Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty"

Transkript

1 Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky Záložka "Seznam studentů" Seznam studentů Zahraniční cesty studenta Zahraniční stipendia studenta Záložka "Seznam zahraničních cest" Seznam zahraničních cest Zahraniční stipendia k cestě Detail cesty Záložka "Seznam stipendií" Záložka "Administrace" Aktualizace SPP prvku 3. Založení nové zahraniční cesty realizované přes Rozvojový program MŠMT 4. Změna délky pobytu 5. Změna naplánovaného stipendia 6. Změna účtu 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty Modul Zahraniční cesty se spouští z Hlavního menu Fakulta Zahraniční cesty. Následně se vám zobrazí modul se záložkami "Seznam studentů" (4), "Seznam zahraničních cest" (5), "Seznam stipendií" (6), "Čerpání - statistika" (7) a "Administrace" (8) - viz. obr Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 1

2 Obr. 1 - Zahraniční cesty - Seznam studentů 2.1. Rozbalovací seznamy (1, 2) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou součást VUT (1) a akademický rok (2) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění) Rychlé filtry (3) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlé filtry" (3). Umožňují jednoduše zobrazovat v seznamech potřebné záznamy podle zvolených kritérií. Kritéria vybíráte označením / odznačením výběrových polí a zatrhávacích polí /. Pro rychlejší označení / odznačení požadovaných filtrů můžete využít "Místní nabídku", která se vám zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na rychlé filtry. Více o místních nabídkách naleznete zde Hlavní záložky V modulu Zahraniční cesty se nachází pět hlavních záložek: Seznam studentů (4) Seznam zahraničních cest (5) Seznam stipendií (6) 2

3 Čerpání - statistika (7) Administrace (8) Záložka "Seznam studentů" (4) Záložka obsahuje přehled studentů, jejich zahraničních cest a zahraničních stipendií. Současně slouží ke vkládání údajů o zahraničních cestách studenta. Tuto záložku je možné rozdělit do následujících částí: Seznam studentů (10) Zahraniční cesty studenta (11) Zahraniční stipendia studenta (12) Seznam studentů (10) V horní části záložky se nachází "Seznamu studentů"(10), ve kterém se zobrazuje přehled všech studentů dle vybrané součásti VUT (1) a akademického roku (2). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující sloupce: jméno příjmení pohlaví - pohlaví studenta (M - muž, F - žena) RČ - rodné číslo zápis - školní rok, na který je student zapsán ročník - ročník studia stupeň - stupeň studia zkratka - zkratka studijního oboru program - název studijního programu obor - název studijního oboru v.průměr - vážený průměr Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Na pravé straně se vedle seznamu nachází tlačítko. Po stisknutí tohoto tlačítka se nastaví část "Zahraniční cesty studenta" do režimu pro vkládání údajů (16) Zahraniční cesty studenta (11) Uprostřed záložky se zobrazují "Zahraniční cesty studenta" (11). Tuto část záložky lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka na pravé straně. Jsou zde evidovány zahraniční cesty studenta vybraného v "Seznamu studentů" (10) a současně zde můžete zadávat jeho nové zahraniční cesty. Na levé straně se zobrazuje fotografie studenta (14), vedle se nachází seznam "Zahraniční cesty" (15), který obsahuje přehled všech zahraničních cest studenta za zvolený akademický rok (2). Vedle něj se zobrazují informace (16) k zvolenému záznamu v seznamu a současně tato část slouží k editaci údajů. Na pravé straně je panel s tlačítky (17). Stisknutím tlačítka uložíte vytvořenou zahraniční cestu. 3

