Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý"

Transkript

1 Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům s odvykáním. Zaznamenali jsme značný pokrok v oblasti kontroly tabáku, nicméně může být uděláno mnohem více, pokud by se celosvětově zapojilo 19 milionů všeobecných sester a porodních asistentek. 1

2 Než začneme, rádi bychom poděkovali za finanční podporu pro tento projekt: Nadaci Bristol-Myers Squibb a také University of California, Los Angeles School of Nursing, USA. 2

3 Českým partnerem projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. 3

4 Dalšími partnery projektu je Mezinárodní společnost sester v onkologické péči a School of Nursing, University of California, Los Angeles, USA. 4

5 Cílem projektu je vzdělávání sester v České republice a Polsku o možnostech jak pomoci pacientům s odvykáním kouření, včetně těch, kteří kouří po stanovení onkologické diagnózy. Kouření po stanovení takové diagnózy hraje významnou roli a pokud sestry pomohou kuřákům přestat, mohou mít výrazný dopad na léčbu a uzdravení. 5

6 Od poloviny 20. století jsou dobře známé důkazy o dopadech a ničivých zdravotních důsledcích kouření. Nyní také víme, že významnou roli v pomoci pacientům přestat kouřit mohou sehrát právě sestry. Nicméně pouze málo sester je připraveno pomoci pacientům v léčbě této chronické nemoci. Přestože kouření představuje nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu, není závislost na tabáku zahrnuta v mnoha osnovách zdravotnických škol včetně těch ošetřovatelských. To je důvodem, proč byl tento speciální webinář připraven. Vzhledem k tomu, že přibližně 30 % všech úmrtí na nádory jsou připisovány kouření, měla by být léčba závislosti na tabáku součástí dobré onkologické praxe. Cílem tohoto webináře je pomoci změnit klinickou praxi sester tak, aby kouřící onkologičtí pacienti dostali podporu, kterou potřebují. 6

7 Tento projekt má hned několik cílů. Prvým cílem je přehled statistických údajů o užívání tabáku a souvisejících úmrtnosti celosvětově a v České republice. Bude popsán vztah nádorů k užívání tabáku a expozici tabákovému kouři. Také probereme pokračování v kouření po stanovení onkologické diagnózy. 7

8 Budeme diskutovat o tom, jak může kouření negativně ovlivnit výsledek onkologické léčby a jak může zanechání kouření tyto výsledky zlepšit. Doufáme, že tento webinář pomůže sestrám nabízet léčbu závislosti na tabáku pacientům s nádorem na základě medicíny založené na důkazech. 8

9 Užívání tabáku je celosvětově stále hlavní příčinou předčasných úmrtí a onemocnění. Globálně kouří více než 1 miliarda lidí a ročně umírá předčasně asi 6 milionů lidí na nemoci způsobené kouřením. Tato úmrtí zahrnují lidí, kteří umírají kvůli expozici pasivnímu kouření. Bude-li tento trend pokračovat, odhadovaný počet úmrtí v roce 2030 je více než 8 milionů. Tyto statistiky mohou být změněny, pokud bude více lidí odvykat a budeme-li účinně chránit adolescenty, aby nezačínali kouřit. 9

10 Každá země ve východní Evropě má různé vzorce užívání tabáku. V České republice je více než 2,2 milionu kuřáků, což činí přibližně třetinu populace ve věkové skupině 15 let a starší. Kouří tedy asi třetina českých mužů a 26,3% žen, tj. jedna že čtyř. Přestože došlo k poklesu prevalence kuřáků od poloviny 80. let, kdy kouřila více než polovina mužské populace a více než třetina žen, prevalence zůstává nadále vysoká a je příčinou mnoha utrpení. Problémem je skutečnost, že kouří 25,7% mladých lidí ve věku 13 až 15 let. Naopak dobrou zprávou je, že počet odvykajících se v České republice každoročně zvyšuje. 10

11 Užívání tabáku je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí a nemocí i v Čechách. Odhadovaný počet úmrtí na nemoci způsobené tabákem byl v roce , včetně úmrtí u dospělých ve věku let. Užívání tabáku je tak odpovědno za 22 % všech předčasných úmrtí u mužů a 8 % všech předčasných úmrtí u žen. 11

