Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY 67. - Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16"

Transkript

1 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotky 1 - Hnacího řemene příslušenství 10 - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16 - Demontáž a montáž hlavy válců 17 - Demontáž a montáž chladiče 23 UTAHOVACÍ MOMENTY 67 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY 69 ROZEBÍRÁNÍ NA STOJANU - Přípravné práce 29 - Postup 29 VÁLCE A BLOK MOTORU - Válce a blok motoru 38 SOUČÁSTI KLIKOVÉ SKŘÍNĚ - Klikový hřídel 39 - Olejové čerpadlo 41 - Sestava ojnice - píst 43 - Ložiska kliky 48 - Částečné sestavení 50 HLAVA VÁLCŮ - Rozebírání a kontrola 52 - Ventily 55 - Rozvod 59 - Vačkový hřídel 61 - Utahování hlavy válců 61 - Částečné sestavení 62 ROZVOD - Nastavení rozvodu 64 NAPNUTÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE - Napnutí rozvodového řemene 65 NAPNUTÍ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ - Napnutí hnacího řemene příslušenství 66

2 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž 3 4 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HNACÍ JEDNOTKY Umístěte vozidlo na zvedák, odmontujte přední kola a potom postupujte následujícím způsobem: 1. Odpojte záporný kabel od baterie, sejměte ochranný kryt kladného vývodu a odpojte kladný kabel. Vyšroubujte matici pro upevnění baterie k jejímu lůžku a vyjměte baterii z motorového prostoru. 2. Uvolněte elektrické vodiče uvedené na obrázku z přídržných klipů a potom vyšroubujte upevňovací šroub krytu reléové skříňky. 3. Vyšroubujte matice pro upevnění reléové skříňky k lůžku baterie a potom posuňte skříňku k jedné straně. 4. Vymontujte šrouby pro upevnění lůžka baterie ke karosérii. 5. Vyšroubujte matice pro upevnění vodičů ke kladnému vývodu baterie - viz obrázek. 5 1

3 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava 3 1. Rozpojte konektor vodiče vstřikování i konektor předního svazku - viz obrázek. 2. Vyšroubujte šroub uvedený na obrázku a odpojte lanko pro blokování zpátečky od převodovky. Odpojte kostřící kabel. 3. Vyšroubujte matici (1) a pojistnou matici (2) a odpojte lanko spojky od ovládací páky. 4. Vyšroubujte matici uvedenou na obrázku a odpojte řadící tyč. 5. Odpojte hlavici lanka pro volbu převodových stupňů. Vytáhněte přídržný vidlicový klip uvedený na obrázku a posuňte sestavu k jedné straně motorového prostoru

4 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž 3 1. Odpojte podtlakovou trubku od posilovače brzd. 2. Odmontujte přídržné klipy, potom odpojte hadici (2) a vypus te chladící kapalinu. Potom odpojte hadici (1). 3. Odpojte zpětnou hadici chladící kapaliny od topení - viz obrázek. 4. Odpojte hadici pro přívod chladící kapaliny k topení - viz obrázek. 5. Odpojte napájecí konektory (1) ventilátoru chlazení motoru a potom vyšroubujte šrouby pro upevnění ventilátoru k chladiči a sejměte ventilátor

5 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odpojte vedení pro nasávání vzduchu - viz obrázek. 2. Odmontujte trubku uvedenou na obrázku, vyšroubujte upevňovací šrouby termostaticky řízeného sání vzduchu, odpojte podtlakovou trubku pod ním a potom vyjměte sestavu pro sání vzduchu z vozidla. 3. Pro usnadnění demontáže hnací jednotky z motorového prostoru vyšroubujte šrouby uvedené na obrázku a odmontujte držák termostaticky řízeného nasávání vzduchu. 4. Odmontujte trubici pro přívod vzduchu k tělesu škrtící klapky. 5. Od tělesa škrtící klapky odpojte výstupní a vstupní palivové trubky a podtlakovou trubku (1)

6 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž 3 1. Odpojte trubku recirkulace palivových par (1). 2. Odpojte lanko akcelerátoru od tělesa škrtící klapky. 3. Odpojte konektor, uvedený na obrázku, od řídící jednotky i.e. 4. Odmontujte šroub uvedený na obrázku a sejměte kryt držáku reléové skříňky. Potom odpojte konektory od všech relé a výkonového modulu. 5. Zvedněte vozidlo a umístěte vhodnou nádobu pod převodovku. Potom odmontujte zátku (viz obrázek) a vypus te olej z převodovky

7 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava Vyšroubujte matice pro upevnění první části výfukové trubky k výfukovému potrubí. 2. Vyšroubujte šrouby pro upevnění první části výfukové trubky ke katalyzátoru, potom odpojte lambda sondy a sejměte potrubí. 3. Vyšroubujte matici pro upevnění hlavice kulového čepu tyče řízení k těhlici (strana převodovky) a potom odmontujte hlavici pomocí stahováku Odmontujte šrouby pro upevnění tlumiče k těhlici (strana převodovky). Potom natočte těhlici dopředu a uvolněte brzdové trubky z příchytek na tlumiči. 5. Dle obrázku odmontujte šrouby (1) a přídržný čep (2) a sejměte plastový ochranný kryt z podběhu pravého kola. Potom odmontujte hlavici kulového čepu tyče řízení od těhlice a šroub pro upevnění tlumiče k těhlici (strana rozvodů), a to stejným způsobem jako na straně převodovky. 5 6

8 Bravo-Brava 1 Motor Demontáž-montáž 1. Na straně převodovky odpojte poloosu od diferenciálu tím, že ji odpáčíte ve stykovém bodu. Potom posuňte poloosu tak, aby nepřekážela při další práci. 2. Na straně rozvodů odpojte poloosu tím, že ji odpáčíte ve stykovém bodu. Potom posuňte poloosu tak, aby nepřekážela při další práci. 3. Umístěte podpěrný přípravek hnací jednotky na hydraulický zvedák a pomocí přípravku a adaptéru zabezpečte hnací jednotku v bodech, uvedených v detailních obrázcích. Při upevňování adaptéru odmontujte upevňovací šroub převodovky (1). 2 Hydraulický zvedák by měl mít nosnost nejméně 1000 kg a musí být dostatečně vysoký na to, aby bylo možné vytáhnout hnací jednotku spodem. Za tímto účelem si zjistěte maximální výšku zdvihu zvedáku a jeho minimální možnou výšku. 3 7

9 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odmontujte šroub pro upevnění centrální výztuhy hnací jednotky k přednímu nosníku. 2. Vyšroubujte matice pro upevnění bočních výztuh hnací jednotky ke karosérii. 3. Spus te hydraulický zvedák a spodem vymontujte hnací jednotku z vozidla. Spouštějte hydraulický zvedák postupně a kontrolujte, zda je hnací jednotka správně usazená a vyvážená na podpěrném přípravku. 4. Pomocí hydraulického zdviháku umístěte hnací jednotku na podstavec. 4 Nepohybujte hnací jednotkou v době, kdy je instalována na hydraulickém zvedáku. Po odmontování podpěrného přípravku pohybujte hnací jednotkou pomocí hydraulického zvedáku opatřeného přípravkem

10 Bravo-Brava POZNÁMKA: Montáž hnací jednotky provádějte v opačném sledu operací demontáže. Motor Demontáž-montáž - Připravte motorový prostor pro montáž hnací jednotky. Dbejte, abyste připojili zpět veškeré elektrické vodiče, trubky, atd., aby se zabránilo jejich případnému zachycování. - Dbejte, abyste při montáži hnací jednotky nepoškodili jednotlivé komponenty. - Při montáži hadic chladící kapaliny nastavte drážku na pryžové hadici do jedné roviny s výstupkem na příslušné pevné přírubě. Při plnění systému chlazení postupujte podle pokynů v části Demontáž-montáž chladiče. Nejprve upevněte výztuhu strany motoru: utáhněte šrouby pro její upevnění ke karosérii předepsaným momentem. Potom připevněte výztuhu strany převodovky a nakonec centrální výztuhu strany diferenciálu. Dbejte, aby byly upevňovací body hnací jednotky správně zabezpečené. Výška pedálu spojky 9

