NOVINKY v programu ERASMUS+:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY v programu ERASMUS+:"

Transkript

1 Vážení studenti, je nejvyšší čas zamyslet se nad studiem v zahraničí a to prostřednictvím programu ERASMUS+, nástupce dobře známého Erasmu. Nově program Erasmus+ nabízí několik zajímavých inovací, které jistě mnozí z Vás ocení. Bude to program, který podle dosavadních informací má nabídnout ještě více volných míst a minimálně stejně vysoká stipendia a pravděpodobně i se stejným množstvím byrokracie. Bohužel ještě stále neznáme všechny informace, ale ty postupně nabíráme. Ale nepředpokládám, že se ještě dozvíme něco zásadního, co by mohlo ovlivnit Vaše rozhodnutí a výjezd. Cílem programu ERASMUS+, který je financován Evropskou unií (dosud podílem 50%) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je studium studentů z členských zemí EU, ESVO a Turecka na univerzitách po celé Evropě. Naše univerzita má v programu Erasmus již patnáctiletou tradici a v jejím průběhu vyjely stovky studentů do zahraničí a již i stovky přijely studovat do Ostravy. Naše katedra patří bezesporu k těm, ze kterých vyjíždí nejvyšší počet studentů. Počty univerzit oproti minulým letům trochu změnily, ale ve změnách stále pokračujeme. V roce 2014/2015 se budete moci: A) zúčastnit studijních pobytů zajišťuje KSGRR B) podniknout pracovní stáž v rámci programu LLP Erasmus KSGRR schvaluje a zajišťuje administrativu C) zúčastnit se asistentských pobytů v rámci programu COMENIUS nově spadá do aktivit pracovních stáží ERASMUS

2 NOVINKY v programu ERASMUS+: Rozvolnění možností zahraničního studia již neplatí systém jedenkrát na studium a jedenkrát na pracovní stáž v tomto programu můžete jet až třikrát studovat a třikrát na stáž. Nicméně v jedno studijním stupni (BC, NMgr a PhD) nesmíte překročit více než 12 měsíců proto je lepší jet jak v Bc studiu, v NMgr. studiu a poté v PhD studiu. V Jednom roce můžete jet jak na studium, tak na stáž ale součet měsíců nesmí přesáhnout 12. o 12 měsíců studium a stáž bakalářský stupeň o 12 měsíců studium a stáž navazující stupeň o 12 měsíců studium a stáž doktorský stupeň Pokud již někdo byl v jednom stupni v zahraničí v rámci současného ERASMU více než 12 měsíců, převádí se rozdíl do dalšího stupně. Pro současné studenty NMgr. studia tedy platí pokračujte v doktorském studiu a vy v bakaláři snažte se dostat do NMgr. studia. Veškeré informace o zahraničních programech naleznete na webových stránkách: (bohužel zde se ale stránky předělávají ) a také na stránkách naší katedry.

3 Studium v zahraničí Co máte udělat, když chcete studovat v zahraničí v roce 2014/2015 1) Musíte být studentem OU a to v jakékoliv formě studia (i kombinované!) a i v jakémkoliv stupni studia. A nesmíte mít studium přerušeno. Jinak opravdu žádné jiné podmínky pro účast v programu Erasmus nejsou. 2) Tento dokument obsahuje seznam univerzit, i s jejich www stránkami (Příloha 1). Prohledněte si důkladně univerzitu, konkrétní katedru či zahraniční oddělení. Zhodnoťte, jestli Vám studium na zahraniční univerzitě může nejenom prospět v oblasti jazykových kompetencí, ale také je vhodné po Vaší odborné stránce. Uvědomte si také, že studium v zahraničí se jednak uznává do studia na OU kreditově a za předpokladu určité míry shody předmětů Vám budou uznány i předměty povinné, případně pak předměty povinně volitelné (ty Vám uznáme, pokud budete studovat jazyky, příbuzné vědy (politologii, sociologii, ekonomii fyz. geografii atp.)). Na Erasmu si tedy minimálně splníte penzum povinně-volitelných předmětů. 3) Zvažte své jazykové znalosti. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že student by měl dosáhnout úrovně alespoň středně pokročilý (B1-B2) musí se dorozumět slovem i písmem, být schopen zvládat číst i obtížnější odborný text. Jazyková úroveň je také jedním z rozřazovacích kritérií, pokud se na univerzitu hlásí více studentů. Vaše znalosti budou v každém případě otestovány. Cílem LLP Erasmus není pouze to, aby se studenti, kteří mají vynikající jazykové schopnosti, ještě zdokonalili, ale převážně je koncipován tak, aby studenti, kteří mají chuť a splňují základní předpoklady pro studium, měli možnost poznat prostředí jiných zemí a univerzit a v jazyce zaznamenali výrazný pokrok. Takže jazyka se nebojte! Proberte třeba své jazykové

