European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion"

Transkript

1 European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

2 Zdroje: Velké množství informačních materiálů je k dispozici na internetovém portálu EBC: Např.: přehledná informace o projektu, souhrné informace o konferencích, všechny prezentace z konferencí, filmy z projektu, užitečné odkazy Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské unie. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití informací zveřejněných v této publikaci. Za informace zveřejněné v této publikaci nese výlučnou odpovědnost autor publikace. Under Construction 3 - Final Publication 2/28

3 Obsah Předmluva prezidenta EBC...4 Prohlášení Komisaře Andora Projekt v kostce Co jsme vykonali: události, které se uskutečnily v rámci projektu...9 Zahajovací konference ( září 2011, Brusel)...10 Pololetní konference (23. února 2012, Vilnius)...11 Párovací (twinningové) semináře a národní kulaté stoly...12 Závěrečná konference (7.-8. června 2012, Madrid) Příklady dobré praxe (Best Practices)...12 Finanční výhody pro společnosti zaměstnávající starší pracovníky...12 Podpora převodů podniků na nové vlastníky...12 Soutěže řemesel a dovedností...12 Paritní instituce pro aktivní stárnutí...12 Zlepšování pracovních podmínek...12 Výchova předáváním zkušeností Vyhodnocení EBC Evropská stavební konfederace (European Builders Confederation) Partneři...12 Belgie...12 Česká republika...12 Francie...12 Itálie...12 Lotyšsko...12 Litva...12 Rumunsko...12 Španělsko Projektové filmy...12 Under Construction 3 - Final Publication 3/28

4 Předmluva prezidenta EBC Ve výstavbě 3 je již třetí projekt o evropském oborovém sociálním dialogu, který je organizován Evropskou stavební konfederací EBC a finančně podporován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zaměstnanost. Jsem velmi hrdý na to, že mohu našim čtenářům, členům a kolegům představit závěrečnou publikaci tohoto projektu. Již od roku 2007 jsou projekty Ve výstavbě důkazem důvěry a podpory Evropské komise iniciativám, které uskutečňujeme jménem stavebních MSP v Evropě. Současně naše projekty a práce, která se za nimi skrývá, dokazují míru angažovanosti EBC v evropském oborovém sociálním dialogu, v němž máme od r.2007 statut pozorovatele. Tentokrát se EBC zaměřilo na témata, která jsou rozhodující pro malé a střední stavební podniky: nalezení odpovědí na demografické změny a získávání mladých potenciálních pracovníků pro stavebnictví. Přesto, že tyto otázky ovlivňují významně Evropu a hledání nových řešení je nezbytné je to poprvé, kdy se nějaký projekt zabývá aktivním stárnutím a získáváním mladých pracovníků pro stavebnictví společně jak na evropské tak i národních úrovních. I když tato témata byla v obecné rovině již dříve začleňována do pracovních programů Evropského výboru pro sociální dialog ve stavebnictví nesoustředila se na specifické otázky tak, jak to činí projekt Ve výstavbě 3. Tato publikace ukazuje podrobně, že projekt, který nás zaměstnával od června 2011 do června 2012, obsahoval velmi živé konference i uzavřenější a na podrobnosti se soustředící pracovní setkání na národních úrovních a byl nakonec završen zajímavou konferencí v Madridu. Během trvání projektu učinilo EBC další důležité rozhodnutí. Připojilo se, jako přidružený člen, k organizaci WorldSkills Europe s cílem podporovat výchovu a výcvik mladých lidí. Organizace WorldSkills Europe organizuje evropské soutěže dovedností nazývané EuroSkills, které mohou být právem nazývány Evropskými olympijskými hrami řemeslných dovedností. Jak jsem již uvedl, projekt Ve výstavbě 3 je také součástí neustálého úsilí EBC, jako představitele stavebních řemesel a MSP, dosáhnout plného uznání v rámci Evropského oborového sociálního dialogu ve stavebnictví. Vyzývám Evropskou komisi, aby zajistila, že hrací hřiště a zapojení organizací sociálních partnerů budou znovu redefinovány a že záměr Smlouvy o EU chránit autonomii sociálních partnerů nebude zneužit jako záminka pro vetování uznání a zapojení EBC. Rok 2012 bude skutečně bodem obratu. Evropská komise oznámila, že zadala organizaci Eurofond zpracování studie, která posoudí úroveň reprezentativnosti různých evropských organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců ve stavebnictví. Na závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že projekt naplnil nejen své ambiciózní cíle, ale dokonce překonal naše očekávání. Uvedl naše partnery na správnou cestu k dosažení cíle udržovat starší pracovníky déle v zaměstnání a získávat mladé lidi pro stavebnictví. Chtěl bych také poděkovat Generálnímu ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost za podporu a důvěru. EBC bude nadále stavět na minulých zkušenostech a pokračovat v angažovanosti v Evropském oborovém sociálním dialogu jako hlas řemesel a MSP ve stavebnictví. José Antonio Calvo Delgado Prezident EBC Under Construction 3 - Final Publication 4/28

