MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, R. Zubko, Mgr. Konopiský Omluveni: Ing. Schleier R16/510 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a - p) 4) Pronájem části pozemku pč. 4068,k.ú. Mimoň záměr 5) Souhlas se změnou termínu úhrady nájemného za rok 2016 Č.zahr. svaz 6) Pronájem pozemku pč.3340, k.ú. Mimoň chov ovcí na pozemku 7) Informace rezervace kapacity dodávka elektřiny do bytů 8) Životnost zařizovacích předmětů v bytech města 9) Souhlas s vyhrazeným parkováním lokalita Sídliště p.r. čp. 631, Mimoň 10) Zřízení věcných břemen, služebnosti: a) Metronet úprava smlouvy b) ČEZ Distribuce a.s. c) Vojenské lesy a statky 11) Prodej pozemku pč.3262 k.ú. Mimoň kupní smlouvy 12) Změna rozpočtu hospodaření v městských lesích 13) Dodatek č. 3 směrnice pro hrazení telefonních poplatků 14) Odpis pohledávky ZŠ Mírová 15) Smlouva s LK o poskytnutí účelové dotace: požární ochrana 16) Veřejnoprávní smlouva s LK o poskytnutí investiční účelové dotace hasiči 17) Rozpočtová změna - zakoupení automobilu pro hasiče 18) Informace o přípravě vyhlášení Místního referenda 19) Účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň 20) OZV o stanovení kratší doby nočního klidu 21) Jmenování poradních orgánů rady města hodnotící komise 7-12/ ) Termíny jednání Rady města Mimoň na druhé pololetí ) Opatření přijatá k nápravě a předcházení stížností 24) Navýšení počtu zaměstnanců (sociální pracovník, referent kultury) 25) Zřízení pracovního místa na dobu určitou spolupráce s ÚPČR 26) Velkovýkrmna prasat úvěr 27) Závěrečný účet města za rok ) Účetní závěrka roku ) Směrnice aktualizace dispozičních oprávnění a podpisových vzorů 30) Vyřazení movitého majetku DKR 31) Nevymáhání škody 32) Schválení daru na zprovoznění fontány u kostela sv. Petra a Pavla 33) Darovací smlouva dostihy MAESTOSO Luna spol. s.r.o. Stránka 1 z 19

2 34) Nový ceník a podmínky výlepu plakátů 35) Smlouva koncert Žlutý Pes 36) Odpisový plán Iveco 37) Soutěž rozkvetlá okna a balkony 38) Rozpočtová změna PD horní hřbitov 39) Zahradnictví Mijana s.r.o. a) zakladatelská listina b) valná hromada 40) Projektová dokumentace oprava schodiště a chodníku - Letná 41) Výběr zhotovitele - výměna dveří hřbitov 42) Výběr zhotovitele: projektová dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ DOMOV DŮCHODCŮ 43) Podání žádosti o dotaci Terénní úpravy Zámeckého parku v Mimoni - tůň 44) Podání žádosti o dotaci Úpravy Zámeckého rybníka 45) Program jednání červnového zastupitelstva města 46) Darovací smlouvy HZS LK tablety pro hasiče 47) Nový ubytovací řád DKR 48) Informace o návštěvě zástupců part. měst na dny města Mimoně R16/511 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R16/512 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. C. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní A. C., bytem Mimoň ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní A. C. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/513 Vydání souhlasu s přidělením bytu G. D. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní G. D., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní G. D. dle výsledku výběrového Stránka 2 z 19

3 řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/514 Vydání souhlasu s přidělením bytu Ž. D. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní Ž. D., bytem Praha 3, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní Ž. D. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/515 Vydání souhlasu s přidělením bytu S. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní S. K., bytem Mimoň ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní S. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/516 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. K., bytem Dolní Bousov, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň na Ploužnici. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 19

4 R16/517 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní M. K., bytem Cvikov, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň na Ploužnici. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní M. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/518 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. S. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní A. S., bytem Mimoň ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní A. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/519 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. T. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu R. T., bytem Jičín ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem R. T. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. zdržel se 1 R16/520 Žádost o výměnu bytu L. H. Rada města Mimoň schvaluje panu L. H., bytem Mimoň výměnu bytu č.9, o velikosti 3+kk, za menší byt v Mimoni. Stránka 4 z 19