11 Výměna hnacího řemene příslušenství 1 Bravo-Brava DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ Umístěte vozidlo na zvedák, odpojte záporný kabel od baterie, odmontujte pravé přední kolo a potom postupujte následujícím způsobem: 1. Odmontujte vložku podběhu pravého předního kola, abyste získali přístup k hnacímu řemenu příslušenství. 2 Zkontrolujte stav hnacího řemene příslušenství. Zejména zkontrolujte, zda není popraskaný, natržený, opotřebený na povrchu (hladký a lesklý vzhled) a zda některé jeho části nejsou suché nebo zatvrdlé, které by mohly způsobovat jeho prokluzování. Řemen vyměňte v případě, že zjistíte některou z výše uvedených závad. 2. Pohled na hnací řemen příslušenství na vozidle 1. Alternátor 2. Posilovač řízení 3. Automatický napínač řemene 4. Řemenice klikového hřídele 5. Hnací řemen příslušenství 3 Dbejte, aby řemen nepřišel do kontaktu s olejem nebo rozpouštědly, které by mohly mít nepříznivý vliv n a pružnost pryže s následkem prokluzování řemene. 3. Odmontujte vrchní kryt čerpadla posilovače řízení. 10

12 Bravo-Brava 1 Motor Výměna hnacího řemene příslušenství 1. Povolením centrální matice napínače řemenu povolte řemen, aby se uvolnilo zatížení vnitřní pružiny. 2 Montáž 2. Nasa te nový řemen na dříve uvedené řemenice a potom uvolněte automatický napínač, aby se obnovilo pnutí řemenu. Pružina automatického napínače, která má kalibrované předpětí, zajiš uje správnou napínací sílu řemene poté, kdy je otočeno klikovým hřídelem o několik otáček. 3 UPEVNĚNÍ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VOZIDLE U VERZÍ S KLIMATIZACÍ 1. Alternátor 2. Posilovač řízení 3. Automatický napínač 4. Řemenice klikového hřídele 5. Vodící řemenice 6. Řemenice kompresoru klimatizace 7. Hnací řemen příslušenství 11

13 Výměna rozvodového řemene 1 2 Bravo-Brava 3 VÝMĚNA ROZVODOVÉHO ŘEMENE Před demontáží rozvodového řemene odmontujte dříve uvedený hnací řemen příslušenství. 1. Odmontujte držák trubky chladící kapaliny od vrchního krytu vačkového hřídele. 2. Odmontujte horní kryt rozvodového řemene. 3. Povolte upevňovací šrouby hnací řemenice příslušenství, potom natočte řemenici do polohy rozvodu (viz obrázek), odmontujte upevňovací prvky a sejměte řemenici. 4. Odmontujte spodní kryt rozvodového řemene. 4 12

14 Bravo-Brava 1 2 Motor Výměna rozvodového řemene 3 1. Odmontujte držák cívky společně s držákem a sejměte vačkový kryt. Nastavte válec č.1 do horní úvrati a zkontrolujte, zda: 2. Zářez na ozubeném kole klikového hřídele je v jedné rovině s referenční značkou na krytu olejového čerpadla. 3. Zářez na setrvačníku je v jedné rovině s referenční značkou 0 na převodovce. Před kontrolou setrvačníku se doporučuje vymontovat baterii, což usnadní provádění kontroly Vyšroubujte šrouby pátého víčka vačkového hřídele, povolte šrouby čtvrtého víčka a sejměte páté víčko, přičemž dbejte, abyste nezdeformovali mazací kanál hlavy válců. Potom namontujte přípravek pro nastavení rozvodu vačkového hřídele. 13

15 Výměna rozvodového řemene 1 Bravo-Brava 1. Povolte šroub automatického napínače, povolte pnutí řemene a sejměte jej. Montáž rozvodového řemene 2. Pomocí přípravku povolte upevňovací šrouby rozvodové řemenice a nasa te řemen v následujícím pořadí: - Hnací řemenice klikového hřídele (1) - Rozvodová řemenice (2) - Čerpadlo chladící kapaliny (3) - Automatický napínač (4) 2 POZNÁMKA: Při nasazování řemen nepřekrucujte, aby nedošlo k poškození struktury řemene. Nasa te řemen tak, aby šipka na řemenu byla ve směru otáčení motoru. Napínání rozvodového řemene 2. Namontujte přípravek do bodu označeného šipkou a posuňte pohyblivý indikátor (1) na napínači do polohy maximálního napnutí. Potom napínač utáhněte. Pomocí klíče zašroubujte upevňovací šroub rozvodové řemenice a utáhněte jej předepsaným momentem. 3 14

16 Bravo-Brava 1 Motor Výměna rozvodového řemene 1. Povolte upevňovací šrouby čtvrtého víčka, odmontujte upevňovací šrouby z přípravku , lehce nadzdvihněte mazací kanál a sejměte přípravek Namontujte upevňovací šrouby víčka a utáhněte je předepsaným momentem. Povolte matici napínače a potom otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky po směru otáčení motoru. Nastavte do jedné roviny pohyblivý indikátor (1) se značkou (2) Utáhněte upevňovací matici napínače předepsaným momentem Namontujte zpět odmontované součásti. Dbejte, abyste namontovali hnací řemenici příslušenství na klikový hřídel tak, aby otvor na řemenici zapadal do kolíku (1) na čepu klikového hřídele. Znovu zkontrolujte polohu rozvodu motoru: zářez (2) na řemenici musí být v jedné rovině se zubem (3) na krytu rozvodového řemene. 15

17 Výměna čerpadla chladící kapaliny 1 Bravo-Brava VÝMĚNA ČERPADLA CHLADÍCÍ KAPALINY Před demontáží čerpadla chladící kapaliny odmontujte hnací řemen příslušenství a rozvodový řemen dle dříve uvedených pokynů. 1. Vypus te čerpadlo chladící kapaliny: povolte vyznačenou objímku a zachy te kapalinu do vhodné nádoby, aby ji bylo možné znovu použít Pomocí klíče zablokujte rozvodovou řemenici, vyšroubujte upevňovací šroub a sejměte ji Odmontujte čerpadlo chladící kapaliny z hlavy válců. 16

18 Bravo-Brava 1 Motor Demontáž-montáž hlavy válců Montáž čerpadla chladící kapaliny 1. Nasa te čerpadlo zpět do lůžka a utáhněte upevňovací šrouby předepsaným momentem. Před montáží vyměňte O-kroužky čerpadla. Namontujte odmontované součásti v opačném sledu operací demontáže. Dle dříve uvedených pokynů nastavte napínací sílu rozvodového řemene a hnacího řemene příslušenství. 2 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ Odpojte záporný kabel od baterie a potom postupujte následujícím způsobem. 2. Vhodně umístěte nádobu pro zachycení chladící kapaliny, odmontujte upevňovací objímku a odpojte hadici (1). Odpojte hadici (2), připojenou k termostatu Odpojte kryt sestavy pro nasávání vzduchu na tělese škrtící klapky od uvedených bodů. 17

19 Demontáž-montáž hlavy válců 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odpojte trubky paliva a systému pro recirkulaci palivových par. 2. Od výfukového potrubí odmontujte tepelný štít s trubkami pro nasávání teplého vzduchu. 3. Odpojte trubici chladící kapaliny od termostatu. 4. Odpojte lanko akcelerátoru od označeného bodu a vytáhněte jej z jeho lůžka. 5. Odpojte vyobrazené konektory

