Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013

2 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013

3

4 Obsah Seznam zkratek Úvodní slovo ředitele O JCMM Péče o talenty Projekt PERUN Péče Rozvoj Uplatnění Nadání Od studenta k vědci Program podpory nadaných studentů Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí Péče o středoškolské učitele Nauč se a uč Péče o studenty vysokých škol Brno Ph.D. talent Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Péče o vědce ze zahraničí EURAXESS SoMoPro

5 Seznam zkratek JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JMK Jihomoravský kraj MENDELU Mendelova univerzita v Brně MU Masarykova univerzita PPNS Program podpory nadaných studentů RIS Regionální inovační strategie 3 v JMK SMB statutární město Brno SOČ Středoškolská odborná činnost SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VUT Vysoké učení technické v Brně 4

6 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je již řadu let součástí procesů, které mají posunout Jihomoravský kraj mezi regiony zakládající svou konkurenceschopnost na podpoře vědy, výzkumu a inovací. Podporujeme projekty, které pomáhají rozvoji lidských zdrojů v našem kraji a vytvářejí prostředí příznivé pro instituce a firmy s vlastním výzkumem. Prostudováním zprávy o naší činnosti za rok 2013 si můžete vytvořit dobrou představu o rozsahu našich projektů. Naše centrum každoročně pečuje o více než 400 talentovaných jihomoravských studentů a desítky dalších nadaných jedinců přiláká ze zahraničí. Počet vědců se statusem Marie Curie Fellow, kteří přicházejí díky programu SoMoPro, již přesahuje padesátku. Na některých projektech spolupracujeme s okolními regiony a provozujeme několik českých center na zahraničních univerzitách. To vše by mělo v budoucnosti přispět k obrazu jihomoravského regionu jako středoevropského technologického centra. Protože žádná vize se nedá uskutečnit bez přiměřeného financování, rád bych na tomto místě poděkoval všem, jejichž podpora pomáhá naši činnost uskutečňovat. Poděkování patří zejména Jihomoravskému kraji a jeho představitelům, bez jejichž náklonnosti a pochopení by řada projektů vůbec neexistovala. RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM 5

7 O JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, založené v prosinci 2005 za účelem zajištění lidských zdrojů pro vědu a výzkum a podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jeho vizí je efektivně podporovat rozvoj a příliv nadaných studentů a vědců do Jihomoravského kraje. Členové JCMM jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přehled programů JCMM v roce 2013 dle cílových skupin Cílová skupina Program Financuje Studenti SŠ PERUN MŠMT Od studenta k vědci ESF a státní rozpočet ČR Program podpory nadaných studentů JMK Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti JMK Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ERDF Učitelé SŠ Nauč se a uč ESF a státní rozpočet ČR Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ERDF Studenti VŠ Program podpory nadaných studentů JMK Doplňková stipendia pro talentované doktorandy SMB Zahraniční Internacionalizace vysokých škol JMK studenti v Jihomoravském kraji Lektoráty českého jazyka v zahraničí JMK Vědci EURAXESS MŠMT SoMoPro JMK a 7. rámcový program EK Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 6

8 Orgány JCMM (k ) Ředitel JCMM RNDr. Miloš Šifalda Valná hromada Jihomoravský kraj Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana JMK doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU doc. Mgr. Irena Armutidisová prorektorka VUT pro marketing a vnější vztahy prof. Dr. Ing. Libor Grega, Ph.D. prorektor MENDELU pro zahraničí a styk s veřejností Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc. prorektorka VFU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Dozorčí rada Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. Ing. Jana Foukalová Roman Hanák Ing. Vladimír Kotek, MBA Mgr. David Macek, M.A. Mgr. Lucien Rozprým Ing. Michaela Schmidová Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. JUDr. Helena Sýkorová člen členka člen člen člen člen členka členka členka Zaměstnanci JCMM v roce 2013 RNDr. Miloš Šifalda Mgr. Lukáš Richter Ing. Jana Chylíková Mgr. Renáta Mikšová Lenka Dvořáková ředitel zástupce ředitele finanční manažerka právnička asistentka ředitele 7

