Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Mšice na bramborách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Mšice na bramborách"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Mšice na bramborách Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nim Ing. David Fryč

2 2

3 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Mšice na bramborách Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nim Ing. David Fryč Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor diagnostiky Diagnostická laboratoř Opava

4 ISBN

5 Obsah Kapitola Str. Úvod 6 Morfologie mšic 7 Soupis škodlivých druhů 8 Mšice vyvíjející se na lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) 9 Další významné mšice podílející se na přenosu virů bramboru a škodách 21 Generační cyklus mšic 27 Průběh náletů během roku 28 Škody sáním 29 Virové choroby 31 Účast druhů na přenosu virů 38 Ochrana proti mšicím 39 Použitá literatura 40 5

6 Úvod Přestože zemědělské krajiny ubývá a zastavěná či neobdělávaná plocha se zvětšuje, neustále vzrůstá poptávka po domácích produktech. Aby mohla být zvládnuta populační exploze, došlo v zemědělství k mnoha změnám, které měly za cíl zvýšit produkci potravin. Některé dřívější praktiky přispěly k degradaci původního prostředí a k erozi biodiverzity více, než si sami připouštíme. Avšak během několika posledních desetiletí lze vidět pozoruhodnou řadu změn vedoucí ke stabilizaci ekosystému. V letech 1960 až 1970 se prosadil jednotný management proti škůdcům, ekologické cesty byly nahrazeny použitím toxických herbicidů a pesticidů. V současné době, když je zřejmé, že budeme muset situaci urychleně řešit, se začíná uplatňovat integrovaná ochrana rostlin, což je systém hospodaření, který upřednostňuje přirozenější alternativy ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na pesticidech. V podstatě jde o jakýsi přechod mezi konvenčním a ekologickým systémem hospodaření. Například by se měly používat takové pesticidy, které vykazují vysokou specifitu k danému škodlivému organizmu a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí. Pěstování brambor u nás již nemají tak velký hospodářský význam jako v letech minulých. Ovšem musíme vzít na zřetel, že jejich pěstování v Evropě ukončilo hladomor. Bohužel vývoj plochy konzumních brambor v České republice má sestupný charakter. Podílí se na tom převážně levná zahraniční konkurence a ekonomická výnosnost jiných plodin. Mšice jsou významnou skupinou škůdců na bramboru. Škodí přímo sáním, ale významný je i přenos virů. Sají především na nadzemních orgánech, ale některé i na podzemních (např. mšice bramborová). Saním dochází k tvarovým nebo barevným změnám pletiv (např. kroucení a krabacení listů, deformace růstu, trhliny v pletivu, a také různé intenzity chlorózy). Mohou přenášet viry PLRV, Y, M, S, A (virus svinutky bramboru, virus Y bramboru, virus M bramboru, virus S bramboru, virus A bramboru). Krom toho mšice znečišťují rostliny voskem a medovicí, což způsobuje další problémy. Jako významní škůdci bramboru bývají uváděny hlavně mšice broskvoňová a mšice řešetláková. Mimo ně, může u nás škodit dalších dvacet druhů mšic a dalších devět druhů se často uplatňuje jako přenašeči virů, přestože se na bramboru běžně nevyvíjejí. Detailní znalosti o druhovém spektru mšic a jejich bionomii jsou nutným předpokladem jejich regulace a snížení jejich negativního vlivu na rostliny bramboru. 6

7 Morfologie těla mšic Mšice dorůstají obvykle velikosti 0,2-8 mm. Tělo (Obr. 1) bývá protáhlé, někdy zploštělé. Nepohyblivá hypognátní hlava, je širší než delší a celou šířkou přirůstá k předohrudi. U křídlatých forem je hlava více sklerotizovaná, než u bezkřídlých forem. Ústní ústrojí je bodavě-sací a délka chobotu (rostrum) je různá, charakteristická pro jednotlivé druhy. Tykadla jsou dlouhá, nitkovitá, 3-6 článková. Na nich se vyskytují čichové ploténky (senzoria, rhinaria). Na 5. či 6. článku zadečku vyrůstají u většiny mšic sifunkuli. Tělo je zakončeno chvostkem (cauda), což je poslední článek zadečku. Blanitá křídla s podélnou žilnatinou a plamkou (stigma) bývají často bezbarvá, ale existují i výjimky. Zadní křídla jsou menší než přední. V klidovém stavu jsou křídla střechovitě složená, někdy ploše. Častá je bezkřídlost jedinců. Z těla vyrůstají štětiny nebo chloupky různého tvaru, počtu a velikostí. Voskové žlázy jsou vyvinuty pouze u některých druhů mšic. Výměšky pokrývají povrch těla a často i bezprostřední okolí (voskový poprašek, chmýří, vata). Obr. 1 Dorzální pohled na okřídlenou samičku (I-VI články tykadel, 1-8 články zadečku, Cu1 kubitální žilky, M 1-3 mediální žilky, Sc příkrajní žilka, RS radiální sektorová příčka) 7

