STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, NERATOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice V Neratovicích dne

2 1) Úvod identifikační údaje a stručná charakteristika SOŠ a SOU Neratovice Popis organizace: Název organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Sídlo školy: Školní 664, Neratovice Způsob hospodaření: SOŠ a SOU v Neratovicích je samostatnou příspěvkovou organizací s úplnou právní subjektivitou. IČO: DIČ: CZ IZO: Adresa sídla školy: Školní 664, Neratovice Zřizovatel: od Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Vznik : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště (dále jen SOŠ a SOU) byla zřízena podle 31 odst. 1 zákona ČNR č. 576/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou čj /98-21, ze dne MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 dne K došlo k přechodu SOŠ a SOU na nového zřizovatele - Středočeský kraj. SOŠ a SOU Neratovice byla zřízena podle 35 odstavce 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, k na dobu neurčitou. Zřizovací listina byla vydána dne , pod čj. OŠMS/1072/2001, dále byl vydán dodatek č. 1 dne pod č.j. OŠMS/1015/2002 s přílohou, kde je vymezen majetek ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. dubna 2001 a dodatek č. 2 pod č.j. 941/2004/ŠKO ze dne , kde dochází k rozšíření okruhů doplňkové činnosti s přílohou, kde je vymezen nemovitý majetek Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. července Dne , č. j. 22/2005/SKO byl vydán dodatek č. 3, kde se mění vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září 2004 a dne pod č.j. 9213/2005 ŠKO byl vydán dodatek č. 4, kde je dle zákona č- 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění změněn hlavní účel a předmět činnosti školy a školských zařízení, úloha statutárního orgánu, vymezení doby zřízení a vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. dubna 2001, vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. července 2003 a doplnění vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září SOŠ a SOU plní svou základní funkci na základě posledně vydaného Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ke dni pod č.j /04-21 ze dne MŠMT dne posoudilo žádost Středočeského kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škola a školských zařízení a v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo s účinností od , pod č.j /05-21 o změně ve školském rejstříku v druhu označení školy: střední odborná škola, IZO se mění na střední škola s nejvyšším povoleným počtem žáků ve škole 850, dále se provádí výmaz školy střední odborné učiliště, IZO: , zařazení oboru vzdělání H/003 Operátor skladování a výmaz oboru vzdělání H/002 Technickoadministrativní pracovník. Dne , pod č.j. 2007/06-21 MŠMT rozhodlo o zpětném zařazení oboru vzdělání H/002 Technickoadministrativní pracovník. Dne MŠMT ČR vydalo Rozhodnutí čj /06-21, kde dochází k výmazu místa poskytování 2

3 vzdělávání nebo školských služeb ze školského rejstříku: Pražská 126, Benešov ke dni Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / a Středočeského kraje č.j /2007/KUSK došlo k k zařazení nových oborů vzdělání dálkové formy studia: L/504 Společné stravování - nástavba, L/501 Provoz obchodu nástavba, L/502 Vlasová kosmetika nástavba, M/001 Veřejnosprávní činnost dálková, výmaz oboru vzdělání: H/002 Technickoadministrativní pracovník. K došlo na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 1683/ ze dne s účinností od ke změně příjmení statutárního orgánu SOŠ a SOU Neratovice. Ředitelka školy změnila příjmení a trvalé bydliště: Ing. Marcela Hrejsová, Na Návsi 59, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání do dobíhajících: H/001 Automechanik, H/001 Zedník, H/001 Kuchař-číšník pro pohostinství, H/001 Kuchař, H/001 Číšník, servírka, H/003 Prodavač potravinářské zboží, H/004 Prodavač smíšené zboží, M/001 Veřejnosprávní činnost, H/001Kadeřník a zařazení odborů vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, H/01 Zedník, H/01 Kuchař-číšník, H/01 Prodavač, M/01 Veřejnosprávní činnost, denní i dálková forma a H/01 Kadeřník. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2008/KUSK, ze dne následovně: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 90, H/01 Zedník - 90, H/01 Kuchař-číšník - 260, H/01 Prodavač - 110, M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma 130, dálková forma a H/01 Kadeřník Na základě rozhodnutí MŠMT ČR, č.j / došlo s účinností od k výmazu místa poskytovaného vzdělávání v Lužné, ČS. armády 69. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání do dobíhajících: H/002 Klempíř strojírenská výroba, H/001 Obráběč kovů, H/001 Lakýrník, H/001 Instalatér, H/001 Malíř, H/003 Operátor skladování a zařazení odborů vzdělání H/01 Karosář, H/01 Obráběč kovů, H/01 Instalatér, H/01 Malíř a lakýrník, H/01 Operátor skladování. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2009 KUSK, ze dne následovně: H/01 Karosář - 90, H/01 Obráběč kovů - 50, H/01 Instalatér - 90, H/01 Malíř a lakýrník - 140, H/01 Operátor skladování 90. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oboru vzdělání L/51 Podnikání v dálkové formě studia Zároveň Středočeský kraj stanovil počet žáků rozhodnutím č.j /2010 KUSK, ze dne žáků. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání: L/504 Společné stravování dobíhající obor, L/51 Gastronomie, L/501 Provoz obchodu dobíhající obor, L/51 Obchodník a došlo k výmazu oborů vzdělání H/510 Strojírenská výroba, H/001 Obráběč kovů, H/001 Lakýrník, H/001 Malíř, H/003 Operátor skladování a M/001 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2011 KUSK, ze dne následovně: L/51 Gastronomie 102 a L/51 Obchodník 102 žáků. 3