9 Projektové manažerky/ projektoví manažeři: PÉČE O TALENTY Mgr. Lucie Vaškeová Ing. Klára Papalová Mgr. Hana Stýblová Mgr. Milan Linkesch Mgr. Ivo Hopp Ing. Jitka Šeneklová Mgr. Adriana Göpfertová Ing. Dana Bekker Vejborná Ing. Alena Hynková PÉČE O UČITELE SŠ Ing. Iveta Kumstátová PÉČE O STUDENTY VŠ Ing. Jan Bogdan Ing. Ivana Hamadová Mgr. Hana Stýblová Mgr. Jan Prokeš Mgr. Ivana Matušková Mgr. Jana Valentová Mgr. Martin Horn PÉČE O VĚDCE ZE ZAHRANIČÍ Mgr. Martina Šatinská Ing. Jan Bogdan Mgr. Michael Doležal Mgr. Barbora Postránecká 8

10 Partnerství, členství, spolupráce JCMM: jeden ze zakládajících členů CEITEC Cluster-bioinformatics, z. s. p. o. člen sítě EURAXESS v ČR pod hlavičkou Akademie věd ČR za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu EUPRO II spolupráce s ústavy a jednotlivými odbornými pracovišti Akademie věd České republiky spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem spolupráce s českým velvyslanectvím v Sarajevu a lektorátem MŠMT v Banja Luce (Bosna a Hercegovina) na programu Internacionalizace VŠ v JMK, spolupráce s Šumadijským okruhem v Srbsku partnerský region Jihomoravského kraje, spolupráce na lektorátech českého jazyka na třech univerzitách v Ruské federaci partner v projektu CEITEC: Work-Life Balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI (cílem projektu je zavedení systému rozvoje lidských zdrojů, který směřuje k podpoře slaďování rodinného a profesního života vědeckých pracovníků) spolupráce se science centrem VIDA v Brně 9

11 Péče o talenty 1. Projekt PERUN Péče Rozvoj Uplatnění Nadání V roce 2013 fungovalo JCMM jako Středisko podpory nadání v projektu PERUN (MŠMT) v Jihomoravském kraji. Díky zapojení do sítě SPON se podařilo organizovat více akcí pro středoškoláky a jejich učitele se zájmem o přírodní vědy a techniku. Jaký je cíl projektu PERUN? PERUN je prvním krokem k založení systému pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory v ČR. Jeho výstupem budou zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY). Projekt počítá s vytvořením vzdělávacích aktivit pro pracovníky, kteří s danou cílovou skupinou pracují, a také s vytvořením expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí, apod. N-trophy 2013 Tradičně se koncem února konal již třetí ročník interdisciplinární soutěže N-trophy. Zájem ze strany středoškolských tříčlenných týmů o řešení čistě experimentální soutěže byl nečekaný: přihlásilo se 101 týmů z různých částí republiky. Oproti předcházejícím ročníkům bylo navíc uspořádáno kvalifikační mezikolo pod názvem Odpoledne plné vědy, které proběhlo v kampusu PřF MU na Kotlářské ul. Finále se ve srovnání s ostatními ročníky zúčastnilo o 4 týmy více. Trojce středoškoláků se potkaly k celodennímu experimentálnímu klání v Kampusu PřF MU v Bohunicích. Barevná chemická úloha N-trophy 2013 Autor: Jiři Tashi Vondráček 10

