Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142"

Transkript

1 Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Projednána na pedagogické radě dne Mgr. Zdenka Gundzová ředitelka školského zařízení

2 1 Název školy: Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Gundzová, Náchod, Slunečná 440 Součásti školy: 1. Základní škola speciální - kapacita 54 žáci 2. Dětský domov - kapacita 48 lůžek 3. Školní jídelna - kapacita 65 jídel Datum zařazení do sítě škol: Obor vzdělání: B/01 Základní škola speciální Vzdělávací programy: 1. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy pod č.j / s platností od 1. září Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / s platností od 1. září CESTA DO ŽIVOTA (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením) 4. CESTA K SAMOSTATNOSTI (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)

3 2 Jsme příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou, zařazena do sítě škol pod IZ Naše školské zařízení má nepřetržitý provoz a přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou a předběžným opatřením. Na žádost rodičů zajišťujeme ostatním žákům školy týdenní nebo čtrnáctidenní pobyt s ohledem na vzdálenost trvalého bydliště a sociální podmínky rodiny, dále umožňujeme dětem z nejbližšího okolí i denní docházku. Cílem a posláním naší školy je vychovávat a vzdělávat středně těžce a těžce mentálně postižené děti. Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí, dovedností, na vytváření návyků, potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. V pracovním stupni jsou žáci připravováni k dalšímu vzdělávání na Praktické škole při Odborných učilištích. Součástmi školy je : základní škola speciální dětský domov školní jídelna Celkem máme 6 tříd: třída- stav k / /13 I. třída 1. stupeň 5 4 II. třída 2. stupeň 6 6 III. třída -2. stupeň 7 6 IV. třída pro 1. stupeň 5 6 V. třída pro 2. stupeň 6 6 VI. třída pro 2. stupeň 6 6 z toho: denní docházka do školy 6 4 celkem žáků na zákl. škole speciální docházka do jiné školy- ústavní děti 8 10 celkem v dětském domově Kromě mentálního postižení mají naši žáci i další vady- tělesné, zrakové, řečové nebo kombinované. Máme zde i několik velmi problematických žáků, kteří mají poruchy chování. Na škole jsou ve třídách děti vyučovány dle potřeby podle svých individuálních vzdělávacích plánů ( IVP) nebo dle programu individuálních výuky žáka (PIVŽ). Jako odborné pracovny nám slouží: hudebna, kde se provádí také řečová výchova, tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovna, keramická dílna. U školy je velká zahrada, která je rozdělena na asfaltové hřiště, záhony a travnatou plochu. Z toho vyplývá, že máme vyhovující podmínky pro výchovně vzdělávací i zájmovou činnost, prováděnou v odpoledních hodinách. V domově pracuje šest rodinných skupin, u každé se střídají 2 nebo 3 kmenové vychovatelky. Asistentky pedagoga -(pomocné vychovatelky) provádějí ranní buzení, zajišťují příslužby ve třídách a na rodinných skupinách a dále vypomáhají při večerní službě. V tomto školním roce byli přijati celkem 3 žáci, v loňském roce 2 žáci : datum přijetí jméno odkud M. J. z rodiny denní docházka M. P. denní docházka z rodiny V. O. ústavní výchova Z DD Lila Otnice Školní docházku ukončili žáci ( V. J.,M. L.),v minulém školním roce 2 žáci. V průběhu školní docházky odešlo 6 žáků.

4 J. J. dohoda o setrvání B. P. ústavní výchova S. J. dohoda o setrvání P. M. dohoda o setrvání H. N. ústavní výchova K. M ústavní výchova 3 přemístěn do ÚSP Hajnice přemístěn do ÚSP Maxov Návrat do rodiny přemístěn do ÚSP Hajnice přemístěn do DD Dolní Lánov za sourozenci zrušena ústavní výchovy, umístěn do pěstounské rodiny 2/ UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Výuka probíhá podle osnov Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22 s platností od a podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy pod č.j / s platností od 1. září Od školního roku 2010/2011 se začalo postupně vyučovat v 1. a 7., další rok v 2. a 8. ročníku podle ŠVP vytvořených na základě RVP pro základní školu speciální: CESTA DO ŽIVOTA (Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením) a CESTA K SAMOSTATNOSTI (Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Výchovně vzdělávací proces se řídí celoškolským plánem, který je rozpracován na jednotlivé měsíce. Učitelé pracují podle měsíčních plánů, které jsou rozpracovány na týdny. Ve třídách s individuální výukou sestavují učitelky pro jednotlivé žáky jejich individuální plány podle jejich schopností, možností a vědomostí. Vychovatelky pracují podle celoročního zaměření a měsíčního plánu, který je dále rozepisován průběžně na jednotlivé dny v týdnu. 3/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 2013/ /13 pracovníci celkem MD na MD z toho mužů 2 2 z toho žen MD na MD ped. pracovníci celkem na MD na MD (z toho 1 asistent pedagoga u (z toho 3 asist. ped. u zdrav. zdrav.postižen.žáka, 7 asistentů postiž. žáků, pedagoga-pom.vych. ) 8 asistentů pedagoga-pom.vych. ) Učitelé: 8 (5 kvalifikovaných se spec.pg., 2 ped.fakulta-vychov.spec.p., 1 se střed.vzděl.- vych.a spec ped.) Jméno pracovníka pracovní zařazení Kvalifikace délka praxe na ZŠSp Bedrošová Zdena, Mgr. Beránková Lenka, Mgr. Gundzová Zdenka, Mgr. Kaczmarková Martina, Mgr. Kadlecová Dana Mgr. Učitelka PdF - 1. stupeň 16 roků spec,.pg Učitelka PdF 1. stupeň, 8 roků spec.pg. Ředitelka školy PdF-ŠMVZP 33 roků Zástupkyně řed. PdF-ŠMVZP 30 roků, 5 měsíců Učitelka PdF.-spec.ped. rehab.čin.a manag. spec.zařízení(vychovatelství) 3 roky (celkově 14 let)

5 4 Němcová Lenka, Mgr. Učitelka PdF-učitelství 1.stupeň-spec. pdag. Trojanová Radka Učitelka SPgŠ-vych.,spec.pg. (vychovatelství) Vacková Jitka, Mgr. Učitelka PdF-spec.ped. rehab.čin.a manag.spec.zařízení (vychovatelství) 13 roků 20 roků 5 roků (celkově 19 roků) Asistentky pedagoga u zdravotně postiž. dítěte ve třídě: 1 (1 kurz as. pedagoga) Jméno pracovníka pracovní zařazení Kvalifikace délka praxe na ZŠSp Stuchlíková Hana asist. ped. ve třídě ÚSO textilní +kvalifik.studium v rozsahu 120 hodin 17 roků, 7 měsíců (do ) Viková Olga asist. ped. ve třídě SOU s mat.-vnitř.obch +kvalifik. studium 6 roků Vymetálková Dagmar asist. ped. ve třídě v rozsahu 120 hodin gymnázium Broumov +kvalifik. studium v rozsahu 128 hodin 7 roků, 6 měsíců (do ) vychovatelé: na MD 6 spec.pg.+vychovatelství z toho 1 na MD 5 vychovatelství 3 jiné ÚSO s maturitou asistent pedagoga( pom. vych.): 7 7 kurz as. pedagoga, Jméno pracovníka pracovní Kvalifikace délka praxe na zařazení ZŠSp rok, měsíce Asad Zijad, Bc. Vychovatel Spec.ped.-vychovatelství 10 roků Balcarová Mája, Bc. Vychovatelka Spec.ped.-vychovatelství 5 roků Bochová Markéta Vychovatelka SOU s mat.-obchod, 5 roků, 9 měsíců vychovatelství Fikejzová Michaela,Mgr. Vychovatelka Spec.ped.-vychovatelství 1 rok, 2 měsíce Foltová Soňa Vychovatelka SOU chem.s mat., 14 roků vychovatelství Hubáčková Blanka Vychovatelka ÚSO-podnikání, vychovatelství 1 rok, 3 měsíce (do ) Chejnovská Ved.vychovatelka UK, vychovatelství, 5 roků, 9 měsíců Stanislava,Bc. spec.ped. Kleistnerová Irena Vychovatelka SPgš-vychovatelství 5 roků,8 měsíců Klouzková Monika Vychovatelka SPgŠ-pedagog.lyceum 5 roků,7 měsíců Kombercová Jaroslava Vychovatelka SZTŠ chovatelství, 18 roků ped.studium mistr odb.v. Kuřátková Marcela Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství 16 roků,5 měsíců (do ) Petišková Olena Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství 11 roků, 8 měsíců (do ) Spurná Helena, Ing. Vychovatelka VŠE, ped.způs.vých. 7 roků, 11 měs. vzděl.čin.a spec.ped. Stránská Vladislava Vychovatelka ÚSOtextilní,vychovatelství 6 roků Sychrovská Dagmar, Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství a 22 roků nyní MD Mgr. spec. ped.

