Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013

2 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013

3

4 Obsah Seznam zkratek Úvodní slovo ředitele O JCMM Péče o talenty Projekt PERUN Péče Rozvoj Uplatnění Nadání Od studenta k vědci Program podpory nadaných studentů Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí Péče o středoškolské učitele Nauč se a uč Péče o studenty vysokých škol Brno Ph.D. talent Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Péče o vědce ze zahraničí EURAXESS SoMoPro

5 Seznam zkratek JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JMK Jihomoravský kraj MENDELU Mendelova univerzita v Brně MU Masarykova univerzita PPNS Program podpory nadaných studentů RIS Regionální inovační strategie 3 v JMK SMB statutární město Brno SOČ Středoškolská odborná činnost SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VUT Vysoké učení technické v Brně 4

6 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je již řadu let součástí procesů, které mají posunout Jihomoravský kraj mezi regiony zakládající svou konkurenceschopnost na podpoře vědy, výzkumu a inovací. Podporujeme projekty, které pomáhají rozvoji lidských zdrojů v našem kraji a vytvářejí prostředí příznivé pro instituce a firmy s vlastním výzkumem. Prostudováním zprávy o naší činnosti za rok 2013 si můžete vytvořit dobrou představu o rozsahu našich projektů. Naše centrum každoročně pečuje o více než 400 talentovaných jihomoravských studentů a desítky dalších nadaných jedinců přiláká ze zahraničí. Počet vědců se statusem Marie Curie Fellow, kteří přicházejí díky programu SoMoPro, již přesahuje padesátku. Na některých projektech spolupracujeme s okolními regiony a provozujeme několik českých center na zahraničních univerzitách. To vše by mělo v budoucnosti přispět k obrazu jihomoravského regionu jako středoevropského technologického centra. Protože žádná vize se nedá uskutečnit bez přiměřeného financování, rád bych na tomto místě poděkoval všem, jejichž podpora pomáhá naši činnost uskutečňovat. Poděkování patří zejména Jihomoravskému kraji a jeho představitelům, bez jejichž náklonnosti a pochopení by řada projektů vůbec neexistovala. RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM 5

7 O JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, založené v prosinci 2005 za účelem zajištění lidských zdrojů pro vědu a výzkum a podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jeho vizí je efektivně podporovat rozvoj a příliv nadaných studentů a vědců do Jihomoravského kraje. Členové JCMM jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přehled programů JCMM v roce 2013 dle cílových skupin Cílová skupina Program Financuje Studenti SŠ PERUN MŠMT Od studenta k vědci ESF a státní rozpočet ČR Program podpory nadaných studentů JMK Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti JMK Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ERDF Učitelé SŠ Nauč se a uč ESF a státní rozpočet ČR Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ERDF Studenti VŠ Program podpory nadaných studentů JMK Doplňková stipendia pro talentované doktorandy SMB Zahraniční Internacionalizace vysokých škol JMK studenti v Jihomoravském kraji Lektoráty českého jazyka v zahraničí JMK Vědci EURAXESS MŠMT SoMoPro JMK a 7. rámcový program EK Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 6

8 Orgány JCMM (k ) Ředitel JCMM RNDr. Miloš Šifalda Valná hromada Jihomoravský kraj Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana JMK doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU doc. Mgr. Irena Armutidisová prorektorka VUT pro marketing a vnější vztahy prof. Dr. Ing. Libor Grega, Ph.D. prorektor MENDELU pro zahraničí a styk s veřejností Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc. prorektorka VFU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Dozorčí rada Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. Ing. Jana Foukalová Roman Hanák Ing. Vladimír Kotek, MBA Mgr. David Macek, M.A. Mgr. Lucien Rozprým Ing. Michaela Schmidová Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. JUDr. Helena Sýkorová člen členka člen člen člen člen členka členka členka Zaměstnanci JCMM v roce 2013 RNDr. Miloš Šifalda Mgr. Lukáš Richter Ing. Jana Chylíková Mgr. Renáta Mikšová Lenka Dvořáková ředitel zástupce ředitele finanční manažerka právnička asistentka ředitele 7

