Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel"

Transkript

1 OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/ Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční doprava přeprava

2 Tento dokument včetně příloh je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová společnost. Jakékoliv šíření lze provádět jen se souhlasem vlastníka dokumentu. OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Řízený výtisk č.: Uživatel (funkce): Provozní oblast Železniční doprava a přeprava (související předpis provozovatele drážní dopravy) účinnost od: Vydavatelský útvar: 01V Zpracoval Ověřil Schválil Útvar 01V 01V 01Ř Funkce technik kol. vozidel vedoucí ředitel ŽDP Jméno Ing. Miroslav Mrkva Ing. Petr Grošek v.z. Milan Rejda Datum Podpis v.r. v.r. v.r.

3 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 3 OBSAH OBSAH... 3 SEZNAM PŘÍLOH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 6 SEZNAM DODATKŮ O ZMĚNÁCH... 7 ROZSAH ZNALOSTÍ... 8 ČÁST PRVNÍ... 9 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 9 ČÁST DRUHÁ PRINCIP A FUNKCE BRZD A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI B. FUNKCE TLAKOVÉ BRZDY C. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA ČÁST TŘETÍ PROVOZ BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ŘAZENÍ VLAKŮ C. PŘEHLED ŘAZENÍ VLAKŮ D. ŘAZENÍ VOZŮ S RUČNÍ BRZDOU ČÁST ČTVRTÁ PŘÍPRAVA VLAKU K PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. TECHNICKÝ STAV VOZŮ ZAŘAZENÝCH VE VLACÍCH ČÁST PÁTÁ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ZKOUŠKY TĚSNOSTI A DOVOLENÝ ÚBYTEK TLAKU NA KONCI VLAKU C. ÚPLNÁ ZKOUŠKA BRZDY D. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA BRZDY E. ZKOUŠKA BRZDY HNACÍHO VOZIDLA F. ZKOUŠKA BRZDY PRO Pj A PMD ČÁST ŠESTÁ ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČÁST SEDMÁ ZPRÁVA O BRZDĚNÍ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČÁST OSMÁ... 47

4 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 4 VÝMĚRA BRZDÍCÍCH PROCENT A BRZDÍCÍ VÁHA VLAKU A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL ČÁST DEVÁTÁ OBSLUHA BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. OBSLUHA SOUČÁSTÍ BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ C. OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ BRZD PŘI POSUNU D. OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZDY VLAKU E. POSTUP PŘI PORUŠE BRZD ČÁST DESÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST JEDENÁCTÁ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A INTERNÍ PŘEDPISY Tento dokument včetně příloh obsahuje celkem 99 stran.

5 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 5 SEZNAM PŘÍLOH Číslo Název Počet stran 1 Poznámky a vysvětlivky pojmů a činnosti brzdy 6 2 Přehled označení průběžných brzd a nápisů na vozidlech, vztahujících se k brzdovému zařízení a 4 k brzdění 3 Tabulky brzdících procent 13 4a Zpráva o brzdění 2 4b Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku 2 5 Přehled závad, které mohou odstraňovat zaměstnanci doprovodu vlaku a postup při jejich 3 odstraňování 6 Příklad pro stanovení nové maximální rychlosti vlaku 1

6 01V DB E G GVD HV JZB Lv MD OKD,D P Pj OKD, Doprava, akciová společnost Strana 6 SEZNAM ZKRATEK Oddělení kolejových vozidel dynamická brzda označení režimu brzdění se zapnutou dynamickou brzdou režim brzdění nákladní grafikon vlakové dopravy hnací vozidlo jednoduchá zkouška brzdy lokomotivní vlak Ministerstvo dopravy OKD, Doprava, akciová společnost režim brzdění osobní přestavná jízda PMD posun mezi dopravnami R režim brzdění rychlík SS režim rychlosti 120 km.h -1 UIC Mezinárodní železniční unie PŘ ÚZB VZ ZBHV ŽDP vlečkový provozní řád, provozní řád vlečky, stanice atd., staniční řád, provozní řád nebo základní dopravní dokumentace provozovatele dráhy úplná zkouška brzdy vlakový zabezpečovač, zařízení kontroly bdělosti, Mirel zkouška brzdy hnacího vozidla Železniční doprava a přeprava

7 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 7 SEZNAM DODATKŮ O ZMĚNÁCH Číslo dodatku Účinnost Opravil Opraveno dne Podpis

8 Dd-01 Zkouška Dd-03, Dd-03a, Dd-04, Dd-05, Dd-06, ZZDd-04 Dd-07 Dd-09 Nd-01, Nd-02 Vd-06, Vd-08, Vd-08a, Vd-09, Vd-10 Vd-07, ZZDd-03 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 8 Nádražní 93, Ostrava - Moravská Ostrava Revize 1 ROZSAH ZNALOSTÍ Znalost 1-11, 21-23, 25, 27, 28, 41, 61, 62, 65, 70-72, 74-81, 90, , , 140, 150, , , 320, , 333, 334, 336, 337, , 377, , Přílohy 1, 2, , 21-23, 25, 27, 28, 40, 41, 43-44, 61-65, 70-81, 90, , , 140, , , , , 195, , 220, 221, 230, 232, , , 257, , , , 320, , , , 377, 379, 380, , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5, 6 Informativní: Příloha , 41, 62-65, 70, 71, 74-81, 90, 100, 127, 140,150, 153, 154, 156, 157, 180, 184, 185, , 195, 220, 221, 233, , , 257, , 280, 332, 336, 371, , , Přílohy 4a, 4b, 6 Informativní: Příloha , 65, 70, 71, 80, 81, 100, 127, 153, 156, 180, 184, 220, 373, 374, , 41, 61, 70, 71, 80, , , 257, , , , Přílohy 2, 4a, 4b 1-11, 20-28, 30, 40-45, 61-65, 70-81, 90, , , 140, , , , , , , 220, 221, , , , , , , , 320, 321, , , 342, , , , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5 Informativní: Příloha 3, , 20-28, 30, 40-44, 61, 65, 70-81, 90, 100, 102, , 140, , , , , 195, 211, 213, 214, 220, 221, 230, 232, 233, , , 257, , , , 320, 337, 341, 376, 377, , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5, 6 Informativní: Příloha 3

