HR Monitor. Personální procesy ve firmách v ČR. - základní výstupy studie. Srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HR Monitor. Personální procesy ve firmách v ČR. - základní výstupy studie. Srpen 2013"

Transkript

1 HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR - základní výstupy studie Srpen 2013

2

3 Obsah 1. ORGANIZACE PERSONALISTIKY Kam organizačně spadá personalistika? Personální ředitelé ve firmách Počet personalistů ve firmě PERSONÁLNÍ STRATEGIE VE FIRMÁCH PROCESY V PERSONALISTICE Personální procesy a produktivita práce Výběr nových zaměstnanců Tvorba individuálních kariérových a rozvojových plánů Pravidelné zjišťování spokojenosti zaměstnanců Popisy pracovních míst Kompetenční model Normy práce Mzdový systém systém odměňování Pravidelné hodnocení zaměstnanců FLUKTUACE A PRŮMĚRNÁ DOBA ZAMĚSTNÁNÍ Průměrná doba zaměstnání u jednoho zaměstnavatele Fluktuace v roce Jaká je optimální fluktuace? PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ ŠKOL ABSURDITA ROKU METODIKA A CÍLE HR MONITORU...23 HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 3

4 1. Organizace personalistiky 1.1. Kam organizačně spadá personalistika? Pod jaké oddělení spadá ve vaší firmě oblast řízení lidských zdrojů? Ekonomické / finanční oddělení 12 % Pod jiné oddělení 4 % Kompletně řešíme externě 1 % V jakých firmách mají samostatné personální oddělení? % firem, které mají samostatné personální oddělení, v dané kategorii počet zaměstnanců česká firma se zahr. účastí / zahraniční do 249 zaměstnanců 21 % 40 % Pod samostatné personální oddělení 32 % Přímo pod ředitele firmy 52 % zaměstnanců 32 % 53 % 500+ zaměstnanců 42 % 53 % Samostatné personální oddělení má pouze 1/3 firem se 100 a více zaměstnanci. Samostatné personální oddělení je častější u zahraničních firem a u firem nad 500 zaměstnanců. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 4

5 1.2. Personální ředitelé ve firmách Máte ve firmě personálního ředitele, který je součástí vedení? Máte ve firmě personálního ředitele, který je součástí vedení? ano ne ano 32 % zaměstnanců 23 % 77 % zaměstnanců 41 % 59 % zaměstnanců 55 % 45 % ne 68 % více než zaměstnanců 63 % 38 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personální ředitel, který je součástí vedení, působí ve 32 % firem s více než 100 zaměstnanci. Čím větší firma, tím častěji má samostatného personálního ředitele. Firmy s personálním ředitelem mají vyšší produktivitu práce* Podrobná analýza ukázala, že ve firmách, kde je personální ředitel součástí top managementu, dosahuje produktivita práce 117 % průměru oboru. Naopak ve firmách bez personálního ředitele to je jen 91 % průměru oboru. * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance a porovnávána v rámci oboru HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 5

6 1.3. Počet personalistů ve firmě Průměrný počet úvazků věnujících se personalistice (přepočteno na 100 zaměstnanců) zaměstnanců 1,3 Průměrný počet úvazků věnujících se personalistice Přepočteno na 100 zaměstnanců počet zaměstnanců česká firma se zahr. účastí/ zahraniční do 249 zaměstnanců 1,2 1, zaměstnanců 0, zaměstnanců 0,8 1, zaměstnanců 0,7 0, zaměstnanců více než zaměstnanců 0,8 0,7 0 0,5 1 1,5 V průměru na 100 zaměstnanců připadá 1,1 úvazku věnující se personalistice. Počet personalistů je vyšší u zahraničních firem. S velikostí firmy roste i synergický efekt a přepočtený počet personalistů na 100 zaměstnanců klesá. V dobře řízených firmách mají více personalistů a dosahují vyšší produktivity práce. Podrobná analýza ukázala, že čím více personalistů (na 100 zaměstnanců) firmy mají, tím vyšší produktivity práce firma dosahuje. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 6

