Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu."

Transkript

1 Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1

2 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční podporu tohoto projektu Nadaci Bristol-Myers Squibb a také University of California, Los Angeles School of Nursing, USA. 2

3 Tohle jsou čeští partneři a spolupracovníci projektu. 3

4 Zde jsou uvedeni partneři ze Spojených statů amerických a Kanady. 4

5 Cílem projektu je vzdělávání českých sester v krátké intervenci pro odvykání kouření u hospitalizovaným pacientů. 5

6 Cíle tohoto webináře zahrnují: Přehled dopadu užívání tabáku na zdraví Přehled klíčových sociálních a ekonomických faktů souvisejících s užíváním a kontrolou tabáku v ČR Objasnění konceptu závislosti na tabáku a změny chování Možné postupy, jak zvýšit aktivitu sester v intervování u kuřáků Potřebné znalosti ke krátké intervenci sester u kouřících pacientů v rámci medicíny založené na důkazech Zdroje informací o kontrole tabáku a léčbě závislosti na tabáku 6

7 Smyslem tohoto programu je změnit to, co sestra profesionálka dělá. Konzultace o závislosti na tabáku se musí stát samozřejmou standardní dobrou sesterskou praxí stejně jako měření krevního tlaku nebo dotaz týkající se bolesti. 7

8 Proč by sestry měly s pacienty mluvit o jejich závislosti na tabáku? Protože sestry mohou udělat velkou změnu v životech svých pacientů. Pokud by každá z sester v ČR pomohla přestat jen 7 kuřákům ročně, sestry samy by tak zdvojnásobily počet bývalých kuřáků v ČR během jediného roku. 8

9 Také kód profesní etiky pro sestry a porodní asistentky v České republice podporuje roli sester při poskytování pomoci pacientům v odvykání kouření, protože tím je zároveň zdůrazněna role sestry v podpoře zdraví a prevenci nemocí. Například na straně 9 je uvedeno, že "sestra/porodní asistentka je povinna vykonávat činnosti v oblasti podpory zdraví". 9

10 V oblasti sesterských intervencí v léčbě závislosti na tabáku se objevuje hned několik výzev. Podobně jako ostatní zdravotníci, většinou dosud ani sestry na zdravotnických školách nedostávají adekvátní informace o léčbě závislosti na tabáku na základě medicíny založené na důkazech. Navíc, některé sestry samy kouří (odhadem 40 % zdravotních sester v České republice) a často začínají studium na zdravotnických školách již jako kuřačky. Zdravotnické školy a organizace musí zlepšit vzdělávání sester, aby je samotné motivolaly k nekuřáctví. Intervence založené na důkazech musí ale být začleněny do ošetřovatelské praxe bez ohledu na to, zda sestra sama kouří nebo ne. 10

11 Užívání tabáku je nejvýznamnější příčinou předčasné smrti a nemocí v ČR. Odhaduje se, že tabák je zodpovědný za úmrtí ročně, většinou u mužů a asi polovina z těchto úmrtí jsou ve věku 35 až 69 let, což představuje mladý a produktivní sektor obyvatelstva. Je důležité poznamenat, že se očekává vzestup počtu úmrtí u žen, protože ženy začaly kouřit jako muži a jak je vidět v jiných zemích, ženy, které kouří jako muži, umírají jako muži". 11

12 Mezi úmrtími způsobenými užíváním tabáku je na nádory včetně rakoviny plic, na cévních nemoci jako například cévní mozkové příhody, a na respirační nemoci jako například rozedma plic. 12

13 Prevalence kouření (denní i příležitostní kuřáci dohromady) je poměrně vysoká, kouří více než ⅓ mužů ve věku nad 15 let a více než ¼ žen. Něco málo přes 25 % dospívajících kouří, s vyšším podílem u chlapců, avšak se znatelně vysokou prevalencí i u dívek. 13

