Sociální a zdravotní reformy v Gruzii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální a zdravotní reformy v Gruzii"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007 IGOR TOMEŠ Sociální a zdravotní reformy v Gruzii Několik informací úvodem 1) V subtropické Gruzii o rozloze km 2 na jižních svazích Kavkazu žije necelých 5 milionů Gruzinců (70 %), Arménů (8 %) a Ázerbajdžánců, nebo jak jim zde říkají Azerů (6 %). Žiji zde i Abcházci, Adžárové, Čečenci, Osetinci, Rusové, Turci a další národní minority. Je to země se starou kulturou. Jejich skalní města byla vyspělá již tisíc let před naším letopočtem. Gruzínci byli prvními na světě, kteří přijali ortodoxní křesťanství jako státní náboženství již v 2. století našeho letopočtu, o půl století dříve než Arméni. Již na počátku 13. století byla země sjednocená. Byla v ohrožení jak ze západu z Turecka, tak z východu z Persie. Přes úpornou obranu křesťanské víry se pod nátlakem těchto dvou velkých impérií podařilo část obyvatelstva zejména v pohraničí islamizovat (11 %). Po velkých válečných ztrátách a s rostoucím nebezpečím islámské okupace obrátila se gruzinská knížectví s prosbou o pomoc na ruského cara. V roce 1783 byla uzavřena smlouva o suverénnosti (protektorátu) ruského carství nad těmito knížectvími. Roku 1810 se východní dvě knížectví formálně připojila k Ruskému impériu. Do roku 1864 Rusové anektovali celou Gruzii, kromě přístavů Suchumi a Batumi, které získali až po rusko-tureckých válkách. Do konce 19. století vliv carství a rusifikace země natolik zesílily, že se obyvatelstvo začalo bouřit, začal růst gruzinský nacionalismus. Při nepokojích v roce 1905 v Rusku vypukl i v Gruzii ozbrojený boj. Po vypuknutí revoluce byl ustanoven výbor Zakavkazský komisariát společná vláda nacionálních stran Arménie, Ázerbajdžánu a Gruzie. Ten rozhodl o odtržení těchto zemí od Ruska a vytvoření Zakavkazské demokratické federativní republiky. Existovala až do doby, než ji Ázerbajdžán rozložil požadavkem orien- 1) Poznámka redakce: Profesor JUDr. Igor Tomeš, CSc., pracovník Vysoké školy aplikovaného práva, je od roku 2004 poradcem gruzinského ministra práce, zdravotnictví a sociálních věcí a předsedy parlamentního výboru pro otázky zdraví a sociální věci. V rámci projektů EU se podílel na přípravě všech zákonů, kterými se sociální, zdravotní a zaměstnanostní reforma po růžové revoluci uskutečňovala a uskutečňuje. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 tace na muslimské Turecko. Gruzie po vyhlášení samostatnosti požádala Německo o ochranu. Roku 1920 byla podepsána mírová smlouva s RSFSR, kterou byli bolševici a menševici legitimizováni a pomoc bělogvardějcům zastavena. Rudá armáda se země nakonec zmocnila silou, ruské bolševické vedení porušilo veškeré smlouvy, menševická vláda uprchla do exilu. V roce 1924 vypuklo protisovětské povstání, které bylo potlačeno. Byla tak postupně ustavena Gruzinská SSR s Adžarskou ASSR na jihu, Abchazskou ASSR na severozápadě a Jihoosetinskou autonomní oblast. Po několika neúspěšných pokusech o integrací s Arménií a Ázerbajdžánem byla definitivně vyhlášena Gruzinská SSR. Od roku 1989 vláda Gruzinské SSR usilovala o nezávislost došlo ve střetům a bojům. Tehdejší SSSR přenesla boje i do Abcházie, žádající také nezávislost, čemuž gruzinská vláda nevyhověla gruzinská vláda vyhlásila samostatnost Gruzie. V letech 1991 a 1992 vypukly boje mezi Osetinci a Gruzinci. Po uklidnění situace v roce 1995 se do čela země dostal bývalý ministr zahraničí SSSR Eduard Ševarnadze. Vládl typickým postsovětským totalitním způsobem až do růžové revoluce, která ukončila jeho vládu a do čela vynesla nynějšího prezidenta Michaila Saakašviliho. Roku 2004 byl Saakašvili v demokratických volbách zvolen prezidentem. Nastoupila liberální pravicová vláda, která spravuje zemi dodnes. V nedávných volbách do místních zastupitelstev vyhrála jeho strana drtivou převahou nad levicovou opozicí. Vláda přijala strategický program Za ekonomický rozvoj a odstranění bídy 2), který obsahoval i scénář sociální a zdravotní reformy. Vláda požádala o pomoc zahraniční dárce. Konference dárců se uskutečnila v červnu 2004 v Paříži. Evropská unie a Velká Britanie poskytly spolu se Světovou bankou odbornou pomoc při realizaci jednotlivých kroků reformního programu. Nastoupily týmy zahraničních expertů na jednotlivé oblasti. Začal proces urychlené liberalizace a privatizace, nastolení reforem veřejného sektoru vedoucích k rozpočtovým úsporám. Začala se budovat ekonomická, technická a sociální infrastruktura. Na počátku byl sovětský komunismus se vším všudy Půl milionů gruzinských utečenců z Abcházie a Osterie v době válečných událostí žilo v hotelích v hrozivých podmínkách. Vysoká nezaměstnanost způsobená rozpadem sovětského trhu 3) uvrhla přes 55 % obyvatelstva do velké bídy, s příjmy pod mezinárodně uznanou hranici chudoby 2 US dolarů denně. Vysoká nezaměstnanost tlačila dolů mzdy. Průměrná mzda zaměstnanců činila 116 lari měsíčně (58 US dolarů), což tehdy odpovídalo 85,8 % mezinárodně uznávaného životního minima. Lidé žili z prodejů svého majetku, aby mohli přežít. V extrémní chudobě, v podmínkách hladu a podvýživy, s příjmy pod 1 US dolar denně žilo 15 % obyvatelstva. 2) Economic Development and Poverty Reduction Program of Georgia. 3) RVHP Rada vzájemné hospodářské spolupráce, na Západě označované jako COMECON a považované za komunistický společný trh. 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007

