ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA OBSAH 4-1. KARBURÁTOR VŠEOBECNÝ POPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA OBSAH 4-1. KARBURÁTOR... 4-2 VŠEOBECNÝ POPIS... 4-31"

Transkript

1 ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA POZNÁMKA: Tento oddíl se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem OBSAH 4-1. KARBURÁTOR VŠEOBECNÝ POPIS VYJMUTÍ A INSTALACE OPRAVA A GENERÁLNÍ OPRAVA SERVISNÍ ÚDRŽBA VZDUCHOVÝ FILTR VŠEOBECNÝ POPIS SERVISNÍ ÚDRŽBA PALIVOVÉ ČERPADLO, FILTR A VEDENÍ VŠEOBECNÝ POPIS VYJMUTÍ A INSTALACE SERVISNÍ ÚDRŽBA

2 4-1. KARBURÁTOR VŠEOBECNÝ POPIS Tento dvoukomorový typ karburátoru má primární a pomocné systémy. Primární volba činnosti systému za normálního jízdního stavu, a činnost systému při vyšších rychlostech (otáčkách) a větším zatížení. Klapka přívěry sytiče je v základní (primární) soustavě. V primárním systému je integrovaný i sytič. Hlavní součásti a jejich funkce jsou následující POZNÁMKA: V závislosti na specifikaci jsou montovány dva systémy 2 typy sytiče: Automatický sytič a ruční sytič. První je ovládán elektricky, druhý ručně ovladačem na palubní desce - polohy ovladače zapnuto vypnuto. sytič může mít 2 typy pohonu: jednostupňový nebo dvoustupňový 0br

3 Obr

4 Plovákový systém Funkcí systému je udržovat stálou úroveň paliva v komoře. Palivo z palivového čerpadla vstupuje do plovákové komory, prochází filtrem jehlového ventilu a jehlovým ventilem. Při snížení hladiny paliva v komoře, plovák klesá a jehlový ventil otevírá přívod paliva do komory. Vstupem paliva do komory plovák stoupá a jehlový ventil uzavírá přívod paliva. Stálá hladina paliva v komoře je udržována opakováním tohoto cyklu. Obr První stupeň Palivo, dodávané hlavní tryskou I.stupně se míchá v hlavní vzduchové trubici se vzduchem, z hlavního vzdušníku a směřuje hlavní tryskou do difuzéru. Obr Funkce volnoběhu V podmínkách velkého zatížení (je-li podtlak meně než 17 cmhg), podtlak v sání je významěji nižší, prožina tlačící na píst ventilu tlačí píst dolů, který otevírá ventil přívodu paliva. Pak palivo z plovákové komory dodávané tryskou a prochází stejnou pasáž, jak je popsáno výše. Tato směs směřující do difuzoru hlavní tryskou je ještě bohatší než výše popsaná směs. Systém zahrnuje Elektromagnetický ventil, který otevírá okruh systému po otočení klíče v zapalování do polohy ON a uzavírá v poloze OFF. Pohonné hmoty, které prochází hlavní tryskou I.stupně jsou odměřované tryskou volnoběhu a míchány se vzduchem ze vzdušníku č. 1. Směs prochází šetřící tryskou, dále se mísí se vzduchem ze vzdušníku č. 2 a je vypouštěna obtokovým kanálem a trubicí volnoběhu, nacházející se nedaleko škrtící klapky I.stupně. Při volnoběhu se směs přiváděná tryskou volnoběhu dále mísí se vzduchem v prostoru škrtící klapky I.stupně. Poměr směsi lze upravovat šroubem seřízení volnoběhu.to znamená, že jeho utahováním je směs hubenější a uvolněňováním je bohatší. Obr

5 Když je škrtící klapka I.stupně otevřena již více než 50, palivo z hlavní trysky II.stupně mísí se vzduchem vzdušníku volnoběhu a je dále odváděno obtokovým kanálem. Obr II.stupeň [pomalý běh II.stupně] Pomalý běh II.stupně je v činnosti během přechodu z hlavní činnosti I.stupně k hlavní činnosti II.stupně. Když škrticí klapka I.stupně je otevřená téměř 51 a vakuum v "A" (viz obr ) překračuje specifikaci (- 40mmAg), membrána akčního členu vytahuje táhlo. V tomto stavu je škrticí klapka II.stupně připravená se otevřít kdykoliv, kdy se škrticí klapka I.stupně dále otvírá, otvírá se i škrticí klapka II.stupně. Obr. 4-l-8 [Hlavní systém II.stupně] Když je škrtící klapka I.stupně otevřena více než když pracuje II.stupeň volně (když je sešlápnutý pedál plynu), otevře se škrtící ventil II.stupně v souladu s činností škrtícího ventilu I.stupně. Palivo dodávané z plovákové komory se smísí v hlavní vzduchové trubici se vzduchem dodávaným hlavním vzdušníkem a vstupuje hlavní tryskou II.stupně do malého difuzoru (II.stupně) Obr. 4-l-7 Obr. 4-l-9

6 Akcelerační čerpadlo Když je rychle sešlápnut plynový pedál (akcelerátoru) během volnoběhu otevře se škrtící klapka, ale dostatek paliva pro rychlou reakci. Potřebné množství paliva zajišťuje čerpadlo. Rameno (páka) čerpadla akcelerace je spojeno s akcelerátorem. Když se otevře škrtící klapka sešlápnutímím pedálu plynu, rameno čerpadla tlačí dolů píst čerpadla uzavřít přívod kontrolu míč. Paliva v komoře čerpadla pak prochází sedlem ocelovékuličky a čerpadlem jet a je vypouštěno do difuzoru I.stupně. Obr. 4-l-11 Obr. 4-l-10 Systém sycení (sytiče) [Popis systému zde uvedeného se vztahuje na vozidlo vybavené systémem automatického sytiče. Takové vozidlo nemá žádné ovládání manualní (ruční) ovládání.] Tento systém je ovládán termostatickým akčním pohonem. Tento prvek (na principu teplotní roztažnosti vosku) v závislosti na teplotě motoru otevírá a zavírá klapku přívěry automaticky.

