KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY"

Transkript

1 BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114

2 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU NAFTOVÉ MOTORY DV DW SOFIM ATED4 B TD BTED ATED CTED UTD ATED4 UTED TD BTED V HDi 1.9D 2.0 HDi 2.0 8S HDi V HDi 2.2 8S HDi 2.8 TD 2.8 HDi Ident. štítek motoru 9HZ WJY RHY RHX RHZ RHV RHW 4HY S C15 X Berlingo X X X Jumpy X X X X Jumper X X X X 115

3 DOPORUČENÍ : ROZVODOVÝ ŘEMEN Benzinový motor Naftový motor Doporučení DŮLEŽITÉ : Po každé demontáži rozvodového řemene vždy vyměnit : rozvodový řemen, upevňovací matici napínací kladky. 116

4 Motor : RFN Nářadí [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T Kontrola nastavení rozvodu Demontáž Odpojit zápornou svorku akumulátoru (viz příslušná operace). Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Demontovat : - přední pravé kolo, - plastové příchytky (1), - kryt proti nečistotám (2), - horní kryt pohonu rozvodu. C4AP12TC 128

5 Motor : RFN Kontrola nastavení rozvodu Otáčet motorem za šroub ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit klikový hřídel přípravkem [2]. Zajistit řemenice vačkových hřídelů tyčkami [3]. POZOR : Jestliže je zasunování tyček obtížné, provést znovu operaci montáže a napnutí rozvodového řemene (viz příslušná operace). Montáž Vyjmout přípravky [2] a [3]. Provést zpětnou montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. B1BP2V5D B1EP1BAC 129

6 Motor : RFN Nastavení rozvodu Demontáž Odpojit zápornou svorku akumulátoru (viz příslušná operace). Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Demontovat : - přední pravé kolo, - plastové příchytky (1), - kryt proti nečistotám (2), - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Uvolnit a odsunout přívodní palivovou hadici od krytu pohonu rozvodu. Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (1) Otáčet motorem za šroub (3) řemenice klikového hřídele (2) až do dosažení polohy pro zajištění. B1BP2V4C 130

7 Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Zajistit: - klikový hřídel přípravkem [2], - řemenice vačkových hřídelů (5) a (6) tyčkami [1]. Demontovat : - šroub (3) řemenice klikového hřídele (2), - spodní kryt pohonu rozvodu (4) (při posunutí motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele (2) bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Otáčet napínací kladkou (8) (ve směru chodu hodinových ručiček). Sejmout rozvodový řemen (7). B1BP2V5D B1EP1BBD 131

8 B1EP1BCD KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU B1EP1BDC Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Otočit napínací kladku (8) s pomocí přípravku [5a] až za zářez (b). Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele (a) a sejmout přípravek [5a]. Nasadit rozvodový řemen (7) na řemenici klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen (7) sponou [3]. Nasadit rozvodový řemen (7) při dodržení následujícího pořadí: - vodicí kladka (10), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (6), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (5), - čerpadlo chladicí kapaliny (11), - napínací kladka (8). POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen (7) co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat : - sponu [3], - přípravek [1] z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů, - přípravek [5b] z napínací kladky (8). Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu (4) (přitom posunout motor), - řemenici klikového hřídele (2), - šroub (3) řemenice klikového hřídele. Utáhnout šroub (3) momentem 4 ± 0,4 dan.m, poté provést dotažení o úhel 53 ± 4 přípravkem [4]. 132

9 Motor : RFN Napnutí rozvodového řemene Otočit napínací kladkou (8) ve směru šipky «c» s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «d». Nastavit ukazatel «a» do polohy «f» DŮLEŽITÉ : Ukazatel «a» se musí nacházet za vroubkem «g» o úhlovou hodnotu 10. Není-li tomu tak, vyměnit napínací kladku nebo celek rozvodového řemene s napínací kladkou. Nastavit poté ukazatel «a» do polohy seřízení «g» otočením napínací kladky ve směru šipky «e». POZOR : Ukazatel «a» nesmí přesahovat za vroubek «g». Není-li tomu tak, zopakovat operaci nápínání rozvodového řemene od začátku. POZOR : Během utahování upevnění se napínací kladka nesmí otočit. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Utáhnout šroub (9) napínací kladky (8) momentem 2,1 ± 0,2 dan.m. DŮLEŽITÉ : Šestihranný otvor, umožňující otáčení napínací kladkou, se musí nacházet přibližně 15 pod těsnicí plochou hlavy válců «h». Není-li tomu tak, vyměnit napínací kladku nebo celek rozvodového řemene s napínací kladkou. B1EP1BEC B1EP1BFC 133

