ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA OBSAH 4-1. KARBURÁTOR VŠEOBECNÝ POPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA OBSAH 4-1. KARBURÁTOR... 4-2 VŠEOBECNÝ POPIS... 4-31"

Transkript

1 ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA POZNÁMKA: Tento oddíl se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem OBSAH 4-1. KARBURÁTOR VŠEOBECNÝ POPIS VYJMUTÍ A INSTALACE OPRAVA A GENERÁLNÍ OPRAVA SERVISNÍ ÚDRŽBA VZDUCHOVÝ FILTR VŠEOBECNÝ POPIS SERVISNÍ ÚDRŽBA PALIVOVÉ ČERPADLO, FILTR A VEDENÍ VŠEOBECNÝ POPIS VYJMUTÍ A INSTALACE SERVISNÍ ÚDRŽBA

2 4-1. KARBURÁTOR VŠEOBECNÝ POPIS Tento dvoukomorový typ karburátoru má primární a pomocné systémy. Primární volba činnosti systému za normálního jízdního stavu, a činnost systému při vyšších rychlostech (otáčkách) a větším zatížení. Klapka přívěry sytiče je v základní (primární) soustavě. V primárním systému je integrovaný i sytič. Hlavní součásti a jejich funkce jsou následující POZNÁMKA: V závislosti na specifikaci jsou montovány dva systémy 2 typy sytiče: Automatický sytič a ruční sytič. První je ovládán elektricky, druhý ručně ovladačem na palubní desce - polohy ovladače zapnuto vypnuto. sytič může mít 2 typy pohonu: jednostupňový nebo dvoustupňový 0br

3 Obr

4 Plovákový systém Funkcí systému je udržovat stálou úroveň paliva v komoře. Palivo z palivového čerpadla vstupuje do plovákové komory, prochází filtrem jehlového ventilu a jehlovým ventilem. Při snížení hladiny paliva v komoře, plovák klesá a jehlový ventil otevírá přívod paliva do komory. Vstupem paliva do komory plovák stoupá a jehlový ventil uzavírá přívod paliva. Stálá hladina paliva v komoře je udržována opakováním tohoto cyklu. Obr První stupeň Palivo, dodávané hlavní tryskou I.stupně se míchá v hlavní vzduchové trubici se vzduchem, z hlavního vzdušníku a směřuje hlavní tryskou do difuzéru. Obr Funkce volnoběhu V podmínkách velkého zatížení (je-li podtlak meně než 17 cmhg), podtlak v sání je významěji nižší, prožina tlačící na píst ventilu tlačí píst dolů, který otevírá ventil přívodu paliva. Pak palivo z plovákové komory dodávané tryskou a prochází stejnou pasáž, jak je popsáno výše. Tato směs směřující do difuzoru hlavní tryskou je ještě bohatší než výše popsaná směs. Systém zahrnuje Elektromagnetický ventil, který otevírá okruh systému po otočení klíče v zapalování do polohy ON a uzavírá v poloze OFF. Pohonné hmoty, které prochází hlavní tryskou I.stupně jsou odměřované tryskou volnoběhu a míchány se vzduchem ze vzdušníku č. 1. Směs prochází šetřící tryskou, dále se mísí se vzduchem ze vzdušníku č. 2 a je vypouštěna obtokovým kanálem a trubicí volnoběhu, nacházející se nedaleko škrtící klapky I.stupně. Při volnoběhu se směs přiváděná tryskou volnoběhu dále mísí se vzduchem v prostoru škrtící klapky I.stupně. Poměr směsi lze upravovat šroubem seřízení volnoběhu.to znamená, že jeho utahováním je směs hubenější a uvolněňováním je bohatší. Obr

5 Když je škrtící klapka I.stupně otevřena již více než 50, palivo z hlavní trysky II.stupně mísí se vzduchem vzdušníku volnoběhu a je dále odváděno obtokovým kanálem. Obr II.stupeň [pomalý běh II.stupně] Pomalý běh II.stupně je v činnosti během přechodu z hlavní činnosti I.stupně k hlavní činnosti II.stupně. Když škrticí klapka I.stupně je otevřená téměř 51 a vakuum v "A" (viz obr ) překračuje specifikaci (- 40mmAg), membrána akčního členu vytahuje táhlo. V tomto stavu je škrticí klapka II.stupně připravená se otevřít kdykoliv, kdy se škrticí klapka I.stupně dále otvírá, otvírá se i škrticí klapka II.stupně. Obr. 4-l-8 [Hlavní systém II.stupně] Když je škrtící klapka I.stupně otevřena více než když pracuje II.stupeň volně (když je sešlápnutý pedál plynu), otevře se škrtící ventil II.stupně v souladu s činností škrtícího ventilu I.stupně. Palivo dodávané z plovákové komory se smísí v hlavní vzduchové trubici se vzduchem dodávaným hlavním vzdušníkem a vstupuje hlavní tryskou II.stupně do malého difuzoru (II.stupně) Obr. 4-l-7 Obr. 4-l-9