5 Prohlášení Komisaře Andora Překonávání překážek, které brání stárnoucím lidem realizovat plně jejich potenciál si vyžádá velké úsilí. Budou nutná opatření v mnoha různých oblastech mezi jinými v politice zaměstnanosti, sociální ochraně, vzdělávání a výcviku, zdravotních a sociálních službách, bydlení a veřejné infrastruktuře. Bude se muset zapojit mnoho různých subjektů. Členské státy, regionální a lokální vlády, občanská společnost a sociální partneři ti všichni budou muset pracovat na tom, aby se aktivní stárnutí stalo skutečností. A, samozřejmě, EU musí take sehrát svou roli podporou úsilí na všech úrovních. [ ] Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi je vytvoření podmínek, které zajistí lepší budoucnost mladých i starých lidí v naší stárnoucí společnosti. Klíčové je zajištění toho, že lidé mohou nadále přispívat ekonomice i společnosti a být soběstačnými i když stárnou. O tom je aktivní stárnutí. Jsem přesvědčen, že se nemusíme obávat budoucnosti ve stárnoucí společnosti pokud si déle uchováme zdraví; pokud vytvoříme více příležitostí pro starší pracovníky na pracovním trhu; pokud zůstaneme aktivními členy komunity. Krátce, pokud budeme žít v prostředí bohatém na příležitosti, kde stárnutí nemusí znamenat závislost na druhých. László Andor, Komisař EU odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a začleňování, při zahájení Evropského roku 2012 aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi v Kodani 18.ledna Under Construction 3 - Final Publication 5/28

6 1 Projekt v kostce Under Construction 3 - Final Publication 6/28

7 V rámci Evropského roku 2012 aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity* realizuje Evropská stavební konfederace EBC projekt Ve výstavbě 3 podpora aktivního stárnutí a získávání mladých pracovníků ve stavebních MSP třetí projekt v rámci Evropského oborového sociálního dialogu, který je koordinován EBC. [MSP malé a střední podniky] Všeobecné údaje o evropském stavebnictví: Demografická výzva Důvod pro uskutečnění tohoto projektu spočívá v současnosti probíhajících změnách věkové struktury obyvatel Evropy. Tyto změny mají výrazný dopad i na malé a střední podniky ve stavebnictví. V důsledku poklesu míry porodnosti a zvyšování věku dožití se snižuje podíl práceschopných lidí a zvyšuje podíl důchodců. Podle prognóz se míra závislosti EU poměr mezi pracovně aktivní a neaktivní populací zvýší na ohromujících 52% v roce 2060 (což znamená přibližně dva pracující na jednoho důchodce) ze současných 30%. Střednědobá prognóza míry závislosti do roku 2030: Pro srovnání, mladí lidé ve věku let pracující ve stavebnictví mají všeobecně nižší úroveň dosaženého vzdělání než jejich kolegové v jiných oborech. Tato skutečnost podtrhuje potřebu lepšího vzdělávání a výcviku mladých pracovníků ve stavebnictví. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% HIGH MEDIUM LOW 30% 20% 10% 0% Young employees in construction sector Young employees overall Zdroj: EU LFS Jiná prognóza ukazuje, že v roce 2020 zaměstnanost lidí ve věku let poklesne dramaticky o 10%. Under Construction 3 - Final Publication 7/28