10 Motor : RFN Montáž (pokračování) Vyjmout přípravky [1] a [2]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Na rozvodový řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit řemenici vačkového hřídele sacích ventilů přípravkem [1]. Kontrola Napnutí rozvodového řemene DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ukazatel «a» nachází proti vroubku «g». Není-li poloha ukazatele «a» správná, zopakovat operace napínání rozvodového řemene. Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (1). Zaklapnout přívodní palivovou hadici na kryt rozvodu. Namontovat řemen pohonu příslušennství (viz příslušná operace). Postavit vozidlo na zem. Připojit akumulátor (viz příslušná operace). B1EP1BEC B1EP1BFC 134

11 C15 / BERLINGO / Motor : WJY Nářadí : [1] Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T nebo (-) [2] Tyčka pro zajištění setrvačníku : 7014-T.J nebo (-).0188 Y. [3] Tyčka pro nastavení polohy vstřikovacího čerpadla Ø 6 mm : (-).0188 H. [4] Šroub s šestihrannou hlavou H M8 : (-).0188 E. [5] Spona pro přidržení řemene : (-).0188 K. [6] Ovládací čtyřhran pro napnutí řemene : (-).0188 J1. [7] Přístroj pro měření napnutí řemene s digitálním displejem : SEEM CTG 105.5M Kontrola nastavení rozvodu Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zajistit náboj vačkového hřídele s pomocí šroubu [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla s pomocí tyčky [3]. DŮLEŽITÉ : Nelze-li provést zajištění tyčkami a šroubem, provést nové nastavení rozvodu. B1BP2FTC B1EP16PD 145

12 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / B1BP30BC Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat spodní kryt proti nečistotám vpředu vpravo s pomocí kleští [1]. Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odpojit a zaslepit hadice přívodu a zpětného vedení nafty. S pomocí dílenského jeřábu zavěsit motor. Demontovat pravý závěs motoru. Zařadit 5. převodový stupeň, aby bylo možno otáčet motorem. Demontovat horní kryt (1). Demontovat střední kryt (2). Demontovat spodní kryt (3). POZOR : Namontovat zpět šroub (4) s podložkou (tloušťky 5 mm). Otočit předním pravým kolem pro otočení motorem v jeho normálním směru otáčení. Přiblížit hnací ozubená kola vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla k jejich zajišťovacímu bodu. Zasunout tyčku [2] (ze spodní strany vozidla). Otáčet motorem, dokud se tyčka [2] nezasune do setrvačníku. B1BP2FTC 146

13 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / Zajistit náboj vačkového hřídele šroubem [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla tyčkou [3]. Povolit šrouby (5) a (6). Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Sejmout rozvodový řemen. Montáž Rukou utáhnout šrouby (5) a (6). Pootočit ozubenými koly (10) a (7) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostala na kraj jejich podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na klikový hřídel. Přidržet řemen sponou [5]. Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : Vodicí kladka (11). Ozubené kolo vstřikovacího čerpadla (7). Ozubené kolo vačkového hřídele (10). Ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (12). Napínací kladka (8). B1EP16PD B1EP1EDC B1EP132C B1EP1EEC 147

14 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / B1EP1EFC POZN. : Je-li třeba, pootočit mírně ozubená kola (10) a (7) proti směru hodinových ručiček, aby bylo možno nasadit řemen. Hodnota úhlového posunutí řemene vzhledem k ozubeným kolům nesmí být větší než ½ zubu. Sejmout sponu [5]. Působit na napínací kladku (8) s pomocí čtyřhranu [6] zasunutého do místa «a» pro ověření, že se ozubená kola vstřikovacího čerpadla a vačkového hřídele volbě otáčejí. Nasadit přístroj pro měření napnutí řemenů [7] na úsek «b». S pomocí čtyřhranu [6] otáčet v místě «a» proti směru otáčení motoru pro dosažení hodnoty napnutí : 106 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šrouby (9), (5) a (6). Demontovat přípravky [7], [2], [3] a [4]. Otočit osmkrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zajistit náboj vačkového hřídele šroubem [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla tyčkou [3]. Povolit šrouby (9), (5) a (6). Nasadit přístroj pro měření napnutí řemenů [7] na úsek «b». S pomocí čtyřhranu [6] otáčet v místě «a» proti směru otáčení motoru pro dosažení hodnoty napnutí : : 42 ± 2 jednotky SEEM. B1EP1EDC 148

