Stavba odsíření pokračuje podle plánu. Vnitřní rekonstrukce komína skončila

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba odsíření pokračuje podle plánu. Vnitřní rekonstrukce komína skončila"

Transkript

1 Stavba odsíření pokračuje podle plánu. Vnitřní rekonstrukce komína skončila Stavba odsíření spalin v hodnotě 428,1 milionů korun, která je nejvýznamnější ekologickou investicí v historii Teplárny České Budějovice, postupuje podle plánu a nijak nenarušuje dodávky tepla a teplé užitkové vody. V závěru září o tom novináře informovali na tiskové konferenci představitelé společnosti a generálního dodavatele. Na tak náročné a složité stavbě se problémy čas od času vyskytují, ale dodavatelé si s nimi vždy zatím poradili, uvedl Martin Žahourek, místopředseda představenstva teplárny. Vliv na průběh mělo i počasí. Srpen, kdy se dělaly hlavní zemní práce, zakládala stavba a vrtaly piloty, byl deštivý. Konec září zase větrný, což zpomalilo práce jeřábu, který spouštěl do komína nové nerezové vložky. Přesto byl i zde harmonogram dodržen a rekonstrukce 120 metrů vysokého komína, v této etapě nejdůležitější akce, skončila včas na přelomu září a října. Dalším mezníkem se stalo dokončení stavebních základů a vlastní založení staveb, včetně pilotů a základové desky. Instalována byla už zásobní nádrž na močovinu a také zařízení Denox u kotle K11, určené k redukci množství Počasí příznačně nazývané babí léto a bohatý doprovodný program přilákaly poslední zářijovou sobotu do českobudějovické teplárny neuvěřitelné čtyři tisícovky lidí. Z nich 638 prošlo výrobní částí. Celkem 670 dětí pak odevzdalo své soutěžní kartičky. Účast byla letos nejsilnější a bezesporu to byl zatím nejlepší ročník. Lidé si pochvalovali, bilancovala organizátorka Kamila Kolbová. Jedni přišli za zábavou, jiní za muzikou a další si prohlédnout Předseda představenstva Miroslav Houfek seznamuje novináře se stavbou odsíření. Vedle něho zleva vedoucí investic Petr Pelikán, místopředseda představenstva Martin Žahourek, zprava pak člen představenstva Jaroslav Panoch, ředitel pražské pobočky firmy Tenza Igor Dvořák a jeho kolegové. oxidů dusíku. Začala i montáž ocelových konstrukcí podpěr nových kouřovodů. Cílem je, aby v červenci 2015 začal zkušební provoz. Do té doby bude třeba zvládnout ještě řadu náročných prací, včetně stavby, montáže technologie a zprovoznění mokré vápencové vypírky, která je hlavní částí investice. Po dokončení objem vypouštěných emisí oxidů síry SO 2 klesne o 80 procent a oxidů dusíku NO x o 60 procent. Tato investice bude mít zásadní vliv na čistotu ovzduší ve městě a okolí. Je třeba přitom zdůraznit, že jde o součást naší dlouhodobé péče o ekologii a životní prostředí, uvedl předseda představenstva Miroslav Houfek. Technologie umožní pokles objemu vypouštěného oxidu siřičitého na méně než 200 mg/ Nm 3. Současný limit je 1700 mg/nm 3. Hodnota koncentrace oxidu dusíku NO x bude maximálně 200 mg/nm 3 a sníží se dvakrát. Kontrakt s generálním dodavatelem, akciovou společností Tenza Brno, byl uzavřen letos 6. února. Při jeho financování teplárna využije dotaci Státního fondu životního prostředí, která pokryje 30 procent nákladů. Podmínkou přidělení je, aby bylo dílo plně funkční ještě během roku (Budoucí podoba odsíření a foto z prací na straně 4) Do teplárny přišly na čtyři tisíce návštěvníků výrobní zázemí největšího výrobce a dodavatele tepla ve městě. A dlužno dodat, že každý si přišel na své. Alespoň nasbírané ohlasy o tom svědčí nejvýstižněji. Třeba Martina Stránského přilákala kapela U2 Revival. To Lenka Lakomá přijela až z Trhových Svinů a nejvíc ocenila prohlídku závodu s přilbou na hlavě. A samozřejmě muziku či zmrzlinu zdarma. S oběma syny jsme přemýšleli kam vyrazit a byl to krásný den, říkala. O podobné pocity se podělil i Martin Jan z Českých Budějovic, který dosud nevynechal ani jeden Den otevřených dveří. S manželkou a dětmi na ně chodíme od nultého ročníku a musím uznat, že pokaždé přijdete s něčím novým. Ocenil jsem prohlídku, jeřáb nad hlavou, pěknou muziku a dětem se líbilo malování na obličej. Za rok přijdeme rádi znovu. Akce, kterou v 9 hodin zahájil předseda představenstva Miroslav Houfek, trvala osm hodin. Nabídla spoustu zábavy, prohlídku Muzea energetiky, ukázky práce hasičů nebo jízdu vláčkem z českobudějovického nádraží, zajišťovanou ČD Cargo. Lidé se měli možnost seznámit i s výstavbou odsíření uhelných kotlů a 150 metrovým největším kolovým jeřábem v Česku, tyčícím se u teplárenského komína. K vidění bylo i zázemí společnosti Tenza s promítáním vizualizace odsíření. V přízemí správní budovy byla výstava dětských obrázků z naší výtvarné soutěže a ve smyčce běžel dvacetiminutový dokument o teplárně. Prostě vydařená sobota. (Fotoreportáž na straně 5)