7 [Start studeného motoru] Má-li vosk akčního termoprvku nízkou teplotu (pod 28 C ), pružina uzávěry tlačí proti vosku v akčním termoprvku a pastork sytiče se otáčení ve směru hodinových ručiček. Klapka přívěry je tak uzavřen tlakem pružiny. Současně vačka ovládací páky drží škrtící klapku I.stupně optimálně otevřenou pro start motoru. Obr [Operace výložného systému] Během akcelerace po spuštění motoru se pootočí páka (3) současně s páku akcelerátoru (6) a škrtící klapkou (5), tyč sytiče (2) potáhne (a pootočí) klapkou přívěry. Tímto způsobem se zamezí přílišnému obohacení směsi a dosáhne hladkého zrychlení. [Ihned po startu moturu] Při startu stoupá vakuum v sacím potrubí. Membrána (8) otvírače sytiče pootevře klapku přívěry (páka sytiče otočí škrtící klapkou), což brání přílišnému obohacování směsi. Pokud by se klapka přívěry sytiče otevřela rychle, rozběh motoru by byl nerovnoměrný. Aby se tomu zabránilo, je vložena tryska mezi vakuové hadice otevírače sytiče a přívěra se otevře postupně. Když se motor zahřeje a teplota chladící vody přesahuje 24 C, hadice BVSV jsou propojeny se sacím potrubím a vakuum vytáhne membránu (9). a přívěra se tak otevírá trochu více než ve stejném stavu předtím. Obr [Akční člen otevírání (sytiče)] Jak se motor zahřívá vosk v akčním členu se roztahuje v závislosti na nárůstu teploty chladicí kapaliny. To způsobuje otáčení pastorku proti směru hodinových ručiček a postupné otevírání ventilu klapky přívěry. (Přívěra se otevírá zcela při teplotě chladicí kapaliny 65 C). Ve stejné době páka vačky

8 vrátí škrtící klapku do polohy běžných volnoběžných otáček. Obr [Systém regulace volnoběhu] (Udržování otáček volnoběhu ) Existují dva typy tohoto systému, s jednostupňovým a dvoustupňovým pohonem (akčním. Použití závisí na specifikaci vozu. Následující obrázek ukazuje druhý (dvoustupňový) systém. První systém nemá membránu B. Systém stabilizuje volnoběžné otáčky motoru, když je zapnut minimálně jeden z těchto eletrických obvodů: osvětlení vozu (tlumená, koncová, obrysová atd. světla), vyhřívání skel (pokud je instalováno) ventilátor vytápění Když elektrické zatížení některého z výše uvedených zatížení je prostřednictvím elektrického signálu,přeneseno na TWSV (trojcestný elektromagnetický ventil) otevře TWSV průchod. podtlaku od sacího na membránu (7) šedého akčního (podtlakoého) členu (16), ten působí na membránu A regulátoru volnoběhu. V souladu s pohybem membrány A, působí táhlo regulátoru na páku (12) kterou posouvá o něco dále, než při běžných volnoběžných otáčkách a otevírá škrtící klapku (asi o 3, 5 ) (a i při zátěži, motor běží na ot/min).). Činnost podtlakového ventilu BVSV (8) (je otevřený když teplota chladicí kapaliny motoru je nižší než 55 C. Vakuum tak působí na membránu B a (převodem) na škrtící klapku (o asi 3 ) více než v popisu výše. Obr Když se motor zahřeje a chladící teplota vody překračuje 77 C, BVSV zavře průchod k membráně A a podtlak působí jen na B (membrána A se vrátí do výchozí pozice). Když TWSV vypne (bez elektrického zatížení od výše uvedených spotčebičů) regulace nepůsobí a otáčky volnoběhu motoru jsou upraveny šrouby seřízení volnoběhu. VYJMUTÍ A INSTALACE VAROVÁNÍ: Vyjmutí a instalaci karburátoru provádějte v prostorách dobře větraných a kde není otevřený oheň. Vyjmutí 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Vypusťte chladivo z výtokové hadice (u karburátoru z automatickým sytičem) 3) Odstraňte z karburátoru přívod vzduchu. 4) Odpojte z katburátoru kabel elektromagnetické cívky 5) Odpojte palivovou přívodní hadici z karburátoru. 6) Odpojte vtokové a výtokové hadice chladiva (u

9 karburátoru z automatickým sytičem) 7) Odpojte táhlo sytiče nebp kabel automatického sytiče z karburátoru. 8) Odpojte distributor vakua z karburátoru. 9) Odpojte hadice vakua z otevírače sytiče. 10) Zkontrolujte zda je vše nutné pro vyjmutí karburátoru odstraněno, případně odpojte nezbytné 13) Odstraňte karburátor ze sacího potrubí. Obr Instalace Nainstalujte zpět v obráceném pořadí vyjmutí. Při instalaci skříně přívodu vzduchu do karburátoru na karburátor otáčejte ji proti směru hodinových ručiček po kontakt s karburátorem a zajistěte spojení maticí. Obr