3 Sociální zabezpečení a zdravotní péče se rozpadly. Nemocenské a úrazové dávky zanikly. Neexistovala pomoc nezaměstnaným ani podpora nejchudším. Důchodový systém se zpožďoval s výplatou důchodů až o 4 měsíce. Ševarnadzeho vláda se snažila situaci zachránit tím, že zavedla jednotný důchod 27 lari 4) měsíčně, tedy 14,5 US dolarů měsíčně, a zaručila se, že se výplata nebude zpožďovat. Systém byl velmi nespravedlivý. Vojáci, veteráni válek, policisté, soudci, prokurátoři, poslanci a členové akademie věd měli zvláštní důchody, které desetinásobně převyšovaly oněch 27 lari. Úrazové pojištění a nemocenské pojištění zaniklo. Zákoník práce se přestal uplatňovat. Pracovní trh se rozpadl a lidé začali hromadně emigrovat za prací, nejčastěji do Ruska. Porodnost rapidně klesala, emigrace mladých lidí rostla a obyvatelstvo stárlo. Zdravotní stav obyvatelstva se zhoršoval. Propukaly epidemie, zvýšil se výskyt tuberkulózy a rapidně přibylo duševně chorých. Veřejné zdravotnictví se vytratilo. Přestalo se očkovat. Preventivní zdravotní péče zanikla. Veřejné zdravotnictví se v podstatě omezilo na boj proti epidemiím infekčních onemocnění a na ochranu vod. Národní zdravotnictví se rozpadlo a služby byly decimovány. Zdravotní a sociální služby spravovala přebujelá administrativa s vysokým stupněm korupce. Za lékařskou pomoc se muselo platit, což ruinovalo celé rodiny. Přes několikeré pokusy v letech se nepodařilo zdravotnictví reformovat. Pokusy o zavedení zdravotního pojištění selhaly. Vytvořil se nemocenský fond, ale ten zkrachoval. I když se v posledních letech vlády Ševarnadzemu podařilo nastartovat ekonomický růst a zpevnil gruzinskou měnu, nemělo to žádoucí dopad na odstranění oné neuvěřitelné bídy. Tento neúspěch se připisoval vysoké korupci ve státním a veřejném (místním) aparátu, který byl stále koncipován podle sovětského vzoru. Byl přebujelý a málo placený, bez zájmu na reformách. Sociální a zdravotní program revoluce Liberální vláda presidenta Saakašviliho přijala velmi komplexní program 5) ekonomického rozvoje a omezení chudoby v Gruzii. Tento program je ve své podstatě programem deregulace, privatizace a zavedení záchranné sociální sítě. Předpokládal rozvoj infrastruktury, změny ve zdravotnictví, školství a sociálním zabezpečení a vytvoření proinvestičního prostředí. První výsledky se již ukazují akcelerací růstu národního důchodu. Hned v prvním roce byly zrušeny úřady práce a pomoc nezaměstnaným. Vycházelo se z toho, že při hypervysoké nezaměstnanosti není nutné platit zaměstnance, kteří pro rozvoj pracovního trhu stejně nic nemohou udělat, i kdyby chtěli. Nepřehledný systém v podstatě nespravedlivých státních penzí byl nahrazen jednotnými státními důchody dánského typu. V několika vlnách byl radikálně snižován stav státního aparátu, rušeny nebo slučovány úřady, které byrokratizovaly život v zemi. Byl podstatně zjednodušen systém vydávání licencí (obdoba našich 4) Lari (mezinárodně GEL) je místní měna, která měla tehdy hodnotu asi 50 US centů (půl dolaru). 5) Economic Development and Poverty Reduction Program of Georgia. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 živnostenských listů) a povolení (obdoba našeho zápisu do obchodního rejstříku), jakož i systém stavebních povolení. Byly vydány nové zákony o pojištění (včetně dobrovolného penzijního a zdravotního pojištění) a bankovnictví a vytvořeny státní orgány dozoru nad nimi. V tomto počínání byla vláda podporována mezinárodními penězi (dotace) i zahraničními odborníky, vyslanými mezinárodními organizacemi, zejména Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou unií, USAID 6) a britským rozvojovým fondem. 7) Pro podporu v oblasti zdravotnictví USAID zřídila vláda konsultační organizaci CoReform a britská DFID zřídila konsultační firmu OPM. 8) Vznikla smíšená gruzinsko-americká nevládní nadace Curatio. Evropská unie zahájila Food program 9) a vyslala odborníky a konsultačních firmy v rámci programu TACIS na pomoc v různých oblastech, včetně oblasti sociální a zdravotní. Za tři roky po revoluci se vládě podařilo 1) sjednotit důchody a nahradit je jednotným důchodem, který má postupně dosáhnout mezinárodně uznané úrovně životního minima, 2) zavést jednotou soustavu důchodového zabezpečení pro všechny zaměstnance státu (včetně vojska), 3) sjednotit odškodnění válečných invalidů a jejich zabezpečení, 4) upravit poručnictví a adopci a tím zahájit proces deinstitucionalizace dětských domovů, 5) privatizovat sociální ústavy a 6) zavést dávky hmotné nouze pro nejchudší rodiny. Vláda radikálně snížila stavy ministerstev (na polovinu) a zcela změnila systém správ v této oblasti sjednocením anebo zrušením přemnoženého počtu úřadů, které byly dědictvím po sovětské správě. Teď probíhá reforma zdravotnictví a připravuje se reforma školství. Obě reformy mají přispět k privatizaci ve zdravotnictví a školství. Všechny tyto reformní kroky si vyžádaly novou legislativu. Gruzinské legislativní kapacity byly velmi omezené. Zákony byly přijímány v Moskvě a nikoliv v Tbilisi. Gruzinci neměli potřebnou zkušenost a potřebné kádry. Proto Evropská unie na jejich žádost najala zahraničního právníka, aby jim pomohl při vypracování právních norem, potřebných pro všechny uvedené reformní změny. Tyto reformní kroky přinesly řadu velmi originálních řešení. Jsou to přístupy, které jsou vhodné spíše pro zakavkazský region a ne pro střední Evropu. Nicméně ukazují, že se dá o sociálních a zdravotních změnách uvažovat i jinak. Tím by tato informace mohla být podnětná i pro našeho čtenáře. 6) United States Agency for International Development. 7) DFID Department for International Development UK. 8) Oxford Project Management. 9) Program dodávání výživné stravy do nejchudších horských oblastí. 94 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007