2 2 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 Nové organizační změny začnou platit od listopadu Vakciové společnosti Teplárna České Budějovice vstoupí od listopadu v platnost nové organizační změny. Ty vycházejí z aktuální situace a potřeb společnosti, reagují na technologickou úroveň výrobního zařízení a vyšší úroveň digitalizace a elektronizace některých vybraných činností. Jde o systémovou změnu, která pomůže snížit provozní náklady teplárny a která vychází také z dlouhodobé personální politiky. Organizační změny se dotknou řady pracovišť a v první řadě respektují požadavky vedoucích. Ti v minulých měsících analyzovali činnost svých oddělení a úseků, organizaci práce a hledali prostor pro její další zefektivnění. Součástí změn je také přerozdělení kompetencí a přesun některých oddělení v rámci firemní struktury. Nejvíc se změny dotknou úseku výroby tepla a elektřiny, kde dojde k přerozdělení pracovních náplní a kompetencí u zhruba dvou desítek lidí. Součástí opatření je také zrušení 18 pracovních míst, zároveň ale vznikne 8 nových, například u nové technologie odsíření. Její obsluhu převezmou dosavadní zaměstnanci teplárny. Nová bude také pozice technika výroby. Jeho hlavní pracovní náplní bude mimo jiné hodnocení a řízení ekonomiky provozu. Pracovní poměr proto po projednání s odborovou organizací v průběhu podzimu ukončí či již ukončilo 10 zaměstnanců. Všem odcházejícím zaměstnancům náleží příslušná míra benefitů podle platné Kolektivní smlouvy a teplárna svým závazkům samozřejmě dostojí. Snahou vedení společnosti a odborové organizace bylo, aby se přijaté organizační změny významněji nedotkly zaměstnanců v produktivním věku. Proto se odchod z pracovního poměru v drtivé většině případů týká či byl nabídnut přednostně zaměstnancům ve věku s blížícím se nárokem na starobní důchod. Příští období do konce roku je určeno na zapracování změn v jednotlivých úsecích. Od ledna 2015 pak už musí být změny zažité a plně funkční. Dokument na svém zasedání v červenci projednalo a schválilo představenstvo teplárny. Projednán byl rovněž se základní organizací Odborového svazu ECHO a na vědomí ho vzala dozorčí rada Teplárny České Budějovice. Horkovod míří Nerudovou ulicí k Pražské třídě Stavba II. etapy horkovodu na Pražském předměstí, která začala v závěru července, se už od řeky Vltavy (od VS Čéčova) protáhla pomalu až k Pražské třídě, kde jsou připraveny a založeny chráničky pro její pokračování Nerudovou ulicí až na úroveň ulice Kostelní. Zde by měly u výměníkové stanice letošní práce skončit kolem 15. prosince. Zemní práce budou pokračovat na jaře, kdy tato II. etapa modernizace teplárenské sítě skončí. Při takto rozsáhlých výkopových pracích v husté zástavbě se čas od času na nějaký problém narazí, ale zatím se vše řeší, aniž by se práce zpozdily. Po zahájení topné sezony je klíčové, aby to zákazníci nepocítili na dodávce tepla a teplé vody, anebo co nejméně, říká vedoucí investic Petr Pelikán. Díky povrchovým provizorním propojům k dotčeným domům a stanicím se to daří. Vynucené odstávky výměníkových stanic, kvůli jejich rekonstrukci na horkovodní systém, jsou pak co nejkratší. Zatímco od VS Čéčova se až po úroveň křižovatek Čéčova - Nerudova pracovalo v novém výkopu, dál se horkovodní potrubí pokládá už v trase rušeného parovodu. Parní potrubí je jedno s větší dimenzí, izolované, a vedle je většinou položeno ještě kondenzátní o menší dimenzi. Zatímco horkovod má dvě už předem izolovaná potrubí o stejném průměru. Proto postup v trase parovodu znamená ho nejprve odstranit. To klade větší nároky na přípravu každého z rekonstruovaných úseků při