Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142"

Transkript

1 Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Projednána na pedagogické radě dne Mgr. Zdenka Gundzová ředitelka školského zařízení

2 1 Název školy: Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Gundzová, Náchod, Slunečná 440 Součásti školy: 1. Základní škola speciální - kapacita 54 žáci 2. Dětský domov - kapacita 48 lůžek 3. Školní jídelna - kapacita 65 jídel Datum zařazení do sítě škol: Obor vzdělání: B/01 Základní škola speciální Vzdělávací programy: 1. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy pod č.j / s platností od 1. září Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / s platností od 1. září CESTA DO ŽIVOTA (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením) 4. CESTA K SAMOSTATNOSTI (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)

3 2 Jsme příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou, zařazena do sítě škol pod IZ Naše školské zařízení má nepřetržitý provoz a přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou a předběžným opatřením. Na žádost rodičů zajišťujeme ostatním žákům školy týdenní nebo čtrnáctidenní pobyt s ohledem na vzdálenost trvalého bydliště a sociální podmínky rodiny, dále umožňujeme dětem z nejbližšího okolí i denní docházku. Cílem a posláním naší školy je vychovávat a vzdělávat středně těžce a těžce mentálně postižené děti. Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí, dovedností, na vytváření návyků, potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. V pracovním stupni jsou žáci připravováni k dalšímu vzdělávání na Praktické škole při Odborných učilištích. Součástmi školy je : základní škola speciální dětský domov školní jídelna Celkem máme 6 tříd: třída- stav k / /13 I. třída 1. stupeň 5 4 II. třída 2. stupeň 6 6 III. třída -2. stupeň 7 6 IV. třída pro 1. stupeň 5 6 V. třída pro 2. stupeň 6 6 VI. třída pro 2. stupeň 6 6 z toho: denní docházka do školy 6 4 celkem žáků na zákl. škole speciální docházka do jiné školy- ústavní děti 8 10 celkem v dětském domově Kromě mentálního postižení mají naši žáci i další vady- tělesné, zrakové, řečové nebo kombinované. Máme zde i několik velmi problematických žáků, kteří mají poruchy chování. Na škole jsou ve třídách děti vyučovány dle potřeby podle svých individuálních vzdělávacích plánů ( IVP) nebo dle programu individuálních výuky žáka (PIVŽ). Jako odborné pracovny nám slouží: hudebna, kde se provádí také řečová výchova, tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovna, keramická dílna. U školy je velká zahrada, která je rozdělena na asfaltové hřiště, záhony a travnatou plochu. Z toho vyplývá, že máme vyhovující podmínky pro výchovně vzdělávací i zájmovou činnost, prováděnou v odpoledních hodinách. V domově pracuje šest rodinných skupin, u každé se střídají 2 nebo 3 kmenové vychovatelky. Asistentky pedagoga -(pomocné vychovatelky) provádějí ranní buzení, zajišťují příslužby ve třídách a na rodinných skupinách a dále vypomáhají při večerní službě. V tomto školním roce byli přijati celkem 3 žáci, v loňském roce 2 žáci : datum přijetí jméno odkud M. J. z rodiny denní docházka M. P. denní docházka z rodiny V. O. ústavní výchova Z DD Lila Otnice Školní docházku ukončili žáci ( V. J.,M. L.),v minulém školním roce 2 žáci. V průběhu školní docházky odešlo 6 žáků.

4 J. J. dohoda o setrvání B. P. ústavní výchova S. J. dohoda o setrvání P. M. dohoda o setrvání H. N. ústavní výchova K. M ústavní výchova 3 přemístěn do ÚSP Hajnice přemístěn do ÚSP Maxov Návrat do rodiny přemístěn do ÚSP Hajnice přemístěn do DD Dolní Lánov za sourozenci zrušena ústavní výchovy, umístěn do pěstounské rodiny 2/ UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Výuka probíhá podle osnov Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22 s platností od a podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy pod č.j / s platností od 1. září Od školního roku 2010/2011 se začalo postupně vyučovat v 1. a 7., další rok v 2. a 8. ročníku podle ŠVP vytvořených na základě RVP pro základní školu speciální: CESTA DO ŽIVOTA (Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením) a CESTA K SAMOSTATNOSTI (Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Výchovně vzdělávací proces se řídí celoškolským plánem, který je rozpracován na jednotlivé měsíce. Učitelé pracují podle měsíčních plánů, které jsou rozpracovány na týdny. Ve třídách s individuální výukou sestavují učitelky pro jednotlivé žáky jejich individuální plány podle jejich schopností, možností a vědomostí. Vychovatelky pracují podle celoročního zaměření a měsíčního plánu, který je dále rozepisován průběžně na jednotlivé dny v týdnu. 3/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 2013/ /13 pracovníci celkem MD na MD z toho mužů 2 2 z toho žen MD na MD ped. pracovníci celkem na MD na MD (z toho 1 asistent pedagoga u (z toho 3 asist. ped. u zdrav. zdrav.postižen.žáka, 7 asistentů postiž. žáků, pedagoga-pom.vych. ) 8 asistentů pedagoga-pom.vych. ) Učitelé: 8 (5 kvalifikovaných se spec.pg., 2 ped.fakulta-vychov.spec.p., 1 se střed.vzděl.- vych.a spec ped.) Jméno pracovníka pracovní zařazení Kvalifikace délka praxe na ZŠSp Bedrošová Zdena, Mgr. Beránková Lenka, Mgr. Gundzová Zdenka, Mgr. Kaczmarková Martina, Mgr. Kadlecová Dana Mgr. Učitelka PdF - 1. stupeň 16 roků spec,.pg Učitelka PdF 1. stupeň, 8 roků spec.pg. Ředitelka školy PdF-ŠMVZP 33 roků Zástupkyně řed. PdF-ŠMVZP 30 roků, 5 měsíců Učitelka PdF.-spec.ped. rehab.čin.a manag. spec.zařízení(vychovatelství) 3 roky (celkově 14 let)

5 4 Němcová Lenka, Mgr. Učitelka PdF-učitelství 1.stupeň-spec. pdag. Trojanová Radka Učitelka SPgŠ-vych.,spec.pg. (vychovatelství) Vacková Jitka, Mgr. Učitelka PdF-spec.ped. rehab.čin.a manag.spec.zařízení (vychovatelství) 13 roků 20 roků 5 roků (celkově 19 roků) Asistentky pedagoga u zdravotně postiž. dítěte ve třídě: 1 (1 kurz as. pedagoga) Jméno pracovníka pracovní zařazení Kvalifikace délka praxe na ZŠSp Stuchlíková Hana asist. ped. ve třídě ÚSO textilní +kvalifik.studium v rozsahu 120 hodin 17 roků, 7 měsíců (do ) Viková Olga asist. ped. ve třídě SOU s mat.-vnitř.obch +kvalifik. studium 6 roků Vymetálková Dagmar asist. ped. ve třídě v rozsahu 120 hodin gymnázium Broumov +kvalifik. studium v rozsahu 128 hodin 7 roků, 6 měsíců (do ) vychovatelé: na MD 6 spec.pg.+vychovatelství z toho 1 na MD 5 vychovatelství 3 jiné ÚSO s maturitou asistent pedagoga( pom. vych.): 7 7 kurz as. pedagoga, Jméno pracovníka pracovní Kvalifikace délka praxe na zařazení ZŠSp rok, měsíce Asad Zijad, Bc. Vychovatel Spec.ped.-vychovatelství 10 roků Balcarová Mája, Bc. Vychovatelka Spec.ped.-vychovatelství 5 roků Bochová Markéta Vychovatelka SOU s mat.-obchod, 5 roků, 9 měsíců vychovatelství Fikejzová Michaela,Mgr. Vychovatelka Spec.ped.-vychovatelství 1 rok, 2 měsíce Foltová Soňa Vychovatelka SOU chem.s mat., 14 roků vychovatelství Hubáčková Blanka Vychovatelka ÚSO-podnikání, vychovatelství 1 rok, 3 měsíce (do ) Chejnovská Ved.vychovatelka UK, vychovatelství, 5 roků, 9 měsíců Stanislava,Bc. spec.ped. Kleistnerová Irena Vychovatelka SPgš-vychovatelství 5 roků,8 měsíců Klouzková Monika Vychovatelka SPgŠ-pedagog.lyceum 5 roků,7 měsíců Kombercová Jaroslava Vychovatelka SZTŠ chovatelství, 18 roků ped.studium mistr odb.v. Kuřátková Marcela Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství 16 roků,5 měsíců (do ) Petišková Olena Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství 11 roků, 8 měsíců (do ) Spurná Helena, Ing. Vychovatelka VŠE, ped.způs.vých. 7 roků, 11 měs. vzděl.čin.a spec.ped. Stránská Vladislava Vychovatelka ÚSOtextilní,vychovatelství 6 roků Sychrovská Dagmar, Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství a 22 roků nyní MD Mgr. spec. ped.