12 Matematické semináře pro středoškolské pedagogy Díky projektu PERUN se JCMM podařilo rozšířit svou nabídku akcí pro učitele středních škol v Jihomoravském kraji. Společně s lektory z MU a Gymnázia Brno, třída Kpt. Jaroše se podařilo zrealizovat cekem 4 matematické semináře. Účastníci kurzů prohloubili své znalosti v oblasti planimetrie, steroeometrie, aplikované matematiky a věnovali se také maturitě z matematiky. Přínosem seminářů bylo i navázání kontaktů mezi matematiky, cekem se zúčastnilo 60 pedagogů. 2. Od studenta k vědci Od prvního ledna roku 2013 se rozšířila nabídka aktivit nejen pro středoškoláky díky projektu Od studenta k vědci. Tento projekt poprvé nabízí také aktivitu pro základní školy, se kterými JCMM doposud nespolupracovalo. Robotiáda Vytvořili jsme zcela nový typ soutěže pro žáky základních škol z Jihomoravského kraje a spustili jsme její pilotní běh, který měl za cíl podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Podobný typ soutěže pro ZŠ v ČR doposud chyběl. Jedná se o soutěž, ve které žáci prokazují svou tvořivost a invenci při stavbě a programování robotů. Důležitou roli též hrají jejich prezentační dovednosti, stejně jako schopnost podělit se o myšlenky, jak daný problém řešit. Soutěž je svým způsobem mezipředmětová a popularizuje různé druhy učiva ZŠ, logické problémy a teoretické experimenty, které nutí jednotlivce v týmech spolupracovat. Finále Robotiády bylo koncipováno jako velký robotický den v Brně. Podařilo se nám sehnat jako doprovodný program do velice divácky atraktivního prostoru OC Galerie Vaňkovka ukázky velké i malé robotiky a možnosti jejího využití v praxi. Účastníci i návštěvníci měli možnost si vyzkoušet roboty záchranáře, levitaci, průmyslové roboty, robotické bludiště aj. Soutěž samotná v mnohém předčila očekávání organizátorů i účastníků. Soutěže se zúčastnilo všech 16 podpořených kroužků, celkem 115 účastníků, kteří dohromady sestavili na 30 týmů. Žáci, kteří před půl rokem měli mlhavé ponětí o konstruování a programování robotů, dokázali sestavit velice funkční zařízení. Všichni soutěžící se chtějí zúčastnit dalších ročníků, a co víc, mají zájem o účast na jiných robotických akcích v ČR i zahraničí. Realizačnímu týmu se pomocí Robotiády podařilo rozšířit počet zájemců o robotiku v Jihomoravském kraji mezi žáky ZŠ, který byl do té doby omezen na dva kroužky (DDM Junior Brno 11

13 a ZŠ Židlochovice). Z původních 10 zájemců o robotiku se najednou stalo 120 nadšenců. Soutěžící byli celou akcí nadšení a vidět štěstí v dětských očích je tou nejlepší odměnou pro unavené organizátory, která jim dodává energii do dalšího ročníku. Velký dík patří všem spolupracovníkům a vedoucím kroužků, kteří se dětem věnují i ve svém volném čase. Finále Robotiády ve Vaňkovce Autorka: I. Hrubešová Očima profesionálů V předchozích letech jsme si ověřili, že samotná propagace přírodovědných a technických oborů bez návaznosti na další aktivity je pro žáky příliš abstraktní. Ve svém věku nemají kontakty na osoby, jež se vědeckou nebo vysoce odbornou činností skutečně živí, což žáky vzdaluje od úvah o kariéře právě v těchto oblastech. Očima profesionálů představuje sérii přednášek a diskuzí s přírodovědci a techniky, kteří se pro mladé lidi mohou stát inspirací a zdrojem zkušeností. Na podzim roku 2013 jsme začali přednáškou Štěpána Bechynského z Microsoftu na téma The Cooper-Hofstadter Polarization. Další přednášky se uskutečnily v roce Vidosoutěž Hokus Fokus zaostři na svůj pokus Smyslem soutěže bylo, aby se studenti zamysleli nad libovolným přírodovědným či technickým tématem, pochopili princip a ten srozumitelnou, zábavnou formou vizuálně zpracovali. Motivací pro zapojení do soutěže bylo hlavně lákavé finále, kdy se studenti setkali se slavným popularizátorem anorganické chemie 12

