UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS Brno Variex

2 Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex Autoři: Václav Jirsík, Radovan Holek Variex Brno ii

3 OBSAH JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? SPUŠTĚNÍ APLIKACE SPUŠTĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PPP SPUŠTĚNÍ APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI FORMULÁŘE APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI POPIS TLAČÍTEK V APLIKACI SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PVI (PVI_12) PROCES 1 ZOBRAZENÍ PVI A AKTUALIZACE JEJÍ ÚDAJŮ KROK 1: ZOBRAZENÍ POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE (PVI) KROK 2: AKTUALIZACE ÚDAJŮ PVI PROCES 2 ZOBRAZENÍ SEZNAMU ŠKOLENÍ PROVÁDĚNÝCH PVI A AKTUALIZACE ÚDAJŮ ŠKOLENÍ KROK 3: ZOBRAZENÍ SEZNAMU ŠKOLENÍ PROVÁDĚNÝCH PVI KROK 4: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ ŠKOLENÍ KROK 5: AKTUALIZACE ÚDAJŮ O ŠKOLENÍ PROCES 3 SPRÁVA ŠKOLENÍ - ŽIVOTNÍ CYKLUS KROK 6: SPRÁVA ŠKOLENÍ - ŽIVOTNÍ CYKLUS PROCES 4 TISK SEZNAMU OSOB NA ŠKOLENÍ KROK 7: TISK SEZNAMU OSOB NA ŠKOLENÍ PROCES 5 ZÁPIS NOVÉHO ŠKOLENÍ POŘÁDANÉHO PVI KROK 8: ZÁPIS NOVÉHO ŠKOLENÍ KROK 9: ZOBRAZENÍ HISTORIE ŠKOLENÍ PROCES 6 ZOBRAZENÍ OSOB NA ŠKOLENÍ KROK 10: ZOBRAZENÍ OSOB NA ŠKOLENÍ KROK 11: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ OSOB PROCES 7 ZOBRAZENÍ OSOB ŠKOLENÝCH V PVI KROK 12: ZOBRAZENÍ ŠKOLENÝCH OSOB V PVI KROK 13: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ OSOB PROCES 8 ZOBRAZENÍ SEKVENCÍ KROK 14: ZOBRAZENÍ SEKVENCÍ KROK 15: DETAIL SEKVENCE

4 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? Kontakt na zástupce řešitele z Variexu: Radovan Holek, mobil , Václav Jirsík, mobil , Kontakt na zástupce zadavatele ze SRS Praha, Ztracená 1099/10: Václav Jugl, tel , Petr Born, tel , , Doporučený způsob kontaktu: naléhavé záležitosti (kritické chyby): P.Born, R.Holek připomínky a požadavky: V.Jugl, P.Born přidělení hesla, rolí V.Jugl 1-4

5 1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE Kapitola obsahuje: popis spuštění informačního systému PPP popis spuštění aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI 1-5

6 Spuštění informačního systému PPP Přístup do informačního systému PPP je následující: spustíme www stránky SRS ( - obrázek 1-1, zadáme Uživatelské jméno a Heslo, přidělení hesla viz kontakty, klikneme na tlačítko Přihlásit, zobrazí se intranetové stránky SRS - obrázek 1-2. obrázek 1-1 Internetové stránky SRS 1-6

7 Po přihlášení se do intranetu SRS, klikneme na položku Odborná způsobilost správa školení - obrázek 1-2. Tím se nám zobrazí formulář Osobní údaje (obrázek 1-3). obrázek 1-2 Intranetové stránky SRS 1-7

8 Spuštění aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI Po přihlášení se do informačního systému PPP a kliknutím na položku Odborná způsobilost správa školení se zobrazí vstupní formulář Osobní údaje (obrázek 1-3). Kliknutím na položku menu Odborná způsobilost osob se rozbalí dle přidělených práv menu - obrázek 1-3. Kliknutím na položku menu PVI_12 Správa pověřené vzdělávací instituce PVI se otevře aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. obrázek 1-3 Osobní údaje V horní části formuláře Osobní údaje je hlavička formuláře, která obsahuje: Logo SRS kliknutím na logo se přesunete vždy na formulář (obrázek 1-3). Název aplikace a formuláře (obrázek 1-3). Jméno a příjmení přihlášeného uživatele. Odkaz Odhlášení kliknutím na odkaz se odhlásíme z aplikace PPP. Odkaz Nápověda kliknutím na odkaz se přepneme na www stránky SRS, kde jsou v elektronické podobě návody k jednotlivým aplikacím používaných v rámci SRS. Menu, kterým spouštíte jednotlivé moduly aplikace zobrazení jednotlivých položek menu záleží dle posledního přihlášení se do aplikace. Ve střední části formuláře jsou příslušné formuláře, které se používají pro zadávání, zobrazování a vyhledávání dat. V dolní části formuláře je patička, která obsahuje: Jméno a příjmení přihlášené osoby. Odkaz Seznam přidělených rolí kliknutím na odkaz se zobrazí seznam rolí, které má přihlášený uživatel. Číslo verze aplikace PPP. Název organizace, u které přihlášená osoba pracuje. Po přihlášení uživatele aplikace sama pozná, ke které roli uživatel patří. Role rozhoduje o tom, které části aplikace jsou uživateli přístupné. Přidělení rolí viz kontakty. 1-8

