V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009

2 Výroční zpráva 2009

3 Obsah Úvodní slovo Základní ekonomické ukazatele Základní údaje o Moravském Peněžním Ústavu Volené orgány Moravského Peněžního Ústavu Organizační struktura Zpráva představenstva Návrh představenstva na rozdělení zisku Společenská odpovědnost Zpráva kontrolní komise Údaje o kapitálu Údaje o kapitálových požadavcích Finanční část Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Příloha účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora Kontaktní údaje

4 Úvodní slovo Vážení členové, vážení klienti, dovolte mi navázat na mnoholetou tradici úvodního slova. Děkuji Vám za Vaši důvěru a spolupráci v roce Rád bych Vás seznámil s naší Misí, Vizí a Hodnotami, kterými se řídíme při budování Moravského Peněžního Ústavu. Mise Klientům kvalitní služby. Posláním Moravského Peněžního Ústavu je poskytování výjimečných bankovních služeb klientům. Klient je na prvním místě pro veškeré činnosti v Moravském Peněžním Ústavu. Kvalita služeb je naplňována zejména osobním přístupem a zajímavými podmínkami. Vize Své poslání chceme naplnit rozvojem ve třech hlavních perspektivách. Jedinečný přístup ke klientům Upřímný zájem o potřeby klienta a vstřícnost při řešení, dlouhodobá spolupráce s klientem a nadprůměrné podmínky jsou základem jedinečného přístupu. Ten je prohlubován na setkáních s klienty, spoluprací vedení Moravského Peněžního Ústavu s Radou klientů a úrovní komunikace. Budování stabilního peněžního ústavu Silná spolupráce s klienty je základem pro stabilitu. Dalším pilířem je dlouhodobě ziskové hospodaření s perspektivou dobrého zhodnocení kapitálu. Třetím pilířem je obezřetné hospodaření a kvalitní alokace aktiv. Motivovaný tým Tým bankéřů Moravského Peněžního Ústavu a jejich kolegů je určující pro kvalitu služeb klientům. Soustavný rozvoj nadprůměrného týmu je základní vizí. Hodnoty Při svých aktivitách se celý tým řídí čtyřmi základními hodnotami. Na prvním místě je kvalita jako nutný základ pro každou perspektivní činnost. Dalšími jsou efektivnost, odpovědnost a inovace. Závěrem připomínám, že i naše logo vyjadřuje spolupráci. Setkávají se klienti se svými potřebami na straně jedné a Moravský Peněžní Ústav s bankovními službami na straně druhé. Vážení členové, vážení klienti, s celým týmem se těším na další spolupráci v patnáctém roce poskytování služeb klientům. Ing. Radomír Lapčík, LL.M. předseda představenstva 4

5 Základní ekonomické ukazatele Finanční údaje Bilanční suma (v tis. Kč) Vklady klientů (v tis. Kč) Úvěry klientům (v tis. Kč) Základní kapitál (v tis. Kč) Kapitál dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. (v tis. Kč) Čistý úrokový výnos (v tis. Kč)* Zisk po zdanění (v tis. Kč)* Poměrové ukazatele Kapitálová přiměřenost 9,25 % 8,46 % Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)* 0,38 % 0,16 % Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)* 5,69 % 2,12 % Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* Zisk nebo ztráta po zdanění na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* Další údaje Počet členů Počet zaměstnanců (přepočtený stav k ) * Srovnávací údaj za předchozí účetní období 2008 zachycuje hodnotu za účetní období od do

6 Základní údaje o Moravském Peněžním Ústavu Obchodní jméno: Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, PSČ IČ: Právní forma: družstvo Datum zápisu: 15. srpna 1996 Předmět podnikání: 1) Družstvo je oprávněno v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) finanční leasing pro členy, d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, e) poskytování ručení za úvěry a půjčky členů, f ) otvírání akreditivů pro členy, g) obstarání inkasa pro členy, h) nákup a prodej cizí měny pro členy, i) pronájem bezpečnostních schránek členům. 2) Družstvo je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1), oprávněno: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak. 6

