MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser Omluveni: Mgr. Konopiský Nepřítomen: R. Zubko R17/413 Program jednání 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Podání informace - velkovýkrmna prasat 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení 4) Bytové a nebytové hospodářství (a w) 5) Okrouhlická 78 - nabídka odkoupení objektu 6) Prodej pozemku pč. 3262/1-Hvězdovská - kupní smlouva 7) Prodej části pozemku - pč ) Záměr pronájmu části pozemku pč manželé Junkovi 9) Žádost o souhlas s udělením výjimky Samek 10) Přesun mezi položkami - oprava střechy-vepřín 11) Pronájem Okrouhlická 80 12) Placené parkovací stání 13) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 4/2011 Kovářovi 14) Ukončení nájemní smlouvy č. 43/2012 výpovědí Metronet 15) Pronájem části pozemku pč lokalita Vranovská 16) Pronájem pozemků pč , , , , , lokalita u obchodních domů 17) Referendum odměny členům komisí 18) Informace o změně zákona o střetu zájmů 19) Změna rozpočtu - změna paragrafu dopravní obslužnost 20) Licenční smlouva OSA - pálení čarodějnic 21) Smlouva Integram pálení čarodějnic 22) Smlouva Den města - Sestry Havelkovy 23) Smlouva Den města - Johny Machette 24) Navýšení hodin průvodcovské služby v Božím hrobě 25) Zóna s dopravním omezením v Zahradní ul. 26) X. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony ) Povolení sportovní akce - Dostihový den a Závody ve spřežení 28) Změna režimu koupaliště - nový provozní řád - další projednání 29) Aktualizace povodňové komise a krizového štábu obce 30) Změna rozpočtu - odvody a penále za porušení rozpočtové kázně 31) Informace o dokončení prací na koupališti 32) Uzavření SoD cyklostezka Mimoň - Srní potok 33) Uzavření SoD Compag cyklostezka 34) Výběr zhotovitele chodník - ul. Sídliště pod Ralskem 35) Výběr zhotovitele - nové lité TERACO v budově č.p. 120 Mimoň Stránka 1 z 17

2 36) Odsouhlasení záštity nad programem Nadačního fondu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme 37) Rozhodnutí o námitkách firmy ELTODO-CITELEUM Správa a údržba veřejného osvětlení 38) Vyjádření firmy HITO k Dohodě o narovnání 39) Fučíkovo náměstí - uliční vpustě + vsakovací jímka 40) Výběr zhotovitele - poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň 41) Zrušení veřejné zakázky - Regenerace sídliště Letná nepřítomen 1 R17/414 Zpráva o kontrole plnění usnesení R. Zubko je již přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R17/415 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. a J. C. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast manželům M. a J. C., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s manželi M. a J. C. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. zdržel se 1 R17/416 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. C. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. C. bytem Česká Kamenice, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J. C. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 2 z 17

3 R17/417 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. a S. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast manželům M. a S. K., bytem Mladá Boleslav, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s manželi M. a S. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/418 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. S. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/419 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. T. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní R. T., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní R. T. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/420 Vydání souhlasu s přidělením bytu I. W. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu I. W., trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+4 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 3 z 17

4 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem I. W. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/421 Vydání souhlasu s přidělením bytu L. Ž. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní L. Ž., bytem Kunratice u Cvikova, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní L. Ž. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/422 Souhlas s přidělením služebního bytu K. B. ml. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. panu K. B. ml., bytem Mimoň. Nájemní smlouva bude vázána na členství u jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Mimoni. R17/423 Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 3 měsíce 1. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s paní I. P., bytem Ralsko, Ploužnice a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s LAMPA, z.s., se sídlem Husova 89, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 17

5 R17/424 Nová smlouva o nájmu bytu M. Š. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 15 o velikosti 1+2, Ploužnice 342, Ralsko s paní M. Š. na období od do a ukládá starostovi nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R17/425 Smlouva o nájmu bytu M. K. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 2 měsíců od do s panem M. K., Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/426 Nájemní smlouvy dotační byty Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s těmito nájemníky: J. H., bytem Mimoň J. B., bytem Mimoň J. Ď., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/427 Smlouva o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců na období od do pro: M. B., bytem Mimoň J. B., bytem Mimoň T. S., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: Stránka 5 z 17

6 R17/428 Uznávací prohlášení a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu M. Č. 1. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši ,44,-Kč s panem M. Č., bytem Ploužnice, Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+3, Ploužnice 344, Ralsko s panem M. Č. na období od do a ukládá starostovi nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R17/429 Uznávací prohlášení a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu A. F. 1. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši ,67,-Kč s paní A. F., bytem Ploužnice Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+2, Ploužnice 326, Ralsko s paní A. F. na období od do a ukládá starostovi nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R17/430 Uznávací prohlášení a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu J. M. 1. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši ,-Kč s paní J. M., bytem Ploužnice Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+2, Ploužnice 345, Ralsko s paní J. M. na období od do a ukládá starostovi nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: zdržel se 1 R17/431 Uznávací prohlášení A. B. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši ,-Kč s paní A. B., bytem Mimoň a ukládá Stránka 6 z 17

