STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, NERATOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice V Neratovicích dne

2 1) Úvod identifikační údaje a stručná charakteristika SOŠ a SOU Neratovice Popis organizace: Název organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Sídlo školy: Školní 664, Neratovice Způsob hospodaření: SOŠ a SOU v Neratovicích je samostatnou příspěvkovou organizací s úplnou právní subjektivitou. IČO: DIČ: CZ IZO: Adresa sídla školy: Školní 664, Neratovice Zřizovatel: od Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Vznik : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště (dále jen SOŠ a SOU) byla zřízena podle 31 odst. 1 zákona ČNR č. 576/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou čj /98-21, ze dne MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 dne K došlo k přechodu SOŠ a SOU na nového zřizovatele - Středočeský kraj. SOŠ a SOU Neratovice byla zřízena podle 35 odstavce 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, k na dobu neurčitou. Zřizovací listina byla vydána dne , pod čj. OŠMS/1072/2001, dále byl vydán dodatek č. 1 dne pod č.j. OŠMS/1015/2002 s přílohou, kde je vymezen majetek ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. dubna 2001 a dodatek č. 2 pod č.j. 941/2004/ŠKO ze dne , kde dochází k rozšíření okruhů doplňkové činnosti s přílohou, kde je vymezen nemovitý majetek Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. července Dne , č. j. 22/2005/SKO byl vydán dodatek č. 3, kde se mění vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září 2004 a dne pod č.j. 9213/2005 ŠKO byl vydán dodatek č. 4, kde je dle zákona č- 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění změněn hlavní účel a předmět činnosti školy a školských zařízení, úloha statutárního orgánu, vymezení doby zřízení a vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. dubna 2001, vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. července 2003 a doplnění vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září SOŠ a SOU plní svou základní funkci na základě posledně vydaného Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ke dni pod č.j /04-21 ze dne MŠMT dne posoudilo žádost Středočeského kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škola a školských zařízení a v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo s účinností od , pod č.j /05-21 o změně ve školském rejstříku v druhu označení školy: střední odborná škola, IZO se mění na střední škola s nejvyšším povoleným počtem žáků ve škole 850, dále se provádí výmaz školy střední odborné učiliště, IZO: , zařazení oboru vzdělání H/003 Operátor skladování a výmaz oboru vzdělání H/002 Technickoadministrativní pracovník. Dne , pod č.j. 2007/06-21 MŠMT rozhodlo o zpětném zařazení oboru vzdělání H/002 Technickoadministrativní pracovník. Dne MŠMT ČR vydalo Rozhodnutí čj /06-21, kde dochází k výmazu místa poskytování 2

3 vzdělávání nebo školských služeb ze školského rejstříku: Pražská 126, Benešov ke dni Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / a Středočeského kraje č.j /2007/KUSK došlo k k zařazení nových oborů vzdělání dálkové formy studia: L/504 Společné stravování - nástavba, L/501 Provoz obchodu nástavba, L/502 Vlasová kosmetika nástavba, M/001 Veřejnosprávní činnost dálková, výmaz oboru vzdělání: H/002 Technickoadministrativní pracovník. K došlo na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 1683/ ze dne s účinností od ke změně příjmení statutárního orgánu SOŠ a SOU Neratovice. Ředitelka školy změnila příjmení a trvalé bydliště: Ing. Marcela Hrejsová, Na Návsi 59, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání do dobíhajících: H/001 Automechanik, H/001 Zedník, H/001 Kuchař-číšník pro pohostinství, H/001 Kuchař, H/001 Číšník, servírka, H/003 Prodavač potravinářské zboží, H/004 Prodavač smíšené zboží, M/001 Veřejnosprávní činnost, H/001Kadeřník a zařazení odborů vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, H/01 Zedník, H/01 Kuchař-číšník, H/01 Prodavač, M/01 Veřejnosprávní činnost, denní i dálková forma a H/01 Kadeřník. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2008/KUSK, ze dne následovně: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 90, H/01 Zedník - 90, H/01 Kuchař-číšník - 260, H/01 Prodavač - 110, M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma 130, dálková forma a H/01 Kadeřník Na základě rozhodnutí MŠMT ČR, č.j / došlo s účinností od k výmazu místa poskytovaného vzdělávání v Lužné, ČS. armády 69. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání do dobíhajících: H/002 Klempíř strojírenská výroba, H/001 Obráběč kovů, H/001 Lakýrník, H/001 Instalatér, H/001 Malíř, H/003 Operátor skladování a zařazení odborů vzdělání H/01 Karosář, H/01 Obráběč kovů, H/01 Instalatér, H/01 Malíř a lakýrník, H/01 Operátor skladování. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2009 KUSK, ze dne následovně: H/01 Karosář - 90, H/01 Obráběč kovů - 50, H/01 Instalatér - 90, H/01 Malíř a lakýrník - 140, H/01 Operátor skladování 90. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oboru vzdělání L/51 Podnikání v dálkové formě studia Zároveň Středočeský kraj stanovil počet žáků rozhodnutím č.j /2010 KUSK, ze dne žáků. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání: L/504 Společné stravování dobíhající obor, L/51 Gastronomie, L/501 Provoz obchodu dobíhající obor, L/51 Obchodník a došlo k výmazu oborů vzdělání H/510 Strojírenská výroba, H/001 Obráběč kovů, H/001 Lakýrník, H/001 Malíř, H/003 Operátor skladování a M/001 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2011 KUSK, ze dne následovně: L/51 Gastronomie 102 a L/51 Obchodník 102 žáků. 3