9 Formuláře aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI Na obrázku 1-4 jsou zobrazny všechny formuláře (obrazovky) aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Vzájemné propojení formulářů orientovanými šipkami zobrazuje možné přechody mezi jednotlivými formuláři viz kapitola Popis tlačítek v aplikaci Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Podtržená čísla nad formuláři (obrázek 1-4) zobrazuji číslo kroku v návodu, ve kterém je formulář popsán. Čísla v pravé části formulářů (obrázek 1-4) zobrazuji číslo formuláře, do kterých je možné přejít. obrázek 1-4 Formuláře aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI 1-9

10 Popis tlačítek v aplikaci Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI Kapitola obsahuje abecední seznam navigačních a procesních tlačítek používaných v aplikaci Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Navigační tlačítka: Detail PVI - zobrazí se formulář 03_VF Detail PVI. Osoby školené v PVI zobrazí se formulář 11_RL Seznam osob školených v PVI Seznam PVI zobrazí se formulář 02_RL Moje pověřená vzdělávací instituce Seznam školení zobrazí se formulář 06_RL Seznam školení Sekvence zobrazí se formulář 16_RL Seznam sekvencí Upravit filtr zobrazí se formulář 05_QF, 10_QF nebo 13_QF Procesní tlačítka: Aktualizovat dotaz - opět se zobrazí aktuální formulář. Filtrovat zahájí se hledání dat podle zadaného kritéria dotazu. Nový záznam zobrazí se formulář pro zápis příslušného nového záznamu. Uložit zapíše se nový záznam. Uložit změny - zapíší se všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. Vrátit změny - ve formuláři se provedené změny zruší (nesmí být však před tím uloženy - kliknutím na tlačítko Uložit změny). Vyčistit filtr - vymažou se všechny zadané podmínky pole se vyprázdní. Vyčistit formulář ve formuláři se zapsané hodnoty v jednotlivých položkách smažou Změna stavu nastaví se následující stav školení. 1-10

11 2 SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PVI (PVI_12) Kapitola obsahuje: popis Procesu 1: Zobrazení PVI a aktualizace její údajů popis Procesu 2: Zobrazení seznamu školení prováděných PVI a aktualizace údajů školení popis Procesu 3: Správa životního cyklu školení popis Procesu 4: Tisk seznamu osob na školení popis Procesu 5: Zápis nového školení pořádaného PVI popis Procesu 6: Zobrazení osob na školení popis Procesu 7: Zobrazení osob školených v PVI popis Procesu 8: Zobrazení sekvencí 2-11

12 Proces 1 Zobrazení PVI a aktualizace její údajů Proces Zobrazení PVI a aktualizace její údajů slouží k prohlížení a aktualizaci zapsaných údajů pověřené vzdělávací instituce. Cílem procesu je umožnit prohlížení a aktualizovat údaje PVI. Krok 1: Zobrazení pověřené vzdělávací instituce (PVI) V menu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) zvolte Odborná způsobilost osob / PVI_12 Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Tím se zobrazí formulář RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1). obrázek 2-1 RL-Moje pověřená vzdělávací instituce Kliknutím na odkaz Stav PVI vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář VF-Detail pověřené vzdělávací instituce (obrázek 2-2), kde jsou dostupné všechny aktuální informace o PVI Krok 2. Kliknutím na odkaz Školení ( ) vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář RL Seznam školení (obrázek 2-3) - Krok 3. Kliknutím na odkaz Osoby školené v PVI ( ) vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek 2-12) - Krok 12. Kliknutím na odkaz Sekvence ( ) vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář RL-Seznam sekvencí (obrázek 2-14) Krok