7 starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/432 Uznávací prohlášení M. Č. Stránka 7 z 17 Z: starosta T: Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši ,-Kč s panem M. Č., bytem Ploužnice Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/433 Uznávací prohlášení E. G. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši 9.350,-Kč s paní E. G., bytem Ploužnice Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/434 Uznávací prohlášení M. P. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši 8.734,-Kč s paní M. P., bytem Ploužnice Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/435 Uznávací prohlášení A. V. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši ,-Kč s panem A. V., bytem Ploužnice Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T:

8 R17/436 Záměr pronájmu nebytových prostorů lokalita U Hřebčína Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v lokalitě bývalých kasáren U Hřebčína v budově bez čp/če nacházející se na pozemcích v k.ú. Mimoň, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a to: prostor určený k podnikání v budově bez čp./če, která je součástí pozemku pč. 540, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52,25 m2 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a výše nájmu činí u skladových prostorů 140,- Kč/m2/rok, u výrobních prostorů a garáží 321,- Kč/m2/rok + zvýšení o každoroční inflaci. Z: OSM T: R17/437 Okrouhlická 78 nabídka odkoupení objektu Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy záměr nabytí těchto nemovitých věcí pozemek parc. č. 453 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro bydlení Mimoň II, čp. 78 v ul. Okrouhlické, od vlastníka P. K., Ploužnice, Ralsko, prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Jana Housera, se sídlem Na baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ , a ukládá odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na výše uvedené nemovitosti a předložit jej k dalšímu projednání stanovení výše nabídkové ceny. R17/438 Prodej pozemku pč. 3262/1 v k.ú. Mimoň lokalita Hvězdovská kupní smlouva se sníženou kupní cenou Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 3262/1 v k.ú. Mimoň, zahrada, o výměře 137 m2, z důvodů uvedených v důvodové zprávě za sníženou minimální cenu 225,- Kč/m2 + DPH manželům A. R., bytem Doksy a T. R., bytem Mimoň, jako přístup k pozemku pč. 3265, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvy, a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 8 z 17

9 R17/439 Prodej části pozemku pč.3680 v k.ú. Mimoň lokalita Smetanova ulice p. Š. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku parc.č. 3680/1, ostatní plocha, část o výměře cca 150 m2, kdy celý pozemek má výměru 4340 m2, v k.ú. Mimoň, za účelem rozšíření zahrady k RD čp. 526, za cenu minimálně 300,- Kč /m2 + DPH + cena porostů s tím, že musí být zachována odstupová vzdálenost od pozemku pč v k.ú. Mimoň minimálně 2 m, panu P. Š. bytem Mimoň I, Mimoň a ukládá odboru správy majetku zajistit oddělení pozemku geometrickým plánem a znalecký posudek na porosty na oddělované části pozemku. R17/440 Záměr pronájmu části pozemku pč. 520 v k.ú. Mimoň manželé J. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pč. 520 v k.ú. Mimoň, část o výměře cca 21 m2 (celý pozemek má výměru 1759 m2), ostatní plocha, za účelem užívání jako manipulační plocha k RD čp. 44, za cenu 100,- Kč ročně a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: R17/441 Žádost o souhlas s udělení výjimky spad sněhu na pozemek města p. S. lokalita bývalá kasárna Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu s udělením výjimky podle 25, odst. 6 stavebního zákona spad sněhu ze střechy RD na pozemek pč. 540 v k.ú. Mimoň pro stavebníka pana M. S., bytem Mimoň, za podmínky zajištění technického řešení osazením části střechy sněhovými zábranami. R17/442 Přesun finančních prostředků mezi položkami - oprava střechy administrativní budovy vepřín Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schváleného závazného ukazatele 3639 Komunální služby a územní rozvoj. Stránka 9 z 17

