Konzervace, restaurování 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervace, restaurování 2"

Transkript

1 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 2 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti MUSOFT.CZ je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky. Loga společnosti MUSOFT.CZ uvedená v této příručce jsou ochranné známky společnosti MUSOFT.CZ. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmínění v této příručce jsou použita pouze k identifikačním účelům a může se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Aktualizace strana 1/18

2 Obsah Konzervace, restaurování Obsah... 2 Úvod... 3 Systém evidence, názvosloví... 3 Evidence KR zásahů a jejich průběhu... 3 Úvodní informace... 3 Evidence KR zásahu v příkladech... 4 Příklad 1: Přímý zápis do agend pro evidenci KR zásahů... 4 Příklad 2: Evidence zásahů KR prostřednictvím průvodce Převzetí požadavků... 9 Příklad 3: Převzetí požadavku na nový KR zásah z karty požadavku Příklad 4: Evidence průběhu KR zásahu na předmětu Příklad 5: Přehled o stavu jednotlivých zásahů Aktualizace strana 2/18

3 Úvod Aplikace Museion poskytuje podporu pro práci konzervátorů a restaurátorů sbírkových předmětů. Zajistí komplexní evidenci požadavků na konzervátorské nebo restaurátorské zásahy včetně evidence průběhu těchto zásahů. Systém evidence, názvosloví Dále v textu bude používána zkratka KR jako náhrada za sousloví konzervátorský a (nebo) restaurátorský. Podpora Museionu pro KR procesy zahrnuje dva základní okruhy evidencí: 1. Vydávání/Evidence požadavků na KR zásahy (kurátorem). 2. Evidence KR zásahů a jejich průběhu (restaurátorem, konzervátorem). První skupina evidencí je popsána v samostatné příručce Konzervace, restaurování 1, druhá skupina je popsána zde v této příručce. Evidence KR zásahů a jejich průběhu Úvodní informace Komplexní agenda KR zásahů je v Museionu podporována dvěma evidenčními a několika podpůrnými procesy: Evidence KR zásahů je v Museionu organizována do dvou na sebe navazujících procesů: o Evidence KR zásahů (hlavička zásahu), spouští se z menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Evidence zásahů o Evidence zásahů na předmětech (položky zásahu, evidence průběhu zásahu), spouští se z menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Zásahy na předmětech Pokud jsou využívány procesy Požadavky na zásah KR je možno na ně efektivně navázat pomocí průvodce Převzetí požadavků na zásah. Ten lze spustit z menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Převzetí požadavků na zásah (průvodce) Tento průvodce efektivně (hromadně) vygeneruje jak záznam do Evidence zásahů tak příslušné záznamy do evidence Zásahy na předmětech s tím, že převezme potřebné údaje již evidovaných požadavků na zásah. Převzít Požadavek na KR zásah lze i přímo z karty Předmětu požadavku (individuálně). Celý průběh zásahu je dokumentován na záložkách karty v úloze Zásahy na předmětech. Aktualizace strana 3/18

4 Tam, kde je to vyžadováno, lze k realizaci požadavků na dělenou odpovědnost různých uživatelů využít průvodce Schválení zásahů. K hromadnému převzetí předmětů po zásahu lze využívat průvodce Převzetí předmětů po zásahu. Evidence KR zásahu v příkladech Jednotlivé způsoby evidence KR zásahu si ukážeme na názorných příkladech: Příklad 1: Přímý zápis do agend pro evidenci KR zásahů Příklad 2: Evidence zásahů KR prostřednictvím průvodce Převzetí požadavků Příklad 3: Převzetí požadavku na KR zásah z karty požadavku Příklad 4: Evidence průběhu KR zásahu na předmětu Příklad 5: Přehled o stavu jednotlivých zásahů Příklad 1: Přímý zápis do agend pro evidenci KR zásahů Agendy jsou dvě a spouští se z hlavního menu. První slouží k evidenci zásahu, druhá k naplnění položkami (přírůstky, sbírkovými předměty), tedy předměty zásahu. Při evidenci zásahu se předpokládá, že je vytvořena číselná řada pro dokumentaci zásahů. 1. První agendu spustíme z hlavního menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Evidence zásahů 2. Otevře se seznam (obr. 1) již založených KR zásahů [1]. Na kartě detailu [2] vybraného zásahu jsou tři záložky: o o o [Zásah KR] - základní informace vkládané při založení zásahu. [Dokumenty zásahu] seznam kontextových dokumentů k zásahu. [Zásah na předmětech] seznam zásahů na předmětech (z 2. agendy), na kterých se zásah provádí. Aktualizace strana 4/18