zajištění provizorních přípojek před jejich definitivním napojením na horkovod, vysvětluje Martin Žahourek, místopředseda představenstva. Celkem bude II. etapa měřit metrů a na horkovod přepojí šest výměníkových stanic Čéčova, Hálkova, Bezpalec, Kostelní, Nerudova a Klaricova s výkonem kw, v nichž se vymění technologie. Investice vyjde na 62 milionů korun. Část, téměř 30 milionů, po dokončení uhradí Státní fond životního prostředí. Na léto roku 2015 je pak připravena III. etapa, v této části města závěrečná. Horkovodní systém je moderní a v porovnání s parovodním úspornější a provozně efektivnější, neboť ho lze podle různých ročních období regulovat. To spolu s izolací potrubí snižuje tepelné ztráty na trasách. Délka horkovodní sítě ve městě se už blíží 20 kilometrům. Výplatu zálohy na dividendy akcionáři neschválili Teplárna České Budějovice nevyplatí zálohy na výplatu podílu na zisku na základě pololetní (mezitímní) účetní závěrky za období od do Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která se konala 22. září. Ta se sešla na návrh akcionáře Forum Energy, s.r.o., který požadoval výplatu zálohy na výplatu podílu na zisku ve výši 43 Kč na akcii. Tuto možnost dává nová úprava zákona o obchodních korporacích. Teplárna proto zpracovala pololetní (mezitímní) účetní závěrku, v níž při tržbách 443 milionů Kč dosáhla hospodářského výsledku 63,7 milionů Kč. Představenstvo teplárny ale akcionářům návrh na výplatu zálohy dividendy za rok 2014 schválit nedoporučilo. Zdůvodnilo to silnou sezónností podnikání a velkou mírou závislosti na počasí. Zatímco v zimě je provoz ziskový, v létě ztrátový. Proto je vhodné, aby výplata podílu na zisku byla schvalována jednou ročně, zpravidla v červnu. Tehdy už roční účetní závěrka obsahuje všechny sezónní vlivy a je uzavřen hospodářský rok, uvedl Miroslav Houfek, předseda představenstva. To pak umožňuje spravedlivě posuzovat stav společnosti a akcionářům objektivně rozhodnout. S tímto názorem se pak hlavní akcionář, jímž je s 80 procenty akcií statutární město České Budějovice, ztotožnil a návrh předložený společností Forum Energy zamítl. Valné hromady se zúčastnili tři akcionáři s podílem na základním kapitálu 80,01 procenta.

3 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 3 Pavel Hrbek, vedoucí úseku IT a správy řídících systémů výroby o novém ekonomickém informačním systému říká: Jde o generační změnu. Společnosti výrazně sníží náklady a zvýší uživatelské možnosti Od ledna 2015 začne akciová společnost Teplárna České Budějovice používat nový ekonomický informační systém ABRA. O jeho přípravě a implementaci hovoříme s Pavlem Hrbkem, vedoucím úseku IT a správy řídících systémů výroby. Proč se ekonomický informační systém mění? Těch důvodů je víc, ale dva jsou hlavní - výrazně tím snížíme náklady na jeho provoz a údržbu a současně zvýšíme a rozšíříme uživatelské možnosti. Změna je tedy zcela na místě. Jaký je současný systém? Zastaralý a drahý. Do roku 1994, kdy vznikla samostatná akciová společnost Teplárna České Budějovice, ekonomiku zpracovávalo centrální výpočetní středisko JČE. Tehdy jsme nasadili první vlastní informační systém, který je od roku 2005 už třetí generace, ale nyní už morálně zastaralý. Jeho dodavatel je ze Slovenska a má problémy s udržováním systému v souladu s českou legislativou. Je to proto, že dnes jsme v Čechách jeho jediným zákazníkem. Navíc podpora softwarové databáze Progress pomalu končí. I z tohoto důvodu přejdeme na databázový systém Microsoft, který má standardní podporu za rozumné ceny. Tím ušetříme 300 tisíc korun ročně. Navíc zatímco v roce 1994 jsme měli jednotný systém na všechny potřebné agendy, dnes je děláme s šesti partnery, tedy o softwaru jednáme se šesti subjekty. Jak se vybíral dodavatel? Vyšel z výběrového řízení. Našim požadavkem bylo získat partnera, který zajistí potřebné agendy a má další, které bychom mohli do budoucna využít. Nakonec jsme vybrali systém AB- RA od firmy Tanaka, která je jeho implementátorem. O jaké agendy jde? Účetnictví, zpracování faktur, správu majetku, mzdy, personalistiku, docházku, skladové hospodářství, plánování, kontroling nebo nákup. Snad jsem na nic nezapomněl. Získáme tedy systém s