Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu."

Transkript

1 Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1

2 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční podporu tohoto projektu Nadaci Bristol-Myers Squibb a také University of California, Los Angeles School of Nursing, USA. 2

3 Tohle jsou čeští partneři a spolupracovníci projektu. 3

4 Zde jsou uvedeni partneři ze Spojených statů amerických a Kanady. 4

5 Cílem projektu je vzdělávání českých sester v krátké intervenci pro odvykání kouření u hospitalizovaným pacientů. 5

6 Cíle tohoto webináře zahrnují: Přehled dopadu užívání tabáku na zdraví Přehled klíčových sociálních a ekonomických faktů souvisejících s užíváním a kontrolou tabáku v ČR Objasnění konceptu závislosti na tabáku a změny chování Možné postupy, jak zvýšit aktivitu sester v intervování u kuřáků Potřebné znalosti ke krátké intervenci sester u kouřících pacientů v rámci medicíny založené na důkazech Zdroje informací o kontrole tabáku a léčbě závislosti na tabáku 6

7 Smyslem tohoto programu je změnit to, co sestra profesionálka dělá. Konzultace o závislosti na tabáku se musí stát samozřejmou standardní dobrou sesterskou praxí stejně jako měření krevního tlaku nebo dotaz týkající se bolesti. 7

8 Proč by sestry měly s pacienty mluvit o jejich závislosti na tabáku? Protože sestry mohou udělat velkou změnu v životech svých pacientů. Pokud by každá z sester v ČR pomohla přestat jen 7 kuřákům ročně, sestry samy by tak zdvojnásobily počet bývalých kuřáků v ČR během jediného roku. 8

9 Také kód profesní etiky pro sestry a porodní asistentky v České republice podporuje roli sester při poskytování pomoci pacientům v odvykání kouření, protože tím je zároveň zdůrazněna role sestry v podpoře zdraví a prevenci nemocí. Například na straně 9 je uvedeno, že "sestra/porodní asistentka je povinna vykonávat činnosti v oblasti podpory zdraví". 9

10 V oblasti sesterských intervencí v léčbě závislosti na tabáku se objevuje hned několik výzev. Podobně jako ostatní zdravotníci, většinou dosud ani sestry na zdravotnických školách nedostávají adekvátní informace o léčbě závislosti na tabáku na základě medicíny založené na důkazech. Navíc, některé sestry samy kouří (odhadem 40 % zdravotních sester v České republice) a často začínají studium na zdravotnických školách již jako kuřačky. Zdravotnické školy a organizace musí zlepšit vzdělávání sester, aby je samotné motivolaly k nekuřáctví. Intervence založené na důkazech musí ale být začleněny do ošetřovatelské praxe bez ohledu na to, zda sestra sama kouří nebo ne. 10

11 Užívání tabáku je nejvýznamnější příčinou předčasné smrti a nemocí v ČR. Odhaduje se, že tabák je zodpovědný za úmrtí ročně, většinou u mužů a asi polovina z těchto úmrtí jsou ve věku 35 až 69 let, což představuje mladý a produktivní sektor obyvatelstva. Je důležité poznamenat, že se očekává vzestup počtu úmrtí u žen, protože ženy začaly kouřit jako muži a jak je vidět v jiných zemích, ženy, které kouří jako muži, umírají jako muži". 11

12 Mezi úmrtími způsobenými užíváním tabáku je na nádory včetně rakoviny plic, na cévních nemoci jako například cévní mozkové příhody, a na respirační nemoci jako například rozedma plic. 12

13 Prevalence kouření (denní i příležitostní kuřáci dohromady) je poměrně vysoká, kouří více než ⅓ mužů ve věku nad 15 let a více než ¼ žen. Něco málo přes 25 % dospívajících kouří, s vyšším podílem u chlapců, avšak se znatelně vysokou prevalencí i u dívek. 13

14 Asi 70 % kuřáků si přeje přestat a více než třetina kuřáků se pokoušela přestat v posledních 12 měsících. Znepokojivé je, že pouze 31 procentům kuřáků bylo zdravotníkem doporučeno přestat kouřit. Jak uvidíme v několika následujících slidech, rada přestat výrazně pomáhá v úspěšném odvykání. Je tedy škoda, že asi ⅔ kuřáků tuto radu založenou na důkazech nedostanou. Budeme o ní dále mluvit. 14

