Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3

2 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý c h l i n i o v ý c h s t a v e b HYDRONet Hydroprojekt CZ, a.s. Táborská Praha 4 Telefon +420/ Fax +420/ Internet 2

3 Obsah: 1 Předmluva Kontakty Poznámky k formě příručky Popis prostředí programu Roletová nabídka (menu) Projekt Nový Otevřít Uložit výběr jako Import Export Do schránky Tisk Naposledy otevřené soubory Konec Editace Šachty Dialog šachet Přidat šachtu Smazat šachtu Posunout šachtu Označit šachtu Posun popisu šachty Objekty Potrubí Dialog potrubí Přidat potrubí Smazat potrubí Označit Posun popisu potrubí/stoky Povodí Dialog povodí Přidat povodí Smazat povodí Posun vrcholu Označit povodí Posun popisu povodí Rozdělit povodí Sloučit povodí Stoky Materiály

4 Databáze profilů Vzorové hektary Databáze dešťů Zobrazení Panely nástrojů Lupa - Zvětšit Lupa Zmenšit Lupa Posun Lupa Vše Podélný profil výběru Podélný profil stoky Do programu Podélný profil Kanalizace Do schránky Posun nivelety Vyrovnat sklon Zadat jednotný sklon Zadat vyrovnávací sklon směrem proti proudu vzhůru Zadat vyrovnávací sklon směrem po proudu dolů Výškový posun stoky Výpočet Nastavení Zobrazit výsledky Zobrazit výsledky v úsecích Zobrazení výsledků v objektech Přepočítat kapacitní průtok a rychlost Spustit výpočet Nástroje Označit ohradou Zrušit výběr Volba úchytu na Měření vzdálenosti Nastavení prostředí Nastavení prostředí - Zobrazení Nastavení prostředí Značky a vzdálenosti Nastavení prostředí Pera a štětce Nastavení prostředí Formáty písma Nastavení prostředí Hromadný výběr Nastavení prostředí Nová data Výběr SQL Výběr QBE QBE výběr Šachty a objekty QBE výběr Potrubí QBE výběr - Povodí QBE výběr - Stoky

5 Tématická mapa Hromadné zadání Hromadná zadání Topologická data Hromadná zadání Data povodí Hromadná zadání Vyplnění popisek Dialog uživatelských funkcí Dialog funkcí Vnitřní funkce HYDRONetu Spojené SQL funkce Funkce přídavných modulů Hromadný export podélných profilů stok Moduly Podkladové mapy Tiskové sestavy Klady listů sestav Šablony a sestavy Editor stylu Nápověda Témata nápovědy Obnova zápisu registrace Výběr jazyka Struktura databáze na Internetu Novinky Aktualizace O programu Nástrojové lišty Stavový řádek Varovná hlášení při práci s programem Stoky (viz kap ) Materiály (viz kap ) Databáze profilů (viz kap ) Podkladové mapy (viz kap ) Vektorové podkladní mapy Rastrové podkladní mapy Klady listů sestav (viz kap ) Spustit výpočet (viz kap ) Smazat výběr (viz kap.32) Zaneprázdnění serveru Hlášení o vzniklé chybě při práci Postup instalace a od-instalace programu Klávesové zkratky Seznam obrázků

6 1 PŘEDMLUVA Vážení uživatelé, dostává se Vám do rukou program HYDRONet 3 pro projektování kanalizační sítě. Tento program je jedním ze základních modulů systému, jehož autorem je Hydroprojekt CZ a.s. je první v českém jazyce pracující systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb v prostředí MS Windows, který usnadňuje a zefektivňuje práci při projektování. Svou formou i obsahem je určen především projektantům. Může být využíván jak velkými projektovými a konzultačními společnostmi, tak malými firmami a samostatnými projektanty k navrhování a posuzování. Velkou výhodou systému je možnost využití jednotlivých modulů samostatně, nebo v jejich vzájemném propojení. Proti neoprávněnému užívání je program chráněn klíčem (hardrock HASP) a licenčním souborem (HDP.KEY), který je součástí prvního programu systému, který jste si zakoupili. HYDRONet 3 umožňuje vkládání dat jak interaktivní "ruční" cestou, tak především přímé načtení zpracovaných dat z jiných programů (Import). 1.1 Kontakty Zpracovatelský kolektiv systému programů uvítá z Vaší strany jakékoliv náměty a připomínky, které umožní rozšířit nebo vylepšit kterýkoliv z programů systému. Svoje nápady či připomínky můžete zasílat poštou, faxem nebo em na adresu. Hydroprojekt CZ a.s systém Táborská Praha 4 telefon : fax : internet : Dále bychom si Vás dovolili upozornit na naše internetové stránky, s jejichž pomocí už delší dobu úspěšně komunikujeme s klienty. Mimo stručného popisu programů zde naleznete dvě stránky, na které je, soudě podle struktury připomínek, nutné upozornit: a) Stránka Novinky obsahuje popis nových vlastností, včetně důležitých oprav a datu posledních úprav v programech. b) Stránka Stáhněte si na která se v intervalu cca dní objevují instalace jednotlivých programů, pokud v nich nebo v instalačním programu došlo ke změně. 6

7 Na obě uvedené stránky můžete přímo přejít z programu (viz. Nápověda-> na internetu nebo Nápověda->Novinky/změny/úpravy ). Dále považujeme za vhodné připomenout, že na všechny moduly provádíme školení. Obsahem těchto školení je ukázat uživatelům, jakým způsobem lze optimálně moduly U používat. Přejeme Vám příjemnou a efektivní práci. V Praze

8 Autorská práva Hydroprojekt CZ a.s. je vlastníkem autorských práv na program a vlastníkem dokumentace o programu. Kopírování programu a dokumentace bez souhlasu Hydroprojektu CZ a.s. je zakázáno a znamenalo by porušení zákona o autorském právu. Proti neoprávněnému užívání a kopírování je program chráněn hardwarovým klíčem (hardlock HASP) a licenčním souborem (HDP.KEY). Koupí jedné instalace (licence) programu se rozumí možnost jeho používání v daném okamžiku na jednom počítači. Nákup síťové verze programu je specifikován v souladu s licenčními podmínkami v licenční smlouvě. Hydroprojekt CZ a.s. nabízí uživatelům podporu ve formě roční Servisní smlouvy. Hydroprojekt CZ a.s. si vyhrazuje právo změn či vylepšení programu a dokumentace a není odpovědný za případné škody, které by mohly v souvislosti s používáním programu HYDRONet 3 vzniknout. 1.2 Poznámky k formě příručky Přesný popis použití jednotlivých módů a funkcí je popsán v Referenční příručce a v příručkách Moduly Editor stylu, Podkladové mapy, Tiskové sestavy. V textu uživatelské příručky jsem použili následující konvenci: V takto označeném textu naleznete dobrou radu nebo tip pro práci s programem. Tomuto textu byste měli věnovat zvýšenou pozornost. Tímto piktogramem je označen text obsahující operaci, která může negativně ovlivnit práci s programem nebo daty. Slova označená ULOŽIT JAKO se odkazují na položky nabídek (menu) programu. Slova označená ZMĚNIT se odkazují na části dialogu, jako jsou editační pole či tlačítka. Slova označená SEZNAM se odkazují na dialogová okna programu. Slova označená HOME se odkazují na klávesové zkratky nebo klávesy. 8

9 2 POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU Ovládání programu se děje ze základního prostředí aplikace pomocí: roletové nabídky (menu), pomocí tlačítek na panelech nástrojů, které mají stejný význam jako odpovídající položky menu (symboly tlačítek naznačují jakou funkci provádějí), pomocí vybraných klávesových tlačítek. Obr. 1 Pohled na základní prostředí programu V dalším textu je vysvětlena funkce dané položky nabídky a pokud existuje, je také zobrazena ikona z nástrojové lišty (vykonávající ekvivalentní funkci). 9

10 2.1 Roletová nabídka (menu) Projekt Nabídka Projekt je základní položkou nabídky programu pro práci se vstupy a výstupy z programu. Nalezne se zde funkce pro načtení, uložení dat z výběru a tisk aktuálního zobrazení na monitoru. Čtvrtý oddíl obsahuje přehled pěti naposledy otevřených souborů. Lze použít k rychlému otevření projektu Nový Obr. 2 Rozbalená nabídka Projekt Položka menu Projekt Nový otevře standardní dialogové okno, kam se napíše název nového souboru a vybere se, kam se nový soubor uloží. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Projekt.. Obr. 3 Založení nového projektu 10

11 Otevřít Položka menu Projekt Otevřít otevře již založený projekt z vybraného souboru. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Projekt. Nelze mít souběžně otevřeno několik projektů v programu HYDRONet 3, lze mít otevřen pouze jeden. Obr. 4 Dialog pro otevření již vytvořeného souboru 11

12 Uložit výběr jako Položka menu Projekt Uložit výběr jako uloží na disk aktuální výběr dat pod uživatelem zvoleným jménem pomocí standardního dialogového okna. Tato funkce umožňuje vytváření datových variant. Budou uložena pouze vybraná data, včetně definice kladu listů, podkladových map, definice profilů, dešťů, materiálů, vzorových hektarů, kladů listů sestav, šablon O uložení databáze informuje Zpráva o uložení (viz Obr. 6) Touto funkcí, bez označení výběru, se nedá ukládat aktivní projekt pod jiným jménem (uložit jako )! Veškeré změny jsou zapisovány přímo do databáze. Přejmenování je možné pouze ve Správci souborů. Při ukládání výběru musí být vybráno potrubí včetně šachet, resp. objektů! Obr. 5 Dialog pro zadání jména a cesty k uložení výběrového souboru Obr. 6 Zpráva o uložení databáze 12

13 Import Položka menu Projekt Import umožňuje import dat z jiných formátů, např. ze starších verzí HYDRONetu. Dále import textových souborů (*.TXT), grafických souborů ESRI Shape file (*.SHP), souborů vytvořených v MapInfu (*.TAB, *.MIF), souborů z Autocadu (*.DXF), z Microstationu verze7 (*DGN), zdrojových a topologických dat MOUSE (*.UND,.BIN,.HGF,.MTXT), z programu MikeUrban (*.mup), z personální GEOdatabáze (*.MBD), exportovaná data z projektu LIDS (*.XML) do aktuálního otevřeného projektu. Obr. 7 Dialog pro výběr importovaných souborů A. Import textových souborů (*.txt) Textový soubor musí mít přesnou strukturu a pevná jména: Node.txt pro šachty a Pipe.txt pro potrubí (viz. Referenční příručka) 13

