Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel"

Transkript

1 OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/ Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční doprava přeprava

2 Tento dokument včetně příloh je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová společnost. Jakékoliv šíření lze provádět jen se souhlasem vlastníka dokumentu. OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Řízený výtisk č.: Uživatel (funkce): Provozní oblast Železniční doprava a přeprava (související předpis provozovatele drážní dopravy) účinnost od: Vydavatelský útvar: 01V Zpracoval Ověřil Schválil Útvar 01V 01V 01Ř Funkce technik kol. vozidel vedoucí ředitel ŽDP Jméno Ing. Miroslav Mrkva Ing. Petr Grošek v.z. Milan Rejda Datum Podpis v.r. v.r. v.r.

3 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 3 OBSAH OBSAH... 3 SEZNAM PŘÍLOH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 6 SEZNAM DODATKŮ O ZMĚNÁCH... 7 ROZSAH ZNALOSTÍ... 8 ČÁST PRVNÍ... 9 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 9 ČÁST DRUHÁ PRINCIP A FUNKCE BRZD A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI B. FUNKCE TLAKOVÉ BRZDY C. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA ČÁST TŘETÍ PROVOZ BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ŘAZENÍ VLAKŮ C. PŘEHLED ŘAZENÍ VLAKŮ D. ŘAZENÍ VOZŮ S RUČNÍ BRZDOU ČÁST ČTVRTÁ PŘÍPRAVA VLAKU K PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. TECHNICKÝ STAV VOZŮ ZAŘAZENÝCH VE VLACÍCH ČÁST PÁTÁ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ZKOUŠKY TĚSNOSTI A DOVOLENÝ ÚBYTEK TLAKU NA KONCI VLAKU C. ÚPLNÁ ZKOUŠKA BRZDY D. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA BRZDY E. ZKOUŠKA BRZDY HNACÍHO VOZIDLA F. ZKOUŠKA BRZDY PRO Pj A PMD ČÁST ŠESTÁ ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČÁST SEDMÁ ZPRÁVA O BRZDĚNÍ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČÁST OSMÁ... 47

4 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 4 VÝMĚRA BRZDÍCÍCH PROCENT A BRZDÍCÍ VÁHA VLAKU A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL ČÁST DEVÁTÁ OBSLUHA BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. OBSLUHA SOUČÁSTÍ BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ C. OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ BRZD PŘI POSUNU D. OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZDY VLAKU E. POSTUP PŘI PORUŠE BRZD ČÁST DESÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST JEDENÁCTÁ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A INTERNÍ PŘEDPISY Tento dokument včetně příloh obsahuje celkem 99 stran.

5 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 5 SEZNAM PŘÍLOH Číslo Název Počet stran 1 Poznámky a vysvětlivky pojmů a činnosti brzdy 6 2 Přehled označení průběžných brzd a nápisů na vozidlech, vztahujících se k brzdovému zařízení a 4 k brzdění 3 Tabulky brzdících procent 13 4a Zpráva o brzdění 2 4b Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku 2 5 Přehled závad, které mohou odstraňovat zaměstnanci doprovodu vlaku a postup při jejich 3 odstraňování 6 Příklad pro stanovení nové maximální rychlosti vlaku 1

6 01V DB E G GVD HV JZB Lv MD OKD,D P Pj OKD, Doprava, akciová společnost Strana 6 SEZNAM ZKRATEK Oddělení kolejových vozidel dynamická brzda označení režimu brzdění se zapnutou dynamickou brzdou režim brzdění nákladní grafikon vlakové dopravy hnací vozidlo jednoduchá zkouška brzdy lokomotivní vlak Ministerstvo dopravy OKD, Doprava, akciová společnost režim brzdění osobní přestavná jízda PMD posun mezi dopravnami R režim brzdění rychlík SS režim rychlosti 120 km.h -1 UIC Mezinárodní železniční unie PŘ ÚZB VZ ZBHV ŽDP vlečkový provozní řád, provozní řád vlečky, stanice atd., staniční řád, provozní řád nebo základní dopravní dokumentace provozovatele dráhy úplná zkouška brzdy vlakový zabezpečovač, zařízení kontroly bdělosti, Mirel zkouška brzdy hnacího vozidla Železniční doprava a přeprava

7 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 7 SEZNAM DODATKŮ O ZMĚNÁCH Číslo dodatku Účinnost Opravil Opraveno dne Podpis

