HR Monitor. Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR. Listopad základní výstupy studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HR Monitor. Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR. Listopad 2013. - základní výstupy studie"

Transkript

1 HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR - základní výstupy studie Listopad 2013

2

3 Obsah 1. MZDOVÉ SYSTÉMY V ČR Používané mzdové systémy Variabilní složka mzdy Používané variabilní složky mzdy Aktualizace mzdového systému Hodnocení používaného mzdového systému personalisty BENEFITY K MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ Finanční benefity Nefinanční motivace zaměstnanců Produktivita práce, benefity a nefinanční motivace Přemýšlíte o netradičních benefitech? PERSONÁLNÍ KAPACITY NA ZPRACOVÁNÍ MEZD MZDOVÝ VÝVOJ METODIKA A CÍLE HR MONITORU HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 3

4 1. Mzdové systémy v ČR 1.1. Používané mzdové systémy Systém stanovení mzdy % firem, které systém používají České x zahraniční firmy % firem, které systém používají Tarifní systém s osobním ohodnocením 48 % se zahr. Individuální mzdový systém 40 % česká firma účastí / zahraniční Tarifní systém se mzdovým rozpětím Tarifní systém s pevně stanovenými tarify Jiný systém 20 % 17 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % Tarifní systém s osobním ohodnocením 50 % 42 % Individuální mzdový systém 37 % 46 % Tarifní systém se mzdovým rozpětím 20 % 18 % Tarifní systém s pevně stanovenými tarify 18 % 16 % Jiný systém 5 % 5 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2013), N=290 Nejčastěji používaným systémem stanovení mzdy v ČR je tarifní systém s osobním ohodnocením, který používá téměř polovina firem. Častěji jsou to ryze české firmy a mezioborově se pak systém s osobním ohodnocením používá nejvíce v obchodním sektoru (velkoobchod, maloobchod), kde ho využívá 61 % firem. Tarifní systém s pevně stanovenými tarify je používaný nejméně, přičemž relativně častěji jej využívají firmy v oboru služby (24 %) a naopak v obchodním sektoru jej využívá pouze 6 % firem. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 4

5 Systém stanovení mzdy a produktivita práce Produktivita práce* oproti průměru v oboru Individuální mzdový systém 110 % Tarifní systém se mzdovým rozpětím 107 % Tarifní systém s osobním ohodnocením Tarifní systém s pevně stanovenými tarify 80 % 89 % 0 % 50 % 100 % 150 % * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance a porovnávána v rámci oboru Produktivita práce ve firmách, které používají individuální mzdový systém, je oproti ostatním firmám v oboru o 10 % vyšší. Naopak, firmy s pevně stanovenými tarify dosahují oproti jejich oboru úrovně pouze 80 % produktivity práce. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 5

6 1.2. Variabilní složka mzdy Používaný mzdový systém Jednosložkový mzdový systém 3 % Kolik % z celkového objemu ročních mezd tvoří variabilní složka? % variabilní složky česká firma se zahr. účastí / zahraniční Vícesložkový mzdový systém 97 % Jednosložkový systém 4 % 0 % Max. 10 % 9 % 9 % % 28 % 37 % % 42 % 38 % 31 % a více 17 % 16 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2013), N=290 Naprosto převažujícím mzdovým systémem je v ČR vícesložkový systém. Z ročního objemu mezd tvoří jejich variabilní složka v průměru 25 % (medián rovněž 25 %). Relativně nižší průměrné procento variabilní složky mzdy se rozděluje ve službách (22 %), naopak vyšší variabilní složku používá stavebnictví (28 %). Z pohledu produktivity práce se ukazuje jako nejvhodnější alokovat na variabilní složku mzdy cca % celkových mzdových nákladů. Příliš malá variabilní složka nedokáže dobře motivovat jednotlivé pracovníky. Naopak příliš vysoká (nad 30 %) již naopak demotivuje a přináší jiné negativní dopady na firemní kulturu. Variabilní složka mzdy a produktivita práce Produktivita práce* oproti průměru v oboru Bez variabilní složky Variabilní složka max. 10 % Variabilní složka % Variabilní složka % Variabilní složka 31 % a více 74 % 84 % 84 % 101 % 115 % 0 % 50 % 100 % 150 % * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance a porovnávána v rámci oboru HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 6

