Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel"

Transkript

1 OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/ Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční doprava přeprava

2 Tento dokument včetně příloh je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová společnost. Jakékoliv šíření lze provádět jen se souhlasem vlastníka dokumentu. OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Řízený výtisk č.: Uživatel (funkce): Provozní oblast Železniční doprava a přeprava (související předpis provozovatele drážní dopravy) účinnost od: Vydavatelský útvar: 01V Zpracoval Ověřil Schválil Útvar 01V 01V 01Ř Funkce technik kol. vozidel vedoucí ředitel ŽDP Jméno Ing. Miroslav Mrkva Ing. Petr Grošek v.z. Milan Rejda Datum Podpis v.r. v.r. v.r.

3 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 3 OBSAH OBSAH... 3 SEZNAM PŘÍLOH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 6 SEZNAM DODATKŮ O ZMĚNÁCH... 7 ROZSAH ZNALOSTÍ... 8 ČÁST PRVNÍ... 9 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 9 ČÁST DRUHÁ PRINCIP A FUNKCE BRZD A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI B. FUNKCE TLAKOVÉ BRZDY C. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA ČÁST TŘETÍ PROVOZ BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ŘAZENÍ VLAKŮ C. PŘEHLED ŘAZENÍ VLAKŮ D. ŘAZENÍ VOZŮ S RUČNÍ BRZDOU ČÁST ČTVRTÁ PŘÍPRAVA VLAKU K PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. TECHNICKÝ STAV VOZŮ ZAŘAZENÝCH VE VLACÍCH ČÁST PÁTÁ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ZKOUŠKY TĚSNOSTI A DOVOLENÝ ÚBYTEK TLAKU NA KONCI VLAKU C. ÚPLNÁ ZKOUŠKA BRZDY D. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA BRZDY E. ZKOUŠKA BRZDY HNACÍHO VOZIDLA F. ZKOUŠKA BRZDY PRO Pj A PMD ČÁST ŠESTÁ ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČÁST SEDMÁ ZPRÁVA O BRZDĚNÍ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČÁST OSMÁ... 47

4 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 4 VÝMĚRA BRZDÍCÍCH PROCENT A BRZDÍCÍ VÁHA VLAKU A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL ČÁST DEVÁTÁ OBSLUHA BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. OBSLUHA SOUČÁSTÍ BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ C. OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ BRZD PŘI POSUNU D. OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZDY VLAKU E. POSTUP PŘI PORUŠE BRZD ČÁST DESÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST JEDENÁCTÁ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A INTERNÍ PŘEDPISY Tento dokument včetně příloh obsahuje celkem 99 stran.

5 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 5 SEZNAM PŘÍLOH Číslo Název Počet stran 1 Poznámky a vysvětlivky pojmů a činnosti brzdy 6 2 Přehled označení průběžných brzd a nápisů na vozidlech, vztahujících se k brzdovému zařízení a 4 k brzdění 3 Tabulky brzdících procent 13 4a Zpráva o brzdění 2 4b Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku 2 5 Přehled závad, které mohou odstraňovat zaměstnanci doprovodu vlaku a postup při jejich 3 odstraňování 6 Příklad pro stanovení nové maximální rychlosti vlaku 1

6 01V DB E G GVD HV JZB Lv MD OKD,D P Pj OKD, Doprava, akciová společnost Strana 6 SEZNAM ZKRATEK Oddělení kolejových vozidel dynamická brzda označení režimu brzdění se zapnutou dynamickou brzdou režim brzdění nákladní grafikon vlakové dopravy hnací vozidlo jednoduchá zkouška brzdy lokomotivní vlak Ministerstvo dopravy OKD, Doprava, akciová společnost režim brzdění osobní přestavná jízda PMD posun mezi dopravnami R režim brzdění rychlík SS režim rychlosti 120 km.h -1 UIC Mezinárodní železniční unie PŘ ÚZB VZ ZBHV ŽDP vlečkový provozní řád, provozní řád vlečky, stanice atd., staniční řád, provozní řád nebo základní dopravní dokumentace provozovatele dráhy úplná zkouška brzdy vlakový zabezpečovač, zařízení kontroly bdělosti, Mirel zkouška brzdy hnacího vozidla Železniční doprava a přeprava

7 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 7 SEZNAM DODATKŮ O ZMĚNÁCH Číslo dodatku Účinnost Opravil Opraveno dne Podpis