4 Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání: L/51 Provozní technika, M/01 Dopravní prostředky, L/01 Gastronomie, L/51 Gastronomie nást., M/01 Hotelnictví, L/01 Obchodník, L/51 Obchodník nást., L/502 Vlasová kosmetika dobíhající obor. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2012 KUSK, ze dne následovně: L/51 Provozní technika 68 žáků, M/01 Dopravní prostředky 136 žáků, L/01 Gastronomie 136 žáků, L/51 Gastronomie nást. 68 žáků, M_01 Hotelnictví- 136 žáků, L/01 Obchodník 136 žáků, L/51 Obchodník nást. 68 žáků. Na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-50500/ ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o výmazu oborů vzdělání: H/002 Klempíř - strojírenská výroba, H/001 Automechanik, H/001 Instalatér, H/001 Zedník, H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství, H/001 Kuchař, H/001 Číšník, servírka, H/003 Prodavač - potravinářské zboží, H/004 Prodavač - smíšené zboží a H/001 Kadeřník a výmazu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Aug. Sedláčka 2, Čáslav. Na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-52086/ ze dne s účinností od bylo rozhodnuto o zařazení oboru vzdělání L/52 Vlasová kosmetika, dálková forma vzdělávání (nást.). Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j /2013/KUSK ze dne následovně: nejvyšší povolený počet žáků je stanoven na 102. Hlavní účel a předmět činnosti: Je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy - výchova a vzdělání mládeže. Součásti školy k : Střední škola hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy kapacita 850 žáků, IZO: , Místa poskytování vzdělávání: o Školní 664, Neratovice, o Spojovací 632, Neratovice, o Olbrachta 2809, Kladno o Nad Pivovarem , Mělník o Jičínská 1038, Mladá Boleslav o Karla Čapka 2086, Nymburk o nám. Karla IV. 200, Mělník Domov mládeže hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy kapacita 60 lůžek, IZO: , místo poskytování školské služby: Školní 664, Neratovice. Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy kapacita 400 stravovaných, IZO: , místo poskytování školské služby: Školní 664, Neratovice. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. 4

5 Doplňková činnost: nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. Škola provozuje tuto doplňkovou činnost: kadeřnictví, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti pořádání kurzů, ubytovací služby, hostinská činnost, zednictví, provozování autoškoly, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, překladatelská a tlumočnická činnost, organizování sportovních soutěží, výroba kovového spotřebního zboží, výuka jazyků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Statutární orgán školy: Statutárním orgánem SOŠ a SOU Neratovice je ředitelka školy: Ing. Marcela Hrejsová, kterou jmenuje a odvolává Rada Středočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitelka vystupuje jménem organizace, zastupuje ji při všech jednáních. Základní pravomoci jsou vymezeny zejména 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Při své činnosti se ředitelka řídí zákony, dalšími právními předpisy a dále směrnicemi a pokyny Středočeského kraje. Dle organizačního řádu SOŠ a SOU Neratovice je stanoven jako zástupce statutárního orgánu ZŘ pro OV. Vedení školy: ZŘ TV: RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Ilona Habartová, Mgr. Květa Holečková ZŘ OV: Ing. Jan Krejza ZŘ EPO: Ing. Dana Pondělíčková Vychovatelka domova mládeže: Jaroslava Krejčová Majetek školy: Pro plnění svých úkolů SOŠ a SOU Neratovice užívá majetek, který Středočeský kraj předal do její správy. Přehled movitého a nemovitého majetku vychází z mimořádné uzávěrky k Nemovitosti jsou využívány pro výchovu a vzdělávání mládeže nebo pro poskytování školských služeb a doplňkové činnosti. Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada byla zřízena k a pracuje ve složení: Za zřizovatele SOŠ a SOU Neratovice: Jaroslava Soukupová, Kojetická 1021/623, Neratovice, mail: tel: RSDr. Miloslav Mišner, tel: Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Pirunčíková, Za Obchody 849, Neratovice, učitelka SOU, Mgr. Jana Havlíková, Na Výsluní 1296, Neratovice, Za zákonné zástupce nezletilých žáků SOŠ a SOU Neratovice: Milena Novotná, Mgr.,Vančurova 697, Neratovice, Petr Košťál, Mládežnická 477, Neratovice, Počet žáků podle zahajovacích výkazů nutných pro tvorbu rozpočtu na rok 2013: kód Obor vzdělání 2012/ L/51 Provozní technika H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Instalatér H/01 Zedník H/01 Kuchař číšník H/01 Prodavač H/01 Operátor skladování H/01 Kadeřník 132 CELKEM SOU DENNÍ M/01 Hotelnictví 15 5

6 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 78 CELKEM SOŠ 93 CELKEM DENNÍ FORMA L/51 Podnikání 15 CELKEM DÁLKOVÁ FORMA 15 Stravování 2012/2013 Počet ubytovaných 2012/2013 Celodenní stravování 26 Ubytování na domově mládeže 27 Celodenní stravování bez obědů 1 CELKEM 27 Školní jídelna 41 CELKEM 68 Teoretické vyučování probíhalo v 18 třídách denního studia u oborů vzdělání ukončených výučním listem, v 1 třídě nástavbového studia u oboru vzdělání Provozní technika, v 1 třídě dálkové formy studia u oboru vzdělání Podnikání, dále ve 3 třídách denní formy studia u oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost a v 1 třídě denní formy studia u kombinace oborů vzdělání Veřejnosprávní činnost a Hotelnictví, a to ve dvou objektech SOŠ a SOU Neratovice: obory vzdělání prodavač, kuchař - číšník, kadeřník, zedník, instalatér, automechanik, karosář, provozní technika a dálková forma studia u oboru podnikání se vyučovaly v objektu Spojovací 632, obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou veřejnosprávní činnost a hotelnictví v denní formě v objektu Školní 664. Odborný výcvik v 1. ročníku u oboru vzdělání kadeřník byl zajišťován na odborném pracovišti v sídle školy, ve 2. a 3. ročníku na odloučených pracovištích školy Mělník, Mladá Boleslav, Kladno a Nymburk podle místa trvalého bydliště žáků a pod vedením učitelů odborného výcviku. U oboru vzdělání prodavač se OV konal na odloučeném pracovišti školy v Mělníce v podniku Tesco, a to pod vedením učitele odborného výcviku, u oboru vzdělání operátor skladování částečně na pracovišti v Tescu, částečně v odborné učebně na Mělníce. U oboru vzdělání kuchař - číšník pro pohostinství probíhal OV v ročníku na provozních pracovištích u jednotlivých podnikatelů. Někteří žáci oboru vzdělání kuchař - číšník pro pohostinství konali OV v sídle školy pod dohledem učitele OV. U 1. ročníku oborů vzdělání strojírenského zaměření (karosář, automechanik, instalatér) se OV konal v dílnách OV v objektu Spojovací 632, ve 2. a ve 3. ročníku na smluvně zajištěných provozních pracovištích s přímým dohledem instruktorů OV. Žáci oboru vzdělání instalatér a klempíř strojírenská výroba v jednom z pololetí ve 2. nebo ve 3. ročníku dle časového harmonogramu absolvovali svářečský kurz ve vlastní svářečské škole. U oboru vzdělávání zedník v 1. a ve 2 ročníku probíhal odborný výcvik na pracovišti Spojovací 632 v zednické dílně nebo na smluvně zajištěných akcích pod dohledem učitele OV, ve 3. ročníku na provozních pracovištích. Na všech provozních pracovištích prováděli učitelé OV nebo vedoucí učitelé OV kontrolu dodržování učebních osnov. V SOŠ a SOU se učili žáci především z okolí Mělníka (prodavač, kuchař-číšník, zedník, instalatér, karosář, veřejnosprávní činnost atd.), kadeřníci se učili i z jiných oblastí Středočeského kraje: Mladá Boleslav, Kladno, Rakovník, Kutná Hora atd. Ubytování žáků z větších vzdáleností zajišťoval domov mládeže, který sídlí v prostorách Školní 664. K dispozici byla i školní jídelna v objektu Školní 664. Sloužila pro stravování ubytovaným a dojíždějícím žákům a zaměstnancům školy. V objektech, kde se nenachází školní jídelna, je stravování zajištěno smluvně. 6

