HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)"

Transkript

1 HYDROMECHANICKÉ PROCESY Míchání v kapalném prostředí (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. ( tel.: )

2 MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické míchání pneumatické míchání míchání v potrubí (turbulentní proudění, statické směšovače)

3 mechanické míchání (rotační, vibrační) hydraulické míchání pneumatické míchání míchání v potrubí Způsoby míchání (turbulentní proudění, statické směšovače) A míchání mechanické turbínové B míchání mechanické lopatkové C hydraulické míchání D pneumatické míchání s pevnými vstupy E programově řízené pneumatické míchání F hydraulické míchání s odpěňovací sprchou

4 Proudění v nádobách s rotačními míchadly a axiální proudění, nádoba s narážkami, b radiální proudění, nádoba s narážkami, c tangenciální proudění, nádoba bez narážek

5 Konstrukční provedení míchacích zařízení Uspořádání míchacích zařízení s mechanickými míchadly A B C A Centrally placed impeller in bafled vessel, B Side-entring propeller, C Agitator with draught tube Mechanická ucpávka A A Equipment with a drive at the top, B Equipment with a drive at the bottom B

6 Hlavní typy rotačních míchadel Pomaloběžná míchadla Rychloběžná míchadla

7 Hlavní typy pomaloběžných míchadel Typ Schéma Název rozměrová norma T/d Geometrické parametry 1 Kotvové míchadlo CVS ,11 h v / d 0,8 h / d 0,1 H / d 0,055 Šroubové míchadlo s usměrňovacím válcem CVS h v / d 1,5 s / d 1 D / d 1,1 H / D 1,15 3 Šroubové míchadlo v excentrickém uspořádání h v / d 1,5 H / d 0,5 s / d 1 c / T 0,0

8 Typ Schéma Název rozměrová norma T/d Geometrické parametry 4 Pásové míchadlo CVS ,05 h v / d 1 s / d 1 h / d 0,1 5 Listové míchadlo CVS h / d 1 6 Čtyřnásobné lopatkové míchadlo v excentrickém uspořádání h / d 0, / d 1,65 45 h v 45 c / T 0,0 H / d 0,175

9 Hlavní typy rychloběžných míchadel Typ Schéma Název rozměrová norma T/d Geometrické parametry 1 Turbinové míchadlo s dělícím kotoučem CVS h / d 0, 1/ d 0,5 d / d 0, lopatek Turbinové míchadlo bez dělícího kotouče 3 4 h / d 0, 6 lopatek 3 Šestilopatkové míchadlo se šikmými lopatkami CVS h / d 0,0 45

10 Typ Schéma Název rozměrová norma T/d Geometrické parametry 4 Třílopatkové míchadlo se šikmými lopatkami CVS h / d 0, 45 5 Vrtulové míchadlo s konstantním stoupáním šroubovice CVS s / d 1 h / d 0, R / d 0,4 R / R 0, Zubové míchadlo CVS ,. 4 provedení 1 h / d 0,1 d / d 0,8 provedení h / d 0,075 d / d 0,85

11 A B C D E F Axiální míchadla užívaná ve fermentorech A šestilopatkové míchadlo s lopatkami skloněnými pod úhlem 45, B třílopatkové míchadlo s rovnými lomenými lopatkami s tvarem lopatek dle CVS , C vrtulové míchadlo dle CVS , D vrtulové míchadlo EKATO, E míchadlo LIGHTNIN A315, F míchadlo Techmix TX335

12 Míchadla pro smaltované aparáty Radiální míchadla Axiální míchadla

13 Proudění v míchané vsádce Primárním účinkem mechanického míchadla je proudění a cirkulace míchané vsádky v nádobě. Rozložení rychlosti a tlaku v míchané vsádce Navier-Stokesovy rovnice Praktický výpočet proudění a cirkulace míchané vsádky čerpací výkonnost míchadla