4 schopnosti s Vašimi jazykovými lektory na KSGRR rádi Vám poradí, již mají s výjezdy studentů zkušenosti. 4) Zvažte své studijní výsledky. Preferujeme, aby vyjížděli studenti, kteří mají dobré studijní výsledky budete i reprezentovat KSGRR a OU. To budete prokazovat přehledem svých studijních úspěchů výpisem absolvovaných předmětů. Opět bude Vaše studijní úroveň hodnocena jako základní kritérium v případě soutěže o volnou studijní kapacitu. Netrváme na tom, že vyjet může pouze excelentní student. Studium v zahraniční se stává žádaným a snad již i povinným standardem úspěšného absolventa, takže by se každý student měl snažit alespoň jednou za své studium strávit minimálně 1 semestr v zahraničí! Nebo znáte lepší způsoby jak se prosadit ve tvrdé konkurenci mladých absolventů na trhu práce v Evropě, která se potýká s obrovskou nezaměstnaností mladých lidí? Viz přiložený graf. 5) Na KSGRR se snažíme vyhovět co možná nejvíce studentům. Pokud se student nedostane na nějakou preferovanou univerzitu z kapacitních důvodů, snažíme se kapacitu navýšit domluvou s tamní univerzitou často úspěšně. Pokud by se ani toto nepovedlo, nabízíme studentům další řešení.

5 6) Zvažte Váš čas, který máte před sebou ve studiu v ČR. Je důležité zvážit tu skutečnost, že studium v zahraničí může být určitou komplikací v šestém semestru BC studia nebo čtvrtém semestru navazujícího magisterského studia, kdy může způsobit komplikace v absolvovat státní závěrečné zkoušky a to i v srpnovém termínu. 7) Rozvažte i Vaše finanční možnosti. I když je program LLP (Erasmus) pokryt z velké části stipendiem (viz příloha 2), tak se předpokládá i určitá spoluúčast studenta na pobyt v zahraničí. Částky se samozřejmě liší, stejně jako se liší výše stipendia. Všeobecně vyšší částky ke spoluúčasti očekávejte ve Skandinávii a v hlavních městech. V průběhu studia jste ale stále studenty OU a ve většině zemí v zahraničí budete moci i přivydělat (jen podotýkám, že jedete za studiem, a na práci ve velké části případů nebudete mít časovou kapacitu). Dále po návratu do ČR a prokázání se všemi potřebnými dokumenty o úspěšnosti studia (tj. získáním 20 kreditů za semestr), máte dle současné platné směrnice děkana nárok na mimořádné stipendium, které se v tuto dobu pohybuje od 800 do 2400 Kč/měsíc (viz příloha 3). 8) Kontaktujte studenty, kteří již pobyt absolvovali. Zeptejte se jich na vše od podoby studia, nároků na jazyk až po nezbytný a veledůležitý společenský rozměr programu, tedy párty, výlety, poznávání nových zemí. (Seznam studentů je přiložen Příloha 4) Pokud váháte a potřebujete se informovat na jakoukoliv univerzitu, pokud potřebuje znát jakékoliv další informace, či si jen nejste jisti, prosím, kontaktujte mě jako Erasmus koordinátora. Rád Vám Vaše otázky zodpovím. Nejlépe em také osobně po předchozí domluvě. Jsem zde pro Vás!!