4 Po stisknutí tlačítka bude odstraněna zahraniční cesta označená v seznamu "Zahraniční cesty" (15). Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávané zahraniční cestě. Tlačítko slouží k zobrazení "Detailu cesty" v záložce "Seznam zahraničních cest" (5) Zahraniční stipendia studenta (12) Ve spodní části se nachází "Zahraniční stipendia studenta"(12). Zde je zobrazen v seznamu "Zahraniční stipendia" (18) přehled všech zahraničních stipendií studenta za určité období. Dole pod tabulkou se seznamem je lišta obsahující záložky pro výběr požadovaných období (19), která umožňuje rychle vyfiltrovat studentovy stipendia v průběhu akademického roku. Kliknutím na měsíc se zobrazí pouze ty stipendia, která k tomuto měsíci náleží. Zatrhávací pole "jen k vybrané zahr. cestě" (20) slouží k volbě toho, zda se mají zobrazovat v seznamu "Zahraniční stipendia" (18) pouze stipendia vztahující se k zahraniční cestě vybrané v seznamu "Zahraniční cesty" (15). Textové pole "bank. spojení pro zahraniční stipendia" je určeno k nastavení bankovního spojení, na které má být zahraniční stipendium zasíláno. Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky: Tímto tlačítkem stornujete stipendium označené v seznamu "Zahraniční stipendia" (18). Stornovat lze pouze stipendia ve stavu "Plán". Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávaném stipendiu Záložka "Seznam zahraničních cest" (5) Záložka obsahuje přehled zahraničních cest, detailní údaje o těchto cestách a přehled zahraničních stipendií k cestám. Současně slouží k editaci zahraničních cest a stipendií. Tuto záložku lze rozdělit do následujících částí: Seznam zahraničních cest (20) Zahraniční stipendia k cestě (21) Detail cesty (22) 4

5 Obr. 2 - Seznam zahraničních cest Seznam zahraničních cest (20) V horní části záložky se nachází "Seznam zahraničních cest", ve kterém se zobrazuje přehled všech zahraničních cest dané součásti VUT (1) ve zvoleném akademickém roce (2). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující sloupce: student o jméno o příjmení o RČ - rodné číslo zahraniční cesta o c. od - datum zahájení zahraniční cesty o c. do - datum ukončení zahraniční cesty o c. délka - celková délka pobytu (v měsících) o ak. rok - akademický rok, ve kterém se zahraniční cesta konala o místo - místo pobytu studenta o kód univerzity o název univerzity o číslo finanční dohody o typ zahraniční cesty - zkratka typu zahraniční cesty o - , který uvedl student jako kontaktní pro jeho zahraniční cestu o poznámka 5

6 zahraniční cesta - rozvojový program o grant MŠ - měsíční grant z MŠMT o grant VUT - měsíční příspěvek z mobilitního fondu VUT o univerzita - přijímací univerzita Vedle seznamu se na pravé straně nachází panel s následujícími tlačítky: Po stisknutí tlačítka bude přepočítána celková délka pobytu u zahraniční cesty označené v "Seznamu zahraničních cest" (20). Tlačítko slouží k odstranění zahraniční cesty označené v "Seznamu zahraničních cest"(20) Zahraniční stipendia k cestě (22) Uprostřed záložky se zobrazují "Zahraniční stipendia k cestě" (22). Pokud si v "Seznamu zahraničních cest" (20) označíte záznam o zahr. cestě, zobrazí se vám zde k dané cestě přehled všech zahraničních stipendií za určité období. Dole pod tabulkou se seznamem je lišta obsahující záložky pro výběr požadovaných období (31), která umožňuje rychle vyfiltrovat stipendia podle jednotlivých měsíců v akademickém roce. Kliknutím na měsíc se zobrazí pouze ty stipendia, která k tomuto měsíci náleží. Textové pole "bank. spojení pro zahraniční stipendia" (33) je určeno k nastavení bankovního spojení, na které má být zahraniční stipendium zasíláno. Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky (34): Tímto tlačítkem stornujete stipendium označené v seznamu "Zahraniční stipendia" (30). Stornovat lze pouze stipendia ve stavu "Plán". Tlačítko slouží k nastavení zaslání stipendií označených v seznamu "Zahraničí stipendia" (30) na aktuální účet tj. účet uvedený v textovém poli "bank. Spojení pro zahraniční stipendia" (33). Nastavení lze provést pouze u stipendií ve stavu "Plán". Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávaném stipendiu Detail cesty (21) Ve spodní části záložky se nachází "Detail cesty" (21), který zobrazuje podrobné údaje k zahraniční cestě a současně slouží k jejich editaci. "Detail cesty" (21) obsahuje následující záložky: základní údaje (23) prodloužení, zkrácení pobytu (24) historie cesty (25) všechny cesty studenta (26) Záložka "Základní údaje" (23) Tato záložka slouží k zadávání základních údajů o zahraniční cestě studenta vybrané v "Seznamu zahraničních cest"(20). Na levé straně se zobrazuje fotografie studenta (27), vedle se nachází textová pole pro zadávání údajů (28). Položky, které je nutné vyplnit pro uložení záznamu, jsou vyznačeny tučně. Popis položek viz. sloupce "Seznamu zahraničních cest". Na pravé straně je panel s tlačítky (29): 6

