webconnect Piggy-Back) Plášť kabelu Místo pokládky kabelu určuje materiál vnějšího pláště kabelu. Jsou k dispozici síťové kabely pro následující prostředí: pokládka ve vnitřních prostorech pokládka ve venkovních prostorech pokládka do země Pro každé prostředí jsou k dispozici síťové kabely s odpovídajícími vlastnostmi. Pro identifikaci síťového kabelu jsou jeho nejdůležitější vlastnosti natištěné na jeho plášti. Příklad: potisk na plášti kabelu a vlastnosti kabelu Potisk Vlastnosti kabelu SFTP 300 CAT.5E 26AWGX4P PATCH S/FTP, pletivové stínění, kategorie CAT5e ISO/IEC11801 & EN50173 verified kabel AWG26 se 4 kroucenými dvojlinkami jako propojovací (patch) kabel testováno podle norem ISO/IEC a EN propojovací (patch) kabel, pouze na krátké trasy Cat5e SF/UTP Patch Cable kabel vhodný pro Fast Ethernet Cat5e celkové pletivové stínění a celkové fóliové stíánení pro všechny dvojice žil SF/UTP propojovací (patch) kabel, pouze na krátké trasy S-FTP 4x2xAWG 24/1 CAT5e celkové pletivové stínění pro všechny dvojice žil a fóliové stínění pro jednotlivé dvojice žil S/FTP instalační kabel pro Permanent Link, kabel pevný 4 dvojice žil 16 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

17 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Princip kabeláže Technologie Speedwire je založena na propojení od přístroje k přístroji, z bodu do bodu. Nejsou povolené odbočky, pahýlová vedení a paralelní využívání. Přístroje s technologií Speedwire lze propojit dvěma způsoby: strukturovaná kabeláž pro domácí a kancelářské instalace univerzální systémová kabeláž pro průmyslově využívaná místa Přímé propojení bez přechodového bodu se 2 síťovými konektory Obrázek 3: princip přímého propojení Přímé propojení je výhodné, když se síťový kabel pokládá přímo a je upraven na délku end-to-end linku. Propojení s přechodovými body Obrázek 4: propojení se 2 přechodovými body podle principu strukturované kabeláže (příklad) Pro strukturovanou kabeláž je zapotřebí instalační kabel o maximální délce 90 m. Pro propojení s přístroji s technologií Speedwire prostřednictvím přechodových bodů jsou na obou stranách určeny propojovací (patch) kabely o délce až 5 m. V end-to-end linku o celkové délce 100 m se smějí používat maximálně dva přechodové body. Aby se však předešlo existenci dalších zdrojů rušení, mělo by se používat co nejméně přechodových bodů. Je-li zapotřebí více přechodových bodů, snižuje se tím maximální délka end-to-end linku. Na každý další přechodový bod, kterým dojde k překročení maximálního počtu dvou přechodových bodů na 100 m, se musí celková délka síťového kabelu zkrátit o cca 4 m. Vliv vysokých teplot okolí na maximální délku kabelů Při vysokých teplotách okolí se musí maximální délka kabelů snížit v souladu s normami pro strukturovanou kabeláž. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 17

18 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Používání optických vláken (OV) Využívají-li se v sítích Speedwire vedle měděných kabelů také optická vlákna, musejí se používat odpovídající konvertory médií. Obrázek 5: použití konvertorů médií při využívání optických vláken Další informace o specifikách při používání optických vláken najdete v odpovídajících normách (viz kapitola 2.3 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 9) Doporučení ohledně kabelů Společnost SMA Solar Technology AG doporučuje pro Speedwire kabeláž používat k pokládce ve venkovních prostorech kabely typu SMA COMCAB-OUT a k pokládce ve vnitřních prostorech kabely typu SMA COMCAB-IN. Kabely SMA COMCAB jsou kabely Profinet typu B pro flexibilní pokládku a jsou k dispozici v délkách 100 m, 200 m, 500 m a 1000 m Síťové připojení Všeobecné informace K síťovému připojení se používá RJ45 (síťový port RJ45 a síťový konektor RJ45). RJ45 je u ethernetových sítí nejrozšířenější technologie připojení. Technologie Speedwire vyžaduje minimálně dvě dvojice vedení, tj. čtyři žíly síťového kabelu. Všechny porty Speedwire podporují funkci Auto MDI/MDIX, rovněž zvanou autocrossing. To znamená, že do všech přístrojů s technologií Speedwire je integrováno přepínání mezi vysílačem a přijímačem. U kabeláže tak není zapotřebí rozlišovat mezi kříženými (crossover) síťovými kabely a nekříženými síťovými kabely. 18 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