7 Přepočtený počet zaměstnanců: Ukazatel/součást Závazné ukazatele roku 2013 dle rozpočtu školy Pedagogičtí Nepedagogičtí zaměstnanci zaměstnanci Přepočtený počet zaměstnanců k dle výkazu P 1-04 Pedagogičtí Nepedagogičtí zaměstnanci zaměstnanci SOŠ 7,75 1,94 7,126 2,75 SOU 41,39 19,63 40,415 14,854 DM 2,53 0, ŠJ 0 1,93 0 1,167 Celkem 51,67 24,3 48,541 21,771 CELKEM 75,97 70,312 K celkem zajišťovalo provoz školy ve fyzickém stavu 70 zaměstnanců, v přepočteném stavu 69,105 (47,917 pedagogických pracovníků a 21,188 ostatních pracovníků): Vedení školy bylo tvořeno 5,813 zaměstnanci, v členění 5 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, ZŘ pro odborný výcvik, 3 ZŘ pro teoretickou výuku 2 pro SOU podle zaměření činnosti a 1 pro SOŠ) a 0,938 nepedagogický pracovník (ZŘ pro ekonomicko provozní oddělení). K teoretickou výuku zabezpečovalo 17 učitelů na plný úvazek a 5 učitelé na částečný úvazek (přepočtený stav 24,842), 3 učitelé jsou na částečný úvazek vykazováni i na OV. Odborný výcvik zajišťovalo k zaměstnanců na plný úvazek, 3 na částečný úvazek. Z počtu učitelů OV byla jedna vedoucí učitelka OV pro obor prodavač smíšené zboží, operátor skladování kadeřník a obor kuchař číšník pro pohostinství, 0,8 vedoucí učitel OV pro stavební a strojírenské obory. V přepočteném stavu byl OV zajišťován 17,2 zaměstnanci. Provoz domova mládeže zajišťovala 1 vychovatelka na plný úvazek. K činil přepočtený stav pracovníků domova mládeže 1,00. Veškerý provoz a administrativu zajišťovalo k na částečný úvazek 2 zaměstnanci a na plný úvazek 20 zaměstnanců, v přepočteném stavu 20,25 zaměstnanců v členění: - ve školní jídelně 1 na plný úvazek (přepočtený stav 1,00), - v administrativě a v ekonomickém oddělení k činil stav 5 zaměstnanců na plný úvazek a 1 zaměstnanec na částečný úvazek, přepočtený stav 5,750, - v provozním oddělení pracovalo k zaměstnanců na plný úvazek a 1 na částečný úvazek, přepočtený stav činil 12,5 zaměstnanců, - na domově mládeže k pracovala v provozním oddělení 1 pomocná vychovatelka, v přepočteném stavu 1,0 pracovníků. Z tabulky a z dalších údajů vyplývá jednoznačný závěr, že nedochází k porušování závazného ukazatele limitu zaměstnanců za rok U vedení školy tvořil nejvyšší podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, pouze u vedoucí vychovatelky šlo o středoškolské vzdělání. Tato skutečnost byla v souladu 7

8 s platnými právními předpisy ve školství. Z celkového počtu vedení školy vykazovalo 5 pracovníků praxi nad 25 let. U učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů převažovalo rovněž vysokoškolské vzdělání. Středoškolské vzdělání vykazovali většinou učitelé odborných předmětů, např. u oboru vzdělání kadeřník a technickoadministrativní pracovník. Učitelé zařazení do skupiny SŠ měli praxi nad 25 let. U učitelů odborného výcviku a vychovatelů šlo převážně o středoškolské vzdělání. Pomocná pracovní síla domova mládeže byla vyučena. Učitelé OV, kteří jsou pouze vyučeni, vykazovali praxi nad 25 let. V ekonomickém oddělení a v administrativě měli všichni zaměstnanci středoškolské vzdělání (ÚSO nebo ÚSV). U provozních zaměstnanců (vrátné, údržbáři, kuchařky, pomocná síla v kuchyni) byla převážná část zaměstnanců vyučena (SOV) nebo byla bez vzdělání - uklízečky (ZV). Tato skutečnost opět nebyla v rozporu s platnými právními předpisy. Nejvyšší zastoupení měli zaměstnanci ve věku od 40 do 60 let. Z věkové struktury zaměstnanců vyplynul jednoznačný závěr malého zájmu mladých lidí o práci ve školství. Problém nastane po odchodu nejvíce zastoupené skupiny zaměstnanců do starobního důchodu. Nejvyšší zastoupení měli zaměstnanci s délkou praxe nad 25 let. Pracovní poměr na dobu neurčitou byl v roce 2013 uzavřen se 3 učiteli teoretické vyučování a se 3 učiteli odborného výcviku. Pracovní poměr ukončilo celkem 5 zaměstnanců z toho 4 učitelé OV a 1 provozní pracovník V SOŠ a SOU Neratovice si v roce 2013 získávalo nebo zvyšovalo kvalifikaci soustavným studiem 8 zaměstnanců. Přehled studujících zaměstnanců: P.č. Jméno Škola, druh studia Datum zahájení/ukončení 1. Malůšková Eva PFUK Praha, Učitelství praktického 9/2011 / 6/2014 vyučování a odborného výcviku 2. Končelová Marcela PFUK Praha, Učitelství praktického 9/2011 / 6/2014 vyučování a odborného výcviku 3. Holcová Helena VŠ TÚ Liberec, Koordinace v oblasti / informační technologie a komunikačních technologií 4. Trhoňová Iveta UK Praha výchovné poradenství 5/2013 / 12/ Krejza Jan VISK : Vzdělávání vedoucích 9/2013 / 6/2014 pracovníků 6. Douděra Jan VISK : Kurz SP1 - DPS 9/2013 / 6/ Jirásek Miloš VISK : Kurz SP1 - DPS 9/2013 / 6/ Darda Otokar VISK : Kurz SP1 - DPS 9/2013 / 6/ Fialová Eva Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9/2013 / SOŠ a SOU Neratovice dle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy vysílala dle nabídek odborných institucí a možností školy pedagogické pracovníky školy na vzdělávací akce, kurzy, semináře podporující jejich kvalifikační růst po všeobecné i odborné stránce. Na školní rok 2012/2013 byl sestaven samostaný plán DVPP, který byl rozčleněn na konkrétní oblasti. Podrobný rozpis DVPP z hlediska ekonomického je vyjádřen v následující tabulce. Na DVPP z akreditovaných akcí MŠMT byla vynaložena k částka 21,453 tis. Kč. 8