13 Krok 2: Aktualizace údajů PVI Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Stav PVI nebo v ostatních formulářích na tlačítko Detail PVI. Tím se nám se zobrazí formulář VF-Detail pověřené vzdělávací instituce (obrázek 2-2). obrázek 2-2 VF-Detail pověřené vzdělávací instituce V detailu pověřené vzdělávací instituce jsou všechny dostupné informace o PVI, které můžeme aktualizovat. Kliknutím na tlačítko Uložit změny se zapíší všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. 2-13

14 Proces 2 Zobrazení seznamu školení prováděných PVI a aktualizace údajů školení Proces Zobrazení seznamu školení prováděných PVI a aktualizace údajů školení slouží k prohlížení a aktualizaci zapsaných údajů školení. Cílem procesu je umožnit prohlížení a aktualizovat údaje školení prováděných PVI. Krok 3: Zobrazení seznamu školení prováděných PVI Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Školení ( ) nebo v ostatních formulářích na tlačítko Seznam školení. Tím se nám se zobrazí formulář RL Seznam školení (obrázek 2-3). Ve formuláři je seznam školení prováděních PVI. obrázek 2-3 RL Seznam školení Kliknutím na odkaz Stav školení vybraného školení se zobrazí formulář VF-Detail školení (obrázek 2-5), kde jsou dostupné všechny aktuální informace o školení Krok 5. Kliknutím na odkaz Osoby na školení ( ) vybraného školení se zobrazí formulář RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10) - Krok 10. Kliknutím na tlačítko Upravit filtr se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení (obrázek 2-4), kde se opět můžou zadat omezující podmínky pro zobrazení školení Krok 4. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nové školení (obrázek 2-8) pro zápis nového hlášení Krok 8. Dynamické třídění seznamu Ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) lze zobrazovaná data třídit libovolným způsobem podle jednotlivých sloupců tabulky. Počet třídících sloupců je libovolný. Třídění je s pamětí přihlášené osoby. 2-14

15 Pokud je v hlavičce tabulky písmo zelené a podtržené: - prvním kliknutím v tomto místě se tabulka setřídí dle tohoto sloupce vzestupně ( ). - druhým kliknutím se tabulka setřídí dle tohoto sloupce sestupně ( ), - třetím kliknutím se třídění vypne ( ). Krok 4: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení školení Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) klikneme na tlačítko Upravit filtr. Tím se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení (obrázek 2-4), ve kterém zadáme kritérium dotazu pro zobrazení školení: - Kód školení zadejte kód školení, - Stav školení vyberte stav školení, - Druh školení vyberte druh školení, - Název školení zadejte název školeno, - Datum zahájení školení zadejte datum OD/DO zahájení školení, - Datum ukončení školení zadejte datum OD/DO ukončení školení. obrázek 2-4 QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty školení, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL Seznam školení (obrázek 2-3) Krok 3. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nové školení (obrázek 2-8) pro zápis nového hlášení Krok 8. Jak správně zadávat dotazy viz Krok

16 Krok 5: Aktualizace údajů o školení Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) klikneme na odkaz Stav školení vybraného školení nebo v ostatních formulářích na tlačítko Detail Školení. Tím se nám zobrazí formulář VF-Detail školení (obrázek 2-5). obrázek 2-5 VF-Detail školení V detailu školení jsou všechny dostupné informace o školení, které můžeme aktualizovat. Kliknutím na tlačítko Uložit změny se zapíší všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. Kliknutím na tlačítko Odstranit záznam se provede po potvrzení smazání školení viz Správa školení životní cyklu. V položce Následující stav lze nastavit následující stav školení viz Správa školení životní cyklus (obrázek 2-6). Kliknutím na tlačítko Změna stavu se stav školení změní viz položka Stav školení. 2-16

17 Proces 3 Správa školení - životní cyklus Proces Správa školení - životní cyklus slouží ke správě školení. Správa školení spočívá v převedení stavu školení do následujícího stavu viz obrázek 2-6, Správa školení životní cyklus, Krok 6. Krok 6: Správa školení - životní cyklus Tento krok se provádí ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5), kde v položce Následující stav nastavíme následující stav školení dle životního cyklu školení viz obrázek 2-6, Správa školení životní cyklus. Následným kliknutím na tlačítko Změna stavu se školení převede do požadovaného stavu viz položka Stav školení, (obrázek 2-5). obrázek 2-6 Správa školení životní cyklus 01 Příprava na školení - v tomto stavu se založí nové školení a vyplní se údaje o jeho identifikaci. Školení nevidí veřejnost a není možné na školení nikoho přihlásit. 02 Zveřejněná nabídka - provede se automaticky v den, od kdy je povoleno informace o školení zobrazit veřejnosti na portálu SRS v sekci Odborná způsobilost určené pro veřejnost. 2-17