6 5 Špringerová Dagmar Vychovatelka SPgŠ-vychovatelství 31 roků Vymetálková Dagmar Vychovatelka Gymnázium 2 měsíce (celkově 7 roků, 8 měsíců) Bubelová Jaroslava SOU-krejčová+ kurz pro 5 roků, 8 měsíců as.ped.-128 hod Doubková Eva vyučena-švadlena +kurz 19 roků pro as.ped.-128 hod. Frnková Radka asistent SOU kožeš.,+vzděl. 17 roků, 5 měsíců pedagogapom.vych. program asist. pedagoga 120 hod. Chejnovská Šárka vyučena-pěstitel+ kurz pro 8 roků, 3 měs., as.ped.-128 hod. Chmelíková Alena vyučena, prodavačka 11 roků, 7 měs. +vzděl. program asist.pedagoga 120hod. Káchová Věra vyučena,chovatel+vzděl. 5 roků, 11 měsíců program asist.pedagoga 120hod. Neužilová Irena ZŠ 17 roků, 8 měsíců (do ) Richterová Iveta ZŠ+vzděl. program asist. 9 roků, 7 měs. pedagoga 120hod. Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole (bez 8 asist. pedag. a pracovnice na MD) Zařazení 2013/ /13 Učitelé 62,50 % 50,0 % Vychovatelé 38,46 % 25,0 % Ostatní pracovníci: 2013/ /13 ostatní pracovníci celkem THP 3 3 dělnická povolání 8 9 zdravotní sestra 1 1 sociální pracovnice 1 1 Jméno pracovníka pracovní zařazení Kvalifikace délka praxe na ZŠSp Borůvková Daniela Hospodářka SEŠ 14 roků Čáslavová Kateřina Uklizečka SOUřeznice,uzenářka 1 rok,11 měsíců (od úvazek 0,5) Drahošová Jana Admin. a spisový prac. ÚSV 7 roků Havlíková Vlasta Kuchařka Vyučena 4 roky, 8 měsíců Hofmanová Miroslava Uklizečka Vyučena 12 roků, (od úvazek 0,5) Hylmar Josef Domovník Vyučen 3 roky, 2 měsíce Klosová Justina Kuchařka Vyučena 11 roků, 5 měsíců Krátká Petra Sociální pracovnice ÚSO 6 roků, 7 měsíců Krieglerová Věra Mzdová účetní SEŠ 8 roků, 1 měsíc Michaličková Eva Kuchařka Vyučena 11 roků Rákosníková Vlasta Zdravotní sestra Všeobecná sestra 3 roky, 1 měsíc Rykrová Zdena Uklizečka Vyučena 14 roků Uhrová Ilona Uklizečka/švadlena Vyučena-krejčová 2 roky

7 Personální změny: datum přijetí: Jméno Zařazení Chejnovská Stanislava, Bc. Vedoucí vychovatelka Spurná Helena,Ing. Vychovatelka Stuchlíková Hana Asist.pedagoga u žáka Petišková Olena Asist.pedagoga Vymetálková Dagmar Vychovatelka odchody: Chejnovská Stanislava, Bc. Učitelka Spurná Helena, Ing. Vedoucí vychovatelka Hubáčková Blanka Vychovatelka-doba určitá Neužilová Irena Asist.pedagoga-odchod starob.d Stuchlíková Hana Asistent ped.u žáka-doba urč Vymetálková Dagmar Asistent ped.u žáka-doba urč Petišková Olena Asist.pedagoga-doba určitá Kuřátková Marcela Vychovatelka-dohoda o skonč.pp Balcarová Mája, Bc. Vychovatelka-doba určitá Bochová Markéta Vychovatelka-doba určitá Kleistnerová Irena Vychovatelka-dohoda o skonč.pp Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: 2013/ /13 Nastoupili 5 5 odešli na jinou školu 5 0 odešli mimo školství 5 5 odešli do důchodu 1 1 odešli na MD 0 0 Počet pracovníků v důchodovém věku: Poznámka 2013/ /13 Kuchařka pouze zástupy pouze na zástupy Vychovatelka 1 2 vychovatelka-zástupy pouze zástupy pouze zástupy asistent pedagoga pom.vych. pouze zástupy pouze zástupy 6 Počet nekvalifikovaných pracovníků (bez pracovnic na MD): 2013/ /13 pedagog. pracovník nepedagog. pracovník 1 1 4/ ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY SE KONAL V průběhu roku jsou nám průběžně podle potřeby ostatních zařízení posílány požadavky na umístění dětí do naší školy. K zápisu se dostavil 1 žák. 5/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ I. třída 1. PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE Do první třídy bylo na začátku školního roku zařazeno 5 žáků. Z toho jeden žák P.M. byl do naší školy přeřazen z jiné speciální školy. Byl zařazen do 4. ročníku a je vyučován podle školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti. Dle tohoto programu jsou v 1. třídě vyučováni další dva žáci M.K., L.R.

8 7 Jeden žák M.V. je vyučován podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy 15988/ Jeden žák Z.K. je vyučován podle školního vzdělávacího programu Cesta do života. 2 žáci M.V., Z.K. pracují s pomocí, některé úkoly jsou schopni vykonat samostatně nebo s menší pomocí. 1 žák P.M. pracuje s pomocí při plnění všech úkolů, ale částečně chápe pokyny a reaguje na ně. 2 žáci M.K., L.R. vyžadují trvalou pomoc a vedení téměř ve všech činnostech. Žáci v této třídě pracují pod vedením učitelky a 2 žáci M.K., L.R. mají přidělenou osobní asistentku pedagoga. Chování kolektivu žáků je celkově bezproblémové. Jsou zde ojedinělé výchovné případy, které se dají lehce zvládnout. Pouze jeden žák L.R. je více problémový a výkyvy v jeho chování jsou častější. Třídní řád byl v letošním školním roce zaměřen na pozdrav po příchodu do třídy a udržování pořádku v osobních věcech a pomůckách. Samostatně pozdraví jen 1 žák M.V., na vyzvání pozdraví 2 žáci Z.K. a P.V., zbylí 2 žáci nereagují ani na vyzvání. Udržet pořádek se daří částečně 2 žákům M.V a Z.K, 3 žáci neudrží pořádek bez stálého dohledu. Úkoly z plánu práce byly plněny s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti. Náročnost byla nastavena s cílem na úspěšnost jednotlivých žáků. Na tomto základě se podařilo všem žákům splnit zadané úkoly v jednotlivých činnostech. Nejvíc se daří plnit úkoly ve smyslové výchově a to především v třídění, přiřazování a vyhledávání obrázků, skutečných předmětů, barev a tvarů. Rozumovou výchovu zvládají 2 žáci M.V., Z.K., 2 žáci M.K., P.M. mají problémy s chápáním pokynů a činnosti provádějí s pomocí, 1 žák L.R. pracuje jen s trvalým vedením a malou úspěšností. Nejslabší jsou výchovy pro špatnou koordinaci pohybů, motorické schopnosti a prostorovou orientaci žáků. 2. HODNOCENÍ DLE PŘEDMĚTŮ ČTENÍ: Všichni žáci jsou vyučováni globální metodou. 3 žáci M.V., P.M., Z.K. vyhledají, roztřídí a přiřadí obrázky s názvem členů rodiny a činností z 1-3 skupiny. Přečtou větu sestavenou z obrázků s názvy. Vyhledají, přečtou písmenko A jako spojku mezi obrázky. 2 žáci M.K., L.R. pouze přiřazují a třídí obrázky s názvem členů rodiny. Všichni žáci kromě jednoho L.R. zvládají cviky na rozvoj pozornosti a cvičení zrakové percepce. Všichni jsou schopni řadit obrázky do řádku. 2 žáci M.V., Z.K. se celkem orientují na stránce a řádku, 1 žák P.M. s pomocí, 1 žák M.K. s trvalou pomocí, 1 žák L.R. se neorientuje. Práci s obrázky a piktogramy zvládají 4 žáci, jeden nezvládá L.R. Slovník jako alternativní formu dorozumívání nepoužívá žádný žák. U dvou žáků M.K., L.R. je snaha o používání piktogramu WC zatím bez velkého úspěchu. Samostatně tento symbol nepoužívají v praxi. PSANÍ: Výuka je zaměřena na správný úchop psacího náčiní, průpravné a grafomotorické cviky. 2 žáci M.V., P.M. zvládají kolečka, čáry, obloučky, spojují čarou dva body, obtahují předepsané tvary a písmena. 1 žák Z.K. zvládá kolečko, vodorovnou a svislou čáru, spojování bodů s pomocí. Snaží se, ale má slabý přítlak na psací náčiní a stopa je velmi tenká, neudrží linii, je nevyhraněný a přehazuje tužku mezi pravou a levou rukou. 1 žák M.K. zvládá grafomotorické cviky, klubíčko, svislou a vodorovnou čáru, spojí body s trvalou pomocí, někdy s vedením ruky. 1 žák L.R. pracuje jen s trvalým vedením ruky, samostatně pouze čmárá, na práci se nesoustředí. Neudrží oční kontakt. Vyplňování žákovské průkazky žáci samostatně nezvládají. Informace do jednotlivých kolonek nevyhledají, zařadí je s pomocí. Pouze 3 žáci M.V., P.M., Z.K. jsou schopni vyhledat s pomocí své jméno. Rodná data a adresy si nevybavují. 1 žák M.V. ví, že chodí do speciální školy. Vyplňování probíhá formou seznamování s fakty. Předem předepsaná kartička je vysvětlena a s pomocí žáka nalepena do správné kolonky. 3 žáci M.V., P.M., Z.K. jsou s pomocí schopni určit podle piktogramu správnou kolonku, kam lístek umístit. Pozvánku na akci Prostřeno jsme pojali jako kolektivní práci. 1 žák M.K. byl schopný se podílet na tvorbě textu. 2 žáci Z.K. a P.M. spolupracovali na výzdobě pozvánky, 2 žáci M.K. a L.R. s vedením ruky.