8 Working-age population by age, change from 2010 to 2020, EU Source: Eurostat, EUROPOP2010 projection (convergence scenario) V současnosti jsou nutně zapotřebí účinné politiky stárnutí a zaměstnanosti chceme-li i v budoucnu zajistit sociální zabezpečení a důchod pro každého občana Evropy. EBC si je vědoma této výzvy a jejího dopadu na tři hlavní kategorie lidí, kterých se tato výzva bezprostředně týká: Zaměstnanci: V důsledku značných nároků na fyzickou práci má stavebnictví větší problémy než ostatní obory s udržením starších pracovníků v zaměstnání. Zejména malé podniky nemohou snadno a pružně přerozdělovat a diverzifikovat pracovní úkoly mezi svými zaměstnanci. V úvahu je třeba vzít zejména tu skutečnost, že více než 92% všech stavebních podniků má méně než 9 zaměstnanců. Řemeslníci: Řemeslníci, kteří chtějí užívat zaslouženého důchodu nejsou často schopni prodat svůj podnik, i když prosperuje a musí proto ukončit úplně jeho činnost. To způsobuje ztráty pracovních míst a nezaměstnanost lidí, kteří v podniku pracovali. Mladí pracovníci: Na druhé straně je na stavebním pracovním trhu k dispozici stále méně mladých lidí. Ne úplně nejlepší pověst a značné nároky na fyzickou práci nečiní práci ve stavebnictví příliš atraktivní zejména z pohledu karierních příležitostí. Struktura projektu V projektu se sdružilo 11 asociací stavebních MSP a odborů z 8 členských zemí EU. Projekt trval 12 měsíců, od července 2011 do června S cílem dosažení nejhodnotnějších výsledků byl projekt rozdělen do dvou fází. Začal fází výzkumu a výměny zkušeností a zakončen byl fází implementace a šíření výsledků. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 8 pracovních setkání v zemích projektových partnerů. Tato publikace dokumentuje všechny události organizované v rámci projektu. Obsahuje také nejzajímavější příklady dobré praxe (Best Practices), které v průběhu projektu představilo 11 partnerských organizací. Všechny prezentace ze všech akcí jsou k dispozici pro veřejnost na internetovém portálu EBC: * Evropská komise věnuje každý rok speciálnímu tématu, které má spojitost s aktuálními výzvami, kterým čelí Evropská unie. Evropský rok 2012 (EY2012), zahrnující Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a jednotku sociálních a demografických analýz, je věnován zvyšování povědomí o hodnotě aktivního stárnutí a uplatnění starších lidí na trhu práce a ve společnosti. Iniciativa take povzbuzuje členské státy EU a ostatní zainteresované subjekty k výměně myšlenek a zkušeností, které mohou pomoci zdolat výzvy vyvolané stárnoucí populací. Under Construction 3 - Final Publication 8/28

9 2 Co jsme vykonali: události, které se uskutečnily v rámci projektu Projekt Ve výstavbě 3 byl rozdělen na fázi výzkumu a výměny zkušeností (červenec - prosinec 2011) a fázi implementace a šíření výsledků projektu (leden - červen 2012). Tato struktura umožnila projektovým partnerům shromáždit nejdříve relevantní informace a ty potom sdílet s ostatními partnery a šířit je na národních úrovních. V rámci projektu se uskutečnila tato pracovní setkání: Zahajovací konference v Bruselu - září párovací (twinningový) seminář v Rize - říjen párovací (twinningový) seminář v Paříži - listopad 2011 Pololetní konference ve Vilniusu - únor národní kulatý stůl ve Vilniusu - únor národní kulatý stůl v Římě - březen národní kulatý stůl v Praze - duben 2012 Závěrečná konference v Madridu - červen 2012 Cílem této projektové struktury bylo vyvolat intenzivní výměny názorů na každém z těchto setkání, které by vedly jak ke sdílení znalostí a zkušeností mezi účastníky tak i k seznamování všech zainteresovaných subjektů s projektem a jeho cíly. V průběhu projektu byla prezentována celá řada zkušeností a příkladů dobré praxe ( Best Practices). Jejich výběr je uveden na straně 16 této publikace. Za účelem hlubšího zapojení se do Evropského roku 2012 a lepší komunikace s národními experty, politiky a úředníky byli v rámci projektu Ve výstavbě 3 na všechna pracovní setkání pozváni příslušní národní a evropští představitelé Evropského roku 2012 s cílem informovat o plánovaných národních a evropských aktivitách. To umožnilo projektovým partnerům vybudovat vztahy s národními představiteli Evropského roku 2012 a vytvořit tak základ pro další spolupráci. Detailnější popis událostí je uveden na následujících stránkách. Under Construction 3 - Final Publication 9/28