5 R16/521 Žádost o výměnu bytu F. S. Rada města Mimoň schvaluje panu F. S., bytem Mimoň, výměnu bytu č. 5, o velikosti 1+1, za byt o velikosti 1+3 v Mimoni. R16/522 Převod práva nájmu bytu A. B. Rada města Mimoň schvaluje na základě žádosti nájemce převod práva nájmu bytu o velikosti 1+1 na adrese Ploužnice, Mimoň z paní A. B. na pana P. B. a ukládá starostovi podepsat novou nájemní smlouvu. Z: starosta T: R16/523 Smlouva o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu od do pro: J. L., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R16/524 Uznávací prohlášení L. D. Rada města Mimoň schvaluje uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu z ročního vyúčtování služeb za rok 2015 s panem L. D., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/525 Dohoda o zániku nájmu části nebytového prostoru METRONET s.r.o. Rada města Mimoň schvaluje společnosti METRONET s.r.o., IČ: , se sídlem Maltézské náměstí 537/4, Praha 1, Dohodu o zániku nájmu části nebytového prostoru (č.007) o výměře cca 8,70 m2 v objektu Sídliště pod Ralskem č.p.636, Mimoň, na pozemku parc.č. 2277, ke dni a ukládá starostovi dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 5 z 19

6 R16/526 Dohoda o zániku nájmu bytu K.M. Rada města Mimoň schvaluje paní K. M. Dohodu o zániku nájmu na byt č.5 o velikosti 1+1, Ploužnice, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/527 Dohoda o zániku nájmu bytu M.M. Rada města Mimoň schvaluje paní M. M. Dohodu o zániku nájmu na byt č.14 o velikosti 1+2, Ploužnice, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/528 Pronájem části pozemku pč.4068 v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pč. 4068, v k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část o výměře cca 166 m2 za účelem užívání jako zahrada neboť tento pozemek podle schváleného Územního plánu města Mimoň nelze použít jako zahrada a nepřipouští se oplocení pozemku. R16/529 Souhlas se změnou termínu úhrady nájemného za rok 2016 Český zahrádkářský svaz Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy mimořádnou změnu termínu úhrady nájemného ze smlouvy č.30/2013 o dočasném užívání pozemku uzavřené se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č.3 Mimoň za rok 2016 z na R16/530 Informace chov ovcí na pozemku pč v k.ú. Mimoň NS 3/2010 Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o užívání pozemku pč v k.ú. Mimoň a schvaluje navržený postup dle důvodové zprávy. Z: OSM T: R16/531 Informace rezervace kapacity dodávka elektrické energie Rada města Mimoň bere na vědomí informace o možnostech postupu při rezervaci příkonu el. energie v neobsazených bytových jednotkách a dalších objektech v majetku města Mimoň a dalším postupu dle alternativy 2. Stránka 6 z 19

7 R16/532 Životnost zařizovacích předmětů v bytech města Mimoň Rada města Mimoň odkládá projednání životnosti zařizovacích předmětů v bytech ve vlastnictví města Mimoň důvodové zprávy na příští jednání rady města. Z: OSM T: R16/533 Souhlas s vyhrazeným parkováním lokalita Sídliště pod Ralskem čp.631, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa a označením tohoto parkovacího místa svislým a vodorovným dopravním značením u domu na adrese Sídliště pod Ralskem čp. 631, Mimoň I, Mimoň, pozemek parc. č v k.ú. Mimoň, místo dle vyznačení na přiložené mapě, pro vozidlo s SPZ 4L0 5643, panu J. Š., bytem tamtéž. R16/534 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti řádná - Metronet úprava smlouvy Rada města Mimoň ruší dle důvodové zprávy své usnesení č. R16/80 ze dne a schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na zajištění, uložení, údržby a opravy optických rozvodů vedených přes pozemky specifikované v geometrickém plánu č /2015 a č /2013 a č /2015 v k.ú. Mimoň v předloženém znění, s firmou METRONET s.r.o., IČ , se sídlem Praha 1, Maltézské nám. 537/4, PSČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/535 SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti -k.ú. Mimoň pč a 2293/1 ČEZ Distribuce Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene služebnosti - spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č a parc.č. 2293/1, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby zařízení distribuční soustavy č. IV /VB/01, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést výše uvedenou stavbu, která je přílohou tohoto usnesení. Stránka 7 z 19