6 Pokud jste tedy rozhodnuti, postupujte následovně: 1) Vyplňte Neformální žádost ke studiu v zahraničí součást tohoto dokumentu (Příloha 5) 2) Vypracujte si studentský projekt studia v zahraničí. Co to je? A proč jej chceme? Jedním ze základních úkolů je vytvoření určitého studentského projektu. Ten bude posuzován při výběrovém řízení, ke kterému přistupujeme z procedurálních důvodů, neboť toto po nás požaduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, ale také z důvodů velkého přetlaku žádostí na některé univerzity. Dále chceme, aby se student s univerzitou dobře seznámil. Studentský projekt bude hodnocen se stejnou váhou jako Vaše jazykové předpoklady a dosavadní studijní výsledky. A jak by měl studentský projekt vypadat? Mělo by to být Vaše hlubší zamyšlení nad smyslem Vašeho studia v zahraničí - čeho byste chtěl/chtěla dosáhnout a jakou máte k tomuto kroku motivaci (max 25% z rozsahu projektu), úvaha nad strukturou předmětů, které si hodláte zapsat i s tím, proč se budete chtít tímto směrem profilovat a proč jste si zvolil/a právě tuto univerzitu (max 50% z rozsahu projektu), dále se zamyslete nad Vašimi mimoškolními aktivitami, které Vám mohou dopomoci k osobnostnímu růstu, jako je například práce na DP či BP, kontaktování známého profesora, navázání kontaktů s vědeckými, či jinými institucemi, neziskovými organizacemi, atp. (max 25% z rozsahu projektu). Dodržujte poměr předepsaných částí v rámci požadovaného rozsahu projektu A4. Při zpracovávání projektu se předpokládá, že navštívíte hlavně internetové stránky univerzit. Pro každou žádanou univerzitu zpracujte jeden projekt!!!

7 Oba formuláře pošlete na adresu a to do ! Termín je závazný! Žádosti později reagujících student samozřejmě budou akceptovány, ale v případě zájmu o zahraniční univerzitu s přetlakem studentů, nebudou mít stejné šance a přednost bude dána studentům, kteří reagovali včas. Studenti se také mohou hlásit i po výběrovém řízení průběžně, ale budou moci obsadit pouze volná místa. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na u nebo v konzultačních hodinách nebo po dohodě i jindy. 3) V případě zaslání žádostí, dostavte se na test Vašich jazykových vědomostí. Test se bude v prvním týdnu letního semestru, (čas a místo ještě upřesním). Test bude trvat 1 1,5 hodiny. Pokud máte z některých jazyků certifikát na úrovni upper inter-mediate (úroveň minimálně B2 podle Rady Evropy) test Vám bude prominut. V tomto datu rovněž s sebou přineste i dosavadní výpis Vašich studijních výsledků lze vytisknout z Portálu; a studenti v NMgr. studiu také kopii Diploma Supplement z Bc. studia. Průběh výběrového řízení: Žádosti studentů budou posuzovány z několika hledisek: student oboru na KSGRR (1) dosavadní studijní prospěch studenta na OU a absolvování všech zapsaných předmětů bude posuzováno členy katedry, zejména pak tutory (2) jazykové předpoklady do dané země (2) na základě testu a s přihlédnutím k dosavadním výsledkům jazykových předmětů a konzultací s jazykovým lektorem studentský projekt projekt studia vybrané předměty k absolvování na zahraniční univerzitě, jejich počet a jiné aktivity v zahraničí např. stáže, exkurze, aktivity v neziskových organizacích. Rozsah max. 1 A4. (3) jiné schopnosti studenta vypsané v neformální žádosti (4) Čísla v závorce u jednotlivých kritérií znamenají jejich váhu při posuzování žádosti (1 největší váha, 4 - nejnižší váha) O vyslání bude v konečné fázi rozhodovat katedra rozhodnutí je výsledkem rozhodnutí členů katedry, ne pouze Erasmus koordinátora!!!