9 Projektové manažerky/ projektoví manažeři: PÉČE O TALENTY Mgr. Lucie Vaškeová Ing. Klára Papalová Mgr. Hana Stýblová Mgr. Milan Linkesch Mgr. Ivo Hopp Ing. Jitka Šeneklová Mgr. Adriana Göpfertová Ing. Dana Bekker Vejborná Ing. Alena Hynková PÉČE O UČITELE SŠ Ing. Iveta Kumstátová PÉČE O STUDENTY VŠ Ing. Jan Bogdan Ing. Ivana Hamadová Mgr. Hana Stýblová Mgr. Jan Prokeš Mgr. Ivana Matušková Mgr. Jana Valentová Mgr. Martin Horn PÉČE O VĚDCE ZE ZAHRANIČÍ Mgr. Martina Šatinská Ing. Jan Bogdan Mgr. Michael Doležal Mgr. Barbora Postránecká 8

10 Partnerství, členství, spolupráce JCMM: jeden ze zakládajících členů CEITEC Cluster-bioinformatics, z. s. p. o. člen sítě EURAXESS v ČR pod hlavičkou Akademie věd ČR za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu EUPRO II spolupráce s ústavy a jednotlivými odbornými pracovišti Akademie věd České republiky spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem spolupráce s českým velvyslanectvím v Sarajevu a lektorátem MŠMT v Banja Luce (Bosna a Hercegovina) na programu Internacionalizace VŠ v JMK, spolupráce s Šumadijským okruhem v Srbsku partnerský region Jihomoravského kraje, spolupráce na lektorátech českého jazyka na třech univerzitách v Ruské federaci partner v projektu CEITEC: Work-Life Balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI (cílem projektu je zavedení systému rozvoje lidských zdrojů, který směřuje k podpoře slaďování rodinného a profesního života vědeckých pracovníků) spolupráce se science centrem VIDA v Brně 9

11 Péče o talenty 1. Projekt PERUN Péče Rozvoj Uplatnění Nadání V roce 2013 fungovalo JCMM jako Středisko podpory nadání v projektu PERUN (MŠMT) v Jihomoravském kraji. Díky zapojení do sítě SPON se podařilo organizovat více akcí pro středoškoláky a jejich učitele se zájmem o přírodní vědy a techniku. Jaký je cíl projektu PERUN? PERUN je prvním krokem k založení systému pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory v ČR. Jeho výstupem budou zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY). Projekt počítá s vytvořením vzdělávacích aktivit pro pracovníky, kteří s danou cílovou skupinou pracují, a také s vytvořením expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí, apod. N-trophy 2013 Tradičně se koncem února konal již třetí ročník interdisciplinární soutěže N-trophy. Zájem ze strany středoškolských tříčlenných týmů o řešení čistě experimentální soutěže byl nečekaný: přihlásilo se 101 týmů z různých částí republiky. Oproti předcházejícím ročníkům bylo navíc uspořádáno kvalifikační mezikolo pod názvem Odpoledne plné vědy, které proběhlo v kampusu PřF MU na Kotlářské ul. Finále se ve srovnání s ostatními ročníky zúčastnilo o 4 týmy více. Trojce středoškoláků se potkaly k celodennímu experimentálnímu klání v Kampusu PřF MU v Bohunicích. Barevná chemická úloha N-trophy 2013 Autor: Jiři Tashi Vondráček 10

