Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu."

Transkript

1 Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1

2 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční podporu tohoto projektu Nadaci Bristol-Myers Squibb a také University of California, Los Angeles School of Nursing, USA. 2

3 Tohle jsou čeští partneři a spolupracovníci projektu. 3

4 Zde jsou uvedeni partneři ze Spojených statů amerických a Kanady. 4

5 Cílem projektu je vzdělávání českých sester v krátké intervenci pro odvykání kouření u hospitalizovaným pacientů. 5

6 Cíle tohoto webináře zahrnují: Přehled dopadu užívání tabáku na zdraví Přehled klíčových sociálních a ekonomických faktů souvisejících s užíváním a kontrolou tabáku v ČR Objasnění konceptu závislosti na tabáku a změny chování Možné postupy, jak zvýšit aktivitu sester v intervování u kuřáků Potřebné znalosti ke krátké intervenci sester u kouřících pacientů v rámci medicíny založené na důkazech Zdroje informací o kontrole tabáku a léčbě závislosti na tabáku 6

7 Smyslem tohoto programu je změnit to, co sestra profesionálka dělá. Konzultace o závislosti na tabáku se musí stát samozřejmou standardní dobrou sesterskou praxí stejně jako měření krevního tlaku nebo dotaz týkající se bolesti. 7

8 Proč by sestry měly s pacienty mluvit o jejich závislosti na tabáku? Protože sestry mohou udělat velkou změnu v životech svých pacientů. Pokud by každá z sester v ČR pomohla přestat jen 7 kuřákům ročně, sestry samy by tak zdvojnásobily počet bývalých kuřáků v ČR během jediného roku. 8

9 Také kód profesní etiky pro sestry a porodní asistentky v České republice podporuje roli sester při poskytování pomoci pacientům v odvykání kouření, protože tím je zároveň zdůrazněna role sestry v podpoře zdraví a prevenci nemocí. Například na straně 9 je uvedeno, že "sestra/porodní asistentka je povinna vykonávat činnosti v oblasti podpory zdraví". 9

10 V oblasti sesterských intervencí v léčbě závislosti na tabáku se objevuje hned několik výzev. Podobně jako ostatní zdravotníci, většinou dosud ani sestry na zdravotnických školách nedostávají adekvátní informace o léčbě závislosti na tabáku na základě medicíny založené na důkazech. Navíc, některé sestry samy kouří (odhadem 40 % zdravotních sester v České republice) a často začínají studium na zdravotnických školách již jako kuřačky. Zdravotnické školy a organizace musí zlepšit vzdělávání sester, aby je samotné motivolaly k nekuřáctví. Intervence založené na důkazech musí ale být začleněny do ošetřovatelské praxe bez ohledu na to, zda sestra sama kouří nebo ne. 10

11 Užívání tabáku je nejvýznamnější příčinou předčasné smrti a nemocí v ČR. Odhaduje se, že tabák je zodpovědný za úmrtí ročně, většinou u mužů a asi polovina z těchto úmrtí jsou ve věku 35 až 69 let, což představuje mladý a produktivní sektor obyvatelstva. Je důležité poznamenat, že se očekává vzestup počtu úmrtí u žen, protože ženy začaly kouřit jako muži a jak je vidět v jiných zemích, ženy, které kouří jako muži, umírají jako muži". 11

12 Mezi úmrtími způsobenými užíváním tabáku je na nádory včetně rakoviny plic, na cévních nemoci jako například cévní mozkové příhody, a na respirační nemoci jako například rozedma plic. 12

13 Prevalence kouření (denní i příležitostní kuřáci dohromady) je poměrně vysoká, kouří více než ⅓ mužů ve věku nad 15 let a více než ¼ žen. Něco málo přes 25 % dospívajících kouří, s vyšším podílem u chlapců, avšak se znatelně vysokou prevalencí i u dívek. 13

14 Asi 70 % kuřáků si přeje přestat a více než třetina kuřáků se pokoušela přestat v posledních 12 měsících. Znepokojivé je, že pouze 31 procentům kuřáků bylo zdravotníkem doporučeno přestat kouřit. Jak uvidíme v několika následujících slidech, rada přestat výrazně pomáhá v úspěšném odvykání. Je tedy škoda, že asi ⅔ kuřáků tuto radu založenou na důkazech nedostanou. Budeme o ní dále mluvit. 14

15 Dobrou zprávou je, že zdravotní varování na krabičkách cigaret pomáhají zvýšit povědomí o zdravotních dopadech kouření mezi kuřáky a co je nejdůležitější, i o možnostech podpory odvykání kouření. Nová evropská směrnice zvýšila velikost zdravotních varování. 15