6 5 Špringerová Dagmar Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství 31 roků Vymetálková Dagmar Vychovatelka Gymnázium 2 měsíce (celkově 7 roků, 8 měsíců) Bubelová Jaroslava SOU-krejčová+ kurz pro 5 roků, 8 měsíců as.ped.-128 hod Doubková Eva vyučena-švadlena +kurz 19 roků pro as.ped.-128 hod. Frnková Radka asistent SOU kožeš.,+vzděl. 17 roků, 5 měsíců pedagogapom.vych. program asist. pedagoga 120 hod. Chejnovská Šárka vyučena-pěstitel+ kurz pro 8 roků, 3 měs., as.ped.-128 hod. Chmelíková Alena vyučena, prodavačka 11 roků, 7 měs. +vzděl. program asist.pedagoga 120hod. Káchová Věra vyučena,chovatel+vzděl. 5 roků, 11 měsíců program asist.pedagoga 120hod. Neužilová Irena ZŠ 17 roků, 8 měsíců (do ) Richterová Iveta ZŠ+vzděl. program asist. 9 roků, 7 měs. pedagoga 120hod. Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole (bez 8 asist. pedag. a pracovnice na MD) Zařazení 2013/ /13 Učitelé 62,50 % 50,0 % Vychovatelé 38,46 % 25,0 % Ostatní pracovníci: 2013/ /13 ostatní pracovníci celkem THP 3 3 dělnická povolání 8 9 zdravotní sestra 1 1 sociální pracovnice 1 1 Jméno pracovníka pracovní zařazení Kvalifikace délka praxe na ZŠSp Borůvková Daniela Hospodářka SEŠ 14 roků Čáslavová Kateřina Uklizečka SOUřeznice,uzenářka 1 rok,11 měsíců (od úvazek 0,5) Drahošová Jana Admin. a spisový prac. ÚSV 7 roků Havlíková Vlasta Kuchařka Vyučena 4 roky, 8 měsíců Hofmanová Miroslava Uklizečka Vyučena 12 roků, (od úvazek 0,5) Hylmar Josef Domovník Vyučen 3 roky, 2 měsíce Klosová Justina Kuchařka Vyučena 11 roků, 5 měsíců Krátká Petra Sociální pracovnice ÚSO 6 roků, 7 měsíců Krieglerová Věra Mzdová účetní SEŠ 8 roků, 1 měsíc Michaličková Eva Kuchařka Vyučena 11 roků Rákosníková Vlasta Zdravotní sestra Všeobecná sestra 3 roky, 1 měsíc Rykrová Zdena Uklizečka Vyučena 14 roků Uhrová Ilona Uklizečka/švadlena Vyučena-krejčová 2 roky

7 Personální změny: datum přijetí: Jméno Zařazení Chejnovská Stanislava, Bc. Vedoucí vychovatelka Spurná Helena,Ing. Vychovatelka Stuchlíková Hana Asist.pedagoga u žáka Petišková Olena Asist.pedagoga Vymetálková Dagmar Vychovatelka odchody: Chejnovská Stanislava, Bc. Učitelka Spurná Helena, Ing. Vedoucí vychovatelka Hubáčková Blanka Vychovatelka-doba určitá Neužilová Irena Asist.pedagoga-odchod starob.d Stuchlíková Hana Asistent ped.u žáka-doba urč Vymetálková Dagmar Asistent ped.u žáka-doba urč Petišková Olena Asist.pedagoga-doba určitá Kuřátková Marcela Vychovatelka-dohoda o skonč.pp Balcarová Mája, Bc. Vychovatelka-doba určitá Bochová Markéta Vychovatelka-doba určitá Kleistnerová Irena Vychovatelka-dohoda o skonč.pp Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: 2013/ /13 Nastoupili 5 5 odešli na jinou školu 5 0 odešli mimo školství 5 5 odešli do důchodu 1 1 odešli na MD 0 0 Počet pracovníků v důchodovém věku: Poznámka 2013/ /13 Kuchařka pouze zástupy pouze na zástupy Vychovatelka 1 2 vychovatelka-zástupy pouze zástupy pouze zástupy asistent pedagoga pom.vych. pouze zástupy pouze zástupy 6 Počet nekvalifikovaných pracovníků (bez pracovnic na MD): 2013/ /13 pedagog. pracovník nepedagog. pracovník 1 1 4/ ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY SE KONAL V průběhu roku jsou nám průběžně podle potřeby ostatních zařízení posílány požadavky na umístění dětí do naší školy. K zápisu se dostavil 1 žák. 5/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ I. třída 1. PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE Do první třídy bylo na začátku školního roku zařazeno 5 žáků. Z toho jeden žák P.M. byl do naší školy přeřazen z jiné speciální školy. Byl zařazen do 4. ročníku a je vyučován podle školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti. Dle tohoto programu jsou v 1. třídě vyučováni další dva žáci M.K., L.R.

8 7 Jeden žák M.V. je vyučován podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy 15988/ Jeden žák Z.K. je vyučován podle školního vzdělávacího programu Cesta do života. 2 žáci M.V., Z.K. pracují s pomocí, některé úkoly jsou schopni vykonat samostatně nebo s menší pomocí. 1 žák P.M. pracuje s pomocí při plnění všech úkolů, ale částečně chápe pokyny a reaguje na ně. 2 žáci M.K., L.R. vyžadují trvalou pomoc a vedení téměř ve všech činnostech. Žáci v této třídě pracují pod vedením učitelky a 2 žáci M.K., L.R. mají přidělenou osobní asistentku pedagoga. Chování kolektivu žáků je celkově bezproblémové. Jsou zde ojedinělé výchovné případy, které se dají lehce zvládnout. Pouze jeden žák L.R. je více problémový a výkyvy v jeho chování jsou častější. Třídní řád byl v letošním školním roce zaměřen na pozdrav po příchodu do třídy a udržování pořádku v osobních věcech a pomůckách. Samostatně pozdraví jen 1 žák M.V., na vyzvání pozdraví 2 žáci Z.K. a P.V., zbylí 2 žáci nereagují ani na vyzvání. Udržet pořádek se daří částečně 2 žákům M.V a Z.K, 3 žáci neudrží pořádek bez stálého dohledu. Úkoly z plánu práce byly plněny s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti. Náročnost byla nastavena s cílem na úspěšnost jednotlivých žáků. Na tomto základě se podařilo všem žákům splnit zadané úkoly v jednotlivých činnostech. Nejvíc se daří plnit úkoly ve smyslové výchově a to především v třídění, přiřazování a vyhledávání obrázků, skutečných předmětů, barev a tvarů. Rozumovou výchovu zvládají 2 žáci M.V., Z.K., 2 žáci M.K., P.M. mají problémy s chápáním pokynů a činnosti provádějí s pomocí, 1 žák L.R. pracuje jen s trvalým vedením a malou úspěšností. Nejslabší jsou výchovy pro špatnou koordinaci pohybů, motorické schopnosti a prostorovou orientaci žáků. 2. HODNOCENÍ DLE PŘEDMĚTŮ ČTENÍ: Všichni žáci jsou vyučováni globální metodou. 3 žáci M.V., P.M., Z.K. vyhledají, roztřídí a přiřadí obrázky s názvem členů rodiny a činností z 1-3 skupiny. Přečtou větu sestavenou z obrázků s názvy. Vyhledají, přečtou písmenko A jako spojku mezi obrázky. 2 žáci M.K., L.R. pouze přiřazují a třídí obrázky s názvem členů rodiny. Všichni žáci kromě jednoho L.R. zvládají cviky na rozvoj pozornosti a cvičení zrakové percepce. Všichni jsou schopni řadit obrázky do řádku. 2 žáci M.V., Z.K. se celkem orientují na stránce a řádku, 1 žák P.M. s pomocí, 1 žák M.K. s trvalou pomocí, 1 žák L.R. se neorientuje. Práci s obrázky a piktogramy zvládají 4 žáci, jeden nezvládá L.R. Slovník jako alternativní formu dorozumívání nepoužívá žádný žák. U dvou žáků M.K., L.R. je snaha o používání piktogramu WC zatím bez velkého úspěchu. Samostatně tento symbol nepoužívají v praxi. PSANÍ: Výuka je zaměřena na správný úchop psacího náčiní, průpravné a grafomotorické cviky. 2 žáci M.V., P.M. zvládají kolečka, čáry, obloučky, spojují čarou dva body, obtahují předepsané tvary a písmena. 1 žák Z.K. zvládá kolečko, vodorovnou a svislou čáru, spojování bodů s pomocí. Snaží se, ale má slabý přítlak na psací náčiní a stopa je velmi tenká, neudrží linii, je nevyhraněný a přehazuje tužku mezi pravou a levou rukou. 1 žák M.K. zvládá grafomotorické cviky, klubíčko, svislou a vodorovnou čáru, spojí body s trvalou pomocí, někdy s vedením ruky. 1 žák L.R. pracuje jen s trvalým vedením ruky, samostatně pouze čmárá, na práci se nesoustředí. Neudrží oční kontakt. Vyplňování žákovské průkazky žáci samostatně nezvládají. Informace do jednotlivých kolonek nevyhledají, zařadí je s pomocí. Pouze 3 žáci M.V., P.M., Z.K. jsou schopni vyhledat s pomocí své jméno. Rodná data a adresy si nevybavují. 1 žák M.V. ví, že chodí do speciální školy. Vyplňování probíhá formou seznamování s fakty. Předem předepsaná kartička je vysvětlena a s pomocí žáka nalepena do správné kolonky. 3 žáci M.V., P.M., Z.K. jsou s pomocí schopni určit podle piktogramu správnou kolonku, kam lístek umístit. Pozvánku na akci Prostřeno jsme pojali jako kolektivní práci. 1 žák M.K. byl schopný se podílet na tvorbě textu. 2 žáci Z.K. a P.M. spolupracovali na výzdobě pozvánky, 2 žáci M.K. a L.R. s vedením ruky.