12 Matematické semináře pro středoškolské pedagogy Díky projektu PERUN se JCMM podařilo rozšířit svou nabídku akcí pro učitele středních škol v Jihomoravském kraji. Společně s lektory z MU a Gymnázia Brno, třída Kpt. Jaroše se podařilo zrealizovat cekem 4 matematické semináře. Účastníci kurzů prohloubili své znalosti v oblasti planimetrie, steroeometrie, aplikované matematiky a věnovali se také maturitě z matematiky. Přínosem seminářů bylo i navázání kontaktů mezi matematiky, cekem se zúčastnilo 60 pedagogů. 2. Od studenta k vědci Od prvního ledna roku 2013 se rozšířila nabídka aktivit nejen pro středoškoláky díky projektu Od studenta k vědci. Tento projekt poprvé nabízí také aktivitu pro základní školy, se kterými JCMM doposud nespolupracovalo. Robotiáda Vytvořili jsme zcela nový typ soutěže pro žáky základních škol z Jihomoravského kraje a spustili jsme její pilotní běh, který měl za cíl podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Podobný typ soutěže pro ZŠ v ČR doposud chyběl. Jedná se o soutěž, ve které žáci prokazují svou tvořivost a invenci při stavbě a programování robotů. Důležitou roli též hrají jejich prezentační dovednosti, stejně jako schopnost podělit se o myšlenky, jak daný problém řešit. Soutěž je svým způsobem mezipředmětová a popularizuje různé druhy učiva ZŠ, logické problémy a teoretické experimenty, které nutí jednotlivce v týmech spolupracovat. Finále Robotiády bylo koncipováno jako velký robotický den v Brně. Podařilo se nám sehnat jako doprovodný program do velice divácky atraktivního prostoru OC Galerie Vaňkovka ukázky velké i malé robotiky a možnosti jejího využití v praxi. Účastníci i návštěvníci měli možnost si vyzkoušet roboty záchranáře, levitaci, průmyslové roboty, robotické bludiště aj. Soutěž samotná v mnohém předčila očekávání organizátorů i účastníků. Soutěže se zúčastnilo všech 16 podpořených kroužků, celkem 115 účastníků, kteří dohromady sestavili na 30 týmů. Žáci, kteří před půl rokem měli mlhavé ponětí o konstruování a programování robotů, dokázali sestavit velice funkční zařízení. Všichni soutěžící se chtějí zúčastnit dalších ročníků, a co víc, mají zájem o účast na jiných robotických akcích v ČR i zahraničí. Realizačnímu týmu se pomocí Robotiády podařilo rozšířit počet zájemců o robotiku v Jihomoravském kraji mezi žáky ZŠ, který byl do té doby omezen na dva kroužky (DDM Junior Brno 11

13 a ZŠ Židlochovice). Z původních 10 zájemců o robotiku se najednou stalo 120 nadšenců. Soutěžící byli celou akcí nadšení a vidět štěstí v dětských očích je tou nejlepší odměnou pro unavené organizátory, která jim dodává energii do dalšího ročníku. Velký dík patří všem spolupracovníkům a vedoucím kroužků, kteří se dětem věnují i ve svém volném čase. Finále Robotiády ve Vaňkovce Autorka: I. Hrubešová Očima profesionálů V předchozích letech jsme si ověřili, že samotná propagace přírodovědných a technických oborů bez návaznosti na další aktivity je pro žáky příliš abstraktní. Ve svém věku nemají kontakty na osoby, jež se vědeckou nebo vysoce odbornou činností skutečně živí, což žáky vzdaluje od úvah o kariéře právě v těchto oblastech. Očima profesionálů představuje sérii přednášek a diskuzí s přírodovědci a techniky, kteří se pro mladé lidi mohou stát inspirací a zdrojem zkušeností. Na podzim roku 2013 jsme začali přednáškou Štěpána Bechynského z Microsoftu na téma The Cooper-Hofstadter Polarization. Další přednášky se uskutečnily v roce Vidosoutěž Hokus Fokus zaostři na svůj pokus Smyslem soutěže bylo, aby se studenti zamysleli nad libovolným přírodovědným či technickým tématem, pochopili princip a ten srozumitelnou, zábavnou formou vizuálně zpracovali. Motivací pro zapojení do soutěže bylo hlavně lákavé finále, kdy se studenti setkali se slavným popularizátorem anorganické chemie 12