9 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 9 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. je závazný pro provozování a obsluhu brzdových zařízení železničních vozidel provozovaných OKD,D na tratích celostátních, regionálních a vlečkách (není-li s provozovatelem dráhy smluvně ujednáno jinak). Jednotlivá ustanovení jsou odvozena od vyhlášek UIC, pravidel stanovených vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. (s přihlédnutím k čl. 393), kterou se vydává Dopravní řád drah a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. 2. Předpis je závazný pro: a) zaměstnance OKD,D (v rozsahu stanovených znalostí), b) ostatní cizí fyzické a právnické osoby, vykonávající činnosti, související s provozem a obsluhou brzd a brzdových zařízení kolejových vozidel ve vztahu k provozování drážní dopravy v působnosti společnosti OKD,D, Subjekty a osoby nepatřící do OKD,D vykonávající činnosti dle bodu b) musí být k dodržování tohoto předpisu smluvně zavázány. 3. Pro účely tohoto předpisu se za vlak považuje skupina navzájem svěšených vozidel nejen v době mezi jeho odjezdem z výchozí a příjezdem do konečné stanice, ale také v době provádění úkonů souvisejících se zkouškou brzdy. V případě odlišností pro PMD, Pj budou uvedena příslušná samostatná ustanovení platná výhradně pro PMD, resp. Pj. 4. Tento předpis platí pro vozidla, vybavená standardním táhlovým a narážecím ústrojím. Pro vozidla vybavená jiným spřahovacím ústrojím (např. samočinným) platí tento předpis přiměřeně se zohledněním odlišného konstrukčního provedení tohoto spřahovacího ústrojí. 5. Pod pojmem vozmistr se pro účely tohoto předpisu považuje: - vozmistr a technik kolejových vozidel OKD,D (zkouška Vd-07) - zaměstnanec se zkouškou způsobilosti ZZDd-03 - odborně způsobilé osoby dle čl. 2b) 6. Pod pojmem stanice se pro účely tohoto předpisu považuje vlečková stanice, manipulační kolejiště a vlečka.

10 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 10 Nádražní 93, Ostrava - Moravská Ostrava Revize 1 7. Pod pojmem brzdová zdrž nebo zdrž se pro účely tohoto předpisu považuje celistvá brzdová zdrž, brzdový špalík, resp. brzdové špalíky u dělené dvojšpalíkové zdrže. 8. Není-li v konkrétních případech uvedeno jinak, považuje se pro účely tohoto předpisu pod pojmem ruční brzda i brzda pořádací, ovládaná ručním kolem ze země. 9. Pro provádění zkoušek brzd se jako pomůcka používá vozmistrovské kladivo (viz čl. 157). Není-li v konkrétních případech jeho použití výslovně nařízeno, lze se za dodržení podmínek bezpečnosti práce o přilehnutí a odlehnutí zdrží přesvědčit také tlakem chodidla na zdrž. 10. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší předpis Vp15 s účinností od Pro účely tohoto předpisu v případech, kdy stupnice měřidel pro měření tlaku je udávána v jiných jednotkách než bar, platí následující vztah: Neobsazeno 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa

11 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 11 ČÁST DRUHÁ PRINCIP A FUNKCE BRZD A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 20. Pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy se na brzdy kladou tyto požadavky: - přesná ovladatelnost z jednoho místa (stanoviště strojvedoucího, záchranná brzda vozů), - samočinné zaúčinkování při mimořádné události (prasknutí brzdové spojky, roztržení vlaku), - jednoduchá konstrukce, obsluha, údržba Tyto požadavky nejvíce splňuje průběžná samočinná tlaková brzda, která je proto u železničních vozidel nejvíce rozšířena. 21. Vozidla jsou podle předpisů UIC vybavena průběžnou samočinnou tlakovou brzdou. Některé vozy starší výroby jsou však vybaveny pouze průběžným potrubím (např. některé vozy řady Fcc). 22. Označení průběžná brzda znamená, že brzdy všech vozidel vlaku mohou být ovládány z jednoho místa. Obvykle se brzdy ovládají brzdičem hnacího vozidla; zabrzdění musí být také možné z kteréhokoliv místa vlaku pomocí záchranné brzdy, pokud jím je toto místo vlaku vybaveno. Označení samočinná brzda se vztahuje na její zaúčinkování při roztržení vlaku nebo při poškození hlavního napájecího potrubí (např. prasknutí spojkové hadice). Samočinná brzda v tomto případě účinkuje bez dalšího zásahu obsluhy. 23. Ruční brzdy jsou individuálně obsluhovány na každém vozidle zvlášť, nejsou proto ani průběžné, ani samočinné. Tlakové brzdy, které jsou zásobovány z hnacího vozidla stlačeným vzduchem a také z něj obsluhovány, jsou vždy průběžné. Mohou být podle provedení samočinné nebo nesamočinné. V současnosti se však používají výhradně brzdy samočinné. 24. Schéma na obr. 1 představuje základní formu všech průběžných samočinných brzd. Vyznačuje se existencí rozváděčů a pomocných vzduchojemů. Stlačený vzduch slouží nejen pro vytvoření brzdící síly, ale také řídí celé brzdící pochody a změnu brzdící síly.