8 Služebnost bude zřízena dle směrnice města za cenu 300,- Kč za metr + DPH a 500,- Kč/m2 za pilíř umístěný na pozemku. R16/536 SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti - k.ú. Mimoň pč Vojenské lesy a statky lok. Svébořická Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene služebnosti - spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2690, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou přípojky - stavba č. 04/2016 Mimoň, Svébořická příp.knn na pč. 2733/1 - ve prospěch Vojenských lesů a statků ČR, s.p., IČ , se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, Praha 6, zastoupených společností Lamal s.r.o., a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést výše uvedenou stavbu č.04/2016, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena dle směrnice města za cenu 300,- Kč za metr + DPH a 500,- Kč/m2 za pilíř umístěný na pozemku. R16/537 Prodej pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Hvězdovská kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku parc.č. 3262, zahrada, v k.ú. Mimoň, rozděleného na části podle geometrického plánu (GP) č /2015 ze dne , a to: a) část o výměře 137 m 2 (parc.číslo dle GP 3262/1) manželům A. R., bytem Doksy a T. R., bytem Mimoň, jako přístup k pozemku pč s tím, že přes tuto část pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu na část pozemku pč. 3262/3 dle GP č /2015, b) část o výměře 98 m 2 (parc. číslo dle GP 3262/2) panu J. M., bytem Mimoň, jako zahradu, c) část o výměře 150 m2 (parc. číslo dle GP 3262/3) manželům Z. a J. K., bytem Mimoň, jako zahradu, za cenu 300,- Kč + DPH za 1 m 2 a 1.000,- Kč + DPH za zřízení služebnosti, v souladu se Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a za podmínek uvedených v předložených kupních smlouvách a ukládá starostovi města kupní smlouvy, které jsou přílohu tohoto usnesení, podepsat. R16/538 Změna rozpočtu č. XX hospodaření v městských lesích Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Stránka 8 z 19

9 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. xx zvýšení příjmů z prodeje dřeva o ,- Kč a zvýšení běžných výdajů na těžbu a pěstební práce v městských lesích o ,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. R16/539 Dodatek č. 3 směrnice č. 8/2014 pro hrazení telefonních poplatků Rada města Mimoně schvaluje Dodatek č. 3 Směrnice č. 8/2014 pro hrazení telefonních poplatků, kterým se mění článek II. Limit čerpání finančních prostředků. Dodatek je přílohou tohoto usnesení. R16/540 Návrh na odpis pohledávky ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň Rada města Mimoň neschvaluje odpis pohledávky na návrh ředitele ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace ve výši 7305,- Kč vzhledem k tomu, že nedochází k úbytku majetku, ale mění se pouze vykazování pohledávky v souladu s účetními předpisy. R16/541 Uzavření Smlouvy s LK o poskytnutí účelové z dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Požární ochrana Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Požární ochrana, program č Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1187/2016 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/542 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s LK o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Rada města Mimoň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2178/2016 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 9 z 19

10 R16/543 rozpočtová změna navýšení kapitálových výdajů na pořízení automobilu pro přepravu osob pro hasiče Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení financování města o 700 tis. Kč, navýšení kapitálových výdajů o 700 tis. Kč na výdaje související s pořízením automobilu pro přepravu osob pro hasiče dle důvodové zprávy. R16/544 Informace o přípravě vyhlášení Místního referenda Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr vyhlášení Místního referenda v otázce řešení tranzitní dopravy v Mimoni dle varianty č. 2 dle důvodové zprávy. R16/545 Účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň sestavená k a návrh na rozdělení hospodářského výsledku Rada města Mimoň rozhodla, že schvalovaná účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň sestavená k rozvahovému dni účetní jednotkou na základě předložených dokladů dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky a účetní závěrku schvaluje. Rada města Mimoň schvaluje hospodaření příspěvkových organizací a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. - Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem: Mírová 81, Mimoň, - Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem: Pod Ralskem 572, Mimoň - Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem: Mírová 119, Mimoň - Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem: Pražská 273, Mimoň - Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem: Široká 678, Mimoň R16/546 Použití finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Mírová Rada města Mimoň neschvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu na nákup interaktivních tabulí do mateřských škol ZŠ a MŠ Mírová. Stránka 10 z 19