15 Dobrou zprávou je, že zdravotní varování na krabičkách cigaret pomáhají zvýšit povědomí o zdravotních dopadech kouření mezi kuřáky a co je nejdůležitější, i o možnostech podpory odvykání kouření. Nová evropská směrnice zvýšila velikost zdravotních varování. 15

16 Expozice pasivnímu kouři představuje vážné zdravotní riziko. V této oblasti je potřeba udělat ještě mnoho proto, aby všichni zaměstnanci v zemi měli zdravotně nezávadné nekuřácké pracoviště, protože nyní je více než ¼ všech zaměstnanců vystavena pasivnímu kouření na pracovišti. Je důležité uvědomit si, že všechny bary, diskotéky a podobná zařízení jsou také pracovišti a měla by být zahrnuta do nekuřácké legislativy k ochraně zdraví těch, kteří tam pracují stejně jako těch, kteří tato místa navštíví pro zábavu. 16

17 Zde jsou odhadované ekonomické ztráty v důsledku užívání tabáku pro stát jako takový a pro jednotlivce. Pro společnost: Náklady včetně zdravotních v důsledku užívání tabáku představují částku mezi 80 až 110 miliardami Kč ročně Ztráty produktivity a zaměstnanosti v důsledku užívání tabáku byly odhadnuty mezi 18 a 24 miliardami Kč ročně Pro jednotlivce: Kuřáci utratí v průměru 51 Kč denně nebo Kč měsíčně na cigarety 17

18 Nemocnice a zdravotnická zařízení mají být zcela nekuřácká. Ještě důležitější by měla být pomoc pacientům s odvykáním kouření během pobytu v nemocnici. Je to také příležitost pro všeobecné sestry probrat možnost nekuřácké domácnosti s pacienty, jejich rodinou a přáteli. Vzhledem k tomu, že pacient během pobytu v nemocnici kouřit nebude, návrat do nekuřácké domácnosti mu ulehčí pokračování v abstinenci. Můžeme dát následující rady, jak postupovat po propuštění: Rodina, přátelé a návštěvy by nikdy neměli kouřit v jejich domácnosti Děti by neměly pobývat v místech, kde je kouření dovoleno Pokud někdo kouří, měl by kouřit pouze mimo domácnost 18

19 Cigarety obsahují hodně toxických látek a mnohé z těchto látek prokazatelně způsobují nádory. Je důležité si pamatovat, že nikotin je příčinou závislosti, ale ne nemocí a úmrtí v důsledku užívání tabáku. 19

20 Podívejme se nyní na některé z hlavních zdravotních důsledků kouření: Kouření poškozuje téměř každý orgán v těle, způsobuje mnoho nemocí a zhoršuje zdraví kuřáků obecně. Odvykání kouření má okamžitý i dlouhodobý přínos, snižuje rizika řady souvisejících nemocí a zlepšuje zdraví obecně. Kouření cigaret se strojově naměřeným nižším obsahem nikotinu a dehtů (tzv. light ) není méně nebezpečné. Seznam nemocí způsobených kouřením se nadále rozšiřuje, jak uvidíme na následujícím slidu. Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí a má negativní dopady na lidi v kterémkoliv věku. Poškozuje nenarozené děti, kojence, děti ve školním věku, adolescenty, dospělé i seniory. 20

21 Zde jsou uvedeny některé z nemocí způsobených kouřením. Jako zdravotní sestry se denně setkáváme s pacienty trpícími jednou nebo i hned několika následujícími nemocemi. Nádory Akutní myeloidní leukémie, nádory močového měchýře a ledvin, děložního čípku, jícnu, žaludku, hrtanu, plic, dutiny ústní a hltanu, a nádory slinivky. Plicní nemoci Akutní respirační onemocnění: Nemoci horních dýchacích cest (rhinitida, sinusitida, laryngitida, pharyngitida) Nemoci dolních dýchacích cest (bronchitida, pneumonie): Chronické respirační nemoci: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Respirační příznaky (kašel, zahlenění, sípání, dušnost) Zhoršená kompenzace astmatu Snížené plicní funkce Krardiovaskulární nemoci Aneurysma abdominální aorty, nemoci věnčitých tepen (angina pectoris, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu), cerebrovaskulární nemoci (transitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda), nemoci periferních tepen. Poruchy reprodukce Snížená plodnost u žen, častější komplikace v těhotenství (předčasný porod, předčasný odtok plodové vody, placenta previa, odloučení placenty, předčasný porod, nízká porodní hmotnost), kojenecká úmrtnost (syndrom náhlého úmrtí kojenců). Další účinky A jak jsme na slidu viděli, mnoho dalších nemocí jako šedý zákal, osteoporóza, zhoršené hojení ran atd. 21