20 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž hlavy válců 3 1. Odpojte konektor spínače světel zpátečky. 2. Odpojte elektrické konektory od termostatu a vyšroubujte upevňovací šrouby držáku kabeláže. 3. Odpojte kabely zapalovacích svíček a potom odsuňte držák kabeláže tak, aby nepřekážel při práci. 4. Odpojte vyobrazené konektory umístěné na kanálu vstřikovače. 5. Vymontujte kanál kabeláže a kostřící vodič motoru z jejich lůžek

21 Demontáž-montáž hlavy válců 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odpojte trubku chladící kapaliny od tělesa škrtící klapky a podtlakovou trubku posilovače brzd. 2. Odmontujte zapalovací svíčky. 3. Odpojte olejovou trubku od posilovače řízení, aby bylo možné snadněji odstranit elektrickou kabeláž motoru z pracovní oblasti. 4. Rukou otevřte označený kanál kabeláže a posuňte kabelový svazek motoru ke straně tak, aby nepřekážel v další práci. 5. Odpojte trubici chladící kapaliny od termostatu

22 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž hlavy válců 3 1. Odmontujte výfukovou trubku od uvedených upevňovacích prvků. 2. Odmontujte výfukové potrubí. Dle pokynů v předchozích částech odmontujte hnací řemen příslušenství a rozvodový řemen. Potom postupujte následujícím způsobem. 3. Vyjměte měrku motorového oleje. 4. Pomocí klíče odmontujte hlavu válců se sacím potrubím. 4 21

23 Demontáž-montáž hlavy válců 1 Bravo-Brava Montáž 1. Umístěte těsnění hlavy válců se slovem ALTO obráceným k Vám. Těsnění hlavy válců je typu ASTADUR. Tento typ těsnění je vyroben ze speciálního materiálu, v kterém při běžícím motoru probíhá proces polymerizace, který způsobuje jeho značné vytvrzování během provozu. Aby mohl proces polymerizace probíhat, je nutné dodržovat následující pokyny: - Skladujte těsnění v uzavřeném plastovém sáčku a vyjměte jej pouze krátce před montáží. 2 - Na těsnění nenanášejte olej a dbejte, aby nebylo znečištěno olejem. Dbejte, aby byly dosedací plochy hlavy válců a klikové skříně naprosto čisté. Potom namontujte hlavu válců a utáhněte upevňovací šrouby momentem 2 danm. Šrouby utahujte v pořadí dle obrázku. 2. Pomocí klíče utáhněte šrouby momentem 5 danm dle již zmíněného pořadí v obrázku Pomocí klíče s úhlovým klíčem utáhněte šrouby ještě o úhel 180, a to ve dvou samostatných krocích ( ). Namontujte zpět odmontované součásti v opačném sledu operací demontáže. Dle pokynů v předchozích částech namontujte zpět rozvodový řemen a hnací řemen příslušenství. 22

24 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž chladiče 3 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE 1. Vhodně umístěte nádobu pro zachycení chladící kapaliny, odmontujte upevňovací objímku a odpojte hadici (1). Odpojte hadici (2), vedoucí k termostatu. 2. Odpojte elektrický konektor ventilátoru. 3. Vyšroubujte šrouby pro upevnění sestavy ventilátoru/chladiče k přednímu nosníku. 4. Sejměte sestavu ventilátoru/chladiče z pryžové podstavy a sestavu vyjměte. 4 23

25 Demontáž-montáž 1 Bravo-Brava Částečné rozebírání 1. Postavte sestavu chladiče/ventilátoru na stolici, odpojte tepelný konektor ventilátoru, vyšroubujte označené šrouby a sejměte ventilátor Odmontujte kryt chladiče. Montáž probíhá v opačném sledu operací demontáže. 24

26 Bravo-Brava Motor Demontáž-montáž chladiče POSTUP PŘI PLNĚNÍ CHLADIČE U VERZÍ S VYTÁPĚNÍM - Před započetím postupu plnění zajistěte, aby byly všechny komponenty systému chlazení zcela prázdné. - Otevřte tři odvzdušňovací ventil, uvedené v obrázku na následující stránce. - Pomalu dolévejte kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí kapaliny) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (A) na chladiči a potom šroub utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (B) na trubici topení a potom šroub utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (C) na výstupu sacího potrubí. Zkontrolujte, zda je hladina chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce vyšší, než je maximální povolená hladina. Potom utáhněte odvzdušňovací šroub (C). - Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut udržujte maximální otáčky. - Každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor poprvé zapne. - Po zapnutí ventilátoru udržujte motor v maximálních otáčkách po dobu nejméně 5 minut. - Vypněte motor a zkontrolujte, zda je hladina kapaliny ve vyrovnávací nádržce mezi značkami maximální a minimální hladiny. POZNÁMKA: Pokud se během této činnosti dostane kapalina do varu, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom opakujte postup plnění. 25

27 Demontáž-montáž chladiče Bravo-Brava 26

28 Bravo-Brava POSTUP PŘI PLNĚNÍ CHLADIČE U VERZÍ S KLIMATIZACÍ - Před započetím postupu plnění zajistěte, aby byly všechny komponenty systému chlazení zcela prázdné. - Otevřte odvzdušňovací ventily uvedené v obrázku na následující stránce. - Pomalu dolévejte kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí směsi) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacích šroubů (A) a (B) na chladiči a potom šrouby utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (C) na trubici topení a potom jej utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (D) na výstupu sacího potrubí. Potom utáhněte odvzdušňovací šroub (D). - Pokračujte v dolévání až do okamžiku, kdy hladina ve vyrovnávací nádrže dosáhne ke značce MIN. - Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut udržujte maximální otáčky. - Každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Současně dolévejte chladící kapalinu do vyrovnávací nádržky tak, abyste nepřesáhli značku minimální hladiny. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor poprvé zapne. - Po zapnutí ventilátoru udržujte motor v maximálních otáčkách po dobu nejméně 5 minut a potom jej vypněte. - Nechte motor vychladnout, aby teplota chladící kapaliny klesla na 25 C. Motor Demontáž-montáž chladiče - Pokud je třeba, doplňte kapalinu tak, aby její hladina byla mezi značkami maximální a minimální hladiny na vyrovnávací nádržce. POZNÁMKA: Pokud se během této činnosti dostane kapalina do varu, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom opakujte postup plnění. 27

29 Demontáž-montáž chladiče Bravo-Brava 28

30 Rozebírání na stojanu PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před umístěním motoru do otočného stojanu, po jeho demontáži z vozidla, odmontujte následující: - startér - centrální silentblok motoru - silentblok na straně převodovky - převodovku s diferenciálem - těleso škrtící klapky a trubku sání POSTUP Specifikace pro kontrolu a měření jsou uvedeny v příručkách modelů, které používají tento typ motoru Nainstalujte držáky , pomocí zvedáku motor zvedněte a umístěte jej do stojanu. 3. Motor upevněte ke stojanu pomocí šroubů a matic, které máte v dílně. 4. Vypus te motorový olej do příslušné nádoby. 29

31 Rozebírání na stojanu 1. Rozpojte konektory snímače teploty chladící kapaliny, snímače teploty vzduchu a konektor napájení zapalovacích svíček. 2. Od alternátoru odpojte kabel D+. 3. Rozpojte konektory označené na obrázku, vyšroubujte a odpojte ukostření motoru, uvolněte pojistné výstupky a otevřete skříňku, vyšroubujte šrouby označené šipkami a sejměte kabelové svazky spolu s příchytkami. 4. Odpojte koncovky od zapalovacích svíček. 30

32 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte zapalovací cívku, uvolněte kabeláž z příchytek, celek sejměte z motoru. 2. Odmontujte držák kabelů zapalovací cívky. 3. Rozpojte mechanismus ovládání škrtící klapky, vyšroubujte označené šrouby a sejměte těleso škrtící klapky. 4. Odmontujte označenou příchytku, odpojte trubku, vyšroubujte šrouby, kterými je upevněno sací potrubí k hlavě válce a sací potrubí sejměte. 5. Odmontujte čidlo klepání (1), spínač tlaku oleje (2) a snímač otáček (3). 31

