Obchodní akademie Šamánkova 8, LIBEREC. Obchodní akademie, Šamánkova 8, LIBEREC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2004/2005 Obchodní akademie, IČO IZO tel. : tel./fax : Zpracoval: Mgr. Jaroslav Počer Předkládá: Mgr. Jaroslav Počer Místo a datum: Liberec 17. října 2005 Podpis:

2 Výroční zpráva o činnosti školy I. Základní charakteristika školy a) Název organizace: Obchodní akademie, Liberec, Šamánkova 8 Sídlo organizace: Liberec, Šamánkova 8 IČO organizace: IZO obchodní akademie: IZO jazykové školy: Identifikátor školy: Právní forma: příspěvková organizace Druh školy: střední odborná b) Zřizovatel organizace: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČO zřizovatele: c) Ředitel školy: Jaroslav Počer, Dlážděná 1423, LIBEREC 30 f) Celková kapacita školy: 530 žáků g) Datum zařazení do sítě: (č. j / ) Zřizovací listina: (č. j. ZL 104/03 Š) II. Organizace studia a) Studijní obor: Obchodní akademie KKOV: M/004 JKOV: /000 Učební plán: č.j / s platností od 1. září 2002 b) Studijní obor: Ekonomické lyceum KKOV: M/002 JKOV: /04 Učební plán: č.j / s platností od 1. září 2005 c) změny v organizaci: - d) záměr v optimalizaci sítě SŠ: - e) předpoklady a trend dalšího vývoje: stále vyšší zájem o ekonomické lyceum III. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání přijetí ke studiu nepřijetí ke studiu přerušení studia 4 podmínečné vyloučení 0 opakování ročníku 3 přestup 3

3 Poř. Titul, jméno,příjmení Obchodní akademie IV. Údaje o pracovnících školy Pracovní a funkční zařazení Délka praxe let Kvalifikace Pedagogická a odborná způsobilost O P Úvazek 1 PaedDr. Ivan Bacmaňák U 29 PF Ústí n. Labem x x Hana Bémová U 22 UK PF Praha x x Ing. Ludmila Berešová U 15 VŠE Praha x x Mgr.Marta Berglová U 9 UK FF Praha x x Mgr.Petra Brožová U 2 TU PF Liberec x x 4 0,19 6 Ing. Hana Bystřická U 21 VŠZ Č.Budějovice x x Mgr. Romana Cihlářová U 5 TU FP Liberec x x Ing. Simona Daňková VP U, VP 20 VŠ báňská x x Hana Dlouhá U 32 PF Ústí n. Labem x x Zuzana Fabiánová U 35 UK FF Praha x x Zdeňka Hronová U 31 UK MFF Praha x x Ing. Jindřich Jůzl U 36 VŚE Praha x x 6 0,29 13 Ing. Milena Knajblová U 21 VŠE Praha x x Mgr.Daniela Kolmašová U 4 TU PF Liberec x x Ing. Blanka Kovářová U 22 VŠE Praha x x Ing. Ludmila Krabsová U 21 ČVUT Praha x x Jitka Kučerová U 25 UK FTVS Praha x x Mgr.Veronika Lanková U 6 TU PF Liberec x x 3 0,14 19 Zuzana Machálková U 2 TU FP Liberec x x Mgr.Jakub Ouhrabka U 2 PF Hradec Králové x x 16 0,76 21 Mgr. Vladěna Petržilková U 26 UK FF Praha x x Mgr. Regina Pfannenstielová U 9 PF Ústí n. Labem x x Mgr. Jaroslav Počer Ř 19 UK PF Praha x x Mgr. Tereza Podholová U 3 UK PF Praha x x Mgr. Jindřich Polák U 1 TU PF Liberec x x 14 0,67 26 Ing. Milena Rokošová U 27 VŠE Praha x x RNDr. Hana Řezníčková U 25 U J. Purkyně Brno x x Mgr. Lenka Sluková U 1 TU PF Liberec x x 8 0,38 29 Mgr. Jaroslav Šíma ZŘ 16 PF Ústí n. Labem x x Ing. Jitka Švaříková U 17 VŠE Praha x x Ing. Svatava Tesařová CSc. U 22 VŠE Praha x x Mgr. Lukáš Valeš U 2 TU FP Liberec x x Dagmar Váňová U 25 UK FF Praha x x Ivana Veselá U 27 PF Plzeň x x Mgr.Zuzana Veselá U 4 UK PF Praha x x Mgr. Gabriela Vohradská U 14 UK Praha x x Mgr.Vendulka Winkelhőferová U 3 PF Ústí n. Labem x x Mgr. Aneta Wulczyńská U 5 FF UP Olomouc x x 6 0,29 39 Ing. Monika Záleská U 20 VŠST Liberec x x Ing. Ludmila Zbyňková U 27 ČVUT Praha x x Ing. Anděla Závadská U 20 VŠE Praha x x 13 0,62 Celkem ,34 ** Přepočet pedagogických pracovníků bez přesčasů Počet důchodců: 1 Přepočet na úvazek: 0,29 Počet začínajících pedagogických pracovníků: 2 Počet pedagogických pracovníků: 36,34 Počet nepedagogických pracovníků: 9,51 Průměrný věk (bez důchodce): 39,6 Počet PP **

