Metodický list - Finanční deriváty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list - Finanční deriváty"

Transkript

1 Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, dílčí stránky pro jednotlivé tématické celky nebudou v dalších částech metodického listu uváděny Další základní odborná literatura: [1] Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání) [2] Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003 [3] Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004 [4] Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003 Další odborná literatura: [5] Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993 [6] Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994 [7] Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.di, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9) Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990 Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [7] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [0] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky

2 Tématický celek č.1 (název tématického celku, cíl) Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití Promptní a termínový trh, Burzovní a mimoburzovní obchody, Nepodmíněné termínové obchody s jednorázovým plněním, Podmíněné termínové obchody, Nepodmíněné termínové obchody, Forward kontrakty, Futures kontrakty, Finanční opce, Opční listy, Cap, Floor, Collar, Pasivní swapy, Aktivní swapy, Úrokové swapy, Měnové swapy, Cocktail swapy, Zajišťování, Spekulace, Arbitráž 1. Potřebné ekonomické, matematické a statistické znalosti 2. Instrumenty termínového trhu a jejich podstata. Underlying securities bazické (podložené) cenné papíry, dlouhé a krátké pozice. Nepodmíněné termínové obchody s jednorázovým plněním (forward rate agreement, futures). Podmíněné termínové obchody (opce, opční listy, cap, floor, dollar). Nepodmíněné termínové obchody s plněním v periodických platbách (liability swap, asset swap). Hybridní instrumenty. Konkrétní ilustrace nepodmíněných a podmíněných termínových obchodů. 3. Základní možnosti využití instrumentů termínového trhu. Zajišťování hedging. Spekulace trading. Arbitražování arbitraging. 4. Komplexní instrument finančního trhu a jeho promptní a termínová složka ceny. Základní stavební kameny syntetických a reálných nástrojů finančního trhu. Struktura termínové složky komplexní ceny. Literatura k výkladu (k osvojení pojmů a jednotlivých problémů je nutno prostudovat): [1] str [2] str [3] str [5] str. str.454-str.464, str [6] str [7] text1 až text4 KP-FOC: Forward kontrakty Literatura [1] str.15-35, [3] str KP-FUC a): Futures kontrakty úrokové Literatura [1] str.35-58, 58-72, [5] str , KP-FUC b): Futures kontrakty měnové Literatura [1] str.35-58, 72-78, [5] str , KP-FUC c): Futures kontrakty na akciový index Literatura [1] str.35-58, 78-83, [5] str ,

3 KP-W: Opční listy Literatura [1] str , [5] str KP-CFC: Cap, Floor, Collar Literatura [1] str KP-SW A1: Motivy pro využití Swapů Literatura [1] str , KP-SW A2,3: Redukce nákladů na získání kapitálu, další využití Slapů Literatura [1] str , KP-SW B: Předčasné zrušení Swapů Literatura [1] str ,

4 Tématický celek č.2 (název tématického celku, cíl) Finanční opce a jejich oceňování Call a Put Opce, Dlouhá a krátká pozice, Americké a evropské opce, Systém obchodování, Meze cen opcí, Replikování hodnot opčních ekvivalentů, Zajišťovací poměr, Jištěné bezrizikové portfolio, Diskrétní a spojitý model oceňování, Metodika oceňování opcí, Model parity 1. Přehled potřebných obecných znalostí call option a put option, European Options, American Options. 2. Replikování hodnot opčních ekvivalentů, jištěné bezrizikové portfolio, zajišťovací poměr, meze cen opcí, modely oceňování opcí, systém obchodování. 3. Oceňování finančních opcí role binomického rozdělení, normálního rozdělení a normovaného normálního rozdělení. Metodika oceňování opcí. Literatura k výkladu (k osvojení pojmů a jednotlivých problémů je nutno prostudovat): [1] str [2] str [3] str [4] str , [5] str. str , [6] str , [7] text6, text7, text8 1. Co je to finanční opce? 2. Jaký je rozdíl mezi call option a put option? 3. Co je to replikování hodnot opčních ekvivalentů? 4. Co je to jištěné bezrizikové portfolio? 5. Co je to hedge ratio? 6. Jak lze využít hedge ratio k oceňování opcí? 7. Jaký je systém obchodování s opcemi? 8. Jaké diskrétní modely lze použít pro oceňování opcí? 9. Jaké spojité modely lze použít pro oceňování opcí?

