[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]"

Transkript

1 [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: :02:37 Verze dokumentu: 1.0

2 Obsah Obsah Struktura databáze a souborů Soubor registerdevice.php Tabulka registered_devices updatedevice.php Tabulka devices_update_files Tabulka devices_update_time Tabulka devices_update_play report.php Tabulka files_in_device Struktura XML pro potvrzení akce Struktura XML pro aktualizaci Registrované zařízení v redakčním systému Detail zařízení v redakčním systému Soubory na serveru v redakčním systému Seznam skladem a souborů v redakčním systému Hromadná aktualizace v redakčním systému Historie dokumentu... 17

3 1. Struktura databáze a souborů

4 2. Soubor registerdevice.php Tento soubor registruje zařízení do redakčního systému. Parametry: type označuje typ zařízení, zpravidla se bude jednat o text v délce maximálně 20 znaků ui - označuje unikátní identifikační číslo zařízení, není předem známo kolik znaků muže nebo bude řetězec obsahovat. Zařízení se registruje do tabulky registered_devices viz.: Tabulka registered_devices. Soubor vrací XML viz.: Aplikace bude reportovat na server stav aktualizace. Reportování může probíhat najednou nebo i postupně. Reportování probíhá pomocí reportovacího linku, příklade je zde: report.php?ui=0102osaas23231iw&playlist=done&download=all Povinný parametr je UI, který obsahuje unikátní číslo přístroje. Volitelné parametry: playlist hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. filefordownload - v případě, že stažení souboru proběhlo v pořádku true, jinak false. o downloadedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. filefordelete v případě, že soubor byl smazán true, jinak false. o deletedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. timeforupdate hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. timeforstart hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. startdelay hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. playnow - hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. stopnow hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. PHP soubor musí být schopen zpracovávat všechny povinné i volitelné parametry ať budou zadávány postupně nebo všechny najednou. Výsledek aktualizace bude nahráván podle do příslušných tabulek do sloupce ReportResult viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. V případě, že filefordownload bude mít true, tak bude přidán záznam do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device.

5 V případě, že filefordelete bude mít true, tak bude smazán příslušný záznam (dle názvu souboru) z tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. V případě, že playlist bude true, tak bude příslušný obsah z tabulky update_files překopírován do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. Aktualizuje se last_update a report_result v tabulce registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Report_result bude true jen v případě, že vše proběhlo v pořádku. 3. Tabulka files_in_device Obsahuje aktuální soubory v zařízení a informaci o tom, zda jsou v playlistu či ne. Struktura: File_ID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices Filename typ varchar, délka 100. Název souboru včetně přípony, příklad: movie.mov. Name typ text. Název souboru, který se zobrazuje uživatelům. InPlaylist typ boolean, délka 1. Pokud je soubor v playlistu, tak je tu true. Jinak false. PlaylistOrder typ integer, délka 11. Určuje pořadí souboru v playlistu. Podle tohoto pořadí bude playlist vygenerován a seřazen. StartDelay typ integer, délka 7. Obsahuje zpoždění přehrávání od StartTime v sekundách. Výchozí hodnota je 0. Hodnota se zapíše pouze do položky, která má PlaylistOrder = 1.

6 Struktura XML pro potvrzení akce. 4. Tabulka registered_devices Tabulka obsahuje informace o registrovaném zařízení. Struktura tabulky: Device_ID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. UI typ text. Jedná se o unikátní číslo zařízení. Type typ varchar, délka 20. Je zde uložen typ zařízení, typ zařízení je definován až při registraci, nikde nemáme seznam známých typů. Name typ varchar, délka 100. Je zde uložen název zařízení, tento název je definován skrze redakční systém, výchozí hodnota je device spolu s ID, příklad je device 1. Registered typ datetime. Jedná se o čas, kdy bylo zařízení registrováno. LastUpdate typ datetime. Jedná se o čas, kdy bylo zařízení naposledy aktualizováno. Report result typ boolean, délka 1. True je v případě, že aktualizace proběhla v pořádku a false je v případě, že aktualizace někde selhala. 5. updatedevice.php Tento soubor zajišťuje aktualizaci zařízení. Vrací XML viz.: Struktura XML pro aktualizaci. Soubor je generovaný z tabulek viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. Soubor si najde nejdříve patřičné Device_ID v tabulce viz.: Tabulka registered_devices podle UI. A pak si podle Device_ID a prázdného hodnoty sloupce ReportResult najde data k aktualizaci. Parametry: ui - označuje unikátní identifikační číslo zařízení, není předem známo kolik znaků muže nebo bude řetězec obsahovat. 6. Tabulka devices_update_files Obsahuje data ke generování XML souboru pro aktualizaci souborů a playlistu. Tabulka bude před každou novou aktualizací vyprázdněna (data budou vymazána). V databázi se tak budou nacházet pouze informace o současném stavu a ne o minulosti. Struktura: Update_FID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices

7 Filename typ varchar, délka 100. Název souboru včetně přípony, příklad: movie.mov. Filesize typ text. Velikost souboru v kilobajtech. Name typ text. Název souboru, který se zobrazuje uživatelům. InPlaylist typ boolean, délka 1. Pokud je soubor v playlistu, tak je tu true. Jinak false. PlaylistOrder typ integer, délka 11. Určuje pořadí souboru v playlistu. Podle tohoto pořadí bude playlist vygenerován a seřazen v XML souboru do playlist tagu. DownloadAction typ boolean, délka 1. Pokud je soubor určený pro stažení do zařízení, tak tu bude true. Jinak false. Soubor se bude vyskytovat ve filesfordownload tagu v XML. DeleteAction typ boolean, délka 1. Pokud je soubor určený pro smazání v zařízení, tak tu bude true. Jinak false. Soubor se bude vyskytovat ve filesfordelete tagu v XML. ReportResult typ integer, délka 1. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, tak tu bude 1. Při neúspěchu 0. Výchozí hodnota tu bude prázdný znak prázdný znak znamená, že soubor ještě nebyl aktualizován. 7. Tabulka devices_update_time Obsahuje data ke generování XML souboru pro aktualizaci časů. Tabulka bude před každou novou aktualizací vyprázdněna (data budou vymazána). V databázi se tak budou nacházet pouze informace o současném stavu a ne o minulosti. Struktura: Update_TID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices. StartUpdateTime typ time. Obsahuje začátek časového úseku pro aktualizaci. Údaj bude v timeforupdate tagu v XML. StopUpdateTime typ time. Obsahuje konec časového úseku pro aktualizaci. Údaj bude v timeforupdate tagu v XML. StartTime typ time. Obsahuje začátek přehrávání. Údaj bude v timeforstart tagu. StartDelay typ integer, délka 7. Obsahuje zpoždění přehrávání od StartTime v sekundách. Údaj bude v startdelay tagu v XML. ReportResult typ integer, délka 1. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, tak tu bude 1. Při neúspěchu 0. Výchozí hodnota tu bude prázdný znak prázdný znak znamená, že soubor ještě nebyl aktualizován.

8 8. Tabulka devices_update_play Obsahuje data ke generování XML souboru pro spuštění/zastavení přehrávání. Tabulka bude před každou novou aktualizací vyprázdněna (data budou vymazána). V databázi se tak budou nacházet pouze informace o současném stavu a ne o minulosti. Struktura: Update_PID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices. PlayNow typ boolean, délka 1. Pokud má zařízení začít s přehráváním, tak tu bude true. Jinak false. Hodnota se bude vyskytovat v playnow tagu v XML. StopNow typ boolean, délka 1. Pokud má zařízení zastavit přehrávání, tak tu bude true. Jinak false. Soubor se bude vyskytovat v stopnow tagu v XML. ReportResult typ integer, délka 1. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, tak tu bude 1. Při neúspěchu 0. Výchozí hodnota tu bude prázdný znak prázdný znak znamená, že soubor ještě nebyl aktualizován. 9. report.php Aplikace bude reportovat na server stav aktualizace. Reportování může probíhat najednou nebo i postupně. Reportování probíhá pomocí reportovacího linku, příklade je zde: report.php?ui=0102osaas23231iw&playlist=done&download=all Povinný parametr je UI, který obsahuje unikátní číslo přístroje. Volitelné parametry: playlist hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. filefordownload - v případě, že stažení souboru proběhlo v pořádku true, jinak false. o downloadedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. filefordelete v případě, že soubor byl smazán true, jinak false. o deletedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. timeforupdate hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. timeforstart hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. startdelay hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. playnow - hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false.

