European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion"

Transkript

1 European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

2 Zdroje: Velké množství informačních materiálů je k dispozici na internetovém portálu EBC: Např.: přehledná informace o projektu, souhrné informace o konferencích, všechny prezentace z konferencí, filmy z projektu, užitečné odkazy Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské unie. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití informací zveřejněných v této publikaci. Za informace zveřejněné v této publikaci nese výlučnou odpovědnost autor publikace. Under Construction 3 - Final Publication 2/28

3 Obsah Předmluva prezidenta EBC...4 Prohlášení Komisaře Andora Projekt v kostce Co jsme vykonali: události, které se uskutečnily v rámci projektu...9 Zahajovací konference ( září 2011, Brusel)...10 Pololetní konference (23. února 2012, Vilnius)...11 Párovací (twinningové) semináře a národní kulaté stoly...12 Závěrečná konference (7.-8. června 2012, Madrid) Příklady dobré praxe (Best Practices)...12 Finanční výhody pro společnosti zaměstnávající starší pracovníky...12 Podpora převodů podniků na nové vlastníky...12 Soutěže řemesel a dovedností...12 Paritní instituce pro aktivní stárnutí...12 Zlepšování pracovních podmínek...12 Výchova předáváním zkušeností Vyhodnocení EBC Evropská stavební konfederace (European Builders Confederation) Partneři...12 Belgie...12 Česká republika...12 Francie...12 Itálie...12 Lotyšsko...12 Litva...12 Rumunsko...12 Španělsko Projektové filmy...12 Under Construction 3 - Final Publication 3/28

4 Předmluva prezidenta EBC Ve výstavbě 3 je již třetí projekt o evropském oborovém sociálním dialogu, který je organizován Evropskou stavební konfederací EBC a finančně podporován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zaměstnanost. Jsem velmi hrdý na to, že mohu našim čtenářům, členům a kolegům představit závěrečnou publikaci tohoto projektu. Již od roku 2007 jsou projekty Ve výstavbě důkazem důvěry a podpory Evropské komise iniciativám, které uskutečňujeme jménem stavebních MSP v Evropě. Současně naše projekty a práce, která se za nimi skrývá, dokazují míru angažovanosti EBC v evropském oborovém sociálním dialogu, v němž máme od r.2007 statut pozorovatele. Tentokrát se EBC zaměřilo na témata, která jsou rozhodující pro malé a střední stavební podniky: nalezení odpovědí na demografické změny a získávání mladých potenciálních pracovníků pro stavebnictví. Přesto, že tyto otázky ovlivňují významně Evropu a hledání nových řešení je nezbytné je to poprvé, kdy se nějaký projekt zabývá aktivním stárnutím a získáváním mladých pracovníků pro stavebnictví společně jak na evropské tak i národních úrovních. I když tato témata byla v obecné rovině již dříve začleňována do pracovních programů Evropského výboru pro sociální dialog ve stavebnictví nesoustředila se na specifické otázky tak, jak to činí projekt Ve výstavbě 3. Tato publikace ukazuje podrobně, že projekt, který nás zaměstnával od června 2011 do června 2012, obsahoval velmi živé konference i uzavřenější a na podrobnosti se soustředící pracovní setkání na národních úrovních a byl nakonec završen zajímavou konferencí v Madridu. Během trvání projektu učinilo EBC další důležité rozhodnutí. Připojilo se, jako přidružený člen, k organizaci WorldSkills Europe s cílem podporovat výchovu a výcvik mladých lidí. Organizace WorldSkills Europe organizuje evropské soutěže dovedností nazývané EuroSkills, které mohou být právem nazývány Evropskými olympijskými hrami řemeslných dovedností. Jak jsem již uvedl, projekt Ve výstavbě 3 je také součástí neustálého úsilí EBC, jako představitele stavebních řemesel a MSP, dosáhnout plného uznání v rámci Evropského oborového sociálního dialogu ve stavebnictví. Vyzývám Evropskou komisi, aby zajistila, že hrací hřiště a zapojení organizací sociálních partnerů budou znovu redefinovány a že záměr Smlouvy o EU chránit autonomii sociálních partnerů nebude zneužit jako záminka pro vetování uznání a zapojení EBC. Rok 2012 bude skutečně bodem obratu. Evropská komise oznámila, že zadala organizaci Eurofond zpracování studie, která posoudí úroveň reprezentativnosti různých evropských organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců ve stavebnictví. Na závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že projekt naplnil nejen své ambiciózní cíle, ale dokonce překonal naše očekávání. Uvedl naše partnery na správnou cestu k dosažení cíle udržovat starší pracovníky déle v zaměstnání a získávat mladé lidi pro stavebnictví. Chtěl bych také poděkovat Generálnímu ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost za podporu a důvěru. EBC bude nadále stavět na minulých zkušenostech a pokračovat v angažovanosti v Evropském oborovém sociálním dialogu jako hlas řemesel a MSP ve stavebnictví. José Antonio Calvo Delgado Prezident EBC Under Construction 3 - Final Publication 4/28