4 Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání: L/51 Provozní technika, M/01 Dopravní prostředky, L/01 Gastronomie, L/51 Gastronomie nást., M/01 Hotelnictví, L/01 Obchodník, L/51 Obchodník nást., L/502 Vlasová kosmetika dobíhající obor. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2012 KUSK, ze dne následovně: L/51 Provozní technika 68 žáků, M/01 Dopravní prostředky 136 žáků, L/01 Gastronomie 136 žáků, L/51 Gastronomie nást. 68 žáků, M_01 Hotelnictví- 136 žáků, L/01 Obchodník 136 žáků, L/51 Obchodník nást. 68 žáků. Na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-50500/ ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o výmazu oborů vzdělání: H/002 Klempíř - strojírenská výroba, H/001 Automechanik, H/001 Instalatér, H/001 Zedník, H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství, H/001 Kuchař, H/001 Číšník, servírka, H/003 Prodavač - potravinářské zboží, H/004 Prodavač - smíšené zboží a H/001 Kadeřník a výmazu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Aug. Sedláčka 2, Čáslav. Na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-52086/ ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika, dálková forma vzdělávání (nást.). Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2013/KUSK ze dne následovně: nejvyšší povolený počet žáků je stanoven na 102. Hlavní účel a předmět činnosti: Je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy - výchova a vzdělání mládeže. Součásti školy k : Střední škola hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy kapacita 850 žáků, IZO: , Místa poskytování vzdělávání: o Školní 664, Neratovice, o Spojovací 632, Neratovice, o Olbrachta 2809, Kladno o Nad Pivovarem , Mělník o Jičínská 1038, Mladá Boleslav o Karla Čapka 2086, Nymburk o nám. Karla IV. 200, Mělník Domov mládeže hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy kapacita 60 lůžek, IZO: , místo poskytování školské služby: Školní 664, Neratovice. Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy kapacita 400 stravovaných, IZO: , místo poskytování školské služby: Školní 664, Neratovice. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. 4

5 Doplňková činnost: nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. Škola provozuje tuto doplňkovou činnost: kadeřnictví, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti pořádání kurzů, ubytovací služby, hostinská činnost, zednictví, provozování autoškoly, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, překladatelská a tlumočnická činnost, organizování sportovních soutěží, výroba kovového spotřebního zboží, výuka jazyků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Statutární orgán školy: Statutárním orgánem SOŠ a SOU Neratovice je ředitelka školy: Ing. Marcela Hrejsová, kterou jmenuje a odvolává Rada Středočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitelka vystupuje jménem organizace, zastupuje ji při všech jednáních. Základní pravomoci jsou vymezeny zejména 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Při své činnosti se ředitelka řídí zákony, dalšími právními předpisy a dále směrnicemi a pokyny Středočeského kraje. Dle organizačního řádu SOŠ a SOU Neratovice je stanoven jako zástupce statutárního orgánu ZŘ pro OV. Vedení školy: ZŘ TV: RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Ilona Habartová, Mgr. Květa Holečková ZŘ OV: Ing. Jan Krejza ZŘ EPO: Ing. Dana Pondělíčková Vychovatelka domova mládeže: Jaroslava Krejčová Majetek školy: Pro plnění svých úkolů SOŠ a SOU Neratovice užívá majetek, který Středočeský kraj předal do její správy. Přehled movitého a nemovitého majetku vychází z mimořádné uzávěrky k Nemovitosti jsou využívány pro výchovu a vzdělávání mládeže nebo pro poskytování školských služeb a doplňkové činnosti. Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada byla zřízena k a pracuje ve složení: Za zřizovatele SOŠ a SOU Neratovice: Jaroslava Soukupová, Kojetická 1021/623, Neratovice, mail: tel: RSDr. Miloslav Mišner, tel: Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Pirunčíková, Za Obchody 849, Neratovice, učitelka SOU, Mgr. Jana Havlíková, Na Výsluní 1296, Neratovice, Za zákonné zástupce nezletilých žáků SOŠ a SOU Neratovice: Milena Novotná, Mgr.,Vančurova 697, Neratovice, Petr Košťál, Mládežnická 477, Neratovice, Počet žáků podle zahajovacích výkazů nutných pro tvorbu rozpočtu na rok 2013: kód Obor vzdělání 2012/ L/51 Provozní technika H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Instalatér H/01 Zedník H/01 Kuchař číšník H/01 Prodavač H/01 Operátor skladování H/01 Kadeřník 132 CELKEM SOU DENNÍ M/01 Hotelnictví 15 5

6 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 78 CELKEM SOŠ 93 CELKEM DENNÍ FORMA L/51 Podnikání 15 CELKEM DÁLKOVÁ FORMA 15 Stravování 2012/2013 Počet ubytovaných 2012/2013 Celodenní stravování 26 Ubytování na domově mládeže 27 Celodenní stravování bez obědů 1 CELKEM 27 Školní jídelna 41 CELKEM 68 Teoretické vyučování probíhalo v 18 třídách denního studia u oborů vzdělání ukončených výučním listem, v 1 třídě nástavbového studia u oboru vzdělání Provozní technika, v 1 třídě dálkové formy studia u oboru vzdělání Podnikání, dále ve 3 třídách denní formy studia u oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost a v 1 třídě denní formy studia u kombinace oborů vzdělání Veřejnosprávní činnost a Hotelnictví, a to ve dvou objektech SOŠ a SOU Neratovice: obory vzdělání prodavač, kuchař - číšník, kadeřník, zedník, instalatér, automechanik, karosář, provozní technika a dálková forma studia u oboru podnikání se vyučovaly v objektu Spojovací 632, obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou veřejnosprávní činnost a hotelnictví v denní formě v objektu Školní 664. Odborný výcvik v 1. ročníku u oboru vzdělání kadeřník byl zajišťován na odborném pracovišti v sídle školy, ve 2. a 3. ročníku na odloučených pracovištích školy Mělník, Mladá Boleslav, Kladno a Nymburk podle místa trvalého bydliště žáků a pod vedením učitelů odborného výcviku. U oboru vzdělání prodavač se OV konal na odloučeném pracovišti školy v Mělníce v podniku Tesco, a to pod vedením učitele odborného výcviku, u oboru vzdělání operátor skladování částečně na pracovišti v Tescu, částečně v odborné učebně na Mělníce. U oboru vzdělání kuchař - číšník pro pohostinství probíhal OV v ročníku na provozních pracovištích u jednotlivých podnikatelů. Někteří žáci oboru vzdělání kuchař - číšník pro pohostinství konali OV v sídle školy pod dohledem učitele OV. U 1. ročníku oborů vzdělání strojírenského zaměření (karosář, automechanik, instalatér) se OV konal v dílnách OV v objektu Spojovací 632, ve 2. a ve 3. ročníku na smluvně zajištěných provozních pracovištích s přímým dohledem instruktorů OV. Žáci oboru vzdělání instalatér a klempíř strojírenská výroba v jednom z pololetí ve 2. nebo ve 3. ročníku dle časového harmonogramu absolvovali svářečský kurz ve vlastní svářečské škole. U oboru vzdělávání zedník v 1. a ve 2 ročníku probíhal odborný výcvik na pracovišti Spojovací 632 v zednické dílně nebo na smluvně zajištěných akcích pod dohledem učitele OV, ve 3. ročníku na provozních pracovištích. Na všech provozních pracovištích prováděli učitelé OV nebo vedoucí učitelé OV kontrolu dodržování učebních osnov. V SOŠ a SOU se učili žáci především z okolí Mělníka (prodavač, kuchař-číšník, zedník, instalatér, karosář, veřejnosprávní činnost atd.), kadeřníci se učili i z jiných oblastí Středočeského kraje: Mladá Boleslav, Kladno, Rakovník, Kutná Hora atd. Ubytování žáků z větších vzdáleností zajišťoval domov mládeže, který sídlí v prostorách Školní 664. K dispozici byla i školní jídelna v objektu Školní 664. Sloužila pro stravování ubytovaným a dojíždějícím žákům a zaměstnancům školy. V objektech, kde se nenachází školní jídelna, je stravování zajištěno smluvně. 6

