Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách"

Transkript

1 Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno Abstrakt Příspěvek se zabývá vybranými komoditními burzami a to CME Group a NYSE LIFFE. U těchto komoditních burz je pozorován trend ve vývoji objemů uzavřených kontraktů a faktorů, které mohou tento trend ovlivnit. Klíčová slova Burza, komodity, CME Group, NYSE LIFFE Abstract The paper deals with chosen commodity exchanges especially CME Group and NYSE LIFFFE. At these commodity exchange was observed the trend in volume of contracts and circumstances, which may affect this trend. Key words Exchange, commodities, CME Group, NYSE LIFFE Úvod Inflace v průběhu času nevyhnutelně ovlivňuje reálnou hodnotu finančních investičních prostředků. Na trhu se vyskytuje mnoho investičních příležitostí jak pro konzervativní investory, tak pro investory akceptující vysokou hladinu rizikovosti. Jednou z těchto investičních příležitostí je investování do komodit, které v dnešní době, ovlivněné světovou hospodářskou recesí, nejistotou v oblasti stability kurzu světových měn a ekonomickým boomem Číny, zaznamenávají rostoucí popularitu. Cíl příspěvku a metody výzkumu Tento příspěvek si klade za cíl charakterizovat komoditní burzovnictví a trendy ve vývoji objemů uzavíraných obchodů největších světových komoditních burz, kterými jsou burzy spadající pod CME Group a komoditní burza NYSE LIFFE. V první části článku je využitá analytická metoda k osvětlení komoditních burz, obchodování na burzách a stručná charakteristika jednotlivých burz. Závěrem teoretického celku práce je uvedeno hodnocení, jehož bylo dosaženo na základě syntézy získaných poznatků.

2 Komoditní burzy Charakteristika, poslání a účastníci Komoditní burzy se vyznačují tím, že se vytváří cenotvorné místo v rámci střetávání se agregátní nabídky a agregátní poptávky po komoditách v reálném čase. Na celém světě existuje množství komoditních burz, jejichž posláním je: [5] Poskytování seriózního a spolehlivého prostředí k realizaci a zúčtování obchodů Dohled nad obchodními praktikami Garance uzavřených obchodů. Účastníky obchodujících na komoditních burzách s futures a opčními (přesněji opce na futures) kontrakty jsou především spekulanti, kteří tvoří dle odhadů přibližně 98 % všech kontraktů a hedgers (zajišťovatelé) zajišťující se proti nepříznivému vývoji na trhu, kteří tvoří zbylou část. Každá komoditní burza má však tento procentuální poměr odlišný. Na burzách se dále vyskytují brokerské firmy nebo zúčtovací centra. Nejvýznamnější světové komoditní burzy a dohled nad komoditními burzami Komoditní burzy se vyskytují po celém světě, každá komoditní burza se specializuje na vybrané komodity. Mezi nejvýznamnější světové komoditní burzy se řadí zejména burzy spadající pod CME Group a NYSE LIFFE. Mezi další významné komoditní burzy se řadí například Brazilská obchodní a termínová burza (BM&F) nebo Čínská komoditní burza v Dalianu (DCE). V každé zemi jsou legislativně upraveny podmínky obchodu na komoditních burzách a zřízena instituce provádějící dozor nad fungováním komoditních burz. Článek se orientuje především na komoditní burzy se sídlem v USA, kde tuto úlohy má na starosti již od roku 1975 Komise pro obchodování s futures (Commodity Futures Trading Commission CFTC). [6] Obchodování na komoditních burzách Komoditní obchody na organizovaných komoditních burzách probíhají především prostřednictvím tzv. futures a opčních (opce na futures [1]) kontraktů. Cenová hladina těchto kontraktů je stanovena nabídkou a poptávkou po konkrétní komoditě. Ceny komodit také výrazně ovlivňují vnější faktory, jako je počasí, politická situace země, velikost zdrojů nerostných surovin atd. K analýze těchto oblastí spekulanti využívají tzv. fundamentálních analýz, dalším typem analýzy je analýza technická (založené na studiu grafů). Burza pevně stanovuje množství podkladového aktiva daných futures (nebo opčních) kontraktů tj. počet barelů ropy, uncí zlata nebo bušlů kukuřice, které je možné obchodovat. Burza dále dohlíží na kvalitu podkladových aktiv, stanovuje minimální pohyb (tzv. tick) kurzu a kalendářní měsíce, v níž je možné s danou komoditou obchodovat. 2

