Převod rizik pomocí sekuritizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převod rizik pomocí sekuritizace"

Transkript

1 Převod rizik pomocí sekuritizace Blanka Kameníková, Aleš Skopalík 1 Abstrakt Sekuritizace, jako součást finančního inženýrství, představuje významný trend na světových finančních trzích. V průběhu sekuritizace dochází k přenosu rizika přetransformováním finančního aktiva společnosti do obchodovatelného cenného papíru a k jeho následnému prodeji na kapitálovém trhu novému investorovi. Výhodou sekuritizace pro společnost je možnost zvýšení ROA, likvidity a diverzifikace rizika. Jde však o finanční produkt, který vyžaduje přísnou legislativní regulaci. Klíčová slova Finanční inovace, přenos rizika, diverzifikace rizika, SPV, tranše 1 Úvod Světové akciové trhy byly od druhé poloviny roku 2007 ve znamení prudkého poklesu cen burzovních indexů. Spouštěcím faktorem celosvětového poklesu cen akcií byl problém na hypotečním trhu USA, kdy se některé finanční instituce zabývající se poskytováním tzv. subprime hypoték (hypotéky poskytované klientům s horší úvěrovou historií), jako např. Citigroup, IKB, Credit Suisse, apod., dostali do finančních problému. Jedním z důvodu vzniku těchto problémů bylo také nedostatečné krytí rizik spojených se sekuritizací aktiv, speciálně hypoték. 2 Cíl a metodika Cílem příspěvku je vysvětlení základní strategie sekuritizace, jako nové finanční inovace, která se začala využívat v USA v 80. letech 20. století a postupně se rozšířila v pozměněných modelech na celosvětové finanční trhy. V příspěvku využívám analýzu a dedukci. 3 Sekuritizace jako pojem Sekuritizace jako forma finanční inovace je součástí finančního inženýrství, která představuje významný trend na světových finančních trzích. Podstatou sekuritizace je proces, při kterém dochází ke sdružování souboru nelikvidních aktiv, které produkují dostatečně přesně odhadnutelné cash flow do balíku, který je postoupen třetí, zpravidla nebankovní instituci tzv. SPV special purpose vehicle. Na balík, který vznikne z podkladového aktiva (hypotéky, leasing, dluh na kreditních kartách) jsou touto společností vydány obchodovatelné cenné papíry, které jsou kryté peněžními příjmy z aktiv portfolia tzv. ABS - asset backed securities. 1 Ing. Blanka Kameníková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, Zlín,Tel: , Ing. Aleš Skopalík, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, Zlín,

2 Schéma sekuritizace: 3.1 Tranšování Sekuritizace je spojená také s pojmem tranching. Při tomto procesu je určená priorita cenných papírů při sekuritizaci. Peněžní toky z převedených pohledávek se rozdělují do několika tříd, používají se minimálně dvě a případně i více než pět. Každá třída se nazývá tranše a jednotlivé tranše si jsou vzájemně podřízené. Rozdělení objemu sekuritizovaných aktiv obvykle představuje 80 až 85 % prvních tří tranší (tranše peněžního trhu money market tranche, tranše přednostní senior tranche a tranše střední mezanine tranche), podřízená tranše ( subordinated tranche) potom 10 až 15 % a akciová tranše (equity tranche, first loss tranche) 1 až 10 %. První čtyři tranše obvykle vyplácejí pevné či proměnlivé úrokové platby, například přednostní procento nad státní dluhopisy. Akciová tranše obvykle vyplácí rozdíl mezi přijatými platbami ze sekuritizovaných aktiv a poskytnutými platbami u prvních čtyř tranší. Pokud vzniknou ztráty ze sekuritizovaných aktiv, jsou absorbovány akciovou tranší a případné další ztráty pokrývají další tranše (výnosnost akciové tranše je obvykle nulová). Jednotlivé tranše mají odlišné doby splatnosti. Vzhledem k rozdílné rizikovosti jednotlivých trandí, jsou tyto tranše nakupovány investory, kteří mají rozdílnou averzi k riziku. První čtyři tranše mají příznivý rating a vyšší výnosnost než investice s podobným rizikovým hodnocením, což je důvod jejich snadného prodeje. Akciová tranše je vysoce riziková, je běžně neprodejná a zůstává původci. Tím poskytuje ostatním investorům dostatečné úvěrové posílení. V následující tabulce je zobrazen procentuální podíl počtu tranší v evropských sekuritizacích. Tab. 1. Počet tranší Procentuální podíl 24,6 % 22,6 % 18,6 % 12,3 % 9 % 4,9 % 8,1 % Zdroj: [3] Více než 90 % všech sekuritizací v Americe má méně než 7 tranší, kde největší podíl mají sekuritizace s 1 až 3 tranšemi, ¾ tranší mají hodnocení AAA (rating vypracovaný ratingovými agenturami). Další složky které se nepřímo zapojují do sekurizitačního procesu:

3 3.2 Pozitiva sekuritizace Mezi výhody, které sekuritizace formou ABS přináší, patří proměna méně likvidních aktiv na likvidní aktiva a také přesun rizik spojených s vlastnictvím těchto aktiv na nového investora. Sekuritizace firmám umožňuje lépe řídit úrokové riziko (úrokové riziko přechází na investory) a kvalitněji diverzifikovat jejich portfolio. Společnost má možnost si půjčit peníze na finančním trhu za výhodnějších podmínek, ve srovnání s poskytovanými úvěrovými podmínkami na trhu. Za těchto podmínek má možnost zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu. Emitované cenné papíry jsou zajištěny přesně danými aktivy, což může vést k situaci, že takto emitované cenné papíry získají vyšší rating, než má předmětná společnost. V posledních letech byla sekuritizace stále více využívaná i komerčními bankami. Důvodem bylo zavedení BASEL II a tím zpřísnění kapitálové přiměřenosti komerčních bank. Pokud chce komerční banka navýšit objem poskytovaných úvěrů musí paralelně zvýšit i vlastní kapitál. 3.3 Negativa sekuritizace V naprosté většině případů (cca 80 %) jsou transformované nevhodné nebo špatné (nedobytné) pohledávky, sekuritizace se proto někdy označuje jako recyklace finančních aktiv. Tato skutečnost byla jednou z příčin vzniku hypoteční krize v Americe. Ratingové agentury (Standars and Poors, Fitch, Moody s), které přidělují hodnocení jednotlivým cenným papírům, hodnotily sekuritizované cenné papíry vyšším ratingem, než by ocenili samotné podkladové aktiva. Takto sekuritizované akcie a dluhopisy nakupovaly do svých portfolií i evropské společnosti, čím se americká krize rozšířila i do Evropy. 3.4 Úspešná implementace sekuritizace ve světě Úspešný proces sekuritizace je spojený s vyřešením regulačních, účetních a daňových problémů ve státě. Pro úspěšnou implementaci sekuritizace musí být vyřešeny např. právní podmínky vzniku a fungování SPV. Sekuritizované aktiva musí být podobné povahy a musí produkovat dostatečně přesně odhadnutelné cash flow. Společnost, která hodlá sekuritizovat své aktiva musí také brát v úvahu skutečnost, že její náklady na tento proces budou velmi vysoké. Minimální objem sekuritizovaných aktiv by měl být v hodnotě cca. 100 mil. EUR, v USA je běžný objem 1 až 6 mld. USD.