7 Pomocí tohoto tlačítka uložíte zahraniční cestu a provedené změny. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Plánování zahraničního stipendia", ve kterém plánujete zahraniční stipendium k cestě označené v "Seznamu zahraničních cest"(20). Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávané zahraniční cestě. Záložka "Prodloužení, zkrácení pobytu" (24) Záložka slouží k zadávání údajů o změně délky pobytu. Nachází se zde seznam "Změny délky pobytu"(35), který obsahuje přehled všech změn délky pobytu u zahraniční cesty vybrané v "Seznamu zahraničních cest"(20). Pod seznamem se nachází textová pole obsahující informace o změně a současně slouží k její editaci. Šedivá pole nelze editovat. Na pravé straně je panel s následujícím tlačítky (36): Tlačítko slouží k vytvoření nové změny. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí místní nabídka, ve které je nutné vybrat "typ změny". Prodloužení na konci pobytu - tato změna slouží k posunutí termínu návratu k pozdějšímu datu Zkrácení konce pobytu - změna slouží k posunutí termínu návratu k dřívějšímu datu Prodloužení začátku pobytu - jedná se o posunutí termínu odjezdu k dřívějšímu datu Zkrácení začátku pobytu - jde o posunutí termínu odjezdu k pozdějšímu datu Po stisknutí tlačítka bude ze seznamu "Změny délky pobytu" odstraněn vybraný záznam o změně. Pomocí tohoto tlačítka uložíte zadanou změnu délky pobytu. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Plánování zahraničního stipendia", ve kterém plánujete zahraniční stipendium k cestě označené v "Seznamu zahraničních cest". Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávané změně délky pobytu. Obr. 3 - Změna délky pobytu 7

8 Záložka "Historie cesty" (25) V této záložce se zobrazuje historie všech změn provedených u zahraniční cesty označené v "Seznamu zahraničních cest" (20). Standardně se v seznamu zobrazují následující informace: ak. rok - akademický rok, ve kterém se zahraniční cesta konala zahraniční cesta o od - datum zahájení zahraniční cesty o do - datum ukončení zahraniční cesty o místo - místo pobytu studenta o název univerzity o číslo finanční dohody o typ zahraniční cesty - zkratka typu zahraniční cesty o - , který uvedl student jako kontaktní pro jeho zahraniční cestu o poznámka o změnil - jméno osoby, která provedla změnu o čas změny zahraniční cesta - rozvojový program o grant MŠ - měsíční grant z MŠMT o grant VUT - měsíční příspěvek z mobilitního fondu VUT o univerzita - přijímací univerzita Obr. 4 - Historie cesty Záložka "Všechny cesty studenta" (26) Záložka obsahuje přehled všech zahraničních cest studenta, jehož cestu máte označenou v "Seznamu zahraničních cest"(20). Obr. 5 - Všechny cesty studenta Záložka "Seznam stipendií" (6) V této záložce je zobrazen "Seznam stipendií"(37), který obsahuje přehled všech stipendií dle zvolené fakulty (1) a akademického roku (2) - viz obr. 6. 8

9 Obr. 6 - Seznam stipendií Seznam (37) je standardně seřazen podle stavu stipendia (není řazeno abecedně, ale odpovídá pořadí seznamu stavů - 38), dále pak podle příjmení a jména, typu stipendia, měsíce stipendia a data zpracování stipendia. V levé části obrazovky se nacházejí tzv. rychlé filtry (38, 39), jimiž si můžete nechat vypsat stipendia dle požadovaných kritérií. Stačí jen zatrhnout/odtrhnout vámi vybrané stavy (38) a typy stipendií (39). Dalším rychlým filtrem, který vám může usnadnit práci, je lišta s výběrem měsíce (či roku) stipendií (40). Tato lišta se nachází ihned pod "Seznamem stipendií" (37) a při vybrání měsíce se zobrazí pouze ty stipendia, která k tomuto měsíci náleží. Samozřejmě, že se berou v potaz i vybrané stavy a typy stipendií. Počty u stavů a typů se také přepočítávají a zobrazují počty ve vybraném měsíci (roku). Pokud se nachází stipendium ve stavu plán, pak je možné s tímto naplánovaným stipendiem provádět další akce. K tomu slouží panel s tlačítky (41), který se nachází vpravo od seznamu. Panel obsahuje následující tlačítka: 9