33 Rozebírání na stojanu 1. Povolte šrouby alternátoru, uvolněte napínací šroub hnacího řemene a uvolněný řemen sejměte. 2. Vyšroubujte napínací šroub řemene, vyšroubujte povolené šrouby a alternátor sejměte. 3. Odmontujte výfukové potrubí. 4. Odmontujte měrku oleje. 5. Vyšroubujte šrouby a odpojte trubku chladící kapaliny od termostatu. 32

34 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte termostat chlazení. 2. Z hlavy válců odmontujte snímač teploty chladící kapaliny. 3. Pomocí klíče odmontujte silentblok motoru na straně rozvodu. 4. Vyšroubujte označené šrouby a sejměte sestavu spojky. 5. Dle obrázku sejměte distanční podložku. 33

35 Rozebírání na stojanu 1. Nainstalujte aretační přípravek , který zabrání otáčení setrvačníku. 2. Vyšroubujte upevňovací šrouby a z klikového hřídele sejměte řemenici pohonu příslušenství. 3. S použitím redukce povolte levý závit šroubu rozvodové řemenice na klikovém hřídeli. 4. Vyšroubujte šrouby, kterými je setrvačník upevněn ke klikovému hřídeli, odstraňte aretační přípravek a sejměte setrvačník. 34

36 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte horní a dolní plastový kryt rozvodu. 2. Pomocí přípravku zaaretujte rozvodovou řemenici na vačkovém hřídeli a řemenici povolte. 3. Vyšroubujte matici napínače; tím se uvolní rozvodový řemen, který následně sejměte. 4. Odmontujte víko ventilů. 5. Sejměte řemenici vačkového hřídele. 35

37 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte plastový obvodový kryt rozvodu. 2. S použitím klíče odmontujte a sejměte hlavu válců. 3. Odmontujte držák alternátoru. 4. Z bloku motoru odmontujte olejovou vanu. 5. Odmontujte zadní kryt klikového hřídele. 36

38 Rozebírání na stojanu 1. S pomocí přípravku odmontujte olejový filtr. 2. Odmontujte sací koš olejové vany. 3. Vyšroubujte již povolený šroub a sejměte rozvodovou řemenici z klikového hřídele. 4. Odmontujte olejové čerpadlo. 5. Nainstalujte přípravek , který umožní manuální otáčení klikovým hřídelem. 37

39 Válce a blok motoru 1. Vyšroubujte šrouby oka ojnice (1), vyjměte sestavy pístů - ojnic (2), odstraňte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. Potom vyšroubujte šrouby hlavních ložisek klikového hřídele, sejměte víčka hlavních ložisek (3) a vyjměte klikový hřídel (4). VÁLCE A BLOK MOTORU 2. Změřte maximální ovalitu, kuželovitost a opotřebení vývrtu válců. Vývrty jsou odstupňovány po 0,01 mm. Přípustné tolerance pro výbrus válců jsou: kuželovitost: 0,005 (rozdíl mezi měřením v bodě 1 a 3); ovalita: 0,05 (rozdíl mezi měřením v bodě A a B). Pokud se bude provádět výbrus, musí se provést na všech válcích, a to na stejný průměr. 38

40 Součásti klikové skříně 1. V případě potřeby z bloku motoru odstraňte záslepky. Před montáží na záslepky naneste těsnící hmotu LOCTITE Pomocí přesného příměrného pravítka a lístkové měrky zkontrolujte rovinnost dosedací plochy pro hlavu válců. KLIKOVÝ HŘÍDEL 3. Vyšroubujte šrouby a sejměte ozubené kolo generátoru impulsů snímače otáček a horní úvrati. 4. Stlačeným vzduchem vyčistěte olejové kanály klikového hřídele. 5. Změřte čepy hlavních ložisek a ložisek klik. 39

41 Součásti klikové skříně 1. Prove te zkoušku statického vyvážení klikového hřídele na dvou rovnoběžných lištách. 2. Zkontrolujte hlavní ložiska, přičemž si uvědomte, že pánve ložisek se nesmí opravovat. Pokud pánve ložisek jeví známky zadírání nebo jsou poškrábané, vyměňte je. Při montáži udržujte maximální čistotu. 3. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu hlavního ložiska. Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 4. Nainstalujte víčka hlavních ložisek a utáhněte je předepsaným momentem. 40

42 Součásti klikové skříně 1. Odmontujte víčka hlavních ložisek a změřte vůli čepů. Pokud naměřená vůle přesahuje toleranci, vyměňte pánve ložiska za pánve příslušné kategorie a průměru. 2. Na prostřední ložisko klikového hřídele nainstalujte podložky pro přenos axiální síly a šrouby víček hlavních ložisek utáhněte předepsaným momentem. 3. Pomocí číselníkového úchylkoměru změřte axiální vůli klikového hřídele. OLEJOVÉ ČERPADLO 4. Olejové čerpadlo upněte do svěráku. Z čerpadla odstraňte těsnění. 41

43 Součásti klikové skříně 1. Vyšroubujte označené šrouby a sejměte kryt čerpadla. 2. Odstraňte těsnící kroužek. 3. Odmontujte přepouštěcí ventil. 4. Olejové čerpadlo vyčistěte a prove te kontrolu radiální vůle mezi skříní čerpadla a hnaným ozubeným kolem. 5. Zkontrolujte axiální vůli mezi dosedací plochou skříně čerpadla a čelní plochou ozubeného kola. 42

44 Funkce přepouštěcího ventilu Motor Součásti klikové skříně A. Proudění při zavřeném přepouštěcím ventilu B. Proudění při otevřeném přepouštěcím ventilu SESTAVA OJNICE - PÍST 1. Pomocí přípravku sejměte pístní kroužky. POZNÁMKA Třetí (stírací) kroužek musí být sejmut manuálně. Pomocí škrabky odstraňte z pístu karbonové usazeniny. 2. Vyjměte pojistné kroužky pístního čepu. 3. Pomocí vyrážeče vyražte pístní čep. 43

45 Součásti klikové skříně PÍSTY 1. Změřte průměry pístu. POZNÁMKA Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení pístu. 2. Zkontrolujte, zda je hmotnost pístu v toleranci. 3. Zkontrolujte vůli mezi vývrtem válce a pístem. PÍSTNÍ ČEPY 4. Změřte vnější průměr pístního čepu. POZNÁMKA Pístní čep musí jít do pístu jednoduše zatlačit, a přitom nesmí z pístu vyklouznout. 44

46 Součásti klikové skříně STIRACI KROUžKY 1. Změřte tlouš ku stíracích kroužků. 2. Pomocí lístkové měrky zkontrolujte vůli pístních kroužků v drážkách. 3. Zkontrolujte mezeru v zámku kroužku. 4. V případě potřeby obruste konce kroužku, přičemž si uvědomte, že jako náhradní díly se dodávají pístní kroužky většího než jmenovitého rozměru. POZNÁMKA Tyto operace se provádějí také na třetím (stíracím) kroužku jako celku (nikoliv na jeho jednotlivých součástech). 45

47 Součásti klikové skříně OJNICE 1. Zkontrolujte, zda jsou ojnice stejně těžké. POZNÁMKA Při výměně ojnice musí být číslo válce, ke kterému ojnice přísluší, vyraženo na opačné straně než prohlubně ložiska. 2. Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení ojnice. 3. Pomocí čepu zkontrolujte rovnoběžnost os otvorů ojnice. 4. V případě potřeby ojnici narovnejte. 46

