Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc)"

Transkript

1 Čteníčko o historii rousínovského školství (též několik perliček navíc)

2 Co všechno dokázalo zaujmout, viďte? Jak zmizelo vodnické povolání (1975)

3 OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V ROUSÍNOVĚ Škola v Novém Rousínově se nejdříve nacházela v místě nynější budovy staré pošty uprostřed náměstí (č. 67). Existovala tady poměrně dlouhou dobu, ovšem děti do ní docházely nepravidelně. V letech postavili Rousínovští pro školní výuku novou budovu (v domě č. 84), kterou roku 1873 zvýšili o jedno patro, aby mohlo vyučování probíhat ve třech třídách (dnes budova městského úřadu). Bývalá škola na náměstí, dnes MÚ Další významné datum v dějinách rousínovského školství představuje rok 1906, kdy se na náměstí otevřela měšťanská chlapecká škola; o rok později ji doplnila měšťanská dívčí škola. Žáci docházeli už do nové, na svou dobu moderní budovy, postavené architektem Františkem Valentou v letech (dnes ZUŠ, vedle rodného domu Františka Sušila). V roce 1949 se sloučily obecná a obě měšťanské školy a na jejich místě vznikly dvě střední školy, první a druhá. Zároveň se poprvé pro vyšší ročníky zavedla společná výuka chlapců a dívek. V Rousínově se nadále učili žáci z Komořan, Podbřežic, Čechyně, Olšan, Habrovan, Královopolských Vážan, Vítovic a Kroužku. V roce 1954 se v rámci školní reformy obě dosavadní střední školy sloučily v osmiletou střední školu. Další reforma v roce 1960 dala vzniknout Základní devítileté škole v Rousínově. V roce 1963 byla slavnostně otevřena nová budova, v níž sídlí rousínovská základní škola dodnes.

4 Budova školy prošla zejména během posledních dvou desetiletí několika zásadními úpravami. Díky nástavbě nového patra školy vznikl prostor pro nové odborné učebny. Budova byla zateplena souběžně s výměnou oken, následovala modernizace otopného systému. Celkovou rekonstrukcí prošla i školní kuchyně. Vybudování školního sportovního areálu a pozdější výstavba nové městské sportovní haly velmi výrazně vylepšily podmínky pro provozování pohybových aktivit a sportovní přípravu dětí. Navíc parametry a vybavení haly vyhovují pravidlům pro organizování soutěží halových sportů, a tělocvična tak slouží i potřebám ostatních tělovýchovných organizací. Dílnička na vánočním jarmarku Základní školu v Rousínově v současné době navštěvuje více než pět set žáků z Rousínova a z okolních obcí (z Habrovan, Komořan, Olšan, Podbřežic aj.). Učitelský sbor tvoří asi čtyřicet pedagogů. Současným ředitelem je Mgr. Jiří Kyjovský. Před ním zde působil přes dvacet let Mgr. Zdeněk Julínek. Škola se v posledních letech profiluje zaměřením na přírodní vědy a environmentalistiku. Prezentuje se také kulturními akcemi; v tomto ohledu patří k nejvýznamnějším školní akademie, která každoročně před koncem školního roku přiláká široké publikum. Tradiční školní ples je nejvíce navštěvovanou společenskou akcí rousínovské plesové sezóny. Je výjimečný tím, že zahajovací polonézu tančí žáci 9. ročníku. Populární je také vánoční jarmark, kde žáci prodávají svoje výrobky a část výtěžku věnují mj. na podporu adoptovaných indických dětí.

5 Předtančení na školním plese Při základní škole působí zákonem zřízená Školská rada. Nad rámec povinností daných zákonem se jejím členům podařilo založit tradici slavnostního udílení cen Školské rady v závěru každého školního roku. Odměňováni jsou žáci v různých kategoriích např. Nadaný student, Šikovný chlapec, šikovná dívka, Kamarád, Síň slávy apod. VÝZNAMNÍ UČITELÉ ROUSÍNOVSKÉ ŠKOLY Antonín Grác Průkopník nových vyučovacích postupů. Učil na Měšťanské škole v Rousínově. Významně se podílel na přípravě školské expozice pro výstavu soudobé kultury v Brně roku Od tohoto roku působil mimo Rousínov. Napsal mnoho článků a publikací i učebnic pro měšťanské školy. Za druhé světové války se účastnil odboje, byl vězněn. Po válce pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Boris Vlach Slavíkovický rodák, člověk oddaný svojí učitelské profesi, se narodil v roce Syn francouzského legionáře prožil řadu peripetií 20. století. Studium na Gymnáziu ve Vyškově a také členství v Sokole a zvláště ve Skautu vedlo nejen k jeho velkému vlastenectví, ale především k víře v demokracii a spravedlnost. Válečné roky vyplněné totálním nasazením v Říši ovlivnilo přátelství B. Vlacha se spisovatelem Ludvíkem Kunderou a rousínovskými spoluobčany učitelem Eduardem Kalinou a sochařem Václavem Šedým. Po