7 1.3. Používané variabilní složky mzdy Variabilní složky mzdy % firem, které složku používají Mezioborové rozdíly % firem, které danou složku používají Mimořádné odměny Pravidelné prémie a odměny Roční odměny 61 % 90 % 88% 90 % 86% 76% průmysl služby stavebnictví obchod Mimořádné odměny 91 % 90 % 80 % 84 % Pravidelné prémie a odměny 90 % 81 % 93 % 91 % česká firma se zahr. účastí / zahraniční Cílové odměny Provize Jiné 24 % 21% 13 % 16% 43 % 47% Roční odměny 67 % 59 % 67 % 72 % Cílové odměny 47 % 33 % 53 % 47 % Provize 20 % 26 % 7 % 44 % Jiné 14 % 12 % 20 % 13 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2013), N=290 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mimořádné odměny i pravidelné prémie jsou dnes téměř samozřejmostí ve většině firem českých i zahraničních. Zahraniční podniky však oproti českým častěji využívají roční odměny (76 %). Používané odměny se liší také mezioborově, v obchodě jsou samozřejmě výrazně častěji používané provize (44 %), ve stavebnictví jsou to zase cílové odměny (53 %). V souvislosti s produktivitou práce lze říci, že podniky, které používají cílové odměny, dosahují o 20 % vyšší produktivitu práce než jiné firmy v jejich oboru. Naopak mimořádné odměny produktivitu práce nezvyšují. Mezi jinými typy variabilní složky mzdy personalisté jmenovali např. odměny za kvalitu, za počet odpracovaných let, podíl na HV, příplatky za přesčasy apod. Typy variabilní složky mzdy a produktivita práce Produktivita práce* oproti průměru v oboru Cílové odměny Roční odměny Provize Pravidelné prémie Mimořádné odměny Bez variabilní složky 74 % 106 % 105 % 101 % 100 % 120 % 0 % 50 % 100 % 150 % * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance a porovnávána v rámci oboru HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 7

8 1.4. Aktualizace mzdového systému Kdy jste naposledy zásadně aktualizovali mzdový systém? Před 5-10 lety 18 % Před více než 10 lety 7 % Letos 30 % Polovina podniků prováděla zásadní aktualizaci mzdového systému letos nebo v loňském roce. Naopak, čtvrtina podniků takovou aktualizaci prováděla před více než 5 lety. Před 3-4 lety 15 % Před 2 lety 10 % Před rokem 20 % Podniky, pro jejichž vedení je prioritou udržet si kvalitní zaměstnance, aktualizují svůj mzdový systém častěji než ty, kde udržení kvalitních zaměstnanců prioritou není. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 8

9 1.5. Hodnocení používaného mzdového systému personalisty Jak personalisté hodnotí používaný mzdový systém zcela souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím zcela nesouhlasím Produktivita práce dle kvality mzdového systému Produktivita práce* oproti průměru v oboru ano pouze částečně či vůbec Náš systém je srozumitelný pro všechny zaměstnance 56 % 37 % 6 % 1 % Náš systém umožňuje rozlišit a správně motivovat různé skupiny zaměstnanců 97 % 107 % Náš systém má jednoznačně stanovená pravidla 44 % 48 % 7 % 1 % Náš je srozumitelný pro všechny zaměstnance 99 % 101 % Náš systém umožňuje rozlišit a správně motivovat různé skupiny zaměstnanců 31 % 49 % 17 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Náš systém má jednoznačně stanovená pravidla 99 % 101 % 0 % 50 % 100 % 150 % * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance. Personalisté v podnicích nejvíce chválí srozumitelnost mzdového systému pro zaměstnance - za zcela srozumitelný považuje používaný mzdový systém 56 % dotázaných personalistů a dalších 37 % jej považuje za spíše srozumitelný. Naopak, v pětině firem (20 %) personalisté říkají, že jejich mzdový systém neumožňuje rozlišit a správně motivovat různé skupiny zaměstnanců. Možnost správné motivace má největší vliv na produktivitu práce. Podniky, jejichž mzdový systém je motivační, dosahují vyšší produktivity práce (107 % oproti průměru v jejich oboru). Srozumitelnost ani jasná pravidla mzdového systému takový vliv na produktivitu práce nemají. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 9