8 Soupis škodlivých druhů Mšice vyvíjející se na lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) Acyrthosiphon malvae kyjatka muškátová 10 str. Aphis craccivora mšice vojtěšková 10 str. Aphis fabae mšice maková 11 str. Aphis fabae solanella 11 str. Aphis frangulae mšice krušinová 12 str. Aphis frangulae beccabungae 12 str. Aphis gossypii mšice bavlníková 13 str. Aphis nasturtii mšice řešetláková 13 str. Aphis rumicis mšice šťovíková 14 str. Aulacorthum circumflexum mšice skleníková 14 str. Aulacorthum solani kyjatka zemáková 15 str. Brachycaudus helichrysi mšice slívová 15 str. Jacksonia papillata 16 str. Macrosiphum euphorbiae kyjatka zahradní 16 str. Myzus ascalonicus mšice česneková 17 str. Myzus cymbalariae 17 str. Myzus ornatus mšice zdobená 18 str. Myzus persicae mšice broskvoňová 18 str. Rhopalosiphoninus latysiphon mšice bramborová 19 str. Rhopalosiphum nymphaeae mšice leknínová 19 str. Rhopalosiphum padi mšice střemchová 20 str. Smynthurodes betae kořenovka bobová 20 str. Další významné mšice podílející se na přenosu virů bramboru a škodách Acyrthosiphon pisum kyjatka hrachová 22 str. Aphis pomi mšice jabloňová 22 str. Brevicoryne brassicae mšice zelná 23 str. Hyalopterus pruni mšice švestková 23 str. Myzus certus 24 str. Phorodon humuli mšice chmelová 24 str. Rhopalosiphum insertum 25 str. Schizaphis graminum mšice obilná 25 str. Sitobion avenae kyjatka osení 26 str. 8

9 Mšice vyvíjející se na lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) 9

10 Acyrthosiphon malvae (Mosley, 1841) - kyjatka muškátová Velikost těla 1,2 až 3,2 mm, zelné nebo růžově červené barvy. Prokázáno nejméně 5 poddruhů, jenž má své geografické rozšíření. V současné době je známá na 92 druzích rostlin: např. brambor, ostružiník, šalvěj, hortenzie, pelargonie, prvosenka, atd. Monocyklická mšice škodící sáním, také známý vektor viru Y bramboru. Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Stroyan, H. L. G.; upravil: Fryč. D Aphis craccivora Koch, mšice vojtěšková Velikost těla 1,4-2,2 mm, černé zbarvení, nedospělá stadia lehce poprášená voskem, obvykle hojně navštěvovaná mravenci. Známé i poddruhy. Napadá nejméně 637 druhů rostlin: např. brambor, luskoviny (hrách, fazol, bob), ale i četné dřeviny (švestka, hrušeň, růže) a mnoho dalších. Polyfágní monocyklická mšice škodící hlavně jako vektor rostlinných virů. 10

11 Aphis fabae Scopoli, mšice maková Tmavé až černé mšice, dorůstající 1,5-2,5 mm. Známá řada poddruhů. Výskyt prokázán u 1158 druhů rostlin: brambor, řepa, mák, boby, tykev, fazole, réva, hrušeň, hloh, brslen, atd. Dyciklický druh, jenž může působit až kalamitně; zimní hostitel je brslen. Významný vektor rostlinných virů. Perokresba: Heie O. E. Perokresba: Heie O. E. Aphis fabae solanella Theobald, mšice maková Poddruh Aphis fabae, který je rozdílný v poměrech končetin a částí těla. V současné době prokázána na 171 druzích rostlin: brambor, řepa, rajče, bob, kukuřice, pohanka, citron, durman, brslen, hrušeň, atd. Působí obdobně: škody sáním a přenos viróz. 11

12 Aphis frangulae Kaltenbach, mšice krušinová Mšice jsou různě zbarveny, od žluté, zelené, modré, hnědé až po černou. Velikost těla mají 0,9 až 2,4 mm. Výskyt řady poddruhů. Prokázána na 97 rostlinách: brambor, katalpa, tykev, krušina, máta, atd. Dicyklický druh, který škodí hlavně jako vektor viru M bramboru; zimní hostitel je krušina olšová. Perokresba: Heie O. E. Perokresba: Stroyan, H. L. G.; upravil: Fryč. D Aphis frangulae beccabungae Koch, mšice krušinová Poddruh Aphis frangulae, lišící se drobnými odchylkami v morfologii. Škůdce nejméně 26 rostlin: brambor, batáty, krušina, řešetlák, atd. Škody jsou podobné: sání a přenos rostlinných virů. 12

13 Aphis gossypii (Glover, 1877) - mšice bavlníková Barevně velmi odlišné varianty, které mohou být od tmavě zelených až po velmi světle bělavě žluté. Velikost těla je 0,9-1,8 mm. Napadá až 912 druhů rostlin: brambor, okurky, tykve, paprika, řepa, fazol, rajče a mnoho dalších. Dicyklická mšice; sáním dochází ke snížení kvality, dále se také podílí na přenosu rostlinných virů; zimní hostitelé jsou řešetlák a krušina. Perokresba: Heie O. E. Perokresba: Heie O. E. Aphis nasturtii Kaltenbach, mšice řešetláková Velikost těla 0,9-2,1 mm, černozelené až hnědé barvy. Škody působí na 235 druzích rostlin: brambory, lilek, řepa, řešetlák, atd. Dicyklická mšice, jenž škodí sáním a je významný přenašeč virů bramboru (hlavně Y, M a S); zimní hostitel je řešetlák. 13

14 Aphis rumicis Linnaeus, mšice šťovíková Matně černá mšice nebo velmi tmavě hnědé barvy, velikosti 1,4-2,8 mm. Prokázána na 32 druzích rostlin: brambor, šťovík a reveň. Monocyklický druh škodící sáním a přenosem virů bramboru (PLRV či Y) Perokresba: Heie O. E. Perokresba: Heie O. E. Aulacorthum circumflexum (Buckton, 1876) - mšice skleníková Velikost těla 1,8-3 mm, žlutozelené až zelené zbarvení. Škodí na více než 536 druzích rostlin: např. brambor, rajčata, papriky, celer, mrkev, luštěniny, jahody, řepa, sója, atd. Monocyklický druh, který nepůsobí přímé škody; vektor rostlinných virů. 14