9 Vyúčtování účelové dotace na DVPP 2013 datum Akce pořadatel/použití Dotace Jak připravit žáky k MZ z NJ NIDV Praha 650, Seminář pro ŘŠ VISK Nymburk 1800, Školení svářečů DOM-ZO 1250, Seminář ekonom. a ved.prac. VISK Nymburk 750, Studium prac. ŘŠ a škol.zařízení VISK Nymburk 2500, Doprava a rozvod plynu Ing.Vl.Rod, Pardubice 227, Seminář Veř.zakázky ŘŠ VISK Nymburk 935, Seminář 134b Myšlenkové mapy Descartes v.o.s. Svratouch 1068, Seminář ŘŠ VISK Nymburk 1400, Seminář Školská legislativa ŘŠ VISK Nymburk 750, Kurz Potraviny a výživa Babák, Brno 1199, Školení Dig.techn. ve výuce NIPDV Praha 1200, Aktivity pro pod. čtenářské gramot. Nár.inst.pro DVPP 510,-- Seminář pro svář.dozory a prac.ve svař. DOM-ZO Praha 1815, Zákl.kurz instar.lyžování VISK Nymburk 4200, Potraviny a výživa Babák Brno 1199,-- CELKEM 21453,-- Kč 9

10 Organizační struktura zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice k Ing. Marcela Hrejsová ředitelka SOŠ a SOU Neratovice Naděžda Žáková sekretářka ŘŠ Ing. Jan Krejza ZŘ pro odborný výcvik Ing. Dana Pondělíčková ZŘ pro ekonomicko provozní úsek Jaroslava Krejčová vychovatelka domova mládeže RNDr. Jaroslav Tesař Mgr. Ilona Habartová ZŘ TV SOU Mgr. Květa Holečková ZŘ TV SOŠ Jaroslava.Hollanová vedoucí učitelka OV prodavač kuchař číšník operátor skladování pomocná kuchařka Dana Došlá vedoucí provozního odd. Školní 664 Ing. Veronika Šimková vedoucí provozního odd. Spojovací 632 Ekonomické odd. mzdová účetní pokladní finanční účetní fakturantka skladnice personalistka pomocná vychovatelka domova mládeže učitelé učitelé uklízečky uklízečky učitelé odborného výcviku Jiří Šimek vedoucí učitel OV karosář instalatér automechanik zedník vrátná vrátná učitelé odborného výcviku údržbář údržbáři Vlasta Černá vedoucí učitelka OV kadeřník učitelé odborného výcviku 10

11 Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti v roce 2013, pro terou byla SOŠ a SOU Neratovice zřízena SOŠ a SOU Neratovice v rámci své hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže vytvořila z hlediska hospodaření vhodné technické, materiální, estetické, hygienické a další podmínky pro splnění následujících úkolů: Oblast vzdělávání každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro žáky zajímavá, při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvářet přívětivou atmosféru, k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem jednotlivců, používat vhodných, pestrých metod, využívat i alternativních přístupů, při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci, rozvoji tvořivosti, nácviku metod sebevzdělávání, využívat přirozené aktivity žáků, spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy (názornost, problémová výuka ), používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin besed, ukázkových hodin, laboratorních cvičení, exkurzí apod., výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, k odpovědnosti za sebe sama a výsledky své práce, usilovat o získání zpětné informace o znalostech, dovednostech, ale i postojích a aktivitě absolventů školy (jak si vedou na nástavbovém studiu, na VOŠ popř. na VŠ), sledovat i jejich další profesní a životní dráhu, rozvíjet odborné dovednosti a znalosti v příslušném oboru, klást důraz na osvojování praktických zkušeností a zavádění moderních pomůcek do praxe, rozvíjet a klást důraz na základní priority školy: odborné předměty teoretického vyučování, odborný výcvik, výuka cizích jazyků, výuka informatiky apod. SOŠ a SOU Neratovice plnila výše uvedené cíle téměř na 100 %. Konaly se besedy s firmami, žáci se účastnili různých odborných exkurzí, výstav a dalších akcí, osvojovali si praktické zkušenosti na odborném výcviku u oborů vzdělávání ukončené výučním listem a na odborné praxi u oboru vzdělávání ukončené maturitní zkouškou VSČ. Oblast výchovy podporovat spolupráci vedení školy s výchovným poradcem, protidrogovým preventistou apod. stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů, rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, učit žáky zásadám asertivního chování, vést je k pozitivnímu myšlení, preventivně předcházet kázeňským problémům (vytipování problémových dětí, společné působení ), boj proti nežádoucím vlivům okolí drogy, šikana, záškoláctví, včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších kázeňských přestupcích či o celkovém zhoršení chování jejich dětí, důsledně sledovat docházku žáků do školy, okamžitě reagovat na neomluvenou absenci, stále vyhodnocovat a zlepšovat režim školy (postupně i s pomocí žáků, aby se s ním mohli ztotožnit) maximálně akceptovat zájem žáků, vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu, odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích, vést žáky k ekologickému myšlení, k separaci odpadu, maximálně využívat iniciativy samotných žáků, rozvíjet účast na výstavách, soutěžích, na SOČ, pořádat zajímavé zájezdy, exkurze, besedy, rozvíjet mezinárodní aktivity s partnerskými školami BSZ Eilenburg, Nova College, 11