16 Expozice pasivnímu kouři představuje vážné zdravotní riziko. V této oblasti je potřeba udělat ještě mnoho proto, aby všichni zaměstnanci v zemi měli zdravotně nezávadné nekuřácké pracoviště, protože nyní je více než ¼ všech zaměstnanců vystavena pasivnímu kouření na pracovišti. Je důležité uvědomit si, že všechny bary, diskotéky a podobná zařízení jsou také pracovišti a měla by být zahrnuta do nekuřácké legislativy k ochraně zdraví těch, kteří tam pracují stejně jako těch, kteří tato místa navštíví pro zábavu. 16

17 Zde jsou odhadované ekonomické ztráty v důsledku užívání tabáku pro stát jako takový a pro jednotlivce. Pro společnost: Náklady včetně zdravotních v důsledku užívání tabáku představují částku mezi 80 až 110 miliardami Kč ročně Ztráty produktivity a zaměstnanosti v důsledku užívání tabáku byly odhadnuty mezi 18 a 24 miliardami Kč ročně Pro jednotlivce: Kuřáci utratí v průměru 51 Kč denně nebo Kč měsíčně na cigarety 17

18 Nemocnice a zdravotnická zařízení mají být zcela nekuřácká. Ještě důležitější by měla být pomoc pacientům s odvykáním kouření během pobytu v nemocnici. Je to také příležitost pro všeobecné sestry probrat možnost nekuřácké domácnosti s pacienty, jejich rodinou a přáteli. Vzhledem k tomu, že pacient během pobytu v nemocnici kouřit nebude, návrat do nekuřácké domácnosti mu ulehčí pokračování v abstinenci. Můžeme dát následující rady, jak postupovat po propuštění: Rodina, přátelé a návštěvy by nikdy neměli kouřit v jejich domácnosti Děti by neměly pobývat v místech, kde je kouření dovoleno Pokud někdo kouří, měl by kouřit pouze mimo domácnost 18

19 Cigarety obsahují hodně toxických látek a mnohé z těchto látek prokazatelně způsobují nádory. Je důležité si pamatovat, že nikotin je příčinou závislosti, ale ne nemocí a úmrtí v důsledku užívání tabáku. 19

20 Podívejme se nyní na některé z hlavních zdravotních důsledků kouření: Kouření poškozuje téměř každý orgán v těle, způsobuje mnoho nemocí a zhoršuje zdraví kuřáků obecně. Odvykání kouření má okamžitý i dlouhodobý přínos, snižuje rizika řady souvisejících nemocí a zlepšuje zdraví obecně. Kouření cigaret se strojově naměřeným nižším obsahem nikotinu a dehtů (tzv. light ) není méně nebezpečné. Seznam nemocí způsobených kouřením se nadále rozšiřuje, jak uvidíme na následujícím slidu. Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí a má negativní dopady na lidi v kterémkoliv věku. Poškozuje nenarozené děti, kojence, děti ve školním věku, adolescenty, dospělé i seniory. 20

21 Zde jsou uvedeny některé z nemocí způsobených kouřením. Jako zdravotní sestry se denně setkáváme s pacienty trpícími jednou nebo i hned několika následujícími nemocemi. Nádory Akutní myeloidní leukémie, nádory močového měchýře a ledvin, děložního čípku, jícnu, žaludku, hrtanu, plic, dutiny ústní a hltanu, a nádory slinivky. Plicní nemoci Akutní respirační onemocnění: Nemoci horních dýchacích cest (rhinitida, sinusitida, laryngitida, pharyngitida) Nemoci dolních dýchacích cest (bronchitida, pneumonie): Chronické respirační nemoci: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Respirační příznaky (kašel, zahlenění, sípání, dušnost) Zhoršená kompenzace astmatu Snížené plicní funkce Krardiovaskulární nemoci Aneurysma abdominální aorty, nemoci věnčitých tepen (angina pectoris, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu), cerebrovaskulární nemoci (transitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda), nemoci periferních tepen. Poruchy reprodukce Snížená plodnost u žen, častější komplikace v těhotenství (předčasný porod, předčasný odtok plodové vody, placenta previa, odloučení placenty, předčasný porod, nízká porodní hmotnost), kojenecká úmrtnost (syndrom náhlého úmrtí kojenců). Další účinky A jak jsme na slidu viděli, mnoho dalších nemocí jako šedý zákal, osteoporóza, zhoršené hojení ran atd. 21