7 2. Personální strategie ve firmách Personální strategie ve firmách nemáme personální strategii 57 % Personální strategií se řídíme 21 % Personální strategie je pro nás pouze formální dokument 5 % Personální strategií se spíše řídíme 16 % Personální strategií se spíše neřídíme 1 % Firmy s personální strategií mají vyšší produktivitu práce Produktivita práce* oproti průměru v oboru průmysl stavebnictví obchod služby 111 % 90 % 88 % 120 % 111 % 96 % 89 % 123 % 0% 50% 100% 150% mají personální strategii nemají personální strategii * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance. a porovnávána v rámci oboru % firem, ve kterých mají personální strategii a řídí se jí udržet kvalitní zaměstnance je prioritou pro vedení firmy udržet kvalitní zaměstnance je střední a nižší prioritou pro vedení firmy firmy s personálním ředitelem firmy bez personálního ředitele 52 % 33 % 37 % 21 % Personální strategií se řídí pouze 37 % firem v ČR s více než 100 zaměstnanci. Ostatní buď personální strategii vůbec nemají (57 %) nebo se jí neřídí. Personální strategii mají a řídí se jí mnohem častěji firmy, pro něž je důležité udržet si kvalitní zaměstnance. Jsou to firmy, které berou personalistiku vážně. V těchto firmách je personální ředitel součástí vedení a realizují se i moderní personální činnosti (např. individuální kariérové plány, kompetenční model atd.). Všechny tyto aspekty vedou k vyšší produktivitě práce. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 7

8 3. Procesy v personalistice Personální procesy ve firmách % firem, které mají proces zavedený zákonem předepsaná administrativa aktualizace mzdového systému výběr nových zaměstnanců 100 % 100 % 100 % Personální procesy ve firmách lze rozdělit na 1. zákonné / tradiční, které zahrnují zákonnou administrativu, mzdový systém, organizaci výběrových řízení a výběr pracovníků a popisy pracovních míst 2. moderní, které řeší menší počet firem. organizace výběrových řízení popisy pracovních míst pravidelné hodnocení zaměstnanců spokojenost zaměstnanců min. 1x za 2 roky 99 % 97 % 76 % 70 % Je patrné, že ve firmách, pro jejichž vedení je prioritou udržení kvalitních zaměstnanců, dělají více moderních činností. Mnohem častěji v těchto firmách mají zavedený kompetenční model, pravidelné zjišťování spokojenosti zaměstnanců a individuální kariérové plánování. individuální kariérové a rozvojové plány normování práce personální strategie kompetenční model 57 % 50 % 43 % 41 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Průměrný počet moderních procesů ve firmě (ze 6 zkoumaných) udržet kvalitní zaměstnance je prioritou pro vedení firmy udržet kvalitní zaměstnance je střední a nižší prioritou pro vedení firmy do 250 zaměstnanců zaměstnanců více než 500 zaměstnanců 2,9 3,2 3,3 2,3 1,9 3,0, max. 5 činností HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 8

9 3.1. Personální procesy a produktivita práce Produktivita práce a personální procesy Produktivita práce* oproti průměru v oboru využívají daný proces nevyužívají daný proces personální strategie 91 % 113 % individuální kariérové a rozvojové plány spokojenost zaměstnanců min. 1x za 2 roky kompetenční model 108 % 89 % 106 % 87 % 106 % 95 % Dobré řízení lidských zdrojů má pozitivní efekt na produktivitu práce Ve firmách, kde mají personální strategii, individuální kariérové plány, kompetenční model či zjišťují spokojenost zaměstnanců, je výrazně vyšší produktivita práce ve srovnání s firmami, kde tyto nástroje nepoužívají. Podrobná analýza ovšem ukázala, že klíčový je postoj Top managementu k řízení lidských zdrojů. Pokud Top management vnímá řízení lidských zdrojů jako důležitou součást chodu firmy, používá moderní personální nástroje častěji a lépe. To následně vede k vyšší produktivitě práce. pravidelné hodnocení zaměstnanců 101 % 98 % 0% 50% 100% 150% * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 9