4 Platové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků 38,97 41,89 Počet pedagogických pracovníků 31,44 33,75 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 21844,-Kč 21370,-Kč Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků 12246,-Kč ,-Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagog. pracovníků 3062,-Kč 3 214,-Kč Průměrná výše nenárokov. složek mzdy nepedagog. pracovníků 2019,-Kč 2 267,-Kč Tabulka byla vypracována z výkazu P1-04 na konci příslušného roku. Další vzdělávání pedagogický pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných zaměstnanců Funkční studium 1 Ekonomické 11 Účetní 5 Všeobecně vzdělávací 38 Jazykové 14 Počítačové 22 Drogová prevence 1 Zdravotnické 3 PO, BOZP 1 V. Údaje o počtu žáků Počty tříd a studentů Škola Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele Obchodní akademie ,56 13,46 Studijní obor Obchodní akademie Ekonomické lyceum VI. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Výsledky výchovy a vzdělávání na středních školách Škola Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků k s vyznamenáním propadajících opakujících ročník Obchodní akademie

5 Škola Obchodní akademie Vyloučení žáci a zameškané hodiny Počet vyloučených žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka Průměrný počet neomluvených hodin na žáka Obchodní akademie 0 84,83 0,13 Vyšší průměr zameškaných hodin byl způsoben dlouhodobějšími absencemi některých studentů. Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet Výsledky maturitních zkoušek Škola Počet žáků Počet žáků Počet žáků, kteří Počet žáků, kteří celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli Obchodní akademie Uplatnění absolventů 4. ročníků Celkem VŠ VOŠ Jaz.škola Zahraničí Zaměstnáno Nezaměstnáno Pokračovat v dalším studiu se rozhodlo 73,5% studentů. Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky se konaly z matematiky, českého jazyka a testu všeobecných znalostí. Pro přijetí byla stanovena tato kritéria: prospěch na ZŠ matematika český jazyk test všeobecných znalostí max. 60 bodů max.100 bodů max.100 bodů max. 40 bodů Přijímací zkoušky byly jednotné pro oba studijní obory (ekonomické lyceum a obchodní akademie). Pro všechny studenty, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky byl rozhodující pro přijetí ke studiu celkový počet získaných bodů. Klíčem pro zařazení do studijních oborů ekonomické lyceum a obchodní akademie byl zvolený studijní obor /obory/ uvedený na přihlášce ke studiu. Přijímací zkouška Počet konájící PZ Přijato 1. termín termín 81 9 Celkem Poměr nabídky a poptávky po studiu na škole: přijato 45% zájemců o studium