5 Tématický celek č.3 (název tématického celku, cíl) Futures a jejich oceňování Jištěnci a spekulanti, První a druhé přiblížení při oceňování futures, Rovnovážná cena futures, Report, Deport, Parametry organizovaných trhů, Vypořádací cena při dodání. 1. Oceňování futures. Přehled potřebných obecných znalostí model cost of carry, backwardation, contango. 2. Metodika oceňování úloha clearingového domu, rovnovážná cena, report, deport, vypořádací cena při dodání Literatura k výkladu a ke kontrolním otázkám (k osvojení pojmů a jednotlivých problémů je nutno prostudovat): [1] str [2] str [3] str [5] str. str [7] text1 až text3 1. Jaká je role spekulantů a jištěnců? 2. Jaké jsou parametry organizovaných trhů? 3. Jaká je role zúčtovacího střediska (clearingového domu)? 4. Jaké jsou typy zálohových plateb? 5. Co je to proces dodání nebo vypořádání? 6. Jaké jsou způsoby uzavření futures kontraktů?

6 Tématický celek č.4 (název tématického celku, cíl) Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování finančních derivátů Struktura empirické statistiky, struktura teorie pravděpodobnosti, struktura matematické statistiky, binomické rozdělení a jeho aplikace, binomický model oceňování finančních opcí, normální a normované normální rozdělení, Blackův-Scholesův model oceňování opcí 1. Formulace statistického šetření, elementární statistické zpracování, relativní a kumulativní četnost, empirické rozdělení četností, empirické momenty 2. Diskrétní a spojitá náhodná veličina. Diskrétní teoretické rozdělení pravděpodobnostní funkce a distribuční funkce. Spojité teoretické rozdělení hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce. Binomické a normální rozdělení. 3. Binomický model oceňování opcí a jeho zařazení. Vymezení diskrétních náhodných veličin. Vymezení rozdělení pravděpodobnosti a přípustných hodnot náhodné veličiny. Základní předpoklady a vzorce binomického modelu. Oceňování opcí pro konkrétní počet časových úseků. 4. Blackův-Scholesův model oceňování opcí a jeho zařazení. Binomický model jako reprezentace spojitého pohybu ceny např. akcie. Přechod od binomického modelu k modelu Blackovu-Scholesovu. Základní předpoklady a vzorce Blackova-Scholesova modelu pro evropskou a americkou kupní a prodejní opci. Oceňování opcí na akcii s dividendou. Literatura k výkladu a ke kontrolním otázkám (k osvojení pojmů a jednotlivých problémů je nutno prostudovat): [4] str [4] str [7] text5 [7] text7 [7] text8 1. V čem spočívá statistický základ oceňování opcí? 2. V čem spočívá pravděpodobnostní základ oceňování opcí? 3. Jaká je role diskrétního teoretického rozdělení? 4. Jaká je role spojitého teoretického rozdělení? 5. Co je to binomický model? 6. Jaké jsou předpoklady binomického modelu? 7. Co je to Blackův-Scholesův model? 8. Jaké jsou předpoklady Blackova-Scholesova modelu?

7 Tématický celek č.5 (název tématického celku, cíl) Výpočtová a programová část oceňování opcí Čtrnáct základních postupů při oceňování opcí. Kombinované strategie. Ilustrace kombinovaných strategií (např. vertikální bull spread, straddle nadlouho aj.) KP-1: Ocenění evropské i americké kupní opce na akcie bez dividendy teoreticky správnou cenou prostřednictvím zajišťovacího poměru a předpokladu neutrality k riziku KP-2: Ocenění evropské kupní opce na akcie bez dividendy cenovým intervalem prostřednictvím mezí ceny opce KP-3: Ocenění evropské prodejní opce na akcie bez dividendy cenovým intervalem prostřednictvím mezí ceny opce KP-4: Ocenění evropské i americké kupní opce na akcii bez dividendy teoreticky správnou cenou pomocí binomického modelu KP-5: Ocenění evropské i americké prodejní opce na akcii bez dividendy teoreticky správnou cenou pomocí binomického modelu KP-6: Ocenění evropské i americké kupní opce na akcii bez dividendy teoreticky správnou cenou pomocí Blackova-Scholesova modelu KP-7: Ocenění evropské i americké prodejní opce na akcii bez dividendy teoreticky správnou cenou pomocí Blackova-Scholesova modelu KP-8: Časové schéma teoreticky správných cen a vnitřních hodnot americké kupní opce na akcii bez dividendy s cílem rozhodnout o předčasném uplatnění nebo prodeji KP-9: Časové schéma teoreticky správných cen a vnitřních hodnot americké prodejní opce na akcii bez dividendy s cílem rozhodnout o předčasném uplatnění nebo prodeji KP-10: Ocenění evropské i americké kupní i prodejní opce na akcii s dividendou včetně časových schémat teoreticky správných cen a vnitřních hodnot americké kupní i prodejní opce KP-11: Ocenění evropské kupní opce teoreticky správnou cenou pomocí Blackova- Scholesova modelu se spojitou dividendou KP-12: Ocenění evropské prodejní opce teoreticky správnou cenou pomocí Blackova- Scholesova modelu se spojitou dividendou KP-13: Ocenění americké kupní opce teoreticky správnou cenou pomocí Blackova- Scholesova modelu s diskrétní dividendou