10 3.2. Výběr nových zaměstnanců Kdo organizuje výběrové řízení? Kdo následně vybírá nové zaměstnance? Jinak 9 % Jinak 9 % HR manažer /oddělení 13 % Každý úsek samostatně 36 % HR manažer /oddělení 56 % Každý úsek samostatně 78 % % firem, kde výběrové řízení na nové zam. organizuje HR manažer česká firma se zahr. účastí / zahraniční do 249 zaměstnanců 40 % 77 % zaměstnanců 53 % 77 % 500+ zaměstnanců 69 % V zahraničních a největších českých firmách realizuje výběrové řízení na nové zaměstnance HR manažer. Samotný výběr nových zaměstnanců pak provádí vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení, kam má nový pracovník nastoupit. V českých firmách do 500 zaměstnanců si výběrové řízení často realizuje každé oddělení samostatně. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 10

11 3.3. Tvorba individuálních kariérových a rozvojových plánů Kdo má na starosti tvorbu individuálních kariérových a rozvojových plánů? % firem, ve kterých se dělají individuální kariérové a rozvojové plány Nedělají 44 % HR manažer /oddělení 19 % česká firma se zahr. účastí / zahraniční do 249 zaměstnanců 42 % 66 % zaměstnanců 58 % 64 % 500+ zaměstnanců 81 % 81 % Jiné 4 % Vedoucí jednotlivých oddělení 32 % Individuální kariérové a rozvojové plány dělají alespoň pro část zaměstnanců v 56 % firmách. Individuální kariérové plány jsou mnohem častější u zahraničních zaměstnavatelů a ve firmách nad 500 zaměstnanců. HR většinou zpracuje metodiku kariérových plánů a samotnou realizaci pak mají na starosti vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 11

12 3.4. Pravidelné zjišťování spokojenosti zaměstnanců Jak zjišťujete spokojenost zaměstnanců? % firem, ve kterých pravidelně zjišťují spokojenost zaměstnanců Nezjišťujeme 31 % Centrálně 44 % udržet kvalitní zaměstnance je vysoká priorita pro vedení firmy udržet kvalitní zaměstnance je střední a nižší priorita pro vedení firmy česká firma se zahr. účastí / zahraniční 71 % 76 % 56 % 60 % Jinak 3 % Každý úsek samostatně 21 % Spokojenost zaměstnanců zjišťuje alespoň 1x za dva roky 69 % firem. Pokud se průzkum spokojenosti zaměstnanců ve firmě provádí, většinou bývá realizován centrálně pro celou firmu. Výrazně častěji zjišťují spokojenost ve firmách, pro jejichž vedení je maximální prioritou udržet kvalitní zaměstnance. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 12

13 3.5. Popisy pracovních míst Kdo aktualizuje popisy pracovních míst? Jiné 7 % Nedělají 3 % HR manažer/ oddělení 35 % Popisy pracovních míst mají zpracované prakticky ve všech firmách s více než 100 zaměstnanci. Práci si dělí personalisté a vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení 55 % HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 13

14 3.6. Kompetenční model Kdo má na starosti aktualizaci kompetenčního modelu? % firem, ve kterých mají zavedený kompetenční model HR manažer /oddělení 21 % udržet kvalitní zaměstnance je vysoká priorita udržet kvalitní zaměstnance je střední a nižší priorita česká firma se zahr. účastí / zahraniční 44 % 46 % 26 % 29 % Nemají kompetenční model 60 % Jiné 4 % Vedoucí jednotlivých oddělení 16 % Zatímco popisy pracovních míst mají zavedené ve všech firmách nad 100 zaměstnanců, kompetenční model využívá pouze 40 % těchto firem. Kompetenční model není doposud běžný ani ve firmách nad 500 zaměstnanců. Kompeteční modely jsou častější ve firmách, které si přeji udržet kvalitní zaměstnance. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 14