6 VII. Oblast řízení školy Realizace hlavních úkolů Seznámení s rámcovým vzdělávacím programem Příprava školního vzdělávacího programu pro studijní obor OA a EL Příprava hodnocení a průběh obhajoby projektů u POČ na EL Příprava POČ na OA z účetnictví na PC Uvedení nových vyučujících do praxe (Pf, Wl, Wk, Pl) Příprava na nové maturity úprava uč.osnov mat.předmětů. Rozpracování plánu DVPP Seznámení vyučujících se školským zákonem a zákonem o ped.pracovnících Příprava přijímacích zkoušek a maturit Sledování uplatnění absolventů na trhu práce Realizace programu CVLK Zapojení do mezinárodních projektů a grantů. Pokračování spolupráce s partnerskými školami v Evropě (D.Kubín,Komárom,Pinerolo) Hospitační a kontrolní činnost (plnění tém.plánů, třídnice, provoz) Rada rodičů - spolupráce, informovanost o práci školy Spolupráce s místními a státními úřady ( besedy, přednášky,...) Spolupráce s rodiči Rada rodičů: - navrhuje výši příspěvku na školní rok - schvaluje rozpočet - schvaluje čerpání Škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a zúčastňuje se výstavy Nisa Schola. VIII. Poradenské služby Zpráva o plnění min.preventivního programu: Příloha č.1 Zpráva o plnění plánu výchovného poradce: Příloha č.2 Granty a dotace: Harmonizační dny pro studenty 1. ročníků Řešené případy: žádné Vzdělání výchovného poradce: podle 8 Vyhlášky 317/2005 Sb. na Filosofické fakultě UK Praha v roce 2003 Vzdělání školního metodika: zákl. kurz Školní metodik prevence v roce 2004 IX. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2004/2005 byla na škole provedena inspekce ČŠI se zaměřením na přijímací řízení. Zrpáva je přiložena v příloze č.3.

7 X. Údaje o dalších aktivitách, další významné údaje V rámci aplikované ekonomie JUNIOR ACHIEVEMENT nejlepší student AE účast v celorepublikovém finále nejlepší studentská společnost účast v celorepublikovém finále Studenti 4. ročníků - testování v rámci reformy maturit Maturita nanečisto Středoškolská odborná činnost první, druhé a třetí míst v krajském kole Další akce školy ve školním roce 2004/2005 Přednášky Besedy Kulturní akce Sportovní akce Společenské akce Jak se učit S tebou o tobě dívky Zdravý životní styl Prevence nádorových onemocnění Úřad práce 4. ročník Beseda s ing. Evou Bartoňovou Besedy o drogách a mezilidských vztazích ČÁP Beseda Partnerské vztahy Beseda preventivní program sexualita Beseda rizikové chování dospívajících Beseda se senátorem Sobotkou Kurátorská činnost TU Liberec Doc. Hasprová Návštěva a prohlídka knihovny 1. ročník Divadelní představení v anglickém jazyce Praha Divadelní představení ve francouzském jazyce Praha Zeměpisný pořad Etiopie Experimentální studio Návštěva Severočeského muzea různé výstavy Návštěva divadla F. X. Šaldy, Naivního divadla, Malého divadla Školní atletická olympiáda pro ročník Účast na středoškolských hrách ve fotbale, florbale, volejbale,košíkové, nohejbale, sálové kopané, stolním tenise Účast na středoškolském poháru v aerobicu, lehké atletice,lyžování Přespolní běh, Memoriál Z. Krejčové štafetový běh, závody kol do vrchu, závody horských kol, silový čtyřboj aj. Účast na Mattoni maratónu Harmonizační dny 1. ročník Účast na sbírce pro zrakově postižené Světlušky Účast na sbírce boj proti rakovině Srdíčkový den Účast na sbírce pomoc slabým Kasičky - Euroregion Nisa Účast na sbírce handicapovaným lidem Svátek s Emilem Účast na sbírce Píšťalka Účast na mezinárodním veletrhu fiktivních firem Testování ekonomické hry SIMGAME Účast na matematické soutěži Klokan Účast na mistrovství republiky v grafických předmětech Účast na akademii předmětu aplikovaná ekonomie Akce pro Jedličkův ústav