7 Volené orgány Moravského Peněžního Ústavu k Představenstvo Titul, jméno, příjmení (rok narození) Funkce Datum vzniku členství v orgánu Datum počátku aktuálního funkčního období Ing. Radomír Lapčík, LL.M. (*1969) předseda Ing. Jaroslav Končický (*1966) místopředseda Mgr. Ivo Lapčík (*1975) člen Kontrolní komise Titul, jméno, příjmení (rok narození) Funkce Datum vzniku členství v orgánu Datum počátku aktuálního funkčního období Ing. Jolana Červenková (*1977) předseda Bc. Barbora Čermáková (*1974) člen Ing. Miroslav Červenka (*1953) člen Úvěrová komise Titul, jméno, příjmení (rok narození) Funkce Datum vzniku členství v orgánu Datum počátku aktuálního funkčního období Ing. Jaromír Hanák (*1928) předseda Mgr. Ing. Vlastimil Taťák (*1963) člen Ing. Alena Končická (*1965) člen U všech členů představenstva, úvěrové a kontrolní komise posoudil dohled nad družstevními záložnami jejich odbornou způsobilost a důvěryhodnost a souhlasil s jejich jmenováním do funkce. Žádný z členů představenstva není členem orgánů jiných společností v ČR, které jsou podnikatelem. 7

8 Pl a ří Organizační struktura Moravského Peněžního Ústavu Úvěrová komise Úsek MPU Úsek PPU Úsek Aktivní obchody Zlín Zlín Správa portfolia Zlín Úsek G Praha Praha Správa portfolia Praha E 8

9 Členská schúze Představensvo Kontrolní komise Interní audit Generální ředitel Facility Kancelář představenstva Operations Marketing overnance Provozní IT/IS HR onomický Compliance IT Řízení rizik atební styk ení likvidity Úvěrový Back Office IS Individuální péče Hlavní právník 9

10 Zpráva představenstva Činnost představenstva Představenstvo Moravského Peněžního Ústavu jednalo na pravidelných zasedáních. Činnost Moravského Peněžního Ústavu byla řízena v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., vyhláškami a opatřeními České národní banky a Ministerstva financí ČR, stanovami a dalšími právními předpisy. Ekonomické ukazatele Moravský Peněžní Ústav patří za čtrnáct let působení na českém finančním trhu mezi největší spořitelní družstva v České republice. Bilanční suma dosáhla ke konci roku ,49 miliard Kč, což tvoří přibližně 30 % celého českého trhu družstevních záložen. K 31. prosinci 2009 měl Moravský Peněžní Ústav klientů. Objem vkladů překročil 5 miliard Kč, počet klientů a s tím spojená výše jejich vkladů stabilně roste. Zisk za účetní období roku 2009 dosáhl hodnoty 18,45 miliónů Kč po zdanění, což je nejlepší hospodářský výsledek v historii. Kapitálové vybavení Moravského Peněžního Ústavu je charakterizováno hodnotou 0,38 miliardy Kč. Prostředky Moravského Peněžního Ústavu vložené u bank a hotovost k 31. prosinci 2009 přesahují 1,8 miliardy Kč a znamenají vynikající likvidní pozici. Klientům kvalitní služby Obchodní strategie Moravského Peněžního Ústavu vychází ze základní mise Klientům kvalitní služby. a je postavena na třech pilířích - Osobní bankovnictví, Privátní bankovnictví a Aktivní obchody. Mimořádný zájem o vkladové služby Moravského Peněžního Ústavu vedl k rekordnímu nárůstu depozit a překročení ročního plánu již v měsíci květnu. Orientace na dlouhodobou spolupráci s klienty vyústila ve zřízení nového spořicího účtu s výpovědní lhůtou 24 měsíců. Zájem o spořicí účty s výpovědní lhůtou 18 a 24 měsíců byl enormní. Do začátku roku 2009 vstoupil Moravský Peněžní Ústav s vlastním bankovním kódem 2070 a stal se členem clearingu ČNB. Díky tomu nabízí plnohodnotné služby v oblasti platebního styku. Dlouhodobý zájem klientů o rozšíření poskytovaných služeb vedl Moravský Peněžní Ústav k zavedení produktu internetového bankovnictví. Novinkou roku 2009 bylo také zavedení služby SIPO, která umožňuje pravidelné inkasní platby z běžného účtu. Setkání s klienty Poprvé v historii Moravského Peněžního Ústavu proběhla řádná členská schůze formou dílčích schůzí 1. dubna 2009 v Praze a 3. dubna 2009 ve Zlíně. Vysoká účast v počtu stovek členů potvrdila dobrou komunikaci Moravského Peněžního Ústavu a zájem členů o informace. Po podrobném seznámení s aktuální situací a s výsledky hospodaření proběhlo řádné hlasování o schválení výroční zprávy a rozdělení zisku. Dále bylo schváleno navýšení kapitálu a volba orgánů. Důležitým bodem byla volba členů do Rady klientů. Dne 16. října 2009 ve Zlíně a dne 20. října 2009 v Praze se konaly dílčí členské schůze Moravského Peněžního Ústavu. Schůzí se dohromady zúčastnilo členů. Vedení MPU seznámilo členy s aktuální ekonomickou situací a zároveň představilo dlouhodobou perspektivu MPU. Členské schůze rovněž schválily změny stanov a jednacích řádů orgánů MPU a zvolily úvěrovou komisi. Klíčovým bodem jednání byl úpis kapitálu. 10