15 3.7. Normy práce Kdo má na starosti aktualizaci norem práce? % firem, ve kterých mají zavedené normy práce Nemáme normy práce 50 % HR manažer /oddělení 3 % Výroba, technický úsek 39 % průmysl 71 % obchod 38 % stavebnictví 18 % služby 15 % Jiné 7 % Normy práce využívá přes 70 % průmyslových firem. V ostatních oborech (vyjma obchodu) je normování práce spíše výjimečné. Pokud firma má zavedené normy práce, personální oddělení spravuje metodiku. Samotnou aktualizaci pak provádí většinou výrobní či technický úsek. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 15

16 3.8. Mzdový systém systém odměňování Kdo inovuje/aktualizuje mzdový systém? Kdo inovuje mzdový systém Vedoucí jednotlivých oddělení 8 % Jiné 12 % česká firma se zahr. účastí / zahraniční Top Management 73 % 59 % HR manažer / oddělení 7 % 22 % Vedoucí jednotlivých oddělení 9 % 5 % HR manažer /oddělení 12 % Top Management 69 % Jiné 10 % 15 % Ve ¾ českých firem inovuje/aktualizuje systém odměňování vrcholový management. V zahraničních firmách upravuje mzdový systém top managemet méně často. V těchto firmách má na starosti mzdový systém častěji HR oddělení, repektive HR ředitel. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 16

17 3.9. Pravidelné hodnocení zaměstnanců Jak často provádíte hodnocení zaměstnanců? % firem, ve kterých provádí pravidelné hodnocení zaměstnanců alespoň 1x ročně neprovádíme 25 % 1x za měsíc 17 % 1x za čtvrt roku 8 % převládající vzdělání zaměstnanců ZŠ 63 % SŠ bez maturity 67 % méně často 4 % 1x za půl roku 5 % SŠ s maturitou 76 % VŠ 95 % 1x za rok 42 % Pravidelné hodnocení zaměstnanců probíhá ve firmách nejčastěji 1x ročně. Alespoň 1x do roka své zaměstnance hodnotí ve 72 % velkých firem. Čím kvalifikovanější zaměstnanci ve firmě pracují, tím je častější, že hodnocení zaměstnanců probíhá. Ve firmách, kde převažují zaměstnanci s VŠ vzděláním, probíhá hodnocení v 95 % případů. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 17

18 4. Fluktuace a průměrná doba zaměstnání 4.1. Průměrná doba zaměstnání u jednoho zaměstnavatele Průměrný počet let, který zaměstnanci stráví ve firmě Délka zaměstnání u jednoho zaměstnavatele více než 15 let 14 % méně než 5 let 12 % česká firma se zahr. účastí / zahraniční Celkový průměr let 18 % 5-7 let 28 % tradiční firmy (vznik před rokem 1989) 14,1 10,3 13,3 zavedené firmy (vznik v letech ) 9,3 7,7 8,8 nově vzniklé firmy (po roce 2000) 6,4 4,5 5,3 Celkový průměr 10,9 7,7 9, let 28 % Průměrně stráví Češi u jednoho zaměstnavatele téměř 10 let Ve více než polovině velkých firem pracují zaměstnanci 5 10 let. V 1/3 firem pak zaměstnanci působí v průměru dokonce déle než 11 let. Celkově tak průměrná doba strávená u jednoho zaměstnavatele dosahuje ve velkých podnicích v ČR 9,9 let. Průměrná doba zaměstnání se výrazně liší podle historie firmy. V tradičních firmách založených před rokem 1989 zaměstnanci pracují v průměru 13,3 let, kdežto ve firmách založených po roce 2000 je průměrná doba zaměstnání pouze 5,3 let. Velké rozdíly v délce zaměstnání nalezneme i mezi českými a zahraničními společnostmi. V zahraničních firmách působících v ČR pracují zaměstnanci výrazně kratší dobu (v průměru 7,7 let) než v českých podnicích (10,9 let). HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 18