8 Dd-01 Zkouška Dd-03, Dd-03a, Dd-04, Dd-05, Dd-06, ZZDd-04 Dd-07 Dd-09 Nd-01, Nd-02 Vd-06, Vd-08, Vd-08a, Vd-09, Vd-10 Vd-07, ZZDd-03 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 8 Nádražní 93, Ostrava - Moravská Ostrava Revize 1 ROZSAH ZNALOSTÍ Znalost 1-11, 21-23, 25, 27, 28, 41, 61, 62, 65, 70-72, 74-81, 90, , , 140, 150, , , 320, , 333, 334, 336, 337, , 377, , Přílohy 1, 2, , 21-23, 25, 27, 28, 40, 41, 43-44, 61-65, 70-81, 90, , , 140, , , , , 195, , 220, 221, 230, 232, , , 257, , , , 320, , , , 377, 379, 380, , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5, 6 Informativní: Příloha , 41, 62-65, 70, 71, 74-81, 90, 100, 127, 140,150, 153, 154, 156, 157, 180, 184, 185, , 195, 220, 221, 233, , , 257, , 280, 332, 336, 371, , , Přílohy 4a, 4b, 6 Informativní: Příloha , 65, 70, 71, 80, 81, 100, 127, 153, 156, 180, 184, 220, 373, 374, , 41, 61, 70, 71, 80, , , 257, , , , Přílohy 2, 4a, 4b 1-11, 20-28, 30, 40-45, 61-65, 70-81, 90, , , 140, , , , , , , 220, 221, , , , , , , , 320, 321, , , 342, , , , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5 Informativní: Příloha 3, , 20-28, 30, 40-44, 61, 65, 70-81, 90, 100, 102, , 140, , , , , 195, 211, 213, 214, 220, 221, 230, 232, 233, , , 257, , , , 320, 337, 341, 376, 377, , Přílohy 1, 2, 4a, 4b, 5, 6 Informativní: Příloha 3

9 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 9 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. je závazný pro provozování a obsluhu brzdových zařízení železničních vozidel provozovaných OKD,D na tratích celostátních, regionálních a vlečkách (není-li s provozovatelem dráhy smluvně ujednáno jinak). Jednotlivá ustanovení jsou odvozena od vyhlášek UIC, pravidel stanovených vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. (s přihlédnutím k čl. 393), kterou se vydává Dopravní řád drah a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. 2. Předpis je závazný pro: a) zaměstnance OKD,D (v rozsahu stanovených znalostí), b) ostatní cizí fyzické a právnické osoby, vykonávající činnosti, související s provozem a obsluhou brzd a brzdových zařízení kolejových vozidel ve vztahu k provozování drážní dopravy v působnosti společnosti OKD,D, Subjekty a osoby nepatřící do OKD,D vykonávající činnosti dle bodu b) musí být k dodržování tohoto předpisu smluvně zavázány. 3. Pro účely tohoto předpisu se za vlak považuje skupina navzájem svěšených vozidel nejen v době mezi jeho odjezdem z výchozí a příjezdem do konečné stanice, ale také v době provádění úkonů souvisejících se zkouškou brzdy. V případě odlišností pro PMD, Pj budou uvedena příslušná samostatná ustanovení platná výhradně pro PMD, resp. Pj. 4. Tento předpis platí pro vozidla, vybavená standardním táhlovým a narážecím ústrojím. Pro vozidla vybavená jiným spřahovacím ústrojím (např. samočinným) platí tento předpis přiměřeně se zohledněním odlišného konstrukčního provedení tohoto spřahovacího ústrojí. 5. Pod pojmem vozmistr se pro účely tohoto předpisu považuje: - vozmistr a technik kolejových vozidel OKD,D (zkouška Vd-07) - zaměstnanec se zkouškou způsobilosti ZZDd-03 - odborně způsobilé osoby dle čl. 2b) 6. Pod pojmem stanice se pro účely tohoto předpisu považuje vlečková stanice, manipulační kolejiště a vlečka.

10 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 10 Nádražní 93, Ostrava - Moravská Ostrava Revize 1 7. Pod pojmem brzdová zdrž nebo zdrž se pro účely tohoto předpisu považuje celistvá brzdová zdrž, brzdový špalík, resp. brzdové špalíky u dělené dvojšpalíkové zdrže. 8. Není-li v konkrétních případech uvedeno jinak, považuje se pro účely tohoto předpisu pod pojmem ruční brzda i brzda pořádací, ovládaná ručním kolem ze země. 9. Pro provádění zkoušek brzd se jako pomůcka používá vozmistrovské kladivo (viz čl. 157). Není-li v konkrétních případech jeho použití výslovně nařízeno, lze se za dodržení podmínek bezpečnosti práce o přilehnutí a odlehnutí zdrží přesvědčit také tlakem chodidla na zdrž. 10. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší předpis Vp15 s účinností od Pro účely tohoto předpisu v případech, kdy stupnice měřidel pro měření tlaku je udávána v jiných jednotkách než bar, platí následující vztah: Neobsazeno 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa

11 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 11 ČÁST DRUHÁ PRINCIP A FUNKCE BRZD A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 20. Pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy se na brzdy kladou tyto požadavky: - přesná ovladatelnost z jednoho místa (stanoviště strojvedoucího, záchranná brzda vozů), - samočinné zaúčinkování při mimořádné události (prasknutí brzdové spojky, roztržení vlaku), - jednoduchá konstrukce, obsluha, údržba Tyto požadavky nejvíce splňuje průběžná samočinná tlaková brzda, která je proto u železničních vozidel nejvíce rozšířena. 21. Vozidla jsou podle předpisů UIC vybavena průběžnou samočinnou tlakovou brzdou. Některé vozy starší výroby jsou však vybaveny pouze průběžným potrubím (např. některé vozy řady Fcc). 22. Označení průběžná brzda znamená, že brzdy všech vozidel vlaku mohou být ovládány z jednoho místa. Obvykle se brzdy ovládají brzdičem hnacího vozidla; zabrzdění musí být také možné z kteréhokoliv místa vlaku pomocí záchranné brzdy, pokud jím je toto místo vlaku vybaveno. Označení samočinná brzda se vztahuje na její zaúčinkování při roztržení vlaku nebo při poškození hlavního napájecího potrubí (např. prasknutí spojkové hadice). Samočinná brzda v tomto případě účinkuje bez dalšího zásahu obsluhy. 23. Ruční brzdy jsou individuálně obsluhovány na každém vozidle zvlášť, nejsou proto ani průběžné, ani samočinné. Tlakové brzdy, které jsou zásobovány z hnacího vozidla stlačeným vzduchem a také z něj obsluhovány, jsou vždy průběžné. Mohou být podle provedení samočinné nebo nesamočinné. V současnosti se však používají výhradně brzdy samočinné. 24. Schéma na obr. 1 představuje základní formu všech průběžných samočinných brzd. Vyznačuje se existencí rozváděčů a pomocných vzduchojemů. Stlačený vzduch slouží nejen pro vytvoření brzdící síly, ale také řídí celé brzdící pochody a změnu brzdící síly.

12 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Úmyslné nebo neúmyslné (např. při roztržení vlaku) snížení tlaku v hlavním potrubí pod určitou hodnotu způsobuje brzdění. Tlaky v hlavním potrubí a brzdových válcích se mění v opačném smyslu; taková brzda se proto označuje jako nepřímočinná brzda. 26. Hlavní (průběžné) potrubí [11] (obr. 1) je v odbrzděném stavu naplněno stlačeným vzduchem o provozním tlaku 5 bar (0,5 MPa). Stlačený vzduch, nutný při brzdění k plnění brzdového válce [10], je připraven v pomocném vzduchojemu [8]. Při snížení tlaku v hlavním potrubí brzdičem [3] nebo použitím záchranné brzdy či při roztržení vlaku se přestaví rozváděč [7] z polohy, která doposud spojovala brzdové válce [10] s ovzduším a pomocné vzduchojemy [8] s hlavním potrubím do brzdící polohy. Vzduch z pomocných vzduchojemů [8] proudí pak do brzdových válců [10], jejichž písty se posunou a prostřednictvím brzdového pákoví a tyčoví přitlačí brzdové zdrže ke kolům. Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí přestavením brzdiče se přestaví rozváděč [7] do odbrzďovací polohy. Brzdové válce se odvětrají do ovzduší, písty se vrátí zpět silou vratných pružin a brzdové zdrže odlehnou od kol. Současně se opět doplní pomocné vzduchojemy [8] stlačeným vzduchem na provozní tlak. 27. Přímočinná brzda (nesamočinná) je tlaková brzda u níž se při brzdění pouští vzduch přímo ze zdroje stlačeného vzduchu do brzdových válců. Používá se na hnacích vozidlech jako přídavná brzda. 28. Provozní tlak u průběžné tlakové brzdy je 5 barů (0,5 MPa); plného brzdícího účinku se dosáhne při snížení tlaku v hlavním potrubí o 1,5 baru (0,15 MPa), přičemž se docílí maximálního tlaku v brzdovém válci od 3,5 baru do 4,0 baru (0,35-0,4 MPa) podle typu rozváděče. Úplným vyprázdněním hlavního potrubí při rychločinném zabrzdění se nedosáhne vyššího tlaku v brzdovém válci, ale při rychlejším poklesu tlaku v hlavním potrubí brzdy reagují rychleji. 29. Neobsazeno