14 Michaelem Londesboroughem. Soutěže se zúčastnilo 12 týmů, které ve veřejném hlasování na internetu obdržely stovky hlasů. Show Michaela Londesborougha pro účastníky soutěže Autor: JCMM Projekt Od studenta k vědci je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3. Program podpory nadaných studentů Ve školním roce 2012/2013 jsme finančním darem na sebevzdělávání a rozvoj osobnosti ve výši Kč nadále podporovali studenty jihomoravských středních a vysokých škol. Do Programu bylo nově vybráno 21 studentů, celkový počet podpořených studentů činil 78. Díky podpoře JMK se nám podařilo uspořádat od září 2012 do listopadu 2013 pro tyto studenty mnoho zajímavých a přínosných aktivit, které se pro ně staly zdrojem motivace, inspirace, kontaktů a nových kamarádství. Jednodenní akce Setkání se stipendisty, jimž končí zařazení v Programu Famelab 2013 Mezinárodní ozvěny v Praze Hana Lipovská: Ekonomie selského rozumu 13

15 Vícedenní akce Národní park Podyjí Ostravo, Ostravo, město mezi městy Zážitkové a jiné kurzy Kurz prezentačních dovedností Hlasová průprava Neverbální komunikace Společné foto nadáčů v NP Podyjí Autor: Jakub Tomšej Společné foto nadáčů v Ostravě Autor: Jakub Tomšej 14

16 4. Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti SOČ je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je pak samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Soutěž SOČ každoročně vyhlašuje MŠMT jako klání nejlépe ohodnocených prací v jednom z 18 stanovených vědních oborů a tyto práce postupují do vyšších kol okresních, krajských a celostátního. Finanční podpora prací SOČ Ve školním roce 2012/2013 byl počet přihlášených prací 176, z nich bylo následně vybráno k finanční podpoře 56 ve složení: Akademie věd ČR 8 Masarykova univerzita 23 Mendelova univerzita v Brně 6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 8 Vysoké učení technické v Brně 7 JUNIOR Dům dětí a mládeže 4 Celkem 56 Kurz prezentačních dovedností Jedním z cílů Jihomoravského kraje v oblasti podpory talentů je dosáhnout na co nejvíce ocenění ve Středoškolské odborné činnosti. Vzhledem k úsilí a péči, jaké kraj věnuje podpoře řešitelů SOČ, bylo logickým krokem pomoci jim nejen přímo na odborném pracovišti, ale i po stránce prezentační. Proto se týden před celostátní přehlídkou (CP) konal pod záštitou JCMM víkendový kurz prezentačních dovedností pro 18 finalistů CP SOČ za Jihomoravský kraj. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti Brno hostilo ve dnech června 2013 jubilejní 35. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (dále jen CP SOČ), pořádané Národním 15

17 institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod záštitou Jihomoravského kraje. Akci spolupořádalo JCMM. Očekávaná a posléze naplněná účast se pohybovala nejen okolo 300 tvůrců těchto studentských prací, ale rovněž téměř stovky vědeckých pracovníků a desítky členů organizačního týmu, kteří se stali členy jednotlivých odborných komisí, před nimiž autoři své práce obhajovali. Tyto soutěžní obhajoby byly zájemcům ze strany odborné i laické veřejnosti přístupné. Obhajoby prací Autor: Jiři Tashi Vondráček 5. Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí Dne 1. října 2013 začala realizace projektu cíleného na středoškoláky a jejich učitele, do kterého se zapojily kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Trnavský a Žilinský. JCMM jako jeden z partnerů mělo za úkol zorganizovat ústřední kolo mezioborové soutěže N-trophy pro středoškoláky z dotčených krajů v roce 2014, připravit první blok dvoudenních interaktivních experimentálních workshopů pro učitele středních škol a podílet se na přípravě sborníku výstupů z projektu a dobré praxe z krajů. Stěžejní aktivity projektu se uskutečnily až v roce