12 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Úmyslné nebo neúmyslné (např. při roztržení vlaku) snížení tlaku v hlavním potrubí pod určitou hodnotu způsobuje brzdění. Tlaky v hlavním potrubí a brzdových válcích se mění v opačném smyslu; taková brzda se proto označuje jako nepřímočinná brzda. 26. Hlavní (průběžné) potrubí [11] (obr. 1) je v odbrzděném stavu naplněno stlačeným vzduchem o provozním tlaku 5 bar (0,5 MPa). Stlačený vzduch, nutný při brzdění k plnění brzdového válce [10], je připraven v pomocném vzduchojemu [8]. Při snížení tlaku v hlavním potrubí brzdičem [3] nebo použitím záchranné brzdy či při roztržení vlaku se přestaví rozváděč [7] z polohy, která doposud spojovala brzdové válce [10] s ovzduším a pomocné vzduchojemy [8] s hlavním potrubím do brzdící polohy. Vzduch z pomocných vzduchojemů [8] proudí pak do brzdových válců [10], jejichž písty se posunou a prostřednictvím brzdového pákoví a tyčoví přitlačí brzdové zdrže ke kolům. Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí přestavením brzdiče se přestaví rozváděč [7] do odbrzďovací polohy. Brzdové válce se odvětrají do ovzduší, písty se vrátí zpět silou vratných pružin a brzdové zdrže odlehnou od kol. Současně se opět doplní pomocné vzduchojemy [8] stlačeným vzduchem na provozní tlak. 27. Přímočinná brzda (nesamočinná) je tlaková brzda u níž se při brzdění pouští vzduch přímo ze zdroje stlačeného vzduchu do brzdových válců. Používá se na hnacích vozidlech jako přídavná brzda. 28. Provozní tlak u průběžné tlakové brzdy je 5 barů (0,5 MPa); plného brzdícího účinku se dosáhne při snížení tlaku v hlavním potrubí o 1,5 baru (0,15 MPa), přičemž se docílí maximálního tlaku v brzdovém válci od 3,5 baru do 4,0 baru (0,35-0,4 MPa) podle typu rozváděče. Úplným vyprázdněním hlavního potrubí při rychločinném zabrzdění se nedosáhne vyššího tlaku v brzdovém válci, ale při rychlejším poklesu tlaku v hlavním potrubí brzdy reagují rychleji. 29. Neobsazeno

13 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 13 Obr. 1 - Zjednodušené schéma samočinné pneumatické průběžné brzdy vlaku 1 - kompresor HV 2 - hlavní vzduchojem HV 3 - brzdič 4 - odkapnice 5 - spojkový kohout 6 - brzdová spojka 7 - brzdový rozváděč 8 - pomocný vzduchojem 9 - rozvodový vzduchojem 10 - brzdový válec 11 - hlavní potrubí

14 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 14 B. FUNKCE TLAKOVÉ BRZDY 30. Základním a charakteristickým dílem průběžné samočinné tlakové brzdy je rozváděč. Ten řídí v závislosti na změnách tlaku v hlavním potrubí plnění a odvětrání brzdového válce, jakož i plnění pomocného vzduchojemu, popřípadě i dalších vzduchojemů. Podle způsobu odbrzdění je třeba rozlišit stupňovitě neodbrzďovatelné a stupňovitě odbrzďovatelné typy brzd. Stupňovitě neodbrzďovatelné brzdy odbrzdí úplně již při malém zvýšení tlaku v hlavním potrubí; započatý proces odbrzďování lze přerušit jen novým zabrzděním. Na dlouhém spádu, kdy nelze vyregulovat rychlost jízdy jedním zabrzděním, je nutno někdy opakovaně odbrzdit a znovu zabrzdit. Tímto se může vyčerpat zásoba stlačeného vzduchu v pomocném vzduchojemu a brzda zcela ztratí účinnost. Jedná se tedy o brzdy vyčerpatelné. Protože brzdy stupňovitě neodbrzditelné nevyhovují zcela provozu, zejména při vedení vlaků na dlouhých spádech, byly vyvinuty brzdy stupňovitě odbrzďovatelné. Stupňovitě odbrzďovatelné brzdy snižují tlak v brzdovém válci jen úměrně ke zvýšení tlaku v hlavním potrubí - lze vlak stupňovitě odbrzďovat Neobsazeno C. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA 40. Účinkování průběžné tlakové brzdy není u všech vozidel zařazených do vlaku po přestavení rukojeti brzdiče do brzdící polohy okamžité, ale probíhá s určitým zpožděním postupně od HV z nějž je ovládána tlaková brzda vlaku až k nejvzdálenějšímu brzděnému vozu. Toto zpoždění závisí především na rychlosti šíření poklesu tlaku v hlavním potrubí. Čas, který uplyne od doby kdy strojvedoucí přestaví rukojeť brzdiče do polohy brzdící, do doby, než stlačený vzduch začne plnit brzdové válce posledního vozu se nazývá průrazný čas. Poměr délky průběžného potrubí a průrazného času se nazývá průrazná rychlost. Podle podmínek UIC musí být průrazná rychlost u všech vlaků nejméně 250 m.s -1. Aby se zamezilo podélným rázům ve vlaku a zajistil se klidný průběh brzdění, musí být plnící doba brzdového válce volena tak, aby nárůst tlaku v brzdovém válci odpovídal délce a rychlosti vlaku. Proto je žádoucí, aby doba plnění brzdového válce nebyla příliš krátká. Na druhé straně příliš dlouhá plnící doba brzdového válce prodlužuje zábrzdnou dráhu, což je zejména u rychle jedoucích vlaků nežádoucí.