5 Prohlášení Komisaře Andora Překonávání překážek, které brání stárnoucím lidem realizovat plně jejich potenciál si vyžádá velké úsilí. Budou nutná opatření v mnoha různých oblastech mezi jinými v politice zaměstnanosti, sociální ochraně, vzdělávání a výcviku, zdravotních a sociálních službách, bydlení a veřejné infrastruktuře. Bude se muset zapojit mnoho různých subjektů. Členské státy, regionální a lokální vlády, občanská společnost a sociální partneři ti všichni budou muset pracovat na tom, aby se aktivní stárnutí stalo skutečností. A, samozřejmě, EU musí take sehrát svou roli podporou úsilí na všech úrovních. [ ] Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi je vytvoření podmínek, které zajistí lepší budoucnost mladých i starých lidí v naší stárnoucí společnosti. Klíčové je zajištění toho, že lidé mohou nadále přispívat ekonomice i společnosti a být soběstačnými i když stárnou. O tom je aktivní stárnutí. Jsem přesvědčen, že se nemusíme obávat budoucnosti ve stárnoucí společnosti pokud si déle uchováme zdraví; pokud vytvoříme více příležitostí pro starší pracovníky na pracovním trhu; pokud zůstaneme aktivními členy komunity. Krátce, pokud budeme žít v prostředí bohatém na příležitosti, kde stárnutí nemusí znamenat závislost na druhých. László Andor, Komisař EU odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a začleňování, při zahájení Evropského roku 2012 aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi v Kodani 18.ledna Under Construction 3 - Final Publication 5/28

6 1 Projekt v kostce Under Construction 3 - Final Publication 6/28

7 V rámci Evropského roku 2012 aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity* realizuje Evropská stavební konfederace EBC projekt Ve výstavbě 3 podpora aktivního stárnutí a získávání mladých pracovníků ve stavebních MSP třetí projekt v rámci Evropského oborového sociálního dialogu, který je koordinován EBC. [MSP malé a střední podniky] Všeobecné údaje o evropském stavebnictví: Demografická výzva Důvod pro uskutečnění tohoto projektu spočívá v současnosti probíhajících změnách věkové struktury obyvatel Evropy. Tyto změny mají výrazný dopad i na malé a střední podniky ve stavebnictví. V důsledku poklesu míry porodnosti a zvyšování věku dožití se snižuje podíl práceschopných lidí a zvyšuje podíl důchodců. Podle prognóz se míra závislosti EU poměr mezi pracovně aktivní a neaktivní populací zvýší na ohromujících 52% v roce 2060 (což znamená přibližně dva pracující na jednoho důchodce) ze současných 30%. Střednědobá prognóza míry závislosti do roku 2030: Pro srovnání, mladí lidé ve věku let pracující ve stavebnictví mají všeobecně nižší úroveň dosaženého vzdělání než jejich kolegové v jiných oborech. Tato skutečnost podtrhuje potřebu lepšího vzdělávání a výcviku mladých pracovníků ve stavebnictví. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% HIGH MEDIUM LOW 30% 20% 10% 0% Young employees in construction sector Young employees overall Zdroj: EU LFS Jiná prognóza ukazuje, že v roce 2020 zaměstnanost lidí ve věku let poklesne dramaticky o 10%. Under Construction 3 - Final Publication 7/28