12 rozvíjet spolupráci ve vztahu k rodičům, k ostatním středním školám a základním školám, ke sponzorům, ke zřizovateli a k městu sídla školy, rozvoj péče o volný čas žáků a mimoškolní činnosti: pokračovat v tradici pravidelných měsíčních návštěv divadelních či filmových představení a koncertů. Podporovat aktivní přístup studentů a pedagogů v této oblasti vytvořením pobízejících podmínek. Poskytnout aulu, vybudovat studentský klub, motivovat učitele k odborné pomoci studentům apod. I v oblasti výchovy SOŠ a SOU Neratovice byla úspěšná, neboť výše uvedené úkoly byly plněny. Spolupráce školy ve vztahu k okolí byla zaměřena především na rodiče žáků při řešení výchovných a prospěchových problémů, k ostatním středním školám např. společnou účastí na sportovních či vědomostních akcích, na výměně zkušeností apod., ve vztahu k základním školám se spolupráce projevovala hlavně v období náboru nových žáků zaměstnanci naší školy se účastnili třídních schůzek, byl uspořádán Den otevřených dveří, prezentovali jsme se na akcích Úřadu práce ve městech, kde má naše škola zastoupení apod. Naše škola se rovněž prezentovala i ve vtahu k zahraničním školám, a to aktivní účastí na projektech rozvoje mezinárodních aktivit. Spolupráce města Neratovice se školou se projevovala v účasti našich žáků a studentů na akcích města a v neposlední řadě ve vzájemné pomoci při řešení provozních a technických problémů. Vztah ke zřizovateli byl dán legislativně. Podrobnější rozbor a výsledky vzdělávací a výchovné činnosti školy jsou vyjádřeny ve Výroční zprávě o činnosti SOŠ a SOU Neratovice za školní rok 2012/2013. Ekonomická a finanční oblast vytvořit zlepšený hospodářský výsledek na konci roku 2013, hospodárně vynakládat finanční prostředky, hledat cesty k úsporám energií, materiálů, služeb apod., usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů, usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní doplňkovou činností (stravování cizích osob, ubytovací služby, pořádání kurzů apod.), spolupodílet se na financování akcí spolu se SRPŠ na činnost žáků (akce, soutěže, odměny, časopisy), peněz sponzorů využívat na klíčové oblasti rozvoje školy počítače, jazyky K škola hospodařila se zlepšeným hospodářským výsledkem, který je podrobně analyzován v další části zprávy. I přes finanční krizi podle výsledků a mého názoru veškeré finanční prostředky vynakládá SOŠ a SOU Neratovice účelně a hospodárně. Materiálně technická oblast postupně vybavovat učebny multimediálním počítačem s přístupem k Internetu a jeho využití přímo při výuce, dbát na plné využívání stávajícího vybavení školy, např. multimediální učebny, zpětné projektory, audiovizuální techniku, výpočetní techniku a další, rozvoj odborných učeben, nadále zlepšovat vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech, zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetického ( výsadba zeleně u vrátnice a květin u vchodů do pavilónů, co nejvíce květin ve třídách). Materiálně technické vybavení školy se od jejího vzniku značně vylepšilo. I v kalendářním roce se pokračovalo v obměně zařizovacích předmětů odborných učeben, dílen odborného výcviku i odloučených pracovišť pro obory vzdělání ukončené výučním listem. Materiálně technické vybavení dle mého názoru je na vysoké úrovni. Technický stav budov se od vzniku školy rovněž zvýšil. 12

13 Investiční a provozní oblast při zajišťování údržby pokračovat v úsilí preventivně předcházet problémům, snaha o získání mimořádných dotací na havarijní stavy, pokračovat v opravách nemovitého majetku dle finančních možností školy. SOŠ a SOU Neratovice prováděla v roce 2013 pouze nejnutnější opravy objektů a obměnu drobného dlouhodobého majetku z provozních prostředků. Nákup dlouhodobého majetku a rozsáhlejší opravy nebyly prováděny. Podrobnější rozpis je uveden v další části zprávy. Majetková a právní oblast zabezpečení ochrany majetku před vandalismem, uzavírání nových smluvních vztahů dle platných právních norem a podle potřeb školy, dbát na zvyšování znalostí právních norem a zavádět je do praxe, kontrolovat znalost základních právních norem u zaměstnanců školy v oblasti výchovně vzdělávací i ekonomické, na základě právních norem aktualizovat vydávané dokumenty školy. SOŠ a SOU má ve správě majetku od Středočeského kraje budovu v objektu Školní 664, kde probíhal odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník 1. ročník, odborný výcvik u oboru vzdělání kuchař číšník, dále zde sídlil domov mládeže a obor vzdělání veřejnoprávní činnost. SOŠ a SOU využívala v kalendářním roce 2013 rovněž pavilóny v objektu Spojovací 632, kde probíhala teoretická výuka všech oborů vzdělání ukončených výučním listem a odborný výcvik 1. ročníků strojírenských oborů vzdělání a 1. a 2. ročníku oboru vzdělání zedník. SOŠ a SOU Neratovice uzavřela v kalendářním roce 2013 nové smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o zapůjčení provozních pracovišť pro OV, smlouvy o pronájmu nebytových prostor, sponzorské smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. dle potřeb školy a na základě platných právních předpisů. SOŠ a SOU Neratovice na začátku kalendářního roku aktualizovala vydané materiály dle platných právních norem. Personální oblast: usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, popř., aby se ještě zlepšovala, stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy formou DVPP, rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole. Z fondu pracovní doby bylo zameškáno z důvodu nemoci a ošetřování člena rodiny k celkem 276 pracovních dní (261 dní nemoc, 15 dní ošetřování), tj. 1,55% z celkového fondu pracovní doby. Plánovací oblast zdokonalovat systém plánování, působit na plánovací činnost ve směru jejího účelného působení na všechny zaměstnance školy, vytvářet jednotlivé druhy plánů dle požadavku vedení školy, řídit se jimi, provádět průběžná hodnocení plánů, porovnávat plán se skutečností, vyvozovat závěry, proč k rozdílům došlo, provádět nápravu v případě vzniku odlišností. 13