14 uax.* uax.* Rychlostní a tlakové pole v míchané vsádce u f1 x, t, p f x, t, Re Re resp. časově střední hodnoty: ~ u f1 x, Re ~ p f x, Re Plouživé proudění ~ u f x 1 ~ p f x 1 0,8 0,6 0,4 0, 0-0, -0,4-0,6-0,8-1 3SL4 3SL35 3SL45 3RLL 0 0, 0,4 0,6 0,8 1 r/d 0-0, z/h = 0,00 0 0,1 0, 0,3 0,4 Velké hodnoty Reynoldsova čísla ~ u f x ~ p f x -0,4-0,6-0,8-1 Re r/d

15 Proudění v míchané vsádce s axiálním míchadlem N Q N Qp N pt Q pi

16 uax.* Čerpací účinky míchadel V S u nds 0-0, -0,4 0 0,1 0, 0,3 0,4 N Q p Q nd P 3 f Re -0,6-0,8-1 -1, 3SL4 3SL35 3SL45 6SL45 3RLL MP(EKATO) P(FH) Q P d /. u d S uax. ( r) r d Sax. 0 ax ax. ax. r -1,4 r/d

17 Po Příkon rotačních míchadel P n 3 d 5 Příkonová charakteristika Po f Re Re nd Po B konst. Po A Re

18 Příkonové charakteristiky některých typů pomaloběžných míchadel 1 kotvové míchadlo (CVS ), šroubové míchadlo s usměrňovacím válcem (CVS ), 3 šroubové míchadlo umístěné excentricky, 4 pásové míchadlo (CVS ), 5 listové míchadlo (CVS ), 6 čtyřnásobné lopatkové míchadlo umístěné excentricky

19 Příkonové charakteristiky některých typů rychloběžných míchadel při míchání v nádobách s narážkami 1 turbínové míchadlo (CVS ), turbínové míchadlo bez dělícího kotouče, 3 šestilopatkové míchadlo (CVS ), 4 třílopatkové míchadlo (CVS ), 5 vrtulové míchadlo (CVS ), 6a,b zubová míchadla (CVS )

20 Příkon etážových míchadel? P Pi

21 Homogenizační účinky rotačních míchadel Homogenizace: vlivem recirkulačního proudění (konvektivní difúze) vlivem turbulentního proudění (turbulentní difúze) vlivem molekulární difúze Vodivostní měření doby homogenizace Odbarvovací metoda sledování homogenizace

22 t nt m f Re t nt m konst. t nt m konst. 1 šroubové míchadlo (CVS ), šroubové míchadlo umístěné excentricky, 3 pásové míchadlo (CVS ), 4 čtyřnásobné lopatkové míchadlo umístěné excentricky, 5 kotvové míchadlo (CVS ), 6 turbínové míchadlo (CVS )

23 E P t m 1 šroubové míchadlo (CVS ), šroubové míchadlo umístěné excentricky, 3 pásové míchadlo (CVS ), 4 čtyřnásobné lopatkové míchadlo umístěné excentricky, 5 kotvové míchadlo (CVS ), 6 turbínové míchadlo (CVS ), 7 šestilopatkové míchadlo (CVS ), 8 třílopatkové míchadlo (CVS )

24 Míchání heterogenních soustav Heterogenní systémy: kapalina plyn kapalina kapalina (nemísitelné kapaliny emulze) kapalina pevná fáze (suspenze) Účel míchaní heterogenních systémů Intenzifikace přestupu hmoty m S A

25 Míchání soustav kapalina plyn Zahlcení míchadla V g nd d 16 Fr T, 6 3 Doporučené vzdušnění reaktorů VVM = 1 1,5 (volumetric flow of gas per liquid volume per minute) Velikost bublin dispergovaného plynu d b (P/V) 0,4 3,4 např. systém voda vzduch: d b 4,15 0, 0,6 c 0,5 v P / V 0,

26 Příkon míchadla při míchání soustav kapalina plyn P g P V nd g f 3

27 Míchání soustav kapalina kapalina (nemísitelné kapaliny, příprava emulzí a disperzí) Velikost částic dispergované fáze rovnováha dynamických a povrchových sil d 3 c We n 3 d c d3 We 3 d 5

28 Příkon míchadla při míchání soustav kapalina kapalina Po mix P n 3 d 5 Po f Re Re nd mix mix mix v d c 1 c v c

29 Míchání systémů kapalina pevná fáze

30 Popis průběhu suspendace v p i c, D d Fr, Re, f D r v p e c, D d Fr, Re, f D r v p,c D d Fr, Re, f H h v p s c, D d Fr, Re, f H h

