TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI"

Transkript

1 TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008

2 TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) 1 Chování ŽM za vysokých teplot popisují vztahy veličin ŽM = žáromateriál NAPĚTÍ [σ] DEFORMACE [ε] TEPLOTA [T] ČAS [t] 21

3 TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) 1 Chování ŽM za vysokých teplot popisují vztahy veličin ŽM = žáromateriál NAPĚTÍ [σ] DEFORMACE [ε] TEPLOTA [T] ČAS [t] 2 Závisí na vlivu struktury materiálu DEFORMACE vratná nevratná PŘECHODOVÁ TEPLOTA cca T tání 21

4 TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) 1 Chování ŽM za vysokých teplot popisují vztahy veličin ŽM = žáromateriál 3 Vysoké termomechanické vlastnosti NAPĚTÍ [σ] DEFORMACE [ε] TEPLOTA [T] ČAS [t] Co nejnižší obsah složek Použití surovin s minimem nečistot 2 Závisí na vlivu struktury materiálu DEFORMACE vratná nevratná PŘECHODOVÁ TEPLOTA cca T tání 21

5 POUŽITÍ ŽÁROMATERIÁLŮ (ŽM) VE VYZDÍVKÁCH Nutné zajistit stabilitu = minimálně 2/3 z tloušťky vyzdívky nejsou vystaveny NEVRATNÝM DEFORMACÍM KLENBA (šamot) 250 mm A C C C A nosná vrstva 20

6 STATICKÉ TERMOMECHANICKÉ (TM) ZKOUŠKY EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ program program program program měření měření měření měření I. Pevnost a modul pružnosti! rovnoměrné zvyšování síly působící na vzorek popř. za současné registrace deformace, při konst. teplotě II. Únosnost v žáru! rovnoměrné zvyšování teploty při konst.napětí ve vzorku, registrace závislosti deformace na teplotě III. Tečení! měření deformace v závislosti na čase, při konstantním napětí IV. Relaxace napětí I. II. III. IV.! měření deformace v závislosti na čase, při konstantním deformace a teplotě 19

7 STATICKÉ TERMOMECHANICKÉ (TM) ZKOUŠKY EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ program program program program měření měření měření NAPĚTÍ PŘI měření ZKOUŠKÁCH I. II. III. IV. I. Pevnost a modul pružnosti! rovnoměrné zvyšování síly působící na vzorek popř. za současné registrace deformace, při konst. teplotě II. Únosnost v žáru! rovnoměrné zvyšování teploty při konst.napětí ve vzorku, registrace závislosti deformace na teplotě III. Tečení! měření deformace v závislosti na čase, při konstantním napětí IV. Relaxace napětí! měření deformace v závislosti na čase, při konstantním deformace a teplotě tlakové tahové smykové torzní kombinované 19

8 STANOVENÍ TERMOMECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ŽM NORMOVÉ ZKOUŠKY A Pevnost v ohybu při zvýšených teplotách (EN 993-7) Schéma zkoušky tříbodového ohybu σ = 1.5 F l / h b 2 Rychlost ohřevu: 5 0 C/min Rychlost zatěžování: 0.15 MPa/s PEVNOST V OHYBU Z KONSTRUKČNÍHO HLEDISKA SE POVAŽUJE ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 18

9 STANOVENÍ TM VLASTNOSTÍ ŽM MATERIÁLŮ 1 Zkušební těleso válec s otvorem v ose B Stanovení únosnosti v žáru (EN 993-8) C Stanovení tečení v tlaku (EN 993-9) ε 5-25 = ε 25 - ε 5 /20 (% h -1 ) Rychlost ohřevu: 5 0 C/min Zatížení: MPa 17

10 STANOVENÍ TM VLASTNOSTÍ ŽM MATERIÁLŮ 1 Zkušební těleso válec s otvorem v ose B Stanovení únosnosti v žáru (EN 993-8) C Stanovení tečení v tlaku (EN 993-9) Měří se deformace vzorku v závislosti na čase, při konst. σ, T Stanovuje se rychlost tečení mezi 5-25 h výdrže ε 5-25 = ε 25 - ε 5 /20 (% h -1 ) ε 5-25 = ε 25 - ε 5 /20 (% h -1 ) Rychlost ohřevu: 5 0 C/min Zatížení: MPa 17