22 Jak již bylo uvedeno dříve, expozice pasivnímu kouření také způsobuje nemoci a úmrtí. Ačkoli se to tabákový průmysl snaží popírat, žádné pochybnosti o tom dnes již nejsou: pasivní kouření způsobuje předčasná úmrtí a nemoci u VŠECH NEkuřáků. Některé z hlavních následků pasivního kouření: Děti vystavené pasivnímu kouření mají zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS), akutních respiračních infekcí, ušních infekcí včetně zhoršení astmatu. Kouření rodičů způsobuje respirační potíže u dětí a zpomaluje růst jejich plic. Vystavení dospělých pasivnímu kouření má okamžité nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, způsobuje ischemickou chorobu srdeční a rakovinu plic. Vědecké důkazy naznačují, že neexistuje bezpečná dávka kouře, což je důvodem, proč jsou nekuřácké nemocnice a veřejné prostory TAK důležité z hlediska veřejného zdraví. Jen zcela nekuřácké vnitřní veřejné prostory chrání nekuřáky před expozicí tabákovému kouři. Oddělení kuřáckých prostor, čištění vzduchu a větrání budov nelze považovat za dostatečnou ochranu nekuřáků před pasivním kouřením. 22

23 Dobrou zprávou je, že zanechání kouření v každém věku snižuje riziko úmrtí v důsledku nemocí souvisejících s kouřením. Ve známé studii z Velké Británie bylo sledováno více než britských lékařů po dobu 50 let. Vědci sledovali délku jejich života v souvislosti s tím, kdy přestali kouřit zda ve věku 30, 40, 50, 60 let a zjistili, že život se prodlouží i v případě, že kuřák odloží cigrety až v šedesáti. V této souvislosti platí, že čím mladší člověk přestane kouřit, tím větší počet let získá. Kuřáci umírají v průměru o 10 let dříve ve srovnání s nekuřáky. Mezi těmi, kteří pokračují v kouření, nejméně polovina zemře na nemoci způsobené kouřením. Kuřáci, kteří přestanou před 35. rokem svého života, získají 10 let a jejich doba dožití je srovnatelná s nekuřáky. 23

24 Je potřeba změnit obvyklý postup a léčbu závislosti na tabáku skutečně začlenit do standardní praxe. My sestry potřebujeme pochopit a přijmout fakt, že kouření není volba životního stylu a ani individuální volba. Jedná se o nemoc, chronický recidivující stav, s definovanou příčinou a příznaky. 24

25 Podívejme se nyní na některé bezprostřední i dlouhodobé výhody odvykání. Je důležité, aby sestry tyto výhody znaly, protože tak své pacienty mohou obeznámit s tím, že benefity se dostavují velmi brzy po zanechání kouření a narůstají s délkou abstinence. Například již 20 minut po zanechání kouření se zlepšuje oběhový systém. Zdravotní benefity mezi 2 týdny a 3 měsíci: zlepšení oběhu, chůze se stává snadnější, zvyšují se dechové funkce až o 30%. Po 1 až 9 měsících se obnovuje funkce řasinek, což výrazně snižuje pravděpodobnost respiračních infekcí, protože prostředí dýchacích cest je méně příznivé pro růst bakterií. Kašlání, zahlenění, sípot a dušnost se sníží. U některých pacientů se může krátce po zanechání kouření kašlání zvýšit, protože se obnoví normální funkce řasinkového epitelu. Tím dochází k efektivnějšímu čištění zbytků dehtů a dalších nahromaděných částic tabákového kouře. 25

26 Po roce klesá riziko ischemické choroby srdeční na polovinu ve srovnání s kuřákem. Mezi 5 a 15 lety se snižuje riziko mrtvice na stejnou úroveň, jaká je u lidí, kteří nikdy nekouřili. Deset let po zanechání kouření se snižuje šance zemřít v důsledku karcinomu plic na polovinu ve srovnání s tím, kdyby člověk dále kouřil. Snižuje se i pravděpodobnost onemocnění karcinomem dutiny ústní, krku, jícnu, močového měchýře, ledvin a slinivky. Po 15 letech od zanechání kouření klesne riziko ischemické choroby srdeční na úroveň srovnatelnou s nekuřáky. Nikdy není pozdě přestat kouřit a mnoho tím získat. 26

27 Proč je odvykání pro některé lidi tak náročné? Protože závislost na tabáku je chronická nemoc, která má fyzickou a behaviorální složku. Aby byla léčba závislosti na tabáku účinná, musí léčit obě složky závislosti. Dlouhodobé užívání tabáku vyústí v závislost, která je charakterizována fyzickou složkou (závislost na nikotinu) a návykem užívat tabák v určitých situacích (behaviorální část). Zatímco léky mohou pomoci zvládnout závislost na nikotinu, k čemuž se později vrátíme, návyk kouřit lze léčit pouze změnou chování, a to buď formou individuálních nebo skupinových intervencí. Kombinace behaviorální složky a léků v léčbě závislosti na tabáku tak tvoří nejlepší přístup. 27