13 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 13 Obr. 1 - Zjednodušené schéma samočinné pneumatické průběžné brzdy vlaku 1 - kompresor HV 2 - hlavní vzduchojem HV 3 - brzdič 4 - odkapnice 5 - spojkový kohout 6 - brzdová spojka 7 - brzdový rozváděč 8 - pomocný vzduchojem 9 - rozvodový vzduchojem 10 - brzdový válec 11 - hlavní potrubí

14 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 14 B. FUNKCE TLAKOVÉ BRZDY 30. Základním a charakteristickým dílem průběžné samočinné tlakové brzdy je rozváděč. Ten řídí v závislosti na změnách tlaku v hlavním potrubí plnění a odvětrání brzdového válce, jakož i plnění pomocného vzduchojemu, popřípadě i dalších vzduchojemů. Podle způsobu odbrzdění je třeba rozlišit stupňovitě neodbrzďovatelné a stupňovitě odbrzďovatelné typy brzd. Stupňovitě neodbrzďovatelné brzdy odbrzdí úplně již při malém zvýšení tlaku v hlavním potrubí; započatý proces odbrzďování lze přerušit jen novým zabrzděním. Na dlouhém spádu, kdy nelze vyregulovat rychlost jízdy jedním zabrzděním, je nutno někdy opakovaně odbrzdit a znovu zabrzdit. Tímto se může vyčerpat zásoba stlačeného vzduchu v pomocném vzduchojemu a brzda zcela ztratí účinnost. Jedná se tedy o brzdy vyčerpatelné. Protože brzdy stupňovitě neodbrzditelné nevyhovují zcela provozu, zejména při vedení vlaků na dlouhých spádech, byly vyvinuty brzdy stupňovitě odbrzďovatelné. Stupňovitě odbrzďovatelné brzdy snižují tlak v brzdovém válci jen úměrně ke zvýšení tlaku v hlavním potrubí - lze vlak stupňovitě odbrzďovat Neobsazeno C. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA 40. Účinkování průběžné tlakové brzdy není u všech vozidel zařazených do vlaku po přestavení rukojeti brzdiče do brzdící polohy okamžité, ale probíhá s určitým zpožděním postupně od HV z nějž je ovládána tlaková brzda vlaku až k nejvzdálenějšímu brzděnému vozu. Toto zpoždění závisí především na rychlosti šíření poklesu tlaku v hlavním potrubí. Čas, který uplyne od doby kdy strojvedoucí přestaví rukojeť brzdiče do polohy brzdící, do doby, než stlačený vzduch začne plnit brzdové válce posledního vozu se nazývá průrazný čas. Poměr délky průběžného potrubí a průrazného času se nazývá průrazná rychlost. Podle podmínek UIC musí být průrazná rychlost u všech vlaků nejméně 250 m.s -1. Aby se zamezilo podélným rázům ve vlaku a zajistil se klidný průběh brzdění, musí být plnící doba brzdového válce volena tak, aby nárůst tlaku v brzdovém válci odpovídal délce a rychlosti vlaku. Proto je žádoucí, aby doba plnění brzdového válce nebyla příliš krátká. Na druhé straně příliš dlouhá plnící doba brzdového válce prodlužuje zábrzdnou dráhu, což je zejména u rychle jedoucích vlaků nežádoucí.

15 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 15 Podobné děje vznikají i při odbrzďování. Situace je však složitější, neboť hlavním potrubím se kromě řídících impulzů pro rozváděče dodává veškerý vzduch na doplnění pomocných vzduchojemů. 41. Nevystačí se proto s jedním způsobem brzdění, tj. jednotnými plnícími i vyprázdňovacími dobami brzdového válce, ale je nutno tyto doby přizpůsobit druhu vlaku. Podle rychlosti vývinu tlaku v brzdovém válci rozeznáváme: a) I. způsob brzdění (brzdy s rychlým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol) v režimu R (rychlík) v režimu P (osobní) b) II. způsob brzdění (brzdy s pomalým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol) v režimu G (nákladní) PNEUMATICKÁ BRZDA PŘÍMOČINNÁ NEPŘÍMOČINNÁ I. způsob brzdění II. způsob brzdění režim P (osobní) režim R (rychlík) režim G (nákladní) Obr. 2 Hlavní rozdělení pneumatické brzdy železničního vozidel