31 Fr' Frekvence otáčení míchadla potřebná pro dosažení vznosu částic n d Fr g C Aexp 10 Bc v c v 0,05 Fr C d p D c c c v Velké částice se dostávají do vznosu nárazově vlivem působení setrvačných sil turbulentních vírů setrvačná síla je v rovnováze s gravitační silou zmenšenou o vztlak 0,05 0,1 0,15 1 0, Malé částice jsou ze dna postupně unášeny silovým působením 0,1 kapaliny odporová síla je v 0,0001 rovnováze s 0,001 0,01 0,1 gravitační silou zmenšenou o vztlak d p /D D/T

32 Příkon míchadla při míchání suspenzí Po su P n 3 d 5 Po f Re Re nd su su c 1 c v s v

33 Míchání nenewtonských látek Vznik míchané kaverny vzniká u viskoplastických látek a v plouživé a laminární oblasti u mocninových kapalin (pseudokaverna) rozměry kaverny musí být takové, aby bylo dosaženo promíchávání v celém objemu nádoby (např. Wichterle, Wein) Re mk T ad

34 K d n Re m m p t u D D 1 : m K Proudění mocninové kapaliny m Re m x u u,, ~ ~ m Re m x p p,, ~ ~ Příkon při míchání nenevtonských kapalin (mocninová) S m m S n p K u P d : 1 m m m Re C m Po m Re f d K n P, 3 1

35 Metzner Otto Po su P n 3 d 5 Po f Re Re nd ef ef K m 1 k n m 1 ef K ef k n Typ míchadla Číslo normy T/d H /d k Poznámka kotvové CVS ,11 0,05 15,8 šroubové s usměrňovací CVS ,00 0,05 16,8 m válcem šroubové,00 0,05 15,5 c/d = 0,0 excentrické pásové CVS ,05 0,005 36,7 šestilopatkové CVS ,0 4 narážky turbínové s dělícím kotoučem CVS ,3 1 9,9 4 narážky třílopatkové CVS narážky zubové CVS ,7 1 11,5 4 narážky

36 Návrh a konstrukce míchacích zařízení s rotačním míchadlem Postup při stanovování hlavních parametrů míchacího zařízení Pro zadaný objem kapaliny určíme hlavní rozměry nádoby, obvykle volíme výšku hladiny rovnou průměru nádoby, tj. H T. Podle fyzikálních vlastností kapaliny (nejdůležitější je viskozita) a účelu míchání zvolíme vhodný typ míchadla. Průměr zvoleného míchadla určíme tak, aby poměr průměru nádoby k průměru míchadla, tj. T / d, byl pro daný typ míchadla v doporučovaných. Frekvence otáčení míchadla závisí na účelu míchání, popř. na dalších technologických požadavcích. Tak např. míchadlo pro suspendaci pevné fáze musí mít frekvenci otáčení větší než je frekvence otáčení, dostačující k dosažení stavu vznosu. Někdy je maximální dovolená hodnota frekvence otáčení míchadla omezena technologickými podmínkami, např. požadavkem, aby nedocházelo k poškozování mikroorganismů při fermentaci, k rozbíjení krystalů při krystalizaci apod. V některých případech mohou pro orientační určení frekvence otáčení posloužit doporučované hodnoty specifického příkonu ( = P/V), který se např. u standardních míchacích zařízení s rychloběžnými míchadly pohybuje v rozmezí od 150 do 590 Wm -3. U zařízení s pomaloběžnými míchadly se hodnota P/V pohybuje v rozsahu od 600 do 1500 Wm -3.