48 Součásti klikové skříně 1. Pomocí přípravku a lisu vyjměte pouzdro ojničního ložiska. 2. Tento přípravek se používá k demontáži a montáži pouzder ojničních ložisek. Při demontáži se přípravek používá jako normální trn; pouzdro se vytlačí silou lisu prostřednictvím přípravku. Při montáži pouzdra vyšroubujte šroub (1), rozeberte přípravek, vytáhněte díl (2), na dřík (4) přípravku nasa te nové pouzdro ojničního ložiska (3) a přípravek sestavte. 3. Pomocí lisu a výše uvedeného přípravku nalisujte pouzdro ojničního ložiska, přičemž dbejte, aby se mazací otvor v pouzdru kryl s otvorem v ojnici (1). Po skončení činnosti vyšroubujte šroub (1) a vytáhněte díl (2) z předešlého obrázku. 4. Nalisované pouzdro ojničního ložiska vystružte. 47

49 Součásti klikové skříně 1. Ojnici nasa te do pístu dle obrázku. 2. Zasuňte pístní čep a zajistěte jej pojistnými kroužky. 3. Pístní kroužky se musí nasazovat pomocí přípravku ; druhý kroužek musí být orientován nápisem TOP směrem nahoru. Třetí (stírací) kroužek se musí nasazovat manuálně, aniž by přitom byly vnější kroužky deformovány. Po nasazení pootočte pístní kroužky tak, aby jejich zámky neležely v ose pístního čepu a byly vzájemně pootočeny o 120 stupňů. LOŽISKA KLIKY 4. Ložiska kliky jsou dodávána jako náhradní díly s průměrem o 0,254 a 0,508 mm menším než je jmenovitý rozměr. Pánve ložisek neopravujte; pokud jeví známky zadírání nebo jsou poškrábané, musí se vyměnit. 48

50 Součásti klikové skříně 1. Obrázek ukazuje správnou orientaci sestavy pístu - ojnice ve válci: a. Šipka na odlitku pístu ukazuje směr otáčení motoru. b. Oblast, kde je vyraženo číslo válce, ke kterému ojnice patří. c. Strana sání d. Strana výfuku 2. Nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. 3. S pomocí stahovacího přípravku , který drží pístní kroužky, zasuňte píst s ojnicí do válce. MĚŘENÍ VŮLE ČEPU LOŽISKA KLIKY 4. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu ložiska kliky. POZNAMKA Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 49

51 Součásti klikové skříně 1. Šrouby víčka ložiska kliky utáhněte předepsaným momentem. 2. Změřte vůli mezi čepem ložiska kliky a ojnicí. Šrouby víček ložisek ojnice utáhněte předepsaným momentem. Příslušné díly mažte. ČÁSTEČNÉ SESTAVENÍ 3. Na blok motoru nainstalujte přední kryt s vestavěným olejovým čerpadlem a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 4. Pomocí přípravku nainstalujte těsnící kroužek. 50

52 Součásti klikové skříně 1. Nainstalujte kompletní zadní kryt klikového hřídele, přičemž jej vystře te přípravkem Šrouby utáhněte předepsaným momentem. 2. Na skříň čerpadla upevněte sací koš. 3. Na stykovou plochu olejové vany naneste příslušnou silikonovou těsnící hmotu - viz obrázek. 4. Nainstalujte olejovou vanu a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 51

53 Hlava válců ROZEBÍRÁNÍ A KONTROLA 1. Hlava válců je umístěna ve stojanu. Vyšroubujte zapalovací svíčky. 2. Nainstalujte přípravek , který umožňuje upnutí hlavy válců do svěráku. 3. Odmontujte držák zapalovacích cívek a čerpadlo chladící kapaliny. 4. Odmontujte víčka ložisek vačkového hřídele, mazací trubičky a zdvihátka ventilů. Před sejmutím si označte polohu jednotlivých víček ložisek, nebo víčka nejsou vzájemně záměnná. 5. Vyjměte vačkový hřídel. 52

54 Hlava válců 1. Rukou sejměte vahadla a hydraulická zdvihátka ventilů. 2. Na dolní plochu hlavy válců nainstalujte desku k zachycení ventilů Desku přizpůsobte vyvrtáním čtyř upevňovacích otvorů dle obrázku. 3. Nainstalujte přípravky a , kterými stlačte pružinu ventilu, vyjměte pojistné segmenty dříku ventilu, dosedací kroužek pružiny a pružinu. Odmontujte přípravek a ventily zespodu vytáhněte. 4. Pomocí přípravku stáhněte z vodítek ventilů stírací kroužky. 53

55 Hlava válců 1. Odstraňte usazeniny a očistěte sedla ventilů a kanály. 2. Před obráběním hlavy válců vynulujte měřící přístroj na referenční rovinu a změřte výšku hlavy válců. 3. Dolní plochu hlavy válců obrábějte až do okamžiku dosažení rovinnosti. 4. Po obrobení dolní plochy hlavy válců změřte objem spalovacího prostoru následujícím způsobem: - Nainstalujte ventily a zapalovací svíčky. - Odměrný válec naplňte olejem a nechte jej v klidu stát 10 minut. - Poznamenejte si množství oleje, který se nachází v odměrném válci. - Na plochu hlavy válců položte skleněnou desku s otvory pro nalévání oleje - viz obrázek. - Spalovací prostor zcela naplňte olejem, přičemž dbejte, abyste olej nevylili mimo spalovací prostor. - Odměrný válec nechte stát v klidu 10 minut, aby olej stačil stéci ze stěn. - Zjistěte množství oleje, který zbývá v odměrném válci. Spočítejte rozdíl mezi objemem oleje v odměrném válci před naplněním spalovacího prostoru a po jeho naplnění. Tento objem je roven objemu spalovacího prostoru. 54

56 Hlava válců 1. Pokud je objem spalovacího prostoru menší než předepsaný (viz část 00 servisního manuálu Technické údaje ), je zapotřebí zevnitř spalovacího prostoru, v místech označených šipkami, odebrat tolik materiálu, aby bylo dosaženo správného objemu spalovacího prostoru. VENTILY 2. Z ventilů odstraňte usazeniny, zkontrolujte, zda nejsou dříky poškrábané, a zda je průměr dříku v předepsané toleranci. 3. V případě potřeby přebruste ventily (45 o 30'). Při broušení odeberte co možno nejméně materiálu. Pokud je horní konec dříku ventilu vydrolený, přebruste jej, přičemž odeberte co možno nejméně materiálu. 4. Po broušení zkontrolujte, zda je rozměr (X) ventilu větší než 1 mm. Pokud je menší, ventil vyměňte. 55

57 Hlava válců 1. Zkontrolujte vůli mezi dříkem ventilu a vodítkem. VODÍTKA VENTILŮ 2. Vyjměte vodítka ventilů pomocí vyrážeče Vodítka ventilů nainstalujte pomocí trnu POZNÁMKA Před instalací vodítek ventilů zahřejte hlavu válců na teplotu stupňů Celsia. 4. Vnitřní plochu vodítka ventilu vystružte pomocí výstružníku Vystružování provádějte pouze v případě mírné deformace vodítka ventilu, vzniklé během instalace. 56

58 Hlava válců 1. Pokud jsou ventily broušeny nebo vyměňovány, vyměňována nebo vystružována vodítka ventilů, přebruste sedla ventilů v hlavě válců. 2. Sedlo ventilu přebruste brusným kotoučem 44 o 30'. Horní část přebruste brusným kotoučem 20 o, dolní část brusným kotoučem 75 o. 3. Změřte stykovou plochu ventilu a sedla. V případě, že styková plochy není soustředná, výše uvedeným způsobem sedlo přebruste. 4. Změřte sílu pružiny a zkontrolujte, zda je vyšší než minimální přípustná síla. L = Sedlo ventilu je přebroušeno na 45 o a je upravena jeho šířka na předepsaný rozměr. Broušení sedla ventilu brusným kotoučem 44 o 30' Broušení horní části kotoučem 20 o Broušení dolní části kotoučem 75 o 57