12 Je obecně známo, že kouření způsobuje nádory. Tabákový kouř obsahuje tisíce složek, které tumory zapříčiňují. Zde jsou uvedeny příklady plynů a částic spjatých s nádory. Všimněte si, že nikotin není příčinou zdravotních dopadů užívání tabáku. 12

13 Tabák způsobuje 22% úmrtí na onkologická onemocnění celosvětově. Vdechování tabákového kouře způsobuje poškození plicních tkání a změny na buněčné úrovni. Tyto změny v buňkách vedou k transformacím způsobujícím růst nádorových buněk. Genetické mutace zvyšují riziko prekancerózních lézí a riziko metastáz. Odvykání kouření přináší mnoho zdravotních výhod, včetně snížení rizika vzniku nádorů. Je ale zřejmé, že zanechání kouření i po zjištění onkologické diagnózy přináší benefity. 13

14 Největší část úmrtí v důsledku kouření v České republice jsou nádorová onemocnění včetně úmrtí na karcinom plic. 14

15 Je důležité si uvědomit, že karcinom plic byl před sto lety téměř neznámou diagnózou. Byl to vzácný typ nádoru dříve, než byly cigarety vyráběné strojově a masivně propagovány. Vzhledem k tomu, že karcinom plic je v brzkých stadiích těžce diagnostikovatelný a bohužel je tedy často diagnostikován až v pokročilém stádiu, kdy je léčba svízelná, patří ke smrtelným nemocem. Karcinom plic je stále hlavní příčinou úmrtí na nádory celosvětově, přičemž většina případů je způsobena právě kouřením. Tato nemoc je téměř kompletně preventabilní, pokud eliminujeme užívání tabáku. Vyšší riziko představuje i expozice pasivnímu kouření. 15

16 Rakovina plic je nejčastějším onkologickým onemocněním na světě a České republice patří třináctá příčka v celosvětovém žebříčku z hlediska počtu případů rakoviny plic na 100,000 obyvatel. Muži v České republice mají třináctou nejvyšší úmrtnost na karcinom plic na světě. Úmrtnost českých žen je mezi prvními 25 zeměmi na světě, konkrétně na 24. místě. 16

17 Kromě rakoviny plic je i mnoho dalších nádorů způsobeno užíváním tabáku, včetně nádorů hlavy a krku, ledvin, močového měchýře, tlustého střeva, konečníku, jícnu, slinivky břišní, žaludku, jater, dělohy a děložního čípku, prostaty a myeloidní leukémie. Mnoho lidí, včetně zdravotníků, není informováno o vyšším riziku vzniku uvedených nádorů v souvislosti s užíváním tabáku. 17

18 Někteří pacienti pokračují v kouření i po onkologické diagnóze přesto, že vědí, že onemocněli v důsledku kouření. Informace o kuřáckém statusu nejsou vždy shromažďovány, nicméně v jedné americké studii kouřila polovina pacientů po roce od stanovení diagnózy karcinomu plic v časném stádiu, který byl potenciálně vyléčitelný. V jiné studii pacientů s počátečním stádiem karcinomu plic nepřestalo kouřit nebo relabovalo 30-50% kuřáků. 18

19 Ne pro všechny pacienty s rakovinou je dostupná podpora v odvykání kouření,, která může změnit úspěšnost jejich onkologické léčby. Dle studie ze Spojených států amerických se méně než polovině kuřáků s nádory dostane pomoci s odvykáním kouření. Jiná studie uvádí, že pouze 6 % kuřáků s výhledově léčitelným nádorem plic bylo intervenováno stran kouření a byly jim poskytnuty léky. 19

20 Existuje mnoho důvodů, proč pomáhat pacientům přestat kouřit po onkologické diagnóze. Víme, že pokračování v kouření ovlivňuje negativně onkologickou léčbu včetně chirurgické, radiační a chemoterapie. Naopak odvykání kouření prodlužuje dožití a snižuje riziko recidivy nebo vzniku dalších nádorů. Zanechání kouření sníží riziko jiných nemocí souvisejících s kouřením, jako je onemocnění srdce a chronická obstrukční plicní nemoc. Přestat kouřit může zlepšit příznaky a také kvalitu života. 20