14 Asi 70 % kuřáků si přeje přestat a více než třetina kuřáků se pokoušela přestat v posledních 12 měsících. Znepokojivé je, že pouze 31 procentům kuřáků bylo zdravotníkem doporučeno přestat kouřit. Jak uvidíme v několika následujících slidech, rada přestat výrazně pomáhá v úspěšném odvykání. Je tedy škoda, že asi ⅔ kuřáků tuto radu založenou na důkazech nedostanou. Budeme o ní dále mluvit. 14

15 Dobrou zprávou je, že zdravotní varování na krabičkách cigaret pomáhají zvýšit povědomí o zdravotních dopadech kouření mezi kuřáky a co je nejdůležitější, i o možnostech podpory odvykání kouření. Nová evropská směrnice zvýšila velikost zdravotních varování. 15

16 Expozice pasivnímu kouři představuje vážné zdravotní riziko. V této oblasti je potřeba udělat ještě mnoho proto, aby všichni zaměstnanci v zemi měli zdravotně nezávadné nekuřácké pracoviště, protože nyní je více než ¼ všech zaměstnanců vystavena pasivnímu kouření na pracovišti. Je důležité uvědomit si, že všechny bary, diskotéky a podobná zařízení jsou také pracovišti a měla by být zahrnuta do nekuřácké legislativy k ochraně zdraví těch, kteří tam pracují stejně jako těch, kteří tato místa navštíví pro zábavu. 16

17 Zde jsou odhadované ekonomické ztráty v důsledku užívání tabáku pro stát jako takový a pro jednotlivce. Pro společnost: Náklady včetně zdravotních v důsledku užívání tabáku představují částku mezi 80 až 110 miliardami Kč ročně Ztráty produktivity a zaměstnanosti v důsledku užívání tabáku byly odhadnuty mezi 18 a 24 miliardami Kč ročně Pro jednotlivce: Kuřáci utratí v průměru 51 Kč denně nebo Kč měsíčně na cigarety 17

18 Nemocnice a zdravotnická zařízení mají být zcela nekuřácká. Ještě důležitější by měla být pomoc pacientům s odvykáním kouření během pobytu v nemocnici. Je to také příležitost pro všeobecné sestry probrat možnost nekuřácké domácnosti s pacienty, jejich rodinou a přáteli. Vzhledem k tomu, že pacient během pobytu v nemocnici kouřit nebude, návrat do nekuřácké domácnosti mu ulehčí pokračování v abstinenci. Můžeme dát následující rady, jak postupovat po propuštění: Rodina, přátelé a návštěvy by nikdy neměli kouřit v jejich domácnosti Děti by neměly pobývat v místech, kde je kouření dovoleno Pokud někdo kouří, měl by kouřit pouze mimo domácnost 18

19 Cigarety obsahují hodně toxických látek a mnohé z těchto látek prokazatelně způsobují nádory. Je důležité si pamatovat, že nikotin je příčinou závislosti, ale ne nemocí a úmrtí v důsledku užívání tabáku. 19

20 Podívejme se nyní na některé z hlavních zdravotních důsledků kouření: Kouření poškozuje téměř každý orgán v těle, způsobuje mnoho nemocí a zhoršuje zdraví kuřáků obecně. Odvykání kouření má okamžitý i dlouhodobý přínos, snižuje rizika řady souvisejících nemocí a zlepšuje zdraví obecně. Kouření cigaret se strojově naměřeným nižším obsahem nikotinu a dehtů (tzv. light ) není méně nebezpečné. Seznam nemocí způsobených kouřením se nadále rozšiřuje, jak uvidíme na následujícím slidu. Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí a má negativní dopady na lidi v kterémkoliv věku. Poškozuje nenarozené děti, kojence, děti ve školním věku, adolescenty, dospělé i seniory. 20