5 Vypracování scénáře reformy Poučeno českou zkušeností 10) Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí vypracovalo s pomocí odborníka EU scénář reformy 11) s programem reformních kroků. V dalším postupu se tento krok ukázal jako velmi prozřetelný, protože pomáhal sjednocovat politické vládní a opoziční síly při realizaci jednotlivých kroků reformy. Scénář formuloval představy, jak by měla sociální a zdravotní oblast vypadat po provedení reforem, které byly naplánovány postupně na dobu do roku Scénář není vnímán jako dogma, ale jako vodítko, takže odklony od scénáře se nijak nedramatizují. Jeho výhoda je především v tom, že jednotlivé kroky reformy jsou připravovány s vnímáním širších souvislostí a proto do sebe logicky zapadají. Vláda se spíše vyvaruje toho, aby musela často napravovat jednotlivé izolované kroky v další etapě reformy, což se často při překotných reformách stává, jsou-li organizovány jako hony na jednotlivé zajíce, alegoricky myšleno nárazové řešení jednotlivých vyskytnuvších se problémů. Výhoda scénáře je i posloupnost jednotlivých kroků. Funguje jako síťový diagram co napřed a co potom. To velmi zefektivní úsilí reformátorů. Prvním krokem byla daňová reforma. Všechny druhy příspěvků a povinného pojistného byly zrušeny a nahrazeny sociální daní ve výši 20 % hrubé mzdy placené zaměstnavatelem. Tuto daň začaly vybírat daňové úřady. Lidé neplatili žádný příspěvek, protože by si to z nízkých příjmů ani dovolit nemohli. A vláda chtěla odstranit bídu. Tím se v podstatě definoval zdroj pro sociální a zdravotní politiku vlády. Zrušil se výběr pojistného sociální pojišťovnou 12) a propustili se lidé, kteří se jím zabývali. Zabezpečení důchodců Zděděný systém důchodů byl sovětský, obohacený o politickou tvořivost ve prospěch některých důchodců z ozbrojených sborů, z řad prokurátorů a soudců, členů parlamentu a vlády atd. Takže ve skutečnosti vláda operovala na 11 důchodových systémů s různými podmínkami a různou výši poskytovaných důchodů, s rozpětím mezi nejnižšími a nejvyššími bylo dvacetinásobné. Bylo to drahé a bylo to postaveno na privilegiích, které byly pro reformátory nepřijatelné a neodůvodněné. Důchody podle sovětského modelu ztratily v důsledku inflace svou hodnotu. Po celou dobu inflace se s velkým zpožděním valorizoval jen nejnižší důchod, takže důchody ztratily svou reálnou hodnotu a většina lidí dostávala stejný důchod. Základní myšlenou důchodové reformy bylo zabezpečit všem potřebným přijatelné a pro státní rozpočet únosné životní minimum vyplácením důchodu 10) V rámci projektu USAID bylo v České republice v letech 2004 školeno na 60 gruzinských odborníků v oblasti sociální ve tři skupinách v týdenních a čtrnáctidenních kursech organizovaných firmou Personnel Consulting. 11) Scenario for Social reform, SUSIF State Unified Social Insurance Fund. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 v jednotné výši všem, kteří se stali invalidními nebo dosáhli 65 let. Tím byl zvýšen a sjednocen důchodový věk. Vznikl tak občanský nárok. 13) Upustilo se od zjišťování dob zaměstnání a posledních mezd a lidé, kteří se tím zabývali, byli propuštěni. Výchozí výše důchodů byla stanovena o 30 % výše než minimální důchody podle staré úpravy, takže lidé reformu přivítali. Vyplácený jednotný důchod však činil jen 35 % mezinárodně uznaného životního minima. Vláda však v prohlášení slíbila tento důchod každý rok zvyšovat až do mezinárodně uznaného živnostního minima podle výsledků ekonomického růstu a možností státního rozpočtu. Po jednom roce důchody zvýšila. Výše důchodů je doplněna příplatky (zvyšovací částky) pro potřebné invalidy. Změnila se koncepce místo dřívější kategorizace invalidů je posuzována jejich potřebnost. Z tohoto pravidla byla jediná výjimka veteráni válek a revolucí a oběti Černobylu, byli-li uznáni invalidními, dostávali tento příspěvek k důchodu, aniž by museli prokazovat potřebnost (hmotnou nouzi). Uplatnila se ještě jedna zásada. Výhody veteránů ve veřejných službách, které jsou typické pro bývalé sovětské řešení, byly nahrazeny kompensační peněžní dávkou, aby se odstranilo jejich zneužívání. Výhody byly veliké (v dopravě, hrazení elektřiny a tepla, zdravotní péče a léků atd., celkem 18 výhod) a byly zneužívány celými rodinami a na vesnici i celými vesnicemi. Například celé vesnice bývaly napojeny na elektrické hodiny veteránů z války. Toto opatření vyvolalo nevole a demonstrace veteránů v Tbilisi, kteří měli mimořádné výhody oproti ostatním regionům, ale vláda neustoupila. Zavedení jednotných minimálních důchodů bylo doprovázeno vznikem důchodového připojištění pro zaměstnance v soukromém sektoru a důchody pro ústavní činitele, zaměstnance státu v ozbrojených sborech a státní správě a pro soudce a prokurátory a pro vědecké pracovníky ve státních zařízeních, např. v Akademii věd (dále označován jako státní sektor). V soukromém sektoru se mohou pojistit jak jednotlivci, tak i skupiny (zaměstnavatelé své zaměstnance). Provádějí to soukromé pojišťovny odděleně od svého majetku a od účtů ostatních pojišťovacích produktů. Dohled provádí státní úřad dozoru nad bankami a pojišťovnami. Zatím je klientela malá vzhledem k nízkým příjmům a převaze malých zaměstnavatelů, kteří si to dosud nemohou dovolit. Pro státní sektor byly zavedeny tzv. kompensace. Za rok služby obdrželi státní zaměstnanci po dosažení 65 let určité procento z platu. To procento je odstupňované podle toho, jak dlouho lze předpokládat působení ve státním sektoru. Škála začíná na 1,25 % za rok služby u státních zaměstnanců a nejvyšší je u ústavních činitelů. Důchod se vypočítával z posledního základního platu, bez bonusů a prémií a byl stropován 60 %. Jen příslušníci ozbrojených sborů si mohli zvolit nižší odstupné hned, nebo vyšší důchod po dosažení 65 let. Zákony jsou poměrně jednoduché a lidem srozumitelné a jejich provádění bylo svěřeno prováděcím nařízením a vyhláškám. S jejich zavedení do života nebyly žádné větší problémy. 13) Toto řešení bylo inspirováno dánským sociálním zabezpečením. 96 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007