28 Inhalace tabákového kouře je účinným prostředkem dodání nikotinu do do centrálního nervového systému. Po vdechnutí se nikotin rychle vstřebá přes respirační epitel do krevního oběhu, odkud se dostává přes krkavice do centrálního nervového systému. Snadno proniká hematoencefalickou bariérou, čímž je mozek přechodně vystaven vysoké koncentraci nikotinu. Odhaduje se, že nikotin se dostane do mozku během 11 vteřin od vdechnutí. Koncentrace nikotinu v mozku rychle klesá v důsledku jeho systémové distribuce. Tento graf znázorňuje tepenné a žilní koncentrace nikotinu po vykouření cigarety. Do 1 minuty po kouření je koncentrace nikotinu v tepenném řečišti téměř sedmkrát vyšší než v žilním systému. Toto rychlé zvýšení koncentrace nikotinu v centrálním nervovém systému má za následek téměř okamžitý účinek, čímž posiluje behaviorální návyk kouřit. Výsledkem je stimulace k opakovanému užívání. 28

29 Mnoho kuřáků a i zdravotníků se domnívá, že kouření je pouze zlozvykem. Výzkum ukázal, že závislost na tabáku je chronické onemocnění s biologickou podstatou. Odborníci na závislosti a drogy považují závislost na nikotinu za formu chronické nemoci mozku. Nikotin stimuluje uvolňování neurotransmiterů včetně dopaminu, který aktivuje dopaminovou cestu odměny. Tím navodí libé pocity, což nutí k opakovanému užívání látky. Při chronickém podávání se vyvíjí tolerance k chování a kardiovaskulárním účinkům v průběhu dne. Když uživatelé tabáku náhle přeruší užívání nikotinu, objeví se u nich abstinenční příznaky. Tyto abstinenční příznaky slouží jako silný podnět k opakovanému užívávání nikotinu a k relapsu. 29

30 Jak bylo vidět na předešlém slidu, kuřáci důsledně regulují příjem tabákového kouře tak, aby urželi relativně konstatní hladinu nikotinu v těle, aby: Zabránili abstinenčním příznakům Udržovali pocit odměny Upravili náladu (např. zvládnutí stresu nebo úzkosti) Ačkoliv si to většina kuřáků nemusí uvědomovat, jsou schopni změnit dodávku nikotinu mnoha způsoby, včetně toho, že Kouří častěji Kouří intenzivněji (například delší nebo hlubší inhalací, kouřením cigarety až k samotnému filtru) Ucpáním ventilačních otvorů (prsty nebo rty) na tzv. lehkých cigaretách, čímž se do plic dostane víc nikotinu (připomeňme, že tyto lehké cigarety jsou stejně škodlivé jako jiné cigarety). 30

31 Když se kuřáci pokoušejí přestat, zažívají abstinenční příznaky někteří pacienti však s vyšší intenzitou a frekvencí než jiní. Abstinenční příznaky se objevují, protože nikotin je vysoce návykovou drogou. Nikotinový abstinenční syndrom může být definován jako skupina fyzických a psychických příznaků, které závislý na tabáku pociťuje, když jeho mozek nedostane svou dávku nikotinu. Závažnost a trvání těchto příznaků se u každého liší. Závislost na tabáku je součásní Mezinárodní klasifikace nemocí. 31

32 Pokud dojde k náhlému přerušení užívání nikotinu, může se objevit jeden nebo i více abstinenčních příznaků. Je důležité, aby to sestry věděly, protože hospitalizovaní kuřáci, kteří nemohou kouřit, těmito abstinenčními příznaky mohou trpět: Deprese Nespavost Podrážděnost/frustrace/vztek Úzkost Obtížné soustředění Neschopnost odpočívat, neklid Zvýšená chuť k jídlu/zvyšování hmotnosti Snížená tepová frekvence (odchylka neměřitelná svépomocně) Bažení, touha kouřit Kuřáci obvykle zažívají silnou touhu kouřit. Obecně jsou abstinenční příznaky nejintenzivnější po hodinách po zanechání kouření a postupně se snižují v průběhu následujících 2 4 týdnů. Silná touha po cigaretě ale může přetrvávat i po dobu několika měsíců až let od zanechání kouření. 32