14 Michaelem Londesboroughem. Soutěže se zúčastnilo 12 týmů, které ve veřejném hlasování na internetu obdržely stovky hlasů. Show Michaela Londesborougha pro účastníky soutěže Autor: JCMM Projekt Od studenta k vědci je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3. Program podpory nadaných studentů Ve školním roce 2012/2013 jsme finančním darem na sebevzdělávání a rozvoj osobnosti ve výši Kč nadále podporovali studenty jihomoravských středních a vysokých škol. Do Programu bylo nově vybráno 21 studentů, celkový počet podpořených studentů činil 78. Díky podpoře JMK se nám podařilo uspořádat od září 2012 do listopadu 2013 pro tyto studenty mnoho zajímavých a přínosných aktivit, které se pro ně staly zdrojem motivace, inspirace, kontaktů a nových kamarádství. Jednodenní akce Setkání se stipendisty, jimž končí zařazení v Programu Famelab 2013 Mezinárodní ozvěny v Praze Hana Lipovská: Ekonomie selského rozumu 13

15 Vícedenní akce Národní park Podyjí Ostravo, Ostravo, město mezi městy Zážitkové a jiné kurzy Kurz prezentačních dovedností Hlasová průprava Neverbální komunikace Společné foto nadáčů v NP Podyjí Autor: Jakub Tomšej Společné foto nadáčů v Ostravě Autor: Jakub Tomšej 14

16 4. Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti SOČ je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je pak samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Soutěž SOČ každoročně vyhlašuje MŠMT jako klání nejlépe ohodnocených prací v jednom z 18 stanovených vědních oborů a tyto práce postupují do vyšších kol okresních, krajských a celostátního. Finanční podpora prací SOČ Ve školním roce 2012/2013 byl počet přihlášených prací 176, z nich bylo následně vybráno k finanční podpoře 56 ve složení: Akademie věd ČR 8 Masarykova univerzita 23 Mendelova univerzita v Brně 6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 8 Vysoké učení technické v Brně 7 JUNIOR Dům dětí a mládeže 4 Celkem 56 Kurz prezentačních dovedností Jedním z cílů Jihomoravského kraje v oblasti podpory talentů je dosáhnout na co nejvíce ocenění ve Středoškolské odborné činnosti. Vzhledem k úsilí a péči, jaké kraj věnuje podpoře řešitelů SOČ, bylo logickým krokem pomoci jim nejen přímo na odborném pracovišti, ale i po stránce prezentační. Proto se týden před celostátní přehlídkou (CP) konal pod záštitou JCMM víkendový kurz prezentačních dovedností pro 18 finalistů CP SOČ za Jihomoravský kraj. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti Brno hostilo ve dnech června 2013 jubilejní 35. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (dále jen CP SOČ), pořádané Národním 15

17 institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod záštitou Jihomoravského kraje. Akci spolupořádalo JCMM. Očekávaná a posléze naplněná účast se pohybovala nejen okolo 300 tvůrců těchto studentských prací, ale rovněž téměř stovky vědeckých pracovníků a desítky členů organizačního týmu, kteří se stali členy jednotlivých odborných komisí, před nimiž autoři své práce obhajovali. Tyto soutěžní obhajoby byly zájemcům ze strany odborné i laické veřejnosti přístupné. Obhajoby prací Autor: Jiři Tashi Vondráček 5. Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí Dne 1. října 2013 začala realizace projektu cíleného na středoškoláky a jejich učitele, do kterého se zapojily kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Trnavský a Žilinský. JCMM jako jeden z partnerů mělo za úkol zorganizovat ústřední kolo mezioborové soutěže N-trophy pro středoškoláky z dotčených krajů v roce 2014, připravit první blok dvoudenních interaktivních experimentálních workshopů pro učitele středních škol a podílet se na přípravě sborníku výstupů z projektu a dobré praxe z krajů. Stěžejní aktivity projektu se uskutečnily až v roce