14 B. Import vektorových souborů (*.shp, *.tab, *.mif, *.dxf, *.dgn) funkce importuje a převádí vektory na úseky, na povodí nebo do Modulu Situace (daný modul není součástí základní instalace programu, je možné si jej dokoupit). Obr. 8 Dialogové okno Importu potrubí a převodu vektorových dat Průběh převodu grafických dat do zvoleného souboru je indikován informačním oknem o provádění procesu. Proces trvá několik minut, v závislosti na množství převáděných dat. Obr. 9 Okno průběhu importu vektorových dat 14

15 Export Položka menu Projekt Export umožňuje export dat z aktuálního otevřeného projektu do jiných formátů do formátů pro program MOUSE (*.UND,.HGF), vektorových souborů (*.DXF) do MapInfo souborů (*.TAB, *.MIF), ESRI Shape file souborů (*.SHP) a do textových souborů (*.CSV). Obr. 10 Dialogové okno pro export dat Průběh exportu dat do zvoleného souboru je indikován informačním oknem o provádění procesu. Proces trvá několik vteřin. Obr. 11 Informační okno o Exportu dat Při exportu do Textových souborů (*.csv), kde oddělovačem je čárka, jsou exportována data šachet, potrubí a povodí. 15

16 Obr. 12 Ukázka exportovaného textového souboru Šachty.csv Obr. 13 Ukázka exportovaného textového souboru Potrubí.csv 16

17 Obr. 14 Ukázka exportovaného textového souboru Povodí.csv Do schránky Položka menu Projekt Do schránky uloží aktuální zobrazení projektu do paměti ve formě enhanced meta file. Funkcí Ctrl V, (vložit) nebo Shift Insert se kopie obrazovky vloží do jiného programu, např. Word, resp. Excel. Po vložení se dá upravovat velikost zobrazení, aniž by došlo k deformaci objektu Tisk Položka menu Projekt Tisk vytiskne aktuální zobrazení na zvolené tiskárně. Velikost je dána velikostí zvoleného výstupního formátu. Tiskem map v měřítku se zabývá blok Šablony a Sestavy (viz kap ) Naposledy otevřené soubory Položka menu Projekt Naposledy otevřené soubory slouží k výběru jednoho z naposledy otevřených 5-ti projektů Konec Ukončí program HYDRONet 3. 17

18 2.1.2 Editace Nabídka Editace je základní položkou nabídky programu umožňující grafickou i tabulkovou část práce s projektem. Obr. 15 Rozbalená nabídka Editace Šachty Položka menu Editace Šachty umožňuje editaci šachet v dialogovém okně Dialog šachet. Dále jsou zde funkce pro přidání, smazání a posun šachty, výběr šachty a posun popisu šachty. Obr. 16 Rozbalená nabídka Šachty Dialog šachet Položka menu Editace Šachty Dialog šachet umožňuje editaci šachet pomocí dialogu. V tabulce jsou data pro každou šachtu, její souřadnice, kóta dna a kóta terénu, dále jméno, typ a popis šachty, kterým bude daná šachta popsána. V horní části dialogu se nacházejí dotazovaná políčka. V dolní části dialogu je mřížka se seznamem všech šachet a základních informacích o nich. V levém (šedivém) sloupci mřížky se nachází jedinečný identifikátor šachty v databázové tabulce sachty. Aby se editovaná data zapsala do databáze, je nutné kliknout myší do jiného políčka (předat fokus na jiný objekt dialogu) nebo potvrdit data stisknutím tlačítka Enter / Return na klávesnici. 18

19 Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Po aktivaci tohoto módu se vybere myší v grafickém okně šachta, pro kterou se otevře Dialog šachet. Obr. 17 Dialogové okno Dialog šachet pro šachty Obr. 18 Dialogové okno Dialog šachet pro objekt Tlačítko provede zobrazení informací o vybraných šachtách z grafického okna do dialogu šachet Toto tlačítko provede výběr šachet z dialogu šachet (výběr QBE filtrem) do grafického okna. 19

20 Toto tlačítko otevře tabulku připojeného objektu (viz Obr. 19 Dialogové okno Dialog objektů). Je aktivní (v dialogovém okně se zobrazí) pouze v případě, že vybraná šachta je typ objekt. Dotaz Jméno vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. (Příklady validního použití: a) *AB, b) AB*) Přidat šachtu Položka menu Editace Šachty Přidat šachtu vkládá šachty. Všechny údaje jsou okamžitě zapisovány do databáze. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Zobrazení, resp. velikost značky šachty, objektu, výusti se volí v Nastavení prostředí (viz. kap Nastavení prostředí), resp. barevné zobrazení značky šachty, objektu, výusti lze změnit v editoru Moduly Editor stylu - kap Editor stylu Smazat šachtu Položka menu Editace Šachty Smazat šachtu vymazává šachtu včetně napojeného potrubí. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Pokud šachtu vymažete, nedá se vrátit zpět, jedině ji znovu nakreslit (viz kap Přidat šachtu). Princip kroků zpět (UNDO / REDO) není v současné verzi k dispozici Posunout šachtu Položka menu Editace Šachty Posunout šachtu posouvá šachtu, tzn. mění její souřadnice x, y, ostatní nadefinované hodnoty zůstávají nezměněny. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. 20

21 Označit šachtu Položka menu Editace Šachty Označit šachtu vybírá jednu šachtu. Pokud je třeba vybrat více šachet, při dalším výběru šachty se drží klávesa Ctrl nebo Shift. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Výběrem šachet se z hlediska databázových relací rozumí nastavení hodnoty vybrano v tabulce sachty na hodnotu <>0 (nenulovou). Pokud je u libovolného záznamu v tabulce sachty hodnota vybrano = 0, potom šachta vybrána není Posun popisu šachty Položka menu Editace Šachty Posun popisu šachty posouvá popisky u šachet. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Posun popisu objektu. Popis šachty se zobrazuje, resp. nezobrazuje podle toho zda je volba zobrazení popisu šachet aktivní v Nastavení prostředí (viz. kap Nastavení prostředí). Totéž platí i o velikosti písma, typu písma popisu. 21

22 Objekty Položka menu Editace Objekty otevírá Dialog objektů. Dialog umožňuje editaci objektů nádrží, rozdělovacích a odlehčovacích komor, čerpacích stanic. V tabulkové části dialogu se vypíší data zvoleného typu objektu. V dolní části tabulky, v bloku Výsledky sumarizace, se zobrazí výsledky po Spuštění výpočtu (viz kap Výpočet). Výsledky sumarizace je možné standardním způsobem překopírovat do Excelu. Obr. 19 Dialogové okno Dialog objektů 22

23 Potrubí Položka menu Editace Potrubí umožňuje editaci potrubí v dialogovém okně Dialog potrubí. Dále jsou zde funkce pro operace přidání a smazání potrubí, označení úseku či celé větve a posun popisu potrubí či stoky. Obr. 20 Rozbalená nabídka Potrubí Dialog potrubí Položka menu Editace Potrubí Dialog potrubí (Obr. 21) umožňuje editaci potrubí. V tabulce jsou data k jednotlivým úsekům stokové sítě. V horní části dialogu se nacházejí dotazovaná políčka. Úsek je definován horní a dolní šachtou, výškovým napojením, sklonem, délkou. Ke každému úseku lze z databáze přiřadit profil a použitý materiál a určit typ potrubí. Bílá políčka u Horní, resp. dolní napojení jsou editovatelná, slouží k zápisu skutečné kóty horního, resp. dolního napojení úseku v šachtě. Bílá políčka Horní, resp. dolní popis jsou rovněž editovatelná, zapsaný text se bude zobrazovat nad, resp. pod daným úsekem. Po napojení úseků na povodí (viz kap Vnitřní funkce HYDRONetu) se jméno daného povodí zobrazí automaticky, resp. lze jednotlivý úsek přiřadit k povodí. Po nadefinování stoky se příslušnost úseku k jednotlivé stoce zobrazí v posledním řádku horní části tabulky. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis stoky se nad daným úsekem v grafickém okně bude, po nadefinování stoky, zobrazovat jméno stoky. V dolní části dialogu je mřížka se seznamem všech úseků a základních informacích o nich. V levém (šedivém) sloupci mřížky se nachází jedinečný identifikátor ID úseku v databázové tabulce potrubi. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Po aktivaci tohoto módu se vybere myší v grafické části úsek potrubí, pro který se otevře Dialog potrubí. Aby se editovaná data zapsala do databáze, je nutné kliknout myší do jiného políčka (předat fokus na jiný objekt dialogu) nebo potvrdit data stisknutím tlačítka Enter / Return na klávesnici. 23

24 Obr. 21 Dialogové okno Dialog potrubí Tlačítko zobrazí dialogové okno pro výběr příslušného parametru z databáze. Tlačítko provede zobrazení informací o vybraných úsecích potrubí z grafického okna do mřížky dialogu potrubí Toto tlačítko provede výběr úseků potrubí (QBE filtrem) z mřížky dialogu do grafického okna Ikonka pro přepočítání délky a sklonu v úseku, resp. v celé stokové síti. (viz. Obr. 22) Vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. Pokud je potřeba vložit nový úsek do definice Stoky, tak tlačítka Shift Home, při fokusu v poli Stoka, otevírají dialogové okno pro výběr definice stoky (viz Obr. 26) 24

25 Obr. 22 Dialogové okno pro přepočet délky a sklonu potrubí Vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. Obr. 23 Dialogové okno Dialog výběru profilu potrubí Vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. Obr. 24 Dialogové okno Dialog výběru materiálu potrubí 25

26 Vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. Obr. 25 Dialogové okno Dialog výběru povodí Vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. Obr. 26 Dialogové okno Dialog výběru stoky 26

27 Přidat potrubí Položka menu Editace Potrubí Přidat potrubí kreslí stokovou síť včetně šachet a směru toku proudění. Všechny údaje jsou okamžitě zapisovány do databáze. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Délka úseku (L) je indikována v levém dolním okně grafického okna. Pokud je do projektu implementován digitální model terénu (viz kap Moduly), je indikován i sklon navrhovaného potrubí (I). Je nutné dát si pozor na orientaci potrubí, protože při kreslení potrubí se zaznamenává i směr toku. Potrubí se kreslí po směru proudění, shora dolů. Pokud je potřeba obrátit směr proudění v úseku, resp. výběru, ikonkou (změna směru proudění) na panelu nástrojů Funkce se předefinuje směr proudění v úseku, resp. výběru úseků Smazat potrubí Položka menu Editace Potrubí Smazat potrubí vymazává daný úsek potrubí (šachty zůstávají). Definice potrubí je odstraněno z databáze. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. V módu Smazat potrubí se vymaže pouze potrubí, šachty v databázi zůstávají! Princip kroků zpět (UNDO / REDO) není v současné verzi k dispozici. 27