16 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Doby plnění a vyprázdňování brzdových válců podle způsobu brzdění jsou vyhláškami stanoveny takto: režim brzdění doba plnění doba vyprazdňování G s (u starších až 45 s) s P 6-10 s s R 3-5 s s 43. Průběžná samočinná brzda vlaku reguluje rychlost nebo zastavení vlaku na požadovaném místě a jeho zajištění proti ujetí. Účinkování brzdy je vyvoláno změnou provozního tlaku vzduchu v hlavním potrubí vlaku. Účinek reguluje strojvedoucí ze svého stanoviště nastavením rukojeti brzdiče samočinné brzdy do příslušné polohy. Při snižování provozního tlaku v hlavním potrubí se plní brzdové válce na vozech stlačeným vzduchem z pomocných vzduchojemů prostřednictvím rozváděčů. Stupňovitým snižováním tlaku v hlavním potrubí se stupňovitě zvyšuje účinek brzdění. Zvyšováním tlaku v hlavním potrubí se brzda vlaku odbrzďuje. Přitom rozváděče propojí brzdové válce s ovzduším a hlavní potrubí s pomocnými vzduchojemy. Úplného odbrzdění se dosáhne po vyrovnání tlaku v hlavním potrubí a v pomocných vzduchojemech na provozní tlak 5 baru. 44. Přímočinná brzda slouží k regulaci rychlosti nebo ve stanovených případech k zastavení HV nebo vlaku a v určitých případech a za splnění podmínky, že je zajištěno doplňování ztrát vzduchu v brzdových válcích také k zajištění vozidel proti ujetí. Používá se s výhodou pro krátké plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců. Do činnosti se uvádí stlačeným vzduchem, který je přiváděn do brzdových válců brzdičem přímočinné brzdy přímo z hlavního vzduchojemu HV. Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (zpětnými záklopkami) Neobsazeno

17 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 17 ČÁST TŘETÍ PROVOZ BRZD A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 61. Každé vozidlo, vybavené tlakovou brzdou, musí mít zkratkou vyznačen typ brzdy a hodnoty brzdících vah, odpovídající jednotlivým provozním režimům brzdy. Přehled nápisů a značek, zkráceného označení brzd aj. je uveden v Příloze č Vlaky sestávající z více než jednoho vozidla musí být vždy brzděny průběžnou brzdou (mimo nezavěšeného postrku, případů dle čl. 73 a případů uvedených v PŘ). Nepůsobí-li přímočinná brzda HV na všechna dvojkolí HV, brzdí se vlaky sestávající jen z jediného samotného vozidla průběžnou brzdou. Vlaky sestavené ze dvou HV řady spojených vícenásobným řízením lze brzdit přímočinou brzdou. 63. Všechny vlaky osobní dopravy s rychlostí 89 km.h -1 nebo nižší se brzdí I. způsobem brzdění (při dodržení ustanovení čl. 78). 64. Z vlaků nákladní dopravy se musí brzdit I. způsobem brzdění v režimu P (přičemž zapnutí některých brzd v poloze R není přípustné) vlaky o stanovené rychlosti 101 km.h -1 nebo vyšší (při dodržení ustanovení čl. 77). Ostatní nákladní vlaky o stanovené rychlosti 100 km.h -1 nebo nižší se mohou brzdit I. způsobem brzdění, je-li to nutné (např. při převaze brzd P, R ve vlaku) nebo účelné (např. pro možnost zvýšení stanovené rychlosti na spádu). 65. Pro každý vlak určuje tabelární jízdní řád, má-li být brzděn I. nebo II. způsobem brzdění. Při I. způsobu brzdění musí určovat i režim brzdění. Způsob, resp. režim brzdění se na vozech nastavuje přestavením příslušného přestavovače Neobsazeno