7 Přepočtený počet zaměstnanců: Ukazatel/součást Závazné ukazatele roku 2013 dle rozpočtu školy Pedagogičtí Nepedagogičtí zaměstnanci zaměstnanci Přepočtený počet zaměstnanců k dle výkazu P 1-04 Pedagogičtí Nepedagogičtí zaměstnanci zaměstnanci SOŠ 7,75 1,94 7,126 2,75 SOU 41,39 19,63 40,415 14,854 DM 2,53 0, ŠJ 0 1,93 0 1,167 Celkem 51,67 24,3 48,541 21,771 CELKEM 75,97 70,312 K celkem zajišťovalo provoz školy ve fyzickém stavu 70 zaměstnanců, v přepočteném stavu 69,105 (47,917 pedagogických pracovníků a 21,188 ostatních pracovníků): Vedení školy bylo tvořeno 5,813 zaměstnanci, v členění 5 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, ZŘ pro odborný výcvik, 3 ZŘ pro teoretickou výuku 2 pro SOU podle zaměření činnosti a 1 pro SOŠ) a 0,938 nepedagogický pracovník (ZŘ pro ekonomicko provozní oddělení). K teoretickou výuku zabezpečovalo 17 učitelů na plný úvazek a 5 učitelé na částečný úvazek (přepočtený stav 24,842), 3 učitelé jsou na částečný úvazek vykazováni i na OV. Odborný výcvik zajišťovalo k zaměstnanců na plný úvazek, 3 na částečný úvazek. Z počtu učitelů OV byla jedna vedoucí učitelka OV pro obor prodavač smíšené zboží, operátor skladování kadeřník a obor kuchař číšník pro pohostinství, 0,8 vedoucí učitel OV pro stavební a strojírenské obory. V přepočteném stavu byl OV zajišťován 17,2 zaměstnanci. Provoz domova mládeže zajišťovala 1 vychovatelka na plný úvazek. K činil přepočtený stav pracovníků domova mládeže 1,00. Veškerý provoz a administrativu zajišťovalo k na částečný úvazek 2 zaměstnanci a na plný úvazek 20 zaměstnanců, v přepočteném stavu 20,25 zaměstnanců v členění: - ve školní jídelně 1 na plný úvazek (přepočtený stav 1,00), - v administrativě a v ekonomickém oddělení k činil stav 5 zaměstnanců na plný úvazek a 1 zaměstnanec na částečný úvazek, přepočtený stav 5,750, - v provozním oddělení pracovalo k zaměstnanců na plný úvazek a 1 na částečný úvazek, přepočtený stav činil 12,5 zaměstnanců, - na domově mládeže k pracovala v provozním oddělení 1 pomocná vychovatelka, v přepočteném stavu 1,0 pracovníků. Z tabulky a z dalších údajů vyplývá jednoznačný závěr, že nedochází k porušování závazného ukazatele limitu zaměstnanců za rok U vedení školy tvořil nejvyšší podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, pouze u vedoucí vychovatelky šlo o středoškolské vzdělání. Tato skutečnost byla v souladu 7

8 s platnými právními předpisy ve školství. Z celkového počtu vedení školy vykazovalo 5 pracovníků praxi nad 25 let. U učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů převažovalo rovněž vysokoškolské vzdělání. Středoškolské vzdělání vykazovali většinou učitelé odborných předmětů, např. u oboru vzdělání kadeřník a technickoadministrativní pracovník. Učitelé zařazení do skupiny SŠ měli praxi nad 25 let. U učitelů odborného výcviku a vychovatelů šlo převážně o středoškolské vzdělání. Pomocná pracovní síla domova mládeže byla vyučena. Učitelé OV, kteří jsou pouze vyučeni, vykazovali praxi nad 25 let. V ekonomickém oddělení a v administrativě měli všichni zaměstnanci středoškolské vzdělání (ÚSO nebo ÚSV). U provozních zaměstnanců (vrátné, údržbáři, kuchařky, pomocná síla v kuchyni) byla převážná část zaměstnanců vyučena (SOV) nebo byla bez vzdělání - uklízečky (ZV). Tato skutečnost opět nebyla v rozporu s platnými právními předpisy. Nejvyšší zastoupení měli zaměstnanci ve věku od 40 do 60 let. Z věkové struktury zaměstnanců vyplynul jednoznačný závěr malého zájmu mladých lidí o práci ve školství. Problém nastane po odchodu nejvíce zastoupené skupiny zaměstnanců do starobního důchodu. Nejvyšší zastoupení měli zaměstnanci s délkou praxe nad 25 let. Pracovní poměr na dobu neurčitou byl v roce 2013 uzavřen se 3 učiteli teoretické vyučování a se 3 učiteli odborného výcviku. Pracovní poměr ukončilo celkem 5 zaměstnanců z toho 4 učitelé OV a 1 provozní pracovník V SOŠ a SOU Neratovice si v roce 2013 získávalo nebo zvyšovalo kvalifikaci soustavným studiem 8 zaměstnanců. Přehled studujících zaměstnanců: P.č. Jméno Škola, druh studia Datum zahájení/ukončení 1. Malůšková Eva PFUK Praha, Učitelství praktického 9/2011 / 6/2014 vyučování a odborného výcviku 2. Končelová Marcela PFUK Praha, Učitelství praktického 9/2011 / 6/2014 vyučování a odborného výcviku 3. Holcová Helena VŠ TÚ Liberec, Koordinace v oblasti / informační technologie a komunikačních technologií 4. Trhoňová Iveta UK Praha výchovné poradenství 5/2013 / 12/ Krejza Jan VISK : Vzdělávání vedoucích 9/2013 / 6/2014 pracovníků 6. Douděra Jan VISK : Kurz SP1 - DPS 9/2013 / 6/ Jirásek Miloš VISK : Kurz SP1 - DPS 9/2013 / 6/ Darda Otokar VISK : Kurz SP1 - DPS 9/2013 / 6/ Fialová Eva Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9/2013 / SOŠ a SOU Neratovice dle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy vysílala dle nabídek odborných institucí a možností školy pedagogické pracovníky školy na vzdělávací akce, kurzy, semináře podporující jejich kvalifikační růst po všeobecné i odborné stránce. Na školní rok 2012/2013 byl sestaven samostaný plán DVPP, který byl rozčleněn na konkrétní oblasti. Podrobný rozpis DVPP z hlediska ekonomického je vyjádřen v následující tabulce. Na DVPP z akreditovaných akcí MŠMT byla vynaložena k částka 21,453 tis. Kč. 8