7 Tento krok je jen etapou v realizaci scénáře. Už se začíná pracovat na legislativě o zaměstnaneckých důchodech a novele zákona o doplňkovém penzijním pojištění. V konečném stavu vznikne soustava zákonů, která bude a) poskytovat státní důchody v jednotné výši, na úrovni životního minima, b) umožní obyvatelstvu dobrovolně soukromě se pojistit pro případ stáří, c) státním zaměstnancům bude vedle již schváleného zákona o kompensacích nabídnuto připojištění a d) to vše bude jištěno záchrannou sociální sítí zákonem o státní sociální pomoci. Sociální pomoc Dalším logickým krokem při omezování chudoby bylo zavedení sociální pomoci. V zemi, kde i mzdy jsou pod mezinárodně uznávanou hranicí životního minima a kde 55 % osob má příjmy pod touto hranici a 15 % obyvatelstva žije v absolutní bídě a trpí podvýživou, nelze uvažovat o evropských systémech sociální pomoci. Proto na návrh a za podpory Světové banky bylo připraveno řešení označované jako PROXY. To bylo poprvé zavedeno v osmdesátých letech v Brazílii a v roce 2003 za podpory USAID i v zakavkazské oblasti, a to v Arménii. Podstata je v samohodnocení žadatele. Systém je postaven na testu majetku, protože se v těchto zemí vychází z toho, že pokud člověk má nějaký majetek, může žít z jeho prodeje (s výjimkou přiměřeného bydlení). Byla vytvořena státní agentura SAESA 14) s oblastními úřadovnami, která byla vybavena automatizovaným registrem. Systém je postavený na zabezpečení rodiny, nikoliv jednotlivce. Byl vypracován podrobný dotazník, který každý, kdo se cítí chudý, vyplní a podá za svou rodinu oblastní úřadovně. Dotazník je zaslán ústředí a zaveden do registru. Pak putuje zpět na úřadovnu, která je vybavena sociálními pracovníky (celkem je jich na 450 v celé Gruzii), kteří navštíví žadatelovu domácnost a prověří správnost údajů v dotazníku. Ověřený dotazník putuje do registru, kde každé odpovědi je přiřazeno bodové hodnocení. Žadatel a jeho rodina takto ohodnocená počtem získaných bodů je zařazena do pořadníku rodin žadatelů. Výše dávky a počet žadatelů (rodin), kteří budou uspokojeni, závisí na možnostech státního rozpočtu. V letošním roce jsou dávky vypláceny asi 70 tisícům rodin z asi čtvrt milionů žadatelů. Autoři při vypracování tohoto zákona navrhli rozlišování míry chudoby ve třech pásmech, což by umožnilo (i) zabezpečení více rodin za stejné peníze a (ii) plynulejší přechod mezi podporovanými a nepodporovanými chudými rodinami. I když se myšlenka politicky líbila, byla zamítnuta z technických důvodů, protože program takové rozlišení zatím neumí. Začalo se však pracovat na zdokonalení programu. Přestože systém je fakultativní, bylo nutno závést mechanismy proti korupci a šikanování. Proto zákon umožnil odvolání k ministerstvu, jehož rozhodnutí je konečné. To bylo v procesu projednávání zákona změněno na odvolání ústředí 14) Social Assistance and Employment State Agency. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 SAESA. Byla zamítnuta i odvolání k soudu v případech odmítnutí registrace žádosti. Nicméně zákon je zajištěn jinými prostředky správní kontroly. Deinstitucionalizace veřejné péče o děti V posledních letech přibylo dětských domovů. Příčinou byly nejen války vedené v první polovině devadesátých let minulého století, ale i bída. Chudé rodiny odkládaly děti do domovů, protože je nebyly schopny uživit. S pomocí holandských odborníků vypracovalo ministerstvo školství ve spolupráci s parlamentní komisí pro sociální a zdravotní otázky ucelený návrh deinstitucionalizace péče o děti jejich navrácením biologickým rodičům nebo nahrazením ústavní péče organizovaným poručnictvím a adopcí. K tomu bylo zapotřebí vypracovat nový zákon o adopci, pozměňovací návrhy k zákonu o poručnictví a na tuto problematiku pamatovat v zákonu o sociální pomoci (viz výše). Byly zavedeny jednorázové i opakující se dávky pro rodiny, které si vyzvednou dítě z dětského domova. Existují podobně jako v ČR dávky pro poručníky a děti v poručenské péči. Upravil se proces adopce byl zbaven byrokracie, ale jen do té míry, aby péče o děti byla pod veřejným dohledem. Pustá byrokracie byla postupně nahrazovaná cílenou sociální prací v tempu, v jakém bylo možné školit sociální pracovníky. Sociální práce je v Gruzii zcela nový pojem. Nový zákoník práce Boj o nový zákoník práce byl obrovský. Objevily se tři návrhy. Jeden byl oprášený návrh sovětského typu, kterým komunistická vláda jako vlastník veškerých výrobních prostředků a v podstatě jediný zaměstnavatel v zemi (byť formálně členěný do podniků) vlastně vytvořila celospolečenský pracovní řád a degradovala pracovní smlouvu na pouhé ujednání o vstupu do pracovního poměru. Druhý návrh připravili zejména mezinárodní odborníci jako přijatelnou reflexi podobných úprav v západní Evropě. Byl pojat jako troj zákon s tím, že by se mohly jednotlivé části od sebe oddělit a vytvořit tak tři zákony. Bylo na Parlamentě, aby se rozhodl, zde je chce mít z tradičních důvodů pohromadě, nebo zda chce celou záležitost pojmout moderněji a vytvořit zákon o pracovní smlouvě občanskoprávního charakteru, zákon o podmínkách práce, který by měl charakter veřejnoprávní regulace, a zákon o kolektivním vyjednávání a kolektivních smlouvách, ve kterém by také výrazně vynikaly občanskoprávní prvky. S třetím návrhem přišlo Státní ministerstvo pro reformu. Tato navržená úprava byla velmi liberální, odstranila mnoho regulativních a ochranných prvků a vše ponechala smluvním ujednáním. Základem byla pracovní smlouva a regulativní a ochranné prvky v podstatě platily jen jako podpůrné faktory, pokud se strany nedohodly jinak (v prospěch, ale i v neprospěch zaměstnanců). Liberální autoři argumentovali situací v Gruzii, kde bylo třeba obnovit pracovní trh zejména podporou drobného a středního podnikání, přičemž rigorosní sociální zákoník práce tomu brání. Drobní podnikatelé s několika zaměstnanci v současných velmi obtížných podmínkách nemohou poskytovat rozsáhlé sociální výhody, aniž by se zruinovali. Třetí návrh vzbudil obrovský odpor jak u opozice, tak i v některých mezinárodních organizacích. Nicméně po velmi vzrušené debatě byl návrh s malými 98 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007