8 KP-14: Nastavení třídy přesnosti binomického modelu jako analytického aparátu modelu Blackova-Scholesova Literatura k výkladu: [7] text6 [7] text7 [7] text8 [7] text9 1. Algoritmus oceňování KP-1 2. Algoritmus oceňování KP-2 3. Algoritmus oceňování KP-3 4. Algoritmus oceňování KP-4 5. Algoritmus oceňování KP-5 6. Algoritmus oceňování KP-6 7. Algoritmus oceňování KP-7 8. Algoritmus oceňování KP-8 9. Algoritmus oceňování KP Algoritmus oceňování KP Algoritmus oceňování KP Algoritmus oceňování KP Algoritmus oceňování KP-13

9 Tématický celek č.6 (název tématického celku, cíl) Aplikace finančních derivátů Zajišťovací poměr. Jištěné bezrizikové portfolio. Zajišťování hedging. Spekulace trading. Arbitražování arbitraging. Další možné aplikace finančních derivátů, např. řízení finančního rizika opčním hedgingem. 1. Jištěné bezrizikové portfolio. 2. Zajišťování hedging. 3. Řízení finančního rizika opčním hedgingem, dynamická zajišťovací schémata Literatura k výkladu (k osvojení pojmů a jednotlivých problémů je nutno prostudovat): [1] str [2] str [3] str [4] str , [5] str. str , [6] str , [7] text1 až text4, text6 1. Jaká je role spekulantů a jištěnců? 2. Jaké jsou parametry organizovaných trhů? 3. Jaká je role zúčtovacího střediska (clearingového domu)? 4. Jaké jsou typy zálohových plateb? 5. Co je to proces dodání nebo vypořádání? 6. Jaké jsou způsoby uzavření futures kontraktů?

10 7. Jaký je obsah pojmů hedging, trading a arbitraging? 8. Jak lze řídit finanční riziko opčním hedgingem? Aplikace finančních derivátů-hedging, trading, arbitraging, Řízení finančního rizika opčním hedgingem.

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál) Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled

Více

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Tomáš Tichý SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Ostrava, 2010 Tomáš Tichý Department of Finance

Více

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Vladimír Zacharda Srpen, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy OPCE Studijní text č. k předmětu Nástroje finančních trhů Doc. Ing. Oldřich Dědek CSc. A. MECHANIKA OPČNÍCH TRHŮ 1. Základní pojmy

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Deriváty na elektrickou energii

Deriváty na elektrickou energii VŠB-TU, Ekonomická fakulta, katedra Financí Deriváty na elektrickou energii Tomáš Tichý 1 Abstrakt Tento článek je zaměřen na specifický typ kontraktů jejichž podkladovým aktivem je dodání elektrické energie.

Více

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007,

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, Třídící znak 2 1 2 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce Česká národní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Analýza výkaznictví cenných papírů malými a středními podniky v ČR Analysis of Financial Securities Reporting by SMEs in the Czech Republic

Analýza výkaznictví cenných papírů malými a středními podniky v ČR Analysis of Financial Securities Reporting by SMEs in the Czech Republic Analýza výkaznictví cenných papírů malými a středními podniky v ČR Analysis of Financial Securities Reporting by SMEs in the Czech Republic Strouhal Jiří, Paseková Marie, Hrubošová Eva Abstrakt Z důvodu

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Finanční. trhy. prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Finanční. trhy. prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Finanční trhy prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Recenzovali: prof. Ing. Otto Sobek, CSc. prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. prof. Ing. Lumír Kulhánek,

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

Škola investora aneb akademie investování

Škola investora aneb akademie investování Škola investora aneb akademie investování Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Školitel: P6208 Ekonomika a management

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

I. Investiční nástroje

I. Investiční nástroje Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji I. Investiční nástroje 1. Ve

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Účetnictví finančních institucí

Účetnictví finančních institucí Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více