8 Dd-01 Zkouška Dd-03, Dd-03a, Dd-04, Dd-05, Dd-06, ZZDd-04 Dd-07 Dd-09 Nd-01, Nd-02 Vd-06, Vd-08, Vd-08a, Vd-09, Vd-10 Vd-07, ZZDd-03 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 8 Nádražní 93, Ostrava - Moravská Ostrava Revize 1 ROZSAH ZNALOSTÍ Znalost 1-11, 21-23, 25, 27, 28, 41, 61, 62, 65, 70-72, 74-81, 90, , , 140, 150, , , 320, , 333, 334, 336, 337, , 377, , Přílohy 1, 2, , 21-23, 25, 27, 28, 40, 41, 43-44, 61-65, 70-81, 90, , , 140, , , , , 195, , 220, 221, 230, 232, , , 257, , , , 320, , , , 377, 379, 380, , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5, 6 Informativní: Příloha , 41, 62-65, 70, 71, 74-81, 90, 100, 127, 140,150, 153, 154, 156, 157, 180, 184, 185, , 195, 220, 221, 233, , , 257, , 280, 332, 336, 371, , , Přílohy 4a, 4b, 6 Informativní: Příloha , 65, 70, 71, 80, 81, 100, 127, 153, 156, 180, 184, 220, 373, 374, , 41, 61, 70, 71, 80, , , 257, , , , Přílohy 2, 4a, 4b 1-11, 20-28, 30, 40-45, 61-65, 70-81, 90, , , 140, , , , , , , 220, 221, , , , , , , , 320, 321, , , 342, , , , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5 Informativní: Příloha 3, , 20-28, 30, 40-44, 61, 65, 70-81, 90, 100, 102, , 140, , , , , 195, 211, 213, 214, 220, 221, 230, 232, 233, , , 257, , , , 320, 337, 341, 376, 377, , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5, 6 Informativní: Příloha 3

9 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 9 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. je závazný pro provozování a obsluhu brzdových zařízení železničních vozidel provozovaných OKD,D na tratích celostátních, regionálních a vlečkách (není-li s provozovatelem dráhy smluvně ujednáno jinak). Jednotlivá ustanovení jsou odvozena od vyhlášek UIC, pravidel stanovených vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. (s přihlédnutím k čl. 393), kterou se vydává Dopravní řád drah a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. 2. Předpis je závazný pro: a) zaměstnance OKD,D (v rozsahu stanovených znalostí), b) ostatní cizí fyzické a právnické osoby, vykonávající činnosti, související s provozem a obsluhou brzd a brzdových zařízení kolejových vozidel ve vztahu k provozování drážní dopravy v působnosti společnosti OKD,D, Subjekty a osoby nepatřící do OKD,D vykonávající činnosti dle bodu b) musí být k dodržování tohoto předpisu smluvně zavázány. 3. Pro účely tohoto předpisu se za vlak považuje skupina navzájem svěšených vozidel nejen v době mezi jeho odjezdem z výchozí a příjezdem do konečné stanice, ale také v době provádění úkonů souvisejících se zkouškou brzdy. V případě odlišností pro PMD, Pj budou uvedena příslušná samostatná ustanovení platná výhradně pro PMD, resp. Pj. 4. Tento předpis platí pro vozidla, vybavená standardním táhlovým a narážecím ústrojím. Pro vozidla vybavená jiným spřahovacím ústrojím (např. samočinným) platí tento předpis přiměřeně se zohledněním odlišného konstrukčního provedení tohoto spřahovacího ústrojí. 5. Pod pojmem vozmistr se pro účely tohoto předpisu považuje: - vozmistr a technik kolejových vozidel OKD,D (zkouška Vd-07) - zaměstnanec se zkouškou způsobilosti ZZDd-03 - odborně způsobilé osoby dle čl. 2b) 6. Pod pojmem stanice se pro účely tohoto předpisu považuje vlečková stanice, manipulační kolejiště a vlečka.

10 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 10 Nádražní 93, Ostrava - Moravská Ostrava Revize 1 7. Pod pojmem brzdová zdrž nebo zdrž se pro účely tohoto předpisu považuje celistvá brzdová zdrž, brzdový špalík, resp. brzdové špalíky u dělené dvojšpalíkové zdrže. 8. Není-li v konkrétních případech uvedeno jinak, považuje se pro účely tohoto předpisu pod pojmem ruční brzda i brzda pořádací, ovládaná ručním kolem ze země. 9. Pro provádění zkoušek brzd se jako pomůcka používá vozmistrovské kladivo (viz čl. 157). Není-li v konkrétních případech jeho použití výslovně nařízeno, lze se za dodržení podmínek bezpečnosti práce o přilehnutí a odlehnutí zdrží přesvědčit také tlakem chodidla na zdrž. 10. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší předpis Vp15 s účinností od Pro účely tohoto předpisu v případech, kdy stupnice měřidel pro měření tlaku je udávána v jiných jednotkách než bar, platí následující vztah: Neobsazeno 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa

11 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 11 ČÁST DRUHÁ PRINCIP A FUNKCE BRZD A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 20. Pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy se na brzdy kladou tyto požadavky: - přesná ovladatelnost z jednoho místa (stanoviště strojvedoucího, záchranná brzda vozů), - samočinné zaúčinkování při mimořádné události (prasknutí brzdové spojky, roztržení vlaku), - jednoduchá konstrukce, obsluha, údržba Tyto požadavky nejvíce splňuje průběžná samočinná tlaková brzda, která je proto u železničních vozidel nejvíce rozšířena. 21. Vozidla jsou podle předpisů UIC vybavena průběžnou samočinnou tlakovou brzdou. Některé vozy starší výroby jsou však vybaveny pouze průběžným potrubím (např. některé vozy řady Fcc). 22. Označení průběžná brzda znamená, že brzdy všech vozidel vlaku mohou být ovládány z jednoho místa. Obvykle se brzdy ovládají brzdičem hnacího vozidla; zabrzdění musí být také možné z kteréhokoliv místa vlaku pomocí záchranné brzdy, pokud jím je toto místo vlaku vybaveno. Označení samočinná brzda se vztahuje na její zaúčinkování při roztržení vlaku nebo při poškození hlavního napájecího potrubí (např. prasknutí spojkové hadice). Samočinná brzda v tomto případě účinkuje bez dalšího zásahu obsluhy. 23. Ruční brzdy jsou individuálně obsluhovány na každém vozidle zvlášť, nejsou proto ani průběžné, ani samočinné. Tlakové brzdy, které jsou zásobovány z hnacího vozidla stlačeným vzduchem a také z něj obsluhovány, jsou vždy průběžné. Mohou být podle provedení samočinné nebo nesamočinné. V současnosti se však používají výhradně brzdy samočinné. 24. Schéma na obr. 1 představuje základní formu všech průběžných samočinných brzd. Vyznačuje se existencí rozváděčů a pomocných vzduchojemů. Stlačený vzduch slouží nejen pro vytvoření brzdící síly, ale také řídí celé brzdící pochody a změnu brzdící síly.

12 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Úmyslné nebo neúmyslné (např. při roztržení vlaku) snížení tlaku v hlavním potrubí pod určitou hodnotu způsobuje brzdění. Tlaky v hlavním potrubí a brzdových válcích se mění v opačném smyslu; taková brzda se proto označuje jako nepřímočinná brzda. 26. Hlavní (průběžné) potrubí [11] (obr. 1) je v odbrzděném stavu naplněno stlačeným vzduchem o provozním tlaku 5 bar (0,5 MPa). Stlačený vzduch, nutný při brzdění k plnění brzdového válce [10], je připraven v pomocném vzduchojemu [8]. Při snížení tlaku v hlavním potrubí brzdičem [3] nebo použitím záchranné brzdy či při roztržení vlaku se přestaví rozváděč [7] z polohy, která doposud spojovala brzdové válce [10] s ovzduším a pomocné vzduchojemy [8] s hlavním potrubím do brzdící polohy. Vzduch z pomocných vzduchojemů [8] proudí pak do brzdových válců [10], jejichž písty se posunou a prostřednictvím brzdového pákoví a tyčoví přitlačí brzdové zdrže ke kolům. Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí přestavením brzdiče se přestaví rozváděč [7] do odbrzďovací polohy. Brzdové válce se odvětrají do ovzduší, písty se vrátí zpět silou vratných pružin a brzdové zdrže odlehnou od kol. Současně se opět doplní pomocné vzduchojemy [8] stlačeným vzduchem na provozní tlak. 27. Přímočinná brzda (nesamočinná) je tlaková brzda u níž se při brzdění pouští vzduch přímo ze zdroje stlačeného vzduchu do brzdových válců. Používá se na hnacích vozidlech jako přídavná brzda. 28. Provozní tlak u průběžné tlakové brzdy je 5 barů (0,5 MPa); plného brzdícího účinku se dosáhne při snížení tlaku v hlavním potrubí o 1,5 baru (0,15 MPa), přičemž se docílí maximálního tlaku v brzdovém válci od 3,5 baru do 4,0 baru (0,35-0,4 MPa) podle typu rozváděče. Úplným vyprázdněním hlavního potrubí při rychločinném zabrzdění se nedosáhne vyššího tlaku v brzdovém válci, ale při rychlejším poklesu tlaku v hlavním potrubí brzdy reagují rychleji. 29. Neobsazeno