8 Pracovní stáž Co dělat, když chcete vyjet do zahraničí v rámci pracovní stáže? Cílem aktivity je poskytnout studentům možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci (nesmí to být instituce EU a státní zastupitelské úřady). Může se jednat o univerzitu, ale zde musíte být vedeni jako např. výzkumníci, poradci, asistenti atp. Zkrátka nesmíte mít v zahraničí statut studenta, (pokud budete chtít je na univerzitu, můžete mít ale např. statut research assistent a můžete pomáhat s výzkumem a napsat si třeba v průběhu studia diplomovou práci, či její část...). Často se tak jedná o rozvojové agentury, všemožné nevládní organizace či jiní soukromé společnosti. Do této aktivity se mohou zapojit i studenti, kteří studovali v zahraničí v rámci programu LLP Erasmus či Erasmus/Socrates Studentská pracovní stáž je opět kryta stipendiem, které je cca o 30% vyšší než stipendium na studijní pobyt. Délka pobytu se pohybuje mezi 2-12 měsíci (takže je to vhodné i na prázdniny!!!). Velmi důležitou informací je ale to, že tyto stáže nezařizuje OU ani KSGRR, ale student se o tuto aktivitu musí postarat sám, tzn., že kontaktuje příslušnou instituci v cizí zemi a dohodne si s ní podmínky stáže. KSGRR již poté na základě podaných informací stáž schválí. Předpokládáme také, že student již má dostatečné jazykové znalosti. Absolvovaná stáž Vám bude uznána do studia za povinně volitelný předmět Zahraniční stáž, v hodnotě 20 kreditů/semestr (40 kreditů za 2 semestry) a také bude uvedena v Diploma Supplementu k Vašemu diplomu. KSGRR bude preferovat výjezdy studentů, kteří již absolvovali studijní pobyt v zahraničí, ale není to v žádném případě vylučující podmínkou. Vaším úkolem tedy je: 1) Konzultovat vhodnost instituce s katedrovým koordinátorem na KSGRR mějte připraveny své konkrétní vize (prosím, v této záležitosti nechoďte za koordinátorem o radu kam nejlépe jet, ale raději se mě choďte ptát na doporučení, kde by to bylo lepší, či jak začít s oslovováním zahraničních institucí atp.) 2) Kontaktovat příslušnou zahraniční instituci a dohodnout si podmínky a náplň stáže 3) Předat všechny materiály a podklady Erasmus koordinátorovi na KSGRR Podle posledních informací bude sem spadat i dřívější asistentský pobyt programu Comenius.

9 Příloha 1: P A R T N E R S K É I N S T I T U C E V P R O G R A M U L L P / E R A S M U S ( d a l š í s n a d j e š tě přibudou) Univerzita Stát Bc. Mgr. Ph.D. Studenti/ semestry Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Rakousko Ano Ano* Ano* 2 st./2 semestry University of Leuven - Katholieke Belgie Ne Ano Ano 2 st./2 semestry Universiteit Leuven** Vrije Universiteit Brussel ** Belgie Ne Ano Ano 2 st./2 semestry Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finsko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Finland) Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand Francie Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Université de Tours Francie Ano Ano Ano 3 st./3 semestry Sveučilište u Zadru Chorvatsko Ano Ano Ano Università di Bologna Itálie Ano Ano Ano 1 st./2 semestry Lietuvos edukologijos universiteto Litva Ano Ano Ano 2/semestr (Lithuanian University of Educational Sciences) Latvijas Universitāte Lotyšsko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Eotvos Lorand University Budapest Maďarsko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Německo Ano Ano* Ne 2 st./2 semestry Bonn Leibniz Universität Hannover Německo Ano Ano* Ne 2 st./4 semestry Ludwig Maximilian Universität München Německo Ano Ano* Ano* 2 st./4 semestry Westfälishe Wilhems-Universität Münster Německo Ano Ano Ne 2 st./2 semestry Eberhard Karls Universität Tübingen Německo Ano Ano Ne 1 st./2 semestry Høgskolen i Buskerud (Buskerud University Norsko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry College) Uniwersytet Gdański Polsko Ano Ne Ne 1 st./2 semestry Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polsko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Uniwersytet Warszawski Polsko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Polsko Ano Ano Ano 2 st./4 semestry Lublinie Universidade do Minho (Guimarães) Portugalsko Ano Ano Ne 2 st./4 semestry Universidade do Coimbra Portugalsko Ano* Ano Ne 2 st./4 semestry Universidade de Lisboa Portugalsko Ano Ano Ano 2/rok Universitatea din Oradea Rumunsko Ano Ano Ano 2 st./4 semestry Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovensko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Prešovská univerzita v Prešove Slovensko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Univerzita Komenského v Bratislave Slovensko Ano Ano Ano 2 st./2 semestry Univerza v Ljubljani Slovinsko Ano Ano Ne 2 st./2 semestry Universidad de Salamanca Španělsko Ano Ano Ne 2 st./3 semestry Universidad de Barcelona Španělsko Ano Ano Ne 4/rok Universitat Autónoma de Barcelona Španělsko Ano Ne Ne 2/rok Istanbul Üniversitesi Turecko Ano Ano Ano 2 st./4 semestry Sakarya Üniversitesi Turecko Ano Ano Ano 2 st./4 semestry * preferovaný stupeň studia ** pokud se zaplní kapacity na jedné univerzitě, není možné vyjet na druhou