6 Akcelerační čerpadlo Když je rychle sešlápnut plynový pedál (akcelerátoru) během volnoběhu otevře se škrtící klapka, ale dostatek paliva pro rychlou reakci. Potřebné množství paliva zajišťuje čerpadlo. Rameno (páka) čerpadla akcelerace je spojeno s akcelerátorem. Když se otevře škrtící klapka sešlápnutímím pedálu plynu, rameno čerpadla tlačí dolů píst čerpadla uzavřít přívod kontrolu míč. Paliva v komoře čerpadla pak prochází sedlem ocelovékuličky a čerpadlem jet a je vypouštěno do difuzoru I.stupně. Obr. 4-l-11 Obr. 4-l-10 Systém sycení (sytiče) [Popis systému zde uvedeného se vztahuje na vozidlo vybavené systémem automatického sytiče. Takové vozidlo nemá žádné ovládání manualní (ruční) ovládání.] Tento systém je ovládán termostatickým akčním pohonem. Tento prvek (na principu teplotní roztažnosti vosku) v závislosti na teplotě motoru otevírá a zavírá klapku přívěry automaticky.

7 [Start studeného motoru] Má-li vosk akčního termoprvku nízkou teplotu (pod 28 C ), pružina uzávěry tlačí proti vosku v akčním termoprvku a pastork sytiče se otáčení ve směru hodinových ručiček. Klapka přívěry je tak uzavřen tlakem pružiny. Současně vačka ovládací páky drží škrtící klapku I.stupně optimálně otevřenou pro start motoru. Obr [Operace výložného systému] Během akcelerace po spuštění motoru se pootočí páka (3) současně s páku akcelerátoru (6) a škrtící klapkou (5), tyč sytiče (2) potáhne (a pootočí) klapkou přívěry. Tímto způsobem se zamezí přílišnému obohacení směsi a dosáhne hladkého zrychlení. [Ihned po startu moturu] Při startu stoupá vakuum v sacím potrubí. Membrána (8) otvírače sytiče pootevře klapku přívěry (páka sytiče otočí škrtící klapkou), což brání přílišnému obohacování směsi. Pokud by se klapka přívěry sytiče otevřela rychle, rozběh motoru by byl nerovnoměrný. Aby se tomu zabránilo, je vložena tryska mezi vakuové hadice otevírače sytiče a přívěra se otevře postupně. Když se motor zahřeje a teplota chladící vody přesahuje 24 C, hadice BVSV jsou propojeny se sacím potrubím a vakuum vytáhne membránu (9). a přívěra se tak otevírá trochu více než ve stejném stavu předtím. Obr [Akční člen otevírání (sytiče)] Jak se motor zahřívá vosk v akčním členu se roztahuje v závislosti na nárůstu teploty chladicí kapaliny. To způsobuje otáčení pastorku proti směru hodinových ručiček a postupné otevírání ventilu klapky přívěry. (Přívěra se otevírá zcela při teplotě chladicí kapaliny 65 C). Ve stejné době páka vačky

8 vrátí škrtící klapku do polohy běžných volnoběžných otáček. Obr [Systém regulace volnoběhu] (Udržování otáček volnoběhu ) Existují dva typy tohoto systému, s jednostupňovým a dvoustupňovým pohonem (akčním. Použití závisí na specifikaci vozu. Následující obrázek ukazuje druhý (dvoustupňový) systém. První systém nemá membránu B. Systém stabilizuje volnoběžné otáčky motoru, když je zapnut minimálně jeden z těchto eletrických obvodů: osvětlení vozu (tlumená, koncová, obrysová atd. světla), vyhřívání skel (pokud je instalováno) ventilátor vytápění Když elektrické zatížení některého z výše uvedených zatížení je prostřednictvím elektrického signálu,přeneseno na TWSV (trojcestný elektromagnetický ventil) otevře TWSV průchod. podtlaku od sacího na membránu (7) šedého akčního (podtlakoého) členu (16), ten působí na membránu A regulátoru volnoběhu. V souladu s pohybem membrány A, působí táhlo regulátoru na páku (12) kterou posouvá o něco dále, než při běžných volnoběžných otáčkách a otevírá škrtící klapku (asi o 3, 5 ) (a i při zátěži, motor běží na ot/min).). Činnost podtlakového ventilu BVSV (8) (je otevřený když teplota chladicí kapaliny motoru je nižší než 55 C. Vakuum tak působí na membránu B a (převodem) na škrtící klapku (o asi 3 ) více než v popisu výše. Obr Když se motor zahřeje a chladící teplota vody překračuje 77 C, BVSV zavře průchod k membráně A a podtlak působí jen na B (membrána A se vrátí do výchozí pozice). Když TWSV vypne (bez elektrického zatížení od výše uvedených spotčebičů) regulace nepůsobí a otáčky volnoběhu motoru jsou upraveny šrouby seřízení volnoběhu. VYJMUTÍ A INSTALACE VAROVÁNÍ: Vyjmutí a instalaci karburátoru provádějte v prostorách dobře větraných a kde není otevřený oheň. Vyjmutí 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Vypusťte chladivo z výtokové hadice (u karburátoru z automatickým sytičem) 3) Odstraňte z karburátoru přívod vzduchu. 4) Odpojte z katburátoru kabel elektromagnetické cívky 5) Odpojte palivovou přívodní hadici z karburátoru. 6) Odpojte vtokové a výtokové hadice chladiva (u