28 Označit Položka menu Editace Potrubí Označit slouží k vybírání potrubí. Pro pohodlnější práci jsou k dispozici 3 módy výběru. Výběrem potrubí se z hlediska databázových relací rozumí nastavení hodnoty vybrano v tabulce potrubi na hodnotu <>0 (nenulovou). Pokud je u libovolného záznamu v tabulce potrubi hodnota vybrano = 0, potom potrubí vybráno není. A. Položka menu Editace Potrubí Označit jeden úsek, vybírá pouze jeden úsek mezi šachtami. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. B. Položka menu Editace Potrubí Označit větev, vybírá všechna spojitá potrubí, která svým směrem toku vtékají do zvoleného úseku potrubí (neboli všechna potrubí nad daným úsekem). Současně se vyberou i šachty, objekty a povodí na větvích (pokud jsou úseky připojeny k povodí). Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. C. Položka menu Editace Potrubí Označit mezilehlé úseky, vybírá pouze spojité úseky mezi šachtami. Současně se vyberou i šachty, objekty a povodí (pokud jsou úseky připojeny k povodí) ve vybraných úsecích. Při označování mezilehlých úseků musí být potrubí spojité, proto pozor na směr toku v potrubí, jestliže potrubí není spojité informuje o tom Varování (viz. Obr. 27). Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Zda budou vybrány, resp. nevybrány i šachty, objekty a povodí se řídí Nastavením prostředí (viz. kap Nastavení prostředí). Pokud potřebujete vybrat najednou více úseků, větvích, při dalším výběru držte klávesu Ctrl nebo Shift. Pro zrušení výběru aktivujte mód Zrušit výběr tlačítkem nástrojů. Vybrané úseky potrubí si můžete nechat zobrazit ikonkou Dialogu potrubí (viz kap Dialog potrubí). na výběrovém panelu ve spodní části Při použití funkcí Označit je vhodné mít vypnutou Tematickou mapu buď v Zobrazení (viz.kap Nastavení prostředí), nebo přímo v Tématické mapě (viz kap Tématická mapa) jinak není vidět grafické zobrazení výběru potrubí. Jsou vidět pouze vybrané šachty, resp. objekty. 28

29 Obr. 27 Varovné hlášení při označení nespojitého potrubí Posun popisu potrubí/stoky Položka menu Editace Potrubí Posun popisu potrubí/stoky posouvá popisky u potrubí a popis stoky. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Popis. Horní, resp. dolní popis potrubí se zobrazuje, resp. nezobrazuje podle toho zda je volba zobrazení aktivní v Nastavení prostředí (viz. kap Nastavení prostředí).totéž platí i o velikosti písma, typu písma popisu. 29

30 Povodí Položka menu Editace Povodí umožňuje otevřít standardní dialogové okno Dialog povodí, které umožňuje editaci povodí. Dále jsou funkce pro přidání, smazání, posun vrcholu, označení povodí, posun popisu povodí, rozdělení a sloučení povodí. Obr. 28 Rozbalená nabídka Povodí Dialog povodí Položka menu Editace Povodí Dialog povodí edituje povodí na stokové sítě. Dialog obsahuje parametry jako plochu povodí, koeficient odtoku a retenci. Dále počet obyvatel a kategorii bytu včetně procentního vyčíslení počtu obyvatel vztažených k jednotlivým povodím. Ve střední části tabulky je horní a dolní popis povodí, který se zapíše do kolečka Hydrotechnické mapy popisujícího dané povodí. V dolní části dialogu je mřížka se seznamem všech povodí a základních informacích o nich. V levém (šedivém) sloupci mřížky se nachází jedinečný identifikátor povodí (ID) v databázové tabulce povodi. Všechny hodnoty, kromě plochy, která se načte automaticky, jsou po dvojkliku levým tlačítkem myši editovatelné. Aby se editovaná data zapsala do databáze, je nutné kliknout myší do jiného políčka (předat fokus na jiný objekt dialogu) nebo potvrdit data stisknutím tlačítka Enter / Return na klávesnici. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Po aktivaci tohoto módu se vybere myší v grafickém okně povodí, pro který se otevře Dialog povodí. 30

31 Obr. 29 Dialogové okno Dialog povodí Tlačítko Zobrazit připojené úseky zobrazí v grafickém okně připojené úseky potrubí na dané povodí. Přiřazení úseku k povodí viz kap Vnitřní funkce HYDRONetu. Tlačítko Převzít ze vzorového hektaru převezme hodnotu koeficientu odtoku z vybraného vzorového hektaru, pokud je nadefinován (viz kap Vzorové hektary. Dotaz slouží k rychlému nalezení hledaného vzorového hektaru (QBE filtrem). Tlačítko provede zobrazení informací o vybraných povodích z grafického okna do mřížky dialogu. Toto tlačítko provede výběr povodí (QBE filtrem) z mřížky dialogu do grafického okna. vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Znak * nahrazuje jakékoliv další znaky. (Příklady validního použití: a) *AB, b) AB*). 31

32 Obr. 30 Dialog pro Výběr vzorového hektaru Přidat povodí Položka menu Editace Povodí Přidat povodí kreslí povodí. Plocha povodí je okamžitě zapisována do databáze. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Barva hranice povodí, typ výplně, zobrazení vrcholů polygonu se řídí dle nastavení v Nastavení prostředí (viz. kap Nastavení prostředí). Totéž platí i o zobrazení, resp. nezobrazení povodí Smazat povodí Položka menu Editace Povodí Smazat povodí maže povodí. Povodí se vymaže i z databáze. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Pokud povodí vymažete, nedá se vrátit zpět, jedině jej znovu nakreslit (viz kap Přidat povodí). Princip kroků zpět (UNDO / REDO) není v současné verzi k dispozici. 32

33 Posun vrcholu Položka menu Editace Povodí Posun vrcholu posouvá vrchol polygonu. V databázi se automaticky aktualizuje plocha povodí. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit Označit povodí Položka menu Editace Povodí Označit povodí vybírá povodí. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Výběrem povodí se z hlediska databázových relací rozumí nastavení hodnoty vybrano v tabulce povodi na hodnotu <>0 (nenulovou). Pokud je u libovolného záznamu v tabulce povodi hodnota vybrano = 0, potom povodí vybráno není Posun popisu povodí Položka menu Editace Povodí Posun popisu povodí posouvá popisové kolečko. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Popis. Horní, resp. Dolní popis povodí se zobrazuje, resp. nezobrazuje podle toho zda je volba zobrazení aktivní v Nastavení prostředí (viz. kap Nastavení prostředí).totéž platí i o velikosti písma, typu písma popisu Rozdělit povodí Položka menu Editace Povodí Rozdělit povodí dělí povodí v rámci jednoho povodí! Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Funkce slouží k rozdělení již nakresleného povodí, s tím, že se plocha automaticky přepočítá včetně poměru počtu obyvatel a pro nová, rozdělená povodí se převezmou již nadefinované součinitele koeficient odtoku, retence, kategorie bytu i procentní zastoupení stálých obyvatel. 33

34 Sloučit povodí Položka menu Editace Povodí Sloučit povodí slučuje povodí, která mají společnou hranici. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Edit. Před sloučením je nutné daná dvě povodí vybrat a posléze teprve sloučit. Sloučené povodí přejímá všechny nadefinované hodnoty z plošně většího povodí, pouze plocha je aktualizovaná! Stoky Položka menu Editace Stoky otvírá dialogové okno (viz. Obr. 31), kde je přehled všech nadefinovaných stok, jejich jméno a barevné označení. Stoky budou, resp. nebudou zobrazeny na obrazovce barevně, zda volba zobrazení stok je aktivní v Nastavení prostředí / Zobrazení / Stoky (viz. kap Nastavení prostředí), zároveň musí být vypnuto zobrazení Tématická mapa! Definici stok je možné načíst z již vytvořeného a uloženého souboru ve tvaru *.lpf, nebo se stoky definují v programu HYDRONet3. Popis je popsán v Referenční příručce v kap Definice stok. Obr. 31 Dialogové okno Stoky Políčko pro rychlé nalezení nadefinované stoky. Vytváří QBE dotaz (filtr) do databáze a po editaci tohoto pole jsou zobrazena pouze data, která svým jménem odpovídají nastavení filtru. Mód Načíst definici stoky (*lpf) Uloží definice stok ve formátu *.lpf, pokud není označena jedna definice stoky, budou uloženy všechny, jinak se uloží pouze označená stoka. Tlačítko Vymazání definice stoky vymazává definici označené stoky. 34

35 Materiály Položka menu Editace Materiály otevírá dialogové okno, které uvádí přehled materiálů potrubí a součinitelů drsnosti zadaných do databáze. Do databáze lze vkládat nové druhy materiálů nebo z ní odstraňovat. Definice základních materiálů je podle nadefinování v Editoru databáze:default.dat (Nástroje Dialog funkcí Vnitřní funkce HYDRONetu Editor přednastavených hodnot viz kap ). Definice nového materiálu funkcí Nový v dialogovém okně Dialog materiálů potrubí (viz Obr. 32) uloží definici do databázové tabulky Material a bude součástí jen daného projektu. Obr. 32 Dialogové okno Dialog materiálů potrubí Vkládá nový řádek do tabulky pro doplnění databáze materiálu Tabulka je dvojklikem levým tlačítkem myši editovatelná. Změna se potvrdí stisknutím Enter/ Return na klávesnici. Funkce maže definici materiálu. Mód Načíst definici materiálu ve formátu *.txt Uloží definice materiálů ve formátu *.txt 35

36 Databáze profilů Položka menu Editace Databáze profilů otevírá dialogové okno, kde je přehled všech profilů potrubí zadaných do databáze. Databáze obsahuje kruhové, vejčité, tlamové, obdélníkové profily a uživatelské tvary profilů různých velikostí. Do databáze je možné vkládat nové definice tvarů a velikosti profilů. Pokud definice nového potrubí bude vytvořena a uložena v Dialogu profilu potrubí (viz Obr. 33), bude uložena jen v databázi daného projektu, v tabulkách Profily a Profily_definice. Jestliže definice bude vytvořena v Editoru databáze.default.dat (Nástroje Dialog funkcí Vnitřní funkce HYDRONetu Editor přednastavených hodnot viz kap ), definice bude součástí všech projektů. Obr. 33 Dialogové okno Dialog profilů potrubí Tabulka je dvojklikem levým tlačítkem myši editovatelná. Změna se potvrdí stisknutím Enter/ Return na klávesnici. Ikonka Nový vkládá nový řádek do tabulky pro doplnění databáze materiálu. Při návrhu velikosti profilu při výpočtu slouží tyto informace ke tvorbě seznamů profilů jednotlivých typů, z nichž se vybírá vyhovující profil! 36