10

11 Příloha 2: Výše stipendií na studijní pobyty a pracovní stáže (na roky 2014/2015 by měly být částky stejné/podobné, ale oficiálně je nikdo zatím nemá) Program ERASMUS - Mobilita studentů - Tabulka přidělovaných stipendií v roce 2013/2014 ISO kód Země MOBILITA STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR PRACOVNÍ STÁŽ Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr DE Německo DK Dánsko EE Estonsko ES Španělsko FI Finsko FR Francie GR Řecko HR Chorvatsko HU Maďarsko CH Švýcarsko IE Irsko IS Island IT Itálie LI Lichtenštejnsko LT Litva LU Lucembursko LV Lotyšsko MT Malta NL Nizozemsko NO Norsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SE Švédsko SI Slovinsko SK Slovensko TR Turecko UK Velká Británie

12 Příloha 3: Dodatečná stipendia pro studenty PřF Paušální částka stipendia na 1 Země měsíc pobytu v zahraničí v CZK Belgie 1600 Bulharsko 800 Dánsko 2400 Estonsko 1200 Finsko 1600 Francie 1600 Chorvatsko 1200 Irsko 2400 Island 2400 Itálie 1600 Kypr 1200 Lichtenštejnsko 2400 Litva 1200 Lotyšsko 800 Lucembursko 1600 Maďarsko 1200 Malta 1200 Německo 1600 Nizozemsko 1600 Norsko 2400 Polsko 1200 Portugalsko 1200 Rakousko 1600 Rumunsko 800 Řecko 1200 Slovensko 1200 Slovinsko 1200 Španělsko 1600 Švédsko 1600 Švýcarsko 2400 Turecko 1200 Velká Británie 2400

13 Příloha 4: Seznamy studentů Erasmu ový kontakt naleznete na Portále Studenti, kteří vyjeli/vyjedou v akademickém roce 2012/2013 Helena Šťastná Stockholm Zina Kaštovská Stockholm Michaela Pastrňková Tours Gabriela Kocurková Salamanca Marek Burian Ljubljana Iveta Kubienová Ljubjana Zuzana Polová Joensuu Zdeňka Střálková Riga Adéla Sýkorová Joensuu Alena Šantrochová Sevilla Prokop Kuranda Sevilla Kateřina Rudincová Istanbul Monika Lopatová Minho Martin Koukal Buskerud Jana Soustružníková Coimbra Eliška Kořenková Mnichov Studenti, kteří vyjeli/vyjedou v akademickém roce 2011/2012 Dzido Ivan Stockholm Kondělková Miroslava Salamanca Štefancová Monika Tours Petruželová Kateřina Salamanca Kocur Václav Klagenfurt Rossmanová Jana Sevilla Kohutová Petra Riga Vodička Petr Riga Mazáč Robin Bonn Voznicová Veronika Bonn Michelová Veronika Sevilla Holková Alžběta Coimbra Kašpar Jakub Ljubljana Dunčová Iveta Coimbra Špirková Petronela Leuven Samson Tomáš Tours Studenti, kteří vyjeli/vyjedou v akademickém roce 2010/2011 Příjmení Jméno Univerzita Antolíková Iveta Clermont Blažková Michaela Ljubljana Brosová Lucia Krakow Čapek Václav Tours Hlavatík Jan Sevilla Krystyníková Petra Klagenfurt