10 Zahajovací konference ( září 2011, Brusel) Zde se EBC a 11 projektových partnerských organizací setkaly poprvé, aby diskutovaly cíle a výzvy projektu. Konference se zúčastnilo cca 40 účastníků mezi nimiž byly zástupci všech projektových partnerských organizací, několik pozvaných vystupujících a prezident EBC. Cílem zahajovací konference bylo seznámení partnerů se širším kontextem celého projektu, zejména s aktuálními sociálními a demografickými výzvami a významem oborového sociálního dialogu v Evropské unii. Dvoudenní konferenci předsedal p.andrea Marconi, tehdejší prezident EBC. Zatím, co první den byl věnován širšímu kontextu projektu v jeho průběhu vystoupilo 5 pozvaných řečníků z Evropské komise a některých evropských organizací druhý den již převládala diskuze projektových partnerů týkající se samotného projektu. P. Jörg Peschner z Evropské komise seznámil s řadou faktů a čísel týkajícíh se aktivního stárnutí a mladých pracovníků v Evropě. P. Sven Matzke, který v Evropské komisi zpracovává agendu aktivního stárnutí, hovořil o roce Evropském roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Po něm vystoupila pí. Liliane Volozinskis, která informovala o budoucí spolupráci UEAPME (Evropský svaz řemesel a malých a středních podniků) s organizací CEEP (Evropské centrum zaměstnavatelů a podnikatelů) týkající se inter-profesního přístupu sociálních partnerů k aktivnímu stárnutí a mladým pracovníkům na úrovni EU. Pí. Anne-Sophie Parent, ředitelka platformy AGE představila platformu a její přístup k aktivnímu stárnutí. V závěru prvního dne hovořil p. François Ziegler o podpoře Evropské komise evropskému oborovému sociálnímu dialogu a EBC. Během druhého dne se projektoví partneři připravovali na twinningové semináře a seznamovali ostatní účastníky s jejich hlavními aktivitami týkajícími se aktivního stárnutí a získávání mladých pracovníků ve stavebnictví. Vyjadřovali také svá přání a očekávání týkající se projektu. Zahajovací konference byla zakončena prezentací podrobného plánu celého projektu, očekávaných výsledků, konečných rozhodnutí o všech plánovaných akcích, organizačních informací a administrativních úkolů. Setkání bylo velmi užitečné, protože objasnilo širší kontext projektu a význam podpory Evropské komise posilování sociálního dialogu. Evropská komise vyjádřila důvěru a podporu projektu a ocenila neustálou angažovanost EBC v oborovém sociálním dialogu. Externí pozvaní řečníci: P. François ZIEGLER, Gen. ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální dialog, průmyslové vztahy P. Jörg PESCHNER, Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování P. Sven MATZKE, Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, aktivní stárnutí Pí. Liliane VOLOZINSKIS, ředitelka pro sociální věci, UEAPME Pí. Anne-Sophie PARENT, ředitelka platformy AGE Under Construction 3 - Final Publication 10/28