13 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 13 Obr. 1 - Zjednodušené schéma samočinné pneumatické průběžné brzdy vlaku 1 - kompresor HV 2 - hlavní vzduchojem HV 3 - brzdič 4 - odkapnice 5 - spojkový kohout 6 - brzdová spojka 7 - brzdový rozváděč 8 - pomocný vzduchojem 9 - rozvodový vzduchojem 10 - brzdový válec 11 - hlavní potrubí

14 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 14 B. FUNKCE TLAKOVÉ BRZDY 30. Základním a charakteristickým dílem průběžné samočinné tlakové brzdy je rozváděč. Ten řídí v závislosti na změnách tlaku v hlavním potrubí plnění a odvětrání brzdového válce, jakož i plnění pomocného vzduchojemu, popřípadě i dalších vzduchojemů. Podle způsobu odbrzdění je třeba rozlišit stupňovitě neodbrzďovatelné a stupňovitě odbrzďovatelné typy brzd. Stupňovitě neodbrzďovatelné brzdy odbrzdí úplně již při malém zvýšení tlaku v hlavním potrubí; započatý proces odbrzďování lze přerušit jen novým zabrzděním. Na dlouhém spádu, kdy nelze vyregulovat rychlost jízdy jedním zabrzděním, je nutno někdy opakovaně odbrzdit a znovu zabrzdit. Tímto se může vyčerpat zásoba stlačeného vzduchu v pomocném vzduchojemu a brzda zcela ztratí účinnost. Jedná se tedy o brzdy vyčerpatelné. Protože brzdy stupňovitě neodbrzditelné nevyhovují zcela provozu, zejména při vedení vlaků na dlouhých spádech, byly vyvinuty brzdy stupňovitě odbrzďovatelné. Stupňovitě odbrzďovatelné brzdy snižují tlak v brzdovém válci jen úměrně ke zvýšení tlaku v hlavním potrubí - lze vlak stupňovitě odbrzďovat Neobsazeno C. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA 40. Účinkování průběžné tlakové brzdy není u všech vozidel zařazených do vlaku po přestavení rukojeti brzdiče do brzdící polohy okamžité, ale probíhá s určitým zpožděním postupně od HV z nějž je ovládána tlaková brzda vlaku až k nejvzdálenějšímu brzděnému vozu. Toto zpoždění závisí především na rychlosti šíření poklesu tlaku v hlavním potrubí. Čas, který uplyne od doby kdy strojvedoucí přestaví rukojeť brzdiče do polohy brzdící, do doby, než stlačený vzduch začne plnit brzdové válce posledního vozu se nazývá průrazný čas. Poměr délky průběžného potrubí a průrazného času se nazývá průrazná rychlost. Podle podmínek UIC musí být průrazná rychlost u všech vlaků nejméně 250 m.s -1. Aby se zamezilo podélným rázům ve vlaku a zajistil se klidný průběh brzdění, musí být plnící doba brzdového válce volena tak, aby nárůst tlaku v brzdovém válci odpovídal délce a rychlosti vlaku. Proto je žádoucí, aby doba plnění brzdového válce nebyla příliš krátká. Na druhé straně příliš dlouhá plnící doba brzdového válce prodlužuje zábrzdnou dráhu, což je zejména u rychle jedoucích vlaků nežádoucí.

15 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 15 Podobné děje vznikají i při odbrzďování. Situace je však složitější, neboť hlavním potrubím se kromě řídících impulzů pro rozváděče dodává veškerý vzduch na doplnění pomocných vzduchojemů. 41. Nevystačí se proto s jedním způsobem brzdění, tj. jednotnými plnícími i vyprázdňovacími dobami brzdového válce, ale je nutno tyto doby přizpůsobit druhu vlaku. Podle rychlosti vývinu tlaku v brzdovém válci rozeznáváme: a) I. způsob brzdění (brzdy s rychlým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol) v režimu R (rychlík) v režimu P (osobní) b) II. způsob brzdění (brzdy s pomalým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol) v režimu G (nákladní) PNEUMATICKÁ BRZDA PŘÍMOČINNÁ NEPŘÍMOČINNÁ I. způsob brzdění II. způsob brzdění režim P (osobní) režim R (rychlík) režim G (nákladní) Obr. 2 Hlavní rozdělení pneumatické brzdy železničního vozidel