3 CME Group CME Group je největší a nejvíce diverzifikovaná derivátová burza na světě nabízející své služby lidem z více než osmdesáti zemí. CME Group je společným operátorem burz Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) a její divize COMEX. V tomto složení se CME Group nachází od roku [8] Produkty jednotlivých burz spadající pod CME Group Burzy nabízejí kromě komodit, zobrazené v tabulce, futures a opce také na úrokové sazby, akciové indexy, měny, nemovitosti nebo na počasí jakožto činitele ovlivňujícího příjmy firem. [8] Tabulka č.1 Komodity na burzách CME Group (Zdroj: vlastní tvorba dle dat z CME CBOT COMEX NYMEX Zemědělské produkty - Konkrétné příklady Energetické produkty Mléko, skot, vepřové, stavební dříví - Konkrétní příklady Etanol Oves, kukuřice, sojové boby, pšenice, rýže, olejnaté semeno Kovy - Konkrétní příklady Měď, stříbro, zlato Káva, kakaové boby, bavlna, Cukr Zemní plyn, uhlík, ropa, topný olej Objemy kontraktů uskutečněných v rámci CME Group Z následující tabulky vyplývá výrazně rostoucí trend v počtu futures a opce kontraktů, což s sebou společně s ukazatelem množství otevřených pozic přináší (který v tomto příspěvku není analyzován) mj. rostoucí likviditu kontraktů. Tabulka č. 2 Objemy kontraktů uskutečněných v rámci CME Group (Zdroj: Rok CME CBOT NYMEX / COMEX CELKEM

4 Graf č. 1 Objem kontraktů v rámci CME Group (Zdroj: Vlastní tvorba) CELKEM NYMEX / COMEX CBOT CME Popularita elektronického obchodování Mezi jeden z velmi významných trendů v burzovním obchodování patří rostoucí obliba elektronického uzavírání kontraktů (oproti klasickému otevřenému vyvolávání tzv. open outcry), souvisejícího s celkovou globalizací komoditního burzovnictví a celkový rozvoj informačních technologií. Pro zdůraznění tohoto trendu uvádíme porovnání procentuální podílu elektronicky uzavřených kontraktů na CBOT v letech 2005 a Graf č. 2 Porovnání procentuálních podílů kontraktů CBOT (Zdroj: Vlastní tvorba dle dat z [7] a [9]) 57% % ostatní obchody elektronický obchod 84% % ostatní obchody elektronický obchod NYSE LIFFE London Internation Financial Futures Exchange (LIFFE) začala 30. Září Z počátku nabízela futures kontrakty a opce spojené s krátkodobými úrokovými sazbami. Koncem roku 1996 LIFFE byla zdaleka největší burzou s futures v Evropě, hned za ní následovala MATIF v Paříži a Deutsche Terminbörse (DTB) ve Frankfurtu. [12] 4

5 Obchodované komodity NYSE LIFFE obchoduje se zemědělskými produkty, jako jsou sušené odstředěné mléko, sladovnický ječmen, kakao, káva typu robota, kukuřice, řepková semena, bílý cukr, pšenice, mletá pšenice. Objemy kontraktů NYSE LIFFE Tabulka č. 3 Objemy kontraktů NYSE LIFFE (Zdroj:http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/wide/contractSpecifications EN.html) Period Total Futures Total Options Total Graf č. 3 Objemy kontraktů NYSE LIFFE (Zdroj: Vlastní tvorba dle [13]) Total Total Options Total Futures Závěr Výsledkem těchto analýz je především poukázání na spojování (akvizice) velkých burz, to vede mimo jiné ke zvýšené míře globálního obchodování a společně s technologickým pokrokem umožňuje uzavírání elektronických kontraktů prostřednictvím internetu. S tím souvisí strmý nárůst objemu uzavřených kontraktů, kde procentuální podíl elektronických obchodů je čím dál tím dominantnější, což byla ještě na začátku devadesátých 5