33 Zde jsou uvedeny některé tabákové výrobky dostupné v České republice: cigarety, doutníky, dýmky, bezdýmný tabák a vodní dýmky. 33

34 Electronic Nicotine Delivery Devices/Systems, nebo-li elektronické cigarety jsou zařízení obsluhovaná baterií, které obsahují náplně s nikotinem, příchutěmi a dalšími chemickými látkami. Elektronické cigarety mění nikotin a další chemické látky zahříváním na páru, která je inhalovaná uživatelem. Tyto výrobky, které jsou snadno dostupné, neobsahují žádná zdravotní varování srovnatelná s běžnými cigaretami nebo schválenými druhy náhradní terapie nikotinem. Jsou dostupné v různých příchutích, jako například čokoláda a máta, což jsou chutě atraktivní zejména pro mládež. Je možné, že elektronické cigarety by mohly zvýšit závislost na nikotinu a konzumaci tabáku u mladých lidí. Vědci identifikovali toxické chemikálie a karcinogeny v některých z těchto výrobků. 34

35 Existuje mnoho způsobů léčby závislosti na tabáku. Je důležité pacienta na odvykání kouření připravit. Jak uvedeme později, prostředí nekuřácké nemocnice může mu v odvykání může pomoci. Pacient potřebuje podporu pro změnu chování a informace o možnosti užívání léků, které by mu mohly nejvíce pomoci přestat kouřit. V České republice je dostupná náhradní terapie nikotinem v několika formách, a to jako náplast, žvýkačka, pastilka a ústní sprej. Dalšími léky závislosti na tabáku, které působí na centrální nervový system, jsou bupropion a vareniklin. Probrání nejlepšího doporučení léčby pro každého pacienta s ošetřujícím lékařem by mělo být samozřejmostí. Připomínáme, že elektronické cigarety NEJSOU schváleným způsobem léčby závislosti na tabáku v České republice. 35

36 Proč léčíme uživatele tabáku, kuřáky? Jak už jsme uvedli, závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění a léčba této nemoci by měla být součástí rutinní praxe, stejně jako je součástí běžné praxe i léčba všech ostatních nemocí. 36

37 Připomínáme, že léčba závislosti na tabáku není pouze o lécích, ale i o změně chování. Hospitalizovaní kuřáci nesmí kouřit během pobytu v nemocnici. Mnozí z těchto pacientů zažívají abstinenční příznaky a měli by být informováni o tom, že je to běžná součást odvykacího procesu. Tito pacienti by měli být podporováni v udržení abstinence i po propuštění domů. Kuřáci odvykající bez podpory mají nižší úspěšnost v udržení abstinence po dobu delší než 1 rok. Pouze malá část pacientů se na odvykání PŘIPRAVÍ a PLÁNUJE nekuřácké situace. A právě během pobytu v nemocnici mají sestry možnost pomoci pacientům připravit se a plánovat pokus přestat kouřit. Je důležité vysvětlit pacientům nutnost změny jejich chování, protože mnozí pacienti tuto potřebu nechápou. Často si myslí, že mohou přestat jen tak, což není pravda. Behaviorální poradenství je klíčovou složkou léčby závislosti na tabáku. Úspěšné bývá nahlížení na odvykání jako na proces učení. Odvykání je tedy učení se jak NEKOUŘIT. A aby se kdokoliv cokoliv úspěšně naučil, je potřeba se připravit a mít plán. Avšak většina kuřáků nejen že nemění svoje chování, ale ani nechápe nutnost takové změny. Mnozí si myslí, že mohou přestat jen tak, jen tím, že nějak chtějí přestat. Nepřipravují se a netvoří si odvykací plán. Vyžaduje to však určité usilí a sestry v tom mohou pomoci. 37

38 Sestry mohou odvykání pacientů významně ovlivnit. Analýza jedenatřiceti studií srovnávajících ošetřovatelské intervence v jedné skupině a ve skupině s obvyklou péčí zjistila, že kuřáci, kterým asistuje při odvykání sestra, mají o 29 % větší šanci na úspěšné odvykání po dobu 6 a více měsíců. 38

39 Aby sestry pomohly pacientům změnit jejich chování, mají k dispozici řadu materiálů pro pacienty, nebo také informace, kde lze tyto materiály nalézt. Seznam zdrojů informací uvedeme v závěru této prezentace. 39