37 Vzorové hektary Položka menu Editace Vzorové hektary obsahuje Zadané vzorové hektary a Součinitele odtoku pro daný typ území. Zadané vzorové hektary lze editovat, odstraňovat a přidávat nové vzorové hektary do databáze. Obě tabulky jsou po dvojkliku levým tlačítkem myši editovatelné. Nové hodnoty se potvrdí stisknutím Enter/ Return na klávesnici. Vložit nový vzorový hektar Smazání aktuálního hektaru Obr. 34 Dialogové okno Vzorové hektary Zadané vzorové hektary Obr. 35 Dialogové okno Vzorové hektary Součinitele odtoku 37

38 Databáze dešťů Položka menu Editace Databáze dešťů obsahuje databázi dešťů řady lokalit v ČR pro periodicitu výskytu p = 5, 2, 1, 0.5 rok. Do resp. z databáze se dají přidávat resp. mazat zatěžovací deště. Obr. 36 Dialogové okno Zatěžovací deště Ikonka Vložit nový zatěžovací déšť vkládá nové pole pro definování nového deště. Ikonka pro Smazání aktuálního deště. Pro Výpočet musí být v tabulce alespoň jeden záznam a navíc musí být jeden záznam zaškrtnutý, jako vyhovující déšť pro výpočet. 38

39 2.1.3 Zobrazení Položka základní nabídky programového menu Zobrazení obsahuje Panel nástrojů, lupy a posun myší a zobrazení podélných profilů stok. Obr. 37 Rozbalená nabídka Zobrazení Panely nástrojů Položka menu Zobrazení Panely nástrojů zobrazuje nebo skrývá jednotlivé panely nástrojů s tlačítky pro rychlejší aktivaci jednotlivých módů. Pokud je panel zaškrtnutý ikonkou, panel zobrazí se. Obr. 38 Rozbalená nabídka Panely nástrojů Lupa - Zvětšit Položka menu Zobrazení Lupa Zvětšit nastavuje program do módu, kdy lze kurzorem myši vybrat oblast, která bude zvětšena na maximum. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Zobrazení. Zvětšovat obraz lze i středovým kolečkem myši, resp. klávesou +. 39

40 Lupa Zmenšit Položka menu Zobrazení Lupa Zmenšit, zmenšuje zobrazení po kliknutí levým tlačítkem myši do grafického pole. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Zobrazení. Zmenšovat obraz lze i středovým kolečkem myši, resp. klávesou Lupa Posun Položka menu Zobrazení Lupa Posun posune celý obraz. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Zobrazení. Posouvat obraz lze i zmáčknutím a držením středového kolečka myši, resp. kurzorovými klávesami Lupa Vše Položka menu Zobrazení Lupa Vše zobrazí na obrazovce všechna grafická data zapsaná v databázi. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Zobrazení. Grafická data bude budou zobrazena i po stisknutí klávesy Enter/Return. Při společném stisknutí Shift Enter/Return budou zobrazena všechna data Podélný profil výběru Položka menu Zobrazení Podélný profil výběru zobrazí podélný profil vybraných úseků. Popis a zobrazení - viz kap Podélný profil stoky. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Zobrazení. Výběr úseků viz kap Označit. 40

41 Podélný profil stoky Položka menu Zobrazení Podélný profil stoky zobrazí podélný profil pro celou stoku, resp. vybraných úseků, včetně jejího staničení, kóty dna a kóty terénu. Podélný profil bez digitálního modelu terénu DMT: (viz kap Moduly) Jestliže v projektu není načten digitální model terénu, v podélném profilu jsou zobrazeny pouze šachty včetně kót terénu a kóty dna. Obr. 39 Podélný profil stoky bez digitálního modelu terénu Převede podélný profil stoky do programu / Podélný profil Kanalizace, z kterého jej lze vytisknout. Ikonka uloží Podélný profil stoky do schránky ve formátu Enhanced meta file, který lze dále vložit do jiného programu, např. Wordu, resp. Excelu. Funkce, která posouvá niveletu potrubí a upraví kótu dna šachty, resp. udělá spadiště. Funkce vyrovná sklon potrubí, neboli interpoluje kóty dna šachet, ve vybraném úseku mezi šachtami. Upravená kóta dna šachty se automaticky zapíše do databáze. Funkce změní pouze sklon potrubí mezi šachtami (kóty dna šachet se nemění) na zvolený jednotný sklon ve zvoleném úseku mezi šachtami. Funkce upravuje sklon potrubí na zvolený jednotný sklon, a to ve vybraných úsecích od dolní šachty směrem vzhůru, tzn. proti proudu. Kóty dna šachet se upraví dle sklonu potrubí. 41

42 Funkce upravuje sklon potrubí na zvolený jednotný sklon, a to ve vybraných úsecích od horní šachty směrem dolů, tzn. po proudu. Kóty dna šachet se upraví dle sklonu potrubí. Funkce posouvá celou stoku, resp. výběr o zadanou hodnotu. Podélný profil po načtení digitálního modelu terénu DMT: (viz kap Moduly) Pokud je do databáze implementován digitální model terénu, kromě šachet jsou znázorněny i lomy terénu, tzn. kóta terénu při grafickém průsečíku DMT s průmětem potrubí. Obr. 40 Podélný profil stoky při načtení digitálního modelu terénu Pokud potřebujete zoomovat, resp. posouvat podélný profil, lze to kolečkem myši, jeho otáčením, resp. zatlačením nebo kurzorovými šipkami. Okno musí být aktivní! Klávesa Enter/Return zobrazí do okna celý podélný profil. Kliknutím na šachtu se otevře Dialog šachet (viz kap Dialog šachet). Pro otevření Dialog potrubí (viz kap Dialog potrubí) je nutné držet Shift nebo Ctrl a kliknout na potrubí. 42

43 Do programu Podélný profil Kanalizace Převede podélný profil stoky do programu / Podélný profil Kanalizace, z kterého jej lze vytisknout. Pro hromadný export definic podélných profilů ve tvaru *.sxml lze použít nadefinovanou funkci viz kap Hromadný export podélných profilů stok. Program Podélný profil Kanalizace je další produkt skupiny programů. Jestliže daný program není nainstalován, Podélný profil stoky je zobrazen v programu Internet Explorer ve formátu XML Do schránky Ikonka uloží Podélný profil stoky do schránky ve formátu Enhanced meta file, který lze dále vložit do jiného programu, např. Wordu, resp. Excelu Posun nivelety Funkce, která posouvá niveletu šachty (kótu dna), resp. posune kótu napojení potrubí do šachty (udělá spadiště), při držení Shift nebo Crlt. 43

44 Vyrovnat sklon Funkce vyrovná sklon potrubí, neboli interpoluje kóty dna šachet, ve vybraném úseku mezi šachtami. Upravená kóta dna šachty se automaticky zapíše do databáze. Princip kroků zpět (UNDO / REDO) není v současné verzi k dispozici! Obr. 41 Okno pro výběr úseku pro vyrovnání sklonu 44

45 Zadat jednotný sklon Funkce změní sklon potrubí ve vybraných úsecích, podle zadání, na zvolený jednotný sklon a v dolní šachtě vytvoří napojení potrubí dle zadané hloubky (navrhne spadiště). Obr. 42 Dialogové okno pro zadání sklonu Zadat vyrovnávací sklon směrem proti proudu vzhůru Funkce upravuje sklon potrubí na zvolený jednotný sklon, a to ve vybraných úsecích od dolní šachty směrem vzhůru, tzn. proti proudu. Kóty dna šachet se upraví dle sklonu potrubí. Obr. 43 Dialogové okno pro vyrovnání sklonu směrem vzhůru 45

46 Zadat vyrovnávací sklon směrem po proudu dolů Funkce upravuje sklon potrubí na zvolený jednotný sklon, a to ve vybraných úsecích od horní šachty směrem dolů, tzn. po proudu. Kóty dna šachet se upraví dle sklonu potrubí. Obr. 44 Dialogové okno pro vyrovnání sklonu směrem dolů Výškový posun stoky Funkce posouvá kótu dna šachet a kótu terénu ve zvolených úsecích o danou výšku. Obr. 45 Dialogové okno pro zadání posunu stoky 46

47 2.1.4 Výpočet Základní nabídka programového menu Výpočet provádí výpočet kanalizační sítě racionální metodou. Obr. 46 Rozbalená nabídka Výpočet Nastavení Položka menu Výpočet Nastavení otevírá dialogové okno Nastavení výpočtu (viz. Obr. 47) Bílá políčka jsou po dvojkliku levý tlačítkem myši editovatelná. Nová hodnota se potvrdí stisknutím Enter/Return na klávesnici. Ve žlutých políčkách jsou přednastavené hodnoty viz. Editor databáze přednastavených hodnot v kap Vnitřní funkce HYDRONetu. Oblast Stoková síť a lokalita umožňuje charakterizovat danou oblast jejím jménem a zvolením typu kanalizační sítě. Výpočet jednotlivých úseků je dle skutečného typu potrubí nastaveného v Dialog potrubí (viz. Obr. 21) Pokud je typ definován jako současný stav (jednotná, splašková, dešťová), výpočet provede jen posouzení stokové sítě Pokud je typ definován jako výhledový stav (jednotná výhled, splašková výhled, dešťová výhled), výpočet provede optimální návrh profilu dle vypočítaného průtoku. Profil potrubí je brán z Editoru přednastavených hodnot (viz. kap ) Celkový počet obyvatel počítané lokality slouží k určení koeficientu denní nerovnoměrnosti. 47

48 48

49 Obr. 47 Dialogová okna Nastavení výpočtu 49

50 Zobrazit výsledky Zobrazit výsledky v úsecích Položka menu Výpočet Zobrazit výsledky v úsecích otevírá Dialog výsledků.(viz Obr. 48). Dialog přehledně edituje názvy horních a dolních šachet jednotlivých úseků potrubí, jejich profil, kapacitní a skutečný průtok a rychlost proudění ve stokové síti, skutečnou výšku plnění profilu. Hlavička výsledkové mřížky se dá upravit dle požadavků navolením zobrazení výsledků pro daný parametr (viz Obr. 49). Označením řádku v tabulce Dialog výsledků se dané potrubí zvýrazní v grafickém okně. Obr. 48 Dialog výsledků Ikonka pro nadefinování nové hlavičky výsledkové mřížky (viz Obr. 49). Ikonka pro načtení uložené definice hlavičky výsledkové mřížky ve tvaru *.txt Ikonka pro uložení definice hlavičky výsledkové mřížky ve tvaru *.txt Ikonka pro úpravu hlavičky aktuální výsledkové mřížky (viz Obr. 49). Ikonka pro smazání aktuální hlavičky výsledkové mřížky. Vše Výběr Stoka Ikonka pro uložení výsledkové tabulky do schránky ve formátu textové tabulky pro uložení ve formátu *.txt. Ikonka pro uložení výsledkové tabulky do programu MS Excel. Poznámka: Ikonka daný soubor sama založí a uloží do shodného adresáře, jako aktuální soubor HYDRONet3, pod názvem název projektu_název hlavičky.xls. Otevření souboru s vloženými výsledky je časově úměrné množství ukládaných dat. Zaškrtnutí volby zobrazení dat zobrazí všechna data Zaškrtnutí volby zobrazení dat zobrazí data ve výběru Zobrazení výsledků dle stok 50