6 Zahájení školního roku Boris Vlach pedagogické praxi na řadě venkovských škol se stal učitelem, školním inspektorem a v roce 1968 ředitelem Základní školy v Rousínově. Angažovanost v době Pražského jara (obnovení Skautu v Rousínově) vedla k perzekucím, které se podepsaly na předčasné smrti pana B. Vlacha v r Mgr. Zdeněk Julínek V uplynulých desetiletích se výrazně zapsal do dějin Rousínova pedagog, ochotník a komunální politik Mgr. Zdeněk Julínek. Tento charismatický matematik stanul v roce 1991 též v čele rousínovské základní školy a úspěšně ji řídil po dvě desetiletí. Jeho nadhled a citlivý přístup, umocněný životní zkušeností a profesionalitou, pomohly v období společenských změn elegantně transformovat rousínovské základní školství směrem k patřičné liberalizaci a konstruktivismu. Dodnes se Mgr. Z. Julínek věnuje ochotnickému divadlu. Jeho jméno jsme mohli spatřit na plakátech např. rousínovského souboru Anakreon či křenovického Divadla Antonína Vorla. Volný čas vyplňoval i jako trenér rousínovských hokejových nadějí.

7 Zdeněk Julínek v akci na jevišti Od začátku devadesátých let se podílí na rozvoji města jako člen zastupitelstva a městské rady. Svoji stopu v regionálním školství otiskl i rousínovský rodák Karel Wittek ( ) jako zakládající ředitel první české střední školy na Moravě Slovanského gymnázia, založeného v Brně v roce Ve své funkci setrval až do roku 1888 a učinil z této školy jeden z pilířů české vzdělanosti na Moravě v druhé polovině 19. století. Pedagogický sbor v 60. letech 20. století

8 ŽIDOVSKÁ NĚMECKÁ ŠKOLA Místní židovská škola byla roku 1869 změněna na dvoutřídní německou školu a pro nedostatek žáků v roce 1893 opět zredukována na jednotřídní. Po vzniku Československa zanikla pro nedostatek žáků. Budova chátrala, v roce 1974 byla stržena. Židovská škola před demolicí ŠKOLSTVÍ V PŘIPOJENÝCH OBCÍCH Rousínovec Zdejší obecná škola navázala na dřívější triviální školu. Do roku 1812 sem docházely i děti z Čechyně, do roku 1829 z Velešovic a do roku 1886 ze Slavíkovic. Škola stála v Rousínovci už od roku V roce 1833 ji na témže místě nahradila nová budova. V roce 1874 se škola rozšířila na dvoutřídní, ale po zřízení školy ve Slavíkovicích se znovu stala jednotřídkou. V roce 1930 Rousínovečtí vystavěli novou školní budovu Masarykovu jubilejní obecnou školu. Budova pak v době socialismu sloužila jako Střední odborné učiliště strojírenské, po jeho sloučení s Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna byla odloučeným pracovištěm ISŠ. Školní rok byl posledním, kdy v budově probíhala výuka.

9 Čechyně V roce 1812 postavili Čechyňští jednotřídní německou školu. Na dvoutřídní ji rozšířili v roce 1893, kdy byla na místě bývalého obecního hostince vybudována nová školní budova. V r pak byla otevřena také česká obecná a mateřská škola. Jako odloučené pracoviště rousínovské základní školy slouží budova dodnes a je také otevřena pro zájmové aktivity občanů města. 1. září 1935 byla v Čechyni otevřena česká škola; slouží dodnes Kroužek Samostatnou školu získal Kroužek v roce 1890, do té doby děti chodily do Rousínova. V roce 1898 se jednotřídka rozšířila na dvoutřídní. Škola musela být zavřena v roce 1972 pro nedostatek dětí. Budova slouží v současnosti zájmovým aktivitám kroužeckých občanů. Slavíkovice Obecnou školu tu měli od roku V tomto roce byla vysvěcena zcela nová jednoposchoďová budova, zamýšlená pro účely dvoutřídní výuky. Jako první řídící učitel vedl školu Karel Kalina. Při této škole byl v roce 1891 zřízen pokračovací hospodářský kurs pro odborné vzdělávání zemědělského dorostu. Dnes budova slouží mimoškolním aktivitám dětí a mládeže. Královopolské Vážany Do roku 1808 stála škola naproti kostelu, od té doby se nachází na nynějším místě, v č. p. 56. Navštěvovaly ji rovněž děti z Vítovic, Habrovan