19 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Obsazení připojení u síťových konektorů Obrázek 6: obsazení kolíků u síťového konektoru Kolík síťového konektoru (RJ45) Obsazení Fast Ethernet MDI Obsazení Fast Ethernet MDI-X 1 TX+ RX+ 2 TX RX 3 RX+ TX+ 4 neobsazeno neobsazeno 5 neobsazeno neobsazeno 6 RX TX 7 neobsazeno neobsazeno 8 neobsazeno neobsazeno Připojení stínění stínění kabelu stínění kabelu Technické informace Speedwire-TI-cs-10 19

20 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG LED diody na síťovém portu Barvy a funkce LED diod na síťovém portu nejsou normované. Barvy a funkce LED diod na síťovém portu nejsou stanovené jednotnou normou. Společnost SMA Solar Technology AG používá zelenou barvu pro LED diodu Link/Activity a žlutou barvu pro LED diodu Speed a s tím související funkce. Barvy a funkce u jiných výrobců se mohou lišit. Obrázek 7: LED diody na síťovém portu LED dioda Stav Vysvětlení A Link/Activity (zelená) zhasnuto Není navázáno síťové připojení. bliká Je navázáno síťové připojení. Odesílají nebo přijímají se data. svítí Je navázáno síťové připojení. B Speed (žlutá) zhasnuto Je navázáno síťové připojení. Režim 10 Mbit/s. Rychlost přenosu dat činí až 10 Mbit/s. svítí Je navázáno síťové připojení. Režim 100 Mbit/s. Rychlost přenosu dat činí až 100 Mbit/s. 20 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

21 SMA Solar Technology AG 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire Barevná schémata obsazení připojení Obsazení připojení se u síťových kabelů řídí normou ANSI/TIA-568-A nebo ANSI/TIA-568-B. Pokud se používá kabel Profinet, jako např. SMA COMCAB, řídí se připojení barevným schématem standardu Profinet. Technologie Speedwire vyžaduje minimálně dvě dvojice vedení, tj. čtyři žíly. V následující tabulce je uvedeno obsazení připojení a odpovídající barevné schéma. Kolík síťového konektoru (RJ45) Obsazení připojení Fast Ethernet Barevné schéma pro 8žilové kabely podle ANSI/TIA-568-A Barevné schéma pro 8žilové kabely podle ANSI/TIA-568-B Barevné schéma pro 4žilové kabely, Profinet 1 TX+ bílá/zelená bílá/oranžová žlutá 2 TX zelená oranžová oranžová 3 RX+ bílá/oranžová bílá/zelená bílá 4 neobsazeno modrá modrá 5 neobsazeno bílá/modrá bílá/modrá 6 RX oranžová zelená modrá 7 neobsazeno bílá/hnědá bílá/hnědá 8 neobsazeno hnědá hnědá Připojení stínění stínění kabelu stínění kabelu stínění kabelu stínění kabelu Pro čtyřžilové kabely jsou u technologie Speedwire povolena obsazení síťových konektorů podle norem ANSI/TIA-568-A a ANSI/TIA-568-B. Důležité je, aby oba konce jednoho kabelu byly zapojené podle téhož standardu. U čtyřžilového kabelu Profinet je třeba dbát obsazení podle specifikace standardu Profinet. To platí i pro předpřipravené kabely. Technické informace Speedwire-TI-cs-10 21