15 Motor : WJY C15 / BERLINGO / Nastavení rozvodu (pokračování) Utáhnout : Šroub (9) momentem 2,1 ± 0,2 dan.m. Šrouby (5) momentem 2,3 ± 0,2 dan.m. Šrouby (6) momentem 2,3 ± 0,2 dan.m. Sejmout a znovu nasadit přístroj [7]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí 38 až 46 jednotek SEEM. Demontovat přípravky [7], [2], [3] a [4]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Pohledem ověřit možnost zajištění vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvory v nábojích vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla a příslušnými zajišťovacími otvory není větší než 1 mm. V případě potřeby zopakovat postup montáže rozvodového řemene. Vytáhnout tyčku [2]. Demontovat šroub (4) s podložkou. Namontovat spodní kryt (3). Namontovat střední kryt (2). Namontovat horní kryt (1). Namontovat pravý závěs motoru. Odklidit dílenský jeřáb. Vyjmout zátky a připojit hadice přívodu a zpětného vedení nafty. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Namontovat spodní pravý kryt proti nečistotám. Vyřadit 5. převodový stupeň. Připojit akumulátor. 149

16 Motor : RHX Nářadí [1] Přístroj na měření napnutí řemenů SEEM : 4122-T [2] Páka pro napínání : (-).188.J2 [3] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0288.D [4] Pružina pro přitlačení řemene : (-).0188.K [5] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového hřídele : (-).0188.M [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F [7] Sada zátek : (-).0188.T [8] Stahovák řemenice klikového hřídele : (-).0188.P Kontrola nastavení rozvodu Zajistit : - setrvačník tyčkou [3], - vačkový hřídel tyčkou [5]. DŮLEŽITÉ : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm (použít zrcátko "a" a šroub Ø 7 mm). DŮLEŽITÉ : V případě nemožnosti zajištění provést nové seřízení (viz příslušná operace). B1CP04CC B1BP1TSC B1BP1TTC 150

17 Motor : RHX Nastavení rozvodu Zajistit : - setrvačník tyčkou [3], - vačkový hřídel tyčkou [5]. Povolit : - tři šrouby (9), - šroub (7) napínací kladky (6). Sejmout rozvodový řemen (8). Kontrola DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly. Ověřit, že se kladky (6), (11) a kolo čerpadla chladicí kapaliny (10) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit absenci stop po úniku oleje (přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele). B1EP13DD 151

18 Nastavení rozvodu Motor : RHX Rukou utáhnout šrouby (9). Pootočit ozubené kolo (12) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostalo na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na klikový hřídel, přichytit řemen pružinou [4], poté nasadit řemen s dobře napnutým úsekem "a" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (11), - ozubené kolo vysokotlakého palivového čerpadla (13), - ozubené kolo vačkového hřídele (12), - ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (10), - napínací kladka (6). POZN. : Je-li třeba, pootočit mírně ozubené kolo (12) proti směru hodinových ručiček (posunutí nesmí být větší než jeden zub). Sejmout pružinu [4]. B1EP13ED B1EP13FC B1EP13GD 152

19 Nastavení rozvodu Motor : RHX Nasadit přístroj [1] na úsek "b". Otočit kladkou (6) (proti směru chodu hodinových ručiček) s pomocí páky [2] pro dosažení napnutí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. B1EP13HD Utáhnout šroub (7) kladky (6) momentem 2,5 dan.m. Demontovat jeden šroub (9) ozubeného kola (12) (pro ověření, že se šrouby nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů). Utáhnout šrouby (9) momentem 2 dan.m. Demontovat přístroj a přípravky [1],[2],[3] a [5]. Otočit osmkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Nasadit tyčku [3]. Povolit šrouby (9). Nasadit tyčku [5]. Povolit šroub (7) (pro uvolnění kladky (6)). Nasadit přístroj [1]. Otáčet kladkou (6) (proti směru chodu hodinových ručiček) s pomocí páky [2] pro dosažení napnutí : : 54 ± 2 jednotky SEEM. 153