10 Tímto tlačítkem stornujete naplánovaná stipendia označená v "Seznamu stipendií" (37). Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno, ve kterém zadáte novou částku, která bude nastavena do plánu místo částky původní. Pokud vyberete více plánů, tak se nová částka uloží do všech vybraných plánů. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno, ve kterém nastavíte nové datum zpracování plánu. Datum nesmí být menší než aktuální datum. Tlačítko lze použít, pokud potřebujete změnit zdroj financování. Po stisknutí se vám otevře dialogové okno, ve kterém nastavíte buď jiný zdroj financování, nebo jiný SPP prvek. Tlačítko slouží ke změně poznámky u naplánovaných stipendií. Pod "Seznamem stipendií"(37) se nachází "Detail stipendia"(42), který obsahuje historii změn stipendia vybraného v seznamu. Pokud se například změní částka nebo datum plánu, zobrazí se tato změna v tabulce "Historie" (43) Záložka "Administrace" (8) Záložka "Administrace" slouží ke správě SPP prvků a číselníků. Lze ji rozdělit do následujících částí: Aktualizace SPP prvku (44) - v případě, že při zadávání stipendia nemůžete najít potřebný SPP prvek, je možné v této části modulu SPP prvek dohledat a aktualizovat. Správa číselníků (45) - obsahuje přehled teritorií zahraniční cest. Detail teritoria (46) - v této části se zobrazují podrobné informace k teritoriu, které je označené v seznamu "Teritoria zahraničních cest" (50) Aktualizace SPP prvku 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Administrace"(8). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), pro který má být SPP prvek aktualizován. 2. Do textového pole "SPP prvek"(47) napíšete označení SPP prvku, který nebyl nalezen při zadávání stipendia. 3. Stisknete tlačítko (48). 4. Hledaný SPP prvek bude doplněn do nabízených SPP prvků dané fakulty. 10

11 Obr. 7 Administrace 3. Založení nové zahraniční cesty realizované přes Rozvojový program MŠMT 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam studentů"(4). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), pro který má být zahraniční cesta založena. 2. V "Seznamu studentů" (10) vyhledáte pomocí filtrů studenta, kterému zakládáte zahraniční cestu. 3. Stisknete tlačítko "Vložit novou cestu"(13). Po stisknutí tohoto tlačítka se nastaví část "Zahraniční cesty studenta"(11) do režimu pro vkládání údajů. 4. V části "Zahraniční cesty studenta"(11) vyplníte potřebné údaje. Nutné je vyplnit povinné položky (tučně zvýrazněné): od - do - začátek a konec zahraniční cesty typ - zde vyberete "Rozvoj. program MŠMT" Dále zde můžete doplnit další potřebné údaje např. místo zahraniční cesty, akademický rok (rok 2006 odpovídá akademickému roku 06/07). 5. Založení zahraniční cesty potvrdíte tlačítkem. 6. Stisknete tlačítko (17). Otevře se vám záložka "Seznam zahraničních cest"(5) s kurzorem nastaveným na aktuálně zadávané zahraniční cestě. 7. V části "Detail cesty"(21) záložce "Základní údaje" (23) doplníte další potřebné údaje. Položka "fin. dohoda" odpovídá "číslu finanční dohody" (toto číslování bude jednotné, postup číslování bude teprve stanoven). Pokud doplníte položky "grant MŠMT" - měsíční příspěvek MŠMT a "grant VUT" - měsíční příspěvek z mobilitního fondu VUT, bude vám v dialogovém okně "Plánování zahraničního stipendia" (obr. 11) dopočítána celková částka příspěvku (tj. za celé období zahraniční cesty). 11

