Nemoci nervového systému v dětském věku. MUDr. Radka Drápalová Dětská klinika FN Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoci nervového systému v dětském věku. MUDr. Radka Drápalová Dětská klinika FN Olomouc"

Transkript

1 Nemoci nervového systému v dětském věku MUDr. Radka Drápalová Dětská klinika FN Olomouc

2 Nemoci nervového systému Anatomie nervového systému Vyšetřovací metody Příznaky chorob nervového systému Zánětlivá onemocnění nervového systému Záchvatovitá onemocnění Dětská mozková obrna Úrazy mozku

3 Anatomie nervového systému - stavebně i funkčně nejsložitější součást organismu, komunikace mezi vnějším prostředím a organismem, mezi jednotlivými částmi těla Centrální nervový systém Periferní nervový systém

4 Anatomie nervového systému Centrální nervový systém - mozek a mícha - chrání je mozkomíšní obaly, mozkomíšní mok

5 Anatomie nervového systému Periferní nervový systém - skládá se s nervů, spojují centrální nervový systém s orgány celého těla a naopak Anatomické rozdělení: Hlavové nervy (12 párů) inervují oblast hlavy krku (čichový, zrakový, trojklanný, lícní ) Míšní nervy (31 párů) vystupují z míchy Hlavové nervy Míšní nervy

6 Anatomie nervového systému Funkční dělení: Somatické nervy -kosterní svalstvo, senzit. Informace z periferie Vegetativní nervový systém - činnost vnitřních orgánů sympatikus- při stresových reakcích, aktivity s výdejem energie parasympatikus- fce klidové, směřující k zachování energie

7 Anamnéza Neurologické vyšetření dítěte - PMV, reflexy, menigeální jevy - liší se dle věku Zobrazovací metody RTG lbi, páteře- úrazy CT vyšetření- úrazy, krvácení, nádory MR- lépe zobrazuje měkké tkáně EEG - snímání elektrických potenciálů z mozku EMG - elektrické potenciály ze svalů Vyšetřovací metody

8 Příznaky chorob nervového systému Bolest hlavy charakter, lokalizace, intenzita, doba trvání Akutní: trauma, migréna, zánět v oblasti CNS, sinusitida, odontogenní Chronická: hypertenze, mozkový tumor, oční vada Poruchy vědomí Kvantitativní: snížená reaktivita na podněty somnolence- spavost, pacient probuditelný sopor- reakce na bolest a silnější impulzy kóma- hluboké bezvědomí, bez reakce na podněty Kvalitativní: nepřiměřené chování, oreintace Delirium- zmatenost, neklid Amence- ztráta paměti

9 Příznaky chorob nervového systému Poruchy rovnováhy, závratě - postižení mozečku, statoakustický aparát(vnitřní ucho), nádor Obrny Spastické- zvýšené svalové napětí - mozek, pyramidové dráhy Chabá- periferní Zvracení - pří zvýšeném nitrolebním tlaku (infekce, nádor, krvácení) - při chronických procesech ranní zvracení

10 Vrozené vývojové vady Spina bifida - neuzavření části oblouku obratlů dolní části páteře Klinika: asymptomatická, náhodný nález Meningokéla, meningomyelokéla - výhřezu míšních obalů defektem, mohou obsahovat míšní tkáň, v lumbosakrální oblasti Klinika: obrna, porucha čití dolních končetin, porucha svěračů

11 Vrozené vývojové vady Encefalokéla - rozštěpová vada CNS, postihuje lebku - výhřez mozku a jeho plen Klinika: těžké postižení Anencefalie - chybění mozk.obalů, mozkové tkáně Klinika: neslučitelná se životem

12 Vrozené vývojové vady Hydrocefalus - zvětšení komorového systému a zvýšené množství mozkomíšního moku útlak mozkové tkáně Etio: obstrukční (překážka v cirkulaci- vrozená, krvácení, záněty CNS), neobstrukční (porucha vstřebávání subarachnoidálními klky) Klinika: zvětšující se obvod hlavy, rozestup švů, vyklenutá velká fontanela, porucha psych.vývoje, zvracení Terapie: ventrikuloperitoneální shunt

13 Vrozené vývojové vady Kraniostenoza - předčasný srůst lebečních švů omezený prostor pro růst a vývoj mozku Klinika: anomální tvar lebky, porucha psychomot.vývoje Terapie: chirurgické rozrušení švů