10 OPRAVA, GENERÁLNÍ OPRAVA Tato část popisuje proceduru opravy karburátoru po demontáži z motoru (popsána v předešlém textu). [Typ s ručně ovládaným sytičem] POZNÁMKA: Vyměňte všechna těsnění a opotřebované nebo poškozené části. Demontáži a zpětné montáži karburátoru věnujte zvláštní péči nepoškoďte páky na šachtě škrticí klapky, ani jinéčásti Nedemontuje elektromagnetický ventil řízení směsí a pístu vstřikovacího čerpadla akcelerátoru. Neodstraňujte mikro vypínače z podpěry (držáku) kde jsou nainstalované. Rozebrání 1) Po odpojení tří hadic a páky čerpadla demontujte horní díl karburátoru z plovákové komory odstraněním pěti šroubů. Povolte šrouby podpěry (držáku) volnoběhu. [Typ s automatickým sytičem] Obr. 4-l-20 2) Odstraňte plovák a jehlový ventil z horního dílu a potom sedlo jehlového ventilu a filtr jehlového ventilu. Obr Obr

11 Čištění 1) Promyjte níže uvedené součásti karburátoru v čistidle a vyfoukejte vzduchem: všechny vzdušníky a palivové trysky jehlové ventily, sedla ventiů a filtry, plovák 2) Profoukejte stlačeným vzduchem všechny pasáže. 3) Vyčistěte spodní části plovákové komory. POZNÁMKA: 1. Neponořujte do čistícího roztoku tyto součásti karburátoru. elektromagnetický ventil píst čerpadla akcelerátoru gumové součásti a těsnění termoakční (voskový) člen 2. Nečistěte palivové kanálky a trysky dráty (mohou je poškodit) Kontrola 1) Zkontrolujte plynulý chod klapky přívěry a škrtící klapky. 2) Zkontrolujte opotřebení jehlového ventilu. Montáž [hlavní trysky I. a II.stupně] Na hlavě každé trysky je vyražené číslo a pro instalaci mají značku pro instalování ve správné poloze. POZNÁMKA: Při výměně trysky je nutné použít stejné číslo jako měla původní. Hlavní tryska I.stupně má nižší číslo než hlavní tryska II.stupně. Obr Pro instalaci hlavních trysek intalujte těsnění a drenážní (průchozí) šroubení jako je uvedeno na následujícím obrázku. Obr Obr

12 [Víko plovákové komory] 1) Instalujte těsnění na těleso karburátoru Obr ) Instalujte víko na těleso na těsnění. Zajistěte, aby se těsnění neposunulo z místa. 3) Utáhněte šrouby, 5 a 6 na obrázku (viz.obrázek). Srovnejte značky 7 s ryskami vyznačenými před rozebráním. Obr ) Po složení karburátoru jej instalujte na sací potrubí. Po instalaci zkontrolujte jeho funkci. Ostatní K instalaci a rozložení podtlakových hadic a součástí karburátoru získáte poslouží následující obrázky. 1) typ s automatickým sytičem Obr ) Nainstalujte sponku tahla akcelerační pumpy (2) a sponku hřídele (3), pružinu klapky přívěry (4) a HIC podtlakovou hadici. (viz. následující obrázek) Obr

13 2) typ ovládaný ručně

14

15 SERVISNÍ ÚDRŽBA Táhlo (kabel lanko) akcelerátoru. (Platí pro vozidlo vybavené automatickým typem karburátoru). Zkontrolujte lanko plynu (akcelerátoru), volnost a seřiďte bude-li to potřeba. 1) Když je chladný karburátor a chladicí kapalina, volnost (vůle) A kabelu by mělabýt mm (přesvěčte se, že, že klapka přívěry je zcela uzavřena). 4) Demontujte konzolu (držák) z regulátoru volnoběhu a ovládací akční člen (jeli jím vybaven) 5) Dejte zvět 2 šrouby demontované v bodě 4) a utáhněte je. 6) Demontujte šroub trysky II.stupně a nahraďte ji speciálním přípravkem (A). POZNÁMKA: Při odebírání šroubu, podržte nad kontejnerem (miskou) nebo tkaninou kvůli vytékajícímu palivu. 7) Nastartujte a držte motor při volnoběžných otáčkách a zkontrolujte plovákovou úroveň, která by měla být v rámci H, jak je uvedeno níže. Obr ) Když karburátor a chladivo jsou teplé volnos kabelu (lanka) má být 3 5 mm. Není-li vůle vrámci specifikace upravte ji seřizovací matici. Po úpravě utáhněte bezpečně pojistnou matici. Nastavení plováku VAROVÁNÍ: Kontrolu plovákové hladiny provádějte v dobře větrané místnosti, a není nebezpečí ohně. Takto zkontrolujte úroveň plovákové hladiny omocí speciálního nástroje. 1) Demontujte carburátor ze sacího potrubí. 2) Udělejte značky na konzole i potrubí pro opětovné složení (viz Obr zpět) 3) Po uvolnění matice hřídele ventilu (klapky) akcelerátoru odeberte páku volnoběhu. Obr Plováková úroveň 20,5 23,5 mm