18 Péče o středoškolské učitele 1. Nauč se a uč Projekt zaměřený na učitele odborných předmětů na SOŠ a SOU v JMK probíhal od prosince 2011 do března Cílem bylo zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. V roce 2013 již projekt končil, proto se v období od ledna do března 2013 uskutečnilo pouze několik závěrečných workshopů na školách zapojených do projektu. Tématem workshopu, který se konal na Střední odborné škole průmyslové Edvarda Beneše a středním odborném učilišti, Břeclav, nábř. Komenského 1 bylo Solární zařízení pro přípravu teplé užitkové vody. Posledním setkáním byl workshop, který se konal na Integrované střední škole automobilní, Křižíkova 15, Brno. Tématem workshopu bylo Konstrukce, novinky, závady turbodmychadel a jejich příčiny a motosport. Solární zařízení pro přípravu teplé užitkové vody Autor: JCMM Konstrukce, novinky, závady turbodmychadel a jejich příčiny a motosport Autor: JCMM 17

19 Péče o studenty vysokých škol 1. Brno Ph.D. talent Projekt Brno Ph.D. talent je jedním z opatření Regionální inovační strategie JMK pro zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů prostřednictvím zlepšení finančních podmínek doktorských studentů. Finanční podpora doktorandů je efektivní nástroj pro kvalitativní rozvoj výzkumu a vývoje a tím i potenciálu pro rozvoj znalostní ekonomiky. Výchovou talentovaných doktorandů v perspektivní vědecké kapacity přímo na brněnských univerzitách jsou totiž zajišťovány nezbytné kvalitní lidské zdroje pro V & V, a to s nižšími náklady, než představuje import již zkušených vědců z jiných regionů či zemí. V roce 2013 projekt probíhal jen v omezeném rozsahu. Podle původního záměru odsouhlaseného řídícím výborem RIS3 měla být cílová skupina talentovaných doktorandů doplněna o 20 nových nadaných studentů. Zastupitelstvo statutárního města Brna však uvolnilo ze svého rozpočtu dotaci v poloviční výši oproti plánu, což uspořádání soutěže neumožnilo. Doktorandům, kteří uspěli v soutěži v předchozích letech, však doplňková stipendia poskytnuta byla. Výsledky v roce 2013: Celkový počet podporovaných doktorandů poklesl na konci srpna z počátečních 38 na 18, jelikož svoji účast v programu po třech letech ukončili studenti vybraní v soutěži v roce Z dosud podpořených 60 doktorandů studium úspěšně ukončilo a titul Ph.D. získalo 17 studentů. Dvě doktorandky, obě z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ukončily studium předčasně na vlastní žádost v prvním čtvrtletí roku Zbylých 41 stipendistů nadále v doktorském studiu pokračuje. Jednání o budoucnosti soutěže s finančním garantem projektu, městem Brnem, bylo úspěšné. Výsledkem je dohoda na vypsání nového kola soutěže v roce 2014, byť pro menší počet stipendistů než dříve (12 namísto 20). 18

20 Podporovaní doktorští studenti podle partnerských univerzit (stav ke konci roku 2013) Masarykova univerzita 12 Fakulta informatiky 1 Lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 10 Vysoké učení technické v Brně 6 Fakulta chemická 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1 Fakulta strojního inženýrství 3 Fakulta informačních technologií 1 Celkem Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Pomocí programu Internacionalizace podporujeme zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji. Za dobu existence programu, který běží od akademického roku 2006/2007, bylo podpořeno celkem 194 studentů. Následující tabulka ukazuje přehled podpořených studentů za kalendářní rok 2013, tj. za akademický rok 2012/2013 a 2013/2014. Stipendisté programu Internacionalizace kalendářní rok 2013 Počet studentů Země původu studentů Rok Celkem Ph.D. Mgr. Bc. BiH Rusko Sýrie Srbsko Ukrajina Indie 2012/ /