15 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 15 Podobné děje vznikají i při odbrzďování. Situace je však složitější, neboť hlavním potrubím se kromě řídících impulzů pro rozváděče dodává veškerý vzduch na doplnění pomocných vzduchojemů. 41. Nevystačí se proto s jedním způsobem brzdění, tj. jednotnými plnícími i vyprázdňovacími dobami brzdového válce, ale je nutno tyto doby přizpůsobit druhu vlaku. Podle rychlosti vývinu tlaku v brzdovém válci rozeznáváme: a) I. způsob brzdění (brzdy s rychlým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol) v režimu R (rychlík) v režimu P (osobní) b) II. způsob brzdění (brzdy s pomalým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol) v režimu G (nákladní) PNEUMATICKÁ BRZDA PŘÍMOČINNÁ NEPŘÍMOČINNÁ I. způsob brzdění II. způsob brzdění režim P (osobní) režim R (rychlík) režim G (nákladní) Obr. 2 Hlavní rozdělení pneumatické brzdy železničního vozidel

16 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Doby plnění a vyprázdňování brzdových válců podle způsobu brzdění jsou vyhláškami stanoveny takto: režim brzdění doba plnění doba vyprazdňování G s (u starších až 45 s) s P 6-10 s s R 3-5 s s 43. Průběžná samočinná brzda vlaku reguluje rychlost nebo zastavení vlaku na požadovaném místě a jeho zajištění proti ujetí. Účinkování brzdy je vyvoláno změnou provozního tlaku vzduchu v hlavním potrubí vlaku. Účinek reguluje strojvedoucí ze svého stanoviště nastavením rukojeti brzdiče samočinné brzdy do příslušné polohy. Při snižování provozního tlaku v hlavním potrubí se plní brzdové válce na vozech stlačeným vzduchem z pomocných vzduchojemů prostřednictvím rozváděčů. Stupňovitým snižováním tlaku v hlavním potrubí se stupňovitě zvyšuje účinek brzdění. Zvyšováním tlaku v hlavním potrubí se brzda vlaku odbrzďuje. Přitom rozváděče propojí brzdové válce s ovzduším a hlavní potrubí s pomocnými vzduchojemy. Úplného odbrzdění se dosáhne po vyrovnání tlaku v hlavním potrubí a v pomocných vzduchojemech na provozní tlak 5 baru. 44. Přímočinná brzda slouží k regulaci rychlosti nebo ve stanovených případech k zastavení HV nebo vlaku a v určitých případech a za splnění podmínky, že je zajištěno doplňování ztrát vzduchu v brzdových válcích také k zajištění vozidel proti ujetí. Používá se s výhodou pro krátké plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců. Do činnosti se uvádí stlačeným vzduchem, který je přiváděn do brzdových válců brzdičem přímočinné brzdy přímo z hlavního vzduchojemu HV. Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (zpětnými záklopkami) Neobsazeno

17 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 17 ČÁST TŘETÍ PROVOZ BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 61. Každé vozidlo, vybavené tlakovou brzdou, musí mít zkratkou vyznačen typ brzdy a hodnoty brzdících vah, odpovídající jednotlivým provozním režimům brzdy. Přehled nápisů a značek, zkráceného označení brzd aj. je uveden v Příloze č Vlaky sestávající z více než jednoho vozidla musí být vždy brzděny průběžnou brzdou (mimo nezavěšeného postrku, případů dle čl. 73 a případů uvedených v PŘ). Nepůsobí-li přímočinná brzda HV na všechna dvojkolí HV, brzdí se vlaky sestávající jen z jediného samotného vozidla průběžnou brzdou. Vlaky sestavené ze dvou HV řady spojených vícenásobným řízením lze brzdit přímočinou brzdou. 63. Všechny vlaky osobní dopravy s rychlostí 89 km.h -1 nebo nižší se brzdí I. způsobem brzdění (při dodržení ustanovení čl. 78). 64. Z vlaků nákladní dopravy se musí brzdit I. způsobem brzdění v režimu P (přičemž zapnutí některých brzd v poloze R není přípustné) vlaky o stanovené rychlosti 101 km.h -1 nebo vyšší (při dodržení ustanovení čl. 77). Ostatní nákladní vlaky o stanovené rychlosti 100 km.h -1 nebo nižší se mohou brzdit I. způsobem brzdění, je-li to nutné (např. při převaze brzd P, R ve vlaku) nebo účelné (např. pro možnost zvýšení stanovené rychlosti na spádu). 65. Pro každý vlak určuje tabelární jízdní řád, má-li být brzděn I. nebo II. způsobem brzdění. Při I. způsobu brzdění musí určovat i režim brzdění. Způsob, resp. režim brzdění se na vozech nastavuje přestavením příslušného přestavovače Neobsazeno