9 8 Žáky velmi zaujala hra na listonoše. S pomocí vytvořili pozdrav pro tetu nebo člena rodiny. Vyrobili si poštovní schránku a pozdravy roznášeli nebo poslali poštou cílové osobě. POČTY: Žáci se seznamují s pojmem číslo, množství, malý, velký, hodně, málo, všechno, nic a další základní pojmy. 1 žák M.V. Napočítá do 4, zná číslice do čtyř, přiřadí s pomocí množství k číslicím a terčíkům v oboru do 4. Zvládá shora uvedené základní pojmy. Umí napsat číslici 1, číslice 2,3,4 obtahuje. 2 žáci Z.K., P.M. Napočítávají do 3, přiřadí množství k číslici a terčíkům v oboru do 3. P.M má větší potíže s napočítáváním, vidí počet jako množinu prvků s konečným číslem a zrovna vysloví počet. Oba žáci zvládají základní pojmy s pomocí. Z.K. obtahuje číslice v oboru do 3 s malými výsledky. P.M. umí napsat číslici 1, učí se psát číslici 2, obtahuje č.3. 1žák M.K. přiřadí množství k terčíkům v oboru do 3. Roztřídí a vyhledá terčíky. Základní pojmy zvládá částečně s trvalou pomocí. Dobře třídí geometrické tvary a velikosti. 1 žák L.R. Pouze třídí terčíky, geometrické tvary a velikosti. Pojmy nechápe, ani se nesnaží. Vyplňování žákovské průkazky probíhá stejným způsobem jako ve čtení. Žáci neznají pojem váha, míra ani jejich jednotky, neví, kolik jim je let, nepamatují si datum narození. Manipulace s penězi probíhá ve formě poznávání a seznamování. Učí se poznat mince v oboru, ve kterém se pohybují, to znamená v oboru do 3, M.V. v oboru do 4. Vyhledávají a třídí mince. Při hře na obchod zatím neumí použít poznatky v praxi. Napočítávají mince s pomocí. 2 žáci M.K., L.R. neumí manipulovat a napočítávat mince, nezvládají ani číslici a množství, pracují pouze s terčíky. Číslice sice roztřídí, ale neznají jejich význam. Střádání školárků žáky, kterých se to týká M.V., P.M., Z.K. baví. Jsou velkou motivací, vadí jim, když o školárek přijdou za nějaký přestupek. Uvědomují si, že si méně koupí na Jarmarku, když jim budou ubývat. Na samotnou akci se velmi těší. Musí se ale učit, neutratit vše u prvního stánku, k čemuž mají tendenci. Snažíme se je naučit, aby o své investici přemýšleli, prohlédli si nejdříve všechny možnosti a pak se rozhodli. To, že na něco mají nebo ne, nechápou. 2 žáci L.R., M.K. se akce neúčastní. Pro L.R. to nemá žádný význam, nechápe podstatu a cíl akce, je mu jedno jestli školárky má nebo ne, nechápe, že by je mohl směnit za věc. U žáka M.K. uvažuji na příští školní rok o zapojení do akce. Začíná chápat smysl odměny. Je rád, když je odměněn za svoji snahu. Na Jarmarku je vidět, že o nabízené předměty má velký zájem a s pomocí by určitě pochopil, že může školárek vyměnit za věc. ČSV/RV: Tento školní rok jsme se zaměřili na roční období a lidové tradice. Vyhledávali jsme informace na internetu, prováděli jsme praktické cvičení a plnili úkoly na toto téma. 2 žáci M.V., Z.K. se plně zapojovali, chápali souvislosti a s malou pomocí plnili zadané úkoly. 1 žák P.M. se s pomocí zapojoval a projevoval zájem. 1 žák M.K. pracoval s trvalou pomocí, nechápal souvislosti, ale spolupracoval. 1 žák L.R. nechápal, nezapojoval se a neměl zájem o problematiku. Dalším zaměřením byl projekt Bez vody by to nešlo, ve kterém se probíraly témata: druhy vody, co plave, co se potápí, pokusy rozpouštění látek ve vodě a chutě vody. 2 žáci M.V., Z.K. pracovali aktivně, zapojovali se do všech činností a snažili se plnit úkoly. 2 žáci P.M, M.K. prováděli činnosti s trvalou pomocí, ale snažili se a byli aktivní. 1 žák L.R. měl zájem pouze o praktické činnosti jako rozpouštění látek ve vodě a chutě vody, jinak nejevil zájem. Během roku jsme se také věnovali Etické výchově. V této oblasti jsme probírali témata: omluva, co se děje u stolu, umění podělit se, pomáhání. Nejtěžší byla omluva a umění podělit se. Do hry spořílek byli zapojeni 3 žáci M.V., Z.K., P.M. Ohodnocení je v předmětu počty. Akce Dnes Vás zveme my, žáky velmi bavila. Snažili se společně připravit pozvánku, hry i občerstvení. Kromě 1 žáka L.R., který k akci přistupoval pasivně a nechápal souvislosti. Vyhledávání na internetu je oblíbená činnost. Tuto možnost jsme využili k plnění úkolu vyplývajících ze zaměření Lidové tradice a Bez vody by to nešlo. 2 žáci M.V., Z.K. se plně zapojili do vyhledávání informací. Ukazovali na odkazy, které souvisí s tématy a které je zajímaly. 2 žáci P.M., M.K. vyhledávali s trvalou pomocí, ale sledovali obrázky a videa se zaujetím. 1 žák L.R. nejevil o témata zájem, nesledoval obrazovku, neudržel pozornost.

10 9 PVV: Roční období a lidové tradice se promítli do vaření, které bylo zaměřené na jídla spojená s roční dobou a tradicemi. Práce v žákovské kuchyni je vždy zpestřením pro žáky. Rádi připravují jídla. 3 žáci M.V., Z.K., P.M. jsou schopni s trvalou pomocí nakrájet, ozdobit a připravit jednoduché jídlo, pochopili, že je to jídlo spojené s lidovou tradicí nebo ročním obdobím. 1 žák M.K. umí pouze zamíchat, vysypat ingredience nebo ozdobit jednoduché jídlo s trvalou pomocí, ale nechápe, proč to dělá. 1 žák pracuje jen s trvalým vedením a musí se hlídat, aby nesnědl připravené suroviny nebo někomu jinému hotový pokrm. Při projektu Bez vody by to nešlo jsme vyráběli studánku (ze dřeva a proplétáním provázku) ve školní dílně. Vyráběli jsme také vodní živočichy kašírovanou metodou. Byla to kolektivní práce, která se velmi vydařila a vznikly krásné výrobky. Na společné práci se aktivně podíleli 2 žáci M.V., Z.K., 3 žáci pracovali s trvalou pomocí, ale se zájmem. V pracovní výchově jsme plnily úkol z Etické výchovy na téma uklízení. Zde se plně zapojili všichni žáci a dle svých možností byli úspěšní. Dalším úkolem v letošním školním roce bylo zasadit si svoji květinu a pečovat o ni. U sázení rostliny se zapojili aktivně všichni žáci. Při úklid žákovské kuchyňky jsou schopni pracovat s malou pomocí 2 žáci M.V., Z.K. 3 žáci P.M., M.K., L.R. vyžadují trvalé vedení. Připravit prádlo k praní (roztřídit, dát do pračky) zvládají s pomocí všichni žáci. Nasypat prášek a nalít aviváž umí samostatně 3 žáci M.V., Z.K., P.M., 2 žáci M.K., L.R. jen s trvalou pomocí. Najít a předvolit program neumí bez trvalé pomoci žádný žák. Úklid třídy při sanitárních dnech probíhá formou kolektivní práce a pomoci. Zapojují se všichni žáci. Dostávají úkoly podle individuálních schopností, navzájem si pomáhají a práci zvládají. Během roku třídíme odpad. Žáci se stále seznamují s materiály. Samostatně vytřídí papír, sklo a plast 1 žák M.V. Ve většině případů najde vhodný kontejner. 3 žáci Z.K., P.M., M.K. vytřídí odpad s pomocí, pletou si ale odpadové kontejnery. 1 žák L.R. vytřídí odpad s trvalým vedením, nechápe smysl třídění. Papírový odpad odvážíme do sběrného dvora. Tuto činnost mají žáci rádi. Kromě L.R. se aktivně zapojují do sběru, přípravy na odvoz, vykládání papíru ve sběrném dvoře. Práce na zahradě je jedna z činností, které žáky také zajímá. Rádi sejí, sází a zalévají. Samostatně přistupuje k práci 1 žák M.V. 3 žáci pracují s trvalou pomocí, ale projevují aktivitu. 1 žák pracuje jen pod trvalým vedením. Často od práce odbíhá. Ve výtvarné výchově byla jako jedna z mnoha prací technika vymývané klovatiny na téma voda. Byla to pro nás nová technika, se kterou jsme se seznamovali. Žáky velmi zaujala, pracovali se zájmem a všichni dílo dokončili se skvělým výsledkem. Jako každý rok jsme se zúčastnili akce Úklid města. Přispěli jsme k čistým ulicím a po zimě jsme pomohli posbírat na ulicích našeho města nepořádek. Do akce se aktivně zapojili všichni žáci. Celou dobu sbírali a odvedli dobrou práci. Vaření v kotlíku je činnost, na kterou se všichni moc těšíme. Má svoje kouzlo pro vaření na ohni v přírodě a je vidět zájem u žáků. Společnými silami jsme uvařili čarodějnický guláš a s chutí jsme se o něho rozdělili. Na konec školního roku nás čekalo několik úkolů. Vyrobit výrobky sponzorům, kulisy a kroje na vystoupení. Nejvíce se na těchto pracích podíleli 2 žáci M.V., Z.K. 2 žáci P.M., M.K., se přidali s trvalou pomocí. 1 žák L.R. se občas zapojil s trvalým vedením a stálou motivací. TV: V tělesné výchově se odráží motorické a orientační schopnosti žáků. 1 žák M.V. je schopný napodobit pohyby po učiteli. Orientuje se v prostoru tělocvičny a pamatuje si pravidla her a soutěží. 1 žák Z.K. částečně napodobí pohyby, pamatuje si pravidla nejjednodušších her, hůře se orientuje v prostoru a je velmi bojácný. 3 žáci P.M., M.K., L.R. nenapodobí cviky, nepamatují si pravidla her, neorientují se v prostoru tělocvičny, zvládají některá cvičení na obratnost a koordinaci. Dvakrát ročně navštěvujeme Dopravní hřiště Náchod. V 1. třídě nejezdí na kole žádný žák. Všichni žáci se učí jezdit na koloběžce. 1 žák M.V. jezdí samostatně. Trochu chápe pravidla, ale je roztržitý a porušuje je. 1 žák M.K. také samostatně jezdí, pravidla nechápe, nedodržuje bezpečnost. 3 žáci P.M., Z.K., L.R. jezdí na koloběžce s trvalou pomocí. Z.K. trochu pravidla chápe, ale nevyužije v praxi a je velmi bojácný. O jízdu ani nemá zájem. V rámci zaměření voda jsme cvičili s padákem. Spojili jsme se s druhou třídou, aby bylo cvičení ještě zábavnější. Na žácích bylo poznat nadšení a aktivita. Velmi se všichni snažili a v celku všichni zvládali.