4 V následující tabulce je zobrazený objem sekuritizovaných aktiv (v bilionech EUR) ve vybraných krajinách Evropské unie. Tab.2: Objem sekuritizace pro jednotlivé krajiny EU ( EUR bilion) Krajina Počet obyvatel (mil.) Změna Rakousko 8,1 0,50 0,66 0,16 Belgie 10,3 0,95 0,50-0,45 Dánsko 5,3 0,00 0,11 0,11 Francie 60,0 7,02 9,08 2,06 Německo 82,0 6,50 21,66 15,16 Řecko 10,9 0,75 2,25 1,50 Irsko 3,9 1,43 3,88 2,45 Itálie 56,0 33,57 32,57-1,00 Holandsko 16,0 19,64 35,99 16,35 Portugalsko 10,3 7,11 7,60 0,49 Španělsko 42,7 34,47 42,45 7,98 Švédsko 9,0 1,53 0,28-1,25 Turecko 68,9 1,00 2,68 1,68 Anglie 59,0 105,76 145,02 39,26 Zdroj: European Securitisation Forum, 2006 Z tabulky je zřejmé, že největší objem sekuritizovaných aktiv bylo zobchodováno ve Velké Británii, Holandsku a Německu. Podle zveřejněných dat ratingové společnosti Fitch využívají proces sekuritizace svých aktiv nejčastěji velké světové bankovní ústavy (banky totiž vlastí velký objem pohledávek, které vyhovují sekurtizaci). Metodu sekuritizace svých aktiv využila např. Citigroup, CSFB, Royal Bank of Scotland nebo Barclays Bank. 3.5 Sekuritizace v ČR V České republice je tato oblast upravená Vyhláškou č. 123/ 2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelen a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry, která je v souladu se zákonem č. 120/2007 Sb.( zákon o bankách). První společností v České republice, které se v roce 2003 úspěšně povedlo vyvést své pohledávky, byla společnost Home Credit Finance a.s.. Tato společnost převedla dvě miliardy svých pohledávek za držiteli jejích kreditních karet na nizozemskou společnost, která byla k tomuto účelu zřízená. Na základě vypracovaného ratingu tohoto portfolia byly emitované a následně na kapitálovém trhu prodané dluhopisy. Celá transakce kopírovala úspěšně používanou strukturu vyvedení pohledávek emitenty úvěrových karet ve Velké Británii. V březnu 2006 byla provedena společností Raiffeisenbank a.s. ČR a Raiffeisenbank a.s. Polska první sekuritizace bankovního portfolia ve střední a východní Evropě. Portfolio bylo tvořeno úvěry, které tyto banky poskytly malým a středním firmám. Literatura [1] KAMENÍKOVÁ, B., POLÁCH, J., KRÁL, M., Bankovnictví a pojišťovnictví. 1.vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, ISBN [2] REVENTA, Z. a kol., Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, ISBN [3] TUREK, M. Sekuritizace aktiv: možnosti rozvoje trhu v České republice. [s.l.], s. Institute of economic studies.

5 [4] ČNB slovník pojmů. [online] Dostupné na World Wide Web:<http://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/s.html> [5] Odborné články. [online] Dostupné na World Wide Web:<http://www.apogeo.cz/odborne-clanky-86/?stranka=3&aid=271> [6] ] Přenos rizik ve finančním systému. [online] Dostupné na World Wide Web:<http://fpweb.ihned.cz/ Q00000_d-98> [7] Socioweb 5/2008. [online] Dostupné na World Wide Web:<http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=334&lst=117> [8] <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2001/cl_01_01> [9] Home Credit jako první využil na své financování úspěšnou sekuritizaci pohledávek [online] [cit ]. [10] <http://www.apogeo.cz/odborne-clanky-86/?stranka=2&aid=271> Summary Securitisation as part of financial engineering is an important trend in world financial markets. In the course of securitisation there is the risk transfer through transformation of financial asset into tradable security and its subsequent sale on the capital market to new investors. Securitisation advantage lies in the possibility to increase ROA, liquidity and risk diversification. It is, however, a financial product that requires strict legal regulation.

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský

Více

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky, Kolejní 4,

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Řízení rizika a bankovní sektor

Řízení rizika a bankovní sektor Řízení rizika a bankovní sektor Jan Krajíček 1 Abstrakt Pro řízení rizika platí že je vždy nutné jej především poznat a současně být seznámen s tím jak je řídit. Jedno americké přísloví říká není nutno

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ 1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Basel II Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Úvodní slovo Dr. Heinz Knotzer člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více