18 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 18 B. ŘAZENÍ VLAKŮ 70. Tažený vlak nákladní dopravy smí mít délku max. 700 m (hmotnosti pro PMD jsou stanoveny pro přilehlé úseky trati jako příloha PŘ nebo v pomůckách provozovatele dráhy). Sunutý vlak nákladní dopravy smí mít délku nejvíce 300 m (hmotnosti pro PMD jsou stanoveny pro přilehlé úseky trati jako příloha PŘ nebo v pomůckách provozovatele dráhy). Tažený vlak osobní dopravy smí mít nejvíce 100 náprav. Sunutý vlak osobní dopravy smí mít nejvíce 60 náprav. 71. Do délek a počtu náprav dle čl. 70 se nezapočítávají délky činných a k službě pohotových lokomotiv v čele a na konci vlaku (nápravy motorových vozů se do uvedených počtů započítávají). 72. V každém vlaku musí být propojeno hlavní potrubí mezi všemi jeho vozidly (kromě nezavěšeného postrku). Vozidla bez pneumatické brzdy, tj. vozidla vybavená pouze hlavním potrubím a vozidla s nezpůsobilou pneumatickou brzdou se také musí zapojit do hlavního potrubí vlaku. Toto ustanovení se nevztahuje na vozidla s takovými závadami brzdy, pro kterou nelze jejich hlavní potrubí naplnit. Tyto vozy však musí být řazeny na konci vlaku jako náběžník při dodržení ustanovení čl. 80. V nákladním vlaku se zapnou všechny způsobilé brzdy do činnosti, pokud tomu nebrání okolnosti (např. zařazené mimořádné zásilky a vozy lehké stavby). Ve vlacích osobní dopravy musí být průběžné brzdy všech vozů zapnuty do průběžné brzdy vlaku. V těchto vlacích lze při závadě ponechat maximálně jeden vůz s vypnutou průběžnou brzdou, ale jen pokud se nejedná o případy: a) poslední vozidlo vlaku, b) výchozí stanice vlaku, c) stanice, v níž byla závada na brzdě zjištěna při konečné technické prohlídce 73. Průběžná brzda hnacího vozidla neobsazeného strojvedoucím nesmí být zapnuta do průběžné brzdy vlaku (netýká se činných hnacích vozidel řady 753.7). Je-li na konci vlaku zařazeno nečinné hnací vozidlo, musí mít zapnutou průběžnou brzdu a musí být obsazeno strojvedoucím. Při provozu hnacích vozidel činných nebo k službě pohotových, spojených vícenásobným řízením nesmí být průběžná brzda zapnuta na dílu dvojice

19 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 19 neobsazeném strojvedoucím. Na dílu dvojice strojvedoucím obsazeném musí být průběžná brzda zapnuta. Pokud je HV spojené vícenásobným řízením použito jako postrk musí být řízeno z posledního vozidla ve vlaku (netýká se hnacích vozidel řady 753.7). Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se nevztahují na samostatné jízdy hnacích vozidel a na jízdy vlaků sestavených pouze z hnacích vozidel. U těchto vlaků musí být do průběžné brzdy zapojeno vždy vozidlo na konci vlaku a všechna obsazená HV se způsobilou průběžnou brzdou. Každé HV, které jede samostatně jako vlak, musí mít zapnutý rozvaděč průběžné brzdy v režimu P (P+E) nebo R (R+E), pokud toto přepnutí není automatické. O vypnuté průběžné brzdě činného hnacího vozidla musí strojvedoucí informovat zaměstnance, který sestavuje Zprávu o brzdění. Doprovod vlaku musí věnovat funkci průběžné brzdy na všech vozidlech vlaku zvýšenou pozornost, zvláště důsledně kontrolovat odbrzďování a úplné vyprazdňování brzdových válců všech vozidel vlaku. 74. Ve vlaku nákladní dopravy se musí vozidla řadit tak, aby mezi průběžně brzděnými vozidly nebyla skupina vozidel bez brzdy nebo s vypnutou brzdou a to o celkovém počtu náprav větším než: a) 16, jde-li o prázdné vozy b) 12, jde-li o skupinu, v níž jsou některé nebo všechny vozy ložené, přičemž lokomotivy, kolejové jeřáby a vozidla o vlastní hmotnosti větší než 50 tun se považují za vozidla ložená. c) 8, jde-li o skupinu mezi vedoucím HV a prvním průběžně brzděným vozidlem. Nápravy HV s vypnutou průběžnou brzdou spojených vícenásobným řízením se do tohoto počtu započítávají také. 75. Ve vlaku brzděném v režimu G smí mít přestavovač v poloze P nejvýše dva vozy, je-li to nutné pro dosažení předepsaných brzdících procent vlaku nebo nelze-li polohu G nastavit. Má-li být ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu G dopravena skupina osobních vozů, které nemají přestavovače G/P v počtu náprav větším než 16, musí být řazena s vypnutou brzdou tak, aby bylo dodrženo ustanovení čl Ve vlaku brzděném v režimu G nesmí být brzda žádného vozu zapnuta v poloze R. HV na čele, ze kterého je ovládaná průběžná brzda vlaku lze brzdit v poloze G, P (nebo P+E). Zavěšené HV na postrku musí být brzděny v poloze G (s přihlédnutím k čl. 73).