11 10 V rámci společné hry Ořechy patří do košíku jsme házeli míčkem na cíl. 2 žáci M.V., Z.K. splnili úkol úspěšně. 2 žáci P.M., M.K. s malými neúspěchy. 1 žák L.R. má problémy s odhozením, posunutím míčku a zacílením. S předchozím naučením říkanky Hra na budík jsme si zahráli honičku. 2 žáci M.V., Z.K. pochopili pravidla hry a aktivně se zapojily. 3 žáci P.M., M.K., L.R. cvičili s trvalým vedením. Během roku proběhli několikrát míčové hry v sokolovně. Tato celoškolská akce žáky bavila. Sportovně se při ní vyžili. Naučili se nové hry a spolupráci v týmu. Na školní zahradě proběhl Trojboj jako další celoškolská akce. Tyto aktivity žáky baví a jsou leckdy aktivnější než při běžných hodinách TV. HV: V hodinách hudební výchovy se zaměřujeme především na poznávání dětských a lidových písní, na poslech, hru na tělo a hudebně pohybové hry, na poznávání a hraní na Orffovy hudební nástroje. 1 žák M.V. pozná písničky z obrázků i melodií, zpívá, pamatuje si texty, pozná orff. nástroje podle zraku, sluchu i hmatu. Pamatuje si jednoduché pohybové hry a tanečky. 2 žáci Z.K., P.M. poznají některé orff. nástroje, neudrží rytmus, nepamatují si texty, poznají jen některé písničky z obrázků a to s pomocí. Pohybové hry a tanečky provádějí s pomocí. 1žák M.K. pozná některé Orff. nástroje, písničky nepozná, rytmus neudrží, ale rád poslouchá. 1 žák L.R. někdy ukáže na Orff. nástroje, rytmus neudrží, u poslechu je nesoustředěný, písničky nepozná. V rámci zaměření na roční období a lidové tradice a Bez vody by to nešlo jsme nacvičovali písně. 1 žák M.V. byl schopný naučit se melodii i text, ostatní žáci se pouze snažili pohybově a rytmicky ztvárnit písničku. Při projektu o vodě jsme poslouchali skladbu od B. Smetany Vltava. 4 žáci jsou schopni soustředěně poslouchat skladbu. 1 žák L.R. nemá o poslech zájem. Učili jsme se nové říkanky Bouřka a Budík. Říkanku Budík jsme pak využili při hře na honičku v předmětu TV. Text je schopný si zapamatovat 1 žák M.V. 2 žáci Z.K., P.M. částečně, L.R., M.K. nejsou schopni, ale umí ji částečně pohybově ztvárnit. SV: Tento předmět se týká 4 žáků M.V., P.M., M.K., L.R. Zaměřovali jsme se především na třídění různých materiálů a obrázků podle různých kritérií, třídění barev a tvarů. Seznamovali jsme se s různými pojmy, které souvisejí s prostorovou orientací. Hráli jsme hry na sluchovou a zrakovou percepci. Poznávali jsme části těla a jednotlivé smysly. 1 žák M.V. je schopný pracovat samostatně nebo s malou pomocí, chápe pojmy, je aktivní. 2 žáci P.M., M.K. provádějí veškeré činnosti s pomocí. Dobře třídí obrázky, tvary a barvy. Hůře chápou pojmy. Snaží se však pracovat podle svých schopností. 1 žák L.R. pracuje jen s trvalým vedením. Je pár činností, které má nacvičené a které provede. Vyhýbá se však práci, musí se stále motivovat. I v tomto předmětu se promítlo celoroční zaměření. Prováděli jsme například pokusy v rámci projektu Bez vody by to nešlo. Vyzkoušeli jsme si při nich různé smysly jako zrak a chuť. Rozpouštěli jsme látky ve vodě, ochutnávali jsme chutě vody, ve kterých byly různé látky rozpuštěny. Tyto činnosti žáky zajímají. Většinou se aktivně zapojovali a rádi se seznamovali s novými skutečnostmi ŘV: 1 žák M.V. mluví v krátkých větách. Je schopen se dorozumět a projevit své potřeby. Odpovídá na otázky a je schopen jednoduchého rozhovoru. 1 žák Z.K. používá jednoslovné výrazy. Na otázky odpovídá, dokáže verbálně vyjádřit své pocity a přání. Umí využít gestikulace pro lepší komunikaci. Začal používat i trojslabičná slova. P.M. při komunikaci používá jednoslovné výrazy. Mluví velmi potichu, někdy na hranici slyšitelnosti, polyká poslední slabiky. Na otázky většinou odpoví zopakováním posledního slova tázajícího se. Není schopen rozhovoru. M.K. nevyjadřuje se verbálně. Umí zopakovat pouze některé zvuky a hlasy zvířat. Gestikulace pro vyjádření svých potřeb nepoužívá. Projevuje svoji libost a nelibost neartikulovanými zvuky. Umí vyslovit své jméno. Na alternativní komunikaci zatím nereaguje.

12 11 L.R. nemluví, vydává pouze neartikulované zvuky a skřeky. Své potřeby nevyjadřuje druhé osobě, když něco chce, tak to udělá bez ohledu na situaci a prostředí. Nemá vůbec potřebu navazovat komunikační kontakt s okolními lidmi. Na alternativní komunikaci zatím nereaguje. 3. PRÁCE NA POČÍTAČI: V 1. třídě používáme dva dotykové PC monitory, interaktivní tabuli a tablet. Využíváme dětské koutky, výukové programy, internetové stránky a vlastní didaktický materiál vytvořený pro interaktivní tabuli. Tyto činnosti žáky zajímají, leckdy se snaží víc, než na pracovních listech. 2 žáci M.V. a Z.K. pracují s malou pomocí, ale spíš technického rázu. 1 žák P.M. ovládá práci na PC a tabuli s pomocí 1 žák M.K. pracuje s velkou pomocí 1 žák L.R. neovládá práci na PC ani tabuli, jen útržkovitě s trvalým vedením 4. CHOVÁNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ A NA VEŘEJNOSTI: chování BEZPROBLÉMOVÉ: 1 žák MENŠÍ PŘESTUPKY: PROBLÉMOVÉ (KONKRÉTNĚ JAKÉ): 3 žáci -ve třídě náladový, odmítavý postoj k činnostem. Na veřejnosti je většinou hodný. -. je ve třídě bez problému, na veřejnosti projevuje vzdorovitost, záchvaty si vynucuje své potřeby a vůli. - odbíhá od skupiny, dělá, co mu přijde na mysl, i když ví, že nesmí. Ale na upozornění poslechne. 1 žák-. odbíhá od skupiny, vzteklý, občas ubližuje i dětem, v amoku se sebepoškozuje, vzteky okusuje oblečení a boty. Krade jídlo při každé příležitosti, rozbíjí hračky a pomůcky. 5: CELKOVÉ ZAMĚŘENÍ TŘÍDY V NOVÉM ŠKOL. ROCE: 2014/2015 Na příští školní rok budeme upevňovat a rozšiřovat elementární poznatky v jednotlivých oblastech. Hlavní důraz bude kladen na sebeobsluhu (oblékání, obouvání, zapínání zipu a knoflíků) a osobní hygienu (používání WC, mytí rukou, stolování). II. třída 1. PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE Do druhé třídy bylo v tomto školním roce zařazeno 6 žáků. Začátkem prosince jsme se, ač velmi neradi, rozloučili s jedním žákem, který byl na žádost své opatrovnice přeřazen do domova sociální péče Hajnice. Tento žák patřil do kolektivu 2. třídy již řadu let a spolužáci si jej velmi oblíbili. K pozitivní atmosféře ve třídě přispěla nová asistentka pedagoga. Je velmi empatická, vstřícná a na žáky působí uklidňujícím dojmem. Všichni žáci této třídy jsou již vyučováni podle školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti. Se dvěma žáky, P. CH. a P. D., jejichž mentální úroveň se pohybuje při spodní hranici těžké mentální retardace, pracuje asistentka pedagoga. Tito žáci nejsou schopni pracovat samostatně, bez přímého vedení druhé osoby Vždy potřebují při plnění zadané činnosti pomoc či opakované vysvětlení. Ke všem žákům je však zapotřebí přistupovat individuálně dle jejich potřeb a možností. Plán práce se nám dařilo plnit, až na ojedinělé úkoly, které byly přesunuty z organizačních důvodů nebo z důvodu nepřízně počasí, na pozdější termín. V jednotlivých předmětech byl plán práce sestaven s ohledem a respektem k hlavnímu tématu Roční období a projektu s názvem Bez vody by to nešlo. V souladu s tímto třída pravidelně každý měsíc vyhledávala informace v časopisech, knihách i na internetu a ze získaných obrázků si žáci zhotovovali vlastní třídní nástěnku. Po její výměně jsme obrázky použili do třídního časopisu. Do většiny vyučovaných předmětů jsme zařazovali činnosti spojené s poznáváním