16 Je-li hladina paliva (plováková hladina) v rámci specifikace, nainstalujte vše zpět v obráceném pořadí demontáže 1) 4). Není-li plováková hladina paliva vrámci specifikace, upravte ji. Při zpětné montáži respektujte značky (rysky) vyznačené před demontáží. [úprava] Odstraňte karburátor ze sacího potrubí (viz odpovídající popis demontáž karburátoru) a poté karburátor a přívod vzduchu do karburátoru (viz. kapitola Generální oprava ). Demontujte horní díl karburátoru, a převraťte jej. Změřte vzdálenost mezi plovákem a okrajem (horního dílu). Naměřená vzdálenost je plovoucí úroveň, a ta by měla odpovídat specifikaci. 1) Zkontrolujte plovákovou výšku H. POZNÁMKA: Kontrola plovákové výšky se provádí přes jehlový ventil Měření by mělo být provedeno bez těsnění na horním dílu karburátoru. Pro odměření výšky H použijte něco stejného jako je zadaná H (např. vrták nebo montážní šroub karburátoru), tloušťku ověřte posuvným měřidlem (šuplerou). Obr Specifikace plovoucí úrovně 7 mm 2) Jeli plovoucí úroveň mimo specifikaci, nastavte ji (přihnutím) nahoru nebo dolů. Obr ) Zkontrolujte opotřebení jehlového ventilu a také protřepáním,že není žádné palivo v plováku. Po skončení kontroly nebo úpravy smontujte dle kapitol Generální oprava a Demontáž a montáž. Po instalaci karburátoru na sací potrubí, nastartujte motor a zkontrolujte všechny části vstupu paliva na netěsnosti. Zkontrolujte také pečlivě odkazy na systém v kapitolách služeb provozu a údržby. Volnoběžné otáčky a volnoběžná směs paliva POZNÁMKA: Potřebujete externí otáčkoměr. 1) Předem se přesvěčte, že: teplota chladicí kapaliny je v rámci níže uvedené oblasti palubního teploměru Obr klapka přívěry je v plně otevřené poloze veškeré příslušenství (stěrače, topení, osvětlení, atd.) jsou mimo provoz časování zapalování je vrámci specifikace vzduchový filtr je správně nainstalován a je v pořádku vůle ventilú je vrámci specifikace [Seřízení volnoběhu a palivové směsi ] Upravte volnoběžné otáčky motoru a palivovou směs při volnoběžných otáčkách následujícím postupem 1) Seřiďte volnoběžné otáčky na 880 r/min. seřizovacím šroubem (1). 2) Následně (při 880 ot/min) upravte směs paliva volnoběhu otáčením seřizovacího šroubu (2) doleva nebo doprava a nastavte na pozici, kdy jsou nejvyšší otáčky motoru. (Toto je nejlepší volnoběžná pozice.) 3) Zopakujte ukony 1) a 2) ještě jednou a pak znovu ukon 1) (seřízení volnoběžných otáček na 880 ot/min šroubuem(1).) 4) Po ukončení práce jsou volnoběžné otáčky motoru ve specifikaci a volnoběžná směs paliva

17 se pomalu přizpůsobuje šroubu (2). Všechny (tyto) vozy jsou dodávány s továrním seřízením CO% následujícím způsobem. CO% ve volnoběžné směsi 1,5 + 0,5 Specifikované otáčky volnoběhu r/min. V zemi se zákonnými emisními limity (CO %) bude toto seřízení při testování výfukového plynu splňovat výše uvedená specifikace. K seřízení šroubu (2) volnoběžné směsi paliva slouží speciální nástroj A. Není-li funkce správná zopakujte pečlivě předešlé úkony seřízení volnoběhu (otáček i palivové směsi) [TWSV (trojcestný elektromagnetický ventil] 1) Zapněte všechny spotřebiče (světla, ventilátor topení, vyhřívání ap.) 2) Odpojte TWSV tělísko od sacího potrubí a trysky. 3) Po odpojení se ujistěte, že neexistuje žádná souvislost mezi (těmito) hadicemi. 4) Zapněte hlavní světla a foukněte do hadice odpojené od trysky a ujistěte se, že je kontinuita mezi hadicemi. Při zjištění vady v položkách 3) a 4), nahraďte hadice, kanel nebo TWSV. [Pohon (regulace volnoběhu)] 1) Odpojte hadice z pohonu 2) Vytáhněte ručně píst z válce pohonu co nejvíce a prstem ucpěte otvor z něhož byla odpojena hadice. 3) V pozici 2) pusťte píst, zůstává-li (nevrací se,) je to normální. Vrací-li se je pohon vadný a je nutné jej nahradit. Obr Poznámka: U 2-stupňového pohonu regulace volnoběhu po vytažení píst ucpěte prsty otvory (1) a (2) (viz. obrázek). Při ucpaných otvorech puštěný píst musí zůstat na místě, jinak je pohon vadný. Po uvolnění prstu z otvoru (1) se píst trochu zasune, ale vysune se zpět (zustaneli ucpán otvor (2)). Obr Zvýšení volnoběžných otáček [kontrola] 1) Upravte volnoběžné otáčky jak uvedeno výše (viz. Seřízení volnoběhu a palivové směsi), a nechte motor běžet. 2) Zapněte hlavní světla. Zvýší-li se trochu volnoběžné otáčky motoru než je zadaná specifikace volnoběžných otáček, signalizuje to správnou funkci. Obr [Redukční ryska] 1) Demontujte redukční trysku z podtlakové hadice 2) Jednou stranou (šedou) ucpěte prstem jako na obrázku a pod tlakem -50 cmhg z vývěvy zkontrolujte, že tento podtlak postupně polevuje před uvolněním prstu. Vyměťe je-li vadný.