22 Jak již bylo uvedeno dříve, expozice pasivnímu kouření také způsobuje nemoci a úmrtí. Ačkoli se to tabákový průmysl snaží popírat, žádné pochybnosti o tom dnes již nejsou: pasivní kouření způsobuje předčasná úmrtí a nemoci u VŠECH NEkuřáků. Některé z hlavních následků pasivního kouření: Děti vystavené pasivnímu kouření mají zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS), akutních respiračních infekcí, ušních infekcí včetně zhoršení astmatu. Kouření rodičů způsobuje respirační potíže u dětí a zpomaluje růst jejich plic. Vystavení dospělých pasivnímu kouření má okamžité nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, způsobuje ischemickou chorobu srdeční a rakovinu plic. Vědecké důkazy naznačují, že neexistuje bezpečná dávka kouře, což je důvodem, proč jsou nekuřácké nemocnice a veřejné prostory TAK důležité z hlediska veřejného zdraví. Jen zcela nekuřácké vnitřní veřejné prostory chrání nekuřáky před expozicí tabákovému kouři. Oddělení kuřáckých prostor, čištění vzduchu a větrání budov nelze považovat za dostatečnou ochranu nekuřáků před pasivním kouřením. 22

23 Dobrou zprávou je, že zanechání kouření v každém věku snižuje riziko úmrtí v důsledku nemocí souvisejících s kouřením. Ve známé studii z Velké Británie bylo sledováno více než britských lékařů po dobu 50 let. Vědci sledovali délku jejich života v souvislosti s tím, kdy přestali kouřit zda ve věku 30, 40, 50, 60 let a zjistili, že život se prodlouží i v případě, že kuřák odloží cigrety až v šedesáti. V této souvislosti platí, že čím mladší člověk přestane kouřit, tím větší počet let získá. Kuřáci umírají v průměru o 10 let dříve ve srovnání s nekuřáky. Mezi těmi, kteří pokračují v kouření, nejméně polovina zemře na nemoci způsobené kouřením. Kuřáci, kteří přestanou před 35. rokem svého života, získají 10 let a jejich doba dožití je srovnatelná s nekuřáky. 23

24 Je potřeba změnit obvyklý postup a léčbu závislosti na tabáku skutečně začlenit do standardní praxe. My sestry potřebujeme pochopit a přijmout fakt, že kouření není volba životního stylu a ani individuální volba. Jedná se o nemoc, chronický recidivující stav, s definovanou příčinou a příznaky. 24

25 Podívejme se nyní na některé bezprostřední i dlouhodobé výhody odvykání. Je důležité, aby sestry tyto výhody znaly, protože tak své pacienty mohou obeznámit s tím, že benefity se dostavují velmi brzy po zanechání kouření a narůstají s délkou abstinence. Například již 20 minut po zanechání kouření se zlepšuje oběhový systém. Zdravotní benefity mezi 2 týdny a 3 měsíci: zlepšení oběhu, chůze se stává snadnější, zvyšují se dechové funkce až o 30%. Po 1 až 9 měsících se obnovuje funkce řasinek, což výrazně snižuje pravděpodobnost respiračních infekcí, protože prostředí dýchacích cest je méně příznivé pro růst bakterií. Kašlání, zahlenění, sípot a dušnost se sníží. U některých pacientů se může krátce po zanechání kouření kašlání zvýšit, protože se obnoví normální funkce řasinkového epitelu. Tím dochází k efektivnějšímu čištění zbytků dehtů a dalších nahromaděných částic tabákového kouře. 25