11 OBECNÝ PRŮBĚH VYSOKOTEPLOTNÍHO TEČENÍ TĚLES v tahu (ohybu) nebo smyku 3 fáze PRIMÁRNÍ SEKUNDÁRNÍ TERCIÁLNÍ T = konst. σ = konst. v tlaku a) rychlost deformace s časem klesá b) během zk. se zvětšuje průřez tělesa c) odpadá terciální tečení a lom (destrukce) 16

12 OBECNÝ PRŮBĚH VYSOKOTEPLOTNÍHO TEČENÍ TĚLES v tahu (ohybu) nebo smyku 3 fáze PRIMÁRNÍ SEKUNDÁRNÍ TERCIÁLNÍ T = konst. σ = konst. v tlaku MATEMATICKÝ POPIS a) ε rychlost = k t n [T] deformace s časem klesá k, n konstanty časově nezávislé (n<1) Podle b) během následujícího zk. vztahu se zvětšuje lze odhadnout průřez deformaci tělesapři delším tlakovém namáhání při dlouhodobém použití _ c) destrukce (odpadá terciální tečení a lom) střední rychlost tečení ε = ε/ t = ε 2 - ε 1 /t 2 -t 1 16

13 ZÁVISLOST RYCHLOSTI DEFORMACE NA T, σ ε = dε/dt = A σ n exp[-e*/rt] ln ε = -E*/RT+n ln σ +lna A konstanta zahrnující vliv struktury materiálu n napěťový koeficient E* zdánlivá aktivační energie procesu tečení TEORETICKY STAČÍ min. 3 izotermní zkoušky tečení provedené při různých T, σ nebo min. 3 zkoušky provedené při různých rychlostech vzestupu T ε = dε/dt = dε/dt dt/dt = A σ n exp[-e*/rt] 15

14 MECHANISMUS CREEPU ŽB! rozhodující je chování MATRIX (<45 µm)! ε MĚŘENÁ = Σε i změřená rychlost deformace je součtem simultánně probíhajících dějů ε MĚŘENÁ = Σ A i σn e (-Ei/RT) i! řídící děj = NEJRYCHLEJŠÍ (v tomto případě) SKLUZ PO HRANICÍCH ZRN ε = α σ/η (δ/l) 3 α bezrozměrnná konstanta σ napětí η viskozita taveniny 2δ tloušťka vrstvy mezi zrny 2L rozměr zrna 14

15 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Obr. 3 Zkušební trámečky ŽB (rozměr 30x30x150 mm). 13

16 ZÁKLADNÍ SCHÉMA ŽB DCC Použité zkratky: RC (ramming castable) - žárobeton dusací VC (vibrating castable) - žárobeton vibrolicí SFC (self-flowing castable) - žárobeton samotekoucí DCC Obr. 2 Reklasifikační schéma žárobetonů s důrazem na SFC, VC, RC (otevřené schéma) [2, 3, 4]. 12

17 MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ TM PARAMETRŮ ŽB C tvorba Al 2 O 3 -CaO-SiO 2 (5 ternárních eutektik pod C) anortitu CAS 2 t.t C gehlenitu C 2 AS t.t C redukce obsahu cementu Al 2 O 3 -SiO 2 náhrada SiO 2 Al 2 O 3 -CaO-MgO (výše tající eutektika) SPINELOVÉ ŽB snížení obsahu MS Al 2 O 3 -CaO (1-složkový systém) Al 2 O 3 TM vlastnosti ŽB převážně závisí na složení jemných podílů = MATRIX (<45 µm) 11

18 ZÁVISLOST PEVNOSTI V OHYBU (HMOR) LCC Pevnost v ohybu [MPa] ŽB se spinel-korundovou vazbou dσ/dt = 0.15 MPa/s ŽB1 (v žáru) ŽB2 (v žáru) ŽB1 (za studena) Teplota [ 0 C] odlišný průběh pro měření pevností v ohybu v žáru (HMOR) a za studena (MOR) 10