9 Vyúčtování účelové dotace na DVPP 2013 datum Akce pořadatel/použití Dotace Jak připravit žáky k MZ z NJ NIDV Praha 650, Seminář pro ŘŠ VISK Nymburk 1800, Školení svářečů DOM-ZO 1250, Seminář ekonom. a ved.prac. VISK Nymburk 750, Studium prac. ŘŠ a škol.zařízení VISK Nymburk 2500, Doprava a rozvod plynu Ing.Vl.Rod, Pardubice 227, Seminář Veř.zakázky ŘŠ VISK Nymburk 935, Seminář 134b Myšlenkové mapy Descartes v.o.s. Svratouch 1068, Seminář ŘŠ VISK Nymburk 1400, Seminář Školská legislativa ŘŠ VISK Nymburk 750, Kurz Potraviny a výživa Babák, Brno 1199, Školení Dig.techn. ve výuce NIPDV Praha 1200, Aktivity pro pod. čtenářské gramot. Nár.inst.pro DVPP 510,-- Seminář pro svář.dozory a prac.ve svař. DOM-ZO Praha 1815, Zákl.kurz instar.lyžování VISK Nymburk 4200, Potraviny a výživa Babák Brno 1199,-- CELKEM 21453,-- Kč 9

10 Organizační struktura zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice k Ing. Marcela Hrejsová ředitelka SOŠ a SOU Neratovice Naděžda Žáková sekretářka ŘŠ Ing. Jan Krejza ZŘ pro odborný výcvik Ing. Dana Pondělíčková ZŘ pro ekonomicko provozní úsek Jaroslava Krejčová vychovatelka domova mládeže RNDr. Jaroslav Tesař Mgr. Ilona Habartová ZŘ TV SOU Mgr. Květa Holečková ZŘ TV SOŠ Jaroslava.Hollanová vedoucí učitelka OV prodavač kuchař číšník operátor skladování pomocná kuchařka Dana Došlá vedoucí provozního odd. Školní 664 Ing. Veronika Šimková vedoucí provozního odd. Spojovací 632 Ekonomické odd. mzdová účetní pokladní finanční účetní fakturantka skladnice personalistka pomocná vychovatelka domova mládeže učitelé učitelé uklízečky uklízečky učitelé odborného výcviku Jiří Šimek vedoucí učitel OV karosář instalatér automechanik zedník vrátná vrátná učitelé odborného výcviku údržbář údržbáři Vlasta Černá vedoucí učitelka OV kadeřník učitelé odborného výcviku 10

11 Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti v roce 2013, pro terou byla SOŠ a SOU Neratovice zřízena SOŠ a SOU Neratovice v rámci své hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže vytvořila z hlediska hospodaření vhodné technické, materiální, estetické, hygienické a další podmínky pro splnění následujících úkolů: Oblast vzdělávání každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro žáky zajímavá, při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvářet přívětivou atmosféru, k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem jednotlivců, používat vhodných, pestrých metod, využívat i alternativních přístupů, při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci, rozvoji tvořivosti, nácviku metod sebevzdělávání, využívat přirozené aktivity žáků, spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy (názornost, problémová výuka ), používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin besed, ukázkových hodin, laboratorních cvičení, exkurzí apod., výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, k odpovědnosti za sebe sama a výsledky své práce, usilovat o získání zpětné informace o znalostech, dovednostech, ale i postojích a aktivitě absolventů školy (jak si vedou na nástavbovém studiu, na VOŠ popř. na VŠ), sledovat i jejich další profesní a životní dráhu, rozvíjet odborné dovednosti a znalosti v příslušném oboru, klást důraz na osvojování praktických zkušeností a zavádění moderních pomůcek do praxe, rozvíjet a klást důraz na základní priority školy: odborné předměty teoretického vyučování, odborný výcvik, výuka cizích jazyků, výuka informatiky apod. SOŠ a SOU Neratovice plnila výše uvedené cíle téměř na 100 %. Konaly se besedy s firmami, žáci se účastnili různých odborných exkurzí, výstav a dalších akcí, osvojovali si praktické zkušenosti na odborném výcviku u oborů vzdělávání ukončené výučním listem a na odborné praxi u oboru vzdělávání ukončené maturitní zkouškou VSČ. Oblast výchovy podporovat spolupráci vedení školy s výchovným poradcem, protidrogovým preventistou apod. stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů, rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, učit žáky zásadám asertivního chování, vést je k pozitivnímu myšlení, preventivně předcházet kázeňským problémům (vytipování problémových dětí, společné působení ), boj proti nežádoucím vlivům okolí drogy, šikana, záškoláctví, včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších kázeňských přestupcích či o celkovém zhoršení chování jejich dětí, důsledně sledovat docházku žáků do školy, okamžitě reagovat na neomluvenou absenci, stále vyhodnocovat a zlepšovat režim školy (postupně i s pomocí žáků, aby se s ním mohli ztotožnit) maximálně akceptovat zájem žáků, vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu, odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích, vést žáky k ekologickému myšlení, k separaci odpadu, maximálně využívat iniciativy samotných žáků, rozvíjet účast na výstavách, soutěžích, na SOČ, pořádat zajímavé zájezdy, exkurze, besedy, rozvíjet mezinárodní aktivity s partnerskými školami BSZ Eilenburg, Nova College, 11