13 12 významu a využití vody jako jedné z nejdůležitějších podmínek života. Turistické vycházky jsme zaměřovali právě na vyhledávání vodních zdrojů, ať už se jednalo o řeky Labe, Úpa, Metuje, nebo studánku s čistou pramenitou vodou, kterou jsme našli ve velmi zanedbaném stavu a proto jsme ji vyčistili. Akci jsme řádně zdokumentovali a z fotografií jsme vytvořili jednu ze stránek našeho časopisu. S velkým zájmem se u žáků naší třídy setkalo postupné vytváření nástěnky rybníčku z různých, zejména odpadních surovin. I v tomto roce jsme pokračovali v celoškolní hře Spořílek, zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. V loňském roce zhotovené školní platidlo tzv. školárky byly i letos vypláceny pravidelně jednou měsíčně, vždy podle dosažených školních výsledků a s ohledem na chování. Žáci si pak na školním jarmarku za získanou finanční hotovost mohli nakoupit různé předměty či sladkosti, dle vlastního výběru. Během roku též probíhaly besedy se žáky na téma finanční gramotnost, řešení krizových situací apod. V rámci etické výchovy jsme se zabývali tématy, jako např. omluva, vzájemné pomáhání, schopnost podělit se a využívali jsme k tomuto příběhy z knihy Drak. Počátkem roku jsme se zúčastnili Dožínek v Hradci Králové a navštívili jsme festival Jičín - město pohádky. V rámci vánoční besídky, pro kterou každá třída připravila velmi úspěšné vystoupení, byli do školy pozvání sponzoři, aby jim tak mohl být vyjádřen dík za finanční prostředky věnované škole. Programu se též zúčastnili žáci pěveckého kroužku Ostrováček a své umění nám přišli předvést i ti nejmenší, žáčci mateřské školy Knapova. Besídka měla veliký úspěch. Dva žáci se zúčastnili Her bez hranic v Nové Pace, kde již tradičně soutěžili v mnoha neobvyklých sportovních disciplínách. K oblíbeným akcím žáků naší třídy patří i úklid města, kdy pomáháme technickým službám s úklidem odpadků na vymezeném úseku. Žáci tak mají možnost si v praxi vyzkoušet třídění odpadů a poučí se i v zacházení s nebezpečnými odpady. Žáci plnili jednotlivé úkoly plánu práce dle svých možností a individuálních schopností, většina činností musela být zjednodušena a přizpůsobena jejich možnostem a snížené úrovni rozumových schopností. V této oblasti je plně využívána možnost výuky dle individuálních plánů výuky. Úroveň jednotlivých IVP odpovídá možnostem žáků, pouze v jednotlivých dílčích oblastech dojde k nepatrným změnám pro další školní rok. Dva žáci této třídy mají velký problém při verbální komunikaci, jeden alespoň chápe význam slov, jeden většinou význam slovního sdělení nepochopí. Komunikace s ním je velmi náročná a probíhá i pomocí náhradních komunikačních forem a prostředků (piktogramy, obrázky, gesta). S chováním ve třídě nejsou téměř žádné problémy. Žáci jsou převážně klidní, bez projevů hyperaktivity. Jsou ochotni si navzájem pomáhat. Vždy se snažíme pracovat s respektem aktuálnímu psychickému rozpoložení žáků a předcházet tak případným konfliktům. V loňském roce vytvořený třídní řád, pro naše potřeby nazvaný Pravidla chování, jsme i v tomto roce aktivně využívali. Žáci jej již dobře znají a často prostřednictvím obrázků sami poukazují na porušení konkrétních pravidel. Žák P. Ch. si však porušování pravidel třídy neuvědomuje. Jeden ze žáků, D. K. má občasné negativní projevy chování. Buď zcela odmítá pracovat, má odpor zejména k tělesné výchově a fyzické aktivitě všeobecně, nebo na sebe upozorňuje nevhodným provokativními gesty a výkřiky. Na žádost matky byl od 2. dubna 2014 umístěn do dětské psychiatrické léčebny Opařany. Oblíbenost jednotlivých předmětů je značně individuální, záleží na osobních úspěších a možnostech jedince při dané činnosti. K oblíbeným činnostem patří smyslová výchova, zejména hry na rozvoj jednotlivých smyslů. Při tělesné výchově si žáci oblíbili soutěžní hry. Využívali jsme zejména nové pomůcky, se kterými se žáci postupně učili zacházet. Ačkoli jsou většinou méně obratní, s omezením projevujícím se i v hrubé motorice, rádi se soutěží zúčastňují. Mezi další oblíbené činnosti patří poslech hudby, práce na počítači a dataprojektor, který sice není součástí vybavení naší třídy, ale máme možnost s ním pracovat ve vedlejších třídách. Výuka s jeho využitím, zejména v oblasti rozumové výchovy, je pro žáky velmi atraktivní a je využíván i při práci s novým digitálním učebním materiálem, který jsme v loňském roce i na počátku letošního školního roku vytvářeli. K modernizaci výuky v naší třídě přispěla i možnost využívání tabletů. Žáci se postupně učí pracovat s novou učební pomůckou a tato činnost je velmi zaujala. Stálým problémem žáků je směrová a prostorová orientace, neboť většina z nich hůře chápe pojmy, které jsou těmito tématy spojené. Velké problémy žákům dělají i pracovní listy týkající se orientace v prostoru. Všichni žáci také mají problémy s různými obecnými pojmy, které lze jen těžko názorně přiblížit a vysvětlit.

14 2. HODNOCENÍ DLE PŘEDMĚTŮ 13 ČTENÍ: Všichni žáci jsou vyučováni ve čtení globální metodou. 4 žáci učivo podle svých individuálních plánů zvládají, 1 žák dosud stále nezvládá, s obrázky se pouze seznamuje, řadí, skládá a třídí s trvalou pomocí, nechápe, co se po něm vlastně chce, nemá o činnost zájem. Ostatní žáci poznají a pojmenují obrázky s nápisy z oblasti rodina, činnosti, potraviny, oblečení, zvířata, dopravní prostředky, hygiena a části těla, dle předlohy umí sestavit větu z obrázků s nápisy a pak ji přečíst. Při práci podle pokynů mají výsledky slabší, je třeba vícekrát opakovat a kontrolovat. Do vět vkládáme také A, I a MÁ. 1 žák přečte již více slov bez obrázků členy rodiny, s menší pomocí činnosti, ostatní s větší pomocí. 3 žáci přečtou MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA, TETA s menší pomocí, ostatní slova nepřečtou bez předlohy, 1 žák slova nepřečte vůbec. Písmena ze svého jména a příjmení poznají a přečtou 4 žáci, 1 žák nemá zájem a téměř nespolupracuje, pouze jméno s předlohou a s pomocí složí. 4 žáci jsou schopni s předlohou vždy nápis k obrázku přiřadit, 2 žáci jednotlivé nápisy třídí samostatně, s předlohou slovo složí i z jednotlivých písmen. Své jméno a příjmení poznají a najdou 4 žáci, tito žáci s předlohou složí z písmen jméno i příjmení. Své jméno a příjmení složí bez předlohy 1 žák. Sociální čtení zvládnou 4 žáci, 1 žák nezvládá. V praktickém životě využívají sociální čtení jen z části a s pomocí, poznají obaly od potravin, různé informační tabulky. Piktogramy zvládají 4 žáci, 1 žák nemá zájem. Piktogramový (obrázkový) slovník má 1 žák se základními obrázky, ale nechce ho využívat, nemá zájem. V učivu globálního čtení pokračujeme velmi pomalu, stále vše musíme opakovat dokola a procvičovat, i když 4 žáků jsou aktivní a mají zájem. Výuku velice obohacuje práce na interaktivní tabuli a tablety. Žáci se učí nenásilnou formou hry a jsou vždy velice aktivní. PSANÍ: Výsledky ve výuce psaní se pomalu zlepšují, většina žáků se zapojuje a je aktivní. Všichni žáci mají problém s jemnou i hrubou motorikou. 1 žák nechce spolupracovat, vydrží pouze krátký čas a pouze s trvalým vedením asistentky. Zvládá prozatím stále pouze kroužení, s pomocí zvládne vodorovné a svislé čáry, neobtáhne předepsané a tvar ani nenapodobí, pouze obtáhne s vedením ruky. Rád však pracuje s pískovničkou, procvičuje průpravné cviky a s šablonou píše písmena jména a různé druhy čar. 1 žák dobře obtahuje předepsané tvary, 2 žáci obtahují s menší pomocí a ukazováním. 1 žák zvládne dobře i opis velkých tiskacích písmen, slov a slovních spojení nebo krátkých vět, tvary dobře napodobí. Své jméno zvládnou bez pomoci napsat 2 žáci, s pomocí 2 žáci vždy však s předlohou. Příjmení bez předlohy napíše 1 žák, 3 žáci pouze s trvalou pomocí. 1 žák nenapíše jméno ani příjmení. Rodná data opíše 1 žák, stále je žádný žák nedokáže říci, nepamatují si je, opis data narození s předlohou zvládají pouze s trvalou pomocí 3 žáci, prozatím procvičujeme více obtahování předepsaných rodných dat. 4 žáci se učí psát i na PC, vždy používají předlohu. Napíší své jméno a příjmení, datum narození, bydliště a slova k obrázkům z globálního čtení. Pracují individuálně s pomocí pedagoga. Písmenka vyhledávají a píší všichni pomalu, ale velice je to baví a velmi se snaží. Problémy všem dělá orientace ve slově, vynechávají či přeskakují písmena. K obohacení výuky psaní využíváme také programy ke psaní na tabletu. 4 žáci se vždy rádi zapojují, snaží se a práce je baví. Z nich u 1 žáka, který neměl dříve o psaní téměř zájem, došlo k velkému zlepšení jak v aktivitě, tak i v obtahování a napodobování tvarů písmen. Při vyplňování žákovské průkazky 1 žák opsal svá data, 3 žáci obtáhli předepsané a 1 žák doposud nezvládl. V předtisku se však dobře orientují díky obrázkům, vyjadřujícím smysl jednotlivých řádků. Pozvánku na akci Prostřeno jsme společně vytvářeli na PC. Jednotliví žáci dle svých schopností psali text pozvánky velkými písmeny formou opisu nebo diktátu jednotlivých písmen. Při vyplňování žákovské průkazky 1 žák opsal svá data, 4 žáci obtáhli předepsané a 1 žák doposud nezvládl. V předtisku se však dobře orientují díky obrázkům, vyjadřujícím smysl jednotlivých řádků. POČTY: Zde žáci dosahují pouze velmi nízké úrovně zejména v početních operacích. Této skutečnosti jsou uzpůsobeny cíle obsažené v IVP pro tento předmět. Číselnou řadu do 7 zvládá 1žák, do 5 zvládá 1 žák, do tří zvládají 2 žáci s pomocí, nezvládá 1 žák. Psaní číslic- do pěti zvládá 1 žák, do tří zvládá 1žák s menší pomocí, 1 žák pouze obtáhne číslice jedna a dvě, s trvalou pomocí zvládne 1 žák obtáhnout číslici jedna. Přiřazení počtu k číslici - do 4 zvládá s větší pomocí 1žák a do 2 zvládají samostatně 2žáci. Jeden žák pouze napodobí do 1, ale nechápe obsah sdělení.