18 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 18 B. ŘAZENÍ VLAKŮ 70. Tažený vlak nákladní dopravy smí mít délku max. 700 m (hmotnosti pro PMD jsou stanoveny pro přilehlé úseky trati jako příloha PŘ nebo v pomůckách provozovatele dráhy). Sunutý vlak nákladní dopravy smí mít délku nejvíce 300 m (hmotnosti pro PMD jsou stanoveny pro přilehlé úseky trati jako příloha PŘ nebo v pomůckách provozovatele dráhy). Tažený vlak osobní dopravy smí mít nejvíce 100 náprav. Sunutý vlak osobní dopravy smí mít nejvíce 60 náprav. 71. Do délek a počtu náprav dle čl. 70 se nezapočítávají délky činných a k službě pohotových lokomotiv v čele a na konci vlaku (nápravy motorových vozů se do uvedených počtů započítávají). 72. V každém vlaku musí být propojeno hlavní potrubí mezi všemi jeho vozidly (kromě nezavěšeného postrku). Vozidla bez pneumatické brzdy, tj. vozidla vybavená pouze hlavním potrubím a vozidla s nezpůsobilou pneumatickou brzdou se také musí zapojit do hlavního potrubí vlaku. Toto ustanovení se nevztahuje na vozidla s takovými závadami brzdy, pro kterou nelze jejich hlavní potrubí naplnit. Tyto vozy však musí být řazeny na konci vlaku jako náběžník při dodržení ustanovení čl. 80. V nákladním vlaku se zapnou všechny způsobilé brzdy do činnosti, pokud tomu nebrání okolnosti (např. zařazené mimořádné zásilky a vozy lehké stavby). Ve vlacích osobní dopravy musí být průběžné brzdy všech vozů zapnuty do průběžné brzdy vlaku. V těchto vlacích lze při závadě ponechat maximálně jeden vůz s vypnutou průběžnou brzdou, ale jen pokud se nejedná o případy: a) poslední vozidlo vlaku, b) výchozí stanice vlaku, c) stanice, v níž byla závada na brzdě zjištěna při konečné technické prohlídce 73. Průběžná brzda hnacího vozidla neobsazeného strojvedoucím nesmí být zapnuta do průběžné brzdy vlaku (netýká se činných hnacích vozidel řady 753.7). Je-li na konci vlaku zařazeno nečinné hnací vozidlo, musí mít zapnutou průběžnou brzdu a musí být obsazeno strojvedoucím. Při provozu hnacích vozidel činných nebo k službě pohotových, spojených vícenásobným řízením nesmí být průběžná brzda zapnuta na dílu dvojice

19 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 19 neobsazeném strojvedoucím. Na dílu dvojice strojvedoucím obsazeném musí být průběžná brzda zapnuta. Pokud je HV spojené vícenásobným řízením použito jako postrk musí být řízeno z posledního vozidla ve vlaku (netýká se hnacích vozidel řady 753.7). Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se nevztahují na samostatné jízdy hnacích vozidel a na jízdy vlaků sestavených pouze z hnacích vozidel. U těchto vlaků musí být do průběžné brzdy zapojeno vždy vozidlo na konci vlaku a všechna obsazená HV se způsobilou průběžnou brzdou. Každé HV, které jede samostatně jako vlak, musí mít zapnutý rozvaděč průběžné brzdy v režimu P (P+E) nebo R (R+E), pokud toto přepnutí není automatické. O vypnuté průběžné brzdě činného hnacího vozidla musí strojvedoucí informovat zaměstnance, který sestavuje Zprávu o brzdění. Doprovod vlaku musí věnovat funkci průběžné brzdy na všech vozidlech vlaku zvýšenou pozornost, zvláště důsledně kontrolovat odbrzďování a úplné vyprazdňování brzdových válců všech vozidel vlaku. 74. Ve vlaku nákladní dopravy se musí vozidla řadit tak, aby mezi průběžně brzděnými vozidly nebyla skupina vozidel bez brzdy nebo s vypnutou brzdou a to o celkovém počtu náprav větším než: a) 16, jde-li o prázdné vozy b) 12, jde-li o skupinu, v níž jsou některé nebo všechny vozy ložené, přičemž lokomotivy, kolejové jeřáby a vozidla o vlastní hmotnosti větší než 50 tun se považují za vozidla ložená. c) 8, jde-li o skupinu mezi vedoucím HV a prvním průběžně brzděným vozidlem. Nápravy HV s vypnutou průběžnou brzdou spojených vícenásobným řízením se do tohoto počtu započítávají také. 75. Ve vlaku brzděném v režimu G smí mít přestavovač v poloze P nejvýše dva vozy, je-li to nutné pro dosažení předepsaných brzdících procent vlaku nebo nelze-li polohu G nastavit. Má-li být ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu G dopravena skupina osobních vozů, které nemají přestavovače G/P v počtu náprav větším než 16, musí být řazena s vypnutou brzdou tak, aby bylo dodrženo ustanovení čl Ve vlaku brzděném v režimu G nesmí být brzda žádného vozu zapnuta v poloze R. HV na čele, ze kterého je ovládaná průběžná brzda vlaku lze brzdit v poloze G, P (nebo P+E). Zavěšené HV na postrku musí být brzděny v poloze G (s přihlédnutím k čl. 73).