12 rozvíjet spolupráci ve vztahu k rodičům, k ostatním středním školám a základním školám, ke sponzorům, ke zřizovateli a k městu sídla školy, rozvoj péče o volný čas žáků a mimoškolní činnosti: pokračovat v tradici pravidelných měsíčních návštěv divadelních či filmových představení a koncertů. Podporovat aktivní přístup studentů a pedagogů v této oblasti vytvořením pobízejících podmínek. Poskytnout aulu, vybudovat studentský klub, motivovat učitele k odborné pomoci studentům apod. I v oblasti výchovy SOŠ a SOU Neratovice byla úspěšná, neboť výše uvedené úkoly byly plněny. Spolupráce školy ve vztahu k okolí byla zaměřena především na rodiče žáků při řešení výchovných a prospěchových problémů, k ostatním středním školám např. společnou účastí na sportovních či vědomostních akcích, na výměně zkušeností apod., ve vztahu k základním školám se spolupráce projevovala hlavně v období náboru nových žáků zaměstnanci naší školy se účastnili třídních schůzek, byl uspořádán Den otevřených dveří, prezentovali jsme se na akcích Úřadu práce ve městech, kde má naše škola zastoupení apod. Naše škola se rovněž prezentovala i ve vtahu k zahraničním školám, a to aktivní účastí na projektech rozvoje mezinárodních aktivit. Spolupráce města Neratovice se školou se projevovala v účasti našich žáků a studentů na akcích města a v neposlední řadě ve vzájemné pomoci při řešení provozních a technických problémů. Vztah ke zřizovateli byl dán legislativně. Podrobnější rozbor a výsledky vzdělávací a výchovné činnosti školy jsou vyjádřeny ve Výroční zprávě o činnosti SOŠ a SOU Neratovice za školní rok 2012/2013. Ekonomická a finanční oblast vytvořit zlepšený hospodářský výsledek na konci roku 2013, hospodárně vynakládat finanční prostředky, hledat cesty k úsporám energií, materiálů, služeb apod., usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů, usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní doplňkovou činností (stravování cizích osob, ubytovací služby, pořádání kurzů apod.), spolupodílet se na financování akcí spolu se SRPŠ na činnost žáků (akce, soutěže, odměny, časopisy), peněz sponzorů využívat na klíčové oblasti rozvoje školy počítače, jazyky K škola hospodařila se zlepšeným hospodářským výsledkem, který je podrobně analyzován v další části zprávy. I přes finanční krizi podle výsledků a mého názoru veškeré finanční prostředky vynakládá SOŠ a SOU Neratovice účelně a hospodárně. Materiálně technická oblast postupně vybavovat učebny multimediálním počítačem s přístupem k Internetu a jeho využití přímo při výuce, dbát na plné využívání stávajícího vybavení školy, např. multimediální učebny, zpětné projektory, audiovizuální techniku, výpočetní techniku a další, rozvoj odborných učeben, nadále zlepšovat vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech, zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetického ( výsadba zeleně u vrátnice a květin u vchodů do pavilónů, co nejvíce květin ve třídách). Materiálně technické vybavení školy se od jejího vzniku značně vylepšilo. I v kalendářním roce se pokračovalo v obměně zařizovacích předmětů odborných učeben, dílen odborného výcviku i odloučených pracovišť pro obory vzdělání ukončené výučním listem. Materiálně technické vybavení dle mého názoru je na vysoké úrovni. Technický stav budov se od vzniku školy rovněž zvýšil. 12

13 Investiční a provozní oblast při zajišťování údržby pokračovat v úsilí preventivně předcházet problémům, snaha o získání mimořádných dotací na havarijní stavy, pokračovat v opravách nemovitého majetku dle finančních možností školy. SOŠ a SOU Neratovice prováděla v roce 2013 pouze nejnutnější opravy objektů a obměnu drobného dlouhodobého majetku z provozních prostředků. Nákup dlouhodobého majetku a rozsáhlejší opravy nebyly prováděny. Podrobnější rozpis je uveden v další části zprávy. Majetková a právní oblast zabezpečení ochrany majetku před vandalismem, uzavírání nových smluvních vztahů dle platných právních norem a podle potřeb školy, dbát na zvyšování znalostí právních norem a zavádět je do praxe, kontrolovat znalost základních právních norem u zaměstnanců školy v oblasti výchovně vzdělávací i ekonomické, na základě právních norem aktualizovat vydávané dokumenty školy. SOŠ a SOU má ve správě majetku od Středočeského kraje budovu v objektu Školní 664, kde probíhal odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník 1. ročník, odborný výcvik u oboru vzdělání kuchař číšník, dále zde sídlil domov mládeže a obor vzdělání veřejnoprávní činnost. SOŠ a SOU využívala v kalendářním roce 2013 rovněž pavilóny v objektu Spojovací 632, kde probíhala teoretická výuka všech oborů vzdělání ukončených výučním listem a odborný výcvik 1. ročníků strojírenských oborů vzdělání a 1. a 2. ročníku oboru vzdělání zedník. SOŠ a SOU Neratovice uzavřela v kalendářním roce 2013 nové smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o zapůjčení provozních pracovišť pro OV, smlouvy o pronájmu nebytových prostor, sponzorské smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. dle potřeb školy a na základě platných právních předpisů. SOŠ a SOU Neratovice na začátku kalendářního roku aktualizovala vydané materiály dle platných právních norem. Personální oblast: usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, popř., aby se ještě zlepšovala, stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy formou DVPP, rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole. Z fondu pracovní doby bylo zameškáno z důvodu nemoci a ošetřování člena rodiny k celkem 276 pracovních dní (261 dní nemoc, 15 dní ošetřování), tj. 1,55% z celkového fondu pracovní doby. Plánovací oblast zdokonalovat systém plánování, působit na plánovací činnost ve směru jejího účelného působení na všechny zaměstnance školy, vytvářet jednotlivé druhy plánů dle požadavku vedení školy, řídit se jimi, provádět průběžná hodnocení plánů, porovnávat plán se skutečností, vyvozovat závěry, proč k rozdílům došlo, provádět nápravu v případě vzniku odlišností. 13