15 14 Chápáním logických pojmů a souvislostí - zde mají velké problémy všichni žáci. Při práci vyžadují pomoc a vedení druhé osoby. U většiny žáků se úroveň znalostí spíše snižuje, nechápou souvislosti a mají ve znalostech zmatek. Využití PC - zde žáci pracují s velkým zájmem, zejména poznávají a přiřazují geometrické tvary, skládají puzzle různé obtížnosti a hrají pexeso. Samostatně zvládají 2 žáci, s pomocí 2 žáci, nezvládá 1žák. Při manipulaci s penězi jsou schopni 2 žáci vyhledat skutečné mince do hodnoty 5,-Kč samostatně a 2 žáci s menší pomocí. U jednoho žáka jsme se zaměřili pouze na vyhledání mince mezi tvarově podobnými předměty. Skutečnou hodnotu peněz ani drobných mincí však žáci této třídy nechápou. Hra na obchod je však velmi baví, dokáží tuto sociální situaci dobře napodobit. Chápou, že za zboží je nutno zaplatit penězi Na školních jarmarcích dokázali 2 žáci s menší pomocí nakoupit (nenapočítají množství peněz bez pomoci), ostatní vyžadovali větší pomoc. Nakupování je však velmi zaujalo. Při vyplňování číselných údajů v žákovské průkazce je potřeba s dětmi pracovat individuálně a pomáhat jim. Pouze 1 žák napíše číslice samostatně s předlohou, 3 pouze s pomocí a předlohou nebo obtahováním předepsaného. RV: V této oblasti jsme se v souladu s plánem práce zaměřovali na situace blízké životu. Zde jsme využívali a rozvíjeli poznatky žáků již získané z praktického života. Při nácviku řešení krizových situací jsme se učili rozpoznat nevhodné chování a situace, za něž je nutné a správné se omluvit. Učili jsme se, formou dramatizace, použít vhodný způsob omluvy. V rámci celoročního projektu,,bez vody by to nešlo jsme se, zejména pomocí obrázků a videí získaných z internetu, seznamovali s koloběhem vody v přírodě. Navštívili jsme čistírnu odpadních vod, kde jsme získali konkrétnější představu o tom, jak náročný je proces čištění vody, a jaké úsilí je třeba vyvinou, než může být odpadní voda vrácena zpět do přírody. Během celého roku jsme s vodou různě experimentovali. Nejprve jsme zkoušeli, co na vodě plave a co se potápí, dále jsme ve vodě rozpouštěli různé látky, zde žáky nejvíce zaujaly šumivé tablety, nakonec jsme vodu také různě dochucovali. Všechny tyto pokusy žáky zaujaly a dobře se při nich bavili. Dále se žáci učili formou hry poznávat, co do vody nepatří. Zde využili i praktických zkušeností s vyčištěním lesní studánky. V souvislosti s tímto tématem proběhla i celoškolní akce Druhy vod, kdy byly hledány rozdíly mezi přírodními vodními zdroji. Celoroční téma Roční období se prolínalo do všech oblastí výuky. V rozumové výchově jsme vyhledávali informace k jednotlivým ročním obdobím na internetu, v knihách a časopisech. Z vyhledaných obrázků jsme ve třídě zhotovovali nástěnku a po její obnově jsme obrázky využili při tvorbě stánek v třídním časopise. Žáci s pomocí obrázků již jednotlivá období dobře rozlišují, většinou však volí nesprávné pojmy. Tyto oblasti zvládli s menší pomocí 2 žáci, 2 s větší pomocí. Jeden žák P. Ch. pojmům zcela nerozumí a obrázky nepřiřadí ani s trvalou pomocí. I v tomto školním roce jsme pokračovali ve hře Spořílek, která se v loňském roce setkala s velkým ohlasem. Žáci pravidelně každý měsíc obdrželi jako výplatu deset školárků, a pokud se nedopouštěli vážných přestupků proti třídnímu řádu, mohli si za našetřený obnos zakoupit na školním jarmarku, který se konal dvakrát v roce, koupit pamlsky, hračky, nebo i hodnotnější předměty jako např. MP3 či USB flash disk. Využili jsme i možnosti navštěvovat josefovský Dům dětí a mládeže Klíč, kde nám bylo umožněno pracovat na počítačích. Po splnění výukových cílů si žáci mohli zahrát různé hry, nebo poslouchat písničky. Celým rokem se v rámci mravní výchovy prolínalo čtení z knihy Drak. Na základě jednotlivých zde uvedených příběhů se žáci seznamovali s tématy jako např. omluva, umění podělit se, pomáhání nebo slušné chování při stolování. Plán sexuální výchovy jsme průběžně plnili, snažili jsme se co nejvíce o schopnost žáků využít získané informace v praktickém životě. Probírali jsme témata stejná jako v předchozím školním roce, neboť jsme zjistili, že si žáci uchovali pouze omezené informace z této oblasti a neumí je vždy zcela správně využít. Toto učivo zvládnou pouze částečně 3 žáci (L.V., J.V., D.K.), dva žáci zvládnou s trvalou pomocí a jeden žák (P.Ch.) je v tomto případě zcela odkázán na cizí pomoc. PV Jednou z novinek letošního školního roku byla slavnostní příprava stolu pro všechny třídy. Na naši třídu přišla řada v květnu, a tak jsme k výzdobě stolu využili prostírání s květinovými motivy a do váz jsme umístili rozkvetlé snítky jasmínu. Slavnostní tabule se všem velmi líbily.

16 15 Při přípravě jednoduchých pokrmů jsme se zaměřili na pokrmy vycházející z lidových tradic. A tak jsme připravili např. škubánky, v období svátku všech svatých jsme pekli dušinky a v období Velikonoc jidáše. V měsíci dubnu jsme v kotlíku uvařili chutnou jarní polévku, do níž jsme mimo základních surovin přidali i různé čerstvé bylinky a dokonce i sedmikrásky. V rámci akce Prostřeno, která proběhla v únoru, jsme uspořádali oslavu svatého Valentýna. V tomto duchu jsme i slavnostně vyzdobil i stoly a pozvali jsme 1. třídu. Jako pohoštění jsme vařili jahodový puding a připravili i obložené chlebíčky se srdíčky vykrojenými z červené papriky. Akce se i letos setkala s velkým ohlasem. Při vaření jsme se snažili vařit dle zásad zdravé výživy a např. i do těsta na jidáše jsme přidali celozrnnou mouku. Již v září si všichni žáci vysadili svoji pokojovou rostlinu a po celý rok o ni pečovali. Na konci roku ji pak věnovali buď rodičům, nebo některému oblíbenému pedagogickému pracovníkovi. Celoročně jsme i v letošním roce zaměřovali na krájení pečiva, zeleniny a ovoce. S menší pomocí zvládnou 2 žáci, s větší pomocí 2 žáci a s trvalou pomocí 1 žák. V sebeobsluze a péči o svůj zevnějšek jsou 3 žáci soběstační, 1 s menší pomocí a 1 s větší pomocí. Ruční praní prádla zvládnou s menší pomocí 2 žáci, s větší pomocí 2 a jeden pouze s trvalou pomocí. Všichni však mají problém s pracovním postupem. V automatické pračce žáci perou pouze s větší pomocí. Pracovní postup si nedokáží zapamatovat. Podle barvy však prádlo samostatně roztřídí 2 žáci, 2 s menší pomocí. Jeden žák nechápe, co je po něm požadováno. Věšení prádla po krátké době zvládli 2 žáci samostatně, 2 s menší pomocí a 1 žák s trvalou pomocí. Při pěstitelských pracích se žáci učili zejména používat motyčku při pletí záhonků. Na jaře jsme naše záhony zkrášlili zakoupenými maceškami a narciskami. Pravidelně jsme je chodili zalévat a tak byla naše zahrádka o poznání krásnější. Při používání zahradního náčiní mají určité problémy všichni žáci. 4 pracují s větší pomocí a jeden zcela nezvládl. Nejlepších výsledků dosahují při hrabání. Zde pracují 2 s menší pomocí a 2 s větší pomocí. P. CH. pracuje s trvalou pomocí. V žákovské dílně jsme si vyrobili maketu stavidla, kterou jsme připevnili k rybníčku vyrobenému kombinací různých technik V rámci projektu Bez vody by to nešlo jsme zde znázornili i koloběh vody v přírodě, život u vody i rostliny, které u vody rostou. Z dílenských prací žáky nejvíc baví zatloukání hřebíků a broušení brusným papírem (zvládli 2 s menší pomocí, 2 s větší pomocí a 1 nezvládl). Při práci s papírem se žáci učili skládat kelímek. Postupovali podle názorného návodu z internetu. Činnost žáky zaujala, ale samostatně kelímek nevytvoří žádný žák. Všichni potřebovali větší dopomoc. P. Ch. se učil překládat stránku papíru. Tuto činnost s větší pomocí napodobil. S využitím slaného těsta jsme modelovali svícen jako dárek k Vánocům pro rodiče. Modelování žáky baví. 3 zvládají samostatně základní tvary (koule, váleček), jeden žák pracuje s menší pomocí a jeden s trvalou pomocí. Jako výrobek do Muzea jsme pro tento rok vybrali Betlém a vyráběli jsme jej technikou prostorové koláže. Betlém je velmi zdařilý a proto jsme se rozhodli si ho ponechat na výzdobu třídy pro příští Vánoce. Podle plánu práce jsme vyráběli i korálky. Použili jsme barevná brčka nastříhaná na drobné kousky. Stříhání i navlékání zvládli 3 žáci samostatně,1 žák s menší pomocí a P. Ch. tentokrát pracoval jen s menší pomocí. Kašírování rumbakoulí, s využitím sádrových obvazů, zvládli s menší pomocí 4 žáci, 1 žák s větší pomocí. Vyrobené koule jsme zdobili ubrouskovou technikou a využijeme je i při závěrečném vystoupení. Pravidelně každý měsíc probíhal ve třídě sanitární den. Žáci při něm uklízejí školní i pracovní pomůcky, vytírají prach v lavicích i skříních a pečují o okrasné rostliny. 3 pracují s menší pomocí, 2 s větší pomocí a 1 žák s trvalou pomocí. VV: Činnosti výtvarné výchovy se často prolínaly s pracovní výchovou. Často jsme se zaměřovali na rozvoj kresebných schopností žáků, zejména na kresbu postavy, stromu a domečku. Zde samostatně zvládá 1 žák, 2 zvládnou s menší pomocí, 1 s větší pomocí a úroveň kresby u 1 žáka ještě nedosáhla ani formy hlavonožce. Celkově však má u všech žáků kresba poměrně nízkou úroveň. I v letošním roce jsme pokračovali v nácviku malby štětcem. Zde se projevuje určité zlepšení u všech žáků. 1 žák samostatně vybarví požadovaný tvar, 2 s menší pomocí, 1 s větší pomocí a 1 s trvalou pomocí. Zejména u P. Ch. se držení štětce velmi zlepšilo. Tvary však vybarvit nedokáže. Všichni žáci do jisté míry zvládli zapouštění barev do klovatiny. 2 samostatně, 1 s menší pomocí a 2 s větší pomocí. POH: Pohybová výchova patří k oblíbeným předmětům. Žáci jsou vždy velmi snaživí, pouze jeden žák je hypoaktivní, s ochablými svaly a občas se snaží TV vyhnout.