10 2. Benefity k motivaci zaměstnanců 2.1. Finanční benefity Standardem ve firemních benefitech v ČR je poskytování příspěvku na stravování/stravenek a poskytování vzdělávání zaměstnanců. Tyto dva Benefity k motivaci zaměstnanců % firem, které benefit používají benefity nabízí alespoň části svých zaměstnanců přibližně 90 % firem se 100 a více zaměstnanci působících v ČR. Také služební auto či mobil k soukromým účelům je velmi často poskytovaným benefitem alespoň části zaměstnancům. Necelých 60 % Příspěvek na stravování/stravenky Vzdělávání (kurzy, školení) Služební auto k soukr. účelům 66 % 91 % 89 % firem pak poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na penzijní Mobilní telefon k soukr. účelům 64 % připojištění. Mezi jinými benefity byly nejčastěji jmenovány dovolená navíc (13 % podniků) a dárky / příspěvky k životním či pracovním událostem (narozeniny, narození dítěte, počet let ve firmě), které uvedlo 12 % firem. Penzijní připojištění Odměna při odchodu do důchodu Životní pojištění 39 % 57 % 56 % Příspěvek na sport, zdraví, kulturu 33 % Zahraniční firmy poskytují širší škálu benefitů Obecně lze říci, že zahraniční firmy poskytují širší škálu motivačních benefitů než ryze české firmy. Výrazně častěji u nich najdeme příspěvky na sport, zdraví a kulturu, příspěvky na očkování, 13. plat, příspěvky na cestovné do zaměstnání či flexi poukázky. České firmy zase častěji poskytují zaměstnancům odměny při odchodu do důchodu či zaměstnanecké půjčky. Zaměstnanecké půjčky Očkování 13. plat Příspěvek na cestovné do zam. Flexi poukázky Příspěvek na dovolenou Jiné 31 % 28 % 24 % 22 % 19 % 15 % 37 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 10

11 Mezioborové srovnání % firem, které daný benefit používají průmysl služby stavebnictví obchod Příspěvek na stravování/stravenky 94 % 84 % 87 % 94 % Vzdělávání (kurzy, školení) 91 % 78 % 87 % 97 % Služební automobil k soukromým účelům Mobilní telefon k soukromým účelům 68 % 55 % 60 % 78 % 65 % 64 % 27 % 76 % Penzijní připojištění 59 % 52 % 73 % 55 % Odměna při odchodu do odchodu 64 % 38 % 47 % 53 % Životní pojištění 37 % 45 % 67 % 27 % Příspěvek na sport, zdraví nebo kulturu 35 % 30 % 20 % 33 % Zaměstnanecké půjčky 30 % 30 % 53 % 30 % Očkování 31 % 20 % 33 % 24 % 13. plat 28 % 13 % 40 % 22 % Příspěvek na cestovné do zaměstnání 22 % 22 % 20 % 24 % Flexi poukázky 18 % 16 % 20 % 30 % Příspěvek na dovolenou 15 % 14 % 13 % 18 % Jiné 39 % 34 % 20 % 36 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2013), N=290 Nejvíce benefitů poskytují svým zaměstnancům průmyslové a obchodní firmy (v průměru 7 z 15 zkoumaných), naopak nejméně benefitů (v průměru 6) poskytují firmy působící v oboru služeb. Obchodní firmy oproti ostatním poskytují výrazně častěji svým zaměstnancům vzdělávání a služební auta či mobily k soukromým účelům. Ve stavebnictví mají zaměstnanci zase častěji k dispozici penzijní připojištění, životní pojištění, zaměstnanecké půjčky či třináctý plat. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 11

