3.1 Sociálně-psychologické aspekty ekonomického chování člověka..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1 Sociálně-psychologické aspekty ekonomického chování člověka.."

Transkript

1 3. Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti 3.1 Sociálně-psychologické aspekty ekonomického chování člověka Finanční gramotnost z pohledu ekonomické psychologie Horno economicus? Psychologie peněz Subjektivní vnímání zadluženosti a úvěrů Inteligence a finanční gramotnost Psychická zátěž a stres Náročné životní události a mikrostresory Zdravotní důsledky působení stresu Osobnost a zvládání stresu Obranné reakce a zvládání stresu Vnímaná osobní účinnost (self-efficacy) Sociální opora Rodina Motivace Motivace pracovat Teorie potřeb podle Maslowa Faktory motivace k práci podle Herzberga Motivace a finanční gramotnost Psychologické aspekty informace a reklamy Psychologie nezaměstnanosti Nezaměstnanost Typy nezaměstnanosti Dopady nezaměstnanosti Sociálně patologické jevy Nejčastější sociální deviace ve vztahu k finanční gramotnosti Kriminalita Alkoholismus

2 Patologické hráčstvř (gamblerství), virtuální hráčství(netolismus) Závislost na drogách Agrese, násilř a šikanování Problematika sebevražednosti Sociální aspekty finanční gramotnosti Kdy je člověk v předlužení? Sociálně-patologické jevy Sociální vyloučení z důvodu předlužení Sociálně znevýhodněné (nízkopříjmové) skupiny obyvatelstva Dlouhodobá nezaměstnanost Problematika předlužování v evropském procesu sociálního začleňování Příklady dobré praxe" (good practices) Předlužení jako sociálně-ekonomický problém Řešení sociálně nepříznivé situace - předlužení Neplatičství nájmu, energií a služeb spojených s bydlením Sociální práce Sociální práce a její hodnoty Typologie klientů Spolupráce sociálního pracovníka a klienta Komunitní plánování sociálních služeb Hlavní principy komunitního plánování Pomoc v hmotné nouzi Životní a existenční minimum Životní minimum Existenční minimum Společně posuzované osoby Posuzování příjmů Dávky v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Přiměřené náklady na bydlení Částka živobytí Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastním přičiněním Zvýšení příjmu vlastní prací Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku Stanovení částky živobytí

3 Částka živobytí osoby (částky osob společně posuzovaných osob) Bonifikace snahy zvýšit si příjem vlastní prací Bonifikace snahy zvýšit si příjem řádným uplatněním nároků a pohledávek Bonifikace snahy zvýšit si příjem prodejem nebo jiným využitím majetku Další zákonné bonifikace Výše příspěvku na živobytí Sociální ochrana v oblasti bydlení Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Osoby, které nelze uznat v hmotné nouzi Shrnutí 3.5 Literatura a zdroje Publikace Zákony a prováděcí právní předpisy 4. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti 4.1 Zdroje informací a média Média veřejné služby Komerční média Místa distribuce Poradny 4.2 Propagace Reklama Public relations Podpora prodeje Reklama jako nejsilnější nástroj propagace Základní typy reklam Cena reklamy Vznik reklamy Pravdivost reklamy Dozvím se z reklamy všechny potřebné informace o výrobku či službě?

4 Regulace reklamy Na které výrobky se vztahují omezení reklamy? Jak to vypadá s regulací reklamy na spotřebitelské úvěry? Vztah reklamy a spotřebitele 4.3 Elektronická komunikace mezi státem a občany Czech POINT Elektronický podpis Datová schránka 4.4 Terminologie 4.5 Literatura a zdroje Publikace Internetové zdroje Zákony a prováděcí právní předpisy 5. Ochrana spotřebitele 5.1 Před čím je třeba se chránit Metody poskytovatelů úvěru Lichvářův arzenál Triky ve smlouvách a obchodních podmínkách Různá tvrzení omezující práva spotřebitelů Dlouhý text unaví Ani to nečtěte" Smlouvu musíte podepsat tady, není možné si ji prostudovat jinde - nabídka platí jen tady a teď" Psaní částek pouze slovy Jak s úroky? Špatně strukturovaná smlouva Faktická nemožnost výpovědi smlouvy Uvádění smluvních podmínek na rubu Příklady porušení smluv o spotřebitelských úvěrech 5.2 Osobní zodpovědnost jedince