15 Aulacorthum solani (Kaltenbach, 1843) - kyjatka zemáková Velikost těla 1,8-3 mm, žlutozelené až zelené zbarvení. Škodí na více než 536 druzích rostlin: např. brambor, rajčata, papriky, celer, mrkev, luštěniny, jahody, řepa, sója, atd. Dicyklický druh, který škodí nepřímo, jen přenosem rostlinných virů; zimní hostitelé jsou náprstník a jestřábník. Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 1843) - mšice slívová Oválná mšice; zelené, žluté či hnědé barvy. Velikost těla 1,4-2 mm. Tělo někdy bývá pokryto voskovým prachem. Výskyt prokázán na 524 druzích rostlin: brambor, slunečnice, jabloň, slivoň, fazole, vojtěška, petržel, celer a mnoho dalších. Dicyklický druh, který škodí sáním a přenosem rostlinných virů; zimní hostitel je slivoň. 15

16 Jacksnoia papillata Theobald, 1923 Zbarvení je od zelené až po načervenalou barvu. Mírný voskový poprašek. Velikost těla 1,5-1,9 mm. Vyskytuje se na 20 druzích rostlin: brambor, mech, řeřišnice, srha, metlička, kostřava, lipnice, sítina, atd. Monocyklický druh, jenž nezpůsobuje závažné škody. Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) - kyjatka zahradní Mšice velikosti 2,5-3,6 mm, zelené až načervenalé barvy. Prokázána na 417 druzích rostlin: brambor, lilek, chmel, řepa, chřest, brukev, růže, kosatec, pelargónie, jiřina, durman, tulipán, javor, atd. Dicyklický druh, jež způsobuje jen nevýznamné škody, ale je přenašečem rostlinných virů; zimní hostitel je růže. 16

17 Myzus ascalonicus Doncaster, mšice česneková Mšice 1,1-2,3 mm dlouhá, nažloutlá až hnědě zelená. Napadá nejméně 219 druhů rostlin: brambor, cibule, pór, řepa, okurky, dýně, zelí, květák, brokolice, tuřín, jahody, atd. Monocyklická; v mírných zimách mohou kolonie přežít venku. Málo významné škody vznikají spíše na jiných rostlinách (řepa, pažitka, cibule, atd.) Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Taylor, L. R.; upravil: Fryč. D Myzus cymbalariae Stroyan, 1954 Zbarvení je od karmínově červené (chladné podmínky) až po tmavě hnědou. Velikost 1,2-2mm. Vyskytuje se na 60 druzích rostlin: brambor, česnek, řepa, jahody, atd. Monocyklická mšice, která nepůsobí hospodářské škody. 17

18 Myzus ornatus Laing, mšice zdobená Mšice dlouhá 1-1,7 mm, zploštělého těla, žluté nebo zelené barvy. Popsána na 333 druzích rostlin: brambor, brukev, dýně, cibule, sója, hrách, jahody a mnoho dalších rostlin. Monocyklická, málo významné škody sáním, významnější spíše jako vektor rostlinných virů. Perokresba: Heie O. E. Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Myzus persicae (Sulzer, 1776) - mšice broskvoňová Tělo 1,4-2,5 mm dlouhé, zbarvení velmi variabilní (bělavé, růžové až zelené). Známé jsou i poddruhy. Výskyt prokázán na 1015 druzích rostlin: brambor, réva, brukev, lilek, luštěniny, slivoň, rajče, jahody, citron a mnoho dalších. Dicyklická mšice, nejvýznamnější vektor. Celkově přenáší až 180 druhů různých rostlinných virů. Dochází i k přemnožení; zimní hostitelé jsou broskvoně a další dřeviny z rodu Prunus. 18

19 Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Stroyan, H. L. G.; upravil: Fryč. D Rhopalosiphoninus latysiphon Davidson, mšice bramborová Olivově zelená mšice s výraznými sifunkuli. Velikost těla 1,4-2,5 mm. Vyskytuje se na 56 druzích rostlin: brambor, česnek, řepa, zelí, paprika, okurky, mrkev, jahody, jabloň, hrách, pšenice, bob a další. Dicyklická; zimní hostitel je klokoč. významnější v přenosu rostlinných virů. Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus, 1761) - mšice leknínová Lesklá červenohnědá až olivová mšice, často se světle šedým voskovým popraškem. Dorůstá 1,6-2,6 mm velikosti. Byla prokázána na 156 druzích rostlin: brambor, rajče, jabloň, rýže, leknín, slivoň, hrušeň, atd. Dicyklická; byla použita pro biologickou regulaci vodních plevelů v rýži; zimní hostitel jsou slivoně a další dřeviny rodu Prunus. Škody sáním nejsou významné. 19

20 Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) - mšice střemchová Mšice 2,5-3 mm dlouhá, zelené barvy. Napadá na 260 druhů rostlin: brambor, kukuřice, ječmen, oves, pšenice, střemcha, mnoho druhů travin a dalších druhů. Dicyklická; významný vektor rostlinných virů, značné škody působí sáním. Je to jedna z našich nejběžnějších mšic; zimní hostitel je střemcha. Perokresba: Heie O. E. Perokresba: Heie O. E. Smynthurodes betae Westwood, kořenovka bobová Žlutozelené nebo červené zbarvení, vřetenovité tělo. Dorůstá 1,3-1,6 mm. Dvouletý vývojový cyklus. Napadá až 102 druhů rostlin: brambor, kukuřice, bob, pšenice, řepa, zelí a mnoho dalších. Dicyklická; zimní hostitel je pistácie, ale anholocyklické populace se běžně vyskytují na sekundárních hostitelích po celém světě. V našich podmínkách nevýznamné škody. 20