10 R17/443 Pronájem Okrouhlická 80 nájemce P. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy pronájem těchto nemovitých věcí v k.ú. Mimoň: pozemek parc.č. 455, o výměře 138 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům v němž se nachází bytová jednotka, na adrese Okrouhlická 80, Mimoň, se všemi jeho součástmi, a dále pozemek parc. č. 457, o výměře 48 m2, zahrada, za účelem bydlení, a to stávajícímu uživateli, za cenu 33,05 Kč/m2 obytné plochy měsíčně a 5,- Kč/m2 zahrady ročně a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit tento návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení a splátkový kalendář s panem P. K., bytem Mimoň, v předloženém znění a ukládá starostovi města uznávací prohlášení a splátkový kalendář, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/444 Placené parkovací stání T. K. Rada města Mimoň neschvaluje vydání souhlasu s vyhrazeným, placeným parkováním proti domu č. p (družstvo Mimosa) na Sídlišti pod Ralskem pro pana T. K., bytem Mimoň. R17/445 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 4/2011 Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. 4/2011 na pronájem ½ pozemku p. č. 659/5, ostatní plocha, část o výměře 25m2 a ½ pozemku p.č. 689/3, ostatní plocha, část o výměře 11 m2 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako zahrada manželům S. a V. K., bytem Mimoň, na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1, který je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R17/446 Ukončení nájemní smlouvy č. 43/2012 výpovědí Metronet Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy výpověď Nájemní smlouvy č. 43/2012 na umístění 5 ks navigačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení č. 224, 228/A, 246, 252, 769 v k. ú. Mimoň s nájemcem firmou Metronet s. r. o., Maltézské náměstí 537/4, Praha 1. Stránka 10 z 17

11 R17/447 Pronájem části pozemku p. č v k. ú. Mimoň lokalita Vranovská Rada města Mimoň schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2017, trvalý právní porost, v k. ú. Mimoň, část o výměře cca 450 m2, za účelem užívání jako zahrada manželům O. a M. S., bytem Mimoň na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. Z: starosta T: R17/448 Pronájem pozemků 3309/1, 3309/2, 3309/6, 3309/7,3309/9, 3310 v k. ú. Mimoň lokalita u obchodních domů Rada města Mimoň odkládá projednání pronájmu pozemku p.č.3309/1, ostatní plocha, část o výměře 306 m2, pozemek p.č.3309/2, ostatní plocha, část o výměře 58 m2, pozemek p.č. 3309/6, ostatní plocha, 35 m2, pozemek p. č. 3309/7 ostatní plocha část o výměře 2 m2, pozemek p. č. 3309/9 ostatní plocha část o výměře 16 m2, pozemek p. č zastavěná plocha a nádvoří 22 m2 v k. ú. Mimoň, firmě JANDA&SYN COMPANY, SE, sídlo firmy Moskevská 674, Česká Lípa, na dobu neurčitou, za účelem vybudování samoobslužné čerpací stanice za cenu 100,- Kč/m2/rok. Z: OSM T: R17/449 Referendum odměny členům komisí Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souvislosti s konáním místního referenda vyhlášeného dne k otázce Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň? odměny za práci v komisích, v souladu s 27, odst.4 zákona 22/2004 Sb., O místním referendu), takto: předsedovi komise náleží odměna ve výši 1.700,- Kč členovi komise ve výši 1.400,- Kč zapisovateli ve výši 1.600,- Kč, dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto materiálu. R. Zubko není přítomen přítomni 3 radní Stránka 11 z 17

12 R17/450 Informace o změně zákona o střetu zájmů Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jejíž novelou provedenou zákonem č. 14/2017 Sb. došlo především ke změně způsobu podávání oznámení veřejným funkcionářem o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích. Nový postup začne platit s účinností od nepřítomen 1 R17/451 Změna rozpočtu změna paragrafu u dopravní obslužnosti Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. Rxx změna zatřídění na paragraf u výdajů na dopravní obslužnost snížení výdajů o 666 tis. Kč na 2221 a navýšení výdajů na 2292 o 666 tis. Kč. nepřítomen 1 R17/452 Licenční smlouva OSA pálení čarodějnic Rada města Mimoň projednala a schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_74481 s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 - Bubeneč, IČO DIČ CZ , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: nepřítomen 1 R17/453 Smlouva Intergram 2017 pálení čarodějnic R. Zubko je již přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň schvaluje hromadnou smlouvu na udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců s Intergram z.s., Klimentská 1207/10, Praha 1, IČ: DIČ: CZ , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 12 z 17

13 R17/454 Smlouva Den města Sestry Havelkovy Rada města Mimoň schvaluje smlouvu se skupinou Sestry Havelkovy, zastoupené agenturou: Roots network, z.s., Pavel Peroutka, fakturační adresa: Kopretinová 215, Mukařov, korespondenční adresa: Ve skále 273/21, Praha10 - Kolovraty, IČO: Zajištění vystoupení skupiny Sestry Havelkovy v odpoledních hodinách v rámci akce Dny města Mimoně, které se budou konat 24. června 2017 a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/455 Smlouva Den města Johny Machette Rada města Mimoň schvaluje smlouvu s Johnym Machettou zastoupeným agenturou: Bookin Agency, s. r. o., Truhlářská 1108/3, Praha 7, IČO: , DIČ: CZ Zajištění vystoupení českého rappera Johnyho Machetty, v rámci akce Dny města Mimoně, které se budou konat 24. června 2017 a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/456 Navýšení hodin průvodcovské služby v Božím hrobě Rada města Mimoň schvaluje novou provozní dobu průvodcovských služeb v kapli Božího hrobu v Mimoni. 25. Zóna s dopravním omezením v Zahradní ul. R17/457 Zóna s dopravním omezením v Zahradní ul. Rada města Mimoň schvaluje vytvoření zóny v ul. Zahradní s omezením rychlosti všech vozidel a omezení vjezdu pro nákladní automobily nad 3,5 t dle důvodové zprávy a zároveň ukládá odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci. Z: OVDZaŽP T: zdržel se 1 Stránka 13 z 17