18 Péče o středoškolské učitele 1. Nauč se a uč Projekt zaměřený na učitele odborných předmětů na SOŠ a SOU v JMK probíhal od prosince 2011 do března Cílem bylo zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. V roce 2013 již projekt končil, proto se v období od ledna do března 2013 uskutečnilo pouze několik závěrečných workshopů na školách zapojených do projektu. Tématem workshopu, který se konal na Střední odborné škole průmyslové Edvarda Beneše a středním odborném učilišti, Břeclav, nábř. Komenského 1 bylo Solární zařízení pro přípravu teplé užitkové vody. Posledním setkáním byl workshop, který se konal na Integrované střední škole automobilní, Křižíkova 15, Brno. Tématem workshopu bylo Konstrukce, novinky, závady turbodmychadel a jejich příčiny a motosport. Solární zařízení pro přípravu teplé užitkové vody Autor: JCMM Konstrukce, novinky, závady turbodmychadel a jejich příčiny a motosport Autor: JCMM 17

19 Péče o studenty vysokých škol 1. Brno Ph.D. talent Projekt Brno Ph.D. talent je jedním z opatření Regionální inovační strategie JMK pro zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů prostřednictvím zlepšení finančních podmínek doktorských studentů. Finanční podpora doktorandů je efektivní nástroj pro kvalitativní rozvoj výzkumu a vývoje a tím i potenciálu pro rozvoj znalostní ekonomiky. Výchovou talentovaných doktorandů v perspektivní vědecké kapacity přímo na brněnských univerzitách jsou totiž zajišťovány nezbytné kvalitní lidské zdroje pro V & V, a to s nižšími náklady, než představuje import již zkušených vědců z jiných regionů či zemí. V roce 2013 projekt probíhal jen v omezeném rozsahu. Podle původního záměru odsouhlaseného řídícím výborem RIS3 měla být cílová skupina talentovaných doktorandů doplněna o 20 nových nadaných studentů. Zastupitelstvo statutárního města Brna však uvolnilo ze svého rozpočtu dotaci v poloviční výši oproti plánu, což uspořádání soutěže neumožnilo. Doktorandům, kteří uspěli v soutěži v předchozích letech, však doplňková stipendia poskytnuta byla. Výsledky v roce 2013: Celkový počet podporovaných doktorandů poklesl na konci srpna z počátečních 38 na 18, jelikož svoji účast v programu po třech letech ukončili studenti vybraní v soutěži v roce Z dosud podpořených 60 doktorandů studium úspěšně ukončilo a titul Ph.D. získalo 17 studentů. Dvě doktorandky, obě z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ukončily studium předčasně na vlastní žádost v prvním čtvrtletí roku Zbylých 41 stipendistů nadále v doktorském studiu pokračuje. Jednání o budoucnosti soutěže s finančním garantem projektu, městem Brnem, bylo úspěšné. Výsledkem je dohoda na vypsání nového kola soutěže v roce 2014, byť pro menší počet stipendistů než dříve (12 namísto 20). 18

20 Podporovaní doktorští studenti podle partnerských univerzit (stav ke konci roku 2013) Masarykova univerzita 12 Fakulta informatiky 1 Lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 10 Vysoké učení technické v Brně 6 Fakulta chemická 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1 Fakulta strojního inženýrství 3 Fakulta informačních technologií 1 Celkem Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Pomocí programu Internacionalizace podporujeme zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji. Za dobu existence programu, který běží od akademického roku 2006/2007, bylo podpořeno celkem 194 studentů. Následující tabulka ukazuje přehled podpořených studentů za kalendářní rok 2013, tj. za akademický rok 2012/2013 a 2013/2014. Stipendisté programu Internacionalizace kalendářní rok 2013 Počet studentů Země původu studentů Rok Celkem Ph.D. Mgr. Bc. BiH Rusko Sýrie Srbsko Ukrajina Indie 2012/ /

21 Do programu se pro akademický rok 2013/2014 přihlásilo 770 uchazečů, z toho 156 dodalo v pořádku všechny náležitosti přihlášky. Finální výběr 22 stipendistů pro akademický rok 2013/2014 pak proběhl z 56 uchazečů, kteří splnili také jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu na univerzitě. Zajímavé akce pro stipendisty v roce 2013: oficiální přivítání nových zahraničních stipendistů Jihomoravským krajem, exkurze pro zahraniční studenty do firmy Honeywell, cesta zástupců JCMM a univerzit do Bosny a Hercegoviny za účelem propagace programu a jihomoravských univerzit ve městech Sarajevo, Banja Luka a Tuzla. Oficiální uvítání zahraničních stipendistů programu Internacionalizace. Autor: JCMM 20 Bosna a Hercegovina české centrum v Banja Luce Autor: JCMM