8 Working-age population by age, change from 2010 to 2020, EU Source: Eurostat, EUROPOP2010 projection (convergence scenario) V současnosti jsou nutně zapotřebí účinné politiky stárnutí a zaměstnanosti chceme-li i v budoucnu zajistit sociální zabezpečení a důchod pro každého občana Evropy. EBC si je vědoma této výzvy a jejího dopadu na tři hlavní kategorie lidí, kterých se tato výzva bezprostředně týká: Zaměstnanci: V důsledku značných nároků na fyzickou práci má stavebnictví větší problémy než ostatní obory s udržením starších pracovníků v zaměstnání. Zejména malé podniky nemohou snadno a pružně přerozdělovat a diverzifikovat pracovní úkoly mezi svými zaměstnanci. V úvahu je třeba vzít zejména tu skutečnost, že více než 92% všech stavebních podniků má méně než 9 zaměstnanců. Řemeslníci: Řemeslníci, kteří chtějí užívat zaslouženého důchodu nejsou často schopni prodat svůj podnik, i když prosperuje a musí proto ukončit úplně jeho činnost. To způsobuje ztráty pracovních míst a nezaměstnanost lidí, kteří v podniku pracovali. Mladí pracovníci: Na druhé straně je na stavebním pracovním trhu k dispozici stále méně mladých lidí. Ne úplně nejlepší pověst a značné nároky na fyzickou práci nečiní práci ve stavebnictví příliš atraktivní zejména z pohledu karierních příležitostí. Struktura projektu V projektu se sdružilo 11 asociací stavebních MSP a odborů z 8 členských zemí EU. Projekt trval 12 měsíců, od července 2011 do června S cílem dosažení nejhodnotnějších výsledků byl projekt rozdělen do dvou fází. Začal fází výzkumu a výměny zkušeností a zakončen byl fází implementace a šíření výsledků. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 8 pracovních setkání v zemích projektových partnerů. Tato publikace dokumentuje všechny události organizované v rámci projektu. Obsahuje také nejzajímavější příklady dobré praxe (Best Practices), které v průběhu projektu představilo 11 partnerských organizací. Všechny prezentace ze všech akcí jsou k dispozici pro veřejnost na internetovém portálu EBC: * Evropská komise věnuje každý rok speciálnímu tématu, které má spojitost s aktuálními výzvami, kterým čelí Evropská unie. Evropský rok 2012 (EY2012), zahrnující Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a jednotku sociálních a demografických analýz, je věnován zvyšování povědomí o hodnotě aktivního stárnutí a uplatnění starších lidí na trhu práce a ve společnosti. Iniciativa take povzbuzuje členské státy EU a ostatní zainteresované subjekty k výměně myšlenek a zkušeností, které mohou pomoci zdolat výzvy vyvolané stárnoucí populací. Under Construction 3 - Final Publication 8/28

9 2 Co jsme vykonali: události, které se uskutečnily v rámci projektu Projekt Ve výstavbě 3 byl rozdělen na fázi výzkumu a výměny zkušeností (červenec - prosinec 2011) a fázi implementace a šíření výsledků projektu (leden - červen 2012). Tato struktura umožnila projektovým partnerům shromáždit nejdříve relevantní informace a ty potom sdílet s ostatními partnery a šířit je na národních úrovních. V rámci projektu se uskutečnila tato pracovní setkání: Zahajovací konference v Bruselu - září párovací (twinningový) seminář v Rize - říjen párovací (twinningový) seminář v Paříži - listopad 2011 Pololetní konference ve Vilniusu - únor národní kulatý stůl ve Vilniusu - únor národní kulatý stůl v Římě - březen národní kulatý stůl v Praze - duben 2012 Závěrečná konference v Madridu - červen 2012 Cílem této projektové struktury bylo vyvolat intenzivní výměny názorů na každém z těchto setkání, které by vedly jak ke sdílení znalostí a zkušeností mezi účastníky tak i k seznamování všech zainteresovaných subjektů s projektem a jeho cíly. V průběhu projektu byla prezentována celá řada zkušeností a příkladů dobré praxe ( Best Practices). Jejich výběr je uveden na straně 16 této publikace. Za účelem hlubšího zapojení se do Evropského roku 2012 a lepší komunikace s národními experty, politiky a úředníky byli v rámci projektu Ve výstavbě 3 na všechna pracovní setkání pozváni příslušní národní a evropští představitelé Evropského roku 2012 s cílem informovat o plánovaných národních a evropských aktivitách. To umožnilo projektovým partnerům vybudovat vztahy s národními představiteli Evropského roku 2012 a vytvořit tak základ pro další spolupráci. Detailnější popis událostí je uveden na následujících stránkách. Under Construction 3 - Final Publication 9/28