5 Obr Evidenci nového zásahu zahájíme stiskem tlačítka [3] pro nový záznam (nad přehledem nebo na kartě detailu), z klávesnice stiskem kláves alt + insert. Zobrazí se nová karta s vygenerovaným číslem zásahu - číslo KR dokumentace (obr. 2). Obr Tlačítkem D [12] je možné vyhledat díru v číselné řadě, která vznikla vymazáním některého záznamu a znovu ji obsadit. Volitelně můžeme vyplnit pole Poznámka [13] a kliknutím na tlačítko Aktualizace strana 5/18

6 [11] nebo stiskem alt+enter na klávesnici nový zásah KR uložíme. Nově uložený zásah KR [21] se zobrazí v přehledu (obr. 3). 5. Dalším krokem je připojení zásahů na předmětech tj. položek, což jsou přírůstky nebo sbírkové předměty, na kterých má být zásah KR proveden. Obr. 3 Jen pro úplnost uvedeme, že evidenci zásahů na předmětech můžeme samostatně spustit z hlavního menu Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Zásahy na předmětech a následně dohledat právě založený zásah KR a zahájit vkládání jeho položek. Mnohem efektivněji lze do agendy přejít stiskem tlačítka Předměty zásahu KR [22]. Zobrazí se již přímo seznam předmětů připojených k aktuálnímu zásahu, v případě nově vytvořeného zásahu prázdná (neaktivní) karta předmětu zásahu (obr. 4). Aktualizace strana 6/18

7 Obr Stiskem tlačítka [31] pro nový záznam se zobrazí nová karta pro vložení předmětu, na kterém má být proveden KR zásah. 7. Na kartě (obr. 5) je inicializováno číslo právě založeného zásahu KR [41]. Museion nyní nabízí tři možnosti připojení předmětu zásahu: První možností je připojení sbírkového předmětu přímo z katalogu. Kliknutím na ikonu slovníku [42] otevřeme Katalog a z něho vybereme předmět, na kterém má být KR zásah proveden. Výběrem se přenese jeho inventární číslo a další informace do karty Zásahu na předmětu. Druhou možností je připojení přírůstku přímo z přírůstkové knihy. Kliknutím na ikonu slovníku [43] otevřeme Přírůstkovou knihu a z ní vybereme přírůstek, na kterém má být KR zásah proveden. Výběrem se přenese jeho přírůstkové číslo a další informace do karty Zásahu na předmětu. Třetí možností je využití (převzetí) existujícího požadavku/předmětu požadavku (vytvořeného kurátorem). Kliknutím na ikonu slovníku [44] se zobrazí okno se seznamem Předměty požadavků KR. Zde vybereme požadovaný záznam. Výběrem se přenesou potřebná data o sbírkovém předmětu nebo přírůstku do karty Zásah na předmětu. Z výše uvedených tří možností lze použít první NEBO druhou NEBO třetí, nikoliv dvě či tři současně! Stiskem tlačítka [45] (nebo z klávesnice alt+enter) kartu uložíme. V přehledu nad kartou se zobrazí nově uložená položka. Aktualizace strana 7/18

8 Obr Pokud se má zásah aplikovat na více předmětů, opakujeme kroky 7-8, dokud nejsou všechny předměty zásahu zaevidovány. V našem příkladu jsme postupně k zásahu přidali dva předměty zásahu, jejich seznam je zobrazen v přehledu [51] na obr. 6. Předmět s pořadím 1 byl evidován s využitím (převzetím) předmětu požadavku, s pořadím 2 výběrem přímo z Katalogu. Obr. 6 Aktualizace strana 8/18

9 Příklad 2: Evidence zásahů KR prostřednictvím průvodce Převzetí požadavků Pokud je využívána agenda na evidenci požadavků na zásahy, lze pro efektivní zakládání nových zásahů KR a zásahů na předmětech využít průvodce Převzetí požadavků. Ten se spouští z hlavního menu volbami: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Převzetí požadavků na zásah (průvodce). V následující příkladu si popíšeme jeho použití. 1. Spustíme průvodce z hlavního menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Převzetí požadavků na zásah (průvodce) Průvodce (obr. 7) a seznam jeho kroků se zobrazí ve spodní části levého panelu [61]. V prvním kroku průvodce v přehledu označíme záznamy s předměty požadavků, na kterých má být KR zásah proveden [62]. Poznámka: právě aktuální krok průvodce je signalizován tučným písmem. Stiskem tlačítka pro přechod na následující krok průvodce [63] se přesuneme do druhého kroku průvodce. Obr Ve druhém kroku průvodce (obr. 8) se zobrazí karta pro zadání parametrů. Aplikace automaticky inicializuje číselnou řadu a z ní číslo K-R dokumentace [71], aktuální datum [72]. Vygenerovanou číselnou řadu a datum lze uživatelsky editovat, číslo KR dokumentace nastavuje systém. Stiskem tlačítka OK [73] se zaeviduje nový KR zásahu a k němu se převezmou předměty z označených požadavků ( zásahy na předmětech ). Do třetího kroku průvodce systém přejde automaticky. Aktualizace strana 9/18