51 Jen při zobrazení výsledků stoky Převádí a ukládá výsledkové tabulky pro jednotlivé stoky do MS Excel ve formátu Tabulek charakteristik Obr. 49 Dialogové okno pro Vytvoření, úpravu hlavičky výsledkové mřížky Tlačítko slouží k výběru položek, které následně budou zobrazeny v hlavičce výsledkové tabulky. Tlačítko slouží k odebrání navolených položek v pravém okně. Formát položky Zobrazuje, v jakém formátu bude dané číslo zobrazeno. Bílé pole ve spodní části tabulky slouží pro pojmenování nadefinované hlavičky tabulky, danou hlavičku je možné kdykoliv vyvolat v rolovacím políčku Výsledková hlavička v tab. Dialog výsledků (viz. Obr. 48 Dialog výsledků) a posléze upravit, uložit, resp. smazat. Po celkovém navolení klikněte na Použít. 51

52 Zobrazení výsledků v objektech Položka menu Výpočet Zobrazit výsledky v objektech otevírá Dialog výsledků v objektech.(viz Obr. 50) Obr. 50 Dialog výsledků v objektech Ikonka pro nadefinování hlavičky výsledkové mřížky Načte uloženou definici nastavení zobrazovaných výsledkových hodnot Uloží definici zobrazovaných výsledkových hodnot ve tvaru *.txt Ikonka pro uložení výsledkové tabulky do schránky ve formátu textové tabulky Ikonka pro uložení výsledkové tabulky do programu MS Excel. Poznámka: Ikonka daný soubor sama založí a uloží do shodného adresáře, jako aktuální soubor HYDRONet3, pod názvem název projektu_obj_table.xls. Otevření souboru s vloženými výsledky je časově úměrné množství ukládaných dat. 52

53 Přepočítat kapacitní průtok a rychlost Položka menu Výpočet Přepočítat kapacitní průtok a rychlost se použije tehdy, kdy výpočet nebyl proveden racionální metodou v programu HNET3, ale výsledky byly načteny z výpočtu pomocí simulace. Daný mód přepočítá skutečný kapacitní průtok a rychlost dle nadefinování, ale skutečný průtok a rychlost bude ponechán ze simulace Spustit výpočet Položka menu Výpočet Spustit výpočet provede výpočet stokové sítě racionální metodou podle nastavených požadavku (viz kap Nastavení). O průběhu výpočtu informuje dialog na monitoru. Výpočet trvá několik vteřin. Součastně se barevně označují úseky, na kterých již proběhl výpočet. Obr. 51 Informace o provádění výpočtu 53

54 2.1.5 Nástroje Položka základní nabídky programového menu Nástroje se dělí na čtyři oblasti. První oblast je určena pro grafickou část projektu rychlé označení výběru ohradou, zrušení výběru, volba úchytů prvků stokové sítě a měření vzdálenosti. Druhá oblast umožňuje nastavení prostředí. V třetí oblasti jsou funkce pro výběry SQL a QBE dotazy. Ve čtvrté oblasti jsou funkce pro vytvoření tématické mapy, pro hromadná zadání a dialogy funkcí a hromadný export podélných profilů stok ve formátu *.sxml. Obr. 52 Rozbalená nabídka Nástroje Označit ohradou Položka menu Nástroje Označit ohradou slouží k rychlejšímu výběru více položek většímu výběru šachet, potrubí a povodí. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Parametry, co bude ohradou vybráno se řídí dle Nastavení prostředí (viz.kap Nastavení prostředí). Vybrány budou pouze úseky potrubí, resp. povodí, jejichž definice celá leží v grafickém ohraničení Ohradou Zrušit výběr Položka menu Nástroje Zrušit výběr ruší všechny výběry. Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Výběr. Zrušením výběru se z hlediska databázových relací rozumí nastavení hodnoty vybrano v příslušné tabulce na 0 (nula). 54

55 Volba úchytu na Položka menu Nástroje Volba úchytu na nabízí volbu jednotlivých úchytů a jejich kombinaci potřebnou při kreslení stokové sítě, resp. kreslení povodí. Při kreslení lze používat libovolnou kombinaci úchytů z první skupiny a z druhé skupiny. V průběhu kreslení stokové sítě, resp. povodí lze úchyty libovolně aktivovat i deaktivovat aniž by to ovlivnilo funkci Přidat potrubí, resp. Přidat povodí, resp. Posunout vrchol povodí. Obr. 53 Rozbalená nabídka Volby úchytu na + Kombinace Úchyt na Kanalizační síť a úchyt Čára Tato kombinace úchytů se používá při kreslení povodí (aktivní mód Přidat povodí ), resp. při posunu vrcholu povodí (aktivní mód Posun vrcholu povodí ) kdy vrchol polygonu bude umístěn na potrubí kanalizační sítě. Další možnost je při aktivním módu Přidat potrubí, kdy bude umístěna další šachta do již nakresleného potrubí, které se tím rozdělí a předefinuje. + Kombinace Úchyt na Kanalizační síť a úchyt Vrchol Tato kombinace úchytů se používá při kreslení stokové sítě (při aktivním módu Přidat potrubí ), kdy bude kreslen další úsek potrubí tak, aby se napojil na stávající šachtu bez vložení nové šachty a potrubí aby bylo spojité. Další možnost použití je při dokreslování potrubí mezi již nadefinované šachty. Kombinace se použije také při kreslení povodí (aktivní mód Přidat povodí posunu vrcholu povodí (aktivní mód Posun vrcholu povodí umístěn do šachty. ), resp. při ), kdy vrchol polygonu bude 55

56 + Kombinace Úchyt na Povodí a úchyt Čára Tato kombinace úchytů se používá při kreslení povodí (aktivní mód Přidat povodí ), resp. při posunu vrcholu povodí (aktivní mód Posun vrcholu povodí ), kdy vrchol polygonu bude umístěn na hranici (čáru) jiného polygonu povodí. + Kombinace Úchyt na Povodí a úchyt Vrchol Tato kombinace úchytů se používá při kreslení povodí (aktivní mód Přidat povodí ), resp. při posunu vrcholu povodí (aktivní mód Posun vrcholu povodí ), kdy vrchol polygonu bude umístěn na vrchol jiného polygonu povodí, bez vložení dalšího vrcholového bodu. 56

57 Měření vzdálenosti Položka menu Nástroje Měření vzdálenosti měří libovolnou vzdálenost. Vzdálenost je vyznačena v levém rohu grafického prostředí, pokud je implementován Digitální model terénu (viz kap Moduly) je indikován i sklon terénu ( ). Mód je možné použít v kombinaci s úchyty (Úchyt na Kanalizační síť, Úchyt na Povodí, úchyt Čára, úchyt Vrchol viz kap Volba úchytu na ) Klávesou Esc dojde k vynulování měřítka. Obr. 54 Měření vzdálenosti bez Digitálního modelu terénu Obr. 55 Měření vzdálenosti - s implementovaným DMT 57

58 Nastavení prostředí Položka menu Nástroje Nastavení prostředí otevírá okno pro nastavení jednotlivých parametrů grafického zobrazení. (viz Obr. 57 až Obr. 63) Odpovídajícím rychlým tlačítkem je v panelů nástrojů Projekt. Veškerá nastavení se z dialogu přenášejí do systému, až po stisknutí tlačítka Použít!! Importuje (načítá) uloženou definici Nastavení prostředí ve formátu *.txt Exportuje (ukládá) nadefinované Nastavení prostředí daného projektu ve formátu *.txt. (viz Obr. 56 Dialogové okno pro uložení Nastavení prostředí). Obr. 56 Dialogové okno pro uložení Nastavení prostředí 58

59 Nastavení prostředí - Zobrazení V dialogovém okně Zobrazení zaškrtnutím ( resp. při tisku zobrazena. ) dialogu bude daná funkce na obrazovce, Veškerá nastavení se z dialogu přenášejí do systému, až po stisknutí tlačítka Použít!! Obr. 57 Dialogové okno pro nastavení Zobrazení 59

60 Nastavení prostředí Značky a vzdálenosti V dialogovém okně Značky a vzdálenosti lze nastavit velikosti zobrazení jednotlivých značek zobrazení a vzdálenosti popisů. Velikosti zobrazení jsou po dvojkliku levým tlačítkem myši editovatelná. Novou velikost potvrďte stisknutím tlačítka Enter / Return na klávesnici. Velikosti zobrazení se zadávají v milimetrech a je to velikost, resp. vzdálenost zobrazení při tisku, tzn. viditelnost na obrazovce je dána aktuálním měřítkem zobrazení. Veškerá nastavení se z dialogu přenášejí do systému, až po stisknutí tlačítka Použít!! Obr. 58 Dialogové okno pro nastavení Značek a vzdáleností 60

61 Nastavení prostředí Pera a štětce V dialogovém okně Pera a štětce lze v dialogu Pera nastavit barevné vykreslování a tloušťku čáry, v dialogu Štětce se zvolí barva a typ výplně plochy. Pro otevření oken pro změnu nastavení se klikne levým tlačítkem myši na ikony pera, resp.štětce. Obr. 59 Dialogové okno pro nastavení Pera a štětce Veškerá nastavení se z dialogu přenášejí do systému, až po stisknutí tlačítka Použít!! 61

62 Nastavení prostředí Formáty písma V dialogovém okně Formáty písma se nastavuje typ a velikost popisu jednotlivých funkcí. Velikosti zobrazení se zadávají v milimetrech a je to velikost zobrazení při tisku, tzn. viditelnost na obrazovce je dána aktuálním měřítkem zobrazení. Veškerá nastavení se z dialogu přenášejí do systému, až po stisknutí tlačítka Použít!! Obr. 60 Dialogové okno pro nastavení Písma Obr. 61 Dialogové okno pro volbu typu písma 62

63 Nastavení prostředí Hromadný výběr V dialogu Hromadný výběr lze určit, který parametr lze vybírat pomocí ohrady, resp. Výběr souvislé větve, resp. Výběr úseku mezi body (viz kap Označit). Obr. 62 Dialogové okno pro nastavení Hromadný výběr Veškerá nastavení se z dialogu přenášejí do systému, až po stisknutí tlačítka Použít!! 63