21 Další významné mšice podílející se na přenosu virů bramboru a škodách 21

22 Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776) - kyjatka hrachová Mšice 3,5-5,5 mm velké, od zelené, žluté až po načervenalou barvu. Prokázána u 203 druhů rostlin: hrách, čočka, fazol, vikev, jetel, atd. Monocyklická, příležitostně může škodit přenosem virů bramboru (Y, A, M, S). Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Heie O. E. Aphis pomi DeGeer, mšice jabloňová Délka 1,5-2 mm, zelené zbarvení, tělo je oválné. Výskyt prokázán na 156 druzích rostlin: jabloň, hrušeň, hloh, jeřáb, kdouloň, mišpule, skalník, slivoň, tavolník, atd. Monocyklický druh, jenž přenáší virus Y bramboru. 22

23 Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758) - mšice zelná Mšice 2,1-2,4 mm dlouhé, šedé až zelené, pokryté voskovým prachem. Vyskytuje se u 156 druhů rostlin: řepka, hořčice, ředkev, brukev, atd. Monocyklická; při přemnožení škodí sáním i na bramborách. Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Heie O. E. Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762) - mšice švestková Velikost 2-2,8 mm, zelené zbarvení s bílým ojíněním (voskový poprašek). Škodí na 53 druzích rostlin: slivoň, rákos, bezkolenec, atd. Dicyklický druh, který škodí sáním a při přemnožení se může vyskytnout na bramboru; zimním hostitelem jsou slivoně. 23

24 Myzus certus (Walker, 1849) Jsou to růžové až tmavě červenohnědé mšice, velikosti 1,2-2 mm. Škodí na nejméně 45 druzích rostlin: silenka, violka, ptačinec, atd. Monocyklické, škodí hlavně jako vektor viru Y bramboru a viru A bramboru. Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Perokresba: Heie O. E. Phorodon humuli (Schrank, 1801) - mšice chmelová Délka 1,8-3 mm, žlutozelené zbarvení těla. Výskyt prokázán na nejméně 24 druzích rostlin: chmel, slivoň, jabloň, kopřiva, atd. Dicyklická; významný vektor viru Y bramboru; zimním hostitelem jsou slivoně. 24

25 Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849) Leskle zelená až žlutozelená mšice, 2,1-2,6 mm dlouhé. Vyskytuje se na 94 druzích rostlin: kukuřice, pšenice, jeřáb, hrušeň, jabloň, hloh, skalník, atd. Dicyklická; velmi významná v přenosu viru Y bramboru; zimními hostiteli jsou jabloně, hrušně a skalníky.. Perokresba: Stroyan, H. L. G.; upravil: Fryč. D Perokresba: Schizaphis graminum (Rondani, 1852) Nažloutlé barvy, zadeček zelený až namodralý. Velikost 1,3-2,1 mm. Škodí na 85 druzích rostlin: kukuřice, pšenice, čirok, ječmen, atd. Monocyklická; významnější škůdce u obilnin, je vektorem viru Y bramboru. 25

26 Perokresba: Heie O. E.; upravil: Fryč. D Sitobion avenae (Fabricius, 1775) - kyjatka osenní Velikost těla 2-3,3 mm, zelené zbarvení. Vyskytuje se na 265 druzích rostlin: pšenice, oves, ječmen, kukuřice, atd. Monocyklická mšice; významný škůdce obilnin, ale také vektor viru Y bramboru. 26

27 Generační cyklus mšic Generační cyklus mšic je značně složitý (Obr. 2). Cyklus může být jednoletý nebo dvouletý. U holocyklických kmenů dicyklických mšic přezimuje vajíčko (nejčastěji na zimním hostiteli) a brzy v jarním období se z něj vylíhne zakladatelka fundatrix, která partenogeneticky poskytne apterní generaci. Tyto bezkřídlé samičky žijí a sají na jarním listí hostitele, kde každá vyprodukuje nymf. Koncem jara listí začíná být pro mšice nevhodnou potravou, proto se vyvíjejí okřídlení migranti, kteří se stěhují na dalšího hostitele (letní hostitel). Zde se v průběhu léta a podzimu vyvíjejí apterní jedinci. V průběhu podzimu ovšem přestávají i tito hostitelé vyhovovat, poněvadž v listí klesá obsah výživných látek, zkracuje se sluneční světlo, snižuje se teplota, vyvíjejí se generace samiček, které produkují jedince obou pohlaví. Následně přelétají zpět na své původní hostitelské rostliny (zimní hostitel), kde samičky kladou po oplození vajíčka. Monocyklické druhy nestřídají zimní a letní hostitele. Tyto mšice mohou celý rok setrvat na jednom jediném hostiteli. U anholocyklických druhů přezimují partenogenetické samičky. Ve stadiu partenogenetických samiček mohou přezimovat některé druhy během mírné zimy nebo ve sklenících, apod. Obr. 2 Střídání generací mšice broskvoňové (Myzus persicae) 27