11 Adventní setkání s členy Moravského Peněžního Ústavu proběhlo dne 15. prosince 2009 ve Zlíně a dne 21. prosince 2009 v Praze. Kromě pěveckého vystoupení Martiny Kociánové a tria Amadeus byl věnován prostor pro otevřenou diskuzi s generálním ředitelem a předsedou představenstva Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M., při které byla zodpovězena řada dotazů. Rada klientů Významným bodem roku 2009 bylo zřízení Rady klientů. Rada klientů je nezávislý poradní orgán vedení Moravského Peněžního Ústavu z řad členů, jehož úkolem je zefektivnění a prohloubení komunikace mezi členy a orgány družstva. Dne 1. dubna 2009 v Praze a 3. dubna 2009 ve Zlíně proběhly první volby do Rady klientů. Dne 2. října 2009 ve Zlíně se poprvé konalo společné jednání za účasti všech členů Rady klientů ze Zlína i z Prahy. Mezi hlavní body jednání patřil Úpis členských vkladů a strategie Moravského Peněžního Ústavu na příštích 5 let. Společně byly projednány podněty z řad členů družstva a podklady pro mimořádné členské schůze ve Zlíně a v Praze. Rada klientů se pravidelně schází s vedením Moravského Peněžního Ústavu a svou činností pomáhá k zapojení členů při řízení družstva. Je to jeden ze způsobů, jak se ještě více přiblížit potřebám a přáním klientů. Další významné události v roce 2009 Pro klienty s horizontem více než pětileté spolupráce proběhla v září a říjnu ojedinělá možnost získání dalších členských vkladů. Akce byla limitována rozpětím Kč na jednoho člena. Moravský Peněžní Ústav ke dni 22. října 2009 úspěšně navýšil kapitál o Kč. Úpisu kapitálu prostřednictvím dalších členských vkladů se zúčastnilo 185 členů. Ve správní oblasti byla nejdůležitější událostí první kontrola České národní banky, která byla zaměřena na oblasti řízení úvěrového rizika, řízení tržních rizik a rizika likvidity, řízení operačních rizik, řídící a kontrolní systém a prevence legalizace výnosů z trestné činnosti. Kontrola probíhala v měsících červenci až září. Na základě zjištění ČNB vypracoval Moravský Peněžní Ústav plán nápravných opatření v oblasti procesů, informačních technologií a vnitřního řídícího a kontrolního systému. Opatření jsou průběžně plněna podle harmonogramu. Veškerá zjištění jsou velmi cenná při předpokládané transformaci Moravského Peněžního Ústavu na banku. Tým Moravského Peněžního Ústavu Moravský Peněžní Ústav se dlouhodobě zaměřuje na profesní rozvoj svých zaměstnanců a na budování dlouhodobých osobních vztahů. Tým bankéřů je pravidelně proškolován a je stabilní. V roce 2009 došlo k posílení obchodní orientace a s tím související posilování řídící struktury, především rozšíření týmu Aktivních obchodů. Závěrem Rok 2009 lze charakterizovat silným zájmem klientů o služby Moravského Peněžního Ústavu a nárůstem depozit. Na základě mnohaletého růstu se Moravský Peněžní Ústav v roce 2009 orientoval na zvyšování kvality služeb a procesů. Budování peněžního ústavu zajišťujícího klientům kvalitní služby je pro celý tým motivací pro příští období. 11