10 Obr Ve třetím kroku průvodce jsou zobrazeny výsledky procesu (obr. 9). Zobrazí se počet zpracovaných položek požadavku [76] a zaevidovaný počet položek zásahu [77]. V případě rozdílných výsledků lze po stisku tlačítka Protokol [78] zobrazit případná chybová hlášení. Obr Stiskem tlačítka pro přechod na následující krok průvodce [63] se přesuneme do čtvrtého kroku průvodce (obr. 10). Zde je v přehledu zobrazen nový seznam všech předmětů [81] hromadně přiřazených k jednomu číslu nového zásahu (číslo K-R dokumentace). Aktualizace strana 10/18

11 Obr. 10 Karta zásahu na předmětu KR [82] má několik záložek, do kterých se následně zaznamenává celý průběh zásahu KR. Příklad 3: Převzetí požadavku na nový KR zásah z karty požadavku Individuální převzetí Požadavku na nový KR zásah lze provést přímo z evidenční karty předmětu požadavku. 1. Spustíme úlohu z menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Požadavky / Předměty požadavků na zásah 2. Vyhledáme předmět požadavku, který chceme převzít do evidence zásahů (obr. 11), na jeho kartě detailu stiskneme tlačítko Převzetí požadavku [91]. Obr. 11 Aktualizace strana 11/18

12 3. Zobrazí se dialogové okno (obr. 12). V něm je vygenerováno číslo nového zásahu (číslo K-R dokumentace) [101] a aktuální datum pro zahájení práce. Vygenerovanou číselnou řadu a datum [102] lze uživatelsky editovat, číslo KR dokumentace nastavuje systém. Stiskem tlačítka Provést [103] spustíme evidenci Zásahu i Zásahu na předmětu s převzetím údajů z požadavku a předmětu požadavku. Obr Úspěšné založení Zásahu KR a Zásahu na předmětu v evidencích je indikováno hlášením v horní části karty detailu (obr. 13). Obr. 13 Příklad 4: Evidence průběhu KR zásahu na předmětu Celý průběh KR zásahu na předmětu lze postupně dokumentovat na jednotlivých záložkách karty v úloze Zásahy na předmětech KR. 1. Z menu spustíme úlohu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Zásahy na předmětech Poznámka: Do úlohy Zásahy na předmětech lze přejít i z Evidence zásahů, z Katalogů nebo Přírůstkových knih. Vyhledáme požadovaný zásah na předmětu, pod přehledem se zobrazí jeho karta detailu (obr. 14) s několika záložkami. Aktualizace strana 12/18

13 Obr. 14 První záložka Zásah obsahuje základní údaje o zásahu a předmětu zásahu, které byly zadány při evidenci Zásahu na předmětu nebo při převzetí Požadavku na zásah 2. Druhá záložka Dokumenty zásahu (obr. 15) obsahuje seznam kontextových dokumentů, které jsou přiloženy k nadřízenému (společnému) Zásahu (viz Evidence zásahů). Nové dokumenty lze přidávat pomocí standardních tlačítek pro nový záznam [111] a jeho uložení [112]. Tlačítkem [113] lze dokumenty prohlížet v náhledech [114] na panelu pro pracovní kontext. Podrobnější popis práce s kontextovými dokumenty je v samostatné příručce. Obr. 15 Aktualizace strana 13/18

14 3. Další záložka Stav před, Návrh (obr. 16) obsahuje informace o stavu předmětu před zahájením KR prací. Lze sem podrobně zaznamenat stav předmětu [121], ohodnotit jej číselnou hodnotou 1-5 [122] a navrhnout postup provedení KR zásahu [123]. Dále je zde možnost návrh schválit vyplněním data schválení [124] a schvalující osoby [125]. Po dokončení editace se data uloží stiskem standardního tlačítka pro ukládání [126] nebo alt+enter na klávesnici. Obr Na záložce Popis zásahu (obr. 17) se zaznamenává datum zahájení prací, průběh prací [132] případně další poznámky k zásahu [133]. Dále se zde zaznamenává datum započetí prací a kdo zásah provádí. Obr Na záložce Materiály se provádí evidence materiálů použitých při zásahu (obr. 18). Vkládání položek zahájíme stiskem tlačítka pro nový záznam [141]. Tlačítko Přidat materiály [142] slouží k rychlému přístupu do slovníku Materiály KR a k přidání více materiálů najednou (rovněž tlačítkem Přidat materiály na formuláři se slovníkem materiálů). Aktualizace strana 14/18