12 2.2. Nefinanční motivace zaměstnanců Nefinanční motivace zaměstnanců % firem, které používají Zpříjemnění pracovního prostředí Firemní kultura zaměřená na spolupráci, partnerství Pochvala, uznání 69 % 80 % 73 % Mezioborové rozdíly % firem, které danou nefinanční motivaci používají průmysl služby stavebnictví obchod Zpříjemnění pracovního prostředí 80 % 73 % 67 % 100 % Plánování kariérového růstu Vyhodnocení a zveřejnění nejlepších pracovníků, kolektivů Večírky, grilování 11 % 29 % 41 % Firemní kultura zaměřená na spolupráci, partnerství 73 % 70 % 60 % 79 % Pochvala, uznání 67 % 66 % 80 % 79 % Akce pro děti 7 % Plánování kariérového růstu 42 % 41 % 20 % 45 % Sportovní akce, sportovní dny Dny otevřených dveří, zaměstnanecké dny Jiné Nevyužívají nefinanční motivace 6 % 7 % 14 % 7 % Vyhodnocení a zveřejnění nejlepších pracovníků, kolektivů 27 % 23 % 20 % 55 % Jiné 32 % 27 % 27 % 33 % Nevyužívají nefinanční motivace 7 % 9 % 13 % 0 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2013), N=290 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nefinanční motivace zaměstnanců využívá 93 % firem působících v ČR. Zahraniční firmy přitom používají nefinanční motivace častěji než české. Nejčastější nefinanční motivací zaměstnanců je zpříjemnění pracovního prostředí (80 %). Následuje firemní kultura zaměřená na spolupráci a partnerství (73 %) a pochvaly a uznání (69 %). Nejvíce nefinančních motivací využívají podniky v sektoru velkoobchod a maloobchod (v průměru 3,9 z 6 zkoumaných), naopak nejméně ve stavebnictví (2,7). HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 12

13 2.3. Produktivita práce, benefity a nefinanční motivace Poskytované finanční benefity a produktivita práce Produktivita práce* oproti průměru v oboru Nefinanční motivace a produktivita práce Produktivita práce* oproti průměru v oboru Max. 5 benefitů 86 % Nevyužívají nefinanční motivace 84 % 6-8 benefitů 99 % 1-2 nefinanční motivace 3-5 nefinančních motivací 93 % 104 % 9 a více benefitů 121 % 6 a více nefinančních motivací 114 % 0 % 50 % 100 % 150 % * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance a porovnávána v rámci oboru 0 % 50 % 100 % 150 % * Produktivita práce je počítána jako obrat firmy na 1 zaměstnance a porovnávána v rámci oboru Podniky, které svým zaměstnancům poskytují širokou nabídku benefitů, dosahují o 21 % vyšší produktivity práce než ostatní firmy v jejich oboru. Výši produktivity ovlivňují prakticky všechny zkoumané benefity, nejvíce pak příspěvek na sport, zdraví nebo kulturu a flexi poukázky. Z tohoto pohledu se zdá být ideální, když firma dá svým zaměstnancům vybrat dle osobních preferencí. Možností je například poskytnout zaměstnancům seznam benefitů, ze kterých si mohou vybírat v rámci předem stanoveného kreditu. I nefinanční motivace přispívá k vyšší produktivitě práce. Výrazně lépe se daří firmám, které mají firemní kulturu postavenou na spolupráci a partnerství a které plánují kariérní růst. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 13