14 Plánovací činnost je možné rozdělit do těchto oblastí: 1. výchovně vzdělávací učební plány, tématické plány, plány zavádějících učitelů, plány výchovných poradců, plány metodických a předmětových komisí, plány koordinátorů podle zaměření enviromentální, mezinárodní, ICT, protidrogový apod., plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které vycházejí z Rámcového personálního plánu rozvoje pedagogických pracovníků, plány hospitací a kontrol, plány provozních porad a aktivů třídních učitelů a učitelů OV, plány činnosti úseku apod., 2. ekonomická a provozní plány hospodaření školy, odpisový plán, plán oprav a údržby, plány revizí, plány školení BOZP a PO, kolektivní smlouvy s rozpočtem FKSP, plány kontrol, plány činnosti úseků apod. Na začátku kalendářního roku byly zpracovány jednotlivé plány dle úseků a činností. Jejich plnění bylo kontrolováno vedením školy v pravidelných termínech. Případné odchylky od skutečnosti byly analyzovány a byla přijata opatření na odstranění rozdílů. Ředitelka školy se zaměřila na hodnocení všech druhů plánů. Řídící oblast stále doplňovat dokument Koncepci rozvoje školy o nové prvky, průběžně s ním a jeho záměry seznamovat všechny žáky, zaměstnance, rodiče, postupně ji uvádět do života, zdokonalovat Provozní řád školy o nové skutečnosti, usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy, využívat maximálně písemných informací (roční plán, provozní porady, ), průběžně upřesňovat Organizační řád školy, kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy, promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na mladé pedagogy, podněcovat jejich rozvoj, upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, tak aby byly jednoznačné, transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy. V oblasti řídící šlo především o zdokonalování hodnocení práce zaměstnanců, o užívání motivačních nástrojů ke zvýšení iniciativy zaměstnanců. Nadále šlo o nutnost rozvíjet účelnou komunikaci mezi vedením školy a ostatními zaměstnanci, a to především zvolením vhodné formy a způsobu řešení problémů, prosazoval se rozvoj osobního kontaktu mezi vedením školy a zaměstnanci při řešení problémů všeho druhu. Mimo běžný osobní styk se uplatňovaly i další formy komunikace, a to především vydávání příkazů ředitelkou školy, rozhodnutí, aktualizovaly se vnitroorganizační směrnice, které určují přesný postup při jednáních a při plnění úkolů. Komunikace se nadále prováděla i formou pedagogických rad, a to 3 x za školní rok, dále formou porad vedení 1x za 14 dní, porad metodických a předmětových komisí dle potřeby a schváleného plánu práce, porad dalších komisí inventarizační, škodní, likvidační, šrotovací dle příkazů ředitelky školy, porad koordinátorů školy v kalendářním roce 2012 pracovali koordinátoři protidrogový, mezinárodní, ICT, enviromentální apod., provozních porad jednotlivých úseků. Kontrolní oblast upřesňovat systém kontrol plnění režimových povinností zaměstnanců školy, systém hospitací a vypracovat kontrolní systém, který by umožňoval porovnávat úroveň znalostí žáků v jednotlivých letech, kontroly směřovat na získávání informací o výchovně vzdělávacím procesu z pohledu žáků i pracovníků, vyvozovat závěry a přijímat opatření pro nápravu. Kontrolní činností se zabývala ředitelka školy, její zástupci a další vedoucí pracovníci. Ředitelka školy v průběhu kalendářního roku 2013 prováděla kontroly zaměřené na všechny činnosti školy teoretickou výuku, odborný výcvik, domov mládeže, ekonomické oddělení a provozní úsek, a to vždy 1 x za měsíc, rovněž se zabývala hospitační činností. 14

15 Každý vedoucí pracovník předložil na začátku roku plán kontrol a hospitací, v pololetí a na konci školního roku provedl zhodnocení své kontrolní činnosti a vyvodil z nich závěry pro další období. O kontrole a hospitaci provedl vedoucí pracovník zápis a předal jej ředitelce školy. Hodnocení kontrolní činnosti ve směru k podřízeným pracovníkům bylo prováděno po příslušné kontrole. Nástrojem kontrolní činnosti byly i závěry pedagogických rad, porad vedení a výsledky testů prováděných vedením školy. Závěry kontrolní činnosti byly podkladem pro stanovení motivačních prvků ve směru k podřízeným zaměstnancům. 15

16 2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu SOŠ a SOU Neratovice náklady, výnosy, mzdové náklady, příspěvek na provoz Náklady z hlavní a doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice ( v tis. Kč): 1. Investiční náklady SOŠ a SOU Neratovice činily celkem: 0,00 2. Neinvestiční náklady SOŠ a SOU Neratovice činily celkem: ,37 Přímé náklady celkem ,92 Z toho: Náklady na platy pracovníků a žáků školy: ,92 Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 7 499,34 Jiné sociální pojištění: 92,64 Jiné sociální náklady 24,64 Zákonné sociální náklady - FKSP: 208,67 Výdaje na výuku - učebnice, učební pomůcky a ost. : 1 109,71 Provozní náklady 9 241,45 Z toho: Spotřeba materiálu : 1 020,41 Spotřeba drobného dlouh.maj.: 708,39 Spotřeba energií: 2 249,11 Opravy a udržování: 189,73 Cestovné: 155,16 Reprezentace 18,97 Služby: 3 542,51 Stipendia 270,50 Odpisy DHM: 580,32 Ostatní náklady (reprezentace, kurzová ztráta, manka ostatní daně, dodat. daň z příjmu, nedobytná pohledávka apod., ost. náklady z činnosti) 506,35 Náklady SOŠ a SOU Neratovice k byly tvořeny výše uvedenými položkami. Nejvyšší podíl tvořily přímé náklady (mzdové a ostatní osobní náklady, odvody, ONIV přímé), z provozních nákladů byly nejvyšší částky na služby, které byly tvořeny náklady za nájemné, vzdělávání, revize, zpracování dat, na telefonní hovory, poštovné apod., dále na energie, spotřeba materiálu a dlouhodobého drobného majetku, následují odpisové náklady na DHM, náklady na stipendia a dále pokračují náklady na opravy a údržbu, následují náklady zahrnující náklady z vyřazených pohledávek, zákonné pojištění úraz, pojištění majetku, pokračuje cestovné. I přes nárůst cen jednotlivých komponentů se SOŠ a SOU Neratovice snažila hledat cesty k úsporám energií, materiálů apod. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice: Celkové výnosy SOŠ a SOU Neratovice činily : ,62 Z toho: 1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: 348,76 2. Příjmy z doplňkové činnosti: 1 046,27 3. Ostatní příjmy: ,59 Dotace, včetně příjmů z pronájmu majetku SK : ,18 Tržby z produktivní práce žáků kadeř., zed., automech. a klempíř 598,97 Ostatní tržby nájemné, úroky, plnění pojistných událostí, dary, 3,93 Tržby za stravování vl. Zaměstnanců 135,82 Rozpouštění výnosů PO osobní a užitkový vůz, apod. 80,00 Škody úhrada 31,00 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Převod z investičního fondu 689,21 Převod z fondu odměn 19,73 Převod z rezervního fondu 40,00 16