37 Podmínky pro zvětšování měřítka: Geometrická podobnost tvar, rozměry, konfigurace modelového zařízení (modelu) a provozního zařízení (díla) jsou si podobné geometrickou podobnost lze vyjádřit poměrem nejdůležitějších geometrických parametrů zařízení Podobnost fyzikálních jevů fyzikální děje probíhající na modelu a díle jsou si podobné fyzikální děje jsou si podobné, pokud jsou si podobné všechny veličiny, které daný jev charakterizují scale-up

38 Modelovací kritérium pro výpočet otáček míchadla v mechanicky míchaných zařízeních n d konst. homogenizace n = konst. n d 0 = konst. přenos tepla = konst. n d /3 = konst. suspendace Fr = konst. n d 1/ = konst. n d = konst. n d 1 = konst. dispergace d K = konst. n d /3 = konst. přenos hmoty v g l systému * k L a = konst. n d /3 = konst. Většina procesů 1 Turbulentní oblast. pro dané množství plynu měrný příkon P/V = konst. n d /3 = konst.

39 Vliv modelovacích podmínek na příkon míchadla = 0 (n = konst.) např. konstantní doba homogenizace = 1/ (Fr = konst.) např. středový vír, suspendace = /3 ( = P/V = konst.) např. dispergace, většina procesů = 1 (u tip ~ n d = konst.) např. bioreaktory, suspendace

40 Vliv modelovacích podmínek na příkon a kroutící moment na hřídeli míchadla

41 Provedení míchacích zařízení s rotačním míchadlem

42 Míchací zařízení s přímým pohonem elektromotorem 1 elektromotor, ložiskové těleso hřídele, 3 nádoba, 4 míchadlo, 5 pevná spojka, 6 hřídel, 7 ložisko, 8 - ucpávka

43 Horizontální míchací ústrojí s převodem klínovými řemeny

44 Opotřebení rotačních míchadel

45 Vliv materiálu lopatek míchadla na jejich erozivní opotřebení Al 99,8 (HV 34) Al 99,5 (HV 40) CuZn37 (HV 74) C10E (HV 11) X5CrNi18-10 (HV 194) Ukázka lopatek míchadla vyrobených z jednotlivých testovaných materiálů po 0ti hodinovém opotřebení.

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška) HYDROMECHANICKÉ PROCESY Míchání v kapalném prostředí (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 435 681) MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace

Více

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické

Více

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny Míchání suspenzí Navrhněte míchací zařízení pro rozplavovací nádrž na vápenný hydrát. Požadovaný objem nádrže je 0,8 m 3. Největší částice mají průměr 1 mm a hustotu 2200 kg m -3. Objemová koncentrace

Více

Příkonové charakteristiky míchadel

Příkonové charakteristiky míchadel Míchání suspenzí Navrhněte míchací zařízení pro rozplavovací nádrž na vápenný hydrát. Požadovaný objem nádrže je 0,8 m 3. Největší částice mají průměr 1 mm a hustotu 2200 kg m -3. Objemová koncentrace

Více

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )

Více

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami T. Jirout, F. Rieger České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav procesní a zpracovatelské techniky,

Více

Optimalizace míchání suspenze PVC v zásobníku o objemu 100 m 3

Optimalizace míchání suspenze PVC v zásobníku o objemu 100 m 3 Optimalizace míchání suspenze PVC v zásobníku o objemu 100 m 3 Bc. Vít Pešava Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt Cílem této práce je navrhnout na základě experimentů a literatury takové

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

Hydromechanické procesy. - Procesní aparáty -

Hydromechanické procesy. - Procesní aparáty - Hydromechanické procesy - Procesní aparáty - Doprava sypkých materiálů 2 Pneumatická doprava Doprava sypkých materiálů 3 Pneumatická doprava Doprava sypkých materiálů 4 Pneumatická doprava Doprava sypkých

Více

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ 4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ - patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) - hlavní cíle: o odstranění

Více

Intenzifikace míchání v technologii suspenzní polymerace PVC v reaktoru o objemu 40 m 3 a 80 m 3.

Intenzifikace míchání v technologii suspenzní polymerace PVC v reaktoru o objemu 40 m 3 a 80 m 3. Intenzifikace míchání v technologii suspenzní polymerace PVC v reaktoru o objemu 40 m 3 a 80 m 3. Bc. Vít Pešava Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt V této práci byly navrhovány konstrukční

Více

Míchací zařízení pro míchání vysoce koncentrované jemnozrnné suspenze

Míchací zařízení pro míchání vysoce koncentrované jemnozrnné suspenze Míchací zařízení pro míchání vysoce koncentrované jemnozrnné suspenze Lukáš Krátký, Ing. Jiří Moravec 1. Úvod Míchání suspenzí patří mezi nejčastější operace v potravinářském, chemickém a zpracovatelském

Více

( r) Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla vliv tvarového opotřebení lopatek na procesní charakteristiky míchadla. H = (2) h. R = 2r.