18 regulace volnoběhu 2- stupňového typu použijte pouze "A" (vstup). 3) Potom zapněte světla. Otáčky motoru v tomto stavu by měly být mezi ot/min. Pokud nejsou v rámci specifikace, upravte volnoběh seřizovacím šroubem (4). Obr [BVSV( bimetalový přepínací ventil vakua)] Tato kontrola se vztahuje na vozy s 2-stupňovou regulací volnoběhu s BVSV. 1) Odpojte podtlakové hadice z akčního členu. regulace volnoběhu B a 3-cestného rozdělovače. 2) S chladným motorem (teplota nepřesahuje 52 C), vzduch procházející vstupem (2) BVSV by neměl přijít z filtru (3), ale z mista (1). 3) S zahřeje motor (teplotuchladicí kapaliny) nad 79 C. Vzduch procházející vstupem (2) by se neměla dostat ven z místa (1) ale z filtru (3). Je-li zavada v kroku (2) nebo (3) vyměňte BVSW. Obr ) Pokud je pohon regulace 2-stupňového typu, po kontrole a/nebo úpravě, jak je popsáno ve 3), vyrovnejte v "A" a "B" podtlak -50 cmhg a zapněte hlavní světla. Otáčky motoru by měly být ot/min. Není-li to ve specifikaci, seřiďte šroubem (5). [úprava] Je-li TWSV, akční člen regulece volnoběhu, hadice, el. kabely a kapacita baterie v pořádku a přesto systém nefunguje, postupujte následujícím způsobem. 1) Odpojte podtlakovou hadici k akčnímu členu regulace volnoběhu z TWSV a připojte vakuometr do stejné hadice (viz obr. dále) 2) Pomocí vývěvy měřidlo, aplikujte na pohon regulace volnoběhu za chodu motoru podtlak -50 cmhg určený volnoběhu po zahřátí. Je-li pohon Obr Systém automatického sytiče [kontrola] 1) Demontujte skříň vzduchového filtru 2) Zkontrolujte že klapka přívěry je zcela uzavřena, když je motor studený a okolní teplota (prostředí) je nižší než 28 C. Zkontrolujte plynulý chod klapky sytiče jeho stlačením (lehce) prstem.

19 5) Zastavte motor, když je zahřátý a znovu demontujte skříňku se vzduchovým filtrem a přesvěčte se že klapka je plně otevřena. Obr ) Pokud nebyla zhledána žádná závada namontujte zpět vzduchový filtr. 7) Pokud výsledek kontroly v kroku 3) je neuspokojivý zkontrolujte související části příslušnými postupy. Obr ) Po provedení kroku 2), spuštění a běhu motoru při volnoběžných otáčkách, vizuálně zkontrolujte vzdálenost mezi klapkou přívěry a tělesem karburátoru(označenou jako "A" na obrázku). Je-li ventil otevřen mírně ze své plně uzavřené polohy, podtlakové součásti sytému jsou v dobrém stavu. POZNÁMKA: Když se motor zahřívá vzdálenost "A" se zvětšuje s teplotou. [Otevírač sytiče] (teplota prostředí musí být nižší 28 C) 1) Odpojte hadici z otevírače sytiče (3). 2)) K hadici (5) připojte měřič podtlaku. 3)) Zkontrolujte, že: - když je aplikován podtlak -50 cmhg na hadici (5) je vzdálenost "A" v rámci 1,3-1,6 mm při mírném tlaku na klapku přívěry. - Když tlak je zastaven, ukazatel zůstává v pozici-50 cmhg. Pokud je obojí v pořádku, části mezi otevíračem (1) (strana I.stupně) a klapka přívěry jsou v dobrém stavu, ale pokud není, opravte nebo vyměňte. Korekce je možná v ohybu páku na konci hřídelepístu membrány. Obr ) Zastavte motor a po montáži vzduchového filtru znovu nastartujte a zahřejte.

20 Obr [Redukční tryska] 1)) Demontujte z xxxx (3) a (4) podtlakové hadice. 2)) Zacpěte jednu stranu xxxx prstem (viz. obrázek) a aplikujte podtlak -50 cmhg, po uvolnění prstu se musí tlak postupně vyrovnat. Vyměňte je-li vadný. Obr )) Po kontrole nebo korekci, jak je popsáno v kroku 3) odpojte podtlakovou hadici (6) ze sekundární strany na otevírače sytiče (4). 5)) Aplikujte podtlak -50 cmhg na primární a sekundární strany a zkontrolujte následující položky: - Mezera "C" by měla být 2 2,5 mm při tlačení na klapku/ventil. - Při uvolnění tlaku zůstává ukazatel v pozici -50 cmhg. Pokud je zjištěna závada, opravite nebo vyměňte. Mezeru "C" lze v tomto případě seřídit úpravou šroubu (9). POZNÁMKA: Tato úprava muže následovat po potvrzení dobrého stavu otevírače sytiče na primární straně. Seřizovací šroub (9) nemůže upravit nastavit otevírač primární straně. Obr POZNÁMKA: Redukční trysky (3) a (4) sou shodné. Instaluje se zelenou stranou k otevírači sytiče. 8) Pokud v kroku 5) zjistíte, že klapka přívěry se otevře plně, vada spočívá ve voskovém termoakčním členu nebo systému jeho propojení. Vyhledejte vadu, demontujte z karburátoru zkontrolujte. Nahraďte vadné částí. Toto proveďte pečlivě, aby nebyla matice "A" na páce voskového termoakčního členu uvolněna.