14 Kufová Lucie Stockholm Molková Pavlína Clermont Pavlíčková Anna München Prouzová Petra Tours Puffová Magda Salamanca Reisskup Vilém Sevilla Světlíková Vendula Stockholm Špaček Michal Leuven Toporská Pavlína Ljubljana Závěšická Beáta Leuven Studenti, kteří vyjeli (vyjedou) v akademickém roce 2009/2010 Jméno Univerzita Pawlasová Belgie, Leuven Dorota Manczalová Dánsko, Roskilde Veronika Gulyas Richard Finsko, Joensuu Paschalis Kusios Hajdáková Michaela Čajová Klára Finsko, Joensuu Německo, Hannover Německo, Hannover Skokanová Portugalsko, Braga Petra Krpcová Tereza Portugalsko, Coimbra Odehnalová Monika Šafránková Pavlína Milotová Kateřina Třupková Lenka Czyž Pavel Rakousko, Klagenfurt Španělsko, Salamanca Španělsko, Salamanca Španělsko, Salamanca Španělsko, Sevilla Staněk Viliam Španělsko, Sevilla Fric Jan Slovinsko, Lubljana Richtar Jan Turecko, Sakarya Mintělová Dánsko, Roskilde Gabriela Lajcha Peter Francie, Clermont Koutná Simona Portugalsko, Braga

15 Kelarová Dominika Pšenica David Tutková Aneta Portugalsko, Coimbra Turecko, Sakarya Portugalsko, Coimbra Freundová Španělsko, Barcelona Sabina Rožnovská Jana Roskilde, Dánsko Studenti, kteří vyjeli v akademickém roce 2008/2009 Jméno Univerzita Země v Novotný Jan - ZS Minho Portugalsko Platošová Jana - ZS Krakow Polsko Kupský Adam - ZS Joensuu Finsko Gižová Lucie- ZS Joensuu Finsko Fojtík Petr- ZS Joensuu Finsko Pobořilová Marcela - Švédsko ZS/LS Stockholm Valová Jana- ZS/LS Stockholm Švédsko Gbelec Peter - ZS Ljubljana Slovinsko Fišer Vít - ZS/LS Ljubljana Slovinsko Saganová Eva - ZS/LS Roskilde Clermont Pavlíková Jana ZS/LS Ferrand Pěnčík Jaromír ZS/LS - Mnichov Dánsko Francie Německo Německo Dohnálková Miroslava - ZS/LS Mnichov Kopecká Lenka - ZS Sevilla Španělsko Daňhelová Michaela - Španělsko ZS/LS Sevilla Petrová Zuzana - ZS Salamanca Španělsko Šnevajs Josef - ZS/LS Novotná Karina- ZS/LS Salamanca Španělsko Španělsko Salamanca

16 Příloha 5: Předběžná/neformální žádost ke studiu v zahraničí v rámci LLP (Erasmus) 2013/2014 (slouží pouze k interním potřebám KSGRR) Jméno a příjmení: Osobní číslo: Telefon: Obor studia: Katedra: Rok studia: Etapa: bakalářská magisterská 1) Vybraná zahraniční univerzita: (Při výběru více univerzit (max. 3) ohodnoťte, která z vybraných univerzit je pro Vás prioritní nejvyšší priorita 1, nejnižší 3) Název zahraniční instituce Město Délka pobytu a termín výjezdu (1 nebo 2 semestry, Letní nebo zimní ) Priorita Poznámka 2) Jazykové znalosti: Jazyk Délka studia (v letech) Úroveň znalostí (výborně - 1, základně 5) Absolvované zkoušky a zápočty na VŠ Jiné zkoušky, certifikáty, studium v cizím jazyce 3) Jiné schopnosti a výsledky studia na OU: (rozepište na max. 600 znaků (i s mezerami)) 4) Motivace ke studiu v zahraničí: (rozepište na max. 450 znaků (i s mezerami))

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více