20 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Ve vlaku brzděném v režimu P s dopravní hmotností do 1200 t je dovoleno ponechat nejvýše u dvou vozů brzdy v režimu G, a to jen tehdy, nemají-li příslušné vozy přestavovač G/P nebo nelze-li je do příslušné polohy přestavit. Dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu G přitom nesmí být větší než dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu P. Žádné vozidlo nesmí mít přestavovač v poloze R. Zavěšené HV na postrku musí být brzděny v poloze P (s přihlédnutím k čl. 73). Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P, s dopravní hmotností t musí být HV v čele vlaku brzděny v režimu G (s přihlédnutím k čl. 73). Ve vlaku nákladní dopravy brzděném v režimu P a s dopravní hmotností 1200 tun a více musí být HV v čele vlaku a prvních pět vozů brzděno s přestavovačem v poloze G (s přihlédnutím k čl. 73). Ostatní vozy se způsobilou brzdou musí mít přestavovače v poloze P. Není-li tato podmínka splněna, musí být vlak brzděn II. způsobem brzdění. Ve vlaku brzděném v režimu P se brzdící váha vozů s přestavovačem v poloze G započítává pouze 70% z vyznačené brzdící váhy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na vlaky sestavené z vozů LH 40, tyto vozy nejsou vybaveny přestavovačem G/P. 78. Ve vlaku osobní dopravy brzděném v režimu P o stanovené rychlosti 89 km.h -1 nebo nižší se mohou u libovolného počtu vozů ponechat rozvaděče v poloze R, nelze-li je (např. z důvodu závady, krátký pobyt ve stanici apod.) přestavit do polohy P. Jako brzdící váha se však vždy musí uvažovat nejvýše hodnota platná pro polohu: - P u vozů se špalíkovou brzdou, - R u vozů s kotoučovou brzdou.. V takovém vlaku ale nesmí být žádná brzda zapnuta v poloze G. 79. Za správné řazení vozidel a polohu přestavovačů odpovídá zaměstnanec, který řídil sestavování vlaku. Je-li nutno během provádění zkoušky brzdy změnit polohu některého z přestavovačů nebo vypínacího ústrojí brzdy, ověří správné řazení vozidel a polohy přestavovačů zaměstnanec, který ověřuje přilehnutí a odlehnutí zdrží v rámci zkoušky brzdy vlaku.

21 OKD, Doprava, akciová společnost Strana Poslední vůz tažených, resp. první vůz sunutých vlaků musí mít způsobilou a zapnutou průběžnou brzdu. Pokud toto nelze splnit, musí být zajištěna obsluha jeho způsobilé ruční (ne pořádací) brzdy ovládané z plošiny vozu. U vlaků sunutých musí mít první vůz způsobilou záchrannou brzdu (je-li jí vybaven). 81. Soupravy vozů řady LH 40 nejsou vybaveny přestavovačem G/P, brzdí pouze v režimu P. Vlak sestavený ze souprav vozů LH 40 smí mít max. 24 vozů. Kromě souprav vozů LH 40 se smí do takového vlaku zařadit i samostatné vozy řady LH 40 za předpokladu, že jsou oboustranně vystrojeny odnímatelnými čelníky se standardním táhlovým a narážecím ústrojím. V každé soupravě musí být zařazeny vždy min. dva vozy se způsobilou ruční brzdou (ve vlaku tedy počet souprav LH x 2). Připojení vozů jiných řad je vyloučeno. Výjimečně lze spolu s vozy jiných řad (a to pouze za účelem přepravy do a z opravny) přepravovat správkové vozy LH 40 a soupravy LH 40 na koncích oboustranně vystrojené standardním táhlovým a narážecím ústrojím, pouze s vypnutou brzdou a při splnění podmínky dodržení potřebných brzdících procent vlaku a ustanovení čl Neobsazeno

22 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 22 C. PŘEHLED ŘAZENÍ VLAKŮ 90. Způsob řazení vlaků a režimů brzdění. Pomůcka k ustanovení čl. 75 až 78. Poznámka Polohy přestavovačů R P - přestavovače v poloze P jen je-li to nutné pro dosažení předepsaných brzdících procent nebo nelze-li režim G nastavit - HV v čele vlaku může mít nastavenu polohu G, P, P+E - přestavovače v poloze G jen nelze-li režim P nastavit - hmotnost vozidel v režimu G může být maximálně rovna hmotnosti vozidel v režimu P - brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze G se započítává pouze 70 % z hodnoty vyznačené na vozidle - u vlaku s dopravní hmotností větší než 800 tun musí mít HV v čele vlaku nastavenu polohu G G - HV a prvních pět vozidel musí být brzděno s přestavovačem v poloze G (neplatí pro vlaky sestavené z vozů LH 40) - brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze G se započítává pouze 70 % z hodnoty vyznačené na vozidle - přestavovače v poloze R jen tehdy, nelze-li režim P nastavit - jako brzdící váha vozidel s přestavovači v poloze R se započítává hodnota vyznačená pro polohu přestavovače P žádné vozidlo maximálně 2 vozy ANO žádné vozidlo ANO maximálně 2 vozy žádné vozidlo ANO vždy HV a prvních pět vozidel ANO ANO žádné vozidlo Režim brzdění vlaku G P (nákladní vlak dopravní hmotnost < 1200 t) P (nákladní vlak, dopravní hmotnost 1200 t) P (osobní vlak, rychlost 89 km.h -1 a nižší) Neobsazeno