9 úpravami přijat. Autoři veřejně prohlásili, že počítají s tím, že až se ekonomická situace zlepší, přistoupí k jeho novelizaci, rozumně a pomalu. Ochrana zdraví obyvatelstva Jak už bylo uvedeno, bylo zapotřebí učinit přítrž škodám na zdraví obyvatelstvu renovací a racionalizací veřejného zdravotnictví. Byla vytvořena gruzinsko-mezinárodní komise, která vypracovala zásady nového přístupu k veřejnému zdraví. Poté se právníci pustili do napsání zákona o ochraně veřejného zdraví. Po deklarace principu univerzality a státní odpovědnosti státu za ochranu zdraví obyvatelstva a obvyklých definic byl vypravován následující model ochrany obyvatelstva: Oblast ochrany Činnosti Odpovědnost Infekce Informace stát Lidé platí za některá očkování Individuální prevence očkování Kolektivní prevence izolace nemocných lidí, zvířat, karanténa prostoru atd. Ekologie Otravy, plyny, bakterie (válka) kraj a stát Znečištění (zdroje vody, vzduch atd.) Jiná ohrožení (záření, hluk atd.) Hygiena Komunální a osobní odpad obec, kraj Hygiena prostoru (ulice, parky atd.) Hygiena společných zařízení Hygiena dětských zařízení Zákon (po úvodní kapitole principů a definic) definoval obsah jednotlivých ochran a pak v další časti vyymezil odpovědnost občanů, lékařů, zdravotnických zařízení, obcí, krajů, centrálních úřadů státní správy (ministerstva práce, zdraví, sociálních věcí, životního prostředí, zemědělství, vnitra a obrany) a v poslední části dozor a sankce. Pro ochranu soukromí lidí bylo pamatováno pravidlem, že co zákon státní správě nedovoluje, to správa nesmí. Zákon je projednáván parlamentem. Zatím se poslanci nemohou dohodnout na sankcích a na inspekci. Vláda chce dozor svěřit ministerstvu práce, zdravotnictví a sociálních věcí a někteří poslanci navrhují inspekci svěřit nezávislému orgánu, odpovědnému vládě nebo prezidentovi, s pravomocemi jako policie. Odpovědnost prezidentovi je typická ve většině postsovětských zemí. Privatizace zdravotnictví Hledalo se řešení velmi špatné situace ve zdravotní péči. V posledních letech bylo vypracováno několik koncepcí a strategií, avšak ani jedna neslibovala rychlou nápravu. Všechny narážely na doktorské lobby. Lékařů je v Gruzii dvakrát tolik, než kolik země potřebuje. Je dvakrát více nemocničních lůžek a jejich využití nebylo ani na 50 %. Lékaři i nemocnice věděli, že jakákoliv reforma by znamenala radikální snížení jejich počtu. Proto se bránili. Ukázalo se, že parametrická APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 reforma by nepřinesla požadované řešení. Přitom veškeré náklady nesl stát. Neexistuje pojištění a lidé na zdravotnictví nepřispívají. Stát nemá peníze, takže v reálu všichni lidé si musí zdravotní služby od lékařů kupovat. Celé rodiny se ruinují a obyvatelstvo už tak chudé ještě více chudne. Přibývá duševně chorých, podvyživených dětí, infekčních onemocnění jako TBC a HIV atd. V současné přišla vláda se systémovým řešení, které je předmětem široké diskuse. Návrh se jmenuje Master Plan for Reconstruction of Hospitale (generální plán na rekonstrukci nemocnic). Vychází z toho, že lidé rodinným lékařům (první vlně všeobecných lékařů) nevěří, protože tito lékaři nejsou vybaveni zdravotní technikou, a s každou zdravotní potíží spěchají do nemocnic, protože ty jsou na tom lépe, i když taky špatně. Státní správa nemá sílu tuto situaci řešit a proto se zapojí soukromý sektor. Soukromým investorům (developeři) se nabídnou zadarmo exitující nemocnice za to, že postaví nemocnice nové na pozemcích, které jim budou také poskytnuty zdarma. Staré nemocnice stojí na lukrativních pozemcích uvnitř měst a proto tento návrh investory zajímá. Nové nemocnice budou stavět na okrajích měst. Vypracoval se návrh (územní plán) na výstavbu 100 nemocnic, a to s 15, 25, 50 a 100 lůžky. Ty patnácti, pětadvaceti a padesátilůžkové nemocnice budou všeobecné (záchranné a záchytné ve vesnicích, v horách a na odlehlých územích) a ty stolůžkové budou multifunkční a specializované. Počítá se, že na Gruzii stačí 10 multifunkčních nemocnic. Tím se vytvoří na lůžek (místo dosavadních 14 tisíc). Nová soustava vytvoří jen polovinu lékařských míst. Ostatním lékařům bude nabídnuta rekvalifikace nebo po doškolení a jazykové přípravě práce v zahraničních nemocnicích. Vláda připravuje generální plán na privatizaci primární léčebné péče. Tu by měli poskytovat rodinní lékaři. Je to stará evropská koncepce, kdy rodinný lékař poskytuje i základní služby gynekologické a pediatrické. Rodinný lékař hlavně diagnostikuje, zpravidla s pomocí laboratoří, a provádí jednoduché léčebné úkony. Počítá se s tím, že rodinný lékař bude doporučovat nemocniční nebo jinou odbornou péči (referential system). Bez jeho doporučení nebude stát proplácet oprávněným lidem (sociálně vyloučeným) další zdravotní péči. Ostatní si mohou volně zvolit, koho navštíví, ledaže by soukromé pojišťovny si do smluv zapsaly podmínku pro nemocniční a další odborné služby doporučení rodinného lékaře. Kvalitu zdravotní péče má zabezpečit systém povolení a licencí. Státní povolení musí mít zdravotnické zařízení a státní licenci musí mít lékař. Obojí je periodicky obnovované. Uvažuje se i o dobrovolné akreditaci, která by se mohla v budoucnu stát povinnou. K tomu se vypracovávají normativní akty podle amerických vzorů. Problémem je, že v Gruzii jsou lékaři dobrovolně organizováni v asi čtyřiceti sdruženích podle odbornosti, které nejsou schopny se sdružit do konfederace nebo federace. Uvažuje se o vytvoření lékařské a lékárnické komory. Pracuje se na návrhu zákona. Jako vzor slouží česká lékařská komora. Některé lékařské lobby jsou proti. Na kvalitu zdravotní péče bude dohlížet ministerstvo práce, zdravotních a sociálních věcí, jeho speciální správa dohled nad kvalitou. Ministerstvo (jeho normovací odbor) pracuje na souboru minimálních standardů kvality. Dozor pak bude kontrolovat jejich dodržování. Systém bude financován státem a obyvatelstvem. Stát bude kupovat zdravotní pojištění pro identifikované skupiny sociálně vyloučených a ostatní obyva- 100 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007