21 Zde jsou uvedeny některé z nemocí způsobených kouřením. Jako zdravotní sestry se denně setkáváme s pacienty trpícími jednou nebo i hned několika následujícími nemocemi. Nádory Akutní myeloidní leukémie, nádory močového měchýře a ledvin, děložního čípku, jícnu, žaludku, hrtanu, plic, dutiny ústní a hltanu, a nádory slinivky. Plicní nemoci Akutní respirační onemocnění: Nemoci horních dýchacích cest (rhinitida, sinusitida, laryngitida, pharyngitida) Nemoci dolních dýchacích cest (bronchitida, pneumonie): Chronické respirační nemoci: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Respirační příznaky (kašel, zahlenění, sípání, dušnost) Zhoršená kompenzace astmatu Snížené plicní funkce Krardiovaskulární nemoci Aneurysma abdominální aorty, nemoci věnčitých tepen (angina pectoris, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu), cerebrovaskulární nemoci (transitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda), nemoci periferních tepen. Poruchy reprodukce Snížená plodnost u žen, častější komplikace v těhotenství (předčasný porod, předčasný odtok plodové vody, placenta previa, odloučení placenty, předčasný porod, nízká porodní hmotnost), kojenecká úmrtnost (syndrom náhlého úmrtí kojenců). Další účinky A jak jsme na slidu viděli, mnoho dalších nemocí jako šedý zákal, osteoporóza, zhoršené hojení ran atd. 21

22 Jak již bylo uvedeno dříve, expozice pasivnímu kouření také způsobuje nemoci a úmrtí. Ačkoli se to tabákový průmysl snaží popírat, žádné pochybnosti o tom dnes již nejsou: pasivní kouření způsobuje předčasná úmrtí a nemoci u VŠECH NEkuřáků. Některé z hlavních následků pasivního kouření: Děti vystavené pasivnímu kouření mají zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS), akutních respiračních infekcí, ušních infekcí včetně zhoršení astmatu. Kouření rodičů způsobuje respirační potíže u dětí a zpomaluje růst jejich plic. Vystavení dospělých pasivnímu kouření má okamžité nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, způsobuje ischemickou chorobu srdeční a rakovinu plic. Vědecké důkazy naznačují, že neexistuje bezpečná dávka kouře, což je důvodem, proč jsou nekuřácké nemocnice a veřejné prostory TAK důležité z hlediska veřejného zdraví. Jen zcela nekuřácké vnitřní veřejné prostory chrání nekuřáky před expozicí tabákovému kouři. Oddělení kuřáckých prostor, čištění vzduchu a větrání budov nelze považovat za dostatečnou ochranu nekuřáků před pasivním kouřením. 22

23 Dobrou zprávou je, že zanechání kouření v každém věku snižuje riziko úmrtí v důsledku nemocí souvisejících s kouřením. Ve známé studii z Velké Británie bylo sledováno více než britských lékařů po dobu 50 let. Vědci sledovali délku jejich života v souvislosti s tím, kdy přestali kouřit zda ve věku 30, 40, 50, 60 let a zjistili, že život se prodlouží i v případě, že kuřák odloží cigrety až v šedesáti. V této souvislosti platí, že čím mladší člověk přestane kouřit, tím větší počet let získá. Kuřáci umírají v průměru o 10 let dříve ve srovnání s nekuřáky. Mezi těmi, kteří pokračují v kouření, nejméně polovina zemře na nemoci způsobené kouřením. Kuřáci, kteří přestanou před 35. rokem svého života, získají 10 let a jejich doba dožití je srovnatelná s nekuřáky. 23

24 Je potřeba změnit obvyklý postup a léčbu závislosti na tabáku skutečně začlenit do standardní praxe. My sestry potřebujeme pochopit a přijmout fakt, že kouření není volba životního stylu a ani individuální volba. Jedná se o nemoc, chronický recidivující stav, s definovanou příčinou a příznaky. 24