12 8. V horní části záložky stisknete tlačítko. Do "Seznamu zahraničních cest" (20) budou doplněny údaje o celkové délce pobytu. 9. V části "Zahraniční stipendia k cestě" (22) zadáte bankovní spojení určené pro zahraniční stipendium. Stisknete tlačítko u text. pole "bank. spojeni pro zahr. stipendia" (33). Otevře se vám dialogové okno "Bankovní spojení pro výplatu stipendia" (obr. 8). Obr. 8 - Bankovní spojení pro výplatu stipendia V horní části dialogového okna se nachází "Seznam účtů studenta"(53), ze kterého vybíráte účet, na který má být stipendium zasíláno. Sloupec "student je majitelem účtu"(53b) určuje, zda je student skutečně majitelem účtu (u zahraničních účtů může být majitelem např. matka či jiná osoba). Účet, na který mohou být peníze zasílány, musí být potvrzen tzn. student musí dodat podepsané potvrzení účtu a musí se prokázat platným průkazem. Na základě těchto náležitostí označíte účet v "Seznamu účtu studenta" (53) a potvrdíte pomocí tlačítka. U takto potvrzených účtu se zobrazuje ve sloupci "Potvrzený účet" (53a) ikona Požadovaný účet si v seznamu označíte a potvrdíte výběrové pole "platba na účet" (52). (U výběrového pole se vám zobrazí číslo vybraného účtu). Poté stisknete tlačítko. V případě, že potřebujete vytvořit nový účet, stiskněte tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Založení nového účtu studenta" (obr. 9), ve kterém vytváříte nový účet. Pokud se jedná o tuzemský korunový účet, zadáte povinné údaje (tučně zvýrazněné) "bankovní účet, kód banky a měnu účtu a stisknete tlačítko. 12

13 Obr. 9 - Založení nového účtu Jde-li o zahraniční účet nebo tuzemský EURový účet, označíte zatrhávací pole "zahraniční nebo tuzemský..."(56). Poté se vám zobrazí položky, které je nutné vyplnit u tohoto typu účtu (obr. 10). Položka "student je majitelem účtu" (57) určuje, zda je student skutečně majitelem účtu (u zahraničních účtů může být majitelem např. matka či jiná osoba). Obr Založení nového účtu - zahraniční / tuzemský EURový účet 13

14 Po potvrzení zadaných údajů tlačítkem (obr. 8-53). se vám nový účet přidá do "Seznamu účtů studenta" Zadané účty je možné upravovat. Účet si označíte v "Seznamu účtů studenta" (53) a stisknete tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Úprava účtu studenta", ve kterém lze provést požadované změny. Ve spodní části dialogového okna "Bankovní spojení pro výplatu stipendia" (obr. 8) můžete sledovat "Historii nastavení účtu pro studium" (obr. 8-54). 5. Dalším krokem je naplánování zahraničního stipendia. V "Detailu cesty" záložka "Základní údaje" (obr. 2-21)stisknete tlačítko zahraničního stipendia" (obr. 11).. Zobrazí se vám dialogové okno "Plánování V horní části "Zahraniční cesta" (58) se nachází základní informace o zahraniční cestě. V části "Stipendium - seznam zdrojů financování" (59) se zobrazuje přehled všech zdrojů, ze kterých je stipendium financováno. Stipendium se častokrát vyplácí z více zdrojů, ke kterým mohou být přiřazeny různé SPP prvky. Každý z těchto zdrojů a na nich navázaných SPP prvků musí být uveden zvlášť pod přiřazeným pořadovým číslem. Nové stipendium zadáváte v části "Detail pro zadání nového stipendia"(60). Zde nastavíte pořadové číslo stipendia - položka "poř."(61), v položce "typ" (62) zadáte "zahraniční stipendium pro studenty rozvojových programů MŠMT" a dále zadáte povinné položky, případně další potřebné položky. Poté přidáte stipendium do seznamu "Zdroje financování" (59) stisknutím tlačítka. Pokud je stipendium vypláceno z více zdrojů, zadáte stejným způsobem všechny zdroje financování. V případě, že je stipendium naplánováno z více zdrojů, bude se v systému ke každému zdroji zobrazovat plán zvlášť. Nakonec naplánujete ve spodní části "Stipendium - plánování" (63) vyplácení zadaného stipendia. o Do textového pole "zpracovat dne" (64) zadáte datum, kdy má být stipendium zpracováno ekonomickým systémem do pole "od měsíce" (65) zadáte měsíc, na který je stipendium přiznáno (automaticky se vám zde nastavuje stejný měsíc, který jste uvedli pro zpracování ekonom. systémem). o Podle zadaného počtu opakování (66) a periody (67) se potom automaticky vypočítávají a zobrazují další data pro zpracování stipendií - položky "v termínech" (68) a měsíce přiznání stipendia - "za měsíce" (69). o Jako výchozí datum pro zpracování nesmíte zvolit datum, které je menší než aktuální datum. Měsíc, pro který je stipendium přiznáno, můžete libovolně nastavit. o Jestliže se navržený plán stipendia shoduje s představami o stipendiu, je možné plán vytvořit stisknutím tlačítka. Pokud si to rozmyslíte a nechcete stipendium o naplánovat, tak stiskněte tlačítko. Po naplánování stipendií se studentovi vytvoří tolik plánů, kolik bylo zadáno opakování! Podle toho, jaké bylo nastaveno bankovní spojení, budou plány vyplaceny. 14