18 03 Školení probíhá - v tomto stavu probíhá vlastní školení přihlášených účastníků kurzu. Obsluha může vytisknout seznam účastníků (prezenční listiny na jednotlivé dny školení a dále může upravovat aktuální seznam účastníků školení (převádět účastníky školení ze stavu 02 Dostavil se na školení do stavu 12 Nedostavil se na školení viz návod Odborná způsobilost PVI, Krok Školení ukončeno - v tomto stavu je školení ukončené, všichni aktivní účastníci jsou ve stavu 03 Školení absolvované a mají nastavené datum absolvování školení viz návod Odborná způsobilost PVI, Krok Školení zrušeno - provede správce školení pokud jsou důvody školení zrušit. V tomto stavu je školení ponechané, nebo je možné jej smazat z databáze. Případný přechod do stavu 01 Příprava na školení provede správce školení 06 Příprava a tisk Osvědčení I. stupně - přechod do stavu provede správce školení. Přechod do tohoto stavu je možný pouze pro školení na I. Stupeň odborné způsobilosti. Přechodem se nastaví účastníkům školení údaje potřebné pro vydání osvědčení I. Stupně odborné způsobilosti 07 Účastníci odesláni na zkoušku - přechod do stavu provede správce školení. Přechod do tohoto stavu je možný pouze pro školení na II. a III. stupeň odborné způsobilosti. Přechodem do tohoto stavu se všichni účastníci školení převedou ze stavu 03 Školení absolvované do stavu 04 Odeslaný na zkoušku - viz návod Odborná způsobilost PVI, Krok Osvědčení I. stupně předané - V tomto stavu jsou všem účastníkům školení, kteří se nacházejí ve stavu 03 Školení absolvované nastaveny následující informace o vydaném osvědčení pro I. stupeň odborné způsobilosti: Číslo osvědčení - je vygenerované automaticky, Vydané dne - ze Školení, položka Datum ukončení Doklad platí do - Vydané dne + 5 let, Místo vydání - ze Školení, položka Místo školení, Datum vydání osvědčení - ze Školení, položka Datum ukončení. 09 V archivu - přechod se provede automaticky po uplynutí stanoveného času nebo ručně 2-18

19 Proces 4 Tisk seznamu osob na školení Proces Tisk seznamu osob na školení slouží k tisku seznamu osob na školení. Krok 7: Tisk seznamu osob na školení Tento krok následuje po Kroku 5, kde ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5) klikneme na tlačítko Tiskové sestavy. Tím se nám zobrazí formulář Varianty tisku (obrázek 2-7). obrázek 2-7 Varianty tisku Volbou tiskové sestavy a kliknutím na tlačítko Tisk se na připojené tiskárně provede tisk požadované sestavy. 2-19

20 Proces 5 Zápis nového školení pořádaného PVI Proces Zápis nového školení pořádaného PVI slouží k zápisu nového školení, které provádí pověřená vzdělávací instituce. Cílem procesu je zapsat nové školení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Krok 8: Zápis nového školení Tento krok následuje po Kroku 5, kde ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5) klikneme na tlačítko Nový záznam nebo ve formulářích RL Seznam školení (obrázek 2-3), QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení (obrázek 2-4) klikneme na tlačítko Nový záznam. Tím se nám zobrazí formulář IF-Nové školení (obrázek 2-8). obrázek 2-8 IF-Nové školení Položky *Druh školení, *Kapacita, *Datum zahájení školení a *Datum ukončení školení jsou povinné. Po kliknutí na tlačítko Uložit, se zobrazí formulář VF-Detail školení (obrázek 2-5), kde nastavíme stav správy školení viz Krok 6, Správa životního cyklu školení. 2-20

21 Krok 9: Zobrazení historie školení Tento krok následuje po Kroku 5, kde ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5) klikneme na tlačítko Historie školení. Tím se nám zobrazí formulář VF-Historie školení (obrázek 2-9). obrázek 2-9 VF-Historie školení Ve formuláři je zobrazena historie školení dle stavu záznamu viz Krok 6, Správa životního cyklu školení. 2-21