11 Pololetní konference (23. února 2012, Vilnius) Na této konferenci, v poločase projektu, se setkali všichni projektoví partneři s cílem vyhodnotit již realizované akce a připravit ty, které měly teprve proběhnout. První část konference se soustředila na dosavadní průběh projektu a dosažené výsledky. Druhá část byla věnována přístupu EU a Litvy k aktivnímu stárnutí a mladým pracovníkům ve stavebnictví. Prezident EBC p. Calvo Delgado zahájil konferenci společně s p. Šeštakauskasem, prezidentem Litevské stavební asociace LSA. P. Šeštakauskas infrormoval podrobně o změnách, kterými prošlo litevské stavebnictví v posledních létech. Projektoví partneři seznámili účastníky konference s některými příklady dobré praxe (Best Practices) např.: Soutěže učňů a perspektivních mladých pracovníků, které naplňují dva cíle : na jedné straně motivují příslušné školy a vzdělávací organizace ke zlepšování přípravy pracovníků a na druhé straně propagují stavebnictví mezi mladými lidmi. Včasná podpora, propagace a přijetí politiky aktivního stárnutí ku prospěchu starších pracovníků i podniků podle hesla mladí pracovníci dnes jsou starší pracovníci zítra od léčení k prevenci. Význam národního sociálního dialogu ve stavebnictví za lepší pracovní podmínky a zlepšování dovedností. P. Vytautas Talmantas z Litevské konfederace stavebních odborových svazů LPSK zdůraznil význam sociálního dialogu v Litvě. P. Tomas Milevičius, litevský národní koordinátor Evropského roku 2012, informoval o aktivitách litevské vlády v roce Národní cíle zahrnují mimo jiné podporu lepších příležitostí pro starší lidi na trhu práce a vytváření lepšího obrazu stárnutí ve společnosti. P. Juozas Baranauskas z Vilniuského stavebního školícího centra hovořil o EuroSkills - Olympijských hrách v jednotlivých řemeslech, které organizuje iniciativa WorldSkills Europe. V roce 2008 se žáci jeho školy zúčastnili soutěže EuroSkills v Rotterdamu a přínos této zkušenosti pro ně i pro školu je značný. Externí pozvaní řečníci: P. Tomas MILEVIČIUS, národní koordinátor EY 2012, Litevské ministerstvo práce a sociálních věcí P. Adakras ŠEŠTAKAUSKAS, prezident LSA (Litevská stavební asociace) P. Vytautas TALMANTAS, LPSK (Litevská konfederace stavebních odborových svazů) P. Juozas BARANAUSKAS, ředitel Vilniuského stavebního školícího centra Under Construction 3 - Final Publication 11/28

12 Párovací (twinningové) semináře a národní kulaté stoly V průběhu projektu se uskutečnily 2 párovací (twinningové) semináře a 3 národní kulaté stoly jejichž cílem bylo jednak dosažení hlubšího vhledu do zkušeností partnerů a take intenzivnější výměna názorů, informací a zkušeností s příslušnými národními politiky, úředníky a dalšími zainteresovanými subjekty. Párovací (twinningové) semináře První twinningový seminář, který se konal v Rize za účasti partnerů z nových členských zemí EU byl následován druhým twinningovým seminářem v Paříži, kterého se zúčastnili partneři ze starých členských zemí EU. Cílem této specifické struktury seminářů bylo dosažení intenzivnější a hlubší výměny názorů a zkušeností a také lepší identifikace společných přístupů, myšlenek a trendů mezi partnery. Poté, co se tato struktura osvědčila na twinningových seminářích a ukázala možnosti různých aliancí mezi partnery byla využita i na pololetní konferenci ve Vilniusu. Byly ustaveny 2 skupiny: Skupina 1 organizace z nových členských zemí EU - České republiky, Lotyšska, Litvy, Polska Skupina 2 organizace ze starých členských zemí EU - Belgie, Francie, Itálie, Španělska Kalendář 2 twinningových seminářů: 1. seminář 28.října 2011 RIGA 2. seminář 25.listopadu 2011 PAŘÍŽ Externí pozvaní řečníci na 1.twinningovém semináři v Rize: P. Gatis Abele, náměstek státního tajemníka, Lotyšské ministerstvo hospodářství Pí. Agnese Gaile, národní koordinátor EY2012, Lotyšské ministerstvo sociálních věcí Pí. Agnese Alksne, poradce pro CSR a komunikaci, LDDK (Lotyšská konfederace zaměstnavatelů) P. Jevgenijs Servuts, prezident LCA (Lotyšský svaz stavebních odborů) P. Andrejs Magaznieks, člen představenstva LBA a předseda představenstva Buvalts R Externí pozvaní řečníci na 2.twinningovém semináři v Paříži: P. Cyril Vinsonnaud, národní koordinátor EY2012, Francouzské ministerstvo práce P. Gabriel Desgrouas, prezident institutu ICRE BTP Pí. Sophie Vialatte, institut ICRE BTP P. Albert Quenet, viceprezident CAPEB Národní kulaté stoly V prvních měsících roku 2012 se konaly 3 národní kulaté stoly ve Vilniusu, Římě a Praze. Názvem národní kulatý stůl označujeme inovativní diskuzní setkání, které se soustředí na diskuzi na národní úrovni a kterého se účastní příslušný národní projektový partner. Těchto setkání se zúčastnili experti a relevantní představitelé veřejné i soukromé sféry z dané země. Ve Vilniusu se účastníci seznámili např. s přístupem litevské společnosti UAB "SAUSLAUKIO STATYBA" k integraci mladých lidí na trhu práce a významu takových nehmotných zdrojů jako jsou znalosti a loajalita zaměstnanců. Účastníci Římského kulatého stolu se seznámili s několika národními projekty, které podporují jak starší tak i mladé pracovníky ve stavebnictví a čelí tak znepokojivé demografické situaci na italském stavebním trhu práce. Národní kulatý stůl v Praze se soustředil na specifické problémy českého stavebnictví a výzvy, kterým čelí v současné hospodářské krizi. Mezi účastníky byli představitelé ministerstev i stavebních odborů. Kalendář 3 národních kulatých stolů: 1.kulatý stůl 24. února 2012 VILNIUS 2.kulatý stůl 30. března 2012 ŘÍM 3.kulatý stůl 27. dubna 2012 PRAHA Under Construction 3 - Final Publication 12/28