9 karburátoru z automatickým sytičem) 7) Odpojte táhlo sytiče nebp kabel automatického sytiče z karburátoru. 8) Odpojte distributor vakua z karburátoru. 9) Odpojte hadice vakua z otevírače sytiče. 10) Zkontrolujte zda je vše nutné pro vyjmutí karburátoru odstraněno, případně odpojte nezbytné 13) Odstraňte karburátor ze sacího potrubí. Obr Instalace Nainstalujte zpět v obráceném pořadí vyjmutí. Při instalaci skříně přívodu vzduchu do karburátoru na karburátor otáčejte ji proti směru hodinových ručiček po kontakt s karburátorem a zajistěte spojení maticí. Obr

10 OPRAVA, GENERÁLNÍ OPRAVA Tato část popisuje proceduru opravy karburátoru po demontáži z motoru (popsána v předešlém textu). [Typ s ručně ovládaným sytičem] POZNÁMKA: Vyměňte všechna těsnění a opotřebované nebo poškozené části. Demontáži a zpětné montáži karburátoru věnujte zvláštní péči nepoškoďte páky na šachtě škrticí klapky, ani jinéčásti Nedemontuje elektromagnetický ventil řízení směsí a pístu vstřikovacího čerpadla akcelerátoru. Neodstraňujte mikro vypínače z podpěry (držáku) kde jsou nainstalované. Rozebrání 1) Po odpojení tří hadic a páky čerpadla demontujte horní díl karburátoru z plovákové komory odstraněním pěti šroubů. Povolte šrouby podpěry (držáku) volnoběhu. [Typ s automatickým sytičem] Obr. 4-l-20 2) Odstraňte plovák a jehlový ventil z horního dílu a potom sedlo jehlového ventilu a filtr jehlového ventilu. Obr Obr

11 Čištění 1) Promyjte níže uvedené součásti karburátoru v čistidle a vyfoukejte vzduchem: všechny vzdušníky a palivové trysky jehlové ventily, sedla ventiů a filtry, plovák 2) Profoukejte stlačeným vzduchem všechny pasáže. 3) Vyčistěte spodní části plovákové komory. POZNÁMKA: 1. Neponořujte do čistícího roztoku tyto součásti karburátoru. elektromagnetický ventil píst čerpadla akcelerátoru gumové součásti a těsnění termoakční (voskový) člen 2. Nečistěte palivové kanálky a trysky dráty (mohou je poškodit) Kontrola 1) Zkontrolujte plynulý chod klapky přívěry a škrtící klapky. 2) Zkontrolujte opotřebení jehlového ventilu. Montáž [hlavní trysky I. a II.stupně] Na hlavě každé trysky je vyražené číslo a pro instalaci mají značku pro instalování ve správné poloze. POZNÁMKA: Při výměně trysky je nutné použít stejné číslo jako měla původní. Hlavní tryska I.stupně má nižší číslo než hlavní tryska II.stupně. Obr Pro instalaci hlavních trysek intalujte těsnění a drenážní (průchozí) šroubení jako je uvedeno na následujícím obrázku. Obr Obr

12 [Víko plovákové komory] 1) Instalujte těsnění na těleso karburátoru Obr ) Instalujte víko na těleso na těsnění. Zajistěte, aby se těsnění neposunulo z místa. 3) Utáhněte šrouby, 5 a 6 na obrázku (viz.obrázek). Srovnejte značky 7 s ryskami vyznačenými před rozebráním. Obr ) Po složení karburátoru jej instalujte na sací potrubí. Po instalaci zkontrolujte jeho funkci. Ostatní K instalaci a rozložení podtlakových hadic a součástí karburátoru získáte poslouží následující obrázky. 1) typ s automatickým sytičem Obr ) Nainstalujte sponku tahla akcelerační pumpy (2) a sponku hřídele (3), pružinu klapky přívěry (4) a HIC podtlakovou hadici. (viz. následující obrázek) Obr