17 16 Jízda na kole a koloběžkách: Kolo - samostatně 3, zde jsme zaznamenali výrazné zlepšení u D. K. Trojkolka samostatně 1, koloběžka - s větší pomocí 1 žák. Při míčových turnajích nikdo ze žáků není schopen zcela zvládnout pravidla jednotlivých her. Jsou však soutěživí a rádi se akcí účastní. Jeden žák nezvládá. Návštěvy v sokolovně - tato pohybová aktivita se i letos setkala s kladným ohlasem. Sportovní činnosti zde vykonávané byly přizpůsobeny svou náročnosti schopnostem žáků naší třídy a tak mohli žáci naplno využít možnost sportovat v novém prostředí. Pokračovali jsme v nácviku hry Ringo. Po delším tréningu již přehazování i chytání kroužku většina žáků zvládne. Jeden žák nedokáže přehodit kroužek přes síť. Běh na běžícím pásu zvládnou všichni žáci a jsou při této aktivitě poměrně vytrvalí. 4 zvládli samostatně a 2 žáci s menší pomocí. Všichni žáci velmi rádi cvičí na posilovacích strojích, nejraději však jezdí na rotopedu. Žáci třídy se stále mírně zlepšují v hodu balónem na cíl i do koše. Pouze P. D. je málo přesný a ani se moc nesnaží. P. Ch. se zlepšil v hodu požadovaným směrem. Při vycházkách jsou žáci velmi vytrvalí, dobře reagují na signál. P. Ch. občas odmítá chodit a usedá na zem. HV: V tomto předmětu jsme se zaměřili na poslech i zpěv písniček o vodě, nebo souvisejících s ročním obdobím. 3 žáci ze třídy mají problémy s verbální komunikací, nedokáží tedy ani reprodukovat text a nezpívají. Do činností i nácviků písniček a říkanek se vždy zapojí 4 žáci. 1 žák projevuje určitý zájem o poslech hudby a některé pohybové aktivity prováděné při hudbě. Oblíbenou činností je nácvik na různá vystoupení a besídky, na které se vždy velmi těší, pouze 1 žák je bez zájmu a často se odmítá se zapojit. Všichni mají rádi taneční prvky a tanečky, zvládají taneční improvizace dokáží napodobovat předvedený taneční prvek doprovázený slovním pokynem. Vždy se však zapojují s chutí a velice se snaží. Rytmus udrží 1 žák, 3 žáci s pomocí, 1 žák rytmus vůbec nezvládá, ale rád si na nástroje hraje, líbí se mu vydávané zvuky. Zpěv zvládají 2 žáci, 2 žáci se snaží naznačit či broukat, 1 žák nemá zájem. Nejoblíbenější činností celé třídy je poslech písní, poznávání písní podle melodie a obrázků, poznávání Orffových nástrojů různými způsoby obrázky, zvuk, hmatem. Všichni mají rádi říkadla a básničky s použitím obrázků a doprovázenými pohybem. Nácvik a dramatizaci básničky Budík a písničky Plavu si ani nevím jak, zvládli 2 žáci částečně, 2 žáci se snažili napodobovat pohyb i opakovat text, 1 dobře intonoval melodii a 1 žák projevoval občasný zájem. S velkým zájmem se setkala celoškolní akce, při níž žáci předvedli nacvičené vystoupení s využitím kašírovaných rumbakoulí. SV: Rozvoj zrakového vnímání zde žáci téměř nemají žádné problémy, dobře rozlišují barvy i tvary předmětů. Velmi rádi hraji hry s vyhledáváním částečně ukrytých předmětů. Samostatně zvládají 2, s menší pomocí 2, s trvalou pomocí 1. Rozvoj hmatového vnímání většina žáků dokáže třídit předměty s různými povrchy, je-li jeden výrazněji odlišen od druhého. Oblíbili si práci se hmatovou krabicí. Velmi dobrých výsledků dosahují při třídění drobných předmětů a navlékání korálků. Samostatně zvládají 2, s menší pomocí 2, s větší pomocí 1. Rozvoj sluchového vnímání téměř bez chyb dokáže většina rozeznat hlasy domácích zvířat a hlasy jednotlivých spolužáků. Dobře též poznávají zvuky Orffových nástrojů. Zvuky z okolí dokáže správně identifikovat pouze polovina třídy. Celkově vládli samostatně 2, s menší pomocí 2, nezvládl 1. Rozvoj čichového a chuťového vnímání zde bezpečně rozliší slané, sladké a kyselé (u jednoho žáka se o této schopnosti lze jen těžko přesvědčit). Nebezpečné látky poznají jen částečně, 1 žák nezvládá. Prostorová a směrová orientace ta činí většině žáků potíže. Reakce na pokyn bývají často zmatené a unáhlené. Problém činí i přiřazení správného významu k pojmům jako např. vpředu, vzadu, vedle atd. S menší pomocí zvládnou 2, 2 s větší pomocí, 1 žák s trvalou pomocí. ŘV: Do všech činností se vždy se zájmem zapojí 4 žáci, 1 žák má zájem jen několik minut. 3 žáci mluví ve větách, srozumitelně a dokáží komunikovat s okolím, obsahová stránka řeči je však slabší, jeden z nich často dokola opakuje slova či krátké věty, někdy mluví úplně bez souvislostí. 1 žák se částečně domluví jednoslovnými výrazy, snaží se vyslovovat a opakovat i další a delší slova, výslovnost je však špatná, málo srozumitelná, snaží se komunikovat s ostatními i pomocí gest. 1 žák vydává pouze neartikulované

18 17 zvuky a skřeky dle své nálady, na podněty ke komunikaci téměř nereaguje, zvuky vyjadřuje jen svoji spokojenost či zlobu (o komunikaci nemá vůbec zájem), 4 žáci rádi pracují s piktogramy a obrázky, pracují dobře podle pokynů a jsou snaživí. Velmi rádi pracují v hodinách ŘV na PC, vždy se velmi snaží a plní úkoly s pomocí pedagoga. Pouze 1 žák na pokyn nevydá žádný zvuk, plní s pomocí pouze sluchová cvičení a cvičení oční stimulace a koncentrace. Všichni žáci mají problém zvládnout správně dechová a hlasová cvičení, snaží se, ale nedaří se. Rytmus slov bez pomoci zvládne 1 žák, 3 žáci s pomocí, 1 s trvalou pomocí. Při nápravě hlásek využíváme i program Logopedie na tabletu, tato činnost velice baví 4 žáky, 1 žák jen prohlíží obrázky. 3. PRÁCE NA POČÍTAČI: Práce na PC se u žáků těší značné oblibě. Většina jej dokáže zapnout a někteří i správně vypnout (2). Při vyhledávání informací na téma Voda nebo Roční období opsali hledaný výraz 1 samostatně, 1 s pomocí. PC je využíván i k motivaci, zejména různé písničky a obrázky a krátká videa. Žáci též často pracují s různými výukovými programy, které s menší pomocí zvládnou 3, s větší pomocí 1 a s trvalou pomocí 1 žák. Všichni žáci pracují s dotykovou obrazovkou, 2 žáci částečně pracují s myší. Třída má od ledna k dispozici nový PC, kde využíváme i možnost webové kamery, kdy se žáci mohou sledovat na monitoru popř. se vyfotit. Program umožňuje i různé grafické úpravy, což jsme využívali zejména při tvorbě stránek do časopisu. Žáci mají od tohoto školního roku k dispozici i tablety. Postupně se učí je ovládat a k výuce využívají různé výukové programy. I v letošním roce jsme navštívili Dům dětí a mládeže v Josefově, kde mají všichni žáci možnost pracovat u svého PC. Lépe si tak mohou vyzkoušet své schopnosti ovládání myše i práci s klávesnicí i orientaci na ploše obrazovky. 4. PŘÍCHODY A ODCHODY DĚTÍ Všichni žáci již pracují dle ŠVP Cesta k samostatnosti. Školní docházku 1. prosince 2013 ukončil žák J. J. Nyní je klientem ÚSP Hajnice. 5. CHOVÁNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ A NA VEŘEJNOSTI: chování BEZPROBLÉMOVÉ: 3 žáci MENŠÍ PŘESTUPKY: 2 žáci - se občas odmítli účastnit výuky a provokují hlasitými výkřiky nebo tleskáním, - jako projev vzdoru či nesouhlasu sedají na zem ve třídě při vyučování i při akcích mimo budovu školy. 6: CELKOVÉ ZAMĚŘENÍ TŘÍDY V NOVÉM ŠKOL. ROCE: Chování na veřejnosti, návštěvy různých veřejných institucí i obchodů. Využití altánu v zahradě k výuce. Vycházky do okolí školy při SV a RV pro větší propojení teoretické výuky s praktickým životem. III. třída 1. PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE V září do 3. třídy bylo zapsáno 7 žáků, z toho 1 hendikepovaná dívka A. Z. Je v péči asistentky pedagoga. V září 2013 přestoupil do naší třídy 1 žák J.M. ze speciální školy v Hradci Králové. Z minulého škol. roku byl 1 žák - P.B. umístěn do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Odtud byl převezen a umístěn do domova Maxov v Jizerských horách. Tímto ukončil školní docházku na naší základní speciální škole. V průběhu roku, a to od do , nastoupil 1 žák - T.H. do nemocnice