13 Závěrečná konference (7.-8. června 2012, Madrid) V červnu 2012 se všech 22 partnerů z 11 projektových partnerských organizací sešlo naposledy na závěrečné konferenci projektu Ve výstavbě 3. Konference byla dvoudenní a konala se v zemi v níž stavebnictví čelí pravděpodobně nejhorší hospodářské krizi Španělsku. Hlavním bodem programu prvního dne konference byla diskuze u kulatého stolu v níž projektoví partneři hodnotili výsledky projektu a seznamovali s příklady dobré praxe (Best Practices). I ostatní hosté z národní vlády a organizazací zaměstnavatelů i zaměstnanců vyjádřili své názory týkající se úspěšnosti projektu a jeho přidané hodnoty pro evropské stavební MSP. Všichni projektoví partneři souhlasili s tím, že projekt Ve výstavbě 3 byl úspěšný a diskutovali o výzvách, které byly identifikovány v průběhu projektu. Druhý den konference se soustředil zejména na seznámení přítomných představitelů národní vlády a představitelů evropských organizací a iniciativ s výsledky projektu. Pozvaný externí řečník p. Donald Storrie z organizace Eurofound tripartitní expertní agentury EU - seznámil účastníky konference s fakty a čísly týkajícími se věkové struktury pracovníků ve stavebnictví, zejména těch před důchodem nebo v důchodovém věku i těch mladých, kteří již pracují nebo se teprve na práci ve stavebnictví připravují. P. Jack Dusseldorp, prezident nadace WorldSkills Foundation představil svou nadaci a výhody, které přinášejí soutěže řemeslných dovedností celému stavebnictví, školám i mladým pracovníkům. P. Philippe Perfetti hovořil o projektu EuroApprenticeship a poskytl zajímavý pohled na podporu mobility učňů. Prezident EBC, José Antonio Calvo Delgado, zdůraznil význam tohoto projektu a nutnost pokračování současného přístupu EU k aktivnímu stárnutí a získávání mladých pracovníků pro stavebnictví i v dalších létech. Příklady dobré praxe, představené v rámci projektu, také ukazují, že řešení těchto problemů se musí soustředit současně jak na starší tak i mladé pracovníky. Tyto dvě skupiny pracovníků spolu navzájem souvisí a jsou na sobě závislé. Na konferenci byly také oficiálně představeny a šířeny dva projektové filmy a publikace o projektu. Externí pozvaní řečníci: Pí. Maria Luz Cid Ruiz, Imserso, Ministerstvo zdraví, sociální politiky a rovnosti P. Jean Patrick Farrugia, ředitel APCMA, koordinátor projektu EuroApprenticeship P. Jack Dusseldorp, prezident nadace WorldSkills Foundation P. Axel Börsch-Supan, Ph.D., ředitel Mnichovského centra pro ekonomiku stárnutí P. César Antón Beltrán, ředitel Imserso (Institut stárnutí a sociálních služeb) P. Pedro Fernández Alen, generální tajemník CNC (Národní stavební konfederace) P. Enrique Corral, generální ředitel Fundación Laboral de la Construcción P. Alfonso de La Lama, sociální věci, CEOE (Španělská konfederace podnikatelských organizací) P. Jesús Terciado, prezident CEPYME (Španělská konfederace MSP) P. Jose Ignacio Torres, ředitel, sociální věci, CEPYME (Španělská konfederace MSP) P. Gabriel Desgrouas, prezident Institut du Créateur/Repreneur BTP (ICRE) Under Construction 3 - Final Publication 13/28