16 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Doby plnění a vyprázdňování brzdových válců podle způsobu brzdění jsou vyhláškami stanoveny takto: režim brzdění doba plnění doba vyprazdňování G s (u starších až 45 s) s P 6-10 s s R 3-5 s s 43. Průběžná samočinná brzda vlaku reguluje rychlost nebo zastavení vlaku na požadovaném místě a jeho zajištění proti ujetí. Účinkování brzdy je vyvoláno změnou provozního tlaku vzduchu v hlavním potrubí vlaku. Účinek reguluje strojvedoucí ze svého stanoviště nastavením rukojeti brzdiče samočinné brzdy do příslušné polohy. Při snižování provozního tlaku v hlavním potrubí se plní brzdové válce na vozech stlačeným vzduchem z pomocných vzduchojemů prostřednictvím rozváděčů. Stupňovitým snižováním tlaku v hlavním potrubí se stupňovitě zvyšuje účinek brzdění. Zvyšováním tlaku v hlavním potrubí se brzda vlaku odbrzďuje. Přitom rozváděče propojí brzdové válce s ovzduším a hlavní potrubí s pomocnými vzduchojemy. Úplného odbrzdění se dosáhne po vyrovnání tlaku v hlavním potrubí a v pomocných vzduchojemech na provozní tlak 5 baru. 44. Přímočinná brzda slouží k regulaci rychlosti nebo ve stanovených případech k zastavení HV nebo vlaku a v určitých případech a za splnění podmínky, že je zajištěno doplňování ztrát vzduchu v brzdových válcích také k zajištění vozidel proti ujetí. Používá se s výhodou pro krátké plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců. Do činnosti se uvádí stlačeným vzduchem, který je přiváděn do brzdových válců brzdičem přímočinné brzdy přímo z hlavního vzduchojemu HV. Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (zpětnými záklopkami) Neobsazeno

17 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 17 ČÁST TŘETÍ PROVOZ BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 61. Každé vozidlo, vybavené tlakovou brzdou, musí mít zkratkou vyznačen typ brzdy a hodnoty brzdících vah, odpovídající jednotlivým provozním režimům brzdy. Přehled nápisů a značek, zkráceného označení brzd aj. je uveden v Příloze č Vlaky sestávající z více než jednoho vozidla musí být vždy brzděny průběžnou brzdou (mimo nezavěšeného postrku, případů dle čl. 73 a případů uvedených v PŘ). Nepůsobí-li přímočinná brzda HV na všechna dvojkolí HV, brzdí se vlaky sestávající jen z jediného samotného vozidla průběžnou brzdou. Vlaky sestavené ze dvou HV řady spojených vícenásobným řízením lze brzdit přímočinou brzdou. 63. Všechny vlaky osobní dopravy s rychlostí 89 km.h -1 nebo nižší se brzdí I. způsobem brzdění (při dodržení ustanovení čl. 78). 64. Z vlaků nákladní dopravy se musí brzdit I. způsobem brzdění v režimu P (přičemž zapnutí některých brzd v poloze R není přípustné) vlaky o stanovené rychlosti 101 km.h -1 nebo vyšší (při dodržení ustanovení čl. 77). Ostatní nákladní vlaky o stanovené rychlosti 100 km.h -1 nebo nižší se mohou brzdit I. způsobem brzdění, je-li to nutné (např. při převaze brzd P, R ve vlaku) nebo účelné (např. pro možnost zvýšení stanovené rychlosti na spádu). 65. Pro každý vlak určuje tabelární jízdní řád, má-li být brzděn I. nebo II. způsobem brzdění. Při I. způsobu brzdění musí určovat i režim brzdění. Způsob, resp. režim brzdění se na vozech nastavuje přestavením příslušného přestavovače Neobsazeno