( r) Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla vliv tvarového opotřebení lopatek na procesní charakteristiky míchadla. H = (2) h. R = 2r. Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla vliv tvarového opotřebení lopatek na procesní charakteristiky míchadla Michal Kovářík, Petr Fišer Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt V

Více

Při směšování kapalin s většinou změní jejich výsledný objem; tzn. výsledný objem není součtem výchozích objemů obou kapalin, ale je menší.

Při směšování kapalin s většinou změní jejich výsledný objem; tzn. výsledný objem není součtem výchozích objemů obou kapalin, ale je menší. 9. MÍCHÁNÍ Směšování kapalin probíhá v následujících stádiích: Makromíchání vytvoření směsi větších segregovaných oblastí směšovaných kapalin. Pokud bychom odebrali větší vzorky této směsi, obr. 9.1, z

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda

9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda 9 Míchání Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchané vsádky. Míchání slouží k homogenizaci vzájemně

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2) Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

Výpočetní program pro návrh míchacích zařízení

Výpočetní program pro návrh míchacích zařízení Výpočetní program pro návrh míchacích zařízení Zpráva o stavu řešení za rok 2014 TAČR - TA02011251 Optimalizace smaltovaných míchacích zařízení z hlediska technologické potřeby uživatele Jiří Moravec Martin

Více

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Reaktory pro systém plyn-kapalina Reaktory pro systém plyn-kapalina Vypracoval : Jan Horáček FCHT, ústav 111 Prováděné reakce Rychlé : všechen absorbovaný plyn zreaguje již na fázovém rozhraní (př. : absorpce kyselých plynů : CO 2, H 2

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Míchání. PoA. h/d = 0, Re M

Míchání. PoA. h/d = 0, Re M Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok - Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14

Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14 Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14 1. Principy bilancování. Bilancovatelné veličiny. Pojmy: bilanční systém a jeho hranice, bilanční období, proud, složka, akumulace, zdroj, fiktivní proud,

Více

Úloha bioinženýrství v biotechnologiích a jeho definice. Bioinženýrské využití biologických poznatků praktické příklady průmyslových aplikací.

Úloha bioinženýrství v biotechnologiích a jeho definice. Bioinženýrské využití biologických poznatků praktické příklady průmyslových aplikací. Bioinženýrství I sylabus k předmětu BIOINŽENÝRATVÍ I Problematika biotechnologie a bioinženýrství Interdisciplinární charakteristika, souvislosti a návaznosti jednotlivých oborů, definice biotechnologií,

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací Témata diplomových prací Studijní program Strojní inženýrství, obor Procesní technika Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí práce Téma práce Míchání polydisperzních a průmyslových suspenzí Na základě systematických

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření průtoku 17.SPEC-t.4 ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o principech měření Průtok je určen střední

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

11. Hydraulické pohony

11. Hydraulické pohony zapis_hydraulika_pohony - Strana 1 z 6 11. Hydraulické pohony Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na #1 Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na #2 Rozdělení: a) #3

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah Verze 10/2013 1 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ POPIS... 2 ZÁKLADNÍ DÍLY MOTORU... 2 TABULKA PARAMETRŮ... 3 POUŽITÉ VZORCE PRO VÝPOČET... 5 ÚČINNOSTI MOTORU... 5 PRACOVNÍ KAPALINA... 6 TLAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 6 DALŠÍ

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

Reaktory pro systém plyn kapalina

Reaktory pro systém plyn kapalina FCHT Reaktory pro systém plyn kapalina Lubomír Krabáč 1 Probublávané reaktory: příklady procesů oxidace organických látek kyslíkem, resp. vzduchem chlorace hydrogenace org. látek s homogenním katal. vyšších

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ MINIMÍCHADLA PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EXPERIMENTAL TESTING OF MINIMIXER FOR WASTE WATER TREATMENT

EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ MINIMÍCHADLA PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EXPERIMENTAL TESTING OF MINIMIXER FOR WASTE WATER TREATMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ MINIMÍCHADLA PRO

Více

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo, 1 VODNÍ TURBÍNY Zařízení měnící energii vody v energii pohybovou a následně v mechanickou práci. Hlavními částmi turbín jsou : rozváděcí ústrojí oběžné kolo. pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Agregace v reálných systémech

Agregace v reálných systémech Agregace v reálných systémech 1 Zednodušuící předpoklady při popisu kinetiky agregace: o koeficient účinnosti srážek (kolizní koeficient) α = 1, o pohyb částic e zapříčiněn laminárním prouděním kapaliny,

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Fermentor na přípravu biopaliv

Fermentor na přípravu biopaliv Fermentor na přípravu biopaliv Lukáš Krátký Abstrakt Bioplyn patří mezi obnovitelné zdroje energie, které mají kladný vliv na ochranu životního prostředí. Příspěvek se zabývá výrobou bioplynu zejména z

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Analýza spekter vibrací Amplituda vibrací x, v, a 1) Kinematické schéma, vibrací - n, z1,z2..,typy VL, - průměr řemenic. 2) Výběr

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp, Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp, 17.10. 2009 1 Úvod Víry vznikají při obtékání těles Kurilské ostrovy v oceánu 2 Vlajka ve větru 3 Schéma vírové stezky 4 Vysvětlení mechanismu

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

"Už tě nebaví hrát si s kádinkami? Tak si přijď hrát ve velkém!

Už tě nebaví hrát si s kádinkami? Tak si přijď hrát ve velkém! "Už tě nebaví hrát si s kádinkami? Tak si přijď hrát ve velkém! Abstrakty k úlohám z laboratoří chemického inženýrství Míchání Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván

Více

UMD OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

UMD OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 HŘÍDEOVÉ TĚSNĚNÍ... 6

Více

KATALOGOVÝ LIST KM b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5

KATALOGOVÝ LIST KM b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5 KATALOGOVÝ LIST KM 12 1336b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5 Rotační podavač typu PRD velikosti 400 (dále jen podavač) je v protivýbušném provedení. Slouží k podávání dřevního odpadu

Více

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Hydrodynamika Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Opakování: Osnova hodin 1. a 2. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles reálnou tekutinou Využití energie proudící tekutiny Archimédes

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů. Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů www.kme.zcu.cz/kmet/exm 1 Obsah prezentace 1. Rotující soustavy 2. Základní model rotoru Lavalův rotor 3. Nevyváženost rotoru

Více

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně: Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_ SZ_20. 8 Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 14. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 velikost 25 do 10 MPa 25 dm 3 /min WK 102/21025 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 1,5h/týden Vyučující: Mgr. Tomáš Mlejnek Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr.

Více

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny Tekutiny Charakteristika, proudění tekutin Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu» Kapaliny» rozpouštědla» kapalné API, lékové formy» disperze» Plyny» Vzduchotechnika» Sušení» Fluidní operace Ideální kapalina»

Více

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF Václav Uruba uruba@fst.zcu.cz home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF 0.11.14 Mechanika tekumn 1/13 1 Mechanika teku,n - přednášky 1. Úvod, pojmy, definice.

Více

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Zpracováno dle [1] Teorie: Čerpadlo je hydraulický stroj, který mění přiváděnou energii (mechanickou) na užitečnou energii (hydraulickou). Hlavní parametry

Více

Biotechnologická syntéza antibiotik

Biotechnologická syntéza antibiotik Biotechnologická syntéza antibiotik 1. Úvod 2. Růst biomasy ve vsádkovém systému 3. Přenos hmoty v bioreaktoru 4. biotechnologického procesu 5. Separace biomasy Růst biomasy ve vsádkovém systému Fáze růstu:

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml).

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml). Úvod Pro ideální tekutinu předpokládáme, že v ní neexistují smyková tečná napětí. Pro skutečnou tekutinu to platí pouze v případě, že tekutina se nepohybuje. V případě, že tekutina proudí a její jednotlivé

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. 37. Škrcení plynů a par 38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 40.

Více

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 ing.jan

Více