11 R16/547 Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě ustanovení 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. R16/548 Jmenování poradních orgánů Rady města Mimoň na období 7 12/2016 Rada města Mimoň schvaluje dle Směrnice č. 14/2014 Pravidla pro činnost poradních orgánů Rady města Mimoň a pro odměňování členů těchto orgánů, na období 07 12/2016, 3 člennou hodnotící komisi ve složení: 1. Ing. Miroslav Schleier předseda 2. Jaroslav Chýle člen 3. Bc. Petr Slavík člen R16/549 Termíny jednání Rady města Mimoň na druhé pololetí roku 2016 Rada města Mimoň schvaluje termíny jednání Rady města Mimoň na druhé pololetí roku 2016: Jednání budou probíhat vždy v pondělí od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu v Mimoni. R16/550 Opatření přijatá k nápravě a předcházení stížností Rada města Mimoň bere na vědomí výsledek šetření stížnosti České školní inspekce na ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, p.o. a rozhodla ve věci stížnosti provést opatření, která jsou uvedena v důvodové zprávě. Stránka 11 z 19

12 R16/551 navýšení počtu zaměstnanců úřadu o 2 nově zřízené pracovní pozice sociální pracovník, referent kultury (obsluha promítacích zařízení) Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 27 k Organizačnímu řádu MěÚ Mimoň, kterým se mění Příloha č. 1 Struktura úřadu. Příloha je nedílnou součástí tohoto materiálu. Schválením uvedeného dodatku se zřizuje a) nová pracovní pozici Odboru kultury Městského úřadu Mimoň referent kultury (obsluha promítacích filmových technologií) b) nová pracovní pozice na Oddělení rodiny a sociálních záležitostí sociální pracovník, a to s účinností od R16/552 Zřízení pracovního místa na dobu určitou financovaného na základě spolupráce s ÚPČR Rada města schvaluje podání žádosti na ÚPČR o zřízení účelového pracovního místa na dobu určitou jednoho roku (referent Odboru kultury) financovaného na základě spolupráce s ÚPČR z projektu EU : Nové pracovní příležitosti SUPM. R16/553 Velkovýkrmna prasat úvěr Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: A. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s., Felberova 12/9, Liberec 2. Výše úvěru: 45 mil. Kč. Účel úvěru: Koupě Velkovýkrmny prasat, vlastník: SINEGRA INVEST s.r.o., se sídlem Borská 58, Zákupy, IČ (přesná specifikace předmětu koupě je v bodu B). Splatnost úvěru: 10 let v pravidelných měsíčních splátkách po 375 tis. Kč, čerpání úvěru bude provedeno do , celkový zaplacený úrok bude činit Kč, celková zaplacená částka Kč. B. Zastupitelstvo město Mimoň v souladu s 85.písm.n) zákona č.128/2000 Sb., obecní zřízení ve znění pozd.předpisů souhlasí s účastí města Mimoň ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku a svěřuje kompetenci k nabytí hmotné nemovité věci : Velkovýkrmny prasat, vlastník: SINEGRA INVEST s.r.o., se sídlem Borská 58, Zákupy, IČ nacházející s v katastrálním území Mimoň: - pozemek parc. č. 4211, trvalý travní porost, o výměře 397 m 2, - pozemek parc. č. 4246, ostatní plocha, o výměře 1719 m 2, dobývací prostor, - pozemek parc. č. 4248, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če technická vybavenost, - pozemek parc. č. 4316, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če technická vybavenost, Stránka 12 z 19

