Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup k účetnímu zobrazení bankovních obchodů v bilanci banky Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Podstata bankovní bilance. vymezení rozvahy a podrozvahy, vzájemné vazby struktura bilance univerzálních bank 2/ Účetní odraz znehodnocení aktiv metody používané při oceňování aktiv pravidla pro tvorbu opravných položek pravidla pro tvorbu rezerv a rezervních fondů. Jílek, J. - Svobodová, J.: Účetnictví bank a finančních institucí. Grada České účetní standardy. Finanční zpravodaj 11-12/ / Účetní zobrazení derivátů vymezení derivátů z hlediska účetnictví oceňování derivátů v rozvaze a podrozvaze dopad z přecenění derivátů Jílek, J. - Svobodová, J.: Účetnictví bank a finančních institucí. Grada České účetní standardy. Finanční zpravodaj 11-12/2003.

2 Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: jaký je obsah jednotlivých položek v bilanci banky jakým způsobem se v bilanci odrážejí jednotlivé obchody jakým způsobem jsou jednotlivé položky oceňovány jaká regulační pravidla determinují strukturu bilance banky Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: Povinné minimální rezervy, opravné položky, rezervy, rezervní fondy Očekávaná, neočekávaná a mimořádná ztráta banky Reálná hodnota Kapitál banky Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Pochopit obsah jednotlivých položek bilance, způsob stanovení částky, ve které se vykazují, a odraz jednotlivých bankovních obchodů v bilanci Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: Jílek, J. - Svobodová, J.: Účetnictví bank a finančních institucí. Grada Mezinárodní účetní standardy. HZ Dvořák, P.: DERIVÁTY. VŠE Praha Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): 1. Jaké jsou nejvýznamnější položky aktiv a pasiv univerzální banky? 2. Jaký dopad má na banky zvýšení sazby PMR? 3. Jaké způsoby oceňování aktiv se používají? 4. Jaký dopad na banku má zhoršení jejího úvěrového portfolia? 5. Z čeho se skládá kapitál banky? 6. Proč je podíl kapitálu banky na celkových pasivech obvykle pouze několik procent? 7. Proč je banka s vyšší kapitálovou přiměřeností bezpečnější? 8. Jaké obchody banky vykazují v podrozvaze a jaký je jejich význam?

3 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST Cíl: Vysvětlit současnou koncept kapitálové přiměřenosti a změny vyplývající z nové kapitálové dohody Basel II a její dopad na banky Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Základní podstata a filozofie kapitálové přiměřenosti smysl a historie vzniku kapitálové přiměřenosti výhody a problémy uplatňování kapitálové přiměřenosti Kolektiv: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press / Propočet kapitálu a kapitálových požadavků dle současného konceptu způsob stanovení regulatorního kapitálu kapitálové požadavky k úvěrovému riziku bankovního portfolia kapitálové požadavky k tržním rizikům regulace angažovanosti Vyhláška o kapitálové přiměřenosti. ČNB. 3/ Basel II kapitálové požadavky k úvěrovému riziku bankovního portfolia operační riziko posuzování adekvátnosti kapitálu regulátory vyžadování tržní disciplíny dopady zavedení Basel II International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. BIS 2004

4 Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: jaký smysl a cíl kapitálové přiměřenosti jak je stanoven kapitál pro kapitálovou přiměřenost jak jsou do kapitálové přiměřenosti promítána jednotlivá rizika v čem jsou základní odlišnosti Basel II Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: Kapitál banky Obchodní a bankovní portfolio Kapitálové požadavky Úvěrové, tržní, měnové, operační riziko Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Pochopit základní filozofii kapitálové přiměřenosti včetně změn vyplývajících ze zavedení Basel II a jejich dopadu na banky Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: Jílek, J.: Finanční rizika. Grada, Praha Jílek, J.: Finanční trhy. Grada Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press Jílek, J. - Svobodová, J.: Účetnictví bank a finančních institucí Grada, Praha 2004 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): 1. Z čeho se skládá regulatorní kapitál? 2. Proč je možné podřízené finanční (při splnění určitých podmínek) zahrnout do regulatorního kapitálu pro potřeby kapitálové přiměřenosti? 3. Proč a jak se rozděluje portfolio banky na bankovní a obchodní? 4. Jak se stanovují kapitálové požadavky k úvěrovému riziku? 5. Jak se stanovují kapitálové požadavky k tržním rizikům? 6. Jaké způsoby stanovení kapitálových požadavků k úvěrovému riziku umožňuje Basel II 7. Jak se stanoví kapitál k operačnímu riziku dle Basel II?