25 Podívejme se nyní na některé bezprostřední i dlouhodobé výhody odvykání. Je důležité, aby sestry tyto výhody znaly, protože tak své pacienty mohou obeznámit s tím, že benefity se dostavují velmi brzy po zanechání kouření a narůstají s délkou abstinence. Například již 20 minut po zanechání kouření se zlepšuje oběhový systém. Zdravotní benefity mezi 2 týdny a 3 měsíci: zlepšení oběhu, chůze se stává snadnější, zvyšují se dechové funkce až o 30%. Po 1 až 9 měsících se obnovuje funkce řasinek, což výrazně snižuje pravděpodobnost respiračních infekcí, protože prostředí dýchacích cest je méně příznivé pro růst bakterií. Kašlání, zahlenění, sípot a dušnost se sníží. U některých pacientů se může krátce po zanechání kouření kašlání zvýšit, protože se obnoví normální funkce řasinkového epitelu. Tím dochází k efektivnějšímu čištění zbytků dehtů a dalších nahromaděných částic tabákového kouře. 25

26 Po roce klesá riziko ischemické choroby srdeční na polovinu ve srovnání s kuřákem. Mezi 5 a 15 lety se snižuje riziko mrtvice na stejnou úroveň, jaká je u lidí, kteří nikdy nekouřili. Deset let po zanechání kouření se snižuje šance zemřít v důsledku karcinomu plic na polovinu ve srovnání s tím, kdyby člověk dále kouřil. Snižuje se i pravděpodobnost onemocnění karcinomem dutiny ústní, krku, jícnu, močového měchýře, ledvin a slinivky. Po 15 letech od zanechání kouření klesne riziko ischemické choroby srdeční na úroveň srovnatelnou s nekuřáky. Nikdy není pozdě přestat kouřit a mnoho tím získat. 26

27 Proč je odvykání pro některé lidi tak náročné? Protože závislost na tabáku je chronická nemoc, která má fyzickou a behaviorální složku. Aby byla léčba závislosti na tabáku účinná, musí léčit obě složky závislosti. Dlouhodobé užívání tabáku vyústí v závislost, která je charakterizována fyzickou složkou (závislost na nikotinu) a návykem užívat tabák v určitých situacích (behaviorální část). Zatímco léky mohou pomoci zvládnout závislost na nikotinu, k čemuž se později vrátíme, návyk kouřit lze léčit pouze změnou chování, a to buď formou individuálních nebo skupinových intervencí. Kombinace behaviorální složky a léků v léčbě závislosti na tabáku tak tvoří nejlepší přístup. 27

28 Inhalace tabákového kouře je účinným prostředkem dodání nikotinu do do centrálního nervového systému. Po vdechnutí se nikotin rychle vstřebá přes respirační epitel do krevního oběhu, odkud se dostává přes krkavice do centrálního nervového systému. Snadno proniká hematoencefalickou bariérou, čímž je mozek přechodně vystaven vysoké koncentraci nikotinu. Odhaduje se, že nikotin se dostane do mozku během 11 vteřin od vdechnutí. Koncentrace nikotinu v mozku rychle klesá v důsledku jeho systémové distribuce. Tento graf znázorňuje tepenné a žilní koncentrace nikotinu po vykouření cigarety. Do 1 minuty po kouření je koncentrace nikotinu v tepenném řečišti téměř sedmkrát vyšší než v žilním systému. Toto rychlé zvýšení koncentrace nikotinu v centrálním nervovém systému má za následek téměř okamžitý účinek, čímž posiluje behaviorální návyk kouřit. Výsledkem je stimulace k opakovanému užívání. 28

29 Mnoho kuřáků a i zdravotníků se domnívá, že kouření je pouze zlozvykem. Výzkum ukázal, že závislost na tabáku je chronické onemocnění s biologickou podstatou. Odborníci na závislosti a drogy považují závislost na nikotinu za formu chronické nemoci mozku. Nikotin stimuluje uvolňování neurotransmiterů včetně dopaminu, který aktivuje dopaminovou cestu odměny. Tím navodí libé pocity, což nutí k opakovanému užívání látky. Při chronickém podávání se vyvíjí tolerance k chování a kardiovaskulárním účinkům v průběhu dne. Když uživatelé tabáku náhle přeruší užívání nikotinu, objeví se u nich abstinenční příznaky. Tyto abstinenční příznaky slouží jako silný podnět k opakovanému užívávání nikotinu a k relapsu. 29