19 4.2. Fluktuace v roce 2012 Míra fluktuace* v ČR v roce 2012 Míra fluktuace v ČR v roce 2012 více než 20 % 21 % do 2 % 7 % 2,1-5 % 20 % udržet kvalitní zaměstnance je prioritou pro vedení firmy česká firma se zahr. účastí / zahraniční 10,6 11,9 15,1-20 % 10 % udržet kvalitní zaměstnance je střední a nižší prioritou pro vedení firmy 13,0 14,7 10,1-15 % 17 % 8,1-10 % 9 % 5,1-8 % 16 % Míra fluktuace dle převažující činnosti firmy obor činnosti míra fluktuace Průměrná míra fluktuace zaměstnanců* u firem s více než 100 zaměstnanci v roce 2012 byla 11,5 %. Vyšší fluktuace panuje v zahraničních firmách působících v ČR, ve stavebnictví a v obchodě. O 2,4 p.b. nižší fluktuace dosahují ve firmách, jejichž vedení si chce udržet kvalitní zaměstnance. * Výpočet míry fluktuace Míru fluktuace počítáme jako počet odešlých zaměstnanců za rok ku průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců v daném roce. Extrémní hodnoty jsou z analýzy vyloučeny. strojírenství, kovo 11,1 auto-moto 11,4 elektro 11,0 chemický, gumárenský průmysl, farmacie 11,4 textilní a kožedělný průmysl 10,9 ostatní průmysl 12,6 stavebnictví 14,4 velkoobchod a maloobchod 13,0 služby nevyžadující kvalifikovanou pracovní sílu 10,8 služby vyžadující kvalifikovanou pracovní sílu 9,4 HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 19

20 4.3. Jaká je optimální fluktuace? Jaká je optimální fluktuace? Produktivita práce* oproti průměru v oboru Míra fluktuace průmysl 92 % 94 % 78 % 122 % do 5 % 5-10 % 10,1-15 % stavebnictví 41 % 78 % 107 % 147 % 15,1-20 % více než 20 % Optimální míru fluktuace nelze generálně stanovit. Pro každý obor a firmu je optimální fluktuace jiná. Např. ve stavebnictví (časté sezónní práce) je logické, že míra fluktuace bude vyšší než v průmyslu. obchod služby 100 % 136 % 111 % 79 % 87 % 86 % 160 % 74 % Na základě podrobné analýzy vztahu míru fluktuace a produktivity práce lze usuzovat následující: optimální míra fluktuace pro průmysl se pohybuje mezi 5-10 % optimální míra pro stavebnictví se pohybuje mezi % optimální míra pro obchod se pohybuje mezi 5-10 % optimální míra pro služby se pohybuje mezi % 0% 50% 100% 150% 200% * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 20

21 5. Připravenost absolventů škol Jak zaměstnavatelé vnímají úroveň absolventů? zapracování trvá obvykle dlouho, absolventi nejsou pro výkon práce připraveni 16 % pro výkon práce jsou připraveni lépe, než bychom očekávali 2 % Jaká jsou podle personalistů finanční očekávání absolventů? jsou většinou nižší než podmínky, které bychom jim nabídli my 1 % příliš vysoká, neodpovídají úrovni jejich kompetencí 19 % zapracování trvá většinou déle, než bychom si představovali 29 % nároky na zapracování jsou standardní, s úrovní jsme spokojeni 53 % odpovídají úrovni jejich kompetencí 27 % vysoká, ale většinou jsou ochotni slevit 53 % Téměř ¾ HR manažerů říká, že finanční očekávání absolventů škol jsou nepřiměřená a absolventi požadují více, než by odpovídalo jejich dovednostem. Absolventi jsou navíc podle personalistů pro výkon práce připraveni jen částečně. S úrovní současných absolventů je spokojeno 55 % HR manažerů. Zbylých 45 % tvrdí, že zapracování absolventů trvá déle, než by si představovali. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 21