9 8 Žáky velmi zaujala hra na listonoše. S pomocí vytvořili pozdrav pro tetu nebo člena rodiny. Vyrobili si poštovní schránku a pozdravy roznášeli nebo poslali poštou cílové osobě. POČTY: Žáci se seznamují s pojmem číslo, množství, malý, velký, hodně, málo, všechno, nic a další základní pojmy. 1 žák M.V. Napočítá do 4, zná číslice do čtyř, přiřadí s pomocí množství k číslicím a terčíkům v oboru do 4. Zvládá shora uvedené základní pojmy. Umí napsat číslici 1, číslice 2,3,4 obtahuje. 2 žáci Z.K., P.M. Napočítávají do 3, přiřadí množství k číslici a terčíkům v oboru do 3. P.M má větší potíže s napočítáváním, vidí počet jako množinu prvků s konečným číslem a zrovna vysloví počet. Oba žáci zvládají základní pojmy s pomocí. Z.K. obtahuje číslice v oboru do 3 s malými výsledky. P.M. umí napsat číslici 1, učí se psát číslici 2, obtahuje č.3. 1žák M.K. přiřadí množství k terčíkům v oboru do 3. Roztřídí a vyhledá terčíky. Základní pojmy zvládá částečně s trvalou pomocí. Dobře třídí geometrické tvary a velikosti. 1 žák L.R. Pouze třídí terčíky, geometrické tvary a velikosti. Pojmy nechápe, ani se nesnaží. Vyplňování žákovské průkazky probíhá stejným způsobem jako ve čtení. Žáci neznají pojem váha, míra ani jejich jednotky, neví, kolik jim je let, nepamatují si datum narození. Manipulace s penězi probíhá ve formě poznávání a seznamování. Učí se poznat mince v oboru, ve kterém se pohybují, to znamená v oboru do 3, M.V. v oboru do 4. Vyhledávají a třídí mince. Při hře na obchod zatím neumí použít poznatky v praxi. Napočítávají mince s pomocí. 2 žáci M.K., L.R. neumí manipulovat a napočítávat mince, nezvládají ani číslici a množství, pracují pouze s terčíky. Číslice sice roztřídí, ale neznají jejich význam. Střádání školárků žáky, kterých se to týká M.V., P.M., Z.K. baví. Jsou velkou motivací, vadí jim, když o školárek přijdou za nějaký přestupek. Uvědomují si, že si méně koupí na Jarmarku, když jim budou ubývat. Na samotnou akci se velmi těší. Musí se ale učit, neutratit vše u prvního stánku, k čemuž mají tendenci. Snažíme se je naučit, aby o své investici přemýšleli, prohlédli si nejdříve všechny možnosti a pak se rozhodli. To, že na něco mají nebo ne, nechápou. 2 žáci L.R., M.K. se akce neúčastní. Pro L.R. to nemá žádný význam, nechápe podstatu a cíl akce, je mu jedno jestli školárky má nebo ne, nechápe, že by je mohl směnit za věc. U žáka M.K. uvažuji na příští školní rok o zapojení do akce. Začíná chápat smysl odměny. Je rád, když je odměněn za svoji snahu. Na Jarmarku je vidět, že o nabízené předměty má velký zájem a s pomocí by určitě pochopil, že může školárek vyměnit za věc. ČSV/RV: Tento školní rok jsme se zaměřili na roční období a lidové tradice. Vyhledávali jsme informace na internetu, prováděli jsme praktické cvičení a plnili úkoly na toto téma. 2 žáci M.V., Z.K. se plně zapojovali, chápali souvislosti a s malou pomocí plnili zadané úkoly. 1 žák P.M. se s pomocí zapojoval a projevoval zájem. 1 žák M.K. pracoval s trvalou pomocí, nechápal souvislosti, ale spolupracoval. 1 žák L.R. nechápal, nezapojoval se a neměl zájem o problematiku. Dalším zaměřením byl projekt Bez vody by to nešlo, ve kterém se probíraly témata: druhy vody, co plave, co se potápí, pokusy rozpouštění látek ve vodě a chutě vody. 2 žáci M.V., Z.K. pracovali aktivně, zapojovali se do všech činností a snažili se plnit úkoly. 2 žáci P.M, M.K. prováděli činnosti s trvalou pomocí, ale snažili se a byli aktivní. 1 žák L.R. měl zájem pouze o praktické činnosti jako rozpouštění látek ve vodě a chutě vody, jinak nejevil zájem. Během roku jsme se také věnovali Etické výchově. V této oblasti jsme probírali témata: omluva, co se děje u stolu, umění podělit se, pomáhání. Nejtěžší byla omluva a umění podělit se. Do hry spořílek byli zapojeni 3 žáci M.V., Z.K., P.M. Ohodnocení je v předmětu počty. Akce Dnes Vás zveme my, žáky velmi bavila. Snažili se společně připravit pozvánku, hry i občerstvení. Kromě 1 žáka L.R., který k akci přistupoval pasivně a nechápal souvislosti. Vyhledávání na internetu je oblíbená činnost. Tuto možnost jsme využili k plnění úkolu vyplývajících ze zaměření Lidové tradice a Bez vody by to nešlo. 2 žáci M.V., Z.K. se plně zapojili do vyhledávání informací. Ukazovali na odkazy, které souvisí s tématy a které je zajímaly. 2 žáci P.M., M.K. vyhledávali s trvalou pomocí, ale sledovali obrázky a videa se zaujetím. 1 žák L.R. nejevil o témata zájem, nesledoval obrazovku, neudržel pozornost.

10 9 PVV: Roční období a lidové tradice se promítli do vaření, které bylo zaměřené na jídla spojená s roční dobou a tradicemi. Práce v žákovské kuchyni je vždy zpestřením pro žáky. Rádi připravují jídla. 3 žáci M.V., Z.K., P.M. jsou schopni s trvalou pomocí nakrájet, ozdobit a připravit jednoduché jídlo, pochopili, že je to jídlo spojené s lidovou tradicí nebo ročním obdobím. 1 žák M.K. umí pouze zamíchat, vysypat ingredience nebo ozdobit jednoduché jídlo s trvalou pomocí, ale nechápe, proč to dělá. 1 žák pracuje jen s trvalým vedením a musí se hlídat, aby nesnědl připravené suroviny nebo někomu jinému hotový pokrm. Při projektu Bez vody by to nešlo jsme vyráběli studánku (ze dřeva a proplétáním provázku) ve školní dílně. Vyráběli jsme také vodní živočichy kašírovanou metodou. Byla to kolektivní práce, která se velmi vydařila a vznikly krásné výrobky. Na společné práci se aktivně podíleli 2 žáci M.V., Z.K., 3 žáci pracovali s trvalou pomocí, ale se zájmem. V pracovní výchově jsme plnily úkol z Etické výchovy na téma uklízení. Zde se plně zapojili všichni žáci a dle svých možností byli úspěšní. Dalším úkolem v letošním školním roce bylo zasadit si svoji květinu a pečovat o ni. U sázení rostliny se zapojili aktivně všichni žáci. Při úklid žákovské kuchyňky jsou schopni pracovat s malou pomocí 2 žáci M.V., Z.K. 3 žáci P.M., M.K., L.R. vyžadují trvalé vedení. Připravit prádlo k praní (roztřídit, dát do pračky) zvládají s pomocí všichni žáci. Nasypat prášek a nalít aviváž umí samostatně 3 žáci M.V., Z.K., P.M., 2 žáci M.K., L.R. jen s trvalou pomocí. Najít a předvolit program neumí bez trvalé pomoci žádný žák. Úklid třídy při sanitárních dnech probíhá formou kolektivní práce a pomoci. Zapojují se všichni žáci. Dostávají úkoly podle individuálních schopností, navzájem si pomáhají a práci zvládají. Během roku třídíme odpad. Žáci se stále seznamují s materiály. Samostatně vytřídí papír, sklo a plast 1 žák M.V. Ve většině případů najde vhodný kontejner. 3 žáci Z.K., P.M., M.K. vytřídí odpad s pomocí, pletou si ale odpadové kontejnery. 1 žák L.R. vytřídí odpad s trvalým vedením, nechápe smysl třídění. Papírový odpad odvážíme do sběrného dvora. Tuto činnost mají žáci rádi. Kromě L.R. se aktivně zapojují do sběru, přípravy na odvoz, vykládání papíru ve sběrném dvoře. Práce na zahradě je jedna z činností, které žáky také zajímá. Rádi sejí, sází a zalévají. Samostatně přistupuje k práci 1 žák M.V. 3 žáci pracují s trvalou pomocí, ale projevují aktivitu. 1 žák pracuje jen pod trvalým vedením. Často od práce odbíhá. Ve výtvarné výchově byla jako jedna z mnoha prací technika vymývané klovatiny na téma voda. Byla to pro nás nová technika, se kterou jsme se seznamovali. Žáky velmi zaujala, pracovali se zájmem a všichni dílo dokončili se skvělým výsledkem. Jako každý rok jsme se zúčastnili akce Úklid města. Přispěli jsme k čistým ulicím a po zimě jsme pomohli posbírat na ulicích našeho města nepořádek. Do akce se aktivně zapojili všichni žáci. Celou dobu sbírali a odvedli dobrou práci. Vaření v kotlíku je činnost, na kterou se všichni moc těšíme. Má svoje kouzlo pro vaření na ohni v přírodě a je vidět zájem u žáků. Společnými silami jsme uvařili čarodějnický guláš a s chutí jsme se o něho rozdělili. Na konec školního roku nás čekalo několik úkolů. Vyrobit výrobky sponzorům, kulisy a kroje na vystoupení. Nejvíce se na těchto pracích podíleli 2 žáci M.V., Z.K. 2 žáci P.M., M.K., se přidali s trvalou pomocí. 1 žák L.R. se občas zapojil s trvalým vedením a stálou motivací. TV: V tělesné výchově se odráží motorické a orientační schopnosti žáků. 1 žák M.V. je schopný napodobit pohyby po učiteli. Orientuje se v prostoru tělocvičny a pamatuje si pravidla her a soutěží. 1 žák Z.K. částečně napodobí pohyby, pamatuje si pravidla nejjednodušších her, hůře se orientuje v prostoru a je velmi bojácný. 3 žáci P.M., M.K., L.R. nenapodobí cviky, nepamatují si pravidla her, neorientují se v prostoru tělocvičny, zvládají některá cvičení na obratnost a koordinaci. Dvakrát ročně navštěvujeme Dopravní hřiště Náchod. V 1. třídě nejezdí na kole žádný žák. Všichni žáci se učí jezdit na koloběžce. 1 žák M.V. jezdí samostatně. Trochu chápe pravidla, ale je roztržitý a porušuje je. 1 žák M.K. také samostatně jezdí, pravidla nechápe, nedodržuje bezpečnost. 3 žáci P.M., Z.K., L.R. jezdí na koloběžce s trvalou pomocí. Z.K. trochu pravidla chápe, ale nevyužije v praxi a je velmi bojácný. O jízdu ani nemá zájem. V rámci zaměření voda jsme cvičili s padákem. Spojili jsme se s druhou třídou, aby bylo cvičení ještě zábavnější. Na žácích bylo poznat nadšení a aktivita. Velmi se všichni snažili a v celku všichni zvládali.