12 Návrh představenstva na rozdělení zisku Hospodaření Moravského Peněžního Ústavu za uplynulé účetní období skončilo po zdanění ziskem ve výši ,23 Kč. Představenstvo navrhuje následující rozdělení zisku: ,00 Kč ve prospěch rizikového fondu ,00 Kč ve prospěch rezervního fondu ,23 Kč snížených o částku připadající na vypořádací podíly ve prospěch účtu nerozdělený zisk z předchozích období. Ing. Radomír Lapčík, LL.M. Ing. Jaroslav Končický Mgr. Ivo Lapčík předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva 12

13 Společenská odpovědnost Kromě vlastní podnikatelské činnosti se Moravský Peněžní Ústav pravidelně věnuje podpoře nestátních neziskových organizací pomáhající potřebným lidem. Dominantní postavení na trhu nás předurčuje k pomoci dobrovolníkům věnujících se péči o postižené, nevidomé a jinak znevýhodněné spoluobčany, jimiž jsou zejména děti a zdravotně postižení. Chráněná dílna ERGO Centrum služeb postiženým Zlín Moravský Peněžní Ústav je hlavním partnerem chráněné dílny ERGO - Centrum služeb postiženým Zlín o.p.s. V chráněném pracovišti, které bylo zřízeno v roce 1998, nacházejí uplatnění občané se zdravotním postižením. Výrobní program chráněné dílny zahrnuje ruční výrobu dekorovaných svíček, lité keramiky, glycerinových mýdel a jiných dárkových předmětů. Pro zdravotně postižené pracovníky je největší přínosem možnost vidět konkrétní výsledky své práce a setkat se zákazníky a posílit tak pocit vlastní užitečnosti. Vzájemná spolupráce chráněné dílny a Moravského Peněžního Ústavu se netýká pouze finanční podpory, ale spočívá především v pravidelném odběru výrobků a služeb. Nadace Artevide Moravský Peněžní Ústav během roku 2009 podpořil nadaci Artevide, všestranně podporující umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže i sociálně slabých. Myšlenka pomáhat druhým, otevírat z doteků tmy doteky světla, potřebuje kromě úsilí a obětavosti pracovníků nadace také finanční pomoc partnerů. Podpory Moravského Peněžního Ústavu si velmi vážíme a jsme rádi, že i v dnešní nelehké době se najde někdo, komu není lhostejný osud nevidomých spoluobčanů, uvedla ředitelka nadace Artevide Zuzana Kopečná. Moravský Peněžní Ústav dlouhodobě podporuje také Canisterapeutické centrum Zlín a podílí se na řadě charitativních akcí. Spolupráce s vysokými školami Moravský Peněžní Ústav je dlouhodobým partnerem vysokých škol a soustavně podporuje vzdělávání, což potvrzuje i jeho aktivní účast, například v projektu Nadaní studenti. Je strategickým partnerem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Předseda představenstva Ing. Radomír Lapčík, LL.M. pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích a jeho blízký vztah ke vzdělávání reprezentuje soustavná 14letá pedagogická činnost na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 13