22 Lektoráty českého jazyka v zahraničí V rámci programu Internacionalizace VŠ v JMK provozuje JCMM od akademického roku 2009/2010 tři lektoráty českého jazyka v zahraničí. Hlavním cílem lektorátů je pomoci zájemcům o studium na vysokých školách v JMK s jazykovou přípravou a tím přilákání většího počtu kvalitních vysokoškolských studentů do JMK. Dále také podpora spolupráce jihomoravských univerzit s univerzitami, na nichž jsou lektoráty provozovány: Iževská státní technická univerzita v Iževsku, Rusko lektorát je otevřen od října 2009 na základě dlouhodobé spolupráce univerzity s Vysokým učením technickým v Brně. Lektorát vedla v akademickém roce 2012/2013 Hana Stýblová, od akademického roku 2013/2014 zde působí lektor Martin Horn. V akademickém roce 2012/2013 čerpalo z tohoto lektorátu 6 studentů stipendium v programu Internacionalizace, v akademickém roce 2013/2014 pak 5 studentů. Yugerská státní univerzita v Chanty-Mansijsku, Rusko, se kterou JCMM začalo spolupráci od září Jedná se o partnerskou univerzitu Masarykovy univerzity a současně Chanty-Mansijský autonomní okruh spolupracuje s Jihomoravským krajem. Lektorát vede od září 2012 Jan Prokeš. V akademickém roce 2012/2013 bylo vybráno z tohoto lektorátu 5 studentů do programu Internacionalizace, v akademickém roce 2013/ studenti. Uljanovská státní univerzita v Uljanovsku, Rusko, kde JCMM navázalo na spolupráci univerzity s Masarykovou univerzitou. Lektorát vedla v akademickém roce 2012/2013 lektorka Ivana Matušková, od září 2013 jej provozuje Jana Valentová. V akademickém roce 2012/2013 i 2013/2014 byl vybrán do programu Internacionalizace vždy 1 student z tohoto lektorátu. Lektor Martin Horn se studenty v Iževsku Autor: JCMM 21

23 Náplň činnosti lektorů výuka českého jazyka vysokoškolských studentů dané oblasti vedení českého centra s pořádáním kulturních akcí propagace programu Internacionalizace mezi tamními studenty administrativní pomoc zájemcům o studium v JMK 22

24 Péče o vědce ze zahraničí 1. EURAXESS EURAXESS Centrum Brno jako součást sítě EURAXESS Česká republika poskytovalo v roce 2013 asistenci a poradenství vědecko-výzkumným pracovníkům v rámci jejich vědecké mobility. Během roku 2013 byla provedena asistence 82 vědecko-výzkumným pracovníkům s 958 dotazy, nejčastěji ve spojitosti s přípravou a organizací jejich cesty do České republiky včetně rodinných příslušníků a ve spojitosti s jejich dlouhodobým pobytem v Brně. Pro zahraniční vědecko-výzkumné pracovníky a jejich rodinné příslušníky jsme v roce 2013 uspořádali jednodenní výlet na hrad Pernštejn. Zástupkyně EURAXESS Centra Brno se zúčastnila v prosinci 2013 skupinové studijní návštěvy ve švýcarském Curychu EURAXESS Zurich. EURAXESS Centrum Brno pokračovalo v úsilí o zdokonalení vzájemné spolupráce se všemi brněnskými univerzitami, ústavy AV ČR, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a Cizineckou policií. Výlet zahraničních vědců na hrad Pernštejn Autor: JCMM 23