10 Zahajovací konference ( září 2011, Brusel) Zde se EBC a 11 projektových partnerských organizací setkaly poprvé, aby diskutovaly cíle a výzvy projektu. Konference se zúčastnilo cca 40 účastníků mezi nimiž byly zástupci všech projektových partnerských organizací, několik pozvaných vystupujících a prezident EBC. Cílem zahajovací konference bylo seznámení partnerů se širším kontextem celého projektu, zejména s aktuálními sociálními a demografickými výzvami a významem oborového sociálního dialogu v Evropské unii. Dvoudenní konferenci předsedal p.andrea Marconi, tehdejší prezident EBC. Zatím, co první den byl věnován širšímu kontextu projektu v jeho průběhu vystoupilo 5 pozvaných řečníků z Evropské komise a některých evropských organizací druhý den již převládala diskuze projektových partnerů týkající se samotného projektu. P. Jörg Peschner z Evropské komise seznámil s řadou faktů a čísel týkajícíh se aktivního stárnutí a mladých pracovníků v Evropě. P. Sven Matzke, který v Evropské komisi zpracovává agendu aktivního stárnutí, hovořil o roce Evropském roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Po něm vystoupila pí. Liliane Volozinskis, která informovala o budoucí spolupráci UEAPME (Evropský svaz řemesel a malých a středních podniků) s organizací CEEP (Evropské centrum zaměstnavatelů a podnikatelů) týkající se inter-profesního přístupu sociálních partnerů k aktivnímu stárnutí a mladým pracovníkům na úrovni EU. Pí. Anne-Sophie Parent, ředitelka platformy AGE představila platformu a její přístup k aktivnímu stárnutí. V závěru prvního dne hovořil p. François Ziegler o podpoře Evropské komise evropskému oborovému sociálnímu dialogu a EBC. Během druhého dne se projektoví partneři připravovali na twinningové semináře a seznamovali ostatní účastníky s jejich hlavními aktivitami týkajícími se aktivního stárnutí a získávání mladých pracovníků ve stavebnictví. Vyjadřovali také svá přání a očekávání týkající se projektu. Zahajovací konference byla zakončena prezentací podrobného plánu celého projektu, očekávaných výsledků, konečných rozhodnutí o všech plánovaných akcích, organizačních informací a administrativních úkolů. Setkání bylo velmi užitečné, protože objasnilo širší kontext projektu a význam podpory Evropské komise posilování sociálního dialogu. Evropská komise vyjádřila důvěru a podporu projektu a ocenila neustálou angažovanost EBC v oborovém sociálním dialogu. Externí pozvaní řečníci: P. François ZIEGLER, Gen. ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální dialog, průmyslové vztahy P. Jörg PESCHNER, Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování P. Sven MATZKE, Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, aktivní stárnutí Pí. Liliane VOLOZINSKIS, ředitelka pro sociální věci, UEAPME Pí. Anne-Sophie PARENT, ředitelka platformy AGE Under Construction 3 - Final Publication 10/28