10 a Olšan. V roce 1889 byla postavena nová škola a rozšířena na dvoutřídní. Po roce 2000 byla školní budova přestavěna na byty. Třída ve Slavíkovicích Škola v Kr. Vážanech na dobové fotografii

11 ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ V roce 1919 byla zřízena Odborná škola pokračovací stolařská s denním vyučováním. Své sídlo nalezla v budově staré školy. V roce 1950 se v této budově otevřel internát a v roce 1966 byl vybudován zcela nový areál již pro učiliště UP závodů. Na podzim roku 1930 slavnostně zahájila provoz Průmyslová stolařská pokračovací škola v nové moderní budově na pozemku darovaném Občanskou záložnou. V tradici odborných nábytkářských škol pokračovaly SOŠ a SOU nábytkářské. Vedle odborných škol souvisejících s nábytkářským průmyslem zde existovaly i další školy. Ve 20. letech vznikla Odborná škola pro ženské oděvnictví a Lidová škola hospodářská ve Slavíkovicích. V roce 1963 zahájilo výuku učiliště pro obory karosář a strojní zámečník. Ve školním roce 1971/72 se zde učilo 245 učňů z více než 40 závodů. Tomuto množství ovšem neodpovídalo zázemí, učiliště dlouho nemělo vhodnou budovu, jednou se dokonce učilo i v železničním vagonu. Řešení se našlo v přemístění do budovy školy v Rousínovci. V roce 1998 bylo SOU strojírenské sloučeno s ISŠ managementu a služeb ze Slavkova a v r k nim přibylo i SOU nábytkářské Rousínov. MATEŘSKÉ ŠKOLY Jejich historie začíná v listopadu 1945, kdy byla otevřena první mateřská škola v Rousínově, umístěná do dřevěného domu za sokolským cvičištěm. První mateřská škola

12 O čtyři roky později zahájila provoz také mateřská škola v Rousínovci a v padesátých letech pak ve Slavíkovicích. Později se na vzniku školek podílely i větší závody. V Rousínově to byly UP závody, které ve spolupráci s městským národním výborem otevřely novou mateřskou školu a jesle v Habrovanské ulici. Slavnostně byly předány k užívání v lednu 1968 a v polovině 80. let rozšířeny o přístavbu. V roce 1978 byla dokončena stavba dvoutřídní mateřské školy v Královopolských Vážanech s kapacitou 60 dětí. V roce 1982 převzaly budovu pod patronát UP závody Rousínov. V roce 1991 zde byl provoz ukončen. Ve školním roce 1995/96 se mateřské školy v Čechyni, ve Slavíkovicích a v Rousínově sloučily. Ve Slavíkovicích pak provoz skončil v roce 1998 a v Čechyni o rok později. Rousínovské mateřské školství řídí Bc. Helena Vysoudilová už od r ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Hudební škola byla v Rousínově otevřena 1. září 1951 a nacházela se nejprve v bývalé stolařské dílně u Maršálků. Zde měli vyučující i žáci k dispozici pouze čtyři průchozí místnosti. Škola se nezaměřovala výhradně na výuku, intenzivně například spolupracovala se souborem lidových písní a tanců při divadelním spolku Sušil. Dobová fotografie, dnešní ZUŠ Od školního roku 1962/63 se škola nazývala Lidová škola umění a spadala pod vyškovskou školu. V roce 1966 byla přemístěna do budovy základní školy na rousínovském náměstí. O tři roky později získala opět samostatnost. V 70. letech se v LŠU učitelský sbor ustálil. Ředitel Miloslav Strejček se zasazoval o to, aby se v Rousínově pořádaly koncerty předních hudebních těles a aby zde hostovali i zahraniční interpreti. Od roku 1990 škola nese název Základní umělecká škola Františka Sušila. Současným ředitelem je Mgr. Pavel Malý.