20 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Ve vlaku brzděném v režimu P s dopravní hmotností do 1200 t je dovoleno ponechat nejvýše u dvou vozů brzdy v režimu G, a to jen tehdy, nemají-li příslušné vozy přestavovač G/P nebo nelze-li je do příslušné polohy přestavit. Dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu G přitom nesmí být větší než dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu P. Žádné vozidlo nesmí mít přestavovač v poloze R. Zavěšené HV na postrku musí být brzděny v poloze P (s přihlédnutím k čl. 73). Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P, s dopravní hmotností t musí být HV v čele vlaku brzděny v režimu G (s přihlédnutím k čl. 73). Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P a s dopravní hmotností 1200 tun a více musí být HV v čele vlaku a prvních pět vozů brzděno s přestavovačem v poloze G (s přihlédnutím k čl. 73). Ostatní vozy se způsobilou brzdou musí mít přestavovače v poloze P. Není-li tato podmínka splněna, musí být vlak brzděn II. způsobem brzdění. Ve vlaku brzděném v režimu P se brzdící váha vozů s přestavovačem v poloze G započítává pouze 70% z vyznačené brzdící váhy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na vlaky sestavené z vozů LH 40, tyto vozy nejsou vybaveny přestavovačem G/P. 78. Ve vlaku osobní dopravy brzděném v režimu P o stanovené rychlosti 89 km.h -1 nebo nižší se mohou u libovolného počtu vozů ponechat rozvaděče v poloze R, nelze-li je (např. z důvodu závady, krátký pobyt ve stanici apod.) přestavit do polohy P. Jako brzdící váha se však vždy musí uvažovat nejvýše hodnota platná pro polohu: - P u vozů se špalíkovou brzdou, - R u vozů s kotoučovou brzdou.. V takovém vlaku ale nesmí být žádná brzda zapnuta v poloze G. 79. Za správné řazení vozidel a polohu přestavovačů odpovídá zaměstnanec, který řídil sestavování vlaku. Je-li nutno během provádění zkoušky brzdy změnit polohu některého z přestavovačů nebo vypínacího ústrojí brzdy, ověří správné řazení vozidel a polohy přestavovačů zaměstnanec, který ověřuje přilehnutí a odlehnutí zdrží v rámci zkoušky brzdy vlaku.

21 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Poslední vůz tažených, resp. první vůz sunutých vlaků musí mít způsobilou a zapnutou průběžnou brzdu. Pokud toto nelze splnit, musí být zajištěna obsluha jeho způsobilé ruční (ne pořádací) brzdy ovládané z plošiny vozu. U vlaků sunutých musí mít první vůz způsobilou záchrannou brzdu (je-li jí vybaven). 81. Soupravy vozů řady LH 40 nejsou vybaveny přestavovačem G/P, brzdí pouze v režimu P. Vlak sestavený ze souprav vozů LH 40 smí mít max. 24 vozů. Kromě souprav vozů LH 40 se smí do takového vlaku zařadit i samostatné vozy řady LH 40 za předpokladu, že jsou oboustranně vystrojeny odnímatelnými čelníky se standardním táhlovým a narážecím ústrojím. V každé soupravě musí být zařazeny vždy min. dva vozy se způsobilou ruční brzdou (ve vlaku tedy počet souprav LH x 2). Připojení vozů jiných řad je vyloučeno. Výjimečně lze spolu s vozy jiných řad (a to pouze za účelem přepravy do a z opravny) přepravovat správkové vozy LH 40 a soupravy LH 40 na koncích oboustranně vystrojené standardním táhlovým a narážecím ústrojím, pouze s vypnutou brzdou a při splnění podmínky dodržení potřebných brzdících procent vlaku a ustanovení čl Neobsazeno

22 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 22 C. PŘEHLED ŘAZENÍ VLAKŮ 90. Způsob řazení vlaků a režimů brzdění. Pomůcka k ustanovení čl. 75 až 78. Poznámka Polohy přestavovačů R P - přestavovače v poloze P jen je-li to nutné pro dosažení předepsaných brzdících procent nebo nelze-li režim G nastavit - HV v čele vlaku může mít nastavenu polohu G, P, P+E - přestavovače v poloze G jen nelze-li režim P nastavit - hmotnost vozidel v režimu G může být maximálně rovna hmotnosti vozidel v režimu P - brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze G se započítává pouze 70 % z hodnoty vyznačené na vozidle - u vlaku s dopravní hmotností větší než 800 tun musí mít HV v čele vlaku nastavenu polohu G G - HV a prvních pět vozidel musí být brzděno s přestavovačem v poloze G (neplatí pro vlaky sestavené z vozů LH 40) - brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze G se započítává pouze 70 % z hodnoty vyznačené na vozidle - přestavovače v poloze R jen tehdy, nelze-li režim P nastavit - jako brzdící váha vozidel s přestavovači v poloze R se započítává hodnota vyznačená pro polohu přestavovače P žádné vozidlo maximálně 2 vozy ANO žádné vozidlo ANO maximálně 2 vozy žádné vozidlo ANO vždy HV a prvních pět vozidel ANO ANO žádné vozidlo Režim brzdění vlaku G P (nákladní vlak dopravní hmotnost < 1200 t) P (nákladní vlak, dopravní hmotnost 1200 t) P (osobní vlak, rychlost 89 km.h -1 a nižší) Neobsazeno