26 Po roce klesá riziko ischemické choroby srdeční na polovinu ve srovnání s kuřákem. Mezi 5 a 15 lety se snižuje riziko mrtvice na stejnou úroveň, jaká je u lidí, kteří nikdy nekouřili. Deset let po zanechání kouření se snižuje šance zemřít v důsledku karcinomu plic na polovinu ve srovnání s tím, kdyby člověk dále kouřil. Snižuje se i pravděpodobnost onemocnění karcinomem dutiny ústní, krku, jícnu, močového měchýře, ledvin a slinivky. Po 15 letech od zanechání kouření klesne riziko ischemické choroby srdeční na úroveň srovnatelnou s nekuřáky. Nikdy není pozdě přestat kouřit a mnoho tím získat. 26

27 Proč je odvykání pro některé lidi tak náročné? Protože závislost na tabáku je chronická nemoc, která má fyzickou a behaviorální složku. Aby byla léčba závislosti na tabáku účinná, musí léčit obě složky závislosti. Dlouhodobé užívání tabáku vyústí v závislost, která je charakterizována fyzickou složkou (závislost na nikotinu) a návykem užívat tabák v určitých situacích (behaviorální část). Zatímco léky mohou pomoci zvládnout závislost na nikotinu, k čemuž se později vrátíme, návyk kouřit lze léčit pouze změnou chování, a to buď formou individuálních nebo skupinových intervencí. Kombinace behaviorální složky a léků v léčbě závislosti na tabáku tak tvoří nejlepší přístup. 27

28 Inhalace tabákového kouře je účinným prostředkem dodání nikotinu do do centrálního nervového systému. Po vdechnutí se nikotin rychle vstřebá přes respirační epitel do krevního oběhu, odkud se dostává přes krkavice do centrálního nervového systému. Snadno proniká hematoencefalickou bariérou, čímž je mozek přechodně vystaven vysoké koncentraci nikotinu. Odhaduje se, že nikotin se dostane do mozku během 11 vteřin od vdechnutí. Koncentrace nikotinu v mozku rychle klesá v důsledku jeho systémové distribuce. Tento graf znázorňuje tepenné a žilní koncentrace nikotinu po vykouření cigarety. Do 1 minuty po kouření je koncentrace nikotinu v tepenném řečišti téměř sedmkrát vyšší než v žilním systému. Toto rychlé zvýšení koncentrace nikotinu v centrálním nervovém systému má za následek téměř okamžitý účinek, čímž posiluje behaviorální návyk kouřit. Výsledkem je stimulace k opakovanému užívání. 28

29 Mnoho kuřáků a i zdravotníků se domnívá, že kouření je pouze zlozvykem. Výzkum ukázal, že závislost na tabáku je chronické onemocnění s biologickou podstatou. Odborníci na závislosti a drogy považují závislost na nikotinu za formu chronické nemoci mozku. Nikotin stimuluje uvolňování neurotransmiterů včetně dopaminu, který aktivuje dopaminovou cestu odměny. Tím navodí libé pocity, což nutí k opakovanému užívání látky. Při chronickém podávání se vyvíjí tolerance k chování a kardiovaskulárním účinkům v průběhu dne. Když uživatelé tabáku náhle přeruší užívání nikotinu, objeví se u nich abstinenční příznaky. Tyto abstinenční příznaky slouží jako silný podnět k opakovanému užívávání nikotinu a k relapsu. 29

30 Jak bylo vidět na předešlém slidu, kuřáci důsledně regulují příjem tabákového kouře tak, aby urželi relativně konstatní hladinu nikotinu v těle, aby: Zabránili abstinenčním příznakům Udržovali pocit odměny Upravili náladu (např. zvládnutí stresu nebo úzkosti) Ačkoliv si to většina kuřáků nemusí uvědomovat, jsou schopni změnit dodávku nikotinu mnoha způsoby, včetně toho, že Kouří častěji Kouří intenzivněji (například delší nebo hlubší inhalací, kouřením cigarety až k samotnému filtru) Ucpáním ventilačních otvorů (prsty nebo rty) na tzv. lehkých cigaretách, čímž se do plic dostane víc nikotinu (připomeňme, že tyto lehké cigarety jsou stejně škodlivé jako jiné cigarety). 30