19 ZÁVISLOST DEFORMACE VZORKU NA T deformace [1] 0,04 0,03 0,02 0,01 ŽB se spinel-korundovou vazbou dt/dt = 5 0 C/min. σ = 0.1 MPa ŽB 1 T v = C teplota [ 0 C] VYSVĚTLENÍ POKLESU PEVNOSTÍ ŽB S TEPLOTOU (T): 1. Vznik taveniny v systému Al 2 O 3 -SiO 2 -CaO (nad C). 2. Růst množství taveniny. 3. Pokles viskozity taveniny s T (η = A e -Ei/RT ). 9

20 ZÁVISLOST PEVNOSTI V OHYBU (HMOR) LCC V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU MIKROSILIKY (MS) Pevnost v ohybu [MPa] ŽB se spinel-korundovou vazbou T = C 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 ZÁVISLOST DEFORMACE VZORKŮ NA T σ = 0.1 MPa MS [hm.%] 0 0,1 0,5 T v [ 0 C] Obsah MS [hm.%]

21 RYCHLOST TEČENÍ V USTÁLENÉ OBLASTI Relativní rychlost tečení [%] V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU MIKROSILIKY (MS) ,5 0,1 0 Obsah MS [hm.%] ŽB se spinel-korundovou vazbou T = C σ = 0.1 MPa VYSVĚTLENÍ ZHORŠENÍ TM PARAMETRŮ ŽB S ROSTOUCÍM OBSAHEM MS: 1. I při min. obsahu SiO 2 v cementových ŽB se tvoří tavenina (cca C). 2. Pevnost klesá v důsledku značné plastické deformace vzorku. 7

22 ZÁVISLOST HMOR NA OBSAHU CEMENTU (CaO) Žárobetony na bázi lupku a páleného kaolínu LCC (5 % cementu) ULCC (3 % cementu) NCC (0 % cementu) Tab.II Závislost pevnosti ŽB na obsahu cementu (CaO). Typ ŽB LCC Obsah cementu 5 % Obsah CaO 1.5 % Obsah SiO 2 /CaO 3.3/ C 1.9 MPa C 1.1 MPa ULCC 3 % 0.9 % 5.5/1 3.3 MPa 1.9 MPa NCC 0 % 0 % 50/1 6.5 MPa 3.0 MPa 6

23 ZÁVISLOST DEFORMACE VZORKŮ NA T 0,04 0,035 0,03 dt/dt = 5 0 C/min. σ = 0.1 MPa NCC ULCC LCC deformace [1] 0,025 0,02 0,015 Typ ŽB LCC ULCC T v C C 0,01 NCC C 0, teplota [ 0 C] 5

24 SROVNÁNÍ STŘEDNÍ RYCHLOSTI DEFORMACE VZORKŮ PRO T= C Relativní rychlost tečení [%] Vysvětlení poklesu TM parametrů s rostoucím množstvím cementu (CaO): Cement obsahuje CaO a vzniká tavenina, jejíž množství je úměrné obsaženému cementu. 2. S rostoucím množstvím CaO se zmenšuje poměr SiO 2 /CaO a výrazně klesá viskozita taveniny v systému Al 2 O 3 -SiO 2 -CaO LCC ULCC NCC Typ žárobetonu (ŽB) T = C σ = 0.1 MPa 4

25 TERMICKÁ ANALÝZA (TA) DIFERENČNÍ DTA 10 DTA teplota [ 0 C] VÁŽKOVÁ VTA 5 tepelný tok [mw] LCC ULCC NCC VTA m [%] -2-4 NCC ULCC LCC -6 teplota [ 0 C] 3

26 TERMICKÁ ANALÝZA (TA) DIFERENČNÍ DTA 10 DTA teplota [ 0 C] VÁŽKOVÁ VTA 5 tepelný tok [mw] LCC, ULCC LCC ULCC NCC ~ C únik fyzikálně vázané -2 vody m [%] ~ C rozklad gibbsitu AH3 AH A H C rozklad C 3 AH 6 C 3 AH H C C 3 AH 1.5 C 12 A 7 ; CA; CA 2 ; CA 7 ; A H - H relativně rychlý m do C, teplota [ 0 C] -6poté do C pomalejší úbytek m NCC ULCC LCC VTA 3