14 R17/458 X. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2017 Rada města Mimoně schvaluje propozice X. ročníku soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2017 včetně výše částky na ceny a občerstvení a ukládá zveřejnit materiál na webových stránkách města a v Mimoňském zpravodaji. Z: OVDZaŽP T: R17/459 Povolení sportovní akce Dostihový den a Závody ve spřežení Rada města Mimoň v souladu s 9 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) schvaluje místo konání a akci Dostihový den, která se uskuteční dne a akci Závody ve spřežení, která se uskuteční ve dnech na území města Mimoň, jejímž pořadatelem je společnost Jezdecký a dostihový spolek Mimoň IČ: , se sídlem Okrouhlická 144, Mimoň dle důvodové zprávy. R17/460 Změna režimu koupaliště nový Provozní řád Rada města Mimoň schvaluje Provozní řád pro městské koupaliště v Mimoni v režimu,,provozováno dle důvodové zprávy. R17/461 Aktualizace povodňové komise a krizového štábu obce Rada města Mimoň odvolává člena povodňové komise města Minoně a krizového štábu obce pana René Nesvadbu a jmenuje na jeho místo strážníka městské policie Mimoň pana Miroslava Krajíčka. R17/462 Změna rozpočtu č. xx navýšení výdajů na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně vystavené Finančním úřadem pro Liberecký kraj v celkové výši ,- Kč a platební výměry na penále za prodlení ve výši ,- Kč. Stránka 14 z 17

15 2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů a navýšení financování města (snížení volných finančních prostředků města) o ,- Kč na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy důvodové zprávy. R17/463 Informace o dokončení prací na koupališti Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o dokončení prací na koupališti a ukládá ORM ve spolupráci se Zahradnictvím MIMOŇ, příspěvková organizace realizovat navrhovaná opatření související s vypouštěním vodní plochy. Z: ORM T: R17/464 Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni RDS na akci Cyklostezka Mimoň Srní potok Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo v ceně ,-Kč vč. DPH na zpracování projektové dokumentace ve stupni RDS na akci Cyklostezka Mimoň Srní Potok s Ing. Jiřím Sobolem, IČ , se sídlem Hradešín 29, Český Brod a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/465 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o dílo v ceně ,87 Kč vč. DPH na realizaci veřejné zakázky: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok v Mimoni s firmou COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň, IČ a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/466 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Chodník ul. Sídliště pod Ralskem Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Chodník ul. Sídliště pod Ralskem firmě Stavební firma Bardzák Stránka 15 z 17

16 s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. R17/467 Odsouhlasení záštity nad programem Nadačního fondu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme Rada města Mimoň odkládá projednání převzetí záštity starostou města Mimoň nad programem Nadačního fondu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme. Z: SO T: R17/468 Námitky firmy ELTODO-CITELEUM, s.r.o. k veřejné zakázce: Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok Rada města Mimoň schvaluje rozhodnutí o námitkách společnosti ELTODO-CITELEUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 dle znění důvodové zprávy. R17/469 Vyjádření firmy HITO k Dohodě o narovnání Rada města Mimoň odkládá projednání vyjádření společnosti HITO s.r.o. k dohodě na finanční vypořádání, které je přílohou tohoto materiálu. R17/470 Fučíkovo nám. uliční vpustě + vsakovací jímka 1. Rada města schvaluje výjimku z Metodického pokynu tajemnice úřadu k realizaci veřejných zakázek na Městském úřadu Mimoň a schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Fučíkovo nám. uliční vpustě + vsakovací jímka firmě Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČ Celková cena díla ,84 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Fučíkovo nám. uliční vpustě + vsakovací jímka s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČ a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 16 z 17

17 R17/471 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň 1. Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky: poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň 2. Rada města Mimoň ukládá manažerovi veřejných zakázek vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku: poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň, na dobu neurčitou. 2. Rada města Mimoň ukládá manažerovi veřejných zakázek zadat organizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku: poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň, externí firmě. Z: manažer VZ T: zdržel se 1 R17/472 Zrušení veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Letná Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Letná. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 17 z 17

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2018 R18/834 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/25 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více