23 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 23 D. ŘAZENÍ VOZŮ S RUČNÍ BRZDOU 100. Jsou-li ve vlaku řazeny vozy se způsobilou ruční brzdou řadí se tak, aby ruční brzda byla nejdále na 9-té nápravě od začátku i konce vlaku, přičemž HV činná a dopravovaná se do tohoto počtu náprav nezapočítávají Ruční brzdy vyzkouší vlakvedoucí 1 vlaku nebo jiný zaměstnanec určený PŘ, případně osoba dle čl. 2b. Při manipulaci s ruční brzdou se postupuje v souladu s čl Ruční brzda se považuje za způsobilou když u špalíkové brzdy po jejím utažení pevně přilehnou 2 : u dvounápravových vozů všechny přístupné vnější zdrže na obou kolech po kontrolované straně u podvozkových vozů všechny přístupné vnější zdrže 3 na obou kolech příslušného podvozku po kontrolované straně vozu (u vícenápravových podvozků se kontrolují všechny přístupné zdrže všech kol příslušného podvozku na kontrolované straně vozu Ruční brzdy vozů, které se nesmějí používat při posunu (čl. 333) se nesmějí ani ve vlaku obsadit zaměstnanci doprovodu vlaku Neobsazeno 1 Povinnosti vlakvedoucího uvedené v tomto předpise plní také vedoucí posunu doprovázející Pj a zaměstnanec řídící posun PMD 2 Přilehnutí a odlehnutí zdrží je možno ověřovat i z vnitřní strany dvojkolí (např. vozy LH) 3 U typů podvozků, které nejsou vybaveny zdržemi na vnější straně dvojkolí se ověřuje přilehnutí a odlehnutí zdrží na vnitřní straně příslušného dvojkolí (např. vozy Faccpp, Nass).

24 OKD, Doprava, akciová společnost Strana 24 Obr. 3 - Kontrolované zdrže při zkoušce ruční brzdy ČÁST ČTVRTÁ PŘÍPRAVA VLAKU K PROVEDENÍ ZKOUŠKY BRZDY A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 122. Po spojení spojek hlavního, popř. i napájecího potrubí (pokud svěšení napájecího potrubí není příslušným předpisem při přepravě zakázáno) zaměstnanec, který svěšuje vozidla zcela otevře spojkové kohouty. U kohoutů s aretací musí aretační západka zapadnout do příslušného výřezu. Spojkové kohouty na začátku a na konci vlaku musí zůstat uzavřeny. Spojkový kohout je otevřen, směřuje-li jeho rukojeť šikmo dolů; směřuje-li vzhůru je uzavřen Před spojením spojek hlavního a napájecího potrubí musí zaměstnanec, který svěšuje vozidla překontrolovat pohledem stav pryžového těsnění v hlavicích jednotlivých spojek, vadné vyměnit a chybějící dosadit. O případné potřebné další opravě vyrozumí vozmistra nebo jiného zaměstnance odpovědného za technický stav vozidel, který rozhodne o další manipulaci s vozem. Nepoužité spojky musí zaměstnanec, který svěšuje vozidla zavěsit na závěsy, popř. jalová hrdla.

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006 2 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení...7 2.1 Číslo vozu...9

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor Úvodem Soubor testových otázek k přezkušování obsluhovatelů motorových vozíků vychází z dlouholeté praxe a různých testů používaných v dřívější době,upravených s ohledem na vývoj legislativy v dané oblasti.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Pracovní režim řidičů vsilniční

Pracovní režim řidičů vsilniční Pracovní režim řidičů vsilniční dopravě Evropská dohoda AETR a Nařízení ES č. 561/2006 Osádka, doba řízenía odpočinku, záznamovázařízení I. Přehled předpisůtýkajícíse sociálníoblasti vsilničnídopravě.

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, 2 Vážení účastníci silničního provozu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více