14 Plánovací činnost je možné rozdělit do těchto oblastí: 1. výchovně vzdělávací učební plány, tématické plány, plány zavádějících učitelů, plány výchovných poradců, plány metodických a předmětových komisí, plány koordinátorů podle zaměření enviromentální, mezinárodní, ICT, protidrogový apod., plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které vycházejí z Rámcového personálního plánu rozvoje pedagogických pracovníků, plány hospitací a kontrol, plány provozních porad a aktivů třídních učitelů a učitelů OV, plány činnosti úseku apod., 2. ekonomická a provozní plány hospodaření školy, odpisový plán, plán oprav a údržby, plány revizí, plány školení BOZP a PO, kolektivní smlouvy s rozpočtem FKSP, plány kontrol, plány činnosti úseků apod. Na začátku kalendářního roku byly zpracovány jednotlivé plány dle úseků a činností. Jejich plnění bylo kontrolováno vedením školy v pravidelných termínech. Případné odchylky od skutečnosti byly analyzovány a byla přijata opatření na odstranění rozdílů. Ředitelka školy se zaměřila na hodnocení všech druhů plánů. Řídící oblast stále doplňovat dokument Koncepci rozvoje školy o nové prvky, průběžně s ním a jeho záměry seznamovat všechny žáky, zaměstnance, rodiče, postupně ji uvádět do života, zdokonalovat Provozní řád školy o nové skutečnosti, usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy, využívat maximálně písemných informací (roční plán, provozní porady, ), průběžně upřesňovat Organizační řád školy, kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy, promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na mladé pedagogy, podněcovat jejich rozvoj, upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, tak aby byly jednoznačné, transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy. V oblasti řídící šlo především o zdokonalování hodnocení práce zaměstnanců, o užívání motivačních nástrojů ke zvýšení iniciativy zaměstnanců. Nadále šlo o nutnost rozvíjet účelnou komunikaci mezi vedením školy a ostatními zaměstnanci, a to především zvolením vhodné formy a způsobu řešení problémů, prosazoval se rozvoj osobního kontaktu mezi vedením školy a zaměstnanci při řešení problémů všeho druhu. Mimo běžný osobní styk se uplatňovaly i další formy komunikace, a to především vydávání příkazů ředitelkou školy, rozhodnutí, aktualizovaly se vnitroorganizační směrnice, které určují přesný postup při jednáních a při plnění úkolů. Komunikace se nadále prováděla i formou pedagogických rad, a to 3 x za školní rok, dále formou porad vedení 1x za 14 dní, porad metodických a předmětových komisí dle potřeby a schváleného plánu práce, porad dalších komisí inventarizační, škodní, likvidační, šrotovací dle příkazů ředitelky školy, porad koordinátorů školy v kalendářním roce 2012 pracovali koordinátoři protidrogový, mezinárodní, ICT, enviromentální apod., provozních porad jednotlivých úseků. Kontrolní oblast upřesňovat systém kontrol plnění režimových povinností zaměstnanců školy, systém hospitací a vypracovat kontrolní systém, který by umožňoval porovnávat úroveň znalostí žáků v jednotlivých letech, kontroly směřovat na získávání informací o výchovně vzdělávacím procesu z pohledu žáků i pracovníků, vyvozovat závěry a přijímat opatření pro nápravu. Kontrolní činností se zabývala ředitelka školy, její zástupci a další vedoucí pracovníci. Ředitelka školy v průběhu kalendářního roku 2013 prováděla kontroly zaměřené na všechny činnosti školy teoretickou výuku, odborný výcvik, domov mládeže, ekonomické oddělení a provozní úsek, a to vždy 1 x za měsíc, rovněž se zabývala hospitační činností. 14

15 Každý vedoucí pracovník předložil na začátku roku plán kontrol a hospitací, v pololetí a na konci školního roku provedl zhodnocení své kontrolní činnosti a vyvodil z nich závěry pro další období. O kontrole a hospitaci provedl vedoucí pracovník zápis a předal jej ředitelce školy. Hodnocení kontrolní činnosti ve směru k podřízeným pracovníkům bylo prováděno po příslušné kontrole. Nástrojem kontrolní činnosti byly i závěry pedagogických rad, porad vedení a výsledky testů prováděných vedením školy. Závěry kontrolní činnosti byly podkladem pro stanovení motivačních prvků ve směru k podřízeným zaměstnancům. 15

16 2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu SOŠ a SOU Neratovice náklady, výnosy, mzdové náklady, příspěvek na provoz Náklady z hlavní a doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice ( v tis. Kč): 1. Investiční náklady SOŠ a SOU Neratovice činily celkem: 0,00 2. Neinvestiční náklady SOŠ a SOU Neratovice činily celkem: ,37 Přímé náklady celkem ,92 Z toho: Náklady na platy pracovníků a žáků školy: ,92 Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 7 499,34 Jiné sociální pojištění: 92,64 Jiné sociální náklady 24,64 Zákonné sociální náklady - FKSP: 208,67 Výdaje na výuku - učebnice, učební pomůcky a ost. : 1 109,71 Provozní náklady 9 241,45 Z toho: Spotřeba materiálu : 1 020,41 Spotřeba drobného dlouh.maj.: 708,39 Spotřeba energií: 2 249,11 Opravy a udržování: 189,73 Cestovné: 155,16 Reprezentace 18,97 Služby: 3 542,51 Stipendia 270,50 Odpisy DHM: 580,32 Ostatní náklady (reprezentace, kurzová ztráta, manka ostatní daně, dodat. daň z příjmu, nedobytná pohledávka apod., ost. náklady z činnosti) 506,35 Náklady SOŠ a SOU Neratovice k byly tvořeny výše uvedenými položkami. Nejvyšší podíl tvořily přímé náklady (mzdové a ostatní osobní náklady, odvody, ONIV přímé), z provozních nákladů byly nejvyšší částky na služby, které byly tvořeny náklady za nájemné, vzdělávání, revize, zpracování dat, na telefonní hovory, poštovné apod., dále na energie, spotřeba materiálu a dlouhodobého drobného majetku, následují odpisové náklady na DHM, náklady na stipendia a dále pokračují náklady na opravy a údržbu, následují náklady zahrnující náklady z vyřazených pohledávek, zákonné pojištění úraz, pojištění majetku, pokračuje cestovné. I přes nárůst cen jednotlivých komponentů se SOŠ a SOU Neratovice snažila hledat cesty k úsporám energií, materiálů apod. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice: Celkové výnosy SOŠ a SOU Neratovice činily : ,62 Z toho: 1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: 348,76 2. Příjmy z doplňkové činnosti: 1 046,27 3. Ostatní příjmy: ,59 Dotace, včetně příjmů z pronájmu majetku SK : ,18 Tržby z produktivní práce žáků kadeř., zed., automech. a klempíř 598,97 Ostatní tržby nájemné, úroky, plnění pojistných událostí, dary, 3,93 Tržby za stravování vl. Zaměstnanců 135,82 Rozpouštění výnosů PO osobní a užitkový vůz, apod. 80,00 Škody úhrada 31,00 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Převod z investičního fondu 689,21 Převod z fondu odměn 19,73 Převod z rezervního fondu 40,00 16