15 Obr Po stisku tlačítka pro nový záznam [141] se otevře formulář pro vložení první položky materiálu použitého při KR zásahu (obr. 19). Vyplníme potřebné atributy, přičemž pro Materiál [151] a Měrnou jednotku [152] využijeme hodnot ze slovníků. Vyplněný formulář uložíme tlačítkem [153] nebo z klávesnice stiskem alt+enter. Tento postup lze opakovat pro vložení dalších materiálů. Vždy po uložení materiálu se zobrazí seznam materiálů použitých při KR zásahu (obr. 20). Tlačítkem [157] je možné znovu každou položku otevřít pro případnou editaci. Po změně je nutné záznam vždy uložit, přechodem na další materiál se změny neuloží. Obr. 19 Obr. 20 Aktualizace strana 15/18

16 7. Další dvě záložky slouží pro práci s kontextovými (multimediálními) dokumenty. Záložka Dokumenty předmětu (obr. 21) zobrazuje seznam kontextových dokumentů vložených (připojených) k danému Zásahu na předmětu a umožňuje individuální vkládání a editaci kontextových dokumentů. Záložka Multimédia (obr. 22) slouží k hromadnému vkládání kontextových multimediálních souborů. Práce s kontextovými dokumenty je popsána v samostatné příručce. Obr. 21 Obr Na poslední záložce Stav po, Převzetí po, Doporučení (obr. 23) se evidují informace týkající se ukončení zásahu KR na předmětu: Informace o ukončení práce datum, popis a hodnocení stavu předmětu po KR zásahu. Po uložení data ukončení práce (tlačítkem [171]) práce dojde k uzamčení předchozích záložek, jejich obsah poté nelze editovat. Doporučení - doporučený režim nakládání s předmětem po KR zásahu, upozornění na rizikové faktory. Po uložení data ukončení práce (tlačítkem [171]) dojde k uzamčení i těchto atributů, jejich obsah poté nelze editovat. Převzetí předmětu po KR zásahu kdy a kdo převzal předmět po KR zásahu. Nové údaje se vždy ukládají tlačítkem pro uložení [171]. Aktualizace strana 16/18

17 Obr. 23 Příklad 5: Přehled o stavu jednotlivých zásahů Aplikace Museion prostřednictvím úlohy Evidence zásahů umožňuje uživateli získat přehled o stavu jednotlivých zásahů s více předměty, na kterých se KR zásah provádí. 1. Úlohu spustíme z menu: Další agendy / Konzervace, restaurování / Zásahy / Evidence zásahů 2. Zobrazí se přehled evidovaných zásahů KR (obr. 24). Podle sloupce Číslo KR [181] identifikujeme zásah a podle sloupce # [182] počet předmětů, které zásah obsahuje. Časový průběh KR zásahu na jednotlivých předmětech může být individuální a tedy vzájemně odlišný. Museion zde umožňuje uživateli zjistit celkový stav časového průběhu zásahu jako celku. Obr. 24 Vyplněný box ve sloupci Z [Z-1] uživateli signalizuje, zda již byly nejméně na jednom předmětu zahájeny KR práce. V souvisejícím sloupci Započetí prací [Z-2] je pak zobrazeno datum, kdy byly tyto KR práce na prvním předmětu zahájeny. Aktualizace strana 17/18

18 Vyplněný box ve sloupci U [U-1] uživateli signalizuje, že práce byly ukončeny na všech předmětech zásahu. V souvisejícím sloupci Ukončení prací [U-2] je pak zobrazeno datum, kdy byly ukončeny KR práce na posledním z nich. Vyplněný box ve sloupci P [P-1] uživateli signalizuje, že všechny předměty zásahu by převzaty zpět po KR zásahu. V souvisejícím sloupci Převzato dne [P-2] je pak zobrazeno datum, kdy byl poslední z nich převzat zpět do sbírek. Aktualizace strana 18/18

Konzervace, restaurování 1

Konzervace, restaurování 1 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 1 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

Založení nové karty se subčíslem

Založení nové karty se subčíslem Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty se subčíslem Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Založení nové karty - základy