18 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 18 B. ŘAZENÍ VLAKŮ 70. Tažený vlak nákladní dopravy smí mít délku max. 700 m (hmotnosti pro PMD jsou stanoveny pro přilehlé úseky trati jako příloha PŘ nebo v pomůckách provozovatele dráhy). Sunutý vlak nákladní dopravy smí mít délku nejvíce 300 m (hmotnosti pro PMD jsou stanoveny pro přilehlé úseky trati jako příloha PŘ nebo v pomůckách provozovatele dráhy). Tažený vlak osobní dopravy smí mít nejvíce 100 náprav. Sunutý vlak osobní dopravy smí mít nejvíce 60 náprav. 71. Do délek a počtu náprav dle čl. 70 se nezapočítávají délky činných a k službě pohotových lokomotiv v čele a na konci vlaku (nápravy motorových vozů se do uvedených počtů započítávají). 72. V každém vlaku musí být propojeno hlavní potrubí mezi všemi jeho vozidly (kromě nezavěšeného postrku). Vozidla bez pneumatické brzdy, tj. vozidla vybavená pouze hlavním potrubím a vozidla s nezpůsobilou pneumatickou brzdou se také musí zapojit do hlavního potrubí vlaku. Toto ustanovení se nevztahuje na vozidla s takovými závadami brzdy, pro kterou nelze jejich hlavní potrubí naplnit. Tyto vozy však musí být řazeny na konci vlaku jako náběžník při dodržení ustanovení čl. 80. V nákladním vlaku se zapnou všechny způsobilé brzdy do činnosti, pokud tomu nebrání okolnosti (např. zařazené mimořádné zásilky a vozy lehké stavby). Ve vlacích osobní dopravy musí být průběžné brzdy všech vozů zapnuty do průběžné brzdy vlaku. V těchto vlacích lze při závadě ponechat maximálně jeden vůz s vypnutou průběžnou brzdou, ale jen pokud se nejedná o případy: a) poslední vozidlo vlaku, b) výchozí stanice vlaku, c) stanice, v níž byla závada na brzdě zjištěna při konečné technické prohlídce 73. Průběžná brzda hnacího vozidla neobsazeného strojvedoucím nesmí být zapnuta do průběžné brzdy vlaku (netýká se činných hnacích vozidel řady 753.7). Je-li na konci vlaku zařazeno nečinné hnací vozidlo, musí mít zapnutou průběžnou brzdu a musí být obsazeno strojvedoucím. Při provozu hnacích vozidel činných nebo k službě pohotových, spojených vícenásobným řízením nesmí být průběžná brzda zapnuta na dílu dvojice

19 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 19 neobsazeném strojvedoucím. Na dílu dvojice strojvedoucím obsazeném musí být průběžná brzda zapnuta. Pokud je HV spojené vícenásobným řízením použito jako postrk musí být řízeno z posledního vozidla ve vlaku (netýká se hnacích vozidel řady 753.7). Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se nevztahují na samostatné jízdy hnacích vozidel a na jízdy vlaků sestavených pouze z hnacích vozidel. U těchto vlaků musí být do průběžné brzdy zapojeno vždy vozidlo na konci vlaku a všechna obsazená HV se způsobilou průběžnou brzdou. Každé HV, které jede samostatně jako vlak, musí mít zapnutý rozvaděč průběžné brzdy v režimu P (P+E) nebo R (R+E), pokud toto přepnutí není automatické. O vypnuté průběžné brzdě činného hnacího vozidla musí strojvedoucí informovat zaměstnance, který sestavuje Zprávu o brzdění. Doprovod vlaku musí věnovat funkci průběžné brzdy na všech vozidlech vlaku zvýšenou pozornost, zvláště důsledně kontrolovat odbrzďování a úplné vyprazdňování brzdových válců všech vozidel vlaku. 74. Ve vlaku nákladní dopravy se musí vozidla řadit tak, aby mezi průběžně brzděnými vozidly nebyla skupina vozidel bez brzdy nebo s vypnutou brzdou a to o celkovém počtu náprav větším než: a) 16, jde-li o prázdné vozy b) 12, jde-li o skupinu, v níž jsou některé nebo všechny vozy ložené, přičemž lokomotivy, kolejové jeřáby a vozidla o vlastní hmotnosti větší než 50 tun se považují za vozidla ložená. c) 8, jde-li o skupinu mezi vedoucím HV a prvním průběžně brzděným vozidlem. Nápravy HV s vypnutou průběžnou brzdou spojených vícenásobným řízením se do tohoto počtu započítávají také. 75. Ve vlaku brzděném v režimu G smí mít přestavovač v poloze P nejvýše dva vozy, je-li to nutné pro dosažení předepsaných brzdících procent vlaku nebo nelze-li polohu G nastavit. Má-li být ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu G dopravena skupina osobních vozů, které nemají přestavovače G/P v počtu náprav větším než 16, musí být řazena s vypnutou brzdou tak, aby bylo dodrženo ustanovení čl Ve vlaku brzděném v režimu G nesmí být brzda žádného vozu zapnuta v poloze R. HV na čele, ze kterého je ovládaná průběžná brzda vlaku lze brzdit v poloze G, P (nebo P+E). Zavěšené HV na postrku musí být brzděny v poloze G (s přihlédnutím k čl. 73).