13 - pozemek parc. č. 4343, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3173 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4344, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3103 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4345, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3676 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4346, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3028 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4347, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 717 m 2, jehož součástí je budova čp. 138, Mimoň II, zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4348, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m 2, - pozemek parc. č. 4349, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če technická vybavenost, - pozemek parc. č. 4350, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4351, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3064 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4352, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3105 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4353, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3043 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4354, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3031 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, - pozemek parc. č. 4355, ostatní plocha, o výměře m 2, - pozemek parc. č. 4356, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 595 m 2, jehož součástí je budova bez čp/če garáž Radě města Mimoň, a to s účinností od R16/554 Závěrečný účet města Mimoň za r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň projednalo návrh Závěrečného účtu města Mimoň za rok 2015 včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2015 a a) souhlasí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 17, odst. 7 písm. b) s celoročním hospodařením města bez výhrad; b) schvaluje závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok R16/555 Schválení účetní závěrky za r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Stránka 13 z 19

14 1. Zastupitelstvo města Mimoň projednalo návrh účetní závěrky města Mimoň za rok Zastupitelstvo města Mimoň nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje účetní závěrku města Mimoň za rok Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výsledek hospodaření ve výši ,10 Kč včetně jeho rozdělení, tj. převodu na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. 4. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh protokolu, který bude odeslán do Centrálního registru účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. R16/556 Směrnice aktualizace dispozičních oprávnění a podpisových vzorů Rada města Mimoň schvaluje Směrnici č. 5/2016 dispoziční oprávnění a podpisové vzory Městského úřadu Mimoň na r R16/557 Vyřazení movitého majetku DKR Rada města Mimoň schvaluje vyřazení majetku Domu kultury Ralsko dle přílohy. R16/558 Nevymáhání škody Rada města Mimoň schvaluje nevymáhat dle výroku POLICIE ČR škodu ve výši 8.925,- Kč bez DPH, a to v souvislosti s šetřením, které proběhlo ve věci pořízení nových výlepových ploch. Z důvodu uvedených v důvodové zprávě k tomuto materiálu. R16/559 Schválení daru na zprovoznění fontány u kostela sv. Petra a Pavla Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Stránka 14 z 19

15 a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na zprovoznění fontány u kostela sv. Petra Pavla v Mimoni. b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem, ve výši ve výši Kč na zprovoznění fontány u kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. R16/560 Darovací smlouva MAESTOSO Luna spol. s.r.o. - dostihy Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: a) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru firmě MAESTOSO Luna spol. s.r.o., se sídlem Okrouhlická 144, Mimoň II, IČ: , DIČ: CZ finanční dar ve výši Kč na dostihové Ceny města Mimoň za rok b) Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru firmě MAESTOSO Luna spol. s.r.o., se sídlem Okrouhlická 144, Mimoň II, IČ: , DIČ: CZ ve výši Kč na dostihové Ceny města Mimoň za rok 2016 a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. R16/561 Nový ceník a podmínky výlepu plakátů Rada města Mimoň projednala a schvaluje nový ceník a podmínky výlepu plakátů na plochách města Mimoň s účinností od R16/562 Smlouva koncert Žlutý Pes Rada města Mimoň projednala a schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu s názvem Žlutý Pes, uzavíranou s Agenturou Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 225, Statenice, IČ: , DIČ: CZ a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: Stránka 15 z 19

16 R16/563 Odpisový plán IVECO Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, příspěvkové organizaci odpisový plán dlouhodobého movitého majetku nákladního automobilu IVECO Daily 35C15D dle přílohy důvodové zprávy. Roční odpisy budou hrazeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. R16/564 IX. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2016 Rada města Mimoně schvaluje propozice IX. ročníku soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2016 včetně výše částky na ceny a občerstvení a ukládá zveřejnit materiál na webových stránkách města a v Mimoňském zpravodaji. R16/565 Rozpočtová změna zpracování projektové dokumentace horní hřbitov Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení kapitálových výdajů na zhotovení nových vrat na hřbitov o 100 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace horní hřbitov dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R16/566 Zahradnictví MIJANA s.r.o. Zakladatelská listina Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Zahradnictví Mijana s.r.o., IČ , se sídlem Široká 678, Mimoň jako jediný akcionář společnosti: 1) podrobuje společnost s obchodní firmou Zahradnictví MIJANA, s.r.o., identifikační číslo , zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. 2) schvaluje nové úplné znění Zakladatelské listiny, která je přílohou důvodové zprávy a pověřuje jednatele k vyřízení notářského zápisu. Stránka 16 z 19