8 GIS den otevřených dveří Účast na projektu Šance Konference všestranného rozvoje jedince pro rozvoj obce,města Česko německé sdružení Zinzendorf Návštěva družební školy v Herrnhutu akce společné jazyky Účast na letní akademii Holzhof Den otevřených dveří TU Liberec Vystoupení pro mateřské školy Děti dětem Exkurze Výměnné pobyty Česká národní banka Praha Návštěva Zittau R-M systém Liberec Auto Škoda Mladá Boleslav Severochema Liberec Termizo Liberec Botanická zahrada Pivovar Vratislavice a Svijany Severočeské vodovody a kanalizace Liberec Česká pošta Katastrální úřad Výzbrojna požární ochrana Plastkov Odkolek pekárny Knor Bremse Mocca Sklárna Harrachov Geobotanická exkurze Jizerské hory a Ještěd Itálie Pinerolo Slovensko Dolný Kubín Německo München, Zinzendorf,Herrnhut,Holzhof Holandsko - Ammersfort XI. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Škola se aktivně zapojila do projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje v oblasti celoživotního vzdělávání. V roce 2005 se podařilo v rámci nového přijímacího řízení naplnit kapacitu školy na čtyři třídy v ročníku. Studijní obory obchodní akademie a ekonomické lyceum jsou zastoupeny rovnoměrné. Přestože při přijímání studentů na tyto obory není mezi přijatými žáky prakticky žádný rozdíl, studenti ekonomického lycea mají při každoročním vyhodnocení prospěchu za jednotlivé ročníky lepší studijní výsledky. Celkové výsledky absolventů potvrzují déletrvající trend v jejich přechodu na další studium. Pro pokračování na VŠ, VOŠ a JŠ se rozhodlo 83 studentů, tj. 73,51%. Obchodní akademie v letošním roce rozšířila spolupráci s italskou střední školou v Pinerolu a střední školou Städtische Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege v Mnichově. Tato spolupráce vyústila projektem stáží v programu Leonardo da Vinci.

9 Dále pokračovala ve formě dvou studentských výměn spolupráce se školou t Atrium Amersfoort z Holandska a byl podán a schválen projekt Socrates. Rovněž spolupráce s gymnáziem v německém Herrhutu vyvrcholila podáním a realizací projektu v rámci Česko-německého fondu budoucnosti. Se slovenskou Obchodní akademií v Dolném Kubíně se připravuje projekt fiktivních firem v rámci Visegrádské čtyřky V4. V letošním roce se podařilo zrealizovat z projektů SIPVZ nákup dvou interaktivních tabulí, dataprojektoru a dalšího technického vybavení. Rovněž došlo k vybavení vyučujících notebooky a posiluje se využití internetu k výuce. Podáním projektu v grantovém schématu LK SROP - Sociální integrace se škola zapojila do čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. XII. Přílohy Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Zpráva o plnění min.preventivního programu Zpráva o plnění plánu výchovného poradce Zpráva ČŠI Projekty a granty V Liberci dne 17. října 2005 Jaroslav Počer ředitel školy