30 Jak bylo vidět na předešlém slidu, kuřáci důsledně regulují příjem tabákového kouře tak, aby urželi relativně konstatní hladinu nikotinu v těle, aby: Zabránili abstinenčním příznakům Udržovali pocit odměny Upravili náladu (např. zvládnutí stresu nebo úzkosti) Ačkoliv si to většina kuřáků nemusí uvědomovat, jsou schopni změnit dodávku nikotinu mnoha způsoby, včetně toho, že Kouří častěji Kouří intenzivněji (například delší nebo hlubší inhalací, kouřením cigarety až k samotnému filtru) Ucpáním ventilačních otvorů (prsty nebo rty) na tzv. lehkých cigaretách, čímž se do plic dostane víc nikotinu (připomeňme, že tyto lehké cigarety jsou stejně škodlivé jako jiné cigarety). 30

31 Když se kuřáci pokoušejí přestat, zažívají abstinenční příznaky někteří pacienti však s vyšší intenzitou a frekvencí než jiní. Abstinenční příznaky se objevují, protože nikotin je vysoce návykovou drogou. Nikotinový abstinenční syndrom může být definován jako skupina fyzických a psychických příznaků, které závislý na tabáku pociťuje, když jeho mozek nedostane svou dávku nikotinu. Závažnost a trvání těchto příznaků se u každého liší. Závislost na tabáku je součásní Mezinárodní klasifikace nemocí. 31

32 Pokud dojde k náhlému přerušení užívání nikotinu, může se objevit jeden nebo i více abstinenčních příznaků. Je důležité, aby to sestry věděly, protože hospitalizovaní kuřáci, kteří nemohou kouřit, těmito abstinenčními příznaky mohou trpět: Deprese Nespavost Podrážděnost/frustrace/vztek Úzkost Obtížné soustředění Neschopnost odpočívat, neklid Zvýšená chuť k jídlu/zvyšování hmotnosti Snížená tepová frekvence (odchylka neměřitelná svépomocně) Bažení, touha kouřit Kuřáci obvykle zažívají silnou touhu kouřit. Obecně jsou abstinenční příznaky nejintenzivnější po hodinách po zanechání kouření a postupně se snižují v průběhu následujících 2 4 týdnů. Silná touha po cigaretě ale může přetrvávat i po dobu několika měsíců až let od zanechání kouření. 32

33 Zde jsou uvedeny některé tabákové výrobky dostupné v České republice: cigarety, doutníky, dýmky, bezdýmný tabák a vodní dýmky. 33

34 Electronic Nicotine Delivery Devices/Systems, nebo-li elektronické cigarety jsou zařízení obsluhovaná baterií, které obsahují náplně s nikotinem, příchutěmi a dalšími chemickými látkami. Elektronické cigarety mění nikotin a další chemické látky zahříváním na páru, která je inhalovaná uživatelem. Tyto výrobky, které jsou snadno dostupné, neobsahují žádná zdravotní varování srovnatelná s běžnými cigaretami nebo schválenými druhy náhradní terapie nikotinem. Jsou dostupné v různých příchutích, jako například čokoláda a máta, což jsou chutě atraktivní zejména pro mládež. Je možné, že elektronické cigarety by mohly zvýšit závislost na nikotinu a konzumaci tabáku u mladých lidí. Vědci identifikovali toxické chemikálie a karcinogeny v některých z těchto výrobků. 34

35 Existuje mnoho způsobů léčby závislosti na tabáku. Je důležité pacienta na odvykání kouření připravit. Jak uvedeme později, prostředí nekuřácké nemocnice může mu v odvykání může pomoci. Pacient potřebuje podporu pro změnu chování a informace o možnosti užívání léků, které by mu mohly nejvíce pomoci přestat kouřit. V České republice je dostupná náhradní terapie nikotinem v několika formách, a to jako náplast, žvýkačka, pastilka a ústní sprej. Dalšími léky závislosti na tabáku, které působí na centrální nervový system, jsou bupropion a vareniklin. Probrání nejlepšího doporučení léčby pro každého pacienta s ošetřujícím lékařem by mělo být samozřejmostí. Připomínáme, že elektronické cigarety NEJSOU schváleným způsobem léčby závislosti na tabáku v České republice. 35