5 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: VYUŽITÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PŘI ŘÍZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK Cíl: Objasnit podstatu a možnosti využití moderních nástrojů při řízení bankovních rizik Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Bankovní rizika a základní principy jejich řízení vymezení bankovních rizik moderní přístupy k řízení bankovních rizik Jílek, J.: Finanční rizika. Grada / Podstata derivátů a možnosti jejich využití při řízení bankovních rizik vymezení derivátů způsob obchodování s deriváty využití derivátů při řízení bankovních rizik regulatorní aspekty využití derivátů Dvořák, P.: Deriváty. VŠE Praha Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty. Grada / Trendy v regulaci bankovních rizik současné metody regulace bankovních rizik dopady zavedení Basel II do oblasti řízení bankovních rizik dopady globalizace na řízení bankovních rizik

6 Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: z čeho vyplývají rizika pro banku jakým způsobem a pomocí jakých nástrojů je možné jednotlivá rizika zajistit jaké výhody a nevýhody jsou spojeny s využitím derivátů při řízení bankovních rizik Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: Úvěrové, úrokové, měnové, likviditní, kapitálové riziko banky FRA, futures, opce, swap Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Pochopit podstatu jednotlivých druhů derivátů a způsob jejich využití při řízení bankovních rizik Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi. Grada Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): 1. Jaké jsou základní druhy bankovních rizik? 2. S jakými bankovními obchody jsou jednotlivé druhy bankovních rizik především spojeny? 3. Vysvětlete základní souvislosti mezi jednotlivými bankovními riziky? 4. Jaké jsou základní přístupy k regulaci bankovních rizik? 5. Jak lze vymezit deriváty 6. K čemu banky mohou deriváty používat 7. Jaká jsou rizika spojená s deriváty 8. V čem se liší podstata pevných kontraktů od opčních 9. Pokud očekáváte vzestup tržních úrokových sazeb jakou pozici na FRA či swapovém trhu sjednáte 10. Jakou opční pozici byste doporučili sjednat při očekávání poklesu akciových kurzů 11. Jakým způsobem se lze zajistit proti znehodnocováni tuzemské měny

7 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ Cíl: Vysvětlit podstatu produktů elektronického bankovnictví, rizika s nimi spojená a přístupy k jejich regulaci Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Podstata produktů elektronického bankovnictví produkty elektronického bankovnictví a jejich systematizace podstata právní a smluvní úpravy produktů elektronického bankovnictví současný význam těchto produktů z hlediska klienta i bank Juřík, P.: Encyklopedie platebních karet karet. Grada, Praha / Rizika spojená s produkty elektronického bankovnictví vymezení rizik spojených s produkty elektronického bankovnictví) rozložení dopadu ztrát vyplývajících z těchto rizik regulace elektronického bankovnictví z hlediska rizik. Juřík, P.: Encyklopedie platebních karet karet. Grada, Praha Doporučení komise ES 97/489/ES o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky, a zejména o vztahu mezi vydavatelem a držitelem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností 3/ Trendy v oblasti elektronického bankovnictví současný stav využívání produktů elektronického bankovnictví v EU trendy v oblasti regulace dopady zavedení produktů elektronického bankovnictví z hlediska nákladů a výnosů bank Survey of developments in electronic money and internet and mobile payments. BIS, March 2004.

8 Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: jaká je podstata jednotlivých produktů jaká jsou s využitím jednotlivých produktů spojena rizika pro banku i klienta jakým způsobem jsou jednotlivé produkty legislativně a smluvně upraveny v čem jsou výhody a nevýhody jednotlivých produktů Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: elektronický platební prostředek, elektronický peněžní prostředek, elektronické peníze platební, kreditní, debetní, charge, předplatní karta, elektronická peněženka internetbanking, homebanking, callbanking, GSM banking opravné zúčtování Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Pochopit, jakým způsobem fungují jednotlivé produkty elektronického bankovnictví a jaká jsou s jejich využíváním spojena rizika pro banku a klienta Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): 1. Jaký je rozdíl mezi debetní, charge a kreditní platební kartou? 2. Jaké existují druhy elektronických platebních prostředků? 3. Seřaďte elektronické platební prostředky z hlediska rizika pro klienta s nimi spojeného. 4. Jak a proč je regulována emise elektronických peněz? 5. Jaké jsou měnové aspekty emise elektronických peněz? 6. Jaké jsou hlavní dopady zavedení produktů elektronického bankovnictví na banky?

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Řízení bankovních rizik a jejich dopad na bankovní sektor Bc. Pospíchalová Veronika Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Bankovní regulace a dohled Distanční studijní opora Dalibor Pánek Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví II Distanční studijní opora Božena Petrjánošová Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 13 Číslo 6, 2010 KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

IFRS a české účetní předpisy

IFRS a české účetní předpisy a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo

Více