22 Proces 6 Zobrazení osob na školení Proces Zobrazení osob na školení slouží k prohlížení osob, které se vybraného školení zúčastnili. Cílem procesu je umožnit prohlížení seznamu osob na školení. Krok 10: Zobrazení osob na školení Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) klikneme na odkaz Osoby na školení ( ) vybraného školení nebo v ostatních formulářích klikneme na tlačítko Osoby na školení. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10). obrázek 2-10 RL-Seznam osob na školení Kliknutím na odkaz Stav osvědčení vybrané osoby se zobrazí formulář Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. viz návod Správa odborně způsobilých osob - PVI, Krok 7. Dynamické třídění seznamu viz Krok

23 Krok 11: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení osob Tento krok následuje po Kroku 10, kde ve formuláři RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10) klikneme na tlačítko Upravit filtr. Tím se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby na školení (obrázek 2-11), ve kterém zadáme kritérium dotazu pro zobrazení osoby: - Celé jméno zadejte křestní jméno a příjmení osoby - Číslo osvědčení zadejte číslo dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin - Číslo jednací e-spis zadejte číslo jednací e-spisu SRS obrázek 2-11 QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby na školení Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10) viz Krok 10. Jak správně zadávat dotazy Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Ve filtru je možné zadat libovolný počet kritérií výběru. Při zadávání kritérií dotazu se nerozlišují malá a velká písmena. Může se využít následujících zástupných znaků: % (procento) nahrazuje libovolnou souvislou skupinu znaků (písmen, číslic, symbolů). _ (podtržítko) nahrazuje právě jeden znak (písmeno, číslici, symbol). Příklady k použití zástupného znaku % Napíšete-li do položky Příjmení %ka, v seznamu se zobrazí osoba Cibulka, ale také například osoby Pavelka nebo Kostelka. Napíšete-li do položky Příjmení ba%, v seznamu se zobrazí osoba Balaštík, ale také například osoby Bandík nebo Barta. Napíšete-li do položky Příjmení t%k, v seznamu se zobrazí osoba Tesárek, ale také například osoby Tomek nebo Trefilík. Příklady k použití zástupného znaku _ Napíšete-li do položky Příjmení Sovi_, v seznamu se zobrazí osoba Sovič, ale také například osoba Soviš. Napíšete-li do položky Příjmení _onda, v seznamu se zobrazí osoba Sonda, ale také například osoby Honda nebo TONDA. Napíšete-li do položky Číslo dokladu 1_3, seznamu se zobrazí číslo dokladu 123, ale také například doklad s číslem 193 nebo 1w

24 Příklad: k násobnému použití zástupného znaku % Do dotazu je možno uvést i složitější vyhledávací podmínku, např. chcete-li vyhledat v jednom poli najednou 2 slova, stačí použít opakovaně zástupné znaky. Zadáním %66%mo% najdete záznam Mokrá a také Sudoměřice nad Moravou. Proces 7 Zobrazení osob školených v PVI Proces Zobrazení osob školených v PVI slouží k vyhledání a k prohlížení osob, které se zúčastnili školení v pověřené vzdělávací instituci. Cílem procesu je umožnit prohlížení seznamu osob na všech školeních pořádaných PVI. Krok 12: Zobrazení školených osob v PVI Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Osoby školené v PVI ( ) nebo v ostatních formulářích klikneme na tlačítko Osoby školené v PVI. Tím se zobrazí formulář RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek obrázek 2-12 RL-Seznam osob školených v PVI Kliknutím na odkaz Stav osvědčení vybrané osoby se zobrazí formulář Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. viz návod Správa odborně způsobilých osob - PVI, Krok 7. Dynamické třídění seznamu viz Krok

25 Krok 13: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení osob Tento krok následuje po Kroku 12, kde ve formuláři RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek 2-12) klikneme na tlačítko Upravit filtr. Tím se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby školené v PVI (obrázek 2-13), ve kterém zadáme kritérium dotazu pro zobrazení osoby školené v PVI: - Stav osvědčení vyberte stav správy osvědčení o odborné způsobilosti - Celé jméno zadejte křestní jméno a příjmení osoby - Splnění podmínek vyberte podmínku udělení osvědčení - Číslo osvědčení zadejte číslo dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin - Číslo jednací e-spis zadejte číslo jednací e-spisu SRS obrázek 2-13 QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby školené v PVI Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek 2-12) viz Krok 12. Jak správně zadávat dotazy viz Krok