22 6. Absurdita roku místo: Vstupní lékařská prohlídka pro brigádníky Novela zákona o specifických zdravotních službách přinesla od 1. dubna 2012 povinné vstupní lékařské prohlídky a to i pro brigádníky na DPP. Vznikaly tak absurdní situace, kdy i pro výdělek Kč musel brigádník podstoupit vstupní zdravotní prohlídku Aktuální stav Od již nemusí být u brigádníků (dohodářů) vstupní prohlídka s výjimkou rizikových prací nebo prací, jejíchž součástí je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. 2. místo: Nemožnost řetězení poměrů na dobu určitou V současné době lze pracovní poměr na dobu určitou maximálně 2x prodloužit. To způsobuje problém především při zaměstnávání sezónních pracovníků. Očekávané změny Podle PS odsouhlasené novely zákoníku práce se má vrátit možnost opakovaně uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Podmínkou bude souhlas zaměstnavatele a odborů. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organ., postačí upravit zmíněné podmínky ve vnitřním předpisu. Absurdita roku 2013 povinnost vstupních lékařských prohlídek pro brigádníky podmínky při uzavření poměru na dobu určitou zavedení druhého pilíře penzijní reformy a s ním spojená administrativa výkazy, příliš mnoho papírování povinnost nošení pracovních smluv na pracovišti časté změny zákoníku práce zákonná úprava zaměstnávání důchodců / sleva pro důchodce. nutnost hlásit přehledy o exekucích sociální správě / exekuční řízení zákonná úprava zaměstnávání invalidů / náhradní plnění. administrativa s odvody u DPP. jiné Čísla uvádí počet hlasujících HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 22

23 7. Metodika a cíle HR Monitoru Hlavní cíle HR Monitoru zjistit reálný stav řízení lidských zdrojů ve firmách v ČR a kontinuálně sledovat vývoj v této oblasti; dát dotázaným manažerům zpětnou vazbu v podobě srovnání s ostatními společnostmi; vyhodnotit přínosnost řízení lidských zdrojů na výsledky firmy. Přidanou hodnotou konjunkturálního šetření je jeho opakovanost v čase. Projekt je realizován 2x ročně, každá vlna obsahuje konjunkturální část a ad-hoc část vždy na vybrané téma řízení lidských zdrojů. Respondenti: V každé vlně výzkumu dotazujeme minimálně 250 HR manažerů z náhodně vybraných firem v soukromém sektoru. Firmy jsou rozděleny oborově a podle velikosti ( zaměstnanců, zaměstnanců a 500+ zaměstnanců). Díky náhodnému výběru lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné. Sběr dat: Sběr dat poslední vlny byl proveden v únoru 2013 a účastnilo se jej 270 respondentů. Výzkum a jeho vyhodnocení s TREXIMA spol. s r.o. realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. (www.b-inside.cz). HR Monitor má tři typy výstupů: - články na portále - souhrnná studie na portále - podrobné výsledky za segmenty (pouze pro účastníky projektu) Webový portál projektu: HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 23