23 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 23 D. ŘAZENÍ VOZŮ S RUČNÍ BRZDOU 100. Jsou-li ve vlaku řazeny vozy se způsobilou ruční brzdou řadí se tak, aby ruční brzda byla nejdále na 9-té nápravě od začátku i konce vlaku, přičemž HV činná a dopravovaná se do tohoto počtu náprav nezapočítávají Ruční brzdy vyzkouší vlakvedoucí 1 vlaku nebo jiný zaměstnanec určený PŘ, případně osoba dle čl. 2b. Při manipulaci s ruční brzdou se postupuje v souladu s čl Ruční brzda se považuje za způsobilou když u špalíkové brzdy po jejím utažení pevně přilehnou 2 : u dvounápravových vozů všechny přístupné vnější zdrže na obou kolech po kontrolované straně u podvozkových vozů všechny přístupné vnější zdrže 3 na obou kolech příslušného podvozku po kontrolované straně vozu (u vícenápravových podvozků se kontrolují všechny přístupné zdrže všech kol příslušného podvozku na kontrolované straně vozu Ruční brzdy vozů, které se nesmějí používat při posunu (čl. 333) se nesmějí ani ve vlaku obsadit zaměstnanci doprovodu vlaku Neobsazeno 1 Povinnosti vlakvedoucího uvedené v tomto předpise plní také vedoucí posunu doprovázející Pj a zaměstnanec řídící posun PMD 2 Přilehnutí a odlehnutí zdrží je možno ověřovat i z vnitřní strany dvojkolí (např. vozy LH) 3 U typů podvozků, které nejsou vybaveny zdržemi na vnější straně dvojkolí se ověřuje přilehnutí a odlehnutí zdrží na vnitřní straně příslušného dvojkolí (např. vozy Faccpp, Nass).

24 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 24 Obr. 3 - Kontrolované zdrže při zkoušce ruční brzdy ČÁST ČTVRTÁ PŘÍPRAVA VLAKU K PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 122. Po spojení spojek hlavního, popř. i napájecího potrubí (pokud svěšení napájecího potrubí není příslušným předpisem při přepravě zakázáno) zaměstnanec, který svěšuje vozidla zcela otevře spojkové kohouty. U kohoutů s aretací musí aretační západka zapadnout do příslušného výřezu. Spojkové kohouty na začátku a na konci vlaku musí zůstat uzavřeny. Spojkový kohout je otevřen, směřuje-li jeho rukojeť šikmo dolů; směřuje-li vzhůru je uzavřen Před spojením spojek hlavního a napájecího potrubí musí zaměstnanec, který svěšuje vozidla překontrolovat pohledem stav pryžového těsnění v hlavicích jednotlivých spojek, vadné vyměnit a chybějící dosadit. O případné potřebné další opravě vyrozumí vozmistra nebo jiného zaměstnance odpovědného za technický stav vozidel, který rozhodne o další manipulaci s vozem. Nepoužité spojky musí zaměstnanec, který svěšuje vozidla zavěsit na závěsy, popř. jalová hrdla.

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Řidič dvounápravové tramvaje 1) Motorový vůz musí být obsazen: 1 b. b) a) řidičem ID otázky: 3480 b)

Více

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ 2/5 1. Vlakvedoucím, který je nadřízen ostatním pracovníkům

Více

Metodický pokyn pro přepravu. nečinných HDV

Metodický pokyn pro přepravu. nečinných HDV Ředitel SOKV České Budějovice, Ostrava, Ústí nad Labem Ředitel PJ Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem Ředitel O 10, O 11, O 13 Ing. Petr Říha

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

Výrobky pro kolejová vozidla

Výrobky pro kolejová vozidla Výrobky pro kolejová vozidla Rozváděče a přídavné ventily Brzdové válce Jednotky kotoučové brzdy Přístroje samočinného brzdění podle nákladu Elektronické protismykové zařízení Přístrojové panely brzdových

Více

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Příloha přehled piktogramů Vypracoval: Ing. Radek Šafránek Číslo dokumentu: Lo2009-31-CZ Kontroloval: Ing. Václav Bierhanzl Datum vypracování:

Více

PŘÍLOHA 13 Vyobrazení ovladačů brzdy

PŘÍLOHA 13 Vyobrazení ovladačů brzdy ří Ýý á ú ř é úč á í Ó í é ě é á ě ě ž ě í ý ř é úě é í é ě é á ř č Í ž ý á í í ů í ýš Ť ě í Í č ť é ť š ž í č é ř í í ří č ť ý á í š ě ž ě ř Ý í é ě é á í ý ř á éý á š ě čí é ě é í í ň é í í Ť ě č é ř

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Věc: Pokyn pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích u SŽDC

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK

Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK Příloha č. 6 KORDIS JMK, a.s. Nové sady 30, 602 00 Brno Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK Prosinec 2013 Smluvní strany sjednávají k technické realizaci Smlouvy

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

ČD Railjet. Provozní a poruchové stavy. ČD, a.s. - DKV Praha. Určeno pro strojvedoucí. Verze dokumentu 1_

ČD Railjet. Provozní a poruchové stavy. ČD, a.s. - DKV Praha. Určeno pro strojvedoucí. Verze dokumentu 1_ ČD Railjet Provozní a poruchové stavy ČD, a.s. - DKV Praha Určeno pro strojvedoucí Verze dokumentu 1_6 30. 5. 2014 KV DKV Praha 2 Provozní a poruchové stavy Obsah 1. Přehled používaných zkratek... 6 2.