22 3 Komunikace ve FV systému prostřednictvím technologie Speedwire SMA Solar Technology AG Připojení síťového konektoru Pro technologii Speedwire lze používat síťové konektory kategorií Cat5, Cat5e, Cat6 a Cat6a (angl.: Cat = category ). Kategorie určuje, jaké maximální rychlosti přenosu dat lze u příslušného síťového konektoru dosáhnout. Síťové konektory Cat7 (označované rovněž jako GG-45 ) nejsou povolené, jelikož nejsou kompatibilní směrem dolů a používají jiné obsazení kolíků. U připojení RJ45 připojte všechny žíly. Aby se předešlo poruchám v komunikaci, musejí se při připojování síťových konektorů připojit všechny žíly, tedy i nepotřebné žíly. Vlastnosti/ charakteristiky Schváleno pro Speedwire Kategorie Cat5, Cat5e Cat6, Cat6a Cat7 (GG-45) Rychlost přenosu dat až 10/100 Mbit a Gigabit až 1 Gbit a 10 Gbit až 10 Gbit použité značky: = schváleno, = neschváleno Nepoužívejte konektory ISDN a RJ11. Síťové porty dokážou fyzicky pojmout také konektory ISDN a RJ11. Vlivem napájení na ISDN kabelech se však připojený přístroj může neopravitelně poškodit. Nikdy nepoužívejte síťové porty ve spojení s konektory ISDN a RJ11. Pro připojení síťových konektorů platí: Stínění síťového kabelu musí být vždy propojené s připojením stínění síťového konektoru. Další informace k připojení síťového konektoru najdete v dokumentaci k příslušnému síťovému konektoru. 22 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

23 SMA Solar Technology AG 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire 4.1 Volba topologie Výraznou předností technologie Speedwire je flexibilní struktura sítě. Výběr optimální topologie se řídí zvolenými přístroji s technologií Speedwire a jejich prostorovým uspořádáním v rámci FV systému. Nesmějí se při tom překročit maximální povolené délky vedení mezi přístroji s technologií Speedwire (viz kapitola Maximální délka vedení (end-to-end link), strana 11). Pokud dojde k překročení maximálních délek vedení, musejí se použít konvertory médií na optická vlákna (viz kapitola Stromová topologie, strana 25). Síť Speedwire lze podle vlastní volby vybudovat s jednou z následujících topologií: lineární topologie (viz kapitola 4.1.1, strana 23) hvězdicová topologie (viz kapitola 4.1.2, strana 24) stromová topologie (viz kapitola 4.1.3, strana 25) Lineární topologie Podmínka: Střídače musejí být vybavené rozhraními Speedwire po dvou síťových portech. Pro koncová zařízení v lineární topologii stačí jeden síťový port. Obrázek 8: lineární topologie s přístrojem Cluster Controller (příklad) Technické informace Speedwire-TI-cs-10 23

24 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire SMA Solar Technology AG Hvězdicová topologie Obrázek 9: hvězdicová topologie (příklad) 24 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

25 SMA Solar Technology AG 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire Stromová topologie Obrázek 10: stromová topologie s přístrojem Cluster Controller (příklad) Technické informace Speedwire-TI-cs-10 25