24 TREXIMA, spol. s r.o. již 20 let podporujeme Vaši cestu k úspěchu Poskytujeme poradenství v oblasti lidských zdrojů. Pravidelné kontakty s personálními manažery významných podniků a sledování nových trendů nám umožňuje realizaci řešení na vysoké profesionální úrovni. Provádíme statistická šetření, působíme jako významný partner při projektech ve veřejném sektoru v oblasti analýz a popisu trhu práce. Nabízíme širokou škálu poradenských nástrojů a služeb v oblasti rozvoje zaměstnanců, motivačních systémů a zvyšování produktivity práce: TREXIMA, spol. s r.o. tvorba personální strategie vytvoření a aplikace firemního kompetenčního modelu, popisy pracovních míst rozvoj zaměstnanců, nastavení systému vzdělávání hodnocení zaměstnanců audit spokojenosti zaměstnanců nastavení mzdového a motivačního systému mzdová srovnání analytické hodnocení prací, zařazování do tarifních stupňů stanovení norem a personální audit metodická podpora manažerů HR. Tř. T. Bati Zlín-Louky IČO: DIČ: CZ Naše služby provádíme vždy s ohledem na požadavky a přání našich obchodních partnerů, což se pozitivně odráží v jejich spokojenosti. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 24

25 Výjimečnost našich služeb Vždy máme na mysli potřeby zákazníka, přemýšlíme i o jeho nevyslovených přáních. Jsme kreativní a tvůrčí, systematicky sledujeme nejnovější trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů a informačních technologií a přenášíme tyto poznatky k užitku našich zákazníků a veřejnosti. Budujeme dlouhodobé vztahy s partnery tak, aby naše společná práce přinášela vysokou hodnotu zákazníkům. Naše práce vždy vede k nejlepším možným výsledkům. Otevřeně nasloucháme kritice a námětům na další zlepšování. Pracujeme tak, abychom na výsledky mohli být hrdí. TREXIMA, spol. s r. o. Tø. T. Bati 299, Zlín-Louky tel.: , fax: I MA.CZ

HR Monitor. Kompetenční modely ve firmách v ČR. Září 2014

HR Monitor. Kompetenční modely ve firmách v ČR. Září 2014 HR Monitor Kompetenční modely ve firmách v ČR Září 2014 Obsah 1. KOMPETENČNÍ MODEL VE FIRMÁCH... 4 2. V KTERÝCH OBLASTECH PODNIKY KM VYUŽÍVAJÍ?... 6 3. VÝHODY A NEVÝHODY KONCEPTU KM... 8 4. ZAVÁDĚNÍ A

Více

HR Monitor. Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR. Listopad 2013. - základní výstupy studie

HR Monitor. Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR. Listopad 2013. - základní výstupy studie HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR - základní výstupy studie Listopad 2013 Obsah 1. MZDOVÉ SYSTÉMY V ČR... 4 1.1. Používané mzdové systémy... 4 1.2. Variabilní

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

HR Monitor. Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR. Duben 2014. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1

HR Monitor. Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR. Duben 2014. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR Duben 2014 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 2 Obsah

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství Mzdové srovnání pro sektor strojírenství Proč mzdové srovnání Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete,

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015 HR Monitor MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce Březen 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ...4 3. DŮLEŢITOST PERSONALISTIKY V PODNIKU...6 4. TVŮRČÍ A

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Co je a co zajišťuje GfK Trustmark?

Co je a co zajišťuje GfK Trustmark? Vytváření vysoce výkonných organizací GfK Czech, 7.10.2010 Co je a co zajišťuje GfK Trustmark? Součást GfK Goup přinášející novou znalost v oblasti měření HR oblasti 2 Nositel rozsáhlých zkušeností s komplexními

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice

Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice Význam interní komunikace a její stav v českých firmách Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice Interní komunikace ve firmě Interní komunikace v organizaci je často opomíjeným manažerským nástrojem. Interní

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. MODEL PROGRAMU KRÁL ČESKÉHO OBCHODU... 4 2.1. STRUKTURA... 4 2.2. MODEL SEKTOROVÉ CENY KRÁL

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Ing. Radovan Burkovič

Ing. Radovan Burkovič Ing. Radovan Burkovič Prezident APA od roku 2011 Ředitel agentury práce od 1990 Založena v roce 2001 Kde se bere potřeba flexibilního zaměstnávání? Příklady z praxe Proč firmy využívají služeb agentur

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 2. odborná konference projektu KRUH Jihlava 15. 11. 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více