21 Karburátor s ručně ovládaným sytičem [kontrola] 1) Nastartujte motor a zahřejte na normální provozní teplotu. 2) Vytáhněte (zapněte na plno) sytič a sledujte okamžité otáčky motoru. Jsou-li vrámci specifikace rychlost rychlého volnoběhu je v pořádku. Obr [seřízení] Pokud výsledek kontroly je neuspokojivý seřídíme do specifikace šroubem seřízení rychlého volnoběhu. Zvýšené volnoběžné otáčky (se sytičem) Karburátor s automatickým sytičem [Kontrola] 1) S demontovanou skříní vzduchového filtru se ujistěte, že klapka je zcela zavřená. (teplota musí být do 25 C. 2) Nastartujte motor a sledujte okamžité otáčky motoru. Jsou-li v rozmezí je to v pořádku. [Seřízení] Pokud výsledek kontroly je neuspokojivý seřídíme do specifikace šroubem seřízení zvýšených volnoběžných otáček. POZNÁMKA: Tuto činnost je třeba provést rychle, protože akci ovlivňuje zvyšující se teplota voskového akčního členu automatického sytiče. Obr Rychlé volnoběžné otáčky za normální operační teploty r/min Obr Rychlé volnoběžné otáčky při teplotě do 25 C r/min

22 Výložný systém (použitý u karburátoru s automatickým sytičem) [kontrola] Kontrola musí být prováděna když motor je chladný (teplota nižší 25 C) a motor není spuštěn. 1) Demontujte skříň vzduchového filtru. 2) Přesvěčte se, že klapka přívěry je úplně zavřená. 3) Otevřete úplně škrtící klapku. Když se klapka přívěry otevírá asi v polovině její cesty je výložný systém v dobrém stavu. Obr [Zdvih pístu] 1) Zahřejte motor na normální provozní teplotu. 2) Vypněte motor a demontujte skříň vzduchového filtru. 3) Sešlápněte naplno plynový pedál a změřte zdvih pístu pumpy. Je-li mimo specifikaci seřiďte jej (přihnutím). Specifikace zdvihu pístu 3,8 4,2 mm Obr [seřízení] Je-li stav výložníku mimo specifikaci, seřiďte přihnutím páček B Obr Obr Akcelerační pumpa [kontrola] 1) Demontujte skříň vzduchového filtru. 2) Ujistěte se, že při sešlápnutí plynového pedálu jde z trysky paliva. Membrána (sekundárního pohonu) [kontrola] 1) Připojte měření podtlaku k podtlakové hadici sekundární strany pohonu 2) Otevřete úplně škrtící klapku I.stupně a aplikujte podtlak 5-10 cmhg a kontrolujte že: - se píst pohonu plynule pohybuje když se alikuje podtlak. - že píst zustane stát ve výchozí poloze déle než 10 sekund.

23 Pokud není píst vytažen nahoru nebo zůstane ve stejné pozici (vytažen), vyměňte pohon. Obr Palivový system [kontrola] 1) Přesvěčte se, že elektromagnetický palivový ventil na karburátoru pracuje (klepne) při zapnutí a vypnutí zapalování (bez spuštění motoru). Obr Pokud je v kroku 1) zjištěna závada. Zkontrolujte správné připojení konektoru a pomocí voltmetru je-li elektrický proud na elektromagnetickém ventilu když zapnuto zapalování. Opravte nebo vyměňte vadné.

24 4-2. ČISTIČ VZDUCHU (VZDUCHOVÝ FILTR) VŠEOBECNÝ POPIS Úkolem čističe vzduchu je přivést do motoru ke spalování suchý čistý vzduch bez špíny a prachu. Poškozený čistič musí být ihned nahrazený novým. Částečky prachu by způsobily nadměrné opotřebení motoru a trvalé snížení jeho výkonu. Také, vlastní filtr (vložka) musí být pravidelně čištěn a měněn, aby plně plnil svou funkci. Zanesený (ucpaný) filtr má za následek zvýšení spotřeby paliva. Obr Obr ) Instalujte zpět filtr a očištěné víko, přesvěčte se, že je správně usazené a spony jsou řádně zajištěny. (Jeli vůz vybaven TCAC systémem připojte jeho hadice na víko skříně vzduchového filtru) 4) Instalujte výstuní hadici. Obr SERVISNÍ ÚDRŽBA Čistič vzduchu prvek [čištění] Vzduchový filtr by měl být čištěn a vyměňován pravidelně. 1) Odstraňte výstupní hadici a víko čističe. Jeli vůz vybaven TCAC systémem odpojte jeho hadice z víka skříně vzduchového filtru) [Výměna] 1) Odstraňte výstupní hadici a víko čističe Jeli vůz vybaven TCAC systémem odpojte jeho hadice z víka skříně vzduchového filtru) 2) Odstraňte vzduchový filtr. 3) Instalujte nový filtr a očištěné víko, přesvěčte se, že s je správně usazené a spony jsou řádně zajištěny. (Jeli vůz vybaven TCAC systémem připojte jeho hadice na víko skříně vzduchového filtru) 4) Instalujte vzdušnou výtokovou hadici. 2) Vyjměte ven vzduchový filtr a vyčistěte vyfoukáním stlačeným vzduchem

25 Obr PALIVOVÉ ČERPADLO, FILTR A VEDENÍ PALIVA VŠEOBECNÝ POPIS Hlavní součásti palivové soustavy jsou palivová nádrž, palivové čerpadlo a čistič paliva a tři vedení; palivové přívodní vedení, zpětné vedení paliva a odvzdušnění. Zda vybaven odlučovačem par nebo 2-cestným zpětnýtný ventilem nebo není závisí na typu vozidla. Obr