64 Nastavení prostředí Nová data V dialogu Nová data lze nadefinovat velikost profilu, materiál, typ potrubí a typ šachty pro nově kreslené úseky. Obr. 63 Dialogové okno pro Nová data Ikonka otvírá příslušné dialogové okno pro výběr viz Obr. 33 Dialogové okno Dialog profilů potrubí, resp. viz Obr. 32 Dialogové okno Dialog materiálů potrubí. 64

65 Výběr SQL Položka menu Nástroje Výběr SQL umožňuje výběr množiny dat, které jsou seskupeny dohromady na základě hodnot jedné nebo více proměnných. Výběrem šachet, potrubí, povodí se z hlediska databázových relací rozumí nastavení hodnoty vybrano v tabulce sachty, q_potrubi a povodi na hodnotu <>0 (nenulovou). Pokud je u libovolného záznamu v tabulce hodnota vybrano = 0, potom šachta, potrubí nebo povodí vybráno není. Výběr se tvoří formulováním dotazů na data v databázi. Obr. 64 Dialogové okno SQL výběr 65

66 Výběr QBE Položka menu Nástroje Výběr QBE umožňuje rychlý výběru dle zadaných parametrů. Výběrem šachet, potrubí, povodí se z hlediska databázových relací rozumí nastavení hodnoty vybrano v tabulce sachty, q_potrubi a povodi na hodnotu <>0 (nenulovou). Pokud je u libovolného záznamu v tabulce hodnota vybrano = 0, potom šachta, potrubí nebo povodí vybráno není QBE výběr Šachty a objekty Dialogového okno Šachty a objekty slouží pro výběr šachet, resp. objektů, které splňují zvolenou podmínku kótu dna, resp. kótu terénu. Vybrané šachty se na obrazovce barevně zvýrazní graficky se vyberou. Obr. 65 Dialogové okno pro QBE výběr Šachty a objekty 66

67 QBE výběr Potrubí Dialogové okno Potrubí slouží pro výběr potrubí, které splňují zadané parametry. Vybraná potrubí se na obrazovce barevně zvýrazní graficky se vyberou. Pozor: vyberou se jen úseky dle navolených parametrů, příslušné šachty se nevyberou! Pro výběr šachet k již vybraným úsekům je sestavena funkce (Nástroje Dialog funkcí Spojené SQL funkce) Obr. 66 Dialogové okno QBE výběr Potrubí 67

68 QBE výběr - Povodí Dialogové okno Povodí slouží pro výběr povodí, která splňují zadané parametry. Vybraná povodí se na obrazovce barevně zvýrazní graficky se vyberou. Obr. 67 Dialogové okno pro QBE výběr Povodí 68

69 QBE výběr - Stoky Dialogové okno Stoky slouží pro výběr stoky podle její definice. Pozor: vyberou se jen úseky dle navolených parametrů, příslušné šachty se nevyberou! Pro výběr šachet k již vybraným úsekům je sestavena funkce (Nástroje Dialog funkcí Spojené SQL funkce) Obr. 68 Dialogové okno QBE výběr Stoky 69

70 Tématická mapa Položka menu Nástroje Tématická mapa slouží k vytvoření mapy dle vlastních požadavků a parametrů. Tématická mapa může být vytvořena z individuálních hodnot nebo z rozsahu hodnot dle počtu tříd. Text v popisce, která je editovatelná, bude zobrazen jako Legenda při tisku (viz kap Šablony a sestavy) Obr. 69 Dialogové okno Tématická mapa individuální hodnoty Založit novou tématickou mapu. Smazat aktuální tématickou mapu.. Načíst definici tématické mapy ve formátu *.txt Uložit definici tématické mapy ve formátu *.txt. Přidat do popisky výsledky agregačních funkcí nad daty v databázi, přidat text do popisky. Barevné rozpětí zobrazení: Počáteční barva / Koncová barva / Změnit rozložení. 70

71 Obr. 70 Dialogové okno Tématická mapa rozsah hodnot Založit novou tématickou mapu. Smazat aktuální tématickou mapu.. Načíst definici tématické mapy ve formátu *.txt Uložit definici tématické mapy ve formátu *.txt. Přidat do popisky výsledky agregačních funkcí nad daty v databázi, přidat text do popisky. Barevné rozpětí zobrazení: Počáteční barva / Koncová barva / Změnit rozložení. 71

72 Hromadné zadání Položka menu Nástroje Hromadné zadání otvírá dialogové okno, kdy po nadefinování dojde k hromadnému předefinování dat v databázi. Princip kroků zpět (UNDO / REDO) není v současné verzi k dispozici, nová definice bude okamžitě zapsána do databáze Hromadná zadání Topologická data V dialogovém okně Topologická data lze hromadně měnit parametry ve výběru potrubí, resp. v celé vybrané stoce. Bílá políčka jsou po zaškrtnutí položky editovatelná. Tlačítko zobrazí dialogové okno pro výběr příslušného parametru z databáze. Obr. 71 Dialogové okno Hromadná zadání Topologie 72

73 Hromadná zadání Data povodí Dialogové okno Data povodí umožňuje hromadně přiřadit výběru potrubí, resp. celé stoce údaje charakterizující dané povodí. Bílá políčka jsou po zaškrtnutí položky editovatelná. Obr. 72 Dialogové okno Hromadná zadání - Data povodí 73

74 Hromadná zadání Vyplnění popisek Dialogové okno Vyplnění popisek umožňuje hromadné vyplnění textu popisu u šachet, potrubí, resp. povodí. Obr. 73 Dialogové okno pro Hromadná zadání Vyplnění popisek 74

75 Dialog uživatelských funkcí Položka menu Nástroje Uživatelské SQL funkce je další z možností, jak zadat hromadné zadání. V programu je řada SQL funkcí již vytvořena. Uživatel si na základě znalosti Struktury databáze (viz kap Struktura databáze) může sestavit nový příkaz. SQL funkce jsou ukládány do souboru faq_sql.ini. Vzhledem k tomu, že všichni uživatelné nemají práva přepisovat data v instalačních souborech, nemají administrátorská práva, každému uživateli se v prostředí Windows vytvoří adresář, do kterého budou ukládány změny např. doplněné SQL funkce. Při aktualizaci programu, program porovnává oba soubory, tzn. v instalaci a uživatelem modifikované a použije datumově novější soubor. Doporučujeme zálohovat soubor faq_sql.ini do jiného adresáře, po nadefinování dalších sql dotazů, po aktualizaci bude přepsán novějším souborem. Soubory se ukládají do adresáře: C:\Documents and Settings\jméno uživatele\data aplikací\hydronet\ Adresář \Data aplikací\ je skrytý adresář, je možné si jej nechat zobrazit, po povolení zobrazování. (např. v Total Commanderu: Konfigurace Možnosti Zobrazení Zobrazovat skryté a systémové soubory). Vložit nový SQL dotaz Smazat aktuální SQL dotaz. Uložit aktuální SQL dotaz. Obr. 74 Dialogové okno Uživatelské SQL funkce 75

76 Dialog funkcí Položka menu Nástroje Dialog funkcí otvírá dialogové okno pro výběr přednastavených funkcí Vnitřní funkce HYDRONetu Vnitřní funkce HYDRONetu sdružuje funkce, automatické napojení úseků na povodí, přejmenování šachet, editor databáze přednastavených hodnot, funkce pro napojení úseku na povodí a funkce na přepočítání staničení u nadefinovaných stok. Obr. 75 Okno Další funkce Vnitřní funkce HYDRONetu Automatické napojení úseků na povodí funkce přiřazuje všechna potrubí v projektu k povodí dle zvoleného parametru způsobu napojení. Obr. 76 Dialogové okno pro Způsob napojení na povodí 76

77 Editor databáze přednastavených hodnot souhrnná tabulka pro prohlížení a editování všech nastavených hodnot v databázi. Při vytvoření nového projektu jsou data z této databáze převedena do nově založeného projektu. Tímto lze nadefinovat oblíbené seznamy materiálů, profilů, dešťů i běžně používané hodnoty pro výpočet. Obr. 77 Dialogové okno Editor databáze Automatické jednoznačné napojení 1 úseku na 1 povodí (HGF) funkce potřebná pro další práci v programu MOUSE. Obr. 78 Dialogové okno o Způsobu napojení 77

78 Spojené SQL funkce Definice, data Spojených SQL funkcí jsou uložena v souboru fce_sql.ini. Aby se načetla nová data po jejich změně, je nutné kliknout na ikonku Nové načtení aktuálních dat. Obr. 79 Okno pro Další funkce Spojené SQL funkce Vymazání nulových potrubí jestliže jsou v projektu nadefinovány nulová potrubí, tzn. potrubí mezi dvěma šachtami, které leží na sobě, tato funkce je vymaže. V Uživatelských SQL funkcích (viz kap Dialog uživatelských funkcí) je vytvořen SQL dotaz, který nulová potrubí vybere, ale nesmaže (lze následně použít ikonku lišty). - Smazat data z výběru na nástrojové liště Edit viz kap 2.2 Nástrojové 78

79 Chybějící data šachet výpis do popisu funkce vypíše do Popisu v tabulce Dialog šachet (viz kap Dialog šachet) název chybějících dat, tzn. u šachet, kde dno je 0.00 anebo záporné číslo (hloubka šachty), resp. terén je Pokud data u šachty nechybějí, vypíše se OK. Obr. 80 Ukázka vypsání chybějících dat do Popisu šachty Funkce přídavných modulů Slouží k napojení a spuštění samostatně naprogramovaných uživatelských objektů (ve formě ActiveX DLL). 79

80 Hromadný export podélných profilů stok Položka menu Nástroje Hromadný export podélných profilů stok exportuje a ukládá definice stok ve tvaru *:sxml do shodného adresáře, ve kterém je uložen aktuální projekt. O adresáři uložení informuje okno viz Obr. 82 Uložení definic podélných profilů stok. Soubor lze následně otevřít a editovat v programu Podélné profily kanalizace, který je dalším produktem. Obr. 81 Dialogové okno Hromadný export podélných profilů stok Obr. 82 Uložení definic podélných profilů stok 80

81 2.1.6 Moduly Položka základní nabídky programového menu Moduly se dělí na samostatné moduly. Podkladové mapy umožňují načtení vektorových, resp. rastrových obrázků. Tiskové sestavy je modul pro konečný tisk projektu. Editor stylu definuje grafické zobrazení značek a čar. Moduly které nejsou v základní verzi produktu HYDRONet 3, ale je možné si je dokoupit. TERÉN je modul pro použití digitálního modelu terénu. POVODÍ je modul, který spouští funkci na tvorbu povodí a následné automatické vyplnění informací v povodí. BOBO je modul pro převod vypočtených dat ze simulačních modelů. SITUACE je modul, který umožňuje vkládání pomocných aktivních vrstev. Obr. 83 Rozbalená nabídka Moduly 81