11 Pololetní konference (23. února 2012, Vilnius) Na této konferenci, v poločase projektu, se setkali všichni projektoví partneři s cílem vyhodnotit již realizované akce a připravit ty, které měly teprve proběhnout. První část konference se soustředila na dosavadní průběh projektu a dosažené výsledky. Druhá část byla věnována přístupu EU a Litvy k aktivnímu stárnutí a mladým pracovníkům ve stavebnictví. Prezident EBC p. Calvo Delgado zahájil konferenci společně s p. Šeštakauskasem, prezidentem Litevské stavební asociace LSA. P. Šeštakauskas infrormoval podrobně o změnách, kterými prošlo litevské stavebnictví v posledních létech. Projektoví partneři seznámili účastníky konference s některými příklady dobré praxe (Best Practices) např.: Soutěže učňů a perspektivních mladých pracovníků, které naplňují dva cíle : na jedné straně motivují příslušné školy a vzdělávací organizace ke zlepšování přípravy pracovníků a na druhé straně propagují stavebnictví mezi mladými lidmi. Včasná podpora, propagace a přijetí politiky aktivního stárnutí ku prospěchu starších pracovníků i podniků podle hesla mladí pracovníci dnes jsou starší pracovníci zítra od léčení k prevenci. Význam národního sociálního dialogu ve stavebnictví za lepší pracovní podmínky a zlepšování dovedností. P. Vytautas Talmantas z Litevské konfederace stavebních odborových svazů LPSK zdůraznil význam sociálního dialogu v Litvě. P. Tomas Milevičius, litevský národní koordinátor Evropského roku 2012, informoval o aktivitách litevské vlády v roce Národní cíle zahrnují mimo jiné podporu lepších příležitostí pro starší lidi na trhu práce a vytváření lepšího obrazu stárnutí ve společnosti. P. Juozas Baranauskas z Vilniuského stavebního školícího centra hovořil o EuroSkills - Olympijských hrách v jednotlivých řemeslech, které organizuje iniciativa WorldSkills Europe. V roce 2008 se žáci jeho školy zúčastnili soutěže EuroSkills v Rotterdamu a přínos této zkušenosti pro ně i pro školu je značný. Externí pozvaní řečníci: P. Tomas MILEVIČIUS, národní koordinátor EY 2012, Litevské ministerstvo práce a sociálních věcí P. Adakras ŠEŠTAKAUSKAS, prezident LSA (Litevská stavební asociace) P. Vytautas TALMANTAS, LPSK (Litevská konfederace stavebních odborových svazů) P. Juozas BARANAUSKAS, ředitel Vilniuského stavebního školícího centra Under Construction 3 - Final Publication 11/28

12 Párovací (twinningové) semináře a národní kulaté stoly V průběhu projektu se uskutečnily 2 párovací (twinningové) semináře a 3 národní kulaté stoly jejichž cílem bylo jednak dosažení hlubšího vhledu do zkušeností partnerů a take intenzivnější výměna názorů, informací a zkušeností s příslušnými národními politiky, úředníky a dalšími zainteresovanými subjekty. Párovací (twinningové) semináře První twinningový seminář, který se konal v Rize za účasti partnerů z nových členských zemí EU byl následován druhým twinningovým seminářem v Paříži, kterého se zúčastnili partneři ze starých členských zemí EU. Cílem této specifické struktury seminářů bylo dosažení intenzivnější a hlubší výměny názorů a zkušeností a také lepší identifikace společných přístupů, myšlenek a trendů mezi partnery. Poté, co se tato struktura osvědčila na twinningových seminářích a ukázala možnosti různých aliancí mezi partnery byla využita i na pololetní konferenci ve Vilniusu. Byly ustaveny 2 skupiny: Skupina 1 organizace z nových členských zemí EU - České republiky, Lotyšska, Litvy, Polska Skupina 2 organizace ze starých členských zemí EU - Belgie, Francie, Itálie, Španělska Kalendář 2 twinningových seminářů: 1. seminář 28.října 2011 RIGA 2. seminář 25.listopadu 2011 PAŘÍŽ Externí pozvaní řečníci na 1.twinningovém semináři v Rize: P. Gatis Abele, náměstek státního tajemníka, Lotyšské ministerstvo hospodářství Pí. Agnese Gaile, národní koordinátor EY2012, Lotyšské ministerstvo sociálních věcí Pí. Agnese Alksne, poradce pro CSR a komunikaci, LDDK (Lotyšská konfederace zaměstnavatelů) P. Jevgenijs Servuts, prezident LCA (Lotyšský svaz stavebních odborů) P. Andrejs Magaznieks, člen představenstva LBA a předseda představenstva Buvalts R Externí pozvaní řečníci na 2.twinningovém semináři v Paříži: P. Cyril Vinsonnaud, národní koordinátor EY2012, Francouzské ministerstvo práce P. Gabriel Desgrouas, prezident institutu ICRE BTP Pí. Sophie Vialatte, institut ICRE BTP P. Albert Quenet, viceprezident CAPEB Národní kulaté stoly V prvních měsících roku 2012 se konaly 3 národní kulaté stoly ve Vilniusu, Římě a Praze. Názvem národní kulatý stůl označujeme inovativní diskuzní setkání, které se soustředí na diskuzi na národní úrovni a kterého se účastní příslušný národní projektový partner. Těchto setkání se zúčastnili experti a relevantní představitelé veřejné i soukromé sféry z dané země. Ve Vilniusu se účastníci seznámili např. s přístupem litevské společnosti UAB "SAUSLAUKIO STATYBA" k integraci mladých lidí na trhu práce a významu takových nehmotných zdrojů jako jsou znalosti a loajalita zaměstnanců. Účastníci Římského kulatého stolu se seznámili s několika národními projekty, které podporují jak starší tak i mladé pracovníky ve stavebnictví a čelí tak znepokojivé demografické situaci na italském stavebním trhu práce. Národní kulatý stůl v Praze se soustředil na specifické problémy českého stavebnictví a výzvy, kterým čelí v současné hospodářské krizi. Mezi účastníky byli představitelé ministerstev i stavebních odborů. Kalendář 3 národních kulatých stolů: 1.kulatý stůl 24. února 2012 VILNIUS 2.kulatý stůl 30. března 2012 ŘÍM 3.kulatý stůl 27. dubna 2012 PRAHA Under Construction 3 - Final Publication 12/28