31 Když se kuřáci pokoušejí přestat, zažívají abstinenční příznaky někteří pacienti však s vyšší intenzitou a frekvencí než jiní. Abstinenční příznaky se objevují, protože nikotin je vysoce návykovou drogou. Nikotinový abstinenční syndrom může být definován jako skupina fyzických a psychických příznaků, které závislý na tabáku pociťuje, když jeho mozek nedostane svou dávku nikotinu. Závažnost a trvání těchto příznaků se u každého liší. Závislost na tabáku je součásní Mezinárodní klasifikace nemocí. 31

32 Pokud dojde k náhlému přerušení užívání nikotinu, může se objevit jeden nebo i více abstinenčních příznaků. Je důležité, aby to sestry věděly, protože hospitalizovaní kuřáci, kteří nemohou kouřit, těmito abstinenčními příznaky mohou trpět: Deprese Nespavost Podrážděnost/frustrace/vztek Úzkost Obtížné soustředění Neschopnost odpočívat, neklid Zvýšená chuť k jídlu/zvyšování hmotnosti Snížená tepová frekvence (odchylka neměřitelná svépomocně) Bažení, touha kouřit Kuřáci obvykle zažívají silnou touhu kouřit. Obecně jsou abstinenční příznaky nejintenzivnější po hodinách po zanechání kouření a postupně se snižují v průběhu následujících 2 4 týdnů. Silná touha po cigaretě ale může přetrvávat i po dobu několika měsíců až let od zanechání kouření. 32

33 Zde jsou uvedeny některé tabákové výrobky dostupné v České republice: cigarety, doutníky, dýmky, bezdýmný tabák a vodní dýmky. 33

34 Electronic Nicotine Delivery Devices/Systems, nebo-li elektronické cigarety jsou zařízení obsluhovaná baterií, které obsahují náplně s nikotinem, příchutěmi a dalšími chemickými látkami. Elektronické cigarety mění nikotin a další chemické látky zahříváním na páru, která je inhalovaná uživatelem. Tyto výrobky, které jsou snadno dostupné, neobsahují žádná zdravotní varování srovnatelná s běžnými cigaretami nebo schválenými druhy náhradní terapie nikotinem. Jsou dostupné v různých příchutích, jako například čokoláda a máta, což jsou chutě atraktivní zejména pro mládež. Je možné, že elektronické cigarety by mohly zvýšit závislost na nikotinu a konzumaci tabáku u mladých lidí. Vědci identifikovali toxické chemikálie a karcinogeny v některých z těchto výrobků. 34

35 Existuje mnoho způsobů léčby závislosti na tabáku. Je důležité pacienta na odvykání kouření připravit. Jak uvedeme později, prostředí nekuřácké nemocnice může mu v odvykání může pomoci. Pacient potřebuje podporu pro změnu chování a informace o možnosti užívání léků, které by mu mohly nejvíce pomoci přestat kouřit. V České republice je dostupná náhradní terapie nikotinem v několika formách, a to jako náplast, žvýkačka, pastilka a ústní sprej. Dalšími léky závislosti na tabáku, které působí na centrální nervový system, jsou bupropion a vareniklin. Probrání nejlepšího doporučení léčby pro každého pacienta s ošetřujícím lékařem by mělo být samozřejmostí. Připomínáme, že elektronické cigarety NEJSOU schváleným způsobem léčby závislosti na tabáku v České republice. 35

36 Proč léčíme uživatele tabáku, kuřáky? Jak už jsme uvedli, závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění a léčba této nemoci by měla být součástí rutinní praxe, stejně jako je součástí běžné praxe i léčba všech ostatních nemocí. 36