Založení nové karty - základy Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty - základy Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Kopírování katalogizační karty

Kopírování katalogizační karty Příručka uživatele systému Museion Kopírování katalogizační karty Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Depozitář 2 manipulace s předměty

Depozitář 2 manipulace s předměty Příručka uživatele systému Museion Depozitář 2 manipulace s předměty Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Hromadné vkládání multimédii k předmětu (přírůstku)

Hromadné vkládání multimédii k předmětu (přírůstku) Příručka uživatele systému Museion Hromadné vkládání multimédii k předmětu (přírůstku) Autorská práva Copyright 2012-2018 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Příručka uživatele systému Museion. Fulltext

Příručka uživatele systému Museion. Fulltext Příručka uživatele systému Museion Fulltext Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí,

Více

Příručka uživatele systému Museion. Inventarizace

Příručka uživatele systému Museion. Inventarizace Příručka uživatele systému Museion Inventarizace Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí,

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Depozitář 1 struktura a nastavení

Depozitář 1 struktura a nastavení Příručka uživatele systému Museion Depozitář 1 struktura a nastavení Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Příručka uživatele systému Museion. Uživatelské záložky

Příručka uživatele systému Museion. Uživatelské záložky Příručka uživatele systému Museion Uživatelské záložky Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Datace, popis a příklady použití

Datace, popis a příklady použití Příručka uživatele systému Museion Datace, popis a příklady použití Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Příručka uživatele systému Museion. Quick filtr

Příručka uživatele systému Museion. Quick filtr Příručka uživatele systému Museion Quick filtr Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které

Více

Základní popis a ovládání aplikace

Základní popis a ovládání aplikace Příručka uživatele systému Museion Základní popis a ovládání aplikace Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Úvod do filtrace, Quick filtr

Úvod do filtrace, Quick filtr Příručka uživatele systému Památkový katalog Úvod do filtrace, Quick filtr verze 1.x.x Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Administrátorská příručka uživatele systému Museion. Nastavení systému

Administrátorská příručka uživatele systému Museion. Nastavení systému Administrátorská příručka uživatele systému Museion Nastavení systému Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Příručka uživatele systému Museion. Aplikace Helpdesk

Příručka uživatele systému Museion. Aplikace Helpdesk Příručka uživatele systému Museion Aplikace Helpdesk Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

SOFTRONICHD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - KLIENT

SOFTRONICHD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - KLIENT SOFTRONICHD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - KLIENT SOFTRONICHD 1.5 Omezující podmínky pro zveřejnění: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně pověřeným pracovníkům společnosti

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Příručka uživatele systému Museion. Přírůstková kniha. uživatele systému Museion

Příručka uživatele systému Museion. Přírůstková kniha. uživatele systému Museion Příručka uživatele systému Museion Přírůstková kniha uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MOJE-PROJEKTY.CZ. Změny v aplikaci k Verze: 1.1

MOJE-PROJEKTY.CZ. Změny v aplikaci k Verze: 1.1 MOJE-PROJEKTY.CZ Změny v aplikaci k 19.12.2015 Verze: 1.1 Obsah Přehled výdajů dle středisek... 3 Hlídání termínu jednotlivých částí projektu... 3 Potvrzování dokončení části projektu... 4 Přehled opožděných

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií Softwarový nástroj pro tvorbu a správu genealogických dat Manuál pro uživatele Bc. František Hlaváček Součást

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Spuštění programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací obrazovka. Kliknutím do políčka pro výběr certifkátu se Vám objeví nabídka

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

FUNKČNÍ KONCEPT WEBOVÉHO ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ENTIT

FUNKČNÍ KONCEPT WEBOVÉHO ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ENTIT FUNKČNÍ KONCEPT WEBOVÉHO ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ENTIT INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali:

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Příručka uživatele systému Museion. Převod přírůstku do systematické evidence

Příručka uživatele systému Museion. Převod přírůstku do systematické evidence Příručka uživatele systému Museion Převod přírůstku do systematické evidence Realizace rutinních i méně častých pracovních činností při tvorbě a správě sbírkového fondu vyžaduje obvykle řetězení jednotlivých

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

NÁVOD PRO ÚPRAVU OSOBNÍHO PROFILU NA PORTÁLU UP

NÁVOD PRO ÚPRAVU OSOBNÍHO PROFILU NA PORTÁLU UP NÁVOD PRO ÚPRAVU OSOBNÍHO PROFILU NA PORTÁLU UP Obsah Kde najdu nastavení svého profilu... Úprava detailu zaměstnance... 3 3 Vložení a úprava osobní fotografie... 4 4 Nastavení konzultačních nebo úředních

Více