17 Převod z rezervního fondu OP VK 0,00 Převod z rezervního fondu ROP 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 Tržby z prodeje DHM a HM 0,00 Jiné ost. výnosy 142,82 Finanční výnosy úroky, kurzové zisky 0,93 V oblasti výnosů nejvyšší položku tvořila dotace ze SR a z rozpočtu ÚSC, dále následují příjmy z doplňkové činnosti, převody z investičního fondu na krytí odpisových nákladů ve výši 580,31 tis. Kč a schválených nákladů na zpracování žádosti na zateplení objektu Školní ve výši 108,90 tis. Kč a produktivní práce žáků v rámci odborného výcviku, tržby z prodeje vlastních služeb za ubytování a stravování a ostatní tržby. SOŠ a SOU Neratovice se snažila o to, aby tržby z prodeje vlastních služeb pokryly náklady na provoz odloučených pracovišť. Hospodářský výsledek SOŠ a SOU (v tis. Kč): SOŠ a SOU Neratovice vykázala k z hlavní činnosti zlepšený HV : 120,37 z doplňkové činnosti : 190,88 HV celkem k : 311,25 Skutečné mzdové náklady (v tis. Kč): Zařízení Druh Celkové náklady Hrazeno dotace SOŠ Platy 2.957, ,13 Nostrifikace 0,00 0,00 Platy PP navýšení PT 0,00 0,00 Odstupné 22,41 22,41 Dohody 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 7,07 7,07 CELKEM 2.986, ,61 SOU Platy , ,46 Platy PP navýšení PT 0,00 0,00 Projekt příprava 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 53,61 53,61 Dohody 28,86 28,86 Dohody projekt Stáže 272,60 272,60 Dohody projekt Svář.šk. 434,95 434,95 Dohody projekt Moderní šk. 549,09 549,09 Dohody Sv. škola pro veř. 385,50 385,50 Dohody Leonardo 32,00 32,00 Dohody _ Cestou přírod.. 206,10 206,10 EVVO 4,54 4,54 Odstupné 0,00 0,00 Produktivní práce 181,41 0,00 Doplňková činnost 358,07 0,00 CELKEM , ,95 Domov mládeže Platy 826,19 826,19 Dohody 0,00 0,00 Odstupné 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 3,60 3,60 CELKEM 829,79 829,79 Školní jídelna Platy 184,32 184,32 ND náhr. mzdy 1,28 1,28 Dohody 0,00 0,00 CELKEM 185,60 185,60 17

18 SOŠ a SOU Neratovice Platy , ,10 Nostrifikace 0,00 0,00 Platy PP navýšení PT 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 65,56 65,56 Projekty - dohody 1.884, ,78 Dohody 28,86 28,86 Odstupné 22,41 22,41 Produktivní práce 181,41 0,00 Doplňková činnost 358,07 0,00 CELKEM SOŠ a SOU Neratovice , ,71 Celkové mzdové náklady OŠ a SOU Neratovice činily k ,92 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo vyplaceno vč. dohod ,37 tis. Kč, z projektů a grantů 1.884,78 tis. Kč. Z vlastních tržeb bylo použito na produktivní práce žáků 181,41 tis. Kč, 358,07 tis. Kč v rámci doplňkové činnosti dohody o provedení činnosti u stravování pro cizí strávníky, u svářečské školy a zajišťování rautů, nově pak i u výuky autoškoly. V roce 2013 došlo ke snížení prostředků na platy na rok o 951,402 tis. Kč proti roku Průměrná mzda na přepočtený evidenční počet zaměstnanců k u SOŠ a SOU Neratovice činila 24,808 tis. Kč. Průměrná mzda u součásti SOU činila 25,484 tis. Kč, z toho u pedagogických zaměstnanců 28,206 tis.kč a u nepedagogických zaměstnanců 18,080 tis. Kč. U součásti SOŠ činila průměrná mzda 25,220 tis. Kč, u pedagogických zaměstnanců 28,574 tis. Kč, u nepedagogických zaměstnanců 16,529 tis. Kč. U zařízení domova mládeže činila průměrná mzda celkem 17,212 tis. Kč, u pedagogických zaměstnanců 26,536 tis. Kč, u nepedagogických zaměstnanců 14,104 tis. Kč a u součásti školní jídelna činila průměrná mzda k u nepedagogických zaměstnanců 15,352 tis. Kč. Rozpočet na rok 2013 podle úpravy k (v tis.kč): Dotace ze státního rozpočtu přímé NIV ,06 Platy ,10 Nostrifikace 0,00 Maturity podzimní období 0,00 Dohody 28,86 Odstupné 22,41 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 7.084,37 FKSP 207,85 Přímé ONIV: 1.977,97 Autoškola 400,00 Svářečská škola 100,00 Moderní škola 785,33 OPP 52,50 Zákonné pojištění 87,30 Ostatní DVPP, MZ/jaro, podzim, cestovní náhrady, učební pomůcky, náhrada za nemoc 552,84 Dotace z rozpočtu ÚSC provozní ONIV 5.373,50 Provoz 4.602,38 Odpisy majetku 0,00 Energetické štítky 54,45 Nájemné 340,02 Opravy 31,15 Mezinárodní aktivity 15,00 Vrácené příjmy z pronájmu a prodeje majetku 60,00 Stipendia 270,50 Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE ,56 18

