MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SCHRACK IBDN 10GX

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SCHRACK IBDN 10GX"

Transkript

1 Kompetence zavazuje. MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SCHRACK IBDN 10GX NESTÍNĚNÝ SYSTÉM KATEGORIE 6A PRO TECHNOLOGIE 10 GBIT ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

2 w NOVÁ ŘADA SCHRACK IBDN 10GX Společnost Schrack Technik, ve spolupráci s předním výrobcem kabelážních systémů, společností Belden, představuje nové ucelené modulární řešení komponent strukturované kabeláže v nestíněném provedení kategorie 6A. Uvedený systém garantuje přenosovou rychlost 10 Gbit / s na vzdálenost 100 m permanentního kanálu. Komplexní podpora, měření a certifikace jsou standardní součástí doplňkových služeb k tomuto řešení. Na instalaci s použitím tohoto systému jsou poskytovány příslušné systémové záruky. Schrack IBDN 10GX je řešení postavené na specifické konstrukci dílčích komponent, v nestíněném provedení. Byl to historicky první systém, který se mohl pyšnit výkonovým certifikátem Augumented Category 6, který se stal podkladem pro plnohodnotný vznik nové kabelážní kategorie 6A. Průběžné i dílčí testy ve vývojové fázi ukázaly dostatečnou rezervu čtyřkonektorového zapojení v délce 100 metrů a reálný funkční test protokolu 10GBASE-T splnil limitní parametry norem TIA/EIA a v pozdější fázi i EN w NASA SÁZÍ NA SYSTÉM SCHRACK IBDN 10GX Start raketoplánu Hlavní komunikační centrum vesmírného střediska agentury NASA a technologická budova s 960 přípojnými místy v Kennedy Space Centrum ukázková a velmi populární referenční instalace systému Schrack IBDN 10GX. V rámci přípravné a testovací fáze výběru kabelážního systému bylo srovnáváno několik kabelážních systémů s ohledem na výkonové charakteristiky ve frekvenčním pásmu 425 až 625 MHz. Měřené charakteristiky, bezproblémová instalace a kvalita komponent to byly hlavní důvody, proč došlo na ploše přibližně m 2 k instalaci našeho systému. Datové centrum Kennedy Space Centrum 2

3 w PROČ ,000,000 BITŮ ZA SEKUNDU? Rodina protokolů Ethernet prošla od svého vzniku v roce 1973 bouřlivým vývojem. Potřebovala více než 20 let k tomu, aby byla schopna uspokojit rychlostní požadavky uživatelů z původních 3 kb / s na 100 Mb / s. Hlavním motivem zvyšování rychlostí bylo rozšiřování počítačových sítí, potřeba komunikace více osob najednou a různá forma přenášených dat. Postupným technickým vývojem došlo k vylepšení jednotlivých komponent z pohledu šířky přenášeného pásma a přenosových charakteristik. Poté už byl relativně krátký skok k rychlosti 1 Gigabit za sekundu. 10 Gigabitový Ethernet byl v původním záměru předpokládán pouze jako páteřní přenosový protokol, postavený na fyzické vrstvě skleněného vlákna a vláknové optiky (standard schválen organizací IEEE v roce 2002). Bezpečnost a vzdálenost do 500 metrů byly hlavními argumenty, proč volit optické vlákno jako jediné přenosové médium. Nicméně tehdejší náklady na instalaci optických systémů, jejich měření a zejména potřebná elektronika v oblasti koncových aktivních prvků, přivedla na svět snahu o přenos rychlosti po měděném krouceném datovém kabelu, s možnosti zpětné kompatibility stávajících aplikací (100Base-T / 1000Base-T) a postupné migrace k 10GBase-T. Nestíněný kabel kategorie 6 byl logicky vybrán za počáteční zkušební médium. Zkoumala se především desetinásobná rychlost oproti Gigabitovému přenosu vzhledem ke vzdálenosti instalované kabeláže. Zjistilo se, že při neměnném stavu nestíněné kabeláže kategorie 6, bylo možné dosáhnout přenosovou rychlost 10 Gbit / s až na vzdálenost 55 metrů. Z tohoto důvodu lze najít v certifikačních měřících přístrojích limit testu nesoucí označení Cat.6 10 Gb 55, nebo TSB-155. Nicméně 55 metrů bylo shledáno jako nedostačující vzdálenost a bylo nutné přistoupit k definici limitních parametrů (a tím pádem i ke stanovení nové kabelážní kategorie), na vzdálenost 100 metrů. 10GX systém v praxi Je tedy nutné položit si otázku, zda zachovat kabeláž kategorie 6 a provozovat 10 Gbit / s pouze na trasách do 55 metrů, a/nebo mít jistotu, že nový kabelážní systém kategorie 6A poskytne dostatečnou rychlost i na delší vzdálenosti. Náš systém, Schrack IBDN 10GX, je plně připraven poskytnout plnohodnotný rychlostní výkon i k nejvzdálenějším koncovým bodům. Nestíněný kabel kategorie 6A 3

4 w KDE SE UPLATNÍ 10 GBIT? V dnešní době je 10 Gbit Ethernet nasazován jako standardizované řešení pro výpočetní centra (EN ), serverová datová úložiště, SAN, páteřní uzlové aplikace, metropolitní sítě MAN a vysokoškolská prostředí s vysokou hustotou datové komunikace. Své uplatnění najde i v aplikacích potřebující ke kvalitnímu a kvalifikovanému přenosu velkou šířku pásma, např. nekomprimované digitální video s vysokou rozlišitelností, snímkové metody v lékařství, digitální animace, CAD/CAM, vysokorychlostní datové paměti a aplikace typu Cluster Computing či Quality of Service, QoS. Stále častější nasazování služeb postavených na IP (VoIP, VioIP) vede k nárůstu šířky pásma potřebného pro sdílený přenos komplexního datového balíku služeb v reálném čase, a zároveň si vynucuje nároky na pasívní kabeláž se vzrůstající technologickou tendencí. Je i Vaše počítačová síť připravená na budoucí aplikace a vysokorychlostní přenosy? w 10GX KONCEPČNÍ A TECHNOLOGICKÁ VÝZVA Pro plně funkční systém 10 Gbit jsou důležité dva základní aspekty, jejichž eliminací získáme téměř stoprocentní funkční přenosový systém postavený na vhodných komponentech strukturované kabeláže. Je to zejména snížení cizího přeslechu mezi jednotlivými linkami kabeláže (parametr Alien Crosstalk) a zajištění výkonových parametrů i v mezních hodnotách celého frekvenčního pásma. Univerzitní datové centrum Alien Crosstalk nový pohled na kabelážní systém Díky 10 Gbitovému Ethernetu se významnou měrou projevují tzv. cizí blízké a vzdálené přeslechy (Near-/Far-End Crosstalk - ANEXT/AFEXT). Klasické přeslechy (NEXT/FEXT) se vyznačují rušivým nežádoucím šumem, který působí z jednoho páru na druhý ve stejném kabelu na blízkém, resp. vzdáleném konci. Tento druh přeslechu lze ale relativně snadno odstranit, protože aktivní přenosové přístroje Ethernetu 10 GBit používají vylepšené digitální techniky zpracování dat a také vhodná volba konstrukce komponent dokáže výrazně potlačit NEXT/FEXT, resp. jakékoliv impedanční nepřizpůsobení (echo). Aktivní prvky ve své podstatě mohou také používat specifické kódovací algoritmy pro korekci chyb a snížení výskytu jejich pravděpodobnosti. Cizí přeslech parametr Alien Crosstalk 4