14 2.4. Přemýšlíte o netradičních benefitech? Níže uvádíme příklady, jaké další benefity firmy svým zaměstnancům nabízí: dárky / příspěvky k životním či pracovním událostem (narozeniny, narození dítěte, počet let ve firmě,...) Ohodnocení při narození dítěte; Dary k životním a pracovním jubileím; Dárky ke zvláštním příležitostem; Odměna za odpracované roky; Věrnostní odměna po odpracování 3 let u firmy; Odměna za pracovní výročí; Odměna za odpracované roky; Dárky ke zvláštním příležitostem; Věcné dary za výročí; Věcné dary k 50. narozeninám; Dary k pracovnímu výročí (nad 20 let); "Kaprovné" 1000, ,- na Vánoce; Dary ke svatbě; 3000,- odměna za to, když zaměstnanec není rok nemocný; příspěvek / sleva na dovolenou Příspěvek na dětské tábory; Chata pro zaměstnance; Rekreační zařízení; Odměny na prázdniny; Příspěvek na lázně; Rekreační zařízení; Příspěvek na podnikovou chatu; 5 % sleva na dovolenou (smlouva s Čedokem); Chata za zvýhodněné ceny; Rehabilitační pobyty dárkové poukazy, balíčky, příspěvky na divadlo, sport apod. Poukázka 250,- (možno využít jakkoliv); Masáže; Dárkové koše; Vital balíčky; Pro zaměstnance masáže zdarma; Benefitní karty; Divadlo; Peněžní poukázky (mohou použít na co chtějí); Poukázkové šeky; Poukaz do OBI pro důchodce; Multitikety; Vánoční dárky; Permanentky; Příspěvek na Mikuláše dětem; Karty na bazén lékařská péče, prohlídky, dorovnání nemocenské Lékařské prohlídky; Nemocenská do plné výše; Lékařská péče-medicare; Úrazové pojištění; Příspěvek na lékařské služby; Sick days 5 dnů - dorovnání nemocenské do 100 % mzdy; Příspěvek k určení krevní skupiny; 10 dnů nemoci, nevolnosti bez lékařského potvrzení občerstvení Pitný režim; Občerstvení zdarma ve firmě; Přídavky na nápoje ve dnech horka; ostatní Osobní účet zaměstnance s 6000,- k libovolnému čerpání popř. převodu do dalších let. Kafeterie; Ošatné; Zvýhodněné zaměstnanecké jízdné; Slevy u společnosti; Zvýhodněné volání pro rodinné příslušníky; Možnost půjčení dodávky; Slevy na firemní produkty; Zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance; Slevy na firemní produkty; Slevy na výrobky; Volání na 5 čísel za 50,- (pro rodinné příslušníky); Psycholog; Karty na kluziště; Dorovnání platu při nemoci do 3 měsíců; 7000,- odměna pro směnové zaměstnance (nad 50 let po 5 letech) HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 14

15 3. Personální kapacity na zpracování mezd Průměrný počet úvazků věnujících se zpracování mezd (přepočteno na 100 zaměstnanců) Externí zpracování mezd % firem, které outsourcuje zpracování mezd Do 249 zaměstnanců 1,0 1,2 česká firma se zahr. účastí / zahraniční zaměstnanců Nad 500 zaměstnanců 0,5 0,4 0,3 0,2 česká firma se zahr. účastí / zahraniční zaměstnanců 3 % 11 % Nad 500 zaměstnanců 5 % 14 % 0 0,5 1 1,5 V průměru připadá na 100 zaměstnanců 0,8 úvazku věnujících se zpracování mezd. Zahraniční firmy outsourcují zpracování mezd podstatně častěji než české podniky. Ve firmách do 249 zaměstnanců se zpracování mezd věnuje 1,0 úvazku (v českých firmách), resp. 1,2 úvazku (v zahraničních firmách). S počtem zaměstnanců pak přepočtený počet mzdových účetních klesá. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 15

16 4. Mzdový vývoj Mzdový vývoj v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 Mezioborové srovnání Průměrný mzdový vývoj v roce 2013 růst stagnace pokles neví / bez odpovědi průměrný růst mezd Česká firma 46 % 43 % 7% 3% Průmysl 1,5 % Služby 1,5 % Stavebnictví 0,6 % Se zahr. účastí / zahraniční 51 % 36 % 3% 10% Velkoobchod a maloobchod 1,2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Podniky v letošním roce zaznamenaly spíše růst, nejhůře stagnaci mezd. Snižování mezd se týkalo pouze 7 % českých a 3 % zahraničních firem. V průměru rostly mzdy o 1,4 %, typicky pak o 0,9 % (medián). Jedná se o absolutní rozdíl v % bez ohledu na inflaci a na počet zaměstnanců ve firmě. Mezioborově vidíme, že nejmenší růst mezd v letošním roce zaznamenalo stavebnictví (pouze 0,6 %), více rostly mzdy v průmyslu a službách (1,5 %) 1. 1 Měřeno počtem firem, nikoliv počtem zaměstnanců HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 16