36 Proč léčíme uživatele tabáku, kuřáky? Jak už jsme uvedli, závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění a léčba této nemoci by měla být součástí rutinní praxe, stejně jako je součástí běžné praxe i léčba všech ostatních nemocí. 36

37 Připomínáme, že léčba závislosti na tabáku není pouze o lécích, ale i o změně chování. Hospitalizovaní kuřáci nesmí kouřit během pobytu v nemocnici. Mnozí z těchto pacientů zažívají abstinenční příznaky a měli by být informováni o tom, že je to běžná součást odvykacího procesu. Tito pacienti by měli být podporováni v udržení abstinence i po propuštění domů. Kuřáci odvykající bez podpory mají nižší úspěšnost v udržení abstinence po dobu delší než 1 rok. Pouze malá část pacientů se na odvykání PŘIPRAVÍ a PLÁNUJE nekuřácké situace. A právě během pobytu v nemocnici mají sestry možnost pomoci pacientům připravit se a plánovat pokus přestat kouřit. Je důležité vysvětlit pacientům nutnost změny jejich chování, protože mnozí pacienti tuto potřebu nechápou. Často si myslí, že mohou přestat jen tak, což není pravda. Behaviorální poradenství je klíčovou složkou léčby závislosti na tabáku. Úspěšné bývá nahlížení na odvykání jako na proces učení. Odvykání je tedy učení se jak NEKOUŘIT. A aby se kdokoliv cokoliv úspěšně naučil, je potřeba se připravit a mít plán. Avšak většina kuřáků nejen že nemění svoje chování, ale ani nechápe nutnost takové změny. Mnozí si myslí, že mohou přestat jen tak, jen tím, že nějak chtějí přestat. Nepřipravují se a netvoří si odvykací plán. Vyžaduje to však určité usilí a sestry v tom mohou pomoci. 37

38 Sestry mohou odvykání pacientů významně ovlivnit. Analýza jedenatřiceti studií srovnávajících ošetřovatelské intervence v jedné skupině a ve skupině s obvyklou péčí zjistila, že kuřáci, kterým asistuje při odvykání sestra, mají o 29 % větší šanci na úspěšné odvykání po dobu 6 a více měsíců. 38

39 Aby sestry pomohly pacientům změnit jejich chování, mají k dispozici řadu materiálů pro pacienty, nebo také informace, kde lze tyto materiály nalézt. Seznam zdrojů informací uvedeme v závěru této prezentace. 39

40 V České repulice byl vydán pracovní postup léčby závislosti na tabáku pro sestry. 40

41 Existuje pět kroků, které mohou sestry uplatnit v pomoci kuřákům s odvykáním. Prvním krokem je PTÁT SE KAŽDÉHO pacienta, zda-li kouří. Tabákový kouř má potenciál reagovat s mnoha léky, přičemž může měnit nejen jejich hladiny, ale také účinnost léčby jako takové. Pacienti, kteří kouří a jsou hospitalizováni, mohou zažívat abstinenční příznaky. Proto je nezbytné, aby se sestry ptaly na užívání tabáku a zaznamenaly jej do pacientské dokumentace. Mělo být to součástí běžné ošetřovatelské praxe. Dobrým způsobem, jak se zeptat na užívání tabáku, je: Kouříte Vy nebo kdokoliv ve Vaší domácnosti nebo užíváte jakýkoliv druh tabáku? Tato otázka zachytí nejen kouření cigaret, ale všechny formy užívání tabáku. Tato otázka může být následována například větami: Ptáme se našich pacientů na užívání tabáku, protože cigarety mají velký potenciál interagovat s mnohými léky. Ptáme se pacientů na užívání tabáku, protože kouření zhoršuje mnohé zdravotní problémy. Ptáme-li se na užívání tabáku, je důležité ptát se citlivě a přirozeně, zdůrazňovat starost o blaho pacienta. Na odsuzující tón pacient nejspíš pravdivě neodpoví. Je také důležité si uvědomit, že pokud pacient udává, že již nekouří, měl by následovat dotaz, kdy přestal. V některých případech, když pacient přestane kouřit během pobytu v nemocnici, může potřebovat i nadále pomoc k udržení abstinence po propouštění domů. 41