20 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Ve vlaku brzděném v režimu P s dopravní hmotností do 1200 t je dovoleno ponechat nejvýše u dvou vozů brzdy v režimu G, a to jen tehdy, nemají-li příslušné vozy přestavovač G/P nebo nelze-li je do příslušné polohy přestavit. Dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu G přitom nesmí být větší než dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu P. Žádné vozidlo nesmí mít přestavovač v poloze R. Zavěšené HV na postrku musí být brzděny v poloze P (s přihlédnutím k čl. 73). Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P, s dopravní hmotností t musí být HV v čele vlaku brzděny v režimu G (s přihlédnutím k čl. 73). Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P a s dopravní hmotností 1200 tun a více musí být HV v čele vlaku a prvních pět vozů brzděno s přestavovačem v poloze G (s přihlédnutím k čl. 73). Ostatní vozy se způsobilou brzdou musí mít přestavovače v poloze P. Není-li tato podmínka splněna, musí být vlak brzděn II. způsobem brzdění. Ve vlaku brzděném v režimu P se brzdící váha vozů s přestavovačem v poloze G započítává pouze 70% z vyznačené brzdící váhy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na vlaky sestavené z vozů LH 40, tyto vozy nejsou vybaveny přestavovačem G/P. 78. Ve vlaku osobní dopravy brzděném v režimu P o stanovené rychlosti 89 km.h -1 nebo nižší se mohou u libovolného počtu vozů ponechat rozvaděče v poloze R, nelze-li je (např. z důvodu závady, krátký pobyt ve stanici apod.) přestavit do polohy P. Jako brzdící váha se však vždy musí uvažovat nejvýše hodnota platná pro polohu: - P u vozů se špalíkovou brzdou, - R u vozů s kotoučovou brzdou.. V takovém vlaku ale nesmí být žádná brzda zapnuta v poloze G. 79. Za správné řazení vozidel a polohu přestavovačů odpovídá zaměstnanec, který řídil sestavování vlaku. Je-li nutno během provádění zkoušky brzdy změnit polohu některého z přestavovačů nebo vypínacího ústrojí brzdy, ověří správné řazení vozidel a polohy přestavovačů zaměstnanec, který ověřuje přilehnutí a odlehnutí zdrží v rámci zkoušky brzdy vlaku.

21 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Poslední vůz tažených, resp. první vůz sunutých vlaků musí mít způsobilou a zapnutou průběžnou brzdu. Pokud toto nelze splnit, musí být zajištěna obsluha jeho způsobilé ruční (ne pořádací) brzdy ovládané z plošiny vozu. U vlaků sunutých musí mít první vůz způsobilou záchrannou brzdu (je-li jí vybaven). 81. Soupravy vozů řady LH 40 nejsou vybaveny přestavovačem G/P, brzdí pouze v režimu P. Vlak sestavený ze souprav vozů LH 40 smí mít max. 24 vozů. Kromě souprav vozů LH 40 se smí do takového vlaku zařadit i samostatné vozy řady LH 40 za předpokladu, že jsou oboustranně vystrojeny odnímatelnými čelníky se standardním táhlovým a narážecím ústrojím. V každé soupravě musí být zařazeny vždy min. dva vozy se způsobilou ruční brzdou (ve vlaku tedy počet souprav LH x 2). Připojení vozů jiných řad je vyloučeno. Výjimečně lze spolu s vozy jiných řad (a to pouze za účelem přepravy do a z opravny) přepravovat správkové vozy LH 40 a soupravy LH 40 na koncích oboustranně vystrojené standardním táhlovým a narážecím ústrojím, pouze s vypnutou brzdou a při splnění podmínky dodržení potřebných brzdících procent vlaku a ustanovení čl Neobsazeno

22 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 22 C. PŘEHLED ŘAZENÍ VLAKŮ 90. Způsob řazení vlaků a režimů brzdění. Pomůcka k ustanovení čl. 75 až 78. Poznámka Polohy přestavovačů R P - přestavovače v poloze P jen je-li to nutné pro dosažení předepsaných brzdících procent nebo nelze-li režim G nastavit - HV v čele vlaku může mít nastavenu polohu G, P, P+E - přestavovače v poloze G jen nelze-li režim P nastavit - hmotnost vozidel v režimu G může být maximálně rovna hmotnosti vozidel v režimu P - brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze G se započítává pouze 70 % z hodnoty vyznačené na vozidle - u vlaku s dopravní hmotností větší než 800 tun musí mít HV v čele vlaku nastavenu polohu G G - HV a prvních pět vozidel musí být brzděno s přestavovačem v poloze G (neplatí pro vlaky sestavené z vozů LH 40) - brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze G se započítává pouze 70 % z hodnoty vyznačené na vozidle - přestavovače v poloze R jen tehdy, nelze-li režim P nastavit - jako brzdící váha vozidel s přestavovači v poloze R se započítává hodnota vyznačená pro polohu přestavovače P žádné vozidlo maximálně 2 vozy ANO žádné vozidlo ANO maximálně 2 vozy žádné vozidlo ANO vždy HV a prvních pět vozidel ANO ANO žádné vozidlo Režim brzdění vlaku G P (nákladní vlak dopravní hmotnost < 1200 t) P (nákladní vlak, dopravní hmotnost 1200 t) P (osobní vlak, rychlost 89 km.h -1 a nižší) Neobsazeno