27 TERMICKÁ ANALÝZA (TA) DIFERENČNÍ DTA 10 DTA teplota [ 0 C] VÁŽKOVÁ VTA 5 tepelný tok [mw] LCC, ULCC LCC ~ C únik fyzikálně vázané -2 vody m [%] H C rozklad C 3 AH 6 C 3 AH ULCC ~ C rozklad gibbsitu AH3 AH A H C C 3 AH 1.5 C 12 A 7 ; CA; CA 2 ; CA 7 ; A NCC H - H NCC relativně rychlý m do C, teplota [ 0 C] -6poté do C pomalejší úbytek m ~ C únik volné vody (rychlé) VTA od C do C pomalý úbytek způsobený tvorbou kontinuální sítě křemičitého hydrogelu NCC ULCC LCC 3

28 TERMICKÁ ANALÝZA (TA) DIFERENČNÍ DTA 10 DTA teplota [ 0 C] VÁŽKOVÁ VTA 5 tepelný tok [mw] LCC Schéma polykondenzace solu SiO 2 m [%] ULCC NCC NCC VTA Si OH + HO Si Si O Si + H 2 O ~ C únik volné vody (rychlé) od C do C pomalý úbytek způsobený tvorbou kontinuální sítě křemičitého hydrogelu NCC ULCC LCC -6 vznik siloxanových vazeb teplota [ 0 C] 3

29 Shrnutí výsledků TA:! u NCC téměř veškerá H 2 O odchází při nízkých T (do C), poté jen pomalý úbytek,! zkrácení doby temperování při uvádění vyzdívky pece do provozu,! u LCC, ULCC pomalý vzrůst T při 1. ohřevu, někdy nutné přidávat PP-vlákna do směsi kvůli zvýšení permeability ŽB. 2

30 ZÁVĚR MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ TERMOMECHANICKÝCH PARAMETRŮ ŽB 6 základních kroků 1. Snížení obsahu mikrosiliky (MS), popř. její vyloučení (vypuštěním MS se zhorší odolnost proti korozi struskou a zpracovatelnost). 2. Snížení obsahu cementu, resp. CaO = přechod k NCC. 3. Udržovat vysoký poměr SiO 2 /CaO v matrix. 4. Použití surovin s nízkým obsahem ostatních nečistot (Fe 2 O 3, TiO 2, alkálie). 5. Zajištění dostatečného teplotního spádu v pracovní vrstvě vyzdívky. 6. Při použití NCC nižší citlivost k tvorbě trhlin při vysoušení ŽB vyzdívky. 1

31 ZÁVĚR MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ TERMOMECHANICKÝCH PARAMETRŮ ŽB 6 základních kroků 1. Snížení obsahu mikrosiliky (MS), popř. její vyloučení (vypuštěním MS se zhorší odolnost proti korozi struskou a zpracovatelnost). 2. Snížení obsahu cementu, resp. CaO = přechod k NCC. 3. Udržovat vysoký poměr SiO 2 /CaO v matrix. 4. Použití surovin s nízkým obsahem ostatních nečistot (Fe 2 O 3, TiO 2, alkálie). 5. Zajištění dostatečného teplotního spádu v pracovní vrstvě vyzdívky. 6. Při použití NCC nižší citlivost k tvorbě trhlin při vysoušení ŽB vyzdívky. Děkuji za pozornost. 1

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál Keramika 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál 2) Modul pružnosti a pevnost 3) Podstata křehkosti 4) Statistická povaha pevnosti 5) Zkoušení keramik 6) Zhouževnaťování 1 Nejstarší konstrukční

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Characterization and restoration of glazed historical pelvises Šárka Jonášová 1, Alexandra Kloužková 2, Ljuba Svobodová 3 1 Laboratoř anorganických

Více

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements Vlastnosti portlandských cementů směsných Performance of Portland - composite cements RESUMÉ Výroba cementů s více hlavními složkami nabývá mimořádného významu především z důvodu snižování emisí CO 2 a

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními

Více