59 Hlava válců 1. Na vodítka ventilů nasa te stírací kroužky; montážní přípravek nasa te na dřík ventilu a umístěte stírací kroužek; sejměte montážní přípravek a stírací kroužek usa te narážecím přípravkem na správné místo. Příslušné díly mažte. 2. Pomocí přípravků, používaných při demontáži, namontujte ventily, ventilové pružiny, opěrné kroužky pružin a pojistné segmenty dříků ventilů. 3. Provizorně nainstalujte zapalovací svíčku a prove te tlakovou zkoušku těsnosti ventilu. 58

60 ROZVOD Motor Hlava válců Motor má rozvod se třemi ventily na válec (dva sací a jeden výfukový). Vačkový hřídel je poháněn ozubeným řemenem. Ventily jsou ovládány vahadly s hydraulickými zdvihátky. 1. Vačkový hřídel 2. Vahadlo 3. Hydraulické zdvihátko 4. Ventil Vahadla - Zkontrolujte, zda vahadla v místě styku s vačkou nevykazují nadměrné opotřebení, známky zadírání nebo poškrábání. Pokud se vyskytnou poškození tohoto charakteru, je zapotřebí vyměnit vahadla a vačkový hřídel. Hydraulická zdvihátka Hydraulická zdvihátka během chodu motoru automaticky vymezují vůli ventilů. Princip činnosti je takový, že reakční páka vahadla je zdvihátkem tlačena nahoru a kluzná plocha vahadla je udržována v kontaktu s vačkou. Důsledkem stálého kontaktu je tišší chod (což je obzvláště důležité u motorů s více ventily). Navíc má tento typ rozvodu velmi zjednodušenou údržbu. Vymezení vůle zajiš uje přesné otvírání ventilu tak, jak je stanoveno pracovním cyklem. 59

61 Hlava válců Hydraulické zdvihátko ventilu se skládá z následujících součástí: 1. Válec 2. Píst 3. Komora 4. Kulička 5. Pružina pístu 6. Pružina ventilu 7. Horní píst 8. Otvor pro přívod oleje Olej ze soustavy mazání motoru vstupuje otvorem (8) do komory uvnitř pístů (2) a (7); pružina (5) tlačí písty (2) a (7) nahoru a vahadlo se v kontaktu s povrchem vačky. Podtlak, vytvářený v komoře (3), nasává dovnitř přes kuličkový ventil (4) určité množství oleje. Pokud je ventil otevřený, musí se hydraulické zdvihátko chovat jako nepohyblivá součást a vytvářet otočný bod vahadla. Za těchto podmínek se tlak v komoře (3) zvyšuje a způsobí únik mezi pístem (2) a válcem (1). Při následném zavření ventilu je únik kompenzován kuličkovým ventilem (4) tak, jak již bylo popsáno na začátku. Pokud nebudou zdvihátka vyměňována a budou znovu použita, po montáži hlavy válců musí být vačka nastavena tak, aby tlačila na vahadlo (a tedy i na zdvihátko) po dobu přibližně 15 minut. Za 15 minut ze zdvihátka unikne vzduch, který do něj vnikl během doby opravy hlavy válců, případně unikne zbytek oleje. Tuto proceduru musíte provést u všech zdvihátek. 60

62 Hlava válců VAČKOVÝ HŘÍDEL 1. Změřte průměr čepů ložisek vačkového hřídele a výšku vačky. POZNÁMKA Plochy vaček a čepů ložisek nesmí být opotřebené nebo poškrábané a nesmí vykazovat stopy zadírání. Pokud najdete závady tohoto charakteru, vačkový hřídel je zapotřebí vyměnit. 2. Změřte délku víčka ložiska, které zároveň přenáší i axiální síly od vačkového hřídele. UTAHOVÁNÍ HLAVY VÁLCŮ 3. Umístěte nové těsnění na blok motoru tak, aby nápis TOP směřoval nahoru, přičemž dbejte, aby na dosedacích plochách bloku motoru a hlavy válců nebyla nečistota nebo mastnota. Hlavu válců uvolněte ze svěráku, odmontujte z ní přípravek , hlavu válce umístěte na blok motoru a šrouby utáhněte v pořadí dle obrázku momentem 2daNm. 4. Pomocí momentového klíče a klíče utáhněte šrouby v pořadí dle obrázku předepsaným momentem. 61

63 Hlava válců 1. V pořadí dle již zmíněného obrázku utáhněte šrouby ještě o předepsaný úhel, a to ve dvou samostatných krocích. ČÁSTEČNÉ SESTAVENÍ 2. Nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem a klikový hřídel pootočte o 1/4 otáčky ve směru otáčení motoru tak, aby nebyl žádný z pístů v horní úvrati, čímž zabráníte vzájemné kolizi ventilů a pístů při montáži vačkového hřídele. 3. Nainstalujte hydraulická zdvihátka ventilů, vahadla a vačkový hřídel, přičemž na místo víčka ložiska čepu č. 5 vačkového hřídele nainstalujte přípravek pro nastavení úhlu vačkového hřídele. Po montáži trubky mazání zajistěte šrouby víček ložisek vačkového hřídele. 4. Pomocí přípravku nainstalujte na vačkový hřídel těsnící kroužek. 62

64 Hlava válců 1. Nainstalujte čerpadlo chladící kapaliny a jeho upevňovací šrouby utáhněte předepsaným momentem. 2. Nainstalujte držák alternátoru spolu s napínačem rozvodového řemene a šrouby (označené šipkami) utáhněte předepsaným momentem. 3. Nainstalujte kryt rozvodu. 4. Nasa te rozvodovou řemenici vačkového hřídele a lehce utáhněte její šroub. 5. Nasa te setrvačník a lehce utáhněte jeho šrouby. Nainstalujte aretační přípravek setrvačníku , šrouby setrvačníku utáhněte předepsaným momentem. Nasa te rozvodovou řemenici klikového hřídele a její šroub utáhněte předepsaným momentem. 63

65 Rozvod SEŘÍZENÍ ROZVODU Po instalaci přípravku zkontrolujte, zda je značka na řemenici proti pevnému břitu na krytu rozvodu. Po odstranění aretačního přípravku setrvačníku pootočte pomocí přípravku klikový hřídel tak, aby se značka na rozvodové řemenici klikového hřídele nacházela proti značce na krytu olejového čerpadla. V této poloze klikového hřídele je válec č. 1 v horní úvrati. 64

66 Napnutí rozvodového řemene NAPNUTÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE 1. Na klikový hřídel nainstalujte přípravek pro manuální otáčení. Rozvodový řemen nasazujte v následujícím pořadí: - rozvodová řemenice klikového hřídele - rozvodová řemenice vačkového hřídele - čerpadlo chladící kapaliny - automatický napínač Na rozvodovém řemenu je šipka, označující směr chodu a dvě značky, které by měly po nasazení souhlasit se značkami na rozvodových řemenicích klikového a vačkového hřídele. 2. Pomocí šroubováku se opřete o plošku automatického napínače, aby se pohyblivý ukazatel (1) dostal do polohy maximální napínací síly; potom automatický napínač zajistěte. Šroub rozvodové řemenice vačkového hřídele utáhněte předepsaným momentem a zajistěte přípravkem Povolte šrouby víčka ložiska č. 4 vačkového hřídele, zvedněte mazací trubku hlavy válců, odstraňte přípravek , nainstalujte šrouby víčka ložiska a utáhněte je předepsaným momentem. Klikový hřídel otočte ve směru chodu o dvě otáčky, povolte šrouby napínače rozvodového řemene a pohyblivý ukazatel (1) nastavte na pevnou značku (2); potom utáhněte šroub automatického napínače předepsaným momentem. 65