10 Poř. Titul, jméno,příjmení Pracovní a funkční zařazení Obchodní akademie Jazyková škola I. Údaje o pracovnících jazykové školy Délka praxe let Kvalifikace Pedagogická a odborná způsobilost O P Úvazek Počet PP ** 1 Mgr. Ladislav Baryhar U 32 FF UK Praha x x 4 0,19 2 Mgr. Marta Bestosová U 32 FF UK Praha x x 4 0,19 3 Mgr. Petra Brožová U 1 PF TU Liberec x x 8 0,38 4 Mgr. Hana Dlasková U 22 PF TU Liberec x x Mgr. Kateřina Dubcová U 2 PF TU Liberec x x 14 0,67 6 Mgr. Marie Hartychová U 32 FF UK Praha x x 19 0,90 7 Mgr. Hana Havlíková U 16 UK Praha x x 15 0,71 8 Mgr. Jaroslav Hruška U 32 UK Praha x x 4 0,19 9 Mgr. Helena Hujerová U 6 PF TU Liberec x x 5 0,24 10 Mgr. Marta Kopejsková U 9 PF UJEP Ústí n.l. x x 20 0,95 11 Mgr. Zdeňka Krejčová U 32 PF Plzeň x x Mgr. Veronika Lanková U 5 PF TU Liberec x x Mgr. Renáta Libenská U 3 PF TU Liberec x x 4 0,19 14 Mgr. Mark Lutz U 5 Arizon.st. niverzita x x 4 0,19 15 Mgr. Helena Moličová U 32 PF UK Praha x x 3 0,14 16 Mgr. Lenka Pávová U 14 PF TU Liberec x x Mgr. Ivana Pekařová U 18 PF UK Praha x x 2 0,1 18 Mgr. Věra Pěničková ZŘ 22 PF UJEP Ústí n.l. x x Ing. Blanka Pokorná U 10 UK Praha x x 6 0,29 20 Mgr. Bohdana Příhodová U 12 FFUK Praha x x 10 0,48 Mgr. Lenka Puchýřová U 2 Univerzita x x 5 0,24 21 Barcelona 22 Mgr. Dagmar Rajchertová U 25 PF UJEP Ústí n.l. x x 19 0,90 23 Mgr. Hana Valešová U 11 PF UJEP Olomouc x x 2 0,1 24 Mgr. Jiří Zahradník U 1 PF TU Liberec x x 3 0,14 Celkem ,19 II. Údaje o počtu žáků Základní údaje o kurzech a studentech školy Počet kurzů Počet žáků Průměr žáků na kurz Počet tříd přepočtených 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/ ,33 9,5 12,5 9,3 Komentář k tabulce: 1 třída = 24 vyučovacích hodin Počet kurzů Z toho pomaturitních Počet odučených hodin týdně 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/

11 Přehled kurzů Jazyk Dětské a studentské Pro dospělé Podnikové a individuální Dálkové Pomaturitní Celkem 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 N A F I Š Č R Celkem III. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Přijímací řízení Přijímací řízení do pomaturitního studia probíhá formou rozřazovacího testu, podle jehož výsledku jsou studenti zařazováni do tříd s odlišnou úrovní vstupních vědomostí. Jazyk Počet přihlášených studentů Počet účastníků zkoušek Počet přijatých studentů 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 Anglický Německý Francouzský Celkem Přijímací řízení do odpoledních a večerních kurzů neprovádíme. Na začátku školního roku absolvují posluchači jednotlivých kurzů test, ve kterém si ověří, zda jsou jejich znalosti na odpovídající úrovni. V případě potřeby je jim pak umožněno přestoupit do vyššího nebo nižšího kurzu. V individuálních a podnikových kurzech jsou studenti přezkoušeni formou testu a výuka se řídí jejich jazykovou úrovní a požadavky. Výsledky zkoušek Státní jazykové zkoušky Počet zkoušených Prospěli Neprospěli 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/

12 Jazyk/zkouška Státní jazykové zkoušky přehled Písemná část Ústní část Prospělo podzim jaro podzim jaro podzim jaro Prospělo celkem N/základní N/všeobecná A/základní A/všeobecná R/základní Č/základní Č/všeobecná F/základní Celkem Mezinárodní zkoušky Goethe-Institutu Zertifikat Deutsch Počet zkoušených Prospěli Neprospěli 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/ Zertifikat Deutsch für den Beruf Počet zkoušených Prospěli Neprospěli 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/ Zentrale Mittelstufenprüfung Počet zkoušených Prospěli Neprospěli 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2010/2011 1 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy V Rumburku dne 30. září 2008 Charakteristika školy Název školy: Obchodní akademie, Rumburk,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více