40 V České repulice byl vydán pracovní postup léčby závislosti na tabáku pro sestry. 40

41 Existuje pět kroků, které mohou sestry uplatnit v pomoci kuřákům s odvykáním. Prvním krokem je PTÁT SE KAŽDÉHO pacienta, zda-li kouří. Tabákový kouř má potenciál reagovat s mnoha léky, přičemž může měnit nejen jejich hladiny, ale také účinnost léčby jako takové. Pacienti, kteří kouří a jsou hospitalizováni, mohou zažívat abstinenční příznaky. Proto je nezbytné, aby se sestry ptaly na užívání tabáku a zaznamenaly jej do pacientské dokumentace. Mělo být to součástí běžné ošetřovatelské praxe. Dobrým způsobem, jak se zeptat na užívání tabáku, je: Kouříte Vy nebo kdokoliv ve Vaší domácnosti nebo užíváte jakýkoliv druh tabáku? Tato otázka zachytí nejen kouření cigaret, ale všechny formy užívání tabáku. Tato otázka může být následována například větami: Ptáme se našich pacientů na užívání tabáku, protože cigarety mají velký potenciál interagovat s mnohými léky. Ptáme se pacientů na užívání tabáku, protože kouření zhoršuje mnohé zdravotní problémy. Ptáme-li se na užívání tabáku, je důležité ptát se citlivě a přirozeně, zdůrazňovat starost o blaho pacienta. Na odsuzující tón pacient nejspíš pravdivě neodpoví. Je také důležité si uvědomit, že pokud pacient udává, že již nekouří, měl by následovat dotaz, kdy přestal. V některých případech, když pacient přestane kouřit během pobytu v nemocnici, může potřebovat i nadále pomoc k udržení abstinence po propouštění domů. 41

42 Všem pacientům, kteří kouří, by mělo být doporučeno přestat. Řekněte jim, že odvykání kouření je nejdůležitější věc, kterou mohou ochránit své zdraví a také zdraví jiných. Jeden z modelů, které lze využít při konzultaci s pacienty, je model pěti R: Relevance: ujistěte se, že radu zanechat kouření dáte do souvislosti s aktuálním zdravotním problémem a potenciálním zlepšením zdraví. Upozorněte pacienty na to, že zanecháním kouření ušetří peníze. Rizika kouření: připomeňte pacientům, že kouření poškozuje všechny orgány v těle, jak jsme již uvedli. Rewards (Odměny) odvykání: upozorněte na okamžité i dlouhodobé přínosy odvykání Roadblocks (Bariéry), se kterými se pacient může setkat: připomeňte pacientovi, že i když odvykání vnímá jako obtížné, je reálné a Vy, jako sestra jste zde, abyste v tom pomohla. Repetition (Opakování) rady (Krátká intervence a 5 R): opakujte intervence tak často, jak je potřeba 42

43 Zde uvádíme několik příkladů, co pacientům o odvykání kouření říkat: Odvykání kouření je důležité, mohu Vám doporučit odborníky v Centru pro závislé na tabáku. Je několik různých léků, které Vám mohou pomoci přestat. Ráda požádám lékaře, aby si s Vámi o těchto lécích promluvil. Pacienti, kteří mají odbornou pomoc při odvykání, mají větší šanci na úspěch. Pokud máte zájem, můžeme si promluvit o různých možnostech. 43

44 Třetím důležitým krokem je posoudit, zda je pacient připraven přestat a zhodnotit míru jeho závislosti na nikotinu. Ptejte se každého kuřáka, zda-li chce nyní přestat kouřit připomeňme, že v mnoha případech pacient nebude kouřit během pobytu v nemocnici. A v tomto případě se zeptejte, zda-li by pacient chtěl pokračovat v nekouření i po návratu domů. Pokud chtějí přestat kouřit, poskytněte zdroje informací a pomoc, což bude rozebráno v dalším kroku. Pokud pacient NECHCE nyní přestat kouřit, poskytněte mu pouze informace/letáky a snažte se posílit jeho motivaci. Položte mu tři otázky: Plánujete někdy přestat kouřit? [Pokud ano, pokračujte bodem Pomoc s odvykáním] V čem bude pro Vás lepší přestat kouřit v budoucnosti ve srovnání s nynějškem? Co je ta nejhorší věc, která se Vám může přihodit, pokud přestanete kouřit zítra? 44

45 Čtvrtým krokem je poskytnutí přímé pomoci s odvykáním. Domluvte se na datu zanechání kouření, ideálně během následujících 2 týdnů. Pokud ale pacient již bude abstinovat během pobytu v nemocnici, měly bychom jej podpořit ve vnímání hospitalizace jako příležitosti přestat. Proberte s pacientem, jak získat podporu v rodině, u přátel a kolegů. Rozeberte minulé pokusy o odvykání co pomohlo, co vedlo k relapsu. Připravte pacienta na potíže, které se mohou objevit během kritických prvních týdnů, včetně abstinenčních příznaků. 45