19 Na účet školy zasláno k (v tis. Kč): Dotace ze státního rozpočtu přímé NIV ,73 Přímé náklady na vzdělávání ,23 Účelové přímé dotace týkající se: 1.025,50 Projekt Moderní škola 21.stol. 785,33 Maturity podzimní období 0,50 Projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK 239,67 Dotace z rozpočtu ÚSC provozní ONIV 5.373,20 Provoz vč.stravování, nájemného a energií 4.996,85 Mezinárodní aktivity 15,00 Vrácené příjmy z pronájmu a z prodeje majetku 60,00 Stipendia 270,50 Opravy 31,15 ROP Výstavba venkovní učebny RR kap. 05 vrác. podíl kraje -0,30 Od RR přes kap. 05 škola dále obdržela dotaci na projekt ROP Výstavba venkovní učebny - provozní náklady/eu 197,87 - investiční náklady/eu 173,62 - projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK investice 59,65 Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE ,07 Příspěvek města Neratovice 50,00 Projekty: Stáže 681,35 Svářečská škola 803,99 Svářečská škola pro veřejnost 909,82 Grant Comenius 27,23 Inv.dotace z SK ROP úprava 30,64 EVVO 6,00 Celkově SOŠ a SOU Neratovice přijala finanční prostředky k ,10 Skutečné čerpání dotace k (v tis. Kč): Dotace ze státního rozpočtu přímé NIV ,55 Platy vč. nostrifikace ,10 Platy maturity podz. období 0,50 Odvody sociálního a zdravotního pojištění 7.073,83 FKSP 208,67 OPPP 51,27 Projekt Moderní škola 21. století 824,69 Projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK 294,13 Přímé ONIV celkem: 1.202,36 Autoškola 346,72 Svářečská škola 69,18 Zákonné pojištění 87,38 Ostatní DVPP, OPP, cestovní náhrady, učební pomůcky, nemocenské dávky 699,08 Dotace z rozpočtu ÚSC provozní ONIV 5.373,20 Provoz 2.806,35 Odpisy majetku 0,00 Opravy 31,15 Nájemné 340,02 Vrácené příjmy z pronájmu a z prodeje majetku 60,00 19

20 Energie 1.850,48 Mezinárodní aktivity 15,00 Podpora učňovských oborů - stipendia 270,50 Platy hrazené z rozpočtu kraje 0,00 ROP podíl projektu kraje -0,30 Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE ,75 Čerpání dotace poskytnuté městem 50,00 Rozpis čerpání dotace na spolufinancované projekty: Stáže 686,22 Svářečská škola 793,23 Svářečská škola pro veřejnost 974,37 ROP Výst.venk.uč. EU -1,71 Grant Comenius 374,32 EVVO 6,00 Celková čerpaná dotace na projekty a granty 2.832,43 CELKEM čerpaná DOTACE - neinvestice ,18 Z přímých účelových dotací činí rozpočet na rok 2013 na autoškolu a svářečské kurzy 500,00 tis. Kč z toho skutečnost na řidičské průkazy byla 346,71 tis. Kč a na svářečské kurzy bylo čerpáno 69,18 tis. Kč a nedočerpaný zůstatek z plánované dotace 84,11 tis. Kč bude použit ve prospěch těchto nákladů za učební pomůcky. Na ostatní ONIV je v rozpočtu na rok 2013 stanoveno 1.572,29 tis.. K byla dotace použita na zákonné pojištění za zaměstnance (Kooperativa) 87,38 tis. Kč, DVPP 21,45 tis. Kč, na nemocenské dávky 65,56 tis. Kč, na nákup učebních pomůcek 558,17 tis. Kč, na úhradu cestovného 33,69 tis. Kč, nákup ochranných pracovních pomůcek pro žáky a zaměstnance školy 20,21 tis. Kč, podzimní maturity 0,50 tis. Kč. Na projekt Moderní škola 589,13 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků z projektu Moderní škola - 196,20 tis. Kč byl převeden do RF. Skutečné čerpání dotace z rozpočtu ÚSC k činilo 5.373,20 tis. Kč, v členění na provoz školy vč. spotřeby energií ve výši 4.656,83 tis. Kč, na pokrytí odpisů majetku kraje 0,00 tis. Kč, na nájemné 340,02 tis. Kč, na řidičské průkazy 0,00 tis. Kč, na stipendia 270,50 tis. Kč, zahraniční spolupráce 15,00 tis. Kč, opravy 31,15 tis. Kč, opravy z vrác. příjmů za pronájem 60,00 tis. Kč a na spolufinancování projektu ROP -0,30 tis. Kč. Škola měla k pronajaty prostory pro odloučená pracoviště oboru vzdělání kadeřník ve městech Středočeského kraje Mladá Boleslav, Mělník, Kladno, Nymburk. Pro obor vzdělání prodavač smíšené zboží 1 pracoviště na Mělníce. Za pronájmy cizího majetku SOŠ a SOU Neratovice zaplatila celkem 340,02 tis. Kč. SOŠ a SOU Neratovice spravuje v Neratovicích dva objekty Středočeského kraje: Školní 664 a Spojovací 632. V kalendářním roce 2013 podle možností škola sama pronajímala části těchto objektů v souladu s platnými právními normami kantýnu, tělocvičnu a prostory pro školní bufet. Zřizovatel školy obdržel z tohoto titulu k finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč. I doplňková činnost školy se v roce 2013 rozvíjela zdárně, a to v oblasti poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, organizování rautů, pořádání rekvalifikačních kurzů, provozování svářečské školy a nově i autoškoly. V kalendářním roce 2003 škola ustanovila grantového koordinátora, který s ředitelkou školy společně vytváří a především pomáhá s tvorbou žádostí o granty. SOŠ a SOU Neratovice v roce 2013 obdržela peněžité dary v celkové výši ,-- Kč. 20

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více