11 10 V rámci společné hry Ořechy patří do košíku jsme házeli míčkem na cíl. 2 žáci M.V., Z.K. splnili úkol úspěšně. 2 žáci P.M., M.K. s malými neúspěchy. 1 žák L.R. má problémy s odhozením, posunutím míčku a zacílením. S předchozím naučením říkanky Hra na budík jsme si zahráli honičku. 2 žáci M.V., Z.K. pochopili pravidla hry a aktivně se zapojily. 3 žáci P.M., M.K., L.R. cvičili s trvalým vedením. Během roku proběhli několikrát míčové hry v sokolovně. Tato celoškolská akce žáky bavila. Sportovně se při ní vyžili. Naučili se nové hry a spolupráci v týmu. Na školní zahradě proběhl Trojboj jako další celoškolská akce. Tyto aktivity žáky baví a jsou leckdy aktivnější než při běžných hodinách TV. HV: V hodinách hudební výchovy se zaměřujeme především na poznávání dětských a lidových písní, na poslech, hru na tělo a hudebně pohybové hry, na poznávání a hraní na Orffovy hudební nástroje. 1 žák M.V. pozná písničky z obrázků i melodií, zpívá, pamatuje si texty, pozná orff. nástroje podle zraku, sluchu i hmatu. Pamatuje si jednoduché pohybové hry a tanečky. 2 žáci Z.K., P.M. poznají některé orff. nástroje, neudrží rytmus, nepamatují si texty, poznají jen některé písničky z obrázků a to s pomocí. Pohybové hry a tanečky provádějí s pomocí. 1žák M.K. pozná některé Orff. nástroje, písničky nepozná, rytmus neudrží, ale rád poslouchá. 1 žák L.R. někdy ukáže na Orff. nástroje, rytmus neudrží, u poslechu je nesoustředěný, písničky nepozná. V rámci zaměření na roční období a lidové tradice a Bez vody by to nešlo jsme nacvičovali písně. 1 žák M.V. byl schopný naučit se melodii i text, ostatní žáci se pouze snažili pohybově a rytmicky ztvárnit písničku. Při projektu o vodě jsme poslouchali skladbu od B. Smetany Vltava. 4 žáci jsou schopni soustředěně poslouchat skladbu. 1 žák L.R. nemá o poslech zájem. Učili jsme se nové říkanky Bouřka a Budík. Říkanku Budík jsme pak využili při hře na honičku v předmětu TV. Text je schopný si zapamatovat 1 žák M.V. 2 žáci Z.K., P.M. částečně, L.R., M.K. nejsou schopni, ale umí ji částečně pohybově ztvárnit. SV: Tento předmět se týká 4 žáků M.V., P.M., M.K., L.R. Zaměřovali jsme se především na třídění různých materiálů a obrázků podle různých kritérií, třídění barev a tvarů. Seznamovali jsme se s různými pojmy, které souvisejí s prostorovou orientací. Hráli jsme hry na sluchovou a zrakovou percepci. Poznávali jsme části těla a jednotlivé smysly. 1 žák M.V. je schopný pracovat samostatně nebo s malou pomocí, chápe pojmy, je aktivní. 2 žáci P.M., M.K. provádějí veškeré činnosti s pomocí. Dobře třídí obrázky, tvary a barvy. Hůře chápou pojmy. Snaží se však pracovat podle svých schopností. 1 žák L.R. pracuje jen s trvalým vedením. Je pár činností, které má nacvičené a které provede. Vyhýbá se však práci, musí se stále motivovat. I v tomto předmětu se promítlo celoroční zaměření. Prováděli jsme například pokusy v rámci projektu Bez vody by to nešlo. Vyzkoušeli jsme si při nich různé smysly jako zrak a chuť. Rozpouštěli jsme látky ve vodě, ochutnávali jsme chutě vody, ve kterých byly různé látky rozpuštěny. Tyto činnosti žáky zajímají. Většinou se aktivně zapojovali a rádi se seznamovali s novými skutečnostmi ŘV: 1 žák M.V. mluví v krátkých větách. Je schopen se dorozumět a projevit své potřeby. Odpovídá na otázky a je schopen jednoduchého rozhovoru. 1 žák Z.K. používá jednoslovné výrazy. Na otázky odpovídá, dokáže verbálně vyjádřit své pocity a přání. Umí využít gestikulace pro lepší komunikaci. Začal používat i trojslabičná slova. P.M. při komunikaci používá jednoslovné výrazy. Mluví velmi potichu, někdy na hranici slyšitelnosti, polyká poslední slabiky. Na otázky většinou odpoví zopakováním posledního slova tázajícího se. Není schopen rozhovoru. M.K. nevyjadřuje se verbálně. Umí zopakovat pouze některé zvuky a hlasy zvířat. Gestikulace pro vyjádření svých potřeb nepoužívá. Projevuje svoji libost a nelibost neartikulovanými zvuky. Umí vyslovit své jméno. Na alternativní komunikaci zatím nereaguje.

12 11 L.R. nemluví, vydává pouze neartikulované zvuky a skřeky. Své potřeby nevyjadřuje druhé osobě, když něco chce, tak to udělá bez ohledu na situaci a prostředí. Nemá vůbec potřebu navazovat komunikační kontakt s okolními lidmi. Na alternativní komunikaci zatím nereaguje. 3. PRÁCE NA POČÍTAČI: V 1. třídě používáme dva dotykové PC monitory, interaktivní tabuli a tablet. Využíváme dětské koutky, výukové programy, internetové stránky a vlastní didaktický materiál vytvořený pro interaktivní tabuli. Tyto činnosti žáky zajímají, leckdy se snaží víc, než na pracovních listech. 2 žáci M.V. a Z.K. pracují s malou pomocí, ale spíš technického rázu. 1 žák P.M. ovládá práci na PC a tabuli s pomocí 1 žák M.K. pracuje s velkou pomocí 1 žák L.R. neovládá práci na PC ani tabuli, jen útržkovitě s trvalým vedením 4. CHOVÁNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ A NA VEŘEJNOSTI: chování BEZPROBLÉMOVÉ: 1 žák MENŠÍ PŘESTUPKY: PROBLÉMOVÉ (KONKRÉTNĚ JAKÉ): 3 žáci -ve třídě náladový, odmítavý postoj k činnostem. Na veřejnosti je většinou hodný. -. je ve třídě bez problému, na veřejnosti projevuje vzdorovitost, záchvaty si vynucuje své potřeby a vůli. - odbíhá od skupiny, dělá, co mu přijde na mysl, i když ví, že nesmí. Ale na upozornění poslechne. 1 žák-. odbíhá od skupiny, vzteklý, občas ubližuje i dětem, v amoku se sebepoškozuje, vzteky okusuje oblečení a boty. Krade jídlo při každé příležitosti, rozbíjí hračky a pomůcky. 5: CELKOVÉ ZAMĚŘENÍ TŘÍDY V NOVÉM ŠKOL. ROCE: 2014/2015 Na příští školní rok budeme upevňovat a rozšiřovat elementární poznatky v jednotlivých oblastech. Hlavní důraz bude kladen na sebeobsluhu (oblékání, obouvání, zapínání zipu a knoflíků) a osobní hygienu (používání WC, mytí rukou, stolování). II. třída 1. PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE Do druhé třídy bylo v tomto školním roce zařazeno 6 žáků. Začátkem prosince jsme se, ač velmi neradi, rozloučili s jedním žákem, který byl na žádost své opatrovnice přeřazen do domova sociální péče Hajnice. Tento žák patřil do kolektivu 2. třídy již řadu let a spolužáci si jej velmi oblíbili. K pozitivní atmosféře ve třídě přispěla nová asistentka pedagoga. Je velmi empatická, vstřícná a na žáky působí uklidňujícím dojmem. Všichni žáci této třídy jsou již vyučováni podle školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti. Se dvěma žáky, P. CH. a P. D., jejichž mentální úroveň se pohybuje při spodní hranici těžké mentální retardace, pracuje asistentka pedagoga. Tito žáci nejsou schopni pracovat samostatně, bez přímého vedení druhé osoby Vždy potřebují při plnění zadané činnosti pomoc či opakované vysvětlení. Ke všem žákům je však zapotřebí přistupovat individuálně dle jejich potřeb a možností. Plán práce se nám dařilo plnit, až na ojedinělé úkoly, které byly přesunuty z organizačních důvodů nebo z důvodu nepřízně počasí, na pozdější termín. V jednotlivých předmětech byl plán práce sestaven s ohledem a respektem k hlavnímu tématu Roční období a projektu s názvem Bez vody by to nešlo. V souladu s tímto třída pravidelně každý měsíc vyhledávala informace v časopisech, knihách i na internetu a ze získaných obrázků si žáci zhotovovali vlastní třídní nástěnku. Po její výměně jsme obrázky použili do třídního časopisu. Do většiny vyučovaných předmětů jsme zařazovali činnosti spojené s poznáváním