14 Zpráva kontrolní komise V období od 1. ledna do 31. prosince 2009 se kontrolní komise Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva scházela podle potřeby, vždy však alespoň jednou za tři měsíce, v souladu s jednacím řádem kontrolní komise. Ve své činnosti se řídila příslušnými právními předpisy, stanovami a svým jednacím řádem. Kontrolní komise se zabývala kontrolou činnosti Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva. Kontrolní komise byla v průběhu roku detailně informována o kontrole České národní banky a byla seznámena se závěrečným protokolem včetně nápravných opatření, která z této státní kontroly vzešla. Předkládaná účetní závěrka k 31. prosinci 2009 byla auditovaná společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Kontrolní komise byla seznámena s výroční zprávou včetně zprávy představenstva, přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku. Tyto dokumenty jsou považovány za správné a pravdivé. Kontrolní komise přijala výsledky auditu účetní závěrky za rok 2009 a doporučila členské schůzi jejich schválení. Ing. Jolana Červenková předseda kontrolní komise 14

15 Údaje o kapitálu (a) Souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek Moravský Peněžní Ústav stanovuje kapitál na individuálním základě. Kapitál Moravského Peněžního Ústavu je tvořen zejména splacenými členskými vklady ve výši tis. Kč, dále povinným rezervním a rizikovým fondem ve výši tis. Kč a nerozděleným ziskem z předchozích období ve výši tis. Kč. Původní kapitál je snížen o odčitatelnou položku ve výši 80 tis. Kč, která představuje nehmotný majetek. (b) Výše kapitálu Kapitál (v tis. Kč) Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Původní kapitál (Tier 1) Splacené členské vklady členů DZ Rezervní fondy a nerozdělený zisk Povinné rezervní a rizikové fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Další odčitatelné položky z původního kapitálu Nehmotný majetek jiný než goodwill Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 Odčitatelné položky od původního a dodatkového kapitálu 0 0 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)

16 Údaje o kapitálových požadavcích Moravský Peněžní Ústav v oblasti Basel II aplikuje od k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku standardizovaný (STA) přístup tj. aplikaci rizikových vah dle externího ratingu klienta externí rating Moravský Peněžní Ústav akceptuje, pokud pro klienta existuje. Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku je aplikován přístup základního ukazatele ( BIA přístup ). Přehled kapitálových požadavků (v tis. Kč) Souhrnná výše kapitálových požadavků Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem Kapitálový požadavek při STA k expozicím vůči centrálním vládám a bankám 0 0 Kapitálový požadavek při STA k expozicím vůči institucím Kapitálový požadavek při STA k podnikovým expozicím Kapitálový požadavek při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi Kapitálový požadavek při STA k expozicím po splatnosti Kapitálový požadavek při STA k ostatním expozicím Kapitálový požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem 0 0 Kapitálový požadavek k tržnímu riziku při STA celkem 0 0 Kapitálový požadavek při STA k měnovému riziku 0 0 Kapitálový požadavek k operačnímu riziku celkem Kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA V období až zařazoval Moravský Peněžní Ústav aktiva, závazky a podrozvahové položky pouze do investičního portfolia, kapitálové požadavky vztahující se k obchodnímu portfoliu tudíž nebyly tvořeny. 16

17 FINANČNÍ ČÁST 17

18 Rozvaha k AKTIVA (v tis. Kč) Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem PASIVA (v tis. Kč) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání 1 1 b) ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem

19 Podrozvahové položky Podrozvahová aktiva (v tis. Kč) Poskytnuté přísliby a záruky Podrozvahová pasiva (v tis. Kč) Přijaté zástavy a zajištění

20 Výkaz zisku a ztráty za rok 2009 v tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

21 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Základní kapitál Rezervní fondy Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Převody do fondů Ostatní změny Zůstatek k

22 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Období od 1. ledna 2009 do 31. prosince