46 Další aktivity související s pomocí pacientům v odvykání zahrnují: Identifikace důvodů k odvykání a benefitů z odvykání, jak už jsme uvedli. Intervence pro úspěšné odvykání. Zdůrazněte: Úplná abstinence je důležitá, ani jedno potažení. Pití alkoholu je silně spojeno s relapsem, takže je potřeba se alkoholu vyhnout, je-li to možné. Další kuřáci v domácnosti mohou bránit úspěšnému odvykání, požádejte rodinu a přátele, aby nekouřili ve Vaší přítomnosti, což může usnadnit odvykání. 46

47 Pátý krok je VELMI důležitý: Plánování kontrolních návštěv. Výzkumy ukázaly, že jakmile je pacient propuštěn z nemocnice, bude výrazně profitovat z dalšího sledování a podpory v udržení abstinence. Je-li to možné, plánujte kontrolní návštěvy a informujte zdravotníky, kteří se po propuštění ujmou pacienta, že se snaží přestat kouřit. Další možností je pacienta odkázat na Linku pro odvykání kouření. Také Linky pro odvykání kouření zvyšují úspěšnost. 47

48 Jedním z dostupných zdrojů, jak pomoci Vašim pacientům, zejména v období sledování, je doporučit pacientovi Linku pro odvykání kouření. Česká republika má dobře zavedenou Linku pro odvykání kouření. Dostupné služby přes Linku pro odvykání kouření zahrnují telefonické poradenství a doporučení do specializovaného Centra pro závislé na tabáku. 48

49 Jak jsme již řekli dříve, relaps je součástí procesu odvykání a není příznakem selhání. Relaps znamená, že se kuřák vrátí ke kouření po nějaké době nekouření: hodinách, dnech nebo měsících. Recidivy jsou běžnou a normální součástí odvykání kouření. Většina kuřáků podnikne mnoho pokusů přestat kouřit před tím, než se jim povede dlohodobě abstinovat. Chuť na cigarety trvající jeden nebo dva měsíce od zanechání kouření neznamená selhání. Odvykání zahrnuje učení se novým způsobům běžných denních aktivit. 49

50 Další věci, které je potřeba vědět o relapsu: Přestat kouřit znamená učit se nové způsoby prožívání dne. Mnoho kuřáků relabuje proto, že nezvládnou naplánovat si předem, co budou dělat při touze po cigaretě nebo nepřemýšlejí o situacích, které u nich mohou vzbudit chuť na cigaretu. Sestry mohou pomoci pacientům naplánovat jejich odvykání a možnosti, jak odolat relapsu. Sestry musí připomenout pacientovi nutnost dalšího pokusu přestat poté, co se dostavil relaps. Sestry mohou pomoci kuřákům, kteří relabovali, opět pomoci přestat kouřit důrazem na vnímání relapsu jako poučení pro příště, nikoli jako důkazu neschopnosti přestat kouřit. 50

51 Další informace o léčbě závislosti na tabáku a kontrole tabáku mohou být nalezeny zde. 51

52 Doufáme, že jsme vás přesvědčili o významu sester v pomoci pacientům s odvykáním kouření a poskytli Vám přehled postupů. Kuřáci skutečně očekávají podporu zdravotníků v odvykání, i od sester. Pokud by každá z více než zdravotních sester v České republice pomohla přestat kouřit 7 pacientům ročně, jen samotné sestry by mohly zdvojnásobit počet bývalých kuřáků v ČR v rámci jednoho roku. Můžete velmi ovlivnit životy svých pacientů! 52

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 142 Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních

Více

VY_32_INOVACE_03_02_15

VY_32_INOVACE_03_02_15 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_15 Výchova ke zdraví Kouření Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Zdravotní sestry a závislost na tabáku

Zdravotní sestry a závislost na tabáku Zdravotní sestry a závislost na tabáku Kateřina Malá Společnost pro léčbu závislosti na tabáku Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Fakta o kouření Kouření je nejvýznamnější preventabilní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO OKOLÍ ZÁVISLÉHO Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

OCHRANA ZDRAVÍ PŘED KOUŘENÍM, ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ A PREVENCE

OCHRANA ZDRAVÍ PŘED KOUŘENÍM, ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ A PREVENCE OCHRANA ZDRAVÍ PŘED KOUŘENÍM, ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ A PREVENCE OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZDRAVOTNÍ LABORANT M G R. J A N A F I A L O V Á, P H. D. Ú S T A V O C H R A N Y A P O D P O R Y Z D R A V Í J A R O 2