26 Palivové čerpadlo Mechanické palivové čerpadlo je namontované na hlavě válců. Membrána v palivovém čerpadle je ovládaná z vačky na vačkové hřídeli motoru, prostřednictvím palivové tyče čerpadla a vahadla palivového čerpadla. Palivové čerpadlo dodává palivo do karburátoru. Zpětné vedení slouží k tomu, aby přebývající palivo (které nepustí plováková komora do karburátoru) odteklo zpětným obvodem k palivové nádrži. Jinými slovy, palivové čerpadlo je vchodu a stálý průtok paliva zabraňuje jeho přehřátí u motoru. Obr Obr Obr VYJMUTÍ A INSTALACE Obr VAROVÁNÍ Před jakoukoliv servisní prací na palivové soustavě, mějte vždy na paměti následující varování Odpojte záporný kabel z baterie Nikdy nekuřte a zajistěte, že v blízkosti není (a nebude) otevřený oheň Mějte po ruce hasící přístroj Používejte ochranné brýle Uvolněte tlak v palivové nádrži (uvolněte a opět instalujte uzávěr). Jinak se uvolní při demontáži součástí soustavy. Čistič paliva Čistič paliva je umístěný v přední části palivové nádrže, na pravé straně podvozku. Palivo vstupuje k filtraci jeho přívodní hadici a, po průchodu filtrem, jde hadicí do palivového čerpadla. nepozvanou výtokovou. Tento filtr není rozebíratelný (mění se jako celek). Palivové čerpadlo 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Uvolněte a opět uzavřete uzávěr palivové nádrže. 3) Odpojte hadice přívod z palivového čerpadla paliva (vstupu, výstupu a zpětné vedení)

27 Obr ) Odstraňte palivové čerpadlo z hlavy válců. 5) Odstraňte palivovou tyč čerpadla z hlavy válců. Obr ) Připojte záporný kabel k baterii. 3) Po instalaci, nastartujte a zkontrolujte těsnost. Obr [instalace] Obrácená procedura vyjmutí Zvláštní péči věnujte Před zpětnou instalací namažte tyč palivového čerpadla motorovým olejem. Použij nové těsnění Zkontrolujte řádné připojení hadic Palivový filtr [vyjmutí] 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Uvolněte a opět uzavřete uzávěr palivové nádrže 3) Odpojte vstupní a výtupní hadice z čističe paliva 4) Odstraňte čistič paliva. [instalace] 1) Instalujte filtr a sevřete sponu, připojte hadice vstupu a výstupu k čističi (filtru) POZNÁMKA: Výstupní hadice se připojuje nahoře, vstupní dole. Palivová nádrž [vyjmutí] 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Odpojte vodič z palivoměru 3) Uvolněte a opět uzavřete uzávěr palivové nádrže 4) Zvedněte auto. 5) Vypusťte palivo odstraněním vypouštěcí zátky. 6) Odstraňte kryt plnící hadice 7) Odpojte plnící hadici z palivové nádrže. 8) Odpojte palivové potrubí z palivové nádrže. 9) demontujte palivovou nádrž. [Čištění palivové nádrže] VAROVÁNÍ: Tato očišťující procedura neodstraní všechny výpary z paliva. Nepokoušejte se o proto o žádnou opravu nádrže, která vyžaduje velké teplo nebo plamen. Následkem exploze by došlo k úrazu. Při čištění palivové nádrže postupujte takto 1) Po demontáži odstraňte z palivové nádrže všechny hadice a palivoměr. 2) Vylejte veškeré zbývající palivo z tanku. 3) Pohybujte tankem, aby se zbytky rozlévali po vnitřních stěnách. 4) Naplňte tank (částečně) teplou vodou a důkladně protřepejte. Toto opakujte několikrát, až bude čistý. Pokud je uvnitř rezavý vyměňte jej. 5) Úplně vylejte zbývající vodu a nechejte v normálním prostředí vyschnout.

28 [Instalace] Instalace je obrácené vyjmutí. Utahovací moment pro vypouštěcí zátku palivové nádrže N.m VAROVÁNÍ: Tento servis musí být vykonaný v dobře větraném prostoru mimo dosah otevřeného ohně (jako plynové ohřívače vody, kouření elektrické zářiče apod.). Dbejte na správné a bezpečné připojení hadic (viz obr ) zejména Délku trubice vhadici Bezpečné umístění spony Po montáži a spuštění motoru zkontrolujte těsnost Všimněte si, že trubice mají různě upravené konce. Ujistěte se, že jste všechny spoje zajistili (sevřeli) správně Ukázky správně provedených spojení SERVISNÍ ÚDRŽBA Palivová potrubí Vizuálně zkontrolujte palivová potrubí, spojení, netěsnosti, poškození a bezpečnost spon. Opravte případné závady. Vyměňte hadice které jsou podezřelé (že by mohly prasknout). Obr Uzávěr palivové nádrže Vizuálně zkontrolujte těsnění uzávěru palivové nádrže. Je-li poškozené hrdlo vyměňte ho. Bezpečné umístění spony od konce hadice 7 mm Bezpečné nasunutí hadice na trubici mm POZNÁMKA: Jestli uzávěr vyžaduje nahrazení, je nutné jej nahradit stejným (stejnými funkčními vlastnostmi). Nevhodný uzávěr může mít za následek špatnou funkci systému. Obr

ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ. POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH

ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ. POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH 5 1. VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ SYSTEM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI SYSTÉM TERMOSTATICKÉHO

Více

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA Palivová soustava se skládá z palivové nádrže, palivového kohoutu, palivového čerpadla, dvou karburátorů a dvou oddělených vzduchových filtrů, pro každý karburátor zvlášť.