23 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika družstva Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo bylo založeno dne 15. srpna S účinností ke dni 25. března 2008 došlo k fúzi formou sloučení družstev: Privátního Peněžního Ústavu úvěrního družstva, IČ , se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ , do nástupnického družstva Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva, IČ , se sídlem Zlín, Náměstí Míru 186, PSČ Obchodní jmění zaniklého družstva Privátní Peněžní Ústav úvěrní družstvo, včetně všech práv a povinností, přešlo v důsledku sloučení na Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. srpna Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo provozuje svou činnost v sídle a dvou pobočkách. Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, PSČ Pobočky: náměstí Míru 186, Zlín, PSČ Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1, PSČ Moravský Peněžní Ústav v rámci svého podnikání vykonává činnosti dle ust. 3 odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jedná se především o přijímání vkladů od členů a poskytování úvěrů členům. (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Vzhledem ke skutečnosti, že předcházející účetní období bylo delší než dvanáct měsíců, nejsou údaje uvedené ve výkazu zisku a ztráty a navazující informace v příloze účetní závěrky za rok 2009 srovnatelné s údaji uvedenými za předcházející období. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 23

24 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den zúčtování příkazů účetní jednotky s clearingovým centrem ČNB, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, deriváty, den převzetí hodnot do úschovy. Finanční aktivum nebo jeho část účetní jednotka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Účetní jednotka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Dluhové cenné papíry Státní pokladniční poukázky a dluhopisy jsou klasifikovány podle záměru účetní jednotky do portfolia drženého do splatnosti, portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo portfolia realizovatelných cenných papírů. Státní pokladniční poukázky a dluhopisy jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto cenných papírů. Ážio či diskont jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové sazby. V případě cenných papírů se zbytkovou splatností kratší než 1 rok od data vypořádání koupě jsou ážio či diskont rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně od okamžiku pořízení do data splatnosti. (c) Pohledávky za bankami, družstevními záložnami a klienty Pohledávky jsou účtovány v částkách snížených o opravné položky. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Metodika tvorby opravných položek pro účetní období je uvedena v bodě 22 (c) přílohy. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. Daňově odčitatelná část celkově vytvořených opravných položek na ztráty z úvěrů za účetní období je vypočítána podle ustanovení 5a a 8 zákona č. 593/1992 Sb. Pohledávky jsou odepisovány v případě, že vymáhání pohledávky je neúspěšné a je zřejmé, že pohledávka nebude uhrazena. 24

25 (d) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pro který platí následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž pravděpodobné znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. (e) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách snížených o oprávky a je odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. Doby odpisování (resp. odhadovaná doba životnosti) pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou následující: Majetek Software Budovy Inventář, přístroje a zařízení Drobný majetek od 2 tis. Kč Počet let Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč je odepisován rovnoměrně měsíčně po stanovenou dobu použitelnosti. Majetek pořízený od od 2 tis. Kč do 40 tis. Kč je odepisován rovnoměrně měsíčně podle odpisového plánu. Majetek do 2 tis. Kč pořízený od je účtován v plné výši do spotřeby. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v případě, že přesahují 40 tis. Kč. Náklady nepřevyšující tuto částku jsou zúčtovány do provozních nákladů v případě hmotného majetku a do služeb v případě nehmotného majetku. Pozemky, nedokončený dlouhodobý majetek, sbírky mincí a umělecká díla se neodepisují. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. (f) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném Českou národní bankou platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací. 25

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 2 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2009 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.6.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 31.3.2008 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 30. 6. 2012 OBSAH Úvodní slovo................................................4 Základní ekonomické ukazatele....................................5 Základní údaje o Moravském Peněžním Ústavu..........................6

Více

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY...3 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY...3 3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD...5 4. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO...6 5. FINANČNÍ NÁSTROJE ÚVĚROVÉ RIZIKO...8 6. POHLEDÁVKY

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva 31. 12. 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní ekonomické ukazatele... 6 Návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření... 6 Zpráva kontrolní komise... 7

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.12.2010 Datum zveřejnění údajů: 29.4.2011 Datum zveřejnění údajů po auditu: 1.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIPRAVENÁ V SOULADU S ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY PRO ROK KONČÍCÍ

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIPRAVENÁ V SOULADU S ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY PRO ROK KONČÍCÍ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIPRAVENÁ V SOULADU S ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY PRO ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2011 Obchodní firma: Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Sídlo: Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2010 ROZVAHA k 31. prosinci 2010 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka Okamžik sestavení

Více