28 Množství v Ks Průběh náletů během roku Výskyt mšic je závislý především na průběhu počasí, které ovlivňuje nejen rozmnožování a jejich pohyblivost, ale i větší či menší vnímavost rostliny pro infekci jednotlivými viry. Dalším faktorem je i výskyt zimních hostitelů (u dicyklických mšic) či úspěšné přezimování (platí pro anholocyklické i holocyklické kmeny). Z hlediska přenosu virů, jsou nebezpečnější okřídlené formy mšic, které mohou přenášet viry na poměrně značné vzdálenosti (některé i na stovky kilometrů). Monitoringem těchto škůdců můžeme předejít neočekávanému silnému napadení. Do porostu sadbových brambor se umisťují žluté misky (Obr. 3), které informují o aktuálním výskytu mšic. Delší prognóza vychází se sítě sacích pastí (Obr. 4), umístěných v Čáslavi, Chrlicích, Lípě, Věrovanech a Žatci. Tato metoda umožňuje předpovídat, jaký vývoj početnosti mšic lze očekávat v určité oblasti, tedy pokud se dramaticky nezmění počasí. Letová aktivita probíhá během roku ve dvou vlnách (Graf 1). Jarní vlna začíná obvykle od 19. týdne, vrcholí ve 25. či 26. týdnu a končí ve 32. týdnu. U podzimní vlny lze očekávat začátek v 35. týdnu, vrchol 40. týdnu a konec přeletu 46. týdnu. I po těchto velmi orientačních termínech, však bude hlavně záležet na průběhu počasí. Přenos virů je nejefektivnější na začátku jarní vlny (rostliny vzcházejí) a na konci podzimní vlny (některé rostliny mohou opětovně vzcházet). Obr. 3 Žlutá miska Obr. 4 Sací past týden Graf 1 Rozložení záchytů mšic sacími pastmi během sledovaného období

29 Škody sáním Přímé škody u většiny druhů nejsou výrazné, ovšem při rychlém přemnožení dochází až k likvidaci rostlin. Za den jediná mšice vysaje 90 až 115 mg rostlinné šťávy. Pro silnou a zdravou rostlinu nemusí představovat silný stres, ani v případě, že se na rostlině vyvíjí deset, sto nebo dokonce tisíc mšic. Při přemnožení by přirození nepřátelé, nedostatek potravy a klimatické podmínky populaci časem jistě zredukovaly (Obr. 5). Ovšem mšice způsobují výnosové ztráty na hospodářských rostlinách, což nedovoluje čekat na přirozenou regresi. Populace za vhodných podmínek roste závratnou rychlostí (Obr. 6), a pokud by veškeré potomstvo jediné samičky zůstalo naživu, mohlo by pokrýt v souvislé vrstvě zeměkouli. Teoreticky může samička dát za 30 dnů vzniknout okolo jedinců. Rychlým a účinným zásahem nebo soustavou preventivních opatření lze předejít přemnožení (Obr. 7). Obr. 5 Faktory ovlivňující rychlost a růst populací mšic 29

30 Obr. 6 Znázornění partenogenetického rozmnožování mšic. Jejich vysoká množivost jim umožňuje přežití, alespoň části populace i za nepříznivých podmínek. Obr. 7 Nejzranitelnější vůči sání jsou vyvíjející se rostliny. Již nízká početnost mšic může způsobit nezvratné škody ve vývinu listu. Sáním šťáv dochází ke snížení zásobování listu, což může vést k deformacím. Po přeletu na jiného hostitele nebo ošetření insekticidy, list pokračuje v růstu a místa po sání jsou natolik poškozena, že dochází k trhlinám v pletivu, objevují se chlorózy či kroucení nebo krabacení listů. Deformace a změny zbarvení jsou typickým projevem škodlivosti mšic (viz. níže snímek papriky). 30

31 Virové choroby Rostlinné viry jsou intrabuněční parazité rostlin, jejichž životní projevy závisí na interakci s hostitelskou buňkou. Jsou to nebuněčné organismy tvořené nukleovou kyselinou (RNA nebo DNA) a proteinovým pláštěm. Velikost virových částic se pohybuje v nanometrech, jsou viditelné pouze s pomocí elektronového mikroskopu a jejich tvar může být různý: izometrický, tyčinkovitý, vláknitý, apod. Rostlinné viry pronikají do pletiv hostitele pasivně, a to buď mechanickým poškozením, nebo v místě poranění vektorem. Když se virus dostane do hostitelské buňky, rychle odstraní svůj obal a uvolní svou nukleovou kyselinu. Po uvolnění virus vytváří kopie své nukleové kyseliny a za účasti enzymatických systémů hostitele syntetizuje bílkovinný obal. Poté se nově vzniklé virové částice šíří prostřednictvím plasmodezmat do okolních buněk a po dosažení vodivých pletiv i do systému rostliny. Všechny rostlinné viry jsou přenosné vegetativně, některé pak i semeny nebo pylem. U brambor jsou významnými vektory některých virů mšice. Z hlediska přenosu virů vektory, se rozlišují dva mechanismy - neperzistentní a perzistentní. Neperzistentní (nestálé) viry se nereprodukují ve vektorech a po krátké době přestávají být infekční (PVY, PVA, PVM, PVS). Tyto viry jsou většinou přenosné stilety mšic. Např. u PVY je uváděn optimální čas akvizice (nabytí viru) 30 vteřin až 2 minuty a 2 až 16 minut pro inokulaci (naočkování). Neperzistentní viry jsou mšicemi přenášeny většinou do vzdálenosti 120 až 300 m. Pro perzistentní (stálé) viry je typická dlouhá doba akvizice (minuty až hodiny), dlouhá inkubační doba (období mezi nabytím viru a schopností infikovat novou rostlinu) a dále také tím, že virus se ve vektoru udržuje a reprodukuje, často i po celý jeho život (PLRV). Základním krokem k vypěstování zdravého porostu brambor je použití certifikované sadby, prosté všech karanténních škůdců a chorob. Certifikovaná, uznaná sadba bramboru musí projít úspěšně polními přehlídkami, prováděnými semenářskou inspekcí ÚKZÚZ a posklizňovými zkouškami. Obr. 8 Infekce rostlin viry: stilet pronikne do pletiva, kam mšice vypustí sliny. Pokud mšice před tímto sáním nabyla virus, může dojít k přenosu virových částic do buněk rostliny, na které saje. Virové částice se následně začnou v hostitelské buňce množit a dále šířit v rostlinných pletivech, také mohou způsobit celou řadu fyziologických změn. Saje-li další jedinec na infikované rostlině, může nabýt virus, a tak se stát novým vektorem. 31