5 Cizí přeslechy (Alien Crosstalk), to znamená přeslechy mezi sousedními kabely stejných kabelových tras, ovšem nelze kompenzovat pomocí elektroniky aktivních prvků. To je pouze a jen otázka vhodných pasívních prvků strukturované kabeláže. Šum cizích přeslechů je obecně mnohem nižší než přeslech uvnitř kabelu. Ale v případě 10 Gbitového Ethernetu musí být Alien Crosstalk na blízkém konci (AlienNEXT) celkové stometrové trasy min. o 15 db a/nebo min. 30krát nižší než u protokolu 1000 BASE-T. Vysokofrekvenční přenos Fyzikální přenos protokolu IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet) probíhá na všech čtyřech párech datového kabelu. Režim přenosu je plně duplexní, tedy čtyřikrát 2,5 Gbit / s. Samotná data jsou kódována a komprimována metodou, která používá frekvenční modulaci 800 MHz. Potřebná šířka pásma je tedy rovna poloviční hodnotě modulační frekvenci plus 25% (500 MHz). Z toho vyplývá, že veškeré klíčové parametry (Vložný útlum, NEXT, PSNEXT, PSANEXT, ELFEXT, PSAELFEXT a PSAELFEXT) musí být optimalizovány právě pro šířku pásma 500 MHz Alien Crosstalk (db) PSANEXT_1 PSANEXT_2 PSANEXT_3 PSANEXT_4 Category 6A 625 MHz Frekvence (MHz) Cizí součtový výkonový přeslech parametr Alien PSNEXT Full-Duplex 4x 2,5 GBit/s Princip přenosu 10 Gbit signálu do datovém kabelu 5

6 wproč SYSTÉM SCHRACK IBDN 10GX? Řešení SCHRACK IBDN 10GX je postavené na plnohodnotné nestíněné strukturované kabeláži (stíněný varianta, viz. katalog MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU SCHRACKNET). Celá podstata systému nespočívá ve zlepšení nebo úpravě stávajících prvků, ale na kompletní rekonstrukci základních komponent celého přenosového kanálu. Jednotlivé dílčí komponenty jsou samostatně testovány. Díky tomu je náš systém špičkové řešení celé problematiky 10 Gbitového Ethernetu. w CO ZNAMENÁ X V 10GX? Zkratka 10G přirozeně označuje 10 Gigabitový Ethernet. X má svůj specifický význam a vztahuje se k řadě technologických parametrů, jejichž použití dovolí výrazně přesáhnout limitní pásmo 500 MHz až na úroveň 625 MHz. RoundFleX konstrukční design instalačního kabelu MatriX IDC technologie konektorování keystone modulu X-Bar management vodičů FleX Point kompenzační řešení desky tištěných spojů v keystone modulu w 10GX SYSTÉM POSTAVENÝ NA ČTYŘECH INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍch Špičkové přenosové parametry systému SCHRACK IBDN 10GX jsou postaveny na čtyřech konstrukčních inovativních technologiích: RoundFleX - inovativní technologie konstrukce kabelu RoundFleX inovativní technologie č.1 Konstrukce kabelu a organizace jednotlivých párů v plášti výrazně snižuje vliv cizích přeslechů. MatriX IDC inovativní technologie č.2 Konstrukce a technologické řešení zářezových svorek datového keystone modulu výrazně eliminuje cizí přeslech mezi dílčími spoji v rámci koncové datové zásuvky a přepojovacího panelu (patchpanelu). Matrix IDC - inovativní technologie konstrukce konektorování datového modulu 6

7 X-Bar inovativní technologie č.3 Optimální management vodičů během konektorování je řešen formou konstrukčního přípravku X-Bar, který zajistí správnou a vhodnou orientaci vodičů k zářezovým kontaktům modulu. FleX Point inovativní technologie č.4 Specifická forma tištěného spoje, který přenáší signál ze zářezových svorek na přední kontakty modulu RJ-45, umožňuje formou kompenzace ztrát výraznou měrou přesáhnout limitní přenosové pásmo a poskytnou dostatečnou rezervu během samotného přenosu. Všechny čtyři inovativní technologie pomáhají systému SCHRACK IBDN 10GX splnit nejen limitní hodnoty předepsané závaznými normami, ale také poskytnout dostatečnou rezervu sledovaných parametrů. w HLAVNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU SCHRACK IBDN 10GX Naše řešení se primárně skládá z následujících pasívních komponent strukturované kabeláže: instalační datový kabel U/UTP 10GX propojovací kabel patchkabel 10GX přepojovací modulární panel patchpanel 10GX keystone modul UTP 10GX Všechny komponenty jsou plnohodnotném nestíněném provedení kategorie 6A. X-Bar - inovativní technologie managementu vodičů FleX Point- inovativní technologie kompenzace desky tištěných spojů v keystone modulu 7

8 w INSTALAČNÍ KABEL U/UTP KATEGORIE 6A 10GX Největší technologická výzva tradičních nestíněných kabelů (zejména v oblasti 10 Gigabitového přenosu) spočívá v řešení problému elektromagnetické vazby mezi sousedními kabely. Tato vazba je zpravidla podporována tím, že všechny kabely a kabelové svazky procházejí stejnou instalační trasou, mají stejnou zkroucenou polohu a tím také stejnou rezonanční frekvenci. Technologie RoundFleX svojí podstatou zvětšuje odstup zkoumaného kabelu vzhledem k ostatním. Díky tomu lze dosáhnout vynikajícího poměrového činitele AlienNEXT ve vztahu k útlumu. Uvedená konstrukce kabelu 10GX skutečně prokázala, že toto řešení i při testech a zkouškách za tzv. nejnepříznivějších instalačních podmínek (konfigurace 6 kolem 1), významně překračuje minimální požadovanou výkonnost dle aktuálních norem a standardů. Konstrukce kabelu nijak nenarušuje podmínky instalace, instalační ohyb a flexibilitu kabelu při samotné pokládce. w KONSTRUKCE KABELU 10GX Instalační kabel 10GX je v provedení U/UTP. Nízkokouřivý, bezhalogenní a oheň nešířící plášť obsahuje čtyři kroucené páry a plastový oddělující H separátor, který zajišťuje dielektrické oddělení párů, zabraňuje přeslechům mezi páry v rámci kabelu (NEXT) a zachovává celistvou konstrukci a orientaci kabelu (párů) během celé pokládky. Relativně malý vnější průměr kabelu umožňuje flexibilní plánování kabelových tras. Parametr AlienNEXT - postavení 6-1" Kabel existuje v provedení s lepenými páry nebo s nelepenými páry. Vnitřní struktura datového kabelu SCHRACK IBDN 10GX 8

9 w PROPOJOVACÍ KABEL PATCHKABEL U/UTP 10GX Pro zajištění optimálního provozu celého datového kanálu, je věnována velká pozornost také propojovacím kabelům. Jejich konstrukce je stejná jako u instalačních kabelů. Propojovací kabely jsou ukončeny značkovými konektory RJ-45 se zastříknutou krytkou příslušné barvy. Vnitřní struktura konektoru RJ-45 umožňuje dodržení správného kroucení páru až ke kontaktům v přední části konektoru. Mimochodem, instalační kabely jsou k dispozici i ve variantě s lepenými páry. Tato patentovaná technologie zajistí udržení parametru NEXT a ANEXT v příslušných limitních hodnotách. Nelepené páry Lepené páry Ohyb páru lepeného a klasického Průběh frekvence 10GX Cat6 Cat5 Křivka NEXT v propojovacím kabelu Znázornění NEXT v konektoru 9