9 stopnow hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. PHP soubor musí být schopen zpracovávat všechny povinné i volitelné parametry ať budou zadávány postupně nebo všechny najednou. Výsledek aktualizace bude nahráván podle do příslušných tabulek do sloupce ReportResult viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. V případě, že filefordownload bude mít true, tak bude přidán záznam do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. V případě, že filefordelete bude mít true, tak bude smazán příslušný záznam (dle názvu souboru) z tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. V případě, že playlist bude true, tak bude příslušný obsah z tabulky update_files překopírován do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. Aktualizuje se last_update a report_result v tabulce registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Report_result bude true jen v případě, že vše proběhlo v pořádku. 10. Tabulka files_in_device Obsahuje aktuální soubory v zařízení a informaci o tom, zda jsou v playlistu či ne. Struktura: File_ID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices Filename typ varchar, délka 100. Název souboru včetně přípony, příklad: movie.mov. Name typ text. Název souboru, který se zobrazuje uživatelům. InPlaylist typ boolean, délka 1. Pokud je soubor v playlistu, tak je tu true. Jinak false. PlaylistOrder typ integer, délka 11. Určuje pořadí souboru v playlistu. Podle tohoto pořadí bude playlist vygenerován a seřazen. StartDelay typ integer, délka 7. Obsahuje zpoždění přehrávání od StartTime v sekundách. Výchozí hodnota je 0. Hodnota se zapíše pouze do položky, která má PlaylistOrder = 1.

10 11. Struktura XML pro potvrzení akce. <xml> <actionresult> true </actionresult> </xml> hodnoty actionresult: true dotaz dopadne dobře false dotaz nedopadne dobře 12. Struktura XML pro aktualizaci. <xml> <playlist> <value> <filename> animace.mp4 </filename> <name> animace </name> </value> <value> <filename> animace.mp4 </filename> <name> animace </name>

11 </value> </playlist> <filesfordownload> <file> <filename> animace.mp4 </filename> <filesize> </filesize> </file> <file> <filename> animace.mp4 </filename> <filesize> </filesize> </file> </filesfordownload> <filesfordelete> <filename> animace.mp4 </filename> <filename> animace.mp4 </filename>

12 </filesfordelete> <timeforupdate> <start> 12:15:12 </start> <stop> 18:15:18 </stop> </timeforupdate> <timeforstart> 08:01:01 </timeforstart> <startdelay> 3600 </startdelay> <playnow> true </playnow> <stopnow> false </stopnow> </xml> přehled kořenových tagů: playlist seznam videi pro přehrávání. o value filename - jméno souboru name - jméno, které bude zobrazeno

13 filesfordownload - seznam souboru ke stažení. o file filename - jméno souboru filesize - velikost v kilobajtech filesfordelete seznam souborů ke smazání. o filename - jméno souboru timeforupdate obsahuje čas začátku a konce povoleného dotazování na server ohledně aktualizace. Je to z důvodů, že chceme ať se aplikace aktualizuje mimo provozní dobu restaurace. Od toho času začíná 5 minutová perioda pro aktualizaci (na straně zařízení). timeforstart čas od kdy se mají začít přehrávat videa, je to třeba čas otevření restaurace atd. startdelay zpoždění v sekundách od timeforstart, tato hodnota tam je pro případ, že budeme chtít spustit nějaké video třeba o 5 vteřin později než předchozí. playnow - true v případě, že chceme pustit video teď hned, false v opačném případě. stopnow true v případě, že chceme zastavit video teď hned, false v opačném případě. XML soubor může obsahovat všechny tagy nebo jen některé (Kořenové tagy můžou být prázdné v případě, že neobsahuji nic k aktualizaci.).

14 13. Registrované zařízení v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Přibude nová sekce v redakčním systému a to "vzdálená správa zařízení". Na úvodní stránce jsou zobrazena všechna registrovaná zařízení, zobrazená je tedy kategorie "registrované zařízení". Akce "upravit" zobrazuje detail zařízení a tak ve finální implementaci bude tato akce přejmenována na "zobraz detail". Po kliku na tuto akci se zobrazí nové okno s detailem zařízení viz.: Detail zařízení v redakčním systému. Sloupec "název" obsahuje hodnotu ze sloupce name z tabulky registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Sloupec "#" obsahuje hodnotu ze sloupce Device_ID z tabulky registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Akce budou tyto: smazat - zařízení bude smazáno (odregistrováno). zobraz detail - zobrazí se detail zařízení viz.: Detail zařízení v redakčním systému.

15 14. Detail zařízení v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Obrazovka bude obsahovat tyto karty: obecné - obsahuje upravovatelné informace o názvu a typu zařízení. Neupravovatelné informace o DeviceID a UI. seznam skladem a souborů - obsahuje řaditelný seznam souborů, který je sezařen podle PlaylistOrder (část aktivního playlistu). Informace pocházejí z tabulky files_in_device, viz.: Tabulka files_in_device. Soubory, které nemají PlaylistOrder jsou řazeny abecedně a nacházejí se pod soubory sezařenými podle PlaylistOrder (část souborů). Mezi oběma skupinami je mezera, aby se zvýraznilo, které soubory jsou součástí aktuálního playlistu a které ne. Soubory lze mezi skupinami libovolně přetahovat a libovolně je řadit. Lze označit soubory ke smazání ze zařízení, ale jen ty, které se nacházejí mimo část aktivního playlistu. Jako inspirace pro design okna může sloužit design okna z kapitoly: Hromadná aktualizace v redakčním systému. V horní části se nachází možnost nastavení zpoždění od základního času spuštění a také možnost nastavení základního času spuštění. výsledek aktualizace - obsahuje seznam položek z tabulek: devices_update_files, devices_update_time a devices_update_play - viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. V případě, že seznam bude obsahovat nějakou položku z hodnotou false, tak bude u této položky v akcích tlačítko "přidat do nové aktualizace". Stránka bude obsahovat i datum poslední aktualizace z tabulky registered_devices. viz.:tabulka registered_devices. Spodní tlačítka budou tyto: aktualizovat a zavřít - provede se aktualizace zařízení, uloží se všechny změny a zároveň se zavře okno.