13 2) typ ovládaný ručně

14

15 SERVISNÍ ÚDRŽBA Táhlo (kabel lanko) akcelerátoru. (Platí pro vozidlo vybavené automatickým typem karburátoru). Zkontrolujte lanko plynu (akcelerátoru), volnost a seřiďte bude-li to potřeba. 1) Když je chladný karburátor a chladicí kapalina, volnost (vůle) A kabelu by mělabýt mm (přesvěčte se, že, že klapka přívěry je zcela uzavřena). 4) Demontujte konzolu (držák) z regulátoru volnoběhu a ovládací akční člen (jeli jím vybaven) 5) Dejte zvět 2 šrouby demontované v bodě 4) a utáhněte je. 6) Demontujte šroub trysky II.stupně a nahraďte ji speciálním přípravkem (A). POZNÁMKA: Při odebírání šroubu, podržte nad kontejnerem (miskou) nebo tkaninou kvůli vytékajícímu palivu. 7) Nastartujte a držte motor při volnoběžných otáčkách a zkontrolujte plovákovou úroveň, která by měla být v rámci H, jak je uvedeno níže. Obr ) Když karburátor a chladivo jsou teplé volnos kabelu (lanka) má být 3 5 mm. Není-li vůle vrámci specifikace upravte ji seřizovací matici. Po úpravě utáhněte bezpečně pojistnou matici. Nastavení plováku VAROVÁNÍ: Kontrolu plovákové hladiny provádějte v dobře větrané místnosti, a není nebezpečí ohně. Takto zkontrolujte úroveň plovákové hladiny omocí speciálního nástroje. 1) Demontujte carburátor ze sacího potrubí. 2) Udělejte značky na konzole i potrubí pro opětovné složení (viz Obr zpět) 3) Po uvolnění matice hřídele ventilu (klapky) akcelerátoru odeberte páku volnoběhu. Obr Plováková úroveň 20,5 23,5 mm

16 Je-li hladina paliva (plováková hladina) v rámci specifikace, nainstalujte vše zpět v obráceném pořadí demontáže 1) 4). Není-li plováková hladina paliva vrámci specifikace, upravte ji. Při zpětné montáži respektujte značky (rysky) vyznačené před demontáží. [úprava] Odstraňte karburátor ze sacího potrubí (viz odpovídající popis demontáž karburátoru) a poté karburátor a přívod vzduchu do karburátoru (viz. kapitola Generální oprava ). Demontujte horní díl karburátoru, a převraťte jej. Změřte vzdálenost mezi plovákem a okrajem (horního dílu). Naměřená vzdálenost je plovoucí úroveň, a ta by měla odpovídat specifikaci. 1) Zkontrolujte plovákovou výšku H. POZNÁMKA: Kontrola plovákové výšky se provádí přes jehlový ventil Měření by mělo být provedeno bez těsnění na horním dílu karburátoru. Pro odměření výšky H použijte něco stejného jako je zadaná H (např. vrták nebo montážní šroub karburátoru), tloušťku ověřte posuvným měřidlem (šuplerou). Obr Specifikace plovoucí úrovně 7 mm 2) Jeli plovoucí úroveň mimo specifikaci, nastavte ji (přihnutím) nahoru nebo dolů. Obr ) Zkontrolujte opotřebení jehlového ventilu a také protřepáním,že není žádné palivo v plováku. Po skončení kontroly nebo úpravy smontujte dle kapitol Generální oprava a Demontáž a montáž. Po instalaci karburátoru na sací potrubí, nastartujte motor a zkontrolujte všechny části vstupu paliva na netěsnosti. Zkontrolujte také pečlivě odkazy na systém v kapitolách služeb provozu a údržby. Volnoběžné otáčky a volnoběžná směs paliva POZNÁMKA: Potřebujete externí otáčkoměr. 1) Předem se přesvěčte, že: teplota chladicí kapaliny je v rámci níže uvedené oblasti palubního teploměru Obr klapka přívěry je v plně otevřené poloze veškeré příslušenství (stěrače, topení, osvětlení, atd.) jsou mimo provoz časování zapalování je vrámci specifikace vzduchový filtr je správně nainstalován a je v pořádku vůle ventilú je vrámci specifikace [Seřízení volnoběhu a palivové směsi ] Upravte volnoběžné otáčky motoru a palivovou směs při volnoběžných otáčkách následujícím postupem 1) Seřiďte volnoběžné otáčky na 880 r/min. seřizovacím šroubem (1). 2) Následně (při 880 ot/min) upravte směs paliva volnoběhu otáčením seřizovacího šroubu (2) doleva nebo doprava a nastavte na pozici, kdy jsou nejvyšší otáčky motoru. (Toto je nejlepší volnoběžná pozice.) 3) Zopakujte ukony 1) a 2) ještě jednou a pak znovu ukon 1) (seřízení volnoběžných otáček na 880 ot/min šroubuem(1).) 4) Po ukončení práce jsou volnoběžné otáčky motoru ve specifikaci a volnoběžná směs paliva