67 Napnutí hnacího řemene příslušenství 1. Nainstalujte součásti motoru (na obrázku není uvedeno), aby bylo možno správně napnout hnací řemen příslušenství. Na klikový hřídel nainstalujte hnací řemenici příslušenství; otvor řemenice nastavte na výčnělek na rozvodové řemenici na klikovém hřídeli. Pokud je správně nasazen rozvodový řemen, značka na řemenici pohonu příslušenství se nachází proti pevné značce na krytu rozvodu. Pokud se značky nenacházejí proti sobě, zopakujte postup seřizování rozvodu. NAPNUTÍ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ 2. Nasa te nový řemen s podélnými žebry (Poly-V) na řemenici klikového hřídele a alternátoru. 3. Pomocí manuálního napínače, který se nachází za alternátorem, napněte řemen. 4. Po napnutí zkontrolujte, zda se drážka (1), umístěná na pohyblivé části napínače, kryje s drážkou (2), umístěnou na pevné části (4) napínače. Pokud se použije původní (již používaný) řemen, napněte jej tak, aby se drážka (1) kryla s drážkou (3). 66

68 Utahovací momenty 10A. DÍL Závit Utahovací moment danm TE přírubový šroub pro upevnění víček hlavních ložisek klikového hřídele E přírubová matice pro upevnění olejové vany na straně setrvačníku a rozvodu M12 x 1,25 11,3 M6 0,55 T.C.E.I. šroub pro upevnění olejové vany M6 0,78 TC šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění olejové vany k bloku motoru TC přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění silentbloku motoru k bloku motoru TC šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění hlavy válců k bloku motoru TE přírubový šroub pro upevnění víček ložisek vačkového hřídele M8 1,5 M10 x 1,25 4,9 M10 x 1,25 5,0+90 o +90 o M7 x 1 1,5 E matice pro upevnění sacího potrubí k hlavě válců M8 2,5 Samojistící E přírubová matice pro upevnění výfukového potrubí k hlavě válců M8 2,5 T.C.E.I. šroub pro upevnění víka ventilů M5 0,78 TE přírubový šroub pro ojnici (pouze XO/288-E3) M9 x 1 5,1 TE přírubový šroub pro ojnici (pouze XO/287-E3) M8 x 1 4,1 Samojistící TE šroub pro upevnění setrvačníku ke klikovému hřídeli TE přírubový šroub pro upevnění rozvodové řemenice ke klikovému hřídeli TC šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění hnací řemenice příslušenství TE šroub pro upevnění rozvodové řemenice k vačkovému hřídeli TE šroub s jistící podložkou pro upevnění olejového čerpadla k bloku motoru TE šroub s kuželovou jistící podložkou pro upevnění tělesa škrtící klapky k sacímu potrubí Samojistící E matice pro upevnění čerpadla chladící kapaliny k hlavě válců M12 x 1,25 14,2 M16 x 1,5 levý závit 36,0 M8 2,8 M12 x 1,25 11,8 M6 0,74 M8 2,5 M8 2,0 TE šroub pro upevnění krytu na straně setrvačníku M6 0,74 E matice pro upevnění výfukového potrubí k hlavě válců M8 2,5 67

69 Utahovací momenty 10A. DÍL Závit Utahovací moment danm Zapalovací svíčky TE šroub pro upevnění termostatu k hlavě válců Přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění klimatizace k bloku motoru Přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění klimatizace k silentbloku TE šroub pro připojení trubky (přívod k čerpadlu chladící kapaliny) k hlavě válců Přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění reakčního držáku k bloku motoru a kompresoru TE šroub pro připevnění držáku alternátoru k bloku motoru M14 x 1,25 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M8 M8 x 1,25 M10 x 1,25 2,5 2,0 5,0 5,0 2,0 2,5 5,0 E matice pro připevnění alternátoru k dolnímu držáku Samojistící E matice s polyamidovým kroužkem pro připevnění alternátoru k hornímu držáku TC přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro připevnění držáku alternátoru a posilovače řízení k bloku motoru E matice pro připevnění dolní části alternátoru k držáku M12 x 1,25 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 7,0 5,0 5,0 7,0 E matice pro připevnění horní části alternátoru k držáku TC přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro připevnění tělesa napínače řemene TC šroub pro připevnění pevné části napínače řemene M12 x 1,25 M8 x 1,25 M10 7,0 2,5 5,0 TE šroub pro připevnění čerpadla posilovače řízení k držáku M8 2,5 TE šroub pro připevnění řemenice čerpadla posilovače řízení TE šroub pro připevnění trubky recirkulace výfukových plynů k výfukové trubce Snímač tlaku oleje M8 M8 M14 x 1,5 2,5 3,0 3,0 Snímač tlaku vody M12 x 1,25 3,0 Spínač tlaku oleje Snímač teploty chladící kapaliny pro elektrickou část systému vstřikování M14 x 1,5 M12 x 1,5 3,2 2,5 68

70 Speciální přípravky 10A klíč pro demontáž zapalovacích svíček speciální nástrčný klíč pro vnitřní šestihran pro demontáž a montáž hlavy válců přípravek pro demontáž a montáž pístních kroužků přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů přípravek pro demontáž vodítek ventilů přípravek pro upnutí hlavy válců přípravek pro demontáž a montáž pojistných segmentů, opěrných podložek, ventilových pružin a ventilů (používá se společně s a ) přípravek pro stahování pístních kroužků při zasouvání pístů do válců přípravek pro demontáž olejového filtru přípravek pro montáž vodítek ventilů přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů kotouč pro otáčení klikovým hřídelem přípravek pro montáž těsnícího kroužku olejového čerpadla přípravek pro vystředění zadního těsnícího kroužku klikového hřídele přípravek pro demontáž pouzdra ložiska ojnice přípravek pro montáž těsnícího kroužku vačkového hřídele klíč pro rozvodovou řemenici přípravek pro demontáž těsnění z vodítek ventilů přípravek pro aretaci setrvačníku přípravek pro seřizování polohy vačkového hřídele přípravek pro umístění motoru do stojanu výstružník pro vodítka ventilů lístková měrka přípravek pro měření napínací síly hnacího řemene příslušenství přípravek pro tlakovou zkoušku těsnosti ventilů (používá se společně s ) úhloměr pro utahování šroubových spojů 69

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9 strana Motor Obsah strana DEMONTAŽ A MONTAŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9 - Demontáž a montáž hnacího řemene posilovače řízení 10 - Demontáž

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12 - Demontáž a montáž chladiče 12 ROZEBÍRÁNÍ NA

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912)

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912) Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 1200 Číslo modelu 136-6189 Form No. 3414-747 Rev B Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 Číslo modelu 23171 Form No. 3413-122 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

7.HLAVA VÁLCŮ/VENTILY HLAVA VÁLCŮ/VENTILY 7-1 SERVISNÍ INFORMACE PROBLÉMY KRYT HLAVY VÁLCE VAČKA/ULOŽENÍ VAČKY HLAVA VÁLCE

7.HLAVA VÁLCŮ/VENTILY HLAVA VÁLCŮ/VENTILY 7-1 SERVISNÍ INFORMACE PROBLÉMY KRYT HLAVY VÁLCE VAČKA/ULOŽENÍ VAČKY HLAVA VÁLCE HLAVA VÁLCŮ/VENTILY 7-1 SERVISNÍ INFORMACE 7-1 PROBLÉMY 7-2 KRYT HLAVY VÁLCE 7-3 VAČKA/ULOŽENÍ VAČKY 7-4 HLAVA VÁLCE 7-5 7.HLAVA VÁLCE/VENTILY 7-2 SERVISNÍ INFORMACE HLAVNÍ INSTRUKCE Hlava válce může být

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

měřicího přístroje provozních hodin.