37 Připomínáme, že léčba závislosti na tabáku není pouze o lécích, ale i o změně chování. Hospitalizovaní kuřáci nesmí kouřit během pobytu v nemocnici. Mnozí z těchto pacientů zažívají abstinenční příznaky a měli by být informováni o tom, že je to běžná součást odvykacího procesu. Tito pacienti by měli být podporováni v udržení abstinence i po propuštění domů. Kuřáci odvykající bez podpory mají nižší úspěšnost v udržení abstinence po dobu delší než 1 rok. Pouze malá část pacientů se na odvykání PŘIPRAVÍ a PLÁNUJE nekuřácké situace. A právě během pobytu v nemocnici mají sestry možnost pomoci pacientům připravit se a plánovat pokus přestat kouřit. Je důležité vysvětlit pacientům nutnost změny jejich chování, protože mnozí pacienti tuto potřebu nechápou. Často si myslí, že mohou přestat jen tak, což není pravda. Behaviorální poradenství je klíčovou složkou léčby závislosti na tabáku. Úspěšné bývá nahlížení na odvykání jako na proces učení. Odvykání je tedy učení se jak NEKOUŘIT. A aby se kdokoliv cokoliv úspěšně naučil, je potřeba se připravit a mít plán. Avšak většina kuřáků nejen že nemění svoje chování, ale ani nechápe nutnost takové změny. Mnozí si myslí, že mohou přestat jen tak, jen tím, že nějak chtějí přestat. Nepřipravují se a netvoří si odvykací plán. Vyžaduje to však určité usilí a sestry v tom mohou pomoci. 37

38 Sestry mohou odvykání pacientů významně ovlivnit. Analýza jedenatřiceti studií srovnávajících ošetřovatelské intervence v jedné skupině a ve skupině s obvyklou péčí zjistila, že kuřáci, kterým asistuje při odvykání sestra, mají o 29 % větší šanci na úspěšné odvykání po dobu 6 a více měsíců. 38

39 Aby sestry pomohly pacientům změnit jejich chování, mají k dispozici řadu materiálů pro pacienty, nebo také informace, kde lze tyto materiály nalézt. Seznam zdrojů informací uvedeme v závěru této prezentace. 39

40 V České repulice byl vydán pracovní postup léčby závislosti na tabáku pro sestry. 40

41 Existuje pět kroků, které mohou sestry uplatnit v pomoci kuřákům s odvykáním. Prvním krokem je PTÁT SE KAŽDÉHO pacienta, zda-li kouří. Tabákový kouř má potenciál reagovat s mnoha léky, přičemž může měnit nejen jejich hladiny, ale také účinnost léčby jako takové. Pacienti, kteří kouří a jsou hospitalizováni, mohou zažívat abstinenční příznaky. Proto je nezbytné, aby se sestry ptaly na užívání tabáku a zaznamenaly jej do pacientské dokumentace. Mělo být to součástí běžné ošetřovatelské praxe. Dobrým způsobem, jak se zeptat na užívání tabáku, je: Kouříte Vy nebo kdokoliv ve Vaší domácnosti nebo užíváte jakýkoliv druh tabáku? Tato otázka zachytí nejen kouření cigaret, ale všechny formy užívání tabáku. Tato otázka může být následována například větami: Ptáme se našich pacientů na užívání tabáku, protože cigarety mají velký potenciál interagovat s mnohými léky. Ptáme se pacientů na užívání tabáku, protože kouření zhoršuje mnohé zdravotní problémy. Ptáme-li se na užívání tabáku, je důležité ptát se citlivě a přirozeně, zdůrazňovat starost o blaho pacienta. Na odsuzující tón pacient nejspíš pravdivě neodpoví. Je také důležité si uvědomit, že pokud pacient udává, že již nekouří, měl by následovat dotaz, kdy přestal. V některých případech, když pacient přestane kouřit během pobytu v nemocnici, může potřebovat i nadále pomoc k udržení abstinence po propouštění domů. 41

42 Všem pacientům, kteří kouří, by mělo být doporučeno přestat. Řekněte jim, že odvykání kouření je nejdůležitější věc, kterou mohou ochránit své zdraví a také zdraví jiných. Jeden z modelů, které lze využít při konzultaci s pacienty, je model pěti R: Relevance: ujistěte se, že radu zanechat kouření dáte do souvislosti s aktuálním zdravotním problémem a potenciálním zlepšením zdraví. Upozorněte pacienty na to, že zanecháním kouření ušetří peníze. Rizika kouření: připomeňte pacientům, že kouření poškozuje všechny orgány v těle, jak jsme již uvedli. Rewards (Odměny) odvykání: upozorněte na okamžité i dlouhodobé přínosy odvykání Roadblocks (Bariéry), se kterými se pacient může setkat: připomeňte pacientovi, že i když odvykání vnímá jako obtížné, je reálné a Vy, jako sestra jste zde, abyste v tom pomohla. Repetition (Opakování) rady (Krátká intervence a 5 R): opakujte intervence tak často, jak je potřeba 42