10 w KEYSTONE MODUL UTP 10GX Vlastní systém konektorování, tedy napojení kabelu na zářezové svorkovnice, je v případě jakékoliv kabeláže považováno za klíčové, protože se jedná o přechod dvou prostředí. Tradiční řešení zářezové svorkovnice IDC typu Krone a/nebo 110 má všechny kontakty v jedné rovině a tedy sousední páry umožňují jak vysílat", tak i přijímat rušivé vlivy. Patentovaná technologie MatriX IDC postavila jednotlivé zářezové svorkovnice v úhlu 90 stupňů vůči sousední svorkovnici. Toto řešení trvale snižuje parametr NEXT a AlienNEXT o efektivních 15 db! Tradiční řešení Řešení MatriX IDC Technologické řešení - redukce parametru NEXT Technologické řešení - redukce parametru AlienNEXT 10

11 w VYLEPŠENÁ KONSTRUKCE MODULŮ 10GX ELIMINUJE PŘENOSOVÉ ZTRÁTY Tradiční řešení vnitřních kontaktů svorkovnic a předních spojů na konektor RJ-45, nemůže plně eliminovat a kompenzovat parametr Crosstalk uvnitř samotného modulu. To výrazně omezuje vlastnosti přenosu ve vyšších přenosových pásmech. Důvodem neúčinné kompenzace v tradičním řešení je, že zapínání kompenzace konektoru není položeno dostatečně blízko fyzikálnímu zdroji rušení, resp. bodu připojení. V případě modulů Schrack IBDN 10GX je použita technologie FleXPoint. Její největší přednost spočívá v provedení desky plošných spojů (PCB), která umožňuje umístit kompenzační článek bezprostředně za vlastní dotykový bod konektoru. Tím dochází ke snížení časové prodlevy mezi zdrojem rušení v konektoru a zapnutím kompenzace na desce plošných spojů. Výsledkem je výrazné snížení rušení (Crosstalk) při vysokých frekvencích a přenosová spolehlivost celého kanálu i na hraniční úrovni 500, resp. 625 MHz. Mimochodem, technologie FleXPoint a princip kompenzace, byly převzaty z podobných oblastí přenosu a měření v lékařské technice a vojenských zařízení. Technologie FleXPoint - flexibilní řešení kompenzace a deska spošných spojů Pásmo kompenzačního účinku Vnitřní kompenzace RJ-45 - modul 10 GX 11

12 w MODULY 10GX BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE Systémy strukturované kabeláže v nestíněném provedení, zejména kategorie 6 a 6A, jsou velmi citlivé na jakékoliv chyby způsobené špatnou instalací koncových bodů a pokládkou kabelu. Z tohoto důvodu byla věnována optimální a bezproblémové instalaci modulu 10GX velká pozornost. Samotný modul obsahuje kabelovou matici, s technologii připojení X-Bar. Ta, mimochodem plně patentovaná, zajišťuje optimální připojení vodičů ke svorkovnici modulu, bez možnosti vzniku chyb v zapojení, obráceném kroucení vodičů a přílišném ohybu vodičů. X-Bar je řešen formou barevné kabelové matice, která specifickým způsobem připravuje vodiče pro přímé konektorování v modulu 10GX. Zajišťuje také přesnou a optimální délku vodičů (párů) a zabraňuje překroucení vodiče. Díky specifické kabelové matici (X-Bar), nejsou parametry NEXT a AlienNEXT ovlivněny kvalitou instalace modulů! Poté je to již jen otázka volby vhodné (dostatečně hluboké) instalační přístrojové krabice, dodržení minimálního ohybu kabelu, zamezení souběhu silnoproudých rozvodů a přílišného odstranění vnějšího pláště datového kabelu. Kabelová matice X-Bar Hotový modul Schrack IBDN 10GX 12

13 w PŘEPOJOVACÍ PANEL PATCHPANEL 10GX w 19 MODULÁRNÍ PATCHPANEL Pro ukončení kabeláže v hlavním datovém rozvaděči jsou k dispozici 19 modulární patchpanely. V jejich případě je nutné vyřešit sbíhání jednotlivých segmentů do velikosti 1U a zároveň zajistit eliminaci cizích přeslechů na patchpanelu. Klasické řešení kompaktních panelů není v současné době schopno plně vyřešit problém vnějších přeslechů. V případě systému Schrack IBDN 10GX byl použit systém modulárního patchpanelu, který je osazený 24 moduly 10GX a které mají zároveň pootočeny IDC zářezové svorkovnice vůči sobě o 90 stupňů, k zamezení vzniku anténového efektu přeslechů. Díky tomuto řešení mohou být jednotlivé porty umístěny v řadě. Nemusí se dělat konstrukční kompromisy při vysoké hustotě osazení. Také kabelový vyvazovací management v zadní části patchpanelu je klasický, přehledný a plně funkční. I díky tomu je možné využít patchpanel pro 48 modulů, při zachování výšky 1U! w VHODNÁ KONSTRUKCE PATCHPANELU ZABRÁNÍ CIZÍM PŘESLECHŮM Design modulů 10GX a technologie MatriX IDC zamezí významnějšímu cizímu přeslechu mezi sousedními moduly. w KABELOVÁ MATICE X-BAR - KONSTRUKČNÍ DOPLNĚK PŘI INSTALACI Kabelová matice X-Bar pečuje o kvalitu instalace a přesné konektorování modulu. Vylučuje chyby a zajišťuje Installable Performance. Modulární patchpanel 10GX - verze pro 24 a 48 modulů Eliminace AlienNEXT v patchpanelu - technologie MatriX IDC 13

14 w SCHRACK IBDN 10GX PLNĚ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM S FUNKČNÍ GARANCÍ 25 LET Význam kvality je v našem systému Schrack IBDN 10GX klíčový. Díky tomu je systém podroben několika zátěžovým testům u nezávislých laboratoří. Jedná se zejména o testování tzv. čtyřkonektorového modelu, s délkou kanálu 15, 45 a 85 m a limitem testu ISO EA UTP 500 MHz. Systém plně odpovídá následujícím normám a standardům, platných v době vydání tohoto katalogu (6/2009) ANSI/TIA-568-B.2-10, Přenosové charakterisitky kabeláže kategorie 6A ISO/IEC 11801, Edition 2.1, přenosový kanál třídy EA IEEE 802.3anTM-2006, 802.3anTM-2005 Velmi významnou skutečností je i to, že testování proběhlo i s koncovými propojovacími kabely délky 1 a 2 m. Ostatní systémy zpravidla garantují plnohodnotnou funkčnost systému s propojovacími kabely délek 3 m, resp. 5 m a delší. To dokazuje velké rezervy systému, protože test s kratšími propojovacími kabely je ještě přísnější, než předpokládají mezinárodní normy. V současné době je celosvětově instalováno více než přípojných bodů systému Schrack IBDN 10GX. Tisíce počítačových sítí a miliony uživatelů jsou jasným důkazem úspěšného řešení 10 Gigabitového Ethernetu na nestíněném symetrickém kabelu. Systém Schrack IBDN 10GX je vhodná volba právě pro Vaše potřeby. Program certifikace zahrnuje plnohodnotnou funkční a systémovou záruku 25 let. Zajišťuje tak komplexní pokrytí služeb pro koncového zákazníka. Certifikační autorita systému Schrack IBDN 10GX Patchpanel Koncové pracovní místo 2 m 1 m 15 m 5 m 1 m 24 metrů 2 m 2 m 45 m 5 m 2 m 56 metrů 3 m 2 m 85 m 5 m 5 m 100 metrů Výsledek kvality = 3 testy - 3 délky - 3 certifikáty 14