20 Nastavení rozvodu (pokračování) Motory : RHX Utáhnout : - šroub (7) kladky (6) momentem 2,5 dan.m, - šrouby (9) momentem 2 dan.m. Demontovat přístroj [1]. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být : : 54 ± 3 jednotky SEEM. DŮLEŽITÉ : Jestliže hodnota není správná, zopakovat operaci od začátku. Demontovat přístroj a přípravky [1],[3] a [5]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru. Nasadit tyčku [3]. DŮLEŽITÉ : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Pokud je posunutí větší než 1 mm, provést znovu celou operaci. Vyjmout tyčku [3]. B1EP13HD 154

21 Motory : RHY, RHZ Nářadí : [1] Přístroj na měření napnutí řemenů : 4122-T [2] Páka pro napínání : (-).0188.J2. [3] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0188.Y. [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188.AD [5] Tyčka na řemenici vačkového hřídele : (-).0188.M [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F. [7] Sada zátek : (-).0188.T. [8] Stahovák řemenice klikového hřídele : (-).0188.P. [9] Tyčka průměru 2 mm : (-).0188.Q2 BERLINGO / Demontáž DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním (HDi). Povolit šrouby předního pravého kola. Zvednout a podložit přední pravou část vozidla. Odpojit zápornou svorku akumulátoru. Demontovat : Zvukovou izolaci pod motorem. Přední pravé kolo. Přední pravý kryt proti nečistotám. Ozdobný kryt motoru. Vycvaknout a oddálit hadici chlazení. Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 155

22 MOTORY : RHY RHZ Odpojit, zaslepit a odsunout (přípravek [7]) přívodní potrubí paliva (2) a potrubí zpětného vedení paliva (1). Demontovat : Šrouby (3), (4) a (6). Šroub (7). Horní kryt pohonu rozvodu (5). POZOR : Namontovat šroub (7) opatřený rozpěrkou (tloušťka 17 mm), utáhnout šroub (7) momentem 1,5 ± 0,1 dan.m. POZNÁMKA : Šroub (7) je jedním z upevňovacích šroubů čerpadla chladicí kapaliny a slouží k zajištění jeho těsnosti. Zařadit 5. převodový stupeň řadicí pákou. Otáčet kolem tak, aby se motor otáčel ve směru svého otáčení. Nastavit řemenici vačkového hřídele do polohy zajištění, v případě potřeby použít zrcátko. Zajistit vačkový hřídel přípravkem [5]. Zajistit setrvačník přípravkem [3]. B1BP2R2C B1EP1A7C B1BP2H2C B1BP2H3C 156

23 MOTORY : RHY RHZ Demontovat : - upevňovací prvky spojovacího potrubí mezi čerpadlem posilovače řízení a otočným ventilem, - spodní uzavírací plech skříně spojky. Zablokovat setrvačník, přípravek [6]. Demontovat šroub (8). Namontovat šroub (8) bez opěrné podložky. Demontovat : - řemenici pohonu příslušenství (9), použít přípravek [8], - přípravek [6], - spodní táhlo záchytu reakce. Přidržet motor pomocí dílenského jeřábu. Demontovat : - celek pánví ložiska (10), - matici (12), - šrouby (11), - třmen (13). POZNÁMKA : Nadzvednout motor dílenským jeřábem a potom jej spustit dolů, aby byl přístup k upevňovacím šroubům krytů pohonu rozvodu. Demontovat : - střední kryt pohonu rozvodu, - spodní kryt pohonu rozvodu. B1CP04BC B1BP2R3C B1BP2R4C 157

24 Motory : RHY RHZ Povolit šroub (17) napínací kladky (18). Demontovat rozvodový řemen (14). Kontrola DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést níže uvedené kontroly. Ověřit : Zda se kladky (18) a (15) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání). Zda se řemenice čerpadla chladicí kapaliny (16) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání). Nepřítomnost stop úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele a jednotlivá těsnění). Volný posun ozubeného kola klikového hřídele na peru. Vyměnit vadné díly (je-li to nutné). Zajistit ozubené kolo klikového hřídele (19) zasunutím přípravku [9] z levé strany pera. B1EP1A8D B1EP1A9C 158

25 Motory : RHY RHZ Nasadit rozvodový řemen, úsek «a» dobře napnutý, v následujícím pořadí : Řemenice vysokotlakého čerpadla paliva (21) Vodicí kladka (15) Ozubené kolo klikového hřídele (19) Ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (16) Napínací kladka (18) Nasadit přístroj [1] na úsek «a». Demontovat přípravky [4] a [9]. Otáčet kladkou napínáku (18) ve směru proti pohybu hodinových ručiček, přípravek [2], pro dosažení přepětí : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (17) napínací kladky momentem 2,5 ± 0,2 dan.m. Zablokovat setrvačník pomocí přípravku [6]. Utáhnout šroub řemenice pohonu příslušenství (8) momentem 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přístroj a přípravky [1], [3], [5] a [6]. Provést osm otáček klikovým hřídelem v normálním směru jeho otáčení. Zajistit : - klikový hřídel, použít přípravek [3], - řemenici pohonu vačkového hřídele, použít přípravek [5]. B1EP1ABD B1EP1ACC 159