43 Zde uvádíme několik příkladů, co pacientům o odvykání kouření říkat: Odvykání kouření je důležité, mohu Vám doporučit odborníky v Centru pro závislé na tabáku. Je několik různých léků, které Vám mohou pomoci přestat. Ráda požádám lékaře, aby si s Vámi o těchto lécích promluvil. Pacienti, kteří mají odbornou pomoc při odvykání, mají větší šanci na úspěch. Pokud máte zájem, můžeme si promluvit o různých možnostech. 43

44 Třetím důležitým krokem je posoudit, zda je pacient připraven přestat a zhodnotit míru jeho závislosti na nikotinu. Ptejte se každého kuřáka, zda-li chce nyní přestat kouřit připomeňme, že v mnoha případech pacient nebude kouřit během pobytu v nemocnici. A v tomto případě se zeptejte, zda-li by pacient chtěl pokračovat v nekouření i po návratu domů. Pokud chtějí přestat kouřit, poskytněte zdroje informací a pomoc, což bude rozebráno v dalším kroku. Pokud pacient NECHCE nyní přestat kouřit, poskytněte mu pouze informace/letáky a snažte se posílit jeho motivaci. Položte mu tři otázky: Plánujete někdy přestat kouřit? [Pokud ano, pokračujte bodem Pomoc s odvykáním] V čem bude pro Vás lepší přestat kouřit v budoucnosti ve srovnání s nynějškem? Co je ta nejhorší věc, která se Vám může přihodit, pokud přestanete kouřit zítra? 44

45 Čtvrtým krokem je poskytnutí přímé pomoci s odvykáním. Domluvte se na datu zanechání kouření, ideálně během následujících 2 týdnů. Pokud ale pacient již bude abstinovat během pobytu v nemocnici, měly bychom jej podpořit ve vnímání hospitalizace jako příležitosti přestat. Proberte s pacientem, jak získat podporu v rodině, u přátel a kolegů. Rozeberte minulé pokusy o odvykání co pomohlo, co vedlo k relapsu. Připravte pacienta na potíže, které se mohou objevit během kritických prvních týdnů, včetně abstinenčních příznaků. 45

46 Další aktivity související s pomocí pacientům v odvykání zahrnují: Identifikace důvodů k odvykání a benefitů z odvykání, jak už jsme uvedli. Intervence pro úspěšné odvykání. Zdůrazněte: Úplná abstinence je důležitá, ani jedno potažení. Pití alkoholu je silně spojeno s relapsem, takže je potřeba se alkoholu vyhnout, je-li to možné. Další kuřáci v domácnosti mohou bránit úspěšnému odvykání, požádejte rodinu a přátele, aby nekouřili ve Vaší přítomnosti, což může usnadnit odvykání. 46

47 Pátý krok je VELMI důležitý: Plánování kontrolních návštěv. Výzkumy ukázaly, že jakmile je pacient propuštěn z nemocnice, bude výrazně profitovat z dalšího sledování a podpory v udržení abstinence. Je-li to možné, plánujte kontrolní návštěvy a informujte zdravotníky, kteří se po propuštění ujmou pacienta, že se snaží přestat kouřit. Další možností je pacienta odkázat na Linku pro odvykání kouření. Také Linky pro odvykání kouření zvyšují úspěšnost. 47

48 Jedním z dostupných zdrojů, jak pomoci Vašim pacientům, zejména v období sledování, je doporučit pacientovi Linku pro odvykání kouření. Česká republika má dobře zavedenou Linku pro odvykání kouření. Dostupné služby přes Linku pro odvykání kouření zahrnují telefonické poradenství a doporučení do specializovaného Centra pro závislé na tabáku. 48

49 Jak jsme již řekli dříve, relaps je součástí procesu odvykání a není příznakem selhání. Relaps znamená, že se kuřák vrátí ke kouření po nějaké době nekouření: hodinách, dnech nebo měsících. Recidivy jsou běžnou a normální součástí odvykání kouření. Většina kuřáků podnikne mnoho pokusů přestat kouřit před tím, než se jim povede dlohodobě abstinovat. Chuť na cigarety trvající jeden nebo dva měsíce od zanechání kouření neznamená selhání. Odvykání zahrnuje učení se novým způsobům běžných denních aktivit. 49