15 Obr Plánování zahraničního stipendia 6. V záložce "Seznam zahraničních stipendií" (5) v části "Zahraniční stipendia k cestě" (22) se vám zobrazí všechna naplánovaná zahraniční stipendia. 4. Změna délky pobytu U zadané zahraniční cesty je možné měnit délku pobytu následujícím způsobem: 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam zahraničních cest" (5). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), pro který má být zahraniční cesta založena. 2. Pomocí filtrování v seznamu si vyhledáte zahraniční cestu, u které chcete provést změnu. Pro rychlejší hledání můžete také využít " rychlých filtrů" na levé straně seznamu. 3. V "Detailu cesty" (21) si zobrazíte záložku "Prodloužení, zkrácení pobytu" (24). 15

16 4. Stisknete tlačítko. Rozbalí se vám nabídka, ve které vyberete příkaz, dle toho o jakou změnu se jedná. Například studentovi končí doba pobytu k Tato doba pobytu má být prodloužena do Vyberete proto příkaz "Prodloužení na konci pobytu", poté se vám záložka "Prodloužení, zkrácení pobytu" nastaví do režimu pro editaci údajů. Do textového pole "do" zadáte termín, do kterého má být zahraniční cesta prodloužena ( ). Poté stisknete tlačítko. 5. V horní části záložky stisknete tlačítko. Do "Seznamu zahraničních cest" (20) budou doplněny údaje o celkové délce pobytu. 6. V případě, že bude na tuto dobu přiznáno studentovi další stipendium, naplánujete stipendium stejným způsobem jako při zakládání nové zahraniční cesty v kroku 5. Stipendium - plánování, s tím rozdílem, že jako typ stipendia uvedete "dodatečné zahraniční stipendium rozvoj. programů - MŠMT". 7. Pokud bude studentovi zkrácena doba pobytu a student bude vracet určitou část vyplaceného stipendia, naplánujete mu nové stipendium a jako "typ" (62) stipendia vyberete "vratka zahraniční stipendium rozvoj. programů - MŠMT". 5. Změna naplánovaného stipendia U naplánovaných stipendií je možné provádět změny pouze v případě, že se nachází ve stavu. Změny stipendií provádíte následujícím způsobem: 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam stipendií"(obr. 6). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), v nichž se nachází stipendium, která má být změněno. 2. V "rychlých filtrech" (38) si označíte filtry "stav stipendia" - plán, "typ stipendia" - RP - základní (pokud se jednalo o dodatečné stipendium - RP - dod., u vratky - RP - vrat.). 3. V "Seznamu stipendií" (37) se vám zobrazí pouze stipendia ve stavu "plán" vztahující se k zahraničním cestám organizovaným přes "Rozvojový program". V tomto seznamu si označíte stipendium, u kterého chcete provést změnu a stisknete tlačítko, pomocí kterého lze změnu provést. V případě, že bylo stipendium naplánováno z více zdrojů, budou se v systému zobrazovat plány ke každému zdroji zvlášť. Systém vám umožňuje následující změny: Stornovat naplánované stipendium. Změnit vyplácenou částku. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změnit částky plánu", ve kterém zadáte novou částku, která bude nastavena do plánu místo částky původní. Změnit datum zpracování plánu. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změna data plánu", ve kterém nastavíte nové datum zpracování plánu. Datum nesmí být menší než aktuální datum. Změnit zdroj financování. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změna zdroje financování", ve kterém lze nastavit buď jiný zdroj financování, nebo jiný SPP prvek. Změnit poznámku. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změna poznámky", do textového pole můžete zapsat novou poznámku. 16