26 Proces 8 Zobrazení sekvencí Proces Zobrazení sekvencí slouží k prohlížení posledního čísla osvědčení (sekvence) pro daný rok a PVI. Krok 14: Zobrazení sekvencí Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Sekvence ( ). Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam sekvencí (obrázek 2-14). obrázek 2-14 RL-Seznam sekvencí Kliknutím na odkaz Stav sekvence pro vybraný rok se zobrazí formulář VF-Detail sekvence (obrázek 2-15) viz Krok 15. Krok 15: Detail sekvence Tento krok následuje po Kroku 14, kde ve formuláři RL-Seznam sekvencí (obrázek 2-14) klineme pro vybraný rok na odkaz Stav sekvence. Tím se nám zobrazí formulář VF-Detail sekvence (obrázek 2-15). obrázek 2-15 VF-Detail sekvence Číslo osvědčení (sekvence) se při vydávání osvědčení automaticky zvyšuje. 2-26

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ 02.11.2011 Brno Variex, CCV Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Uvádění přípravků na trh. Verze 1.21

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS 25.02.2011 Brno Variex Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Hlášení o provedených

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Brno Variex

Brno Variex DOPORUČENÉ PRACOVNÍ POSTUPY - PVI MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OSOB APLIKACE: PVI_12 SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PVI OZO_03 SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB PVI 27.03.2013

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Příručka. pro uživatele

Příručka. pro uživatele Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Autoři: Jože Mohorko, Marko Malajner, Žarko Čučej Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

MVWS Reklamace Uživatelská příručka v1.0

MVWS Reklamace Uživatelská příručka v1.0 MVWS Reklamace Uživatelská příručka v1.0 Pro obce s rozšířenou působností KOMIX s. r. o. Historie dokumentu Datum Verze Stav Autoři 26.08.2010 1.0 Počáteční stav dokumentu Libor Málek KOMIX s. r. o. i/31

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Práce s programem Termíny zkoušek - vypisování

Práce s programem Termíny zkoušek - vypisování Práce s programem Termíny zkoušek - vypisování Obsah Práce s programem...- 1 - Termíny zkoušek - vypisování...- 1-1. Spuštění programu...- 2-2. Nový termín jak ho založit...- 2 - Jak omezit aby se mohli

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

ServiceDesk návod pro správce

ServiceDesk návod pro správce ServiceDesk návod pro správce Přihlášení do systému: Adresa pro přístup: servicedesk.lfhk.cuni.cz Přihlašovací údaje: PC v doméně dojde k automatickému přihlášení PC mimo doménu objeví se dialogové okno

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů Rámcový návod garanty a zkoušející doktorských studijních předmětů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Garant předmětu... 1 Předmět a jeho nastavení... 1 Evidence zkoušejících... 1 Vypisování termínu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Úvod do filtrace, Quick filtr

Úvod do filtrace, Quick filtr Příručka uživatele systému Památkový katalog Úvod do filtrace, Quick filtr verze 1.x.x Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k seznamům vystavených dokumentů (odborná posouzení,

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Průzkumník IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Průzkumník IS DP Návod k obsluze

Více

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 12 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Příručka pro aktivaci účtu Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

si.shimano.com Uživatelský návod

si.shimano.com Uživatelský návod (Czech) si.shimano.com Uživatelský návod verze 1.4.1 OBSAH Pokyny k používání... 3 Informace o webu... 3 Používání jednotlivých obrazovek... 4 Hlavní obrazovka... 4 Navigace... 4 Navigační nabídka... 4

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Akce spojené s osobami

Akce spojené s osobami Akce spojené s osobami v 1.0 Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah školení: Žák 2 Zaměstnanec 7 Rodič 10 1/11 V systému lze v rámci jednotlivých osob

Více

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / EOT, WebSBI, 23.03.2015 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKACE VOZIDLA Aplikace Nissan EPC využívající systém Microcat Live vám nabízí špičkový systém prodeje náhradních dílů. Chcete-li začít, podívejte

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

EIS Magion - Objednávky

EIS Magion - Objednávky Lucie Němcová EIS Magion - Objednávky Po spuštění (přihlášení) EIS Magion je zobrazena základní nabídka a Menu, jež graficky zobrazuje jednotlivé moduly a úlohy programu. Menu se nachází po levé straně

Více

WebSyncro Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSyncro Stručná příručka pro koncové uživatele WebSyncro Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / PLL-S/1 a FIB, WebSyncro, 18.04.2017 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor...

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více