Více

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez 1 HLAVNÍ ČÁSTI KARBURÁTORU Karburátor se skládá ze tří hlavních částí : směšovací komory se škrtící klapkou, tělesa karburátoru s difuzorem a plovákovou komorou, víka karburátoru. V hlavních částech karburátoru

Více

10 Před horní úvrati při 850 ot/min

10 Před horní úvrati při 850 ot/min Kapitola 5B Zapalování Obsah 1 Zapalovaní - všeobecné informace...145 2 Zapalování testování...146 3 Zapalovací cívka (y) demontáž, testování a montáž...147 4 Rozdělovač - demontáž a montáž...147 Technické

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

P - 150. Příručka pro uživatele. Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150

P - 150. Příručka pro uživatele. Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150 Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150 P - 150 Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady P 150. Obsah Specifikace Instalace Práce s ventilem Vnitřní

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Mechanické, poháněné excentrem na váčkové hřídeli. Solex 34-34 Z1, Solex 32-34 Z2 nebo Weber 36 TLP. Solex 34-34Z1 nebo Solex 32-34 Z2

Mechanické, poháněné excentrem na váčkové hřídeli. Solex 34-34 Z1, Solex 32-34 Z2 nebo Weber 36 TLP. Solex 34-34Z1 nebo Solex 32-34 Z2 Kapitola 4A Palivový systém - karburátorové motory Obsah 1 Všeobecné informace a bezpečnostní opatření...109 2 Sestava čističe vzduchu -...109 3 Čistič vzduchu a řízení teploty vzduchu všeobecné informace

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

BVF Karburátor 16 N3

BVF Karburátor 16 N3 BVF Karburátor 16 N3 Technický popis Karburátor BVF je originální sériově montovaný karburátor pro všechny motocykly Simson. Karburátor je kvalitně vyrobený ze zinkového odlitku. Je kompletní připravený

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem.

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití Tlakovačka chladícího systému Návod na použití OBSAH Použití... 3 Montáž....3 Připevnění k systému... 4 Tlaková zkouška... 6 Odpojení ze systému...7 Opatření a údržba... 8 Výměna těsnícího balónku... 8

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4 s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy CZ verze 1.0 1. Úvod Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT EA urychluje instalaci kotlů tím,

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

MONTÁŽ - ÚDRŽBA - NÁVOD NA OPRAVU typ: P5/EP 5. Řídící ventilový systém P5 je ventilový polohovací systém od PMV s modulovým konstrukčním systémem.

MONTÁŽ - ÚDRŽBA - NÁVOD NA OPRAVU typ: P5/EP 5. Řídící ventilový systém P5 je ventilový polohovací systém od PMV s modulovým konstrukčním systémem. MONTÁŽ - ÚDRŽBA - NÁVOD NA OPRAVU typ: P5/EP 5 1. ÚVOD Řídící ventilový systém P5 je ventilový polohovací systém od PMV s modulovým konstrukčním systémem. Základní jednotkou systému je pneumatický polohový

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F

Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3 Návod k použití MVVS 116-BOXER IRS č: 3010 Verze 1.3 1 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 116. MVVS 116 je určen pro pohon rádiem

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ ŘEZAČKY 2010-025 Srpen Strana 1/13 CZ VZTAHUJE SE NA MODELY: FR9040, FR9050, FR9060, FR9080 a FR9090 SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: KAMPAŇ H56

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ČÁST 8

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ČÁST 8 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ČÁST 8 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA Tato část obsahuje funkční principy, servisní práce a kontroly veškerého elektrického vybavení. Informace týkající se akumulátoru a zapalovacích svíček jsou

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Petrolejová vysokotlaká lampa. Obj. č.: 46 21 09

Petrolejová vysokotlaká lampa. Obj. č.: 46 21 09 NÁVOD K OBSLUZE Petrolejová vysokotlaká lampa Obj. č.: 46 21 09 POZOR! Před uvedením lampy do provozu bezpodmínečně odstraňte transportní ochranné balení skleněného cylindru (plastové a pěnové kroužky,

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 50 70 90 110 ÚVOD Tento manuál poskytuje jasné detaily k užívání tohoto vozidla. Tento manuál zároveň obsahuje

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Postup při výměněboční a horní patky motorových rozvodůpřed vydáním nového návodu k dílenským opravám.

Postup při výměněboční a horní patky motorových rozvodůpřed vydáním nového návodu k dílenským opravám. Service 2013/0003/1 Information Postup MY2012 54.12.62 SMYKADLA RETEZU Věc Pokyny pro výměnu boční a horní patky motorových rozvodůu motorůf1c CNG Popis Postup při výměněboční a horní patky motorových

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje Uživatelská příručka CZ Pneumatická odsávačka oleje 90 l Č. výrobku: 30655 Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Návody

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 /

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 / CZ Skupina solárního čerpadla 1 / 2 26-28 Wolf GmbH Postfach 138 8448 Mainburg Tel. +498751/74- Fax +498751/7416 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 36472_2162 Änderungen vorbehalten Bezpečnostní pokyny

Více

ZEPHYR SENSOR Průvodce instalací a údržbou Automatický splachovací ventil pro pisoáry

ZEPHYR SENSOR Průvodce instalací a údržbou Automatický splachovací ventil pro pisoáry www.ferro.pl ZEPHYR SENSOR Průvodce instalací a údržbou Automatický splachovací ventil pro pisoáry CZ CZ TECHNICKÉ ÚDAJE Ø50 Ø58 136 104 G 1/2 49 74 Napájení Doporučený tlak vody Předem nastavený dosah

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ H y d r o S p i n NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, kterých je třeba dbát během montáže a spuštění. Je proto nezbytné,

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

MixRite. Návod k používání a obsluze

MixRite. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze MixRite Výrobek název: Dávkovací čerpadlo typ: MixRite Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah: 1. Úvod 3 2.

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou

Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou Tlakově nezávislé regulační ventily KTH 512 Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826

Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826 Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826 Návod k použití 1 Upozornění pro uživatele: 1. Motor musí užívat směsného paliva. 2. Motor by měl běžet bez zátěže 3,5 minut po

Více

1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU

1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU 1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU 2) Typ: IVAR.PRV 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět

Více