14 Zánětlivá onemocnění postihují periferní nervy (neuritida), mozkové pleny(menigitida), mozkovou tkáň (encefalitida) Etiol: viry (herpetické viry, enteroviry, virus klíšťové encefalitidy, coxackie viry), bakterie (meningokok, pneumokok, hemofilus), spirochety(borrelie) Diagnostika: anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetření mozkomíšního moku, zobrazovací metody

15 Zánětlivá onemocnění Vyšetření meningeálních jevů - přítomny při zánětech mozkových blan, subarachnoidálním krvácení https://www.youtube.com/watch?v=9of1eiid2yu

16 Zánětlivá onemocnění CNS Vyšetření mozkomíšního moku - odběr lumbální punkcí Biochemie- glukoza, bílkovina, laktát Buňky- počet, typ (lymfocyty, monocty,neutrofily) Kultivace- bakterií Přímý průkaz virů,bakterií- PCR metody Průkaz protilátek https://www.youtube.com/watch?v=i1mmtth03ri

17 Serózní (=aseptická) menigitida - nehnisavý zánět mozkových blan Etiol: neurotropní viry (herpetické viry, enteroviry, echoviry, virus klíšťové encefalitidy) Klinika: teplota, prudká bolest hlavy, ztuhlost šíje, světloplachost, fonofobie (vadí hluk), nauzea, zvracení Diagnostika: menig.jevy, lumbální punkce Terapie: herpetické viry (acyklovir), jinak symptomatická

18 Bakteriální (hnisavé) meningitidy - závažná, nebezpečná onemocnění Etiol: menigokok, pneumokok, hemofilus - hematogenní cestou, přestupem z okolí (záněty středouší, vedl.dutin nosních, zlomeniny leb.kostí Klinika: prudce, teplota, prudká bolest hlavy, ztuhlost šíje, světloplachost, fonofobie(vadí hluk), nauzea, zvracení, vyklenutá, pulzující VF Diagnostika: klinika, fyzik. vyšetření, LP Terapie: agresivní antibiotická terapie, bez včasné léčby vážné následky, smrt

19 Encefalitidy - zánět mozkové tkáně, komplikace meningitid nebo jako samostatné onemocnění Etiol: virus klíšťové encefalitidy, herpetické viry, enteroviry Klinika: vysoká teplota, bolest hlavy, obrny nervů, porucha vědomí Diagnostika: LP většinou neg.,klinika, vyšetření protilátek v krvi Terapie: symptomatická

20 Lymeská borrelioza Etiol: bakterie Borrelie burgorferri, přenos klíště obecné Klinika: Kožní- erythema migrans Nervové- meningitida, encefalitida, obrna lícního nervu Postižení kloubů Postižení srdce Terapie:!!! ATB, není očkování!!!

21 Lymeská borrelioza Erythema migrans - šířící se červená skvrna v centru s výbledem, lehce svědí, kůže není horká (x nespecifická reakce po přisátí klíštětěihned, menší, zarudlé, svědí) - vzniká 3-30 dní po přisátí - velikost nad 5cm Diagnostika: klinika, časný příznak protilátky v krvi ještě nejsou vytvořeny Terapie: ATB 14 dní

22 Lymeská borrelioza Neuroborrelioza - menigitida, encefalitidy, neuritida- parézy lícního nervu, kořenové bolesti - zvýšená teplota, většinou bez velké alterace stavu týden po přisátí klíštěte Diagnostika: lumbální punkce Terapie: ATB -2-3týdny i.v. Paréza lícního nervu

23 Lymeská borrelioza Postižení kloubů - velké klouby (koleno) Diagnostika: punkce kolene- vyšetření punktátu Terapie: ATB p.o. 4týdny Postižení srdce - poruchy vedení, rytmu, myokarditida - ohrožuje bezprostředně na životě

24 Klíšťová encefalitida Etiol: virus klíšťové encefalitidy, přenos klíště - v euroasijském pásu Klinika: - chřipkovité příznaky(teplota, únava,bolesti svalů, hlavy) nervové příznaky (menigitidahorečka, menig.jevy, světloplachost, encefalitidaporuchy vědomí, křeče, parézy), může zanechat vážné následky Terapie: - jen symptomatická, prevence očkování

25 Záchvatovitá onemocnění náhle vzniklé, přechodné poruchy funkce mozku- křeče, porucha vědomí, změna chování Febrilní křeče Epilepsie Afektivní záchvaty