jedním partnerem, který zastřeší všechny účetní operace s jednotnou funkčností. V jaké fázi nyní nasazování nového systému je? Je podepsána smlouva a samotná implementace začala na přelomu května a června vypracováním implementační studie. V ní se rozpracovaly detaily nasazování a funkčnosti už s připomínkami vedoucích úseků a lidí, kteří s tímto systémem budou pracovat. Studie byla odsouhlasena a je nainstalována zkušební verze. Ostré spuštění proběhne od ledna Co vás do té doby ještě čeká? Jsme zhruba ve třetině, takže objem práce je ještě velký. Probíhá Takto vypadal končící ekonomický informační systém a v této podobě bude naostro spuštěn od ledna zaškolování a další detailní konzultace s jednotlivými uživateli a migrace dat ze starých systémů. Mzdy, personalistika, účetnictví, docházka. To jsou klíčové agendy. Další, jako sklady a majetek, budou následovat. Třeba elektronickou podatelnu a evidenci pošty se chystáme spustit v prosinci. To je pro nás okrajová agenda a do ostrého rozjezdu v lednu ji chceme mít vyřešenou. Říkáte třicet procent. Není to málo? Není. Výrazný skok nastane po testovací migraci dat. To se posuneme hned o další třetinu. Ale samozřejmě stále nás bude čekat dost práce. Spolu se zaškolováním a seznamováním se se systémem, probíhá IT příprava dat ze starého systému do nového. Jakmile to bude, uživatelé se dostanou o velký krok dál, protože uvidí svá data a ne zkušební. Pak se budou v systému i lépe orientovat. Tehdy začnou testy funkcionalit jako je třeba správa dokladů, příprava a komunikace s bankami. Jak se přechod na systém ABRA dotkne zaměstnanců? Významně jen některých, tak padesáti, šedesáti, kteří s ním uživatelsky pracují. Zbylí by to neměli ani zaznamenat. Nebo si všimnou, že se třeba změnil docházkový terminál nebo dostali jiný výplatní lístek. A těch padesát, šedesát? Pro ně to je generační změna, ale musí ji uživatelsky zvládnout. K tomu slouží školení a další příprava. Jsem rád, že k tomu přistoupili odpovědně se vší vážností. Za to jim patří dík. Už proto, že je to nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Pojďme to zrekapitulovat. Co nový systém firmě přinese? Hlavně úsporu pracovního času a financí. Není to levné, bavíme se o milionech korun, ale máme spočítáno, že do tří let se investice vrátí. Hlavně tím, že místo šesti agend za servisní poplatky šesti společnostem, budeme platit jen jedné. Ta úspora je rychlá. A pokud jde o pracovní časy? Zde dojde třeba k vyšší úrovni integrace schvalování dokumentů, které se zrychlí a zpřesní. Vezměme si třeba nákup. K odsouhlasení předloženého návrhu jsou třeba tři podpisy. V papírové podobě se řeší týden, než se poshání. Elektronicky půjde pouze o desítky minut. Stejné to bude u faktur. V účtárně bude papírový originál, ale po společnosti bude kolovat jen elektronická kopie. Ten koloběh účetních dokladů se velmi urychlí. Otázka na závěr: Jak bude ošetřen přístup do systému? Přístupová práva jsou exaktně daná a precizně řešená. Pracuje se s důvěrnými, osobními i podnikovými daty, a tady je ochrana a bezpečnost všech dat prioritní.

4 4 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 Odsíření představuje malou továrnu. Vložkování komína už skončilo Takto bude odsíření, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Českých Budějovicích, vypadat. Celkový pohled, který v této vizuální podobě přinášíme vůbec poprvé, potvrzuje rozsah a náročnost probíhající stavby. Odsíření je složeno z několika zařízení (obrázek vpravo). Tvoří je zleva - vápencové hospodářství se zásobním silem a sila popílku s míchacím centrem granulátu. Modře jsou zobrazeny nové kouřovody, vpravo od komínu je vlastní absorbér a před absorbérem a komínem je budova cirkulačních čerpadel a posilovací ventilátor kouřových spalin. Vlastní čistění spalin probíhá v absorbéru, kde je proud spalin sprchován vápencovou suspenzí. Vyčištěné spaliny pak odcházejí do komína. Takto ručně se v komínu, po celých 120 metrů shora dolů, vybourávala původní vyzdívka, aby se vnitřek připravil pro nové, nerezové vložky. V polovině září se začaly pomocí největšího jeřábu v zemi vkládat první nerezové vložky do teplárenského komína. Práce pak skončily 30. září.