32 Virové choroby bramboru, přenášené mšicemi, můžeme rozdělit na těžké (PLRV, PVY, PVA) a lehké (PVM, PVS). Tabulka 1, znázorňuje vliv jednotlivých virů na snížení výnosu bramboru. Rostlina může být napadena i více viry najednou, což může umocnit celkový projev symptomů. Z hlediska projevu symptomů na bramboru se rozlišují virové infekce primární a sekundární. K primární infekci rostlin bramboru dochází během vegetace. Projevy bývají slabší, často nejsou zasaženy hlízy. Sekundární infekce pochází z infikovaných hlíz, příznaky jsou většinou velmi výrazné. Virus Snížení výnosů v % PLRV 40 až 80 PVY 30 až 70 PVA 30 až 40 PVM 10 až 30 PVS až 30 Tabulka 1 Vliv virů na snížení výnosu bramboru Zamořeno mšicemi 32

33 Těžké virové infekce Virus svinutky bramboru Potato leafroll virus (PLRV) Primární infekce může vyvolat žloutnutí vrcholových listů, jejich svinování a vzpřímený růst. Při pozdní infekci se příznaky nemusí vytvářet. Sekundární symptomy jsou zakrsávání rostlin, svinování zvláště spodních, kožovitých listů vzhůru (Obr. 9). Horní listy mohou být světlejší, u některých odrůd dochází též k jejich červenému až purpurovému zabarvení. Dochází ke značné redukci výnosů (až 90 % u infikovaných rostlin) a znehodnocení kvality (nekrotické hlízy). Obr. 9 Srovnání napadené a nenapadené rostliny. Jasně jde vidět, že napadená rostlina lehce krní, listy jsou svinuté a mají nažloutlou Obr. 10 Nekrotická hlíza bramboru. 33

34 virus Y bramboru Potato virus Y (PVY) Symptomy zahrnují mírnou a těžkou mozaiku, zakrslost, opadávání listů a těžké systémové nekrózy. Některé kmeny tohoto viru, vyvolávají pouze slabší příznaky na listech. Jiné kmeny, mohou u citlivých odrůd bramboru naopak vyvolat těžké povrchové nekrózy. Odrůdy bramboru se výrazně liší v úrovni jejich rezistence i tolerance k PVY i jeho kmenům a variantám. Dochází k redukci výnosu hlíz % u infikovaných rostlin, zesílení v kombinaci s dalšími viry, znehodnocení kvality (nekrotické skvrny). Obr. 10 Srovnání napadené a zdravé rostliny. Příznaky jsou opticky patrné. virus A bramboru Potato virus A (PVA) V závislosti na odrůdě bramboru se projevuje mírná mozaika (Obr. 11), zhrubnutí povrchu listu, zvlnění okrajů listů, nebo zcela bez vizuálních příznaků. PVA se vyskytuje v důsledku časté rezistence odrůd založené na přecitlivělosti méně často nežli PVY. Redukce výnosu hlíz u infikovaných rostlin i přes mírné příznaky na rostlinách může dosáhnout až 40 %. Zesílení v kombinaci s dalšími viry. 34

35 Obr. 11 Jasně viditelná mozaika na listech, způsobená virem A. Lehké virové infekce virus M bramboru Potato virus M (PVM) Velmi často bezpříznakové infekce, může vyvolávat i mozaiku, skvrnitost, kadeřavění a lžicovité svinování listů i zkracování řapíku listů a výhonků. Intenzita tvorby příznaků závisí na izolátu viru a odrůdě bramboru. Dochází k redukci výnosu hlíz u infikovaných rostlin obvykle do 30 %. Častěji se vyskytuje ve východní Evropě. Viz obrázek napadených rostlin (Obr. 12), kde jde vidět lžicovité svinování listů.. 35

36 virus S bramboru Potato virus S (PVS) PVS je u většiny odrůd bezpříznakový, příležitostně se vyskytují mírné, tendenční příznaky na listech ve formě jejich zhrubnutí (Obr. 13), prohloubení žilek, případně bronzovitost. U některých kmenů PVS byly pozorovány silnější příznaky. U bramboru nejčastěji se vyskytující virus, redukce výnosu hlíz je obvykle nízká, u infikovaných rostlin dosahuje %. Kombinované infekce mají vyšší výnosové deprese. Obr. 13 Viditelné příznaky přítomnosti PVS na listech. Obr. 14 Ukázka jak vypadají zvětšené mikroskopické bramborové viry PVS a PVM. 36