26 4 Základní poznatky k projektování FV systému s technologií Speedwire SMA Solar Technology AG 4.2 Informace k pokládce síťových kabelů Všeobecné Aby byl zajištěn optimální provoz FV systému s technologií Speedwire, je třeba dbát mimo jiné následujících normativních požadavků na pokládku síťových kabelů: EN :2000 Informační technika Instalace kabelových rozvodů, část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách EN :2003 Informační technika Instalace kabelových rozvodů, část 3: Plánování instalace a praktického provedení vně budov Dbejte národních norem a směrnic. Vedle zde uvedených mezinárodních norem mohou ve vaší zemi existovat další, národní bezpečnostní směrnice a směrnice pro pokládku silových a datových kabelů. Dbejte při pokládce síťových kabelů vedle mezinárodních norem také národních bezpečnostních směrnic a směrnic pro pokládku silových a datových kabelů, které platí ve vaší zemi Informace k potlačování rušení Dbejte požadavků na síťové kabely (viz kapitola 3.4.1, strana 13). Při pokládání síťových kabelů zachovávejte co největší vzdálenost od ostatních kabelů a dodržuje následující minimální vzdálenosti: síťový kabel a nestíněný silový kabel bez oddělovacího můstku: min. 200 mm síťový kabel a nestíněný silový kabel s oddělovacím můstkem z hliníku: min. 100 mm síťový kabel a nestíněný silový kabel s oddělovacím můstkem z oceli: min. 50 mm síťový kabel a stíněný silový kabel: 0 mm síťový kabel a síťový kabel: 0 mm Omezte paralelní vedení síťových a jiných kabelů na minimum. V případě křízení kabelů různých kategorií realizujte křížení pod pravým úhlem. Zavádíte-li kabely do střídačů nebo skříňových rozvaděčů, vždy používejte vhodné kabelové průchodky. V případě pokládky ve venkovních prostorech síťové kabely vždy pokládejte na dobře vodivé kovové žlaby. Kabelové žlaby na sebe musejí navazovat velkou plochou a s dobrou vodivostí. Spojení musí být vyrobeno ze stejného materiálů jako samotný kabelový žlab. Uzemněte kovové vodivé kabelové žlaby. 26 Speedwire-TI-cs-10 Technické informace

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM16-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM24-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Technické informace Communit

Technické informace Communit Technické informace Communit Communit-TI-A1-cs-22 Verze 2.2 ČEŠTINA Obsah SMA Solar Technology AG Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu...................................................3 2 Podrobnosti

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Návod k instalaci SMA CLUSTER CONTROLLER

Návod k instalaci SMA CLUSTER CONTROLLER Návod k instalaci SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-IA-cs-14 Verze 1.4 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

technické informace Jistič vedení

technické informace Jistič vedení technické informace Jistič vedení 1 Úvod Výběr správného jističe vedení závisí na různých faktorech. Speciálně u FV systémů mají některé faktory větší vliv než v případě obvyklých elektroinstalací. Nebere-li

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-cs-16 98-0040916 Verze 1.6 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

16.6.2010. Diagnostika. sítí PROFIBUS. Motivace. Správná instalace sítí PROFIBUS

16.6.2010. Diagnostika. sítí PROFIBUS. Motivace. Správná instalace sítí PROFIBUS ČVU v Praze, FEL, katedra řídicí techniky Diagnostika Jiří rdlička sítí PROFIBU právná instalace sítí PROFIBU Motivace 1 Fyzická vrstva R485 FM a DP Jednoduchá, robustní, vysoká komunikační rychlost. tíněná

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových switchů průmyslových switchů 200M-2.0.3-... 200M-1.0.3-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Switch Napájecí

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS)

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových media konvertorů průmyslových media konvertorů 200M-1.0.1-... 2G-1.1.0-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-cs-12 Verze 1.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3

Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3 první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3 30,60,100 opticky oddělených logických vstupů 3 výstupy s přepínacím kontaktem relé komunikace přes Ethernet Quido ETH

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN Účel počítačové sítě: dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům (např. sdílení jedné tiskárny více uživateli) dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům, medium pomocí kterého mohou geograficky

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Návod k instalaci SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back

Návod k instalaci SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back Návod k instalaci SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back SPW-WebconPB-IA-cs-11 Verze 1.1 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na DIN35* Topologie sběrnice / hvězda 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 1x fast ethernet port s podporou PoE (15,4W)** Přepěťová ochrana 1kA Provozní teplota

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

LAN/RS232 (VERZE 3) LAN/RS232-V3 katalogový list. Charakteristika. Technické údaje

LAN/RS232 (VERZE 3) LAN/RS232-V3 katalogový list. Charakteristika. Technické údaje LAN/RS232 (VERZE 3) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232 Charakteristika Převodník LAN/RS232 slouží k připojení zařízení komunikujících sériovým protokolem RS232 do počítačové

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Co je počítačová síť?