13 VÝVOJ NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY Stavba nové školní budovy v Rousínově na ulici Habrovanská byla zahájena v roce Stavbu za cenu Kčs provedla firma Pozemní stavby Brno. Při terénních úpravách, úklidu a stěhování pomáhali učitelé, rodiče i žáci. Celkem bylo odpracováno brigádnických hodin. Okolí školy krátce po výstavbě Slavnostní otevření nové budovy proběhlo v neděli 27. ledna 1963, škola se přestěhovala 1. února. Pro nedostatek uhlí se však od 20. ledna do 24. února nevyučovalo, vyučování bylo zahájeno až slavnostním shromážděním v tělocvičně 25. února. Do 10. března probíhala výuka jen tři dny v týdnu. Škola měla 18 učeben, pracovny pro biologii, fyziku a chemii, dvě dílny a tělocvičnu. Přesto již od zahájení provozu chyběly místnosti, a tak se vyučovalo v místnosti pro školní družinu, v dalších letech pak na staré škole, v mateřské škole a také v budovách škol ve Slavíkovicích a v Čechyni. S menšími změnami tento stav trvá dodnes, po padesáti letech od otevření. Ve školním roce 1976/77 došlo k rozšíření školní jídelny a kuchyně a v následujících letech byly prováděny nutné drobné opravy šaten, vodovodního řadu a sociálního zařízení. Tyto akce byly většinou prováděny za spolupráce s patronátními závody (UP závody, Dřevodílo, Agrozet, JZD Družba). V roce 1986 byla opravena střecha celé budovy i tělocvičny a zahájena plynofikace kotelny. Rodiče a žáci 7. a 8. ročníku přitom odpracovali 650 brigádnických hodin.

14 Od se škola stala právním subjektem. Proběhly nezbytné opravy, pro modernizaci výuky škola inovovala pomůcky, didaktickou techniku. Ve školním roce 1995/96 byly započaty stavební práce, jejichž cílem byla přístavba dvou tříd ve druhém patře, konstrukce sedlové střechy a následné rozšíření prostor pro výuku o odborné učebny v půdní vestavbě. O hlavních prázdninách roku 2000 byly zahájeny práce na dokončení půdní vestavby. Práce probíhaly po celý školní rok prakticky za plného provozu školy. Slavnostním otevřením nových prostor dne 20. června 2001 byly dány k dispozici odborné učebny a kabinety informatiky, výtvarné a hudební výchovy, chemie, také nová žákovská knihovna a cvičná žákovská kuchyňka. Odborná pracovna výtvarné výchovy Mezitím, v roce 1998, bylo v prostoru školního dvora vybudováno nové víceúčelového hřiště s umělým povrchem a také atletický miniareál. V roce 2004 prošla celkovou rekonstrukcí i školní kuchyně, včetně instalace moderních technologií, oddělení přípraven, kanceláře apod. O dva roky později byly zrekonstruovány šatny a sociální zařízení u tělocvičny a také byly zahájeny terénní práce na stavbě nové městské sportovní haly, která slouží potřebám školy od září Současný vzhled získala budova v roce 2008, kdy byl zateplen její plášť, vyměněna okna a vstupní dveře. V roce 2012 dostalo nový žulový obklad venkovní schodiště, doplněno bylo nerezovým zábradlím. V posledních třech letech byla provedena strukturovaná kabeláž, vybudovány bezbariérové přístupy do suterénu a do přízemí. Současně probíhala přeměna školní zahrady, která získala certifikát Přírodní zahrada ukázková zahrada. Stala se z ní přírodní učebna.

15 Dramatický kroužek se představil na celostátní přehlídce Na zahradě nás to baví Rychleji, výše, silněji...

16 ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍ KRONIKY 1962/63 V devátých třídách se objevilo u děvčat několik případů předčasného sexuálního vyžívání, ve spolupráci se SRPŠ se podařilo problém zmírnit. Nedaří se plnit úkoly spojené s volbou povolání a umísťováním žáků do rozhodujících odvětví: zemědělství úkol 29, plnění 14 (+ 5 na zemědělské školy) hornictví úkol 4, plnění 1 stavebnictví úkol 13, plnění /65 Objevuje se stále více výchovných problémů, se kterými jsme se dříve nesetkávali: již od nejnižších tříd nereagování na napomenutí učitele, užívání vulgárních výrazů, zvyšování počtu neurotických dětí, podrážděné reakce žáků při pokárání učitelem, stálá únava dětí po atraktivních večerních televizních pořadech, snižování hranice pubertálních jevů. Veřejné scházení se dívek již od sedmé třídy s odrostlými mládenci atd. 20 žáků dostává 2. stupeň z chování, jeden 3. stupeň Pro zvýšení pocitu odpovědnosti žactva jsou zavedeny denní služby u vchodu a žákovské týdenní služby ve všech patrech a v jídelně s přesně vytyčenými úkoly. 1965/66 Z 608 žáků propadlo 43, 22 žáků pak s úspěchem složilo opravnou zkoušku. 1968/69 SRPŠ pořádá 1. společenský ples. 1975/76 Odhalení busty Pankráce Krkošky a pojmenování školy jeho jménem. Divadelní představení Jak zmizelo vodnické povolání v režii Zd. Julínka. V areálu školy zřízeno provizorní dopravní hřiště, znovu uvedeno do provozu v dubnu /79 Při škole pracují kroužky: lední hokej, zdravotnický, ornitologický, literární, šachový, střelecký, dovedných rukou, drhání, odbíjená, turistický, ateistický.