82 Podkladové mapy Položka menu Moduly Podkladové mapy umožňuje načtení a odstranění vektorových a rastrových map. Přesný postup a popis je popsán v příručce Modul PODKLADOVÉ MAPY. Obr. 84 Dialog pro vložení Podkladových map Aktivuje nebo vypne zobrazení mapy. Zvýrazní nebo potlačí původní barvy podkladové mapy. Aktivuje nebo vypne zobrazení popisů podkladové mapy. Zvýrazňuje barvy. Otevírá dialogové okno pro volbu nové barvy u souborů *.cit. Umožňuje novou lokalizaci mapy, při přesunutí, resp. novém uloženého souboru. Ikonka Vložit novou mapu. Ikonka pro Smazání aktuální mapy. Ikonky posouvají aktuální podkladní mapu o pozici výš, resp. níž. 82

83 Tiskové sestavy Položka menu Moduly Tiskové sestavy umožňuje načtení, resp. vytvoření kladu listů sestav a tiskne daný projekt vytvořením tiskových šablon a sestav. Přesný postup a popis je popsán v příručce Modul TISKOVÉ SESTAVY. Obr. 85 Rozbalená nabídka TIskové sestavy Klady listů sestav Položka menu Moduly Tiskové sestavy Klady listů sestav otevírá dialogové okno Klady listů. Obsahuje název kladu listů, název a popis čtverce mřížky, seznam všech čtverců kladu listů. Zobrazuje souřadnice x, y levého horního a pravého dolního rohu vybraného čtverce kladu listů a určuje pro jakou šablonu/ sestavu má být použit. Klad listů bude, resp. nebude zobrazen v grafickém okno dle zaškrtnutí daného úkonu. Obr. 86 Dialogové okno Klady listů Ikonka Vložit nový klad listů, resp. Vložit nový čtverec kladu listů Ikonka pro Smazání klad listů, resp. Smazat čtverec kladu listů 83

84 Šablony a sestavy Položka menu Moduly Tiskové sestavy Šablony a sestavy otevírá standardní okno Šablony a sestavy tisku. Umožňuje vytvoření, resp. odstranění globálních šablon a individuálních sestav tisku. Tlačítko Zobrazit plní funkci náhledu v dalším okně se otevře náhled vytvořené šablony, kterou je možno dále upravovat - vkládat texty, OLE soubory, legendu, atd. V dialogovém okně se také nastaví hranice kresby pro výstupní papír, tzv. netisknutelné okraje podle dané tiskárny a pomocné značky pro skládání výkresu. Globální šablona je vytvořena pro jeden Čtverec kladu mřížky (tzn. musí být vytvořen Klad listů, viz kap ), s tím, že dané nastavení a rozvržení vložených objektů bude použito i pro tisk ostatních Čtverců kladu mřížky. Při použití Šablony nejdou měnit souřadnice mapy (jsou dány souřadnicemi Čtverce kladu mřížky), nelze vkládat více objektů Mapa.Při sestavování šablony lze využít vkládání Automatického textu. Individuální sestava je vytvořena pro libovolný výsek mapy, v jedné sestavě je možné mít více objektů Mapa v různém měřítku zobrazení. Při sestavování sestavy nelze využít vkládání Automatického textu. Obr. 87 Dialogové okno Šablony a sestavy tisku 84

85 Ikonka Vložit šablonu. Ikonka pro Smazání šablony. Ikonka Změnit formát výstupního papíru slouží k navolení tiskárny a formátu tisku. Ikonka Načíst popis z databáze - Načte rozvržení popisu šachet, potrubí, resp. povodí z databáze pro zvolenou sestavu, resp. šablonu. Ikonka Uložit popis do databáze - Uloží rozvržení popisu šachet, potrubí, resp. povodí do databáze pro zvolenou sestavu, resp. šablonu. Vymazání rozvržení popisu šachet, potrubí, resp. povodí z databáze pro zvolenou sestavu, resp. šablonu Editor stylu Položka menu Moduly Editor stylu je modul, který definuje grafické znázornění značek a čar. Uživatel si může navolit novou definici zobrazení. Definování značek a čar je detailně popsáno v příručce Modul EDITOR STYLU. Obr. 88 Rozbalená nabídka Editor stylu 85

86 2.1.7 Nápověda Položka základní nabídky programového menu Nápověda se dělí na čtyři oblasti. V první části je k dispozici nápověda o funkci a popis práce v programu. V druhém bloku jsou informace o použitém jazyku a struktura databáze. Ve třetím bloku je přímý vstup na internetové stránky. Ve čtvrtém bloku je informace o použité verzi programu. Obr. 89 Rozbalená nabídka Nápověda Témata nápovědy Položka menu Nápověda Témata nápovědy zobrazí Uživatelskou příručku ve formě nápovědy Obnova zápisu registrace Položka menu Nápověda Obnova zápisu registrace Výběr jazyka Položka menu Nápověda Výběr jazyka zobrazí dialog pro změnu jazyka. V současné době je k dispozici česká verze a verze anglická. Výběrem jednoho bloku a stisknutím Použít, dojde ke změně používaného jazyka programu HYDRONet 3, při změně jazyka je nutné mít zavřená všechna dialogová okna. 86

87 Obr. 90 Dialog pro výběr jazyka Struktura databáze Položka menu Nápověda Struktura databáze je přehled, jak jsou definovány jednotlivé tabulky databáze. Přesný opis jednotlivých názvů atributů je potřeba použít např. při vytváření SQL dotazů. Obr. 91 Struktura databáze na Internetu Položka menu Nápověda na Internetu otevírá, při připojení na internet, internetové stránky 87

88 Novinky Položka menu Nápověda Novinky otevírá, při připojení na internet, internetové stránky kde jsou informace o novinkách, změnách a úpravách v programu HYDRONet Aktualizace Položka menu Nápověda Aktualizace otevírá dialogové okno o provedení aktualizace. Aktualizaci může provádět jen uživatel s administrátorskými právy. Obr. 92 Hlášení při Aktualizaci Zvolit, zda se bude provádět aktualizace programu HYDRONet3 Obr. 93 Okno pro Aktualizaci připojení k serveru aplikace Pro pokračování potvrdit tlačítkem Provést 88

89 Obr. 94 Okno pro Aktualizaci výběr serveru připojení Zvolit server, z kterého bude aktualizace stažena Obr. 95 Okno pro Aktualizaci Stažení řídícího souboru Pro pokračování potvrdit tlačítkem Provést 89

90 Obr. 96 Okno pro Aktualizaci Vyhodnocení řídícího souboru Pro pokračování potvrdit tlačítkem Provést Obr. 97 Okno pro Aktualizaci Stažení souborů k aktualizaci Pro pokračování potvrdit tlačítkem Provést 90

91 Obr. 98 Okno pro Aktualizaci Vytvoření zálohy Pro pokračování potvrdit tlačítkem Provést Obr. 99 Okno pro Aktualizaci Vlastní aktualizace souborů Pro pokračování potvrdit tlačítkem Provést 91

92 Obr. 100 Okno pro Aktualizaci Informace o aktualizaci Obr. 101 Okno pro Aktualizaci - Dokončení Ukončení aplikace potvrdit tlačítkem Konec. 92

93 O programu Položka menu Nápověda O programu otvírá dialogové okno, které v levé části informuje o jakou se jedná verzi programu plná nebo demo verze a uvádí kontakty na zpracovatelský kolektiv. V pravé části dialogu se nachází seznam s názvy jednotlivých modulů programu spolu s jejich verzemi. V pravé dolní části jsou dále uvedeny informace o licenci (z licenčního souboru HDP.KEY) a o hardware klíči (HW klíč). Obr. 102 O programu HYDRONet 3 93

94 2.2 Nástrojové lišty V programu naleznete následující nástrojové panely: Projekt Zobrazení Výběr Mód úchytu Edit Posun popisu objektu Funkce 1. Nový projekt Založí nový projekt (viz kap Nový). 2. Otevřít projekt Otevře již založený projekt ze souboru (viz kap Otevřít). Nelze mít současně otevřeno několik projektů v programu HYDRONet 3 3. Nastavení prostředí Otevře dialogové okno pro nastavení prostředí (viz. kap Nastavení prostředí). 94

95 4. Zrušit všechny pracovní módy Zruší všechny aktivní módy. 5. Zvětšit obraz lupou Spustí pracovní mód: Zvětšení obrazu lupou (viz kap Lupa - Zvětšit). 6. Zmenšit obraz lupou Spustí pracovní mód: Zmenšení obrazu lupou (viz kap Lupa Zmenšit). 7. Posun obrazu Spustí pracovní mód: Posun obrazu myší (viz kap Lupa Posun). 8. Zobrazit vše Zobrazí všechna grafická data v největším možném výřezu, při společné aktivaci s klávesou Shift zobrazení všech dat. (viz kap Lupa Vše) 9. Zobrazit výběr maximálně Zobrazí vybraná data v největším možném měřítku. 10. Zobrazit podélný profil výběru Zobrazí podélný profil výběru (viz kap Podélný profil výběru). 11. Info / edit šachta Otevírá tabulku Dialog šachet (viz kap Dialog šachet). 12. Info / edit potrubí Otevírá tabulku Dialog potrubí (viz kap Dialog potrubí). 95

96 13. Info / edit povodí Otevírá tabulku Dialog povodí (viz kap Dialog povodí). 14. Výběr šachty Vybírá jednu šachtu (viz kap Označit šachtu). S klávesou Shift nebo Ctrl dojde k výběru více šachet. 15. Výběr povodí Vybírá jedno povodí (viz kap Označit povodí). S klávesou Shift nebo Ctrl dojde k výběru více povodí. 16. Výběr úseku potrubí Vybírá jeden úsek potrubí (viz kap Označit). S klávesou Shift nebo Ctrl dojde k výběru více jednotlivých úseků. 17. Výběr souvislé větve Vybírá souvislou větev potrubí (viz kap Označit). S klávesou Shift nebo Ctrl dojde k výběru více větví. 18. Výběr úseků mezi body Vybírá úseky potrubí mezi šachtami (viz kap Označit). S klávesou Shift nebo Ctrl dojde k výběru více úseků. 19. Výběr ohradou Vybírá šachty, potrubí a povodí pomocí ohrady (viz kap Označit ohradou). Co bude vybráno záleží na zapnutí/vypnutí v Nastavení prostředí Hromadný výběr (viz kap Nastavení prostředí Hromadný výběr) 20. Zrušit výběr Ruší výběry všech dat (viz kap Zrušit výběr). 96