Co je počítačová síť? Počítačové sítě Co je počítačová síť? Počítačovou sítí se obecně rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny

Více

Návod k instalaci DATOVÝ MODUL SMA SPEEDWIRE/ WEBCONNECT

Návod k instalaci DATOVÝ MODUL SMA SPEEDWIRE/ WEBCONNECT SUNNY BOY Návod k instalaci DATOVÝ MODUL SMA SPEEDWIRE/ WEBCONNECT ČEŠTINA SWWEBCONDM-IA-cs-17 Verze 1.7 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

FV střídače SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL s funkcí Reactive Power Control

FV střídače SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL s funkcí Reactive Power Control FV střídače SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL s funkcí Reactive Power Control Návod k obsluze SMC9-11TLRP-BA-cs-30 TBCS-SMCTLRP Verze 3.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto

Více

Kabelážní systémy Základy IOS přepínače

Kabelážní systémy Základy IOS přepínače Kabelážní systémy Základy IOS přepínače Počítačové sítě 2. cvičení Praktický úkol Popis: Propojení dvou switchů (přepínačů) Přímý kabel Křížený kabel Program minicom Základy IOSu IOS je operační systém,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

CAN rozhraní pro FMS. Úvod

CAN rozhraní pro FMS. Úvod Úvod CAN rozhraní pro FMS Tento dokument obsahuje informace o FMS standardu. FMS standard je otevřené rozhraní vyvinuté několika výrobci nákladních vozidel. FMS-Standard description version 03 je podporována.

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Návod k instalaci DATOVÝ MODUL SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT

Návod k instalaci DATOVÝ MODUL SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Návod k instalaci DATOVÝ MODUL SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k instalaci SWebBox20-IA-cs-12 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ Kompetence zavazuje. MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ w CAT.6 A / TŘÍDA E A 10 GB/S STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D NESTÍNĚNÉ w PROVEDENÍ IP 44

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovač 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS485 24. srpna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 12.4.2016 Poslední aktualizace: 14.4.2016

Více

Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN

Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úsek informatiky U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 http://www.vfn.cz http://intranet Strana 1 z 6 Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Odpovědnosti a pravomoci...

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**.

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**. Instalační IP systém manuál LANREV:201205 -RING IP systém Modulární konstrukce Modulární BackBone switche slouží zejména k propojení rozsáhlých IP systémů do jednoho celku. Propojovaná zařízení mohou být

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

200M M. Media konvertory systému LAN-BUS. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice

200M M.   Media konvertory systému LAN-BUS. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na DIN35* Topologie sběrnice / hvězda 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 1x fast ethernet port s podporou PoE (15,4W)** Přepěťová ochrana 1kA Provozní teplota

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Quido ETH 3/0. 3 opticky oddělené logické vstupy. 1 teploměr -55 až +125 C. komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 3/0. 3 opticky oddělené logické vstupy. 1 teploměr -55 až +125 C. komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 3/0 3 opticky oddělené logické vstupy 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes Ethernet 11. dubna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m 0231.01 Quido ETH 3/0 Q

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Sídlo Odvětví Druh stavby Kraj Místo stavby : Velká Hradební 2336/8, : Telekomunikace : Strukturovaná kabeláž

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje dostupnost a flexibilitu

Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje dostupnost a flexibilitu Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje dostupnost a flexibilitu PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47 CZ-617 00 Brno +420 542 213 401 12.12.2016 phoenixcontact.cz Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje

Více

Uživatelská příručka ES-105/ES-108 ES-105/ES-108. Ethernetový přepínač

Uživatelská příručka ES-105/ES-108 ES-105/ES-108. Ethernetový přepínač ES-105/ES-108 Ethernetový přepínač Uživatelská příručka Verze 1.0 Prosinec 2002 Copyright Copyright 2004 ZyXEL Communications Corporation Obsah této publikace nesmí být reprodukován po částech nebo jako

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více