17 se pomalu přizpůsobuje šroubu (2). Všechny (tyto) vozy jsou dodávány s továrním seřízením CO% následujícím způsobem. CO% ve volnoběžné směsi 1,5 + 0,5 Specifikované otáčky volnoběhu r/min. V zemi se zákonnými emisními limity (CO %) bude toto seřízení při testování výfukového plynu splňovat výše uvedená specifikace. K seřízení šroubu (2) volnoběžné směsi paliva slouží speciální nástroj A. Není-li funkce správná zopakujte pečlivě předešlé úkony seřízení volnoběhu (otáček i palivové směsi) [TWSV (trojcestný elektromagnetický ventil] 1) Zapněte všechny spotřebiče (světla, ventilátor topení, vyhřívání ap.) 2) Odpojte TWSV tělísko od sacího potrubí a trysky. 3) Po odpojení se ujistěte, že neexistuje žádná souvislost mezi (těmito) hadicemi. 4) Zapněte hlavní světla a foukněte do hadice odpojené od trysky a ujistěte se, že je kontinuita mezi hadicemi. Při zjištění vady v položkách 3) a 4), nahraďte hadice, kanel nebo TWSV. [Pohon (regulace volnoběhu)] 1) Odpojte hadice z pohonu 2) Vytáhněte ručně píst z válce pohonu co nejvíce a prstem ucpěte otvor z něhož byla odpojena hadice. 3) V pozici 2) pusťte píst, zůstává-li (nevrací se,) je to normální. Vrací-li se je pohon vadný a je nutné jej nahradit. Obr Poznámka: U 2-stupňového pohonu regulace volnoběhu po vytažení píst ucpěte prsty otvory (1) a (2) (viz. obrázek). Při ucpaných otvorech puštěný píst musí zůstat na místě, jinak je pohon vadný. Po uvolnění prstu z otvoru (1) se píst trochu zasune, ale vysune se zpět (zustaneli ucpán otvor (2)). Obr Zvýšení volnoběžných otáček [kontrola] 1) Upravte volnoběžné otáčky jak uvedeno výše (viz. Seřízení volnoběhu a palivové směsi), a nechte motor běžet. 2) Zapněte hlavní světla. Zvýší-li se trochu volnoběžné otáčky motoru než je zadaná specifikace volnoběžných otáček, signalizuje to správnou funkci. Obr [Redukční ryska] 1) Demontujte redukční trysku z podtlakové hadice 2) Jednou stranou (šedou) ucpěte prstem jako na obrázku a pod tlakem -50 cmhg z vývěvy zkontrolujte, že tento podtlak postupně polevuje před uvolněním prstu. Vyměťe je-li vadný.

18 regulace volnoběhu 2- stupňového typu použijte pouze "A" (vstup). 3) Potom zapněte světla. Otáčky motoru v tomto stavu by měly být mezi ot/min. Pokud nejsou v rámci specifikace, upravte volnoběh seřizovacím šroubem (4). Obr [BVSV( bimetalový přepínací ventil vakua)] Tato kontrola se vztahuje na vozy s 2-stupňovou regulací volnoběhu s BVSV. 1) Odpojte podtlakové hadice z akčního členu. regulace volnoběhu B a 3-cestného rozdělovače. 2) S chladným motorem (teplota nepřesahuje 52 C), vzduch procházející vstupem (2) BVSV by neměl přijít z filtru (3), ale z mista (1). 3) S zahřeje motor (teplotuchladicí kapaliny) nad 79 C. Vzduch procházející vstupem (2) by se neměla dostat ven z místa (1) ale z filtru (3). Je-li zavada v kroku (2) nebo (3) vyměňte BVSW. Obr ) Pokud je pohon regulace 2-stupňového typu, po kontrole a/nebo úpravě, jak je popsáno ve 3), vyrovnejte v "A" a "B" podtlak -50 cmhg a zapněte hlavní světla. Otáčky motoru by měly být ot/min. Není-li to ve specifikaci, seřiďte šroubem (5). [úprava] Je-li TWSV, akční člen regulece volnoběhu, hadice, el. kabely a kapacita baterie v pořádku a přesto systém nefunguje, postupujte následujícím způsobem. 1) Odpojte podtlakovou hadici k akčnímu členu regulace volnoběhu z TWSV a připojte vakuometr do stejné hadice (viz obr. dále) 2) Pomocí vývěvy měřidlo, aplikujte na pohon regulace volnoběhu za chodu motoru podtlak -50 cmhg určený volnoběhu po zahřátí. Je-li pohon Obr Systém automatického sytiče [kontrola] 1) Demontujte skříň vzduchového filtru 2) Zkontrolujte že klapka přívěry je zcela uzavřena, když je motor studený a okolní teplota (prostředí) je nižší než 28 C. Zkontrolujte plynulý chod klapky sytiče jeho stlačením (lehce) prstem.