14 3 Příklady dobré praxe (Best Practices) Under Construction 3 - Final Publication 14/28

15 Finanční výhody pro společnosti zaměstnávající starší pracovníky Existuje rozšířený předsudek, že když se ponechají v zaměstnání starší pracovníci ubírají pracovní místa mladým lidem. Tento předsudek se nepotvrzuje. Ve skutečnosti platí opak. Udržování starších pracovníků v zaměstnání vytváří naopak více pracovních míst pro mladé lidi. Odchod pracovníka do důchodu je velmi nákladný pro společnost i její ekonomiku, protože tím podnik ztrácí nejen zaměstnance, ale i jeho know-how. Důchodci přestávají platit daně, které by mohly být využity pro podporu mladých lidí. Mají nižší kupní sílu, protože už nemají tak vysoký finanční příjem jako dříve. Důchodci mají méně peněz za něž by mohli nakupovat zboží a služby, které by vyráběli zaměstnaní mladí lidé. To ukazuje, že jedno pracovní místo po pracovníkovi odcházejícím do důchodu nemůže být jednoduše zaplněno jedním mladým člověkem. BOUWUNIE Fond profesních zkušeností («Fonds de l'expérience professionnelle «) V Belgii stát dotuje a tím motivuje podniky k tomu, aby udržovaly starší pracovníky v zaměstnání. V reakci na Lisabonskou smlouvu (2000) a její požadavek na zvýšení míry zaměstnanosti starších pracovníků v Evropě Belgický stát a konkretněji Belgická federální veřejná služba pro zaměstnanost, práci a sociální dialog přijaly zákon podporující účast starších pracovníků na trhu práce. V roce 2004 byl ustaven Fond profesních zkušeností. Od té doby dostávají soukromí zaměstnavatelé finanční podporu, kterou mohou použít na zlepšování kvality práce jejich starších zaměstnanců (+45 let) a na projekty v oblasti řízení lidských zdrojů zaměřené na starší pracovníky. Po ustavení fondu iniciovala vláda partnerství s příslušnými sociálními partnery s cílem propagovat fond a jeho využívání mezi podniky. Zaměstnavatelé mohou využít peníze z fondu na: měření pracovní výkonnosti starších pracovníků, diagnostiku míst v pracovním prostředí, která mohou být zlepšena, zavádění ergonomických zlepšení, která jdou nad rámec belgického pracovního práva, poskytování možností starším pracovníkům k získání nových dovedností, které by jim umožnily jejich působení v podniku v nové pozici, adaptování fyzicky náročné práce možnostem a schopnostem pracovníka prostřednictvím použití speciálních zařízení, zlepšování pracovních dovedností prostřednictvím výcviku. Také celý obor může získat dotace z fondu např. na: vývoj nástrojů umožňujících starším lidem zůstat déle v zaměstnání, provádění komunikačních kampaní, poskytování kompenzačních příspěvků při snížení mzdy v případě převodu z nočních směn na denní. Tyto investice mají velmi pozitivní dopady na pracovníky, podniky i samotný stát. Vedou ke zlepšování pracovního prostředí, odrazují pracovníky od odchodu do předčasného důchodu a nabízejí jim nové možnosti získání dovedností i nové cíle. Podniky mohou mít déle užitek z jejich loajálních pracovníků a jejich zkušeností získaných za dlouhé roky. A v neposlední řadě to přináší i výhody státu v podobě nižších nároků na důchodový systém. Počty projektů v r podle typu projektu Počty projektů podle velikosti podniku (počet pracovníků) (Zdroj: BOUWUNIE) Under Construction 3 - Final Publication 15/28