5 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 5 V pořadí třetí Den otevřených dveří se opravdu vydařil První děti přišly hned zrána. Miroslav Houfek popřál návštěvníkům hezký den a pozval je k pestrému programu. Na malé šikuly čekaly první úkoly. Šéf financí Jaroslav Panoch (vlevo) v debatě s kolegy. Průvodci čekají na účastníky exkurze. O doprovodné akce byl stále zájem. Malování je součástí dětského světa. Spousta návštěvníků přijela i odjela historickou mašinkou, kterou poskytlo ČD Cargo. Zblízka bylo možné poznat i práci hasičů. Některé atrakce poskytla energetická společnost E.ON. Těmito rourami se vložkoval komín. Součástí programu byla i ukázka bojových sportů a také prohlídka historického trolejbusu. Přesně 638 lidí zamířilo na prohlídku výrobních prostorů.

6 6 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukázaly, že se požadavky legislativy plní Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací. Podle tohoto ustanovení proto proběhly v dohodě a ve spolupráci se základní organizací Odborového svazu ECHO prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích teplárny. V letošním roce byl opět zvolen systém hodnocení jednotlivých oblastí BOZP a to bodovým ohodnocením. Bodové hodnocení podle stejných kritérií jako v roce 2013 bylo opět hodnoceno počtem bodů 1 až 10. Přitom 1 bod znamená havarijní stav a 10 bodů stav ideální. Průměr pak dává výslednou hodnotu za kontrolovanou oblast. A jak dopadly výsledky úrovně BOZP ve společnosti? Hodnocení jedním bodem komise Co pokládáte za největší úspěch, či přínos pro teplárnu? Bezpečnostní technik, stejně jako vedení společnosti, zajisté vítá každé snížení rizik, jako je například redukce vysoce toxických a toxických látek. Stejně tak v chemické laboratoři vítáme a přijímáme každé opatření, které nemusí být na první pohled vidět, ale vylepší celkové hodnocení firmy. Platí rovnítko, že skladovat menší množství nebezpečných látek představuje menší riziko. V zásadě ano. Ale auditor postupující metodikou What - If řekne: Máte všechno v pořádku, ale co když... Třeba spadne regál. Jinak řečeno - je to vyloučeno, ale co kdyby... Už proto je lepší skladovat dané látky jedno nebo dvě balení, než plný regál. Tomu rozumím. Ale nechybí vám pak při rozborech či měření? Když přecházíte na jiné analytické postupy, tak nechybí. Je to nekonstatovala, ale nebyl zjištěn ani ideální stav tedy za 10 bodů. Celkové hodnocení stavu BO- ZP v Teplárně České Budějovice za všechny kontrolované úseky a oblasti dopadlo takto: Průměrné hodnocení za všechna pracoviště společnosti tedy činí 7,77 bodu. To podle bodových kritérií odpovídá klasifikaci Požadavky BOZP a PO jsou plněny a odpovídají základním legislativním předpisům. Při trvajícím trendu lze předpokládat dosažení velmi dobrého stavu, blížícího se bodovému hodnocení 8 bodů. Vývoj v podstatě odpovídá i trendu plnění požadavků programu Bezpečný podnik. To znamená, že ve srovnání z rokem 2013 došlo Jedním z nejlépe hodnocených pracovišť se při prověrce BOZP stal úsek vodního hospodářství, jehož průměr dosáhl nadstandardních 8,06 bodu. Technologa vodního hospodářství Martina Opluštila jsme se proto zeptali: ke zlepšení stavu úrovně BOZP v rámci společnosti. Nedostatky však přetrvávají v aktivnějším přístupu zaměstnanců k problematice BOZP, jak o tom svědčí oblast skoronehod (6,6 bodu). Skoronehoda je situace, kdy jen shodou šťastných okolností nedošlo k ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnance. Informace o vzniku těchto situací je tedy důležitým prvkem prevence. Proto se na tuto oblast i nadále zaměří pozornost nejenom bezpečnostního technika, vedoucích zaměstnanců, ale i členů základní organizace Odborového svazu ECHO.Výsledek prověrek BOZP bude podrobněji analyzován ještě vnitřním auditem společnosti s příslušnými doporučeními, aby byla plněna Integrovaná politika společnosti deklarovaná představenstvem a byl tak zachován trend trvalého zlepšování úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců společnosti. Ivan Šolar, bezpečnostní a požární technik Martin Opluštil, technolog vodního hospodářství v rozhovoru říká: Přechodem na nové metody lze vysoce toxické látky vyřadit o přístupu a o znalostech v oboru. Přechodem na nové metody není třeba skladovat vysoce toxické látky a lze je postupně vyřadit. Jako kyanidy, dříve užívané pro stanovení zinku. Stejně jako kyselinu fluorovodíkovou, síran rtuťnatý v krystalickém stavu a řadu dalších. V tomto smyslu jsem pokračovatelem dlouholetého systému redukce nebezpečných látek a tím i bezpečnostních rizik. Jaké máte další plány? Pokud jde o náhradu toxických látek jinými, to hlavní se už udělalo. Už nepotřebné látky jsou ekologicky zlikvidovány a nyní jde o postupnou redukci těch dále užívaných. Současně se hledají nové, netoxické postupy. Právě u starých metod se chemikálie užívaly ve velkém množství. Máme-li teď třeba malou spotřebu kupříkladu kyseliny sírové, nemusí se skladovat deset litrů, ale jen zlomek. Menší množství prostě snižuje rizika. Oblast Kvalifikační předpoklady Dokumentace a pokyny Pracovně lékařská péče Pracovní úrazy Evidence skoronehod Osobní ochranné pracovní prostředky Pracoviště a pracovní činnosti Technická zařízení, výrobní a pracovní prostředky Požární ochrana Hygiena práce Martin Opluštil K čemu vlastně chemická kontrola vody slouží? Jde o kontrolu technologických vod, která začíná vodou odebíranou z Mlýnské stoky, pak je to čiření, demineralizace, její úprava na napájecí vodu pro výrobu syté a přehřáté páry, která ohřívá horkovody a následně teplou vodu pro domácnosti. Všechny tyto vody monitorujeme, aby k uživatelům došla teplá voda, splňující hygienické limity chemických ukazatelů a s teplotou vylučující výskyt Číslo oblasti Body průměr Body průměr Dosažený průměr bodů legionel. Kontrolujeme také odpadní vody a externě u nich máme zajištěn monitoring akreditovanou laboratoří, pro plnění podmínek Integrovaného povolení a například hlášení pro orgány státní správy. A k tomu ještě mnoho dalšího. V laboratoři paliv provádíme analýzy popelovin a uhlí dodávaného i spáleného. Mimo to provádíme analýzy vod a paliv pro externí zákazníky. V současné době to jsou hlavně vzorky biomasy. Kolik vás na to je? Se mnou pět a šestou kolegyni předčasně stahujeme z rodičovské dovolené. Jak vaši práci ovlivňuje titul Bezpečný podnik, který teplárna získala loni? U nás bezpečnost práce byla na prvním místě už před jeho získáním. Ale nelze si nevšimnout, že kritéria tohoto ocenění mění přístup vedení společnosti nejen k bezpečnosti práce, ale i ekologii a dokonce i vztahu k odběratelům. Takže to beru jako jeden z dalších kroků zlepšujících prostředí ve společnosti.

7 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 7 Několik důvodů proč být členem Odborového svazu ECHO Každým rokem se v posledním čtvrtletí naše odborová organizace připravuje na kolektivní vyjednávání pro následující rok. Při něm se nám s vedením společnosti zatím daří najít i ve sporných otázkách kompromisní řešení přijatelné pro obě strany. Je to také díky tomu, že v naší závodní organizaci je zhruba 65 procent zaměstnanců organizovaných v odborech. Početná členská základna pak má při kolektivním vyjednávání určitou váhu a my máme podstatně lepší vyjednávací pozice při uplatňování oprávněných zájmů zaměstnanců na pracovišti. Nikdo tedy nemůže tvrdit, že zastupujeme menšinu zaměstnanců. Je proto důležité, aby nás co nejvíc zaměstnanců podpořilo. A ti, kteří nejsou členy Odborového svazu ECHO, do naší organizace vstoupili. Členstvím v odborové organizaci se tak aktivně účastníte prosazování zájmů nás zaměstnanců. Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, BOZP i bytové ve svých regionálních poradenských centrech. Zaměstnanci, kteří nejsou členy odborů, mají jen možnost se poradit ohledně pracovního práva v regionálních poradnách a případný soudní proces si musí hradit sami. Formuláře k tomuto poradenství pro zaměstnance a pro členy odborové organizace jsou na intranetu v i-textu v sekci ZV ECHO. Každý člen Odborového svazu ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí. Tyto podpory se vyplácejí podle pravidel schválených Konferencí odborového svazu. V minulých obdobích tyto výhody někteří naši členové využili. Uvedená pravidla jsou rovněž v i-textu na intranetu. V případě potřeby lze požádat svazové inspektory BOZP, aby pomohli radou, a v případě pochybností zkontrolovali, zda je v závodu dodržována bezpečnost práce. Díky dohodě Odborového svazu mohou naši členové využívat program Odbory Plus. Podrobnosti najdete na stránkách Další výhody, které naše základní organizace poskytuje členům odborů, jsou uvedeny v Pravidlech hospodaření ZO OS ECHO schválených konferencí na jednotlivý rok. Jsou to například peněžní dary k narozeninám (2000 Kč), ke svatbě (500 Kč), k narození dítěte (500 Kč) a dále při výpovědi z organizačních důvodů (2000 nebo 5000 Kč). Všechny vyplácené částky jsou podmíněny ročním členstvím v OS ECHO, jen částka 5000 Kč je podmíněna pětiletým členstvím. Co tedy udělat pro to, abyste se stali členem OS ECHO? Stačí si vytisknout přihlášku z i-textu v sekci ZV ECHO nebo si o ni říct členovi závodního výboru či úsekovému důvěrníkovi. Vyplněnou ji pak předejte závodnímu výboru. Žádost bude předána mzdové účtárně a každý měsíc z hrubé mzdy bude sráženo 0,8 procenta na příspěvky OS ECHO. Vezme-li se v úvahu jaké je protiplnění ze strany Odborového svazu a Základní organizace OS ECHO, jaké bonusy přináší kolektivní smlouva, tak průměrný měsíční příspěvek na člena, je nakonec v hodnotě lahve vína nebo krabičky cigaret. A to by neměl být pro nikoho problém si během měsíce takovou částku odepřít. Vy, kteří ještě váháte, rozšiřte naše řady a staňte se členy ZO OS ECHO! S námi nejste na své pracovní problémy sami. Být členem odborů znamená mít na své straně právníky, ekonomy, inspektory BOZP a vyjednávací týmy. Nestačí mít jen pravdu, je potřeba mít sílu! Miloš Roušal, hospodář a jednatel ZO OS ECHO Tentokrát na kolegy a spolupracovníky Vrchní mistr údržby Josef Žlůva patří mezi pamětníky. V teplárně pracuje už téměř půl století. Přinášíme závěrečnou část jeho vzpomínek, které provázely všechna letošní čísla Teplárenského zpravodaje. V mém čtvrtém bloku vzpomínek chci krátce připomenout některá jména kolegů z provozů, s nimiž jsem během těch let spolupracoval. V první řadě chci vyjmenovat ředitele a ekonomy, kteří určovali směr a chod teplárny. Byli to Filip, Vlček, Jaroš, Busta, Helcl, Koranda, Blažek a Míra Houfek. Ekonomové Kubeš, Šerý, Týmalová, Dolejší, Paur, Rybníček a Panoch. Nejvíc jsem spolupracoval při opravách veškerého teplárenského zařízení. Nejprve jako dělník a poté ve funkci mistra s úsekem provozu. Jako mistr jsem si nejvíc Josef Žlůva vzpomíná (4) rozuměl s vedoucím provozu Mírou Brabcem. Nemohu nevzpomenout na velínáře či topiče Bíchu, Čížka, Ryšánka, Švábirta, Mügla, Pavla Strnada nebo Pepíka Charváta. A také na směnové mistry Lávičku, Váňu, Vaška Kubu, Honzu Skálu, Arnošta Fejfara, Pavla Haškovce, z mladších Pavla Šplíchala a provozní elektrikáře Křenka, Harvalíka, Vařila, Michala Radomského, Tondu Kaňku, Petra Kozla a Krýdla, Honzu Becka nebo zámečníky Brůhu, Babku, Hájka, Vařila, Jílka, Švejdu. Připomenu i denní elektrikáře Ivana Brejšku, Otu Belšana, Honzu Schneidera a mechaniky Šestáka, Vejsadu, Nováka, Žáčka, Duchoně a mnohé další. Na spolupráci s úsekem CHÚV musím vzpomenout na Krále, Vlčka, Míru Šimsu, z mladších Láďu Kimmera a Martina Žahourka, Milana Kavalíka. Ze zauhlování pak Čejku, Hronka, Quitta, Frantu Šlapáka, Vlastu Fialu, Standu Policara, Milana Vlčka a opraváře buldozerů Míru Winklera a Karla Veselského. Rád vzpomínám na skvělou partu parovoďáků, kde byli Skála, Hůlka, Žubor, Němec, Lahodný, Láďa Domin a Pepík Popel, z mladších Honza Dunda, Jirka Sukdol, Pepík Brousek, Jirka Marhoun, z měření pak Láďa Vondrášek, Vlasta Hála. Po mém nástupu jsem rád spolupracoval a pomáhal děvčatům ze skladu paní Zelenkové, Winklerové, Naidrové a později paní Stecherové, Jindrové, Brabcové a také Jirkovi Forstovi, Míle Procházkové a Daně Holarové. Z výtopny Vráto vzpomenu na Otu Chloubu, Pavla Dolejšího, Frantu Zelenku, Ivana Karabce, z investic Petra Pelikána a Luboše Urbana, dále paní Bínovou, Šejharovou, Kunclovou, Studenou, Kočerovou, Zdenku Morávkovou a Danu Vorbisovou. Na závěr bych chtěl všem zaměstnancům z celého srdce poděkovat za spolupráci během téměř 46 let strávených v teplárně a popřát hodně zdraví do dalších let. Pepík Žlůva