6 let nepředstavitelná situace. Analyzované burzy podléhají dohledu CFTC, které posilují důvěryhodnost daných burz. Obchodování na komoditních burzách je především záležitostí spekulativních obchodů na růst, respektive pád cen komodit (dlouhá a krátká pozice). Množství těchto spekulativních obchodů se zvyšuje také díky rostoucímu zájmu o komodity u podílových fondů nebo ETF fondů (Exchange Traded Futures). Také hedge fondy se zařazují mezi významné investory. Díky těmto spekulativním obchodům dochází k neustálému zvyšování ( šroubování ) cen komodit. To vše může vést k tvorbě tzv. spekulativních bublin[3], které v možná již blízké budoucnosti prasknou. Literatura Knihy [1] JÍLEK, JOSEF. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada, s. ISBN: [2] JÍLEK, JOSEF. Finanční a komoditní deriváty v praxi. Praha: Grada, s. ISBN: [3] REJNUŠ, OLDŘICH. Finanční trhy. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN: [4] ROGERS, Jim. Hot commodities. Random House, s. ISBN: [5] SHIPMAN, Mark. Komodity: Jak investovat a vydělat. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN Ostatní zdroje [6] CFTC Organization [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/about/cftcorganization/index.htm> [7] Chicago mercantile exchange [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://seekingalpha.com/article/15829-chicago-mercantile-exchange-outpacing-its-rival-cbot-holdings> [8] CME Group product codes listing [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.cmegroup.com/product-codes-listing/cme-market.html> [9] CME Monthly report [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.cmegroup.com/wrappedpages/web_monthly_report/web_volume_comparison_cbot.pdf > [10] Finančník Komodity cesta k bohatství a prosperitě? [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://seekingalpha.com/article/15829-chicago-mercantile-exchange-outpacing-its-rival-cbotholdings> [11] Futures Industry Association. Volume Statistics [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.futuresindustry.org/volume-statistics.asp> [12] NYSE Euronext market information [online] [cit ] Dostupné z WWW: < [13] NYSE Euronext per period [online] [cit ] Dostupné z WWW: [14] NYSE Euronext product informatik [online] [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/wide/contractspecifications-3064-en.html> 6

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

Komoditní trh a drahé kovy

Komoditní trh a drahé kovy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Komoditní trh a drahé kovy Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Michálková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Doc. JUDr. Lubomír Grúň,

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Analýza reakcí měnových párů na změny makroekonomických ukazatelů. Analysis of currency pairs reaction to macroeconomic indicators changes

Analýza reakcí měnových párů na změny makroekonomických ukazatelů. Analysis of currency pairs reaction to macroeconomic indicators changes Analýza reakcí měnových párů na změny makroekonomických ukazatelů Analysis of currency pairs reaction to macroeconomic indicators changes Dagmar Řešetková, Jan Budík Abstract Purpose of the article The

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLSKÉM AKCIOVÉM TRHU

HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLSKÉM AKCIOVÉM TRHU HISTORICKÝ VÝVOJ A AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLSKÉM AKCIOVÉM TRHU Lukáš Chylík Klíčová slova: Kapitálové trhy, Varšavská burza, analýza akciového trhu, burzovní index, historický vývoj Key words: Capital markets,

Více

Vyplatí se investovat do komodit? Ing. Milan Tomášek ČP INVEST tomasek@cpinvest.cz

Vyplatí se investovat do komodit? Ing. Milan Tomášek ČP INVEST tomasek@cpinvest.cz Vyplatí se investovat do komodit? Ing. Milan Tomášek ČP INVEST tomasek@cpinvest.cz Zatímco cena akcií či dluhopisů může klesnout na nulu, u komodit se to stát nemůže. Proč investovat do komodit + charakteristiky

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy Vedoucí: Ing. Patrice Marek Vypracovala: Erchis Ariunjargal

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe.

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. MPRA Munich Personal RePEc Archive Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. Chylík Lukáš Silesian University School of Business Administration 10.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

JAK INVESTOVAT A VYDĚLAT NA BURZE. YOUTRADER s.r.o. www.youtrader.eu

JAK INVESTOVAT A VYDĚLAT NA BURZE. YOUTRADER s.r.o. www.youtrader.eu 1 JAK INVESTOVAT A VYDĚLAT NA BURZE YOUTRADER s.r.o. www.youtrader.eu O SPOLEČNOSTI YOUTRADER S.R.O. Co nejsme? Banka, fond, broker, finanční poradci. Co neprodáváme? Obchodní účty a platformy pro trading,

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

Zlato long. Nákup zlata spekulace na vzestup ceny

Zlato long. Nákup zlata spekulace na vzestup ceny Zlato long Nákup zlata spekulace na vzestup ceny Září 2002 Zlato na vzestup Trh zlata se nacházel od začátku osmdesátých let v sestupném trendu. Podle všech indicií se na podzim roku 1999 vytvořilo dno.

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky, Kolejní 4,

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Praha 2007 Za obsah publikace odpovídá autor. Rozmnožování anebo rozšiřování této publikace nebo její části jakýmkoliv

Více