17 Očekávaný mzdový vývoj pro rok 2014 oproti roku 2013 růst stagnace pokles neví / bez odpovědi Mezioborové srovnání % firem očekávajících růst mezd v roce 2014 % podniků očekávajících růst mezd Česká firma 35 % 62 % 3% 1% Průmysl 43 % Služby 34 % Stavebnictví 33 % Se zahr. účastí / zahraniční 49 % 46 % 0% 4% Velkoobchod a maloobchod 36 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pro příští rok (2014) očekávají české podniky nejčastěji stagnaci (62 %), 35 % českých firem očekává růst mezd. Téměř polovina zahraničních firem však čeká růst mezd a další téměř polovina (46 %) očekává stagnaci. Růst mezd očekávají nejčastěji průmyslové firmy (43 %), naopak podniky ve stavebnictví očekávají růst mezd jen ve třetině případů. HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 17

18 5. Metodika a cíle HR Monitoru Hlavní cíle HR Monitoru zjistit reálný stav řízení lidských zdrojů ve firmách v ČR a kontinuálně sledovat vývoj v této oblasti; dát dotázaným manažerům zpětnou vazbu v podobě srovnání s ostatními společnostmi; vyhodnotit přínosnost řízení lidských zdrojů na výsledky firmy. Přidanou hodnotou konjunkturálního šetření je jeho opakovanost v čase. Projekt je realizován 2x ročně, každá vlna obsahuje konjunkturální část a ad-hoc část vždy na vybrané téma řízení lidských zdrojů. Respondenti: V každé vlně výzkumu dotazujeme minimálně 250 HR manažerů z náhodně vybraných firem v soukromém sektoru. Firmy jsou rozděleny oborově a podle velikosti ( zaměstnanců, zaměstnanců a 500+ zaměstnanců). Díky náhodnému výběru lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné. Sběr dat: Sběr dat poslední vlny byl proveden v červenci 2013 a účastnilo se jej 290 respondentů. Výzkum a jeho vyhodnocení s TREXIMA spol. s r.o. realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. (www.b-inside.cz). HR Monitor má tři typy výstupů: - články na portále - souhrnná studie na portále - podrobné výsledky za segmenty (pouze pro účastníky projektu) Webový portál projektu: HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR, 2013 strana 18

19 TREXIMA, spol. s r.o. již 20 let podporujeme Vaši cestu k úspěchu Poskytujeme poradenství v oblasti lidských zdrojů. Pravidelné kontakty s personálními manažery významných podniků a sledování nových trendů nám umožňuje realizaci řešení na vysoké profesionální úrovni. Provádíme statistická šetření, působíme jako významný partner při projektech ve veřejném sektoru v oblasti analýz a popisu trhu práce. Nabízíme širokou škálu poradenských nástrojů a služeb v oblasti rozvoje zaměstnanců, motivačních systémů a zvyšování produktivity práce: TREXIMA, spol. s r.o. tvorba personální strategie, vytvoření a aplikace firemního kompetenčního modelu, popisy pracovních míst, rozvoj zaměstnanců, nastavení systému vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, audit spokojenosti zaměstnanců, nastavení mzdového a motivačního systému, mzdová srovnání, analytické hodnocení prací, zařazování do tarifních stupňů, stanovení norem a personální audit, metodická podpora manažerů HR. Tř. T. Bati Zlín-Louky IČO: DIČ: CZ Naše služby provádíme vždy s ohledem na požadavky a přání našich obchodních partnerů, což se pozitivně odráží v jejich spokojenosti. HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR, 2013 strana 19