26 Motory : RHY RHZ Zablokovat setrvačník, použít přípravek [6]. Povolit řemenici pohonu příslušenství (8), šroub (17) napínací kladky (18). Nasadit přístroj [1]. Otáčet kladkou napínáku (přípravek [2]) pro dosažení napnutí : 54 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (17) napínací kladky (18) momentem 2,5 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1]. Nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být : 54 ± 3 jednotky SEEM. DŮLEŽITÉ : V případě nesprávné hodnoty provést operaci znova. Demontovat přípravky [1], [3], [5] a [6]. Provést dvě otáčky klikovým hřídelem v normálním směru jeho otáčení. Zajistit : - klikový hřídel, použít přípravek [3], - řemenici pohonu vačkového hřídele. DŮLEŽITÉ : V případě, že zajištění nelze provést, zopakovat operaci. B1EP1ACC 160

27 Motory : RHY RHZ Demontovat : - přípravek [3] a [5], - šroub (7) a rozpěrku. Namontovat : - spodní, střední a horní kryt pohonu rozvodu (5), - šroub (7), utáhnout momentem 1,5 ± 0,1 dan.m, - šrouby (3), (4) a (6), - třmen (13), - šrouby (11), utáhnout momentem 6,1 ± 0,5 dan.m, - matici (12), utáhnout momentem 4,5 ± 0,5 dan.m. Namontovat pánve na ložisko (10). Odklidit dílenský jeřáb. Zaklapnout hadice přívodu a zpětného vedení paliva. Demontovat přípravek [7]. Připojit potrubí přívodu paliva (12) a potrubí zpětného vedení paliva (1) Potřít šroub (8) přípravkem Loctite FRENETANCH. Namontovat přípravek [6] a šroub (8) s podložkou (22), utáhnout momentem 7 ± 0,2 dan.m. Úhlové dotažení A = 60 ± 5. Namontovat táhlo záchytu reakce spodního závěsu motoru. Demontovat přípravek [6]. Vrátit na původní místo hadici chlazení a zaklapnout ji. Dokončit montáž dílů v opačném pořadí než při demontáži. B1EP1A7C B1BP2R4C B1EP1ADC 161

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 144 KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 63 ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i 16V

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 77 TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 Ident. štítek motoru HFX KFV KFU NFU C3 X X X X Viz

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC.105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 83 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 58 Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů PŘÍSTROJ Přístroj pro měření

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW C5 X X X X X C8

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW X X X X C6 X C8

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 155 Skupina motorů Identifikační štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ ET TU EW

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Motory : NFV NFZ Zavěšení poháněcí soustavy 1 2 5,5 ± 0,5 3 4 6,5 ± 0,6 5 2,2 ± 0,2 6 3,3 ± 0,3 7 2,7 ± 0,2 8 4,6 ± 0,4 9 10 4,5 ± 0,4 Použít tuk G7 : 3 gramy v místě «a». B1BP21HP 94 Motory : NFU N6A

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD459.42/CZ/01-06/2014 KD459.42 Doporučení pro montáž/demontáž CITROËN: FORD: MAZDA: MINI: PEUGEOT: SUZUKI: VOLVO: Berlingo (B9, M59), C2, C3 (I, II a A51), C4, C5 (X7 a Fl), Dispatch II, Jumpy II, Xsara

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C4 PICASSO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

Servisní informace 2007/0047/1

Servisní informace 2007/0047/1 Servisní informace 2007/0047/1 01 VÝROBNÍ ZLEPŠENÍ EUROCARGO 50.50.20 SOUSTAVA TÁHEL ŘAZENÍ Věc Seřízení spojkových/výběrových táhel (bowden) mechanické převodovky. Popis Zasíláme informaci o tom, jak

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

11. Sundejte všechny zajišťovací přípravky a 6x otočte motorem ve směru hodinových ručiček.

11. Sundejte všechny zajišťovací přípravky a 6x otočte motorem ve směru hodinových ručiček. 10. S pomocí přípravku na přidržení řemenice vačkového hřídele utáhněte tuto řemenici na 50 Nm. Torque to 50 Nm. 11. Sundejte všechny zajišťovací přípravky a 6x otočte motorem ve směru hodinových ručiček.