37 Doporučená prevence a ochrana proti virózám: Pěstování zdravé sadby všechny viry brambor přetrvávají v sadbě Předkličování a narašování sadby rostliny se rychleji vyvíjejí a odrůstají, čímž se zmenšují možnosti infekce Uplatnění negativního výběru odstraní se zdroje infekce Předčasné ukončení vegetace prodlužování vegetace napadené natě usnadňuje pronikání chorob do hlíz Šlechtění na rezistenci rostliny mají větší odolnost proti napadení Likvidace plevelů mnohdy slouží jako rezervoár škůdců Likvidace vektorů zvláště u PLRV, aktuální přelety jsou zjistitelné v Aphid Bulletinu, v porostech se stavy dají sledovat pomocí žlutých misek Včasné provádění obranných zásahů velmi důležité jsou první a pozdní nálety mšic Dodržení předepsaných izolačních vzdáleností významně přispívá k omezení virových chorob Nepřehnojovat dusíkem prodlužuje se doba vegetace a tím i možnosti infekce virovými chorobami. Zamezení tvorby nových obrostů obrosty umožňují pozdní šíření virových infekcí, také zhoršují kvalitu sadby Pěstování sadby ve výše položených oblastech nejvhodnější podmínky pro pěstování brambor (bramborářské oblasti) 37

38 Účast druhů na přenosu virů Druh mšice Viry PLRV PVY PVA PVM PVS Acyrthosiphon malvae Acyrthosiphon pisum Aphis craccivora Aphis fabae Aphis fabae solanella Aphis frangulae Aphis frangulae beccabungae Aphis gossypii Aphis nasturtii Aphis pomi Aphis rumicis Aulacorthum circumflexum Aulacorthum solani Brachycaudus helichrysi Brevicoryne brassicae Hyalopterus pruni Jacksonia papillata Macrosiphum euphorbiae Myzus ascalonicus Myzus certus Myzus cymbalariae Myzus ornatus Myzus persicae Phorodon humuli Rhopalosiphoninus latysiphon Rhopalosiphum insertum Rhopalosiphum nymphaeae Rhopalosiphum padi Schizaphis graminum Sitobion avenae Smynthurodes betae Legenda: + přenos dokázán; ++ vysoce efektivní přenos; - přenos není znám 38

39 Ochrana proti mšicím Chemická ochrana proti mšicím se provádí výhradně na množitelských porostech brambor. Účinnost postřikových insekticidních přípravků je podmíněna včasností aplikace, tj. musí být zahájena krátce po vzejití bramborových rostlin, kdy jsou k virové infekci velmi náchylné. Zásah proti vektorům musí být preventivní. Podle prognózy výskytu a výsledků monitorování jejich letové aktivity lze usměrňovat frekvenci zásahů. Je tedy vhodné sledovat stránky s týdenními zprávami o přeletu uveřejňovanými v Aphid Bulletinu. Ošetření je třeba opakovat podle doby účinnosti použitého přípravku a intenzitu přizpůsobit konkrétnímu náletu mšic a výskytu neokřídlených mšic. Při rozhodování o ošetření, zejména o počtu aplikací insekticidů je důležitá řada faktorů, jako je vnímavost odrůdy k virům, zdroje infekce, stupeň množení, lokalita, průběh povětrnostních podmínek, termín a způsob ukončení vegetace aj. I relativně slabý nálet může u citlivých odrůd znamenat vysoké procento přenosu virů, zvláště pokud se nepodaří dostatečně eliminovat zdroje infekce. Vedle přímých postřiků se doporučuje insekticidní moření sadby, které chrání rostliny od vzejití a odpadá riziko přerušení insekticidní clony např. při nepříznivém počasí, kdy nelze vjet do porostu. Po skončení účinnosti mořidla, což bývá za 8 10 týdnů po výsadbě, je třeba ochranu prodloužit postřiky insekticidy až do ukončení vegetace. Je to pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, že v našich podmínkách nelze pro pěstování sadby brambor stanovit prahy škodlivosti. Tato ochrana je nejvíce účinná proti persistentním virům (PLRV). Svou účinnost může také najít i proti neperzistentním virům, provádí-li se v kombinaci s dalšími opatřeními. Preventivní opatření jsou dána technologií pěstování sadby. Spočívají především v pěstování sadby bramboru v uzavřených pěstitelských oblastech, udržování izolačních vzdáleností od ostatních porostů a v předčasném ukončení vegetace, jehož termín by měl být odvozován nejen od velikosti hlíz, ale také od aktuálního náletu mšic. V biologické ochraně lze použít prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jedná se o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství. V těchto systémech bývá doporučována podpora antagonistů mšic. Přirozenými nepřáteli (Obr. 14) jsou slunéčka, larvy pestřenek a zlatooček, blanokřídlí parazitoidi, entomopatogenní houby aj. Obr. 14 Napadení mšice parazitoidem 39