13 Závěrečná konference (7.-8. června 2012, Madrid) V červnu 2012 se všech 22 partnerů z 11 projektových partnerských organizací sešlo naposledy na závěrečné konferenci projektu Ve výstavbě 3. Konference byla dvoudenní a konala se v zemi v níž stavebnictví čelí pravděpodobně nejhorší hospodářské krizi Španělsku. Hlavním bodem programu prvního dne konference byla diskuze u kulatého stolu v níž projektoví partneři hodnotili výsledky projektu a seznamovali s příklady dobré praxe (Best Practices). I ostatní hosté z národní vlády a organizazací zaměstnavatelů i zaměstnanců vyjádřili své názory týkající se úspěšnosti projektu a jeho přidané hodnoty pro evropské stavební MSP. Všichni projektoví partneři souhlasili s tím, že projekt Ve výstavbě 3 byl úspěšný a diskutovali o výzvách, které byly identifikovány v průběhu projektu. Druhý den konference se soustředil zejména na seznámení přítomných představitelů národní vlády a představitelů evropských organizací a iniciativ s výsledky projektu. Pozvaný externí řečník p. Donald Storrie z organizace Eurofound tripartitní expertní agentury EU - seznámil účastníky konference s fakty a čísly týkajícími se věkové struktury pracovníků ve stavebnictví, zejména těch před důchodem nebo v důchodovém věku i těch mladých, kteří již pracují nebo se teprve na práci ve stavebnictví připravují. P. Jack Dusseldorp, prezident nadace WorldSkills Foundation představil svou nadaci a výhody, které přinášejí soutěže řemeslných dovedností celému stavebnictví, školám i mladým pracovníkům. P. Philippe Perfetti hovořil o projektu EuroApprenticeship a poskytl zajímavý pohled na podporu mobility učňů. Prezident EBC, José Antonio Calvo Delgado, zdůraznil význam tohoto projektu a nutnost pokračování současného přístupu EU k aktivnímu stárnutí a získávání mladých pracovníků pro stavebnictví i v dalších létech. Příklady dobré praxe, představené v rámci projektu, také ukazují, že řešení těchto problemů se musí soustředit současně jak na starší tak i mladé pracovníky. Tyto dvě skupiny pracovníků spolu navzájem souvisí a jsou na sobě závislé. Na konferenci byly také oficiálně představeny a šířeny dva projektové filmy a publikace o projektu. Externí pozvaní řečníci: Pí. Maria Luz Cid Ruiz, Imserso, Ministerstvo zdraví, sociální politiky a rovnosti P. Jean Patrick Farrugia, ředitel APCMA, koordinátor projektu EuroApprenticeship P. Jack Dusseldorp, prezident nadace WorldSkills Foundation P. Axel Börsch-Supan, Ph.D., ředitel Mnichovského centra pro ekonomiku stárnutí P. César Antón Beltrán, ředitel Imserso (Institut stárnutí a sociálních služeb) P. Pedro Fernández Alen, generální tajemník CNC (Národní stavební konfederace) P. Enrique Corral, generální ředitel Fundación Laboral de la Construcción P. Alfonso de La Lama, sociální věci, CEOE (Španělská konfederace podnikatelských organizací) P. Jesús Terciado, prezident CEPYME (Španělská konfederace MSP) P. Jose Ignacio Torres, ředitel, sociální věci, CEPYME (Španělská konfederace MSP) P. Gabriel Desgrouas, prezident Institut du Créateur/Repreneur BTP (ICRE) Under Construction 3 - Final Publication 13/28