15 w SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA A GARANCE FUNKČNOSTI w PRODUKTOVÁ ZÁRUKA 25 LET Podpora v podobě produktové garance ve výši 25 let je u tohoto systému samozřejmostí. V případě prokázání vadné výroby anebo nefunkčnosti komponenty, bude uvedený produkt nahrazen novým, resp. technologicky i designově adektvátní náhradou. Funkčnost celého systému, instalovaného certifikovaným a proškoleným partnerem Schrack IBDN 10GX, pokrývá aktuální technickou a technologickou úroveň současné doby. Je zpětně kompatibilní s aplikacemi stejné anebo nižší třídy či kategorie. Systém Schrack IBDN 10GX splňuje všechny aktuální a platné mezinárodní normy a standardy včetně těch, které jsou v současné době (6/2009) ve fázi návrhu (např. 10 Gbit a jeho nasazení v průmyslu). Certifikace a proces systémové záruky jsou silným nástrojem, který umožnuje garantovat výkonnost a funkčnost systému v souladu s normami, ale i potřebami koncového uživatele. Ten získá investiční jistotu pro nejbližší budoucnost a sníží možné riziko nevhodně vynaložené investice. Systémový certifikát - 25 let Partnerský certifikační program 15

16 w 10GX MODUL NESTÍNĚNÁ KATEGORIE 6A w popis Koncový keystone modul systému Schrack IBDN 10GX v nestíněném provedení kategorie 6A. Obsahuje několik patentovaných technologií pro dodržení limitních hodnot a eliminaci cizích přeslechů. Rezerva přenosového pásma 125 MHz (625 MHz). Barva černá. HBIX Modul a X-Bar kabelová matice popis DOSTUPNOST store OBJEDNACÍ ČÍSLO Datový modul RJ-45 nestíněný, Cat.6A 500 MHz, 10 Gb / s HBIX dostupnost do 48 hodin objednací číslo modře: zboží skladem w MODULÁRNÍ ZÁSUVKY 50 X 50 MM POD OMÍTKU HSED02UW2S w popis Modulární zásuvka v provedení pod omítku, prázdná, neosazená Vhodná do pod/parapetního kanálu, do instalačních žlabů Maska 50 x 50 mm, vnější rámeček 80 x 80 mm Neosazené pozice chráněné protiprachovou krytkou Kovový nosný rám Samostatný zemnicí bod pro ukončení stíněné kabeláže Výstup modulů 45 stupňů Popisovací štítek Barva bílá RAL 9010 Design WAVE viz. dílčí katalog SCHRACK WAVE popis dostupnost store OBJEDNACÍ ČÍSLO Datová zásuvka pod omítku, pro 2 keystone moduly, neosazená Datová zásuvka pod omítku, pro 1 keystone modul, neosazená HSED02UW2S HSED01UW2S dostupnost do 48 hodin zboží trvale dostupné v každém nákupním centru SCHRACK STORE objednací číslo modře: zboží skladem 16

17 w BOX PRO MONTÁŽ MODULÁRNÍ ZÁSUVKY 50 X 50 MM NA OMÍTKU w POPIS Box na omítku Rozměry: 80 x 80 x 42 mm Barva bílá RAL 9010 HSEAP842WF POPIS DOSTUPNOST store OBJEDNACÍ ČÍSLO Box na omítku, 80 x 80 x 42 mm, barva bílá RAL 9010 HSEAP842WF dostupnost do 48 hodin zboží trvale dostupné v každém nákupním centru SCHRACK STORE objednací číslo modře: zboží skladem w 10GX MODULÁRNÍ PATCHPANEL w POPIS Modulární patchpanely Schrack IBDN 10G se dodávají v barvách stříbrné, černé a šedé. 19" provedení výšky 1U pro pro 24/48 modulů, resp. výšky 2U pro 72 modulů. Celokovová konstrukce se zemnicím vodičem a vyvazovacím kabelovým managementem v zadní části. HBIX102293, HBIX HBIX103114, HBIX popis DOSTUPNOST store OBJEDNACÍ ČÍSLO 19" patchpanel, 24 x RJ-45 UTP Cat.6A, osazený, stříbrná barva, 1U HBIX " patchpanel, 48 x RJ-45 UTP Cat.6A, osazený, stříbrná barva, 1U HBIX " patchpanel, pro 24 modulů Cat.6A, neosazený, černá barva, 1U HBIX " patchpanel, pro 48 modulů Cat.6A, neosazený, černá barva, 1U HBIX " patchpanel, pro 72 modulů Cat.6A, neosazený, černá barva, 2U HBIX dostupnost do 48 hodin objednací číslo modře: zboží skladem 17

18 w MONTÁŽNÍ NÁSTROJE w POPIS Montážní nástroje pro snadnou instalaci modulu 10GX. Plastová deska jako držák modulu při konektorování, holítko na kabely včetně oddělovacích jehel na lepené páry a v neposlední řadě zářezový nástroj. HBIZ100749, HBIZ1797B- HBIZ101852, HBIZE30065 POPIS DOSTUPNOST store OBJEDNACÍ ČÍSLO Zářezový nástroj 10GX Montážní nástroj IBDN - Profi, černý Držák modulu, bílý Nástroj na odstranění vnějšího pláště kabelu holítko HBIZ HBIZ HBIZE30065 HBIZ1797Bdostupnost do 48 hodin Objednací číslo modře: zboží skladem w 10GX PROPOJOVACÍ KABEL S KONEKTORY RJ-45 w POPIS Propojovací kabel 2 x RJ-45 nestíněný Zastříknuté krytky šedé barvy Instalační kabel AWG23 v provedení U/UTP 625 MHz, LSZH plášť Možná barevná provedení: červená, žlutá, zelená, modrá, šedá Ostatní typy a délky na požádání HBIX POPIS DÉLKA (M) DOSTUPNOST store OBJEDNACÍ ČÍSLO Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý 2 HBIX Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý 4 HBIX Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý 7 HBIX Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý 10 HBIX Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý 15 HBIX Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý 25 HBIX dostupnost do 48 hodin Objednací číslo modře: zboží skladem 18

19 w INSTALAČNÍ KABEL U/UTP CAT.6A 625 MHz (SYSTÉMOVÝ KABEL TŘÍDY EA 10 GB / S) HBIK w POPIS Provedení: nestíněný kabel U/UTP (plastový oddělující H kříž, ne/lepené páry) do 625 MHz Vodič: měděný drát Průměr vodiče: AWG 23 (0,57 mm) Vnější plášť vodiče: Polyethylen (PE) Průměr přes plášť vodiče: 1,45 ± 0,05 mm Stínění: žádné Vnější plášť kabelu: LSZH dle IEC (samozhášivý), nízkokouřivý a bezhalogenový dle IEC Vnější průměr kabelu: 7,5 mm Barva pláště: fialová, RAL 4005 Balení: krabice 305 m, dřevěná cívka 500 m, 1000 m w PŘENOSOVÉ PARAMETRY Minimální instalační poloměr ohybu: 40 mm NVP: 0,64 c Maximální zatížení v tahu: 113 N Teplotní rozsah instalace: + 5 C až + 60 C Frekvenční pásmo: 500 MHz (Cat.6A), 625 MHz Nesouměrné zpoždění: 35 ns / 100 m POPIS DOSTUPNOST store OBJEDNACÍ ČÍSLO Kabel U/UTP Cat.6A,nelepené páry, LSZH fialový plášť Kabel U/UTP Cat.6A,lepené páry, LSZH fialový plášť HBIK HBIK dostupnost do 48 hodin Objednací číslo modře: zboží skladem 19