17 Převod z rezervního fondu OP VK 0,00 Převod z rezervního fondu ROP 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 Tržby z prodeje DHM a HM 0,00 Jiné ost. výnosy 142,82 Finanční výnosy úroky, kurzové zisky 0,93 V oblasti výnosů nejvyšší položku tvořila dotace ze SR a z rozpočtu ÚSC, dále následují příjmy z doplňkové činnosti, převody z investičního fondu na krytí odpisových nákladů ve výši 580,31 tis. Kč a schválených nákladů na zpracování žádosti na zateplení objektu Školní ve výši 108,90 tis. Kč a produktivní práce žáků v rámci odborného výcviku, tržby z prodeje vlastních služeb za ubytování a stravování a ostatní tržby. SOŠ a SOU Neratovice se snažila o to, aby tržby z prodeje vlastních služeb pokryly náklady na provoz odloučených pracovišť. Hospodářský výsledek SOŠ a SOU (v tis. Kč): SOŠ a SOU Neratovice vykázala k z hlavní činnosti zlepšený HV : 120,37 z doplňkové činnosti : 190,88 HV celkem k : 311,25 Skutečné mzdové náklady (v tis. Kč): Zařízení Druh Celkové náklady Hrazeno dotace SOŠ Platy 2.957, ,13 Nostrifikace 0,00 0,00 Platy PP navýšení PT 0,00 0,00 Odstupné 22,41 22,41 Dohody 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 7,07 7,07 CELKEM 2.986, ,61 SOU Platy , ,46 Platy PP navýšení PT 0,00 0,00 Projekt příprava 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 53,61 53,61 Dohody 28,86 28,86 Dohody projekt Stáže 272,60 272,60 Dohody projekt Svář.šk. 434,95 434,95 Dohody projekt Moderní šk. 549,09 549,09 Dohody Sv. škola pro veř. 385,50 385,50 Dohody Leonardo 32,00 32,00 Dohody _ Cestou přírod.. 206,10 206,10 EVVO 4,54 4,54 Odstupné 0,00 0,00 Produktivní práce 181,41 0,00 Doplňková činnost 358,07 0,00 CELKEM , ,95 Domov mládeže Platy 826,19 826,19 Dohody 0,00 0,00 Odstupné 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 3,60 3,60 CELKEM 829,79 829,79 Školní jídelna Platy 184,32 184,32 ND náhr. mzdy 1,28 1,28 Dohody 0,00 0,00 CELKEM 185,60 185,60 17

18 SOŠ a SOU Neratovice Platy , ,10 Nostrifikace 0,00 0,00 Platy PP navýšení PT 0,00 0,00 ND náhr. mzdy 65,56 65,56 Projekty - dohody 1.884, ,78 Dohody 28,86 28,86 Odstupné 22,41 22,41 Produktivní práce 181,41 0,00 Doplňková činnost 358,07 0,00 CELKEM SOŠ a SOU Neratovice , ,71 Celkové mzdové náklady OŠ a SOU Neratovice činily k ,92 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo vyplaceno vč. dohod ,37 tis. Kč, z projektů a grantů 1.884,78 tis. Kč. Z vlastních tržeb bylo použito na produktivní práce žáků 181,41 tis. Kč, 358,07 tis. Kč v rámci doplňkové činnosti dohody o provedení činnosti u stravování pro cizí strávníky, u svářečské školy a zajišťování rautů, nově pak i u výuky autoškoly. V roce 2013 došlo ke snížení prostředků na platy na rok o 951,402 tis. Kč proti roku Průměrná mzda na přepočtený evidenční počet zaměstnanců k u SOŠ a SOU Neratovice činila 24,808 tis. Kč. Průměrná mzda u součásti SOU činila 25,484 tis. Kč, z toho u pedagogických zaměstnanců 28,206 tis.kč a u nepedagogických zaměstnanců 18,080 tis. Kč. U součásti SOŠ činila průměrná mzda 25,220 tis. Kč, u pedagogických zaměstnanců 28,574 tis. Kč, u nepedagogických zaměstnanců 16,529 tis. Kč. U zařízení domova mládeže činila průměrná mzda celkem 17,212 tis. Kč, u pedagogických zaměstnanců 26,536 tis. Kč, u nepedagogických zaměstnanců 14,104 tis. Kč a u součásti školní jídelna činila průměrná mzda k u nepedagogických zaměstnanců 15,352 tis. Kč. Rozpočet na rok 2013 podle úpravy k (v tis.kč): Dotace ze státního rozpočtu přímé NIV ,06 Platy ,10 Nostrifikace 0,00 Maturity podzimní období 0,00 Dohody 28,86 Odstupné 22,41 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 7.084,37 FKSP 207,85 Přímé ONIV: 1.977,97 Autoškola 400,00 Svářečská škola 100,00 Moderní škola 785,33 OPP 52,50 Zákonné pojištění 87,30 Ostatní DVPP, MZ/jaro, podzim, cestovní náhrady, učební pomůcky, náhrada za nemoc 552,84 Dotace z rozpočtu ÚSC provozní ONIV 5.373,50 Provoz 4.602,38 Odpisy majetku 0,00 Energetické štítky 54,45 Nájemné 340,02 Opravy 31,15 Mezinárodní aktivity 15,00 Vrácené příjmy z pronájmu a prodeje majetku 60,00 Stipendia 270,50 Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE ,56 18