14 3 Příklady dobré praxe (Best Practices) Under Construction 3 - Final Publication 14/28

15 Finanční výhody pro společnosti zaměstnávající starší pracovníky Existuje rozšířený předsudek, že když se ponechají v zaměstnání starší pracovníci ubírají pracovní místa mladým lidem. Tento předsudek se nepotvrzuje. Ve skutečnosti platí opak. Udržování starších pracovníků v zaměstnání vytváří naopak více pracovních míst pro mladé lidi. Odchod pracovníka do důchodu je velmi nákladný pro společnost i její ekonomiku, protože tím podnik ztrácí nejen zaměstnance, ale i jeho know-how. Důchodci přestávají platit daně, které by mohly být využity pro podporu mladých lidí. Mají nižší kupní sílu, protože už nemají tak vysoký finanční příjem jako dříve. Důchodci mají méně peněz za něž by mohli nakupovat zboží a služby, které by vyráběli zaměstnaní mladí lidé. To ukazuje, že jedno pracovní místo po pracovníkovi odcházejícím do důchodu nemůže být jednoduše zaplněno jedním mladým člověkem. BOUWUNIE Fond profesních zkušeností («Fonds de l'expérience professionnelle «) V Belgii stát dotuje a tím motivuje podniky k tomu, aby udržovaly starší pracovníky v zaměstnání. V reakci na Lisabonskou smlouvu (2000) a její požadavek na zvýšení míry zaměstnanosti starších pracovníků v Evropě Belgický stát a konkretněji Belgická federální veřejná služba pro zaměstnanost, práci a sociální dialog přijaly zákon podporující účast starších pracovníků na trhu práce. V roce 2004 byl ustaven Fond profesních zkušeností. Od té doby dostávají soukromí zaměstnavatelé finanční podporu, kterou mohou použít na zlepšování kvality práce jejich starších zaměstnanců (+45 let) a na projekty v oblasti řízení lidských zdrojů zaměřené na starší pracovníky. Po ustavení fondu iniciovala vláda partnerství s příslušnými sociálními partnery s cílem propagovat fond a jeho využívání mezi podniky. Zaměstnavatelé mohou využít peníze z fondu na: měření pracovní výkonnosti starších pracovníků, diagnostiku míst v pracovním prostředí, která mohou být zlepšena, zavádění ergonomických zlepšení, která jdou nad rámec belgického pracovního práva, poskytování možností starším pracovníkům k získání nových dovedností, které by jim umožnily jejich působení v podniku v nové pozici, adaptování fyzicky náročné práce možnostem a schopnostem pracovníka prostřednictvím použití speciálních zařízení, zlepšování pracovních dovedností prostřednictvím výcviku. Také celý obor může získat dotace z fondu např. na: vývoj nástrojů umožňujících starším lidem zůstat déle v zaměstnání, provádění komunikačních kampaní, poskytování kompenzačních příspěvků při snížení mzdy v případě převodu z nočních směn na denní. Tyto investice mají velmi pozitivní dopady na pracovníky, podniky i samotný stát. Vedou ke zlepšování pracovního prostředí, odrazují pracovníky od odchodu do předčasného důchodu a nabízejí jim nové možnosti získání dovedností i nové cíle. Podniky mohou mít déle užitek z jejich loajálních pracovníků a jejich zkušeností získaných za dlouhé roky. A v neposlední řadě to přináší i výhody státu v podobě nižších nároků na důchodový systém. Počty projektů v r podle typu projektu Počty projektů podle velikosti podniku (počet pracovníků) (Zdroj: BOUWUNIE) Under Construction 3 - Final Publication 15/28