21 Jsou-li onkologičtí pacienti operováni a jedná-li se o kuřáky, mají zvýšené riziko komplikací. Patří mezi ně zvýšený výskyt perioperačních a pooperačních kardiovaskulárních příhod, jako akutní infarkt myokardu a plicních komplikací, jako je embolie plicní a pneumonie. Pokračování kouření je spojeno se zhoršeným hojením ran. Tito pacienti bývají po operaci hospitalizováni déle ve srovnání s nekuřáky a mohou mít kratší dobu dožití. 21

22 Kuřáci s nádorem podstupující radioterapii mají zvýšené riziko plicních infekcí, plicní fibrózy a zánětů plic. Také mají vyšší riziko ztráty hmotnosti. Radiační terapie u kuřáků je v léčbě nádorů méně účinná. Také doba dožití je u kuřáků nižší a naopak, mají vyšší riziko dalšího primárního nádoru plic. 22

23 Kouření během chemoterapie zvyšuje výskyt nežádoucích účinků a snižuje účinnost takové terapie. Nikotin ovlivňuje metabolismus chemoterapeutik, brání buněčné smrti a podporuje růst buněk in vitro. Máme také důkazy o tom, že cílená terapie se jeví účinnější u nekuřáků než kuřáků. 23

24 Pokračování v kouření ovlivňuje komplikace léčby nádorů i u pacientů s nádory, které nevznikly v důsledku kouření. Například kuřačky s karcinomem prsu podstupující radioterapii mají větší pravděpodobnost vzniku nádorové duplicity ve srovnání s nekuřačkami. I když jsou pacienti léčeni pro onkologickou nemoc, i další nemoci v důsledku kouření mohou ovlivnit jejich zdravotní stav, rekonvalescenci a kvalitu života. Mezi tyto nemoci patří například nemoci srdce, dýchacích cest, vředová choroba gastroduodenální, osteoporóza, šedý zákal či degenerace makuly. 24

25 Dobrou zprávou je, že se objevují stále nové a nové důkazy o pozitivním vlivu zanechání kouření i po stanovení onkologické diagnózy. Mezi ně patří například snížené riziko recidivy, snížení výskytu komplikací léčby, snížení rizika nádorové duplicity, zlepšení kvality života, snížená intenzita příznaků a delší přežití. 25

26 I po zjištění rakoviny má zanechání kouření příznivý efekt na celkové zdraví. To znamená snížení rizika nemocí srdce, respiračních nemocí, vředové choroby gastroduodenální, osteoporózy, šedého zákalu či makulární degenerace. 26

27 Sestry mohou pomoci kuřákům s rakovinou významně pomoci. I jen krátká intervence má význam při odvykání kouření. To znamená: ptát se na kouření, jasně poradit pacientům přestat, posoudit ochotu přestat, pomoc s léčbou a plánování kontrolních návštěv. V případě zájmu o podrobnější informace si prosím přečtěte první webinář. 27

28 Existuje mnoho mýtů a mylných dojmů v souvislosti s léčbou závislosti na tabáku. Jedním z nich je tvrzení, že je příliš stresující přestat kouřit po stanovení onkologické diagnózy. Faktem je, že naprostá většina kuřáků se pokusí přestat po zjištění karcinomu plic. 28

29 Prvním krokem je dotaz na kuřácký status. Dotaz na kouření a jeho záznam do karty pacienta by měl být součástí Vaší rutinní praxe u onkologických pacientů. Tato informace by měla zahrnovat současné užívání tabáku a kuřáckou anamnézu včetně informací o minulých pokusech přestat kouřit. Více než 70 % kuřáků bylo tázáno na kuřácký status během návštěvy lékaře, nicméně pouze méně než polovina z nich obdržela radu přestat kouřit. Důležité je také zhodnocení expozice tabákovému kouři, protože 31 % dospělých je vystaveno pasivnímu kouření ve svých domovech. 29