19 Na účet školy zasláno k (v tis. Kč): Dotace ze státního rozpočtu přímé NIV ,73 Přímé náklady na vzdělávání ,23 Účelové přímé dotace týkající se: 1.025,50 Projekt Moderní škola 21.stol. 785,33 Maturity podzimní období 0,50 Projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK 239,67 Dotace z rozpočtu ÚSC provozní ONIV 5.373,20 Provoz vč.stravování, nájemného a energií 4.996,85 Mezinárodní aktivity 15,00 Vrácené příjmy z pronájmu a z prodeje majetku 60,00 Stipendia 270,50 Opravy 31,15 ROP Výstavba venkovní učebny RR kap. 05 vrác. podíl kraje -0,30 Od RR přes kap. 05 škola dále obdržela dotaci na projekt ROP Výstavba venkovní učebny - provozní náklady/eu 197,87 - investiční náklady/eu 173,62 - projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK investice 59,65 Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE ,07 Příspěvek města Neratovice 50,00 Projekty: Stáže 681,35 Svářečská škola 803,99 Svářečská škola pro veřejnost 909,82 Grant Comenius 27,23 Inv.dotace z SK ROP úprava 30,64 EVVO 6,00 Celkově SOŠ a SOU Neratovice přijala finanční prostředky k ,10 Skutečné čerpání dotace k (v tis. Kč): Dotace ze státního rozpočtu přímé NIV ,55 Platy vč. nostrifikace ,10 Platy maturity podz. období 0,50 Odvody sociálního a zdravotního pojištění 7.073,83 FKSP 208,67 OPPP 51,27 Projekt Moderní škola 21. století 824,69 Projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK 294,13 Přímé ONIV celkem: 1.202,36 Autoškola 346,72 Svářečská škola 69,18 Zákonné pojištění 87,38 Ostatní DVPP, OPP, cestovní náhrady, učební pomůcky, nemocenské dávky 699,08 Dotace z rozpočtu ÚSC provozní ONIV 5.373,20 Provoz 2.806,35 Odpisy majetku 0,00 Opravy 31,15 Nájemné 340,02 Vrácené příjmy z pronájmu a z prodeje majetku 60,00 19

20 Energie 1.850,48 Mezinárodní aktivity 15,00 Podpora učňovských oborů - stipendia 270,50 Platy hrazené z rozpočtu kraje 0,00 ROP podíl projektu kraje -0,30 Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE ,75 Čerpání dotace poskytnuté městem 50,00 Rozpis čerpání dotace na spolufinancované projekty: Stáže 686,22 Svářečská škola 793,23 Svářečská škola pro veřejnost 974,37 ROP Výst.venk.uč. EU -1,71 Grant Comenius 374,32 EVVO 6,00 Celková čerpaná dotace na projekty a granty 2.832,43 CELKEM čerpaná DOTACE - neinvestice ,18 Z přímých účelových dotací činí rozpočet na rok 2013 na autoškolu a svářečské kurzy 500,00 tis. Kč z toho skutečnost na řidičské průkazy byla 346,71 tis. Kč a na svářečské kurzy bylo čerpáno 69,18 tis. Kč a nedočerpaný zůstatek z plánované dotace 84,11 tis. Kč bude použit ve prospěch těchto nákladů za učební pomůcky. Na ostatní ONIV je v rozpočtu na rok 2013 stanoveno 1.572,29 tis.. K byla dotace použita na zákonné pojištění za zaměstnance (Kooperativa) 87,38 tis. Kč, DVPP 21,45 tis. Kč, na nemocenské dávky 65,56 tis. Kč, na nákup učebních pomůcek 558,17 tis. Kč, na úhradu cestovného 33,69 tis. Kč, nákup ochranných pracovních pomůcek pro žáky a zaměstnance školy 20,21 tis. Kč, podzimní maturity 0,50 tis. Kč. Na projekt Moderní škola 589,13 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků z projektu Moderní škola - 196,20 tis. Kč byl převeden do RF. Skutečné čerpání dotace z rozpočtu ÚSC k činilo 5.373,20 tis. Kč, v členění na provoz školy vč. spotřeby energií ve výši 4.656,83 tis. Kč, na pokrytí odpisů majetku kraje 0,00 tis. Kč, na nájemné 340,02 tis. Kč, na řidičské průkazy 0,00 tis. Kč, na stipendia 270,50 tis. Kč, zahraniční spolupráce 15,00 tis. Kč, opravy 31,15 tis. Kč, opravy z vrác. příjmů za pronájem 60,00 tis. Kč a na spolufinancování projektu ROP -0,30 tis. Kč. Škola měla k pronajaty prostory pro odloučená pracoviště oboru vzdělání kadeřník ve městech Středočeského kraje Mladá Boleslav, Mělník, Kladno, Nymburk. Pro obor vzdělání prodavač smíšené zboží 1 pracoviště na Mělníce. Za pronájmy cizího majetku SOŠ a SOU Neratovice zaplatila celkem 340,02 tis. Kč. SOŠ a SOU Neratovice spravuje v Neratovicích dva objekty Středočeského kraje: Školní 664 a Spojovací 632. V kalendářním roce 2013 podle možností škola sama pronajímala části těchto objektů v souladu s platnými právními normami kantýnu, tělocvičnu a prostory pro školní bufet. Zřizovatel školy obdržel z tohoto titulu k finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč. I doplňková činnost školy se v roce 2013 rozvíjela zdárně, a to v oblasti poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, organizování rautů, pořádání rekvalifikačních kurzů, provozování svářečské školy a nově i autoškoly. V kalendářním roce 2003 škola ustanovila grantového koordinátora, který s ředitelkou školy společně vytváří a především pomáhá s tvorbou žádostí o granty. SOŠ a SOU Neratovice v roce 2013 obdržela peněžité dary v celkové výši ,-- Kč. 20

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více