13 12 významu a využití vody jako jedné z nejdůležitějších podmínek života. Turistické vycházky jsme zaměřovali právě na vyhledávání vodních zdrojů, ať už se jednalo o řeky Labe, Úpa, Metuje, nebo studánku s čistou pramenitou vodou, kterou jsme našli ve velmi zanedbaném stavu a proto jsme ji vyčistili. Akci jsme řádně zdokumentovali a z fotografií jsme vytvořili jednu ze stránek našeho časopisu. S velkým zájmem se u žáků naší třídy setkalo postupné vytváření nástěnky rybníčku z různých, zejména odpadních surovin. I v tomto roce jsme pokračovali v celoškolní hře Spořílek, zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. V loňském roce zhotovené školní platidlo tzv. školárky byly i letos vypláceny pravidelně jednou měsíčně, vždy podle dosažených školních výsledků a s ohledem na chování. Žáci si pak na školním jarmarku za získanou finanční hotovost mohli nakoupit různé předměty či sladkosti, dle vlastního výběru. Během roku též probíhaly besedy se žáky na téma finanční gramotnost, řešení krizových situací apod. V rámci etické výchovy jsme se zabývali tématy, jako např. omluva, vzájemné pomáhání, schopnost podělit se a využívali jsme k tomuto příběhy z knihy Drak. Počátkem roku jsme se zúčastnili Dožínek v Hradci Králové a navštívili jsme festival Jičín - město pohádky. V rámci vánoční besídky, pro kterou každá třída připravila velmi úspěšné vystoupení, byli do školy pozvání sponzoři, aby jim tak mohl být vyjádřen dík za finanční prostředky věnované škole. Programu se též zúčastnili žáci pěveckého kroužku Ostrováček a své umění nám přišli předvést i ti nejmenší, žáčci mateřské školy Knapova. Besídka měla veliký úspěch. Dva žáci se zúčastnili Her bez hranic v Nové Pace, kde již tradičně soutěžili v mnoha neobvyklých sportovních disciplínách. K oblíbeným akcím žáků naší třídy patří i úklid města, kdy pomáháme technickým službám s úklidem odpadků na vymezeném úseku. Žáci tak mají možnost si v praxi vyzkoušet třídění odpadů a poučí se i v zacházení s nebezpečnými odpady. Žáci plnili jednotlivé úkoly plánu práce dle svých možností a individuálních schopností, většina činností musela být zjednodušena a přizpůsobena jejich možnostem a snížené úrovni rozumových schopností. V této oblasti je plně využívána možnost výuky dle individuálních plánů výuky. Úroveň jednotlivých IVP odpovídá možnostem žáků, pouze v jednotlivých dílčích oblastech dojde k nepatrným změnám pro další školní rok. Dva žáci této třídy mají velký problém při verbální komunikaci, jeden alespoň chápe význam slov, jeden většinou význam slovního sdělení nepochopí. Komunikace s ním je velmi náročná a probíhá i pomocí náhradních komunikačních forem a prostředků (piktogramy, obrázky, gesta). S chováním ve třídě nejsou téměř žádné problémy. Žáci jsou převážně klidní, bez projevů hyperaktivity. Jsou ochotni si navzájem pomáhat. Vždy se snažíme pracovat s respektem aktuálnímu psychickému rozpoložení žáků a předcházet tak případným konfliktům. V loňském roce vytvořený třídní řád, pro naše potřeby nazvaný Pravidla chování, jsme i v tomto roce aktivně využívali. Žáci jej již dobře znají a často prostřednictvím obrázků sami poukazují na porušení konkrétních pravidel. Žák P. Ch. si však porušování pravidel třídy neuvědomuje. Jeden ze žáků, D. K. má občasné negativní projevy chování. Buď zcela odmítá pracovat, má odpor zejména k tělesné výchově a fyzické aktivitě všeobecně, nebo na sebe upozorňuje nevhodným provokativními gesty a výkřiky. Na žádost matky byl od 2. dubna 2014 umístěn do dětské psychiatrické léčebny Opařany. Oblíbenost jednotlivých předmětů je značně individuální, záleží na osobních úspěších a možnostech jedince při dané činnosti. K oblíbeným činnostem patří smyslová výchova, zejména hry na rozvoj jednotlivých smyslů. Při tělesné výchově si žáci oblíbili soutěžní hry. Využívali jsme zejména nové pomůcky, se kterými se žáci postupně učili zacházet. Ačkoli jsou většinou méně obratní, s omezením projevujícím se i v hrubé motorice, rádi se soutěží zúčastňují. Mezi další oblíbené činnosti patří poslech hudby, práce na počítači a dataprojektor, který sice není součástí vybavení naší třídy, ale máme možnost s ním pracovat ve vedlejších třídách. Výuka s jeho využitím, zejména v oblasti rozumové výchovy, je pro žáky velmi atraktivní a je využíván i při práci s novým digitálním učebním materiálem, který jsme v loňském roce i na počátku letošního školního roku vytvářeli. K modernizaci výuky v naší třídě přispěla i možnost využívání tabletů. Žáci se postupně učí pracovat s novou učební pomůckou a tato činnost je velmi zaujala. Stálým problémem žáků je směrová a prostorová orientace, neboť většina z nich hůře chápe pojmy, které jsou těmito tématy spojené. Velké problémy žákům dělají i pracovní listy týkající se orientace v prostoru. Všichni žáci také mají problémy s různými obecnými pojmy, které lze jen těžko názorně přiblížit a vysvětlit.

14 2. HODNOCENÍ DLE PŘEDMĚTŮ 13 ČTENÍ: Všichni žáci jsou vyučováni ve čtení globální metodou. 4 žáci učivo podle svých individuálních plánů zvládají, 1 žák dosud stále nezvládá, s obrázky se pouze seznamuje, řadí, skládá a třídí s trvalou pomocí, nechápe, co se po něm vlastně chce, nemá o činnost zájem. Ostatní žáci poznají a pojmenují obrázky s nápisy z oblasti rodina, činnosti, potraviny, oblečení, zvířata, dopravní prostředky, hygiena a části těla, dle předlohy umí sestavit větu z obrázků s nápisy a pak ji přečíst. Při práci podle pokynů mají výsledky slabší, je třeba vícekrát opakovat a kontrolovat. Do vět vkládáme také A, I a MÁ. 1 žák přečte již více slov bez obrázků členy rodiny, s menší pomocí činnosti, ostatní s větší pomocí. 3 žáci přečtou MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA, TETA s menší pomocí, ostatní slova nepřečtou bez předlohy, 1 žák slova nepřečte vůbec. Písmena ze svého jména a příjmení poznají a přečtou 4 žáci, 1 žák nemá zájem a téměř nespolupracuje, pouze jméno s předlohou a s pomocí složí. 4 žáci jsou schopni s předlohou vždy nápis k obrázku přiřadit, 2 žáci jednotlivé nápisy třídí samostatně, s předlohou slovo složí i z jednotlivých písmen. Své jméno a příjmení poznají a najdou 4 žáci, tito žáci s předlohou složí z písmen jméno i příjmení. Své jméno a příjmení složí bez předlohy 1 žák. Sociální čtení zvládnou 4 žáci, 1 žák nezvládá. V praktickém životě využívají sociální čtení jen z části a s pomocí, poznají obaly od potravin, různé informační tabulky. Piktogramy zvládají 4 žáci, 1 žák nemá zájem. Piktogramový (obrázkový) slovník má 1 žák se základními obrázky, ale nechce ho využívat, nemá zájem. V učivu globálního čtení pokračujeme velmi pomalu, stále vše musíme opakovat dokola a procvičovat, i když 4 žáků jsou aktivní a mají zájem. Výuku velice obohacuje práce na interaktivní tabuli a tablety. Žáci se učí nenásilnou formou hry a jsou vždy velice aktivní. PSANÍ: Výsledky ve výuce psaní se pomalu zlepšují, většina žáků se zapojuje a je aktivní. Všichni žáci mají problém s jemnou i hrubou motorikou. 1 žák nechce spolupracovat, vydrží pouze krátký čas a pouze s trvalým vedením asistentky. Zvládá prozatím stále pouze kroužení, s pomocí zvládne vodorovné a svislé čáry, neobtáhne předepsané a tvar ani nenapodobí, pouze obtáhne s vedením ruky. Rád však pracuje s pískovničkou, procvičuje průpravné cviky a s šablonou píše písmena jména a různé druhy čar. 1 žák dobře obtahuje předepsané tvary, 2 žáci obtahují s menší pomocí a ukazováním. 1 žák zvládne dobře i opis velkých tiskacích písmen, slov a slovních spojení nebo krátkých vět, tvary dobře napodobí. Své jméno zvládnou bez pomoci napsat 2 žáci, s pomocí 2 žáci vždy však s předlohou. Příjmení bez předlohy napíše 1 žák, 3 žáci pouze s trvalou pomocí. 1 žák nenapíše jméno ani příjmení. Rodná data opíše 1 žák, stále je žádný žák nedokáže říci, nepamatují si je, opis data narození s předlohou zvládají pouze s trvalou pomocí 3 žáci, prozatím procvičujeme více obtahování předepsaných rodných dat. 4 žáci se učí psát i na PC, vždy používají předlohu. Napíší své jméno a příjmení, datum narození, bydliště a slova k obrázkům z globálního čtení. Pracují individuálně s pomocí pedagoga. Písmenka vyhledávají a píší všichni pomalu, ale velice je to baví a velmi se snaží. Problémy všem dělá orientace ve slově, vynechávají či přeskakují písmena. K obohacení výuky psaní využíváme také programy ke psaní na tabletu. 4 žáci se vždy rádi zapojují, snaží se a práce je baví. Z nich u 1 žáka, který neměl dříve o psaní téměř zájem, došlo k velkému zlepšení jak v aktivitě, tak i v obtahování a napodobování tvarů písmen. Při vyplňování žákovské průkazky 1 žák opsal svá data, 3 žáci obtáhli předepsané a 1 žák doposud nezvládl. V předtisku se však dobře orientují díky obrázkům, vyjadřujícím smysl jednotlivých řádků. Pozvánku na akci Prostřeno jsme společně vytvářeli na PC. Jednotliví žáci dle svých schopností psali text pozvánky velkými písmeny formou opisu nebo diktátu jednotlivých písmen. Při vyplňování žákovské průkazky 1 žák opsal svá data, 4 žáci obtáhli předepsané a 1 žák doposud nezvládl. V předtisku se však dobře orientují díky obrázkům, vyjadřujícím smysl jednotlivých řádků. POČTY: Zde žáci dosahují pouze velmi nízké úrovně zejména v početních operacích. Této skutečnosti jsou uzpůsobeny cíle obsažené v IVP pro tento předmět. Číselnou řadu do 7 zvládá 1žák, do 5 zvládá 1 žák, do tří zvládají 2 žáci s pomocí, nezvládá 1 žák. Psaní číslic- do pěti zvládá 1 žák, do tří zvládá 1žák s menší pomocí, 1 žák pouze obtáhne číslice jedna a dvě, s trvalou pomocí zvládne 1 žák obtáhnout číslici jedna. Přiřazení počtu k číslici - do 4 zvládá s větší pomocí 1žák a do 2 zvládají samostatně 2žáci. Jeden žák pouze napodobí do 1, ale nechápe obsah sdělení.