20 Kompetence zavazuje. STRUKTURA SPOLEČNOSTI CENTRÁLA ČESKÁ REPUBLIKA SCHRACK TECHNIK spol. s r. o. Dolnoměcholupská 2 CZ Praha 10 Hostivař TEL FAX CENTRÁLA RAKOUSKO SCHRACK TECHNIK GmbH Seybelgasse Wien TEL +43(0)1/ FAX +43(0)1/ POBOČKY V ČESKÉ REPUBLICE PRODEJNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ Vlčkovická 224, Plačice Hradec Králové TEL , FAX TECHNICKÁ KANCELÁŘ PLZEŇ Vejprnická Plzeň TEL/FAX REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ TEPLICE U Nového nádraží Teplice TEL/FAX SCHRACK TECHNIK spol. s r. o. Dolnoměcholupská PRAHA 10 Hostivař TEL FAX PRODEJNÍ STŘEDISKO OSTRAVA Rajnochova Ostrava TEL , FAX TECHNICKÁ KANCELÁŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE Čechova České Budějovice TEL/FAX PRODEJNÍ STŘEDISKO BRNO Tuřanka Brno TEL , FAX PRODEJNÍ STŘEDISKO ZLÍN Kvítková Zlín TEL FAX TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC Zeyerova 560/ Liberec TEL FAX DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI BELGIE SCHRACK TECHNIK B.V.B.A Twaalfapostelenstraat 14 BE-9051 St-Denijs-Westrem TEL +32 9/ FAX +32 9/ RUMUNSKO SCHRACK TECHNIK SRL Str. Simion Barnutiu nr. 15 RO-3700 Oradea TEL / FAX / SLOVINSKO SCHRACK TECHNIK D.O.O. Glavni trg 47 SLO-2380 Slovenj Gradec TEL +38 6/ FAX +38 6/ CHORVATSKO SCHRACK TECHNIK D.O.O. Zavrtnica 17 HR Zagreb TEL / FAX / SRBSKO SCHRACK TECHNIK D.O.O. Kumodraska 260 YU Beograd TEL +38 1/ FAX +38 1/ RAKOUSKO SCHRACK TECHNIK GmbH Seybelgasse Wien TEL +43(0)1/ FAX +43(0)1/ POLSKO SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O. ul. Annopol 3 PL Warszawa TEL / FAX / SLOVENSKO SCHRACK TECHNIK SPOL. S R.O. Langsfeldova 2 SK Martin TEL +42 1/ FAX +42 1/ MAĎARSKO SCHRACK TECHNIK KFT. Vidor u. H-1172 Budapest TEL +36 1/ FAX +36 1/ CSK-IBDN-2009 Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

MODULÁRNÍ ŘADA KAT. 6 A RE-EMBEDDED

MODULÁRNÍ ŘADA KAT. 6 A RE-EMBEDDED KAT. 6 A RE-EMBEDDED / KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ KATEGORIE 6 A - 10 GB/s - 500 MHz / KOMPONENTY DLE ISO/IEC 11801 AMD 2(2010-04) / KOMPONENTOVÉ A PERMANENTNÍ CERTIFIKÁTY VČETNĚ INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ / Skladem

Více

včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ

včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ Mobilní telefon: s aplikací LivE-PhONE APP Webovy obchod: WWW.SChRACK.CZ T včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ E N E R G I E P R Ů M Y S L B U D O v Y Z A Ř Í Z E N Í D A T A K A B E

Více

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ Kompetence zavazuje. MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ w CAT.6 A / TŘÍDA E A 10 GB/S STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D NESTÍNĚNÉ w PROVEDENÍ IP 44

Více

Schrack 4 Home LIFE-STYLE ŘEŠENÍ Schrack Technik

Schrack 4 Home LIFE-STYLE ŘEŠENÍ Schrack Technik Multimediální kabeláž FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE POHODLÍ Schrack 4 Home LIFE-STYLE ŘEŠENÍ Schrack Technik ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA FOTOVOLTAIKA 2 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME! SVĚT Schrack

Více

Toolless- Connection VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI ONLINE NAKUPOVÁNÍ! Get Ready. Get Schrack. www.schrack.cz

Toolless- Connection VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI ONLINE NAKUPOVÁNÍ! Get Ready. Get Schrack. www.schrack.cz Toolless- Connection ONLINE NAKUPOVÁNÍ! v kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI Skladem v centrálním skladu Skladem v každém Schrack STORE www.schrack.cz ENERGIE PRŮMYSL

Více

Ochrana před bleskem a uzemnění

Ochrana před bleskem a uzemnění Ochrana před bleskem a uzemnění Dráty a pásky Křížové a hloubkové zemniče Zemnicí materiál Svorky a spojky Jímací zařízení pro satelitní techniku ONLINE NAKUPOVÁNÍ! v kanceláři i na cestách s Live Phone

Více

SCHRACK ENERGIETECHNIK, s.r.o. Dolnoměcholupská 2 102 00 PRAHA 10 - Hostivař Tel.: 281 008 231-233, 111 Fax: 281 008 462 E-mail: praha@schrack.

SCHRACK ENERGIETECHNIK, s.r.o. Dolnoměcholupská 2 102 00 PRAHA 10 - Hostivař Tel.: 281 008 231-233, 111 Fax: 281 008 462 E-mail: praha@schrack. ČESKÁ REPUBLIKA - centrála www.schrack.cz SCHRACK ENERGIETECHNIK, s.r.o. Dolnoměcholupská 2 102 00 PRAHA 10 - Hostivař Tel.: 281 008 231-233, 111 Fax: 281 008 462 E-mail: praha@schrack.cz PRODEJNÍ STŘEDISKO

Více

HLÁSIČE KOUŘE DOSTUPNOST ZBOŽÍ. ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA fotovoltaika

HLÁSIČE KOUŘE DOSTUPNOST ZBOŽÍ. ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA fotovoltaika K MP T N E Z V Z JE Kompetence zavazuje. HLÁSIČE KOUŘE DOSTUPNOST ZBOŽÍ SKLADEM SCHRACK STORE : zboží skladem v pražské centrále, tj. expedováno do 24 hod. od objednání! : zboží k vyzvednutí na každé pobočce

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRIORI

PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRIORI PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRIORI INOVACE MAJÍ PRIORITU ENERGIE PRŮ MYSL BUDOVY ZAŘ ÍZENÍ DATA KABELY OSVĚ TLENÍ PROUDOVÝ CHRÁNIČ SCHRACK Dvojice svorek do 35 mm 2 na každé straně přístroje Citlivost na pulzní

Více

SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED

SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED Datová zásuvka RJ-45 osazený patchpanel propojovací kabely instalační datový kabel f/ftp cat.6

Více

Kabeláž datová - metalická

Kabeláž datová - metalická w TOOLLESS LINE - modulární řada Cat.6 A, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP w TOOLLESS LINE - modulární řada - keystone moduly RJ45 stíněné Cat.6 A / Třída E A - Schrack Format A (SFA) 455 TOOLLESS LINE modul

Více

SCHRACK @ HOME INTELIGENTNÍ BUDOVY ONLINE NAKUPOVÁNÍ! s aplikací LIVE-PHONE APP WWW.SCHRACK.CZ ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA ALTERNATIVNÍ ENERGIE

SCHRACK @ HOME INTELIGENTNÍ BUDOVY ONLINE NAKUPOVÁNÍ! s aplikací LIVE-PHONE APP WWW.SCHRACK.CZ ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA ALTERNATIVNÍ ENERGIE SCHRACK @ HOME INTELIGENTNÍ BUDOVY ONLINE NAKUPOVÁNÍ! Mobilní telefon Webový obchod s Navigátorem: s aplikací LIVE-PHONE APP WWW.SCHRACK.CZ ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA ALTERNATIVNÍ