17 1979/80 Do nácviku na Československou spartakiádu zapojeno 358 ze 685 žáků, tj. 52,3 % žáků školy. Při veřejně prospěšné činnosti odpracováno brigádnických hodin, odevzdáno kg papíru, kg textilu, 54 kg barevných kovů, kg železa. 1981/82 Již se vůbec nevyučuje v 9. ročníku, prakticky všichni žáci vycházejí z 8. tříd. 1985/86 Ve spolupráci s UP závody a Agrozetem Rousínov byly zřízeny čtyři stanice mladých techniků se zaměřením na programování, elektroniku a číslicovou techniku, také na práci se dřevem a práci s kovem. V tomtéž roce byla zavedena soutěž o nejlepší účast rodičů na třídních schůzkách. 1986/87 Byl zaznamenán nejvyšší počet žáků na škole 802. Třídy na na druhém stupni jsou naplňovány žáky. 1990/91 Sběr šípků: 339 kg Kč. Sběr černého bezu: 74 kg Kč. Sběr listu kopřivy: 39 kg.780 Kč. 1996/97 V sále TJ Spartak Slavíkovice pořádá škola první obnovený školní společenský ples. Ples byl zahájen předtančením polonézou žáky 9. ročníku. Od tohoto školního roku je školní docházka opět povinně devítiletá. 1997/98 Počátky Motýla adaptačního pobytu pro nově vzniklé třídní kolektivy v 6. ročníku s podtitulem Výlet trochu jinak. 2000/01 Započata tradice každoročního pořádání žákovské akademie.

18 2001/02 V akci nazvané Intelektuální posilovna se jednoho vyučovacího dne účastní brněnský herec a mim Bolek Polívka se svými přáteli Výměnný umělecký zájezd žáků a učitelů ZŠ Rousínov a barcelonské hudební školy Virtèlia Escola de Música se uskutečnil na popud rousínovského rodáka Stanislava Štěpánka, který na této škole působí. Školská rada zavedla tradici oceňování žáků v různých kategoriích. 2006/07 Celodenní happeningová akce Indický den podpořila školou adoptované indické děti v projektu Adopce na dálku. 2007/08 Jednotné učební osnovy jsou postupně nahrazovány individuálně sestavenými školními vzdělávacími programy. Škola vykazuje historicky nejnižší počet žáků školy /11 V předvánočním období se poprvé koná vánoční jarmark setkání veřejnosti v atmosféře adventu spojené s dílničkami a prodejem žákovských výrobků. 2011/2012 Evakuace školy kvůli nálezu cvičného granátu ve skladu. Ředitelé v novodobé historii školy: 1962/ / / / / / / / /11 od 2011/12 Jaroslav Horák Boris Vlach Antonín Dvořák Josef Holčík Sylva Bergerová / Zdeněk Julínek Zdeněk Julínek Jiří Kyjovský

19 Spartakiáda 1975 Naučím Tě dirigovat......a katalánsky (2006)

20 Čteníčko ve vzájemné spolupráci připravili: Mgr. Jiří Kyjovský Mgr. Pavlína Pernicová Ing. Karel Lochman Ing. Eliška Škrobová Mgr. Lucie Mikulčíková Mgr. Tomislav Kuneš Vydáno v červnu roku 2013

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 hlavní školní budova: číslo identifikace VOLNÉ TCP SPOLEČNÉ CELKEM + 3.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Centrum technického vzdělávání Ostrov

Centrum technického vzdělávání Ostrov Centrum technického vzdělávání Ostrov Základní popis projektu V roce 2006 došlo v rámci optimalizace krajského školství ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1. Historie Naše škola byla vybudována jako trojtřídní po tuhém politickém boji za nebývalé podpory předsedy místní školní rady pana Matěje Egermajera. Dne 18.9. 1887 byla slavnostně

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více