15 14 Chápáním logických pojmů a souvislostí - zde mají velké problémy všichni žáci. Při práci vyžadují pomoc a vedení druhé osoby. U většiny žáků se úroveň znalostí spíše snižuje, nechápou souvislosti a mají ve znalostech zmatek. Využití PC - zde žáci pracují s velkým zájmem, zejména poznávají a přiřazují geometrické tvary, skládají puzzle různé obtížnosti a hrají pexeso. Samostatně zvládají 2 žáci, s pomocí 2 žáci, nezvládá 1žák. Při manipulaci s penězi jsou schopni 2 žáci vyhledat skutečné mince do hodnoty 5,-Kč samostatně a 2 žáci s menší pomocí. U jednoho žáka jsme se zaměřili pouze na vyhledání mince mezi tvarově podobnými předměty. Skutečnou hodnotu peněz ani drobných mincí však žáci této třídy nechápou. Hra na obchod je však velmi baví, dokáží tuto sociální situaci dobře napodobit. Chápou, že za zboží je nutno zaplatit penězi Na školních jarmarcích dokázali 2 žáci s menší pomocí nakoupit (nenapočítají množství peněz bez pomoci), ostatní vyžadovali větší pomoc. Nakupování je však velmi zaujalo. Při vyplňování číselných údajů v žákovské průkazce je potřeba s dětmi pracovat individuálně a pomáhat jim. Pouze 1 žák napíše číslice samostatně s předlohou, 3 pouze s pomocí a předlohou nebo obtahováním předepsaného. RV: V této oblasti jsme se v souladu s plánem práce zaměřovali na situace blízké životu. Zde jsme využívali a rozvíjeli poznatky žáků již získané z praktického života. Při nácviku řešení krizových situací jsme se učili rozpoznat nevhodné chování a situace, za něž je nutné a správné se omluvit. Učili jsme se, formou dramatizace, použít vhodný způsob omluvy. V rámci celoročního projektu,,bez vody by to nešlo jsme se, zejména pomocí obrázků a videí získaných z internetu, seznamovali s koloběhem vody v přírodě. Navštívili jsme čistírnu odpadních vod, kde jsme získali konkrétnější představu o tom, jak náročný je proces čištění vody, a jaké úsilí je třeba vyvinou, než může být odpadní voda vrácena zpět do přírody. Během celého roku jsme s vodou různě experimentovali. Nejprve jsme zkoušeli, co na vodě plave a co se potápí, dále jsme ve vodě rozpouštěli různé látky, zde žáky nejvíce zaujaly šumivé tablety, nakonec jsme vodu také různě dochucovali. Všechny tyto pokusy žáky zaujaly a dobře se při nich bavili. Dále se žáci učili formou hry poznávat, co do vody nepatří. Zde využili i praktických zkušeností s vyčištěním lesní studánky. V souvislosti s tímto tématem proběhla i celoškolní akce Druhy vod, kdy byly hledány rozdíly mezi přírodními vodními zdroji. Celoroční téma Roční období se prolínalo do všech oblastí výuky. V rozumové výchově jsme vyhledávali informace k jednotlivým ročním obdobím na internetu, v knihách a časopisech. Z vyhledaných obrázků jsme ve třídě zhotovovali nástěnku a po její obnově jsme obrázky využili při tvorbě stánek v třídním časopise. Žáci s pomocí obrázků již jednotlivá období dobře rozlišují, většinou však volí nesprávné pojmy. Tyto oblasti zvládli s menší pomocí 2 žáci, 2 s větší pomocí. Jeden žák P. Ch. pojmům zcela nerozumí a obrázky nepřiřadí ani s trvalou pomocí. I v tomto školním roce jsme pokračovali ve hře Spořílek, která se v loňském roce setkala s velkým ohlasem. Žáci pravidelně každý měsíc obdrželi jako výplatu deset školárků, a pokud se nedopouštěli vážných přestupků proti třídnímu řádu, mohli si za našetřený obnos zakoupit na školním jarmarku, který se konal dvakrát v roce, koupit pamlsky, hračky, nebo i hodnotnější předměty jako např. MP3 či USB flash disk. Využili jsme i možnosti navštěvovat josefovský Dům dětí a mládeže Klíč, kde nám bylo umožněno pracovat na počítačích. Po splnění výukových cílů si žáci mohli zahrát různé hry, nebo poslouchat písničky. Celým rokem se v rámci mravní výchovy prolínalo čtení z knihy Drak. Na základě jednotlivých zde uvedených příběhů se žáci seznamovali s tématy jako např. omluva, umění podělit se, pomáhání nebo slušné chování při stolování. Plán sexuální výchovy jsme průběžně plnili, snažili jsme se co nejvíce o schopnost žáků využít získané informace v praktickém životě. Probírali jsme témata stejná jako v předchozím školním roce, neboť jsme zjistili, že si žáci uchovali pouze omezené informace z této oblasti a neumí je vždy zcela správně využít. Toto učivo zvládnou pouze částečně 3 žáci (L.V., J.V., D.K.), dva žáci zvládnou s trvalou pomocí a jeden žák (P.Ch.) je v tomto případě zcela odkázán na cizí pomoc. PV Jednou z novinek letošního školního roku byla slavnostní příprava stolu pro všechny třídy. Na naši třídu přišla řada v květnu, a tak jsme k výzdobě stolu využili prostírání s květinovými motivy a do váz jsme umístili rozkvetlé snítky jasmínu. Slavnostní tabule se všem velmi líbily.

16 15 Při přípravě jednoduchých pokrmů jsme se zaměřili na pokrmy vycházející z lidových tradic. A tak jsme připravili např. škubánky, v období svátku všech svatých jsme pekli dušinky a v období Velikonoc jidáše. V měsíci dubnu jsme v kotlíku uvařili chutnou jarní polévku, do níž jsme mimo základních surovin přidali i různé čerstvé bylinky a dokonce i sedmikrásky. V rámci akce Prostřeno, která proběhla v únoru, jsme uspořádali oslavu svatého Valentýna. V tomto duchu jsme i slavnostně vyzdobil i stoly a pozvali jsme 1. třídu. Jako pohoštění jsme vařili jahodový puding a připravili i obložené chlebíčky se srdíčky vykrojenými z červené papriky. Akce se i letos setkala s velkým ohlasem. Při vaření jsme se snažili vařit dle zásad zdravé výživy a např. i do těsta na jidáše jsme přidali celozrnnou mouku. Již v září si všichni žáci vysadili svoji pokojovou rostlinu a po celý rok o ni pečovali. Na konci roku ji pak věnovali buď rodičům, nebo některému oblíbenému pedagogickému pracovníkovi. Celoročně jsme i v letošním roce zaměřovali na krájení pečiva, zeleniny a ovoce. S menší pomocí zvládnou 2 žáci, s větší pomocí 2 žáci a s trvalou pomocí 1 žák. V sebeobsluze a péči o svůj zevnějšek jsou 3 žáci soběstační, 1 s menší pomocí a 1 s větší pomocí. Ruční praní prádla zvládnou s menší pomocí 2 žáci, s větší pomocí 2 a jeden pouze s trvalou pomocí. Všichni však mají problém s pracovním postupem. V automatické pračce žáci perou pouze s větší pomocí. Pracovní postup si nedokáží zapamatovat. Podle barvy však prádlo samostatně roztřídí 2 žáci, 2 s menší pomocí. Jeden žák nechápe, co je po něm požadováno. Věšení prádla po krátké době zvládli 2 žáci samostatně, 2 s menší pomocí a 1 žák s trvalou pomocí. Při pěstitelských pracích se žáci učili zejména používat motyčku při pletí záhonků. Na jaře jsme naše záhony zkrášlili zakoupenými maceškami a narciskami. Pravidelně jsme je chodili zalévat a tak byla naše zahrádka o poznání krásnější. Při používání zahradního náčiní mají určité problémy všichni žáci. 4 pracují s větší pomocí a jeden zcela nezvládl. Nejlepších výsledků dosahují při hrabání. Zde pracují 2 s menší pomocí a 2 s větší pomocí. P. CH. pracuje s trvalou pomocí. V žákovské dílně jsme si vyrobili maketu stavidla, kterou jsme připevnili k rybníčku vyrobenému kombinací různých technik V rámci projektu Bez vody by to nešlo jsme zde znázornili i koloběh vody v přírodě, život u vody i rostliny, které u vody rostou. Z dílenských prací žáky nejvíc baví zatloukání hřebíků a broušení brusným papírem (zvládli 2 s menší pomocí, 2 s větší pomocí a 1 nezvládl). Při práci s papírem se žáci učili skládat kelímek. Postupovali podle názorného návodu z internetu. Činnost žáky zaujala, ale samostatně kelímek nevytvoří žádný žák. Všichni potřebovali větší dopomoc. P. Ch. se učil překládat stránku papíru. Tuto činnost s větší pomocí napodobil. S využitím slaného těsta jsme modelovali svícen jako dárek k Vánocům pro rodiče. Modelování žáky baví. 3 zvládají samostatně základní tvary (koule, váleček), jeden žák pracuje s menší pomocí a jeden s trvalou pomocí. Jako výrobek do Muzea jsme pro tento rok vybrali Betlém a vyráběli jsme jej technikou prostorové koláže. Betlém je velmi zdařilý a proto jsme se rozhodli si ho ponechat na výzdobu třídy pro příští Vánoce. Podle plánu práce jsme vyráběli i korálky. Použili jsme barevná brčka nastříhaná na drobné kousky. Stříhání i navlékání zvládli 3 žáci samostatně,1 žák s menší pomocí a P. Ch. tentokrát pracoval jen s menší pomocí. Kašírování rumbakoulí, s využitím sádrových obvazů, zvládli s menší pomocí 4 žáci, 1 žák s větší pomocí. Vyrobené koule jsme zdobili ubrouskovou technikou a využijeme je i při závěrečném vystoupení. Pravidelně každý měsíc probíhal ve třídě sanitární den. Žáci při něm uklízejí školní i pracovní pomůcky, vytírají prach v lavicích i skříních a pečují o okrasné rostliny. 3 pracují s menší pomocí, 2 s větší pomocí a 1 žák s trvalou pomocí. VV: Činnosti výtvarné výchovy se často prolínaly s pracovní výchovou. Často jsme se zaměřovali na rozvoj kresebných schopností žáků, zejména na kresbu postavy, stromu a domečku. Zde samostatně zvládá 1 žák, 2 zvládnou s menší pomocí, 1 s větší pomocí a úroveň kresby u 1 žáka ještě nedosáhla ani formy hlavonožce. Celkově však má u všech žáků kresba poměrně nízkou úroveň. I v letošním roce jsme pokračovali v nácviku malby štětcem. Zde se projevuje určité zlepšení u všech žáků. 1 žák samostatně vybarví požadovaný tvar, 2 s menší pomocí, 1 s větší pomocí a 1 s trvalou pomocí. Zejména u P. Ch. se držení štětce velmi zlepšilo. Tvary však vybarvit nedokáže. Všichni žáci do jisté míry zvládli zapouštění barev do klovatiny. 2 samostatně, 1 s menší pomocí a 2 s větší pomocí. POH: Pohybová výchova patří k oblíbeným předmětům. Žáci jsou vždy velmi snaživí, pouze jeden žák je hypoaktivní, s ochablými svaly a občas se snaží TV vyhnout.