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE SCHRACKNET

MODULÁRNÍ SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE SCHRACKNET Kompetence zavazuje. MODULÁRNÍ SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE SCHRACKNET w KEYSTONE MODULY KATEGORIE 5 & 6 & 6 A & 7 w MODULÁRNÍ ZÁSUVKY 50 X 50, 45 X 45 MM w BOXY NA OMÍTKU w INSTALAČNÍ DATOVÉ KABELY KATEGORIE

Více

ŠPIČKOVÝ PROGRAM PLOŠNÝCH SPÍNAČŮ

ŠPIČKOVÝ PROGRAM PLOŠNÝCH SPÍNAČŮ KOMPETENCE KOMPETENZ VERBINDET. ZAVAZUJE. SCHRACK WAVE ŠPIČKOVÝ PROGRAM PLOŠNÝCH SPÍNAČŮ w PROGRAM PLOŠNÝCH SPÍNAČŮ V ELEGANTNÍM TVARU VLN w ÚZKÝ PROFIL PŘÍSTROJE w MODERNÍ ZÁŘIVĚ BÍLÁ BARVA w STEJNÝ RÁMEČEK

Více

DOMOVÉ A BYTOVÉ ROZVODNICE

DOMOVÉ A BYTOVÉ ROZVODNICE 2 W PLASTOVÉ ROZVODNICE BK08 IP40 N18-C U24-C Plastové domové rozvodnice bielej farby RAL9010 Zápustné alebo nástenné prevedenie Plné alebo priehľadné dymové dvere Súčasťou sú montážna lišta, N a PE svorkovnice

Více

KATALOG 2014. DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů

KATALOG 2014. DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů KATALOG 2014 DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů Naše společnost Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. je distributorem pasivních prvků pro výstavbu datových sítí. Naši distribuci charakterizuje: síť silných instalačních

Více

Mikro stykače série LAM

Mikro stykače série LAM Mikro stykače série LAM Miniaturní provedení, nejmenší stykačová řada na světě Vzdálenost kontaktů větší než 3 mm podle IEC60335-1 pro bezpečné odpojení Reverzační stykačové kombinace s mechanickým blokováním

Více

Domovní telefony IP. Sady VIP. Sprechanlagen. Špičkové řešení AUDIO/VIDEO! ONLINE NAKUPOVÁNÍ! VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI. Get Ready. Get Schrack.

Domovní telefony IP. Sady VIP. Sprechanlagen. Špičkové řešení AUDIO/VIDEO! ONLINE NAKUPOVÁNÍ! VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI. Get Ready. Get Schrack. Domovní telefony IP Sprechanlagen Sady VIP Špičkové řešení AUDIO/VIDEO! ONLINE NAKUPOVÁNÍ! v kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI Skladem v centrálním skladu Skladem

Více

Přednáškové turné po celé České republice

Přednáškové turné po celé České republice Přednáškové turné po celé České republice STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SCHRACKNET PROGRAM Informační dny datové techniky 2016 Vzdejme holt legendě Články, odstavce a paragrafy Inovace bez legrace aneb produktová

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Metalická kabeláž Datacentrové aplikace Excellence in Connectivity Solutions 12/09/2014 2 HUBER + SUHNER metalická strukturovaná kabeláž Category 6 UTP Category 6 komponenty

Více

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR W KOMPAKTNÍ ŘADA KATEGORIE 5 W DATOVÁ ZÁSUVKA KOMPAKTNÍ KATEGORIE 5 251 Datová zásuvka,2xrj-45 Cat.5 STP pod omítku, RAL 9010 9004840277876 HSEDG2UW5F Datová zásuvka, 2xRJ-45 Cat.5 UTP pod omítku, 9004840374261

Více

Digitální elektroměry s certifikací MID

Digitální elektroměry s certifikací MID Digitální elektroměry s certifikací MID Série MIZ Série KIZ Série DIZ ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI Skladem Skladem v každém Schrack STORE

Více

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD KOMPETENCE ZAVAZUJE. W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD Výklopné boční díly Prázdné porty pro moduly TOOLLESS Prostor pro napájecí zásuvku - příklad osazení STRANA 1/5 w SCHRACK-INFO

Více

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO Bytové rozvodnice - zapuštěné a do dutých stěn, plechové dveře, RAL 9016

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO Bytové rozvodnice - zapuštěné a do dutých stěn, plechové dveře, RAL 9016 906 w Schrack 4 Home - Multimediální systém w Bytové rozvodnice - zapuštěné a do dutých stěn Bytové rozvodnice - zapuštěné a do dutých stěn, plechové dveře, RAL 9016 Rozvodnice zapuštěná, 1-řadá, plné

Více

Uvnitř TOP. Zvenku TOC.

Uvnitř TOP. Zvenku TOC. Uvnitř TOP. Zvenku TOC. DataVoice Série TOC : RJ45 a optika Telecommunications Outdoor Connectors IP68 (venkovní telekomunikační konektory) 1 Komponenty pro kabeláž budoucnosti TOC je zkratka pro Telecommunications

Více

Informační newsletter

Informační newsletter Schrack@NEWS Informační newsletter N A B Í Z E N Á ŘEŠENÍ IT STRUKTUROVAN Á K ABELÁŽ Datové kabely, koax, zásuvky, keystone, patchpanely, příslušenství, Home řešení. K V A L I T A, K O M P E T E N C E,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Hala pro úpravu plochého skla parc. č. 269. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6 v k.ú. Lázně Toušeň WINDOW HOLDING a.s. Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Propojovací moduly RJ45

Propojovací moduly RJ45 Propojovací moduly RJ45 průmyslové řešení strukturované kabeláže pro 10 GBit Ethernet, PoE, Profinet pro rychlou a efektivní instalaci EREG8 E-DAT TS připojovací jednotka do rozvaděčů pro montáž na TH35

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah... Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace... 2 2.1 Systém kabelových tras... 2 2.1.1 Systém drátěných kabelových roštů... 2 2.1.2 Systém plastových žlabů... 3 2.2 Popis univerzálního

Více

SOLARIX. 2008katalog produktů. cabling system. h v ě z d n é ř e š e n í

SOLARIX. 2008katalog produktů. cabling system. h v ě z d n é ř e š e n í SOLARIX cabling system h v ě z d n é ř e š e n í 2008katalog produktů h v ě z d n é ř e š e n í Solarix Solarix je systém strukturované kabeláže, který nabízí kompletní řešení pro budování pasivních částí

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelový rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových

Více

AFDD série LISA. Arc fault detection device. Get Ready. Get Schrack. ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři i na cestách s aplikací LiVE Phone.