8 8 Teplárenský zpravodaj I Říjen 2014 I Číslo 9 Druhý ročník dětské výtvarné soutěže zaujal. Ohlasy jsou nejlepší reklamou Druhý ročník výtvarné soutěže Děti kreslí teplo, kterou pro ně připravila Teplárna České Budějovice, předčil i ten premiérový. Výsledky jsme zveřejnili v minulém čísle. Nyní přinášíme ohlédnutí s organizátorkou akce Kamilou Kolbovou. Jak se taková soutěž připravuje? Letos trvala dva měsíce a přes web a facebook jsme oslovili veřejnost a všech 14 základních a 15 mateřských českobudějovických škol. Ale to je pouze základ. Zůstat u něj, přijde pár obrázků. Proto jsem podobně jako loni oslovovala i jednotlivé ředitele škol a některé učitele výtvarky. Hodně pomohlo, že má teplárna ve městě dobré jméno a ví se, že to není náhodná, nějaká hurá akce. Kolik škol, kroužků, školek se tedy zapojilo? Mám za to, že z oslovených téměř všechny. Pokud jde o dětské práce, nejvíc, plných 70, jich přišlo z výtvarného kroužku TVOR. Skvělí ale byli i v základkách Bezdrevská, Máj II., Pohůrecká, T. G. Masaryka a v mateřinkách Čéčova, U Pramene, Zeyerova nebo Nerudova. Jen připomenu, že celkem se zapojilo 227 kluků a děvčat. další pastelkami a všechno chce svoje. Námětů i do budoucna je spousta - energie, pára, voda, uhlí. Ale nemusí jít jen o výtvarnou soutěž. Ale účast předsedy představenstva na předávání cen ukázala, že podobné aktivity mají v komunikaci teplárny své místo. A mimochodem, jaké máte ohlasy? Velmi hezké a těžko se popisují. Přišly ze škol, školek i od rodičů odměněných dětí. A to je vlastně i pro nás ta nejlepší reklama. Třetí v pořadí Petr Štola s Kamilou Kolbovou Proč to je důležité? Protože podobných či jiných pozvánek a nabídek dostávají školy spoustu. A pak školy mají, vedle těch povinných, i své další dobrovolné projekty a aktivity. Vím, že s nimi třeba podobně komunikuje ČEZ nebo A.S.A. a další, a není snadné se v té konkurenci prosadit. Proto mě výsledky opravdu těší. Jak rozhoduje odborná porota, vybírající vítěze hlavních cen? Zasedla v ní výtvarnice Marta Vaverková a fotografka Renata Pourová, a věřte, není jednoduché ze stovek prací vybrat čtyři nejlepší. Důležitým kritériem pro ně byl nápad a motiv. Pak se hodnotilo zpracování a použitá technika. Někdo kreslil temperami, jiný vodovkami, Blahopřejeme V období od listopadu 2014 do ledna 2015 si významné životní jubileum připomenou tito zaměstnanci Teplárny České Budějovice: Listopad 2014: Jana Matoušková, Vladimír Vondrášek, Oldřich Halíř Prosinec 2014: Vladan Císler, Petr Krýdl Leden 2015: Jiří Frčka, Josef Kándl Blahopřejeme a všem přejeme vše nejlepší. Teplárenský zpravodaj 9/ čtvrtletník pro zaměstnance Teplárna České Budějovice, a. s. vydává: Teplárna České Budějovice, a. s., Novohradská 32, České Budějovice Redakční rada: Mgr. Martin Žahourek - za představenstvo společnosti, Ivan Šolar - za Bezpečný podnik, Miloš Roušal - za odborovou organizaci, PhDr. Zdeněk Zuntych. Polygrafický servis: Nakladatelství Typ, Pražská 32, České Budějovice. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E Své náměty, příspěvky, fotografie, případné připomínky zasílejte na H. Kamišovou, nebo tel Redakční uzávěrka dalšího čísla:

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2011 PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ Z dispečinku odcházejí na zasloužený odpočinek hned dva dispečeři Josef Drbal a Miloslav Černý. strana 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více