97 21. Úchyt na kanalizační síť Mód Úchyt na kanalizační síť (viz kap Volba úchytu na ). 22. Úchyt na povodí Mód Úchyt na povodí (viz kap Volba úchytu na ). 23. Úchyt na vrchol Mód Úchyt na vrchol (viz kap Volba úchytu na ). 24. Úchyt na čáru Mód Úchyt na čáru (viz kap Volba úchytu na ). 25. Přidat šachtu Kreslí nové šachty (viz kap Přidat šachtu). 26. Přidat potrubí Kreslí nové potrubí včetně šachet (viz kap Přidat potrubí). 27. Přidat povodí Kreslí nové povodí (viz kap Přidat povodí). 28. Rozdělit povodí Rozděluje nakreslené povodí (viz kap Rozdělit povodí). 29. Sloučit povodí Slučuje vybraná povodí, která mají společnou hranici (viz kap Sloučit povodí) 97

98 30. Smazat šachtu Maže šachtu (viz kap Smazat šachtu). 31. Smazat potrubí Maže potrubí (šachty zůstávají) (viz kap Smazat potrubí) 32. Smazat data ve výběru Smaže z databáze všechna data ve výběru. 33. Smazat povodí Maže povodí (viz kap Smazat povodí). 34. Posun vrcholu povodí Posouvá vrchol povodí (viz kap Posun vrcholu). 35. Posun šachty Posouvá šachtu (viz kap Posunout šachtu). 36. Posun popisu šachty Posouvá popis šachty (viz kap Posun popisu šachty). 37. Posun popisu povodí Posouvá popis povodí (viz kap Posun popisu povodí). 38. Posun popisu potrubí / stoky Posouvá popis potrubí, resp. stoky (viz kap Posun popisu potrubí/stoky). 98

99 39. Změna směru proudění ve vybraných úsecích Změna směru proudění ve vybraných úsecích (viz pozn. V kap Přidat potrubí). 40. Popis stoky Vytvoří novou definice stoky pro spojité vybrané potrubí. (viz kap Stoky) 99

100 2.3 Stavový řádek Ve spodní části grafického okna je Stavový řádek první pole: o dává informace při nájezdu myší o popisu šachty (při módu - Info/edit šachta, resp. - Smazat šachtu) o dává informaci při nájezdu myší o úseku potrubí, definovaný popisem horní šachty do dolní šachty (při módu - Info/edit potrubí, resp. - výběrové funkce pro výběr potrubí, resp. - smazat potrubí) o dává informace při nájezdu myší o horním popisu a dolním popisu povodí (při módu - Info/edit povodí, resp. - Smazat povodí) o dává informaci o délce (L /m/) a sklonu (I / /) při módu - Přidat potrubí, resp. Měření vzdálenosti. Není-li načten digitální model terénu, je sklon I=0. druhé pole o poloha kurzoru myši x, y, z (v metrech) třetí pole o aktuální měřítko zobrazení čtvrté pole o definice spuštěného módu Obr. 103 Stavový řádek 100

101 2.4 Varovná hlášení při práci s programem Stoky (viz kap ) načtení Obr. 104 Varovné pro načtení definice nové stoky Materiály (viz kap ) vložení Obr. 105 Varování pro přidání definice materiálu smazání Obr. 106 Varování pro smazání definice materiálu 101

102 2.4.3 Databáze profilů (viz kap ) vložení Obr. 107 Varování pro přidání definice profilů smazání Obr. 108 Varování pro smazání definice profilu Podkladové mapy (viz kap ) Vektorové podkladní mapy vložení Obr. 109 Varování pro vložení vektorové mapy smazání Obr. 110 Varování pro odpojení vektorové mapy 102

103 nová lokalizace Obr. 111 Varování pro novou lokalizaci vektorové mapy Rastrové podkladní mapy vložení smazání Obr. 112 Varování pro vložení rastrové mapy Obr. 113 Varování pro odpojení rastrové mapy nová lokalizace Obr. 114 Varování pro novou lokalizaci rastrové mapy 103

104 2.4.5 Klady listů sestav (viz kap ) Vložení nového kladu listů Obr. 115 Varování pro vložení nového kladu listů smazání kladu listů Obr. 116 Varování pro smazání kladu listů vložení nového čtverce kladu listů Obr. 117 Varování pro vložení nového čtverce kladu listů smazání čtverce kladu listů Obr. 118 Varování pro smazání čtverce kladu listů 104

105 2.4.6 Spustit výpočet (viz kap ) Při špatném nadefinování vstupních dat Výpočtu dojde k chybě a objeví se Varování. Obr. 119 Dialogové okno pro spuštění výpočtu Obr. 120 Varování o chybě ve výpočtu Obr. 121 Varování o chybě ve výpočtu Smazat výběr (viz kap.32) Ikonka na nástrojové liště Edit. Obr. 122 Varování pro smazání výběru 105

106 2.4.8 Zaneprázdnění serveru Při rychlém sledu pracovních módů může dojít k Varování o nemožnosti splnění dané funkce (např.při importu dat, výpočtu, zobrazení, resp. vypnutí Tématické mapy při jejím definování viz kap Tématická mapa). Dalším důvodem pro zobrazení tohoto varování může být nové načítání dat při použití SQL funkcí (viz kap Dialog uživatelských funkcí, Spojené SQL funkce). Obr. 123 Varování o zaneprázdnění serveru Pro pokračování v práci klikněte na Swich To Hlášení o vzniklé chybě při práci Jestliže při práci dojde k chybě v programu, při uzavírání programu HYDRONet 3 se objeví hlášení o existenci textového souboru ERR_log.txt a jeho umístění. Obr. 124 Upozornění o chybě při práci Kopii daného textového souboru, spolu s daty, která danou chybu způsobila, je možné poslat vývojáři, pro opravení chyby v programu. Po odstranění chyby v programu, je vhodné soubor ERR_log.txt smazat, resp. uložit jinam. V opačném případě bude dané hlášení vždy upozorňovat o existenci tohoto souboru. 106

107 2.5 Postup instalace a od-instalace programu Instalace programu HYDRONet 3 je součástí komplexní instalace systému. Je to volitelná část. Instalaci spustíte pomocí programu SETUP.EXE, který naleznete na CD ROM disku systému v adresáři Písmeno_CDROM_mechaniky:/. Postup při instalaci programu: Instalace programu HYDRONet 3 se automaticky spustí po vložení instalačního CD. Pokud se instalaci automaticky nespustí, můžete ji ručně spustit pomocí programu SETUP.EXE, který naleznete v adresáři DISK_CDROM\, kde DISK_CDROM je systémový disk mechaniky CD ROM s vloženým instalačním diskem. Dále postupujte podle uvedených obrázků (Obr. 125 až ). Obr. 125 Instalace, krok č. 1, uvítací zpráva. V tomto dialogu (Obr. 125) zvolte tlačítko DALŠÍ. 107

108 Obr. 126 Instalace, krok č. 2, text licenční smlouvy systému. Přečtěte si text licenční smlouvy a pokud s textem souhlasíte stiskněte tlačítko ANO. Obr. 127 Instalace, krok č. 3, informace o uživateli a číslu licence. 108

109 Vyplňte Vaše jméno, jméno společnosti a sériové číslo licence. Pokud máte zakoupeno více licenčních čísel (licenční číslo je uvedeno na HW klíči nebo na registrační kartě), vyberte si jedno číslo a stiskněte tlačítko DALŠÍ. Obr. 128 Instalace, krok č. 4, výběr adresáře, kam bude systém nainstalován. Pomocí tlačítka procházet můžete zadat jiný adresář, pokračujte stisknutím tlačítka DALŠÍ. U pomalých sítí nedoporučujeme instalovat program na síťový systémový disk pokud zároveň vlastníte síťovou licenci (síťový HW klíč má červenou barvu)! Obr. 129 Instalace, krok č. 5, výběr součástí instalace. Stiskněte tlačítko DALŠÍ. 109

110 Obr. 130 Instalace, krok č. 6, výběr složky pro umístění zástupců (ikon). Pokud chcete změnit název složky, tak nové jméno zadejte do položky PROGRAMOVÉ SLOŽKY a stiskněte tlačítko DALŠÍ. Obr. 131 Instalace, krok č. 7, informace o připravené instalaci. 110

111 Přečtěte si pozorně informace uložené v poli aktuální nastavení, protože po stisknutí tlačítka DALŠÍ bude instalace spuštěna a některé další změnou mohou být provedeny pouze přeinstalováním systému. Obr. 132 Instalace, krok č. 8, instalace licenčního souboru HDP.KEY. Pokud instalujete demoverzi, můžete tento krok přeskočit (stiskněte tlačítko NE), v opačném případě stiskněte tlačítko ANO. Obr. 133 Instalace, krok č. 9, instalační program hledá licenční soubor na disketě. Instalační program předpokládá, že licenční soubor je umístěn na disketě (A:\), pokud máte licenční soubor na jiném místě (např. A:\438\ nebo c:\winplan\) stiskněte tlačítko STORNO. Pokud licenční program nalezne soubor HDP.KEY na disketě, pokračuje automaticky v instalaci sám. Obr. 134 Instalace, volitelný krok, nalezení jiného adresáře s instalačním souborem. 111

112 V tomto dialogu můžete zadat jiný adresář s licenčním souborem HDP.KEY. Po nalezení adresáře stiskněte tlačítko OK. Instalační program zkopíruje licenční soubor HDP.KEY do adresářů instalace programů. Obr. 135 Instalace, krok č. 10, instalace podpory HW klíče HASP. Instalaci podpory HW klíče spustíte výběrem jazyka (U.S. English) a potvrzením stisknutím tlačítka ANO, pokud jste si jistý, že podporu máte již nainstalovanou můžete stisknout tlačítko CANCEL (a tím je instalace systému dokončena v opačném případě pokračujte dále). Stiskněte tlačítko NEXT pro pokračování instalace. 112

113 Stiskněte tlačítko NEXT pro pokračování instalace. V dialogu je v horní části uveden popis instalované verze podpory HW klíče. Pokud je uvedena verze 0.0, tak podpora HW klíče NENÍ instalována a pro spuštění ostré verze programů musíte tuto podporu nainstalovat. V dolní části je uveden popis verze podpory, která bude instalována. Stiskněte tlačítko FINISH potvrzující úspěšnou instalaci podpory klíče. 113

114 Stiskněte tlačítko FINISH pro dokončení instalace. Tímto krokem byla instalace úspěšně dokončena. Obr. 136 Instalace Informace o dokončení instalace Zvolte si, kdy budete restartovat počítač. Stiskněte tlačítko DOKONČIT pro dokončení instalace. Pro správnou funkci programu HYDRONet 3 je nutné z důvodu registrace databázového serveru restartovat i počítače s Operačním systémem Windows XP. 114

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 -

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Aplikace b-sms v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci b-sms... 3 2. Základní předpoklady pro používání b-sms... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více