16 zavřít - neprovede se aktualizace zařízení, uloží se všechny změny (mimo změn v aktualizaci) a zároveň se zavře okno. zrušit - neprovede se aktualizace zařízení, neuloží se změny a zároveň se zavře okno. 15. Soubory na serveru v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. V knihovně přibude další kategorie a to video. Současný princip knihovny zůstane zachován. Náhled u videa nebude generován, místo náhledu se bude zobrazovat výchozí ikonka typu souboru. Grafik musí dodat výchozí ikonky pro jednotlivé typy video souborů.

17 16. Seznam skladem a souborů v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Tato obrazovka slouží k lehčímu porovnávání seznamů skladeb v jednotlivých zařízeních. Obrazovka obsahuje rozbalitelný seznam všech seznamů skladeb. Seznam je řazen nejdříve podle typu a pak podle zpoždění startu. Lze tak díky tomu snadno získat obrázek jak budou videa přehrávána. Jako název seznamu byl použit název zařízení ve kterém se daný seznam nachází. Seznam nelze editovat, lze ho jen prohlížet. Akce jsou zobrazeny jen v řádcích, kde je zobrazen název seznamu skladem. Po rozbalení seznamu se změní ikonka z plusu na mínus a zobrazí se příslušný seznam. Akce bude pouze jedna a to tato: upravit - zobrazí se záložka seznam skladem a souborů z Detail zařízení v redakčním systému. a to pro dané zařízení k níž náleží daný seznam skladeb.

18 17. Hromadná aktualizace v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Tato obrazovka slouží k hromadné aktualizaci zařízení podle typu zařízení. Načítá se vždy poslední verze playlistu pro zvolený typ zařízení. Potřebné údaje se berou z tabulek registered_devices a files_in_device. Typ zařízení se volí pomocí rozbalovacího menu v levém horním rohu. Údaje do toho menu jsou automaticky načítána a filtrována z tabulky registered_devices. V horní časti je načtená poslední verze playlistu (část aktivního playlistu) a ve spodní části jsou ostatní soubory (část souborů), které se nenacházejí v playlistu, ale jsou uloženy v knihovně ve složce video. Pokud bude soubor přetažen z vrchní časti (část aktivního playlistu) do spodní části (část souborů), tak bude automaticky označen jako soubor ke smazání v zařízeních, kde se vyskytuje. Tlačítko aktualizovat se nachází v pravé horní části, po jeho zmáčknutí dojde k vygenerování aktualizačních seznamů pro jednotlivá zařízení pod zvoleným typem. Možnost nastavení základního času spuštění se nachází v levém horním rohu pod rozbalovacím seznamem s typem zařízení a je realizována skrze rozbalovací nabídky. Možnost nastavení zpoždění od základního času spuštění není na této obrazovce dostupná. Lze to ručně dostavit v nastaveních pro jednotlivá zařízení.

19 18. Historie dokumentu původní zadání.

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY Základní příručka pro partnery v síti eretail.cz Obsah dokumentu: 1. Jak umístit reklamní prvek na web 2. Měření výkonu - přehledy, reporty, statistiky 3. Propojení přes

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Pro společnost GoodCall s.r.o. Tel.: +420 602 797 530 Email: info@goodcall.eu Václavské náměstí 1 110 00 Praha1 Vypracovala Quanti s.r.o, Miroslav Voda Tel.: +420

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro pro operační systém Android 4.x 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním Android vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

JukeboxPlus verze 4.5

JukeboxPlus verze 4.5 1 JukeboxPlus 2 Ovládání JukeboxPlus uživatelem 3 Instalace programu 4 Ovládací panel (pro provozovatele) 4.1 Ovládací panel JukeboxPlus 4.1.1 Výnos 4.1.2 Top10 JukeboxPlus verze 4.5 1. JukeboxPlus Jedná

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více