11 telstvo se může pojistit u soukromých pojišťoven, nebo platit náklady z vlastních zdrojů. To vše si vyžádá poměrně rozsáhlou legislativu. Bude třeba mnoho změn v současné legislativě i vypracování zcela nových zákonů. Řada otázek je totiž zcela nových a nebyly zatím právně zachyceny. Byl vypracován návrh legislativních prací a je projednáván vládou. Tento návrh vypracoval expert Evropské unie, který bude pravděpodobně i pomáhat ministru práce, zdravotnictví a sociální věcí s přípravou konkrétních legislativních návrhů. Místo závěru Reforma sociální a zdravotní v Gruzii je radikální a plná nových nápadů, jak demontovat socialismus a vypracovat udržitelnou demokraticky laděnou sociální a zdravotní ochranu obyvatelstva ve velmi stísněných podmínkách veřejných financí. I když Gruzie je chudou zemí a se zcela jinou tradicí a ekonomickým potenciálem, přesto některé myšlenky a opatření, pokud budou ověřené praxí, by mohly podnítit i naše politiky k zamyšlení. Ukazuje se, že lze jít cestou parametrických změn, pokud jsou dostatečně radikální a ne jen příštipkařením, avšak někdy si situace vyžádá i systémovou změnu, má-li být reforma účinná. Avšak i systémová změna musí být udržitelná nejen ekonomicky, či finančně, ale i sociálně, neboť největší hrozbou pro reformu je sociální napětí, které vyvolá. Každá sociální a zdravotní reforma vyvolá sociální a tím i politické napětí. Jde jen o to, aby toto napětí její autoři unesli a nemysleli více na nadcházející volby než na vlastní reformu. Žádná sociální a zdravotní reforma není jen na čtyři roky. Důsledky každé reformy jsou středně až dlouhodobé. Proto se musí zvážit její přínosy finanční, sociální, a tím i politické, a někdy obětovat vlastní politickou budoucnost hlavních aktérů. A to je obtížné, a proto i reformy vyžadují srdnaté a statečné politiky a odborníky. Seznam použité literatury / References Matoušek, O. a kolektiv: Metody a řízení sociální práce. Portál, Praha Munková, G. a kolektiv: Sociální politika v evropských zemích. Karolinum, Praha Pocta Igoru Tomešovi. VŠAP, Praha Tomeš, I.: Ekonomické reformy v Evropě: příležitost k růstu v rozšířené Evropské unii. Aplikované právo č. 1/2004. Tomeš, I.: Dlouholetá péče o starší osoby. Aplikované právo č. 1/2005. Tomeš, I.: Nejnovější trend v sociální ochraně je v diverzifikaci soustav. Aplikované právo č. 1/2006. Tomeš, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Socioklub, Praha Tomeš, I.: Sociální stát v globalizujícím se světě, Aplikované právo č. 2/2003. Tomeš, I.: Sociální správa, Portál, Praha Tomeš, I. Koldinská, K.: Sociální ochrana v Evropské unii, C. H. Beck, Praha Tröster, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení. C. H. Beck, Praha APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