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

APKIN Veronika Kulyková Duben 2016

APKIN Veronika Kulyková Duben 2016 APKIN Veronika Kulyková Duben 2016 ATEROSKLERÓZA Ateroskleróza = dlouhodobě probíhající onemocnění cévní stěny, jejíţ struktura je narušována tvorbou plátů (ateromů). Hlavní příčina KVO. Etiopatogeneze

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje představuje Projekt výchovy k nekuřáctví CCVJ 4. listopadu 2005 Program naplňuje cíle Zdraví 21 v cíli. č. 4/1. a č.12/1 Cíl 4/1: Děti a dospívající mládež

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24115/2006 a přílohy k sp. z.n sukls30665/2007, sukls62484/2009, sukls56251/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24115/2006 a přílohy k sp. z.n sukls30665/2007, sukls62484/2009, sukls56251/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24115/2006 a přílohy k sp. z.n sukls30665/2007, sukls62484/2009, sukls56251/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NiQuitin 2mg

Více

Informační bulletin I. Q 2006

Informační bulletin I. Q 2006 Informační bulletin I. Q 2006 Vydává Státní zdravotní ústav, Odborná skupina prevence závislostí, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel. 267 082 328, fax: 267 310 291 31. květen Světový den bez tabáku 2006

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností

Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností Centrum pro závislé na tabáku III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Eva Králíková, Alexandra Pánková, Lenka Štěpánková, Kamila

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Žádost o trestní oznámení na Tabákový průmysl" Vážený

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU,

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU Plíce

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím?

Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím? 1 Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím? Obsah: Částice Příklady velikosti částic Jak dlouho zůstávají částice v ovzduší? Přirozená obrana našeho organismu Na všechno přirozená obrana těla

Více

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Den bez tabáku Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí České republiky 31. květen

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp zn. sukls24114/2006 a příloha k sp. zn. sukls62485/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin 4 mg pastilky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211 Ať se daří mojí milé zdravotní pojišťovně ve všech časech. Jsem ráda, že už jako malému dítěti mi maminka vybrala ZP MV ČR. Dnes, kdy si o pojištění i dalších věcech rozhoduji sama jsem si jistá, že mi

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Které z následujících tvrzení se vás týká, pokud jde o

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík Co je Evaluace výsledků léčby v TK? Vyzkumná studie hodnotící výsledky léčby

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015 Prevalence užíváníu alkoholu a tabáku v ČR Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek zdraví v pedagogické praxi, Přehled studií HBSC (WHO) 11, 13, 15letí (2002, 2006, 2010) GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

4.1 Terapeutické indikace

4.1 Terapeutické indikace sp.zn. sukls215323/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin Mini s příchutí citrusů 1,5 mg lisované pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje nicotinum 1,5

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Doporuèení. pro léèbu závislosti na tabáku

Doporuèení. pro léèbu závislosti na tabáku Doporuèení pro léèbu závislosti na tabáku Kapesní verze Doporuèení pro léèbu závislosti na tabáku E. Králíková 1, S. Býma 2, R. Cífková 3, R. Češka 4, V. Dvořák 5, J. Hamanová 6, K. Horký 7, J. Hradec

Více

Léčba závisloti na tabáku v ordinaci praktického lékaře

Léčba závisloti na tabáku v ordinaci praktického lékaře Léčba závisloti na tabáku v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jozef Čupka Koordinátor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro závislosti Poradna pro odvykání kouření Ústav veřejného zdravotnictví

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Ženy jako oběť kouření a nejen ony známé a méně známé následky kouření u žen, muže nevyjímaje

Ženy jako oběť kouření a nejen ony známé a méně známé následky kouření u žen, muže nevyjímaje » Až 250 milionů žen je na světě závislých na tabáku. Ženy jako oběť kouření a nejen ony známé a méně známé následky kouření u žen, muže nevyjímaje Prodej tabákových výrobků ženám v současnosti představuje

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN Pavel Chrbolka Šimon Celerýn Radka Bočánková V Praze dne 2.10.2003-1 - Obsah : 1) Úvod 2) Metodika 3) Výsledky 4)

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls7086/2009, sukls7087/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls7086/2009, sukls7087/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls7086/2009, sukls7087/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nicorette Icemint Gum 2 mg Nicorette Icemint Gum 4 mg (nicotinum) léčivá žvýkací

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2007 CHRUDIM Mezinárodní kampaň Světový den bez tabáku patří mezi největší akce zaměřené na problematiku kouření a jeho prevenci. Užívání tabáku každým

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více