42 Všem pacientům, kteří kouří, by mělo být doporučeno přestat. Řekněte jim, že odvykání kouření je nejdůležitější věc, kterou mohou ochránit své zdraví a také zdraví jiných. Jeden z modelů, které lze využít při konzultaci s pacienty, je model pěti R: Relevance: ujistěte se, že radu zanechat kouření dáte do souvislosti s aktuálním zdravotním problémem a potenciálním zlepšením zdraví. Upozorněte pacienty na to, že zanecháním kouření ušetří peníze. Rizika kouření: připomeňte pacientům, že kouření poškozuje všechny orgány v těle, jak jsme již uvedli. Rewards (Odměny) odvykání: upozorněte na okamžité i dlouhodobé přínosy odvykání Roadblocks (Bariéry), se kterými se pacient může setkat: připomeňte pacientovi, že i když odvykání vnímá jako obtížné, je reálné a Vy, jako sestra jste zde, abyste v tom pomohla. Repetition (Opakování) rady (Krátká intervence a 5 R): opakujte intervence tak často, jak je potřeba 42

43 Zde uvádíme několik příkladů, co pacientům o odvykání kouření říkat: Odvykání kouření je důležité, mohu Vám doporučit odborníky v Centru pro závislé na tabáku. Je několik různých léků, které Vám mohou pomoci přestat. Ráda požádám lékaře, aby si s Vámi o těchto lécích promluvil. Pacienti, kteří mají odbornou pomoc při odvykání, mají větší šanci na úspěch. Pokud máte zájem, můžeme si promluvit o různých možnostech. 43

44 Třetím důležitým krokem je posoudit, zda je pacient připraven přestat a zhodnotit míru jeho závislosti na nikotinu. Ptejte se každého kuřáka, zda-li chce nyní přestat kouřit připomeňme, že v mnoha případech pacient nebude kouřit během pobytu v nemocnici. A v tomto případě se zeptejte, zda-li by pacient chtěl pokračovat v nekouření i po návratu domů. Pokud chtějí přestat kouřit, poskytněte zdroje informací a pomoc, což bude rozebráno v dalším kroku. Pokud pacient NECHCE nyní přestat kouřit, poskytněte mu pouze informace/letáky a snažte se posílit jeho motivaci. Položte mu tři otázky: Plánujete někdy přestat kouřit? [Pokud ano, pokračujte bodem Pomoc s odvykáním] V čem bude pro Vás lepší přestat kouřit v budoucnosti ve srovnání s nynějškem? Co je ta nejhorší věc, která se Vám může přihodit, pokud přestanete kouřit zítra? 44

45 Čtvrtým krokem je poskytnutí přímé pomoci s odvykáním. Domluvte se na datu zanechání kouření, ideálně během následujících 2 týdnů. Pokud ale pacient již bude abstinovat během pobytu v nemocnici, měly bychom jej podpořit ve vnímání hospitalizace jako příležitosti přestat. Proberte s pacientem, jak získat podporu v rodině, u přátel a kolegů. Rozeberte minulé pokusy o odvykání co pomohlo, co vedlo k relapsu. Připravte pacienta na potíže, které se mohou objevit během kritických prvních týdnů, včetně abstinenčních příznaků. 45