23 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 23 D. ŘAZENÍ VOZŮ S RUČNÍ BRZDOU 100. Jsou-li ve vlaku řazeny vozy se způsobilou ruční brzdou řadí se tak, aby ruční brzda byla nejdále na 9-té nápravě od začátku i konce vlaku, přičemž HV činná a dopravovaná se do tohoto počtu náprav nezapočítávají Ruční brzdy vyzkouší vlakvedoucí 1 vlaku nebo jiný zaměstnanec určený PŘ, případně osoba dle čl. 2b. Při manipulaci s ruční brzdou se postupuje v souladu s čl Ruční brzda se považuje za způsobilou když u špalíkové brzdy po jejím utažení pevně přilehnou 2 : u dvounápravových vozů všechny přístupné vnější zdrže na obou kolech po kontrolované straně u podvozkových vozů všechny přístupné vnější zdrže 3 na obou kolech příslušného podvozku po kontrolované straně vozu (u vícenápravových podvozků se kontrolují všechny přístupné zdrže všech kol příslušného podvozku na kontrolované straně vozu Ruční brzdy vozů, které se nesmějí používat při posunu (čl. 333) se nesmějí ani ve vlaku obsadit zaměstnanci doprovodu vlaku Neobsazeno 1 Povinnosti vlakvedoucího uvedené v tomto předpise plní také vedoucí posunu doprovázející Pj a zaměstnanec řídící posun PMD 2 Přilehnutí a odlehnutí zdrží je možno ověřovat i z vnitřní strany dvojkolí (např. vozy LH) 3 U typů podvozků, které nejsou vybaveny zdržemi na vnější straně dvojkolí se ověřuje přilehnutí a odlehnutí zdrží na vnitřní straně příslušného dvojkolí (např. vozy Faccpp, Nass).

24 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 24 Obr. 3 - Kontrolované zdrže při zkoušce ruční brzdy ČÁST ČTVRTÁ PŘÍPRAVA VLAKU K PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 122. Po spojení spojek hlavního, popř. i napájecího potrubí (pokud svěšení napájecího potrubí není příslušným předpisem při přepravě zakázáno) zaměstnanec, který svěšuje vozidla zcela otevře spojkové kohouty. U kohoutů s aretací musí aretační západka zapadnout do příslušného výřezu. Spojkové kohouty na začátku a na konci vlaku musí zůstat uzavřeny. Spojkový kohout je otevřen, směřuje-li jeho rukojeť šikmo dolů; směřuje-li vzhůru je uzavřen Před spojením spojek hlavního a napájecího potrubí musí zaměstnanec, který svěšuje vozidla překontrolovat pohledem stav pryžového těsnění v hlavicích jednotlivých spojek, vadné vyměnit a chybějící dosadit. O případné potřebné další opravě vyrozumí vozmistra nebo jiného zaměstnance odpovědného za technický stav vozidel, který rozhodne o další manipulaci s vozem. Nepoužité spojky musí zaměstnanec, který svěšuje vozidla zavěsit na závěsy, popř. jalová hrdla.

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Výrobky pro kolejová vozidla

Výrobky pro kolejová vozidla Výrobky pro kolejová vozidla Rozváděče a přídavné ventily Brzdové válce Jednotky kotoučové brzdy Přístroje samočinného brzdění podle nákladu Elektronické protismykové zařízení Přístrojové panely brzdových

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD

Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD Verze SW 52.2, HW 2.6.2 Řešení provozních a poruchových stavů ČD, a.s. - DKV Praha Určeno pro strojvedoucí DKV Praha Verze dokumentu 1_12 9. 2. 2014 KV DKV Praha Sestaveno

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A POMŮCKY ŽELEZNIČNÍ KN 1 Předpis pro organizování nákladní dopravy dispečerský systém. Sekce TT Provoz

SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A POMŮCKY ŽELEZNIČNÍ KN 1 Předpis pro organizování nákladní dopravy dispečerský systém. Sekce TT Provoz SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A POMŮCKY ŽELEZNIČNÍ KN 1 Předpis pro organizování nákladní dopravy dispečerský systém Sekce TT Provoz 1 Profesní výpis pro strojvedoucí manipulačních vlaků a výpravčí Nákladní listy

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 Obsah 1 ÚVOD ZKRATKY JAKÝMI PŘEDPISY SE KONTRÉTNÍ PŘEPRAVA ŘÍDÍ? 2 Definice pojmů Blok řízení Celková doba řízení v rámci periody řízení Celková doba řízení

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM PŘÍLOHA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČÁST C PRŮBĚH

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více