50 Další věci, které je potřeba vědět o relapsu: Přestat kouřit znamená učit se nové způsoby prožívání dne. Mnoho kuřáků relabuje proto, že nezvládnou naplánovat si předem, co budou dělat při touze po cigaretě nebo nepřemýšlejí o situacích, které u nich mohou vzbudit chuť na cigaretu. Sestry mohou pomoci pacientům naplánovat jejich odvykání a možnosti, jak odolat relapsu. Sestry musí připomenout pacientovi nutnost dalšího pokusu přestat poté, co se dostavil relaps. Sestry mohou pomoci kuřákům, kteří relabovali, opět pomoci přestat kouřit důrazem na vnímání relapsu jako poučení pro příště, nikoli jako důkazu neschopnosti přestat kouřit. 50

51 Další informace o léčbě závislosti na tabáku a kontrole tabáku mohou být nalezeny zde. 51

52 Doufáme, že jsme vás přesvědčili o významu sester v pomoci pacientům s odvykáním kouření a poskytli Vám přehled postupů. Kuřáci skutečně očekávají podporu zdravotníků v odvykání, i od sester. Pokud by každá z více než zdravotních sester v České republice pomohla přestat kouřit 7 pacientům ročně, jen samotné sestry by mohly zdvojnásobit počet bývalých kuřáků v ČR v rámci jednoho roku. Můžete velmi ovlivnit životy svých pacientů! 52

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Den bez tabáku Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí České republiky 31. květen

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN Pavel Chrbolka Šimon Celerýn Radka Bočánková V Praze dne 2.10.2003-1 - Obsah : 1) Úvod 2) Metodika 3) Výsledky 4)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2008 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 31. květen Světový den bez tabáku Světová zdravotnická organizace každoročně vyhlašuje 31. květen jako Světový

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) 21.10.2010 Úřední věstník Evropské unie C 285 E/63 Nekuřácké prostředí P7_TA(2009)0100 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) Evropský parlament,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Denbez tabáku. Světový. 31. květen. Kampaň Národní sítě Zdravých měst České republiky pro rok 2012 podruhé v Bolaticích. 31.

Denbez tabáku. Světový. 31. květen. Kampaň Národní sítě Zdravých měst České republiky pro rok 2012 podruhé v Bolaticích. 31. 31. květen Světový Denbez tabáku Kampaň Národní sítě Zdravých měst České republiky pro rok 2012 podruhé v Bolaticích Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění Nemocemi plic trpí až 30 % populace NA PLICNÍ NEMOCI ZEMŘE CELOSVĚTOVĚ 10 MILIONŮ LIDÍ ROČNĚ

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT!

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT! BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT! Přestat kouřit má smysl v každém věku. Je to nelehký úkol, který vyžaduje pevnou vůli. Nicorette Vám pomůže uspět! (4) 2 Obsah: 1. Přínos ukončení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože Příbalová informace: informace pro uživatele NiQuitin Mint 2,5 mg orodispergovatelný film nicotinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

NEŽ ZAČNETE STIMULÁTOR POUŽÍVAT, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

NEŽ ZAČNETE STIMULÁTOR POUŽÍVAT, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD CZ návod k použití Stimulátor O 2 patch první elektronická pomůcka proti kouření od odborného týmu IDT France NEŽ ZAČNETE STIMULÁTOR POUŽÍVAT, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD Stimulátor O 2 patch bez nikotinu

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Postoj studentů SŠ ke kouření. Jozef Bocán

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Postoj studentů SŠ ke kouření. Jozef Bocán Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Postoj studentů SŠ ke kouření Jozef Bocán Bakalářská práce 2008 2 3 SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA SOUHRN Bakalářská práce se zabývá postojem studentů středních

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost (Léková) závislost (tentokrát doopravdy) Ústav farmakologie 17. května 2007 Závislost užívání (látky) se stává kompulzivní (většinou) centrálně působící (látky) Typy (závislosti) fyzická (abstinence) psychická

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více