46 Další aktivity související s pomocí pacientům v odvykání zahrnují: Identifikace důvodů k odvykání a benefitů z odvykání, jak už jsme uvedli. Intervence pro úspěšné odvykání. Zdůrazněte: Úplná abstinence je důležitá, ani jedno potažení. Pití alkoholu je silně spojeno s relapsem, takže je potřeba se alkoholu vyhnout, je-li to možné. Další kuřáci v domácnosti mohou bránit úspěšnému odvykání, požádejte rodinu a přátele, aby nekouřili ve Vaší přítomnosti, což může usnadnit odvykání. 46

47 Pátý krok je VELMI důležitý: Plánování kontrolních návštěv. Výzkumy ukázaly, že jakmile je pacient propuštěn z nemocnice, bude výrazně profitovat z dalšího sledování a podpory v udržení abstinence. Je-li to možné, plánujte kontrolní návštěvy a informujte zdravotníky, kteří se po propuštění ujmou pacienta, že se snaží přestat kouřit. Další možností je pacienta odkázat na Linku pro odvykání kouření. Také Linky pro odvykání kouření zvyšují úspěšnost. 47

48 Jedním z dostupných zdrojů, jak pomoci Vašim pacientům, zejména v období sledování, je doporučit pacientovi Linku pro odvykání kouření. Česká republika má dobře zavedenou Linku pro odvykání kouření. Dostupné služby přes Linku pro odvykání kouření zahrnují telefonické poradenství a doporučení do specializovaného Centra pro závislé na tabáku. 48

49 Jak jsme již řekli dříve, relaps je součástí procesu odvykání a není příznakem selhání. Relaps znamená, že se kuřák vrátí ke kouření po nějaké době nekouření: hodinách, dnech nebo měsících. Recidivy jsou běžnou a normální součástí odvykání kouření. Většina kuřáků podnikne mnoho pokusů přestat kouřit před tím, než se jim povede dlohodobě abstinovat. Chuť na cigarety trvající jeden nebo dva měsíce od zanechání kouření neznamená selhání. Odvykání zahrnuje učení se novým způsobům běžných denních aktivit. 49

50 Další věci, které je potřeba vědět o relapsu: Přestat kouřit znamená učit se nové způsoby prožívání dne. Mnoho kuřáků relabuje proto, že nezvládnou naplánovat si předem, co budou dělat při touze po cigaretě nebo nepřemýšlejí o situacích, které u nich mohou vzbudit chuť na cigaretu. Sestry mohou pomoci pacientům naplánovat jejich odvykání a možnosti, jak odolat relapsu. Sestry musí připomenout pacientovi nutnost dalšího pokusu přestat poté, co se dostavil relaps. Sestry mohou pomoci kuřákům, kteří relabovali, opět pomoci přestat kouřit důrazem na vnímání relapsu jako poučení pro příště, nikoli jako důkazu neschopnosti přestat kouřit. 50

51 Další informace o léčbě závislosti na tabáku a kontrole tabáku mohou být nalezeny zde. 51

52 Doufáme, že jsme vás přesvědčili o významu sester v pomoci pacientům s odvykáním kouření a poskytli Vám přehled postupů. Kuřáci skutečně očekávají podporu zdravotníků v odvykání, i od sester. Pokud by každá z více než zdravotních sester v České republice pomohla přestat kouřit 7 pacientům ročně, jen samotné sestry by mohly zdvojnásobit počet bývalých kuřáků v ČR v rámci jednoho roku. Můžete velmi ovlivnit životy svých pacientů! 52

Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči

Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) Jak překonat tabákovou epidemii Cigarety zabíjejí polovinu svých celoživotních uživatelů.

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Léčba závislosti na tabáku Vydání: 1. 3. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 2. 2. 2010 Odborný garant: MUDr. Eva Králíková, CSc. Datum:

Více

Jak překonat tabákovou epidemii

Jak překonat tabákovou epidemii Jak překonat tabákovou epidemii Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) OBSAH: 1. Úvod 2 2. Vytvoření praxe podporující odvykání

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Host, Brno, 2006 Obsah Interview s autorem...7 Úvod...8 Dva pohledy na závislost...

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více