12 Klíčová slova Program ekonomického rozvoje a omezení chudoby v Gruzii, scénář sociální reformy, sociální a zdravotní program, zabezpečení důchodců, sociální pomoc, péče o děti, zákoník práce, ochrana zdraví obyvatelstva, privatizace zdravotnictví, hlavní plán na rekonstrukci nemocnic. Keywords Economic development and poverty reduction program of Georgia, scenario for social reform, social and health program, security of pensioners, sociale help, childrens care, Labour Code, protection of health polulation, privatisaton of health service, Master Plan for Reduction of Hospitale. Igor Tomeš Social and Health Reforms in Georgia Since 2004, the author has been Adviser to the Georgian Minister of Labour, Health and Social Affairs and to the Chairman of the Parliamentary Committee for Health and Social Affairs. As part of the European Union projects he took part in preparing all laws through which the social, health and employment reform was and is being shaped after the pink revolution in Georgia. The main problem of this post-soviet republic is mostly the poverty of its population. Collapse of the Soviet market threw over 55 % of the population into great poverty with income under 2 USD per day. Social security and healthcare systems collapsed. Work-incapacity and sickness benefits ceased to exist. There was no help for the unemployed, not even support for the poorest. The liberal government of President Saakashvili launched a complex program called Economic Development and Poverty Reduction Program of Georgia. This program is basically a program of de-regulation, privatization and implementation of an emergency social security network. Radical cut-down of the state apparatus also took place. The basic idea of reforming the pensions system was to guarantee an acceptable subsistance minimum for everyone that would also be sustainable for the state budget, by providing a unified pension to all who have become handicapped or exceeded the age of 65. This increased and also unified retirement age. As for social support, Georgia introduced a system of self-evaluation of the applicant, similar to that in Brazil or Armenia. The system centers around a property assesment the premise being that if a person has some property (with the exception of reasonable dwelling), they can sell it and live on the proceeds. The author reminds that similar reforms must be sustainable not only economically or financially, but also socially, the biggest threat to any reform being the social tension it brings on. Results of every similar reform are medium- to long-term, requiring true politicians and experts. 102 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2007