AFDD série LISA. Arc fault detection device. Get Ready. Get Schrack. ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři i na cestách s aplikací LiVE Phone. AFDD série LISA Arc fault detection device LAST LAST LAST LAST ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři i na cestách s aplikací LiVE Phone www.schrack.cz ENERGIE Get Ready. Get Schrack. 2 w AFDD přístroj pro ochranu

Více

SCANOS Schrack Technik Skenovací a objednací systém

SCANOS Schrack Technik Skenovací a objednací systém Optimální uspořádání skladu díky SCANOS Schrack Technik Skenovací a objednací systém Skener zdarma Snadná organizace skladu Efektivní a rychlé objednávání Přímé propojení s internetovým obchodem Jednoduché

Více

Aplikace pro DIN lišty

Aplikace pro DIN lišty Telegärtner sází při rozvoji průmyslových komponent na STEADYTEC DataVoice Aplikace pro DIN lišty Rozbočovače a moduly STX pro montáž na DIN lištu 1 Chytrá řešení pro DIN lišty Pro strukturovanou kabeláž

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Vydané podle 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Vydané podle 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Vydané podle 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. My INTELEK spol. s r.o. Vlárská 22, 658 14 Brno Česká republika IČ: 49446118 prohlašujeme

Více

Konektory. Keystone LEXI-NET Standard. Keystone LEXI-NET Exclusive. Zásuvky

Konektory. Keystone LEXI-NET Standard. Keystone LEXI-NET Exclusive. Zásuvky Konektory KON4/4 telefonní 4/4 KON6/2 telefonní 6/2 KON6/4 telefonní 6/4, licna KON6/4DR telefonní 6/4, drát KON6/6 telefonní 6/6 KON8/8 Cat 5e UTP, plochý kabel licna KON/8/8C5L Cat 5e UTP, kulatý kabel

Více

kompetence zavazuje. svodiče bleskových proudů a přepětí energie průmysl budovy zařízení data kabely osvětlení

kompetence zavazuje. svodiče bleskových proudů a přepětí energie průmysl budovy zařízení data kabely osvětlení kompetence zavazuje. svodiče bleskových proudů a přepětí energie průmysl budovy zařízení data kabely osvětlení kompetence zavazuje. svodiče bleskových proudů a přepětí energie průmysl budovy zařízení data

Více

L I G N E SE RYCHLOMONTÁŽNÍ SYSTÉM

L I G N E SE RYCHLOMONTÁŽNÍ SYSTÉM .SCHRACK.CZ L I G N E SE RYCHLOMONTÁŽNÍ SYSTÉM ONLINE NAKUPOVÁNÍ Mobilní telefon: s aplikací LiVE-PHONE AP ebový obchod:.schrack.cz VČETNĚ INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ E N E R G I E P R Ů M Y S L B U

Více

Svorky pro hliníkové vodiče

Svorky pro hliníkové vodiče Svorky pro hliníkové vodiče Izolované stoupací svorkovnice Rozvodnicové bloky Připojovací svorky Sběrnicové připojovací svorky ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři i na cestách s aplikací LiVE Phone VČETNĚ INFORMACE

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

SAT LINE - Anténní technika. w Antény SAT. w LNB a multipřepínače. w Skříňky. w Kabely, zásuvky a konektory. w Měřící přístroje

SAT LINE - Anténní technika. w Antény SAT. w LNB a multipřepínače. w Skříňky. w Kabely, zásuvky a konektory. w Měřící přístroje KOMPETENCE ZAVAZUJE. SAT LINE - Anténní technika w Antény SAT w LNB a multipřepínače w Skříňky w Kabely, zásuvky a konektory w Měřící přístroje ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA ALT.ENERGIE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Sedlnice. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Sedlnice. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Sedlnice OBJEKT: ČÁST: sklad Sedlnice Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY

KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY Kompetence zavazuje. MULTIMEDIA BOX SCHRACK @ HOME KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY E N E R G I E P R Ů M Y S L B U D O V Y Z A Ř Í Z E N Í D A T A K A B E LY O S V Ě T L E N Í :NÉTE

Více

Strukturované sítě Ethernet

Strukturované sítě Ethernet Strukturované sítě Ethernet Ochrana IP zařízení před přepětím NOVINKA Úvod V současné společnosti je dostupnost informací prioritní. Aby tyto informace byly vždy dostupné, je třeba zabezpečit bezporuchovost

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže Název prezentace 2015 Brno, 8.3.2018 Radek Praha, Kocian 21.4.2015 Juraj Sukop Cat 8? 40GBase-T? Cat 8? Cat 8.1? Cat 8.2? 1600MHz? 2000MHz? Proč nový standard pro metalické LAN kabeláže Potřeba navýšení

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

The end to end network cabling solution KATALOG PRODUKTŮ OPTICKÉ SÍTĚ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONNÍ SÍTĚ. 1<

The end to end network cabling solution KATALOG PRODUKTŮ OPTICKÉ SÍTĚ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONNÍ SÍTĚ.   1< The end to end network cabling solution KATALOG PRODUKTŮ OPTICKÉ SÍTĚ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONNÍ SÍTĚ www.ctnetcable.com 1 Rozdělení metalických sítí Max. přenosová rychlost Potřebná šířka přenosového pásma

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet OVP-1000M-BOX/PATCH BOX* PCB PATCH. OVP-1000M-BOX - ochrany gigabit ethernet pro venkovní instalace OVP-1000M-BOX

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet OVP-1000M-BOX/PATCH BOX* PCB PATCH. OVP-1000M-BOX - ochrany gigabit ethernet pro venkovní instalace OVP-1000M-BOX Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

Cubico. 3-pólové kompaktní jističe 3 velikosti, 20 A až 630 A Bezpečné a provozně-ekonomické řešení. Get Ready. Get Schrack.

Cubico. 3-pólové kompaktní jističe 3 velikosti, 20 A až 630 A Bezpečné a provozně-ekonomické řešení. Get Ready. Get Schrack. 3-pólové kompaktní jističe 3 velikosti, 20 A až 630 A Bezpečné a provozně-ekonomické řešení ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři a na cestách s aplikací Live Phone VČETNĚ INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI Skladem www.schrack.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Kryry. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Kryry. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Kryry OBJEKT: ČÁST: sklad Kryry Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Přehled produktů strukturované kabeláže a datových rozvaděčů

Přehled produktů strukturované kabeláže a datových rozvaděčů 11.1.2018 Přehled produktů strukturované kabeláže a datových rozvaděčů Datové kabely Kód Elfetex Kód dodavatele Název Výrobce Stíněný Plášť Kategorie 5E (1000BaseT a nižší) 10.049.249 27655141 UTP 4x2x0,5

Více

Parametry sítě zaručené 25 let Záruka 25 let na produkty, parametry systému a podporu aplikací

Parametry sítě zaručené 25 let Záruka 25 let na produkty, parametry systému a podporu aplikací Parametry sítě zaručené 25 let Záruka 25 let na produkty, parametry systému a podporu aplikací Jde hlavně o integritu dat Specifikace systému strukturované kabeláže, který v dlouhodobém horizontu uspokojí

Více

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Standard. Standard TIA/EIA 568 C Standard Standard TIA/EIA 568 C 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Standard TIA/EIA 568 C část I. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

komplexní řešení sítí

komplexní řešení sítí komplexní řešení sítí Produktový katalog legenda použitých symbolů Dielektrický Vnitřní Nehořlavý Bezhalogenní Venkovní PiMF Páry stíněné fólií Voděodolný UV stabilní Napájení Nízkodýmavý Gelový Ventilace

Více

Audio/Video po Cat5 kabelech

Audio/Video po Cat5 kabelech CAT-5 kabel nabízí mnoho výhod při nízkých nákladech oproti koaxiálnímu kabelu. Průměrné náklady na 100m CAT-5 kabelu jsou 20 dolarů, zatímco průměrné náklady na 100m koaxiálního kabelu by mohly snadno

Více

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK - GUNTRAMSDORF W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK - GUNTRAMSDORF W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA KOMPETENCE ZAVAZUJE. KOMPETENCE ZAVAZUJE. STRUKTURA SPOLEČNOSTI CENTRÁLA SCHRACK TECHNIK SPOL. S R. O. Dolnoměcholupská 2 CZ-100 00 Praha 10 Hostivař TEL +420 281 008 231-3 FAX +420 281 008 462 E-MAIL

Více

Předmětem projektové dokumentace je návrh zařízení slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky v rozsahu: Strukturovaná kabeláž Silové rozvody 230V

Předmětem projektové dokumentace je návrh zařízení slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky v rozsahu: Strukturovaná kabeláž Silové rozvody 230V Obsah technické zprávy 1. Předmět projektové dokumentace... 2 1.1. projektové podklady... 3 1.2. Normy a předpisy... 3 2. Požadavek investora... 4 2.1. Popis řešení... 4 3. Strukturovaná kabeláž... 4 3.1.