21 Do programu se pro akademický rok 2013/2014 přihlásilo 770 uchazečů, z toho 156 dodalo v pořádku všechny náležitosti přihlášky. Finální výběr 22 stipendistů pro akademický rok 2013/2014 pak proběhl z 56 uchazečů, kteří splnili také jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu na univerzitě. Zajímavé akce pro stipendisty v roce 2013: oficiální přivítání nových zahraničních stipendistů Jihomoravským krajem, exkurze pro zahraniční studenty do firmy Honeywell, cesta zástupců JCMM a univerzit do Bosny a Hercegoviny za účelem propagace programu a jihomoravských univerzit ve městech Sarajevo, Banja Luka a Tuzla. Oficiální uvítání zahraničních stipendistů programu Internacionalizace. Autor: JCMM 20 Bosna a Hercegovina české centrum v Banja Luce Autor: JCMM

22 Lektoráty českého jazyka v zahraničí V rámci programu Internacionalizace VŠ v JMK provozuje JCMM od akademického roku 2009/2010 tři lektoráty českého jazyka v zahraničí. Hlavním cílem lektorátů je pomoci zájemcům o studium na vysokých školách v JMK s jazykovou přípravou a tím přilákání většího počtu kvalitních vysokoškolských studentů do JMK. Dále také podpora spolupráce jihomoravských univerzit s univerzitami, na nichž jsou lektoráty provozovány: Iževská státní technická univerzita v Iževsku, Rusko lektorát je otevřen od října 2009 na základě dlouhodobé spolupráce univerzity s Vysokým učením technickým v Brně. Lektorát vedla v akademickém roce 2012/2013 Hana Stýblová, od akademického roku 2013/2014 zde působí lektor Martin Horn. V akademickém roce 2012/2013 čerpalo z tohoto lektorátu 6 studentů stipendium v programu Internacionalizace, v akademickém roce 2013/2014 pak 5 studentů. Yugerská státní univerzita v Chanty-Mansijsku, Rusko, se kterou JCMM začalo spolupráci od září Jedná se o partnerskou univerzitu Masarykovy univerzity a současně Chanty-Mansijský autonomní okruh spolupracuje s Jihomoravským krajem. Lektorát vede od září 2012 Jan Prokeš. V akademickém roce 2012/2013 bylo vybráno z tohoto lektorátu 5 studentů do programu Internacionalizace, v akademickém roce 2013/ studenti. Uljanovská státní univerzita v Uljanovsku, Rusko, kde JCMM navázalo na spolupráci univerzity s Masarykovou univerzitou. Lektorát vedla v akademickém roce 2012/2013 lektorka Ivana Matušková, od září 2013 jej provozuje Jana Valentová. V akademickém roce 2012/2013 i 2013/2014 byl vybrán do programu Internacionalizace vždy 1 student z tohoto lektorátu. Lektor Martin Horn se studenty v Iževsku Autor: JCMM 21

23 Náplň činnosti lektorů výuka českého jazyka vysokoškolských studentů dané oblasti vedení českého centra s pořádáním kulturních akcí propagace programu Internacionalizace mezi tamními studenty administrativní pomoc zájemcům o studium v JMK 22