19 5) Zastavte motor, když je zahřátý a znovu demontujte skříňku se vzduchovým filtrem a přesvěčte se že klapka je plně otevřena. Obr ) Pokud nebyla zhledána žádná závada namontujte zpět vzduchový filtr. 7) Pokud výsledek kontroly v kroku 3) je neuspokojivý zkontrolujte související části příslušnými postupy. Obr ) Po provedení kroku 2), spuštění a běhu motoru při volnoběžných otáčkách, vizuálně zkontrolujte vzdálenost mezi klapkou přívěry a tělesem karburátoru(označenou jako "A" na obrázku). Je-li ventil otevřen mírně ze své plně uzavřené polohy, podtlakové součásti sytému jsou v dobrém stavu. POZNÁMKA: Když se motor zahřívá vzdálenost "A" se zvětšuje s teplotou. [Otevírač sytiče] (teplota prostředí musí být nižší 28 C) 1) Odpojte hadici z otevírače sytiče (3). 2)) K hadici (5) připojte měřič podtlaku. 3)) Zkontrolujte, že: - když je aplikován podtlak -50 cmhg na hadici (5) je vzdálenost "A" v rámci 1,3-1,6 mm při mírném tlaku na klapku přívěry. - Když tlak je zastaven, ukazatel zůstává v pozici-50 cmhg. Pokud je obojí v pořádku, části mezi otevíračem (1) (strana I.stupně) a klapka přívěry jsou v dobrém stavu, ale pokud není, opravte nebo vyměňte. Korekce je možná v ohybu páku na konci hřídelepístu membrány. Obr ) Zastavte motor a po montáži vzduchového filtru znovu nastartujte a zahřejte.

20 Obr [Redukční tryska] 1)) Demontujte z xxxx (3) a (4) podtlakové hadice. 2)) Zacpěte jednu stranu xxxx prstem (viz. obrázek) a aplikujte podtlak -50 cmhg, po uvolnění prstu se musí tlak postupně vyrovnat. Vyměňte je-li vadný. Obr )) Po kontrole nebo korekci, jak je popsáno v kroku 3) odpojte podtlakovou hadici (6) ze sekundární strany na otevírače sytiče (4). 5)) Aplikujte podtlak -50 cmhg na primární a sekundární strany a zkontrolujte následující položky: - Mezera "C" by měla být 2 2,5 mm při tlačení na klapku/ventil. - Při uvolnění tlaku zůstává ukazatel v pozici -50 cmhg. Pokud je zjištěna závada, opravite nebo vyměňte. Mezeru "C" lze v tomto případě seřídit úpravou šroubu (9). POZNÁMKA: Tato úprava muže následovat po potvrzení dobrého stavu otevírače sytiče na primární straně. Seřizovací šroub (9) nemůže upravit nastavit otevírač primární straně. Obr POZNÁMKA: Redukční trysky (3) a (4) sou shodné. Instaluje se zelenou stranou k otevírači sytiče. 8) Pokud v kroku 5) zjistíte, že klapka přívěry se otevře plně, vada spočívá ve voskovém termoakčním členu nebo systému jeho propojení. Vyhledejte vadu, demontujte z karburátoru zkontrolujte. Nahraďte vadné částí. Toto proveďte pečlivě, aby nebyla matice "A" na páce voskového termoakčního členu uvolněna.

21 Karburátor s ručně ovládaným sytičem [kontrola] 1) Nastartujte motor a zahřejte na normální provozní teplotu. 2) Vytáhněte (zapněte na plno) sytič a sledujte okamžité otáčky motoru. Jsou-li vrámci specifikace rychlost rychlého volnoběhu je v pořádku. Obr [seřízení] Pokud výsledek kontroly je neuspokojivý seřídíme do specifikace šroubem seřízení rychlého volnoběhu. Zvýšené volnoběžné otáčky (se sytičem) Karburátor s automatickým sytičem [Kontrola] 1) S demontovanou skříní vzduchového filtru se ujistěte, že klapka je zcela zavřená. (teplota musí být do 25 C. 2) Nastartujte motor a sledujte okamžité otáčky motoru. Jsou-li v rozmezí je to v pořádku. [Seřízení] Pokud výsledek kontroly je neuspokojivý seřídíme do specifikace šroubem seřízení zvýšených volnoběžných otáček. POZNÁMKA: Tuto činnost je třeba provést rychle, protože akci ovlivňuje zvyšující se teplota voskového akčního členu automatického sytiče. Obr Rychlé volnoběžné otáčky za normální operační teploty r/min Obr Rychlé volnoběžné otáčky při teplotě do 25 C r/min

22 Výložný systém (použitý u karburátoru s automatickým sytičem) [kontrola] Kontrola musí být prováděna když motor je chladný (teplota nižší 25 C) a motor není spuštěn. 1) Demontujte skříň vzduchového filtru. 2) Přesvěčte se, že klapka přívěry je úplně zavřená. 3) Otevřete úplně škrtící klapku. Když se klapka přívěry otevírá asi v polovině její cesty je výložný systém v dobrém stavu. Obr [Zdvih pístu] 1) Zahřejte motor na normální provozní teplotu. 2) Vypněte motor a demontujte skříň vzduchového filtru. 3) Sešlápněte naplno plynový pedál a změřte zdvih pístu pumpy. Je-li mimo specifikaci seřiďte jej (přihnutím). Specifikace zdvihu pístu 3,8 4,2 mm Obr [seřízení] Je-li stav výložníku mimo specifikaci, seřiďte přihnutím páček B Obr Obr Akcelerační pumpa [kontrola] 1) Demontujte skříň vzduchového filtru. 2) Ujistěte se, že při sešlápnutí plynového pedálu jde z trysky paliva. Membrána (sekundárního pohonu) [kontrola] 1) Připojte měření podtlaku k podtlakové hadici sekundární strany pohonu 2) Otevřete úplně škrtící klapku I.stupně a aplikujte podtlak 5-10 cmhg a kontrolujte že: - se píst pohonu plynule pohybuje když se alikuje podtlak. - že píst zustane stát ve výchozí poloze déle než 10 sekund.