30 Někdy se zdravotníci zdráhají zeptat na kouření svých pacientů, protože v nich nechtějí vyvolat pocit viny, zejména po zjištění onkologické diagnózy. K potlačení strachu ze způsobení stigmatu slouží několik strategií. Za prvé, je důležité, aby pacienti stejně jako zdravotníci pochopili důležitost této informace, jelikož kouření může ovlivnit léčbu a rekonvalescenci. Nikotin způsobuje velmi silnou závislost a již po několika týdnech může vyústit v mozkové změny způsobující obtížné odvykání. Většina kuřáků začíná kouřit v mladém věku, předtím, než si uvědomí zdravotní dopady a potenciál vyvolat závislost. Mladí neočekávají potíže s odvykáním. Kouření cigaret bylo idealizováno a masivně propagováno. Poznatky o léčbě závislosti na tabáku byly v minulosti omezené, nyní však máme k dispozici intervence na podkladě medicíny založené na důkazech. 30

31 Rada přestat kouřit po zjištění rakoviny by měla být jasná a její součástí by mělo být i sdělení zdravotních benefitů po odložení cigaret. Můžete pacientům pomoci pochopit vztah mezi kouřením a úspěšností onkologické léčby, prognózou a kvalitou života s důrazem na přínosy odvykání. Hned několik onkologických organizací doporučuje, aby se léčba závislosti na tabáku stala součástí onkologické terapie. 31

32 Je důležité posoudit připravenost pacienta přestat, jelikož Vám to poskytne informaci o minulých zkušenostech s odvykáním. I pacienti, kteří se necítí být připraveni přestat kouřit, mohou z intervence profitovat. Onkologičtí pacienti, kteří pokračují v kouření po stanovení jejich diagnózy, bývají silně závislí. Proto je dobré míru závislosti posoudit. Snadným způsobem k identifikaci silně závislých pacientů je dotaz, jak brzy po probuzení si zapalují první cigaretu. Pacienti, kteří kouří během 30 minut po probuzení, jsou silně závislí. Zjištění počtu vykouřených cigaret denně je užitečné pro další rozhodování o farmakoterapii závislosti na tabáku. 32

33 Jak již bylo uvedeno v prvním webináři, svým pacientům můžete pomoci přestat kouřit popisem nezbytných kroků úspěšného odvykání. Je důležité zmiňovat výhody odvykání pro daný případ konkrétního pacienta. Můžete probrat, jak získat podporu v rodině a u přátel. Nyní je vhodná doba k obeznámení s Linkou pro odvykání kouření, jejíž číslo je Ta může také podpořit odvykání. S konzultanty na lince nebo s lékařem si mohou promluvit i o lécích, které potlačují abstinenční příznaky a tím zvyšují šance na abstinenci od kouření. 33

34 Zajištění kontrolních návštěv po zanechání kouření je velmi důležité, protože relapsy jsou běžné. Na relaps bychom neměli nahlížet jako na selhání, nýbrž jako na zkušenost. Opakovaná snaha o zanechání kouření je žádoucí a podpora po jednotlivých pokusech velmi důležitá. Tato podpora by měla obsahovat rozbor situace, ve které pacient relaboval. Podpořte pacienta v tom, aby se svým lékařem probral možnosti využití léků k potlačení abstinenčních příznaků. Na místě jsou kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře nebo konzultace na Lince pro odvykání kouření. 34

35 I když jsme probrali význam odvykání kouření po diagnóze rakoviny, je stejně důležité intervenovat u kuřáků během rutinní skríningové onkologické praxe. To může být příležitostí ke zvýšení povědomí v populaci se zájmem o prevenci. Například mnoho žen se může dozvědět, že kouření zvyšuje riziko karcinomu čípku dělohy. Kolorektální karcinom je také příležitostí pro vzdělávání. Jak již bylo zmíněno dříve, kuřačky mají nižší úspěšnost léčby karcinomu prsu. Ty, které podstupují skríning prsů, by měly být informovány o rizicích kouření a možnostech léčby závislosti na tabáku. 35