5 5.3 Stát a zákon Lichva v právním státě Před lichvou zavírejte dveře, ne oči Právní novely a naděje 5.4 Sdružení obrany spotřebitelů Informace o systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Spotřebitelské úvěry na SOS 5.5 Poradny pro zadlužené lidi 5.6 Terminologie 5.7 Literatura a zdroje Internetové zdroje Zákony a prováděcí právní předpisy 6. Peněžní gramotnost 6.1 Peníze Hlavní funkce peněz Druhy peněz 6.2 Domácí měna 6.3 Zahraniční měny Mezibankovní úrokové sazby a kurz koruny Kurzovní lístek Kurzovní lístek ČNB USD, euro a další světové měny Americký dolar, euro a měny na ně vázané v zemích světa Evropské země používající euro jako svou měnu 6.4 Způsoby placení Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk

6 6.5 Bankovní a nebankovní sektor Bankovní sektor Komerční bankovnictví Typy komerčních (obchodních) bank Obchody bank Nebankovní sektor 6.6 Bankovní účty a operace Běžný účet 6.7 Platební karty Jak fungují platební karty Druhy platebních karet Debetní karty Kreditní karty Karty podle vydavatele Další dělení karet Speciální typy karet Služby přidávané k platebním kartám jako bonus Bezpečnost platebních karet Rizika při zneužití platební karty na internetu Další nebezpečí, která číhají na internetu Ztráta, krádež a zneužití platební karty 6.8 Přímé bankovnictví a jeho kanály Telebanking GSM banking WAP banking Internet a homebanking 6.9 Rizika při využívání kanálů přímého bankovnictví Zneužití přímého (internetového a telefonního) bankovnictví Phishing 6.10 Spoření l6.io.il Stavební spoření Bytový účel Stavební spořitelny na trhu Spořící účet

7 Jak spořící účet funguje? Termínovaný vklad Vkladní knížka Anonymní vkladní knížky Penzijní připojištění Výhody penzijního připojištění Nevýhody penzijního připojištění 6.11 Pojištění I6.ii.il Životní pojištění Kapitálové životní pojištění Neživotní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění pro podnikatele Pojištění odpovědnosti 6.12 Investice I6.i2.il Finančnítrhy Burza Investování drobného investora Jak vybíráme podílový fond? Investice do dluhopisů a akcií Vlivy na vývoj cen akcií Akciové indexy 6.13 Úvěry I6.i3.il Spotřebitelské úvěry Hypotéka Úvěr ze stavebního spoření Kontokorent Úvěrový účet Zajištění úvěrů Je rychlá půjčka skutečně tak výhodná? 6.14 Alternativní způsoby financování (leasing) I6.i4.il Podstata leasingu Co může být předmětem leasingové smlouvy? Co je to akontace?

8 Jaké jsou výhody leasingu? Čím nájemce ručí? Leasing versus spotřebnf úvěr Úrok a úroková sazba Jak fungují úroky u úvěrů a půjček? RPSN Asociace a sdružení v oblasti financí v ČR 2^ Literatura a zdroje 2$3 I6.i7.il Internetové zdroje Cenová gramotnost Trh Zákon poptávky Zákon nabídky Faktory ovlivňující nabídku a poptávku Interakce nabídky a poptávky Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Cena Atributy ceny Dělení cen Rovnovážná cena Metody pro stanovení ceny Tvorba ceny Nákladový přístup stanovení ceny Marketingový přístup stanovení ceny Odlišné ceny téhož zboží Cenové praktiky Aby cena vypadala výhodněji Balíčky a antibalíčky" Vyrovnávací ceny

9 7.3 Inflace Ceny a inflace Cenová hladina Míra inflace Hyperinflace Index spotřebitelských cen Inflace zjevná, potlačená, skrytá Příčiny a dopady inflace na spotřebitele Reakce občanů a podniků na inflaci Protiinflační politika Veřejné finance, poplatky, odvody Veřejné finance Domácí produkt Hrubý národní produkt (HNP), hrubý domácí produkt (HDP) Metodika výpočtu hrubého domácího produktu (HDP) Důchod a bohatství Důchodová a cenová politika Pojistné na zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daně Daňový systém Přímé daně Daň z příjmů Daň z nemovitosti Daň dědická, darovacia z převodu nemovitostí Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitosti Daň silniční Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Daň spotřební Ekologická daň Daňové přiznání Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ) Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob Daňové priznaniu daně z přidané hodnoty

10 Daňové přiznání k dani silniční Daňové přiznání k dani z nemovitosti Daňové přiznání k spotřební dani Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně Daňové přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Terminologie Trh Cena Inflace Veřejné finance, poplatky, odvody Daně Literatura a zdroje Publikace Periodika Internetové zdroje Rozpočtová gramotnost Osobní - rodinný rozpočet Příjmy domácnosti Výdaje domácnosti Majetek a závazky domácnosti Jak na rodinný rozpočet? Řešení schodkového rozpočtu Dluhová past