23 Pokud není píst vytažen nahoru nebo zůstane ve stejné pozici (vytažen), vyměňte pohon. Obr Palivový system [kontrola] 1) Přesvěčte se, že elektromagnetický palivový ventil na karburátoru pracuje (klepne) při zapnutí a vypnutí zapalování (bez spuštění motoru). Obr Pokud je v kroku 1) zjištěna závada. Zkontrolujte správné připojení konektoru a pomocí voltmetru je-li elektrický proud na elektromagnetickém ventilu když zapnuto zapalování. Opravte nebo vyměňte vadné.

24 4-2. ČISTIČ VZDUCHU (VZDUCHOVÝ FILTR) VŠEOBECNÝ POPIS Úkolem čističe vzduchu je přivést do motoru ke spalování suchý čistý vzduch bez špíny a prachu. Poškozený čistič musí být ihned nahrazený novým. Částečky prachu by způsobily nadměrné opotřebení motoru a trvalé snížení jeho výkonu. Také, vlastní filtr (vložka) musí být pravidelně čištěn a měněn, aby plně plnil svou funkci. Zanesený (ucpaný) filtr má za následek zvýšení spotřeby paliva. Obr Obr ) Instalujte zpět filtr a očištěné víko, přesvěčte se, že je správně usazené a spony jsou řádně zajištěny. (Jeli vůz vybaven TCAC systémem připojte jeho hadice na víko skříně vzduchového filtru) 4) Instalujte výstuní hadici. Obr SERVISNÍ ÚDRŽBA Čistič vzduchu prvek [čištění] Vzduchový filtr by měl být čištěn a vyměňován pravidelně. 1) Odstraňte výstupní hadici a víko čističe. Jeli vůz vybaven TCAC systémem odpojte jeho hadice z víka skříně vzduchového filtru) [Výměna] 1) Odstraňte výstupní hadici a víko čističe Jeli vůz vybaven TCAC systémem odpojte jeho hadice z víka skříně vzduchového filtru) 2) Odstraňte vzduchový filtr. 3) Instalujte nový filtr a očištěné víko, přesvěčte se, že s je správně usazené a spony jsou řádně zajištěny. (Jeli vůz vybaven TCAC systémem připojte jeho hadice na víko skříně vzduchového filtru) 4) Instalujte vzdušnou výtokovou hadici. 2) Vyjměte ven vzduchový filtr a vyčistěte vyfoukáním stlačeným vzduchem

25 Obr PALIVOVÉ ČERPADLO, FILTR A VEDENÍ PALIVA VŠEOBECNÝ POPIS Hlavní součásti palivové soustavy jsou palivová nádrž, palivové čerpadlo a čistič paliva a tři vedení; palivové přívodní vedení, zpětné vedení paliva a odvzdušnění. Zda vybaven odlučovačem par nebo 2-cestným zpětnýtný ventilem nebo není závisí na typu vozidla. Obr

26 Palivové čerpadlo Mechanické palivové čerpadlo je namontované na hlavě válců. Membrána v palivovém čerpadle je ovládaná z vačky na vačkové hřídeli motoru, prostřednictvím palivové tyče čerpadla a vahadla palivového čerpadla. Palivové čerpadlo dodává palivo do karburátoru. Zpětné vedení slouží k tomu, aby přebývající palivo (které nepustí plováková komora do karburátoru) odteklo zpětným obvodem k palivové nádrži. Jinými slovy, palivové čerpadlo je vchodu a stálý průtok paliva zabraňuje jeho přehřátí u motoru. Obr Obr Obr VYJMUTÍ A INSTALACE Obr VAROVÁNÍ Před jakoukoliv servisní prací na palivové soustavě, mějte vždy na paměti následující varování Odpojte záporný kabel z baterie Nikdy nekuřte a zajistěte, že v blízkosti není (a nebude) otevřený oheň Mějte po ruce hasící přístroj Používejte ochranné brýle Uvolněte tlak v palivové nádrži (uvolněte a opět instalujte uzávěr). Jinak se uvolní při demontáži součástí soustavy. Čistič paliva Čistič paliva je umístěný v přední části palivové nádrže, na pravé straně podvozku. Palivo vstupuje k filtraci jeho přívodní hadici a, po průchodu filtrem, jde hadicí do palivového čerpadla. nepozvanou výtokovou. Tento filtr není rozebíratelný (mění se jako celek). Palivové čerpadlo 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Uvolněte a opět uzavřete uzávěr palivové nádrže. 3) Odpojte hadice přívod z palivového čerpadla paliva (vstupu, výstupu a zpětné vedení)