Více

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Sídlo Odvětví Druh stavby Kraj Místo stavby : Velká Hradební 2336/8, : Telekomunikace : Strukturovaná kabeláž

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

komplexní řešení sítí

komplexní řešení sítí komplexní řešení sítí rychlé nastavení fluke DSX 5000 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SOLARIX Obsah O přístroji Fluke DSX 5000... Postup měření... Stažení výsledků do PC... Měřicí protokol z přístroje Fluke Networks

Více

Technická zpráva. Rekonstrukce strukturované kabeláže ve staré hale. Dopravní podnik města Pardubic, Teplého 2141, Pardubice

Technická zpráva. Rekonstrukce strukturované kabeláže ve staré hale. Dopravní podnik města Pardubic, Teplého 2141, Pardubice Technická zpráva Akce: Rekonstrukce strukturované kabeláže ve staré hale Místo: Pardubice Investor:, Teplého 2141, 532 20 Pardubice Profese: Univerzální kabelážní systém Stupeň: Dokumentace k provedení

Více

Pavlína Králová, Aspra, všechna práva vyhrazena. Jakékoliv další použití tohoto materiálu bez souhlasu autora je zakázáno.

Pavlína Králová, Aspra, všechna práva vyhrazena. Jakékoliv další použití tohoto materiálu bez souhlasu autora je zakázáno. Solarix je systém strukturované kabeláže, který nabízí kompletní řešení pro budování pasivních částí počítačových sítí. Vyznačuje se především vynikajícím výkonem, spolehlivostí, jednoduchou instalací

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) íobsah 1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) 4.1. Obecná specifikace technologie STK 4.2. Topologie STK 4.3. Vnitřní kabelové rozvody 4.3.1. Formáty značení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Hněvice OBJEKT: sklad Hněvice (Roudnice nad Labem) ČÁST: Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Hněvice OBJEKT: sklad Hněvice (Roudnice nad Labem) ČÁST: Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Hněvice OBJEKT: ČÁST: sklad Hněvice (Roudnice nad Labem) Rozšíření

Více

KATALOG. www.elfetex.cz. Katalog produktů strukturované kabeláže a rozvaděčů MINIKATALOG

KATALOG. www.elfetex.cz. Katalog produktů strukturované kabeláže a rozvaděčů MINIKATALOG KATALOG Katalog produktů strukturované kabeláže a rozvaděčů MINIKATALOG www.elfetex.cz Kategorie 6 High-Density patch panely Solarix SX24HD-6-UTP-BK 10.863.151 SX24HD-6-UTP-BK 19" patch panel Solarix 24

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Schrack CAD a Schrack Kalkulátor

Schrack CAD a Schrack Kalkulátor Schrack Digital Schrack CAD a Schrack Kalkulátor SOFTVÉR PRE PROJEKTANTOV ELEKTRICKÝCH, DÁTOVÝCH, TELEKOMUNIKAČNÝCH, SVETELNÝCH INŠTALÁCIÍ A ZARIADENÍ VZÁJOMNÉ ONLINE PREPOJENIE MEDZI SCHRACK CAD, SCHRACK

Více

MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Řešení do podlahy moderní vzhled pro reprezentativní prostory Podlahové krabice Legrand

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Bal. Obj.. Adaptéry Mosaic pro optické konektory. 1 786 18 Adaptér 2 x LC duplex (uchycení konektoru NOVINKA. 1 329 07 Pro 12 vláken, stohovatelná

Bal. Obj.. Adaptéry Mosaic pro optické konektory. 1 786 18 Adaptér 2 x LC duplex (uchycení konektoru NOVINKA. 1 329 07 Pro 12 vláken, stohovatelná krimpovací nástroje a konektory, epoxidové konektory 331 93 331 06 331 10 Bal. Obj.. Souprava s krimpovacími nástroji 1 331 93 Souprava obsahuje nástroje pro zalisování konektor ST, SC nebo LC. S pomocí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS Ve vnitřních prostorách vybavených elektrickou zabezpečovací signalizací - PZTS je prostředí normální dle ČSN 33 2000-3. - detektory 12V DC Průvodní dokumentace

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA DATOVÉ PRODUKTY STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ Vítáme Vás Certifikát ISO 9001 potvrzuje to,

Více

obecné číslo objednávkové číslo 23 05 058 400 balení 100-/600 typ RG58/U obecné číslo objednávkové číslo 23 05 174 403 balení 200/-/1200 typ RG174/U

obecné číslo objednávkové číslo 23 05 058 400 balení 100-/600 typ RG58/U obecné číslo objednávkové číslo 23 05 174 403 balení 200/-/1200 typ RG174/U Koaxiální kabely Ucelená řada velmi kvalitních koaxiálních kabelů určených jak do venkovních, tak i vnitřních prostor. Vzhledem k použitým materiálům se koaxiální kabely řady CB řadí na přední místa v

Více

Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN

Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úsek informatiky U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 http://www.vfn.cz http://intranet Strana 1 z 6 Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Odpovědnosti a pravomoci...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dělnická 12, Praha 7, 6.NP. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dělnická 12, Praha 7, 6.NP. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - Praha OBJEKT: ČÁST: Dělnická 12, Praha 7, 6.NP Rozšíření rozvodů SKR pro IP

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Střelice. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Střelice. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Střelice OBJEKT: ČÁST: sklad Střelice Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

lumina2 Ekonomický minimalismus

lumina2 Ekonomický minimalismus lumina2 Ekonomický minimalismus Kolébkový spínač, bílý Kolébkový spínač s průzorem, bílý Sériový spínač, bílý Sériový spínač s průzorem, bílý Spínač 3-násobný, bílý Otočný stmívač, bílý Zásuvka se zemnícím

Více

KOAXIÁLNÍ KABELY.

KOAXIÁLNÍ KABELY. KOAXIÁLNÍ KABELY www.lica.cz Označení typu RG Označení typu kabelů formou RG-# nebo RG-#/U bylo vyvinuto pro vojenské účely během 2. světové války. Během let se toto označení stalo standardním i pro civilní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Kabelový management. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com

Kabelový management. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com Kabelový management Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com Obsah Z čeho čerpat? - předpisová základna - metoda nejlepší praxe Jak to udělat? 1. DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČE (PRÉMIOVÁ ŘADA-RDF)

Více

Nejlepší pružné sběrnice

Nejlepší pružné sběrnice Nejlepší pružné sběrnice ERIFLEX STANDARD a ERIFLEX SUMMUM je tvořen vrstvami tenké pocínované nebo holé elektrolytické mědi Propojení ERIFLEX se provádí přímým děrováním lamel. Odpadá nutnost použití

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1B:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1B: Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1B: Konsolidace LAN navýšení optických spojů (1GB) pro zajištění plné funkčnosti virtuálních serverů (5 Switchů) Konsolidace LAN navýšení optických

Více

Oceloplechové skříně WST

Oceloplechové skříně WST Oceloplechové skříně WST ONLINE NAKUPOVÁNÍ! V kanceláři i na cestách s aplikací LiVE Phone VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI Skladem Skladem v každém Schrack STORE www.schrack.cz ENERGIE PRŮMYSL Get Ready.

Více