17 16 Jízda na kole a koloběžkách: Kolo - samostatně 3, zde jsme zaznamenali výrazné zlepšení u D. K. Trojkolka samostatně 1, koloběžka - s větší pomocí 1 žák. Při míčových turnajích nikdo ze žáků není schopen zcela zvládnout pravidla jednotlivých her. Jsou však soutěživí a rádi se akcí účastní. Jeden žák nezvládá. Návštěvy v sokolovně - tato pohybová aktivita se i letos setkala s kladným ohlasem. Sportovní činnosti zde vykonávané byly přizpůsobeny svou náročnosti schopnostem žáků naší třídy a tak mohli žáci naplno využít možnost sportovat v novém prostředí. Pokračovali jsme v nácviku hry Ringo. Po delším tréningu již přehazování i chytání kroužku většina žáků zvládne. Jeden žák nedokáže přehodit kroužek přes síť. Běh na běžícím pásu zvládnou všichni žáci a jsou při této aktivitě poměrně vytrvalí. 4 zvládli samostatně a 2 žáci s menší pomocí. Všichni žáci velmi rádi cvičí na posilovacích strojích, nejraději však jezdí na rotopedu. Žáci třídy se stále mírně zlepšují v hodu balónem na cíl i do koše. Pouze P. D. je málo přesný a ani se moc nesnaží. P. Ch. se zlepšil v hodu požadovaným směrem. Při vycházkách jsou žáci velmi vytrvalí, dobře reagují na signál. P. Ch. občas odmítá chodit a usedá na zem. HV: V tomto předmětu jsme se zaměřili na poslech i zpěv písniček o vodě, nebo souvisejících s ročním obdobím. 3 žáci ze třídy mají problémy s verbální komunikací, nedokáží tedy ani reprodukovat text a nezpívají. Do činností i nácviků písniček a říkanek se vždy zapojí 4 žáci. 1 žák projevuje určitý zájem o poslech hudby a některé pohybové aktivity prováděné při hudbě. Oblíbenou činností je nácvik na různá vystoupení a besídky, na které se vždy velmi těší, pouze 1 žák je bez zájmu a často se odmítá se zapojit. Všichni mají rádi taneční prvky a tanečky, zvládají taneční improvizace dokáží napodobovat předvedený taneční prvek doprovázený slovním pokynem. Vždy se však zapojují s chutí a velice se snaží. Rytmus udrží 1 žák, 3 žáci s pomocí, 1 žák rytmus vůbec nezvládá, ale rád si na nástroje hraje, líbí se mu vydávané zvuky. Zpěv zvládají 2 žáci, 2 žáci se snaží naznačit či broukat, 1 žák nemá zájem. Nejoblíbenější činností celé třídy je poslech písní, poznávání písní podle melodie a obrázků, poznávání Orffových nástrojů různými způsoby obrázky, zvuk, hmatem. Všichni mají rádi říkadla a básničky s použitím obrázků a doprovázenými pohybem. Nácvik a dramatizaci básničky Budík a písničky Plavu si ani nevím jak, zvládli 2 žáci částečně, 2 žáci se snažili napodobovat pohyb i opakovat text, 1 dobře intonoval melodii a 1 žák projevoval občasný zájem. S velkým zájmem se setkala celoškolní akce, při níž žáci předvedli nacvičené vystoupení s využitím kašírovaných rumbakoulí. SV: Rozvoj zrakového vnímání zde žáci téměř nemají žádné problémy, dobře rozlišují barvy i tvary předmětů. Velmi rádi hraji hry s vyhledáváním částečně ukrytých předmětů. Samostatně zvládají 2, s menší pomocí 2, s trvalou pomocí 1. Rozvoj hmatového vnímání většina žáků dokáže třídit předměty s různými povrchy, je-li jeden výrazněji odlišen od druhého. Oblíbili si práci se hmatovou krabicí. Velmi dobrých výsledků dosahují při třídění drobných předmětů a navlékání korálků. Samostatně zvládají 2, s menší pomocí 2, s větší pomocí 1. Rozvoj sluchového vnímání téměř bez chyb dokáže většina rozeznat hlasy domácích zvířat a hlasy jednotlivých spolužáků. Dobře též poznávají zvuky Orffových nástrojů. Zvuky z okolí dokáže správně identifikovat pouze polovina třídy. Celkově vládli samostatně 2, s menší pomocí 2, nezvládl 1. Rozvoj čichového a chuťového vnímání zde bezpečně rozliší slané, sladké a kyselé (u jednoho žáka se o této schopnosti lze jen těžko přesvědčit). Nebezpečné látky poznají jen částečně, 1 žák nezvládá. Prostorová a směrová orientace ta činí většině žáků potíže. Reakce na pokyn bývají často zmatené a unáhlené. Problém činí i přiřazení správného významu k pojmům jako např. vpředu, vzadu, vedle atd. S menší pomocí zvládnou 2, 2 s větší pomocí, 1 žák s trvalou pomocí. ŘV: Do všech činností se vždy se zájmem zapojí 4 žáci, 1 žák má zájem jen několik minut. 3 žáci mluví ve větách, srozumitelně a dokáží komunikovat s okolím, obsahová stránka řeči je však slabší, jeden z nich často dokola opakuje slova či krátké věty, někdy mluví úplně bez souvislostí. 1 žák se částečně domluví jednoslovnými výrazy, snaží se vyslovovat a opakovat i další a delší slova, výslovnost je však špatná, málo srozumitelná, snaží se komunikovat s ostatními i pomocí gest. 1 žák vydává pouze neartikulované

18 17 zvuky a skřeky dle své nálady, na podněty ke komunikaci téměř nereaguje, zvuky vyjadřuje jen svoji spokojenost či zlobu (o komunikaci nemá vůbec zájem), 4 žáci rádi pracují s piktogramy a obrázky, pracují dobře podle pokynů a jsou snaživí. Velmi rádi pracují v hodinách ŘV na PC, vždy se velmi snaží a plní úkoly s pomocí pedagoga. Pouze 1 žák na pokyn nevydá žádný zvuk, plní s pomocí pouze sluchová cvičení a cvičení oční stimulace a koncentrace. Všichni žáci mají problém zvládnout správně dechová a hlasová cvičení, snaží se, ale nedaří se. Rytmus slov bez pomoci zvládne 1 žák, 3 žáci s pomocí, 1 s trvalou pomocí. Při nápravě hlásek využíváme i program Logopedie na tabletu, tato činnost velice baví 4 žáky, 1 žák jen prohlíží obrázky. 3. PRÁCE NA POČÍTAČI: Práce na PC se u žáků těší značné oblibě. Většina jej dokáže zapnout a někteří i správně vypnout (2). Při vyhledávání informací na téma Voda nebo Roční období opsali hledaný výraz 1 samostatně, 1 s pomocí. PC je využíván i k motivaci, zejména různé písničky a obrázky a krátká videa. Žáci též často pracují s různými výukovými programy, které s menší pomocí zvládnou 3, s větší pomocí 1 a s trvalou pomocí 1 žák. Všichni žáci pracují s dotykovou obrazovkou, 2 žáci částečně pracují s myší. Třída má od ledna k dispozici nový PC, kde využíváme i možnost webové kamery, kdy se žáci mohou sledovat na monitoru popř. se vyfotit. Program umožňuje i různé grafické úpravy, což jsme využívali zejména při tvorbě stránek do časopisu. Žáci mají od tohoto školního roku k dispozici i tablety. Postupně se učí je ovládat a k výuce využívají různé výukové programy. I v letošním roce jsme navštívili Dům dětí a mládeže v Josefově, kde mají všichni žáci možnost pracovat u svého PC. Lépe si tak mohou vyzkoušet své schopnosti ovládání myše i práci s klávesnicí i orientaci na ploše obrazovky. 4. PŘÍCHODY A ODCHODY DĚTÍ Všichni žáci již pracují dle ŠVP Cesta k samostatnosti. Školní docházku 1. prosince 2013 ukončil žák J. J. Nyní je klientem ÚSP Hajnice. 5. CHOVÁNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ A NA VEŘEJNOSTI: chování BEZPROBLÉMOVÉ: 3 žáci MENŠÍ PŘESTUPKY: 2 žáci - se občas odmítli účastnit výuky a provokují hlasitými výkřiky nebo tleskáním, - jako projev vzdoru či nesouhlasu sedají na zem ve třídě při vyučování i při akcích mimo budovu školy. 6: CELKOVÉ ZAMĚŘENÍ TŘÍDY V NOVÉM ŠKOL. ROCE: Chování na veřejnosti, návštěvy různých veřejných institucí i obchodů. Využití altánu v zahradě k výuce. Vycházky do okolí školy při SV a RV pro větší propojení teoretické výuky s praktickým životem. III. třída 1. PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE V září do 3. třídy bylo zapsáno 7 žáků, z toho 1 hendikepovaná dívka A. Z. Je v péči asistentky pedagoga. V září 2013 přestoupil do naší třídy 1 žák J.M. ze speciální školy v Hradci Králové. Z minulého škol. roku byl 1 žák - P.B. umístěn do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Odtud byl převezen a umístěn do domova Maxov v Jizerských horách. Tímto ukončil školní docházku na naší základní speciální škole. V průběhu roku, a to od do , nastoupil 1 žák - T.H. do nemocnice