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornaj6kqxi9) Důvodová zpráva

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornaj6kqxi9) Důvodová zpráva Důvodová zpráva IV. Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Změna zákona o státní sociální

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1. O co nás připravil Ústavní soud? 2. Co zaměstnancům provedla vláda pravice? 5. Co chybí v koncepční novele ZP?

1. O co nás připravil Ústavní soud? 2. Co zaměstnancům provedla vláda pravice? 5. Co chybí v koncepční novele ZP? #ZakonikPrace 1. O co nás připravil Ústavní soud? 2. Co zaměstnancům provedla vláda pravice? 3. Co chceme? 4. Co přináší koncepční vládní novela ZP? 5. Co chybí v koncepční novele ZP? 1. O co nás připravil

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Konference v Brně: Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím

Ministerstvo práce a sociálních věcí Konference v Brně: Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím Ministerstvo práce a sociálních věcí Konference v Brně: Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím Historie a vývoj kvality sociálních služeb a zkušenosti ze zahraničí KSP FF UK (c) Igor Tomeš,

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému

Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému Martin Potůček Odborná komise pro důchodovou reformu www.duchodova-komise.cz Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Vystoupení na konferenci

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Nutné role státu ve zdravotnictví MUDr. Pavel Hroboň, M.S. 1 SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Stát má mít ve zdravotnictví pouze omezenou roli tvůrce pravidel a regulátora, ale musí ji vykonávat lépe než dnes

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Zdravotnické systémy - 1

Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických zařízení tj., systém zdravotní péče. V současné

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Milan Chovanec MINISTR VNITRA

Milan Chovanec MINISTR VNITRA Milan Chovanec MINISTR VNITRA Hlavní úspěchy Stabilizace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR vyřešení dvojvládí, personální stabilizace, narovnání platů, investice Transparentní veřejná správa

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011,

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, III Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více