11 8.5 Příklad tvorby rozpočtu příjmů a výdajů Ukázka rozpočtu příjmů a výdajů vysokoškolské studentky Ukázka rodinného rozpočtu mladé rodiny Finanční plánování Finanční plánování a životní cyklus rodiny Sestavování finančního plánu Výsledek finančního plánování Shrnutí Terminologie Literatura a zdroje Publikace Internetové zdroje Právní gramotnost Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků Základní pojmy Obecně o uzavírání smlouvy Obsah smluv Formy smluv Od koho si lze půjčit Nepodnikatelé Podnikatelé Smlouva o půjčce Pojem Dočasnost Úrok z půjčky Forma smlouvy Potvrzení o vrácení půjčky Smlouva o úvěru Pojem Dočasnost Úrok z úvěru Účel úvěru Forma smlouvy Rozlišení úvěru a půjčky

12 Všeobecné obchodní podmínky Spotřebitelské úvěry Pojem Obsah smlouvy Možnost předčasného splacení Spotřebitelské smlouvy Neplatně sjednané smlouvy Platby v hotovosti Zajištění vrácení půjčky či úvěru Smluvní pokuta Ručení Zástavní právo Zajišťovací převod práva Vystavení směnky Závěrečná doporučení při půjčování si peněžních prostředků Trestněprávní dopady Poškozování věřitele Zvýhodňování věřitele Úvěrový podvod Předlužení 9.3 Spory vznikající při neplacení a jejich řešení Splatnost dlužné částky Předžalobní výzva k úhradě Přebírání pošty Zastoupení advokátem Jak si vybrat advokáta Jak sjednat právní zastoupení Kolik stojí advokát Mimosoudní urovnání sporu Soudní řízení - nalézací Žaloba Platební rozkaz Podmínky vydání platebního rozkazu Směnečný platební rozkaz Soudní smír Náklady soudního řízení Soudní poplatek Náhrada právního zastoupení

13 Rozhodčí řízení Mediace Finanční arbitr Pojištění právní ochrany Praktická doporučení 9.4 Vymáhání práv věřitele exekucí Exekuce Prohlášení o majetku Výkon rozhodnutí vs. exekuce Rozsah exekuce vs. výkonu rozhodnutí Srážky ze mzdy Povinnosti plátce mzdy Příklad výpočtu srážky ze mzdy Přikázání pohledávky Blokace financí na účtu Ostatní způsoby přikázání pohledávky Prodej movitých věcí a nemovitých věcí Nepostižitelné movité věci Soupis movitých věcí Prodej nemovitostí Dražba Shrnutí a doporučení pro soupis Společné jmění manželů Zastavenia odklad exekuce Odpovědnost exekútora Efektivní řešení situace Shrnutí a doporučení 9.5 Insolvence a insolvenční řízení Zahájení insolvenčního řízení Výhody zahájení insolvenčního řízení ^ Nevýhody zahájení insolvenčního řízení Možné ztráty při neřešení úpadku včas Způsoby řešení úpadku Konkurz Reorganizace Oddlužení Postup pro vaše úspěšné oddlužení

14 Seznámení se s insolvenčním zákonem z pohledu povolení oddlužení Prokázání poctivosti dlužníka Rozhodnutío způsobu oddlužení Splátkový kalendář Povinnosti dlužníka a dohled insolvenčního správce Zrušení probíhajícího oddlužení Skončení oddlužení a přiznání osvobození od závazků Napadnutí rozhodnutí o osvobození od závazků Insolvenční rejstřík Shrnutí a doporučení 9.6 Terminologie Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků Spory vznikající při neplacení a jejich řešení Vymáhání práv věřitele exekucí a insolvenční řízení Literatura a zdroje Publikace Periodika Internetové zdroje Zákony a prováděcí právní předpisy s vazbou na právní aspekty finanční gramotnosti

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1 Rodinný

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Finanční gramotnost - Prevence dluhové pasti

Finanční gramotnost - Prevence dluhové pasti Projekt Šance pro Šluknovský výběžek Šance pro Šluknovský výběžek Finanční gramotnost - Prevence dluhové pasti Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací opora FG - 02 Vzdělávací opora FG - 02 Autor: Ing. Vladimír

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO Do sešitu! SLOVNÍČEK akcie. majetkový cenný papír, který představuje malý zlomek majetku firmy ve vlastnictví majitele akcie. S držbou akcie jsou spojena práva na podíl na zisku a řízení firmy (obvykle

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více