17 6. Změna účtu U stipendia, které je ve stavu, můžete změnit číslo účtu, na které má být stipendium zasláno. Při změně účtu postupujete následujícím způsobem: 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam zahraničních cest" (obr. 2-5). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), v nichž se nachází zahraniční cesta, u které má být změněno číslo účtu pro vyplácení stipendia. 2. Pomocí filtrování v seznamu si vyhledáte požadovanou zahraniční cestu. Pro rychlejší hledání můžete také využít "rychlých filtrů" na levé straně seznamu. 3. V části "Zahraniční stipendia k cestě" se vám zobrazí všechna stipendia naplánovaná k označené zahraniční cestě. U text. pole "bank. spojeni pro zahr. stipendia" (33) stisknete tlačítko. Otevře se vám dialogové okno "Bankovní spojení pro výplatu stipendia" (obr.8), ve kterém vyberete nové bankovní spojení viz. Založení nové zahraniční cesty - krok U text. pole "bank. spojeni pro zahr. stipendia" (33) se vám zobrazí aktuální číslo účtu. 5. V seznamu "Zahraniční stipendia" (obr. 2-30) vyberete stipendia, která mají být vyplacena na jiný účet a stisknete tlačítko nové číslo účtu.. U těchto stipendií se vám zobrazí ve sloupci "účet" K zahraniční cestám je nutné zavést veškeré změny. Tyto změny jsou vykazovány do matriky. 17

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky 1. Postup při zveřejňování e-přihlášky 1.1. Nastavení e-přihlášky v modulu "Definice kol" 1.2. Nastavení e-přihlášky ve studijních programech 1.3. Nastavení

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Studenti a jejich studia

Studenti a jejich studia Studenti a jejich studia Modul Studenti se spouští z Hlavního menu Fakulta Studenti. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam studentů (viz. obr. 1), který poskytuje celkový přehled o všech studentech na

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt 4 Zahraniční studium Kapitola se věnuje aplikacím podporujících evidenci studijních pobytů a zahraničních stáží studentů VŠE. K dohledání jsou v Portálu studenta v záložce Moje studium. Aplikace se nabízejí

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Sklady. Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Přehled funkcí 2. Postup pro vytvoření nového skladu 2

Sklady. Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Přehled funkcí 2. Postup pro vytvoření nového skladu 2 Sklady Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Obsah : Přehled funkcí 2 Postup pro vytvoření nového skladu 2 Položky skladů 2 Množství na skladech 2 Inventura

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL nastavení a práce v ESO9 PAM

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL nastavení a práce v ESO9 PAM ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL nastavení a práce v ESO9 PAM Zpracoval: Zavadilová Marcela U Mlýna 2305/22, 141 00Praha 4 Záběhlice Dne: 5.9.2017 tel.: +420 228 809 000 e-mail: info@eso9.cz Revize: Jitka Geršlová

Více

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Manuál pro Zákaznický servis CCS

Manuál pro Zákaznický servis CCS Manuál pro Zákaznický servis CCS 1 Obsah: 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 3 2. VÝBĚR Z MENU (DOMŮ) 4 - VYHLEDÁVÁNÍ 5 3. KONTAKTY 6 4. OBJEDNÁVKA KARET 7 5. DOSUD NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY KARET 8 6. DOSUD NEVYŘÍZENÉ

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 3.4.1

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Návod na základní používání Helpdesku AGEL

Návod na základní používání Helpdesku AGEL Návod na základní používání Helpdesku AGEL Úvod Přihlášení Nástěnka Vyhledání a otevření úlohy Otevření úlohy Seznam úloh Vyhledávání úloh Vytvoření nové úlohy Práce s úlohami Editace úlohy Změna stavu

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení.

v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. NOVINKY VERZE 14.9.0 ze dne 29. 8. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. Jako hlavní novinku jsme

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ verze 1.2 ze dne 26. 2. 2012 Obsah Přihlášení do portálu EOBCAN.CZ...2 Jednotlivé moduly aplikace...2 Evidence...2 Úplný import dat...2 Aktualizační import dat...2

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části: Grantové projekty V současné době jsou zpracovány tyto části: - konzultace záměru grantového projektu - registrace grantového projektu - zahájeni realizace grantového projektu 1. Schéma konzultace záměru

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul slouží k evidenci a přehledu o nepřítomnostech zaměstnanců na pracovišti. Součástí modulu je schválení žádosti o dovolenou, nebo jiný druh nepřítomnosti (např. nemoc, čerpání

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů Rámcový návod pro školitele doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP)-----------------------------------------------------

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Spuštění programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací obrazovka. Kliknutím do políčka pro výběr certifkátu se Vám objeví nabídka

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů Rámcový návod garanty a zkoušející doktorských studijních předmětů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Garant předmětu... 1 Předmět a jeho nastavení... 1 Evidence zkoušejících... 1 Vypisování termínu

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více