27 Obr ) Odstraňte palivové čerpadlo z hlavy válců. 5) Odstraňte palivovou tyč čerpadla z hlavy válců. Obr ) Připojte záporný kabel k baterii. 3) Po instalaci, nastartujte a zkontrolujte těsnost. Obr [instalace] Obrácená procedura vyjmutí Zvláštní péči věnujte Před zpětnou instalací namažte tyč palivového čerpadla motorovým olejem. Použij nové těsnění Zkontrolujte řádné připojení hadic Palivový filtr [vyjmutí] 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Uvolněte a opět uzavřete uzávěr palivové nádrže 3) Odpojte vstupní a výtupní hadice z čističe paliva 4) Odstraňte čistič paliva. [instalace] 1) Instalujte filtr a sevřete sponu, připojte hadice vstupu a výstupu k čističi (filtru) POZNÁMKA: Výstupní hadice se připojuje nahoře, vstupní dole. Palivová nádrž [vyjmutí] 1) Odpojte záporný kabel z baterie. 2) Odpojte vodič z palivoměru 3) Uvolněte a opět uzavřete uzávěr palivové nádrže 4) Zvedněte auto. 5) Vypusťte palivo odstraněním vypouštěcí zátky. 6) Odstraňte kryt plnící hadice 7) Odpojte plnící hadici z palivové nádrže. 8) Odpojte palivové potrubí z palivové nádrže. 9) demontujte palivovou nádrž. [Čištění palivové nádrže] VAROVÁNÍ: Tato očišťující procedura neodstraní všechny výpary z paliva. Nepokoušejte se o proto o žádnou opravu nádrže, která vyžaduje velké teplo nebo plamen. Následkem exploze by došlo k úrazu. Při čištění palivové nádrže postupujte takto 1) Po demontáži odstraňte z palivové nádrže všechny hadice a palivoměr. 2) Vylejte veškeré zbývající palivo z tanku. 3) Pohybujte tankem, aby se zbytky rozlévali po vnitřních stěnách. 4) Naplňte tank (částečně) teplou vodou a důkladně protřepejte. Toto opakujte několikrát, až bude čistý. Pokud je uvnitř rezavý vyměňte jej. 5) Úplně vylejte zbývající vodu a nechejte v normálním prostředí vyschnout.

28 [Instalace] Instalace je obrácené vyjmutí. Utahovací moment pro vypouštěcí zátku palivové nádrže N.m VAROVÁNÍ: Tento servis musí být vykonaný v dobře větraném prostoru mimo dosah otevřeného ohně (jako plynové ohřívače vody, kouření elektrické zářiče apod.). Dbejte na správné a bezpečné připojení hadic (viz obr ) zejména Délku trubice vhadici Bezpečné umístění spony Po montáži a spuštění motoru zkontrolujte těsnost Všimněte si, že trubice mají různě upravené konce. Ujistěte se, že jste všechny spoje zajistili (sevřeli) správně Ukázky správně provedených spojení SERVISNÍ ÚDRŽBA Palivová potrubí Vizuálně zkontrolujte palivová potrubí, spojení, netěsnosti, poškození a bezpečnost spon. Opravte případné závady. Vyměňte hadice které jsou podezřelé (že by mohly prasknout). Obr Uzávěr palivové nádrže Vizuálně zkontrolujte těsnění uzávěru palivové nádrže. Je-li poškozené hrdlo vyměňte ho. Bezpečné umístění spony od konce hadice 7 mm Bezpečné nasunutí hadice na trubici mm POZNÁMKA: Jestli uzávěr vyžaduje nahrazení, je nutné jej nahradit stejným (stejnými funkčními vlastnostmi). Nevhodný uzávěr může mít za následek špatnou funkci systému. Obr

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI VZTAHUJE SE NA MODELY : FP270, FP280, FP290 SKUPINA / PODSKUPINA: 00 000 SKLÍZECÍ ŘEZAČKY 2010-005 VĚC: KAMPAŇ H32 (2010) TOP UPGRADE - ÚPRAVA SBĚRAČE FP200

Více

Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750

Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750 Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750 Technická řešení od Thomase Hedlunda. Fotografie Niklas Jonsson. Copyright autor kontakt: Thomas.hedlund@afconsult.com Norrkoping Sweden

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Vozidla s plynovým motorem je souhrnný název pro vozidla poháněná automobilovým plynem. Automobilový plyn

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Kondenzační sušič Starlette řady SGB 002 až 030 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272635 Vydání 2. ze dne 6.3.2001 Upozornění! Mějte k dispozici tento návod po celou dobu

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Návod k instalaci a obsluze MOS CZ 0402-1 611 805 FIGHTER 100 P V.01.04 FIGHTER 100 P

Návod k instalaci a obsluze MOS CZ 0402-1 611 805 FIGHTER 100 P V.01.04 FIGHTER 100 P Návod k instalaci a obsluze MOS CZ 0402-1 611 805 FIGHTER 100 P V.01.04 FIGHTER 100 P OBSAH Pro uživatele 1. Základní informace 2 1.1. Pro uživatele 2 1.2. Záznam o instalaci Vašeho tepelného čerpadla

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více