24 Péče o vědce ze zahraničí 1. EURAXESS EURAXESS Centrum Brno jako součást sítě EURAXESS Česká republika poskytovalo v roce 2013 asistenci a poradenství vědecko-výzkumným pracovníkům v rámci jejich vědecké mobility. Během roku 2013 byla provedena asistence 82 vědecko-výzkumným pracovníkům s 958 dotazy, nejčastěji ve spojitosti s přípravou a organizací jejich cesty do České republiky včetně rodinných příslušníků a ve spojitosti s jejich dlouhodobým pobytem v Brně. Pro zahraniční vědecko-výzkumné pracovníky a jejich rodinné příslušníky jsme v roce 2013 uspořádali jednodenní výlet na hrad Pernštejn. Zástupkyně EURAXESS Centra Brno se zúčastnila v prosinci 2013 skupinové studijní návštěvy ve švýcarském Curychu EURAXESS Zurich. EURAXESS Centrum Brno pokračovalo v úsilí o zdokonalení vzájemné spolupráce se všemi brněnskými univerzitami, ústavy AV ČR, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a Cizineckou policií. Výlet zahraničních vědců na hrad Pernštejn Autor: JCMM 23

25 2. SoMoPro SoMoPro je podpora příchodu špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji. V roce 2013 pokračoval souběh obou programů SoMoPro I i SoMoPro II. V průběhu roku 2013 byly postupně ukončovány jednotlivé projekty vědců z první a druhé výzvy, program samotný byl uzavřen k 31. prosinci 2013 při splnění 668 člověko-měsíců. Za pozitivní výsledek lze považovat, že 13 z 27 vědců na brněnských vědeckých a vzdělávacích institucích zůstalo a byl tím naplněn jeden z hlavních cílů programu, tj. příliv mozků do regionu. Úspěšně pokračoval i program SoMoPro II; v červenci 2013 začaly první tři projekty toho programu, postupně najížděli další vědci. Na přelomu léta a podzimu byla vyhlášena poslední (4.) výzva, která vyvolala velkou vlnu zájmu o granty. Celkem JCMM obdrželo v této výzvě 70 žádostí o grant. Koordinační výbor zasedající 16. prosince 2013 schválil a po negociacích doporučil k financování celkem 14 projektů za SoMoPro II bude (včetně 12 projektů ze 3. výzvy) k dispozici celkem 26 stipendií. V roce 2013 proběhlo několik prezentací na mezinárodní úrovni, kdy se realizační tým SoMoPro podělil o své zkušenosti s managementem programu v říjnu 2013 v rámci 11. Evropského týdne regionů a měst byl projekt SoMoPro prezentován v Bruselu na workshopu MARIE CURIE spotted: Co-funding of regional and national programmes for the training and mobility of researchers by the Marie Skłodowska-Curie Actions ; dále na podzim 2013 během litevského předsednictví 24 Příjemkyně grantu Yuh Man Wadeley se svou kolegyní Hanou Hříbkovou při práci v laboratořích Biologického ústavu LF MU Autor: Masarykova univerzita

26 byly zkušenosti s řízením a podporou vědy představeny na mezinárodní konferenci Invest in Researchers ve Vilniusu. Úspěšné zvládnutí náboru kvalitních vědců v tomto roce by mělo zajistit zdárný průběh celého programu včetně naplnění hlavních indikátorů. Poznatky od vědců a od spolupracujících institucí byly využity pro přípravu podkladů programu SoMoPro III, jehož podání se očekává na podzim Dosavadní největší úspěch vědců SoMoPro byl představen v říjnu 2013 v souvislosti s objevem enzymu označeného jako PTP1B vědeckého týmu pod vedením Dr. Yuh Man Wadeley. Tato vědkyně působí od dubna 2011 na Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU a právě tento enzym rozhoduje o tom, ze kterých kmenových buněk se v raném stádiu vývoje jedince stanou nervové buňky a které budou základem pro tvorbu vnitřních orgánů. Předpokládá se, že tyto poznatky lze v budoucnu využít při přípravě účinných léčebných buněk např. pro některá neurodegenerativní onemocnění. 25

27

28

29 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1, Brno, tel , facebook: jcmm.brno Grafická úprava, zpracování a tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, Brno

30

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více