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 2019/2002-S pro dráhu - vlečku Doly Bílina vlečka Jana odbočující z vlečky Vitrablok, a.s., výhybkou č. J1 v km 0,459 Účinnost od: 1. 7. 2002

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ 1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Brzdná zařízení automobilů je možno rozdělit na : Brzdové soustavy mají rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu. Zpomalovací soustavy ústrojí, sloužící ke zmírňování

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. ledna 2016 č.j.: S 566/2016-SŽDC-O13 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 532 nákladní pro tratě Kralupy nad Vltavou Neratovice (Všetaty) Čelákovice Neratovice Čelákovice Mochov Platí od 9. prosince 2012

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

České dráhy ČD V 15/I. PŘÍLOHY č. 8 a 12. k předpisu ČD V15/I

České dráhy ČD V 15/I. PŘÍLOHY č. 8 a 12. k předpisu ČD V15/I České dráhy ČD V 15/I PŘÍLOHY č. 8 a 12 k předpisu ČD V15/I Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel, platnému od 23.5.1993 Příloha 8 k ČD V15/I Účinnost od Příloha 8 k ČD V15/I

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

P ř ípojový provozní ř ád. OPŘ Brno č.j. N 1/ /03

P ř ípojový provozní ř ád. OPŘ Brno č.j. N 1/ /03 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/215 78/2003) ČESKÉ DRÁHY a.s. P ř ípojový provozní ř ád OPŘ Brno č.j. N 1/101 123/03 pro dráhu vlečku Šroubárna

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY ČD D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 13. března 1997 č.j. 55079/97-O11 Účinnost od 28.12.1997 2 OBSAH OBSAH...

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 520/522a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 520/522a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 520/522a nákladní pro tratě Rudná u Prahy Odb Jeneček (Hostivice) (Praha) Praha-Smíchov Rudná u Prahy Beroun-Závodí (Beroun) Rakovník

Více

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES Poruchy, které vznikají na řídicím a výhybkářském přístroji při stavění vlakové cesty: 1.1 Nelze

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 508 nákladní pro tratě Jaroměř Liberec (Stará Paka Nová Paka) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vozmistr (kód: 37-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vozmistr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název Úroveň Orientace

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 úvodní informace cvičení Ing. Vojtěch Novotný Ústav dopravních systémů (K612) budova Horská, kancelář A433 mail: novotvo4@fd.cvut.cz webové stránky

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Miedzylesie Ústí nad Orlicí) (Kutná Hora hl.n. Kolín)

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z á j emně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j : N 3 / 2 1 5-3 1 / 2 0 0 4 ) ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ BRNO č. j. N 1/101-134/04 pro

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 POUŽITÍ Mazací systém OK - 02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s obousměrným provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL. pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL. pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice @ České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice odbočující ve stanici : Lovosice Účinnost od: 15.11.2006 vz. Alois Janout v.r....

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK. s technickými údaji k Dopravním předpisům

České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK. s technickými údaji k Dopravním předpisům České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK s technickými údaji k Dopravním předpisům České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK s technickými údaji k Dopravním předpisům Schváleno rozhodnutím dne 18.2.1994 č.j.: 55 676/1994 Účinnost

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z aúst ěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j. N3 /215 138/2003) ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 pro dráhu vlečku

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 O K D, D O P R A V A, a. s. O S T R A V A SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 pro tratě Ostrava střed - Zárubek Zárubek - Ostrava-Kunčice Bohumín - Louky nad Olší Karviná-Doly - Albrechtice u Českého Těšína Karviná-Doly

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 543 nákladní pro tratě Cheb Hranice v Čechách (Cheb) Tršnice Bad Brambach Tršnice Luby u Chebu Platí od 14. prosince 2008 Schváleno

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z a ústěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j: N 1/101-136/04) ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Brno č.j. N1/101-232/04 pro dráhu-vlečku Belagra,

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

1. změna Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen

1. změna Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1240/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 105/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště ( příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 3931119-38 ) ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM č.j. : 228 / 2000-11 / 1 pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

Více

Pokyny pro vyplnění SRF pro registraci vozidel v souladu s 2011/107/EU a platnými vnitrostátními právními předpisy

Pokyny pro vyplnění SRF pro registraci vozidel v souladu s 2011/107/EU a platnými vnitrostátními právními předpisy Další povolení v jiném členském státu Účel žádosti: Nová registrace Informace o vozidle x Změna Vyřazení z provozu x x x x x Zakřížkuje se příslušný čtvereček pro účel žádosti A1 Nová řada vozidla x Povinné

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 307/310 nákladní pro tratě Hlučín Opava východ Chuchelná Kravaře ve Slezsku Odb Moravice Svobodné Heřmanice Opava východ Hradec nad

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD (příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.174/1999-11/1) ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 20024/2002-S pro dráhu vlečku AVIRUNION, a.s., závod Dubí u Teplic odbočující

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 533 nákladní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 533 nákladní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 533 nákladní pro trať Kadaň-Prunéřov Cheb Platí od 11. prosince 2016 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Více

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1133/03-11/3) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 94/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Obchodní sladovny a.s. Prostějov,

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část B: PROVOZNÍ ČÁST B.1. JÍZDA HNACÍCH VOZIDEL V OBVODU PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ B.1.1. Všeobecně: Organizace drážní dopravy v se provádí v souladu s předpisy SŽDC D1 a ČD D2, V15/I ČDOp16,SŽDC Bp1,ČD V1,V2. Směrnicí

Více