25 2. SoMoPro SoMoPro je podpora příchodu špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji. V roce 2013 pokračoval souběh obou programů SoMoPro I i SoMoPro II. V průběhu roku 2013 byly postupně ukončovány jednotlivé projekty vědců z první a druhé výzvy, program samotný byl uzavřen k 31. prosinci 2013 při splnění 668 člověko-měsíců. Za pozitivní výsledek lze považovat, že 13 z 27 vědců na brněnských vědeckých a vzdělávacích institucích zůstalo a byl tím naplněn jeden z hlavních cílů programu, tj. příliv mozků do regionu. Úspěšně pokračoval i program SoMoPro II; v červenci 2013 začaly první tři projekty toho programu, postupně najížděli další vědci. Na přelomu léta a podzimu byla vyhlášena poslední (4.) výzva, která vyvolala velkou vlnu zájmu o granty. Celkem JCMM obdrželo v této výzvě 70 žádostí o grant. Koordinační výbor zasedající 16. prosince 2013 schválil a po negociacích doporučil k financování celkem 14 projektů za SoMoPro II bude (včetně 12 projektů ze 3. výzvy) k dispozici celkem 26 stipendií. V roce 2013 proběhlo několik prezentací na mezinárodní úrovni, kdy se realizační tým SoMoPro podělil o své zkušenosti s managementem programu v říjnu 2013 v rámci 11. Evropského týdne regionů a měst byl projekt SoMoPro prezentován v Bruselu na workshopu MARIE CURIE spotted: Co-funding of regional and national programmes for the training and mobility of researchers by the Marie Skłodowska-Curie Actions ; dále na podzim 2013 během litevského předsednictví 24 Příjemkyně grantu Yuh Man Wadeley se svou kolegyní Hanou Hříbkovou při práci v laboratořích Biologického ústavu LF MU Autor: Masarykova univerzita

26 byly zkušenosti s řízením a podporou vědy představeny na mezinárodní konferenci Invest in Researchers ve Vilniusu. Úspěšné zvládnutí náboru kvalitních vědců v tomto roce by mělo zajistit zdárný průběh celého programu včetně naplnění hlavních indikátorů. Poznatky od vědců a od spolupracujících institucí byly využity pro přípravu podkladů programu SoMoPro III, jehož podání se očekává na podzim Dosavadní největší úspěch vědců SoMoPro byl představen v říjnu 2013 v souvislosti s objevem enzymu označeného jako PTP1B vědeckého týmu pod vedením Dr. Yuh Man Wadeley. Tato vědkyně působí od dubna 2011 na Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU a právě tento enzym rozhoduje o tom, ze kterých kmenových buněk se v raném stádiu vývoje jedince stanou nervové buňky a které budou základem pro tvorbu vnitřních orgánů. Předpokládá se, že tyto poznatky lze v budoucnu využít při přípravě účinných léčebných buněk např. pro některá neurodegenerativní onemocnění. 25

27

28

29 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1, Brno, tel , facebook: jcmm.brno Grafická úprava, zpracování a tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, Brno

30

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah...................................... 3 Seznam zkratek................................ 4 Úvodní slovo..................................

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) JCMM Náš cíl 1) Rozvíjet talentované studenty v Jihomoravském kraji. 2) Podporovat příliv nadaných studentů a vědců do regionu. JCMM Základní údaje

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2012 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravský kraj je regionem, který se cílevědomě mění v region inovací, vědy a

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Výroční zpráva za rok 2010. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 2 Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. www.technickeskolky.cz

TECHNICKÉ ŠKOLKY. www.technickeskolky.cz TECHNICKÉ ŠKOLKY www.technickeskolky.cz Technika hrou Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách prostřednictvím programu

Více

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of the Region of South Moravia co-funded by Marie Curie Actions SoMoPro program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů 11.

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Projekt inovace studijního oboru ČVUT v Praze Fakulty dopravní vzhledem k potřebám automobilového průmyslu Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 31. 3., Obsah prezentace

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Název projektu (sub-projektu): Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2008

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2008 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo ředitelky 5 O JCMM 6 Správní a organizační struktura JCMM a Nadačního fondu Sophia 6 JCMM 7 Nadační fond Sophia 8 Partnerství

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více