40 Použitá literatura BROWN, P. A. 1989: Keys to the alate Aphids (Homoptera) of northern Europe. London, 29 str. DĚDIČ, P. 2014: Hlavní virové choroby bramboru v ČR. Havlíčkův Brod, 16 str. ISBN DIXON, A. F. G. 1985: Aphid Ecology. Blackie, Glasgow, 157 str. DMITRIJEV, J. 1987: Hmyz: Známý i neznámý, pronásledovaný, chráněný. Brno, 192 str. DRÁB, J., BERÁNEK, J., ČERVENKA, J., DYKYJOVÁ, D., HERZIG, J., KOLÁŘÍK, J., KRÁLOVÁ, H., NOVÁK, J., SEDLÁK, J., STARÝ, V., ŠIMON, J., VRBENSKÝ, V. 1956: Pěstování bramborů. Praha, 465 str. EMDEN, H. F. V., HARRINGTON, R. 2007: Aphids as Crop Pests. Trowbridge, 717 str. ISBN FRYČ, D., RYCHLÝ, S. 2014: Mšice: Malý atlas do ruky, 1. díl. Brno, 42 str. ISBN RYBÁČEK, V., ČAČA, Z., FRIC, V., FRICOVÁ, E., ŠROLLER, J., VOTOUPAL, B., DANIEL, J., FINDEJS, R., MÍČA, B., RADIL, B., RASOCHOVÁ, M., RASOCHA, V., TUČEK, V., VOKÁL, B., ZRŮST, J. 1988: Brambory. Praha, 360 str. HAVLÍČKOVÁ, H., KUBEČKOVÁ, I. 1999: Agro, č. 5., str HEIE, O. E. 1980, 1986, 1992, 1994, 1995: The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark, Díly I., III., IV., V., VI., Fauna Entomologica Scandinavica. Vinderup and Leiden, 236, 313, 189, 242, 222 str. HOLMAN, J. 2009: Host Plant Catalog of Aphids. Springer, 1140 str. ISBN MILLER, F. 1956: Zemědělská entomologie. Praha, 1057 str. MINKS, A. K., HARREWIJN, P. 1987, 1988: Aphids: Their Biology, Natural Enemies and Control, Volume A and B. Elsevier, str. 450, 364. RASOCHA, V. 2003: Výskyt mšic v porostech brambor, jejich význam a ochrana. Havlíčkův Brod, 8 str. ISBN RASOCHA, V., HAUSVATER, E., DOLEŽAL, P. 2007: virové choroby brambor a možnosti jejich omezení. Havlíčkův Brod, 8 str. ISBN STROYAN, H. L. G. 1984: Aphids - Pterocommatinae and Aphidinae (Aphidini), Homoptera, Aphdidae. London, 232 str. TAYLOR, L. R., ROBERT, Y. 1984: A Handbook for aphid identification, Manuel d identification des pucerons. Harpenden, Hertfordshire, 171 str. 40

41 Internetové zdroje: Obrázky z internetových zdrojů: obálka, str. 9 str str str str str str str str kwd=pvs&x=0&y=0&category=category_disease&pagesize=10&sort=d&prekwd=% EA%B0%90%EC%9E%90 str str str

42 Název: Mšice na bramborách: Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nim Autor: Ing. David Fryč Lektoři: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. Ing. Jana Patočková, Ph.D. Ing. Miroslava Hejlová Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce rostlinolékařské péče Odbor diagnostiky Diagnostická laboratoř Opava Jaselská 16, , Opava Tel.: vydání 2015 Náklad: 300 ks ISBN Neprodejné. Pořizování a rozšiřování kopií jen se souhlasem vydavatele. 42

43 43

44 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Monitorování letové aktivity mšic bylo v České republice zahájeno v roce 1992 v Opavě. Od tohoto roku jsou na zkušebních stanicích v Čáslavi, Chrlicích, Lípě u Havlíčkova Brodu, Věrovanech a Žatci v provozu sací pasti typu Johnson-Taylor výšky 12,2 metru. Rozmístění sacích pastí reprezentují hlavní pěstitelské oblasti. Všechny jsou uvedeny do provozu počátkem dubna a jejich provoz je ukončen koncem listopadu. Denní úlovky mšic ze sítě sacích pastí jsou průběžně analyzovány v Diagnostické laboratoři Opava. Výsledky jsou sumarizovány do tabulek a uváděny v týdenních přehledech o náletu mšic pod názvem Aphid Bulletin, který je veřejně přístupný na v části ochrany proti škodlivým organismům, kde jsou umístěny i další materiály týkajících se mšic. Opava 44

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Dřepčíci rodu Phyllotreta při žíru na řepce Listopas

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B.

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. ÚVOD Světový sortiment mečíků (Gladiolus L.) zahrnuje v současnosti přibliţně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

Přírodní zahrada. Helena Vlašínová

Přírodní zahrada. Helena Vlašínová Přírodní zahrada Helena Vlašínová Přírodní zahrady bez hranic Základní kriteria přírodní zahrady Bez pesticidů Bez rychle rozpustných hnojiv Bez rašeliny Jde to vůbec bez pesticidů? zdravé plodiny Proč

Více

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Abiotické teplota vlhkost světlo vzduch Biotické potrava intraspecifické (vnitrodruhové) interspecifické (mezidruhové) Tolerance (ekologická

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA VÝVOJ HMYZU Proměna dokonalá: Vajíčko > larva > kukla > dospělý jedinec Larva: nepodobá se

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření,

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_06 Název materiálu: Zpracování zeleniny I Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Praktické cvičení č. 1.

Praktické cvičení č. 1. Praktické cvičení č. 1. Cvičení 1. 1. Všeobecné pokyny ke cvičení, zápočtu a zkoušce Bezpečnost práce 2. Mikroskopie - mikroskop a mikroskopická technika - převzetí pracovních pomůcek - pozorování trvalého

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

HÁĎÁTKO APHELENCHOIDES BESSEYI

HÁĎÁTKO APHELENCHOIDES BESSEYI ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO APHELENCHOIDES BESSEYI Odbor diagnostiky Referát diagnostická laboratoř Praha Ing. Vladimír Gaar tel.: 235 010 310 Ztracená 1099/10, 161 00 Praha

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více