měřicího přístroje provozních hodin. Form No. 3401-935 Rev A Sada kabelového svazku světla LED a bezdrátového měřicího přístroje provozních hodin Sekačka Greensmaster řady 800, 1000, 1600, Flex 1800 nebo 2100 modelového roku 2012 a novější

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i 2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji. IPN

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Servisní příručka. Hydrostatické servořízení typ HKU-serie 3 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydrostatické servořízení typ HKU-serie 3 (Euro a SAE provedení) Hydrostatické servořízení typ HKU-serie 3 (Euro a SAE provedení) - 16 - Hydrostatické servořízení typ HKUS-serie 3 (Euro a SAE provedení) - 17 - HKU, HKUS serie 3 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 27,

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 132-4165 3395-935 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I. str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte ventil, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD459.42/CZ/01-06/2014 KD459.42 Doporučení pro montáž/demontáž CITROËN: FORD: MAZDA: MINI: PEUGEOT: SUZUKI: VOLVO: Berlingo (B9, M59), C2, C3 (I, II a A51), C4, C5 (X7 a Fl), Dispatch II, Jumpy II, Xsara

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100

Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100 Form No. 3399-948 Rev C Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100 Číslo modelu 04293 Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X90 PROSINEC 2005 Edition Tchèque "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství SESTAVA MOTORU A SPODNÍ ČÁSTI MOTORU HORNÍ A PŘEDNÍ ČÁST MOTORU PALIVOVÁ SMĚS - PŘEPLŇOVÁNÍ DODÁVKA PALIVA - VZNĚTOVÉ MOTORY ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ STARTOVÁNÍ, DOBÍJENÍ ZAPALOVÁNÍ - VSTŘIKOVÁNÍ

Více

E-CATALOG PREMIER PARTS

E-CATALOG   PREMIER PARTS F2BE(CURSOR-8 CNG)E5 currency [CZK] page: 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * IVECO-MOTOR F2BE(CURSOR8-CNG)E5 ---------------------

Více

Obsah. Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah. Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 0-08-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 08 () Obsah MS 66, MS 66 C Kliková skříň Kliková skříň, Víko řetězky (Přední trubková rukojeť) Víko řetězky Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado,

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty 0-08-CZ-PL-RUS Obsah MS 6, MS 6 C Kliková skříň Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado, spojka Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu Víko řetězky Zapalování Zapalování M-Tronic Startovací zařízení

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia 4 7 7 8 10 5 5 10 10 6 3 4 11 9 1 4 1 1. Obsah 1. Přípravek pro napínák rozvodového řemenu. Sada aretačních desek vačkové hřídele 3. Přípravek

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D Číslo modelu 136-1166 3407-279 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Form No. 3407-988 Rev A Souprava pro přestavbu Sekačka Groundsmaster modelové řady 7200 se soupravou Polar Trac Číslo modelu 131-5525 Návod k instalaci Instalace DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999 Strana 1/18 Varování a doporučení Doporučujeme následující postupy, pokud výrobce nepředepisuje něco jiného: Po demontáži vždy namontujte nový rozvodový řemen Zkontrolujte napínač a napínací kladky, v

Více

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Technická informace NOV 2015 ELEKTRONICKÉ SDRUŽENÉ VSTŘIKOVAČE VYBAVENÍ: TÉMA: 1. ÚVOD E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Informace popisuje nářadí

Více

SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 8 10,70 13, Šroub IMBUS M6x60 mm (utahovací moment 10 NM)

SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 8 10,70 13, Šroub IMBUS M6x60 mm (utahovací moment 10 NM) ROTAX KÓD Popis položky SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU POČET KS Prodejní cena - Kč bez DPH včetně DPH 1-2 295913 Skříň motoru - kompletní 1 10 669,40 12 910,00 2 632010 Centrážní pouzdro

Více

GT Doporučení pro montáž/demontáž

GT Doporučení pro montáž/demontáž /CK/01-06/2014 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Impreza (G10, G11, FL G11, GR/GV), Legacy (I, II, III, IV, V), L series Leone II, XT Coupe MOTORY XT 1800, 1.5 i, 1.6

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Sada pro výměnu brzdy Užitkové vozidlo Twister nebo Workman Číslo modelu 136-1199 Form No. 3407-722 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek obsahuje

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 (3)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 (3) 01-2017 CZ-PL-RUS Obsah MS 650 4 Kliková skříň 6 Válec, tlumič výfuku 8 Olejové čerpado, zařízení pro napínání řetězu 10 Spojka, řetězka 12 Systém AV 14 Víko řetězky 17 Zapalování 19 Startovací zařízení

Více

PRODEJNÍ CENA (PO SLEVĚ) Kč/ks DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ

PRODEJNÍ CENA (PO SLEVĚ) Kč/ks DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ OBJ. ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍ DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ PRODEJNÍ CENA (PO SLEVĚ) Kč/ks E24216100018000 VÝZTUHA 11 138,40 E24216170000000 KRYT NOŽNÍHO ŘÍZENÍ L 6 1 091,60 E24216180000000 KRYT NOŽNÍHO ŘÍZENÍ P 6 657,00

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

PŘÍČNÝ SKLÁDAČ A STOHOVAČ. PRŮMYSLOVÝ SKLÁDACÍ A STOHOVACÍ STROJ S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2500 mm 3200 mm

PŘÍČNÝ SKLÁDAČ A STOHOVAČ. PRŮMYSLOVÝ SKLÁDACÍ A STOHOVACÍ STROJ S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2500 mm 3200 mm PŘÍČNÝ SKLÁDAČ A STOHOVAČ PRŮMYSLOVÝ SKLÁDACÍ A STOHOVACÍ STROJ S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2500 mm 3200 mm KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV 508120

Více

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Radek Opravil III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 NT 3286A CB0M Základní dokumentace: MR 337 Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 Části, které nejsou popsány v této technické nótě, viz MR 337 Ruší a nahrazuje technickou nótu 3243A 77 11 198 443

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S 1 102794820 TĚSNĚNÍ DVEŘÍ DELŠÍ ks 105 Kč 2 102922000 SVĚTLO SMĚROVÉ ORANŽOVÉ ks 80 Kč 3 111920200 SKLO SVĚTLOMETU KRYCÍ 9170 ks 100 Kč 4 193913000 SKŘÍŇKA SPÍNACÍ ks 130 Kč 5 193922085 PŘERUŠOVAČ MAGNETICKÝ

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY str. 1 Dvoucestný normálně uzavřený pneumatický ventil: Dvoucestný normálně otevřený pneumatický ventil: 1. válec 2. tělo ventilu 6. horní hlava 8. O-kroužek 9. píst 11. těsnění uzávěru 12. blokovací kroužek

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

R Doporučení pro montáž/demontáž

R Doporučení pro montáž/demontáž R140.06/CK/01-06/2014 R140.06 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: OPEL: R.V.I.: RENAULT: VAUXHALL: Interstar (I, II a II FL) Movano (A, A FL a A FL 2) Mascott Master II, Master II phase 2 a phase 2

Více

DEMONTÁŽ VÝMĚNÍKU TECHNICKÉ INSTRUKCE. Kryt spalovací komory. Rozdělovač plynu. Elektronika. Hlavní plynový ventil. Ventilátor

DEMONTÁŽ VÝMĚNÍKU TECHNICKÉ INSTRUKCE. Kryt spalovací komory. Rozdělovač plynu. Elektronika. Hlavní plynový ventil. Ventilátor TECHNICKÉ INSTRUKCE DEMONTÁŽ VÝMĚNÍKU Obr. 1 Výměník Kryt spalovací komory Rozdělovač plynu 1. Uzavřete přívod plynu. 2. Vypojte ohřívač z elektrické sítě. 3. Uzavřete vodní ventily. Vypusťte vodu z ohřívače.

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

R Doporučení pro montáž/demontáž

R Doporučení pro montáž/demontáž R157.32 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox Obj. č. UE 6R0407621E IDENTIFIKACE

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více