16 Podpora převodů podniků na nové vlastníky V průběhu projektu zdůrazňovali projektoví partneři opakovaně význam udržení kontinuty řemeslných podniků. Tato otázka byla diskutována na všech setkáních. Bylo konstatováno, že v oblasti stavebních řemesel je příprava starších pracovníků na důchod často přehlížena a je nezbytné ji věnovat pozornost Existuje celá řada problémů a těžkostí, kterým musí čelit jak řemeslník tak i budoucí podnikatel, když chce podnik převést (na nového vlastníka) nebo založit svůj vlastní podnik. Důsledkem je, že mnoho úspěšných podniků musí být likvidováno, protože neexistují možnosti jejich převodu na nového vlastníka. To je z hledisek ekonomiky i zaměstnanosti velmi špatné, protože mizí životaschopné podniky a ztrácí se pracovní místa. Na druhé straně se mladí lidé potýkají s řadou administrativních a finančních překážek, když chtějí rozjet vlastní podnik. V průběhu projektových setkání vyslovili partneři celou řadu myšlenek týkajících se tohoto problému. Dva příklady, které zde uvádíme jsou iniciativy z Francie a Belgie, které vyvolaly největší pozornost, protože jsou nejpropracovanější. Vedle nich, však, existují obdobné iniciativy i dalších projektových partnerů např. italské oorganizace ANAEPA Confartigianato, která zahájila nedávno sérii lokálních seminářů pod názvem Passing Value (možno přeložit jako hodnota přechodu ) o generační výměně a převodech podniků na nové vlastníky, kterých se zúčastnilo již vice než 400 lidí. CAPEB Institut du Créateur/Repreneur BTP (ICRE BTP) Francouzská konfederace stavebních řemesel a malých podniků CAPEB iniciovala založení specializované platformy podporující vytváření malých stavebních podniků. Institut, který nese název ICRE BTP, poskytuje, komplexní podporu při realizaci podnikatelských záměrů, finanční poradenství a školení pro budoucí podnikatele Užitečnost takové iniciativy je zřejmá vezmeme-li do úvahy obtížnost založení podniku ve Francii. To platí, samozřejmě, i pro ostatní členské země EU. Mladí podnikatelé potřebují často osobní vedení a pomoc, když jsou konfrontováni se zákonnými povinostmi doprovázejícími založení podniku. Navíc mají obtížnější přístup k finančním zdrojům než zkušení řemeslníci. Proto ICRE BTP spolupracuje s účetními, bankéři, pojišťovnami, vládními a lokálními institucemi. ICRE BTP vytvořilo celofrancouskou síť poskytovatelů podpůrných služeb na níž se může obrátit kdokoliv ve Francii, kdo hodlá založit stavební řemeslný podnik. Poskytované služby jsou šity na míru a přizpůsobeny individuálním potřebám mladých podnikatelů. Důkazem úspěšnosti této iniciativy může posloužit to, že 92% všech podniků, které obdržely pomoc ICRE bylo úspěšných první tři roky po jejich založení. Pro srovnání, ve Francii přežijí první tři roky pouze dva z každých tří nově založených podniků. Doposud ICRE pomohlo založit 750 nových podniků, vytvořit nebo zachránit 2,500-3,000 pracovních mist a vedlo nové podnikatele nebo poskytovalo poradenství v 1,700 případech. Under Construction 3 - Final Publication 16/28

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více