17 R16/567 Zahradnictví MIJANA s.r.o. valná hromada Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Zahradnictví Mijana s.r.o., IČ , se sídlem Široká 678, Mimoň jako jediný akcionář společnosti a) Bere na vědomí 1. Zprávu jednatele o podnikatelské činnosti společnosti v roce Zprávu jednatele o předpokladu činnosti společnosti v roce 2016 b) Schvaluje 1. Výroční zprávu za rok Roční účetní závěrku za rok Odměnu jednatele společnosti za rok 2015 ve výši Kč R16/568 PD oprava schodiště a chodníku na sídlišti Letná Rada města Mimoň schvaluje projektovou dokumentaci oprava schodiště a chodníku na sídlišti Letná zpracovanou Ing. Miroslavem Beldou s podmínkami a ukládá manažerovi veřejných zakázek vypsat výběrové řízení na dodavatele této stavby. Z: manažer VZ T: R16/569 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: výměna dveří hřbitov 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: výměna dveří hřbitov firmě K-OKNA GROUP s.r.o., Vodova 113, Brno, IČO Celková cena díla je ,40 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna dveří hřbitov s firmou K-OKNA GROUP s.r.o., Vodova 113, Brno, IČO Z: manažer VZ T: R16/570 Výběr zhotovitele: projektová dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ DOMOV DŮCHODCŮ Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise, rozhodla přidělit veřejnou zakázku: projektová dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ DOMOV DŮCHODCŮ firmě Ing. Petr Liška, Českých bratří 2309, Česká Lípa. Celková cena díla je Kč (není plátce DPH). Stránka 17 z 19

18 R16/571 Odsouhlasení podání žádosti v rámci výzvy z OPŽP na projekt - Mimoň Terénní úpravy Zámeckého parku v Mimoni Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň vydává souhlas s podáním žádosti o dotaci na Terénní úpravy Zámeckého parku v Mimoni a zplnomocňuje starostu města pana Františka Kaisera jednat ve věci poskytnutí této podpory. R16/572 Odsouhlasení podání žádosti v rámci výzvy z OPŽP na projekt - Mimoň - Úpravy Zámeckého rybníka Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň vydává souhlas s podáním žádosti o dotaci na Úpravu Zámeckého rybníka v Mimoni a zplnomocňuje starostu města pana Františka Kaisera jednat ve věci poskytnutí této podpory. R16/573 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v zasedací místnosti č. 3 na městském úřadu v Mimoni od 16:30 hodin. R16/574 Návrh na uzavření Darovací smlouvy HZS LK tablety pro hasiče Rada města Mimoň rozhodla uzavřít darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem LK, Barvířská 29/10, Liberec III, IČ: na 2 kusy Tabletu Lenovo A LTE v celkové hodnotě 19309,18 Kč pro potřeby hasičů a ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. Darovací smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/575 Nový ubytovací řád DKR a Ceník ubytovacích prostor DKR Rada města Mimoň schvaluje nový Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko vč. příloh s platností od Stránka 18 z 19

19 48. informace o návštěvě zástupců partnerského města ze Zlotoryja a z Nové Bani R16/576 informace o návštěvě zástupců partnerského města ze Zlotoryja a z Nové Bani Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o návštěvě zástupců partnerských měst ze Zlotoryja a Nové Bani ve dnech za účelem konání Dne města. Rada města Mimoň pověřuje starostu města nákupem věcných darů pro zástupce partnerského města do celkové výše 8000,- Kč. Nákup darů se bude čerpat ze schváleného rozpočtu 3639, položka 5194 Věcné dary, organizace 705, Partnerská setkání. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 19 z 19

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 56/2019/04/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo : bez výhrad.

Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo : bez výhrad. Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 24.4.2017 na OÚ v Litvínovicích (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne 2.9.2013 ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/56/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 56.jednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více