19 18 při psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě na přeléčení, z důvodu změny léků. Současný stav je 6 žáků. Třída se snaží chovat a dodržovat pravidla chování dle sestaveného třídního řádu. Jejich chování je v mezích norem, pouze 2 chlapci (T.H. a F.P.) mají občasné výkyvy chování tím, že jsou nebezpečné sobě i ostatním, jsou vulgární až agresivní. Jedna žákyně (L.M.) ráda na sebe strhává pozornost za každou cenu. Jako kolektiv se snaží mezi sebou spolupracovat a pomáhat si. Vztahy mezi nimi jsou kamarádské. Na veřejnosti se žáci chovali slušně, dodržovali zásady společenského chování a jednání. Během roku jsme plnili osnovy ŠVP, úkoly dle měsíčních plánů a jejich zaměření. Všichni žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu Cesta do života. Jedna žákyně A. Z., jejíž mentální úroveň je již na spodní hranici těžké mentální retardace, pracuje s asistentkou pedagoga. Není schopna pracovat samostatně, bez přímého vedení druhé osoby. Všechny činnosti žáci zvládali dle svých schopností a možností. Ke všem žákům je však zapotřebí přistupovat individuálně podle jejich potřeb. O výuku projevují zájem, jsou snaživý a aktivní. Dva žáci jsou schopni se dlouhodobě soustředit na plnění zadaných úkolů a osvojovat si nové poznatky. V jednotlivých předmětech zadané úkoly z velké části zvládli i samostatně (hlavně v triviu). Tři žáci jsou nesamostatní a vyžadují neustálou pomoc a kontrolu. 1 žákyně je ve výuce velice pasivní až apatická. Pracuje bez zájmu, spíše ze setrvačnosti nebo že musí. Po celý rok jsme plnili úkoly zaměřené dle plánu práce školy a to: ROČNÍ OBDOBÍ A LIDOVÉ TRADICE, projekt BEZ VODY BY TO NEŠLO, a ETICKÁ VÝCHOVA. Na tato témata navazovalo plnění dílčích úkolů. Prolínaly se do všech vyučovacích předmětů. Vaření bylo zaměřeno na jídla dle lidových tradic. Od ledna 2014 jsme pravidelně každé pondělí sledovali pořad v TV Naše tradice. Zde nás velmi zajímavě a poutavě herec M. Táborský seznamoval o všech tradicích v naší rodné zemi daného ročního období. V projektu o vodě jsme se učili o významu vody, využití vody jako jedné ze základních podmínek života, vyprávěli jsme si o koloběhu vody. Byli jsme na exkurzi v čističce odpadních vod. Postupně jsme si vytvářeli nástěnku rybníčku a života v něm i okolo něj. Poznali jsme vlastnosti vody v pokusech s různými látkami. V etické výchově jsme se blíže seznámili s několika tématy, např.: slavnostní příprava stolů k obědu pro ostatní, co se děje u stolu, znám svá práva, omluva spolužákovi i dospělým, umění se podělit, vysvětlit si pojem pomáhat si a uklízení. Pokračovala výuka v sexuální výchově všechny učivo zajímá, ale v praktickém životě se dle toho neřídí. U 2 žákyň se projevuje zvýšená sexuální aktivita vůči druhému pohlaví. V září jsme se zúčastnili Dožínek v Hradci Králové a navštívili jsme festival Jičín město pohádek. V říjnu a květnu jsme si zopakovali a utvrdili pravidla silničního provozu a jízdu na kole na DDH v Náchodě. V prosinci se pořádala vánoční besídka, kde jsme si připravili taneční vystoupení na vánoční píseň. V dubnu se již každý rok zapojujeme do akce Za město krásnější a účastníme se úklidu dané části města Jaroměř. V květnu již tradičně se účastníme Her bez hranic v Nové Pace, kde děti soutěží v mnoha neobvyklých sportovních disciplínách. Letos se zúčastnili z naší třídy 2 žáci. Na závěr roku v červnu, již tradičně, si chystáme své vlastní vystoupení pro rodiče, veřejnost a sponzory. Proběhly CA na různá témata, besedy finanční gramotnosti hra Spořílek formou pexesa, využití školárků jako školní platidlo (měsíční výplata) v obchůdkách na jarmarku (2x ročně), besedy na ochranu obyvatelstva a zvládnutí nebezpečí v různých rizikových situacích. Zdokonalovali jsme se ve zdravovědě, dopravní výchově jízda na kole a dodržování silničních pravidel na dopravním hřišti. Problémy stále přetrvávají ve vyjadřování se ve větách a celkově ve výslovnosti a řeči. 2. HODNOCENÍ DLE PŘEDMĚTŮ ČTENÍ: práce s obrázkovým-piktogr. slovníkem jako alter, forma dorozumívání, Učivo bylo probíráno podle individuálního tempa žáků. 3 žáci byli vyučováni dle metody globálního čtení čtou obrázky, 1 (F.P.) čte názvy, 2 (T.H., J.M.) s pomocí, 2 (T.H.a F:P.) znají všechna písmena, 1 (F.P.) čte probraná slova a celé věty s porozuměním, 2 čtou probraná slova s pomocí a skládají je do jednoduchých vět. 2 žákyně (L.M.,J.T.) znají všechna písmena, čtou souvislé texty s porozumění, psací texty 1 z nich čte s menší pomocí a 1 s velkou pomocí. 1 žákyně (A.Z.) čte hlavně z obrázkových knih, čte písmena a skládá je do slabik, vyhledává písmena a slabiky ve slovech, tvoří jednoduché věty k obrázkům.

20 19 I když 3 žáci mají mluvu nesrozumitelnou, piktogramový slovník nepoužívají, domluví se jedním slovem nebo gestem. Po celý rok jsme společně 1x týdně četli a pracovali s knihou Ezopské bajky reprodukce obsahu, vysvětlení ponaučení vyplývající z bajky, kresba k bajce. Žáci byli velice pozorní a aktivní. PSANÍ: vyplňování žákovské průkazky, pozvánky na Prostřeno Všichni již píší perem. 3 žáci používají velká tiskací písmena ke globálnímu čtení zvládají všechny opisy, 1 z nich (T.H.) má písmo neúhledné, nepřesné tvary a nedodržuje výšku písma. 2 žákyně píšou psacím písmem mají písmo neúhledné, nepřesné tvary, problém jim dělá i rozlišení výška malých a velkých písmen, opisy zvládají s menší pomocí, ale přepisy pouze s pomocí. 1 žákyně (A.Z.) pracuje na PC s dotykovým monitorem. Všichni dokáží napsat jednoduchý diktát písmen, stále pokračujeme v nácviku diktátu slov, dokáží se podepsat 3 psacím písmem a 3 velkým tiskacím písmem, 1 z nich (J.M.) pouze křestní jméno, rodná data a adresu píší s předlohou (1 žákyně zná přesně, ostatní s pomocí). Vyplňování průkazu žáka a piktogramového vysvědčení všichni zvládají opisem z předlohy. V návaznosti na vaření dle lidových tradic a na akci Prostřeno jsme vytvořili pozvánku pro 4. třídu. Byla napsána na PC, doplněná obrázky z internetu ku příležitosti domácích zabijačkových hodů a masopustu. POČTY: vyplňování žákovské průkazky, manipulace s penězi, nakupování, poznávání mincí, jarmark 2 žáci zvládají učivo bez větších problémů a pracují často samostatně, 2 žákyně s pomocí, 1 žák s větší pomocí a 1žák se stálou pomocí. Jsou schopni vyjmenovat a doplnit ČŘ, obtíže mají s přiřazováním množství k číslici, napočítat množství, příklady opsat a vypočítat všichni počítají s názorem (počítadlo, prsty, obrázky). Slovní úlohy 2 žákyně zvládají i s přečtením si úlohy, ostatním se musí úloha přečíst všichni jsou schopni úlohu po rozboru vyřešit. Diktát čísel všichni zvládají. 1 žákyně má numeraci do 1000 po stovkách, počítá v oboru do 100, zvládá násobilku 2, 5, žákyně má numeraci do 100, počítá v tomto oboru, zná násobilku 2, 5, 10. Obě žákyně probraly praktická cvičení měření, vážení a odměřování, ale bez pomoci to nezvládnou. 2 žáci umí vyjmenovat ČŘ do 20, 1 z nich počítá v oboru do 20, druhý v oboru do žák umí ČŘ do 10, počítá v oboru do 7. Poznávání mincí zvládají všichni žáci, ale manipulace s nimi jim dělá problémy. Dokáží si napočítat množství peněz, ale při nakupování si nedokáží představit hodnotu peněz. Nevědí, co všechno si mohou za dané množství peněz nakoupit. To se ukázalo na jarmarku. Všichni mají rádi matematické hry a programy na PC. Čsp, Čpř, VZD: V celkovém hodnocení učiva těchto předmětů: 1 žákyně (L.M.) aktivně se zapojuje do probíraných témat, o většině věcí má přehled, na otázky odpovídá správně, úkoly plní samostatně, 2 žáci (J.M., F.P.) základní témata zvládají, o učivo jeví zájem, na otázky odpovídají střídavě správně x špatně, úkoly plní s pomocí, 1 žák (T.H.) má jen základní přehled, je snaživý a aktivní, problém mu dělají složitější témata, úkoly plní s pomocí, 1 žákyně (J.T.) je pasivní, pracuje pouze na vyzvání, úkoly plní jen s trvalou pomocí, někdy není schopna učivo zvládnout, 1 žákyně (A.Z.) učivo i úkoly zvládá s trvalou pomocí, snaží se zapojovat, ale nemá představivost o co se jedná, odpovědi spíše hádá. 3 žáci mají potíže se správně vyjadřovat, mluva je nesrozumitelná, neboť mají vadu řeči. V těchto předmětech jsme se v souladu s plánem práce školy věnovali několika tematickým okruhům, které se vzájemně prolínaly nebo na sebe navazovaly. V projektu VODA jsme si povídali o koloběhu vody v přírodě 3žáci pochopili, 3 jen částečně. Navštívili jsme čističku odpadních vod, kde jsme získali představu, jak náročný je proces úpravy vody. Provedli jsme několik pokusů s různými látkami ve vodě: co plave a co se potápí, rozpouštěli je ve vodě, poznali jsme různé chutě vody. Všechny pokusy žáky bavily a zajímaly je. Každý se zapojil dle svých schopností, pouze 1 žákyni to nezajímalo. Zhlédli jsme na videu čištění a jarní otvírání studánek. Soutěžili jsme v přenášení vody, rozpoznávali jsme druhy vod. Téma ROČNÍ OBDOBÍ se prolínalo do všech oblastí výuky. Vyhledávali jsme informace na internetu, na videu, v knihách a časopisech. Vyhledávání zvládá 1 žákyně, ostatní pouze s pomocí. Charakteristické rysy jednotlivých ročních dob dovedou říci všichni, jen (A.Z.) má v některých věcech zmatek.

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Díl II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním

Více