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999 Strana 1/18 Varování a doporučení Doporučujeme následující postupy, pokud výrobce nepředepisuje něco jiného: Po demontáži vždy namontujte nový rozvodový řemen Zkontrolujte napínač a napínací kladky, v

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

C4 XSARA PICASSO BERLINGO

C4 XSARA PICASSO BERLINGO OSOBNÍ VOZIDLA C4 BERLINGO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 132-4165 3395-935 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1 Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1. 10-143-7296 Úplná konzola páky do 13. série 1 110-512420 1. 10-207-7296 Úplná konzola páky s pouzdry od 14. série

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ B1CP0GFD Podtlak naměřený tlakoměrem [2] [2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování : 4073-T.A 10 ± 0,5 cmhg Motor poháněný startérem. DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu,

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD469.22/CK/01-06/2014 KD469.22 Doporučení pro montáž/demontáž TOYOTA: Avensis, Avensis verso, Corolla, Corolla verso, Picnic, Previa, RAV4 MOTORY 2.0 D4-D Obj. č. OE Viz níže UMÍSTĚNÍ ŘEMENU PRO SADU

Více

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia 4 7 7 8 10 5 5 10 10 6 3 4 11 9 1 4 1 1. Obsah 1. Přípravek pro napínák rozvodového řemenu. Sada aretačních desek vačkové hřídele 3. Přípravek

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motor : RFJ (dan.m.) Závěs celku motoru s převodovkou na pravé straně Závěs celku motoru s převodovkou s táhlem záchytu reakce 1 5 ± 0,5 7 8,7 ± 0,8 2 4,5 ± 0,5 8 6 ±

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009 UŽITKOVÁ VOZIDLA Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Budou

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C5 «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Musí

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

GT Doporučení pro montáž/demontáž

GT Doporučení pro montáž/demontáž /CK/01-06/2014 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Impreza (G10, G11, FL G11, GR/GV), Legacy (I, II, III, IV, V), L series Leone II, XT Coupe MOTORY XT 1800, 1.5 i, 1.6

Více

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau BDR 581 SL ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011 Vladimír Bernklau Motor, úchyt motoru 12 11 1 9946914 MOTOR HONDA GCV160, 5,5 HP 4T OHC1Z 1 2 4051913 ŘEMENICE MOTORU 1 3 9463709 PŘÍRUBA

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

BDR 581 ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581 SP SP - VARIÁTOR

BDR 581 ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581 SP SP - VARIÁTOR BDR 581 ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581 SP 0125316SP - VARIÁTOR 03/2013 Motor, úchyt motoru 12 11 13 1 9946902 MOTOR BRIGGS 850 SERIES 1 2 9710403 ŘEMENICE MOTORU SESTAVA 1 3 9463709 PŘÍRUBA SESTAVA LAKOVANÁ 1

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství SESTAVA MOTORU A SPODNÍ ČÁSTI MOTORU HORNÍ A PŘEDNÍ ČÁST MOTORU PALIVOVÁ SMĚS - PŘEPLŇOVÁNÍ DODÁVKA PALIVA - VZNĚTOVÉ MOTORY ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ STARTOVÁNÍ, DOBÍJENÍ ZAPALOVÁNÍ - VSTŘIKOVÁNÍ

Více

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D GEOMETRIE NÁPRAV C5 Kontrolní a seřizovací podmínky : Správný tlak vzduchu v pneumatikách. Uvedení vozidla do referenční výškové polohy. Ozubená tyč řízení nastavená ve střední (nulové) poloze (viz příslušná

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

XANTIA-XM-EVASION OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000008 Díl 2 OSOBNÍ VOZIDLA. AC.QCAV/MTD Méthodes Techniques Documentation

XANTIA-XM-EVASION OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000008 Díl 2 OSOBNÍ VOZIDLA. AC.QCAV/MTD Méthodes Techniques Documentation OSOBNÍ VOZIDLA OSOBNÍ VOZIDLA XANTIA-XM-EVASION 2001 Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace

Více

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. Nářadí [1] Kalibr pro měření poloměru kola s 5 upev. otvory : 9801-T [2] Měřítko výšky pod karoserií : 2305-T

Více