36 Někteří mohou být překvapeni, ale léčbu závislosti na tabáku v posledních stádiích života je potřeba zvážit také. Kouření je v skutku důležitou záležitostí pro hospitalizované, včetně pacientů paliativní péče, z důvodu obav z utrpení. V Čechách jsou nekuřácké nemocnice od roku Hospitalizovaní kuřáci tak mohou trpět abstinenčními příznaky, pokud nejsou léčeni. Abstinenční příznaky se mohou projevit jako neschopnost odpočívat či podrážděnost, avšak mohou být zdravotníky přehlédnuty, nejsou-li seznámeni s kuřáckým statusem svých pacientů. Uvědomte si, že kouření zhoršuje dechové obtíže. Na sklonku života mohou vyvstat obavy z bezpečnosti, pokud pacient kouří a současně užívá oxygenoterapii. Pokud kouří tlumení pacienti, jsou také ve zvýšeném riziku, protože mají pozměněný duševní stav. Cigareta, která jim upadne, může způsobit požár ohrožující pacienta i ostatní. 36

37 Pacienti, kteří se snaží přestat kouřit, často podniknou více pokusů, než se jim podaří přestat dlouhodobě. Není vzácností, že se kuřáci, kteří přestali, vrátí ke kouření i po ukončení onkologické léčby. Většina z těchto recidiv kouření se objeví během prvního týdne odvykání. Proto je důležité i nadále monitorovat kuřácký status po zanechání kouření, zejména po ukončení onkologické terapie. Užitečné může být i zjištění, zda se kouří v rodině, protože další kuřáci v domácnosti mohou komplikovat snahy o zanechání kouření u pacientů. Kromě toho přítomnost dalších kuřáků zvyšuje riziko pasivního kouření. 37

38 Možnosti léčby v České republice neustále narůstají, takže kuřáci mají možnost získat péči, kterou potřebují. Prostřednictvím snahy Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku byly vyškoleny tisíce zdravotníků včetně sester. Po celé ČR existuje síť několika desítek Center pro závislé na tabáku. Doufáme, že tento program pomůže sestrám osvojit si léčbu závislosti na tabáku jako běžnou součást rutinní praxe, a to i u pacientů s onkologickými diagnózami. 38

39 Více informací o možnostech sester v léčbě závislosti na tabáku lze najít na webináři na stránce Další zdroje v ČR pro sestry k podpoře jejich pacientů v odvykání jsou dostupné na webech na tomto obrázku. 39

40 Mezinárodní společnost sester v onkologické péči doporučila, jak zapojit sestry do kontroly tabáku. Základem je, aby sestry pracující na onkologiích samy nekouřily a šly tak příkladem svým pacientům. Víme, že kouření představuje pro některé české zdravotníky významný problém. Bohužel i sami zdravotníci kouří a často začínají s kouřením v mladém věku. Kromě obav o dopad kouření sester na jejich vlastní zdraví je znepokojující i negativní dopad jejich kuřáckého statusu na intervenování u pacientů-kuřáků. Je doporučeno, aby zaměstnavatelé sester poskytli sestrám pomoc a podporu v léčbě závislosti na tabáku. 40

41 Mezinárodní společnost sester v onkologické péči doporučuje, aby bylo posouzení závislosti na tabáku a její léčba samozřejmou součástí veškeré onkologické péče. Podporují důležitost sester v získávání vzdělání v oblasti kontroly tabáku ve školách a během praxe. 41

42 Děkujeme za pozornost. Sestry v České republice mohou udělat významný pokrok snížením této nejvýznamnější příčiny preventabilních úmrtíi a utrpení. K přehledu dalších materiálů navštivte prosím naše stránky. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na 42

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Den bez tabáku Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí České republiky 31. květen

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN Pavel Chrbolka Šimon Celerýn Radka Bočánková V Praze dne 2.10.2003-1 - Obsah : 1) Úvod 2) Metodika 3) Výsledky 4)

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2007 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 WORLD HEALTH ORGANIZATION CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION CELOSVĚTOVÁ STUDIE KUŘÁCTVÍ MEZI ZDRAVOTNÍKY

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více