26 Febrilní křeče - postihují děti ve věku 6 měsíců-6let - reakce nezralé mozkové tkáně na změnu teploty Nekomplikované: - trvají do 15 minut, porucha vědomí + tonicko- klonické křeče, po odeznění bez neurologické symptomatiky Komplikované: - trvají více než 15min, ložiskový charakter, po odeznění neurolol. symptomatika (porucha vědomí, paréza) Terapie: Diazepam i.v., p.r., dítě po febrilních křečích při teplotách se zajišťuje preventivně menší dávkou Diazepamu Prognoza: dobrá, jen u malé části děti se rozvíjí epilepsie

27 Epilepsie - onemocnění projevující se opakovanými epilpetickými záchvaty Patogeneze: Epileptogenní ložisko- okrsek mozkové tkáně s patologickou elektrickou aktivitou - vrozené (cévní, vývojová malformace), získané (poúrazové- krvácení, jizva, poporodní poranění, hypoxie) Epileptogenní podnět- horečka, změna iontů, hypoglykemie, světelné impulzy(počítač, televize), alkohol, nedostatek spánku

28 Epilepsie Dělení: Generalizované (celkové) Generalizovaný záchvat s křečemi (Grand mal)- aura ztráta vědomí, tonicko-klonické křeče, semknutí čelistí, pomočení, pokálení Generalizovaný bez křečí (Petit mal=absence)- méně nápadné, chvilková ztráta vědomí, změna mimiky, útlum řeči, mírné zavrácení bulbů, hlavy Parciální (lokální) - zachované vědomí, ložisková smyptomatika https://www.youtube.com/watch?v=nds2u4czvc4

29 Diagnostika: - EEG záznam - zobrazení mozku (MR, CT) Terapie: Dlouhodobá léčba Epilepsie - antiepileptika (snižují aktivitu ložiska) - režimová opatření (dostatek spánku, ne alkohol, počítač, televize) Terapie záchvatu - protikřečové léky (diazepam i.v., p.r.) - zabránit poranění, aspiraci (stabilizovaná poloha, odklidit předměty z okolí)

30 Afektivní záchvaty - reakce dítěte na nepříjemné, nechtěné podněty u dětí mezi 2-4 rokem - zlostný křik apnoická pauza s promodráním při apnoe může být i krátká hypoxie mozku s křečemi - záchvaty většinou nejsou nebezpečné, s věkem mizí Terapie: plácnutí, studená voda

31 Dětská mozková obrna - porucha motoriky, většinou i mentálních a smyslových funkcí na základě poškození mozku v časných vývojových stadiích - poškození mozku před narozením (infekce v graviditě, alkohol, drogy), během porodu (porodní poranění, hypoxie- protrahované porody, pupeční šňůra, po porodu-infekce, nezralost) Formy: Spastická Paretická Nespastická Terapie: - rehabilitace dle Vojty, léčba epilepsie, chirurgické řešení kontraktur

32 Úrazy CNS Komoce mozková (otřes mozku) - nelze prokázat poškození mozkové tkáně - krátkodobá proucha vědomí, amnézie na úraz, nauzea, zvracení, závratě, nejistota v chůzi Terapie: klidový režim Kontuze(zhmoždění), dilacerace(rozdrcení) - těžká postižení, ztráta fce postižené části mozku

33 Úrazy mozku Intrakraniální krvácení Epidurální- mezi okostnici a tvrdou plenu mozkovou, útlak mozkové tkáně Subdurální- pod tvrdou plenu, útlak mozk.tkáně Subarachnoidální- mezi arachnoideou a měkkou plenou Intraparenchymové- uvnitř mozk.tkáně Terapie: symptomatická, neurochirurgická operace

34 Děkuji za pozornost Přednášky ke stažení na

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy )

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy ) NÁHLÉ PŘÍHODY NEUROLOGICKÉ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Definice pojmů : vědomí = vigilita Vědomí jestav, ve kterém organismus plně vnímá podněty přicházející ze zevního prostředí

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů A. Pellant, J. Mejzlík, J. Škvrňáková, E. Hlaváčková, V. Blanař 2014 Zdravotnické studijní programy v inovaci Zdravotnické studijní

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

Klinická propedeutika

Klinická propedeutika Klinická propedeutika Klinická propedeutika Anamnéza (řec. ana = roz-, mnesis = paměť, tj. rozpomínání) RA: pátráme dědičných postiženích či dispozicích (ICHS,CMP, náhlá smrt, vrozené vady, HT, nádory)

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Kateřina Lišková a kolektiv. Neurorehabilitace. jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny

Kateřina Lišková a kolektiv. Neurorehabilitace. jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny Kateřina Lišková a kolektiv Neurorehabilitace jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny Poděkování: Vřelé poděkování za odbornou podporu a kritické oko patří paní

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více