19 18 při psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě na přeléčení, z důvodu změny léků. Současný stav je 6 žáků. Třída se snaží chovat a dodržovat pravidla chování dle sestaveného třídního řádu. Jejich chování je v mezích norem, pouze 2 chlapci (T.H. a F.P.) mají občasné výkyvy chování tím, že jsou nebezpečné sobě i ostatním, jsou vulgární až agresivní. Jedna žákyně (L.M.) ráda na sebe strhává pozornost za každou cenu. Jako kolektiv se snaží mezi sebou spolupracovat a pomáhat si. Vztahy mezi nimi jsou kamarádské. Na veřejnosti se žáci chovali slušně, dodržovali zásady společenského chování a jednání. Během roku jsme plnili osnovy ŠVP, úkoly dle měsíčních plánů a jejich zaměření. Všichni žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu Cesta do života. Jedna žákyně A. Z., jejíž mentální úroveň je již na spodní hranici těžké mentální retardace, pracuje s asistentkou pedagoga. Není schopna pracovat samostatně, bez přímého vedení druhé osoby. Všechny činnosti žáci zvládali dle svých schopností a možností. Ke všem žákům je však zapotřebí přistupovat individuálně podle jejich potřeb. O výuku projevují zájem, jsou snaživý a aktivní. Dva žáci jsou schopni se dlouhodobě soustředit na plnění zadaných úkolů a osvojovat si nové poznatky. V jednotlivých předmětech zadané úkoly z velké části zvládli i samostatně (hlavně v triviu). Tři žáci jsou nesamostatní a vyžadují neustálou pomoc a kontrolu. 1 žákyně je ve výuce velice pasivní až apatická. Pracuje bez zájmu, spíše ze setrvačnosti nebo že musí. Po celý rok jsme plnili úkoly zaměřené dle plánu práce školy a to: ROČNÍ OBDOBÍ A LIDOVÉ TRADICE, projekt BEZ VODY BY TO NEŠLO, a ETICKÁ VÝCHOVA. Na tato témata navazovalo plnění dílčích úkolů. Prolínaly se do všech vyučovacích předmětů. Vaření bylo zaměřeno na jídla dle lidových tradic. Od ledna 2014 jsme pravidelně každé pondělí sledovali pořad v TV Naše tradice. Zde nás velmi zajímavě a poutavě herec M. Táborský seznamoval o všech tradicích v naší rodné zemi daného ročního období. V projektu o vodě jsme se učili o významu vody, využití vody jako jedné ze základních podmínek života, vyprávěli jsme si o koloběhu vody. Byli jsme na exkurzi v čističce odpadních vod. Postupně jsme si vytvářeli nástěnku rybníčku a života v něm i okolo něj. Poznali jsme vlastnosti vody v pokusech s různými látkami. V etické výchově jsme se blíže seznámili s několika tématy, např.: slavnostní příprava stolů k obědu pro ostatní, co se děje u stolu, znám svá práva, omluva spolužákovi i dospělým, umění se podělit, vysvětlit si pojem pomáhat si a uklízení. Pokračovala výuka v sexuální výchově všechny učivo zajímá, ale v praktickém životě se dle toho neřídí. U 2 žákyň se projevuje zvýšená sexuální aktivita vůči druhému pohlaví. V září jsme se zúčastnili Dožínek v Hradci Králové a navštívili jsme festival Jičín město pohádek. V říjnu a květnu jsme si zopakovali a utvrdili pravidla silničního provozu a jízdu na kole na DDH v Náchodě. V prosinci se pořádala vánoční besídka, kde jsme si připravili taneční vystoupení na vánoční píseň. V dubnu se již každý rok zapojujeme do akce Za město krásnější a účastníme se úklidu dané části města Jaroměř. V květnu již tradičně se účastníme Her bez hranic v Nové Pace, kde děti soutěží v mnoha neobvyklých sportovních disciplínách. Letos se zúčastnili z naší třídy 2 žáci. Na závěr roku v červnu, již tradičně, si chystáme své vlastní vystoupení pro rodiče, veřejnost a sponzory. Proběhly CA na různá témata, besedy finanční gramotnosti hra Spořílek formou pexesa, využití školárků jako školní platidlo (měsíční výplata) v obchůdkách na jarmarku (2x ročně), besedy na ochranu obyvatelstva a zvládnutí nebezpečí v různých rizikových situacích. Zdokonalovali jsme se ve zdravovědě, dopravní výchově jízda na kole a dodržování silničních pravidel na dopravním hřišti. Problémy stále přetrvávají ve vyjadřování se ve větách a celkově ve výslovnosti a řeči. 2. HODNOCENÍ DLE PŘEDMĚTŮ ČTENÍ: práce s obrázkovým-piktogr. slovníkem jako alter, forma dorozumívání, Učivo bylo probíráno podle individuálního tempa žáků. 3 žáci byli vyučováni dle metody globálního čtení čtou obrázky, 1 (F.P.) čte názvy, 2 (T.H., J.M.) s pomocí, 2 (T.H.a F:P.) znají všechna písmena, 1 (F.P.) čte probraná slova a celé věty s porozuměním, 2 čtou probraná slova s pomocí a skládají je do jednoduchých vět. 2 žákyně (L.M.,J.T.) znají všechna písmena, čtou souvislé texty s porozumění, psací texty 1 z nich čte s menší pomocí a 1 s velkou pomocí. 1 žákyně (A.Z.) čte hlavně z obrázkových knih, čte písmena a skládá je do slabik, vyhledává písmena a slabiky ve slovech, tvoří jednoduché věty k obrázkům.

20 19 I když 3 žáci mají mluvu nesrozumitelnou, piktogramový slovník nepoužívají, domluví se jedním slovem nebo gestem. Po celý rok jsme společně 1x týdně četli a pracovali s knihou Ezopské bajky reprodukce obsahu, vysvětlení ponaučení vyplývající z bajky, kresba k bajce. Žáci byli velice pozorní a aktivní. PSANÍ: vyplňování žákovské průkazky, pozvánky na Prostřeno Všichni již píší perem. 3 žáci používají velká tiskací písmena ke globálnímu čtení zvládají všechny opisy, 1 z nich (T.H.) má písmo neúhledné, nepřesné tvary a nedodržuje výšku písma. 2 žákyně píšou psacím písmem mají písmo neúhledné, nepřesné tvary, problém jim dělá i rozlišení výška malých a velkých písmen, opisy zvládají s menší pomocí, ale přepisy pouze s pomocí. 1 žákyně (A.Z.) pracuje na PC s dotykovým monitorem. Všichni dokáží napsat jednoduchý diktát písmen, stále pokračujeme v nácviku diktátu slov, dokáží se podepsat 3 psacím písmem a 3 velkým tiskacím písmem, 1 z nich (J.M.) pouze křestní jméno, rodná data a adresu píší s předlohou (1 žákyně zná přesně, ostatní s pomocí). Vyplňování průkazu žáka a piktogramového vysvědčení všichni zvládají opisem z předlohy. V návaznosti na vaření dle lidových tradic a na akci Prostřeno jsme vytvořili pozvánku pro 4. třídu. Byla napsána na PC, doplněná obrázky z internetu ku příležitosti domácích zabijačkových hodů a masopustu. POČTY: vyplňování žákovské průkazky, manipulace s penězi, nakupování, poznávání mincí, jarmark 2 žáci zvládají učivo bez větších problémů a pracují často samostatně, 2 žákyně s pomocí, 1 žák s větší pomocí a 1žák se stálou pomocí. Jsou schopni vyjmenovat a doplnit ČŘ, obtíže mají s přiřazováním množství k číslici, napočítat množství, příklady opsat a vypočítat všichni počítají s názorem (počítadlo, prsty, obrázky). Slovní úlohy 2 žákyně zvládají i s přečtením si úlohy, ostatním se musí úloha přečíst všichni jsou schopni úlohu po rozboru vyřešit. Diktát čísel všichni zvládají. 1 žákyně má numeraci do 1000 po stovkách, počítá v oboru do 100, zvládá násobilku 2, 5, žákyně má numeraci do 100, počítá v tomto oboru, zná násobilku 2, 5, 10. Obě žákyně probraly praktická cvičení měření, vážení a odměřování, ale bez pomoci to nezvládnou. 2 žáci umí vyjmenovat ČŘ do 20, 1 z nich počítá v oboru do 20, druhý v oboru do žák umí ČŘ do 10, počítá v oboru do 7. Poznávání mincí zvládají všichni žáci, ale manipulace s nimi jim dělá problémy. Dokáží si napočítat množství peněz, ale při nakupování si nedokáží představit hodnotu peněz. Nevědí, co všechno si mohou za dané množství peněz nakoupit. To se ukázalo na jarmarku. Všichni mají rádi matematické hry a programy na PC. Čsp, Čpř, VZD: V celkovém hodnocení učiva těchto předmětů: 1 žákyně (L.M.) aktivně se zapojuje do probíraných témat, o většině věcí má přehled, na otázky odpovídá správně, úkoly plní samostatně, 2 žáci (J.M., F.P.) základní témata zvládají, o učivo jeví zájem, na otázky odpovídají střídavě správně x špatně, úkoly plní s pomocí, 1 žák (T.H.) má jen základní přehled, je snaživý a aktivní, problém mu dělají složitější témata, úkoly plní s pomocí, 1 žákyně (J.T.) je pasivní, pracuje pouze na vyzvání, úkoly plní jen s trvalou pomocí, někdy není schopna učivo zvládnout, 1 žákyně (A.Z.) učivo i úkoly zvládá s trvalou pomocí, snaží se zapojovat, ale nemá představivost o co se jedná, odpovědi spíše hádá. 3 žáci mají potíže se správně vyjadřovat, mluva je nesrozumitelná, neboť mají vadu řeči. V těchto předmětech jsme se v souladu s plánem práce školy věnovali několika tematickým okruhům, které se vzájemně prolínaly nebo na sebe navazovaly. V projektu VODA jsme si povídali o koloběhu vody v přírodě 3žáci pochopili, 3 jen částečně. Navštívili jsme čističku odpadních vod, kde jsme získali představu, jak náročný je proces úpravy vody. Provedli jsme několik pokusů s různými látkami ve vodě: co plave a co se potápí, rozpouštěli je ve vodě, poznali jsme různé chutě vody. Všechny pokusy žáky bavily a zajímaly je. Každý se zapojil dle svých schopností, pouze 1 žákyni to nezajímalo. Zhlédli jsme na videu čištění a jarní otvírání studánek. Soutěžili jsme v přenášení vody, rozpoznávali jsme druhy vod. Téma ROČNÍ OBDOBÍ se prolínalo do všech oblastí výuky. Vyhledávali jsme informace na internetu, na videu, v knihách a časopisech. Vyhledávání zvládá 1 žákyně, ostatní pouze s pomocí. Charakteristické rysy jednotlivých ročních dob dovedou říci všichni, jen (A.Z.) má v některých věcech zmatek.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Michal Matyáš Michal, 18 let 1. Charakteristika Michal má vrozenou lehkou mentální retardaci společně s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD).

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 4 hodiny týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova Příloha č. 2 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální 2. díl Obsah: 5 Učební osnovy 5.1 Člověk a komunikace 5.1.1 Rozumová výchova 5.1.2 Řečová výchova 5.2. Člověk a jeho svět 5.2.1 Smyslová výchova

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více