20 Výjimečnost našich služeb Vždy máme na mysli potřeby zákazníka, přemýšlíme i o jeho nevyslovených přáních. Jsme kreativní a tvůrčí, systematicky sledujeme nejnovější trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů a informačních technologií a přenášíme tyto poznatky k užitku našich zákazníků a veřejnosti. Budujeme dlouhodobé vztahy s partnery tak, aby naše společná práce přinášela vysokou hodnotu zákazníkům. Naše práce vždy vede k nejlepším možným výsledkům. Otevřeně nasloucháme kritice a námětům na další zlepšování. Pracujeme tak, abychom na výsledky mohli být hrdí. TREXIMA, spol. s r. o. Tø. T. Bati 299, Zlín-Louky tel.: , fax: I MA.CZ

HR Monitor. Kompetenční modely ve firmách v ČR. Září 2014

HR Monitor. Kompetenční modely ve firmách v ČR. Září 2014 HR Monitor Kompetenční modely ve firmách v ČR Září 2014 Obsah 1. KOMPETENČNÍ MODEL VE FIRMÁCH... 4 2. V KTERÝCH OBLASTECH PODNIKY KM VYUŽÍVAJÍ?... 6 3. VÝHODY A NEVÝHODY KONCEPTU KM... 8 4. ZAVÁDĚNÍ A

Více

HR Monitor. Personální procesy ve firmách v ČR. - základní výstupy studie. Srpen 2013

HR Monitor. Personální procesy ve firmách v ČR. - základní výstupy studie. Srpen 2013 HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR - základní výstupy studie Srpen 2013 Obsah 1. ORGANIZACE PERSONALISTIKY...4 1.1. Kam organizačně spadá personalistika?...4 1.2. Personální ředitelé ve firmách...5

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

HR Monitor. Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR. Duben 2014. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1

HR Monitor. Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR. Duben 2014. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR Duben 2014 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 2 Obsah

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství Mzdové srovnání pro sektor strojírenství Proč mzdové srovnání Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete,

Více

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Employee Benefits 2009

Employee Benefits 2009 Employee Benefits 2009 Jak krize ovlivňuje zaměstnanecké výhody Jan Šíbal, ředitel Employee Benefits ING 28. května 2009 www.ing.cz POJIŠŤOVNICTVÍ - BANKOVNICTVÍ - SPRÁVA AKTIV Výzkum zaměstnanecké výhody

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015 HR Monitor MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce Březen 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ...4 3. DŮLEŢITOST PERSONALISTIKY V PODNIKU...6 4. TVŮRČÍ A

Více

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Martina Wolfová 6 May 2003 Jana Kořínková Situace a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod (benefitů) v ČR současná situace

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ OBSAH Představení DPD CZ Od personální práce k prorodinně orientované firemní kultuře

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví Nejčastěji poskytované benefity Šetření podnikových kolektivních smluv, vycházející z Informačního systému o

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR a je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní pracovníci

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SIMPLY CLEVER Lidé jsou budoucnost...

SIMPLY CLEVER Lidé jsou budoucnost... Lidé jsou budoucnost... ŠKODA AUTO a.s. ŠkodaAuto - Současnost největší průmyslový podnik v ČR zaměstnává 3% pracovních sil ČR (ocenění Zaměstnavatel roku) součást koncernu, který patří mezi největší automobilky

Více

Daňová podpora stravování ANO či NE?

Daňová podpora stravování ANO či NE? Daňová podpora stravování ANO či NE? Obsah 1. Dispozice pro nový zákon o daních z příjmů (NZDP) - Programové prohlášení vlády - zákoník práce 2. Možnosti kompenzace 3. Benefity a jejich daňové dopady 1.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Podle plánu OS na rok 2014 je stejně jako v předcházejících letech předkládán rozbor a zhodnocení závazků sjednaných v podnikových

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA Základní hrubý plat 50% zaměstnanců vydělává víc než uvedená hodnota (median). 23 000 CZK Region: Praha

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více