16 Podpora převodů podniků na nové vlastníky V průběhu projektu zdůrazňovali projektoví partneři opakovaně význam udržení kontinuty řemeslných podniků. Tato otázka byla diskutována na všech setkáních. Bylo konstatováno, že v oblasti stavebních řemesel je příprava starších pracovníků na důchod často přehlížena a je nezbytné ji věnovat pozornost Existuje celá řada problémů a těžkostí, kterým musí čelit jak řemeslník tak i budoucí podnikatel, když chce podnik převést (na nového vlastníka) nebo založit svůj vlastní podnik. Důsledkem je, že mnoho úspěšných podniků musí být likvidováno, protože neexistují možnosti jejich převodu na nového vlastníka. To je z hledisek ekonomiky i zaměstnanosti velmi špatné, protože mizí životaschopné podniky a ztrácí se pracovní místa. Na druhé straně se mladí lidé potýkají s řadou administrativních a finančních překážek, když chtějí rozjet vlastní podnik. V průběhu projektových setkání vyslovili partneři celou řadu myšlenek týkajících se tohoto problému. Dva příklady, které zde uvádíme jsou iniciativy z Francie a Belgie, které vyvolaly největší pozornost, protože jsou nejpropracovanější. Vedle nich, však, existují obdobné iniciativy i dalších projektových partnerů např. italské oorganizace ANAEPA Confartigianato, která zahájila nedávno sérii lokálních seminářů pod názvem Passing Value (možno přeložit jako hodnota přechodu ) o generační výměně a převodech podniků na nové vlastníky, kterých se zúčastnilo již vice než 400 lidí. CAPEB Institut du Créateur/Repreneur BTP (ICRE BTP) Francouzská konfederace stavebních řemesel a malých podniků CAPEB iniciovala založení specializované platformy podporující vytváření malých stavebních podniků. Institut, který nese název ICRE BTP, poskytuje, komplexní podporu při realizaci podnikatelských záměrů, finanční poradenství a školení pro budoucí podnikatele Užitečnost takové iniciativy je zřejmá vezmeme-li do úvahy obtížnost založení podniku ve Francii. To platí, samozřejmě, i pro ostatní členské země EU. Mladí podnikatelé potřebují často osobní vedení a pomoc, když jsou konfrontováni se zákonnými povinostmi doprovázejícími založení podniku. Navíc mají obtížnější přístup k finančním zdrojům než zkušení řemeslníci. Proto ICRE BTP spolupracuje s účetními, bankéři, pojišťovnami, vládními a lokálními institucemi. ICRE BTP vytvořilo celofrancouskou síť poskytovatelů podpůrných služeb na níž se může obrátit kdokoliv ve Francii, kdo hodlá založit stavební řemeslný podnik. Poskytované služby jsou šity na míru a přizpůsobeny individuálním potřebám mladých podnikatelů. Důkazem úspěšnosti této iniciativy může posloužit to, že 92% všech podniků, které obdržely pomoc ICRE bylo úspěšných první tři roky po jejich založení. Pro srovnání, ve Francii přežijí první tři roky pouze dva z každých tří nově založených podniků. Doposud ICRE pomohlo založit 750 nových podniků, vytvořit nebo zachránit 2,500-3,000 pracovních mist a vedlo nové podnikatele nebo poskytovalo poradenství v 1,700 případech. Under Construction 3 - Final Publication 16/28

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Projekt: Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému etapa II Realizace projektu (1/2016 1/2019): Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Zapojení

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

v kontextu ICT a škol

v kontextu ICT a škol Strategické dokumenty v kontextu ICT a škol Kurz Metodik ICT Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU 28. února 2015 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. pmazacova@gmail.com Strategie zaměřené na digitální

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

vzdělávání dospělých ČR

vzdělávání dospělých ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Vítáme Vás ve světě profesionálů vzdělávání dospělých VZDĚLÁVANÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU O ASOCIACI Jsme největší profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) PŘEDSTAVENÍ AGENTURY 2016 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Kdo jsme

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více